Centret för språk och kommunikation/åbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centret för språk och kommunikation/åbo"

Transkript

1 Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo, tfn Kanslitid: må to 9 12, Utbildningschef: Jylhä, Jan, PM, FM. Mottagning ti 10 12, tfn , INSA , Arken B201, Studierådgivare: Huttunen, Jaana. Mottagning må to 9 12, tfn , Arken B202 A, Läs våra webbsidor! På vår webbsidorna hittar du examenskraven för olika fakulteter och utbildningsprogram, tillvägagångssätt för språkgranskning, testning, tillgodoräknande av prestationer o.s.v. För information om eventuella förändringar i undervisningen, för nya kurser och övrig aktuell information hänvisar vi likaså till våra webbsidor: Datum under läsåret Period I v Period II v Period III v Period IV v Perioderna kan avslutas med några dagars självstudietid och tid för tentamina.

2 2 Anmälan till kurser Till alla språkcentrets kurser anmäler man sig i MinPlan. Ifall en kurs går i flera parallella grupper (=versioner) på olika tider måste du på förhand bestämma vilken version du vill anmäla dig till. Observera att nedanstående information gäller anmälan till kurser. Anmälan till språkprov, slutförhör och omtentamen görs på andra sätt. Logga in i MinPlan Klicka på Mina anmälningar Om kursen och den version du vill anmäla dig till finns i listan: klicka på [Visa uppgifter] för kursen för att se att den inte redan är fullbokad.* klicka på [Anmäl] eller Om kursen du vill anmäla dig till inte syns ska du: klicka på Lägg till kurs (i menyn till vänster) leta fram den kurs och den version du vill anmäla dig till (sök t.ex. på kursnamn eller kurskod och år Obs: Om du använder för många sökkriterier hittar du inte kursen. klicka i rutan Välj och klicka sedan på knappen Lägg till klicka på [Visa uppgifter] för kursen för att se att den inte redan är fullbokad.* klicka på [Anmäl] följande text dyker upp uppe till höger: [meddelande] : Kursanmälan lyckades. * Ifall du märker att en kurs redan är fullbokad kan du trots allt anmäla dig, ifall det inte finns andra kursversioner som passar in i din kalender och som inte är fullbokade. Du läggs i så fall på reservlistan. Genast i början av den första lektionen fastställs deltagarlistan enligt hur många som faktiskt är på plats. Då tas personer från reservlistan med i mån av möjlighet. I första hand hoppas vi att du anmäler dig till en kursversion där det finns lediga platser. Kontrollera alltid att kurstiderna passar in i din kalender och anmäl dig inte till flera versioner för säkerhets skull! Ifall det visar sig att någon är anmäld till fel version så ordnar vi upp

3 3 det vid kursstarten. CSK försöker alltid ordna så att alla som behöver ta en kurs just då också får plats i någon grupp. Deltagarna till kurserna tas ut i anmälningsordning bland dem som är närvarande i början av den första lektionen. En förutsättning för att få börja på en kurs är att du, förutom att du är anmäld till kursen, även kommer i tid till den första lektionen eller till det möte som är utannonserat i undervisningsprogrammet. Meddela läraren eller kansliet ) på förhand om du av tvingande skäl, t.ex. sjukdom, inte kan delta första gången. I annat fall kan din plats gå till någon på reservlistan. Anmälningstider för läsåret Period I: Period II: Period III: Period IV: Slutförhör, omtentamen och nivåtest Efter kurserna ordnas slutförhör. Tid och plats bestäms av kursens lärare. Efter detta slutförhör ordnas dessutom en omtentamen för dem som inte klarat slutförhöret eller vill höja vitsordet. Tentamensrätten upphör 15 månader efter att kursen avslutats. Hösten 2015 Kom i god tid till omtentamen helst tio minuter på förhand! Ta med identitetsbevis! fr 28.8 Omtentamen kl i B 301 (Panorama). Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl fr 28.8 Nivåtest i tyska kl i B 301 (Panorama). Ingen förhandsanmälan krävs. Alla som har förkunskaper i tyska ska delta i detta nivåtest. Det gäller såväl allmänna kurser som kurserna för ekonomutbildningen. Resultatet från ett nivåtest är giltigt i högst två år. Den som inte har möjlighet att delta i nivåtestet den 28.8 eller kan skriva det som e-tent: Testet är öppet hela ti-

4 4 den, men om du tänker delta i höstens kurser bör du ha avlagt testet senast den 25 augusti. Resultaten från e-testet meddelas i slutet av augusti, tillsammans med resultaten från det ordinära nivåtestet. fr 28.8 Nivåtest i ryska kl i M 233. Alla som ämnar delta i Ryska 3 och har förkunskaper från skolan och inte har gått Ryska 2 vid språkcentret (med vitsordet minst två) ska delta i detta nivåtest. Meddela per e-post senast torsdagen den 27.8 kl om du vill delta i testet. må Nivåtest i tyska kl i Panorama (Arken B 301). Ingen förhandsanmälan krävs. Alla som har förkunskaper i tyska ska delta i detta nivåtest. Det gäller såväl allmänna kurser som kurserna för ekonomutbildningen. Resultatet från ett nivåtest är giltigt i högst två år. Våren 2016 Kom i god tid till omtentamen helst tio minuter på förhand! Ta med identitetsbevis! to 7.1 Omtentamen kl i Armfelt. Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl fr 18.3 Omtentamen kl i Helikon & Parnassos (Arken A202 och 203). Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl fr 20.5 Omtentamen kl i Armfelt. Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl Ett omtentamenstillfälle ordnas ytterligare i månadsskiftet augusti-september 2016.

5 5 Språkprov i finska Observera att det är möjligt att avlägga samtliga delar av språkprovet (Hörförståelse, Muntlig framställning, Läsförståelse, Skriftlig framställning) inom kursen, utan att delta i språkprovstillfället! Studerande med vaga kunskaper rekommenderas varmt att ta kursen. Språkproven har en egen portal på webben där du anmäler dig och får mer information: https://web.abo.fi/csk/finska/abo. Provet börjar med hörförståelsedelen och följs av proven i skriftlig framställning och textförståelse. Reservera minst 3 timmar för provet om du tar alla tre delproven. Delprovet i muntlig framställning ordnas separat (individuella intervjutillfällen) och kan tas antingen före eller efter språkprovet. Boka tid via portalen. Nya tider läggs till hela tiden efter behov. Under sommaren ordnas inte prov i muntlig framställning. Det är möjligt att anmäla sig till enskilda delprov för att försöka höja vitsordet. Om man inte klarar ett delprov med önskat resultat på tre försök hänvisas man till kursen. Hösten 2015 Torsdag 24.9 kl Ekonomutbildningen, Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Onsdag kl FHPT, Armfelt. Anmälning (Pesonen) Torsdag kl PK- och RN-examen, Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Onsdag kl FNT, Armfelt. Anmälning (Pesonen) Ingen akademisk kvart! Kom i god tid till språkprovet helst en halv timme på förhand! Ta med identitetsbevis! Våren 2016 Torsdag 18.2 kl Ekonomutbildningen, Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Onsdag 24.2 kl FNT Armfelt. Anmälning (Pesonen) Onsdag 23.3 kl FHPT Armfelt. Anmälning (Pesonen)

6 6 Torsdag 21.4 kl PK- och RN-examen Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Ingen akademisk kvart! Kom i god tid till språkprovet helst en halv timme på förhand! Ta med identitetsbevis! Ersättande språkprov i engelska Obs! Man får delta i provet en gång. Provet ordnas en gång per år för och är avsett för studerande med mycket goda kunskaper i engelska. Godkänt prov ersätter den fakultets- eller ämnesområdesspecifika kursen i engelska. För att kunna delta i provet ska man uppfylla något av följande kriterier: 1) Minst vitsordet eximia i lång engelska i studentexamen, 2) IB- eller EB-examen, 3) 20 sp studier vid ämnet engelska, 4) Högskolestudier på engelska utomlands. Det ersättande språkprovet i engelska anordnas följande gånger under läsåret: Målgrupp Tidpunkt Plats Deadline FHPT , kl Helikon-Parnassos , kl. 12 (A ) FNT , kl Panorama (B 301) , kl. 12 PK, RN , kl Panorama (B 301) , kl. 12 Ekonomutbildningen , kl Helikon-Parnassos (A ) , kl. 12 Den som önskar delta i provet ska lämna in en kopia av studentexamensbetyget eller ett studieregisterutdrag till språkcentrets kansli i god tid. Observera deadline! Kansliet meddelar per e-post senast två dagar före respektive prov huruvida kriterierna för deltagande är uppfyllda.

7 7 Tillgodoräknande av tidigare språkstudier Studerande som har språkstudier från ett annat universitet, en annan högskola eller yrkeshögskola enligt motsvarande krav som gäller vid Åbo Akademi kan anhålla om att få räkna dessa studier till godo. En skriftlig anhållan kompletterad med intyg lämnas till språkcentrets kansli. Kurser kan godkännas helt eller delvis, och ibland krävs kompletterande tentamen eller en annan prestation. En blankett för anhållan finns på vår webbplats. Samma förfarande gäller om en studerande av något godtagbart skäl önskar avlägga kursen utanför den normala undervisningen. Skrivhandledning Under arbetet med din kandidat- eller magisteravhandling kan du få individuell skrivhandledning. Skrivhandledaren kan svara på dina språkfrågor och ge skrivråd som kan underlätta skrivprocessen. Språkcentret erbjuder skrivhandledning på svenska och engelska. Mera information finns på vår webbplats Språkintyg Om du har deltagit i en kurs vid språkcentret kan du få ett kostnadsfritt intyg. Detta ska beställas från kansliet minst en vecka på förhand. Om du inte har deltagit i någon kurs men vill ha ett språkintyg för t.ex. studier eller arbete utomlands, kan test ordnas i de språk som undervisas vid språkcentret. Testet tillsammans med intyget kostar 40. Anmälan till test görs minst två veckor på förhand. Om du har avlagt flera nivåer av ett främmande språk vid språkcentret kan du anhålla om ett separat intyg över dina språkstudier. På intyget anges vilka delkurser du har avlagt, omfattningen i studiepoäng, vitsordet och datum för delkurserna. Vidare anges nivån enligt den europeiska referensramen för språk (CEFR). Sänd din anhållan per e-post till Språkintyget kostar 12.

8 8 Undervisning CSK, Åbo Kurs Period Kod Version Lärare Dag, tid Rum Veckor Börjar Kurser i svenska och finska Svenska för finskspråkiga (5 sp) Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före Nyman må, on G Nyman må, on G Nyman ti, to G Muntlig förmåga i finska (FHPT) Skriftlig förmåga i finska (FHPT) Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före Kurs 1 Pesonen må, on B Pesonen ti, to B Muntlig förmåga i finska (PK- och RN-examen) (2 sp) Skriftlig förmåga i finska (PK- och RN-examen) (3 sp) Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före Kurs 1 Ali-Laurila må, on G 105, B Muntlig förmåga i finska (FNT) (5 sp) Skriftlig förmåga i finska (FNT) (5 sp) Studerande inskrivna efter avlägger finskan första studieåret, studerande inskrivna före andra eller tredje studieåret.

9 9 Kurs 1 NN må, on B NN må, on B 205, M Muntlig framställning i finska (ekonomutbildningen) (2 sp) Skriftlig framställning i finska (ekonomutbildningen) (3 sp) Kurs Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före II 1 Ali-Laurila må , ti , to M 227, B 206, B Finska preparationskurs (5 sp) 1 Pesonen ti, to B Engelska Vetenskapligt skrivande på engelska Akademiska färdigheter i engelska för magisterstuderande I (3 sp) För utländska studerande. I III 1 Gattoni ti, to B Gattoni on B , Gattoni ti, to B Tidtabellen för version 2 är lämpad för studerande inom magistersprogrammet Biomedical Imaging, till vilka företräde ges Akademiska färdigheter i engelska för magisterstuderande II (3 sp) För inhemska studerande som skriver på engelska.

10 10 II IV 1 Gattoni ti, to B Gattoni ti, to B Fakultetsinriktade kurser i engelska Engelska (farmaci) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/farmaci (4 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Lindahl ti, to B Engelska (biovetenskaper) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/biovetenskaper (4 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Lindahl må, on B 301, B Lindahl må, on B Engelska (naturvetenskaper) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/naturvetenskaper (4 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Gallagher ti, , fr B 301 B Engelska (FHPT) (5 sp) Avläggs första studieåret, även för TF, HF- och IPL-studerande inskrivna före

11 11 1 Lindahl må, on B Barclay må, on B Gattoni må, on B Lindahl ti, to B Gattoni ti, to B Version rekommenderas i första hand för studerande i psykologi och logopedi. Version 2 rekommenderas i första hand för studerande i teologi och religionsvetenskap Engelska (PK- och RN-examen) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/PK- och RN-examen (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Barclay må, on B Barclay ti, to B Barclay må, on B Barclay ti, to B Version 3 av kursen rekommenderas i första hand för studerande inom rättsnotarieutbildningen och studerande i folkrätt Engelska (kemiteknik) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/kemiteknik (5 sp) Avläggs andra eller tredje studieåret, beroende på ämne, studerande inskrivna före Lindahl ti, to B Engelska (informationsteknologi) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/informationsteknologi (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före

12 12 1 Lindahl må, on B Engelska (ekonomutbildningen) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/ekonomutbildningen (6 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Observera att versionerna 1 och 3 är snabbare versioner, tre lektioner per vecka. I III 1 Gattoni ti, on, to B Gallagher on, fr B Gattoni ti, on, to B Gallagher on, fr G 105, B Främmande språk Tyska 1 (5 sp) 1 Häggvik må, on B 306, B Häggvik ti, to B 302, B Häggvik må, on B 306, B Häggvik ti, to B 306, B Tyska 2 (5 sp) 1 Häggvik ti, to B 307, B Häggvik må, on B 306, B Tyska 3 (5 sp) 1 Häggvik må, on B 307, B

13 Tyska 4 (5 sp). Kursen erbjuds inte under läsåret. Intresserade kan delta i kursen Tyska/ekonomutbildningen, nivå 4 (5 sp). Observera dock att kursen p.g.a. sitt ekonomiska innehåll kräver insikter i ekonomi samt förkunskaper gällande tysk ekonomisk terminologi som motsvarar kursen Tyska för ekonomutbildningen, nivå 3. Om du inte har deltagit i denna kurs, måste du innan nivå 4 börjar bli godkänd i ett terminologitest. Instuderingsmaterial och närmare instruktioner ger kursens lärare: Tyska 2 (ekonomutbildningen) (5 sp) Kursen avläggs under valfritt år. Ingen kurs erbjuds Tyska/ekonomutbildningen, nivå 2 (6 sp) 1 Johansson ti, to M 227, B Johansson ti, to B 307, B Tyska 3 (ekonomutbildningen) (5 sp) Kursen avläggs under valfritt år. Ingen kurs erbjuds Tyska/ekonomutbildningen, nivå 3 (5-6 sp) På grund av sitt ekonomiska innehåll lämpar kursen sig inte för första årets studerande. 1 Johansson må, on B 302, B Tyska 4 (ekonomutbildningen) (5 sp) Kursen avläggs under valfritt år. Ingen kurs erbjuds Tyska/ekonomutbildningen, nivå 4 (5 sp) B 302, M 1 Johansson må, on Eftersom vi under kursen arbetar med ekonomisk tyska på en relativt hög nivå, krävs som förkunskaper terminologi som motsvarar den som ingår i kursen Tyska för ekonomutbildningen, nivå 3. Om du inte har deltagit i denna kurs, måste du innan nivå 4 börjar bli godkänd i ett terminologitest. Instuderingsmaterial och närmare instruktioner ger kursens lärare: Notera också att kursen p.g.a. sitt ekonomiska innehåll inte lämpar sig för första årets studerande.

14 Franska 1 (5 sp) 1 Panisse ti, to B 306, M Panisse ti, to B 302, M Franska 2 (5 sp) 1 Panisse må, on B 302, M Panisse ti, to M 227, B Franska 3 (5 sp) 1 Panisse må, on M Panisse må, on M Franska 4 (5 sp) 1 Panisse må, on M 227 ' Ryska 1 (5 sp) 1 Salminen må, on B 206, M Salminen må, on B Ryska 2 (5 sp) 1 Salminen må, on B Ryska 3 (5 sp) 1 Salminen må, on B

15 Spanska 1 (5 sp) 1 Laaksonen må, on B 306, B Laaksonen ti, to B 301 B Laaksonen må, on B 205, B Spanska 2 (5/6 sp) Ekonomistuderande inskrivna före utför extra uppgifter för 6 sp. 1 Laaksonen må, on B 301, B Laaksonen ti, to B 302, B Spanska 3 (5 sp) 1 Laaksonen ti, to B 302, G Spanska 4 (5 sp) 1 Laaksonen ti, to M Latin 1 (5 sp) 1 Laato ti, to G Laato Nätkurs, inledande möte 10.9 kl (frivilligt) i B Laato må, on B Latin 2 (5 sp) 1 Laato ti, to B Laato Nätkurs, inledande möte 19.1 kl (frivilligt) i B

16 Japanska grundkurs I (4 sp) 1 Helle Se Japanska grundkurs II (4 sp) 1 Helle Se Japanska fortsättningskurs I (4 sp) 1 Helle Se Kinesiska grundkurs I (4 sp) 1 Zhu Se Kinesiska grundkurs II (4 sp) 1 Zhu Se Kinesiska fortsättningskurs I (4 sp) 1 Zhu Se Språkkurser för utländska studerande Svenska som främmande språk, nivå 1 (5 sp) 1 Hagström må, on B 306, B Hagström må, on B 306, B Sandberg ti, to B 302, B Hagström må, on B 302, B Hagström må, on B Sandberg ti, to B 301, B

17 Svenska som främmande språk, nivå 2 (5 sp) 1 Sandberg ti, to B 205, B Sandberg må, on B 307, B Svenska som främmande språk, nivå 3 (5 sp) 1 Sandberg on, fr M 227, B Svenska som främmande språk, nivå 4 (5 sp) 1 Sandberg må, on M 227, B Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp) 1 Pesonen ti, to B 306, B Pesonen ti, to B 306, B Kommunikation, vetenskapligt skrivande Akademisk framställning (FHPT) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Akademisk framställning (ekonomutbildningen) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Akademisk framställning (PK, RN) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Akademisk framställning (FNT) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds

18 Kommunikationsprocesser/HF (3 sp) För studerande inskrivna före som har kursen ogjord. Även psykologi och logopedi. I II 1 Palmberg må, on B Palmberg må, on B Vetenskapligt skrivande/hf (2 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före Även psykologi och logopedi. I 1* Nyman fr B * 2.10 II 2* Nyman må B * 9.11 III 3* Nyman må M * ** Vidjeskog må B ** 11.1 IV 5*** Vidjeskog må G > *** 14.3 * fortsätter samordnat med ämnenas kandidatseminarier ** språkstuderande *** språkstuderande, intensivkurs; lektionstiderna fastslås den Kommunikationsfärdigheter II/TF (2 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före II 1 Palmberg fr G Kommunikation/PK- och RN-examen (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före I 1 Vidjeskog ti B II 2 Vidjeskog to B III 3 Vidjeskog ti B IV 4 Vidjeskog on G Version 4 kan tas också av andra årets studerande.

19 Kommunikation/NaK- och farmaceutexamen (3 sp) Rekommenderas i första hand för tredje årets studerande inskrivna före I II III 1 Palmberg on G Palmberg on G Vidjeskog to B Version 3 rekommenderas för studerande i miljöbiologi, cellbiologi samt cell- och molekylärvetenskap.. 4 Palmberg to G * 21.1 Version 4 är reserverad för studerande inom farmaceututbildningen. * fortsätter samordnat med ämnets kandidatseminarier Kommunikation/datateknik och kemiteknik (3 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före II III 1 Palmberg ti Uppsamlingskurs B Nyman on C Palmberg ti G * 2.2 Version 3: datateknik och datavetenskap * fortsätter samordnat med ämnets kandidatseminarier Kommunikation/ekonomutbildningen (5 sp) För studerande inskrivna före som har kursen ogjord. 1 NN on B Svenska, affärskommunikation (skolutbildningsspråk finska) (2 sp) För studerande inskrivna före som har kursen ogjord. IV 1 NN on B Vetenskapligt skrivande/ekonomie kandidatutbildningen (2 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före

20 20 III 1 Palmberg må G * Palmberg ti G * Palmberg må G * Palmberg fr G * 5.2 * fortsätter samordnat med ämnets kandidatseminarier Vetenskapligt skrivande för magisterstuderande (3 sp) I Obligatorisk för magisterstuderande inom ekonomutbildningen. 1 Vidjeskog on B , Version 1 av kursen är ämnad för distansstuderande som inte kan gå på den normala undervisningen i någon av de övriga versionerna. II III IV 2 Vidjeskog ti G Vidjeskog on G Vidjeskog to G

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: NN. Mottagning

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12 csk-utbildningschef@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Maria Nyman. Mottagning

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Studieorientering för nya studerande TkK-examen

Studieorientering för nya studerande TkK-examen Studieorientering för nya studerande TkK-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för språk

Läs mer

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL

Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Studieorientering för nya studerande vid HF och IPL Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret för

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE

PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE Centret för språk och kommunikation PM: PLANERINGSMÖTE CSK-FSE 8.2.2016 Närvarande: Joanna Anckar, Tom Björkfors, Tua Henriksson, Malin Johansson, Icca Krook, Minna Lostedt, Sonja Vidjeskog Allmänna riktlinjer

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 3 Gemensamma och språkstudier för magisterexamen... 6 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande

Läs mer

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 1 SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 901020.0 Kommunikationsfärdigheter II/TF (2 sp) Communication skills II: Faculty of Theology På kursen synliggörs olika kommunikationsprocesser för att göra studerandena mera

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

Undervisningsprogram Uppdaterat Matematik

Undervisningsprogram Uppdaterat Matematik Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterat 29.06.2017 Matematik Tutorer: Jessica Heinonen och Jenni Salomäki Föreläsningstider: 8-10 = kl. 8.15-9.45, 10-12 = kl. 10.15-11.45, 13-15 = kl. 13.30-15.00, 15-17

Läs mer

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 30.12.2015. Matematik

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 30.12.2015. Matematik Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 30.12.2015 Matematik Notera att utbildningen är planerad enligt ingången matematik/fysik. Se närmare information i studiehandboken. Tutorer: Oscar Granlund och

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

Centret för språk och kommunikation i Åbo

Centret för språk och kommunikation i Åbo Centret för språk och kommunikation i Åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365, fax 215 4807. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Direktör:

Läs mer

Undervisningsprogram Uppdaterat Farmaci

Undervisningsprogram Uppdaterat Farmaci Undervisningsprogram 2016-2017 Uppdaterat 15.11.2016 Farmaci Tutorer: Aamu Melkas, Jonas Österlund och Milla Jalonen Föreläsningstider: 8-10 = kl. 8.15-9.45, 10-12 = kl. 10.15-11.45, 13-15 = kl. 13.30-15.00,

Läs mer

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION ( Kommunikationsfärdigheter I (3 sp)

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION ( Kommunikationsfärdigheter I (3 sp) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 582000.0 (2013-2014 Kommunikationsfärdigheter I (3 sp) Communication Skills I Målsättningar och innehåll Målet är att den studerande tillägnar sig grundläggande färdigheter att

Läs mer

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION ( Kommunikationsfärdigheter I (3 sp)

SPRÅK OCH KOMMUNIKATION ( Kommunikationsfärdigheter I (3 sp) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION 582000.0 (2013-2014 Kommunikationsfärdigheter I (3 sp) Communication Skills I Målsättningar och innehåll Målet är att den studerande tillägnar sig grundläggande färdigheter att

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Undervisningsprogram Uppdaterad Farmaci

Undervisningsprogram Uppdaterad Farmaci Uppdatering 25.8: Nya föreläsningstider för 280091.0 Läkemedelskemi Uppdatering 10.10: 260016 flyttar fredagen den 10.11 till Aud A/Gadolinia Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterad 10.10.2017 Farmaci

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter!

STUDERA VID ÅBO AKADEMI. Ett universitet med många möjligheter! STUDERA VID ÅBO AKADEMI Ett universitet med många möjligheter! SVENSKSPRÅKIGT UNIVERSITET Grundat 1918 5 500 grundexamensstuderande 1 050 utländska studerande från 80 länder 4 fakultet 20 utbildningar

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

Modelläsordning 2014 2015 Kandidatprogram i teknikvetenskap Datateknik, andra studieåret

Modelläsordning 2014 2015 Kandidatprogram i teknikvetenskap Datateknik, andra studieåret 1.12.2014 Modelläsordning 2014 2015 Planering av studier Studieguider Studieguider finns på Aalto Nätguider webbplats (http://studyguides.aalto.fi). Mer detaljerade beskrivningar av kurserna finns på Noppa

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Latin 1 (5 sp) Latin 1. Latin 1 (5 sp) Latin ( version 1) Målsättningar och innehåll. Lärandemål

Latin 1 (5 sp) Latin 1. Latin 1 (5 sp) Latin ( version 1) Målsättningar och innehåll. Lärandemål 907910.0 (2011-2012 version 1) (5 sp) västerländska språk. Efter avslutad kurs har den studerande en kännedom om Kontaktundervisning och hemarbete. På kursen behandlas latinets formlära och syntaxens elementa.

Läs mer

Undervisningsprogram Uppdaterad Uppdatering 15.11: Träff för Kandidatavhandling i biovetenskaper flyttad till v.

Undervisningsprogram Uppdaterad Uppdatering 15.11: Träff för Kandidatavhandling i biovetenskaper flyttad till v. Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterad 28.06.2017 Uppdatering 15.11: Träff för 282900 Kandidatavhandling i biovetenskaper flyttad till v. 48 Miljö- och marinbiologi (M&M) Tutorer för utbildningslinjen

Läs mer

MinPlan: Att komma igång och hitta information

MinPlan: Att komma igång och hitta information MinPlan: Att komma igång och hitta information 28.8.2012 Monica Nerdrum Åbo Akademi Lärcentret Fänriksgatan 3 B 28.8.2012 1 Lärandemål för denna kurs Efter godkänd kurs förväntas deltagaren kunna: Använda

Läs mer

MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 ( )

MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 ( ) MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 (19.2.2007) 1. Kursanmälan 1 1.1 Kursanmälan öppen 1 1.2 Anmälan till kurs 1 1.3 Anmälan till kurser utanför studieplanen 1 1.4 Återta anmälan 2 1.5 Bekräftan

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

5 Språkkurser för ekonomutbildningen

5 Språkkurser för ekonomutbildningen 5 Språkkurser för ekonomutbildningen 5.1 Svenska För information om tider och platser, se http://www.abo.fi/csk/web/studieinfo/csk-undervisning06-07.htm 904550.0 Kommunikation för ekonomutbildningen (

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v

ÅRSKURS 1 Period 1 v Information för nybörjare (åk 1) i matematik och statistik ges den 29.8.2013 kl. 14.15-16 i, ASA B, Fänriksg.3, III vån. Tutorer: Jenni Hakala och Jennifer Lindholm Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Läs mer

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik Studierna inom utbildningsprogrammet ändrades hösten 2005 så att man först avlägger teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen

Läs mer

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn

Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn Studieuppläggning datavetenskap Heidi Karlsson Studierådgivare Rum 207, Gripen (2 vån) Tfn 215 3540 it-studieradgivare@abo.fi Mottagning enligt överenskommelse Fakultetsområdet i naturvetenskaper och teknik

Läs mer

Undervisningsprogram Uppdaterat Geologi och mineralogi

Undervisningsprogram Uppdaterat Geologi och mineralogi Undervisningsprogram 2017-2018 Uppdaterat 22.08.2017 Geologi och mineralogi Tutor: Daniel Bergman Föreläsningstider: 8-10 = kl. 8.15-9.45, 10-12 = kl. 10.15-11.45, 13-15 = kl. 13.30-15.00, 15-17 = kl.

Läs mer

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT)

Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Välkommana till Fakulteten för naturvetenskap och teknik (FNT) Studieorientering 24.8.2015 Ulla Bäckström Studieorientering Kort presentation av Fakulteten Denna veckas program Var få information om studierna

Läs mer

TILLGODORÄKNANDE av studier. Joanna Anckar, Minna Lostedt, Monica Nylund, Tuija-Liisa Pohja studierådgivare

TILLGODORÄKNANDE av studier. Joanna Anckar, Minna Lostedt, Monica Nylund, Tuija-Liisa Pohja studierådgivare TILLGODORÄKNANDE av studier Joanna Anckar, Minna Lostedt, Monica Nylund, Tuija-Liisa Pohja studierådgivare Tillgodoräknande av studier 31.8.2016 1 Tillgodoräknande av studier Endast universitets-/högskolestudier

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 28.10.2016 Dessa föreskrifter tillämpas parallellt med föreskrifterna för pappersprovet med början från examen

Läs mer

( version 1) Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp) Swedish, Grammar and Proficiency (Finnish Speakers)

( version 1) Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp) Swedish, Grammar and Proficiency (Finnish Speakers) 902501.0 (2012-2013 version 1) Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp) Swedish, Grammar and Proficiency (Finnish Speakers) Målsättningar och innehåll Målet är att göra de studerande

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp) Swedish, Grammar and Proficiency (Finnish Speakers)

Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp) Swedish, Grammar and Proficiency (Finnish Speakers) 902501.0 (2011-2012 version 1) Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp) Swedish, Grammar and Proficiency (Finnish Speakers) Målsättningar och innehåll Målet är att göra de studerande

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

Enheten för gemensam undervisning YoYo. Studier i konstteori och konsthistoria Språk- och kommunikationsstudier

Enheten för gemensam undervisning YoYo. Studier i konstteori och konsthistoria Språk- och kommunikationsstudier Enheten för gemensam undervisning YoYo Studier i konstteori och konsthistoria Språk- och kommunikationsstudier Gemensam undervisning, vad är det? Vid högskolan för konst, design och arkitektur ansvarar

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK

FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK FÖRESKRIFTER FÖR DE ELEKTRONISKA PROVEN I DET ANDRA INHEMSKA SPRÅKET OCH I FRÄMMANDE SPRÅK 25.9.2015 Dessa föreskrifter tillämpas jämsides med föreskrifterna för proven i pappersform till och med examen

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

( version 1) Latin 1

( version 1) Latin 1 1) Målsättningar och innehåll Studierna i latin ger studerandena större förståelse av vår kultur och många modersmålet. Kontaktundervisning och hemarbete. På kursen behandlas latinets formlära och syntaxens

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015. Cellbiologi Uppdaterat 31.8.2015 (ÅK3, p1, Statistik för beteendevetare)

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015. Cellbiologi Uppdaterat 31.8.2015 (ÅK3, p1, Statistik för beteendevetare) Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015 Cellbiologi Uppdaterat 31.8.2015 (ÅK3, p1, Statistik för beteendevetare) För information för nybörjare (åk 1) se undervisningsprogrammet för cell och

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser SNABBINSTRUKTIONER 1(5) Uppdaterad 31.3.2008 Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser Innehåll: 1 Allmänt om systemet samt rådgivning... 1 1.1Rätt att delta i personalutbildning...

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period I (v.36-43) Finska 5 sp 912730.0 NN - Grupp 1 36-43 Må, On 13.15-14.45 Se CSK - Grupp 2 36-43 Ti, To 13.15-14.45 Se CSK Svenska

Läs mer

Snart färdig- informationstillfälle

Snart färdig- informationstillfälle Snart färdig- informationstillfälle 15.11.2017 13.30-14.30 på svenska 14.30-15.30 in English studierådgivare Jessica Lindroos Fakulteten för naturvetenskaper och teknik Anhålla om betyg Tidpunkt: När du

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

Finska språket. Första året 2015-2016

Finska språket. Första året 2015-2016 Finska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015. DATAVETENSKAP Uppd. 30.10.2015 Åk 4-5 p3: Data Mining and Text Mining inhiberad

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015. DATAVETENSKAP Uppd. 30.10.2015 Åk 4-5 p3: Data Mining and Text Mining inhiberad Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015 DATAVETENSKAP Uppd. 30.10.2015 Åk 4-5 p3: Data Mining and Text Mining inhiberad Tutorer i datavetenskap: Mattias Levlin, Marianne Mattila och Niklas

Läs mer

VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik!

VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik! VÄLKOMMEN till fakulteten för naturvetenskaper och teknik! 24.8.2015 Utbildningslinjen för biovetenskaper Utbildningslinjen för farmaci Studierådgivare Heidi Karlsson Personal och enheter Dekanus Prof.

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Pedagogiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten 54 Pedagogiska fakulteten Examina Vid Pedagogiska fakulteten kan man avlägga pedagogie magisterexamen omfattande 160 sv samt pedagogie kandidatexamen omfattande 120 sv. Läsåret 2004-2005 antas studerande

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 8.11.2017 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne

7. Datavetenskap. 7.a Kandidatexamen i naturvetenskaper. 7.a.1 Översikt. 7.a.2 Huvudämne 7. Datavetenskap Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2010 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna struktur

Läs mer

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 Handbok För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 20.4 2016 Informationsmaterial om spridd examen för studerande Spridd examen innebär att man skriver studentprov under flera på varandra

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 3.7.2015 DATATEKNIK

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 3.7.2015 DATATEKNIK Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 3.7.2015 DATATEKNIK Uppd. 13.10.2015 Åk3, p3: Sannolikhetslära och statistik Tutorer i datateknik: Olli Arokari och Gustaf Österberg Föreläsningstider: 8-10 =

Läs mer

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen Dagens program Studierna i de inhemska språken i kandidatexamen Introduktion till studier på Kandidatprogrammet i Elektroteknik inledning av kursen och praktiska ärenden Kurspraxis och modelläsordningar

Läs mer

SVENSKA ( Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp)

SVENSKA ( Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp) SVENSKA version 1) 902501.0 (2009-2010 version 4) Svenska, grammatik och språkriktighet (skolutb.språk finska) (2 sp) Övriga anmärkningar Förfrågningar och anmälningar kan riktas direkt till lokalarrangören:

Läs mer

Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet

Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet Informationstillfälle om undervisningsplaneringen & information från fakultetskansliet 8.2.2017 Tua Henriksson Joanna Anckar, Marina Hamberg, Minna Lostedt, Reeta Marjamaa, Monica Nylund,Tuija-Liisa Pohja

Läs mer

Snart färdig- informationstillfälle

Snart färdig- informationstillfälle Snart färdig- informationstillfälle 18.11.2015 13.30-14.30 på svenska 14.30-15.30 in English Studierådgivare/Study Advisors Kerstin Fagerström, Heidi Karlsson och Jessica Lindroos Fakulteten för naturvetenskaper

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

Svenska språket. Första året 2015-2016

Svenska språket. Första året 2015-2016 Svenska språket Första året 201-2016 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Institutionen för psykologi och logopedi

Institutionen för psykologi och logopedi Förhandsanmälan * Närvaro * Skräddarsydda lösningar * Delprestationer * Materialhantering * Ansvar * Föreläsningspraxis * Kursfeedback * Hjälpmedel och stöd * Tentresultat * Slutbedömning * Institutionen

Läs mer

Informationssystem

Informationssystem Informationssystem 2014-2015 Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter.

Läs mer

FINSKA. 902730.1 (2009-2010 version 1) Muntlig förmåga i finska/hf, TF

FINSKA. 902730.1 (2009-2010 version 1) Muntlig förmåga i finska/hf, TF FINSKA 902730.1 (2009-2010 version 1) Muntlig förmåga i finska/hf, TF (2 sp) Oral Finnish/Fac. of Arts & Theol. Studerande vars skolutbildningsspråk är svenska skall visa att de förvärvat sådana kunskaper

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Antagningningsinfo 2018 Seminarium för studiehandledare 3.11.2017 Linda Martelius Antagningsplanerare Hanken Svenska handelshögskolan

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

SPRÅKSTÖDET TJAFS ELLER RESURS? Jane Wingren Kati Palmberg

SPRÅKSTÖDET TJAFS ELLER RESURS? Jane Wingren Kati Palmberg SPRÅKSTÖDET TJAFS ELLER RESURS? Jane Wingren Kati Palmberg OM ÅA I UNIVERSITETSLAGEN 12 (29.6.2012/414) Utbildning av personer med kunskaper i svenska Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan, Helsingfors

Läs mer

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.)

b) NY KURS (Ange kursnamn, årskurs, önskad läsperiod, schemablocksplacering. Bifoga utkast till kursplan.) LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR NÄMND/NÄMNDER: Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) FÖRSLAGET GÄLLER: a) EXISTERANDE KURS (Ange kurskod

Läs mer

Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+

Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+ 2014-09-26 Sophia Börjeson Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+ Vad är OLS? Online Linguistic Support Språkstöd online som EU-kommissionen har upphandlat Nytt inom Erasmus+ Bakgrund till OLS:

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

Egenlärarträff för Biovet

Egenlärarträff för Biovet Egenlärarträff för Biovet 9.5.2014 Heidi Karlsson och Tove Forslund Dagens material kommer in på www.abo.fi/stodenhet/arkiv_egenlarfortb Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 9.5.2014 1 Dagens program

Läs mer

Kursbeskrivningar och kursdatabasen

Kursbeskrivningar och kursdatabasen Kursbeskrivningar och kursdatabasen - Att skapa och revidera kurser i MinPlan Uppdaterad 4/2016 Innehåll 1 Begrepp och information om undervisning och utbildning vid Åbo Akademi... 4 1.1 Studiehandbok,

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 9.11.2016 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan

Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning till tekniska vetenskaper och magisternivan 0 &. AboAkademi Naturvetenskaper och teknik FAKULTETSRADET Protokoll Foredragande Lotta Osterholm, -4449 Mote 5/2015 12. Antagningskriterier 2016 Fakultetsradet godkande antagningskriterierna for antagning

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics,

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics, www.hanken.fi Introduktionsdagarna 25-26 augusti 2016 Sabina Eerola Planerare för antagningsärenden, Studiebyrån Svenska handelshögskolan / Hanken

Läs mer