Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet."

Transkript

1 1

2

3 Innehåll Året som gått...4 Medlemservice...4 Synlighet...5 Värvning...6 Lokal facklig organisation...7 Kollektivavtalstecknande...7 Unionen Göteborg 2008 i siffror...7 Demokrati...8 Regionstyrelsen Demokrati forts...10 Resultaträkning för 2008 Unionen Göteborg...12 Berättelse över granskning...13 Klubblista Unionen Göteborg

4 Året som gått Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Den första januari 2008 såg Unionen dagens ljus, Sveriges nyaste fackförbund. Vid bildandet beslutades att Unionens fyra kännetecken ska vara, närvarande, drivande, utvecklande och starkt. Under första delen av 2008 kunde de flesta företag stoltsera med rekordresultat och stora vinster. I mitten av hösten vände det drastiskt i samband med den globala finanskrisen. För Västsveriges del blev det under hösten obehagligt med nya varsel nästan varje dag. Den viktiga fordonsindustrins tidiga tvärbroms med produktionsstopp och personalneddragningar fick snabbt svidande konsekvenser för både leverantörer och underleverantörer. I Göteborg gjorde det nya förbundet Unionen entré med öppet hus och syntes både i form av marknadsföring utomhus runt om i Göteborg och med aktiviteter på många företag. De tidigare styrelserna från HTF respektive Sif, gick samman i en gemensam regionstyrelse och i mars månad flyttade regionkontoret till nya lokaler vid Packhusplatsen. Två kulturer skulle mötas där och nya arbetssätt formas. Mycket kraft har lagts på detta arbete och med detta i åtanke har ändå väldigt goda resultat för 2008 uppnåtts. Unionens första levnadsår är nu tillända, ett spännande och oerhört händelserikt år och vi ser med spänning fram emot fortsättningen. Sören Carlsson Regionstyrelsens ordförande Pierre Svensson Regionchef Medlemsservice Förhandlingar och facklig rådgivning Till följd av den globala finanskrisen ökade från oktober månad antalet förhandlingar som regionkontorets ombudsmän deltog i med ca 50 procent. Ökningen bestod av förhandlingar om arbetsbrist och omorganisation. Under 2008 genomfördes totalt förhandlingar som berörde tvister om lön och andra ersättningar, rehabilitering, uppsägningar av personliga skäl samt avsked. Även Unionens fackliga rådgivning i Göteborg märkte i samband med den förändrade konjunkturen av ett ökat tryck på information om a-kassa och Unionens inkomstförsäkring. Under året genomfördes därför träffar för uppsagda medlemmar samt möten på arbetsplatser där förhandlingar om driftsinskränkningar gjorts. Unionen hanterar närmare 100 olika kollektivavtal och under 2008 har en organisation byggts upp på regionkontoret där ombudsmännen ansvarar för olika branscher. Därigenom har de ansvar för både rådgivning till klubbar och förhandlingar med arbetsgivare inom sina tilldelade branscher. 1 juli 2008 infördes den så kallade rehabiliteringskedjan i Lagen om allmän försäkring. Rehabiliteringskedjan innebär att Försäkringskassan bedömer den sjukes arbetsförmåga och rätten till sjukpenning vid tre fasta tidpunkter. De nya reglerna ställer högre krav på den anställde, på arbetsgivaren och oss fackliga företrädare. Många av våra medlemmar hamnar i en mycket svår situation när de får beslut om indragen sjukpenning och samtidigt har svårt att arbeta på grund av sjukdom eller skada. Frågor, rådgivning och förhandlingar på grund av detta ökade under året. Försäkringar och pensioner Unionen har även till uppgift att informera om försäkringar och pensioner. Vi hade under 2008 ett flertal seminarier med totalt över deltagare. Ämnen som togs upp var; ITP-val, ITP 58+, ITP-omval och efterlevandeskydd. På arbetsplatserna erbjöds anpassade seminarier på efterfrågebasis. Över deltagare lyssnade på ämnen som; Vårt försäkringsskydd i Lag och Kollektivavtal, ITP o ITPK, nya ITP-avtalet samt ITP-omval. Försäkringsinformatörer och övriga förtroendevalda informerades om nyheter inom försäkringsområdet under året. Vi såg ett fortsatt stort och växande intresse för frågor som rör pensioner och övriga försäkringar. 4

5 Synlighet Lanseringen Under lanseringsperioden, då det nya förbundet visades upp och presenterades för omvärlden, fokuserade Unionen Göteborg på arbetsplatsbesök och under perioden januari till juli besöktes ca 440 arbetsplatser. Två Öppet hus anordnades. Det första i januari för medoch motparter och det andra i september, på plats i nya lokalerna på Packhusplatsen 3, för alla medlemmar. Det kom cirka 100 gäster per tillfälle. På bland annat Volvo PV, Schenker, AB Volvo och Astra Zeneca genomfördes större synlighetsaktiviteter tillsammans med klubbarna. Vid fyra tillfällen i februari ordnade vi gemensamma årsmöten för klubbar. De innehöll förutom årsmötet information om Unionen och en värvningsutbildning/underhållning med Tage Granit. Seminarium och mässor Det nya förbundet lanserades även på seminarium och mässor. På internationella kvinnodagen arrangerades tillsammans med ST och SKTF ett seminarium på jämställdhetstema. I september under lanseringens andra fas, då temat var kompetens, bjöds alla medlemmar in till ett inspirationsseminarium. Unionen deltog även som utställare på arbetsförmedlingens mässa Jobb till 1000 på Världskulturmuseet med syftet att dels lansera Unionen till en bred grupp, dels få tillfälle att prata med medlemmar om kompetensverktygen och den service som de kan få. Marknadsföring Utöver de arbetsplatsbesök som utgjorde vår främsta marknadsföringskanal 2008 gjordes under året extra investeringar i synlighet och profilmaterial till klubbar och förtroendevalda. Nära dig Unionen Göteborgs regionala tidning kom under 2008 ut med fyra nummer. Tidningen, Nära dig, handlade under 2008 bland annat om, det nya förbundet, försäkringsinformation, råd inför semestern och kompetensutveckling. Skolinformation Skolinformation, det vill säga facklig information i högstadie- och gymnasieklasser, genomfördes i ett tiotal klasser under året av både anställda och förtroendevalda. Utredning och opinionsbildning Vår målsättning 2008 var att synas i media en gång i månaden. Detta uppnåddes inte men vi hade ändå en kontinuerlig kontakt med media som bjöds in till våra aktiviteter. I samband med kongressen hösten 2008 fanns i Göteborgs-Posten ett reportage om Mikael Hansson, AstraZeneca, en av Unionen Göteborgs kandidater till förbundsstyrelsen. Ett bra medialt genomslag blev det även vid Mona Sahlins besök i regionen och när vår nya ordförande Cecilia Fahlberg besökte Göteborg för att prata om arbetsmarknadsläget. Förbundets rapport Innovation, entreprenörskap, kompetensutveckling, kommunikationer och tillväxt i Västra Götaland uppmärksammades i media. Under HBT-festivalen i maj deltog vi i en paneldebatt om diskriminering i arbetslivet. Unionen Göteborg har haft en representant i det kvinnliga europeiska nätverket Femanet som under hösten började arbetet med att ta fram en Europeisk ledarskapsmodell för kvinnor. Unionen deltog under 2008 även i det europeiska projeket Gender Floor som verkar för att underlätta för kvinnliga chefer i de medverkande länderna Resultatet från 2007 års rapport om hur de europeiska företagsråden kan bli mer effektiva har under 2008 spridits vidare till förtroendevalda på olika nivåer. 5

6 Värvning Under inledningen av året fortsatte den negativa medlemstrenden. Dock såg vi att antalet utträden minskade i maj och juni och under det sista kvartalet ökade även inträdena markant. I slutet av året hade vi medlemmar att jämföra med vid årets början. Bibehållet antal medlemmar Storklubbar Unionen jobbade under 2008 med synlighet och värvning på de stora klubbarna i Göteborg. Detta bland annat genom Unionentåg, seminarier och luncher där det bjöds på tårta till kaffet och värvades medlemmar. På de arbetsplatser där vi arbetade aktivt med synlighet såg vi ett ökat medlemsantal. Seminarium Under året bjöd vi in till två större seminarier för alla medlemmar, Får du livspusslet att gå ihop med Maria Sveland och Våga ta steget med Jens Lind. Sammanlagt deltog 162 medlemmar. IT-branschen Under året prioriterades IT-branschen eftersom där finns en stor potential för att både teckna avtal och värva medlemmar. Av alla arbetsplatsbesök som gjordes 2008 skedde absolut flest inom denna bransch och vi ökade antalet medlemmar från medlemmar i början av året till vid slutet. Under hösten arrangerades ett seminarium Om alla vore som jag med Christer Isehag där 192 medlemmar deltog. Syftet med seminariet var främst att skapa kontakter för att möjliggöra framtida företagsbesök. Unga I målgruppen medlemmar under 30 har medlemsantalet under året minskat och vi hade vid årets slut totalt medlemmar. Under hösten bildades samverkansgruppen Ung Arena som hann genomföra två aktiviteter. Förhoppningen är att denna verksamhet ska locka fler medlemmar under After Work I samarbete med ST, SKTF och Lärarförbundet genomfördes under hösten after work vid tre tillfällen under rubriken Facket förändras. Detta var ett försök att skapa ett nytt forum för fackliga diskussioner. Det gav dock inte några nya medlemmar och relativt få av Unionens medlemmar kom dit. Tria Tria är Unionens fackliga samarbete med ST och SKTF som riktar sig till studenter. Tria deltog under 2008 på ett flertal mässor riktade till målgruppen i Göteborg, höll föreläsningar om hur man på bästa sätt förbereder sig för arbetsmarknaden samt erbjöd medlemsvård i form av cvgranskning, simulerade anställningsintervjuer och lönerådgivning. Vid årets slut hade Tria medlemmar i Göteborg. Målgrupper Chef Antalet medlemmar i målgruppen chefer minskade med 223 och var i slutet av 2008, medlemmar i Göteborg. Tillsammans med ST och SKTF hölls under året en föreläsningsserie för chefer med totalt 260 deltagare. Den centrala föreläsningsturnén ICA-Stig hade 60 deltagare. 6

7 Lokal facklig organisation Kollektivavtalstecknande Arbetet med att utöka och behålla en lokal facklig närvaro på Unionens arbetsplatser har varit intensivt under förbundets första år. Under 2008 gjordes cirka 800 arbetsplatsbesök. Av dessa har ett antal haft till syfte att stärka den lokala fackliga organisationen och verka för mer självständiga förtroendevalda. 15 nya klubbar har bildats, 53 nya arbetsplatsombud och 34 nya arbetsmiljöombud har rapporterats in. De nya klubbarna, arbetsplatsombuden och arbetsmiljöombuden har erbjudits att ta del av Unionens fackliga utbildning. Rekrytering av såväl medlemmar som förtroendevalda är en viktig del av arbetet men viktigt är också att uppmuntra och stötta dem som redan är engagerade. Facklig utbildning medlemmar deltog vid 20 olika utbildningstillfällen. Den fackliga grundutbildningen fick utökas med ett tillfälle på grund av det stora intresset. Ett par utbildningar kring aktivt lönearbete fick ställas in på grund av att det inte fanns något nytt centralt material. En förutsättning för att bedriva ett bra lokalt fackligt arbete är att det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatserna. Unionens mål är därför att arbeta för att arbetsgivarna antingen söker inträde i något av Svenskt Näringslivs medlemsförbund eller tecknar ett så kallat hängavtal direkt med Unionen. Under 2008 har vi tecknat 67 hängavtal. Fördelat enligt följande: 34 st på företag med 0 medlemmar. 32 st på företag med 1-9 medlemmar. 2 st på företag med medlemmar. Inom Unionen Göteborg omfattades i december 2008, medlemmar av vare sig kollektivavtal eller hängavtal. I regionen finns ett företag som har fler än 30 medlemmar som inte omfattas av ett kollektivavtal. Arbetet med att få till kollektivavtal på detta företag fortsätter under Unionen Göteborg 2008 i siffror Yrkesverksamma medlemmar varav kvinnor och män Antal klubbar 311 Antal medlemmar med klubb Antal medlemmar med arbetsplatsombud Antal medlemmar utan klubb/apo Studerandemedlemmar i Tria Egen medlemmar 243 Chefsmedlemmar Medlemmar inom IT-branschen

8 Demokrati Regionstyrelsen Styrelsen har haft 12 möten under året, där bland annat riktlinjer för styrelsearbetet upparbetats. Styrelsen har informerat medlemmarna om sitt arbete främst via den regionala tidningen Nära dig. Styrelsen påbörjade under 2008 arbetet med den på förbundsrådet beslutade demokratiprocessen. Syftet med denna är att fastställa regionstyrelsens och regionkontorens roll i förhållande till varandra. Arbetsutskottet Under året har 11 stycken möten med arbetsutskottet genomförts. Utskottet förbereder regionens styrelsemöten och sammanträder två veckor före varje styrelsemöte. Regionrådets årsmöte Unionen Göteborgs första årsmöte för regionrådet hölls den april 2008 på Lingatan i Bohuslän. Under detta tvådagars regionråd diskuterades Unionens lönepolitik och rapporten Bättre arbetsplatser. En genomgång av en partsgemensam handbok i lönekartläggning gjordes. Under årsmötet valdes ombud till kongress och förbundsråd. Höstens regionråd Unionen Göteborgs andra regionråd hölls den 6 november i Folkets hus. Det inleddes med en rapport från kongressen och de beslut som fattats där. Därefter presenterade Hans Björkman från Unionens förbundskontor rapporten Utveckla Västra Götaland som visar för regionen viktiga områden där Unionen ser utvecklingsmöjligheter. Rapporten har uppmärksammats på flera håll, t ex har det påbörjats en utredning kring Unionens förslag om att förlägga ett tjänsteforskningsinstitut i Borås. Från förbundskontoret medverkade Ulrika Hector som redogjorde för hur vi kan arbeta med kompetensutveckling med hjälp av Unionens rapport, En politik för kompetens. Kongressen Inför Unionens första kongress tillsatte regionstyrelsen en projektgrupp som lämnade förslag på hur ombuden skulle förbereda sig inför kongressen. Hela kongressgruppen inkl suppleanter delades upp i arbetsgrupper och ombuden träffades under fem stormöten samt i separata arbetsgruppsmöten. Intervjuer genomfördes av fyra kandidater till ordförandeposter: Cecilia Fahlgren, Peter Hellberg, Bengt Olsson och Krista Loiske. De 31 regionala kongressombuden hade under kongressen dagliga morgon-, lunch- och kvällsmöten. Ett axplock från kongressen Motioner och förhandsyrkanden från Göteborg angående Miljö från ord till handling gick igenom. Unionen ska ta sitt ansvar och kommer att agera föredömligt genom att välja miljövänliga alternativ då det är praktiskt möjligt. Kongressen beslutade om en skrivning i handlingsprogrammet om skolinformation och också att en nationell arbetsgrupp bildas, efter att Liza Eriksson från Göteborg drivit frågan. Unionen Göteborg motionerade angående utredning av eventuell separation mellan Unionen och Unionens a- kassa. Förbundsråd Unionens första förbundsråd hölls i Nynäshamn den maj På förbundsrådet beslutades om förbundets förhandlingsordning med tillhörande bransch-, delegationsindelning, det valdes beredningsgrupp för demokratiprocessen samt diskuterades vad som ska ligga till grund för avgiftsgrundande inkomst. 8

9 Regionstyrelsen 2008 Sören Carlsson Mona Johansson Ordförande 1:ste vice ordförande Volvo Personvagnar AB Anna-Lena Myhr Ernst & Young AB Stena Line Liza Eriksson Mikael Hansson Ingemar Svedin 2:dre vice ordförande 2:dre vice ordförande AB SKF AstraZeneca R&D Anders HolgerNilsson Cecilia Alehammar 2:dre vice ordförande Ahlsell AB Angelika Andersson SGS AB Peter Bording Volvo Personvagnar AB Gun Tengberg Eductus Ericsson AB Per Sjölander Suppleant Göteborgs Kex AB Elektroskandia AB Lennart S Larsson Mats Sällberg SKF Sverige AB Ulrika Martinsson Hewlett Packard Sverige AB Eltel Networks Infranet AB Bergman & Beving Services AB GöteborgsPostens Nya AB Birgitta Nirvander Suppleant Hans-Jürgen Hinrichsen Lillemor Svensson Suppleant Maria Hansson Björn Jonsson Volvo Information Technology AB Mattias Bryngelsson Systembolaget Advokatfirman Glimstedt AB Marie Arvidsson Manpower AB Johan Svedberg Suppleant GöteborgsPosten AB Suppleant Semcon Sweden AB 9

10 Demokrati forts. Arbetsutskottet Sören Carlsson, Volvo Personvagnar AB Mona Johansson, Ernst & Young AB Mikael Hansson, AstraZeneca R&D Anders Holger-Nilsson, Ahlsell AB Liza Eriksson, Vopak Logistics Nordic/ Manpower/ AB SKF Revisorer - ordinarie Åke Wigren (avsagt sig), Göteborgs stads bostadsaktiebolag Thomas Alexandersson, Volvo Lastvagnar AB Robert Syrén, Lindorff Sverige AB Pia Carlsson, Stena Line Scandinavia AB Revisorer- suppleant Conny Fredriksson, Volvo Lastvagnar AB Anastassios Grozos, Lisebergs Restaurangaktiebolag Valberedning ordinarie Lars Wijkmark, Volvo Personvagnar AB Matti Peurasaari, SCA Hygiene Products AB Martin Reteike, Ericsson AB (Lindholmen) Katti Skärhult, Schenker Bäckebol Daniela Fagernäs, ICA Kungälv Lisbeth Lindblad, ICA Sverige AB Ronny Svärd, Perstorp Oxo AB Valberedning suppleanter Conny Helin, Akzo Nobel Stenungsund Berit Axell-Fredriksson, B&B Tools Services AB Hans Hansson, Volvo Business Services Ungdomsombud Lina Liljenberg, Volvo Parts AB Förbundsstyrelsen Peter Bording, Manpower Mikael Hansson, AstraZeneca R&D (efter kongressen oktober 2008) Barbro Henning, Eka Chamicals Suppleant Förbundsfullmäktige - ordinarie Cecilia Alehammar, SGS Station Landvetter Anna-Karin Granberg, Papyrus Sverige AB Anders Holger-Nilsson, Ahlsell AB Mona Johansson, Ernst & Young AB Lisbeth Lindblad, ICA Sverige AB, Kallebäck Eva Rindby, Göteborgs Hamn AB Lillemor Svensson, B&B Tools Services AB Sören Carlsson, Volvo Personvagnar AB Liza Eriksson, Vopak Logistics Nordic/ManPower Kristin Forsberg, Volvo Information Technology AB Mikael Hansson, AstraZeneca R&D Martin Linder, Volvo Information Technology AB Martin Reteike, Ericsson AB (Lindholmen) Jan Rohlén, Borealis AB Helene Rosenlund, Eka Chemicals AB Mats Sällberg, Semcon Caran AB Förbundsfullmäktige suppleanter Thomas Magnusson, Menigo Foodservice AB Helene Frank, Ericsson AB (Lindholmen) Eva Thoresson, Kent Nyman I Göteborg AB Hans-Jürgen Hinrichsen, Göteborgs Kex AB Karl-Gustav Rosborg, Allmänna klubben Mats Henning, Volvo Lastvagnar AB Linda Gibson, Volvo Penta AB Björn Jonsson, Eltel Networks Infranet AB Ronny Svärd, Perstorp Oxo AB Mats Hagman, Saab AB Ingemar Svedin, Volvo Personvagnar AB Kongressombud ordinarie Cecilia Alehammar, SGS Station Landvetter Angelika Andersson, Systembolaget AB Ulla-Britt Frejme, Tandläkare Andreas Holmlund Anna-Karin Granberg, Papyrus Sverige AB Anders Holger-Nilsson, Ahlsell AB Mona Johansson, Ernst & Young AB 10

11 Tina Johansson, Schenker AB/HK Inrikes Lisbeth Lindblad, ICA Sverige AB, Kallebäck Thomas Magnusson, Menigo Foodservice AB Anna-Lena Myhr, Stena Line Scandinavia AB Lillemor Svensson, B&B Tools Services AB Anne-Charlotte Andersson, Volvo Personvagnar AB Mattias Bryngelsson, Hewlett-Packard Sverige AB Sören Carlsson, Volvo Personvagnar AB Liza Eriksson, Vopak Logistics Nordic/ManPower Kristin Forsberg, Volvo Information Technology AB Mikael Hansson, AstraZeneca R&D Mats Henning, Volvo Lastvagnar AB Hans-Jürgen Hinrichsen, Göteborgs Kex AB Per Holmberg, Ericsson AB (Lindholmen) Truls Johannessen, Borealis AB Björn Jonsson, Eltel Networks Infranet AB Martin Linder, Volvo Information Technology AB Lena Månsson, Volvo Lastvagnar AB Kent Olaisson, Eka Chemicals AB Martin Reteike, Ericsson AB (Lindholmen) Jan Rohlén, Borealis AB Helene Rosenlund, Eka Chemicals AB Ingemar Svedin, Volvo Personvagnar AB Ronny Svärd, Perstorp Oxo AB Mats Sällberg, Semcon Caran AB Ung Arena Ung Arena Göteborg startade upp sin verksamhet under Samverkansgruppen består av unga medlemmar i Unionen som aktivt strävar efter att öka det fackliga medvetandet, öka de ungas inflytande inom Unionen, samt ge unga en stark position på arbetsmarknaden. Under hösten 2008 genomfördes ett seminarium med Orvar Säfström Vem skriver manus till ditt liv och en glöggkväll. Pensionärsförening De av föreningen anordnade aktiviteterna under 2008 har varit efterfrågade av medlemmarna. Under året genomfördes 18 olika aktiviteter med tillsammans 698 deltagare. Vid årets slut var föreningens medlemsantal personer. Detta innebär att medlemsantalet ökade med 402 personer under Om du som pensionär vill behålla kontakten med Unionen och träffa tidigare kollegor, tag då kontakt med vår pensionärsförening, telefon Vi har expeditionstid måndagar och torsdagar mellan klockan Du kan även nå oss på vår e-postadress Kongressombud suppleanter Harriet Sjöberg, SCA Hygiene Products AB Mats Hagman, Saab AB Linda Gibson, Volvo Penta AB Stanley Haag, Perstorp Oxo AB Hans Hansson, Volvo Business Services AB Bengt Berntsson, Perstorp Oxo AB Glenn Dahl, Volvo Lastvagnar AB Rolf Ahbin, Perstorp Oxo AB Göran Falk, Volvo Lastvagnar AB Helene Frank, Ericsson AB (Lindholmen) 11

12 Resultaträkning för 2008 Unionen Göteborg Intäkter kkr Anslag Övriga intäkter 551 Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader *Not Personalkostnader Baskostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter och kostnader 2 Summa resultat från finansiella poster 2 Resultat efter finansiella poster Årets resultat *Not Verksamhetskostnader Medlemsservice 483 Synlighet Rekrytering 441 Lokal facklig organisering 329 Teckna kollektivavtal 98 Etablera förbundet 67 Ledning/Personal Demokrati Ledning 372 Stöd och service 10 Summa verksamhetskostnader Tkr 12

13 Berättelse över granskning Med anledning av att Unionen inte är en självständig juridisk person upprättas inte någon balansräkning för regionen, utan regionens tillgångar och skulder bokförs i Unionens gemensamma balansräkning. Det får även till följd att finansiella poster och skatt redovisas i den gemensamma resultaträkningen och regionens resultat ska avläsas under rubriken rörelse resultat. Som valda revisorer av regionrådets årsmöte har vi granskat regionstyrelsens förvaltning vad avser den genomförda verksamheten för år Enligt vår bedömning har förvaltningen skett i enlighet med Unionens stadgar och är i överensstämmelse med kongressens mål och förbundsstyrelsens ramar samt regionrådets årsmötesbeslut. Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av räkenskaperna har de av kongressen valda revisorerna. Vi föreslår: - att regionrådet godkänner regionstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret Göteborg februari 2009 Thomas Alexandersson Revisor Pia Carlsson Revisor Conny Fredriksson Revisor Robert Syrén Revisor 13

14 Klubblista Unionen Göteborg 2008 A ABB Kabeldon AcandoFrontec Sverige AB ACL Actronarna Advokatfirman Vinge KB,Unionen AG Bell Communications AB Ahlsell Sverige AB, Göteborg A-Hus AB Airbag AB, Svensk Akzo Nobel Stenungsund. Ale Elförening EK,Unionenklubben på Alebyggen AB Allgon Microwave AB Almedahls AB,Unionenklubben på American Express Business Travel Unionen Götebor Amesto Translations, Unionenklubben vid Anticimex Arcelor Arla Foods Unionenklubb Gbg Aros Electronics AB, Unionenklubb Arvid Nilsson Sverige AB Ascom Tateco AB Askania AB Astra Tech AB AstraZeneca R&D Mölndal AT/Skylink Unionenklubb Atlantic Cargo Services AB Atlet AB Autoadapt AB Stenkullen Axro Consult i Göteborg AB B BASF Svenska AB Bayer AB Beiersdorf AB Bekö Bil AB Bergsäker AB Berner AB, Christian BILAB Kungälv AB Bilprovning, AB Svensk Black & Decker Aktiebolag BMW Sverige AB Borealis AB Borås Wäfveri AB Bostads AB Poseidon,Unionenklubben på Bostadsbolaget, Unionklubben vid Brady Converting AB Bravida Sverige AB, Syd Broströms TK C Calderys Nordic AB Callenberg Fläkt Marine AB Cardo Garage Door AB Carrier AB Casino Cosmopol, Göteborg, Unionenklubben Castolin Scandinavia AB Christiernsson AB, Axel Ciba Scandinavia,Unionenklubben vid City Airline i Göteborg Cma Cgm Scandinavia AS Norge, Filial Sweden Condesign CDC Unionenklubb Confidence Sweden AB Consilium Unionenklubben vid Constructor Sverige AB Continental Däck Sverige AB Coor Service Management Unionen kl Coor Service Management,Unionenklubben på Crawford - Allhabo AB Cryo AB, Unionenklubben vid CSC Sverige AB Cybercom Sweden West AB D Dahl Tjänstemannaklubb Unionen Dahlgren AB, Bengt 14

15 Dalkia Industripartner AB Danaher Motion Särö Daros Unionenklubb DFDS Tor line AB DHL Solutions AB Diplom-Is Unionen DPNOVA AB DSV Road AB DuPont Performance Coatings Scandinavia AB, Uni E EDS Göteborg, Unionenklubben vid Edstrands Göteborgs AB Bröderna EKA Chemicals AB Elanders Sverige AB, Unionenklubben vid Electrolux Professional AB Elektroskandia AB Elga AB Elof Hansson Bygg-Gross AB, Unionen vid Emil Lundgren AB Epsilon Design AB,Unionenklubben på Ericsson AB, Mölndal Unionenklubb Ericsson Lindholmen, Unionen Ernst & Young Esab AB Estrella Etteplan Tech AB ExxonMobil Sverige AB,Unionen vid F FABI-tjänstemannaklubb, Unionen Familjebostäder i Göteborg Fazer Amica AB, Unionens riksklubb vid Fix AB Flexlink Flygfältsbyrån, Unionenklubb Folkuniversitet,Unionenklubben på Fortum Kungsbacka,Unionenklubben vid FPV/FF, Unionenklubben Fredricsons Trä Aktiebolag Förbandsmaterial AB Förbo, Unionenklubb Föreningen Grunden, Unionenklubben vid G Gate gourme gothenburg AB Geodis Wilson Sweden AB, Unionenklubben Geodis Wilson Sweden AB, Unionenklubben Geveko Industri AB GLC Ekonomisk Förening GM Powertrain-Sweden AB Graniou Sweden AB, Unionen Riksklubb Grundfos AB GTG, Unionen Gullers-koncernens Unionenklubb Gunnebo Nordic AB Gustaf Fagerberg AB GVA Consultants AB, Unionenklubb Gycom Svenska AB Gårdsten Bostads AB Götaverken Cityvarvet Göteborg City Airport Göteborgs Egnahems AB Göteborgs Hamn AB Göteborgs Kex AB Göteborgs Stads Parkering Göteborgs Studentbostäder Göteborgs Symfonikers Klubb Göteborgslokaler H Hamburg Süd Norden AB Hapag Lloyd Sweden AB Hasselblad AB, Victor Hercules AB/ Torbjörn Jönsson Higab Gruppen Hjällbobostadens Tigrar HSB Göteborg,Unionenklubben på 15

16 I IAC Group AB IBM Svenska AB ICA Göteborg Unionenklubben på ICA Unionen Kungälv IFS i Göteborg, Unionenklubben IMS Medical Radar Unionenklubb Indus Unionenklubb INEOS Sverige AB Unionen klubb Infocare sydväst, Unionen klubb Infotiv, Unionenklubben på Inspecta AB Intrum Göteborg IOGT-NTO-rörelsens Hallands Län Itella AB, Unionenklubben vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB J Johnson Controls Arendal Jonsered, Unionenklubb vid Jotun Sverige AB, Unionenklubben vid K KappAhl Sverige AB, Butikschefer Kilroy Travels Kommunicera översättningar i Göteborg AB Kone Hissar AB Kronans Droghandel AB Kühne & Nagel AB L Lear Corporation Sweden AB Lernia Bemanning AB, R Väst Lindex adm, Unionenklubben på Lindorff Sverige AB Liseberg AB, Unionen Lisebergs Restaurangaktiebolag Logica Väst, Unionenklubben på Loipart AB Luna AB Lund och Valentin Arkitekter Lundwalls AB M MacForum AB MacGregor AB Manpower AB MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Mastec Stålvall Mecel AB, Unionens klubb Melka Trading, Unionenklubb Menigo Foodservice AB,Unionenklubben vid Metalock Sweden AB Metso Power Tj.mannaförening Mitsubishi Electric, Unionen vid Multicom Security AB Mölndalsbostäder, Unionenklubben på Mölnlycke Health Care N NBV, Unionenklubben NewSec Asset Management AB Niscayah AB Nitro Consult AB Nobel Biocare AB Norconsult AB Norstedts Juridik AB Novotel NTF Väst NVS Installation AB Nynäs Refining AB O Océ Svenska AB OK.Q8 AB Optoskands Unionenklubb 16

17 P Papyrus Network AB Papyrus Sverige AB PEAB Väst Storgbg. Unionenklubb Perstorp Oxo AB Petrokraft AB Pharmadules lokala klubb, Unionen Väst på Plastal AB Polhem, Unionens klubb PPIS Unionen Preemraff GOR, Unionenklubben på Primär Fastighet Unionen Proffice Göteborg, Unionenklubben vid PSI Antonson,Unionenklubben på Pullmax Machine AB Pågen AB R Ramböll Sverige AB, Unionen Ramirent AB,Unionenklubben vid Reab Data AB Reinertsen Sverige Rejlers Ingenjörer AB Riksbyggen Rosemount Unionenklubb Royal Canin Sverige AB S S G S Sweden AB Saab AB Göteborg, Unionenklubb Saab Space,Unionenklubben på SABA Blommor i Gbg Samhall AB,reg Göteborg SAS,Unionenklubben på SCA Hygiene Products AB Scanlube i Göteborg AB Scanpump AB Schenker AB,Div Air & Ocean,unionenklubben vid Schenker Bäckebol Schenker HK Schneider Electric AB Göteborg,Unionenklubben på Securitas Sveriges AB,Unionenklubben på Semcon AB Väst Semrén & Månsson Arkitektk Sensus Studieförbund Servera R&S AB Seth`s Unionen klubb Shell Raff. AB SIK,Unionenklubben på Skanska Innek. Hallonklubben SKF Unionenklubb Skogssällskapets Förvalt SOS Alarm AB, Unionen vid Speedcargo AB, Unionenklubben på SPF Göteborg CK SPF Göteborg FK SSPA Sweden AB Stena AB, Unionen klubben vid Stena Metall AB StroedeRalton AB,Unionen på Störningsjouren i Gbg AB, Unionen SV, Studieförbundet Vuxenskolan SWECO Systems AB, Unionenklubben på SWECO, Unionenklubben på Swedegas AB Swedish Match AB, Göteborg Swedish Match North E. AB Sälj Svedplan AB Svenska Mässans Stiftelse, Unionen Svenska Orient Linien AB Swerea IVF, Unionenklubben vid Swisslog AB Sörman Information & Media 17

18 T TAC Svenska AB Unionen-kl Tamro AB Techteam Global AB, Unionen Klubben på Teknologisk Institut AB, Unionens klubb Telenta AB Unionenklubb Teleperformance AB Tellstedt i Göteborg AB Tenson, Unionens klubb Terling AB Gustaf The Nuance Group (Sverige) AB Tibnor Göteborg AB TNS Gallup AB, Unionenklubben TOOLS Sjögrens i Göteborg Toyota Center Göteborg Trepko AB, Unionenklubben på TTS Ships Equipment AB, Unionen-kl Tudor AB, Unionenklubben på TUIfly Nordic, GOT Turnils AB,Unionenklubben på Wärtsilä Sweden AB Västsvensk Tidningsdistribution XYZ YIT Sverige AB,Unionen Klubb Zander Rasyko Tech ÅÄÖ ÅF, Unionen klubb Åhléns City Göteborg, Unionenklubben UVW Unionen Göteborg Universeum, Unionenklubben Wabco Automotive AB VBK Konsult. Ingenjörer Velco West White Arkitekter AB Via Travel AB Witre Aktiebolag Volvo Göteborg, Unionenklubben Volvo Personvagnar Volvo Truck Center Volvofinans, Unionen Vopak Logistics Nordic AB VSIF/SISU Väst WSP Sverige, Unionklubben vid 18

19

20 20

Regionråd 2015. 17-18 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. NOVEMBER 2014, version 4

Regionråd 2015. 17-18 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. NOVEMBER 2014, version 4 Regionråd 2015 17-18 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR NOVEMBER 2014, version 4 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008

Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008 Göteborg, mars 2009 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2008 Fotograf: Tore Hagman 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen.

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Rapport från Business Region Göteborg 100 STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Foto: Matton images Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2011 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare

Göteborgsregionens. 100 största arbetsgivare Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2010 1. Inledning och definitioner Denna rapport visar en sammanställning över de 100 största arbetsgivarna i Göteborgsregionen. Rapporten presenterar en lista

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Rapport från Business Region Göteborg STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Matton Images Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot

Läs mer

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1 Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1 Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 27 oktober 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Regionråd 2015 INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA 13 APRIL Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Att välja ombud

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 1

Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 1 Regionråd 2015 16 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR November 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Kommunikatör. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Kommunikatör. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB Företag Titel 2 E Group 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura Light AB Autoadapt

Läs mer

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19-20 April November 2014, version 3 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6

Läs mer

The 100 largest employers. in the Göteborg Region

The 100 largest employers. in the Göteborg Region The 100 largest employers in the Göteborg Region 2007 1. Purpose of the report and definitions This report compiles information about the 100 largest employers in the Göteborg Region. The report includes

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera Till Unionen SjuHalls klubbar och arbetsplatsombud (Övriga medlemmar via regionens tidning) Datum Oktober 2015 Vår referens Valberedningen/Enar Bonath Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls

Läs mer

Regionrådets årsmöte

Regionrådets årsmöte Kallelse till Regionrådets årsmöte Nu närmar sig Regionrådets årsmöte utöver sedvanliga årsmötet kommer slutligt beslut om att slå ihop Regionerna Skaraborg och Väst att tas. Dagen avslutas med en intressant

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

RESULTATLISTA Forsgårdens GK Antal finalplatser: 9

RESULTATLISTA Forsgårdens GK Antal finalplatser: 9 1 Volvo Cars SQM 24,9-9 63 63 ALGURÉN, Fredrik Sigtuna 841016-010 6,9 68 NYBORG, Lars Bryttsätter 560805-028 18,0 61 2 SweMaint 30,0-7 65 65 S9 LILJERÖD, Jonas HOLTZ, Hans-Jörgen Gullbringa Golf & 640417-063

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Nära dig. Förändring i sjukförsäkringen. Lina Liljenberg om Ung Arena SIDAN 4. Maziar Mirtalebi träffar nyanlända invandrare SIDAN 4

Nära dig. Förändring i sjukförsäkringen. Lina Liljenberg om Ung Arena SIDAN 4. Maziar Mirtalebi träffar nyanlända invandrare SIDAN 4 Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Göteborg. Nr 4 2008 Lina Liljenberg om Ung Arena SIDAN 4 Maziar Mirtalebi träffar nyanlända invandrare SIDAN 4 Förändring i sjukförsäkringen SIDAN 7

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

The 100 Largest Employers. in the Gothenburg Region

The 100 Largest Employers. in the Gothenburg Region The 100 Largest Employers in the Gothenburg Region 2011 1. Introduction and Definitions This report includes a compilation of the 100 largest employers in the Gothenburg region. The list presents the 100

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2015 GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2015 med budgetplan för 2016 Intäkter Intäkterna består främst av medlems- och kontrollavgifter.

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2014 Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Sparbankssalen, Utbildningens Hus i Alingsås Ca 50 personer. Representanter

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB.

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB. Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden

Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Översyn av förbundsstyrelsens arvoden Sammanfattning Förbundsstämman 2012 gav förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över arvodena i förbundet. Efter en genomgång av ordförandes

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010

Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Kyrka arbetslivs höstkonferens Göteborg oktober 2010 Arbetsgivarorganisationer, fackföreningar och kyrkor möttes under gångna veckan till två spännande konferensdagar med samtal om framtidstro i arbetslivet.

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

Göteborgs sjukvård. KF Väst AB. Posten. Telia Sonera AB. Volvo Cars Corporation

Göteborgs sjukvård. KF Väst AB. Posten. Telia Sonera AB. Volvo Cars Corporation Chalmers tekniska k högskola Göteborgs sjukvård Göteborgs Hamn AB KF Väst AB Marks stiftelse Posten SKF AB Telia Sonera AB VOLVO AB Volvo Cars Corporation Medlemmar e i Aleforsrådet Alingsås kommun Arctic

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 för Unionen Västerbotten

ÅRSREDOVISNING 2008 för Unionen Västerbotten ÅRSREDOVISNING 2008 för Unionen Västerbotten Styrelsens berättelse för 2008 Regionstyrelsen för Unionen Västerbotten avger följande berättelse för verksamhetsåret 2008. Regionrådet (RR) 24-25 april 2008

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare.................................................................................................................................................................................................................................................

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Fackförbund Centralt Lokalt

Fackförbund Centralt Lokalt Till Chefer Sidan 1 2015-06-17 Fackliga organisationer i Båstads Kommun Fackförbund Centralt Lokalt Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Lars Rydell Camilla Gudmundsson Box 12800 tfn: 08-617

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

SjuHall NUMMER 4 2010

SjuHall NUMMER 4 2010 Close to Home-festivalen på Åhaga i Borås ett utmärkt tillfälle för Unionen att synas och nå ut till festivaldeltagarna om vår verksamhet! Läs mer på Gun-Britt Holmgren-Ivsteds blogg på unionen.se/sjuhall.

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Arbetsplatsombud med informationsmandat

Arbetsplatsombud med informationsmandat Arbetsplatsombud med informationsmandat Du är vald till arbetsplatsombud med informationsmandat och är en kontaktperson mellan arbetsgivaren, medlemmarna och ombudsmännen på regionkontoret. Snart kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter December 2009 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är första nyhetsbrevet från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd och kunskap till arbetsgivare för att

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2012-02-23 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER. 23-24 april Aronsborg, Bålsta

Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER. 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER 23-24 april Aronsborg, Bålsta Dagordning Vid årsmötet för Unionen Dalarna 2015 04 23 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop 3. Årsmötets stadgeenliga kallande 4.

Läs mer

Cocktaileffekten inte alltid lika lyckad

Cocktaileffekten inte alltid lika lyckad Svensk Förening för Toxikologi (SFT) Inbjuder till årsmöte Fredag den 23 mars 2012 Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna. Vetenskapligt program: Cocktaileffekten inte alltid lika lyckad

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Tisdag den 16 december 2014. Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr10 2014 Tisdag den 16 december 2014 Plats: Försäkringskassan Skövde, i de nya lokalerna Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC

Läs mer

Nära dig. Nr 2-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten. Avtal 2011 Karriär Aktiviteter

Nära dig. Nr 2-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten. Avtal 2011 Karriär Aktiviteter Nära dig Nr 2-2011 En tidning till dig som är medlem i Unionen Västerbotten Avtal 2011 Karriär Aktiviteter 2 Innehåll 4 Din karriär 5 Avtal 2011 6-7 Aktiviteter Nära dig Medlemstidning för alla medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över. RAPPORT Förbundsstyrelsens sammanträde nr 3:2013 Den 21-22 mar 2013 1 Ordförandens lägesrapport Britta Lejon lämnar en rapport om aktuella händelser i Sverige som styrelseledamöterna reflekterar över.

Läs mer

Innehåll. Det här är Unionen

Innehåll. Det här är Unionen Det här är Unionen Innehåll Det här är Unionen Större och närmare... 3 Unionens hjärtefrågor... 3 Våra medlemmar...4 Unionen på jobbet... 7 Unionens ledning... 7 Unionen landet runt... 8 Unionen tillsammans

Läs mer

Norska företag i Sverige och Västra Götaland

Norska företag i Sverige och Västra Götaland Fakta & Analys 212:8 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Norska företag i Sverige och Västra Götaland Sverige och Norge har en lång tradition av samverkan. Inom näringslivet avspeglar det

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer