PERIODISK RAPPORTERING. Handledning. Rapporteringsenheten FEBRUARI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERIODISK RAPPORTERING. Handledning. Rapporteringsenheten FEBRUARI 2014"

Transkript

1 PERIODISK RAPPORTERING Handledning Rapporteringsenheten FEBRUARI 2014

2 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Rapporteringsfunktionen 4 Uppkoppling 4 Inloggning 4 Val av företag, period och rapport 5 Kontaktuppgifter 6 Meddelande 6 Uppkopplingstid 7 Inrapportering 8 Registrera värden i rapport 8 Kontroller 10 Skicka rapport 12 Historiska taxonomier 12 Köhantering 13 Valideringsregler 13 Manuell inmatning 13 Revidering av värden 13 Påminnelser och information om att en rapport måste revideras 13 Teknisk information 14 FI:s ansvar 14 Företagets ansvar 14 Tekniska krav 14 Kortläsare 14 Upplåsning av kort 15 Net ID 16 Kontaktpersoner 17 2

3 SAMMANFATTNING Det nya periodiska inrapporteringssystemet är egenutvecklat och webbaserat. Tjänsten periodisk rapportering är endast tillgänglig för finansiella företag som står under FI:s tillsyn. Syftet är att uppnå en rationell och säker tjänst för elektronisk hantering av periodisk rapportering till FI. Vid rapporteringen sker en säker identifiering av rapportören och mottagaren med inrapporteringskort/elektroniskt ID-kort. Inrapporteringskort är ett neutralt icke-personligt kort som kan användas av flera rapportörer, till skillnad från det elektroniska IDkortet, som är personligt. Kryptering görs av all information som transporteras via Internet. I det nya periodiska inrapporteringssystemet finns möjlighet att rapportera genom: Att ladda upp XBRL-instans via webb-applikationen tillgänglig på fi.se. Manuell inmatning via samma webb-applikationen som finns tillgänglig på fi.se. 3

4 Rapporteringsfunktionen UPPKOPPLING För att kunna utnyttja denna tjänst måste din dator ha en kortläsare som FI distribuerar. Du måste även vara kopplad som behörig rapportör till ditt kort. INLOGGNING Inloggning görs från Finansinspektionens hemsida. Att visa sidan på engelska finns som val på hemsidan. För att logga in, börja med att sätta in rapporteringskortet i kortläsaren. Välj därefter Logga in och denna bild visas. Välj här rapportör och klicka sedan på ok, varpå denna bild visas: 4

5 I detta fönster uppmanas du att ange din PIN-kod. Accepteras kortet sker uppkoppling till FI som kontrollerar för vilka institut kortinnehavaren är godkänd att rapportera för. Finns inte kortinnehavaren i FI:s databas som behörig rapportör får du ett felmeddelande i inloggningsbilden. Godkänd anslutning bekräftas av FI. VAL AV FÖRETAG, PERIOD OCH RAPPORT Den första bilden som du ser när du loggat in i Periodisk inrapportering är Rapportplanen. Här ser du vilka rapporter som finns tillgängliga att rapportera för: Färgerna grön, gul och röd anger vilken status rapporterna har: Grön innebär inrapporterad och godkänd rapport Gul innebär att det är tid kvar till tillhandadag Röd innebär att tillhandadag har passerat/försenad rapport Sök fram en rapport genom att ange balansdagens datum i fälten fr.o.m. och t.o.m. enligt bilden ovan. Är du behörig att rapportera för flera institut, välj institut under rullistan för institut. Det går även att filtrera på Institut/Filial/Fond i de 5

6 fall man är behörig för flera av dessa typer men endast vill visa en typ. KONTAKTUPPGIFTER För att registrera en ny kontaktuppgift, klicka på fliken Kontaktuppgifter. Du ser då denna bild: Klicka på för att komma till denna vy: Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka för rutan Skicka kom ihåg epost om du önskar få meddelanden från FI om kommande rapporteringar. Du kan även välja svenska eller engelska i denna vy samt klicka för borttagen om du inte önskar ha kvar kontaktuppgiften. MEDDELANDE För att se meddelanden från Finansinspektionen, klicka på flik Meddelanden och då möts du av denna bild: 6

7 Om du vill visa meddelande för ett specifikt institut kan du välja vilket instituts meddelande du vill titta på i rullgardinslistan. Exempel på meddelanden som visas kan vara: Klicka på Välj till vänster om meddelandet för mer information. UPPKOPPLINGSTID Uppkopplingstiden mot FI är tidsbegränsad till 20 minuter. Efter 20 minuters inaktivitet loggas användaren ut och värden som inte har sparats kommer att försvinna. 7

8 Inrapportering Nästan alla enskilda rapporter regleras i FI:s författningar (FFFS) och vid behov finns också särskilda anvisningar. FFFS finns på FI:s webbplats under rubriken Regler och FI:s författningssamling (FFFS). Rapporteringsplaner finns på FI:s webbplats, under Rapportering, Periodiskt och respektive verksamhetsområde. De nya EU-harmoniserade blanketterna kommer att rapporteras in i det nya systemet för periodisk rapportering. De första blanketterna finns tillgängliga från första rapporteringsdatum När rapporten är validerad utan fel kan den skickas till FI. Rapporten valideras då mot XBRL-taxonomin och därefter ändras status till klar i rapportplanen, förutsatt att den går igenom valideringen. Det är institutets ansvar att se till att rapportera i tid och att kontrollera att rapportstatusen ändras. När en rapport har genomgått validering skickas ett mail ut oavsett om det förekommit valideringsfel eller ej. För att kunna läsa meddelanden från FI måste instituten logga in i rapporteringssystemet. Detta kräver samma behörighet och inloggning som vid inrapportering. REGISTRERA VÄRDEN I RAPPORT Rapportering av CRR/CRD4 kan utföras på två sätt: Manuell inmatning via webb-applikationen som finns tillgänglig via fi.se. Att ladda upp XBRL-instans. Inrapportering av fil via samma webb-applikation som finns tillgänglig via fi.se. XBRL-instansen ska följa EBA:s taxonomi för CRR/CRD4 o o o o o o Det godkända filformatet är.xbrl Eftersom XBRL-instansen kan bli stor ska den komprimeras till ett.zip-arkiv enligt standarden NOTE.TXT Detta innebär att XBRL-instansen ska komprimeras med hjälp av zip (PKZIP) standard. Minsta tillåtna zip specifikations version enligt kapitel är 2.0. Split archive (Multivolym) hantering är inte tillåtet. Ett zip-arkiv får endast innehålla en XBRL-instansfil. Ett zip-arkiv ska ha filändelse.zip 8

9 Genom att klicka på knappen Välj vid önskad rapport visas denna bild med följande alternativ: Valet Inget att rapportera kommer endast vara möjligt i de fall FI har beslutat att det ska vara möjligt och där det framgår i föreskrifter eller på annat sätt för vilka typer av institut och rapporter besluten gäller. Valet Visa rapport kommer generera en PDF-fil av blanketten som går att granska eller spara ned. Klickar du på Övrigt visas denna bild: Ta bort rapporterade värden kommer endast vara valbart då värden är ifyllda och sparade men rapporten inte än har skickats in till FI. I det scenariot är det möjligt att ta bort rapporterade värden och observera att det då är ALLA ifyllda värden som raderas. Visa rapportmall skapar en PDF som visar hur rapporten ser ut utan några värden. Visa historik/rapporthändelser visar om rapporten har korrigerats och vilket datum det har skett. När ingenting är ifyllt eller rapporterat står som default statusen Ej klar. Visa senaste kvitto visar kvittot för den senast inskickade och godkända rapporten till FI. 9

10 För att påbörja rapportering välj: Fyll i rapport. Då kommer du in i denna vy enligt nedan där du kan påbörja rapporteringen genom att välja Ladda från fil eller gå in i respektive tabell och manuellt fylla i värden. KONTROLLER Innan du skickar in en färdig rapport till FI behöver du kontrollera (validera) den. Klicka på validera enligt bilden nedan. Valideringsresultatet öppnas i ett nytt fönster. Om du inte får något felmeddelande kan du nu skicka in rapporten till FI. Om du däremot får upp felmeddelanden kan det se ut som nedan: 10

11 Klicka därefter på Välj för att välja vilket felmeddelanden du vill titta närmare på. Då visas denna bild: Gå tillbaka till blanketten och klicka nu på Spara/uppdatera. Nu kommer cellen eller cellerna det valda felmeddelandet refererar till att visas med orange färg i blanketten. Så här ser du vilka fält som inte är korrekt ifyllda och därför behöver åtgärdas. 11

12 SKICKA RAPPORT För att skicka rapporten till FI används funktionen Skicka till FI: Samtliga uppgifter i rapporten valideras innan den sänds till FI. Innan du skickar rapporten bör du alltid spara den först, för att de ifyllda värdena garanterat ska finnas kvar om något skulle gå fel. Varje överföring till FI genererar ett kvitto som visar om överföringen har gått bra eller misslyckats. När eventuella fel är åtgärdade och rapporten är skickad till FI går den igenom en validering mot EBA s taxonomi. Upptäcks fel i den valideringen skickas ett mail till den epost-adress som angavs vid inskickandet. I mailet finns en länk till inloggningssidan för inrapportering där man kan logga in för att se meddelandet. Bilden nedan visar hur det skulle kunna se ut: I meddelandet hänvisas till de avsnitt och celler i rapporten som innehåller fel. Nere till vänster på sidan finns länken Gå till rapporten om man vill korrigera felen direkt. HISTORISKA TAXONOMIER Det är fullt möjligt att validera reviderad inrapporterad data enligt den taxonomi som gällde vid tillfället för inrapportering. 12

13 KÖHANTERING Det är stora rapporter/filer som ska laddas upp och valideras. För att säkerställa att inläsning av data från XBRL-instans samt validering av data sker korrekt kommer dessa moment inte ske i realtid utan hanteras via en kö. Observera, för att data ska vara inlämnad till FI krävs det att den har genomgått FI:s validering utan fel och sedan skickats in genom Periodisk Inrapporteringsapplikationen genom att du klickat på knappen skicka till FI, då har data avlämnats till FI officiellt. VALIDERINGSREGLER FI kommer inte att ta fram egna valideringsregler utan följa Eba s valideringsregler. Viss datakontroll kommer dock att förekomma för manuell inrapportering. MANUELL INMATNING Det är möjligt att kombinera uppladdad data via fil med manuell inrapportering. REVIDERING AV VÄRDEN Om du önskar korrigera felaktiga värden eller revidera en rapport som redan skickats till FI görs detta på samma sätt som vid inskickandet av rapporten. Välj institut, period och rapport som du önskar göra revidering för. Därefter går det bra att korrigera de värden som var felaktiga. Den reviderade rapporten ska sedan valideras igen och skickas till FI. PÅMINNELSER OCH INFORMATION OM ATT EN RAPPORT MÅSTE REVIDERAS I det nya inrapporteringssystemet går det ut ett mail i de fall en rapport måste revideras samt påminnels om en rapport är försenad. Observera att valet Skicka kom ihåg epost måste väljas i kontaktuppgiften för att påminnels ska gå ut. Det åligger bolagen själva att uppdatera listan med kontaktpersoner så att rätt person får dessa meddelanden. Mejl är dock en extraservice som FI tillhandahåller. Det är institutens ansvar att logga in i Periodisk Inrapportering för att se status på sin rapportering. Med andra ord är det alltid den rapporteringsstatus som syns i systemet Periodisk inrapportering som gäller. 13

14 Teknisk information FI:S ANSVAR FI ansvarar för att rapporteringsfunktionen fungerar, är korrekt och tillförlitlig samt att överförd information sparas utan åtkomst från andra än behöriga. FÖRETAGETS ANSVAR Företagen ansvarar för hårdvara, internetanslutning och eventuell modemutrustning. Företaget ansvarar också för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid anslutning mot internet. Rapporteringskorten ska hanteras på ett säkert sätt med aktuell PIN-kod som inte förvaras tillsammans med det fysiska kortet. Borttappat kort ska snarast anmälas till Telia Trust Services Customer Service med telefonnummer för spärrning, samt till rapporteringsenheten via Vidare ska företaget anmäla till FI vilka personer som är behöriga att rapportera och även när deras behörighet upphör. Blanketten Ansökan om rapporteringsbehörighet finns att hämta på fi.se. Ansökan fylls i, undertecknas av firmatecknare och skickas per post till FI. TEKNISKA KRAV De tekniska krav som måste uppfyllas för att utnyttja tjänsten är: Standard-PC, Windows baserat (Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8) med uppkoppling mot Internet. (Internet Explorer, aktuell version). Rapporteringskort för rapporterande handläggare fås via FI. Observera att kortet är tidsbegränsat och efter fem år krävs beställning av ett utbyteskort. Personlig e-legitimation på kort för rapporterande handläggare beställs via Telia. Tjänsten är inte förknippad med andra kostnader än vad som framgår under punkten tekniska krav ovan. Nödvändig, kortläsare och inrapporteringskort tillhandahålls av FI. KORTLÄSARE Periodisk inrapportering är testad med kortläsare av märket Windows 7: Gemalto PC USB-TR och GemPCTwin Ej Windows 7: GemPC430(USB) och GemPC410-SL Ett sätt att kontrollera om kortet, kortläsaren och drivrutinen fungerar är att se om den lilla lampan på kortläsaren lyser till med fast sken någon sekund när man sticker in kortet, för att sedan övergå till blinkande sken igen. Är det fortsatt fast sken, försök med följande: Kontrollera att kortet sätts in rättvänt. 14

15 Se till att USB-porten inte är avaktiverad på datorn. Pröva att byta port. Starta om datorn Installera om drivrutinen för kortläsaren. Hjälper ingen av åtgärderna ovan kan det vara fel på kortet eller kortläsaren. Försök att ringa in felet genom att pröva med samma kort på en annan dator, eller ett annat kort på samma dator/kortläsare. Hjälper inte punkterna ovan kan Gemplus program SmartDiag Diagnosis Tool vara till hjälp. UPPLÅSNING AV KORT Behöver kortet låsas upp på grund av att användaren har slagit in fel PIN för många gånger följ instruktionen nedan. Se till att kortet sitter i kortläsaren Högerklicka på Net id-ikonen, id, i meddelandefältet. Välj "Ändra säkerhetskod" eller "Låsa upp säkerhetskod" beroende på om du endast vill ändra PIN-koden eller behöver låsa upp ett låst kort. Välj alternativet identification eller legitimering. Vid ändring av PIN-kod anger du den gamla och den nya koden. För att låsa upp måste du ange PUK-koden. Det är en upplåsningskod som man får tillsammans med PIN-koden. Mer information hittar du genom att högerklicka på Net id-ikonen i meddelandefältet. I menyn som öppnas väljer du Hjälp och på 15

16 Telias webbsida som öppnas kan man följa de instruktioner som finns för hur man låser upp kortet. NET ID Net id eller motsvarande programvara behövs för att läsa certifikaten med hjälp av kortläsaren. Innan felsökning på Net id eller annan programvara görs: Se till att kort och kortläsare fungerar. I sådant fall, ska kortläsaren och certifikaten på kortet visas i Net id:s administrationskonsol om kortet sitter i. Högerklicka på Net id-ikonen, id, i meddelandefältet och välj Administration. Välj fliken Certifikat (under avancerat) och verifiera att certifikaten visas. Om kortläsaren eller certifikaten inte visas pröva: Starta om datorn Se till att den senaste versionen av Net id är installerad. Högerklicka på Net id-ikonen och välj Om Net id. Är det en äldre version än 4.1, uppgradera programvaran. 16

17 Kontaktpersoner Support för mjukvara och inloggning IT-support, Banker och kreditinstitut: Thomas Gustavsson, Värdepappersbolag och fondbolag: Roland Stålberg, Försäkringsbolag Liv & Skadebolag: Rapporteringsenheten, Spärrning av förlorade kort Telia Trust Services Customer Service

18 18

Handbok för administratörer. SITHS Admin

Handbok för administratörer. SITHS Admin Handbok för administratörer SITHS Admin SITHS Admin Handbok 2 Handbok för administratörer. SITHS Admin (2010-03-19, Release v2.8) 2010 TeliaSonera Sverige AB SITHS Admin Handbok 3 Index administrera funktion,

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Rutiner för etjänstekort

Rutiner för etjänstekort SLLIT etjänstekortsförvaltningen VERSION 5.0 1 (33) Rutiner för etjänstekort Version 5.0 E-post: rafunktionen@sll.se 2 (33) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Versionshistorik... 4 1 etjänstekort...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarmanual Godman Redovisning 2015

Användarmanual Godman Redovisning 2015 Version 2015 rev1 Användarmanual Godman Redovisning 2015 Denna användarmanual kan ha reviderats. Du hittar alltid aktuell manual på hemsidan. Där finner du även instruktionsfilmer och andra nyttiga tips.

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Användarmanual. för elektronisk produktanmälan

Användarmanual. för elektronisk produktanmälan Användarmanual för elektronisk produktanmälan Revisionshistorik När Vad Version 2008-02-01 Första versionen 1.0 2009-01-16 Andra versionen 2.0 2009-12-11 Tillägg för sammansättning via fil 2.1 2012-05-21

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer