Patientinformation Gastric bypass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientinformation Gastric bypass"

Transkript

1 Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass

2 Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre grad fetma, desto större är risken att drabbas av sjukdom. Obesitas är idag ett svenskt folkhälsoproblem. Gastric bypass (GBP) är den helt dominerande operationsmetoden i Sverige idag. Den utförs med öppen teknik eller laparoskopisk teknik, även kallad titthålskirurgi. Flera stora studier visar positiva resultat efter GBP, t.ex. bra viktnedgång, förbättring av diabetessjukdom och livskvalitet samt längre överlevnad. Förbättringarna orsakas sannolikt av hormonella förändringar som yttrar sig som minskad hunger, ökad mättnad och förändringar i energibalansen. Gastric bypass är en stor operation som medför risk för komplikationer både under och efter själva operationen. Komplikationer som kan uppstå under och direkt efter operationen är t.ex. anastomosläckage (läckage i den sydda förbindelsen), blödning, blodpropp, lunginflammation och sårinfektion. Komplikationer som kan uppstå på längre sikt är t.ex. magsår, vitamin- och mineralbrist och inre herniering (tarmvred). Risken för att drabbas av komplikationer ska alltid övervägas och jämföras med nyttan med operationen. Bild av hur det ser ut efter att Gastric bypass utförts: I övre delen av magsäcken konstrueras en liten ficka som rymmer några matskedar efter operationen. Tunntarmen delas av och sys fast vid den nya magsäcksfickan. Cirka 1,5 meter ned på tunntarmen kopplas sedan tolvfingertarmen fast vid tunntarmen. Via den bortkopplade magsäcken och tolvfingertarmen utsöndras saltsyra, galla och bukspottskörtel-enzymer som behövs för näringsupptaget.

3 Före operationen Du har nu varit på informationsmöte i Fornborgen och visat fortsatt intresse för att eventuellt genomgå en Gastric bypass-operation. Nästa steg är att delta i en obligatorisk utredningsdag på kirurgmottagningen. Där kommer du att få träffa vårt obesitasteam bestående av läkare, dietist, sjukgymnast, kurator, sjuksköterska och narkosläkare. Mötet inleds med en allmän information i grupp och därefter kommer du att delta i individuella samtal med samtliga professioner. Vi kommer att fråga dig om din tidigare sjukdomshistoria, mediciner, försök till viktnedgång och mat- och motionsvanor. Vi kommer även att ta längd, vikt, bukomfång och blodtryck. Det är bra om du i förväg tänkt igenom de frågor och funderingar du har. Ta gärna med en anhörig till mötet. Beräknad tidsåtgång är ca 4 timmar. Du ska ha med dig en ifylld hälsodeklaration (blå lapp) samt den här broschyren. Du ska ha kommit igång med livsstilsförändringar direkt efter mötet i Fornborgen och efter utredningsdagen ska du fortsätta att följa uppsatta mål och sträva efter viktnedgång. Du ska följa kostråden som du får av dietisten för att vara väl förberedd inför eventuell operation. Vi lägger stor tyngd vid att du uppnår det viktmål som vi kommer överens om i samband med utredningsdagen. Det är mycket viktigt att du förbättrar din kondition för att minska risken för komplikationer i samband med operationen. Ett bra alternativ är att ta en långpromenad varje dag, gå stavgång, simma eller cykla. Hitta en aktivitet som passar dig! Det är värdefullt att du är i så bra form som möjligt inför operationen. Att ändra vanor och livsstil tar tid och är en process. Det är svårt att bryta ett beteende utan att ersätta det med ett annat. Det gäller att hitta en sund och hållbar ersättning. Det händer att vissa människor använder maten som en tröst för att fly negativa tankar och känslor.

4 Försök istället att med medveten närvaro vara i nuet och acceptera hur du känner och mår utan att fly från situationen. Att må dåligt ibland är inte farligt, försök sätta ord på dina känslor och tankar. Prova att bryta det mönster du har nu genom att utmana tanken och våga pröva något du tidigare undvikit. Kom ihåg att tankar är bara tankar och inte alltid sanningen! Skriv ner 3-5 positiva saker/dag och var nöjd över det du lyckats med idag! Rökstopp är ett krav för operation och du ska vara rökfri i minst 6 veckor före operationen. Du kan få hjälp med rökavvänjning genom din vårdcentral. Vänta inte till utredningsdagen, utan ta kontakt med din vårdcentral redan idag. Vi förväntar oss att du är rökfri i samband med utredningsdagen i annat fall kommer operationen behöva senareläggas. Om du behandlas för någon allvarlig sjukdom, är hjärtkärlsjuk, har lungsjukdom eller diabetes kan du behöva genomgå ytterligare undersökningar innan beslut kan tas gällande en eventuell operation. Ungefär en vecka efter utredningsdagen kommer en sjuksköterska från kirurgmottagningen att ringa upp dig och meddela om en operation är aktuell. Du sätts i så fall upp på väntelista. När vi har förslag på en operationstid meddelas du per telefon. Du får också ett brev med skriftlig information. Du ska börja med lågkalorikost (LCD-kost) 3 4 veckor före operationen. Information om LCD-kosten och viktmål finns längst bak i häftet Kostråd inför och efter GBP-operation. Om du har frågor om LCD-kosten eller viktmålet ska du ringa till dietisten.

5 Inskrivning Du kallas till ett inskrivningsbesök på avd 12 en till två veckor före operationen (Blå porten uppgång E, vån 2). Du ska ta med den här broschyren till inskrivningen. Inskrivningsbesöket tar 1 2 timmar. En vecka före inskrivningsbesöket ska du ta blodprover på din vårdcentral. Ta med det provtagningsunderlag du fått hemskickat. Observera att du ska vara fastande inför provtagningen. På avdelningen kommer du att träffa sjuksköterska och sjukgymnast. Om det finns önskemål och behov kan kontakt med dietist och kurator förmedlas. I samband med inskrivningen samtalar vi kring operationen, tar blodtryck, kontrollerar provsvar från de prover du tagit på din vårdcentral och utvärderar hur det går med förberedelserna inför operationen. EKG tas på patienter över 60 år samt enligt särskild ordination. Längd och vikt tas på kirurgmottagningen för att se hur det går med viktnedgången och hur långt du har kvar till viktmålet. Vid behov kontrolleras även din vikt på vårdcentralen före operationen. I samband med operationen kommer du att bli insatt på blodproppshämmande medicin i sprutform. Du får muntlig och skriftlig information om hur du ska göra för att ta den. Sprutorna ska tas en gång per dag i 14 dagar om läkare inte ordinerat annat. Första sprutan tas kvällen före operationen och du får med dig en spruta hem vid inskrivningen. Vid operation ges även antibiotika i tablettform. Detta skickas med i samband med inskrivningen och intas på operationsdagens morgon. I samband med att du träffar sjukgymnast får du stödstrumpor utprovade. Dessa kommer du att ha på dig under operationen för att minska risken för blodpropp.

6 Du kommer även få ett andningshjälpmedel, System 22, som används för att ge ett motstånd vid utandning och hjälper till att öppna upp dina små luftvägar. Det är bra om du inför inskrivningsbesöket tänkt igenom de frågor och funderingar du har. Kom ihåg att operationen enbart är ett hjälpmedel till en ny livsstil och viktnedgång det är Du själv som ansvarar för att komma in i och behålla livsstilsförändringarna livet ut. Förberedelser Du kommer att meddelas per telefon om vilken tid du ska befinna dig på Kirurgmottagningen på operationsdagen. Följande gäller för dig som opereras med öppen teknik: Du skrivs in dagen före operationen. Detta beror på de förberedelser som behöver göras inför smärtlindringen (ryggbedövning). Du kommer även få en kateter (slang i urinröret) på operationsdagens morgon. Den dras när ryggbedövningen tas bort efter 3 4 dagar. Ibland ordineras bukgördel att använda under fyra veckor efter öppen operation. De flesta opereras med titthålsteknik och kommer till sjukhuset på operationsdagen. Kvällen före samt på operationsdagens morgon duschar och tvättar du dig med Hibiscrub, en antiseptisk (bakteriedödande) tvål som du köpt på apoteket. Var speciellt noggrann med att tvätta ljumskar, naveln och hudveck. Du ska fortsätta med LCD-kost enligt överenskommelse fram till kl. 24 kvällen före operationen. Klar dryck får intas fram till 2 timmar före operationen. Med klar dryck menas t.ex. vatten, te och kaffe utan mjölk.

7 De antibiotikatabletter du fått med dig hem i samband med inskrivningen intas 2-3 timmar före operationen med en mindre mängd vatten. Kom ihåg att ta med följande till sjukhuset: Andningshjälpmedlet System 22 Broschyren kostråd inför och efter GBP operation. Häftet ska ligga väl synligt på rummet under hela vårdtiden. Denna broschyr Ett par inneskor och lösa kläder att använda efter operation Ta även med Eventuella inhalationer som du tar regelbundet CPAP om du använder det Operationsdagen Du går direkt till kirurgmottagningen för viktkontroll och för att utvärdera att viktmålet är uppnått. Därefter går du till UVA, uppvakningsavdelningen, där du förbereds inför operationen. Efter operationen kommer du åter till UVA där viktiga kroppsfunktioner övervakas under ett par timmar. Redan 2-4 timmar efter operationen ska du stiga upp ur sängen, för att minska risken för lungkomplikationer och blodpropp. Om du opererats med öppen teknik kommer du att vara på intensivvårdsavdelningen första dygnet. Vid laparoskopisk Gastric bypass kommer du till vårdavdelningen några timmar efter operationen. Vid operationen används ett färgämne för att kontrollerar att det inte finns läckage i ihopkopplingen mellan magsäcksfickan och tunntarmen. Färgämnet gör att du kan vara blå i munnen och att urinen kan vara grönfärgad när du kissar första gången efter operationen. Detta är ofarligt.

8 På vårdavdelningen På avdelningen kontrolleras blodtryck, puls, syresättning och temp tre gånger per dag. Även ditt blodvärde kontrolleras morgonen efter operationen. Observera att det är vanligt att man går upp i vikt de första dagarna efter operationen, vilket beror på att kroppen samlar på sig vätska. Viktnedgången brukar komma igång några dagar efter operationen. Det är av stor vikt att du kommer upp ur din säng tidigt och är uppe och går samt använder det System 22 du fått tilldelat. Att vara uppe och röra på sig minskar risken för blodpropp, lunginflammation samt stimulerar tarmrörelsen så att tarmen kommer igång. Vid kortare vila ska du halvsitta i sängen eller i fåtölj. Om du känner dig osäker och har frågor ska du alltid be personalen om hjälp. På operationsdagen får du dricka ml klara drycker efter operationen, om kirurgen inte har ordinerat annat. Du får också vätska i droppform under operationen. Från andra dagen (dagen efter operation) intas flytande kost enligt ett speciellt schema. Drick i små klunkar och tänk på att dricka ofta. 1 dl soppa ska ta minuter. Du bör få i dig minst 1 liter vätska dagen efter operationen och därefter ca 1.5 liter vätska dagligen. Det är viktigt att dricka mellan måltiderna för att täcka vätskebehovet. Exempel på bra drycker är vatten, citronvatten, kaffe, te och buljong. För mer utförliga råd om upptrappningen av den flytande kosten se bilaga Flytande kost på avd 12 efter Gastric bypass-operation, som finns längst bak i kostrådshäftet. Kom ihåg att noggrant skriva upp den vätska du intar på din vätskelista som ligger på sängbordet. De första dagarna efter operationen kan du uppleva smärta. Du kommer att få regelbunden smärtlindring utifrån dina behov. Det är viktigt att du meddelar personalen om du har ont. Efter operationen kan du uppleva att du känner dig skör, ledsen, ensam och ibland till och med övergiven. Detta är helt normalt att uppleva och känna.

9 Genom att tänka på din andning, och att röra på dig genom promenader och även sitta uppe dagtid kommer du att hjälpa dig själv att klara av att hantera dina känslor och tankar. Du kan förstås också prata med personalen om dina känslor och tankar. Det är fria besökstider på avdelning 10 och 12. Hemgång När du får i dig tillräckligt med vätska, är bra smärtlindrad och är uppegående får du åka hem, oftast dagen efter operation. Vårdtiden efter laparoskopisk gastric bypass är 1 dygn och efter öppen operation 4-5 dygn. Vid utskrivning får du: Resterande blodproppsförebyggande sprutor som du ska ta. E-recept på extra tillskott av vitamin B12, kalcium med D- vitamin och eventuellt järn. Vissa av tillskotten ska du fortsätta att ta livet ut. Du får även recept på smärtlindrande medicin. Sjukintyg. Du blir sjukskriven i max 4 veckor. Träffa dietist och få noggranna råd om vad och hur mycket du ska äta och dricka. Att tänka på efter operationen Sår Porthålen är förslutna med staples (metallclips) och tas bort hos distriktssköterska dagar efter operation. Du får ett skriftligt meddelande att ta med till distriktssköterskan, men bokar själv tid. Du har förband som tål vatten, vilket innebär att du får duscha. Förbanden kan avlägsnas när de är torra. Du får bada först när metallclipsen är borttagna. Vid tecken på infektion i sår, t.ex. rodnad, värmeökning eller om såret vätskar sig bör du ta kontakt med kirurgmottagningen dagtid. Vid hög

10 feber och/eller svåra buksmärtor bör du komma till akutmottagningen, oavsett tid på dygnet, för bedömning. Sömn Du ska sova med höjd huvudända de första veckorna efter operationen för att underlätta andningen. Avföring Det är normalt att inte ha regelbunden avföring dagligen efter en GBP-operation. Mängden mat är liten och den lilla volymen gör att det är svårt att få i sig tillräckligt med fibrer. Följ dietistens råd. Laxerande Vanligt bulkmedel (laxermedel som innehåller kostfibrer som sväller i magsäcken) ska inte användas. Du kan däremot använda laxermedel i flytande form, t ex Cilaxoral och Laktulos, som kan köpas receptfritt på apoteket. Vid förstoppning ska du i första hand inta mer vätska mellan måltiderna och öka på fiberintaget. Aktivitet Börja med små promenader varje dag som successivt ökas i tid och längd. Samtidigt som du går ner i vikt och så smått börjar bygga upp dina muskler kan du övergå till andra aktivitetsformer. Stavgång, cykling, simning och styrketräning är bra alternativ. Välj gärna flera aktiviteter att variera bland för att få en allsidig och rolig träning. Hållfastheten i stygnen i bukväggen är ganska låg i början. Vänta med att lyfta mer än 10 kg de första 4 veckorna, därefter kan du lyfta allt du orkar. Du får gärna simma och gå på vattengymnastik när metallclipsen är borttagna. Sjukskrivning Du blir sjukskriven i max 4 veckor. Utnyttja tiden för att bygga upp din kondition samt träna på din nya livsstil och ditt nya sätt att äta och dricka.

11 Viktnedgång Normal viktnedgång efter operation är kg/vecka. Viktnedgången går snabbast de första månaderna efter operationen och efter 1 år blir det svårare att gå ner i vikt. Tag vara på det första året! Psykosociala aspekter Med viktnedgången förändras kroppen. Det är viktigt att du fokuserar på din egen förändringsprocess. Kom ihåg att det är viktigt med stöd från din omgivning. Försök att vara öppen och prata med dina närstående om vad du känner, tänker och upplever. Vi uppmuntrar dig att stanna upp och fundera på hur du mår och hur kroppen förändras. Kom ihåg att kropp och själ hör ihop och påverkar dig både psykiskt och fysiskt. Vitaminer och mineraler Eftersom du bara kan äta små portioner mat efter operationen, och dessutom har ett försämrat upptag av vissa näringsämnen, är det viktigt att du tillför kroppen extra vitaminer och mineraler. Vitamin B 12, Kalcium och vitamin D ska du ta livet ut. Om du är kvinna och menstruerar ska du ta järn första året och därefter vid behov. Dessa tillskott får du på E-recept först via kirurgmottagningen och därefter via din vårdcentral. Du ska också köpa ett receptfritt multivitaminmineral-tillskott för kvinnor som också ska tas hela livet. Om dessa tillskott försummas kan du få brister som kan leda till: Blodbrist Benskörhet Ökat håravfall Domningar/ stickningar i fingrar och tår m.m. Nervskador Mediciner Förändringar i blodtrycks-, diabetes- och astmamediciner behöver oftast göras i takt med att du går ner i vikt. Om du har någon av dessa mediciner behövs efter operationen täta kontroller hos din ordinarie sjuksköterska/ diabetessjuksköterska och/eller läkare.

12 Alkohol Många patienter har upplevt att de tål mindre mängd alkohol efter operationen och studier talar för att det kan finnas en ökad risk att utveckla alkoholmissbruk efter GBP-kirurgi. En förklaring kan vara att alkoholen tas upp snabbare i blodet. Alkohol ska drickas måttligt. Håravfall Det är relativt vanligt med håravfall ca 3-6 månader efter operationen. Det är en följd av den snabba viktnedgången och besvären är övergående. Graviditet Det är mycket olämpligt att bli gravid under det första året efter operation, eftersom du då befinner dig i en snabb viktnedgångsfas. Diskutera kring lämpligt preventivmedel efter GBP-operation med din gynekolog. Du kan efter det första året bli gravid och genomgå en graviditet på vanligt sätt. Om du planerar att bli gravid ska du ta Tillval Folsyra (receptfritt) alternativt Folsyra på recept. Du ska börja med Folsyra i samband med att du börjar planera en graviditet. Överskottshud På grund av din viktminskning finns risk att utveckla överskottshud, framförallt på buken. Vid 2-årsuppföljningen har du möjlighet att diskutera kring detta. De krav som ställs inför eventuell åtgärd är att du har medicinska besvär av överskottshuden på buken och ett BMI på högst 25. Hudvecket under buken ska mäta mer än 4 cm. Uppföljning Första återbesöket är till dietist efter 6 veckor. Därefter kallas du till sjuksköterska eller dietist efter 1 år. Efter 6-veckorsuppföljningen remitteras du till din vårdcentral för fortsatt uppföljning med provtagning, viktkontroll och förnyelse av recept på tillskotten. Det är mycket viktigt att du går på kontroller varje år hela livet för att förebygga viktuppgång och brister. Du får själv ta ansvar för att de årliga uppföljningarna blir inbokade.

13 Kvalitetsregister inom obesitaskirurgin På uppdrag av Socialstyrelsen rapporterar kirurgiska kliniker uppgifter om sina patienter till nationella kvalitetsregister. Detta för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. För att ta del av resultat från olika register kan du själv gå in på nätet:

14 Kontaktuppgifter Sjuksköterskor Anneli Villaume, Karin Boije och Emelie Törnborg (TeleQ) Dietister Susanne Grehn och Linnéa Persson (TeleQ) Kurator Angelina Fransini Operationsplanerare Birgit Johansson Avdelning Avdelning

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Duodenal switch Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Före och efter din tarmoperation. Kolorektalsektionen Kirurgkliniken

Före och efter din tarmoperation. Kolorektalsektionen Kirurgkliniken Före och efter din tarmoperation Kolorektalsektionen Kirurgkliniken Före din tarmoperation Information till dig som ska genomgå tarmoperation Detta är en beskrivning av vad som kommer att ske i samband

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik i Viktig information till dig! Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik Levern Tändsticksaskstor magsäcksficka mat Gallblåsan Bortkopplad magsäck Galla Bukspott körteln

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus

Information inför planerat kejsarsnitt. Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Information inför planerat kejsarsnitt Avdelning 17 Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus Inskrivningsdagen Din partner eller annan anhörig är varmt välkommen att vara med vid inskrivningen som sker några

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi 1 Till Dig som överväger eller skall opereras för övervikt Vår kroppsvikt regleras under livet som en balans mellan intag och utgifter av energi.

Läs mer

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION...

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... Sammanhållen journalföring I journalerna finns hela din vårdhistora samlad men vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Läs mer

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM

VID DAGKIRURGISKT CENTRUM VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN UROLOGISK OPERATION VID DAGKIRURGISKT CENTRUM och få eftervård på avdelning 65 2 Välkommen till Urologiska kliniken och Dagkirurgiskt Centrum Vid de flesta

Läs mer

OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA. VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72

OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA. VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72 OPERERAS INFORMATION TILL DIG SOM SKA VÄLKOmMEN TILL VÅRDAVDELNING 72 Välkommen till vårdavdelning 72 Den här broschyren innehåller information om just din operation. När du har läst broschyren hoppas

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Att få ny axelled Patientinformation Information till dig som ska genomgå operation av axelled Allmän information I detta häfte informerar vi och ger råd till dig

Läs mer

Värt att veta om Din gastrostomi

Värt att veta om Din gastrostomi Värt att veta om Din gastrostomi Gastrostomi är ingen ny kirurgisk teknik utan har funnits i över 100 år. Den används när inte tillräckligt med mat kan ätas på vanligt sätt eller i samband med operation.

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

genomgå tjocktarmskirurgi

genomgå tjocktarmskirurgi Till dig som ska genomgå tjocktarmskirurgi Ett informationshäfte för: Denna broschyr är utformad för att du ska vara så bra förberedd som möjligt inför din operation. Vi rekommenderar att du läser igenom

Läs mer

Det här händer på operationsavdelningen

Det här händer på operationsavdelningen Det här händer på operationsavdelningen Välkommen till oss på operationsavdelningen! Den här broschyren är tänkt att ge dig en kortfattad information om vad som kommer att ske under din vistelse hos oss.

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Inläggningsdatum: Kl: Hemgångsdatum:

Inläggningsdatum: Kl: Hemgångsdatum: Till dig Medicinsk som ska patientinformation få knäprotes Inläggningsdatum: Kl: Hemgångsdatum: Uppdaterad 215-02-27 1 (12) Innehåll Inför operationen... 3 Inskrivningsbesök... 3 Dusch inför operationen...

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Information inför din. knäoperation. Välkommen till Nyköpings Lasarett

Information inför din. knäoperation. Välkommen till Nyköpings Lasarett Information inför din knäoperation Välkommen till Nyköpings Lasarett Innehållsförteckning Sida Allmän information Allmän information 3 Om knäleden 5 Att förbereda inför din operation 6 När du ligger på

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Tomas Isaksson öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20090601 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Spinal stenos i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Spinal stenos i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Spinal stenos i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation Information till dig som skall genomgå operation av spinal stenos i ländryggen Allmän

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik

Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik Information till dig som skall opereras för akalasi med titthålsteknik Vad är det som inte fungerar normalt vid akalsi? Vid akalasi får man tilltagande besvär att svälja mat och dryck. Sjukdomen drabbar

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Överviktsenheten-MM5 / Dietisterna i ÖLL Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är low calorie diet/ very low calorie diet? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och LCD/VLCD? Spelar det

Läs mer

På universitetssjukhuset i Örebro utförs omkring 150 knäprotesoperationer per år.

På universitetssjukhuset i Örebro utförs omkring 150 knäprotesoperationer per år. Allmän information På universitetssjukhuset i Örebro utförs omkring 150 knäprotesoperationer per år. Det är naturligt att känna sig orolig inför en operation. Oron kan minskas och tillfrisknandet påskyndas

Läs mer

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden

Information till Dig som ska få en knäledsprotes. Den friska knäleden Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund bitr öl Godkänd:Anders Sundelin Datum:20120426 Information till Dig som ska få en knäledsprotes Den friska knäleden I knäleden möts tre ben; lårbenet, underbenet

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi är att alltid ge ett professionellt,

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin Din Operationsdag I Hemmet DESCUTANTVÄTT, FASTA, LÄKEMEDEL Det är viktigt att du läser igenom dokumentet Förberedelser inför din operation och att du följt

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx

Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx Information till dig som valt en bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad, DIEP lambå Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Telefon 018-611 00 00 vx www.akademiska.se maj 2014 Förberedelser inför operationen

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Diskbråck i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Diskbråck i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Diskbråck i ländryggen Information till dig som ska genomgå operation Information till dig som skall genomgå operation av diskbråck i ländryggen Allmän information

Läs mer

Nyckelben Skulderblad. Överarmsben

Nyckelben Skulderblad. Överarmsben Axelledsplastik Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är very low calorie diet/low calorie diet? Krymper magsäcken under pulverdieten? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och VLCD/LCD? Spelar det någon

Läs mer

Bröstlyft Utförlig information

Bröstlyft Utförlig information Bröstlyft Utförlig information Om du funderar på ett bröstlyft kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

Allmän information om operationen Gastric bypass

Allmän information om operationen Gastric bypass Allmän information om operationen Gastric bypass 1 (16) Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

Artroskopisk rotatorkuffsutur

Artroskopisk rotatorkuffsutur Artroskopisk rotatorkuffsutur Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Att få ny knäled. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Att få ny knäled. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Att få ny knäled - Patientinformation Information till dig som ska genomgå operation av knäleden Allmän information I detta häfte informerar och ger vi råd till

Läs mer

Patientinformation inför överviktsoperation

Patientinformation inför överviktsoperation 1 Patientinformation inför överviktsoperation 2 Sammanfattning Detta häfte innehåller viktig information om överviktsoperationer. Vi rekommenderar att du läser hela, men vi vet att en del tycker det blir

Läs mer

Information till dig med suprapubisk kateter i urinblåsan

Information till dig med suprapubisk kateter i urinblåsan Information till dig med suprapubisk kateter i urinblåsan Suprapubisk kateter En suprapubisk kateter är en kateter som förs in i urinblåsan via ett litet snitt i bukväggen strax ovanför blygdbenet. Ingreppet

Läs mer

Undersökning av tjocktarmen - Koloskopi eller Sigmoideoskopi

Undersökning av tjocktarmen - Koloskopi eller Sigmoideoskopi 1 Undersökning av tjocktarmen - Koloskopi eller Sigmoideoskopi Checklista En vecka före undersökning Undvik: Kiwi, vindruvor, tomat, ärtor, bönor, majs, fullkornsbröd, linfrö, müssli och nötter, det stoppar

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

PATIENTINFORMATION KNÄPROTES

PATIENTINFORMATION KNÄPROTES PATIENTINFORMATION KNÄPROTES Länssjukhuset, Halmstad Anders Wykman 2009-08-17 035-13 12 55 VARFÖR FÅR MAN KNÄARTROS? Artros är vanligare hos äldre än hos yngre och vanligare hos kvinnor än hos män. Forskarna

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Information inför din. höftoperation. Välkommen till Nyköpings lasarett

Information inför din. höftoperation. Välkommen till Nyköpings lasarett Information inför din höftoperation Välkommen till Nyköpings lasarett Innehållsförteckning Sida Allmän information Allmän information 3 Om höftleden 5 Att förbereda inför din höftoperation 6 När du ligger

Läs mer

Förberedelser inför din operation

Förberedelser inför din operation Förberedelser inför din operation För att vi skall kunna ge dig en säker och effektiv behandling är det viktigt att du fyllt i din hälsodeklaration korrekt. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg

Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg onkologi Till Dig som skall få strålbehandling mot munhåla och svalg Strålbehandlingsmottagningen Verksamhetsområde Onkologi Gävle www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg BEHANDLING Du kommer att få

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Höftfraktur. Information till dig som ska opereras

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Höftfraktur. Information till dig som ska opereras ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Höftfraktur Information till dig som ska opereras 2 Personlig information Du har opererats för:. Operationsdatum:.. Operationsmetod:.. Opererande läkare: Sjukgymnast:

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. Dagkirurgisk Verksamhet

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. Dagkirurgisk Verksamhet Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation Dagkirurgisk Verksamhet Ring klockan 15.00-16.00 två vardagar före din operationsdag på telefonnummer 0410 555 03 för att få veta

Läs mer

Bukplastik Utförlig information

Bukplastik Utförlig information Bukplastik Utförlig information Om du funderar på en bukplastik kommer den här informationen att ge dig en grundläggande förståelse för vad en operation innebär, hur den går till och vilka resultat man

Läs mer

INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION

INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION 1(5) INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION För er har reserverats tid för starroperation enligt bifogat tidbeställningsbrev till Vasa Centralsjukhus ögonenhet som finns i A-flygeln, 6:e våningen (A6). Telefonintervju

Läs mer

Välkommen till barnintensivvårdsavdelningen 328 BarnIVA, Drottning Silvias

Välkommen till barnintensivvårdsavdelningen 328 BarnIVA, Drottning Silvias BIVA, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (DSBUS), Göteborg Välkommen till barnintensivvårdsavdelningen 328 BarnIVA, Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus Denna broschyr är en kort introduktion

Läs mer

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada

Bankarts operation. Axelleden. Bankart-skada Bankarts operation Axelleden Axelleden är en så kallad kulled där skulderbladets ledskål ledar mot överarmsbenets huvud. Leden är den mest flexibla av kroppens leder och stabiliseras främst av fyra korta

Läs mer

Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Bråcksäck Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1 (11) Information till Dig som ska opereras för ljumskbråck Allmän information Årligen utförs ca. 20 000 bråckoperationer

Läs mer

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus

Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information till dig som ska opereras för hydrocefalus Information inför förestående operation för hydrocefalus Du har nu fått diagnosen hydrocefalus och ska opereras med inläggning av en shunt. Du kommer

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar

ENTERAL NUTRITION. Att få mat genom PEG. Allmänna råd och anvisningar ENTERAL NUTRITION Att få mat genom PEG Allmänna råd och anvisningar Med denna broschyr vill vi ge dig en presentation av Fresenius Kabis PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi). Fresenius Kabi har lång

Läs mer

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN?

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Fakta om NOCTURI att vakna för att gå upp och kissa på natten Fakta om nocturi Vad är nocturi? Orsaker till nocturi Goda råd och åtgärder Diagnostik Resultat Vad är nocturi? Nocturi

Läs mer

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation.

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. 2012-03-01 1 Information om behandling av bettfel som behandlas med tandreglering och käkoperation Sammanfattning av den

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr.

Smärtstillande kan man behöva ge i ca 1 vecka postoperativt. Huden runt gastrostomin skall rengöras dagligen med tvål och vatten och torkas torr. Nationella omvårdnadsriktlinjer för gastrostomikateter/-knapp Bakgrund Långvariga uppfödningsproblem till följd av att barnet inte kan försörjas peroralt förekommer vid olika tillstånd. Gastrostomi är

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation

Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation 06 Komplikationer som kan uppstå efter en stomioperation Vid alla typer av kirurgiska ingrepp får man en genomgång av orsak, fördelar och risker. Vid en stomioperation är riskerna desamma som vid andra

Läs mer

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal Adminstrativ pålaga? Gör de någon nytta? Hur gör man det på smidigaste sätt? Läkemedelsberättelser gör nytta!

Läs mer