blir Infor från MAF-konferensen i Växjö globalt och kostnadseffektivt LEAF godisjätten rattar rätt med M3 10.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "blir Infor från MAF-konferensen i Växjö globalt och kostnadseffektivt LEAF godisjätten rattar rätt med M3 10.1"

Transkript

1 WORKING TOGETHER Nr ÅRGÅNG 7 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Lawson blir Infor Logistiklösningar globalt och kostnadseffektivt Bra betyg från MAF-konferensen i Växjö LEAF godisjätten rattar rätt med M3 10.1

2 pulsen.se Ansvarig utgivare Roland Kvillborn Redaktionsråd Roland Kvillborn Hima Frenning Jeanette Gren Tanya Perälä Redaktör Annonser Grafisk form Annonsmaterial Skribenter Samt eventuellt inbjudna gästskribenter Adress Movex användarförening S:t Johannesgatan 2, 4 tr MALMÖ Innehåll Ledare LEAF integrerar och expanderar Aktiva konferensdeltagare i Växjö M3 Tips & Trix Kommentarer från Working Together Conference Lawson Update - Patrick Borg informerar Juristen om Agila projekt och avtal Partnercase KSD Software Telefon Produktion Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB Tryckt hos ett klimatneutralt företag Edita/Arkpressen, Västerås Omslagsbild: LEAF Från affärssystem till Förbättringssystem med nya ögon: vi levererar kvalificerade konsultoch supporttjänster till Företag som vill bedriva en Fokuserad processoch verksamhetsutveckling. oavsett om det gäller affärssystem, sociala intranät eller business intelligence väljer allt Fler kunder smarta lösningar Från elvenite. vi är officiell samarbetspartner till lawson, Qlikview och mindtouch. CustomCare for m3 ett totalåtagande Våra flexibla M3-tjänster tar drift, övervakning, support och förvaltning till en helt ny nivå. Pulsen CustomCare for M3 är ett totalåtagande som paketeras just efter dina behov och du som kund behöver bara ett enda avtal och en kontaktperson för allt som rör ditt M3-system. ITś a promise business intelligence #1 W o r k i n g t o g e t h e r N r

3 Vart är vi på väg? Är vi på spåret? MAF har funnits i många år och har under tiden naturligtvis förändrats. Vår omedelbara omvärld i form av Movex/ M3 har också förändrats. Ägarförhållandet till produkten Movex/M3 har också genomgått ett antal förändringar. Movex/M3 var på sin tid 100 procent av Intentia, det blev 50 procent av Lawson och utgör nu kanske 15 procent av Infor. Detta behöver ju inte i sig vara något problem men vi måste vara medvetna om förändringen. Vår kommunikation till Infor påverkas naturligtvis av detta. Vi har dock en unik position med vår användarförening. Vi har funnits länge och har en väl fungerande organisation samt att vi arrangerar kunskapshöjande aktiviteter för våra medlemmar. Sedan 2006, då den globala användarorganisationen GAM3 bildades, har vi från MAF spelat en mycket aktiv roll i kommunikationen med Lawson. Men den ledning som Lawson hade vid den tiden är som ni vet helt borta och nya personer är nu på plats. Detta innebär att vi måste bygga upp relationerna igen med den nya ledningen. Det är här som GAM3 kommer in. GAM3 utgör idag en mycket viktig kanal för kommunikationen med Infor. Under Inforum (tidigare CUE) presenterade GAM3 för Charles Phillips, CEO för Infor, och hans extended executive team på cirka 35 personer. Vi framförde bland annat att processen med att påverka utbudet måste snabbas upp och att respektive förslagsställare måste få feedback. Infor har inte så mycket erfarenhet när det gäller just användarföreningar och man blev mycket positivt överraskade av vad vi har åstadkommit. Just det faktum att MAF är den största och mest aktiva av de 12 Movex/M3 föreningarna i GAM3 är ju inget att vara ledsen för. Och självklart fick Charles Phillips ett exemplar av vår tidning. Kommentaren var: When will you have an English version? Ingen dum fråga egentligen. Vi har redan fått frågan från våra medlemmar om vi kan köra några av våra temadagar på engelska. Nu är inte Infor det enda företaget vi kommunicerar med. I vårt så kallade ekosystem har vi runt 25 företag som vi hittills har kallat MAF partners. Våra medlemmar köper i dag programvara och tjänster från flera aktörer och allt blir mer eller mindre integrerat. Hur ska vi förhålla oss till dessa nya aktörer och hur ska vi se på de olika produkter som finns med i Infor s portfölj? Vissa av dessa är ju så att säga konkurrerande med Movex/M3. Och faktum är att flera av medlemsföretagen där ute redan har Inforprodukter i gång. Men vad är då det viktigaste för föreningen? Det håller vi på att jobba igenom med den nya MAF-styrelsen. Vi träffades i början på maj för en workshop. Jag är mycket tacksam för att styrelsen kunde avsätta två dagar av sin tid till att vara kreativa för oss i föreningen. Materialet ska bearbetas och masseras inför ytterligare möten. Resultatet återkommer vi till senare i höst. Så vad är då svaret på frågan: Vart är vi på väg? Vi är på en resa och tillsammans kan vi påverka målet. Varma sommarhälsningar! Roland Kvillborn/VD Servicemaf AB Har du investerat i M3/Movex och vill ha ut det mesta möjliga av din investering? Då är Movex användarförening (MAF) kontaktnätet du inte kan vara utan! Vi är en självständig medlemsorganisation som uteslutande jobbar för att maximera nyttan av M3/Movex i ditt företag. Mängder av medlemsaktiviteter som möjliggör detta ligger under följande tre block: Förmedla kunskap horisontell kompetensutveckling Skapa nätverk genom våra mötesplatser Påverka utbudet produkter & tjänster SERVICE PARTNER 4 W o r k i n g t o g e t h e r N r

4 m e d l e m s c a s e LEAF färska erfarenheter från ett M projekt T e x t : f r e d r i k n y b y F o t o : s h u t t e r s t o c k, L E A F Konfektyrtillverkaren LEAF såg en en möjlighet i att ha ett affärssystem och samtidigt en affärsrisk i att ligga kvar i sin gamla affärssystemsdatamiljö från Efter en utvärdering av olika ERP-lösningar föll valet 2010 på M3. LEAF i Skandinavien gick live med 10.1 den första januari i år och nu jobbas det frenetiskt på att trimma systemet. Lena Wiklund Working Together Magazine passade på att ställa några frågor om verksamheten och LEAFs M3-satsning till Lena Wiklund, projektledare M och Senior IT Manager. Varför tog LEAF beslutet att uppgradera till 10.1? LEAF önskade ett affärssystem för verksamheten i Europa, samtidigt som det var en affärsrisk att ligga kvar i den gamla Movex MIA10.2 från Vid tre tidigare tillfällen hade vi inom CSM och sedermera LEAF utvärderat vilket affärssystem som skulle bli det koncerngemensamma. I en utvärdering 2002/03 föll valet på JDEdwards, vilket man hann implementera i Holland. CSM delades sedan upp och det blev aldrig någon ytterligare utvärdering. 2007/08 gjordes ytterligare en utvärdering och valet föll på Movex, men investeringsbegäran blev aldrig godkänd. För LEAF i Skandinavien så hade det funnits en önskan om att uppgradera Movex sedan I Movex MIA10.2 hade det gjorts en lång rad modifieringar som medförde att det inte var möjligt att på ett enkelt sätt följa med i de nya versionerna. Nya buggar hittades i stort sett varje vecka i den gamla miljön. Det var inte heller lätt att få till en ny standardfunktionalitet då den alltid ledde till någon ny liten överraskning. Vändningen kom när koncernledningen beställde en utvärdering som genomfördes under 2010 för att se över vilket koncerngemensamt system LEAF skulle ha. Vi jämförde de befintliga systemen JD- Edwards och Movex. Sen önskade ledningen att vi även skulle utvärdera ett antal wild cards, såsom SAP All in One, Dynamics Ax samt NetSuite (Software as a service). Det hela resulterade i referensbesök hos företag som körde Movex och JDEdwards samt senare även en Proof of concept dragning med ett antal funktionsfrågor där systemleverantörerna för JDEdwards, M3 samt Dynamics Ax visade dessa och projektupplägg diskuterades. Valet föll på M3. Food&Beverage motsvarade våra systemfunktionalitetskrav och vi skulle kunna få ett snabbt projekt med hjälp av Quickstep för Food&Beverage. Vilka utmaningar har varit mest resurskrävande? Vi hade inte alla svar på hur strukturer för artiklar och kunder skulle sättas upp, samt att standard chart of account tog lång tid att värka fram ur organisationen. Det faktum att vi började sätta upp systemet utan att ha klara riktlinjer gjorde att vi i efterhand fick ändra systemuppsättningen. Även tidsåtgången att hantera en referensgrupp med 15 personer i nyckelbefattningar inom LEAF underskattades. Styrgruppen för content, det vill säga hur vi skulle sätta upp den globala templaten för LEAF, tog också mycket mer tid för mig som projektledare samt för mina teamleads. Projektgruppen hade även helt undervärderat arbetet med att ändra standard Quickstep-utskrifterna till att bli fullt användbara. Fast vi satt ribban väldigt lågt så la vi ner långt över Pi x budget på de externa dokumenten, exempelvis inköpsorder och faktura. Vi hade inte egen kompetens i att använda A3 verktyget som vi köpt av Accure utan fick ta konsulthjälp till detta. Det blev en iterativ process minst sagt. Ytterligare ett undervärderat arbete var att driva igenom en förändring till Analytics rapporter. Ur ett ERP sammanhang har vi ju hävdat att LEAF är standard och inte behöver något annat än standard. För de verksamhetskritiska rapporterna tog vi utgångspunkt i våra gamla rapporter och kortade ned listan på de 200 rapporterna till ett minimikrav på 80 rapporter. Vi utgick från hur de gamla rapporterna var specificerade och försökte återskapa dessa med hjälp av Analyticskuberna plus nya kuber och kombinationer. Det blev ganska svårt att testa de nya rapporterna då vi i och med nya M3 ändrade en hel del strukturer och masterdatabegrepp. Detta blev också en iterativ process, där vi fortfarande jobbar med förändringar. Är det någon del/område som gått lättare att genomföra? Förändringsarbetet där verksamheten faktiskt anammade och köpte att LEAF är standard och kunde relatera till Quickstep för Food&Beverage rent processmässigt gjorde att vårt projekt snabbt kom igång och kunde testa de olika flödena. Hur har projektet uppfattats av användarna? I och med att vi redan körde Movex så var inte steget så stort till att köra M3, vi har ju fortfarande transaktionskoderna att ta till. Men man uppskattar det nya gränssnittet och att kunna använda Lawson Enterprise Search. Och att i framtiden kunna göra personaliseringar kommer att underlätta i det dagliga arbetet. Vilken utbildning har ni genomfört? Samtliga deltagare i projektgruppen samt referensteamet har gått en Food Camp för att få översikten i vad M3 F&B innebär, denna kördes hos Lawson. Sedan har vi gått ett antal tekniska utbildningar hos Lawson. Processerna har projektgruppen lärt sig under projektets gång. För verksamheten körde vi dels en halvdags översiktskurs i M3-flödet och hur de navigerar med hjälp av Smart Office. Sedan har vi haft utbildningar i teori plus övning i två omgångar för slutanvändarna i respektive område. Kommunikation har skett löpande i form av infomöten och nyhetsblad från vår Change Management grupp, ledd av vår HR representant och med representanter på alla sex siterna. Var ligger fokus just nu i integrations-processen? Vi jobbar med svansen som blev kvar efter att projektet stängde i mitten av mars. Just nu ligger fokus på att slutföra ändringar i utskrifter samt att få till en change reuest rutin för ändringar i våra Analyticsrapporter. Samtidigt gör vi två förstudier för att utreda hur vi går vidare i och med att vi blivit uppköpta av Cloetta. Vi undersöker vad ett M3-projekt på Cloetta i Ljungsbro och Norrköping skulle innebära samt på vår fabrik i Levice, Slovakien. Vad skulle ni vilja tipsa andra medlemsföretag som står inför en uppgradering? Ställ krav på ledningen att projektet börjar först när beslut om strukturer och masterdata är tagna. Utgå från Quickstep Food&Beverage men gör en förstudie och se att det verkligen täcker allt. Vi upptäckte undantagen ganska sent under projektet. Börja i tid med både utskrifter och rapporter. Ställ krav på specifikationer från processägarna för att minska antalet iterationer och ändringsomgångar. Internationella legala skillnader kan också bli tidsödande procedurer om man inte tänker på dem från början. Slutligen tar allt längre tid än man tror. En testvecka ska föregås av en vecka för att sätta upp masterdata. Utbildning tar också längre tid. Se till att planera rejält med tid för både teorigenomgång och praktik. Frågorna kommer först när användarna tvingas att testa själva i Fullskaletesterna. >> LEAF Försäljning: 530 miljoner euro (153 miljoner euro i Skandinavien) Anställda: i 12 länder (320 i Sverige, 435 i Skandinavien) Antal Movex/M3 användare: 180 personer i Skandinavien Marknadsledare: i Sverige, Finland, Holland och Belgien Mest kända produkter: Läkerol, Malaco, Ahlgrens bilar och TOY. Historik 1997: Holländska CSM köper Malaco-gruppen. 1999: CSM förvärvar Leaf och slår samman de båda verksamheterna i Skandinavien; MalacoLeaf bildas. Malaco blir ett varumärke istället för bolag. 2005: MalacoLeaf säljs till CVC Capital Partners och Nordic Capital. Nytt namn blir LEAF. 2012: Cloetta och LEAF går samman. Intentionen finns att produktionen i Gävle och Aura läggs ned. 6 W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

5 >> Visste du att: Ahlgrens grundades i Gävle 1885 och sysslade till en början med olika typer av kemiskteknisk produktion, bland annat parfym och skrivbläck. Ahlgrens klassiska bilar hade säljstart Cloetta grundades i Köpenhamn 1862 av de schweiziska bröderna Cloetta. Läkerol började säljas Kexchoklad lanserades 1921 (under namnet five o clock ). Malmö Lakritsfabrik, sedermera Malaco, grundades Malaco Gott & blandat lanserades Vi åt 14,1 kilo godis per person i Sverige miljarder Ahlgrens bilar rullar ut från Gävlefabriken varje år. En godisjätte blir ännu större Cloetta och LEAF fusionerar LEAF är sött, salt, syrligt, surt och uppfriskande. De är även Movex/M3-användare och marknadsledare inom sockerkonfektyr i Skandinavien. Med varumärken som Ahlgrens bilar, Gott & blandat och Läkerol har bolaget ett stort igenkännande bland svenska folket. I kapp med bilarna rullar nu LEAF ut M för att effektivisera informationsflödet och IT-stödet. I och med fusionen med Cloetta så lär affärssystem-satsningen aktualiseras ytterligare. Den skandinaviska godismarknaden har de senaste årtiondena genomsyrats av en fusionskarusell kring historiska varumärken. Senaste i raden var samgåendet mellan konfektyrbolaget Cloetta och LEAF som genomfördes den 15 februari Cloetta förvärvade samtliga LEAFs aktier. På koncernnivå heter det nya företaget Cloetta och är fortsatt börsnoterat på Stockholmsbörsen. I Sverige kommer LEAF och Cloetta under en övergångsperiod fortsatt att vara två bolag. LEAFs önskade effektmål (från projektbeskrivningen) Direct Internal Great success feeling of being most admired! Stable system Less vulnerable User friendly system System and process documentation in English Clean out of old data =>Improved data uality in new system Direct External Smooth Go live None of our customers will experience/notice the system change in a bad way! Indirect Internal We set a common system and language within LEAF System and process documentation in English makes a great foundation for the LEAF roll-out Possibilities to build a great foundation for BI tool Less firefighting instead we will be able to do more valuable work Less administrative work in new efficient system Feeling of be in the front Improved cost control Indirect External M enables ESAP20 compliant customer reuirement when it comes to communication standards Better prepared to respond to new other external reuirements Attractive to new future employees Banker Transportörer SWIFT Pharos Leverantörer EDIFACT, RosettaNet Leaf SFTI, ESAP, Odette Kunder sftp, SMTP ebms, AS2, X.400 MQ Series SHS TDR005 OFTP/X.25 MQ Series Produktionssystem Myndigheter Tullverket CRM En översikt på LEAFs IT-utmaning med olika gränssnitt och standard. 8 W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

6 Smart, säker och smidig IT-hantering Komplett leverans av M3 affärssystem Informationshantering och publicering i olika kanaler Utveckling och integration av IT-lösningar VÄLKOMMEN MARTIN, DANIEL & JOHAN. VÄLKOMMEN MARTIN, DANIEL & JOHAN. VI BEHÖVER LISA, VI MARIE BEHÖVER & PER LISA, OCKSÅ. MARIE PER OCKSÅ. Nu söker vi logistik-, applikations- och Nu verksamhetskonsulter söker vi logistik-, applikations- till vårt växande och verksamhetskonsulter företag. Är du den vi behöver? till vårt växande företag. Skicka din Är du ansökan den vi till behöver? Johan på: Skicka din ansökan till Johan på: Meridion Meridion UDK Våra ledord är kompetens, erfarenhet, personlighet och nytänkande. Vårt löfte är att alltid hjälpa våra kunder att driva sina verksamheter till framgång. Blanda det med vårt ursprung i Norrland så vet ni att vi också håller vad vi lovar. I november 2011 stod UDK som stolta vinnare av Umeå kommuns företagspris vid Umegalan. År 2012 firar vi 25-årsjubileum. Vi utvecklas hela tiden med en växande marknad tack vare stort förtroende från våra kunder. Movex/M3 Support ismotec levererar idag förstklassig Movex/M3 Support till många kunder. Våra styrkor är: s s s s s En väl utbyggd support/helpdeskfunktion Mångårig erfarenhet hos våra konsulter Snabb hantering av dina problem Flexibla kundanpassade lösningar Bred kompetens avseende både applikation och teknik Med vår Movex/M3 Support får du mer tid att fokusera på kärnverksamheten. ismotec grundades 2006 och har sedan dess arbetat med drift, underhåll och support med specialisering på IBM System i och Movex. Många av våra medarbetare har jobbat i över tio år med dessa produkter och har tillsammans en svårslagen erfarenhet. Våra paketerade tjänster har tagits fram direkt utifrån våra kunders behov och flera av dem är i det närmaste unika på marknaden UDK Storgatan 56, Umeå W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

7 Working Together Conference i Växjö 2012 De två konferens- och årsmötesdagarna den mars var fyllda med aktuell information om Movex/M3, medlemsnytta, erbjudanden från en mängd partner och underhållning. Star for Life och Triple and touchs show vid middagen var så medryckande att alla stod upp och sjöng.

8 MaxiMera nyttan av ert affärssystem Låt oss ta hand om supporten, driften och övervakningen Effektivisera dina dagliga affärer! Gör som många andra M3/Movex-användare redan gjort. Använd icore Integration Suite i din nästa affärsrelation. Intelligent Business Integration Customs-, Transport Management- and Logistics Software Effektiv tull- och transportadministration för industri- och handelsföretag Fullt integrerat med Ert Affärssystem Våra lösningar omfattar programvara, konsulting, utbildning, underhåll och support - one simple customs solution for one complicated world

9 Uppsnappat från konferensdeltagare i Växjö mars 1. Hur många gånger har du besökt MAFs årliga konferens/årsmöte? 2. Vilka förväntningar hade du på konferensen? 3. Vilket betyg ger du konferensen och Växjö? 4. Hur summerar du samarbetet med Star for life? Getinge Advectas Group AB ANVÄNDER DU OCKSÅ AMP APPEN FÖR ÖVERVAKNING AV M3? Spegling Är du rädd om dina Movex/M3-data? s s s s Vet du vad det kostar att återskapa en dags arbete? Vill du garantera en hög tillgänglighet? Vet du vad det kostar att stå still en dag? Är du intresserad av kostnadseffektiv ITsäkerhet? AMO Jögen Larsson, Global Master Data Manager Ann-Sofie Gottfridsson, Service Desk Analyst 1. JL: För min del är det tredje gången. AG: Det är andra gången jag deltar. 2. JL: Nätverka och information kring användarvänlighet. AG: Att lyssna på nyheter, knyta kontakter och ta del av andras erfarenheter. 3. JL: Bra att konferensen flyttas runt och att alla får känna närhet. AG: Det är bra med variation. 4. Star for Life på kvällen var en häftig upplevelse. IKEA Components AB Carolina Rosenberg, Senior Consultant 1. Jag är här för första gången. 2. Som utställare såg jag fram mot att träffa kunder, både befintliga och nya. Sen var jag nyfiken på nyheterna från Infor. 3. Som helhet var det bra, minglet gav möjlighet att träffas och prata. Seminarierna, de jag hann med, var också värdefulla. 4. Det verkar som ett jättebra samarbete. Härligt att se energin från alla för välgörande ändamål. DIAB AB ismotec har en färdigpaketerad lösning för dig som vill ha full funktion utifrån en speglad miljö, men inte vill betala för en dyr lösning med dubbla system. Vi ger dig en likvärdig säkerhet för cirka 1/3 av priset. ismotec grundades 2006 och har sedan dess arbetat med drift, underhåll och support med specialisering på IBM System i och Movex. Många av våra medarbetare har jobbat i över tio år med dessa produkter och har tillsammans en svårslagen erfarenhet. Våra paketerade tjänster har tagits fram direkt utifrån våra kunders behov och flera av dem är i det närmaste unika på marknaden Vända papper eller tjäna pengar? Leverantörsfakturahantering Conrab Opto automatiserar hela din hantering av leverantörsfakturor; fakturaskanning, ankomstregistrering, attestflöde och arkivering. Det ger stora tidsbesparingar, minimerar risken för fel, du undviker onödigt dubbelarbete och får färre påminnelseavgifter. Investeringen betalar sig snabbt, ofta är återbetalningstiden på systemet kortare än ett halvår. Judith Persson, Supply Manager Charlotta Blomuist, IS system Specialist 1. JP: Det är första MAF-konferensen för mig. CB: Det måste vara 6-7 gånger. 2. JP: Runda bordsamtalen var givande och bra. CB: Ta del av nya ideer, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Detta har alltid fungerat bra genom åren. 3. Det är bra och vi återkommer gärna nästa år! 4. Mycket bra och energigivande! Magnus Ljungsten, Ekonomichef Per Månsson, IT chef/controller 1. ML: Det här är första gången jag besöker konferensen. PM: Jag har deltagit vid ett flertal tillfällen. 2. ML: Inspiration, feedback och att få en aktuell lägesstatus. PM: Jag är intresserad av kundapplikationer och diskussioner med branschkollegor. 3. ML: Konferensen är välorganiserad och därför är den både effektiv och informativ. PM: Det är bra, Växjö är fint och jag tycker det är positivt att de varierar orter. 4. Tyvärr missade vi Star for Life eftersom vi kom dag W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

10 L a w s o n U p d a t e Sammanslagningen med Infor bud T e x t : p a t r i c k b o r g F o t o : m a f Den 5 april meddelade Infor att det sista steget att slå samman Infor och Lawson påbörjats. Finansieringen är klar, Infors två stora investerare Golden Gate Capital och Summit Partners har gått in med mer kapital. Infor är den största enskilda placeringen för båda dessa bolag, något som vittnar om en stark tro på Infors ledning och dess strategier för framtiden. Vi kommer under sommaren att byta namn på alla lokala Lawsonbolag till Infor. MAFs konferensen i Växjö och Inforum i Denver Båda dessa konferenser andades mycket optimism i år. M3 får allt större uppmärksamhet inom Infor för varje kvartal som går. En starkt bidragande orsak är förstås framgången i försäljningen. M3 säljer mest av Infors alla affärssystem och har en modern arkitektur. Det viktiga med detta för er som kunder och användare är att det betyder mer resurser till fortsatt produktutveckling av M3. Infor deltog som utställare på MAF-konferensen och visade upp tre av de produkter som vi ser stor potential för bland M3-kunderna: PLM Process (Optiva), Corporate Performance Management (CPM) och ION (Intelligent Open Network), vilka kan erbjuda stor nytta för er. Optiva är den marknadsledande Product Lifecycle Managementprodukten på marknaden för företag som effektivt behöver hantera ingredienser, recept, regelverk för innehållsdeklaration, näringsvärden, korrekta etiketter på många språk etc. CPM lägger till en viktig pusselbit för företag eller företagsgrupper med ökade krav på budgetering/prognosticering och konsolidering av flera enheter/system. ION Patrick Borg meddelar att alla Lawsonbolag byter namn till Infor i sommar. är vår strategiska produkt för att enklare koppla ihop olika Infor/Lawson-produkter och tredjepartsprodukter. Med ION öppnar sig fler möjligheter på sikt, till exempel blir det lättare att konsolidera och utföra affärsanalyser på data från många system samt skapa workflows mellan olika system. Det var intressant att höra kunder berätta om deras erfarenheter av ION; Brewster Dairy installerade ION på 4 timmar och svarade att man inte sett några problem med driften sedan dess. Inte heller CIO:n på Ferrari hade något annat att säga än att det bara funkar. Infors strategi och lite trendspaning En sak jag lärt mig uppskatta med att arbeta länge inom en bransch är att man får lite perspektiv. Efter att ha varit med om resan från Informatikk till Intentia till Lawson och nu Infor, är det intressant att reflektera över de olika bolagens ledning, strategier och resultat. Mitt starkaste intryck från Denver var hur mycket fokus Infors nya ledning lägger på produkterna. Finansiella nyckeltal hyvlades av på 5 min i inledningsanförandet och sedan lade man 2 timmar på produkterna. Charles Phillips analys är enkel; av de tre generiska strategierna lägst kostnad, bäst kundservice och bästa produkterna är det bara den sista strategin som långsiktigt fungerar för affärssystem. De analytiker som deltog på Inforum och Marc Benioff, VD:n för Salesforce, var rörande överens om de stora trenderna för affärssystem mobilitet, sammanflätningen med sociala medier och cloud. Vad gäller sociala medier kan man nu se samband mellan att när chat och andra typer av collaboration ökar så minskar mailfloden. Och för alla er som försöker hålla era CRM-system uppdaterade är rådet att koppla ihop CRM-systemen med Facebook, Twitter, LinkedIn eller liknande, och därmed använda sig av de statusuppdateringar som era kontakter gör själva. Starkt Q3 för Infor och M3 och mängder med lanseringar Även tredje kvartalet (dec-feb) blev starkt för Infor och M3. Infor har nu levererat tvåsiffriga tillväxttal för licensförsäljningen 5 kvartal i rad sedan Charles Phillips tog över. För M3 är tillväxten ännu starkare, +32% i EMEA och +34% i Norden jämfört med motsvarande 9 månader föregående år. Antalet produktlanseringar har också ökat kraftigt som resultat av den ökade satsningen på produktutveckling. En mängd lanseringar gjordes även på Inforum. Den intresserade kan läsa mer om detta under Infors hemsida Vad som är tydligt är ambitionen att tillhandahålla en mycket större bredd av lösningar för de fokuserade industrierna än vad Lawson själva var mäktiga. Young Professionals Under mars månad påbörjades en intensivutbildning för 14 nya medarbetare varav 11 från Sverige och tre från Norge. Vi är mycket glada över detta och får nu förstärkning av Young Professionals som kommer med nya idéer, stor entusiasm och färska kunskaper. Malmö-kontoret flyttar Vi flyttar vårt Malmö-kontor tvärs över gatan under juni månad, ny adress blir World Trade Center Ljungmansgatan 12, plan 4. Vid det laget har troligen Lawson Sverige bytt namn och vi har påbörjat ett nytt verksamhetsår. Och vi har alla börjat se fram mot midsommar, sommarledigheter och andra mer jordnära ting än affärssystem. Glad sommar till er alla! Infor + Lawson = sant Nu är vi ett företag Tips & Trix för M3-användare Inom Movex/M3 finns det en del program som inte är så kända, men för vissa kan de vara guld värda. Working Together Magazine bad därför Per Osmar, Solution Consultant på Lawson, att presentera några tips som förhoppningsvis underlättar vardagen för flera M3-användare. Bara att sätta sig ner och prova. Saldo per grupp MMS060 vy 12 Här kan man välja att se saldon per Produktgrupp eller Artikelgrupp. Om du har alternativa enheter kan saldon för dessa också visas. Materialplan flera artiklar RPS115 vy 3 Här kan du för önskat datum se planerade saldon med mera per Produktgrupp, Artikelgrupp eller Aliasnummer. Summerad artikelstatistik MMS290 Här kan du välja att se statistik för en eller flera av Produktgrupp, Artikelgrupp med mera. Glöm inte att först skapa en vy och definiera den under F13. Först måste du i CRS255 definiera Statistiklagringsgrupper och uppdatera dessa på artiklarna i MMS002/G. Vidare måste du i CRS716 definiera vilka begrepp som ska summeras. Statistiken beräknas och skapas sedan med programmet MMS810. P e r O s m a r, L a w s o n Underhåll Movex/M3 Har du koll på ditt Movex/M3? Med ismotec Underhåll får du bättre kontroll. s s s Har du tid med förebyggande underhåll? Har du kompetensen som krävs? Har du motivationen att arbeta proaktivt? Gör som ett trettiotal andra kunder, låt ismotec ta hand om ditt underhåll. Våra lösningar förebygger störningar i ditt system. ismotec grundades 2006 och har sedan dess arbetat med drift, underhåll och support med specialisering på IBM System i och Movex. Många av våra medarbetare har jobbat i över tio år med dessa produkter och har tillsammans en svårslagen erfarenhet. Våra paketerade tjänster har tagits fram direkt utifrån våra kunders behov och flera av dem är i det närmaste unika på marknaden W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

11 N O T I S E R Mer M3-mobilitet Smart Office fortsätter utvecklas och hela begreppet med mobilitet kommer att revolutionera användningen av affärssystemet M3. Det lovade Mr Movex/M3, Henrik Billgren, på MAF-konferensen i Växjö. Han var även stolt och glad över att 113 företag gått live med M sedan starten februari Chefer sover för lite Tidningen Chef och Novus Opinion har frågat 500 chefer om deras sömnvanor och svaren är oroande. Över hälften får mellan fem och sex timmars sömn per natt en vanlig arbetsvecka. Det kan bidra till en hel del negativa effekter. Det blir svårare att fatta beslut och att hålla humör och tålamod uppe. Empatin sjunker och minnet sviker. Mobila betalningar Stora förändring är på väg in i din plånbok. I år lanseras flera tjänster för mobilbetalningar från olika aktörer. Frågan är bara vilken teknik som vinner kampen och slår igenom hos den breda massan. Ny direktör på Infor Tidigare Lawson-vd:n Stephan Scholl blir ny höjdare på Infor. I sin nya roll, där han får titeln direktör, blir Stephan Scholl ansvarig för global försäljning, konsulttjänster, samarbeten och återförsäljare. Positiv licensförsäljning M3 Patrick Borg, Sverigechef Lawson/Infor, tackade deltagarna på MAF-konferensen för förtroendet. Licensförsäljningen av M3 hade ökat 30 procent de tre senaste kvartalen inom hans ansvarsområde. Juristen tipsar Kräver Agila projekt Agila avtal? T e x t : m a f B i l d : a n g e l i c a s ö d e r b e r g En av orsakerna till att större projekt avseende installation av affärssystem ibland misslyckas eller i vart fall inte fullt motsvarar parternas förväntningar är avtalsformen. Med detta sagt menas inte att idag tillämpade avtal (varken branschavtal eller leverantörers standardavtal) skulle vara dåliga utan att de flesta IT-projekt avtal är upprättade utifrån att parterna vid avtalstillfället skall veta exakt vad som ska levereras, när och hur. Så är emellertid oftast inte fallet utan det är först när leverantörens och kundens projektgrupp har formerats och börjat arbeta som den egentliga projektdefinitionen börjar ta form. Inte ens efter en s.k. förstudie vet alltid kunden vad denne vill ha utan det växer oftast fram under processen. Så som de flesta avtal nu är utformade så ställs det stora krav på parternas ändrings-hantering innebärande att samtliga änd-ringar verkligen upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter för att bli en gällande ändring av ingånget avtal. Min erfarenhet är att så ofta inte sker vilket givetvis är en risk om det senare blir dis-kussioner om vad parterna var överens om. Traditionella projektstyrningsmetoder har dock på senare år fått mycket kritik och många hävdar idag att dessa inte lämpar sig för att utveckla datasystem. Kritikerna menar att man istället borde tillämpa metoder där systemutveckling liknas vid ett gemensamt lärande, där kunden och leverantören tillsammans lär sig om varandras världar och gemensamt bygger en passande lösning i flera steg. Det är här de numera populära uttrycken agila projekt och agila metoder blivit ett begrepp inom IT-industrin. Vad är då ett agilt arbetssätt? Agil systemutveckling är ett samlingsnamn för ett antal programutvecklingsmetoder som kan användas vid programvaruutveckling vilka alla, i stort sett, följer samma principer. Några exempel på agila metoder är Scrum, DSDM och FDD. En agil metod beskrivs ofta som adaptiv, det vill säga anpassningsbar medan mer Johanna Albihn. traditionella projektstyrningsmetoder beskrivs som prediktiva, d v s planerade. I ett agilt projekt önskar parterna arbeta utifrån principen att det är parterna i samverkan som bedriver projektarbetet och arbetsresultaten växer stegvis fram utan att man i förväg har behövt göra en omfattande projektdefinition. Styrningen av projektet sker kontinuerligt under hela projektet och avsikten är att arbetsresultatet verifieras successivt samt att man löpande bedömer om man är på rätt väg mot det förutbestämda målet. Skall därmed traditionella projektstyrningsmetoder förkastas? Frågan är dock om sedvanliga projektmetoder verkligen skall förkastas och ersättas av diverse agila metoder eller om det är en kombination av traditionell projektmetodik tillsammans med ett agilt arbetssätt som är lösningen. Utan att göra anspråk på att leverera ett svar på ovanstående fråga så är min bedömning att sedvanliga etablerade metoder inom IT-branschen skulle behöva ett större agilt inslag för att undvika onödigt tungrodda projekt där det ursprungliga avtalet inte överensstämmer med det som parterna under projektets gång har enats om. Detta betyder dock enligt min uppfattning inte att alla etablerade projektstyrningsmetoder skall eller kan förkastas utan att de behöver vara en del i det nya agila arbetssättet. Inte heller betyder det att alla IT-projekt i framtiden bör drivas enligt agila principer utan även fortsättningsvis kommer det finnas utrymme för projekt som styrs enligt etablerade projektmetodiker med i förväg överenskommen projektdefinition och projektplan. 1. Ingen förutbestämd kravspecifikation/ projektdefinition: Agila Projekt 2012 är tänkt att användas när leverantören och kunden avser att arbeta tillsammans och det således inte är kunden som självständigt ska styra och leda uppdraget. Är avsikten att man ska uppnå en i förväg beslutad specifikation skall parterna istället använda ett sedvanligt ITprojektavtal. 2. Endast beslutad tids- och resursåtgång I ett agilt projekt arbetar leverantören och kunden utifrån en översiktlig plan där man bryter ner leveransen i kortare tidsenheter vilka i Agila Projekt 2012 kallas Tidsboxar. Vid projektstarten har parterna endast enats om antalet Tidsboxar, längden på dessa och ungefärlig resursåtgång samt en uppdragsbeskrivning där det övergripande målet och eventuella förutbestämda krav har angivits. Utvecklingen eller implementationen sker således löpande genom de olika Tidsboxarna och innehållet beslutas och verifieras/testas för varje Tidsbox. 3. Ej enighet om uppdragsplanen ger rätt att säga upp avtalet Parterna skall sedan såsom en första aktivitet gemensamt utarbeta en uppdragsplan utifrån vilken det skall framgå hur arbetet ska bedrivas, eventuella metoder som skall följas samt där det är möjligt att definiera ett målpris. Kan parterna inte enas om en uppdragsplan kan respektive part säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Nytt standardavtal Agila Projekt 2012 Med detta sagt är det dock bra att de branschstandardavtal som finns på den svenska marknaden nu kompletteras med ett avtal som utgår från en agil projektmetodik. IT- och Telekomföretagen bjöd under våren in bl. a undertecknad till ett informationsmöte med önskemål om kommentarer till det avtalsutkast som ligger till grund för ett nytt standardavtal 4. Flexibilitet ingen tidsödande ändringshantering Krav till projektet skall kunna tillföras löpande utan att detta medför någon ändringshantering. För att kunna hantera tillkommande arbeten skall därför parterna i samband med avtalstecknandet ha enats om s k reservtidsboxar vilka skall ses som en tidsbuffert för att undvika ändring av avtalet. 5. Ingen traditionell förseningsparagraf med rätt till vite Till skillnad från traditionella IT-projektavtal finns ingen reglering om försening och viten utan en bestämmelse om rätt till reducerat arvode om uppdraget har förlängts på grund av leverantören. 6. Inget felansvar i förhållande till kravspecifikation Då det i ett agilt projekt inte finns någon förutbestämd kravspecifikation finns inte heller ett traditionellt felansvar gentemot en avtalad specifikation. 7. Fel i arbete styrs av fackmannamässighet Om det är fel i det levererade arbetet till följd av att leverantören inte har utfört arbetet på ett fackmannamässigt sätt eller på grund av att de olika leveranserna under projektet inte samverkar med varandra skall leverantören på egen bekostnad avhjälpa sådant fel. Skulle så inte ske har kunden efter att först ha lämnat leverantören en skälig frist även rätt att kräva skadestånd. från Almega med arbetsnamnet Agila Projekt Avtalet beräknas vara klart för lansering vid månadsskiftet maj/juni Agila Projekt 2012 är tänkt att användas när parterna önskar arbeta enligt ett agilt arbetssätt. Det finns såsom nämnts ovan ett antal olika agila metoder och Agila Projekt 2012 är inte skrivet för en viss agil metod utan förutsätter att parterna anger i avtalet vilken agil metod som ska användas för det specifika projektet. I korthet kan följande skillnader mellan bestämmelserna i Agila Projekt 2012 och normalt förekommande bestämmelser i traditionella IT leveransavtal nämnas: 8. Ingen slutlig acceptanskontroll Till skillnad från sedvanliga projektvillkor inbegriper Agila Projekt 2012 inte någon slutlig acceptanskontroll utan det av leverantören levererade arbetsinnehållet skall verifieras av kunden för varje Tidsbox. Om ett arbetsinnehåll inte har godkänts av kunden flyttas detta till senare Tidsboxar. Sammanfattning Kan man då sammanfattningsvis konstatera att framtida agila projekt kräver ett avtal som anpassats till agila metoder? Jag menar att så är fallet men inte nödvändigtvis att samtliga idag använda standardavtal behöver ersättas av, varken Agila Projekt 2012 eller något annat avtal, utan att de traditionella avtalen behöver anpassas till ett mer flexibelt samarbete mellan leverantör och kund. I praktiken styrs redan idag många projekt med agila metoder vilket alltså inte återspeglas i avtalen och det är enligt min uppfattning detta som är källan till problemen. I en tid då det knappt står att finna ett enda konsultföretag som inte skriver om agila projektmetoder på sin hemsida kan det vara värt att påpeka för den som inte redan är väl insatt i terminologin att en förutsättning för att kunna arbeta agilt är att både kunden och leverantören är väl införstådda i vad som menas med ett agilt arbetssätt, hur ett agilt projekt styrs och att man har satt sig väl in i avtalsbestämmelserna och dess innebörd innan avtal ingås. 2 0 W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

12 P a r t n e r c a s e Globala affärer förenklas med bra logistiklösningar T e x t : f r e d r i k n y b y F O T O : s h u t t e r s t o c k Vi är inne i en expansiv period där vi står för spännande etableringar och leveranser i flera europeiska länder Drygt 100 företag som använder Lawson M3 (Movex) anlitar Tacticus. Dags för en partnerpresentation av KSD Software. De levererar och utvecklar lösningar inom extern logistik, tull, transport och spedition. Ett flertal av MAFs medlemsföretag utnyttjar deras tjänster. KSDs historia i Skandinavien går tillbaka till Huvudkontoret ligger i Oslo med dotterbolag i Sverige, Danmark och Holland. De finns representerade i allt från stora multinationella koncerner till mindre företag inom ett flertal affärsområden. Bland kunder kan nämnas IKEA, Puma Nordic, Lantmännen, Etac, Swedish Match och Benders. Vi är inne i en expansiv period där vi står för spännande etableringar och leveranser i flera europeiska länder. Krav på reducerade kostnader och effektivisering ger en stor potential för våra logistik-, transportoch tullsystem, meddelar Lars Overgaard, skandinavienchef på KSD. KSD fokuserar på Supply Chain och ser till att deras kunder får de senaste uppdateringarna inom tull- och transportregler så att deras verksamhet kan löpa så smidigt som möjligt. Tre av deras lösningar, fullt integrerbara med Movex/M3, presenterades när de ställde ut på MAF-konferensen i Växjö: Transportadministration Vid leverans av varor till och från Sverige finns det export- och importbestämmelser att ta hänsyn till. Genom att på ett enkelt och samlat sätt producera dessa dokument kan leveranser förtullas utan problem. EdiCom Transport stödjer samtliga export- och importmeddelanden till TDS, tulldatasystemet enligt Tullverkets krav. Automatisk tullhantering KSD CWW (Customs World Wide) ger möjlighet till en och samma programvara för tullhantering i hela världen. Genom återanvändning av information mellan systemet och landgränserna ökas effektiviseringen. Hantering av tullregler och KSD Software Verksamhet: Lösningar inom extern logistik, tull, transport och spedition Omsättning: Cirka 15 miljoner EUR Anställda: 100 personer Kunder: Cirka språk gör att KSD CWW enkelt kan anpassas till olika länder. Speditionssystem KSD TFL (Transport Forwarding Logistics) är ett komplett transport- och speditionssystem för land, sjö och flyg med terminal- och tullhantering. Systemet är uppbyggt av moduler, med ett avancerat pris- och avtalsregister för såväl kunder som leverantörer, vilket ger möjlighet till intäkts- och kostnadsuppföljning för löpande uppdrag, per avdelning och för företaget totalt. MAF-annons2012.indd :06:44 Trevlig Sommar! Önskar vi på Movex /M3 användarförening Roland, Hima & Jeanette Övervakning Har du koll på ditt Movex/M3? ismotecs Övervakning hjälper dig att öka kontrollen. Vi övervakar att: s s s s s s s s s Backup går felfritt Diskutrymmet är stabilt Autojobben går Jobbköer inte växer Inga jobb hänger (MSGW) Det inte är några fel i systemet (WRKPRB) Nummerserier och filstorlekar har utrymme kvar Workplace svarar korrekt på inloggning Inga fel rapporteras i Server view Du kan välja att köpa övervakningstjänsten eller att köra den själv. Självklart klarar den både Movex RPG och M3. ismotec grundades 2006 och har sedan dess arbetat med drift, underhåll och support med specialisering på IBM System i och Movex. Många av våra medarbetare har jobbat i över tio år med dessa produkter och har tillsammans en svårslagen erfarenhet. Våra paketerade tjänster har tagits fram direkt utifrån våra kunders behov och flera av dem är i det närmaste unika på marknaden W o r k i n g t o g e t h e r N r W o r k i n g t o g e t h e r N r

13 Posttidning B Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB Torggatan Västerås Vem tar ansvar för din it när du är ledig? Njut av din ledighet och låt oss hjälpa dig att slappna av Rätt resurser med rätt kompetens vid rätt tillfälle är en av de dagliga utmaningarna för dig som ansvarar för företagets it-miljö. Men att anpassa antalet medarbetare till vardagens varierande behov upplevs av måna organisationer som svårt. Atea har över femton års erfarenhet kopplat till branschens ramverk och best practice. Just nu har vi en kampanj som utan bindande avtal ger dig möjlighet att testa oss under en kortare period. Vad säger du om att låta oss hjälpa dig att få en avkopplande ledighet? Vi har specialister som kan hjälpa dig inom områden som: Drift och underhåll Kommunikation och säkerhet Server och lagring Klienthantering Mer information För mer information kontakta Peter Nordström Team Leader - IBMi per telefon eller skicka e-post till Du kan också kontakta er lokala Atea-representant: STOCKHOLM/UPPSALA Johannes Engström Mikael Vängelin MALMÖ Stina Berggren Per Sällström HELSINGBORG/HALMSTAD Urban Axelsson Camilla Ingvander KRISTIANSTAD Peter Hagström OFFICIELL SPONSOR TILL SVENSK FRIIDROTT Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige fi nns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr.

blir Infor från MAF-konferensen i Växjö globalt och kostnadseffektivt LEAF godisjätten rattar rätt med M3 10.1

blir Infor från MAF-konferensen i Växjö globalt och kostnadseffektivt LEAF godisjätten rattar rätt med M3 10.1 WORKING TOGETHER Nr 2 2012 ÅRGÅNG 7 Affärsmagasinet för alla med Movex/M3-intresse W O R K I N G T O G E T H E R M A G A Z I N E Lawson blir Infor Logistiklösningar globalt och kostnadseffektivt Bra betyg

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor

Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup. 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor Addtech spränger gränserna med Smart Office och Mashup 10.30 11.15 Johan Kvick Addtech, Björn Torold Infor 1 Kort om Addtech Ett teknikhandelsföretag Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus

Läs mer

En digital förändringsresa Jan Longnell, CIO

En digital förändringsresa Jan Longnell, CIO En digital förändringsresa 2017-03-16 Jan Longnell, CIO THE INDOOR CLIMATE COMPANY Swegon har utvecklat produkter och system för energigivande inomhusklimat i över 60 år Optimal livscykelkostnad i fokus

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015.

Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Utbildning i Microsoft Dynamics CRM 2015. Microsoft Dynamics CRM is one of the most flexible CRM system that allows everything from a simple and basic setup to a highly tailored and complex CRM solution,

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter

Agenda. Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER Agenda Cloetta Fazer i korthet Förutsättningarna inom Cloetta Fazer Lösningen för informationshanteringen och resultatuppföljningen Erfarenheter CLOETTA FAZER I KORTHET Omvärld EMV ökar Lågprishandeln

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Välkomna. Hur kan en uppgradering fungera

Välkomna. Hur kan en uppgradering fungera Välkomna Hur kan en uppgradering fungera Michael.Uhman@1clickfactory.com leo.admantius@sigma.se Varför spendera tid & pengar En stor del av budgeten används för uppgraderingar och Patchar Vi kan, inom

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Swedbank CI Cross Functional Team

Swedbank CI Cross Functional Team Swedbank CI Cross Functional Team Kundmöteskartan och agila arbetsmetoder med QlikView Ashkan Farnian CI Professional Services CI Professional Services Agenda Bakgrund Lösning Scenario Arbetssätt Värde

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server.

Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server. Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server. Frederik Nilsson Business Intelligence Manager Eniro Eniro ledande sökföretag på den nordiska marknaden

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence

Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Översikt och vanliga frågor Genesys förvärv av Interactive Intelligence Den 31 augusti 2016 tillkännagav Genesys marknadsledande på omnikanallösningar för kundupplevelser och lösningar för kontaktcenter

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Försäljning & Eftermarknad

Försäljning & Eftermarknad Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce vad ska vi välja? Helena Bjurhult och Emma Karlsson Infor Solution Consulting 1 Försäljning & Eftermarknad CLM eller Inforce - vad skall vi välja? 11.30-12.15

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Integration En förutsättning för ett effektivt informationsflöde. Presentation för MAF

Integration En förutsättning för ett effektivt informationsflöde. Presentation för MAF Integration En förutsättning för ett effektivt informationsflöde Presentation för MAF Magnus Nilsson, IT chef Leaf Karin Rosendal, integrationskonsult Logica Och många gränssnitt och standarder är det

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson

En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson En snabbare väg till framgång Ett agilt angreppssätt för BI Johan Petersson Acando Johan Petersson Visit me at LinkedIn: se.linkedin.com/in/johpet 2 Acando 2014-29-08 Acando - översikt Enterprise Consulting

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder

När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder När samverkan mellan affärssystemen är en besvärlig väg med många hinder ITWorks Group System Integration Specialists Tel: 08 625 46 40 E-post: filexfilexpress ... gör vi vägen både rakare, snabbare och

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1

Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012. www.magnusjosephson.se 1 Vinnande anbud fyra förutsättningar för att lyckas! Upphandling 24 3 maj 2012 www.magnusjosephson.se 1 Sammanfattningsvis Den leverantör som vill bli duktig på anbudsarbete måste Jobba mer effektivt internt

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

PB 1. Securing progress

PB 1. Securing progress PB 1 Securing progress 2 3 Biner: abbreviation for carabiner. A metal loop with a spring catch, designed as a connector to quickly and securely link together components. Used in mountaineering for fastening

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer