Patientinformation Gastric bypass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientinformation Gastric bypass"

Transkript

1 Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass

2 Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre grad fetma, desto större är risken att drabbas av sjukdom. Obesitas är idag ett svenskt folkhälsoproblem. Gastric bypass (GBP) är den helt dominerande operationsmetoden i Sverige idag. Den utförs med öppen teknik eller laparoskopisk teknik, även kallad titthålskirurgi. Flera stora studier visar positiva resultat efter GBP, t.ex. bra viktnedgång, förbättring av diabetessjukdom och livskvalitet samt längre överlevnad. Förbättringarna orsakas sannolikt av hormonella förändringar som yttrar sig som minskad hunger, ökad mättnad och förändringar i energibalansen. Gastric bypass är en stor operation som medför risk för komplikationer både under och efter själva operationen. Komplikationer som kan uppstå under och direkt efter operationen är t.ex. anastomosläckage (läckage i den sydda förbindelsen), blödning, blodpropp, lunginflammation och sårinfektion. Komplikationer som kan uppstå på längre sikt är t.ex. magsår, vitamin- och mineralbrist och inre herniering (tarmvred). Risken för att drabbas av komplikationer ska alltid övervägas och jämföras med nyttan med operationen. Bild av hur det ser ut efter att Gastric bypass utförts: I övre delen av magsäcken konstrueras en liten ficka som rymmer några matskedar efter operationen. Tunntarmen delas av och sys fast vid den nya magsäcksfickan. Cirka 1,5 meter ned på tunntarmen kopplas sedan tolvfingertarmen fast vid tunntarmen. Via den bortkopplade magsäcken och tolvfingertarmen utsöndras saltsyra, galla och bukspottskörtel-enzymer som behövs för näringsupptaget.

3 Före operationen Du har nu varit på informationsmöte i Fornborgen och visat fortsatt intresse för att eventuellt genomgå en Gastric bypass-operation. Nästa steg är att delta i en obligatorisk utredningsdag på kirurgmottagningen. Där kommer du att få träffa vårt obesitasteam bestående av läkare, dietist, sjukgymnast, kurator, sjuksköterska och narkosläkare. Mötet inleds med en allmän information i grupp och därefter kommer du att delta i individuella samtal med samtliga professioner. Vi kommer att fråga dig om din tidigare sjukdomshistoria, mediciner, försök till viktnedgång och mat- och motionsvanor. Vi kommer även att ta längd, vikt, bukomfång och blodtryck. Det är bra om du i förväg tänkt igenom de frågor och funderingar du har. Ta gärna med en anhörig till mötet. Beräknad tidsåtgång är ca 4 timmar. Du ska ha med dig en ifylld hälsodeklaration (blå lapp) samt den här broschyren. Du ska ha kommit igång med livsstilsförändringar direkt efter mötet i Fornborgen och efter utredningsdagen ska du fortsätta att följa uppsatta mål och sträva efter viktnedgång. Du ska följa kostråden som du får av dietisten för att vara väl förberedd inför eventuell operation. Vi lägger stor tyngd vid att du uppnår det viktmål som vi kommer överens om i samband med utredningsdagen. Det är mycket viktigt att du förbättrar din kondition för att minska risken för komplikationer i samband med operationen. Ett bra alternativ är att ta en långpromenad varje dag, gå stavgång, simma eller cykla. Hitta en aktivitet som passar dig! Det är värdefullt att du är i så bra form som möjligt inför operationen. Att ändra vanor och livsstil tar tid och är en process. Det är svårt att bryta ett beteende utan att ersätta det med ett annat. Det gäller att hitta en sund och hållbar ersättning. Det händer att vissa människor använder maten som en tröst för att fly negativa tankar och känslor.

4 Försök istället att med medveten närvaro vara i nuet och acceptera hur du känner och mår utan att fly från situationen. Att må dåligt ibland är inte farligt, försök sätta ord på dina känslor och tankar. Prova att bryta det mönster du har nu genom att utmana tanken och våga pröva något du tidigare undvikit. Kom ihåg att tankar är bara tankar och inte alltid sanningen! Skriv ner 3-5 positiva saker/dag och var nöjd över det du lyckats med idag! Rökstopp är ett krav för operation och du ska vara rökfri i minst 6 veckor före operationen. Du kan få hjälp med rökavvänjning genom din vårdcentral. Vänta inte till utredningsdagen, utan ta kontakt med din vårdcentral redan idag. Vi förväntar oss att du är rökfri i samband med utredningsdagen i annat fall kommer operationen behöva senareläggas. Om du behandlas för någon allvarlig sjukdom, är hjärtkärlsjuk, har lungsjukdom eller diabetes kan du behöva genomgå ytterligare undersökningar innan beslut kan tas gällande en eventuell operation. Ungefär en vecka efter utredningsdagen kommer en sjuksköterska från kirurgmottagningen att ringa upp dig och meddela om en operation är aktuell. Du sätts i så fall upp på väntelista. När vi har förslag på en operationstid meddelas du per telefon. Du får också ett brev med skriftlig information. Du ska börja med lågkalorikost (LCD-kost) 3 4 veckor före operationen. Information om LCD-kosten och viktmål finns längst bak i häftet Kostråd inför och efter GBP-operation. Om du har frågor om LCD-kosten eller viktmålet ska du ringa till dietisten.

5 Inskrivning Du kallas till ett inskrivningsbesök på avd 12 en till två veckor före operationen (Blå porten uppgång E, vån 2). Du ska ta med den här broschyren till inskrivningen. Inskrivningsbesöket tar 1 2 timmar. En vecka före inskrivningsbesöket ska du ta blodprover på din vårdcentral. Ta med det provtagningsunderlag du fått hemskickat. Observera att du ska vara fastande inför provtagningen. På avdelningen kommer du att träffa sjuksköterska och sjukgymnast. Om det finns önskemål och behov kan kontakt med dietist och kurator förmedlas. I samband med inskrivningen samtalar vi kring operationen, tar blodtryck, kontrollerar provsvar från de prover du tagit på din vårdcentral och utvärderar hur det går med förberedelserna inför operationen. EKG tas på patienter över 60 år samt enligt särskild ordination. Längd och vikt tas på kirurgmottagningen för att se hur det går med viktnedgången och hur långt du har kvar till viktmålet. Vid behov kontrolleras även din vikt på vårdcentralen före operationen. I samband med operationen kommer du att bli insatt på blodproppshämmande medicin i sprutform. Du får muntlig och skriftlig information om hur du ska göra för att ta den. Sprutorna ska tas en gång per dag i 14 dagar om läkare inte ordinerat annat. Första sprutan tas kvällen före operationen och du får med dig en spruta hem vid inskrivningen. Vid operation ges även antibiotika i tablettform. Detta skickas med i samband med inskrivningen och intas på operationsdagens morgon. I samband med att du träffar sjukgymnast får du stödstrumpor utprovade. Dessa kommer du att ha på dig under operationen för att minska risken för blodpropp.

6 Du kommer även få ett andningshjälpmedel, System 22, som används för att ge ett motstånd vid utandning och hjälper till att öppna upp dina små luftvägar. Det är bra om du inför inskrivningsbesöket tänkt igenom de frågor och funderingar du har. Kom ihåg att operationen enbart är ett hjälpmedel till en ny livsstil och viktnedgång det är Du själv som ansvarar för att komma in i och behålla livsstilsförändringarna livet ut. Förberedelser Du kommer att meddelas per telefon om vilken tid du ska befinna dig på Kirurgmottagningen på operationsdagen. Följande gäller för dig som opereras med öppen teknik: Du skrivs in dagen före operationen. Detta beror på de förberedelser som behöver göras inför smärtlindringen (ryggbedövning). Du kommer även få en kateter (slang i urinröret) på operationsdagens morgon. Den dras när ryggbedövningen tas bort efter 3 4 dagar. Ibland ordineras bukgördel att använda under fyra veckor efter öppen operation. De flesta opereras med titthålsteknik och kommer till sjukhuset på operationsdagen. Kvällen före samt på operationsdagens morgon duschar och tvättar du dig med Hibiscrub, en antiseptisk (bakteriedödande) tvål som du köpt på apoteket. Var speciellt noggrann med att tvätta ljumskar, naveln och hudveck. Du ska fortsätta med LCD-kost enligt överenskommelse fram till kl. 24 kvällen före operationen. Klar dryck får intas fram till 2 timmar före operationen. Med klar dryck menas t.ex. vatten, te och kaffe utan mjölk.

7 De antibiotikatabletter du fått med dig hem i samband med inskrivningen intas 2-3 timmar före operationen med en mindre mängd vatten. Kom ihåg att ta med följande till sjukhuset: Andningshjälpmedlet System 22 Broschyren kostråd inför och efter GBP operation. Häftet ska ligga väl synligt på rummet under hela vårdtiden. Denna broschyr Ett par inneskor och lösa kläder att använda efter operation Ta även med Eventuella inhalationer som du tar regelbundet CPAP om du använder det Operationsdagen Du går direkt till kirurgmottagningen för viktkontroll och för att utvärdera att viktmålet är uppnått. Därefter går du till UVA, uppvakningsavdelningen, där du förbereds inför operationen. Efter operationen kommer du åter till UVA där viktiga kroppsfunktioner övervakas under ett par timmar. Redan 2-4 timmar efter operationen ska du stiga upp ur sängen, för att minska risken för lungkomplikationer och blodpropp. Om du opererats med öppen teknik kommer du att vara på intensivvårdsavdelningen första dygnet. Vid laparoskopisk Gastric bypass kommer du till vårdavdelningen några timmar efter operationen. Vid operationen används ett färgämne för att kontrollerar att det inte finns läckage i ihopkopplingen mellan magsäcksfickan och tunntarmen. Färgämnet gör att du kan vara blå i munnen och att urinen kan vara grönfärgad när du kissar första gången efter operationen. Detta är ofarligt.

8 På vårdavdelningen På avdelningen kontrolleras blodtryck, puls, syresättning och temp tre gånger per dag. Även ditt blodvärde kontrolleras morgonen efter operationen. Observera att det är vanligt att man går upp i vikt de första dagarna efter operationen, vilket beror på att kroppen samlar på sig vätska. Viktnedgången brukar komma igång några dagar efter operationen. Det är av stor vikt att du kommer upp ur din säng tidigt och är uppe och går samt använder det System 22 du fått tilldelat. Att vara uppe och röra på sig minskar risken för blodpropp, lunginflammation samt stimulerar tarmrörelsen så att tarmen kommer igång. Vid kortare vila ska du halvsitta i sängen eller i fåtölj. Om du känner dig osäker och har frågor ska du alltid be personalen om hjälp. På operationsdagen får du dricka ml klara drycker efter operationen, om kirurgen inte har ordinerat annat. Du får också vätska i droppform under operationen. Från andra dagen (dagen efter operation) intas flytande kost enligt ett speciellt schema. Drick i små klunkar och tänk på att dricka ofta. 1 dl soppa ska ta minuter. Du bör få i dig minst 1 liter vätska dagen efter operationen och därefter ca 1.5 liter vätska dagligen. Det är viktigt att dricka mellan måltiderna för att täcka vätskebehovet. Exempel på bra drycker är vatten, citronvatten, kaffe, te och buljong. För mer utförliga råd om upptrappningen av den flytande kosten se bilaga Flytande kost på avd 12 efter Gastric bypass-operation, som finns längst bak i kostrådshäftet. Kom ihåg att noggrant skriva upp den vätska du intar på din vätskelista som ligger på sängbordet. De första dagarna efter operationen kan du uppleva smärta. Du kommer att få regelbunden smärtlindring utifrån dina behov. Det är viktigt att du meddelar personalen om du har ont. Efter operationen kan du uppleva att du känner dig skör, ledsen, ensam och ibland till och med övergiven. Detta är helt normalt att uppleva och känna.

9 Genom att tänka på din andning, och att röra på dig genom promenader och även sitta uppe dagtid kommer du att hjälpa dig själv att klara av att hantera dina känslor och tankar. Du kan förstås också prata med personalen om dina känslor och tankar. Det är fria besökstider på avdelning 10 och 12. Hemgång När du får i dig tillräckligt med vätska, är bra smärtlindrad och är uppegående får du åka hem, oftast dagen efter operation. Vårdtiden efter laparoskopisk gastric bypass är 1 dygn och efter öppen operation 4-5 dygn. Vid utskrivning får du: Resterande blodproppsförebyggande sprutor som du ska ta. E-recept på extra tillskott av vitamin B12, kalcium med D- vitamin och eventuellt järn. Vissa av tillskotten ska du fortsätta att ta livet ut. Du får även recept på smärtlindrande medicin. Sjukintyg. Du blir sjukskriven i max 4 veckor. Träffa dietist och få noggranna råd om vad och hur mycket du ska äta och dricka. Att tänka på efter operationen Sår Porthålen är förslutna med staples (metallclips) och tas bort hos distriktssköterska dagar efter operation. Du får ett skriftligt meddelande att ta med till distriktssköterskan, men bokar själv tid. Du har förband som tål vatten, vilket innebär att du får duscha. Förbanden kan avlägsnas när de är torra. Du får bada först när metallclipsen är borttagna. Vid tecken på infektion i sår, t.ex. rodnad, värmeökning eller om såret vätskar sig bör du ta kontakt med kirurgmottagningen dagtid. Vid hög

10 feber och/eller svåra buksmärtor bör du komma till akutmottagningen, oavsett tid på dygnet, för bedömning. Sömn Du ska sova med höjd huvudända de första veckorna efter operationen för att underlätta andningen. Avföring Det är normalt att inte ha regelbunden avföring dagligen efter en GBP-operation. Mängden mat är liten och den lilla volymen gör att det är svårt att få i sig tillräckligt med fibrer. Följ dietistens råd. Laxerande Vanligt bulkmedel (laxermedel som innehåller kostfibrer som sväller i magsäcken) ska inte användas. Du kan däremot använda laxermedel i flytande form, t ex Cilaxoral och Laktulos, som kan köpas receptfritt på apoteket. Vid förstoppning ska du i första hand inta mer vätska mellan måltiderna och öka på fiberintaget. Aktivitet Börja med små promenader varje dag som successivt ökas i tid och längd. Samtidigt som du går ner i vikt och så smått börjar bygga upp dina muskler kan du övergå till andra aktivitetsformer. Stavgång, cykling, simning och styrketräning är bra alternativ. Välj gärna flera aktiviteter att variera bland för att få en allsidig och rolig träning. Hållfastheten i stygnen i bukväggen är ganska låg i början. Vänta med att lyfta mer än 10 kg de första 4 veckorna, därefter kan du lyfta allt du orkar. Du får gärna simma och gå på vattengymnastik när metallclipsen är borttagna. Sjukskrivning Du blir sjukskriven i max 4 veckor. Utnyttja tiden för att bygga upp din kondition samt träna på din nya livsstil och ditt nya sätt att äta och dricka.

11 Viktnedgång Normal viktnedgång efter operation är kg/vecka. Viktnedgången går snabbast de första månaderna efter operationen och efter 1 år blir det svårare att gå ner i vikt. Tag vara på det första året! Psykosociala aspekter Med viktnedgången förändras kroppen. Det är viktigt att du fokuserar på din egen förändringsprocess. Kom ihåg att det är viktigt med stöd från din omgivning. Försök att vara öppen och prata med dina närstående om vad du känner, tänker och upplever. Vi uppmuntrar dig att stanna upp och fundera på hur du mår och hur kroppen förändras. Kom ihåg att kropp och själ hör ihop och påverkar dig både psykiskt och fysiskt. Vitaminer och mineraler Eftersom du bara kan äta små portioner mat efter operationen, och dessutom har ett försämrat upptag av vissa näringsämnen, är det viktigt att du tillför kroppen extra vitaminer och mineraler. Vitamin B 12, Kalcium och vitamin D ska du ta livet ut. Om du är kvinna och menstruerar ska du ta järn första året och därefter vid behov. Dessa tillskott får du på E-recept först via kirurgmottagningen och därefter via din vårdcentral. Du ska också köpa ett receptfritt multivitaminmineral-tillskott för kvinnor som också ska tas hela livet. Om dessa tillskott försummas kan du få brister som kan leda till: Blodbrist Benskörhet Ökat håravfall Domningar/ stickningar i fingrar och tår m.m. Nervskador Mediciner Förändringar i blodtrycks-, diabetes- och astmamediciner behöver oftast göras i takt med att du går ner i vikt. Om du har någon av dessa mediciner behövs efter operationen täta kontroller hos din ordinarie sjuksköterska/ diabetessjuksköterska och/eller läkare.

12 Alkohol Många patienter har upplevt att de tål mindre mängd alkohol efter operationen och studier talar för att det kan finnas en ökad risk att utveckla alkoholmissbruk efter GBP-kirurgi. En förklaring kan vara att alkoholen tas upp snabbare i blodet. Alkohol ska drickas måttligt. Håravfall Det är relativt vanligt med håravfall ca 3-6 månader efter operationen. Det är en följd av den snabba viktnedgången och besvären är övergående. Graviditet Det är mycket olämpligt att bli gravid under det första året efter operation, eftersom du då befinner dig i en snabb viktnedgångsfas. Diskutera kring lämpligt preventivmedel efter GBP-operation med din gynekolog. Du kan efter det första året bli gravid och genomgå en graviditet på vanligt sätt. Om du planerar att bli gravid ska du ta Tillval Folsyra (receptfritt) alternativt Folsyra på recept. Du ska börja med Folsyra i samband med att du börjar planera en graviditet. Överskottshud På grund av din viktminskning finns risk att utveckla överskottshud, framförallt på buken. Vid 2-årsuppföljningen har du möjlighet att diskutera kring detta. De krav som ställs inför eventuell åtgärd är att du har medicinska besvär av överskottshuden på buken och ett BMI på högst 25. Hudvecket under buken ska mäta mer än 4 cm. Uppföljning Första återbesöket är till dietist efter 6 veckor. Därefter kallas du till sjuksköterska eller dietist efter 1 år. Efter 6-veckorsuppföljningen remitteras du till din vårdcentral för fortsatt uppföljning med provtagning, viktkontroll och förnyelse av recept på tillskotten. Det är mycket viktigt att du går på kontroller varje år hela livet för att förebygga viktuppgång och brister. Du får själv ta ansvar för att de årliga uppföljningarna blir inbokade.

13 Kvalitetsregister inom obesitaskirurgin På uppdrag av Socialstyrelsen rapporterar kirurgiska kliniker uppgifter om sina patienter till nationella kvalitetsregister. Detta för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. För att ta del av resultat från olika register kan du själv gå in på nätet:

14 Kontaktuppgifter Sjuksköterskor Anneli Villaume, Karin Boije och Emelie Törnborg (TeleQ) Dietister Susanne Grehn och Linnéa Persson (TeleQ) Kurator Angelina Fransini Operationsplanerare Birgit Johansson Avdelning Avdelning

VRINNEVISJUKHUSET I NORRKÖPING KIRURGISKA KLINIKEN. Patientinformation Obesitaskirurgi

VRINNEVISJUKHUSET I NORRKÖPING KIRURGISKA KLINIKEN. Patientinformation Obesitaskirurgi VRINNEVISJUKHUSET I NORRKÖPING KIRURGISKA KLINIKEN Patientinformation Obesitaskirurgi Introduktion Sjuklig fetma, även kallat obesitas, är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom,

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26 Kirurgkliniken Västerviks sjukhus Överviktskirurgipatientinformation inför läkarbesök Reviderat 2014-02-26 Utfärdat av: Magnus Fröstorp, överläkare Godkänt av: Bengt Arvidsson, verksamhetschef Bakgrund

Läs mer

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Duodenal switch Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får

Läs mer

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset Verksamhetsområde Kirurgi Fetma Fetma hos en person orsakas av obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Man kan kalla tillståndet för en sjukdom som i sin tur ökar risken att utveckla diabetes

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Robotassisterad radikal prostatektomi

Robotassisterad radikal prostatektomi Robotassisterad radikal prostatektomi Inskrivningsdagen Under dagen träffar du: Samordnaren som tar emot på avdelningen Sjuksköterskan som informerar dig om vad som ska ske under vårdtiden. Avdelningsläkaren

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Med ett besked om misstänkt eller konstaterad cancer kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid livmoderhalscancer

Till dig som patient. Inför operation vid livmoderhalscancer Till dig som patient Inför operation vid livmoderhalscancer Med ett cancerbesked kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder har vi samlat lite information och svar på de vanligaste

Läs mer

till dig som ska opereras för Bråck

till dig som ska opereras för Bråck till dig som ska opereras för Bråck Information till dig som ska opereras för bråck Varför bildas bråck? Bråck bildas när en liten säck av bukhinnan glider ut genom ett svagt ställe i bukväggen. Orsaken

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Oftast opererar man endast bort den del av tarmen där tumören sitter. Den kvarvarande tarmen kopplas därefter ihop igen.

Oftast opererar man endast bort den del av tarmen där tumören sitter. Den kvarvarande tarmen kopplas därefter ihop igen. Om operation Hur går operationen till? Oftast opererar man endast bort den del av tarmen där tumören sitter. Den kvarvarande tarmen kopplas därefter ihop igen. Vid operation av ändtarmstumörer kan man

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad äggstockscancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad äggstockscancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad äggstockscancer Med ett besked om misstänkt eller konstaterad cancer kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Information efter LGBP 2005-11-13 Lars-Göran Larsson / Göran Ågren Kirurgiska kliniken USÖ

Information efter LGBP 2005-11-13 Lars-Göran Larsson / Göran Ågren Kirurgiska kliniken USÖ Skiss hämtad från Therapy of morbid obesity Laparoscopic Gastric Bypass Lönroth / Miller Ethicon Endo-Surgery 1(11) Inledning Du har opererats för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastrik

Läs mer

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning INFORMATION INFÖR OPERATIONER Innehållsförteckning Information till dig som ska opereras för sjukdom i binjuren.... 2 Information till dig som ska operera ljumskbråck... 3 Information till dig som ska

Läs mer

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 Du har nu fått instruktioner och lärt dig spola dina katetrar själv. Detta skall du nu sköta själv medan du vistas i hemmet ca 2 veckor, därefter

Läs mer

Före och efter din tarmoperation. Kolorektalsektionen Kirurgkliniken

Före och efter din tarmoperation. Kolorektalsektionen Kirurgkliniken Före och efter din tarmoperation Kolorektalsektionen Kirurgkliniken Före din tarmoperation Information till dig som ska genomgå tarmoperation Detta är en beskrivning av vad som kommer att ske i samband

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VARMT VÄLKOMMEN TILL ORTOPEDKLINIKEN DIN DELAKTIGHET. Alla har rätt att få en bra och modern vård. Vår mission är att ge bättre

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad livmoderkroppscancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad livmoderkroppscancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad livmoderkroppscancer Med ett cancerbesked kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder har vi samlat lite information

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik i Viktig information till dig! Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik Levern Tändsticksaskstor magsäcksficka mat Gallblåsan Bortkopplad magsäck Galla Bukspott körteln

Läs mer

Information till dig som ska opereras

Information till dig som ska opereras Information till dig som ska opereras Välkommen till dagkirurgiska enhetens mottagning i Ljungby Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför, under och efter din operation. Din

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Navelbråck. Navelbråck. Information inför operation av navelbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Navelbråck Navelbråck Information inför operation av navelbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VARMT VÄLKOMMEN TILL ORTOPEDKLINIKEN DIN DELAKTIGHET. Alla har rätt att få en bra och modern

Läs mer

Till dig som ska genomgå en operation mot bukhinnecancer

Till dig som ska genomgå en operation mot bukhinnecancer Till dig som ska genomgå en operation mot bukhinnecancer Bukhinnecancer (Peritoneal carcinomatosis) Du har fått information om att du har tumörväxt i bukhålan. Vid operationen börjar vi med att se om ingreppet

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras vid ortopedkliniken, Gävle sjukhus

PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras vid ortopedkliniken, Gävle sjukhus PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras vid ortopedkliniken, Gävle sjukhus Allmän information regiongavleborg.se Det är naturligt att känna oro inför en operation Allt går bättre om man är väl förberedd

Läs mer

Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(10) Information till Dig som skall opereras för refluxbesvär med titthålsteknik Allmän information Reflux innebär att

Läs mer

Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation

Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation Kirurgiska kliniken, L-G Larsson, överläkare Reviderat 2014-01-24 Information om operation av barnbråck hos flickor och pojkar Mer information: Sök http://www.usorebro.se/sv/videoarkiv/ under patientinformation

Läs mer

För vårdgivare Bakgrund Vår verksamhet Vem är aktuell för kirurgi

För vårdgivare Bakgrund Vår verksamhet Vem är aktuell för kirurgi För vårdgivare Bakgrund Fetmakirurgins plats i dagens sjukvård kommer av att konservativ behandling av etablerad övervikt tyvärr ej är långsiktigt effektiv: Oddsen för en patient med mångårig övervikt

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION...

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... Sammanhållen journalföring I journalerna finns hela din vårdhistora samlad men vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Läs mer

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen. Till dig som ska opereras på. Ortopedmottagningen. Doknr 2845 Ver 1

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen. Till dig som ska opereras på. Ortopedmottagningen. Doknr 2845 Ver 1 FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen Till dig som ska opereras på Ortopedmottagningen Doknr 2845 Ver 1 Välkommen till Frölunda Specialistsjukhus! I broschyren finner du information om hur du

Läs mer

Information till dig som genomgått en gastric bypass

Information till dig som genomgått en gastric bypass Sida 1 (5) Information till dig som genomgått en gastric bypass Konvalescensen Operationen är första steget i en stor omställning i ditt liv. Under konvalescenstiden skall vävnaderna läka efter operationen

Läs mer

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes.

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes. Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: 2016-08-22 Information till dig som ska få en knäledsprotes. Den nya knäleden 2 Operation: Vid en knäledsplastik ersätts

Läs mer

Diskbråck/spinal stenos

Diskbråck/spinal stenos PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras för Diskbråck/spinal stenos regiongavleborg.se Det är naturligt att känna oro inför en operation Allt går bättre om man är väl förberedd och informerad.

Läs mer

Patienter med fetma som ej svarar på konservativ behandling, i synnerhet vid samtidig fetmarelaterad sjuklighet.

Patienter med fetma som ej svarar på konservativ behandling, i synnerhet vid samtidig fetmarelaterad sjuklighet. Bakgrund - för vårdgivare Fetmakirurgins plats i dagens sjukvård kommer av att konservativ behandling av etablerad övervikt tyvärr ej är långsiktigt effektiv: Oddsen för en patient med mångårig övervikt

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Kotfraktur. www.regionostergotland.se. Patientinformation från verksamhet CKOC/Ryggkliniken/Linköping. Revisionsdatum 2015-11-26

Kotfraktur. www.regionostergotland.se. Patientinformation från verksamhet CKOC/Ryggkliniken/Linköping. Revisionsdatum 2015-11-26 Kotfraktur Patientinformation från verksamhet CKOC/Ryggkliniken/Linköping Innehåll Vad innebär korsettbehandling?... 3 Vad görs vid en operation?...3 Förväntat resultat...4 Smärtlindring...4 På avdelningen...4

Läs mer

OPERATION MED DISKPROTES I LÄNDRYGGEN

OPERATION MED DISKPROTES I LÄNDRYGGEN OPERATION MED DISKPROTES I LÄNDRYGGEN Varför utförs diskprotesoperation? Diskprotesoperation i ländryggen utförs pga. långvarig rörelse- och belastningsutlöst smärta (segmentell rörelsesmärta), där orsaken

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN UROLOGISK OPERATION VID DAGKIRURGISKT CENTRUM och få eftervård på avdelning 65 2 Välkommen till Urologiska kliniken och Dagkirurgiskt Centrum Vid de flesta

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Till dig som ska genomgå en höftplastik operation på Ortopedkliniken

Till dig som ska genomgå en höftplastik operation på Ortopedkliniken Till dig som ska genomgå en höftplastik operation på Ortopedkliniken DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VARMT VÄLKOMMEN TILL ORTOPEDKLINIKEN DIN DELAKTIGHET. Alla har rätt att få en bra och modern vård. Vår

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Att få ny axelled Patientinformation Information till dig som ska genomgå operation av axelled Allmän information I detta häfte informerar vi och ger råd till dig

Läs mer

OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA. VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72

OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA. VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72 OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72 Välkommen till vårdavdelning 72 Den här broschyren innehåller information om just din operation. När du har läst broschyren hoppas

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Till dig som skall genomgå en bukplastikoperation på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en bukplastikoperation på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en bukplastikoperation på lasarettet i Motala Tag med dig broschyren till vårdavdelningen inför din operation. Operationsdag: Klockslag: Övrigt: 1 2016-08-10 Ann Persson Inför

Läs mer

PATIENTINFORMATION. - till dig som ska opereras med HÖFTPROTES. regiongavleborg.se

PATIENTINFORMATION. - till dig som ska opereras med HÖFTPROTES. regiongavleborg.se PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras med HÖFTPROTES regiongavleborg.se Det är naturligt att känna oro inför en operation. Allt går bättre om man är väl förberedd och informerad. Det är därför

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGG

PATIENTINFORMATION RYGG PATIENTINFORMATION RYGG Ortopedkliniken Länssjukhuset Halmstad Carl Öhlund 09-09-18 RYGGSMÄRTOR smärtor drabbas nästan alla av vid något tillfälle i livet. Besvären är i de flesta fall övergående, men

Läs mer

genomgå tjocktarmskirurgi

genomgå tjocktarmskirurgi Till dig som ska genomgå tjocktarmskirurgi Ett informationshäfte för: Denna broschyr är utformad för att du ska vara så bra förberedd som möjligt inför din operation. Vi rekommenderar att du läser igenom

Läs mer

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne?

1.1 (2p)Nämn två indikationer för överviktkirurgi. 1.2 (2p) Vilka operationsmetoder kan man tänka sig att erbjuda henne? Du har nyligen fått ett vikariat på EV sektionen på Akademiska sjukhuset och denna eftermiddag är det din tur att ha mottagning. Första patienten är en 45 år gammal kvinna som är remitterad till din mottagning

Läs mer

Del 4_9 sidor_17 poäng

Del 4_9 sidor_17 poäng Peter, 33 år, tidigare frisk kommer till akutmottagningen med buksmärtor som han haft ett par dagar. Han har precis hunnit in på undersökningsrummet när du hämtas av en sjuksköterska då patienten synkoperat

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående Stark inför bukoperation stark för livet Råd till dig som patient och dina närstående www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor Januari 2017 Fysioterapeuterna Grafisk form: Rickard Örtegren Materialet är finansierat

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION

Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION Till dig som ska få en T-Port PATIENTINFORMATION T-Port Patientinformation Vad är en T-Port? Introduktion Denna broschyr beskriver kortfattat hur det fungerar att leva med en T-Port för tillförsel av Duodopa.

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Inläggningsdatum: Kl: Hemgångsdatum:

Inläggningsdatum: Kl: Hemgångsdatum: Till dig Medicinsk som ska patientinformation få knäprotes Inläggningsdatum: Kl: Hemgångsdatum: Uppdaterad 215-02-27 1 (12) Innehåll Inför operationen... 3 Inskrivningsbesök... 3 Dusch inför operationen...

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

PATIENTINFORMATION VID HÖFTPROTESOPERATION

PATIENTINFORMATION VID HÖFTPROTESOPERATION PATIENTINFORMATION VID HÖFTPROTESOPERATION (Bakre snitt) 2013-07-16 1 Information vid planerad höftprotesoperation Vid operationen ersätts den sjuka leden med en protes som består av en metallkula med

Läs mer

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående Stark inför bukoperation stark för livet Råd till dig som patient och dina närstående www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor September 2017 Fysioterapeuterna Grafisk form: Rickard Örtegren Materialet är

Läs mer

Obesitaskirurgi. för dig som ska opereras. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. för dig som ska opereras. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi för dig som ska opereras Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Viktig information till dig som ska opereras. Vi hälsar dig varmt välkommen till kirurgkliniken på Ersta sjukhus och vi vill

Läs mer

TILL DIG SOM SKA. Övernatta PÅ HÄSSLEHOLMS SJUKHUS

TILL DIG SOM SKA. Övernatta PÅ HÄSSLEHOLMS SJUKHUS TILL DIG SOM SKA Övernatta PÅ HÄSSLEHOLMS SJUKHUS TILL DIG SOM SKA OPERERAS OCH STANNA KVAR PÅ SJUKHUSET NÅGON DAG Före din operation kommer du till preoperativa mottagningen. Du får en kallelse hemskickad

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

Kirurgiska kliniken. Information till dig som ska göra en diagnostisk operation i bröstet

Kirurgiska kliniken. Information till dig som ska göra en diagnostisk operation i bröstet Kirurgiska kliniken Information till dig som ska göra en diagnostisk operation i bröstet 1 2 Viktiga telefonnummer Bröstsjuksköterska: Universitetssjukhuset i Linköping, Anna Carlsson, Pernilla Gunnarsson

Läs mer

Viktigaste e för oss det är du förstås

Viktigaste e för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR BRÖSTOPERATIONER Innehållsförteckning Operation av förändring i bröst med fryssnitt...2 Bröstbevarande operation med undersökning av lymfkörtel...4 Bröstbevarande operation med avlägsnande

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Till dig som ska opereras på centraloperation

Till dig som ska opereras på centraloperation FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen Till dig som ska opereras på centraloperation Hem samma dag (dagkirurgi) Stanna över natt Doknr 2839 Ver 1 Välkommen till Frölunda Specialistsjukhus! I broschyren

Läs mer