Notiser o kommentarer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Notiser o kommentarer"

Transkript

1 Svenska Institutet för Ekologisk medicin SIEMs Månadsmagasin April 2004 Notiser o kommentarer Kina: Barn avled av uselt mjölkpulver - Småbarn blev försökskaniner - Hundratals opereras för bröstcancer i onödan - TBE -VACCINERING? - Veterinärer mot vaccinationer - MOTGIFT v 14 Om poliovaccinering - Sjukhussjukan utom kontroll - Kaffedrickare bättre skyddade mot Parkinson - En lungas kamp mot avgaserna - Rengöringsmedel kan ge cancer - Faran med antidepressiv medicin för unga mörkas - Gravidas bruk av antidepressiva - Kvinnor som vill bli gravida bör inte äta insjöfisk - Höga halter bly och arsenik i hälsokostpreparat - MOTGIFT v 17 - Är motstånd förbjudet? - Överläkare misstänks för grovt fusk - Olle Johansson - Vård med kristen inriktning ingen rättighet - EU:s parlamentariker är proppfulla av miljögifter - Aspartamproducenter stäms i USA - Aspartambrev från P - Aspartambrev från J - Denis Burkitt - MOTGIFT v 16 - Läkemedelsverket går emot Bodström - Under galgen? -MOTGIFT v 15 Cancer - ett viktigt affärsområde - Ingen åldersgräns för tatueringar - Den vita lögnen - Arrhythmia - Mer om Salt - Abort eller missfall ökar inte risken för bröstcancer Den bild våra sinnen ger oss är en illusion. Detta har vishetslärare i öst och väst predikat i årtusenden. Mediasamhället gör det tydligare än någonsin. I massmedia möter vi människor som skjuts och brutalt mördas, våldtas eller svälter, enskilt eller i grupp, älskar, intirgerar, gråter och sörjer. Våra känslor dras in - i avsky, medlidande, extas - men är det som engagerar oss verklighet eller ej? Endast programtablån ger möjligen lite besked - dokumentär, spelfilm eller dokusåpa? Vi möter vackra och friska människor - till synes, ty strax får vi veta att skönheten hos dessa människor är mödosamt hopsydd på operationsbord och i sminkateljé, och kommer snart att förfalla till en inflammerad koppärrig kompost. Pålitliga och auktoritativa män ser oss stadigt in i ögonen och deras trygga stämma förkunnar den ena bondfångarlögnen efter den LEDARE: Den stora illusionen andra, utan minsta darr på stämman. Gilette - the best a man can get... Sedan länge döda människor skänker oss sina varmaste hälsningar, och kvinnor vars fägring falnat för femtio år sedan gör oss ändå i kväll skamlösa inviter. Detta är delar av den värld vi i dag lever i - och ska överleva i. Fortfarande för femtio år sedan kunde det sägas att kameran ljuger inte. I dag gäller det omvända närmast oinskränkt: Inte bara kameror, filmer, massmedia utan den hela den verklighet vi kan se och höra ljuger oss rätt upp i ansiktet. Syftena varierar kanske lite från dag till dag, men är ändå desamma - att lura och bedra, att förse oss med falska kartor över vår värld, och därmed leda våra steg dit vi icke velat, om vi bara vetat. Inte bara våra ögon och öron ljuger som hästar travar. Också de mödosamt skräddarsydda rapporter och berättelser om världen, som vi

2 förses med, utgör bräckliga Potemkinkulisser. Samtidigt som sjukskrivningar och sjukpensioner ökar år från år trots allt hårdare kontroll kan vi läsa att vi för varje år mår allt bättre och blir allt friskare och därför behöver mer och mer sjukvård... Fredsälskande politiker applåderas av sanningsökande journalister när de ljuger och bedrar för att få gå i krig och låter en korrumperad internationell elit lägga beslag på pengar som skulle gått till Irakiska barn. De svältande barnkropparna passade ju bra i propagandan mot Saddam i stället.. Att låta sig sköljas med i denna förvirring är att dras ned i en malström. Och att söka sanningen i massmedia är som att leta mat på en soptipp. Men när vi moderna människor låtit de primära mellanmänskliga banden slitas sönder, så är det till massmedia vi får vända oss för att söka ledning och tröst i livets skiften. Risken att man stryker med är dock överhängande, och chansen att hitta nåt nyttigt är mikroskopisk Men kanske kan vi ändå utvinna en del nyttigt - om än rätt magstarkt: - ur den mediala soptippen. Vi får eftertryckligt lära oss - om vi överlever - att vi inte kan lita på vad vi ser och hör, än mindre på vad andra låter oss se och höra, ty dessa vittnesbörd är motstridiga och ständigt föränderliga. Endast vår egen inre bearbetning och kritiska reflektion över det vi ser och hör kan föra oss till en något mer stabil uppfattning om världen omkring oss - och om oss själva. Först när dagens braskande rubrik ställs bredvid närmast identiska rubriker under de senaste tjugofem åren, först då inser vi nyhetsflödets egentliga funktion. Fel låt vann! - Cancerns gåta löst! - Krig! - Äntligen Fred! - Vad är din bil värd? - Den godaste kakan - Banta med LillBabs - osv... Klibbigt flugpapper Massmedias grundläggande funktion i dag är att till varje pris fånga och behålla vår uppmärksamhet - på samma sätt som klibbigt flugpapper lockar sina offer med dofter och binder dem med klet. Eftersom våra ögon, öron och övriga sinnen är inrättade för att upptäcka kontraster, skillnader, förändringar och olikheter i vår omvärld, så är det just en sådan bild som massmedia förmedlar - en fragmenterad, osammanhängande, och självmotsägande verklighetsbild, där livshotande faror kan skönjas överallt, men inga skyddsåtgärder verkar effektiva nog och inga logiska samband behöver gälla. Löpsedeln ska väcka vår uppmärksamhet, skapa obehaglig oro, samt en förväntan att oron ska kunna stillas sedan jag läst artikeln (och naturligtvis köpt tidningen). Artikeln ger dock inga definitiva svar, utan fortsättning följer i nästa nummer, varför det är bäst att prenumerera så jag inte missar något viktigt. Och eftersom tidningen är full av andra rubriker och teman med samma syfte, så sitter jag snabbt fast i flugpappret och fladdrar med vingarna. Detta är den verkliga verklighet som vi möter hos t ex David Icke och i Matrix-filmerna, men alltså också hos de antika vishetslärarna. Att den nu aktualiseras betyder alltså inte att denna tolkning av verkligheten är en modenyck, - vilket ju är en av mediavärldens favoritförklaringar. Men kanske ska vi i själva verket vara tacksamma mot massmedia, som ju karikatyrmässigt tydliggör de gamla vishetslärarnas budskap: Lita icke på dina sinnens vittnesbörd - ty de är bara ett sken! Det krävs i dag inga översinnliga meditativa prestationer och försjunkande i samhadi för att skåda denna djupare verklighet - den framgår också vid en ytlig reflektion - men också den tydligen övermäktig för flertalet. Tar vi emellertid vishetslärarna på allvar blir det än mer omöjligt att söka lösningar på livets gåtor i den sk moderna vetenskapen, som ju trots att den dyrkar s k observationer ofta framstår som blind och döv inför observationer som inte passar dess teser. Ett i dagarna särskilt frapperande exempel på detta är Kanal 5:s parapsykologiska serier - f n om Tidigare Liv - där tittarna presenteras dokumenterade och trovärdiga observationer som är omöjliga att förena med den s k vetenskapliga världsbilden, och hotar att förvisa den till historiens skräphög. Är det den samlade vetenskapen som har rätt - eller Pontus Gårdinger? Den metod som presenteras i kanal 5:s program i vart fall har större likhet med vetenskaplig forskning än nästan alla de påstått vetenskapliga studier av vaccineringens ofarlighet, som vi sett under senare år. Men inför sådant är övriga massmedia dödstysta - liksom den s k vetenskapens företrädare föredrar att tala om något annat. - Grisar SKA inte ha roligt! säger Emils pappa, och massmedia SKA inte ge en sammanhängande och meningsfull verklighetsbild. Aftonbladet kan på nyhetsplats förtala de kosttillskott som

3 man marknadsför i samma tidnings hälsobilaga, och därmed påstå sig bevara sin opartiskhet. Sådant handlar emellertid endast om principlöst krämeri - men vem kan vänta sig något annat av flugpappersmedia? Det mesta av nyhetsflödet kan med en gnutta reflektion enkelt reduceras till självklarheter: Vi får t ex i veckan veta att svenskar får lindrigare straff för rattfylleri än invandrare. De proffessionella soffpratarna och tyckarna vet strax att si detta handlar ånyo om inbyggd och strukturell rasism, som måste utbildas och informeras bort. Vi skulle dock med säkerhet också ha funnit att personer med hög utbildning fått lindrigare straff än dem med låg utbildning, höginkomsttagare lindrigare än låginkomsttagare, de som besökt operan senaste året fått lindrigare straff än de som inte gjort det, och att chefer för fler än tio anställda fått lindrigare straff än de som inte haft andra än den egna familjen att hunsa. Osv, osv. Bakom alla dessa miljoner uppslag till sociologiska undersökningar ligger nämligen det enkla faktum att MAKT UTÖVAS FRÄMST MOT MAKTLÖSA, inte mot mäktiga. Detta ligger i Maktens egen natur, sen må det kläs i vilka växlande och konkreta fakta som helst. Ingen behöver därför heller undra över eller ytterligare undersöka att fattiga barn dör medan rika överlever. Även detta kan dock beskrivas i olika termer, mer eller mindre avslöjande och lönsamma. En miljon barn dör av malaria Malarian ökar i världen, hör vi på Ekot ( ). Det är myggornas fel, och möjligen bekämpningsmedlens, ty myggorna har blivit resistenta mot dem, får vi höra. Att utrota myggor med kemikalier innebär dock att samtidigt dra undan ett trappsteg i hela det ekologiska systemet där även myggätande fisk och fågel har sin plats (och än så länge även människan). Ur askan i elden, alltså. Dock nämns naturligtvis inte att den som är HIV-positiv (eller antas vara det) och som dör i malaria ska diagnosticeras som död i den sk AIDs-epidemien och hamnar i statistiken över AIDS-döda. Ty så är AIDs-diagnosen konstruerad av de hälsovårdande myndigheterna, dvs läkemedelsindustrin. (Om detta har vi skrivit i SIEMs magasin flera tidigare år) Siffran en miljon barn döda i malaria torde alltså vara en betydande underdrift, ty ingen vet hur många malariafall som döljs under AIDS-diagnos) I början av seklet förekom malaria fortfarande i Sverige, och malariamyggan finns fortfarande kvar här. ( B%d6TTmikro.htm ) Anledningen till att vi svenskar inte längre hemsöks av denna farsot är - enligt samma källa - varken vacciner eller DDT - utan att klimatet på våra breddgrader blivit svalare, så att malariaparasiten inte längre kan överleva här. Av ovanstående kan man dra slutsatsen att en miljö- eller klimatförändring - t ex uppvärmning - kan och bör leda till ökad malariaspridning. Den ökande malarian kan sedan diagnosticeras som en ökad AIDsdödlighet. Detta kan naturligtvis uttolkas som ett behov av mera insektsmedel och mera AIDs-mediciner, även om det är långsökt. Långsökt men lönsamt för den industri som styr vår medicin och våra media, och därmed också styr våra politiker och världen. Alternativen till sådan malariabekämpning heter kanske global återhållsamhet med klimatpåverkande miljöingrepp, samt jordförbättring och återgång till traditionell vattenreglering i de varmare länderna. Men sådant kräver ju bl a att de lokala jordbrukarna får vara i fred för krig och maktspel om råvaror, samt slipper dumpning av billiga livsmedel från väst. Och sånt går ju inte för sig, som alla vet. Så hellre döda svarta barn... Men här hörs inga ministrar eller soffpratare tala om strukturell rasism. Vill svartingarna kontrollera sin mark och sina råvaror handlar det ju om nationalism, eller kanske islamisk fundamentalism eller andra otäckheter som hotar globaliseringen. Och om inte terroristerna släpper oljan ifrån sig godvilligt så får väl myggen göra jobbet och äta upp dem. Vita barn hamnar ju sällan i Sing Sing. Trädet april 2004 Ulf Brånell

4 Kina: Barn avled av uselt mjölkpulver SVT 17 april Fler än 50 barn har avlidit i Kina sedan de matats med mjölkpulver av usel kvalitet, skriver Beijing News, uppger SVT som också anger att mjölkpulvret inte ens innehöll en tredjedel av det föreskrivna näringsvärdet. Mellan 100 och 200 småbarn som matats med pulvret fick vad läkarna kallade "storhuvudsjukan". De insåg först inte att barnen var undernärda utan konstaterade bara att huvudena blev stora medan kroppen var skinn och ben. SIEMs kommentar : Exemplet är belysande inte bara för livsmedelsindustrins moral, utan också för den moderna medicinens kunskapsnivå och mystifiering av hälsofrågorna. Den s k vetenskapen känner inte igen tecken på näringsbrister och förgiftningar, utan uppfinner i stället nya sjukdomsdiagnoser på löpande band. I Sverige har vi ju också haft den intressanta situationen att svenska barnläkare i samarbete med barnmatsindustrin under årtionden försett mjölkersättningen med på tok för höga glutennivåer. Syftet var då att provocera fram den latenta glutenallergin hos spädbarn, så att den skulle upptäckas. Man får säga att de lyckades väl, ty glutenallergin blev ju en epidemi - till stor del alltså läkarproducerad. Läs Salomon Schulmans artikel, refererad i Genom att förgifta människor eller undanhålla dem nödvändiga näringsämnen kan den moderna livsmedels- och kemiindustrin alltså skapa intressanta nya sjukdomar. Ibland blir den avslöjad, men oftast kan bedrägeriet pågå under årtionden och ge god marknad för olika kemiska läkemedel. Begreppet välfärdssjukdom bör alltså uttolkas något annorlunda än vad sjukvården brukar göra. Det som brukar kallas välfärdssjukdomar utgörs i själva verket av kroppsliga reaktioner på skador, näringsbrister och förgiftningar, vilka sjukvården finner en lönsam marknad i att skapa, diagnosticera och underhålla, i stället för att förebygga och bota. Småbarn blev försökskaniner - Utnyttjades av medicinföretag Ämne: Från Aftonbladet 5/4 Flera stora läkemedelsföretag har testat farliga hiv-mediciner på småbarn. - De behandlades som laboratoriedjur, säger Vera Sharav. Glaxo Smith Kline och andra läkemedelsjättar har använt barn så pass unga som tre månader som försökskaniner vid medicinska tester, uppger brittiska The Observer.... New Yorks hälsomyndigheter har nu inlett en undersökning om anklagelserna om att minst 100 barn på hemmet användes i minst 36 experiment. Vissa av dessa tester undersökte hur "giftig" hiv-medicinen var. Andra tester prövade hur sexmånaders bebisar reagerade på en dubbel dos av mässlingsvaccin. Barnen har också testat hivmedicinen AZT. Tremånaders baby Vid ett test som betalades av Glaxo och konkurrenten Pfizer testades "långtidssäkerheten" gällande antibakteriella mediciner hos tre månader gamla bebisar, enligt tidningen. - Barnen behandlades som laboratoriedjur, säger Vera Sharav, ordförande för Alliance for human research protection. - Detta är några av de mest sårbara personerna i landet och det förefaller som att det finns en policy som ger läkemedelsföretagen tillgång till dem... SIEMs kommentar: Sedan Hitlers koncentrationslägrer stängdes har läkemedelsindustrin haft vissa problem med mänskliga försökskaniner. Senare tiders politik - och de avlatsbrev som USA skaffar sig när det gäller brott mot mänskliga rättigheter - har emellertid gett tillgång till värdefulla utvecklingsmiljöer för farliga och plågsamma experiment, t ex på Guantanamo och som ovan. "Hundratals opereras för bröstcancer i onödan" &a= Så många som svenska kvinnor per år kan behandlas i onödan för bröstcancer. Det hävdar norska forskare, skriver Svenska dagbladet....

5 Såväl svenska som norska mammografianhängare är skeptiska till resultaten. - Det är svårt att värdera norrmännens analyser. Men det verkar vara alldeles för högra siffror, säger professor Ingvar Andersson, Socialstyrelsens mammografiexpert. Han medger samtidigt att kunskapen om överdiagnositk är otillräcklig. SIEMs kommentar: Ofta framstår den sk vetenskapen, framför allt den medicinska, som en maffia med främsta uppgift att klämma mer pengar ur skattebetalarna till det egna skrået. Debatten om den kostsamma mammografin har nu pågått i många år, utan att den lika kostsamma forskningen har kunnat ge entydiga besked om den gör nån nytta eller ej. Det borde vara besked nog. TBE -VACCINERING? Många vaccinerar sig i fästingbussen 8&a= Fästingbåten kör snart i gång för femte året i rad, men redan nu turnerar den nya Fästingbussen runt om i Stockholmsregionen. Fästingarna, som trivs bäst i temperaturer mellan fem och femton grader, spås bli fler än vanligt i sommar eftersom vintern har varit förhållandevis mild Ja, vi märker en stor efterfrågan. På bara tre dagar har vi vaccinerat cirka 900 personer, berättar Ulla Winnberg, verksamhetschef för Vaccin Direkt. - Det handlar mycket om tillgängligheten. Här slipper folk ringa, beställa tid och krångla. För drygt tvåhundra kronor får man en billig försäkring om man ska vistas mycket vid kusten, eller i skog och mark.... SIEMs kommentar: Niohundra personer a tvåhundra spänn i tre dagar - det ger ett lönsamt extraknäck om :-/ dag....dn tycker naturligtvis det är opassande att servera några fakta i anslutning till denna gratisreklam för vacciner i allmänhet och TBE-vaccin i synnerhet. Förutom de enskilda fall som vi av och till rapporterat om på SIEMs siter, kan vi dock ta fram FASS (www.fass.se) som utgångspunkt för lite studier över TBE-vaccinet. Kontraindikationer Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet, äggvita eller mot något hjälpämne. TBE-vaccinet skall ej ges till patienter med akut feberinfektion. Varningar och försiktighet Feber kan inträffa hos barn, speciellt efter den första dosen. Febern avtar vanligtvis inom 24 timmar. I fall av känd eller misstänkt autoimmun sjukdom måste risken för eventuell TBE-infektion vägas mot risken för vaccinationens ogynnsamma inverkan på sjukdomen. Hos patienter med nedsatt immunförsvar, inklusive de som får immunosuppressiv behandling är det möjligt att vaccinets skyddande effekt försvagas eller uteblir. Eftersom vaccinet kan innehålla ej detekterbara spår av neomycin och gentamicin pga att dessa substanser används under tillverkningen, skall det användas med försiktighet hos personer som är överkänsliga mot dessa ämnen. SIEMs kommentar: Här medger FASS alltså att vaccin kan inehålla ämnen som inte kan detekteras på förhand men ändå kan ge mer eller mindre livshotande reaktioner hos individen. Var alltså beredd på överraskningar! Och hur i herrans namn injicerar man ett vaccin med försiktighet? (FASS) Graviditet Kategori B:2. Relevanta humandata om användning under graviditet och lämpliga djurreproduktionsstudier saknas. Därför ska vaccinet bara ges under graviditet när det anses viktigt att ge skydd mot TBEinfektion och efter noggrann värdering av risknytta-förhållandet. SIEMs kommentar: Eftersom studier saknas vet man alltså inte heller när under graviditeten som vaccinet kan åstadkomma skador: Fertila kvinnor bör alltså överhuvudtaget undvika vaccinet - de kan ju redan vara gravida utan att ännu veta om det. Å andra sidan finns ju många djurstudier som visar att vissa djur mår bra av TBE, utan någon som helst vaccinering - t ex fästingar. Vad ytterligare djurstudier skulle tillföra denna bottenlösa okunskap är obegripligt. (FASS) Amning Grupp IVa. Uppgift saknas om Vaccin mot fästingburen virusencefalit passerar över i modersmjölk Därför ska vaccinet bara ges under amning

6 när det anses viktigt att ge skydd mot TBEinfektion och efter noggrann värdering av risknytta-förhållandet. SIEMs kommentar: Hur man - här liksom tidigare - ska kunna göra en noggrann värdering av risk-nytta-förhållandet. när riskerna är okända, är en så otrolig logisk kullerbytta att den bara kan passera inom det medicinska skrået. (FASS) Biverkningar Lokala reaktioner vid injektionsstället såsom erytem, svullnad och smärta kan uppträda. Även svullnad av de regionala lymfkörtlarna samt systemiska reaktioner såsom feber ( 38 C), trötthet, illamående, kräkning, övergående kliande utslag, muskel- och ledvärk och huvudvärk har observerats. Feber >38 C kan inträffa hos barn, speciellt efter den första dosen. I enstaka fall kan febern stiga till >40 C varför ett snabbt insättande av antipyretisk behandling rekommenderas vid behov. Feberkramper har rapporterats i mycket sällsynta fall. Symtomen avtar vanligtvis inom 24 timmar. Från och med den andra dosen, är det mycket sällsynt att feberreaktioner observeras. I kliniska studier var frekvensen >1/100 efter den första vaccinationen. Av över 10 miljoner applikationer världen över har symtom rapporterats i följande frekvenser varav alla varit övergående: Mindre vanliga (1/100-1/1000) Allmänna: Feber (>38 C) under mindre än 24 timmar, influensaliknande symtom. Neurologiska: Parestesi, huvudvärk och/eller cervikal smärta, ostadig gång, somnolens. SIEMs kommentar: Litet räkneexempel: Av Sveriges nio miljoner människor drabbas årligen personer av TBE, med kortare eller långvarigt sjukdomsförlopp. Så här beskrivs sjukdomsförloppet i DN-artikeln: Sjukdomsförloppet har två faser: den första, med feber och värk, infaller en vecka efter smittoöverföringen och varar ungefär fyra dagar. Efter ytterligare en vecka kommer den andra fasen, vilken innebär infektion på centrala nervsystemet, men det är som sagt inte alla som drabbas av den. Särskilt barn tillfrisknar ofta utan bestående men. Se även s/article 2365.aspx ) De flesta naturligt TBE-sjuka tycks alltså klara sig med ungefär någon veckas sjukdomssymtom, ca 30% ( = personer) får dras med långvarigare sviter. Men om alla nio miljoner svenskar skulle vaccineras och de alltså drabbas av biverkning enligt ovan (1/100-1/1000) motsvarar detta minst akuta sjukdagar dvs minst helårssjuka till följd av vaccineringen. För att ge 98%-igt skydd sägs man vidare behöva 3 vaccineringar, samt en booster -dos vart tredje år. Rimligen måste då siffrorna över biverkningssjuka ovan justeras uppåt i motsvarande mån, uppskattningsvis till helårssjuka. Som grädde på moset fortsätter FASS: Sällsynta biverkningar (<1/1000) Hud: Pruritus, klåda. Gastrointestinala: Kräkning, illamående. Muskuloskeletala: Myalgi, artralgi. Neurologiska: Yrsel, konvulsioner, hyperestesi, neuriter. Ögon: Diplopi, fotofobi, ögonsmärta. I mycket sällsynta fall (<1/10000) har andra störningar av det centrala och perifera nervsystemet rapporterats varav alla varit övergående. Vaccination kan orsaka en försämring av autoimmuna sjukdomar, såsom multipel skleros eller iridocyklit. Ett temporalt samband mellan TBE-vaccination och utveckling av encefalit har också konstaterats i mycket sällsynta fall. Inkludering av ovan nämnda symtom behöver inte nödvändigtvis betyda att vaccinet orsakat de rapporterade biverkningarna. SIEMs slutkommentar till TBEvaccineringen: Om nio miljoner svenskar vaccineras och 1/ drabbas av autoimmuna eller neurologiska störningar enligt ovan, handlar det i vart fall om 900 personer - ( utöver de tidigare beräknade sjukåren )att jämföra med de personer med kroniska sviter efter TBE som den naturliga sjukdomen synes ge )! Eventuellt får de 900 multipliceras ett antal gånger, beroende på antalet distribuerade vaccindoser,

7 boostrar och vilka biverkningssjukdomar som inräknas. DN:s enkät visar att var fjärde tillfrågad ämnar vaccinera sig, eller som de intalas av Fästingbåtens chef: ta en billig försäkring. En sådan inbrottsförsäkring innebär att lämna husnyckeln till rövare och banditer. Vi har ovan enkelt visat att TBE-vaccineringens skadeverkningar med bred marginal överstiger dess förtjänster. Ingen ska dock förledas att tro att dessa enkla fakta på något sätt kommer att uppmärksammas bland läkare, politiker eller massmedia - eller som det snarast borde: av polisen. Sådana sk nyheter saknar s k nyhetsvärde, ty de betyder att medicinens bondfångarkonster blir mindre lönsamma och kan råka i vanrykte. Man biter inte den hand som föder en. Svenska folket behöver inte något vaccin mot TBE, de är sjuka nog som de är. Däremot behöver vi snarast ett vaccin mot hjärnförlamning hos politiker, läkare och journalister. Är det bara effektivt får vi vara beredda att riskera åtskilliga biverkningar. Den fass-artade uppmaningen till noggrann värdering av risk-nytta-förhållandet för tankarna till en av de avslutande replikerna i Jurassic Park, där hjälten efter att ha med knapp nöd räddats ur käftarna på Tyrannus Rex sarkastiskt meddelar parkägaren att Efter noggranna överväganden har jag beslutat att inte rekommendera Er park...: Medicinens gudinna är nog blindare än rättvisans! akut sjuka ett par veckor = 1-4 sjukår får långvariga sviter Naturlig TBE sjuka någon dag = sjukår 900 får långvariga sviter Fullskalig vaccinering mot TBE

8 (Favorit i repris: Bild från SIEMs månadsmagasin oktober 2003 ) Naturligtvis borde denna typ av jämförelser göras också av andra vacciner - den underliggande teorin är den samma för hela barnvaccineringsprogrammet och många andra populära vacciner. Men vad gäller många sådana vacciner har invändningsfria jämförelser och beräkningar närmast helt omöjliggjorts, genom vaccineringsobligatorium, mixtrande med anmälningsskyldigheter, diagnoskriterier och statistikföring. (För ett par år sedan detaljstuderade vi dessa bedrägerier i samband med kikhostevaccineringen ). Vad gäller TBE är möjligheterna till riktiga jämförelser dock något bättre, bl a därför att man (tack och lov) ännu inte lyckats införa obligatorisk massvaccinering. Och då ser alltså resultatet ut som bilden visar. Att ökade sjukvårdsinsatser åtföljs av ökad sjuklighet behöver alltså inte vara något mysterium för någon. The present practice of marketing vaccinations for companion animals may constitute fraud by misrepresentation, fraud by silence and theft by deception Vets' group MOTGIFT v 14 Om poliovaccinering och dess motståndare mm Att lära sig något som är logiskt sammanhängande, praktiskt användbart och stämmer med verkligheten - det är enkelt. Att lära sig något som är logiskt självmotsägande, praktiskt oanvändbart och inte stämmer med verkligheten - det är svårt och arbetsamt, och tar lång tid. Den längsta - och omvittnat jobbigaste - utbildning samhället f n tillhandahåller är läkarutbildningen. I utbyte för detta mödosamma slit ger läkarutbildningen i vart fall pengar och status Medicinsk journalistik är därför populärt. Nästan varje pryoelev på redaktionen kan uppträda som medicinsk expert, och mottaga allmänhetens beundran. Allt han behöver göra är att återge vad han hört läkare eller företrädare för den sk medicinska vetenskapen säga. Någon egen undersökande journalistik eller kritisk granskning av medicinsk propaganda förekommer överhuvudtaget inte på massmedias Veterinärer mot vaccinationer redaktioner. Ty medicin anses vara så komplicerat att det endast kan förstås av dem nt/news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/ stm som är verkliga experter - dvs tillhör det medicinska skrået. Allt som kan krävas av en Det torde bli allt svårare att åberopa djurförsök journalist är att han håller mikrofonen i lämplig höjd, så att experterna kan få ut sitt budskap. för att underbygga vaccinpropagandan, Veterinärer protesterar mot meningslösa och Så har vi nu under ett halvår matats med sk skadliga vacciner som de betraktar som nyhetsnotiser om det märkliga vaccinmotståndet bedrägeri : i Norra Nigeria. Vi får i notis efter notis lära Men eftersom många politiker och journalister lever och uppbär arvode på att försälja och pracka på oss detta sjukvårdselände, så lär inte heller ovanstående argument återges i politiskt korrekta media. Återstår för den enskilde att lära sina barn att noga skilja på fästingbussar och Hemglass. Det gäller liv eller död.

9 oss att där uppe bor ena märkligt efterblivna muhammedanska svartskallar som - som vanligt när det gäller muhammedaner och svartskallar - inte begriper sitt eget bästa. Som tur är har världssamhället förbarmat sig över dem och och vill i sin godhet alldeles gratis poliovaccinera deras barn. Och dessa svarta stenåldersstollar vägrar, och har en massa okunniga invändningar och fördomar mot den moderna vetenskapens landvinningar. Ungefär så kan vi förstå det entydiga mediala budskapet om vaccinmotståndet, som nu trummas ut över världen. Att det finns en annan sida av saken, och att det skulle vara en journalistisk uppgift att finna och föra ut den - det ligger tydligen helt utanför mediaredaktionernas föreställningsvärld. Av detta kan man lära mycket när det gäller sk nyhetsförmedling. Sjukhussjukan utom kontroll i Stockholm DN 13 april... I STOCKHOLMS LANDSTING är 550 patienter just nu smittade av mrsa (meticillinresistenta Staphylococcus aureus), motståndskraftiga bakterier.... Det saknas samordning, hygienen är dålig, provtagningarna ibland felaktiga. Det talas även om olika bakteriestammar i sammanhanget vilket gör situationen förvirrad... ENLIGT SOCIALSTYRELSENS chef Kerstin Wigzell finns bara en lösning. - Det är uppenbart att det behövs investeringar. Jag inser att det är smärtsamt för landstinget, men det här är en grundläggande patientsäkerhetsfråga, att man inte ska bli sjukare av vården än man var innan. Som tur är kan man på Internet själv ta del av enstaka vaccinmotståndares erfarenheter, Vi har tidigare i Motigft citerat ett brev från Kihuru Nkuba om vaccinkampnjerna i Uganda,. Läs också hans berättelse och argument på And according to the information I had, there was really no polio in Uganda. There had been no polio. I grew up to be twenty five. I didn't see anybody with polio. I started seeing polio when I went to the cities where polio vaccination had taken place.....and then I started asking myself - humanity has lived in Africa for 5.5 million years from the stage of Australopithecines to Homo sapiens. Polio vaccination in Uganda started in So if we were all to die of polio like the Minister of Health was telling us, we would have died by 1963 and it would have been 'case closed'. En underbar paradox är att läkarvetenskapens argumenterar för vaccinkampanjerna i Nigeria (och Indien) med att man slutligen vill utrota polion från jordens yta. Vad man emellertid inte nämner i samma andetag är att åtskilliga hundra poliofall inträffar varje år i de civiliserade länderna. Orsaken till dessa poliofall anges vara - ja just det - poliovaccinering. Att få dessa resonemang att gå ihop - det kräver mycket lång och hög medicinsk utbildning... SIEMs kommentar. Sedan detta skrevs har Kerstin naturligtvis fått övergå till andra uppgifter. Hon hade uppenbarligen inte förstått att man inte får såga av den gren man sitter på. Vilka katastrofer skulle inte kunna inträffa om sjukvårdens patienter började tillfriskna, i stället för att som vanligt bli allt sjukare under ökande vårdinsatser? Kaffedrickare bättre skyddade mot Parkinson UT 20 apr 2004~... Förutom koffeinintag har forskarna undersökt en rad andra faktorer som tros ha koppling till risken att utveckla den obotliga nervsjukdomen. Bland annat verkar det som att personer som en eller flera gånger blivit misshandlade till medvetslöshet löper större risk än andra att drabbas. Långvarigt bruk av vissa sömnmedel, ångestdämpande eller antidepressiv medicin ökar också risken, enligt ett pressmeddelande rån Linköpings universitet. SIEMs kommentar: Tidigare har fem arbetare i Vargön fått sin s k Parkinson-sjukdom klassad som arbetsskada, orsakad av antimögelgifter i de livsmedelsförpackningar(!) man tillverkat. Den mystik som medicinen försökt odla runt Parkinson, Alzheimers och andra hjärnskador börjar flagna - och därmed de medicinska förtjänstmöjligheterna. Den gamle Parkinson har överhuvudtaget inte med saken att göra, det vi kan se är människor vars hjärnor utsatts för fysiskt våld och kemiska skador, en del av dem under tillsyn och godkännande av

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

tidningen för yrvakna Du är lurad!

tidningen för yrvakna Du är lurad! No 1. December 2009 tidningen för yrvakna Du är lurad! Den här tidningen är ett försök att få dig att förstå hur, och även varför. Vi tar upp sådant som inte rapporteras i Aftonbladet eller på Rapport.

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola

Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen. Tid: Fredagen den 16 september 2011. Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Möte med myndigheter och Narkolepsiföreningen Tid: Fredagen den 16 september 2011 Plats: Kapellet, Lidingö Folkhögskola Mötets moderator: Sten-Erik Jensen En ung talare Simon Norberg - kliver upp på podiet,

Läs mer

Specialsektion om vitboken Smärtans förbannelse Regeringens svar på våra tio frågor om den svenska smärtvården Nya smärtinitiativ i Tyskland

Specialsektion om vitboken Smärtans förbannelse Regeringens svar på våra tio frågor om den svenska smärtvården Nya smärtinitiativ i Tyskland 3-4/2005 Specialsektion om vitboken Smärtans förbannelse ı Regeringens svar på våra tio frågor om den svenska smärtvården ı Nya smärtinitiativ i Tyskland ı Biverkningar Har etik någon plats i sjukvården?

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

ATT MEDICINERA SAMHÄLLS- PROBLEM

ATT MEDICINERA SAMHÄLLS- PROBLEM Therece: Utan medicinen fungerar jag inte Ledaren: Sveket mot missbrukare 4/2014 Pris: 20 kr Ges ut av Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tema ADHD: ökad förskrivning

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

På barrikaden! Läkaren Karin Munsterhjelm hjälper elöverkänsliga och andra kroniskt sjuka

På barrikaden! Läkaren Karin Munsterhjelm hjälper elöverkänsliga och andra kroniskt sjuka Vetenskap 2000 Talets Nr 4/2008 november Årgång 13 Pris 40 kr På barrikaden! Läkaren Karin Munsterhjelm hjälper elöverkänsliga och andra kroniskt sjuka Tidningen som talar när andra tiger! C-vitamin för

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 2005 2010

Befolkningsutveckling; födda, döda, in- och utvandring, gifta, skilda 2005 2010 rtvd rätten till en värdig död RTVD bulletinen Nr 68 oktober 2011 Foto Bengt Eijler Foto Berit Hasselmark Hur dör vi? Att titta lite närmare på hur vi dör i Sverige nu för tiden kan vara tänkvärt. Jag

Läs mer

3TIPS IMMUNSYSTEMET FÖRBÄTTRA

3TIPS IMMUNSYSTEMET FÖRBÄTTRA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1/September 2009 IMMUNSYSTEMET 3TIPS FÖRBÄTTRA FOTO: ULF BERGLUND/TV3/DIAGNOS OKÄND KROPPENS FÖRSVAR Läkaren Stefan Branth: Minst 60

Läs mer

Innehåll Inledning VÅLD MOT KVINNOR En händelse Den farligaste platsen Historik och statistik Misshandelsprocessen Orsak och funktion samt vissa enkla åtgärder VÅLD MOT BARN Historik och statistik Orsak

Läs mer

KMR - internationell övervakare av mentalvården

KMR - internationell övervakare av mentalvården KMR - internationell övervakare av mentalvården nr 1-2006 KMR demonstrerade mot psykiatrin i primärvården 4000 läkare på väg till Läkarstämman möttes av KMR:s plakat och flygblad. Demonstrationen riktade

Läs mer

Del II. Analysera gener

Del II. Analysera gener Del II Analysera gener Den moderna gentekniken ger oss inte bara möjlighet att ändra arvsanlag. Den har också lärt oss att läsa och analysera våra egna gener. Detta reser en rad komplicerade frågor om

Läs mer

En rapport utgiven av Antifeministiska Samfundet och författad av Fredrik Runebert

En rapport utgiven av Antifeministiska Samfundet och författad av Fredrik Runebert Antifeministiska samfundet granskar riksdagsledamöters kunskaper: Feministisk ideologi dämmer upp kunskapens bäck En rapport utgiven av Antifeministiska Samfundet och författad av Fredrik Runebert 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Vetenskap. 2000 -Talets. Annika Dahlqvist. Alternativa metoder till hälsa i varje nummer! Läkaren som tar strid för folkhälsan!

Vetenskap. 2000 -Talets. Annika Dahlqvist. Alternativa metoder till hälsa i varje nummer! Läkaren som tar strid för folkhälsan! Vetenskap 2000 -Talets Tidningen som talar Nr 1/2007 mars Årgång 12 Pris 40 kr när andra tiger! Annika Dahlqvist Läkaren som tar strid för folkhälsan! f Einar Berg g får tillbaka läkarlegitima gitimationen!

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

MOT BÄTTRE VETANDE. Lennart Sjöberg. Reviderad 11/12-96

MOT BÄTTRE VETANDE. Lennart Sjöberg. Reviderad 11/12-96 MOT BÄTTRE VETANDE Lennart Sjöberg Reviderad 11/12-96 Innehållsförteckning Förord 1 Inledning 1 Psykologutbildningens tre grundpelare 1 Psykologrollen 3 Psykodynamisk grundval: modern vetenskap? 5 Holismen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter. Författare: Dr. David Healy DBM DATABASERAD MEDICIN Antidepressiva: en vägledning för patienter Författare: Dr. David Healy INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANTIDEPRESSIVA LÄKEMEDEL... 2 ALLMÄNNA FRÅGOR... 3 LÄKEMEDEL OCH KEMISKA SUBSTANSER...

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer