Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till dig som skall genomgå Gastric by pass"

Transkript

1 Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen ska ge ett lyckat resultat krävs egenansvar och ett livslångt åtagande. Sari Karhu, ssk, kirurgklinken Titthålsteknik Under senare år har det blivit allt vanligare att överviktsoperationer utförs med titthålsteknik. Att titthålstekniken blivit populär beror på att den vanligen medför mindre smärtor kortare vårdtid kortare sjukskrivning mindre risk för sårinfektioner och ärrbråck mindre risk för komplikationer från luftvägarna och lungorna Hur utförs operationen Operationen utförs med titthålsteknik och man arbetar då genom arbetsportar som förts in genom bukväggen. Buken fylls med gas (koldioxid) varigenom bukväggen spänns ut så att man får ett hålrum att arbeta i. Med speciella ca 4 dm långa instrument som förs in genom arbetsportarna kan man sedan utföra operationen. Med hjälp av en rörformad videokamera som förts in i bukhålan kan operatören få upp en tv-bild så att han kan se hur operationsområdet ser ut. Gastric by pass Vid en gastric by pass operation delas magsäcken så att man får en liten övre magsäcksficka som rymmer ml (lika lite som ryms i en medicinmugg). Delningen sker med en kirurgisk symaskin - en slags avancerad häftapparat som sätter sex rader med små häftklämmor av metall och sedan delas vävnaden. Den nedre delen av magsäcken lämnas kvar men kommer att vara urkopplad. Tunntarmen delas sedan en bit längre ner och förs upp och kopplas ihop med den övre magsäcksfickan. Slutligen gör man en sammankoppling mellan tunntarmarna så att gallan, magsaft och bukspott kan blanda sig med den mat man äter. Ingreppet på magsäcken och tarm är i princip det samma oavsett om man opererar med öppen operationsteknik eller med titthålsteknik. Kan alla opereras med titthålsteknik? Nej! Alla kan inte opereras med titthålstekniken. De patienter som tidigare är opererade för övervikt och där man beslutat operera om med gastric by pass lämpar sig inte för operation med titthålstekniken. Sammanväxningar i operationsområdet gör det omöjligt att utföra operationen med säker teknik. Även operationer i buken t.ex. galloperation, blindtarmsoperation, kejsarsnitt eller andra gynekologiska ingrepp liksom tarmoperationer kan ge sammanväxningar men man kan ofta lösa dessa så att överviktsoperationen kan ske med titthålsteknik. Även om man startar operationen med titthålsteknik kan man under pågående operation gå över till en s.k. öppen operation med ett större snitt. Detta kan bero på sammanväxningar, att det finns för mycket fett i operationsområdet eller att man helt enkelt inte kommer åt att göra operationen på ett säkert sätt via titthålen. Kirurgkliniken

2 Magsond under operationen Du har under operationen haft en magsond- slang i magsäcken som lagts ner via munnen eller näsan ner i magsäcken. Om du efter operationen är öm i näsan eller besväras från näsans slemhinnor beror det sannolikt på sonden. Under operationen testar vi även att kopplingen mellan den övre magsäcksfickan och tunntarmen är tät. Detta görs med ett kraftigt men helt ofarligt färgämne som heter Metylenblått. Ibland kan det därför komma upp lite blå vätska i munnen efter operationen, detta är helt ofarligt och försvinner relativt fort. En del av färgmedlet passerar ner i magtarmkanalen, tas upp av kroppen och kissas ut med urinen. Urinen kan därför vara lite grönaktigt missfärgad det första dygnet. Vad får jag äta innan operationen? Du kommer att få träffa en dietist i god tid före operationen som noggrant går igenom det tre till sex veckor långa kostprogrammet som består av pulverdiet. Det är av yttersta vikt att man följer det givna kostprogrammet för att operationen ska vara möjlig. Pulverdieten medför att levern minskar i storlek och gör därför operationen mindre riskfylld. Vad får jag dricka och äta efter operationen? Operationsdygnet Börja dricka vatten med hjälp av medicinmugg/tesked. Max 500 ml. Dag 1-7 Flytande kost, minst 1,5 liter/dygn 2:a-4:e veckan Mjuk kost Efter 1 månad Fast föda Du får informationsmaterial av dietist angående lämpliga livsmedel, tillagningsmetoder, måltidsordning m.m. så att du kan planera inför hemkomsten från sjukhuset. Dietistens råd Innan du skrivs ut från sjukhuset kommer du att få träffa en dietist som kommer att ge dig noggranna råd om vad och hur du skall äta. Måltidens totala volym skall sällan överstiga 2dl. De flesta opererade patienter har svårt att äta snabbt och under stress, räkna med att måltiden bör ta minuter. En så lite måltidsvolym kräver att du är noggrann med måltidsordningen för att du skall få i dig tillräckligt med näringsämnen. Vi rekommenderar att du äter frukost, lunch, middag, kvällsmål och 1-2 mellan mål. Mellan dessa måltider bör du inte äta alls utan endast dricka kalorifri vätska. Normalt bör man dricka ca 1,5 liter vätska per dygn. Vårdtid Vårdtiden beror naturligtvis på hur man mår efter operationen. Vanligen kan man skrivas ut 3-4 dagar efter operationen. Varför går man ner i vikt? Operationen medför att du inte kommer att kunna äta lika mycket som tidigare. Den lilla magsäcken blir snabbt full varpå man känner sig mätt. Fortsätter man då att äta kommer fickan att bli överfull, maten stockar sig och man riskerar att kräkas. Därmed blir det omöjligt att äta större portioner och att äta snabbt. Viktnedgången beror dels på att till följd 2

3 av detta tvingas lägga om matvanorna och äta mindre mängd varje måltid. Dessutom är det troligen så att en gastric by pass operation via okända mekanismer påverkar det centrala i hjärnan som styr hunger och mättnad så att man äter mindre. Efter en överviktsoperation finns alltid risk att man successivt börjar äta mer mat så att man går upp i vikt på nytt. För att minska den risken är det mycket viktigt att man följer dietistens råd och att man motionerar regelbundet. Man får försämrat näringsupptag pga urkopplad magsäck och tarm. Hur många kilon kommer jag att gå ned? Gastric by pass har hittills visat sig vara den överviktoperationen som ger bäst och mest bestående viktnedgång i förhållande till biverkningar och komplikationsrisk. Hur mycket man går ned i vikt är mycket individuellt och bl.a. beroende på hur mycket man vägde innan operationen. I genomsnitt brukar man gå ned ca 30-35% av kroppsvikten. Man måste räkna med en viss viktuppgång på sikt men fortfarande efter 5-10 år brukar den genomsnittliga viktnedgången ligga på 25-30%. Aktivitet Att ändra matvanorna är bara en del av ditt åtagande. Du måste också motionera mer. Alla kalorier som du får i dig och som du inte använder lagras i form av fett. Om du ska minska i vikt måste kroppen förbränna fler kalorier än de du får i dig genom kosten. Detta är möjligt genom att öka den fysiska aktiviteten och minska på kaloriintaget, vilket operationen hjälper dig att göra. Du ska sikta på minst 30 minuter motion per dag. Vid utskrivningen kommer du av sjukgymnasten få en ordination på fysisk aktivitet på recept(far) som sedan följs upp. Tips för aktiv livsstil: ta trapporna istället för hissen om du bara ska en bit bort, lämna bilen hemma och gå eller cykla parkera bilen längre bort på parkeringsplatsen en promenad på 30 minuter eller mer de flesta dagarna Tidiga komplikationsrisker Blödning Sårinfektion Lunginflammation Urinvägsinfektion Blodproppsbildning i ven och lungor. Blodpropp i lungorna kan vara ett livshotande tillstånd för att minska risken för detta får man ta blodförtunnande sprutor, Klexane, under minst en vecka efter operationen. Det är också viktigt att man tidigt efter operationen kommer upp ur sängen. Läckage, dvs. att någon av sömmarna i magsäcken brister är en allvarlig komplikation som drabbar ca 1-2% av patienterna. Ofta får man då tidigt i förloppet en snabb puls, hög feber och buksmärtor och blir allmänt påverkad. Misstanke om läckage medför ofta att man behöver opereras på nytt för att åtgärda läckaget. En sådan akut om operation måste vanligen göras med öppen operationsteknik. Bukhinneinflammation och varbildning i anslutning till operationsområdet är en annan allvarlig komplikation som kan uppstå. En sådan komplikation medför ofta att man måste öppna magen igen eller på annat sätt tömma ut varet ur magen. Ofta måste man då ligga kvar en betydligt längre tid på sjukhus. Dödliga komplikationer i efterförloppet till operationen inträffar 2-3/1000. I cirka hälften av fallen är orsaken läckage från någon av sömmarna i magsäcken och i 3

4 hälften av fallen orsakas dödsfallen av andra tillstånd som t.ex. blodpropp i lungan eller en tillstötande hjärtinfarkt. Sena komplikationsrisker Näringsbrist Blodbrist till följd av brist på järn och/eller vitamin B12. Gallstensbildning Tarmvred till följd av sammanväxningar eller inre bråckbildningar. Magsår Bråck i operationsärr. Ärrbråck är ovanligt vid titthålstekniken men kan förekomma och måste då vanligen åtgärdas med en operation. Onormalt stor eller snabb viktnedgång förekommer vilket medför att man blir onormalt trött och matt. Relativt ofta krävs näringstillskott och vitaminsprutor under den tidiga viktnedgångsfasen och i ovanliga fall kan det även behövas extra näringstillförsel via dropp. Stickningar och domningar i armar, ben och fötter kan vara ett tidigt symtom på näring och vitaminbrist. Näringsbristen är inte ofarlig- man kan vid uttalad näringsbrist riskera att få bestående nervskador. Det är därför mycket viktigt att rapportera dessa symtom till mottagningssköterskorna så att man kan få behandling innan bestående skador hunnit uppstå. Andra problem Kräkningar förekommer någon gång hos de flesta patienter beroende på att man ätit fel, för snabbt eller för mycket men det är ovanligt att det är något större problem. Om man får återkommande problem med kräkningar måste detta ofta utredas med gastroskopi och/eller kontraströntgen för att utesluta att det blivit trångt i den nya magmunnen eller något annat hinder för födopassagen uppstått. Den vanligaste orsaken till kräkningar är att man äter för fort eller för mycket och man måste då se över sina matrutiner, eventuellt med hjälp av dietisten. Yrsel, trötthet och frusenhetskänsla är mycket vanligt under den snabba viktnedgångsfasen och brukar gå över när vikten stabiliserats sig. Besvär med visst håravfall och sköra naglar är vanligt under den snabba viktnedgångsfasen och är övergående. Humörsvängningar kan uppstå både tätt inpå operationen och även senare i förloppet. Många upplever en känsla av förstoppning efter operationen. Detta beror ofta på att ett minskat matintag leder till ett minskat fiberintag som i sin tur leder till färre avföringar. Det är viktigt att dricka mellan måltiderna. Smärtor efter operationen Smärtupplevelsen är individuell och efter operationen kommer du att få uppge din smärtupplevelse på en så kallad smärtsticka. Där du kan visa din smärtnivå på en skala mellan Smärtlindringen efter operationen sker med smärtlindrande sprutor under det första dygnet, därefter övergår man till smärtstillande medel i form av tabletter. Det är vanligt att man kan känna av en smärta lokaliserad upp mot ryggen och axlarna efter titthåls operation. Detta orsakas av den gas som använder för att spänna ut bukhålan under operationen. Denna smärta brukar spontant försvinna inom några dagar. 4

5 Såren Såren är sydda med s.k. hud-stapels d.v.s. en slags häftklammer eller intracutan sutur. Häftklammren skall tas bort efter ca 8-10 dagar vilken kan ske hos distriktssköterskan och den intracutana suturen resorberar kroppen själv. Mediciner vid utskrivning Vitamin B12 (1 mg x 1) Vitamin D (10µ x 2) ex Kalcipos D/ Calcichew D3 Multivitamin- och mineraltabletter (1 x 1) ex Vitamineral Familj (köps på apoteket receptfritt) Järn (100 mg x1) ex Duroferon, Niferex till kvinnor i fertil ålder Klexane 0,4 ml x 1, ges för att förebygga blodpropp under minst en vecka totalt. Om du tidigare haft blodpropp i benen eller lungorna skall du ha förlängd behandling efter operationen. Det går utmärkt att ta dess sprutor själv och sköterskorna på avdelningen kommer att lära dig hur du skall göra. Sjukskrivningstiden Efter som att titthålsoperation medför betydligt mindre besvär än en öppen operation behöver man inte vara sjukskriven lika länge. Normal sjukskrivningstid efter en titthålsoperation är ca 2-3 veckor. Graviditet Efter en övervikts operation befinner man sig under det första året i ett slags svälttillstånd med viss risk för allvarliga näringsrubbningar som kan tänkas påverka fostret. Det anses därför olämpligt att bli gravid under första året efter operation. Många överviktiga kvinnor lider av en ofrivillig barnlöshet. Detta tros ibland vara orsakat av hormonella rubbningar till följd av fetman. När vikten går ner efter operationen kan det gå lättare att bli gravid, och det kan därför vara viktigt att skydda sig lite extra det första året. Återbesök Du kommer att kallas för återbesök och kontroll på övre gastromottagningen hos speciellt tränade sjuksköterskor vid vår obesitasmottagning. Första besöket sker efter 5-6 veckor. Följs sedan upp med ett besök efter 6 månader, 1 år, 2 år och till slut 5 år efter operationen. På återbesöken följs din vikt, dina mått, blodprover samt allmäntillstånd. Det kommer också att finnas möjlighet till samtal och frågeställningar. Det är av yttersta vikt att du närvarar vid dessa återbesök. Återbesök till dietist efter 5-6 veckor, 6 månader och 1 år. Telefonkontakt veckorna efter operation. Överskott av bukhud efter operationen När man går ner så pass mycket i vikt som efter en överviktsoperation händer det ofta att hudkostymen blir för stor. Bukhuden kan t.ex. hänga ner som en gardin mot ljumskar och lår vilket ibland ger besvärande eksem och hygieniska bekymmer. Detta kan ibland behöva korrigeras genom en plastkirurgisk operation och du kan då få hjälp med remiss till plastikkirurg för åtgärd. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att man, trots att behov tycks förekomma inte alltid kan få denna typ av operationer betalda av landstinget. Villkoren för att få sin överskottshud bortopererad beror på vilken operation det rör sig om, hur stora besvär man har och reglerna för detta varierar från landsting till landsting. Att man remitterats för en plastikoperation är ingen garanti för att man får operationen utförd i 5

6 landstingets regi. Det är det egna landstinget och den klinik man remitterats till som avgör om man får sin operation utförd inom den offentliga sjukvården. Att tänka på Medtag eget LCD-pulver (Low Calorie Diets) till vårdavdelning vid inläggning. Det är bra att ha med anhörig/vän vid samtliga informationstillfällen både före och efter operation. Ta inte smärtlindrande medicin i form av NSAID (ex Diklofenak, Voltaren, Naproxen m m), preparat två veckor före operation. Kvalitetsregister Soreg (Skandinaviska Obesitasregistret) För dig som patient innebär kvalitetsarbetet att vissa uppgifter som rör din sjukdom, undersökningsresultat, operation, eventuella komplikationer samt de frågeformulär du besvarar registreras i en databas. Uppgifterna i registret är att jämställa med journaluppgifter och behandlas med samma sekretess och säkerhet som din journal på sjukhuset. Uppgifterna kan komma att samköras med socialstyrelsens vårdregister och användas för forskning men då är dina uppgifter anonyma. Du har rätt att själv ta del av de uppgifter som finns i registret. Du har också rätt att avstå från att delta i kvalitetsregistret, eller utplåna registreringar utan att det påverkar din vård och behandling. 6

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Författare: Emma Högström

Författare: Emma Högström Författare: Emma Högström I samarbete med: Maria Castedal, William Bennet, Anette Lennerling, Styrbjörn Friman, Maria Holmberg, Kerstin Fredriksson, Gunilla Hallste, Elisabet Forsell Producerad med finansiellt

Läs mer

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB Författare:

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare P A T I E N T H A N D B O K LIVET MED NY Uppsala april 2014 Författare BUKSPOTT KÖRTEL NJURE ÖAR Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, njurspecialist Lars Bäckman, Docent, transplantationskirurg, sektionschef

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Bakgrund Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). I de flesta fall behövs en neurokirurgisk

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Till dig som har hjärtsvikt

Till dig som har hjärtsvikt Till dig som har hjärtsvikt Version 1 Hjärtsvikt Hjärtsvikt är en av våra vanligaste hjärtsjukdomar. I Sverige beräknas ca 200 000 vara drabbade och antalet som insjuknade ökar när befolkningen blir äldre.

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping

Patellainstabilitet. Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet. Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Patellainstabilitet Patientinformation från CKOC/ortopedklin/Linköping Information till Dig som ska opereras för patellainstabilitet Du har en knäskada, där din knäskål lätt kan gå ur led (patellainstabilitet).

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny knäled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Tag med dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför din operation. Inskrivningsbesök: Klockslag: 07:45

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad ÖREBRO LÄNS LANDSTING Till dig som ska bli knäprotesopererad Vad är knäartros? Artros betyder broskförlust i led. Vid knäartros har det brosk som i vanliga fall täcker knäledens ytor mer eller mindre försvunnit.

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer