Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet."

Transkript

1 1

2

3 Innehåll Året som gått...4 Medlemservice...4 Synlighet...5 Värvning...6 Lokal facklig organisation...7 Kollektivavtalstecknande...7 Unionen Göteborg 2008 i siffror...7 Demokrati...8 Regionstyrelsen Demokrati forts...10 Resultaträkning för 2008 Unionen Göteborg...12 Berättelse över granskning...13 Klubblista Unionen Göteborg

4 Året som gått Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Den första januari 2008 såg Unionen dagens ljus, Sveriges nyaste fackförbund. Vid bildandet beslutades att Unionens fyra kännetecken ska vara, närvarande, drivande, utvecklande och starkt. Under första delen av 2008 kunde de flesta företag stoltsera med rekordresultat och stora vinster. I mitten av hösten vände det drastiskt i samband med den globala finanskrisen. För Västsveriges del blev det under hösten obehagligt med nya varsel nästan varje dag. Den viktiga fordonsindustrins tidiga tvärbroms med produktionsstopp och personalneddragningar fick snabbt svidande konsekvenser för både leverantörer och underleverantörer. I Göteborg gjorde det nya förbundet Unionen entré med öppet hus och syntes både i form av marknadsföring utomhus runt om i Göteborg och med aktiviteter på många företag. De tidigare styrelserna från HTF respektive Sif, gick samman i en gemensam regionstyrelse och i mars månad flyttade regionkontoret till nya lokaler vid Packhusplatsen. Två kulturer skulle mötas där och nya arbetssätt formas. Mycket kraft har lagts på detta arbete och med detta i åtanke har ändå väldigt goda resultat för 2008 uppnåtts. Unionens första levnadsår är nu tillända, ett spännande och oerhört händelserikt år och vi ser med spänning fram emot fortsättningen. Sören Carlsson Regionstyrelsens ordförande Pierre Svensson Regionchef Medlemsservice Förhandlingar och facklig rådgivning Till följd av den globala finanskrisen ökade från oktober månad antalet förhandlingar som regionkontorets ombudsmän deltog i med ca 50 procent. Ökningen bestod av förhandlingar om arbetsbrist och omorganisation. Under 2008 genomfördes totalt förhandlingar som berörde tvister om lön och andra ersättningar, rehabilitering, uppsägningar av personliga skäl samt avsked. Även Unionens fackliga rådgivning i Göteborg märkte i samband med den förändrade konjunkturen av ett ökat tryck på information om a-kassa och Unionens inkomstförsäkring. Under året genomfördes därför träffar för uppsagda medlemmar samt möten på arbetsplatser där förhandlingar om driftsinskränkningar gjorts. Unionen hanterar närmare 100 olika kollektivavtal och under 2008 har en organisation byggts upp på regionkontoret där ombudsmännen ansvarar för olika branscher. Därigenom har de ansvar för både rådgivning till klubbar och förhandlingar med arbetsgivare inom sina tilldelade branscher. 1 juli 2008 infördes den så kallade rehabiliteringskedjan i Lagen om allmän försäkring. Rehabiliteringskedjan innebär att Försäkringskassan bedömer den sjukes arbetsförmåga och rätten till sjukpenning vid tre fasta tidpunkter. De nya reglerna ställer högre krav på den anställde, på arbetsgivaren och oss fackliga företrädare. Många av våra medlemmar hamnar i en mycket svår situation när de får beslut om indragen sjukpenning och samtidigt har svårt att arbeta på grund av sjukdom eller skada. Frågor, rådgivning och förhandlingar på grund av detta ökade under året. Försäkringar och pensioner Unionen har även till uppgift att informera om försäkringar och pensioner. Vi hade under 2008 ett flertal seminarier med totalt över deltagare. Ämnen som togs upp var; ITP-val, ITP 58+, ITP-omval och efterlevandeskydd. På arbetsplatserna erbjöds anpassade seminarier på efterfrågebasis. Över deltagare lyssnade på ämnen som; Vårt försäkringsskydd i Lag och Kollektivavtal, ITP o ITPK, nya ITP-avtalet samt ITP-omval. Försäkringsinformatörer och övriga förtroendevalda informerades om nyheter inom försäkringsområdet under året. Vi såg ett fortsatt stort och växande intresse för frågor som rör pensioner och övriga försäkringar. 4

5 Synlighet Lanseringen Under lanseringsperioden, då det nya förbundet visades upp och presenterades för omvärlden, fokuserade Unionen Göteborg på arbetsplatsbesök och under perioden januari till juli besöktes ca 440 arbetsplatser. Två Öppet hus anordnades. Det första i januari för medoch motparter och det andra i september, på plats i nya lokalerna på Packhusplatsen 3, för alla medlemmar. Det kom cirka 100 gäster per tillfälle. På bland annat Volvo PV, Schenker, AB Volvo och Astra Zeneca genomfördes större synlighetsaktiviteter tillsammans med klubbarna. Vid fyra tillfällen i februari ordnade vi gemensamma årsmöten för klubbar. De innehöll förutom årsmötet information om Unionen och en värvningsutbildning/underhållning med Tage Granit. Seminarium och mässor Det nya förbundet lanserades även på seminarium och mässor. På internationella kvinnodagen arrangerades tillsammans med ST och SKTF ett seminarium på jämställdhetstema. I september under lanseringens andra fas, då temat var kompetens, bjöds alla medlemmar in till ett inspirationsseminarium. Unionen deltog även som utställare på arbetsförmedlingens mässa Jobb till 1000 på Världskulturmuseet med syftet att dels lansera Unionen till en bred grupp, dels få tillfälle att prata med medlemmar om kompetensverktygen och den service som de kan få. Marknadsföring Utöver de arbetsplatsbesök som utgjorde vår främsta marknadsföringskanal 2008 gjordes under året extra investeringar i synlighet och profilmaterial till klubbar och förtroendevalda. Nära dig Unionen Göteborgs regionala tidning kom under 2008 ut med fyra nummer. Tidningen, Nära dig, handlade under 2008 bland annat om, det nya förbundet, försäkringsinformation, råd inför semestern och kompetensutveckling. Skolinformation Skolinformation, det vill säga facklig information i högstadie- och gymnasieklasser, genomfördes i ett tiotal klasser under året av både anställda och förtroendevalda. Utredning och opinionsbildning Vår målsättning 2008 var att synas i media en gång i månaden. Detta uppnåddes inte men vi hade ändå en kontinuerlig kontakt med media som bjöds in till våra aktiviteter. I samband med kongressen hösten 2008 fanns i Göteborgs-Posten ett reportage om Mikael Hansson, AstraZeneca, en av Unionen Göteborgs kandidater till förbundsstyrelsen. Ett bra medialt genomslag blev det även vid Mona Sahlins besök i regionen och när vår nya ordförande Cecilia Fahlberg besökte Göteborg för att prata om arbetsmarknadsläget. Förbundets rapport Innovation, entreprenörskap, kompetensutveckling, kommunikationer och tillväxt i Västra Götaland uppmärksammades i media. Under HBT-festivalen i maj deltog vi i en paneldebatt om diskriminering i arbetslivet. Unionen Göteborg har haft en representant i det kvinnliga europeiska nätverket Femanet som under hösten började arbetet med att ta fram en Europeisk ledarskapsmodell för kvinnor. Unionen deltog under 2008 även i det europeiska projeket Gender Floor som verkar för att underlätta för kvinnliga chefer i de medverkande länderna Resultatet från 2007 års rapport om hur de europeiska företagsråden kan bli mer effektiva har under 2008 spridits vidare till förtroendevalda på olika nivåer. 5

6 Värvning Under inledningen av året fortsatte den negativa medlemstrenden. Dock såg vi att antalet utträden minskade i maj och juni och under det sista kvartalet ökade även inträdena markant. I slutet av året hade vi medlemmar att jämföra med vid årets början. Bibehållet antal medlemmar Storklubbar Unionen jobbade under 2008 med synlighet och värvning på de stora klubbarna i Göteborg. Detta bland annat genom Unionentåg, seminarier och luncher där det bjöds på tårta till kaffet och värvades medlemmar. På de arbetsplatser där vi arbetade aktivt med synlighet såg vi ett ökat medlemsantal. Seminarium Under året bjöd vi in till två större seminarier för alla medlemmar, Får du livspusslet att gå ihop med Maria Sveland och Våga ta steget med Jens Lind. Sammanlagt deltog 162 medlemmar. IT-branschen Under året prioriterades IT-branschen eftersom där finns en stor potential för att både teckna avtal och värva medlemmar. Av alla arbetsplatsbesök som gjordes 2008 skedde absolut flest inom denna bransch och vi ökade antalet medlemmar från medlemmar i början av året till vid slutet. Under hösten arrangerades ett seminarium Om alla vore som jag med Christer Isehag där 192 medlemmar deltog. Syftet med seminariet var främst att skapa kontakter för att möjliggöra framtida företagsbesök. Unga I målgruppen medlemmar under 30 har medlemsantalet under året minskat och vi hade vid årets slut totalt medlemmar. Under hösten bildades samverkansgruppen Ung Arena som hann genomföra två aktiviteter. Förhoppningen är att denna verksamhet ska locka fler medlemmar under After Work I samarbete med ST, SKTF och Lärarförbundet genomfördes under hösten after work vid tre tillfällen under rubriken Facket förändras. Detta var ett försök att skapa ett nytt forum för fackliga diskussioner. Det gav dock inte några nya medlemmar och relativt få av Unionens medlemmar kom dit. Tria Tria är Unionens fackliga samarbete med ST och SKTF som riktar sig till studenter. Tria deltog under 2008 på ett flertal mässor riktade till målgruppen i Göteborg, höll föreläsningar om hur man på bästa sätt förbereder sig för arbetsmarknaden samt erbjöd medlemsvård i form av cvgranskning, simulerade anställningsintervjuer och lönerådgivning. Vid årets slut hade Tria medlemmar i Göteborg. Målgrupper Chef Antalet medlemmar i målgruppen chefer minskade med 223 och var i slutet av 2008, medlemmar i Göteborg. Tillsammans med ST och SKTF hölls under året en föreläsningsserie för chefer med totalt 260 deltagare. Den centrala föreläsningsturnén ICA-Stig hade 60 deltagare. 6

7 Lokal facklig organisation Kollektivavtalstecknande Arbetet med att utöka och behålla en lokal facklig närvaro på Unionens arbetsplatser har varit intensivt under förbundets första år. Under 2008 gjordes cirka 800 arbetsplatsbesök. Av dessa har ett antal haft till syfte att stärka den lokala fackliga organisationen och verka för mer självständiga förtroendevalda. 15 nya klubbar har bildats, 53 nya arbetsplatsombud och 34 nya arbetsmiljöombud har rapporterats in. De nya klubbarna, arbetsplatsombuden och arbetsmiljöombuden har erbjudits att ta del av Unionens fackliga utbildning. Rekrytering av såväl medlemmar som förtroendevalda är en viktig del av arbetet men viktigt är också att uppmuntra och stötta dem som redan är engagerade. Facklig utbildning medlemmar deltog vid 20 olika utbildningstillfällen. Den fackliga grundutbildningen fick utökas med ett tillfälle på grund av det stora intresset. Ett par utbildningar kring aktivt lönearbete fick ställas in på grund av att det inte fanns något nytt centralt material. En förutsättning för att bedriva ett bra lokalt fackligt arbete är att det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatserna. Unionens mål är därför att arbeta för att arbetsgivarna antingen söker inträde i något av Svenskt Näringslivs medlemsförbund eller tecknar ett så kallat hängavtal direkt med Unionen. Under 2008 har vi tecknat 67 hängavtal. Fördelat enligt följande: 34 st på företag med 0 medlemmar. 32 st på företag med 1-9 medlemmar. 2 st på företag med medlemmar. Inom Unionen Göteborg omfattades i december 2008, medlemmar av vare sig kollektivavtal eller hängavtal. I regionen finns ett företag som har fler än 30 medlemmar som inte omfattas av ett kollektivavtal. Arbetet med att få till kollektivavtal på detta företag fortsätter under Unionen Göteborg 2008 i siffror Yrkesverksamma medlemmar varav kvinnor och män Antal klubbar 311 Antal medlemmar med klubb Antal medlemmar med arbetsplatsombud Antal medlemmar utan klubb/apo Studerandemedlemmar i Tria Egen medlemmar 243 Chefsmedlemmar Medlemmar inom IT-branschen

8 Demokrati Regionstyrelsen Styrelsen har haft 12 möten under året, där bland annat riktlinjer för styrelsearbetet upparbetats. Styrelsen har informerat medlemmarna om sitt arbete främst via den regionala tidningen Nära dig. Styrelsen påbörjade under 2008 arbetet med den på förbundsrådet beslutade demokratiprocessen. Syftet med denna är att fastställa regionstyrelsens och regionkontorens roll i förhållande till varandra. Arbetsutskottet Under året har 11 stycken möten med arbetsutskottet genomförts. Utskottet förbereder regionens styrelsemöten och sammanträder två veckor före varje styrelsemöte. Regionrådets årsmöte Unionen Göteborgs första årsmöte för regionrådet hölls den april 2008 på Lingatan i Bohuslän. Under detta tvådagars regionråd diskuterades Unionens lönepolitik och rapporten Bättre arbetsplatser. En genomgång av en partsgemensam handbok i lönekartläggning gjordes. Under årsmötet valdes ombud till kongress och förbundsråd. Höstens regionråd Unionen Göteborgs andra regionråd hölls den 6 november i Folkets hus. Det inleddes med en rapport från kongressen och de beslut som fattats där. Därefter presenterade Hans Björkman från Unionens förbundskontor rapporten Utveckla Västra Götaland som visar för regionen viktiga områden där Unionen ser utvecklingsmöjligheter. Rapporten har uppmärksammats på flera håll, t ex har det påbörjats en utredning kring Unionens förslag om att förlägga ett tjänsteforskningsinstitut i Borås. Från förbundskontoret medverkade Ulrika Hector som redogjorde för hur vi kan arbeta med kompetensutveckling med hjälp av Unionens rapport, En politik för kompetens. Kongressen Inför Unionens första kongress tillsatte regionstyrelsen en projektgrupp som lämnade förslag på hur ombuden skulle förbereda sig inför kongressen. Hela kongressgruppen inkl suppleanter delades upp i arbetsgrupper och ombuden träffades under fem stormöten samt i separata arbetsgruppsmöten. Intervjuer genomfördes av fyra kandidater till ordförandeposter: Cecilia Fahlgren, Peter Hellberg, Bengt Olsson och Krista Loiske. De 31 regionala kongressombuden hade under kongressen dagliga morgon-, lunch- och kvällsmöten. Ett axplock från kongressen Motioner och förhandsyrkanden från Göteborg angående Miljö från ord till handling gick igenom. Unionen ska ta sitt ansvar och kommer att agera föredömligt genom att välja miljövänliga alternativ då det är praktiskt möjligt. Kongressen beslutade om en skrivning i handlingsprogrammet om skolinformation och också att en nationell arbetsgrupp bildas, efter att Liza Eriksson från Göteborg drivit frågan. Unionen Göteborg motionerade angående utredning av eventuell separation mellan Unionen och Unionens a- kassa. Förbundsråd Unionens första förbundsråd hölls i Nynäshamn den maj På förbundsrådet beslutades om förbundets förhandlingsordning med tillhörande bransch-, delegationsindelning, det valdes beredningsgrupp för demokratiprocessen samt diskuterades vad som ska ligga till grund för avgiftsgrundande inkomst. 8

9 Regionstyrelsen 2008 Sören Carlsson Mona Johansson Ordförande 1:ste vice ordförande Volvo Personvagnar AB Anna-Lena Myhr Ernst & Young AB Stena Line Liza Eriksson Mikael Hansson Ingemar Svedin 2:dre vice ordförande 2:dre vice ordförande AB SKF AstraZeneca R&D Anders HolgerNilsson Cecilia Alehammar 2:dre vice ordförande Ahlsell AB Angelika Andersson SGS AB Peter Bording Volvo Personvagnar AB Gun Tengberg Eductus Ericsson AB Per Sjölander Suppleant Göteborgs Kex AB Elektroskandia AB Lennart S Larsson Mats Sällberg SKF Sverige AB Ulrika Martinsson Hewlett Packard Sverige AB Eltel Networks Infranet AB Bergman & Beving Services AB GöteborgsPostens Nya AB Birgitta Nirvander Suppleant Hans-Jürgen Hinrichsen Lillemor Svensson Suppleant Maria Hansson Björn Jonsson Volvo Information Technology AB Mattias Bryngelsson Systembolaget Advokatfirman Glimstedt AB Marie Arvidsson Manpower AB Johan Svedberg Suppleant GöteborgsPosten AB Suppleant Semcon Sweden AB 9

10 Demokrati forts. Arbetsutskottet Sören Carlsson, Volvo Personvagnar AB Mona Johansson, Ernst & Young AB Mikael Hansson, AstraZeneca R&D Anders Holger-Nilsson, Ahlsell AB Liza Eriksson, Vopak Logistics Nordic/ Manpower/ AB SKF Revisorer - ordinarie Åke Wigren (avsagt sig), Göteborgs stads bostadsaktiebolag Thomas Alexandersson, Volvo Lastvagnar AB Robert Syrén, Lindorff Sverige AB Pia Carlsson, Stena Line Scandinavia AB Revisorer- suppleant Conny Fredriksson, Volvo Lastvagnar AB Anastassios Grozos, Lisebergs Restaurangaktiebolag Valberedning ordinarie Lars Wijkmark, Volvo Personvagnar AB Matti Peurasaari, SCA Hygiene Products AB Martin Reteike, Ericsson AB (Lindholmen) Katti Skärhult, Schenker Bäckebol Daniela Fagernäs, ICA Kungälv Lisbeth Lindblad, ICA Sverige AB Ronny Svärd, Perstorp Oxo AB Valberedning suppleanter Conny Helin, Akzo Nobel Stenungsund Berit Axell-Fredriksson, B&B Tools Services AB Hans Hansson, Volvo Business Services Ungdomsombud Lina Liljenberg, Volvo Parts AB Förbundsstyrelsen Peter Bording, Manpower Mikael Hansson, AstraZeneca R&D (efter kongressen oktober 2008) Barbro Henning, Eka Chamicals Suppleant Förbundsfullmäktige - ordinarie Cecilia Alehammar, SGS Station Landvetter Anna-Karin Granberg, Papyrus Sverige AB Anders Holger-Nilsson, Ahlsell AB Mona Johansson, Ernst & Young AB Lisbeth Lindblad, ICA Sverige AB, Kallebäck Eva Rindby, Göteborgs Hamn AB Lillemor Svensson, B&B Tools Services AB Sören Carlsson, Volvo Personvagnar AB Liza Eriksson, Vopak Logistics Nordic/ManPower Kristin Forsberg, Volvo Information Technology AB Mikael Hansson, AstraZeneca R&D Martin Linder, Volvo Information Technology AB Martin Reteike, Ericsson AB (Lindholmen) Jan Rohlén, Borealis AB Helene Rosenlund, Eka Chemicals AB Mats Sällberg, Semcon Caran AB Förbundsfullmäktige suppleanter Thomas Magnusson, Menigo Foodservice AB Helene Frank, Ericsson AB (Lindholmen) Eva Thoresson, Kent Nyman I Göteborg AB Hans-Jürgen Hinrichsen, Göteborgs Kex AB Karl-Gustav Rosborg, Allmänna klubben Mats Henning, Volvo Lastvagnar AB Linda Gibson, Volvo Penta AB Björn Jonsson, Eltel Networks Infranet AB Ronny Svärd, Perstorp Oxo AB Mats Hagman, Saab AB Ingemar Svedin, Volvo Personvagnar AB Kongressombud ordinarie Cecilia Alehammar, SGS Station Landvetter Angelika Andersson, Systembolaget AB Ulla-Britt Frejme, Tandläkare Andreas Holmlund Anna-Karin Granberg, Papyrus Sverige AB Anders Holger-Nilsson, Ahlsell AB Mona Johansson, Ernst & Young AB 10

11 Tina Johansson, Schenker AB/HK Inrikes Lisbeth Lindblad, ICA Sverige AB, Kallebäck Thomas Magnusson, Menigo Foodservice AB Anna-Lena Myhr, Stena Line Scandinavia AB Lillemor Svensson, B&B Tools Services AB Anne-Charlotte Andersson, Volvo Personvagnar AB Mattias Bryngelsson, Hewlett-Packard Sverige AB Sören Carlsson, Volvo Personvagnar AB Liza Eriksson, Vopak Logistics Nordic/ManPower Kristin Forsberg, Volvo Information Technology AB Mikael Hansson, AstraZeneca R&D Mats Henning, Volvo Lastvagnar AB Hans-Jürgen Hinrichsen, Göteborgs Kex AB Per Holmberg, Ericsson AB (Lindholmen) Truls Johannessen, Borealis AB Björn Jonsson, Eltel Networks Infranet AB Martin Linder, Volvo Information Technology AB Lena Månsson, Volvo Lastvagnar AB Kent Olaisson, Eka Chemicals AB Martin Reteike, Ericsson AB (Lindholmen) Jan Rohlén, Borealis AB Helene Rosenlund, Eka Chemicals AB Ingemar Svedin, Volvo Personvagnar AB Ronny Svärd, Perstorp Oxo AB Mats Sällberg, Semcon Caran AB Ung Arena Ung Arena Göteborg startade upp sin verksamhet under Samverkansgruppen består av unga medlemmar i Unionen som aktivt strävar efter att öka det fackliga medvetandet, öka de ungas inflytande inom Unionen, samt ge unga en stark position på arbetsmarknaden. Under hösten 2008 genomfördes ett seminarium med Orvar Säfström Vem skriver manus till ditt liv och en glöggkväll. Pensionärsförening De av föreningen anordnade aktiviteterna under 2008 har varit efterfrågade av medlemmarna. Under året genomfördes 18 olika aktiviteter med tillsammans 698 deltagare. Vid årets slut var föreningens medlemsantal personer. Detta innebär att medlemsantalet ökade med 402 personer under Om du som pensionär vill behålla kontakten med Unionen och träffa tidigare kollegor, tag då kontakt med vår pensionärsförening, telefon Vi har expeditionstid måndagar och torsdagar mellan klockan Du kan även nå oss på vår e-postadress Kongressombud suppleanter Harriet Sjöberg, SCA Hygiene Products AB Mats Hagman, Saab AB Linda Gibson, Volvo Penta AB Stanley Haag, Perstorp Oxo AB Hans Hansson, Volvo Business Services AB Bengt Berntsson, Perstorp Oxo AB Glenn Dahl, Volvo Lastvagnar AB Rolf Ahbin, Perstorp Oxo AB Göran Falk, Volvo Lastvagnar AB Helene Frank, Ericsson AB (Lindholmen) 11

12 Resultaträkning för 2008 Unionen Göteborg Intäkter kkr Anslag Övriga intäkter 551 Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader *Not Personalkostnader Baskostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter och kostnader 2 Summa resultat från finansiella poster 2 Resultat efter finansiella poster Årets resultat *Not Verksamhetskostnader Medlemsservice 483 Synlighet Rekrytering 441 Lokal facklig organisering 329 Teckna kollektivavtal 98 Etablera förbundet 67 Ledning/Personal Demokrati Ledning 372 Stöd och service 10 Summa verksamhetskostnader Tkr 12

13 Berättelse över granskning Med anledning av att Unionen inte är en självständig juridisk person upprättas inte någon balansräkning för regionen, utan regionens tillgångar och skulder bokförs i Unionens gemensamma balansräkning. Det får även till följd att finansiella poster och skatt redovisas i den gemensamma resultaträkningen och regionens resultat ska avläsas under rubriken rörelse resultat. Som valda revisorer av regionrådets årsmöte har vi granskat regionstyrelsens förvaltning vad avser den genomförda verksamheten för år Enligt vår bedömning har förvaltningen skett i enlighet med Unionens stadgar och är i överensstämmelse med kongressens mål och förbundsstyrelsens ramar samt regionrådets årsmötesbeslut. Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av räkenskaperna har de av kongressen valda revisorerna. Vi föreslår: - att regionrådet godkänner regionstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret Göteborg februari 2009 Thomas Alexandersson Revisor Pia Carlsson Revisor Conny Fredriksson Revisor Robert Syrén Revisor 13

14 Klubblista Unionen Göteborg 2008 A ABB Kabeldon AcandoFrontec Sverige AB ACL Actronarna Advokatfirman Vinge KB,Unionen AG Bell Communications AB Ahlsell Sverige AB, Göteborg A-Hus AB Airbag AB, Svensk Akzo Nobel Stenungsund. Ale Elförening EK,Unionenklubben på Alebyggen AB Allgon Microwave AB Almedahls AB,Unionenklubben på American Express Business Travel Unionen Götebor Amesto Translations, Unionenklubben vid Anticimex Arcelor Arla Foods Unionenklubb Gbg Aros Electronics AB, Unionenklubb Arvid Nilsson Sverige AB Ascom Tateco AB Askania AB Astra Tech AB AstraZeneca R&D Mölndal AT/Skylink Unionenklubb Atlantic Cargo Services AB Atlet AB Autoadapt AB Stenkullen Axro Consult i Göteborg AB B BASF Svenska AB Bayer AB Beiersdorf AB Bekö Bil AB Bergsäker AB Berner AB, Christian BILAB Kungälv AB Bilprovning, AB Svensk Black & Decker Aktiebolag BMW Sverige AB Borealis AB Borås Wäfveri AB Bostads AB Poseidon,Unionenklubben på Bostadsbolaget, Unionklubben vid Brady Converting AB Bravida Sverige AB, Syd Broströms TK C Calderys Nordic AB Callenberg Fläkt Marine AB Cardo Garage Door AB Carrier AB Casino Cosmopol, Göteborg, Unionenklubben Castolin Scandinavia AB Christiernsson AB, Axel Ciba Scandinavia,Unionenklubben vid City Airline i Göteborg Cma Cgm Scandinavia AS Norge, Filial Sweden Condesign CDC Unionenklubb Confidence Sweden AB Consilium Unionenklubben vid Constructor Sverige AB Continental Däck Sverige AB Coor Service Management Unionen kl Coor Service Management,Unionenklubben på Crawford - Allhabo AB Cryo AB, Unionenklubben vid CSC Sverige AB Cybercom Sweden West AB D Dahl Tjänstemannaklubb Unionen Dahlgren AB, Bengt 14

15 Dalkia Industripartner AB Danaher Motion Särö Daros Unionenklubb DFDS Tor line AB DHL Solutions AB Diplom-Is Unionen DPNOVA AB DSV Road AB DuPont Performance Coatings Scandinavia AB, Uni E EDS Göteborg, Unionenklubben vid Edstrands Göteborgs AB Bröderna EKA Chemicals AB Elanders Sverige AB, Unionenklubben vid Electrolux Professional AB Elektroskandia AB Elga AB Elof Hansson Bygg-Gross AB, Unionen vid Emil Lundgren AB Epsilon Design AB,Unionenklubben på Ericsson AB, Mölndal Unionenklubb Ericsson Lindholmen, Unionen Ernst & Young Esab AB Estrella Etteplan Tech AB ExxonMobil Sverige AB,Unionen vid F FABI-tjänstemannaklubb, Unionen Familjebostäder i Göteborg Fazer Amica AB, Unionens riksklubb vid Fix AB Flexlink Flygfältsbyrån, Unionenklubb Folkuniversitet,Unionenklubben på Fortum Kungsbacka,Unionenklubben vid FPV/FF, Unionenklubben Fredricsons Trä Aktiebolag Förbandsmaterial AB Förbo, Unionenklubb Föreningen Grunden, Unionenklubben vid G Gate gourme gothenburg AB Geodis Wilson Sweden AB, Unionenklubben Geodis Wilson Sweden AB, Unionenklubben Geveko Industri AB GLC Ekonomisk Förening GM Powertrain-Sweden AB Graniou Sweden AB, Unionen Riksklubb Grundfos AB GTG, Unionen Gullers-koncernens Unionenklubb Gunnebo Nordic AB Gustaf Fagerberg AB GVA Consultants AB, Unionenklubb Gycom Svenska AB Gårdsten Bostads AB Götaverken Cityvarvet Göteborg City Airport Göteborgs Egnahems AB Göteborgs Hamn AB Göteborgs Kex AB Göteborgs Stads Parkering Göteborgs Studentbostäder Göteborgs Symfonikers Klubb Göteborgslokaler H Hamburg Süd Norden AB Hapag Lloyd Sweden AB Hasselblad AB, Victor Hercules AB/ Torbjörn Jönsson Higab Gruppen Hjällbobostadens Tigrar HSB Göteborg,Unionenklubben på 15

16 I IAC Group AB IBM Svenska AB ICA Göteborg Unionenklubben på ICA Unionen Kungälv IFS i Göteborg, Unionenklubben IMS Medical Radar Unionenklubb Indus Unionenklubb INEOS Sverige AB Unionen klubb Infocare sydväst, Unionen klubb Infotiv, Unionenklubben på Inspecta AB Intrum Göteborg IOGT-NTO-rörelsens Hallands Län Itella AB, Unionenklubben vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB J Johnson Controls Arendal Jonsered, Unionenklubb vid Jotun Sverige AB, Unionenklubben vid K KappAhl Sverige AB, Butikschefer Kilroy Travels Kommunicera översättningar i Göteborg AB Kone Hissar AB Kronans Droghandel AB Kühne & Nagel AB L Lear Corporation Sweden AB Lernia Bemanning AB, R Väst Lindex adm, Unionenklubben på Lindorff Sverige AB Liseberg AB, Unionen Lisebergs Restaurangaktiebolag Logica Väst, Unionenklubben på Loipart AB Luna AB Lund och Valentin Arkitekter Lundwalls AB M MacForum AB MacGregor AB Manpower AB MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Mastec Stålvall Mecel AB, Unionens klubb Melka Trading, Unionenklubb Menigo Foodservice AB,Unionenklubben vid Metalock Sweden AB Metso Power Tj.mannaförening Mitsubishi Electric, Unionen vid Multicom Security AB Mölndalsbostäder, Unionenklubben på Mölnlycke Health Care N NBV, Unionenklubben NewSec Asset Management AB Niscayah AB Nitro Consult AB Nobel Biocare AB Norconsult AB Norstedts Juridik AB Novotel NTF Väst NVS Installation AB Nynäs Refining AB O Océ Svenska AB OK.Q8 AB Optoskands Unionenklubb 16

17 P Papyrus Network AB Papyrus Sverige AB PEAB Väst Storgbg. Unionenklubb Perstorp Oxo AB Petrokraft AB Pharmadules lokala klubb, Unionen Väst på Plastal AB Polhem, Unionens klubb PPIS Unionen Preemraff GOR, Unionenklubben på Primär Fastighet Unionen Proffice Göteborg, Unionenklubben vid PSI Antonson,Unionenklubben på Pullmax Machine AB Pågen AB R Ramböll Sverige AB, Unionen Ramirent AB,Unionenklubben vid Reab Data AB Reinertsen Sverige Rejlers Ingenjörer AB Riksbyggen Rosemount Unionenklubb Royal Canin Sverige AB S S G S Sweden AB Saab AB Göteborg, Unionenklubb Saab Space,Unionenklubben på SABA Blommor i Gbg Samhall AB,reg Göteborg SAS,Unionenklubben på SCA Hygiene Products AB Scanlube i Göteborg AB Scanpump AB Schenker AB,Div Air & Ocean,unionenklubben vid Schenker Bäckebol Schenker HK Schneider Electric AB Göteborg,Unionenklubben på Securitas Sveriges AB,Unionenklubben på Semcon AB Väst Semrén & Månsson Arkitektk Sensus Studieförbund Servera R&S AB Seth`s Unionen klubb Shell Raff. AB SIK,Unionenklubben på Skanska Innek. Hallonklubben SKF Unionenklubb Skogssällskapets Förvalt SOS Alarm AB, Unionen vid Speedcargo AB, Unionenklubben på SPF Göteborg CK SPF Göteborg FK SSPA Sweden AB Stena AB, Unionen klubben vid Stena Metall AB StroedeRalton AB,Unionen på Störningsjouren i Gbg AB, Unionen SV, Studieförbundet Vuxenskolan SWECO Systems AB, Unionenklubben på SWECO, Unionenklubben på Swedegas AB Swedish Match AB, Göteborg Swedish Match North E. AB Sälj Svedplan AB Svenska Mässans Stiftelse, Unionen Svenska Orient Linien AB Swerea IVF, Unionenklubben vid Swisslog AB Sörman Information & Media 17

18 T TAC Svenska AB Unionen-kl Tamro AB Techteam Global AB, Unionen Klubben på Teknologisk Institut AB, Unionens klubb Telenta AB Unionenklubb Teleperformance AB Tellstedt i Göteborg AB Tenson, Unionens klubb Terling AB Gustaf The Nuance Group (Sverige) AB Tibnor Göteborg AB TNS Gallup AB, Unionenklubben TOOLS Sjögrens i Göteborg Toyota Center Göteborg Trepko AB, Unionenklubben på TTS Ships Equipment AB, Unionen-kl Tudor AB, Unionenklubben på TUIfly Nordic, GOT Turnils AB,Unionenklubben på Wärtsilä Sweden AB Västsvensk Tidningsdistribution XYZ YIT Sverige AB,Unionen Klubb Zander Rasyko Tech ÅÄÖ ÅF, Unionen klubb Åhléns City Göteborg, Unionenklubben UVW Unionen Göteborg Universeum, Unionenklubben Wabco Automotive AB VBK Konsult. Ingenjörer Velco West White Arkitekter AB Via Travel AB Witre Aktiebolag Volvo Göteborg, Unionenklubben Volvo Personvagnar Volvo Truck Center Volvofinans, Unionen Vopak Logistics Nordic AB VSIF/SISU Väst WSP Sverige, Unionklubben vid 18

19

20 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2 Året som gått Unionen som fackförbund är nu satt på kartan. Vi syns, hörs och har blivit en part man vill ha med i både samtal och diskussioner, med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland 014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland Ordförande har ordet Jag har varit med på Unionenveckorna och tillsammans med medarbetarna på regionkontoret besökt olika arbetsplatser. Jag har varit med på grundutbildningar

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter.

Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. Unionens branschbarometer. Vilka profilval vill du göra? Lanseringen fortsätter. hetluft Friare former för klubbarbetet. Vem vann i Vaxholm? Byt namn på klubben. 1/08 Till dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet 2015 4 Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

UNIONEN. Omvärldsrapport från Cision Sverige, Juni 2008

UNIONEN. Omvärldsrapport från Cision Sverige, Juni 2008 UNIONEN Omvärldsrapport från Cision Sverige, Juni 2008 Inga krav på kollektivavtal när staten upphandlar (Radio/tv) Mittnytt 19:20 Kanal: SVT 2, 2008-06-27 Medan facket går in med stridsåtgärder mot företag

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH www.gsfacket.se FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2012 2012 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Innehåll Förord 2 Verkställande

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014

VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014 2014 Erik Haara, VD Per Sjöhult, Ordförande VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID! Utveckling och framtidsanda formade 2014 Under 2014 präglades föreningen och branschen av utveckling och framtidsanda. Samhället

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan

2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan Byggettans verksamhet 2009 2010 Byggettan Projektledare, layout och produktion: Byggettan information, Inger Fagerberg Foto: Medialaget, Inger Fagerberg Tryck: Byggettan Innehåll sidan Ordförande har ordet...4

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer