UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016"

Transkript

1 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

2 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln varit en av stadens viktigaste kännetecken. Under 1700-talet välkomnade den stora och strategiskt positionerade hamnen östindiska handlare från Kina. Idag passerar drygt en tredjedel av Sveriges utrikeshandel Göteborgs hamn. Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en av de huvudsakliga anledningarna till varför Göteborg har utnämnts till Sverige bästa logistikläge sedan ett decennium tillbaka. Göteborgsregionens företag har en lång tradition av att investera i forskning och utveckling, samt att kommersialisera världsledande forskningsupptäckter. I regionen finns tre science parks där framgångsrika och innovativa samarbeten sker mellan industri, akademi och offentlig sektor. Inom ett antal strategiska områden har regionens världsledande forskning attraherat flertalet utländska investerare. Denna rapport ger en statistisk blick över de utlandsägda företagens position och utveckling i Göteborgsregionen. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss - vi är experter när det gäller frågor som rör näringslivet i Göteborgsregionen. Använd också vår databas för att söka information om utlandsägda företag i Göteborgsregionen. Här kan du bland annat söka efter olika kriterier som ursprungsland, företagsnamn, moderföretag och i vilken kommun i regionen det utländska företaget är lokaliserat; Trevlig läsning! Statistiken omfattar de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunförbund, alltså: Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 1

3 Företag Anställda Företag Sett över hela perioden har den procentuella ökningen i utlandsägda företag och arbetsställen varit större för Sverige i stort. Dock är tillväxten i anställda över perioden betydligt högre för företagen i Göteborgsregionen. Anställda UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Utveckling i Göteborgsregionen gentemot Sverige Sedan 1990 har utlandsägda företag och arbetsställen ökat markant i antal i Sverige. Detsamma gäller för Göteborgsregionen. Tabell 1 visar förändringar i utlandsägda företag, arbetsställen och anställda i företag över perioden , samt i Göteborgsregionen och Sverige. Trots att både utlandsägda företag och arbetsställen minskar i Göteborgsregionen så ökar antalet anställda i utlandsägda företag (+3,8%). Ökningen i anställda i regionens utlandsägda företag kan skildras mot trenden i Sverige där de anställda istället minskar (-0,4%). En anledning till detta scenario är att flera aktörer bland utlandsägda företag i regionen gick in i en högkonjunktur Tabell 1 Procentuella förändringar i utlandsägda företag och arbetsställen och i Göteborgsregionen och Sverige Figur 1 visar hur antalet utlandsägda företag och arbetsställen utvecklats under perioden fanns det 618 (714) utlandsägda företag (arbetsställen) i Göteborgsregionen. I slutet på perioden var antalet utlandsägda företag (arbetsställen) uppe i (2 968), det vill säga en nästintill tredubbling av utlandsägandet i regionen. Figur 1 Antal utlandsägda företag och arbetsställen i Göteborgsregionen, Företag Ett arbetsställe är en geografiskt avgränsad adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företaget bedriver stadigvarande verksamhet minst 20 timmar/vecka och har anställd personal. Som arbetsställe räknas inte tillfälliga arbetsplatser, postbox- eller hemadresser. Göteborgsregionen Sverige Period % 316% 366% 446% 371% 213% ,0% -0,1% 3,8% 1,1% -0,1% -0,4% och Tillväxtanalys Antalet anställda i utländska företag har mer än tredubblats sedan 1990 (se Figur 2) var personer anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen hade anställda i utlandsägda företag ökat till personer (vilket motsvarar en ökning med 366%). Ett företag klassas här som utlandsägt då minst hälften av rösterna i bolaget kontrolleras av utländsk ägare. Figur 2 Antal anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen, Antal anställda i utländska företag

4 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Utlandsägda företag, arbetsställen och anställda: topp 10 länder Tabell 2 visar de tio länder som har flest antal utlandsägda företag år 2014 och 2015 (tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda företag 2015, hela listan återges i Tabell B1 i Bilagan). Flest antal utlandsägda företag har Norge, följt av Tyskland och USA. Storbritannien är det land som har den största ökningen i utländska företag (både i antal och i procent) och följs sedan av Finland. Luxemburg tappar en position på topp-10-listan i och med att 19 företag (-13,3%) från Luxemburg byter ägande under perioden Tabell 2 Antal utlandsägda företag i Göteborgsregionen, topp 10 länder Land Företag Norge ,4% Tyskland ,8% USA ,6% Danmark ,5% Storbritannien ,4% Nederländerna ,7% Luxemburg ,3% Finland ,6% Frankrike ,8% Schweiz ,0% Göteborgsregionen ,0% Tabell 3 visar de tio länder som har flest antal utlandsägda arbetsställen år 2014 och 2015 (tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda arbetsställen år 2015, hela listan återges i Tabell B2 i Bilagan). Likt tidigare fall med utlandsägda företag så har Norge flest antal utlandsägda arbetsställen, följt av Tyskland. Annorlunda från Tabell 2 är att Danmark och Storbritannien har fler arbetsställen än USA. Den största ökningen i utländska arbetsställen (både i antal och i procent) står Finland för, följt av Danmark. Finlands ökning är rekordartad, hela 79 fler arbetsställen förvärvades i Göteborg 2015, vilket motsvarar en ökning på drygt 49 procent. Luxemburg går åt motsatt håll och minskar ägandet med 68 arbetsställen (-29,3%). Flertalet länder på topp-10-listan minskar antalet arbetsställen år 2015, bland annat Norge och USA, men även Tyskland. Tabell 3 Antal utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen, topp 10 länder Land Norge ,6% Tyskland ,7% Danmark ,2% Storbritannien ,4% USA ,2% Finland ,1% Nederländerna ,6% Luxemburg ,3% Frankrike ,2% Schweiz ,3% Göteborgsregionen ,1% År 2015 finns det utlandsägda företag från 54 olika länder i Göteborgsregionen. Ser man till hur många anställda det finns i utlandsägda företag i Göteborgsregionen så dominerar Kina stort, men även amerikanska och norskägda företag anställer många (se Tabell 4). Den största positiva förändringen i antal anställda sker i regionens kinesiska företag som ökar med drygt anställda, följt av Danmark (+700), Nederländerna (+646) och 3

5 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 USA (+638). Störst procentuell ökning står Kina för med en tillväxt i anställda på över 14 procent tappar Norge placering mot USA som går upp som ny tvåa efter Kina. Frankrike och Nederländerna klättrar på listan och går om Finland. Procentuellt så minskar anställda mest i företag från Luxemburg. Tabell 4 Anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen, topp 10 länder Land Anställda Antal företag är ett mindre tal än Antal arbetsställen då ett företag kan ha flera arbetsställen i en eller flera kommuner. T.ex. företaget Lindex kan ha flera arbetsställen i en eller flera kommuner inom Göteborgsregionen. Kina ,2% USA ,7% Norge ,9% Tyskland ,7% Danmark ,7% Storbritannien ,2% Frankrike ,8% Nederländerna ,9% Finland ,3% Luxemburg ,3% Göteborgsregionen ,8% Anställda i regionens utlandsägda arbetsställen (se Tabell 5) följer samma utveckling som anställda i regionens utlandsägda företag. Tabell 5 Anställda i utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen, topp 10 länder Land Anställda Kina ,2% USA ,7% Norge ,8% Tyskland ,8% Danmark ,5% Storbritannien ,4% Frankrike ,7% Nederländerna ,1% Finland ,2% Luxemburg ,9% Göteborgsregionen ,9% Utlandsägda arbetsställen per bransch i Göteborgsregionen I återstående delar av denna rapport redovisas endast arbetsställen per bransch och kommun. Anledningen till detta är att ett företag kan vara bokfört på annan kommun än där verksamhet (dvs. försäljning av varor och tjänster) äger rum. Till skillnad mot företag kan arbetsställen hänvisas till en fysisk arbetsplats inom ett geografiskt område (i detta fall kommun), vilket ger en mer tillförlig överblick över de arbetsställen som faktiskt bedriver någon form av verksamhet i regionen. Utlandsägda arbetsställen fördelat per bransch ser robust ut för några större förändringar mellan 2014 och 2015 (se Tabell 6). De branscher med störst andel utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen är handel (38%), företagstjänster (17%) och fastigheter (11%), vilka tillsammans står för cirka två tredjedelar av utlandsägandet. Inom handel finns det utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen år Motsvarande siffra för företagstjänster är 492 och för fastigheter 321. Största ökning i antal utlandsägda arbetsställen står handelsbranschen för som ökar med 36. I flertalet branscher minskar antal utlandsägda arbetsställen och störst är minskningen inom fastigheter (-24) och vård och omsorg (-9). 4

6 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Procentuellt ökar utlandsägda arbetsställen starkast inom branschen information och kommunikation (+9,7%), följt av tillverkningsoch utvinningsindustrin (+6,1%). Bortsett från jordbruk, skogsbruk och fiske, är den procentuella minskningen störst inom vård och omsorg (-14,8%), följt av energi och miljö (-12,5%) samt finans och försäkring (-8,8%). Tabell 6 Utlandsägda arbetsställen per bransch i Göteborgsregionen Alingsås (+10) och Mölndal (+10), men även i Kungsbacka (+8). De kommuner där antal utlandsägda arbetsställen minskar mest är Göteborg (-35) och Partille (-5). Den största procentuella ökningen står Lilla Edet för då utlandsägandet ökar med 50 procent. I Alingsås ökar utlandsägandet med drygt 16 procent, medan det minskar i både Tjörn och Partille med 10 procent, respektive drygt 6 procent. Bransch Tabell 7 Utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen Handel ,3% Företagstjänster ,2% Fastigheter ,0% Transport ,0% Information och kommunikation Tillverknings- och utvinningsindustri Hotell och restauranger ,7% ,1% ,6% Byggverksamhet ,5% Finans och försäkring ,8% Utbildning ,5% Vård och omsorg ,8% Personliga och kulturella tjänster ,3% Energi och miljö ,5% Okänt ,8% Jordbruk, skogsbruk och fiske ,0% Göteborgsregionen ,1% Kommun Ale ,9% Alingsås ,4% Göteborg ,7% Härryda ,4% Kungsbacka ,2% Kungälv ,0% Lerum ,2% Lilla Edet ,0% Mölndal ,1% Partille ,3% Stenungsund ,4% Tjörn ,0% Öckerö ,0% Göteborgsregionen ,1% Not: Tabellen är sorterad efter bransch med flest utlandsägda arbetsställen år Utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen Tabell 7 visar antal utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen år 2014 och Göteborgs andel av det totala utlandsägandet i regionen är drygt 70 procent, följt av Mölndal (8%) och Kungsbacka (5%). Utlandsägda arbetsställen ökar i merparten av kommunerna i Göteborgsregionen. Flest antal utlandsägda arbetsställen har kommit till i Vilka länder utgör utlandsägandet i respektive kommun i Göteborgsregionen? Tabell 8 listar de tre mest frekventa länderna bland utlandsägda arbetsställen inom varje kommun. Sett över alla kommuner i Göteborgsregionen är det framförallt flest norskägda arbetsställen som förekommer bland de utlandsägda arbetsställena (7 av 13 kommuner), följt av arbetsställen från Danmark. Skandinavien förekommer mest frekvent, men i Härryda är de utlandsägda arbetsställena framförallt från Tyskland och USA. Även Öckerö har utomskandinaviskt ägande med arbetsställen ägda av USA och Storbritannien. 5

7 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Av de drygt utlandsägda arbetsställena i Göteborg är cirka en femtedel norskägda. Andra länder med många utlandsägda arbetsställen i Göteborg är Tyskland och Storbritannien. Likt Göteborg är drygt en femtedel av de utlandsägda arbetsställena i Mölndal norskägda. Även här är frekvensen av tyskägda arbetsställen hög, men till skillnad från Göteborg har Mölndal en högre andel amerikanska arbetsställen. Figur 3 (a-c) visar antal utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen över den senaste femårsperioden. Då antalet arbetsställen har en hög spridning mellan kommuner sker redovisningen i tre separata figurer för bättre jämförelse och översikt. Figur 3 a-c Antal utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen, a) Kungsbacka Mölndal Göteborg Göteborgsregionen Tabell 8 Topp 3 länder bland utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen 2015 Kommun Frekvens utlandsägda arbetsställen Högst Näst högst Tredje högst Ale Danmark Finland Norge # Alingsås Danmark USA Nederländerna # b) Göteborg Norge Tyskland Storbritannien # Härryda Tyskland USA Norge # Kungsbacka Danmark Norge Finland # Kungälv Norge Finland Storbritannien # Lerum Norge Danmark Hongkong # Lilla Edet Luxemburg Danmark Belgien c) Alingsås Kungälv Härryda Stenugsund Partille Öckerö Lilla Edet Tjörn Ale Lerum # Mölndal Norge Tyskland USA # Partille Norge Finland Danmark # Stenungsund Norge Danmark Finland # Tjörn Norge Danmark Frankrike # Öckerö USA Storbritannien - # Not: Tabellen är sorterad i alfabetisk ordning. 6

8 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Bilaga Tabell B1 visar landsfördelningen över utlandsägda företag och anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen år Tabell B1 Antal utlandsägda företag och antal anställda i utlandsägda företag, efter land 2015* Land Företag Anställda Norge Tyskland USA Danmark Storbritannien Nederländerna Luxemburg Finland Frankrike Schweiz Japan Italien Belgien Cypern Uppgift saknas Guernsey Malta Österrike Canada Irland Kina Spanien Bahamas Jersey Hongkong Polen 9 38 Australien Indien 6 82 Bermuda Singapore 5 24 Panama 2 Sverige 2 Sydkorea 2 Gibraltar 1 0 Mali 1 0 Nederländska Västindien 1 0 Portugal 1 0 Tjeckien 1 0 Afghanistan 1 Brasilien 1 Grekland 1 Israel 1 Kap Verde 1 Kuwait 1 Monaco 1 Ryssland 1 Serbien 1 Taiwan 1 Thailand 1 Turkiet 1 Göteborgsregionen * Tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda företag år Om ( ) finns i en ruta innebär det att uppgiften är sekretessbelagd då antalet observationer är mindre än 3. Om antalet anställda uppgår till 0 innebär det att företaget eller företagen består av endast enskilda firmor. Anledningen till att Sverige finns med på listan över länder med utlandsägda företag är för att de till fullo inte är majoritetsägda av utlandet. Två scenarion kan förekomma i detta fall: i) Två länder med delat ägande: 50 procent av företaget ägs av Sverige och resterande 50 procent av annat land. ii) Mer än två länder: Sverige har mindre än 50 procent av andelarna i företaget, men fortfarande högst andel jämfört med övriga ägarländer. Här måste den totala majoritetsandelen (>50%) innehas av ett och samma land för att räknas som utlandsägt. Jungfruöarna, Brittiska 5 16 Saudiarabien Liechtenstein 3 23 Estland 2 Island 2 Litauen 2 7

9 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Tabell B2 visar landsfördelningen över utlandsägda arbetsställen och anställda i utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen år Tabell B2 Antal utlandsägda arbetsställen och antal anställda, efter land 2015* Land Anställda Norge Tyskland Danmark Storbritannien USA Finland Nederländerna Luxemburg Frankrike Schweiz Guernsey Japan Italien Uppgift saknas Belgien Cypern Canada Jersey Malta Österrike Hongkong Bermuda Irland Spanien Kina Bahamas Polen 9 38 Australien Indien 6 82 Singapore 5 24 Jungfruöarna, Brittiska 5 16 Panama 2 Sydkorea 2 Gibraltar 1 0 Mali 1 0 Nederländska Västindien 1 0 Portugal 1 0 Tjeckien 1 0 Afghanistan 1 Brasilien 1 Grekland 1 Israel 1 Kap Verde 1 Litauen 1 Monaco 1 Ryssland 1 Serbien 1 Taiwan 1 Thailand 1 Turkiet 1 Göteborgsregionen * Tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda arbetsställen år Om ( ) finns i en ruta innebär det att uppgiften är sekretessbelagd då antalet observationer är mindre än 3. Om antalet anställda uppgår till 0 innebär det att arbetsstället eller arbetsställena består av endast enskilda firmor. Anledningen till att Sverige finns med på listan över länder med utlandsägda arbetsställen är för att de till fullo inte är majoritetsägda av utlandet. Två scenarion kan förekomma i detta fall: i) Två länder med delat ägande: 50 procent av arbetsstället ägs av Sverige och resterande 50 procent av annat land. ii) Mer än två länder: Sverige har mindre än 50 procent av andelarna i arbetsstället, men fortfarande högst andel jämfört med övriga ägarländer. Här måste den totala majoritetsandelen (>50%) innehas av ett och samma land för att räknas som utlandsägt. Saudiarabien Liechtenstein 4 23 Sverige Estland 2 Island 2 Kuwait 2 8

10 VI HJÄLPER DIG Business Region Göteborg representerar tretton kommuner och jobbar för att skapa fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Vi erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar att starta, utveckla och etablera företag här. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. E-post: Telefon: Har du frågor gällande rapportens innehåll är du varmt välkommen att kontakta vår analytiker. E-post: Telefon:

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2015

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2015 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2015 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Handel 2009 Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de preliminära uppgifter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Juni 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 123161 5,7% 66188 5646391

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Jan. C-län Uppsala 1 R-C-län Uppsala län C-län Uppsala Uppsala 9 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 - +/-% +/- 214 Stockholms

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Utländska företag 2014. Statistik 2015:04

Utländska företag 2014. Statistik 2015:04 Statistik 2015:04 Utländska företag 2014 Utlandsägandet i Sverige ökar, både när det gäller antal företag och anställda. Norge är det ägarland som kontrollerar flest företag i Sverige och Tyskland är det

Läs mer

Utlandsägda företag 2003

Utlandsägda företag 2003 S2004:004 Utlandsägda företag 2003 Utlandsägda företag 2003 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag... 3 Skillnader mellan olika statistikkällor... 4 Sammanfattning... 5 Resultat från undersökningen...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Uppsala kommun Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/-

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

DAVO Album Skandinavien Västeuropa

DAVO Album Skandinavien Västeuropa Skandinavien Standard Regular Luxus Pris Pris Pris Sverige 1 1855-1989 1855-1969 1855-1969 720 650 1370 Sverige 2 1990-2013 1970-1979 1970-1979 680 550 980 Sverige 3 1980-1995 1980-1995 - 650 1370 Sverige

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Uppsala kommun Månad

Uppsala kommun Månad 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Dec

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar

Rapport om myndigheters informationsförfrågningar Rapport om myndigheters informationsförfrågningar januari juni Apple tar skyddet av din information på största allvar och vi gör vårt yttersta för att erbjuda säkraste möjliga hårdvara, mjukvara och tjänster.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer