Antal anställda Antal arbetsställen Antal branscher. Göteborgsregionen. November " "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antal anställda Antal arbetsställen Antal branscher. Göteborgsregionen. November " ""

Transkript

1 Antal anställda Antal arbetsställen Antal branscher Göteborgsregionen November 2008

2 Innehåll 1. Anställda 2. Arbetsställen 3. Branscher 4. Ägare 5. Kluster Statistiken från CFAR ger en snabb, inofficiell indikation om riktningen för utvecklingen i regionen. Officiella siffror över antalet sysselsatta fås från RAMS med två års fördröjning.

3 Några definitioner Statistiken är hämtad från SCB:s företagsregister CFAR. Årsstatistiken avser ställningen i november respektive år. I statistiken ingår alla företag som betalar F- skatt, moms eller arbetsgivaravgifter. Denna statistik är främst avsedd för att ge en nutidsbild. Trendanalyser över tiden ska tolkas med en viss försiktighet. Anledningen är dels att arbetsställen av olika anledningar helt eller delvis kan ha bytt SNI-kod, dels att det förekommer viss osäkerhet i materialet. Se därför utvärderingar över tid som en indikation. Kommunerna inom Göteborgsregionen omfattar medlemmarna i Göteborgregionens Kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. För fler och djupare definitioner se sista sidan i presentationen.

4 Arbetsmarknaden i Göteborgsregionen Antal anställda i Göteborgsregionen ökade under 2008 med till anställda Antal arbetsställen ökade med ca till Antal arbetsställen med anställda ökade med 900 till nästan Antalet arbetsställen utan anställda ökade med 1500 till dryga arbetsställen Företag i Göteborgsregionen är aktiva inom 93 % av Sveriges branscher.

5 1 Anställda i Göteborgsregionen Notera att anställda inte är detsamma som sysselsatta, se definition i bilaga. Resultaten lämpar sig för att ge en nulägesbild men bör användas restriktivt vid trendanalyser. Antalet anställda i Göteborgsregionen, sorterat efter arbetsställets storleksklass Förändring Totalt Källa: CFAR Under 2008 har antalet anställda i Göteborgsregionen ökat med Detta är den största årliga ökningen sedan vi började sammanställa statistiken 2002.

6 Förändring i antal anställda Procentuell förändring i antal anställda i Göteborgsregionen sorterat efter arbetsställets storleksklass % 5% % % Totalt Källa: CFAR Procentuellt störst ökning i antal anställda under 2008 skedde inom företag med 5-19 anställda. Antalet anställda ökade med 5 %. Ökningen i totala antalet anställda var fortsatt hög och ökade under året med 3 %.

7 2 Arbetsställen i Göteborgsregionen Totalt antal arbetsställen i Göteborgsregionen sorterat efter arbetsställets storleksklass Arbetsställen utan anställda Totalt Nära 90 % av alla arbetsställen är arbetsställen utan anställda eller små arbetsställen med 1-4 anställda. Andelen arbetsställen med fler än 200 anställda är 0, men har ökat med 19 arbetsställen sedan Källa:CFAR

8 Förändring i antal arbetsställen Procentuell förändring i antal arbetsställen i Göteborgsregionen sorterat efter arbetsställets storleksklass Arbetsställen utan anställda 4% % 5% 19% Källa:CFAR Antalet arbetsställen i Göteborgsregionen har ökat med 21 % sedan år Störst ökning både till antalet och procentuellt har skett inom arbetsställen utan anställda. Under 2008 ökade antalet arbetsställen inom samtliga storleksklasser, den procentuella ökningen skedde inom arbetsställen med 5 anställda eller fler % 16% % 4% 19% 200-5% - 5% 4% 2 Totalt 4% 2

9 3 Branscher i Göteborgsregionen Antal branscher som finns representerade i Göteborgsregionen Arbetsställen utan anställda Storleksklass Totalt , SNI , SNI Källa:CFAR Antalet branscher som representeras i Göteborgsregionen har ökat successivt sedan ändrades branschindelningen vilket gör att antalet branscher 2008 redovisas för enligt både SNI 2002 och SNI Inom den nya branschindelningen har framförallt tillkommit branscher inom tjänstesektorn och företagstjänster medan branscher inom exempelvis jordbruk minskat.

10 Branscher i Göteborgsregionen Andel av alla branscher i hela landet som finns i Göteborgsregionen (%) Arbetsställen Storleksklass utan anställda Totalt SNI SNI Källa: CFAR I det nya branschregistret, SNI 2007 finns 93 % av Sveriges branscher representerade i Göteborgsregionen. SNI 2007 har större fokus på kontorsnäringar, detta resulterar bland annat i att Göteborgsregionen får en större andel branscher.

11 Anställda per bransch i Göteborgsregionen Vård och omsorg; sociala tjänster Tillverkning Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Utbildning Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Transaport och magasinering Byggverksamhet Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Informations- och kommunikationsverksamhet Hotell- och restaurangverksamhet Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring Finans- och försäkringsverksamhet Annan serviceverksamhet Kultur, nöje och fritid Källa: CFAR Fastighetsverksamhet Försörjning av el, gas, värme och kyla Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering Jordbruk, fiske och mineralutvinning

12 4 Ägare i Göteborgsregionen Antal anställda i Göteborgsregionen fördelat på ägarkategori och sorterat efter arbetsställets storleksklass Totalt Andel (%) Statligt % Kommunalt % Landsting % Privata sektorn % Total % Källa: CFAR % av alla anställda arbetar inom den privata sektorn 34 % arbetar inom den offentliga verksamheten. Inom den offentliga sektorn är den kommunala sektorn den klart största arbetsgivaren.

13 Anställda - offentligt vs privat Procentuell förändring under 2007 av antal anställda i Göteborgsregionen fördelat på ägarkategori och sorterat efter arbetsställets storleksklass Statligt Kommunalt Landsting Privata sektorn Totalt % Källa: CFAR 2008 Var tredje anställd i Göteborgsregionen arbetar inom den offentliga sektorn. Under 2008 har antalet anställda ökat inom den privata sektorn och minskat inom den offentliga sektorn. Andelen anställda inom den offentliga sektorn har därmed minskat med 1 %. Inom den offentliga sektorn har antalet kommunalanställda ökat medan antalet anställda inom stat och landsting minskat. 5% 5% % - - 7% 200-7% 5% -4% Totalt - - 5%

14 Arbetsställen uppdelat på juridisk form Antal arbetsställen Största antalet arbetsställen är egenföretagare eller aktiebolag Juridisk form med färre än 100 arbetsställen finns under kategorin övriga Fysiska personer Övriga aktiebolag Handelsbolag, Kommanditbolag Kommuner Ideella föreningar Bostadsrättsföreningar Ekonomiska föreningar Övriga stiftelser och fonder Enkla bolag Samfälligheter Landsting Utländska juridiska personer Statliga enheter Registrerade trossamfund Bankaktiebolag Oskiftade dödsbon Övriga Källa: CFAR 2008

15 Anställda uppdelat på juridisk form Antal anställda Aktiebolagen är mycket viktiga för sysselsättningen i regionen. Fysiska personer står för en stor del av arbetsställena men en liten del av de anställda Övriga aktiebolag Kommuner Landsting Statliga enheter Ideella föreningar Handelsbolag, Kommanditbolag Fysiska personer Bankaktiebolag Ekonomiska föreningar Övriga stiftelser och fonder Registrerade trossamfund Utländska juridiska personer Försäkringsaktiebolag Kommunalförbund Ömsesidiga försäkringsbolag Bostadsrättsföreningar 0 Övriga Källa: CFAR 2008

16 5 Klusterindelning Antal anställda inom de kluster BRG arbetar med Logistik och transport IT Centrum Väst Automotive Sweden Miljöföretag* Biomedicin Finans Design- och marknadskommunikation Petrokemi Källa: CFAR, 2008 och * Statistik från 2007, Miljöföretagsdatabasen 2008

17 Biomedicin På grund av ändringar i SNI-koderna kan jämförelser mellan 2008 och tidigare år inte göras SNI 2007 Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR 2008

18 ICT På grund av ändringar i SNI-koderna kan jämförelser mellan 2008 och tidigare år inte göras SNI 2007 Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR 2008 Hittills har IT-sektorn klarat sig relativt bra i finanssektorn då många företag effektiviserar med smarta IT-lösningar. Företagen som drabbats är främst konsultföretag som arbetar mot fordonsindustrin.

19 Logistik och Transport På grund av ändringar i SNI-koderna skall jämförelser mellan 2008 och tidigare år göras med viss försiktighet SNI Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR 2008 SNI-indelningen för Logistik och Transportklustret stämmer relativt väl överens med tidigare indelningar. Skillnaden ligger främst i att branschindelningen är mer detaljerad då dessa branscher fortfarande är inkluderade är effekten på klustrets storlek liten. Klustret har utökats med Yrkelsförarutbildning mm. Vilket motsvarar 28 anst och 14 arbetsställen i regionen. I sammanhanget marginellt.

20 Petrokemi På grund av ändringar i SNI-koderna kan jämförelser mellan 2008 och tidigare år inte göras SNI 2007 Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR 2008 Från och med 2008 inkluderas även värmeverk och distribution av gasformiga bränslen i Petrokklustret.

21 Finans På grund av ändringar i SNI-koderna skall jämförelser mellan 2008 och tidigare år göras med viss försiktighet SNI Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR 2008 Inom den finansiella sektorn innebär den nya SNI-indelning att sektorn delats upp i fler mer specifika branscher.

22 Automotive På grund av ändringar i SNI-koderna kan jämförelser mellan 2008 och tidigare år inte göras SNI 2007 Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR 2008 Fordonsindustrin har påverkats kraftigt av lågkonjunkturen och därmed tvingats in i en strukturomvandling. Branschen pressas från tre håll: Ändrad efterfrågan på grund av ökade miljökrav Minskad efterfrågan på grund av finanskris och lågkonjunktur Global överkapacitet

23 Design och marknadskommunikation På grund av ändringar i SNI-koderna kan jämförelser mellan 2008 och tidigare år inte göras SNI 2007 Antal anställda Antal arbetsställen med anställda Totalt antal arbetsställen Källa: CFAR 2008 I Göteborgsregionen finns anställda inom design och marknadskommunikation. Nästan 80% av arbetsställena inom klustret har inga anställda. Under 2008 startades drygt 470 nya företag inom branschen.

24 Affärsdriven Miljöutveckling Affärsdriven miljöutveckling är en ny och svårdefinierad bransch som går på tvären över alla branscher. SCB gör med hjälp av sin miljöföretagsdatabas en årlig beräkning av miljöproduktionens storlek. Statistikmetoderna hos SCB har förändrats vilket tidigare medfört problem för jämförbarheten. Under 2008 har SCB förbättrat metoderna ytterligare och tagit fram en jämförbar dataserie Antal anställda Antal arbetsställen Antal företag Källa: Miljöföretagsdatabasen 2008 Definitioner Miljöproduktion: aktiviteter som producerar varor och tjänster som mäter, förebygger, minimerar eller återställer förstörd miljö i vatten, luft och jord samt även de problem som är relaterade till avfall, buller och ekosystem. Detta innefattar även utvecklingen av renare teknologier samt produktion av varor och tjänster som minskar miljörisker eller minimerar utsläpp och resurshantering. (Definition utarbetad av OECD/Eurostat)

25 Bilaga Procentuell förändring i antal anställda enligt SCB:s CFAR Företagsregister Procentuell förändring i antal sysselsatta enligt SCB:s officiella statistik Totalt Total % 1 % 2008 Källa: RAMS (1) Källa: CFAR Vid en jämförelse av statistik på förändring i sysselsättning från CFAR och RAMS finner vi att de går åt samma riktning men kan skilja någon procent i storlek. Slutsatsen av detta är att CFAR statistiken kan användas som indikation för utvecklingens riktning.

26 Definitioner ägarkategori Statligt kontrollerade enheter Enheter som kontrolleras av staten. Här ingår: - riksdag, departement och statliga förvaltningsmyndigheter - affärsdrivande verk - företag, stiftelser eller andra enheter som direkt eller indirekt (via statliga företag eller institutioner) kontrolleras av staten - socialförsäkringsfonder, allmänna försäkringskassor och andra institutioner som kontrolleras av staten. Kommunalt kontrollerade enheter Enheter som kontrolleras av kommun eller av kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner. Här ingår: - kommunala förvaltningsmyndigheter och kommunala affärsdrivande enheter - företag, stiftelser eller andra enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av kommun eller av kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner - institutioner där kommun, eller kommunalförbund som till övervägande del består av kommuner, utan formellt ägande har ett rättsligt bestämmande inflytande. Landstingskontrollerade enheter Enheter som kontrolleras av landsting eller av kommunalförbund som till övervägande del består av landsting. Här ingår: - landstingens förvaltningar och landstingens affärsdrivande enheter - företag, stiftelser eller andra enheter som direkt eller indirekt kontrolleras av landsting eller av kommunalförbund som till övervägande del består av landsting - institutioner där landsting, eller kommunalförbund som till övervägande del består av landsting, utan formellt ägande har ett rättsligt bestämmande inflytande. Privat sektor Enheter som kontrolleras av svensk fysisk eller juridisk person som inte hör till statlig eller kommunal sektor Här ingår bl.a.: - svenska fysiska personers näringsverksamhet - finansiella och icke-finansiella enheter som kontrolleras av svenska fysiska eller juridiska personer - icke-vinstdrivande organisationer som kontrolleras av svenska fysiska eller juridiska personer. Utlandskontrollerade enheter Enheter som kontrolleras av annan stat, av utländsk fysisk eller juridisk person eller av internationell organisation. Här ingår även: - enheter som ingår i en koncern i vilken koncernmoderföretaget är utlandskontrollerat.

27 Källor och Definitioner för CFAR-statistik Källor Vid analys av arbetsmarknadens utveckling kan olika källor användas. Källorna använder sig av olika metoder som ger lite olika resultat. Centrala företagsregistret (CFAR) är ett register över arbetsställen och anställda. Publiceringen sker löpande vilket gör att vi redan nu kan mäta utvecklingen för Statistiken finns per kommun och är uppdelad på cirka 700 branscher. Detta ger oss detaljerad information, från vilken specificerad statistik kan utmätas. Därav använder vi CFAR för att beskriva våra kluster. Förutom CFAR kan SCB:s officiella källor AKU och RAMS användas för att beskriva arbetsmarknaden i regionen. Dessa källor publiceras med olika eftersläpning och mäter antalet sysselsatta - inte anställda. AKU (Arbetskraftsundersökningen) - En urvalsundersökning av antalet sysselsatta. Mätningen genomförs varje kvartal. RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) En totalundersökning av antalet sysselsatta. Mätningen publiceras med 2 års fördröjning RAMS(1) asp Definitioner CFAR Uttagen Uttagen är gjorda på CFARs årsstatistik och avser därmed ställningen i november respektive år. I statistiken ingår alla företag som är arbetsgivarregistrerad, momsregistrerad eller har F-skattebevis. Arbetsställe Arbetsställe avser varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Alla aktiva företag har minst ett arbetsställe. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag: det ska förekomma någon typ av verksamhet (näringsgren) det skall finnas en plats där verksamheten bedrivs (geografiskt avgränsad) verksamheten skall bedrivas under en längre tid (stadigvarande) det skall finnas anställd personal (minst en halvårsperson). I den minsta storleksklassen, arbetsställe utan anställda, finns vanligtvis minst en person sysselsatt men denna person är inte nödvändigtvis sysselsatt på heltid utan kan även ha ytterligare jobb. Bransch Aktiviteten som bedrivs på ett företag respektive ett arbetsställe beskrivs med en femsiffrig kod enligt standard för Svenskt Näringslivsindelning, SNI. Ett företag/arbetsställe kan ha flera SNI-koder och rangordning görs efter omsättning eller arbetad tid. Anställda Antal anställda tas fram av SCB på tre olika sätt: 1. Från skatteverkets kontrolluppgifter för löneutbetalningar. Det organisationsnummer som betalar ut mest till den anställde räknas. 2. Egna enkäter till företag med mer än ett arbetsställe, denna enkät skickas ut löpande under året. Det kan alltså finnas vissa fördröjningar i statistiken i och med detta. 3. När den utbetalade lönesumman ökar kraftigt från ett företag så delas denna summa på medelinkomsten inom branschen vilket ger en uppskattning av antalet anställda. Som anställda räknas personer - för vilka arbetsgivaren är skyldig att innehålla och redovisa A-skatt (huvudarbetsgivare) och personer som - för närvarande är anställda - för vilka utbetald lön (arbetsinkomst) per år beräknas överstiga ett prisbasbelopp (prisbasbelopp för 2006 är kr) - som är vikarier längre tid än tre månader Som anställda räknas däremot inte personer: - med lönebidragsanställning, säsongsanställning etc. - som är långtidstjänstlediga eller långtidssjukskrivna vid undersökningstillfället (tre månader eller längre) - som är vikarier kortare tid än tre månader Statistik över antal anställda från SCB:s Företagsregister ingår ej i den officiella statistiken. Denna statistik ska därför användas mycket försiktigt och bara jämföras med statistik från CFAR. För uppgifter från den officiella statistiken hänvisas till den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken (KS) och på kommunnivå till Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

28 För mer information Telefon:

29

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Information om 945 företag och arbetsställen

Information om 945 företag och arbetsställen Information om 945 företag och 1.12 arbetsställen [ 2 1 7 ] Data per 217-6-2 från UC Selekt framtaget av EraNova FÖRETAG Företag som är registrerade för F-skatt, moms och/eller arbetsgivaravgift. Både

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018 1(13) Stadsledningsförvaltningen Näringslivs- och utvecklingsenheten Lars Ekberg Uppdaterad 2016-04-12 Förutsättningar för näringslivsutveckling i Mölndals stad Bilaga till Näringslivsprogram 2015-2018

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner

Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Tjänstemäns utsatthet för hot och våld inom landsting och kommuner. - -aktuell situation -förebyggande arbete -Arbetsmiljöverkets inspektioner Arbetsmiljöverkets organisation Anmälningar enligt AML 3 kap

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet, 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga er till arbetsgivare Uppdraget Försäkringskassan ska återrapportera de er som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun)

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr

Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie dnr Yrkesintroduktionsanställningar, kompletteringsstudie 2016-08-29 dnr 2014-21-4.2 Förord Konjunkturinstitutet har av regeringen fått uppdraget (A2014/559/A) att utvärdera effekterna av stödet för yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan Korrigering. Offentliggörandet

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2015. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta 215 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Branschfördelning Sida 2 Nystartade företag Könsfördelning Startade per

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 3:e kvartalet Färre lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2011

Nationalräkenskapsdata 2011 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2014:1 27.3.2014 Nationalräkenskapsdata 2011 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Hur arbetar ni med miljöfrågor? Hur arbetar ni med miljöfrågor? Undersökning bland företag i Gävle kommun, Hösten 2015 Mitt råd till er är att arbeta proaktivt, dvs. besök företag, skicka ut information om vilka lagkrav som gäller för

Läs mer

Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker.

Redogörelsen nedan kommer att följa dessa rubriker. 2016-02-19 2016/002515 1 (9) Ert datum Er beteckning 2014-12-22 A2014/4479/ARM A2014/4486/SV (delvis) Enheten för Svarstänst Alexandra Falke, 08-730 90 44 alexandra.falke@av.se Återrapportering av regeringsuppdrag

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 4:e kvartalet Under sista kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under sista kvartalet 2013. Referenstidpunkten

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 4:e kvartalet Under sista kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 32 300 lediga jobb

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2016 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015 Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015 Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer