STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN"

Transkript

1 Rapport från Business Region Göteborg STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN Matton Images

2 Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen och Sverige Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot omvärlden. Sedan 1700-talet har regionen varit ett skandinaviskt centrum för global handel. Handelsrelationerna har fört med sig välstånd och bestående nätverk mellan Göteborg och världen. Den tidiga internationaliseringen märks än idag i regionens näringsliv. Här finns många företag som lyckats växa på globala marknader och blivit stora. Jämfört med andra städer i samma storlek har vi ovanligt många stora företag som har sin bas i vår region. Några av dessa har blivit så stora att de klassas som multinationella företag. En rapport från Entreprenörskapsforum¹ visar tydligt hur viktiga de stora företagen är för Sverige. Rapporten visar att de 20 största multinationella företagen i Sverige ensamma står för närmare 50 procent av näringslivets totala FoU-investeringar och 35 procent av Sveriges export. Ett företags storlek kan mätas på flera olika sätt. Vanligast är kanske att utgå från antalet anställda, men för att komplettera bilden är såväl omsättning som börsvärde relevanta indikatorer. I den här rapporten presenterar vi de största företagen i Göteborgsregionen utifrån dessa olika bedömningsgrunder. Statistiken omfattar de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund, alltså: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. ¹Globaliseringsforum rapport 4, Sverige som kunskapsnation 2 BUSINESS REGION GÖTEBORG STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

3 Över arbetsställen Den senaste statistiken från SCB visar att det år 2013 fanns drygt arbetsställen i Göteborgsregionen. Företagen i Göteborgsregionen är verksamma inom 747 olika branscher. Det innebär att 92 procent av landets alla branscher är representerade i regionen. De allra flesta företagen är små. Det finns nästan arbetsställen som saknar anställda medan det bara finns 240 arbetsställen som har fler än 200 anställda. Antal arbetsställen 2013 fördelat på storleksklass Källa: SCB Ett arbetsställe är en geografiskt avgränsad adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företaget bedriver stadigvarande verksamhet minst 20 timmar/ vecka och har anställd personal. Som arbetsställe räknas inte tillfälliga arbetsplatser eller hemadresser. De stora företagen sysselsätter dock över personer. Sedan 2004 har antalet anställda ökat i samtliga storlekskategorier, men snabbast tillväxt har de mindre företagen haft. Göteborgsregionen har totalt över anställda personer. Av dem tillhör 68 procent den privata sektorn. Det är den privata sektorn som har stått för större delen av tillväxten i antal anställda under de senaste åren. 3

4 Antal anställda 2013 fördelat på storleksklass Källa: SCB Som anställda räknas personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvud arbetsgivare), som för närvarande är anställda, för vilka utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp, som är vikarier längre tid än tre månader. Antal anställda 2013 fördelat på sektor Källa: SCB 4 BUSINESS REGION GÖTEBORG STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

5 Antal anställda Göteborgsregionens största företag sett till antal anställda När vi listar företagen efter hur många anställda de har i Göteborgsregionen framgår att Volvo Personvagnar är Göteborgsregionens klart största privata arbetsgivare med anställda. Därefter följer Volvo Last vagnar, Chalmers Tekniska Högskola och SKF. Jämfört med 2012 har det inte skett några placeringsförändringar alls på tio-i-topp-listan. Sju av de tio största arbetsgivarna är del av globala företag som har omfattande del av sin försäljning utanför Sverige. Antalet anställda är genomgående avrundade till närmaste 25- eller 75-tal. Placering Företag Antal anställda Volvo Personvagnar Aktiebolag Volvo Lastvagnar Aktiebolag Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag SKF Sverige Aktiebolag Volvo Information Technology Aktiebolag Ericsson AB AstraZeneca AB Posten Meddelande AB Samhall Aktiebolag SCA Hygiene Products Aktiebolag Källa: SCB Statistiken redovisar aktiebolag och tar inte hänsyn till koncernstrukturer. Det innebär t.ex. att koncernen AB Volvo här redovisas som flera olika företag. De olika företagen i AB Volvokoncernen har tillsammans över anställda i Göteborgsregionen. Göteborgsregionens största utlandsägda företag I Göteborgsregionen finns idag utlandsägda företag, vilket är en dubblering sedan 2000-talets början. Det utlandsägda företag som har flest anställda i Göteborgsregionen är med bred marginal Volvo Person vagnar. Därefter kommer AstraZeneca, ICA Sverige, Dentsply (f.d. Astra Tech) och Borealis. Den stora klättraren jämfört med 2012 är Keolis Sverige, som är ny på topplistan. Även bemanningsföretagen Manpower och Adecco placerar sig högt. Placering Företag Antal anställda Volvo Personvagnar Aktiebolag AstraZeneca AB ICA Sverige AB Dentsply IH AB Borealis Aktiebolag Keolis SverigeAB Manpower Aktiebolag Adecco Sweden Aktiebolag Schenker AB Johnson Controls Sweden Aktiebolag 625 Källa: SCB Ett företag klassas här som utlandsägt då minst hälften av rösterna i bolaget kontrolleras av utländsk ägare. 5

6 Beroendet av de största arbetsgivarna minskar De 100 största företagen i Göteborgsregionen har anställda vilket motsvarar nästan var femte anställd. Motsvarande andel för de 10 största företagen ligger på drygt 7 procent. I båda fallen är den långsiktiga trenden nedåtgående, vilket innebär att beroendet av de största arbetsgivarna har minskat. Det beror främst på att de mindre företagen växer snabbare och därmed har anställt fler än de större. Andel anställda i de 10 respektive 100 största företagen Källa: SCB En fullständig lista över de 100 största företagen finns på sidorna BUSINESS REGION GÖTEBORG STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

7 Börsvärde och omsättning Företagens storlek mätt med börsvärde och omsättning Ett företags storlek och därmed betydelse kan mätas på olika sätt. Tidigare har vi använt antal anställda vilket säger något om hur viktigt företaget är som lokal arbetsgivare. Andra relevanta mått på ett företags storlek är dess börsvärde eller dess omsättning. När vi mäter storlek med dessa mått ändras bilden delvis. Det beror på att den här statistiken endast inkluderar de företag som har huvudkontor i Göteborgsregionen och att den omfattar hela koncernens börsvärde och omsättning. Göteborgsregionens största börsnoterade företag Totalt finns det 14 företag med huvudkontor i Göteborgsregionen som är noterade på Stockholmsbörsens två största listor Large Cap och Mid Cap. AB Volvo är det i särklass största bolaget. Därefter kommer SKF som följs av investmentbolaget Latour och fastighetsbolagen Castellum, Wallenstam och Balder. Placering Företag Börsvärde i mkr 30/ AB Volvo SKF Latour Castellum Wallenstam Balder Bilia Arcam Opus Group Gunnebo Källa: Avanza och Dagens Industri Bland övriga börsbolag på Mid Cap och Small Cap med huvud kontor i Göteborgsregionen märks Fingerprint Cards, KappAhl, Platzer, New Wave, Vitrolife och Semcon. Göteborgsregionens största företag sett till omsättning I Veckans Affärers sammanställning över Sveriges 500 största företag räknat utifrån omsättning, är det många företag med huvudkontor i Göteborgsregionen som placerar sig högt. Fordonsföretagen AB Volvo och Volvo Cars omsatte 2011 tillsammans över 430 miljarder kronor. SKF hamnar på tredje plats, följt av Stena Metall och Stena. Placering Företag Omsättning 2012 i mkr 1 AB Volvo Volvo Cars SKF Stena Metall Stena Cellmark Bilia Akzo Nobel Papyrus Schenker Källa: egen bearbetning Bland övriga företag med huvudkontor i Göteborgsregionen märks Ekman & Co, Capio, Tamro, Dunross & Co, Carl Bennet, Mölnlycke Health Care, Göteborg Energi och Latour 7

8 Göteborgsregionens 100 största privata arbetsgivare 2013 Placering Företag Antal anställda 1 Volvo Personvagnar Aktiebolag Volvo Lastvagnar Aktiebolag Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag SKF Sverige Aktiebolag Volvo Information Technology Aktiebolag Ericsson AB AstraZeneca AB Posten Meddelande AB Samhall Aktiebolag SCA Hygiene Products Aktiebolag Saab Aktiebolag Västsvensk Tidningsdistribution KB TeliaSonera Sverige Aktiebolag Skandinaviska Enskilda Banken AB ICA Sverige AB Dentsply IH AB GS Spårvagn AB Borealis Aktiebolag Swedbank AB Göteborg Energi Aktiebolag Nordea Bank AB Keolis Sverige AB WILLY:S AB Volvo Powertrain Aktiebolag Coop Butiker & Stormarknader AB Manpower Aktiebolag Adecco Sweden Aktiebolag Göteborgs Kyrkliga Samfällighet Renova Aktiebolag Lernia Bemanning AB Securitas Sverige Aktiebolag GS Buss AB Aktiebolaget SKF Schenker AB SJ AB BUSINESS REGION GÖTEBORG STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

9 36 Göteborgskooperativet för Independent Living Liseberg Aktiebolag Swedavia AB Bilia Personbilar AB Johnson Controls Sweden Aktiebolag Praktikertjänst Aktiebolag Volvo Logistics Aktiebolag Xdin Aktiebolag Sodexo AB Coor Service Management Aktiebolag ISS Facility Services AB CGI Sverige AB Postnord Logistics AB Proffice Industrial & Logistics AB Humana Assistans AB Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB Skanska Sverige AB Stiftelsen Bräcke Diakoni Svenska Handelsbanken AB If Skadeförsäkring AB (publ) Cowi AB Göteborgsoperan Aktiebolag Bilfinger Industrial Services Sweden AB Aktiebolag Lindex KappAhl Sverige AB Hemköpskedjan AB IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag Axfood Sverige AB Volvo Business Services Aktiebolag Gothia Towers AB Volvo Bussar Aktiebolag ÅF-Technology AB Göteborgs Kex Aktiebolag Nettbuss Aktiebolag Scandic Hotels Aktiebolag 475 9

10 71 APM Terminals Gothenburg AB Volvo Parts Aktiebolag Semcon Sweden AB Arla Foods AB (publ) Swedish Match North Europe AB Passal AB Pågen Aktiebolag Unicarriers Manufacturing Sweden AB DHL Freight (Sweden) AB Stena Line Scandinavia AB Veolia Transport Sverige AB Aktiebolaget Volvo Penta Volvo Technology AB WSP Sverige AB ÅF-Industry AB Mölnlycke Health Care AB Din Bil Sverige AB Uniflex SverigeAB NCC Aktiebolag G4S Security Services (Sverige) AB Casina Cosmopol AB Santa Maria AB Akzo Nobel Surface Chemistry Aktiebolag Systembolaget Aktiebolag Metso Power AB Sandarna Transporter AB Frösunda LSS i Väst AB Lisebergs Restaurant Aktiebolag Attendo Sverige AB ÅF-Infrastructure AB 375 Källa: SCB. Antalet anställda är avrundade till närmaste 25- eller 75-tal. Koncerner redovisas ej. Det innebär att koncerner som t.ex. Hogia med ca 475 anställda inte syns på listan, eftersom de enskilda bolagen i koncernen är för små. 10 BUSINESS REGION GÖTEBORG STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN

11 Göteborgsregionens största offentliga arbetsgivare Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting är de två klart största offentliga arbetsgivarna med respektive anställda. Bland de statliga arbetsgivarna är Göteborgs universitet störst med anställda. Kommun och landsting Placering Arbetsgivare Antal anställda 1 Göteborgs kommun Västra Götalands läns landsting Kungsbacka kommun Mölndals kommun Kungälvs kommun Alingsås kommun Lerums kommun Härryda kommun Partille kommun Stenungsunds kommun Stat Placering Arbetsgivare Antal anställda 1 Göteborgs universitet Rikspolisstyrelsen Försäkringskassan Skatteverket Arbetsförmedlingen Kriminalvården Trafikverket Sveriges Domstolar Försvarsmakten Migrationsverket 525 Källa: SCB. Antalet anställda är avrundade till närmaste 25- eller 75-tal. 11

12 Business Region Göteborg AB, Box , Göteborg. Besöksadress: Norra Hamngatan 14, Göteborg, Telefon:

LARGEST COMPANIES IN THE GOTHENBURG REGION

LARGEST COMPANIES IN THE GOTHENBURG REGION Report from Business Region Göteborg LARGEST COMPANIES IN THE GOTHENBURG REGION Matton Images Large companies are important to the Gothenburg Region and to Sweden as a whole The Gothenburg Region has a

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Fortsätter huvudkontoren att flytta ut?

Fortsätter huvudkontoren att flytta ut? Fortsätter huvudkontoren att flytta ut? nr 1 2011 årgång 39 I denna artikel redovisas resultatet av en studie av lokaliseringen av huvudkontoren i Sveriges 500 omsättningsmässigt största företag. En totalundersökning

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Två steg framåt, ett steg tillbaka

Två steg framåt, ett steg tillbaka Två steg framåt, ett steg tillbaka AllBright-rapporten 2013 sponsras av: AllBright Styrelse: Michaëla Blomquist, Sven Hagströmer, Dilsa Demirbag-Sten, Sophia Bendz, Thérèse Mannheimer, Claes Hemberg VD:

Läs mer

3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet

3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet 3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet Lennart Stenberg Sammanfattning Stagnerande FoU-utgifter i näringslivet under 2000-talet är oroväckande. Även om FoU-intensiteten i svenskt

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: KOMMUNERNAS FASTIGHETSINNEHAV HÖSTEN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är verksam

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: LANDSTINGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2015 RUBRIK B NAI Svefa 20 år! Berättelsen om oss börjar den 1 juli 1995 då Svefa Svensk Fastighetsvärdering

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus 24 orter TEMA: INDUSTRIBOLAGENS FASTIGHETSINNEHAV VÅREN 2014 RUBRIK B Välkommen till Svensk Fastighetsmarknad! Svensk Fastighetsmarknad vänder sig till dig som är

Läs mer

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter.

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter. PRIVAT VÅRDFAKTA 2014 Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen samt riksdagspartiernas ståndpunkter. 2014 års upplaga av Privat Vårdfakta är den viktigaste någonsin. Årets val

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer