MAGISTER STUDIER ANSÖKNINGSGUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAGISTER STUDIER ANSÖKNINGSGUIDE"

Transkript

1 MAGISTER STUDIER 2014 ANSÖKNINGSGUIDE

2 Åbo Akademis ansökningsguide för sökande till studier på magisternivå 2014 Ansökningsguiden är avsedd för inhemska sökande till magisterutbildning vid Åbo Akademi Guiden riktar sig till dig som redan har universitets- eller högskolestudier bakom dig och som har avlagt en kandidatexamen (lämplig lägre högskoleexamen eller lämplig yrkeshögskoleexamen) eller motsvarande behörighet. Du har med största sannolikhet också fått din skolutbildning på andra stadiet i Finland eller i ett annat nordiskt land eller så har du t.ex. en IB-examen. Här kan du läsa om de utbildningar som ges på svenska eller på engelska och som är öppna för inhemska sökande. Studierna för endast magisterexamen beräknas ta två år. Mera information om studier vid akademin och de utbildningar du kan söka till finns t.ex. på Bekanta dig med den, så har du lättare att välja rätt utbildningsalternativ! Motsvarande guide för sökande med utländsk behörighet finns på Detaljerade antagningskriterier för våra olika utbildningar kan du bekanta dig med under respektive enhets information. I guidens avslutande kapitel berättas mera om vad du som får en studieplats skall göra efter det att du har fått besked om antagningsresultatet från oss. Anvisningar för hur du kan anhålla om rättelse ifall du inte anser dig rätt behandlad hittar du i det sista avsnittet. I det avslutande avsnittet får du också information om hur inskrivningen går till och lite annan praktisk information som kan vara bra att känna till då du inleder studierna. Om du saknar något i guiden eller inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att kontakta oss för mera information. Du kan alltid vända dig till oss för studierådgivning per e-post I det inledande kapitlet redogörs för hur man söker en studieplats vid Åbo Akademi, vilka antagningar som ordnas under året och i vilken antagning just du kan delta med den utbildningsbakgrund du har. Det finns också ett avsnitt om de språkkrav som gäller inhemska sökande som inte har fått sin skolutbildning på svenska. Här finns ett kort avsnitt om hur sökande och studerande med särskilda behov kan få hjälp. Välkommen!

3 MAGISTERSTUDIER 2014 ANSÖKNINGSGUIDE Innehåll Hur man ansöker till Åbo Akademi Antagning till studier för magisterexamen...4 Sökande med funktionshinder...5 Språklig behörighet...5 Begränsningar som gäller antagning... 5 Språkprov i svenska...6 Magisterprogram...6 Humaniora, pedagogik och teologi Humaniora...7 Studier på magisternivå (engelska språket och litteraturen, filosofi, finska språket, franska språket och litteraturen, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, nordisk etnologi, nordisk folkloristik, religionsvetenskap, ryska språket och litteraturen, svenska språket, och tyska språket och litteraturen ) Linjen Werbung Interkulturell...7 Pedagogik...8 Studier på magisternivå (allmän pedagogik, vuxenpedagogik, klasslärare, speciallärare och barnträdgårdslärare) Teologi...9 Studier på magisternivå (religionsvetenskap, gammaltestamentlig exegetik, judaistik, nytestamentlig exegetik, kyrkohistoria, dogmatik, teologisk etik med religionsfilosofi och praktisk teologi) Psykologi och logopedi Ingen antagning till studier på magisternivån Samhällsvetenskaper Studier på magisternivå Ekonomutbildning...10 Företagets organisation och ledning, handelsrätt, internationell marknadsföring, nationalekonomi, redovisning och sjörätt Magisterlinje Information and Knowledge Management Samhällsvetenskaplig utbildning i Åbo (politices magister)...11 Folkrätt, informationsvetenskap, kvinnovetenskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig rätt, privaträtt, statskunskap, och sociologi Samhällsvetenskaplig utbildning i Vasa (politices magister)...11 Socialpolitik, statskunskap med masskommunikation och utvecklingspsykologi Magisterprogram och linje Magisterlinjen i offenligt ledarskap...12 International Human Rights Law...12 Peace, Mediation and Conflict Research...13 Hälsovetenskaplig utbildning i Vasa...13 Vårdvetenskap Naturvetenskaper och teknik Studier på magisternivå...14 Biovetenskaper...14 Biokemi, cellbiologi, miljöbiologi, och biovetenskap Magisterprogram...14 Biomedical Imaging Naturvetenskaper...14 Fysik, geologi, kemi, och matematik Informationsteknologi...15 Datateknik, informationssystem, datavetenskap Magisterprogram...15 Electronic and Mobile Commerce Embedded Computing Software Engineering (Computer Engineering) Computer Science Kemiteknik...15 Processkemi, process- och systemteknik, naturmaterialteknik eller energi- och miljöteknik Linje i energiteknik i Vasa Magisterprogram...16 Chemical Engineering Till dig som blir antagen...16 Kartor Ansökningsblankett i mittuppslaget 3

4 Hur man ansöker till Åbo Akademi Vid Åbo Akademi anordnas centrala antagningar år 2014 med tre olika ansökningstider. Antagning till engelskspråkiga magisterprogram Åbo Akademis gemensamma antagning till kandidat- och magisterstudier, inhemska och nordiska sökande Antagning av utländska studerande till kandidat- och magisterstudier Antagning till svenskspråkiga magisterlinjen och antagning till magisternivån Sökande till magisterutbildning och sökande till svenskspråkig magisterlinje ska använda blanketten. MAGISTEREXAMEN BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM STUDIERÄTT VID ÅBO AKADEMI. Antagning till svenskspråkig magisterlinje och antagning magisternivån till Ansökningshandlingarna bör vara Åbo Akademi tillhanda senast den 30 april 2014 kl Antagning till magisternivån sker på basis av avlagd kandidatexamen/lägre högskoleexamen och gäller studierätt för avläggande av endast magisterexamen. Man kan ansöka om studierätt i den ordinära utbildningen på ett område som ligger nära det område inom vilket kandidatexamen är avlagd. Ansökningstiden för utländska sökande är densamma som för inhemska sökande. Det är möjligt att söka till något av de magisterprogram som finns vid Åbo Akademi. En del av magisterprogrammen är avsedda i första hand för utländska studerande. Ansökan till engelskspråkiga magisterprogram ska göras senast medan svenskspråkiga magisterlinjen har en ansökningstid som utgår Om kandidatexamen inte innehåller huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan den sökande bli uppmanad att komplettera sin kandidatexamen med högst 60 poäng (bryggstudier). De kompletterande studierna kan bedrivas parallellt med studierna för magisterexamen. Den förstnämnda antagningen gäller samtliga sökande till de engelskspråkiga magisterprogrammen vid Åbo Akademi. Närmare information hittar du på Observera att också inhemska sökande till de engelskspråkiga magisterprogrammen bör ansöka i denna antagning! Ansökan sker elektroniskt. Antagning till kandidat- och magisterexamen sker för inhemska och nordiska sökande via Åbo Akademis gemensamma antagning (sommarantagningen). Ansökan sker då i det för alla finländska universitet gemensamma elektroniska systemet universitetsansokan.fi. I den söker de som skall avlägga både kandidat- och magisterexamen. Antagningskriterierna presenteras i Åbo Akademis ansökningsguide 2014 som bl.a. finns på webben under adressen Antagningen sker på basis av behörighetsgivande utbildning på andra stadiet. För antagning av utländska sökande till kandidat- och magisterstudier, se den engelskspråkiga informationen på Åbo Akademis webbsidor via Antagning av utländska examensstuderande gäller personer med utländsk, icke nordisk, behörighetsgivande utbildning. Om du är osäker på vilken antagning som blir aktuell för dig ska du i god tid kontakta studentexpeditionen för rådgivning. Reservplatserna besätts samtidigt som de övriga studieplatserna. Alla sökande får därför samtidigt slutgiltigt besked om antagningen och man kan inte köa för en studieplats vid Åbo Akademi. Genom att fylla i den för hela Åbo Akademi gemensamma ansökningsblanketten kan du söka till någon av de utbildningar eller något av de svenskspråkiga magisterlinjer som presenteras nedan och som finns uppräknade på ansökningsblanketten. Man får söka till en utbildning på magisternivån inom en och samma antagning vid Åbo Akademi. Ansökningshandlingarna sänds till Åbo Akademi, studentexpeditionen Tavastgatan Åbo De bör vara Åbo Akademi tillhanda senast den 30 april 2014 kl Poststämpel beaktas inte. Ansökningar kan också lämnas på samma adress under kanslitid. Till ansökan bör bifogas bestyrkt kopia av (gäller samtliga sökande, även de med examen från Åbo Akademi): 1. studentexamensbetyget eller motsvarande betyg från utbildning på andra stadiet. 2. kopia av betyg över behörighetsgivande examen på kandidatnivå (lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen). 3. studieregisterutdrag för examen i punkt övriga avlagda studier du önskar åberopa (studier som t.ex. inte ingår i ovannämnda examina). 5. Intyg över språklig behörighet, se nedan. Alla bilagor sänds in tillsammans med blanketten. Sökande som avlägger sin behörighetsgivande examen efter ansökningstidens utgång sänder in bestyrkta kopior av sina betyg så att de är oss tillhanda senast kl Prestationer, betyg och intyg bör vara daterade och inlämnade senast kl för att kunna beaktas. Kopiorna sänds till Åbo Akademi, studentexpeditionen, Tavastgatan 13, Åbo. Notera dock att ansökan bör vara inlämnad före utgången av ansökningstiden. Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/

5 MAGISTERSTUDIER 2014 ANSÖKNINGSGUIDE Sökande med funktionshinder Om du har funktionshinder av sådant slag att det kräver specialarrangemang på studiestället kan du redan under våren kontakta studentexpeditionen, tfn , för närmare diskussion och vidare uppgifter. Åbo Akademi försöker i mån av möjlighet organisera undervisningen så att den även blir tillgänglig för funktionshindrade personer, men då många av Åbo Akademis byggnader är gamla och har många trappor och trösklar krävs ibland speciella arrangemang. Det är därför i både akademins och den sökandes intresse att behovet är känt i god tid. Också med tanke på arrangemang i samband med urvalsprov är det viktigt att du i god tid skriver en anhållan om vad som behöver ordnas och meddelar om eventuella specialbehov. Anhållan om ev. arrangemang samt intyg för sändas till Åbo Akademi, studentexpeditionen, Tavastgatan 13, Åbo så att det är oss tillhanda Begränsningar som gäller antagning som studerande För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten infördes begränsningar som gäller antagning av studerande från början av Begränsningarna gäller för Åbo Akademis del följande områden: logopedi, psykologi, farmaci och lärarutbildning. Det förutsätts att studerande inom dessa områden, med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga, kan genomföra praktiska uppgifter och praktik som ingår i studierna. En nedsättning i hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning om detta hinder kan undanröjas med rimliga åtgärder. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Läs mera under respektive utbildning vilka begränsningar som gäller vid akademin. Närmare upplysningar fås också från studiekansliet eller från studentexpeditionen, Notera vilka bilagor som efterfrågas! Också en tidigare indragen studierätt kan vara ett hinder för antagning. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera Åbo Akademi om ett sådant beslut redan i samband med ansökan. Straffregisterutdrag Studerande som antas 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett straffregisterutdrag. Endast studerande som i studierelaterad praktik eller andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp ett straffregisterutdrag. Utdraget ska visas upp innan praktiken eller uppgifterna påbörjas. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott). Narkotikatestning av studerande En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen. Språklig behörighet Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet med huvudsaklig uppgift att tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av universitetsutbildning. Akademin beaktar landets tvåspråkighet genom att också anta sökande med finskspråkig skolutbildning. För att söka och bli antagen till Åbo Akademi måste man vara språkligt behörig för studier på svenska. Svenska som skolutbildningsspråk Den som har avlagt studentexamen på svenska och i den har avlagt godkänt prov i svenska som modersmål och den som har avgångsbetyg från svenskspråkig grundskola (åk 9) eller svenskspråkigt gymnasium med godkänt vitsord i svenska som modersmål har svenska som skolutbildningsspråk. Examinander som inte har vare sig svenska, finska eller samiska som modersmål kan ersätta modersmålsprovet med ett prov i svenska eller finska som andraspråk. Också den som i studentexamen har skrivit svenska som andraspråk, t.ex. invandrare, och som i det provet fått minst magna cum laude approbatur har svenska som skolutbildningsspråk. Den som enligt definitionerna ovan har svenska som skolutbildningsspråk behöver inte delta i språkprovet i svenska, se nedan. NOTERA att följande grupper av sökande måste sända kopia av intyg där den språkliga behörigheten framgår: 1. Om du inte har skrivit studentexamen på svenska måste du sända kopia av grundskolans (eller gymnasiets) avgångsbetyg för att visa att du har svenska som skolutbildningsspråk! Det här gäller också alla som har avgångsbetyg från annan svenskspråkig utbildning på andra stadiet. 2. Du som har avlagt IB-, EB- eller Reifeprüfung examen i Finland måste också sända kopia av grundskolans avgångsbetyg. 3. Du som har en nordisk gymnasieexamen måste sända kopia av gymnasiets avgångsbetyg Språklig behörighet på andra grunder Som inhemsk sökande har du språklig behörighet att söka till akademin om du - i studentexamen har skrivit svenska med gott resultat. Gränserna för språklig behörighet på basis av studentexamensresultatet i svenska är följande; a) Minst Eximia på lång nivå eller Laudatur på medellång nivå b) För antagning till naturvetenskaplig eller teknisk utbildning är gränserna minst Magna på lång nivå eller minst Eximia på medellång nivå. Observera att ekonomutbildningen i informationssystem vid Institutionen för informationsteknologi kräver minst Eximia på lång nivå eller Laudatur på medellång nivå. - i studentexamen har avlagt godkänt prov i svenska på modersmålsnivå - har avlagt en högskoleexamen i vilken undervisningsspråket är svenska och där har skrivit ett lärdomsprov och, ifall examen avlagts vid en finländsk högskola, ett mognadsprov på svenska - har blivit godkänd i språkprov i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Svenska Handelshögskolan eller för studier vid ett universitet i Sverige. Resultatet av ett sådant språkprov är i kraft under samma tid som vid nämnda högskolor 5

6 - har visat goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska i språkexamen för statsförvaltningen, som avlagts efter den 31 december 2003, eller har avlagt allmän språkexamen i svenska på nivå 4 eller 5 (muntlig framställning och hörförståelse resp. skriftlig framställning och textförståelse) på den sexgradiga färdighetsnivåskalan - har fått minst betyget god i ett sådant språkprov eller i sådana språkstudier i svenska som ingår i högskoleexamen och som gäller förmåga att använda det andra inhemska språket i tal och skrift - har avlagt grund- och ämnesstudier i svenska eller nordiska språk till en omfattning av minst 60 studiepoäng Sökande till lärarstudier som har ett annat inhemskt skolutbildningsspråk än svenska eller har fått sin skolutbildning utomlands deltar i språkprovet så som nämns ovan. Utöver detta bör alla som inte har svenska som skolutbildningsspråk också delta i ett språkprov i svenska som anordnas av Pedagogiska fakulteten i samband med urvalsprovet till lärarutbildning Språkprov i svenska Vid Åbo Akademi ordnas varje vår ett språkprov i svenska. Språkprovet är avsett för dem som inte på annat sätt har visat språklig behörighet för studier vid Åbo Akademi. Undervisningen vid Åbo Akademi ges på svenska (undantag är givetvis studieämnena finska och främmande språk och kurser på utländska språk). Studerande ska också i prov, förhör, uppsatser m.m. använda svenska. För sökande till lärarutbildning gäller särskilda språkkrav, se närmare under Pedagogiska fakulteten. Språkprovet ordnas måndagen den 28 april 2014 i Åbo, Vasa och Helsingfors. I Åbo ordnas provet i auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2. Provet anordnas i grupper enligt släktnamnets begynnelsebokstav: A M kl och N Ö kl I Vasa ordnas provet kl i auditorium Bruhn, Strandg. 2. I Helsingfors ordnas provet kl i Åbo Akademis utrymmen på G18, Georgsgatan 18. Den som är förhindrad att delta i provet i enlighet med gruppindelningen ovan kan oberoende av släktnamn delta i någon av de andra grupperna. Sökande från finsk- eller samiskspråkiga skolor bör delta i språkprovet i svenska om de inte på annat sätt har språklig behörighet, se ovan. Av sökande till magisternivån krävs samma kunskaper i svenska som av sökande till kandidat- och magisterexamen. Alla intyg över språklig behörighet ska sändas till: Åbo Akademi, studentexpeditionen, Tavastgatan 13, Åbo. Akademins språkprov i svenska från åren beaktas och den som har klarat språkprovet under nämnda år behöver alltså inte delta i språkprovet nu. Språkprovet, som tar högst en och en halv timme i anspråk, kontrollerar de inträdessökandes förutsättningar att studera på svenska, bl.a. deras förmåga att uppfatta och tillgodogöra sig talad och skriven svenska. Provet kräver också en viss snabbhet. En föreläsningssituation fungerar ofta på samma sätt som en del av testsituationerna. Det gäller vanligtvis att av ett muntligt framförande förstå det väsentligaste och kunna återge huvudtankarna i ett yttrande på ett begripligt sätt. Provet bedöms med max. 200 poäng. För ansökan krävs 135 poäng. Rätt att ansöka till naturvetenskaplig eller teknisk utbildning har den som fått minst 100 poäng i språkprovet. Provet kräver inte förhandsanmälan. Identitetsbevis bör uppvisas på uppmaning. OBS! sökande till lärarutbildningar bör delta i både det allmänna språkprovet i svenska och Pedagogiska fakultetens språkprov i svenska. Meddelande om resultat i språkprovet postas till deltagarna den 9 maj Resultatet fås också fr.o.m. den 9 maj 2014 per tfn och på Åbo Akademis hemsida, Sökande som har avlagt finländsk studentexamen, men saknar inhemskt skolutbildningsspråk t.ex. flyktingar, ansöker om studierätt på samma sätt som inhemska sökande. Information om språkprovet: tfn , vardagar kl Adress: Centret för språk och kommunikation, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, Åbo. Magisterprogram 2014 År 2014 antas nya studerande till följande magisterprogram; Engelskspråkiga magisterprogram med ansökningstid kl Master s Degree Programme in Biomedical Imaging Master s Degree Programme in Chemical Engineering Master s Degree Programme in Electronic and Mobile Commerce Master s Degree Programme in Embedded Computing Master s Degree Programme in International Human Rights Law Master s Programme in Computer Science Master s Programme in Information and Knowledge Management Master s Programme in Peace, Mediation and Conflict Research Master s Programme in Software Engineering De engelskspråkiga programmen presenteras på en/allaguider Svenskspråkig magisterlinje med ansökningstid kl Magisterlinjen i offentligt ledarskap ges inom samhällsvetenskper i Åbo och leder till politices magisterexamen. De ovan nämnda programmen presenteras närmare i det följande under respektive utbildning. För presentation av utbildningarna i övrigt hänvisas till Åbo Akademis webbsidor 6

7 MAGISTERSTUDIER 2014 ANSÖKNINGSGUIDE Humaniora Humanistiska fakulteten antar studerande till följande två grupper av utbildningar för avläggande av endast magisterexamen: 1. Språk: engelska språket och litteraturen, finska språket, franska språket och litteraturen, ryska språket och litteraturen, svenska språket, tyska språket och litteraturen 2. Kultur, historia och filosofi: filosofi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, nordisk etnologi, nordisk folkloristik, religionsvetenskap Antagning sker till huvudämne och under studieorienteringsveckan i början av höstterminen väljer de antagna linje. Linjen Werbung Interkulturell kan väljas inom huvudämnet tyska. På ansökningsblanketten kan den sökande ange om ansökan även gäller den nämnda linjen. Alla som vill bli antagna till studier i något ämne vid humanistiska fakulteten bör beakta vad som krävs för språklig behörighet vid fakulteten, se under rubriken Språklig behörighet i det inledande avsnittet. Ansökan till magisterstudier Allmän behörighet Sökande som vid universitet har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) eller sökande som har avlagt yrkeshögskoleexamen kan antas för studier som leder till magisterexamen. Även sökande som inom sin magisterexamen inte har avlagt den lägre högskoleexamen kan antas till magisterutbildningen. Behörighet i det tilltänkta huvudämnet Studier motsvarande behörighet i det tilltänkta huvudämnet kan avklaras på olika sätt. Studierna kan ingå i en tidigare avlagd examen eller de kan vara avklarade som fristående studier. Studerande kan också byta huvudämne mellan kandidat- och magisterstadierna förutsatt att behörigheten i ämnet är uppnådd. Urvalsprov Antagning till magisternivån sker som regel utan urvalsprov, men för antagning till ämnet engelska språket och litteraturen krävs deltagande i urvalsprov eller minst medeltal 7.5 i IELTS-testet (International English Language Testing System, Academic). En bestyrkt kopia av testintyget bör skickas in med ansökan. Testresultatet får vara högst två år gammalt Ingen skild kallelse utsänds, den sökande bör senast vid ansökningstidens utgång anmäla till på vilken ort urvalsprovet skrivs. Inga hjälpmedel får användas vid urvalsprovet. Sökanden bör uppvisa identitetsbevis. Förfrågningar om urvalsproven kan riktas till fakultetens studiechef per e-post eller tfn Urvalsprovet för enbart magisterstudier i engelska språket och litteraturen är inte detsamma som i den gemensamma kandidat- och magisterantagningen, även om datumet då det ordnas är detsamma. Urvalsprovet ordnas måndagen den kl på fem orter: Åbo: Humanistcentret Arken, aud. Armfelt m.fl, Fabriksgatan 2, Vasa: ÅA i Vasa, aud Akademisalen, Strandgatan 2, Helsingfors: Svenska arbetarinstitutet, rum 23, Dagmarsgatan 3, Mariehamn: Högskolan på Åland, Neptunigatan 17, Stockholm: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4 (kl. 9 lokal tid). Val av linje Alla nya studerande antas till den allmänna linjen, men många ämnen erbjuder studier på flera olika linjer. Valet av linje sker efter antagning (undantag Werbung Interkulturell vilken man kan välja redan i ansökningsskedet). Linjerna presenteras i Åbo Akademis ansökningsguide 2014, som finns under adressen Fakultetens magisterlinje Werbung Interkulturell presenteras nedan. Begränsningar som gäller antagning som studerande. Sökande till ämneslärarutbildning (ämneslärarlinje) ska beakta vilka begränsningar som gäller för antagning. Läs mera under Begränsningar som gäller antagning som studerande sid. 5 i denna guide Grundstudier (25 sp) Behörighetskravet för alla ämnen är kunskaper som motsvarar grundstudier (25 sp) i det tilltänkta huvudämnet. Ämnesstudier (35 sp) För att inleda studierna för magisterexamen krävs ytterligare studier som motsvarar ämnesstudierna (35 sp) i det tilltänkta huvudämnet. Ifall den sökande inte har ämnesstudierna avklarade kan de avläggas som s.k. bryggstudier. Rangordning av sökande sker enligt antal avlagda studiepoäng. Byte av huvudämne Studerande som redan har en studierätt för magisterexamen inom humaniora kan fr.o.m byta huvudämne inom HF på magisternivån. Förutsättningen är att studeranden avlagt kandidatexamen samt grund- och ämnesstudier (totalt minst 60 sp) med minst vitsordet 3/5 i det tilltänkta huvudämnet. Därtill bör examinatorn i det tilltänkta huvudämnet förorda huvudämnesbytet. Werbung Interkulturell I samarbete mellan ämnet tyska språket och litteraturen vid Åbo Akademi och universitetet i Eichstätt, Tyskland, anordnas studiehelheten Werbung Interkulturell (InterculturAd). Nedan ges en kort presentation på tyska. Studierna avläggs på tyska och delvis på engelska. För närmare information, kontakta tf. professor Christopher Schmidt Werbung Interkulturell in Kooperation zwischen dem germanistischen Institut der Universität Åbo Akademi und der Universität Eichstätt in Form eines internationalen Double Degree-Programms. Das Programm bildet kompetente Sprachwissenschaftler unter anderem für den inländischen und den deutschsprachigen Markt aus. Die Relevanz für das Arbeitsleben findet sich sowohl auf nationalem als auch auf internationalem Niveau. Das Programm entspricht einem Bedarf nach Kompetenz, der sich sowohl bei regionalen als auch bei international agierenden Organisationen findet. 7

8 Ziel des Programms ist es, zukünftige Entscheidungsträger innerhalb eines Arbeitsspektrums auszubilden, das den Bereich der Public Relations im weiteren Sinne betrifft. Weiterhin wird in der Ausbildung Gewicht auf Kommunikationsvermögen und Kreativität gelegt (Kriterien, die nach einer Untersuchung unter Entscheidungsträgern in Deutschland zu den wichtigsten Auswahlkriterien bei der Anstellung von neuem Personal gehören (vergleiche Wirtschaftswoche 11, 124)). Zielgruppe sind Studierende mit bestandenem BA-Examen, mit Vorzug im Bereich der Geisteswissenschaften. Studierende die keine muttersprachigen Kenntnisse im Deutschen haben, sollen möglichst 60 ECTS im Bereich Germanistik haben. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf den Geisteswissenschaften, aber auch Studierende mit wirtschaftswissenschaftlichen Fächern auf BA-Niveau können an dem Programm teilnehmen. Für das Programm werden 25 Studenten aufgenommen, 20 aus Deutschland und fünf Studenten aus Finnland. Die Aufnahme erfolgt in der Universität Åbo Akademi/germanistisches Institut und in Eichstätt auf der Grundlage von Interviews. Sie setzt ein abgeschlossenes BA-examen voraus. Die Bewerbungen werden an der Åbo Akademi spätestens am 30. April eingereicht, in Eichstätt nach den dortigen Gegebenheiten. Die Auswahlinterviews finden in Åbo in der letzten Woche im Mai statt. Das Studium wird im 1. Jahr an der Universität Eichstätt, im 2. Jahr der Universität Åbo Akademi abgelegt. Studenten, die dieses Programm mit dem Master abschließen, erhalten ein Zeugnis aus Deutschland und aus Finnland (Double Degree). Nähere Informationen über das Programm finden sich auch auf der folgenden Homepage: Antagning till biämnen Valet av biämne är i princip fritt, utom för dem som studerar främmande språk på linjen för språk och ekonomi eller på ämneslärarlinjen, för vilka vissa ämneskombinationer rekommenderas. Som biämne kan man ha något ämne som finns vid humanistiska fakulteten, vid andra institutioner eller vid andra universitet. Rätt att få studera ett biämne ansöker man vanligen om först när man är inskriven. Undantag är engelska, franska och tyska, där studerande uppmanas delta i urvalsprovet på våren för att genast från höststarten kunna inleda på rätt nivå. Antagningskriterierna för fakultetens biämnen presenteras på webben på Om det blir aktuellt för dig att välja biämne på magisternivån bör du beakta de regler som gäller för val av biämne och i osäkra fall kontakta fakultetens studiechef, eller tfn Pedagogik Sommaren 2014 antar Pedagogiska fakulteten studerande till följande utbildningar för avläggande av endast magisterexamen: Magisterutbildningar som inte inkluderar lärarutbildning: allmän pedagogik vuxenpedagogik Lärarutbildningar: klasslärare speciallärare barnträdgårdslärare Fakultetens urvalsprov arrangeras vecka 23. Notera att ansökningstiden till kandidat- och magisterstudier utgår 1.4 kl Den som är osäker på sin behörighet för antagning direkt till magisterexamen bör kontakta studiekansliet i god tid före detta datum. Språkprov Sökande till lärarutbildningarna med annat skolutbildningsspråk än svenska bör ha språklig behörighet för studier vid Åbo Akademi och dessutom delta i Pedagogiska fakultetens språkprov för sökande till lärarutbildning. Fakultetens språkprov ordnas i samband med urvalsproven. Avsikten med språkprovet är att mäta sökandes förmåga att språkligt klara av studierna vid fakulteten. Godkänt resultat i Pedagogiska fakultetens språkprov ger dig behörighet för studier vid fakulteten men inte språklig behörighet för lärartjänst. Se närmare information på Sökande med annat skolutbildningsspråk än svenska som ansöker om studieplats till utbildning i allmän pedagogik eller utbildning i vuxenpedagogik behöver endast delta i Åbo Akademis allmänna språkprov eller annars ha språklig behörighet att söka. För information om Åbo Akademis språkprov i svenska för finskspråkiga, se det inledande avsnittet. Ansökan till magisterstudier Allmän behörighet Sökande som har avlagt lämplig lägre högskoleexamen (kandidat-/bachelorexamen) vid universitet eller sökande som avlagt lämplig yrkeshögskoleexamen kan antas för studier som leder till magisterexamen. I utbildningen kan ingå kompletterande studier (sk bryggstudier) upp till 60 sp beroende på det tidigare examensinnehållet. Urvalsprov Alla behöriga sökande till lärarinriktade magisterstudier kallas till urvalsprov. 8

9 MAGISTERSTUDIER 2014 ANSÖKNINGSGUIDE Magisterstudier som inte inkluderar lärarbehörighet Urvalsprov för sökande till allmän pedagogik och för sökande till vuxenpedagogik ordnas vecka 23, , på Åbo Akademi i Vasa, Strandgatan 2 och i Helsingfors. Sökande anger till ett urvalsprovsdatum i vecka 23. Urvalsprovet består av en individuell intresseintervju som bedöms av två personer. Respektive bedömare ger poäng enligt skalan 0-5. Som underlag för den individuella intervjun ska sökande även fylla i en blankett som sökande får tillsammans med kallelse till urvalsprovet. Blanketten tas med till urvalsprovet och ges åt bedömarna i samband med intervjutillfället. Intervjun för sökande till allmän pedagogik utgår huvudsakligen från ett utdrag ur Introduktion till pedagogik (Lennart Svensson, 2009), s Se info på Intervjun för sökande till vuxenpedagogik utgår huvudsakligen från ett utdrag ur Lärande i vuxenlivet (2004), s : Vuxna och vuxenpedagogik (av Claes-Göran Wenestam). Se info på www. abo.fi/ansok/pedagogik Lärarinriktade magisterstudier Urvalsprovet för sökande till klasslärarutbildning består av skriftlig tentamen. Sökande rangordnas enligt tentamensresultat. Urvalsprovet ordnas vecka 23, , på Åbo Akademi i Vasa, Strandgatan 2 och i Helsingfors. Sökande anger önskad ort för urvalsprov i samband med ansökan och får kallelse till ett urvalsprovsdatum i vecka 23. Tentamenslitteratur: Allmän didaktik vetenskap för lärare. Red. Sven-Erik Hansén & Liselott Forsman (2011). Lund: Studentlitteratur. Urvalsprovet för sökande till speciallärarutbildning består av artikelbaserad intresseintervju. Urvalsprovet ordnas vecka 23, , på Åbo Akademi i Vasa, Strandgatan 2 och i Helsingfors. Sökande anger önskad ort för urvalsprov i samband med ansökan och får kallelse till ett urvalsprovsdatum i vecka 23. Syftet med intervjun är att utröna sökandes motivation och förmåga att reflektera över specialpedagogiska frågeställningar. Intervjun bedöms av två bedömare enligt skalan 0-5 poäng. Urvalsprovslitteratur: Barnett, D.W., Daly, E.J., Jones, K.M. & Lentz, E.F. Jr (2004). Response to Intervention: Empirically Based Special Service Decisions From Single-Case Designs of Increasing and Decreasing Intensity. The Journal of Special Education, Vol 38, 2, pp Takala, M. & Uusitalo-Malmivaara, L. (2012). A one-year study of the development of co-teaching in four Finnish schools. European Journal of Special Needs Education, Vol 27, 3, pp Urvalsprovet för sökande till barnträdgårdslärarutbildning består av en intervju. Urvalsprovet ordnas vecka 23, , i utbildningens lokaler i Jakobstad, Storgatan 7 och i Helsingfors. Sökande anger önskad ort för urvalsprov i samband med ansökan och får kallelse till ett urvalsprovsdatum i vecka 23. Den individuella intervjun har formen av ett samtal mellan den sökande och tre bedömare. Syftet med intervjun är att hos den sökande utröna motivation, förmåga till växelverkan med andra i den aktuella intervjusituationen, förmåga till självreflektion samt förmåga att reflektera över skolan som läro- och arbetsmiljö i dagens samhälle. Den sökandes muntliga språkfärdigheter beaktas vid bedömningen, främst med avseende på sökandes beredskap att fungera som språklig förebild och sökandes förmåga att verbalisera sina tankar. Respektive bedömare ger poäng enligt skalan 0-5. Teologi Till fakulteten antas sökande under år 2014 för avläggande av endast teologie magisterexamen. De sökande antas till studier inom utbildningsprogrammet i teologi och väljer ett av de huvudämnen som finns representerade vid fakulteten till sitt huvudämne i examen då magisterstudierna inleds. De ämnen som kan väljas som huvudämne är religionsvetenskap, gammaltestamentlig exegetik, judaistik, nytestamentlig exegetik, kyrkohistoria, dogmatik, teologisk etik med religionsfilosofi och praktisk teologi. Läs mera om dem på: www. abo.fi/ansok/teologisok Antagning till magisternivå sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen och gäller studierätt för avläggande av endast magisterexamen. Den som avlagt kandidatexamen eller lämplig yrkeshögskoleexamen, dvs en socionomexamen inom hälsovård och det sociala området med profileringen kyrkans arbete kan antas till magisternivån. Ifall ovannämnda kriterier inte uppfylls, kan beslut om antagning fattas efter prövning. Vid behov kan sökande rangordnas och gallras på basis av betyg och tidigare studier i teologi. Om kandidatexamen/yrkeshögskoleexamen inte innehåller huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan upp till 60 poäng bryggstudier eller/och kompletterande studier krävas. Dessa kan bedrivas parallellt med studierna för magisterexamen. Sökande bör uppvisa sådana språkkunskaper som Akademins antagningsförfarande förutsätter, se under Språkprov i svenska i det inledande avsnittet. Psykologi och logopedi Institutionen antar inte studerande direkt till magisternivån. Alla sökande uppmanas söka i den gemensamma kandidat- och magisterantagningen (sista ansökningsdatum ) och delta i urvalsprov. Efter antagning kan behöriga studerande anhålla om byte av nivå från kandidatnivån till magisternivån. För mera information om antagningen se Åbo Akademis ansökningsguide 2014, tillgänglig på 9

10 Ekonomi och samhällsvetenskaper Efter avlagd kandidat- eller yrkeshögskoleexamen kan du söka in för magisterstudier till ett annat huvudämne, ett annat utbildningsområde (t.ex. från yrkeshögskola till ÅA) eller ett separat magisterprogram. Antagningen till magisterutbildningarna sker direkt till ett huvudämne på basis av ansökningshandlingarna. Du kan läsa mera om de olika huvudämnena på Ansökningstiden för utbildningarna på magisternivå och för magisterlinjen i offentligt ledarskap utgår kl medan ansökningstiden för det engelskspråkiga magisterprogrammet Master s Degree Programme in International Human Rights Law och de engelskspråkiga magisterslinjerna Master s Programme in Information and Knowledge Management samt Master s Programme in Peace, Mediation and Conflict Research utgår redan kl Läs mera om antagningskriterier och antagningsförfarande till de engelskspråkiga utbildningarna på Magisterstudier Sökande antas under år 2014 till: ekonomutbildningen för ekonomie magisterexamen (Åbo) den samhällsvetenskapliga utbildningen för politices magisterexamen (Åbo eller Vasa) den hälsovetenskapliga utbildningen för magisterexamen i hälsovetenskaper (Vasa) Undervisningen inom den ordinarie magisterutbildningen sker i huvudsak på svenska. Från den lägre högskoleexamen räknas ingenting till godo, utan behörighetskraven som du bör uppfylla och ev. bryggstudier du måste läsa (se nedan) innebär att du har de förkunskaper som krävs och tillräckliga kunskaper inom det utbildningsområde du strävar att få examen från. Då du väl är antagen läser du endast de studier som hör till magisterexamen (120 sp) (+ eventuella bryggstudier). I studiehandboken på webben ( hittar du information om examensstrukturerna för ekonomie magisterexamen, politices magisterexamen och magisterexamen i hälsovetenskaper samt de kurser som hör till de olika ämnena som kan vara huvudämne. Ekonomutbildning Ekonomie magisterexamen (Åbo) Sökande som vid universitet eller yrkeshögskola har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) inom det ekonomiska utbildningsområdet kan antas för studier som leder till ekonomie magisterexamen. Behörighetskravet är kunskaper som motsvarar grundstudier (minst 15 sv eller 25 sp på minst yrkeshögskolenivå) i det tilltänkta huvudämnet. För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör även ämnesstudierna (35 sp) vara avklarade. Ifall den sökande inte har dessa kunskaper kan ämnesstudierna avläggas som s.k. bryggstudier. Dessa studier kan endast till vissa delar inräknas i magisterexamen. Sökande med kandidatexamen från annat utbildningsområde bör, förutom ovan nämnda huvudämnesbehörighet, ha studier på minst yrkeshögskolenivå som motsvarar 20 sp (13 sv) i minst ett, gärna flera andra ekonomiska ämnen än huvudämnet för att kunna söka till ekonomie magisterutbildningen. De huvudämnen du kan välja mellan är företagets organisation och ledning, handelsrätt, internationell marknadsföring, nationalekonomi, redovisning och sjörätt. De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Akademins antagningsförfarande förutsätter, se det inledande avsnittet. Redan inskrivna studerande som är behöriga för magisternivån Studerande som redan är inskrivna vid ÅA för ekonomie kandidatexamen och som redan har eller under läsåret avlägger en kandidatexamen från ett annat utbildningsområde, kan ansöka om att bli uppflyttade till magisternivån. Ansökningskriterierna är de samma som presenteras ovan. Dessa s.k. uppflyttare ansöker i en skärskild kvot med deadline för ansökan För mera information kontakta studiechef Tua Henriksson. Magisterlinje Master s Programme in Information and Knowledge Management (Åbo) Sista ansökningsdag är fredagen den 14 februari 2014 kl Handelshögskolan vid Åbo Akademi erbjuder en engelskspråkig magisterlinje Master s Programme in Information and Knowledge Management. Det tvärvetenskapliga programmet är tvåårigt och leder till ekonomie magisterexamen (M.Sc. (Economics and Business Administration)). Magisterlinjen omfattar 120 sp och är ett samarbete mellan ämnena informationsvetenskap, företagets organisation och ledning samt internationell marknadsföring. Behörighet att söka till magisterlinjen ger vid universitet eller yrkeshögskola avlagd lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen). I examen eller utanför bör den sökande ha minst grundstudierna (25 sp) i företagets organisation och ledning eller i internationell marknadsföring eller i informationsvetenskap eller i informationsledning. Därtill bör den sökande ha minst 20 sp i minst ett annat ekonomiskt ämne. Studierna bör vara på minst yrkeshögskolenivå. De behöriga sökandena rangordnas i fallande poängordning utgående från nedanstående punkter. Bifoga intyg över fristående studier, CV samt motivationsbrev. 1) Studieframgång 2) Ytterligare akademiska studier 3) Motivation 4) Övriga meriter (fritidsaktivitet mm) 10

11 MAGISTERSTUDIER 2014 ANSÖKNINGSGUIDE Utbildningen siktar på att ge kompetens att strategiskt leda och hantera information och kunskap effektivt i organisationer och företag på ett mångsidigt sätt. Kompetensen inbegriper förmåga att hantera informationsflöde in till organisationen (informationssökning, informationskällor samt verktyg att analysera information). Vidare inbegriper kompetensen att utveckla informationsstrategier och att hantera information i organisationen (informations- och kommunikationskanaler, sociala medier, etiska och juridiska aspekter på informationsanvändning) samt förmåga att hantera information ut ur organisationen (marknadsföring samt skapande av en effektiv informationsprofil). Programmet innehåller huvudämnesstudier i informationsledning, en biämnesstudiehelhet, språkstudier samt valfria studier. För mera information se De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Akademins antagningsförfarande förutsätter, se language. Inhemska studerande bör observera att vid utexamineringen bör språkkraven i svenska och finska uppfyllas som finsk lagstiftning förutsätter, vilket kan medföra tilläggsprestationer i studierna, se Samhällsvetenskaper Samhällsvetenskaplig utbildning ges både i Åbo och Vasa. De huvudämnen som finns i Åbo är folkrätt, informationsvetenskap, kvinnovetenskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig rätt, privaträtt, sociologi och statskunskap. I Vasa finns huvudämnena socialpolitik, statskunskap med masskommunikation och utvecklingspsykologi. Politices magisterexamen (Åbo eller Vasa) Sökande som vid universitet eller yrkeshögskola har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet kan antas för studier som leder till politices magisterexamen. Behörighetskravet för sökande till folkrätt, nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig rätt, privaträtt, sociologi, statskunskap (Åbo) och statskunskap med masskommunikation (Vasa) är kunskaper som motsvarar grundstudier (minst 15 sv eller 25 sp på minst yrkeshögskolenivå) i det tilltänkta huvudämnet. För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör även ämnesstudierna (35 sp) vara avklarade. Ifall den sökande inte har dessa kunskaper kan ämnesstudierna avläggas som s.k. bryggstudier. Dessa studier kan till vissa delar inräknas i magisterexamen. För sökande till huvudämnet sociologi (Åbo) krävs en grundkurs (eller motsvarande kunskaper) i statistik inom bryggstudierna, om sökande inte har det inom sina tidigare studier. Sökande med kandidatexamen från annat utbildningsområde bör, förutom ovan nämnda huvudämnesbehörighet, ha studier på minst yrkeshögskolenivå som motsvarar 20 sp (13 sv) i minst ett, gärna flera andra samhällsvetenskapliga ämnen än huvudämnet för att kunna söka till politices magisterutbildningen. Detta gäller sökande till ovannämnda huvudämnen. Till ämnet informationvetenskap (Åbo) är behörighetskravet avlagd lägre högskoleexamen. Inga studier i ämnet behövs från tidigare, ej heller studier i annat samhällsvetenskapligt ämne. Bryggstudierna består då av grund- och ämnesstudier (60 sp). Dessa kan endast till vissa delar inräknas i magisterexamen. Sökande som söker in på basis av en avlagd yrkeshögskoleexamen bör dock ha grundstudierna i informationsvetenskap (25 sp) avklarade. Till ämnet kvinnovetenskap (Åbo) är behörighetskravet avlagd lägre högskoleexamen samt grundstudier i kvinnovetenskap (minst 15 sv eller 25 sp) eller motsvarande studier på minst yrkeshögskolenivå. Studier i annat samhällsvetenskapligt ämne krävs inte. För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör även ämnesstudierna (35 sp) vara avklarade. Ifall den sökande inte har dessa kunskaper kan ämnesstudierna avläggas som s.k. bryggstudier. Till magisterutbildningen med socialpolitik som huvudämne (Vasa) antas sökande som har avlagt yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen med studier i socialt arbete, socialpolitik eller annat närliggande ämne. Om det i den tidigare examen inte ingår huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan den studerande uppmanas avlägga kompletterande studier (bryggstudier) i huvudämnet. Till magisterutbildningen med utvecklingspsykologi som huvudämne (Vasa) antas sökande som har avlagt yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen med studier i psykologi, socialpsykologi eller utvecklingspsykologi eller studier inom annat närliggande område. Om det i den tidigare examen inte ingår huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan den studerande uppmanas avlägga kompletterande studier (bryggstudier) i huvudämnet. Sökande till utbildningen bör delta i det skriftliga urvalsprovet (litteraturtent samt test i logisk tankeförmåga) i Vasa den 14 maj 2014 kl Dessutom kallas sökande till magisternivån till en lämplighetsintervju den 6 juni 2014 i Vasa. De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Akademins antagningsförfarande förutsätter, se det inledande avsnittet. Redan inskrivna studerande som är behöriga för magisternivån Studerande som redan är inskrivna vid ÅA för politices kandidatexamen och som redan har eller under läsåret avlägger en kandidatexamen från ett annat utbildningsområde, kan ansöka om att bli uppflyttade till magisternivån. Ansökningskriterierna är de samma som presenteras ovan för respektive utbildning/ämne. Dessa s.k. uppflyttare ansöker i en skärskild kvot med deadline för ansökan För mera information kontakta studiechef Tua Henriksson. 11

12 Magisterprogram och magisterlinje Magisterlinjen i offenligt ledarskap (Åbo) Sista ansökningsdag är onsdagen den 30 april 2014 kl Magisterlinjens studieort är Åbo, men studierna kan genomföras också på distans från Vasa. Magisterlinjen i offenligt ledarskap är tvåårig, omfattar 120 sp och resulterar i politices magisterexamen. Magisterlinjen är ett samarbete mellan ämnena offentlig förvaltning och offentlig rätt och antagningen till magisterlinjen i offenligt ledarskap sker till någondera av huvudämnena. Den sökande kan i antagningen söka till båda huvudämnena, men måste då prioritera ett av ämnena. Behörighet att söka till magisterlinjen ger vid universitet eller yrkeshögskola avlagd lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Sökande med kandidatexamen från annat utbildningsområde bör ha samhällsvetenskapliga studier på minst yrkeshögskolenivå till en omfattning av 20 sp (13 sv) för att kunna söka till magisterlinjen i offentligt ledarskap. De behöriga sökandena rangordnas i fallande poängordning utgående från nedanstående punkter. Bifoga intyg över relevant arbetserfarenhet, fristående universitetsstudier samt dokument om slutarbetets bedömning ifall det inte framgår av examensbetyget samt ett motivationsbrev. 1) Studieframgång Slutarbetets vitsord i kandidatexamen eller magister examen. 2) Relevant arbetserfarenhet 3) Ytterligare akademiska studier på universitetsnivå 4) Motivation Motivationen bedöms utgående från den sökandes inlämnade motivationsbrev där den sökande skall besvara följande frågor a) Varför söker du till just denna utbildning? b) Varför är utbildningen lämplig just för dig (t.ex. yrkes- mässigt)? c) Vilka är dina möjligheter att slutföra studierna (tids- mässigt)? d) Annat du önskar framföra? Magisterlinjen i offentligt ledarskap kommer att ge förutsättningar att verka i ledande-, förvaltnings-, koordinerande- och expertbefattningar inom olika organisationer, inom den offentliga sektorn, inom tredje sektorn (föreningar) samt även med vissa uppgifter inom den privata sektorn. Studerande som antas till linjen förväntas kunna bygga vidare på existerande kunskaper från tidigare studier och även från arbetslivet. Magisterlinjen i offentligt ledarskap har därför en stark arbetslivsinriktad orientering. Master s Degree Programme in International Human Rights Law (Åbo) Sista ansökningsdag är fredagen den 14 februari 2014 kl Den rättsvetenskapliga institutionen erbjuder i Åbo ett engelskspråkigt magisterprogram Master s Degree Programme in International Human Rights Law. Det tvärvetenskapliga programmet är 2-årigt och resulterar i Master of Social Sciences dvs. politices magisterexamen. Behörighet att söka till programmet ger vid universitet eller yrkeshögskola avlagd lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen), kunskaper i engelska samt kunskaper motsvarande minst 45 sp i juridik eller andra relevanta studier med anknytning till det rättsliga skyddet av mänskliga rättigheter. Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter förbereder de utexaminerade för en utmanande karriär i internationella organisationer, icke-statliga organisationer och inom den offentliga sektorn. Programmet ger även förutsättningar för avancerad forskning inom området för mänskliga rättigheter. Programmet innehåller obligatoriska huvudämnesstudier till en omfattning av 85 sp, obligatoriska språkstudier samt valbara studier som t.ex. kan bestå av studier avlagda vid andra universitet. För mera information, se De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Akademins antagningsförfarande förutsätter, se language. Inhemska studerande bör observera att vid utexamineringen bör språkkraven i svenska och finska uppfyllas som finsk lagstiftning förutsätter, vilket kan medföra tilläggsprestationer i studierna, se En viss baskunskap inom offentlig förvaltning/offentlig rätt behövs för att inleda magisterstudierna. Ifall sökande inte innehar kunskaper i ämnena kan dessa avläggas som s.k. bryggstudier (max. 45 sp). Bryggstudierna kan endast till vissa delar inräknas i magisterexamen. 12

13 MAGISTERSTUDIER 2014 ANSÖKNINGSGUIDE Master s Programme in Peace, Mediation and Conflict Research (Vasa) Sista ansökningsdag är fredagen den 14 februari 2014 kl Den socialvetenskapliga institutionen erbjuder i Vasa en engelskspråkig magisterlinje Master s Programme in Peace, Mediation and Conflict Research. Den 2-åriga magisterslinjen inom huvudämnet utvecklingspsykologi är ett samarbete med Tammerfors universitets Fredsinstitut TAPRI. Studierna leder till Master of Social Sciences d.v.s. politices magisterexamen. Behörighet att söka till programmet ger en avlagd kandidatexamen (bachelor) inom närliggande område (se mer om antagningskriterierna på och kunskaper i engelska. Master s Programme in Peace, Mediation and Conflict Research ger tvärvetenskapliga perspektiv på de komplexa frågor som rör fred och konflikt i dagens värld. Peace, Mediation and Conflict Research syftar till att underlätta förståelsen av konflikt och medling i form av kort- och långsiktiga konsekvenser. I studierna läggs också fokus på konfliktlösning, medling och fred i såväl lokala som regionala och globala sammanhang. Master s Programme in Peace, Mediation and Conflict Research innehåller obligatoriska studier i ämnet, obligatoriska språkstudier och valfria studier inom magisterlinjen, studerande kan välja de valfria kurserna från Åbo Akademi eller från Tammerfors universitet. För mera information se De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Akademins antagningsförfarande förutsätter, se language. Inhemska studerande bör observera att vid utexamineringen bör språkkraven i svenska och finska uppfyllas som finsk lagstiftning förutsätter, vilket kan medföra tilläggsprestationer i studierna, se Hälsovetenskaper Vårdvetenskap (Vasa) Till magisterutbildningen med vårdvetenskap som huvudämne antas sökande som avlagt yrkeshögskoleexamen inom hälsovård eller lägre högskoleexamen i hälsovetenskap eller närliggande område. Sökande som har en tidigare institutexamen inom vårdområdet och akademiska studier omfattande 60 sp kan också antas direkt till magisternivån. Om det i den tidigare examen inte ingår huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan den studerande uppmanas avlägga kompletterande studier (bryggstudier) i huvudämnet. Sökande till utbildningen kan delta i boktentamen för vårdvetenskapliga studier. Studierna i vårdvetenskapens didaktik (vårdlärarutbildning) inleds vartannat år i Vasa. Intresserade kan redan nu söka in och läsa kurserna i huvudämnet vårdvetenskap. Observera att studierätt inom vårdvetenskap inte automatiskt ger tillträde till vårdvetenskapens didaktik, utan man ska delta i lärarlämplighetsprov. Närmare information ger amanuens Britt Marie Storbacka, tfn , e-post: Frivillig litteraturtentamen som kan ge tilläggspoäng ordnas den kl i Vasa, Strandgatan 2 och i Helsingfors i Åbo Akademis utrymmen på Georgsgatan 18 samt i Mariehamn, Högskolan på Åland, Neptunigatan 17. Till tentamen läses följande litteratur: Eriksson, K Pausen. En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. Almqvist & Wiksell, Stockholm. Eriksson, K Vårdvetenskap som akademisk disciplin. Vårdforskning. Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa. 13

14 Naturvetenskaper och teknik Efter avlagd kandidat- eller yrkeshögskoleexamen kan du söka in för magisterstudier/ diplomingenjörsstudier till ett annat huvudämne, ett annat utbildningsområde eller ett separat magisterprogram. Behörighet De sökande skall uppfylla kraven på kunskaper i svenska, ha en tidigare avlagd högskoleexamen samt ämnesbehörighet. Den sökande kan söka och bli antagen innan hela ämnesbehörigheten är uppfylld men då måste de behörighetsgivande studierna avläggas innan examen kan avläggas. Behörighetsgivande studier som tidigare inte ingått i en examen kan användas som fritt valbara studier i examen till den del omfattningen av de fritt valbara studierna tillåter det, se närmare nedan under resp. utbildning. Biovetenskaper Antagningen till magisterutbildningarna sker direkt till ett huvudämne på basis av ansökningshandlingarna. Du kan läsa mera om de olika huvudämnena på ansok/utbildningar Ansökningstiden för utbildningarna på magisternivå utgår kl Magisterprogram Ansökningstiden för det engelskspråkiga magisterprogrammet Master s Degree Programme in Biomedical Imaging utgår redan kl Till Master s Degree Programme in Biomedical Imaging (i samarbete med Åbo universitet) antas 10 studerande för studier vid Åbo Akademi. Läs mera om antagningskriterier, språkkrav och antagningsförfarande till de engelskspråkiga utbildningarna i International Master s Programmes - Application Guide 2014 eller på Magisterstudier Antagning till studier på magisternivån sker direkt till huvudämne. Under år 2014 ordnas inom institutionen för biovetenskaper utbildning på magisternivån inom följande ämnen: Biokemi, cellbiologi, miljöbiologi och biovetenskap med inriktning på farmaci. Biovetenskap med inriktning farmaci lämpar sig speciellt väl för sökande som har en farmaceutexamen och av antagna farmaceuter till denna utbildning krävs inte behörighetsgivande studier (s.k. bryggstudier). De sökande bör uppvisa de språkkunskaper som Akademins antagningsförfarande förutsätter, se det inledande avsnittet. Behörighetskrav: till biokemi, cellbiologi och miljöbiologi är avlagd högskoleexamen samt grundstudier minst 25 sp och ämnesstudier till minst 35 sp avlagda inom det tilltänkta huvudämnet. För att söka räcker det med avlagd högskoleexamen samt grundstudier minst 25 sp och ämnesstudier till minst 25 sp avlagda inom det tilltänkta huvudämnet, men ovanstående huvudämnesstudier måste avläggas, vilket innebär att de i många fall kommer att gå utöver examen (s.k. bryggstudier). Behörighetskrav: till biovetenskap med inriktning farmaci är avlagd högskoleexamen, samt minst 60 sp av ämnesstudierna i huvudämnet farmaci. För att söka räcker det med avlagd högskoleexamen samt minst 50 sp av ämnesstudierna i farmaci, men ovanstående ämnesstudier (10 sp) måste avläggas inom magisterexamen. Naturvetenskaper Magisterstudier Behörighetskrav: högskoleexamen samt grundstudier minst 25 sp och ämnesstudier till minst 35 sp avlagda inom det tilltänkta huvudämnet. För att söka räcker det med avlagd högskoleexamen samt grundstudier minst 25 sp och ämnesstudier till minst 25 sp avlagda inom det tilltänkta huvudämnet, men ovanstående huvudämnesstudier måste avläggas, vilket innebär att de i många fall kommer att gå utöver examen. Antagning till studier på magisternivån sker direkt till huvudämne på basis av ansökningshandlingarna. Du kan läsa mera om de olika huvudämnena på ansok/utbildningar Ansökningstiden för utbildningarna på magisternivå utgår kl Under år 2014 ordnas inom institutionen för naturvetenskaper utbildning på magisternivån inom följande ämnen: fysik, geologi, kemi och matematik. Inom huvudämnet geologi och mineralogi kan man inrikta sig på berggrundsgeologi eller miljögeokemi. Inom huvudämnet kemi kan man fördjupa sig i analytisk kemi, fysikalisk kemi, kvantkemi och molekylär spektrometri, oorganisk kemi eller organisk kemi. Inom huvudämnet matematik finns följande fördjupningsalternativ: linjen för tillämpad matematik, linjen för försäkrings- och finansmatematik, linjen för matematisk statistik och linjen för allmän matematik. De sökande bör uppvisa de språkkunskaper som Akademins antagningsförfarande förutsätter, se det inledande avsnittet. 14

15 MAGISTERSTUDIER 2014 ANSÖKNINGSGUIDE Informationsteknologi Då det gäller teknisk och ekonomisk utbildning bör utländska sökande utan kunskap i svenska söka till de engelskspråkiga magisterprogrammen. Ansökningstiden för de engelskspråkiga magisterprogrammen utgår kl Till institutionen antas sökande under år 2014 till: Diplomingenjörsutbildning för avläggande av enbart diplomingenjörsexamen (datateknik) Naturvetenskaplig utbildning för avläggande av enbart filosofie magisterexamen med huvudämnet datavetenskap (tidigare informationsbehandling) Ekonomutbildning med huvudämnet informationssystem för avläggande av enbart ekonomie magisterexamen Diplomingenjörsutbildning Datateknik (DI): Huvudämnena i utbildningsprogrammet för datateknik är inbyggda datorsystem, industriell systemteknik eller programvaruproduktion. Sökande skall ange vilket huvudämne ansökan gäller. Den sökande kan uppfylla behörighetskraven på två olika sätt. Behörighetskraven är högskoleexamen och kunskaper som motsvarar minst 20 sp i matematik och fysik samt huvudämnets studier på kandidatnivå, 40 sp (grund- och påbyggnadsmodulen i ämnet). För att söka får maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Behörighetskraven kan också uppfyllas genom avlagd högskoleexamen och studier som till väsentliga delar motsvarar de gemensamma studierna och utbildningsprogrammets studier för kandidatexamen. För att söka får maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Magisterutbildning Datavetenskap (FM): Behörighetskraven är högskoleexamen och studier som motsvarar grundstudierna och de obligatoriska ämnesstudierna ( sp) i datavetenskap (tidigare informationsbehandling). För att söka räcker det med högskoleexamen och 40 sp grundstudier i datavetenskap, men ovanstående ämnesstudier i datavetenskap måste avläggas, vilket betyder att en del kan komma att läsas utöver examen. Informationssystem (EM): Behörighetskraven är högskoleexamen och minst 20 sp ekonomiska studier och studier som motsvarar grund- och ämnesstudierna ( sp) i informationssystem. För att söka räcker det med högskoleexamen och minst 20 sp ekonomiska studier och 25 sp studier i informationssystem, men de ovanstående huvudämnesstudierna måste avläggas, vilket betyder att en del kommer att läsas utöver examen. Antagningskriterier Gallringen till alla utbildningar sker på basis av antalet studiepoäng i grund- och ämnesstudierna och betygen i dessa. Magisterprogram Vid institutionen ordnas följande engelskspråkiga magisterprogram som i första hand är avsedda för utländska sökande. Master s Degree Programme in Electronic and Mobile Commerce, som leder till en ekonomie magisterexamen Master s Degree Programme in Embedded Computing, som leder till diplomingenjörsexamen i datateknik Master s Programme in Software Engineering är en internationell linje inom diplomingenjörsutbildningen i datateknik.. Master s Programme in Computer Science är en internationell linje inom datavetenskap och leder till FM-examen. Observera att ansökningstiden till ovanstående engelskspråkiga program utgår kl Mera information om magisterprogrammen och språkkraven i den engelskspråkiga guiden International Master s Programmes - Application Guide 2014 och på adressen allaguider Inhemska sökande till de engelskspråkiga programmen skall notera att de bör uppfylla språkkraven i engelska. Kemiteknik Då det gäller teknisk utbildning bör utländska sökande utan kunskap i svenska söka till de engelskspråkiga magisterprogrammen. Ansökningstiden för de engelskspråkiga magisterprogrammen utgår kl Till institutionen antas sökande under år 2014 till diplomingenjörsutbildning för avläggande av enbart diplomingenjörsexamen. Diplomingenjörsutbildning Kemiteknik (DI): Huvudämnena i utbildningsprogrammet för kemiteknik är processkemi, process- och systemteknik, naturmaterialteknik eller energi- och miljöteknik. Sökande skall ange vilket huvudämne ansökan gäller. Den sökande kan uppfylla behörighetskraven på två olika sätt. Behörighetskraven för huvudämnena processkemi, processoch systemteknik och naturmaterialteknik är högskoleexamen och kunskaper som motsvarar minst 20 sp i matematik och fysik samt huvudämnets studier på kandidatnivå, 40 sp (grund- och påbyggnadsmodulen i ämnet). För att söka får maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. 15

16 Behörighetskraven för alla huvudämnen, processkemi, processoch systemteknik, naturmaterialteknik och energi- och miljöteknik, kan också uppfyllas genom avlagd högskoleexamen och studier som till väsentliga delar motsvarar de gemensamma studierna och utbildningsprogrammets studier för kandidatexamen. För att söka får maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Antagningskriterier Gallringen till alla utbildningar sker på basis av antalet studiepoäng i de behörighetsgivande studierna och betyget i dessa. Linjen i energiteknik i Vasa (DI): Inom UP i kemiteknik finns en linje i energiteknik som undervisas i Vasa i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Behörighetskraven för linjen i energiteknik uppfylls genom avlagd högskoleexamen och studier som till väsentliga delar motsvarar de gemensamma studierna för kandidatexamen samt därtill studier som motsvarar följande kurser: Energiteknik I, Reglerteknikens grunder, Kemi och miljö, Elektroteknikens grunder DC, Elektroteknikens grunder AC och Energisystem. För att söka får maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Antagningen sker på basis av antalet studiepoäng och betygen i de behörighetsgivande studierna. Magisterprogram Vid institutionen ordnas det engelskspråkiga magisterprogrammet Master s Degree Programme in Chemical Engineering, som leder till en diplomingenjörsexamen i kemiteknik Observera att ansökningstiden till de engelskspråkiga programmen utgår kl Mera information om magisterprogrammen och språkkraven i den engelskspråkiga guiden International Master s Programmes - Application Guide 2014 och på adressen allaguider Inhemska sökande till de engelskspråkiga programmen skall notera att de bör uppfylla språkkraven i engelska. Till dig som blir antagen Skriftligt besked om resultatet av antagningen Alla som har ansökt om inträde vid Åbo Akademi med studiestart hösten 2014 får skriftligt besked om resultatet senast den 15 juli Resultat från eventuella urvalsprov utges inte tidigare. De som har fått studierätt ska skriftligen, senast tisdagen den 29 juli 2014, meddela om de tar emot sin studieplats. Man kan inte köa för en studieplats vid Åbo Akademi. De studerande som har meddelat att de inleder sina studier hösten 2014 får mera information om studiestarten och den första veckans program under adressen Rättelseförfarande Sökande som är missnöjd med resultatet av urvalet av studerande kan hos prorektor skriftligen begära rättelse inom fjorton dagar efter det att resultatet av urvalet har offentliggjorts. Anhållan bör innehålla motivering till begäran om rättelse. Närmare upplysningar om rättelseförfarandet ger studiecheferna. Urvalets resultat får inte med anledning av begäran om rättelse ändras till nackdel för någon som har antagits till studier vid Åbo Akademi. Anhållan om rättelse postas till : Åbo Akademi, studentexpeditionen, Tavastgatan 13, Åbo Mottagande av studieplats vid högskola Antagningsresultaten för studier som inleds på hösten 2014 publiceras senast tisdagen Högskolorna meddelar om antagningen per brev. Med brevet får du en blankett för mottagande av studieplats som returneras till den högskola från vilken du tar emot en studieplats. Försäkra dig om att din anmälan är framme inom utsatt tid. Annars går du miste om din studieplats. Alla som blivit antagna senast ska ta emot en studieplats senast kl

17 MAGISTERSTUDIER 2014 ANSÖKNINGSGUIDE Även de som söker till studier på magisternivå registreras i universitetens sökande- och studierättsregister HAREK, registret upprätthålls av utbildningsstyrelsen. Sökande har rätt att granska sina personuppgifter i registret. Begäran bör vara skriftlig. Sökande eller den som godkänts som studerande kan kontrollera sina uppgifter vid den högskola, som han sökt till eller blivit antagen till. Om en sökande som sökt till flera högskolor vill kontrollera sina uppgifter, kan han göra det hos registerföraren. Uppgifter från registren kan överlåtas till utbildningsmyndigheter, Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten, arbetskraftsmyndigheterna och arrangörer av studenternas hälsovård. Registerföraren kan med den sökandes medgivande överlämna namn- och adressuppgifter för information och marknadsföring av utbildning. Information om hur personuppgifter får användas finns på dataombudsmannens hemsidor ( Tilläggsuppgifter Yrkeshögskolor och universitet Utbildningsstyrelsen: tfn (växel) Inskrivning Inskrivningen sker i början av den termin då studierna inleds. Studietiden är begränsad och detta innebär bl.a. att man totalt har rätt att vara frånvaroanmäld under högst fyra terminer under studietiden. Den som väljer att skjuta upp studiestarten bör notera detta. Närmare anvisningar om inskrivningen och om studietidens begränsning ges i antagningsbrevet och på Internet på Nyinskrivningar tas emot fr.o.m. den 25 augusti t.o.m. den 5 september Avgifter Undervisningen vid Åbo Akademi är avgiftsfri, men vid inskrivningen erläggs den obligatoriska medlemsavgiften till studentkåren. Läsåret var avgiften 110. Läsåret Läsåret inleds den 1 augusti och pågår till den 31 juli. Det är indelat i fyra undervisningsperioder: I: II: , III: IV: Undervisningstiderna framgår av undervisningsprogrammet som finns fr.o.m. augusti på Studentbostad i Åbo IInformation om Studentbystiftelsens bostäder finns under adressen Ansökningsblanketter och närmare information ger Studentbystiftelsen i Åbo, Inspektorsgatan 4, Åbo, tfn Du kan ansöka om studentbostad redan innan du har fått en studieplats men vid inflyttningen måste du ha ett studieintyg att visa upp. Åbo Akademis Studentkår upprätthåller studenthemmen Tavasthem och Domus, vilka ligger nära akademibyggnaderna. För tillfället är hyran för ett rum /mån. Mera information och ansökningsinstruktioner finns på webbplatsen abo.fi Ansökan om bostad kan inlämnas efter det att beskedet om antagning har kommit. Bostäderna på Kåren och Domus har Internetanslutning. Besöksadressen för Studentkåren är Tavastgatan 22, 3 vån, Åbo tfn Kårkansliet har öppet vardagar kl Studentbostad i Vasa Svenska lärarhögskolans bostadsstiftelse har två studenthem, Lärkan I och II. Ansökan till Lärkanfastigheterna sker genom Realia Disponentservice Ab/Realia Isännöinti Oy. Ansökan om bostad sker via nätet Ansökningsblankett till VOAS bostäder finns på nätet Adress: VOAS byrå, Olympiagatan 3 B, Vasa, tfn Inträdessökande till Åbo Akademi i Vasa har under den tid inträdesförhör pågår möjlighet att hyra bostad genom VOAS. I Vasa finns också Hotell Tekla, tfn Studentbostad i Jakobstad Bodgärdet är namnet på studiebostäderna i Jakobstad. Studiebostäderna ligger vid Sockenvägen 3-5. Ansökningsblanketter kan beställas från Realia Disponentservice Ab, Kanalesplanaden 14, Jakobstad, tfn Barndagvård I Åbo finns flera svenskspråkiga daghem. Åbo stad och Folkhälsan, Äppelbo och Lyckobo upprätthåller svenska daghem. Åbo stads svenskspråkiga daghem finns på Skolgatan 10, Lasarettsgatan 1, Kuratorstigen 7 och Observatoriegatan 4. I Åbo studentby med omnejd finns flera finskspråkiga daghem. Folkhälsan har daghem på Fänriksgatan 3, tfn och Kanslersvägen 15, tfn Daghemmet Äppelbo finns på Stålarmsgatan 36, tfn Daghemmet Lyckobo finns på Virusmäkivägen 65, tfn , dessa tre daghem är alla privata daghem med egna ansökningsrutiner. Villa Solaris finns på Kanslersvägen 15, tfn , ett privat daghem med egen ansökningsrutin närmare information på adressen Mera information och ansökningsblanketter ger Åbo stads svenskspråkiga servicechef för svenska småbarnsfostran tfn , eller de svenskspråkiga daghemsföreståndarna tfn , , eller Ansökan görs på adressen I Vasa kan man söka dagvårdsplats på stadens och Folkhälsans daghem. Telefon till Vasa stads barndagvårdsavdelning är och till föreningen Folkhälsan i Vasa, daghemmet,

18 Handikapp Många av Åbo Akademis byggnader är gamla och har många trappor och trösklar. Men det finns också hus med rejäla hissar och rullstolsramper. Om det uppstår problem med studierna p.g.a. handikapp bör man vända sig till studentexpeditionen, tfn , för närmare upplysningar. Folkpensionsanstalten kan bevilja rehabiliteringspenning på basis av sjukdom. Ansökan görs på lokalbyrån i Åbo: FPA, Eriksgatan 26 och i Vasa: FPA, Fredsgatan 24, tfn Försäkringsbolagen stöder i vissa fall högskolestudier på basis av lagstiftningen om trafik - och olycksfallsförsäkring. Turun Seudun Vammaisjärjestö ger information om handikapporganisationerna i Egentliga Finland, se eller Handikapprådet finns i Åbo på Universitetsgatan 30, tfn Studentkåren Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) är ett offentligrättsligt samfund med ca medlemmar. Alla grundexamensstuderande vid ett universitet hör enligt lagen till dess studentkår. ÅAS huvudsakliga uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen och möjligheter att studera. Studentkåren ser till att dess medlemmars tid som studenter blir så bra som möjligt. Utöver intressebevakning erbjuder studentkåren sina medlemmar service såsom hälsovård på Studenternas hälsovårdsstiftelse, studentbostäder, rättshjälp, studentrabatter, stöd åt studentrepresentanter vid universitetets förvaltningsorgan och förmånliga studentluncher på kårrestaurangerna. Se även Studentkåren har två kårhus, ett i Åbo på Tavastgatan 22 samt Havtornen i Vasa. Kårhuset i Åbo inhyser förutom studentkårens kansli även studentbostäder, möteslokaler, specialföreningskansli, Restaurang Kåren, gymmet Roddis och Kårbastun. På Kåren ordnas allt från traditionella frackfester till mindre högtidliga studentevenemang. I kårhuset Havtornen i Vasa finns studentkårens kansli, möteslokaler och strandbastu för ÅAS medlemmar. Inom studentkåren verkar ett 80-tal specialföreningar där man kan lära känna andra studerande och ha det roligt tillsammans. Motion Studenterna vid Akademin har möjlighet att delta i motionsverksamhet. I samband med terminsanmälan uppbärs en motionsavgift, avgiften var 22 läsåret Idrottsinstruktören är anträffbar på motionskansliet, Porthansgatan 3, tfn Hälsovård Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ansvarar för studerandenas hälsovård. Det finns en hälsovårdsstation för studerande i varje universitetsstad, och i dem alla har varje student som har betalat sin kåravgift rätt till billig hälso, sjuk, mental- och tandvård. 1047, mentalvård per tfn Avbokning av beställda tider görs på Hälsovårdaren nås per tfn I Vasa finns studenternas hälsovårdsstation på Hovrättsesplanaden 15 C. Tidsbeställningar måndag-torsdag kl , fredag kl per tfn Tid till tandläkare kan beställas måndag-torsdag kl , fredag kl per tfn På hälsovårdsstationerna finns bl.a. hälsovårdare, allmänpraktiserande läkare, specialläkare, tandläkare och tandvårdsrådgivning, psykologer och laboratorium m.m. Alla första årets studerande får en personlig kallelse till hälsokontroll. Första årets studerande kallas till avgiftsfri tandundersökning. Ta med studentkortet eller kvitto över betald hälsovårdsavgift när du besöker hälsovårdsstationen. På SHVS:s hemsida finns nyttig information. Juridisk rådgivning I Studenthuset A, I våningen, Rektorsåkersgatan 4, Åbo, tfn , har du möjlighet att få avgiftsfri juridisk rådgivning tisdagar kl och onsdagar kl om du t.ex. har frågor rörande äktenskap, skilsmässa, barns juridiska rättigheter, arv och testamentsärenden, beskattning, hyresangelägenheter m.m. Tid kan inte reserveras på förhand. Olycksfall under studietiden Skadestånd för olycksfall som inträffat t.ex. i laboratorium eller fältarbete kan under vissa förhållanden erläggas. Ersättning för vård, mediciner och eventuella resor ansöker man om hos statskontoret. Studentprästen Studentprästen är anträffbar tisdagar kl på Kårens kansli, Tavastgatan 22, 3 vån. och onsdagar kl på adress Eriksgatan 3 A, 5 vån. eller per tfn samt framför allt per e-post Studentprästen står till tjänst med samtal om sorger och glädjeämnen samt dop, vigslar och andra kyrkliga förrättningar. Arbetsforum Åbo Akademis Arbetsforum för studerande och nyutexaminerade ger karriärvägledning och information om praktik samt arbetsmöjligheter efter examen. Arbetsforum i Åbo nås per tfn eller Arbetsforum i Vasa nås per tfn Se mera på Hälsovårdsstationen i Åbo finns på Kyrkovägen 13. Tidsbeställningar måndag-torsdag kl , fredag kl per tfn Tid till tandläkare kan beställas per tfn

19 Humalistonkatu Aurakatu Kask enkatu MAGISTERSTUDIER 2014 ANSÖKNINGSGUIDE A B C D E F G H I J K L M 0 H e l s i n g i n k a t u P Y l i o p p i l a s k y l ä S t u d e n t b y n 0 Assistentinkatu T44 1 T u o m a a n s i l t a T17 T18 T50 1 T19 2 Å27 Kaser ngatan Kasar minkatu Arwidssoninkatu T20 T47 T21 T43 P H e l s i n g i n k a t u 2 3 Å22 Fänr iksg atan T23 T22 Vatselag atan Kir kkotie A u r a å Å11 Å10 Å12 Tehtaankatu Biskopsg atan Å20 P i i s p a n k a t u Porthansg atan Porthaninkatu Å17 Å21 Agr icolankatu T16 Å23 Fabriksg atan T13 Å26 T15 T14 Vänr ikinkatu Hor tto kuja T11 T12 T3 Vesilinnantie T4 T2 T5 T9 T1 T24 T6 T7 T8 T45 Rehtor inpellonkatu Vatselankatu Parkinkatu Patr iankatu K3 K1 K4 P T46 H ä m e e n t i e A u r a j o k i Å7 Å8 Gezeliusg atan Gezeliuksenkatu Å9 Å14 Å13 Å15 Domk yr kog atan Å16 Å18 Å19 Henr iksg atan Kerttulinkatu T40 T42 Koskenniemenkatu T10 Kaiv okatu T25 K2 T26 Kiinam yllynkatu T Y K S T29 T48 T Y K S 7 T u o m i o k i r k k o s i l t a D o m k y r k o b r o n Tuomiokir kkokatu A u r a j o k i Nylandsg atan T u o m i o k i r k o n t o r i Domk yr kotor get Akatemiankatu Rotho viuksenkatu Akademig atan Ger tr udsg atan H e l s i n g i n v a l t a t i e T41 T27 T Å1 Å5 Å6 A T a v a s t g a t a n Lemminkäisenkatu Kiinam yllynkatu T31 T Nunnankatu Nunneg atan Vanha Suur tor i Å4 Gamla Stor tor get Tavastg atan Å2 Å3 Uudenm aankatu Hämeenkatu Rautatie - asema Yliopistonkatu L i n n a n k a t u K- tori Linja-auto - asema Aninkaistenkatu Tamper eentie A u r a j o k i Helsinginkatu Ylioppilask ylä T51 Kaiv okatu T53 T52 T39 T33 T34 T55 T35 Sirkkalankatu T32 Tykistökatu Ar tiller igatan T38 Å25 Joukahaisenkatu K u p i t t a a n a s. K u p p i s s t. T56 T54 Å A u r a j o k i Hämeenkatu Hämeentie Itäinen Pitkäkatu T49 T37 Uudenm aankatu Lemminkäineng atan m 1 km Kupittaan rautatieasem a TURUN YLIOPIST O Piir tän yt Leena Kiiskilä Maantieteen laitos Täyd / TY tilasuunnittelu A B C D E F G H I J K L M Åbo Akademis campus Å1 Huvudbyggnaden, Domkyrkotorget 3 (C9) Å2 Studentexpeditionen, Gripen, Tavastgatan 13 (Å2) Å3 Kosmorama, Domkyrkotorget 3 (C9) Å4 Kåren, Tavastgatan 22 (B11) Å5 Geologicum, Domkyrkotorget 1 (C9) Å6 Chemicum, Akademigatan 1 (C9) Å7 Åhuset, Gezeliusgatan 2 a (B7) Å8 Domvillan, Gezeliusgatan 2 (B7) Å9 Tryckerihuset, Gezeliusgatan 2 (C7) Å10 Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17 (C6) Å12 Humanisticum, Biskopsgatan 13 (C6) Å13 Teologicum, Biskopsgatan 16 (C6) Å14 Teologiska annexet, Biskopsgatan 16 (C7) Å15 Boktornet, Domkyrkogatan 2-4 (D7) Å16 Reuterska huset, Henriksgatan 9 (D7) Å17 Ett hem, Biskopsgatan 14 (C6) Å18 Gadolinia, Porthansgatan 3 (D6) Å19 Handelshögskolan, Henriksgatan 7 (D7) Å20 Domus, Biskopsgatan 10 (D5) Å21 Axelia I and Axelia II, Biskopsgatan 8 (D5) Å22 Arken, Fabriksgatan 2 (D3) Å 23 ASA, Fänriksgatan 3 (E4) Å24 ICT-huset, Joukahainengatan 3-5 (L11) Å25 BioCity, Artillerigatan 6 (K11) T46 Studenthälsan, Kyrkovägen 10 (K4) 19

20 Åbo Akademi / Vasa Tritonia Lärcenter Busstation Åbo Akademi Strandgatan 2 Järnv.station Copyright Vasa stad, mätningssektorn, lov nr 14/04 20

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode.

om med examinator och för detta uppbärs extra examinationsarvode. Anvisningar Anmälningar Görs alltid till arrangören, antingen till Centret för livslångt lärande (CLL) på adressen www.abo.fi/opu eller till våra lokala arrangörer i Svenskfinland. Anmälan till kurser

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016

REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 F REKOMMENDATION OM YRKESHÖGSKOLORNAS ANTAGNINGSGRUNDER 2017 2.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN DEL; UTBILDNING SOM LEDER TILL YRKESHÖGSKOLEEXAMEN... 1 1.1 Behörighet att söka till studier som leder

Läs mer

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi.

ALLMÄN TEOLOGI 1. Nedan presenteras varje delkurs som hör till de olika nivåerna inom allmän teologi. 1 Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi har ett examensämne som kallas Allmän teologi. Studiehelheten är ämnad för dem som avlägger fristående kurser eller vitsord, för dem som önskar studera vid det öppna

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Ansökningsguide 2012

Ansökningsguide 2012 publicerats 7.11.2011 korrigerat 10.2.2012 [översättningsfel i språkkunskapskraven på s. 5 & 6] tillgänglig också på finska Ansökningsguide 2012 Antagningen av nya studerande till grundutbildningen i medicin

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten EKONOMI, SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAPER 39 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten har de studerande möjlighet att läsa ekonomiska, samhällsvetenskapliga och

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25 sp Språk och

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten 38 EKONOMI OCH SAMHÄLLSVETENSKAPER Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Vid Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten har de studerande möjlighet att läsa ekonomiska, samhällsvetenskapliga och juridiska

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

Snart färdig- informationstillfälle

Snart färdig- informationstillfälle Snart färdig- informationstillfälle 18.11.2015 13.30-14.30 på svenska 14.30-15.30 in English Studierådgivare/Study Advisors Kerstin Fagerström, Heidi Karlsson och Jessica Lindroos Fakulteten för naturvetenskaper

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Magisterprogrammet teaterpedagoger

Magisterprogrammet teaterpedagoger Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för teaterpedagoger Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016. Välkommen!

Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016. Välkommen! Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016 Välkommen! Dagens program Rektor Marcus Koskinen-Hagman inleder Studiehandledare Anna Levander informerar om: vad som är på gång för studerande i åk 2 studentexamen

Läs mer

Matematik och statistik

Matematik och statistik och statistik ens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den tekniskvetenskapliga

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Rapport från arbetsgruppen utbildning

Rapport från arbetsgruppen utbildning Rapport från arbetsgruppen utbildning Arbetsgruppens uppgift och process Rektor Jorma Mattinen tillsatte den 5.12 2012 ett antal arbetsgrupper och utredningar för att skapa förutsättningar för ett fortsatt

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p SAMFAK 005/85 Doss C: UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 0/60/80 p Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 9 september 005. Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr o m höstterminen

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE

ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE ANSÖKNINGSGUIDE TILL GRUNDKURSEN FÖR GRÄNSBEVAKARE 2015 Gräns- och sjöbevakningsskolan 2014 Bli gränsbevakare! Gränsbevakningsväsendet söker till sin tjänst gränsbevakare, som utbildas för sin uppgift

Läs mer

humanistiska vetenskaper

humanistiska vetenskaper Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Examenssystemen I enlighet med förordningen F 794/2004 kan man vid humanistiska fakulteten avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum. kand.) och filosofie

Läs mer

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi

AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN /per / Psykologi AVLAGDA EXAMINA VID ÅBO AKADEMI ÅREN 1996-25/per 31.12.5/17.1.26 HF/doktorsexamen Svenska 1 2 3 Engelska 1 1 1 1 3 1 8 Finska 1 1 1 1 1 1 6 Franska 1 1 2 Klassiska Ryska 1 1 2 Tyska 1 1 1 3 Historia 2

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER 2013 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014

REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 1 REKOMMENDATION FÖR ANTAGNINGSGRUNDER VÅREN 2014 EXAMENSINRIKTAD UNGDOMSUTBILDNING PÅ FINSKA OCH SVENSKA ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANTAGNING AV STUDERANDE Till yrkeshögskolorna ansöker man via yrkeshögskolornas

Läs mer

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016

Tyska språket och litteraturen. Första året 2015-2016 Tyska språket och litteraturen Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två.

Läs mer

Dagens program. Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013. Aktuellt från studiekansliet. Antagningen 2013. Inskrivningen

Dagens program. Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013. Aktuellt från studiekansliet. Antagningen 2013. Inskrivningen Dagens program Egenlärar- och tutorträff för BioVet 26.8.2013 Heidi Karlsson & Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb Aktuellt från institutionerna Rådgivning

Läs mer

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt:

Till veterinärmedicinska fakulteten antas 68 nya studenter i två grupper på följande sätt: INNEHÅLL 1 STUDIER... 1 2 URVALSFÖRFARANDET... 1 3 ANSÖKNINGSTID... 2 4 POÄNGSÄTTNING... 2 4.1 Det finländska studentexamensbetyget...3 4.2 International Baccalaureate (IB) examen...4 4.3 Reifeprüfung

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Antagningningsinfo 2018 Seminarium för studiehandledare 3.11.2017 Linda Martelius Antagningsplanerare Hanken Svenska handelshögskolan

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Masterprogram i språk och litteratur

Masterprogram i språk och litteratur Masterprogram i språk och litteratur MA Programme (2 years) in Language and Literature 1. Basdata Omfattning 120 högskolepoäng Examen Beroende på valda kurser leder utbildningsprogrammet fram till filosofie

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng

Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: GGV01 Magisterprogram med inriktning mot utvärdering och styrning, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) with focus on Evaluation and Organizational Management,

Läs mer

Hankens ansökningsguide 2016

Hankens ansökningsguide 2016 Hankens ansökningsguide 2016 Ansökan via gemensamma ansökan Innehåll Vem kan söka till Hanken via gemensamma ansökan?... 1 Ansökningsprocessen via gemensamma ansökan steg för steg... 2 Hur antas nya studerande

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt 1 Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt Kyrkslätts gymnasium i samarbete med Winellska skolan Denna läroplan baserar sig på den gällande läroplanen i Kyrkslätts kommun

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors universitet PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Examensstuderande vid Helsingfors

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 25.9.2015 Dessa föreskrifter tillämpas jämsides med föreskrifterna för proven i pappersform till och med examen

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan ett studieplaneringsverktyg Alla studerande vid ÅA ska göra en personlig studieplan MinPlan: ett verktyg Studiechef Sanna Westerlund Studierådgivare

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: NN. Mottagning

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 MDH 2.1.2-68/13 Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120 points Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för

Läs mer

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande)

Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen. gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen gäller från och med hösten 2008 uppdaterad 28.8.2015 (för årskurs 1 och magisterstuderande) Översikt: Praktik i barnträdgårdslärarutbildningen, 16 sp + 10 sp inom

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR SOCIAL-, HÄLSO- OCH IDROTTSOMRÅDET 2013 Antagningsgrunderna för social- och hälsoområdet presenteras nedan medan antagningsgrunderna för idrott presenteras på sid. 5 6. Poängsättningen

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT)

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Studieorientering 24.8.2015 Ulla Bäckström Studieorientering Kort presentation av Fakulteten Denna veckas program Var få information om studierna

Läs mer

Statsrådets förordning om universitetsexamina

Statsrådets förordning om universitetsexamina Statsrådets förordning om universitetsexamina Given i Helsingfors den 19 augusti 2004 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 3

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017

INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 1(5) INFORMATION TILL DEN SOM BLIVIT ANTAGEN TILL DEN TVÅSPRÅKIGA ÄMNESLÄRARUTBILDNINGEN I HELSINGFORS 2017 Välkommen till ämneslärarutbildningen! De pedagogiska studierna för lärare (60 sp) utgör en del

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 TEOLOGISKA FAKULTETEN

ANSÖKNINGSGUIDE 2010 TEOLOGISKA FAKULTETEN 1 ANSÖKNINGSGUIDE 2010 TEOLOGISKA FAKULTETEN 2 TIDTABELL FÖR ANTAGNINGEN 2010 Ansökningstiden utgår... 16.4.2010 Undantag: Separat antagning av internationella sökande som avlagt lägre eller högre högskoleexamen

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 17 juni 2014 INNEHÅLL EXAMENSSTADGA... 1 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift...

Läs mer