Centret för språk och kommunikation/åbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centret för språk och kommunikation/åbo"

Transkript

1 Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo, tfn Kanslitid: må to 9 12, Utbildningschef: Jylhä, Jan, PM, FM. Mottagning ti 10 12, tfn , INSA , Arken B201, Studierådgivare: Huttunen, Jaana. Mottagning må to 9 12, tfn , Arken B202 A, Läs våra webbsidor! På vår webbsidorna hittar du examenskraven för olika fakulteter och utbildningsprogram, tillvägagångssätt för språkgranskning, testning, tillgodoräknande av prestationer o.s.v. För information om eventuella förändringar i undervisningen, för nya kurser och övrig aktuell information hänvisar vi likaså till våra webbsidor: Datum under läsåret Period I v Period II v Period III v Period IV v Perioderna kan avslutas med några dagars självstudietid och tid för tentamina.

2 2 Anmälan till kurser Till alla språkcentrets kurser anmäler man sig i MinPlan. Ifall en kurs går i flera parallella grupper (=versioner) på olika tider måste du på förhand bestämma vilken version du vill anmäla dig till. Observera att nedanstående information gäller anmälan till kurser. Anmälan till språkprov, slutförhör och omtentamen görs på andra sätt. Logga in i MinPlan Klicka på Mina anmälningar Om kursen och den version du vill anmäla dig till finns i listan: klicka på [Visa uppgifter] för kursen för att se att den inte redan är fullbokad.* klicka på [Anmäl] eller Om kursen du vill anmäla dig till inte syns ska du: klicka på Lägg till kurs (i menyn till vänster) leta fram den kurs och den version du vill anmäla dig till (sök t.ex. på kursnamn eller kurskod och år Obs: Om du använder för många sökkriterier hittar du inte kursen. klicka i rutan Välj och klicka sedan på knappen Lägg till klicka på [Visa uppgifter] för kursen för att se att den inte redan är fullbokad.* klicka på [Anmäl] följande text dyker upp uppe till höger: [meddelande] : Kursanmälan lyckades. * Ifall du märker att en kurs redan är fullbokad kan du trots allt anmäla dig, ifall det inte finns andra kursversioner som passar in i din kalender och som inte är fullbokade. Du läggs i så fall på reservlistan. Genast i början av den första lektionen fastställs deltagarlistan enligt hur många som faktiskt är på plats. Då tas personer från reservlistan med i mån av möjlighet. I första hand hoppas vi att du anmäler dig till en kursversion där det finns lediga platser. Kontrollera alltid att kurstiderna passar in i din kalender och anmäl dig inte till flera versioner för säkerhets skull! Ifall det visar sig att någon är anmäld till fel version så ordnar vi upp

3 3 det vid kursstarten. CSK försöker alltid ordna så att alla som behöver ta en kurs just då också får plats i någon grupp. Deltagarna till kurserna tas ut i anmälningsordning bland dem som är närvarande i början av den första lektionen. En förutsättning för att få börja på en kurs är att du, förutom att du är anmäld till kursen, även kommer i tid till den första lektionen eller till det möte som är utannonserat i undervisningsprogrammet. Meddela läraren eller kansliet ) på förhand om du av tvingande skäl, t.ex. sjukdom, inte kan delta första gången. I annat fall kan din plats gå till någon på reservlistan. Anmälningstider för läsåret Period I: Period II: Period III: Period IV: Slutförhör, omtentamen och nivåtest Efter kurserna ordnas slutförhör. Tid och plats bestäms av kursens lärare. Efter detta slutförhör ordnas dessutom en omtentamen för dem som inte klarat slutförhöret eller vill höja vitsordet. Tentamensrätten upphör 15 månader efter att kursen avslutats. Hösten 2015 Kom i god tid till omtentamen helst tio minuter på förhand! Ta med identitetsbevis! fr 28.8 Omtentamen kl i B 301 (Panorama). Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl fr 28.8 Nivåtest i tyska kl i B 301 (Panorama). Ingen förhandsanmälan krävs. Alla som har förkunskaper i tyska ska delta i detta nivåtest. Det gäller såväl allmänna kurser som kurserna för ekonomutbildningen. Resultatet från ett nivåtest är giltigt i högst två år. Den som inte har möjlighet att delta i nivåtestet den 28.8 eller kan skriva det som e-tent: Testet är öppet hela ti-

4 4 den, men om du tänker delta i höstens kurser bör du ha avlagt testet senast den 25 augusti. Resultaten från e-testet meddelas i slutet av augusti, tillsammans med resultaten från det ordinära nivåtestet. fr 28.8 Nivåtest i ryska kl i M 233. Alla som ämnar delta i Ryska 3 och har förkunskaper från skolan och inte har gått Ryska 2 vid språkcentret (med vitsordet minst två) ska delta i detta nivåtest. Meddela per e-post senast torsdagen den 27.8 kl om du vill delta i testet. må Nivåtest i tyska kl i Panorama (Arken B 301). Ingen förhandsanmälan krävs. Alla som har förkunskaper i tyska ska delta i detta nivåtest. Det gäller såväl allmänna kurser som kurserna för ekonomutbildningen. Resultatet från ett nivåtest är giltigt i högst två år. Våren 2016 Kom i god tid till omtentamen helst tio minuter på förhand! Ta med identitetsbevis! to 7.1 Omtentamen kl i Armfelt. Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl fr 18.3 Omtentamen kl i Helikon & Parnassos (Arken A202 och 203). Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl fr 20.5 Omtentamen kl i Armfelt. Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl Ett omtentamenstillfälle ordnas ytterligare i månadsskiftet augusti-september 2016.

5 5 Språkprov i finska Observera att det är möjligt att avlägga samtliga delar av språkprovet (Hörförståelse, Muntlig framställning, Läsförståelse, Skriftlig framställning) inom kursen, utan att delta i språkprovstillfället! Studerande med vaga kunskaper rekommenderas varmt att ta kursen. Språkproven har en egen portal på webben där du anmäler dig och får mer information: https://web.abo.fi/csk/finska/abo. Provet börjar med hörförståelsedelen och följs av proven i skriftlig framställning och textförståelse. Reservera minst 3 timmar för provet om du tar alla tre delproven. Delprovet i muntlig framställning ordnas separat (individuella intervjutillfällen) och kan tas antingen före eller efter språkprovet. Boka tid via portalen. Nya tider läggs till hela tiden efter behov. Under sommaren ordnas inte prov i muntlig framställning. Det är möjligt att anmäla sig till enskilda delprov för att försöka höja vitsordet. Om man inte klarar ett delprov med önskat resultat på tre försök hänvisas man till kursen. Hösten 2015 Torsdag 24.9 kl Ekonomutbildningen, Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Onsdag kl FHPT, Armfelt. Anmälning (Pesonen) Torsdag kl PK- och RN-examen, Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Onsdag kl FNT, Armfelt. Anmälning (Pesonen) Ingen akademisk kvart! Kom i god tid till språkprovet helst en halv timme på förhand! Ta med identitetsbevis! Våren 2016 Torsdag 18.2 kl Ekonomutbildningen, Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Onsdag 24.2 kl FNT Armfelt. Anmälning (Pesonen) Onsdag 23.3 kl FHPT Armfelt. Anmälning (Pesonen)

6 6 Torsdag 21.4 kl PK- och RN-examen Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Ingen akademisk kvart! Kom i god tid till språkprovet helst en halv timme på förhand! Ta med identitetsbevis! Ersättande språkprov i engelska Obs! Man får delta i provet en gång. Provet ordnas en gång per år för och är avsett för studerande med mycket goda kunskaper i engelska. Godkänt prov ersätter den fakultets- eller ämnesområdesspecifika kursen i engelska. För att kunna delta i provet ska man uppfylla något av följande kriterier: 1) Minst vitsordet eximia i lång engelska i studentexamen, 2) IB- eller EB-examen, 3) 20 sp studier vid ämnet engelska, 4) Högskolestudier på engelska utomlands. Det ersättande språkprovet i engelska anordnas följande gånger under läsåret: Målgrupp Tidpunkt Plats Deadline FHPT , kl Helikon-Parnassos , kl. 12 (A ) FNT , kl Panorama (B 301) , kl. 12 PK, RN , kl Panorama (B 301) , kl. 12 Ekonomutbildningen , kl Helikon-Parnassos (A ) , kl. 12 Den som önskar delta i provet ska lämna in en kopia av studentexamensbetyget eller ett studieregisterutdrag till språkcentrets kansli i god tid. Observera deadline! Kansliet meddelar per e-post senast två dagar före respektive prov huruvida kriterierna för deltagande är uppfyllda.

7 7 Tillgodoräknande av tidigare språkstudier Studerande som har språkstudier från ett annat universitet, en annan högskola eller yrkeshögskola enligt motsvarande krav som gäller vid Åbo Akademi kan anhålla om att få räkna dessa studier till godo. En skriftlig anhållan kompletterad med intyg lämnas till språkcentrets kansli. Kurser kan godkännas helt eller delvis, och ibland krävs kompletterande tentamen eller en annan prestation. En blankett för anhållan finns på vår webbplats. Samma förfarande gäller om en studerande av något godtagbart skäl önskar avlägga kursen utanför den normala undervisningen. Skrivhandledning Under arbetet med din kandidat- eller magisteravhandling kan du få individuell skrivhandledning. Skrivhandledaren kan svara på dina språkfrågor och ge skrivråd som kan underlätta skrivprocessen. Språkcentret erbjuder skrivhandledning på svenska och engelska. Mera information finns på vår webbplats Språkintyg Om du har deltagit i en kurs vid språkcentret kan du få ett kostnadsfritt intyg. Detta ska beställas från kansliet minst en vecka på förhand. Om du inte har deltagit i någon kurs men vill ha ett språkintyg för t.ex. studier eller arbete utomlands, kan test ordnas i de språk som undervisas vid språkcentret. Testet tillsammans med intyget kostar 40. Anmälan till test görs minst två veckor på förhand. Om du har avlagt flera nivåer av ett främmande språk vid språkcentret kan du anhålla om ett separat intyg över dina språkstudier. På intyget anges vilka delkurser du har avlagt, omfattningen i studiepoäng, vitsordet och datum för delkurserna. Vidare anges nivån enligt den europeiska referensramen för språk (CEFR). Sänd din anhållan per e-post till Språkintyget kostar 12.

8 8 Undervisning CSK, Åbo Kurs Period Kod Version Lärare Dag, tid Rum Veckor Börjar Kurser i svenska och finska Svenska för finskspråkiga (5 sp) Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före Nyman må, on G Nyman må, on G Nyman ti, to G Muntlig förmåga i finska (FHPT) Skriftlig förmåga i finska (FHPT) Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före Kurs 1 Pesonen må, on B Pesonen ti, to B Muntlig förmåga i finska (PK- och RN-examen) (2 sp) Skriftlig förmåga i finska (PK- och RN-examen) (3 sp) Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före Kurs 1 Ali-Laurila må, on G 105, B Muntlig förmåga i finska (FNT) (5 sp) Skriftlig förmåga i finska (FNT) (5 sp) Studerande inskrivna efter avlägger finskan första studieåret, studerande inskrivna före andra eller tredje studieåret.

9 9 Kurs 1 NN må, on B NN må, on B 205, M Muntlig framställning i finska (ekonomutbildningen) (2 sp) Skriftlig framställning i finska (ekonomutbildningen) (3 sp) Kurs Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före II 1 Ali-Laurila må , ti , to M 227, B 206, B Finska preparationskurs (5 sp) 1 Pesonen ti, to B Engelska Vetenskapligt skrivande på engelska Akademiska färdigheter i engelska för magisterstuderande I (3 sp) För utländska studerande. I III 1 Gattoni ti, to B Gattoni on B , Gattoni ti, to B Tidtabellen för version 2 är lämpad för studerande inom magistersprogrammet Biomedical Imaging, till vilka företräde ges Akademiska färdigheter i engelska för magisterstuderande II (3 sp) För inhemska studerande som skriver på engelska.

10 10 II IV 1 Gattoni ti, to B Gattoni ti, to B Fakultetsinriktade kurser i engelska Engelska (farmaci) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/farmaci (4 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Lindahl ti, to B Engelska (biovetenskaper) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/biovetenskaper (4 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Lindahl må, on B 301, B Lindahl må, on B Engelska (naturvetenskaper) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/naturvetenskaper (4 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Gallagher ti, , fr B 301 B Engelska (FHPT) (5 sp) Avläggs första studieåret, även för TF, HF- och IPL-studerande inskrivna före

11 11 1 Lindahl må, on B Barclay må, on B Gattoni må, on B Lindahl ti, to B Gattoni ti, to B Version rekommenderas i första hand för studerande i psykologi och logopedi. Version 2 rekommenderas i första hand för studerande i teologi och religionsvetenskap Engelska (PK- och RN-examen) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/PK- och RN-examen (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Barclay må, on B Barclay ti, to B Barclay må, on B Barclay ti, to B Version 3 av kursen rekommenderas i första hand för studerande inom rättsnotarieutbildningen och studerande i folkrätt Engelska (kemiteknik) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/kemiteknik (5 sp) Avläggs andra eller tredje studieåret, beroende på ämne, studerande inskrivna före Lindahl ti, to B Engelska (informationsteknologi) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/informationsteknologi (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före

12 12 1 Lindahl må, on B Engelska (ekonomutbildningen) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/ekonomutbildningen (6 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Observera att versionerna 1 och 3 är snabbare versioner, tre lektioner per vecka. I III 1 Gattoni ti, on, to B Gallagher on, fr B Gattoni ti, on, to B Gallagher on, fr G 105, B Främmande språk Tyska 1 (5 sp) 1 Häggvik må, on B 306, B Häggvik ti, to B 302, B Häggvik må, on B 306, B Häggvik ti, to B 306, B Tyska 2 (5 sp) 1 Häggvik ti, to B 307, B Häggvik må, on B 306, B Tyska 3 (5 sp) 1 Häggvik må, on B 307, B

13 Tyska 4 (5 sp). Kursen erbjuds inte under läsåret. Intresserade kan delta i kursen Tyska/ekonomutbildningen, nivå 4 (5 sp). Observera dock att kursen p.g.a. sitt ekonomiska innehåll kräver insikter i ekonomi samt förkunskaper gällande tysk ekonomisk terminologi som motsvarar kursen Tyska för ekonomutbildningen, nivå 3. Om du inte har deltagit i denna kurs, måste du innan nivå 4 börjar bli godkänd i ett terminologitest. Instuderingsmaterial och närmare instruktioner ger kursens lärare: Tyska 2 (ekonomutbildningen) (5 sp) Kursen avläggs under valfritt år. Ingen kurs erbjuds Tyska/ekonomutbildningen, nivå 2 (6 sp) 1 Johansson ti, to M 227, B Johansson ti, to B 307, B Tyska 3 (ekonomutbildningen) (5 sp) Kursen avläggs under valfritt år. Ingen kurs erbjuds Tyska/ekonomutbildningen, nivå 3 (5-6 sp) På grund av sitt ekonomiska innehåll lämpar kursen sig inte för första årets studerande. 1 Johansson må, on B 302, B Tyska 4 (ekonomutbildningen) (5 sp) Kursen avläggs under valfritt år. Ingen kurs erbjuds Tyska/ekonomutbildningen, nivå 4 (5 sp) B 302, M 1 Johansson må, on Eftersom vi under kursen arbetar med ekonomisk tyska på en relativt hög nivå, krävs som förkunskaper terminologi som motsvarar den som ingår i kursen Tyska för ekonomutbildningen, nivå 3. Om du inte har deltagit i denna kurs, måste du innan nivå 4 börjar bli godkänd i ett terminologitest. Instuderingsmaterial och närmare instruktioner ger kursens lärare: Notera också att kursen p.g.a. sitt ekonomiska innehåll inte lämpar sig för första årets studerande.

14 Franska 1 (5 sp) 1 Panisse ti, to B 306, M Panisse ti, to B 302, M Franska 2 (5 sp) 1 Panisse må, on B 302, M Panisse ti, to M 227, B Franska 3 (5 sp) 1 Panisse må, on M Panisse må, on M Franska 4 (5 sp) 1 Panisse må, on M 227 ' Ryska 1 (5 sp) 1 Salminen må, on B 206, M Salminen må, on B Ryska 2 (5 sp) 1 Salminen må, on B Ryska 3 (5 sp) 1 Salminen må, on B

15 Spanska 1 (5 sp) 1 Laaksonen må, on B 306, B Laaksonen ti, to B 301 B Laaksonen må, on B 205, B Spanska 2 (5/6 sp) Ekonomistuderande inskrivna före utför extra uppgifter för 6 sp. 1 Laaksonen må, on B 301, B Laaksonen ti, to B 302, B Spanska 3 (5 sp) 1 Laaksonen ti, to B 302, G Spanska 4 (5 sp) 1 Laaksonen ti, to M Latin 1 (5 sp) 1 Laato ti, to G Laato Nätkurs, inledande möte 10.9 kl (frivilligt) i B Laato må, on B Latin 2 (5 sp) 1 Laato ti, to B Laato Nätkurs, inledande möte 19.1 kl (frivilligt) i B

16 Japanska grundkurs I (4 sp) 1 Helle Se Japanska grundkurs II (4 sp) 1 Helle Se Japanska fortsättningskurs I (4 sp) 1 Helle Se Kinesiska grundkurs I (4 sp) 1 Zhu Se Kinesiska grundkurs II (4 sp) 1 Zhu Se Kinesiska fortsättningskurs I (4 sp) 1 Zhu Se Språkkurser för utländska studerande Svenska som främmande språk, nivå 1 (5 sp) 1 Hagström må, on B 306, B Hagström må, on B 306, B Sandberg ti, to B 302, B Hagström må, on B 302, B Hagström må, on B Sandberg ti, to B 301, B

17 Svenska som främmande språk, nivå 2 (5 sp) 1 Sandberg ti, to B 205, B Sandberg må, on B 307, B Svenska som främmande språk, nivå 3 (5 sp) 1 Sandberg on, fr M 227, B Svenska som främmande språk, nivå 4 (5 sp) 1 Sandberg må, on M 227, B Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp) 1 Pesonen ti, to B 306, B Pesonen ti, to B 306, B Kommunikation, vetenskapligt skrivande Akademisk framställning (FHPT) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Akademisk framställning (ekonomutbildningen) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Akademisk framställning (PK, RN) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Akademisk framställning (FNT) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds

18 Kommunikationsprocesser/HF (3 sp) För studerande inskrivna före som har kursen ogjord. Även psykologi och logopedi. I II 1 Palmberg må, on B Palmberg må, on B Vetenskapligt skrivande/hf (2 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före Även psykologi och logopedi. I 1* Nyman fr B * 2.10 II 2* Nyman må B * 9.11 III 3* Nyman må M * ** Vidjeskog må B ** 11.1 IV 5*** Vidjeskog må G > *** 14.3 * fortsätter samordnat med ämnenas kandidatseminarier ** språkstuderande *** språkstuderande, intensivkurs; lektionstiderna fastslås den Kommunikationsfärdigheter II/TF (2 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före II 1 Palmberg fr G Kommunikation/PK- och RN-examen (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före I 1 Vidjeskog ti B II 2 Vidjeskog to B III 3 Vidjeskog ti B IV 4 Vidjeskog on G Version 4 kan tas också av andra årets studerande.

19 Kommunikation/NaK- och farmaceutexamen (3 sp) Rekommenderas i första hand för tredje årets studerande inskrivna före I II III 1 Palmberg on G Palmberg on G Vidjeskog to B Version 3 rekommenderas för studerande i miljöbiologi, cellbiologi samt cell- och molekylärvetenskap.. 4 Palmberg to G * 21.1 Version 4 är reserverad för studerande inom farmaceututbildningen. * fortsätter samordnat med ämnets kandidatseminarier Kommunikation/datateknik och kemiteknik (3 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före II III 1 Palmberg ti Uppsamlingskurs B Nyman on C Palmberg ti G * 2.2 Version 3: datateknik och datavetenskap * fortsätter samordnat med ämnets kandidatseminarier Kommunikation/ekonomutbildningen (5 sp) För studerande inskrivna före som har kursen ogjord. 1 NN on B Svenska, affärskommunikation (skolutbildningsspråk finska) (2 sp) För studerande inskrivna före som har kursen ogjord. IV 1 NN on B Vetenskapligt skrivande/ekonomie kandidatutbildningen (2 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före

20 20 III 1 Palmberg må G * Palmberg ti G * Palmberg må G * Palmberg fr G * 5.2 * fortsätter samordnat med ämnets kandidatseminarier Vetenskapligt skrivande för magisterstuderande (3 sp) I Obligatorisk för magisterstuderande inom ekonomutbildningen. 1 Vidjeskog on B , Version 1 av kursen är ämnad för distansstuderande som inte kan gå på den normala undervisningen i någon av de övriga versionerna. II III IV 2 Vidjeskog ti G Vidjeskog on G Vidjeskog to G

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN

ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR VETERINÄRMEDICIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM STUDIERNA... 3 2 GEMENSAM ANSÖKAN... 3 2.1 ANSÖKNINGSTID

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

URVALSGUIDE 2015. Vill du bli Diplomingenjör? Vill du bli Arkitekt? DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING

URVALSGUIDE 2015. Vill du bli Diplomingenjör? Vill du bli Arkitekt? DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING URVALSGUIDE 2015 DIPLOMINGENJÖRS- OCH ARKITEKTUTBILDNINGENS GEMENSAMMA ANTAGNING # 14 # 17 # 25 # 23 EFTERFRÅGAN PÅ KVINNLIGA CHEFER Det behövs även kvinnliga diplomingenjörer till mansdominerade företag

Läs mer

STUDIEVÄGLEDNING. Vad består studierna av? Undervisning. Självstudier. Nätstödda kurser. Examination

STUDIEVÄGLEDNING. Vad består studierna av? Undervisning. Självstudier. Nätstödda kurser. Examination STUDIEVÄGLEDNING Välkommen till teologiska fakulteten vid Åbo Akademi! Vi hoppas att du skall trivas med dina studier. Under introduktionsveckan vid fakulteten har du fått en mängd information och mera

Läs mer

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 32 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Examina Genom studier vid fakulteten får man kunskaper som ger kompetens för många yrken. Studierna vid fakulteten bedrivs och examina avläggs inom s.k. utbildningsprogram.

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg!

MANUALEN. Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! MANUALEN Så använder ni SkolmatSveriges verktyg! Denna manual innehåller instruktioner om hur man använder SkolmatSveriges verktyg för dig som behöver hjälp eller vill lära dig mer. På vår hemsida finns

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016

2.1.2014. Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 2.1.2014 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Version 2 Informationspaket om reformen av högskolornas studerandeantagning 2014 2016 Informationspaketet om reformen

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer