UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2015"

Transkript

1 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2015

2 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln varit en av stadens viktigaste kännetecken. Under 1700-talet välkomnade den stora och strategiskt positionerade hamnen östindiska handlare från Kina. Idag passerar drygt en tredjedel av Sveriges utrikeshandel Göteborgs hamn. Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och en av de huvudsakliga anledningarna till varför Göteborg har utnämnts till Sverige bästa logistikläge sedan ett decennium tillbaka. Göteborgsregionens företag har en lång tradition av att investera i forskning och utveckling, samt att kommersialisera världsledande forskningsupptäckter. I regionen finns tre science parks där framgångsrika och innovativa samarbeten sker mellan industri, akademi och offentlig sektor. Inom ett antal strategiska områden har regionens världsledande forskning attraherat flertalet utländska investerare. Denna rapport ger en statistisk blick över de utlandsägda företagens position och utveckling i Göteborgsregionen. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss - vi är experter när det gäller frågor som rör näringslivet i Göteborgsregionen. Använd också vår databas för att söka information om utlandsägda företag i Göteborgsregionen. Här kan du bland annat söka efter olika kriterier som ursprungsland, företagsnamn, moderföretag och i vilken kommun i regionen det utländska företaget är lokaliserat; Trevlig läsning! 1 BUSINESS REGION GÖTEBORG - UTLANDSÄGDA FÖRETAG 2015

3 1. Utveckling i Göteborgsregionen gentemot Sverige Sedan 1990 har utlandsägda företag och arbetsställen ökat markant i antal i Sverige. Detsamma gäller för Göteborgsregionen. Tabell 1 visar förändringar i utlandsägda företag, arbetsställen och anställda i företag över perioden , samt i Göteborgsregionen och Sverige. Sett över hela perioden har den procentuella ökningen i utlandsägda företag och arbetsställen varit större för riket i stort. Dock är tillväxten i anställda betydligt högre för företagen i Göteborgsregionen, vilket är ett tydligt tecken på att regionens företag skapar mer sysselsättning när de växer. Sett till perioden är den procentuella ökningen störst i Göteborgsregionen för alla kategorier som redovisas i tabellen. Bland annat är tillväxten i anställda i företag nästintill dubbelt så stor i Göteborgsregionen som i Sverige (+2,7% i Göteborgsregionen jämfört med +1,5% i Sverige). Tabell 1 Procentuella förändringar i utlandsägda företag och arbetsställen och i Göteborgsregionen och Sverige Period Göteborgsregionen Företag Arbetsställen Anställda Sverige Företag Arbetsställen Anställda % 316% 349% 440% 371% 214% % 3.5% 2.7% 1.9% 3.3% 1.5% och Tillväxtanalys Figur 1 visar hur antalet utlandsägda företag och arbetsställen utvecklats under perioden År 1990 fanns det 618 (714) utlandsägda företag (arbetsställen) i Göteborgsregionen. 25 år senare var antalet utlandsägda företag (arbetsställen) uppe i (2971), en nästintill tredubbling av utlandsägandet i regionen. Figur 1 Antal utlandsägda företag och arbetsställen i Göteborgsregionen,

4 Antalet anställda i utländska företag har mer än tredubblats sedan 1990 (se Figur 2) var personer anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen hade antalet anställda i utlandsägda företag ökat till personer (vilket motsvarar en ökning med 350%). Figur 2 Antal anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen, Utlandsägda företag, arbetsställen och dess anställda: topp 10 länder Tabell 2 visar de tio länder som har flest antal utlandsägda företag år 2013 och 2014 (tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda företag år 2014, hela listan återges i Tabell B1 i Bilagan). Flest antal utlandsägda företag har Norge, följt av Tyskland och USA. Norge är även det land som har den största ökningen i utländska företag (både i antal och i procent) och följs sedan av Luxemburg. Nederländerna tappar en position på topp 10 listan i och med Luxemburgs ökning under perioden Tabell 2 Antal utlandsägda företag i Göteborgsregionen, topp 10 länder Land Δ # Δ % Norge % Tyskland % USA % Danmark % Storbritannien % Luxemburg % Nederländerna % Finland % Frankrike % Schweiz % Göteborgsregionen 2,297 2, % 4 BUSINESS REGION GÖTEBORG - UTLANDSÄGDA FÖRETAG

5 Tabell 3 visar de tio länder som har flest antal utlandsägda arbetsställen år 2013 och 2014 (tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda arbetsställen år 2014, hela listan återges i Tabell B2 i Bilagan). Likt tidigare fall med utlandsägda företag så har Norge flest antal utlandsägda arbetsställen, följt av Tyskland. Annorlunda från Tabell 2 ovan är att Danmark och Storbritannien har fler arbetsställen än USA. Den största ökningen i utländska arbetsställen (både i antal och i procent) står Norge för, följt av Luxemburg. Även när det gäller antal arbetsställen år 2014 tappar Nederländerna position mot Luxemburg jämfört med året innan. Tabell 3 Antal utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen, topp 10 länder Land Δ # Δ % Norge % Tyskland % Danmark % Storbritannien % USA % Finland % Luxemburg % Nederländerna % Frankrike % Schweiz % Göteborgsregionen 2,971 2, % Ser man till hur många anställda det finns i utlandsägda företag och arbetsställen i regionen så dominerar Kina stort, men även norskägda och amerikanska företag anställer många i Göteborgsregionen (se Tabell 4). Den största positiva förändringen i antal anställda sker i regionens norska företag som ökat med drygt 800 anställda, följt av Luxemburg (+598) och Danmark (+506). Den största procentuella ökningen står Luxemburg för med en tillväxt i anställda på över 15 procent tappar USA placering mot Norge som går upp som ny tvåa på topp 10 listan. Även Danmark klättrar på listan och går om Storbritannien, medan Finland går förbi Frankrike. Tabell 4 Anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen, topp 10 länder Land Δ # Δ % Kina 12,155 11, % Norge 8,779 7, % USA 8,255 8, % Tyskland 7,274 6, % Danmark 5,977 5, % Storbritannien 5,589 6, % Finland 5,046 4, % Frankrike 4,997 5, % Nederländerna 4,633 4, % Luxemburg 4,480 3, % Göteborgsregionen 81,025 78,860 2, % 5 5

6 Ser man till anställda i utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen är utvecklingen liknande den för anställda i utlandsägda företag (se Tabell 5). Tabell 5 Anställda i utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen, topp 10 länder Land Δ # Δ % Kina 12,155 11, % Norge 8,753 7, % USA 8,255 8, % Tyskland 7,262 6, % Danmark 6,024 5, % Storbritannien 5,572 6, % Finland 5,042 4, % Frankrike 4,997 5, % Nederländerna 4,500 4, % Luxemburg 4,454 3, % Göteborgsregionen 80,862 78,983 1, % 3. Utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen I återstående delar av denna rapport redovisas endast arbetsställen per kommun och bransch. Anledningen till detta är för att ett företag kan vara bokfört på annan kommun än där verksamhet (dvs. försäljning av varor och tjänster) äger rum. Till skillnad mot företag kan arbetsställen hänvisas till en fysisk arbetsplats inom ett geografiskt område (i detta fall kommun), vilket ger en mer tillförlig överblick över de arbetsplatser som faktiskt bedriver någon form av verksamhet i regionen. 1 Tabell 6 visar antal utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen år 2013 och Göteborg Stads andel av det totala utlandsägandet i regionen är drygt 71 procent, följt av Mölndal (8%) och Kungsbacka (5%). Antal utlandsägda arbetsställen ökar i merparten av kommunerna i Göteborgsregionen. Flest antal utlandsägda arbetsställen har kommit till i Göteborg Stad (+82), Kungsbacka (+18) och Öckerö (+6). De kommuner där utlandsägda arbetsställen minskar är Partille (-11), Stenungsund (-9) samt Härryda (-2). Den största procentuella ökningen står Öckerö kommun för. Det utländska ägandet av arbetsställen i Öckerö har ökat sex gånger, från 1 arbetsställe år 2013 till 7 arbetsställen år I Kungsbacka ökar utlandsägandet med cirka 13 procent, medan utlandsägandet minskar i både Partille och Stenungsund med drygt 12 procent, respektive 11 procent. 1 Ett arbetsställe är en geografiskt avgränsad adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företaget bedriver stadigvarande verksamhet minst 20 timmar/vecka och har anställd personal. Som arbetsställe räknas inte tillfälliga arbetsplatser, postbox- eller hemadresser. 6 BUSINESS REGION GÖTEBORG - UTLANDSÄGDA FÖRETAG

7 Tabell 6 Utlandsägda arbetsställen per kommun i Göteborgsregionen Kommun Δ # Δ % Ale % Alingsås % Göteborg 2,118 2, % Härryda % Kungsbacka % Kungälv % Lerum % Lilla Edet % Mölndal % Partille % Stenungsund % Tjörn % Öckerö % Göteborgsregionen 2,971 2, % 4. Utlandsägda arbetsställen per bransch i Göteborgsregionen Utlandsägda arbetsställen fördelat per bransch ser robust ut för några större förändringar mellan 2013 och 2014 (se Tabell 7). De branscher med störst andel utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen är handel (37%), företagstjänster (17%) och fastigheter (12%), vilka tillsammans står för cirka två tredjedelar av utlandsägandet. Inom handel finns det 1105 utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen år Motsvarande siffra för företagstjänster är 498 och för fastigheter 345. Den största ökningen i antal utlandsägda arbetsställen står fastighetsbranschen för som ökar med 44. Information och kommunikation, samt transportbranschen går i motsatt riktning. I dessa två branscher minskar utlandsägda arbetsställen med 4. Den största procentuella ökningen står branschen energi och miljö för (+23,1%), följt av hotell och restauranger (+20,8%) och vård och omsorg (+17,3%). De branscher som minskar mest procentuellt är personliga och kulturella tjänster (-6,3%), information och kommunikation (-2,4%), samt transportbranschen (-2,0%). Tabell 7 Utlandsägda arbetsställen per bransch i Göteborgsregionen 7 7

8 Bransch Δ # Δ % Okänt % Jordbruk, skogsbruk och fiske % Tillverknings- och utvinningsindustri % Energi och miljö % Byggverksamhet % Handel % Transport % Hotell och restauranger % Information och kommunikation % Finans och försäkring % Fastigheter % Företagstjänster % Utbildning % Vård och omsorg % Personliga och kulturella tjänster % Göteborgsregionen 2,971 2, % 8 BUSINESS REGION GÖTEBORG - UTLANDSÄGDA FÖRETAG

9 Bilaga Tabell B1 visar landsfördelningen över utlandsägda företag och anställda i utlandsägda företag i Göteborgsregionen år Tabell B1 Antal utlandsägda företag och antal anställda i utlandsägda företag, efter land 2014* Land Företag Anställda Norge 461 8,779 Tyskland 280 7,274 USA 227 8,255 Danmark 214 5,977 Storbritannien 173 5,589 Luxemburg 143 4,480 Nederländerna 142 4,633 Finland 111 5,046 Frankrike 86 4,997 Schweiz 66 3,451 Japan 36 1,483 Belgien Italien Cypern Uppgift saknas Malta Guernsey 19 1,513 Österrike 19 1,192 Canada 17 1,446 Kina 15 12,155 Jersey Spanien Irland Bahamas Gibraltar 11 4 Hongkong 7 90 Island 7 64 Polen 7 45 Australien Indien 6 83 Brittiska Jungfruöarna 5 18 Bermuda Singapore 4 9 Sverige 3 1,159 Saudiarabien Seychellerna 3 3 Estland 2 Israel 2 Liechtenstein 2 Panama 2 9 9

10 Sydkorea 2 Nederländska Västindien 2 0 Brasilien 1 Grekland 1 Kap Verde 1 Kroatien 1 Kuwait 1 Mali 1 Monaco 1 Portugal 1 Ryssland 1 Serbien 1 Taiwan 1 Thailand 1 Turkiet 1 Litauen 1 0 Göteborgsregionen 2,297 81,025 * Tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda företag år Om ( ) finns i en ruta innebär det att uppgiften är sekretessbelagd då antalet observationer är mindre än 3. Om antalet anställda uppgår till 0 innebär det att företaget eller företagen består av endast enskilda firmor. Tabell B2 visar landsfördelningen över utlandsägda arbetsställen och anställda i utlandsägda arbetsställen i Göteborgsregionen år Tabell B2 Antal utlandsägda arbetsställen och antal anställda, efter land 2014* Land Företag Anställda Norge 584 8,753 Tyskland 329 7,262 Danmark 278 6,024 Storbritannien 260 5,572 USA 256 8,255 Finland 232 5,042 Luxemburg 177 4,454 Nederländerna 161 4,500 Frankrike 134 4,997 Schweiz 77 3,417 Guernsey 47 1,512 Japan 38 1,482 Belgien Italien Uppgift saknas Canada 31 1,444 Cypern Malta BUSINESS REGION GÖTEBORG - UTLANDSÄGDA FÖRETAG

11 Österrike 19 1,192 Jersey Spanien Kina 15 12,155 Hongkong Sverige 12 1,159 Irland Bermuda Bahamas Gibraltar 11 4 Island 7 64 Polen 7 45 Australien Indien 6 83 Jungfruöarna, Brittiska 5 18 Saudiarabien Singapore 4 9 Liechtenstein 3 21 Seychellerna 3 7 Estland 2 Israel 2 Kuwait 2 Panama 2 Sydkorea 2 Nederländska Västindien 2 0 Brasilien 1 Grekland 1 Kap Verde 1 Kroatien 1 Mali 1 Monaco 1 Portugal 1 Ryssland 1 Serbien 1 Taiwan 1 Thailand 1 Turkiet 1 Litauen 1 0 Göteborgsregionen 2,971 80,862 * Tabellen är sorterad efter störst antal utlandsägda arbetsställen år Om ( ) finns i en ruta innebär det att uppgiften är sekretessbelagd då antalet observationer är mindre än 3. Om antalet anställda uppgår till 0 innebär det att arbetsstället eller arbetsställena består av endast enskilda firmor. 11

12 VI HJÄLPER DIG Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. E-post: Telefon: Business Region Göteborg representerar tretton kommuner och jobbar för att skapa fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Vi erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar att starta, utveckla och etablera företag här. 12 BUSINESS REGION GÖTEBORG - UTLANDSÄGDA FÖRETAG 2015

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

IBIS 2011. Resultat från de 15 största enskilda utlandsmarknaderna samt Kina

IBIS 2011. Resultat från de 15 största enskilda utlandsmarknaderna samt Kina IBIS 2011 Resultat från de 15 största enskilda utlandsmarknaderna samt Kina November 2012 IBIS 2011 Tillväxtverket har under hösten 2012 tagit fram underlag från IBIS 2011 för de 15 största enskilda utlandsmarknaderna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Befolkningsprognos 2015 www.grkom.se

Befolkningsprognos 2015 www.grkom.se Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Söktryck 150511 Avvikelser 49 kommunala utbildningar har söktryck under 50 % 67 utbildningar med fristående huvudman har söktryck

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2013-12-04 Innehåll Mobila produkter 2 Tele2 Business abonnemang 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tele2 Business tilläggstjänster

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:921 Utkom från trycket den 18 december 2015

Läs mer

Marknaden för oregistrerade cigaretter i Sverige

Marknaden för oregistrerade cigaretter i Sverige Marknaden för oregistrerade cigaretter i Sverige Elin Gabrielsson Carin Blom Nils Bohlin En undersökning av marknaden för oregistrerade cigaretter i Sverige 2013 på uppdrag av Svenska Tobaksleverantörsföreningen

Läs mer

En gemensam bild av verkligheten

En gemensam bild av verkligheten En gemensam bild av verkligheten En meningsfull diskussion om Sveriges framtid förutsätter en gemensam bild av var vi står i dag. Hur ser verkligheten egentligen ut och vilka fakta beskriver den bäst?

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Högt barnafödande trots ekonomisk kris

Högt barnafödande trots ekonomisk kris Högt barnafödande trots ekonomisk kris SCB i Almedalen: Det går bra för Sverige Men finns det både vinnare och förlorare på en och samma gång Lotta Persson Prognosinstitutet Lotta.Persson@scb.se Barnafödandet

Läs mer

Västmanlands län Månad 8 2015

Västmanlands län Månad 8 2015 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 8 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Uppsala kommun Månad 1 2016

Uppsala kommun Månad 1 2016 1 Arkets namn R-C- Län C-län Kommun kommun Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 1 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/- % +/- 215 Jan-mars

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Ring billigt med FSM mobiltelefoniavtal

Ring billigt med FSM mobiltelefoniavtal Nytt omförhandlat avtal Ring billigt med FSM mobiltelefoniavtal Föreningen Skånes Maskinstationer erbjuder medlemmar ett förmånligt avtal i Telenors 2G, 3G och 4G nät. Avtalet kan även utnyttjas av medlemmarnas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Utlandsägda företag 2002

Utlandsägda företag 2002 S2003:008 Utlandsägda företag 2002 Utlandsägda företag 2002 Innehållsförteckning Definition av utlandsägda företag... 3 Exempel på koncernstruktur... 3 Sammanfattning... 3 Resultat från undersökningen...

Läs mer

Publiceringsanalyser vid Vetenskapsrådets analysenhet

Publiceringsanalyser vid Vetenskapsrådets analysenhet Publiceringsanalyser vid Vetenskapsrådets analysenhet Calle Jacobsson, Staffan Karlsson, Daniel Wadskog Analysenheten, Avdelningen för forskningspolitiska frågor Vetenskapsrådets publikationsdatabas Grundmaterialet

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Erfarenheter från Västra Götalandsregionen

Erfarenheter från Västra Götalandsregionen Erfarenheter från Västra Götalandsregionen Kristina Jonäng Regionråd Östersund 26 april 2016 Tre landsting blir en region 1 januari 1999 JÄMLIK VÅRD Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur. Stort

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Mångfald på jobbet MÅNGFALD PÅ JOBBET Mångfald diskuteras ständigt i media, men hur ser det egentligen ut på Sveriges arbetsplatser? Hur ser svenska

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv?

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv? Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Vad tror svenskarna kommer att definiera framtidens arbete och liv? Hur kommer arbetslivet och privatlivet förändras de kommande 15 åren?

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Q1 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q1 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q1 12 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Det moderna regionala ekonomiska samarbetet tog sin början i Kol- och stålunionen vilket utvecklades till EU USA som förebild där de flesta produkter stannade i landet och importen

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Höjd arbetsgivaravgift - hårt slag mot ungdomar och tjänstenäring En genomgång av de ekonomiska effekterna av att fördubbla arbetsgivaravgifterna för

Höjd arbetsgivaravgift - hårt slag mot ungdomar och tjänstenäring En genomgång av de ekonomiska effekterna av att fördubbla arbetsgivaravgifterna för Höjd arbetsgivaravgift - hårt slag mot ungdomar och tjänstenäring En genomgång av de ekonomiska effekterna av att fördubbla arbetsgivaravgifterna för ungdomar BAKGRUND Den 1 juli 2007 sänktes arbetsgivaravgifterna

Läs mer

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 EXECUTIVE SUMMARY Hållbarhet i svenska företag Demoskop En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Sweden Tel

Läs mer

Uthållig tillväxt i Göteborgsregionen

Uthållig tillväxt i Göteborgsregionen Uthållig tillväxt i Göteborgsregionen Bo Aronsson planeringschef Göteborgsregionens kommunalförbund Stadsmuseet 6 december 2007 Göteborgsregionens kommunalförbund: Satsningar på infrastrukturen i Västra

Läs mer

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida.

Komma igång. Pro Focus UltraView. Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Komma igång Pro Focus UltraView Denna guide finns tillgänglig på olika språk på BK Medicals hemsida. Vänligen gå till: www.bkmed.com/customer service/user manuals Innan du använder scannern, läs användarguiden

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext

Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Kunskapsöverföring mellan akademin och det regionala näringslivet i en svensk kontext Mälardalsrådet 140212 Lars Haikola 2015-11-11 1 Varför är högskolan viktig i en regions utveckling? Klar positiv relation

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

1 SCA-koncernen 2007-03-15. Presentation SCA-koncernen

1 SCA-koncernen 2007-03-15. Presentation SCA-koncernen 1 SCA-koncernen 2007-03-15 Presentation SCA-koncernen Vi förenklar vardagen Våra produkter används dagligen av miljontals människor Vår ambition är att utveckla och förbättra vardagen för människor världen

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 februari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari månad

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Q2 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q2 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q2 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 2, Manpower Inc. All rights reserved. Q2/ Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2015 1

Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2015 1 Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2015 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med oktober månad år 2015. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner; SFS 2005:599 Utkom från trycket den 5 juli 2005 beslutat

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Q4 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q4 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q4 11 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q4/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2001-2002 Bild 1 Andel personer i öppen arbetslöshet och i konjunkturberoende program (bef. 16-64 år), januari 2001.

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 21 Manpower Inc. All rights reserved. Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Försörjningsstöd. i Göteborgsregionen. Uppföljning januari augusti 2001

Försörjningsstöd. i Göteborgsregionen. Uppföljning januari augusti 2001 Försörjningsstöd i Göteborgsregionen Uppföljning januari augusti 2001 Göteborgsregionens kommunalförbund Ale I Alingsås I Göteborg I Härryda I Kungsbacka I Kungälv I Lerum I Lilla Edet I Mölndal I Partille

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Feb mar 11. Aug 12. Feb mar 12. Mar apr 14. Sep 11. Apr 10. Nov 11.

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Feb mar 11. Aug 12. Feb mar 12. Mar apr 14. Sep 11. Apr 10. Nov 11. Ekonomi-SKOP 28 december - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Så ser det ut inför år 16 - Fortsatt stark aktivitet under senaste kvartalet - men exportföretagen släpar efter - Ökad optimism på sex månaders

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Rapport från Soliditet. Allt fler villaägare fast hos kronofogden September 2009

Rapport från Soliditet. Allt fler villaägare fast hos kronofogden September 2009 Rapport från Soliditet Allt fler villaägare fast hos kronofogden September 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden september 2009 Studien i sammandrag 363 515 svenskar över 16

Läs mer

Bemanningsindikatorn Q1 2015

Bemanningsindikatorn Q1 2015 1 Bemanningsindikatorn Q1 2015 Första kvartalet 2015 våt filt ger dödläge Under första kvartalet 2015 väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 43 procent förväntar sig oförändrad

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Spring Mobil Växel Gäller från 20130708 Spring Mobil AB är ett eget bolag med org.nr. 55090238 som marknadsförs och säljs via Tele2 Sverige AB Innehåll Mobilabonnemang

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 september 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av augusti månad 2011

Läs mer

3:1 Folkmängden i Jönköpings f d stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910-2004

3:1 Folkmängden i Jönköpings f d stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910-2004 Befolkning 24 3:1 Folkmängden i Jönköpings f d stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910-2004 År Jönköpings f d stad Jönköpings Riket Jönköpings Män Kvinnor Totalt kommun folkmängd i av riket 1910....

Läs mer

facebookbarometern 2016

facebookbarometern 2016 facebookbarometern 2016 Så ser svenska företag på Facebookmarknadsföring 53% planerar att öka sina investeringar i FB 27% Twitter & Linkedin är mycket aktiva på Facebook (+93%) tappar i intresse 74% är

Läs mer

DAVO Album Skandinavien Västeuropa

DAVO Album Skandinavien Västeuropa Skandinavien Standard Regular Luxus Pris Pris Pris Sverige 1 1855-1989 1855-1969 1855-1969 720 650 1370 Sverige 2 1990-2013 1970-1979 1970-1979 680 550 980 Sverige 3 1980-1995 1980-1995 - 650 1370 Sverige

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

chefen och konjunkturen

chefen och konjunkturen chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2013 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Kompetensförsörjning...

Läs mer

UPPDRAG TILLVÄXT FRÅN IDÉER TILL FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG ALMI FÖRETAGSPARTNER

UPPDRAG TILLVÄXT FRÅN IDÉER TILL FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG ALMI FÖRETAGSPARTNER UPPDRAG TILLVÄXT FRÅN IDÉER TILL FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG ALMI FÖRETAGSPARTNER När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer