Centret för språk och kommunikation/åbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centret för språk och kommunikation/åbo"

Transkript

1 Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), Åbo, tfn Kanslitid: må to 9 12, Utbildningschef: Jylhä, Jan, PM, FM. Mottagning ti 10 12, tfn , INSA , Arken B201, Studierådgivare: Huttunen, Jaana. Mottagning må to 9 12, tfn , Arken B202 A, Läs våra webbsidor! På vår webbsidorna hittar du examenskraven för olika fakulteter och utbildningsprogram, tillvägagångssätt för språkgranskning, testning, tillgodoräknande av prestationer o.s.v. För information om eventuella förändringar i undervisningen, för nya kurser och övrig aktuell information hänvisar vi likaså till våra webbsidor: Datum under läsåret Period I v Period II v Period III v Period IV v Perioderna kan avslutas med några dagars självstudietid och tid för tentamina.

2 2 Anmälan till kurser Till alla språkcentrets kurser anmäler man sig i MinPlan. Ifall en kurs går i flera parallella grupper (=versioner) på olika tider måste du på förhand bestämma vilken version du vill anmäla dig till. Observera att nedanstående information gäller anmälan till kurser. Anmälan till språkprov, slutförhör och omtentamen görs på andra sätt. Logga in i MinPlan Klicka på Mina anmälningar Om kursen och den version du vill anmäla dig till finns i listan: klicka på [Visa uppgifter] för kursen för att se att den inte redan är fullbokad.* klicka på [Anmäl] eller Om kursen du vill anmäla dig till inte syns ska du: klicka på Lägg till kurs (i menyn till vänster) leta fram den kurs och den version du vill anmäla dig till (sök t.ex. på kursnamn eller kurskod och år Obs: Om du använder för många sökkriterier hittar du inte kursen. klicka i rutan Välj och klicka sedan på knappen Lägg till klicka på [Visa uppgifter] för kursen för att se att den inte redan är fullbokad.* klicka på [Anmäl] följande text dyker upp uppe till höger: [meddelande] : Kursanmälan lyckades. * Ifall du märker att en kurs redan är fullbokad kan du trots allt anmäla dig, ifall det inte finns andra kursversioner som passar in i din kalender och som inte är fullbokade. Du läggs i så fall på reservlistan. Genast i början av den första lektionen fastställs deltagarlistan enligt hur många som faktiskt är på plats. Då tas personer från reservlistan med i mån av möjlighet. I första hand hoppas vi att du anmäler dig till en kursversion där det finns lediga platser. Kontrollera alltid att kurstiderna passar in i din kalender och anmäl dig inte till flera versioner för säkerhets skull! Ifall det visar sig att någon är anmäld till fel version så ordnar vi upp

3 3 det vid kursstarten. CSK försöker alltid ordna så att alla som behöver ta en kurs just då också får plats i någon grupp. Deltagarna till kurserna tas ut i anmälningsordning bland dem som är närvarande i början av den första lektionen. En förutsättning för att få börja på en kurs är att du, förutom att du är anmäld till kursen, även kommer i tid till den första lektionen eller till det möte som är utannonserat i undervisningsprogrammet. Meddela läraren eller kansliet ) på förhand om du av tvingande skäl, t.ex. sjukdom, inte kan delta första gången. I annat fall kan din plats gå till någon på reservlistan. Anmälningstider för läsåret Period I: Period II: Period III: Period IV: Slutförhör, omtentamen och nivåtest Efter kurserna ordnas slutförhör. Tid och plats bestäms av kursens lärare. Efter detta slutförhör ordnas dessutom en omtentamen för dem som inte klarat slutförhöret eller vill höja vitsordet. Tentamensrätten upphör 15 månader efter att kursen avslutats. Hösten 2015 Kom i god tid till omtentamen helst tio minuter på förhand! Ta med identitetsbevis! fr 28.8 Omtentamen kl i B 301 (Panorama). Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl fr 28.8 Nivåtest i tyska kl i B 301 (Panorama). Ingen förhandsanmälan krävs. Alla som har förkunskaper i tyska ska delta i detta nivåtest. Det gäller såväl allmänna kurser som kurserna för ekonomutbildningen. Resultatet från ett nivåtest är giltigt i högst två år. Den som inte har möjlighet att delta i nivåtestet den 28.8 eller kan skriva det som e-tent: Testet är öppet hela ti-

4 4 den, men om du tänker delta i höstens kurser bör du ha avlagt testet senast den 25 augusti. Resultaten från e-testet meddelas i slutet av augusti, tillsammans med resultaten från det ordinära nivåtestet. fr 28.8 Nivåtest i ryska kl i M 233. Alla som ämnar delta i Ryska 3 och har förkunskaper från skolan och inte har gått Ryska 2 vid språkcentret (med vitsordet minst två) ska delta i detta nivåtest. Meddela per e-post senast torsdagen den 27.8 kl om du vill delta i testet. må Nivåtest i tyska kl i Panorama (Arken B 301). Ingen förhandsanmälan krävs. Alla som har förkunskaper i tyska ska delta i detta nivåtest. Det gäller såväl allmänna kurser som kurserna för ekonomutbildningen. Resultatet från ett nivåtest är giltigt i högst två år. Våren 2016 Kom i god tid till omtentamen helst tio minuter på förhand! Ta med identitetsbevis! to 7.1 Omtentamen kl i Armfelt. Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl fr 18.3 Omtentamen kl i Helikon & Parnassos (Arken A202 och 203). Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl fr 20.5 Omtentamen kl i Armfelt. Tentamensanmälan på språkcentrets anmälningskuvert lämnas till språkcentrets kansli senast kl Ett omtentamenstillfälle ordnas ytterligare i månadsskiftet augusti-september 2016.

5 5 Språkprov i finska Observera att det är möjligt att avlägga samtliga delar av språkprovet (Hörförståelse, Muntlig framställning, Läsförståelse, Skriftlig framställning) inom kursen, utan att delta i språkprovstillfället! Studerande med vaga kunskaper rekommenderas varmt att ta kursen. Språkproven har en egen portal på webben där du anmäler dig och får mer information: https://web.abo.fi/csk/finska/abo. Provet börjar med hörförståelsedelen och följs av proven i skriftlig framställning och textförståelse. Reservera minst 3 timmar för provet om du tar alla tre delproven. Delprovet i muntlig framställning ordnas separat (individuella intervjutillfällen) och kan tas antingen före eller efter språkprovet. Boka tid via portalen. Nya tider läggs till hela tiden efter behov. Under sommaren ordnas inte prov i muntlig framställning. Det är möjligt att anmäla sig till enskilda delprov för att försöka höja vitsordet. Om man inte klarar ett delprov med önskat resultat på tre försök hänvisas man till kursen. Hösten 2015 Torsdag 24.9 kl Ekonomutbildningen, Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Onsdag kl FHPT, Armfelt. Anmälning (Pesonen) Torsdag kl PK- och RN-examen, Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Onsdag kl FNT, Armfelt. Anmälning (Pesonen) Ingen akademisk kvart! Kom i god tid till språkprovet helst en halv timme på förhand! Ta med identitetsbevis! Våren 2016 Torsdag 18.2 kl Ekonomutbildningen, Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Onsdag 24.2 kl FNT Armfelt. Anmälning (Pesonen) Onsdag 23.3 kl FHPT Armfelt. Anmälning (Pesonen)

6 6 Torsdag 21.4 kl PK- och RN-examen Armfelt. Anmälning (Ali-Laurila) Ingen akademisk kvart! Kom i god tid till språkprovet helst en halv timme på förhand! Ta med identitetsbevis! Ersättande språkprov i engelska Obs! Man får delta i provet en gång. Provet ordnas en gång per år för och är avsett för studerande med mycket goda kunskaper i engelska. Godkänt prov ersätter den fakultets- eller ämnesområdesspecifika kursen i engelska. För att kunna delta i provet ska man uppfylla något av följande kriterier: 1) Minst vitsordet eximia i lång engelska i studentexamen, 2) IB- eller EB-examen, 3) 20 sp studier vid ämnet engelska, 4) Högskolestudier på engelska utomlands. Det ersättande språkprovet i engelska anordnas följande gånger under läsåret: Målgrupp Tidpunkt Plats Deadline FHPT , kl Helikon-Parnassos , kl. 12 (A ) FNT , kl Panorama (B 301) , kl. 12 PK, RN , kl Panorama (B 301) , kl. 12 Ekonomutbildningen , kl Helikon-Parnassos (A ) , kl. 12 Den som önskar delta i provet ska lämna in en kopia av studentexamensbetyget eller ett studieregisterutdrag till språkcentrets kansli i god tid. Observera deadline! Kansliet meddelar per e-post senast två dagar före respektive prov huruvida kriterierna för deltagande är uppfyllda.

7 7 Tillgodoräknande av tidigare språkstudier Studerande som har språkstudier från ett annat universitet, en annan högskola eller yrkeshögskola enligt motsvarande krav som gäller vid Åbo Akademi kan anhålla om att få räkna dessa studier till godo. En skriftlig anhållan kompletterad med intyg lämnas till språkcentrets kansli. Kurser kan godkännas helt eller delvis, och ibland krävs kompletterande tentamen eller en annan prestation. En blankett för anhållan finns på vår webbplats. Samma förfarande gäller om en studerande av något godtagbart skäl önskar avlägga kursen utanför den normala undervisningen. Skrivhandledning Under arbetet med din kandidat- eller magisteravhandling kan du få individuell skrivhandledning. Skrivhandledaren kan svara på dina språkfrågor och ge skrivråd som kan underlätta skrivprocessen. Språkcentret erbjuder skrivhandledning på svenska och engelska. Mera information finns på vår webbplats Språkintyg Om du har deltagit i en kurs vid språkcentret kan du få ett kostnadsfritt intyg. Detta ska beställas från kansliet minst en vecka på förhand. Om du inte har deltagit i någon kurs men vill ha ett språkintyg för t.ex. studier eller arbete utomlands, kan test ordnas i de språk som undervisas vid språkcentret. Testet tillsammans med intyget kostar 40. Anmälan till test görs minst två veckor på förhand. Om du har avlagt flera nivåer av ett främmande språk vid språkcentret kan du anhålla om ett separat intyg över dina språkstudier. På intyget anges vilka delkurser du har avlagt, omfattningen i studiepoäng, vitsordet och datum för delkurserna. Vidare anges nivån enligt den europeiska referensramen för språk (CEFR). Sänd din anhållan per e-post till Språkintyget kostar 12.

8 8 Undervisning CSK, Åbo Kurs Period Kod Version Lärare Dag, tid Rum Veckor Börjar Kurser i svenska och finska Svenska för finskspråkiga (5 sp) Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före Nyman må, on G Nyman må, on G Nyman ti, to G Muntlig förmåga i finska (FHPT) Skriftlig förmåga i finska (FHPT) Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före Kurs 1 Pesonen må, on B Pesonen ti, to B Muntlig förmåga i finska (PK- och RN-examen) (2 sp) Skriftlig förmåga i finska (PK- och RN-examen) (3 sp) Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före Kurs 1 Ali-Laurila må, on G 105, B Muntlig förmåga i finska (FNT) (5 sp) Skriftlig förmåga i finska (FNT) (5 sp) Studerande inskrivna efter avlägger finskan första studieåret, studerande inskrivna före andra eller tredje studieåret.

9 9 Kurs 1 NN må, on B NN må, on B 205, M Muntlig framställning i finska (ekonomutbildningen) (2 sp) Skriftlig framställning i finska (ekonomutbildningen) (3 sp) Kurs Avläggs första studieåret. Även för studerande inskrivna före II 1 Ali-Laurila må , ti , to M 227, B 206, B Finska preparationskurs (5 sp) 1 Pesonen ti, to B Engelska Vetenskapligt skrivande på engelska Akademiska färdigheter i engelska för magisterstuderande I (3 sp) För utländska studerande. I III 1 Gattoni ti, to B Gattoni on B , Gattoni ti, to B Tidtabellen för version 2 är lämpad för studerande inom magistersprogrammet Biomedical Imaging, till vilka företräde ges Akademiska färdigheter i engelska för magisterstuderande II (3 sp) För inhemska studerande som skriver på engelska.

10 10 II IV 1 Gattoni ti, to B Gattoni ti, to B Fakultetsinriktade kurser i engelska Engelska (farmaci) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/farmaci (4 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Lindahl ti, to B Engelska (biovetenskaper) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/biovetenskaper (4 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Lindahl må, on B 301, B Lindahl må, on B Engelska (naturvetenskaper) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/naturvetenskaper (4 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Gallagher ti, , fr B 301 B Engelska (FHPT) (5 sp) Avläggs första studieåret, även för TF, HF- och IPL-studerande inskrivna före

11 11 1 Lindahl må, on B Barclay må, on B Gattoni må, on B Lindahl ti, to B Gattoni ti, to B Version rekommenderas i första hand för studerande i psykologi och logopedi. Version 2 rekommenderas i första hand för studerande i teologi och religionsvetenskap Engelska (PK- och RN-examen) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/PK- och RN-examen (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Barclay må, on B Barclay ti, to B Barclay må, on B Barclay ti, to B Version 3 av kursen rekommenderas i första hand för studerande inom rättsnotarieutbildningen och studerande i folkrätt Engelska (kemiteknik) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/kemiteknik (5 sp) Avläggs andra eller tredje studieåret, beroende på ämne, studerande inskrivna före Lindahl ti, to B Engelska (informationsteknologi) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/informationsteknologi (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före

12 12 1 Lindahl må, on B Engelska (ekonomutbildningen) (5 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Engelska/ekonomutbildningen (6 sp) Avläggs andra studieåret, studerande inskrivna före Observera att versionerna 1 och 3 är snabbare versioner, tre lektioner per vecka. I III 1 Gattoni ti, on, to B Gallagher on, fr B Gattoni ti, on, to B Gallagher on, fr G 105, B Främmande språk Tyska 1 (5 sp) 1 Häggvik må, on B 306, B Häggvik ti, to B 302, B Häggvik må, on B 306, B Häggvik ti, to B 306, B Tyska 2 (5 sp) 1 Häggvik ti, to B 307, B Häggvik må, on B 306, B Tyska 3 (5 sp) 1 Häggvik må, on B 307, B

13 Tyska 4 (5 sp). Kursen erbjuds inte under läsåret. Intresserade kan delta i kursen Tyska/ekonomutbildningen, nivå 4 (5 sp). Observera dock att kursen p.g.a. sitt ekonomiska innehåll kräver insikter i ekonomi samt förkunskaper gällande tysk ekonomisk terminologi som motsvarar kursen Tyska för ekonomutbildningen, nivå 3. Om du inte har deltagit i denna kurs, måste du innan nivå 4 börjar bli godkänd i ett terminologitest. Instuderingsmaterial och närmare instruktioner ger kursens lärare: Tyska 2 (ekonomutbildningen) (5 sp) Kursen avläggs under valfritt år. Ingen kurs erbjuds Tyska/ekonomutbildningen, nivå 2 (6 sp) 1 Johansson ti, to M 227, B Johansson ti, to B 307, B Tyska 3 (ekonomutbildningen) (5 sp) Kursen avläggs under valfritt år. Ingen kurs erbjuds Tyska/ekonomutbildningen, nivå 3 (5-6 sp) På grund av sitt ekonomiska innehåll lämpar kursen sig inte för första årets studerande. 1 Johansson må, on B 302, B Tyska 4 (ekonomutbildningen) (5 sp) Kursen avläggs under valfritt år. Ingen kurs erbjuds Tyska/ekonomutbildningen, nivå 4 (5 sp) B 302, M 1 Johansson må, on Eftersom vi under kursen arbetar med ekonomisk tyska på en relativt hög nivå, krävs som förkunskaper terminologi som motsvarar den som ingår i kursen Tyska för ekonomutbildningen, nivå 3. Om du inte har deltagit i denna kurs, måste du innan nivå 4 börjar bli godkänd i ett terminologitest. Instuderingsmaterial och närmare instruktioner ger kursens lärare: Notera också att kursen p.g.a. sitt ekonomiska innehåll inte lämpar sig för första årets studerande.

14 Franska 1 (5 sp) 1 Panisse ti, to B 306, M Panisse ti, to B 302, M Franska 2 (5 sp) 1 Panisse må, on B 302, M Panisse ti, to M 227, B Franska 3 (5 sp) 1 Panisse må, on M Panisse må, on M Franska 4 (5 sp) 1 Panisse må, on M 227 ' Ryska 1 (5 sp) 1 Salminen må, on B 206, M Salminen må, on B Ryska 2 (5 sp) 1 Salminen må, on B Ryska 3 (5 sp) 1 Salminen må, on B

15 Spanska 1 (5 sp) 1 Laaksonen må, on B 306, B Laaksonen ti, to B 301 B Laaksonen må, on B 205, B Spanska 2 (5/6 sp) Ekonomistuderande inskrivna före utför extra uppgifter för 6 sp. 1 Laaksonen må, on B 301, B Laaksonen ti, to B 302, B Spanska 3 (5 sp) 1 Laaksonen ti, to B 302, G Spanska 4 (5 sp) 1 Laaksonen ti, to M Latin 1 (5 sp) 1 Laato ti, to G Laato Nätkurs, inledande möte 10.9 kl (frivilligt) i B Laato må, on B Latin 2 (5 sp) 1 Laato ti, to B Laato Nätkurs, inledande möte 19.1 kl (frivilligt) i B

16 Japanska grundkurs I (4 sp) 1 Helle Se Japanska grundkurs II (4 sp) 1 Helle Se Japanska fortsättningskurs I (4 sp) 1 Helle Se Kinesiska grundkurs I (4 sp) 1 Zhu Se Kinesiska grundkurs II (4 sp) 1 Zhu Se Kinesiska fortsättningskurs I (4 sp) 1 Zhu Se Språkkurser för utländska studerande Svenska som främmande språk, nivå 1 (5 sp) 1 Hagström må, on B 306, B Hagström må, on B 306, B Sandberg ti, to B 302, B Hagström må, on B 302, B Hagström må, on B Sandberg ti, to B 301, B

17 Svenska som främmande språk, nivå 2 (5 sp) 1 Sandberg ti, to B 205, B Sandberg må, on B 307, B Svenska som främmande språk, nivå 3 (5 sp) 1 Sandberg on, fr M 227, B Svenska som främmande språk, nivå 4 (5 sp) 1 Sandberg må, on M 227, B Finska som främmande språk, nivå 1 (5 sp) 1 Pesonen ti, to B 306, B Pesonen ti, to B 306, B Kommunikation, vetenskapligt skrivande Akademisk framställning (FHPT) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Akademisk framställning (ekonomutbildningen) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Akademisk framställning (PK, RN) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds Akademisk framställning (FNT) (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna efter Ingen kurs erbjuds

18 Kommunikationsprocesser/HF (3 sp) För studerande inskrivna före som har kursen ogjord. Även psykologi och logopedi. I II 1 Palmberg må, on B Palmberg må, on B Vetenskapligt skrivande/hf (2 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före Även psykologi och logopedi. I 1* Nyman fr B * 2.10 II 2* Nyman må B * 9.11 III 3* Nyman må M * ** Vidjeskog må B ** 11.1 IV 5*** Vidjeskog må G > *** 14.3 * fortsätter samordnat med ämnenas kandidatseminarier ** språkstuderande *** språkstuderande, intensivkurs; lektionstiderna fastslås den Kommunikationsfärdigheter II/TF (2 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före II 1 Palmberg fr G Kommunikation/PK- och RN-examen (5 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före I 1 Vidjeskog ti B II 2 Vidjeskog to B III 3 Vidjeskog ti B IV 4 Vidjeskog on G Version 4 kan tas också av andra årets studerande.

19 Kommunikation/NaK- och farmaceutexamen (3 sp) Rekommenderas i första hand för tredje årets studerande inskrivna före I II III 1 Palmberg on G Palmberg on G Vidjeskog to B Version 3 rekommenderas för studerande i miljöbiologi, cellbiologi samt cell- och molekylärvetenskap.. 4 Palmberg to G * 21.1 Version 4 är reserverad för studerande inom farmaceututbildningen. * fortsätter samordnat med ämnets kandidatseminarier Kommunikation/datateknik och kemiteknik (3 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före II III 1 Palmberg ti Uppsamlingskurs B Nyman on C Palmberg ti G * 2.2 Version 3: datateknik och datavetenskap * fortsätter samordnat med ämnets kandidatseminarier Kommunikation/ekonomutbildningen (5 sp) För studerande inskrivna före som har kursen ogjord. 1 NN on B Svenska, affärskommunikation (skolutbildningsspråk finska) (2 sp) För studerande inskrivna före som har kursen ogjord. IV 1 NN on B Vetenskapligt skrivande/ekonomie kandidatutbildningen (2 sp) Avläggs tredje studieåret, studerande inskrivna före

20 20 III 1 Palmberg må G * Palmberg ti G * Palmberg må G * Palmberg fr G * 5.2 * fortsätter samordnat med ämnets kandidatseminarier Vetenskapligt skrivande för magisterstuderande (3 sp) I Obligatorisk för magisterstuderande inom ekonomutbildningen. 1 Vidjeskog on B , Version 1 av kursen är ämnad för distansstuderande som inte kan gå på den normala undervisningen i någon av de övriga versionerna. II III IV 2 Vidjeskog ti G Vidjeskog on G Vidjeskog to G

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

5 Språkkurser för ekonomutbildningen

5 Språkkurser för ekonomutbildningen 5 Språkkurser för ekonomutbildningen 5.1 Svenska För information om tider och platser, se http://www.abo.fi/csk/web/studieinfo/csk-undervisning06-07.htm 904550.0 Kommunikation för ekonomutbildningen (

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum

EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum EXAMENSSTADGAN [ES] Undervisnings- och examinationsspråket 13.4.2015 Monica Nerdrum [ES] 6 OCH 7 KAPITLENA 6 kap: Undervisnings- och examinationsspråket Sammanfattas i ES bilaga 2 Behandlas av styrelsen

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser SNABBINSTRUKTIONER 1(5) Uppdaterad 31.3.2008 Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser Innehåll: 1 Allmänt om systemet samt rådgivning... 1 1.1Rätt att delta i personalutbildning...

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Studenternas attityder till språk och språkstudier

Studenternas attityder till språk och språkstudier Studenternas attityder till språk och språkstudier Sammanfattning av undersökning genomförd vid Mälardalens högskola 2010-03-01-2010-03-08 Sammanfattning Undersökningen genomfördes som en e postenkät till

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA

OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 GRUNDERNA I SVENSKA FÖR RYSKSPRÅKIGA SPRÅK OBS! Första anmälningsdagen är 25.08 se anmälningsinfo på sidan 1! SVENSKA FÖR SPRÅKEXAMEN (120211) to 18.00-20.30 Anita Wisén Kursavgift 14 5.3.2009-2.4.2009, 15 lektioner Vad är allmän språkexamen?

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+

Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+ 2014-09-26 Sophia Börjeson Online Linguistic Support (OLS) inom Erasmus+ Vad är OLS? Online Linguistic Support Språkstöd online som EU-kommissionen har upphandlat Nytt inom Erasmus+ Bakgrund till OLS:

Läs mer

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Ämnesstudier, 10 sp Seminarieledare: Jerker Björkqvist Marina Waldén Seminariets hemsida: http://abacus.abo.fi/w/kandsem2015 Seminariets målsättning Målsättning:

Läs mer

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet

Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet Behörighetskrav och urvalsprocess för utbytesstudier vid Svenska handelshögskolans samarbetsuniversitet För vem gäller reglerna? Reglerna gäller för alla studenter som omfattas av en utlandstermin i kandidatexamen,

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO)

EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) 17.11.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning C 312 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA REKRYTERINGSBYRÅN (EPSO) MEDDELANDE OM ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV EPSO/AST/111/10 SEKRETERARE

Läs mer

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium DATAVETENSKAP Information för årskurs 2-n ges i aud. Gamma tis 4.9 12-13. Kursutvärderingstillfälle för alla åk 9.12. i Gamma kl 13-15 och 7.5. i Gamma kl 10-12. Aktuell information finns på anslagstavlor

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Ny information om CIA-proven

Ny information om CIA-proven Ny information om CIA-proven Arbetet fortskrider med att sjösätta nya rutiner för att kunna göra CIA-proven med hjälp av Computer Based Testing (CBT). Såväl administrations-, som anmälnings- och bokningsförfarande

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013

Serviceguide. Stödtjänster för studerande 2013 S e r v i c e g ui de S t ödt j ä ns t e rf örs t ude r a nde ÅBO AKADEMI Utgivare: Lärcentret 2013 Redaktör: Mnica Nerdrum Pärm ch bilder: Maria Sundström 2 Innehåll 1. Studierientering... 6 1.1. Första

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

ÅBO AKADEMI UNDERVISNING I ÅBO 2007-2008

ÅBO AKADEMI UNDERVISNING I ÅBO 2007-2008 ÅBO AKADEMI UNDERVISNING I ÅBO 2007-2008 Utgivare: Förvaltningsämbetet Redigering: Egil Mattsson ÅBO AKADEMI Domkyrkotorget 3 20500 Åbo tfn *(02)215 31 fax (02) 251 7553 http://www.abo.fi e-post: registrator@abo.fi

Läs mer

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska

Det svenska exemplet. Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar. Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Det svenska exemplet Tillgodoräknande av reell kompetens i språkutbildningar Jonas Granfeldt, bitr.studierektor i franska, spanska och rumänska Högskolestudier i skolspråk (I): studiegång Grundkurs (30

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516 VALKATALOG Yrkesförberedande program Nacka gymnasium läsåret 1516 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra

Läs mer

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 32 Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Examina Genom studier vid fakulteten får man kunskaper som ger kompetens för många yrken. Studierna vid fakulteten bedrivs och examina avläggs inom s.k. utbildningsprogram.

Läs mer

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015)

Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Egenlärarens MinPlan-guide (01/2015) Innehåll 1 Viktiga flikar för egenläraren... 2 1.1 Fliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.1 Underfliken Egenlärarens studenter... 2 1.1.2 Underfliken Egenlärarens granskningar...

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Orientering på webben www.lok.se

Orientering på webben www.lok.se Orientering på webben www.lok.se Vad ungdomar bör kunna och veta I detta dokument beskrivs dels sådant som underlättar anmälan och tävlande, dels sådant som underlättar informationsspridande och dels var

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium 14/15 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra val

Läs mer

Den förenklade språkpolicyn antogs av universitetsstyrelsen i april 2011.

Den förenklade språkpolicyn antogs av universitetsstyrelsen i april 2011. 2012-10-26 Rapport över språkkommitténs verksamhet 2011-2012 Uppdrag enligt rektors beslut UF-2010-0631 Ta fram ett förslag på en reviderad och förenklad språkpolicy samt ta fram riktlinjer för implementeringen

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Elever som läser enligt Gy2011

Elever som läser enligt Gy2011 Elever som läser enligt Gy2011 Instruktioner och förklaringar till kursprovsmallen Undersökningen består av tre blanketter, logga in och lämna samtliga uppgifter för GY 2011 eller Lpf 94. Om det saknas

Läs mer

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2 SPANSKA Syftet med spanskaundervisningen i Kyrkslätts gymnasium är att utveckla de studerandes förmåga till interkulturell kommunikation. De studerande ska få kunskaper och färdigheter i det spanska språket

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Bilaga: Nyckelmottagning

Bilaga: Nyckelmottagning Bilaga: Nyckelmottagning Med tillägget Nyckelmottagning till KeyControl kan man registrera nycklar som lämnas in och vem som lämnat in dessa samt sedan lämna ut nycklarna till egen personal. Detta är avsett

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Informationsmöte 24 mars 2015. Nya valmöjligheter

Informationsmöte 24 mars 2015. Nya valmöjligheter Informationsmöte 24 mars 2015 Nya valmöjligheter Dagordning Inledning Undervisning nya möjligheter Universitet- och högskolebehörighet Kostnadsöversikt Anmälningsförfarandet Frågor, diskussion, utbyte

Läs mer

Att söka kurser Via Webbansökan. Samt att bifoga betyg och läsa meddelanden från Komvux

Att söka kurser Via Webbansökan. Samt att bifoga betyg och läsa meddelanden från Komvux Att söka kurser Via Webbansökan Samt att bifoga betyg och läsa meddelanden från Komvux Så här gör du för att söka kurser! Gå in på Eskilstunas hemsida: http://www.eskilstuna.se/ Klicka på Utbildning och

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Skapad: 2011-08-01 Innehåll Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina studier?... 5

Läs mer

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten

Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Sammanställning av kursutvärderingsresultaten från läsåret 2008-2009 vid Tekniska Fakulteten Tiina Alanko, tekn.stud. Leena Hupa, lektor Johan Werkelin, akademilektor Jan Westerholm, professor Inledning

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET 2014 ANTAGNING AV STUDERANDE Antagningen av studerande till det humanistiska och pedagogiska området sker i två steg. Alla behöriga sökande

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Instruktioner för undersökningen Nationella kursprov för gymnasieskolan, Vt 2014.

Instruktioner för undersökningen Nationella kursprov för gymnasieskolan, Vt 2014. Instruktioner för undersökningen Nationella kursprov för gymnasieskolan, Vt 2014. Undersökningen avser uppgifter om samtliga nationella kursprov i gymnasieskolan som genomförts under vårterminen 2013.

Läs mer

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den.

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den. 1(5) dd.mm.åååå 1. Vad är det fråga om? UPM sätter säkerheten först i all sin verksamhet. Därför är det viktigt att alla som arbetar på UPM:s produktionsanläggningar känner till de grundläggande frågorna

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Så här gör du: Sidan för att registrera val är öppen 7/1 21/1,

Så här gör du: Sidan för att registrera val är öppen 7/1 21/1, Så här gör du: 1. Ta reda på vilka val du ska göra inför högre årskurs Läs informationshäftet där det står vilka val du kan göra. Poängplanen hittar du på vår hemsida www.malmo.se/petri Om du vill se din

Läs mer

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40)

BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN ANSÖKNINGSGUIDE 2015 1(40) INNEHÅL 1 ANSÖKNING... 4 1.1 Ansökningsblanketter... 4 1.2 Ansökningsbehörighet och bilagor... 5 1.2.1 Huvudantagning... 5 1.2.2 Antagning av

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Preparandkurser inför Kammarkollegiets prov 2012/13

Preparandkurser inför Kammarkollegiets prov 2012/13 TÖI er inför Kammarkollegiets prov 2012/13 er 2012 Språkhandledningskurser Kurser för tolklärare Information om Kammarkollegiets provtillfällen samt folkhögskolornas och studieförbundens kontaktuppgifter

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Valkatalog inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer