Före och efter din tarmoperation. Kolorektalsektionen Kirurgkliniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Före och efter din tarmoperation. Kolorektalsektionen Kirurgkliniken"

Transkript

1 Före och efter din tarmoperation Kolorektalsektionen Kirurgkliniken

2 Före din tarmoperation Information till dig som ska genomgå tarmoperation Detta är en beskrivning av vad som kommer att ske i samband med din planerade operation. Den genomsnittliga vårdtiden för ingreppet är 4 8 dagar, under förutsättning att allting löper komplikationsfritt. Genom att vi följer vårdprogrammet ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) så sker återhämtningen betydligt snabbare nu än tidigare. Du kommer att få mer information om vad ERAS innebär av din kirurg och av din kontaktsjuksköterska. I korthet handlar programmet om att använda bättre smärtstillande tekniker/ läkemedel och skonsammare kirurgiska metoder. Dessutom börjar du snabbt med fysisk aktivitet och födointag. Det är mycket angeläget att du så fort som möjligt efter operationen börjar dricka, äta och återgå till fysisk aktivitet. När du fullföljer programmet återfår du din normala fysiska förmåga snabbare. Tarmfunktionen kommer igång och smärtorna minskar liksom risken för komplikationer. Du som är rökare erbjuds hjälp med rökstopp inför operationen. Rökstopp minskar risken för komplikationer. Din kontaktsjuksköterska bistår dig med de åtgärder som behövs. Inläggningsdagen Samtal med sjuksköterska, sjukgymnast samt eventuellt med narkosläkare om du inte gjort detta vid mottagningsbesöket. Du får möjlighet att träffa din ansvarige kirurg och kan ställa frågor som dykt upp sedan mottagningsbesöket. Om det är aktuellt med stomi träffar du vår stomiterapeut. Kompletterande blodprovstagning och röntgenundersökning/ekg kan vara nödvändigt. I enstaka fall behöver tarmen tömmas inför operation. Laxering sker då med hjälp av en lösning som du får dricka vid två tillfällen (45 ml varje gång). Under resten av dagen/natten är det mycket viktigt att du dricker rikligt med klar dryck. Vi ger dig vätsketillskott i form av dropp under natten. En del får enbart laxering via ändtarmen, Klyx, på operationsdagens morgon. Om du inte laxerar så äter du vanlig mat och dryck hela dagen. Under kvällen får du fyra kolhydratdrycker som du ska dricka före sänggåendet för att ladda kroppen med kolhydrater inför operationen. Att duscha är obligatoriskt för att minska risken för infektion. 2

3 Före din tarmoperation Operationsdagen Dagen börjar med dusch. Vanligen får du de mediciner du brukar ta på morgonen. Vi hjälper dig med all medicinering under vårdtiden. Ta inga läkemedel utan att rådfråga din sjuksköterska eller läkare först. Klar dryck och två kolhydratdrycker ska drickas fram till två timmar innan planerad operationsstart. Personalen ger dig besked om vilket klockslag du får dricka till. Du får antibiotika, vanligen i form av tabletter, för att minska risken för infektion. Operationen utförs via ett snitt i buken eller ibland med titthålsteknik och den sjuka delen av tarmen avlägsnas. Din läkare ger dig besked om hur lång operationstid som förväntas. Tidsmässiga avvikelser är inte ovanliga. Du får information om ingreppet så snart som möjligt på eftermiddagen/kvällen eller påföljande morgon. Din läkare ringer dina närstående efter operationen, om ni har avtalat detta. Under operationen är du nedsövd. I samband med operationen får de flesta en epiduralkateter EDA (en mycket tunn slang inlagd utanför ryggmärgskanalen) för smärtlindring under och efter operationen. Efter operationen kan du själv ge dig extra smärtlindringsdoser från denna genom att trycka på en knapp kopplad till smärtlindringspumpen. Det är ingen risk att du får för mycket smärtlindrade medicin eftersom pumpen har en inbyggd begränsningsfunktion. Efter operationen ligger du på uppvakningsavdelningen. Ibland kan det bli aktuellt att stanna kvar där över natten. I undantagsfall kan observation på intensivvårdsavdelningen bli aktuell. Två timmar efter operationen får du börja dricka. Helst ska du dricka 1 liter vätska under operationsdygnet. Illamående kan vara en begränsning för dryckesintaget och vi ger därför läkemedel för att minska risken för illamående. Målsättningen för fysisk aktivitet är att du ska sitta uppe i fåtölj minst två timmar operationsdagen. 3

4 Före din tarmoperation Första dagen Du förväntas äta vanlig mat och dryck (helst 2 liter/dygn, varav 3 förpackningar näringsdryck). Måltiderna serveras i matsalen. Där finns dryck att tillgå dygnet runt. Om du mår illa/kräks får du bromsa intaget och få dropp som ersättning. Det är mycket viktigt att komma upp ur sängen. Målsättningen är att du ska vara utanför sängen, minst 8 timmar/dygn fördelat över dagen med vila på sängen däremellan. Du får hjälp av sjukgymnast och avdelningspersonal. Gå minst två vändor i korridoren varje dag, de första gångerna med stöd av personalen men sedan alltmer självständigt. Din rörlighet kan till viss del begränsas av nödvändiga slangar (urinblåsekateter, syrgasslang, droppslang och smärtlindringsslang). Om smärtlindringen inte är tillräcklig, säg till! Du kan få extra smärtstillande läkemedel vid behov. Andra dagen efter operation Se första dagen! Förhoppningsvis känner du dig piggare! Fortsätt med mat- och dryckesintag. Var uppe och rör på dig. Du kommer att få smärtstillande tabletter som förberedelse inför att din ryggkanalsbedövning (EDA) tas bort. Tredje dagen efter operation Ryggkanalsbedövningen (EDA) tas bort. Det kan innebära att du känner en ökad smärta i buken. Om smärtlindringen inte är tillräcklig, säg till! Extra smärtlindringsdoser finns ordinerat. Urinkatetern stängs och tas bort om du kan tömma urinblåsan riktigt. Om du inte kan kissa på vanligt sätt gör vi ett nytt försök att ta bort urinkatetern nästa dag. Tidpunkten för när avföringen kommer i gång efter operationen varierar mellan en till sju dagar. Inför hemresan När du kan äta och dricka på egen hand, är feberfri, väl smärtlindrad på tabletter och magen kommit i gång är du medicinskt sett klar att åka hem. En del behöver någon form av konvalescensvård. Din kommun hjälper till med det. I samverkan gör vi då en vårdplanering tillsammans med dig och dina närstående. 4

5 Information till dig som har blivit tarmopererad EFter din tarmoperation Om du efter utskrivningen har frågor eller besvär som inte kan vänta till ditt planerade återbesök ringer du kontaktsjuksköterskan. Vid akuta besvär ska du uppsöka akutmottagningen på CSK. Mat och dryck Det är viktigt för din återhämtning att du äter och dricker även om aptiten inte återkommit ordentligt. Tugga maten väl. Drick 1,5 2 liter dryck/dag, särskilt om du fått stomi. Ät allsidigt. Ät regelbundet. Har du fått en tunntarmsstomi ska du salta extra på maten för att kompensera för saltförluster. Var försiktig med alkohol! Hygien och sårbehandling Klamrarna som håller ihop buksnittet ska avlägsnas dagar efter operation. Vanligen hjälper distriktsvården till med detta eller så sker det i samband med återbesök hos stomiterapeuten. Är ditt sår sytt med intracutan teknik behöver inga stygn tas bort. Du får besked innan du åker hem vad som gäller för ditt sår. Förbandet är plastat och tillåter att du duschar. Vänta med att bada tills såret är läkt. Fysisk aktivitet För att minska risken för bukväggsbråck ska du undvika tunga lyft som belastar bukmusklerna under 4 6 veckor efter operationen. Promenader rekommenderas! För all annan aktivitet får dina smärtor vara begränsande. Använd de smärtstillande läkemedel du fått utskrivet, dock inte längre än nödvändigt. Sjukskrivningstiden efter en tarmoperation är vanligen tre till sex veckor. Tarmfunktionen Funktionen i tarmen störs alltid av operation och normaliseras oftast efter några veckor. Om du har fått en stomi nedlagd eller genomgått ändtarmsoperation utan avlastande stomi är det mycket vanligt med diarré och trängningar före avföring. Detta avtar successivt de närmaste veckorna. Vid stora problem med diarré bör du ha recept på stoppande läkemedel. Vid eventuell förstoppning bör du ha recept på laxerande läkemedel. 5

6 EFter din tarmoperation Stomi Om du har stomiopererats men har ändtarmen/ändtarmsöppningen kvar är det normalt att det kommer slem/tarmsekret via ändan trots att tarmen är urkopplad. Har du fått tunntarmsstomi ska du ha recept på stoppande läkemedel att ta om stomiflödet blir tunt och rikligt. Ett normalt tunntarmsstomiflöde ligger mellan ml/dygn. Har du mycket rikligt stomiflöde flera dagar i rad kan vätskebalansen rubbas och du rekommenderas då att kontakta vår stomisjuksköterska för rådgivning. Biverkningar Trötthet, nedsatt aptit och lindrig viktnedgång drabbar så gott som alla i någon omfattning. Det rättar till sig spontant inom några veckor. Komplikationer Sårinfektion Visar sig vanligen inom 3 5 dagar efter operation men kan ibland uppträda så sent som upp till tre veckor efter operation. Såret blir då rött, svullet, vätskande och rejält ömt, ibland i kombination med feber. Åtgärd: Vid lindriga besvär ring kontaktsjuksköterskan, Om du inte kommer fram under telefontiden ringer du Kirurgmottagningens växel , så ringer kontaktsjuksköterskan upp dig. Vid kraftigare besvär, kombinerat med påverkat allmäntillstånd, sök akutmottagningen på CSK för bedömning. En ytlig sårinfektion behandlas genom att såret öppnas upp i hud/underhud för att kunna läka från botten. 6 Djup infektion i buken Kan komma upp till 3 veckor efter operationen. Detta är något svårare att upptäcka än en ytlig infektion men brukar ge sig till känna i form av feber och buksmärtor, med eller utan diarré. Åtgärd: Vid lindriga besvär ring kontaktsjuksköterskan, Om du inte kommer fram under telefontiden ringer du Kirurgmottagningens växel , så ringer kontaktsjuksköterskan upp dig. Vid kraftigare besvär, kombinerat med påverkat allmäntillstånd, sök akutmottagningen på CSK för bedömning, oavsett tid på dygnet.

7 EFter din tarmoperation Tarmvred Kan uppträda när som helst efter en bukoperation men är idag en förhållandevis ovanlig komplikation. Tarmvred ger symtom i form av kraftiga buksmärtor, vanligen av intervallkaraktär, kräkningar och stopp för gaser och avföring vilket får till följd att buken blir uppspänd. Åtgärd: Sök närmaste akutmottagning, oavsett tidpunkt på dygnet. Återbesök, frågor, rehabilitering med mera Återbesök till läkare Vid utskrivning från avdelningen beslutas när återbesök till kirurgmottagningen ska ske, cirka 3 6 veckor efter utskrivning. Du får en kallelse med exakt tidpunkt hemskickad. Vi rekommenderar att du skriver ner dina frågor inför återbesöket. Det underlättar för både dig och oss. Vid besöket vill vi veta hur du har återhämtat dig. Du får svar på den mikroskopiska analys som utförts på den bortopererade tarmbiten. Om det behövs planerar vi för fortsatt behandling/ uppföljning. Återbesök till stomiterapeut Om du vid operationen får stomi kommer du under vårdtiden att lära dig att sköta den själv. Efter utskrivningen kallas du till vår stomiterapeut för ett återbesök. Om du behöver hjälp från distriktssköterskan med stomivård/sårvård/ uppföljning tas denna kontakt av vår sjuksköterska. Frågor? Ring kontaktsjuksköterskan som svarar på frågor både före och efter operationen. Om du inte kommer fram under telefontiden ringer du Kirurgmottagningens växel , så ringer kontaktsjuksköterskan upp dig. Vid besök på annat sjukhus Söker du vård på någon annan akutmottagning än i Kristianstad eller vårdcentral be gärna personalen där att kontakta oss på Kirurgkliniken för ytterligare information/ rådgivning. 7

8 Stöd och rehabilitering Om du behöver cancerrehabilitering och psykosocialt stöd under eller efter din behandling kan vi erbjuda kontakt med Fenix. Du kan själv kontakta Fenix om behov skulle uppstå senare. Fenix är en öppenvårdsmottagning för dig som har eller har haft cancer och för din familj och närstående. Inom Fenix kan du få hjälp med bearbetning av tankar och känslor i samband med sjukdom och efter avslutad behandling. Du kan få stöd i återgång till arbete och till en fungerande vardag. Det finns möjlighet att träffa andra som befinner sig i en liknande situation för utbyte av erfarenheter. Kontaktsjuksköterska måndag tisdag onsdag torsdag fredag Stomiterapeut måndag tisdag fredag Kirurgmottagningens växel Fenix Kolorektalsektionen Kirurgkliniken g Fakta Johan Ottosson, överläkare och sektionschef g Foto, form och produktion Informateket, CSK - Centralsjukhuset Kristianstad December 2011