Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik"

Transkript

1 i Viktig information till dig! Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik Levern Tändsticksaskstor magsäcksficka mat Gallblåsan Bortkopplad magsäck Galla Bukspott körteln Här blandas mat, galla och bukspott Kirurgkliniken Västerås

2 Inledning Titthålsteknik Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas gastric bypass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. I detta häfte följer information och svar på frågor som många nyopererade ställer sig. Under senare år har det blivit allt vanligare att överviktsoperationer utförs med titthålsteknik. Att titthålstekniken blivit populär beror på att den vanligen medför: - Mindre smärtor - Kortare tid på sjukhuset - Kortare sjukskrivning - Mindre risk för sårinfektioner och ärrbråck - Mindre risk för komplikationer från luftvägarna och lungorna Hur utförs operationen? Operationen har utförts med titthålsteknik och man arbetar då genom s k arbetsportar som förts in genom bukväggen (se bild). Buken fylls med gas (koldioxid) varigenom bukväggen spänns ut så att man får ett hålrum att arbeta i. Med speciella, cirka 4 dm långa, instrument som förs in genom arbetsportarna kan man sedan utföra operationen. Med hjälp av en rörformad videokamera som förts in i bukhålan kan operatören få upp en tv-bild så att han kan se hur operationsområdet ser ut. Gastric bypass Vid gastric bypass-operation delas magsäcken så att man får en liten tändsticksaskstor övre magsäcksficka som rymmer cirka ml. Delningen sker med en kirurgisk symaskin en slags avancerad häftapparat som sätter sex rader med små häftklammer av metall och sedan delar vävnaden mellan tredje och fjärde raden. Nedan ser ni hur en sådan rad med häftklammer ser ut. Ingreppet på magsäcken och tarm är i princip detsamma oavsett om man opererar öppet eller med titthålsteknik. 2(10)

3 Den nedre delen av magsäcken lämnas kvar men kommer att vara urkopplad. Tunntarmen delas sedan en bit längre ner och förs upp och kopplas ihop med den övre magsäcksfickan. Slutligen gör man en sammankoppling mellan tunntarmarna enligt skissen nedan, så att gallan, magsaft och bukspott kan blanda sig med den mat man äter. Magtarmkanalen före operationen Magtarmkanalen efter operationen 3(10)

4 Kan alla opereras med titthålsteknik? Magsond under operationen Nej! Alla kan inte opereras med titthålstekniken. De patienter som tidigare är opererade för övervikt och där man beslutat sig för att operera om med gastric bypass lämpar sig inte för operation med titthålstekniken. Sammanväxningar i operationsområdet gör att det vanligen är omöjligt att utföra operationen med en säker teknik. Även operationer i buken t ex galloperation, blindtarmsoperation, kejsarsnitt eller andra gynekologiska ingrepp liksom tarmoperationer kan ge sammanväxningar men man kan då ofta lösa dessa så att överviktsoperationen kan ske med titthålsteknik. Även om man startar operationen med titthålsteknik kan man under pågående operation behöva gå över till s k öppen operation med ett större snitt. Detta kan bero på sammanväxningar, att det finns för mycket fett i operationsområdet eller på att man helt enkelt inte kommer åt att göra operationen på ett säkert sätt via titthålen. Du har under operationen haft en magsond slang i magsäcken som lagts ner i magsäcken via munnen eller näsan. Om du efter operationen är öm i näsan eller besväras av blödning från näsans slemhinnor beror det sannolikt på sonden. Under operationen testar vi även att kopplingen mellan den övre magsäcksfickan och tunntarmen är tät. Detta görs med ett kraftigt men helt ofarligt färgämne som heter metylenblått. Ibland kan det därför komma upp lite blå vätska i munnen efter operationen, detta är helt ofarligt och försvinner relativt fort. En del av färgmedlet passerar ner i mag-tarmkanalen, tas upp av kroppen och kissas ut med urinen. Urinen kan därför vara lite grönaktigt missfärgad första dygnen. Vad får jag dricka efter operationen? Om du mår bra får du prova dricka vatten direkt efter operationen. Eftersom magsäksfickan är så liten kan man bara dricka små mängder åt gången. Operationsdygnet: Dricka upp till en liter vatten. Tag små klunkar ofta! Dagen efter op. Dricka fritt sådant som går genom ett sugrör. Om du mår bra och fått i dig 1,5 liter kan du få gå hem redan dagen efter operationen Hur mycket får jag röra mig? Vårdtid Lungorna trycks ihop av gasen som blåses in i buken under operationen. För att hjälpa dem att veckla ut sig igen och för att minska risken för blodproppar i benen och lungorna ska du röra dig så mycket som möjligt. Om du mår bra ska du sitta upp redan en halvtimme efter att du vaknat upp och därefter försöka gå så långt du orkar minst en gång i timmen. Undvika att ligga ner! Det ökar risken för blodpropp och försämrar lungfunktionen. Sitt hellre i en fåtölj! Om du rör dig mycket stimuleras dessutom blodcirkulationen i kroppen varvid mer blod med näring och syre kommer till operationsområdet, vilket sannolikt påskyndar läkningen. Vårdtiden beror naturligtvis på hur man mår efter operationen. Om du mår bra och det gått bra att dricka får du gå hem redan dagen efter operationen. 4(10)

5 Varför går man ned i vikt? Operationen medför att du inte kommer att kunna äta lika mycket som tidigare. Den lilla magsäcken blir snabbt full varpå man känner sig mätt eller full. Fortsätter man då att äta kommer fickan att bli överfull, maten stockar sig och man riskerar att kräkas. Därmed blir det omöjligt att äta större portioner och att äta snabbt. Viktnedgången beror dels på att du till följd av detta tvingas lägga om matvanorna och äta mindre mängd vid varje måltid. Dessutom är det troligen så att en gastric bypass-operation via okända mekanismer påverkar de centra i hjärnan som styr hunger och mättnad så att man äter mindre. Efter en överviktsoperation finns alltid risk att man successivt börjar äta mer mat, så att man går upp i vikt på nytt. För att minska den risken är det mycket viktigt att man följer dietistens råd och att man motionerar regelbundet. En överviktsoperation är ingen garanti till viktnedgång! Hur många kilo kommer jag gå ned? Gastric bypass har hittills visat sig vara den överviktsoperation som ger bäst och mest bestående viktnedgång i förhållande till biverkningar och komplikationsrisk. Hur mycket man går ned i vikt är mycket individuellt och bl a beroende av hur mycket man vägde innan operationen. I genomsnitt brukar man gå ner cirka % av kroppsvikten. Man måste räkna med en viss viktuppgång på sikt men fortfarande efter 5 10 år brukar den genomsnittliga viktnedgången ligga på %. De flesta blir inte normalviktiga efter ingreppet, men förlorar ca 60-70% av sin övervikt. 5(10)

6 Hur mycket går man ner i vikt efter gastric by pass? viktnedgång i kg Månader efter operationen Dietistens råd Innan du skrivs ut från sjukhuset kommer du att få träffa en dietist som kommer att ge dig noggranna råd om vad och hur du ska äta. Den första veckan efter operationen får du äta flytande kost och därefter puréer eller mixad mat under tre veckor för att efter fyra veckor börja äta vanlig mat. Måltidens totala volym ska inte överstiga 2 dl. De flesta opererade patienter har svårt att äta snabbt och under stress, räkna med att måltiden bör ta minuter. En så liten måltidsvolym kräver faktiskt att du är noggrann med måltidsordningen för att du ska få i dig tillräckligt med näringsämnen. Vi rekommenderar att du äter frukost, lunch, middag, kvällsmål och 1-2 mellanmål. Mellan dessa måltider bör du inte äta alls utan endast dricka kalorifri vätska. Normalt bör man dricka ca 1,5 liter vätska per dygn. Man behöver lika mycket vätska efter operationen som före, men den lilla magsäcksfickan gör att man bara kan få i sig små mängder åt gången. Man måste därför dricka oftare. Man ska dock inte dricka till maten då vätskan sköljer ner maten för fort i tarmarna varvid man snabbt blir hungrig igen. Dessutom kan man få buksmärta om man dricker till måltiden. Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. Risker Tidiga komplikationer En överviktsoperation medför liksom de flesta operativa ingrepp risker för mer eller mindre allvarliga komplikationer, på kort och lång sikt. - Blödningar - Sårinfektioner - Lunginflammationer - Urinvägsinfektion - Blodproppsbildning i ben och lungor. Blodpropp i lungorna kan vara ett livshotande tillstånd. För att minska risken för detta får man ta blodförtunnande sprutor, s k Fragmin, under minst en vecka efter operationen och använda stödstrumpor. Det är också viktigt att man tidigt efter operationen kommer upp ur sängen och går så mycket som möjligt, helst varje timme. - Läckage, dvs att någon av sömmarna i magsäcken brister, är en allvarlig komplikation som drabbar cirka 1 2 % av patienterna. Ofta får man då tidigt i förloppet en snabb puls, hög feber och 6(10)

7 buksmärtor och blir allmänt påverkad. Misstanke om läckage medför ofta att man behöver opereras på nytt för att åtgärda läckaget. En sådan akut omoperation måste vanligen göras med öppen operationsteknik. - Bukhinneinflammation och varbildning i anslutning till operationsområdet är en annan allvarlig komplikation som kan uppstå. En sådan komplikation medför ofta att man måste öppna magen igen eller på annat sätt tömma ut varet ur magen. Ofta måste man då ligga kvar en betydligt längre tid på sjukhus. - Dödliga komplikationer i efterförloppet till operationen inträffar 2-3/ I cirka hälften av fallen är orsaken läckage från någon av sömmarna i magsäcken och i hälften av fallen orsakas dödsfallen av andra tillstånd som t ex blodpropp i lungan eller en tillstötande hjärtinfarkt. Sena komplikationer - Näringsbrist - Blodbrist till följd av brist på järn och/eller vitamin B12 - Gallstensbildning - Tarmvred till följd av sammanväxningar eller inre bråckbildningar - Magsår - Bråck i operationsärren. Ärrbråck är ovanligt vid titthålstekniken men kan förekomma och måste då vanligen åtgärdas med en operation. - Onormalt stor eller snabb viktnedgång förekommer vilket medför att man blir onormalt trött och matt. Relativt ofta krävs näringstillskott och vitaminsprutor under den tidiga viktnedgångsfasen och i ovanliga fall kan det även behövas extra näringstillförsel via dropp. - Stickningar och domningar i armar, ben och fötter kan vara ett tidigt symtom på B12 brist. B12-bristen är inte ofarlig man kan vid uttalad brist riskera att få bestående nervskador. Det är därför mycket viktigt att rapportera dessa symtom till mottagningssköterskorna eller doktorn så att man kan få behandling innan bestående skador hunnit uppstå. Andra problem - Kräkningar förekommer någon gång hos de flesta patienter, ofta beroende på att man ätit fel, tuggat maten för dåligt, ätit för snabbt eller för mycket. Om man får återkommande problem med kräkningar måste detta ofta utredas med gastroskopi och/eller kontraströntgen för att utesluta att det blivit trångt i den nya magmunnen eller något annat hinder för födopassagen uppstått. - Den vanligaste orsaken till kräkningar är att man äter för fort och för mycket och man måste då se över sina matrutiner, eventuellt med hjälp av dietisten. - Yrsel, trötthet och frusenhetskänsla är mycket vanligt under den snabba viktnedgångsfasen och brukar gå över när vikten stabiliserat sig. - Besvär med visst håravfall och sköra naglar är vanligt under den snabba viktnedgångsfasen och är övergående. 7(10)

8 Smärtor efter operationen - Humörsvängningar kan uppstå både tätt inpå operationen och även senare i förloppet. Smärtupplevelsen är individuell och efter operationen kommer du att få ange din smärtupplevelse på en s k smärtsticka där du kan visa din smärtnivå på en skala mellan Smärtlindringen efter operationen sker med smärtstillande sprutor eller s k smärtpump under första dygnet, därefter övergår man till smärtstillande medel i tabletter i form av Alvedon. Det är vanligt att man kan känna av en smärta lokaliserad upp mot ryggen och axlarna efter en titthålsoperation. Detta orsakas av den gas som användes för att spänna ut bukhålan under operationen. Denna smärta brukar spontant försvinna inom ett par dagar. Såren Såren är sydda med s k hudstejpels, dvs en slags häftklammer. Häftklamrarna ska tas bort efter cirka två veckor, vilket kan ske hos distriktssköterskan.. Mediciner vid utskrivningen Multivitaminpreparat - Tablett Apoteket Kvinna 1 x 1 B12-medicin - Tablett Behepan 1 mg 1 x 1 Magsårsmedicin - Tablett Pantoprazol 20 mg x 1 Mot blodproppar - Fragminsprutor i totalt sju dagar Vid ditt läkarbesök på mottagningen får du utskrivet magsårsmedicin för tre månader, multivitaminpreparat och B12-medicin. Vitamintabletterna ska du fortsätta med livslångt. B12-brist är vanligt och brukar ofta uppträda inom fem år efter operationen. Brist på vitamin B12 kan förutom en besvärande blodbrist ge upphov till bestående nervskador och det är därför mycket viktigt att du följer ordinationen noggrant. De som så önskar kan istället för vitamin B12 tablett få ta en spruta av vitamin B12 var tredje månad via distriktssköterskan. Recepten mailas till apoteken och kan hämtas ut på valfritt apotek. Tabletten Apoteket kvinna är receptfri. 8(10)

9 Fragminsprutor E x 1 ges för att förebygga blodpropp under minst en vecka totalt. Om du tidigare haft blodpropp i benen eller lungorna ska du ha förlängd behandling under fyra veckor efter operationen. Det går utmärkt att ta dessa sprutor själv och sköterskorna på avdelningen kommer att lära dig hur du ska göra. Om det är svårt kan det ordnas så att distriktssköterskorna ger sprutorna istället. Den första sprutan tar du operationsdagens kväll. Sjukskrivningstiden GBP-operationen är en titthålsoperation och den normala sjukskrivningstiden är två veckor även om du har ett tungt arbete. Graviditet Efter en överviktsoperation befinner man sig under det första året i ett slags svälttillstånd med viss risk för allvarliga näringsrubbningar som kan tänkas påverka fostret. Det anses därför olämpligt att bli gravid under första året efter operationen. Många överviktiga kvinnor lider av en ofrivillig barnlöshet. Detta tros ibland vara orsakat av hormonella rubbningar till följd av fetman. När vikten går ner efter operationen kan det därför gå lättare att bli gravid. Återbesök Du kommer att kallas för återbesök och kontroll till övre gastromottagningen hos speciellt tränade sjuksköterskor vid vår överviktsmottagning. Första besöker sker cirka sex veckor efter operationen. Du träffar då läkare, om möjligt din operatör. Efter tre månader träffar du dietist och efter sex och tolv månader sjuksköterska. Sedan remitteras du åter till din familjeläkare för fortsatta årliga kontroller framgent. Efter två och fem år kommer du att få en enkät hemskickad med frågor om hur det gått efter operationen. Överskott av bukhud efter viktnedgången När man går ner så pass mycket i vikt som efter en överviktsoperation händer det ofta att hudkostymen blir för stor. Bukhuden kan t ex hänga ner som en gardin mot ljumskar och lår, vilket ibland ger besvärande eksem och hygieniska bekymmer. Det kan även uppstå hudöverskott på armar och lår. Om man önskar få denna överskottshud bortopererad så görs operationen tidigast efter två år då man slutat gå ner mer i vikt. Normalt måste man betala för eventuella plastikkirurgiska ingrepp efter överviktsoperationen själv. Landstinget står alltså i normalfallet inte för operationskostnad för eventuell plastikkirurgisk korrektion av överskottshud som uppstår efter en överviktsoperation. 9(10)

10 Uppgifter om din operation Operationsdatum Operatörer Dietstart - Per Videhult, - Vadim Neopikhanov - Martin Ljungman Speciella noteringar angående operationen Sjuksköterska, rådgivning Anna Holland - Ann-Louise Dieckmann - Linda Westberg Operationskoordinatorer Dietister Maria Röjeteg - Kristina Öhlén - Johanna Lisspers Mag tarmkanalen före operationen Mag tarmkanalen efter operationen 10(10)

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås

Läs mer

Patientinformation Gastric bypass

Patientinformation Gastric bypass Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Inför överviktsoperationen

Inför överviktsoperationen Inför överviktsoperationen Patientinformation för dig som ska opereras för obesitas vid Norrtälje sjukhus Vad är fetma? Fetma är en kronisk sjukdom som innebär en ansamling av överskottsfett som kan skada

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona

ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS. En Patienthandledning. Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona ATT BLI OPERERAD FÖR OBESITAS En Patienthandledning Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus & Lasarettet i Landskrona Copyright 2014 Mikael Ekelund & Skånes Universitetssjukhus 2 FÖRORD Denna skrift

Läs mer

Patientinformation inför överviktsoperation

Patientinformation inför överviktsoperation 1 Patientinformation inför överviktsoperation 2 Inledning Den här informationen riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma eller just blivit det. En överviktsoperation kan hjälpa många

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Patientinformation angående överviktskirurgi

Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Innehållsförteckning Din roll... 5 Konsekvenserna av svår fetma.... 5 BMI-tabell...6-7 Introduktion.... 8 Att

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx

Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx Information till dig som valt en bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad, DIEP lambå Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx www.akademiska.se maj 2014 Förberedelser inför operationen

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Författare: Emma Högström

Författare: Emma Högström Författare: Emma Högström I samarbete med: Maria Castedal, William Bennet, Anette Lennerling, Styrbjörn Friman, Maria Holmberg, Kerstin Fredriksson, Gunilla Hallste, Elisabet Forsell Producerad med finansiellt

Läs mer

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass

DIN FRAMTID NU. Din nya livsstil efter gastric bypass DIN FRAMTID NU Din nya livsstil efter gastric bypass INNEHÅLL DITT NYA JAG 2 ÄNDRA DINA MATVANOR 5 > Dina nya matvanor 6 > Inledande mat 7 > Mat efter introduktionsfasen 10 > Kostråd 14 > Ät en varierad

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS

TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS 1 Inskrivning Du läggs in på avdelning 50D en till två dagar före operationen. En sjuksköterska och en undersköterska tar emot dig på inskrivningsenheten. Vi informerar dig

Läs mer

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare P A T I E N T H A N D B O K LIVET MED NY Uppsala april 2014 Författare BUKSPOTT KÖRTEL NJURE ÖAR Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, njurspecialist Lars Bäckman, Docent, transplantationskirurg, sektionschef

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer