Patientinformation Gastric bypass

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientinformation Gastric bypass"

Transkript

1 Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass

2 Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre grad fetma, desto större är risken att drabbas av sjukdom. Obesitas är idag ett svenskt folkhälsoproblem. Gastric bypass (GBP) är den helt dominerande operationsmetoden i Sverige idag. Den utförs med öppen teknik eller laparoskopisk teknik, även kallad titthålskirurgi. Flera stora studier visar positiva resultat efter GBP, t.ex. bra viktnedgång, förbättring av diabetessjukdom och livskvalitet samt längre överlevnad. Förbättringarna orsakas sannolikt av hormonella förändringar som yttrar sig som minskad hunger, ökad mättnad och förändringar i energibalansen. Gastric bypass är en stor operation som medför risk för komplikationer både under och efter själva operationen. Komplikationer som kan uppstå under och direkt efter operationen är t.ex. anastomosläckage (läckage i den sydda förbindelsen), blödning, blodpropp, lunginflammation och sårinfektion. Komplikationer som kan uppstå på längre sikt är t.ex. magsår, vitamin- och mineralbrist och inre herniering (tarmvred). Risken för att drabbas av komplikationer ska alltid övervägas och jämföras med nyttan med operationen. Bild av hur det ser ut efter att Gastric bypass utförts: I övre delen av magsäcken konstrueras en liten ficka som rymmer några matskedar efter operationen. Tunntarmen delas av och sys fast vid den nya magsäcksfickan. Cirka 1,5 meter ned på tunntarmen kopplas sedan tolvfingertarmen fast vid tunntarmen. Via den bortkopplade magsäcken och tolvfingertarmen utsöndras saltsyra, galla och bukspottskörtel-enzymer som behövs för näringsupptaget.

3 Före operationen Du har nu varit på informationsmöte i Fornborgen och visat fortsatt intresse för att eventuellt genomgå en Gastric bypass-operation. Nästa steg är att delta i en obligatorisk utredningsdag på kirurgmottagningen. Där kommer du att få träffa vårt obesitasteam bestående av läkare, dietist, sjukgymnast, kurator, sjuksköterska och narkosläkare. Mötet inleds med en allmän information i grupp och därefter kommer du att delta i individuella samtal med samtliga professioner. Vi kommer att fråga dig om din tidigare sjukdomshistoria, mediciner, försök till viktnedgång och mat- och motionsvanor. Vi kommer även att ta längd, vikt, bukomfång och blodtryck. Det är bra om du i förväg tänkt igenom de frågor och funderingar du har. Ta gärna med en anhörig till mötet. Beräknad tidsåtgång är ca 4 timmar. Du ska ha med dig en ifylld hälsodeklaration (blå lapp) samt den här broschyren. Du ska ha kommit igång med livsstilsförändringar direkt efter mötet i Fornborgen och efter utredningsdagen ska du fortsätta att följa uppsatta mål och sträva efter viktnedgång. Du ska följa kostråden som du får av dietisten för att vara väl förberedd inför eventuell operation. Vi lägger stor tyngd vid att du uppnår det viktmål som vi kommer överens om i samband med utredningsdagen. Det är mycket viktigt att du förbättrar din kondition för att minska risken för komplikationer i samband med operationen. Ett bra alternativ är att ta en långpromenad varje dag, gå stavgång, simma eller cykla. Hitta en aktivitet som passar dig! Det är värdefullt att du är i så bra form som möjligt inför operationen. Att ändra vanor och livsstil tar tid och är en process. Det är svårt att bryta ett beteende utan att ersätta det med ett annat. Det gäller att hitta en sund och hållbar ersättning. Det händer att vissa människor använder maten som en tröst för att fly negativa tankar och känslor.

4 Försök istället att med medveten närvaro vara i nuet och acceptera hur du känner och mår utan att fly från situationen. Att må dåligt ibland är inte farligt, försök sätta ord på dina känslor och tankar. Prova att bryta det mönster du har nu genom att utmana tanken och våga pröva något du tidigare undvikit. Kom ihåg att tankar är bara tankar och inte alltid sanningen! Skriv ner 3-5 positiva saker/dag och var nöjd över det du lyckats med idag! Rökstopp är ett krav för operation och du ska vara rökfri i minst 6 veckor före operationen. Du kan få hjälp med rökavvänjning genom din vårdcentral. Vänta inte till utredningsdagen, utan ta kontakt med din vårdcentral redan idag. Vi förväntar oss att du är rökfri i samband med utredningsdagen i annat fall kommer operationen behöva senareläggas. Om du behandlas för någon allvarlig sjukdom, är hjärtkärlsjuk, har lungsjukdom eller diabetes kan du behöva genomgå ytterligare undersökningar innan beslut kan tas gällande en eventuell operation. Ungefär en vecka efter utredningsdagen kommer en sjuksköterska från kirurgmottagningen att ringa upp dig och meddela om en operation är aktuell. Du sätts i så fall upp på väntelista. När vi har förslag på en operationstid meddelas du per telefon. Du får också ett brev med skriftlig information. Du ska börja med lågkalorikost (LCD-kost) 3 4 veckor före operationen. Information om LCD-kosten och viktmål finns längst bak i häftet Kostråd inför och efter GBP-operation. Om du har frågor om LCD-kosten eller viktmålet ska du ringa till dietisten.

5 Inskrivning Du kallas till ett inskrivningsbesök på avd 12 en till två veckor före operationen (Blå porten uppgång E, vån 2). Du ska ta med den här broschyren till inskrivningen. Inskrivningsbesöket tar 1 2 timmar. En vecka före inskrivningsbesöket ska du ta blodprover på din vårdcentral. Ta med det provtagningsunderlag du fått hemskickat. Observera att du ska vara fastande inför provtagningen. På avdelningen kommer du att träffa sjuksköterska och sjukgymnast. Om det finns önskemål och behov kan kontakt med dietist och kurator förmedlas. I samband med inskrivningen samtalar vi kring operationen, tar blodtryck, kontrollerar provsvar från de prover du tagit på din vårdcentral och utvärderar hur det går med förberedelserna inför operationen. EKG tas på patienter över 60 år samt enligt särskild ordination. Längd och vikt tas på kirurgmottagningen för att se hur det går med viktnedgången och hur långt du har kvar till viktmålet. Vid behov kontrolleras även din vikt på vårdcentralen före operationen. I samband med operationen kommer du att bli insatt på blodproppshämmande medicin i sprutform. Du får muntlig och skriftlig information om hur du ska göra för att ta den. Sprutorna ska tas en gång per dag i 14 dagar om läkare inte ordinerat annat. Första sprutan tas kvällen före operationen och du får med dig en spruta hem vid inskrivningen. Vid operation ges även antibiotika i tablettform. Detta skickas med i samband med inskrivningen och intas på operationsdagens morgon. I samband med att du träffar sjukgymnast får du stödstrumpor utprovade. Dessa kommer du att ha på dig under operationen för att minska risken för blodpropp.

6 Du kommer även få ett andningshjälpmedel, System 22, som används för att ge ett motstånd vid utandning och hjälper till att öppna upp dina små luftvägar. Det är bra om du inför inskrivningsbesöket tänkt igenom de frågor och funderingar du har. Kom ihåg att operationen enbart är ett hjälpmedel till en ny livsstil och viktnedgång det är Du själv som ansvarar för att komma in i och behålla livsstilsförändringarna livet ut. Förberedelser Du kommer att meddelas per telefon om vilken tid du ska befinna dig på Kirurgmottagningen på operationsdagen. Följande gäller för dig som opereras med öppen teknik: Du skrivs in dagen före operationen. Detta beror på de förberedelser som behöver göras inför smärtlindringen (ryggbedövning). Du kommer även få en kateter (slang i urinröret) på operationsdagens morgon. Den dras när ryggbedövningen tas bort efter 3 4 dagar. Ibland ordineras bukgördel att använda under fyra veckor efter öppen operation. De flesta opereras med titthålsteknik och kommer till sjukhuset på operationsdagen. Kvällen före samt på operationsdagens morgon duschar och tvättar du dig med Hibiscrub, en antiseptisk (bakteriedödande) tvål som du köpt på apoteket. Var speciellt noggrann med att tvätta ljumskar, naveln och hudveck. Du ska fortsätta med LCD-kost enligt överenskommelse fram till kl. 24 kvällen före operationen. Klar dryck får intas fram till 2 timmar före operationen. Med klar dryck menas t.ex. vatten, te och kaffe utan mjölk.

7 De antibiotikatabletter du fått med dig hem i samband med inskrivningen intas 2-3 timmar före operationen med en mindre mängd vatten. Kom ihåg att ta med följande till sjukhuset: Andningshjälpmedlet System 22 Broschyren kostråd inför och efter GBP operation. Häftet ska ligga väl synligt på rummet under hela vårdtiden. Denna broschyr Ett par inneskor och lösa kläder att använda efter operation Ta även med Eventuella inhalationer som du tar regelbundet CPAP om du använder det Operationsdagen Du går direkt till kirurgmottagningen för viktkontroll och för att utvärdera att viktmålet är uppnått. Därefter går du till UVA, uppvakningsavdelningen, där du förbereds inför operationen. Efter operationen kommer du åter till UVA där viktiga kroppsfunktioner övervakas under ett par timmar. Redan 2-4 timmar efter operationen ska du stiga upp ur sängen, för att minska risken för lungkomplikationer och blodpropp. Om du opererats med öppen teknik kommer du att vara på intensivvårdsavdelningen första dygnet. Vid laparoskopisk Gastric bypass kommer du till vårdavdelningen några timmar efter operationen. Vid operationen används ett färgämne för att kontrollerar att det inte finns läckage i ihopkopplingen mellan magsäcksfickan och tunntarmen. Färgämnet gör att du kan vara blå i munnen och att urinen kan vara grönfärgad när du kissar första gången efter operationen. Detta är ofarligt.

8 På vårdavdelningen På avdelningen kontrolleras blodtryck, puls, syresättning och temp tre gånger per dag. Även ditt blodvärde kontrolleras morgonen efter operationen. Observera att det är vanligt att man går upp i vikt de första dagarna efter operationen, vilket beror på att kroppen samlar på sig vätska. Viktnedgången brukar komma igång några dagar efter operationen. Det är av stor vikt att du kommer upp ur din säng tidigt och är uppe och går samt använder det System 22 du fått tilldelat. Att vara uppe och röra på sig minskar risken för blodpropp, lunginflammation samt stimulerar tarmrörelsen så att tarmen kommer igång. Vid kortare vila ska du halvsitta i sängen eller i fåtölj. Om du känner dig osäker och har frågor ska du alltid be personalen om hjälp. På operationsdagen får du dricka ml klara drycker efter operationen, om kirurgen inte har ordinerat annat. Du får också vätska i droppform under operationen. Från andra dagen (dagen efter operation) intas flytande kost enligt ett speciellt schema. Drick i små klunkar och tänk på att dricka ofta. 1 dl soppa ska ta minuter. Du bör få i dig minst 1 liter vätska dagen efter operationen och därefter ca 1.5 liter vätska dagligen. Det är viktigt att dricka mellan måltiderna för att täcka vätskebehovet. Exempel på bra drycker är vatten, citronvatten, kaffe, te och buljong. För mer utförliga råd om upptrappningen av den flytande kosten se bilaga Flytande kost på avd 12 efter Gastric bypass-operation, som finns längst bak i kostrådshäftet. Kom ihåg att noggrant skriva upp den vätska du intar på din vätskelista som ligger på sängbordet. De första dagarna efter operationen kan du uppleva smärta. Du kommer att få regelbunden smärtlindring utifrån dina behov. Det är viktigt att du meddelar personalen om du har ont. Efter operationen kan du uppleva att du känner dig skör, ledsen, ensam och ibland till och med övergiven. Detta är helt normalt att uppleva och känna.

9 Genom att tänka på din andning, och att röra på dig genom promenader och även sitta uppe dagtid kommer du att hjälpa dig själv att klara av att hantera dina känslor och tankar. Du kan förstås också prata med personalen om dina känslor och tankar. Det är fria besökstider på avdelning 10 och 12. Hemgång När du får i dig tillräckligt med vätska, är bra smärtlindrad och är uppegående får du åka hem, oftast dagen efter operation. Vårdtiden efter laparoskopisk gastric bypass är 1 dygn och efter öppen operation 4-5 dygn. Vid utskrivning får du: Resterande blodproppsförebyggande sprutor som du ska ta. E-recept på extra tillskott av vitamin B12, kalcium med D- vitamin och eventuellt järn. Vissa av tillskotten ska du fortsätta att ta livet ut. Du får även recept på smärtlindrande medicin. Sjukintyg. Du blir sjukskriven i max 4 veckor. Träffa dietist och få noggranna råd om vad och hur mycket du ska äta och dricka. Att tänka på efter operationen Sår Porthålen är förslutna med staples (metallclips) och tas bort hos distriktssköterska dagar efter operation. Du får ett skriftligt meddelande att ta med till distriktssköterskan, men bokar själv tid. Du har förband som tål vatten, vilket innebär att du får duscha. Förbanden kan avlägsnas när de är torra. Du får bada först när metallclipsen är borttagna. Vid tecken på infektion i sår, t.ex. rodnad, värmeökning eller om såret vätskar sig bör du ta kontakt med kirurgmottagningen dagtid. Vid hög

10 feber och/eller svåra buksmärtor bör du komma till akutmottagningen, oavsett tid på dygnet, för bedömning. Sömn Du ska sova med höjd huvudända de första veckorna efter operationen för att underlätta andningen. Avföring Det är normalt att inte ha regelbunden avföring dagligen efter en GBP-operation. Mängden mat är liten och den lilla volymen gör att det är svårt att få i sig tillräckligt med fibrer. Följ dietistens råd. Laxerande Vanligt bulkmedel (laxermedel som innehåller kostfibrer som sväller i magsäcken) ska inte användas. Du kan däremot använda laxermedel i flytande form, t ex Cilaxoral och Laktulos, som kan köpas receptfritt på apoteket. Vid förstoppning ska du i första hand inta mer vätska mellan måltiderna och öka på fiberintaget. Aktivitet Börja med små promenader varje dag som successivt ökas i tid och längd. Samtidigt som du går ner i vikt och så smått börjar bygga upp dina muskler kan du övergå till andra aktivitetsformer. Stavgång, cykling, simning och styrketräning är bra alternativ. Välj gärna flera aktiviteter att variera bland för att få en allsidig och rolig träning. Hållfastheten i stygnen i bukväggen är ganska låg i början. Vänta med att lyfta mer än 10 kg de första 4 veckorna, därefter kan du lyfta allt du orkar. Du får gärna simma och gå på vattengymnastik när metallclipsen är borttagna. Sjukskrivning Du blir sjukskriven i max 4 veckor. Utnyttja tiden för att bygga upp din kondition samt träna på din nya livsstil och ditt nya sätt att äta och dricka.

11 Viktnedgång Normal viktnedgång efter operation är kg/vecka. Viktnedgången går snabbast de första månaderna efter operationen och efter 1 år blir det svårare att gå ner i vikt. Tag vara på det första året! Psykosociala aspekter Med viktnedgången förändras kroppen. Det är viktigt att du fokuserar på din egen förändringsprocess. Kom ihåg att det är viktigt med stöd från din omgivning. Försök att vara öppen och prata med dina närstående om vad du känner, tänker och upplever. Vi uppmuntrar dig att stanna upp och fundera på hur du mår och hur kroppen förändras. Kom ihåg att kropp och själ hör ihop och påverkar dig både psykiskt och fysiskt. Vitaminer och mineraler Eftersom du bara kan äta små portioner mat efter operationen, och dessutom har ett försämrat upptag av vissa näringsämnen, är det viktigt att du tillför kroppen extra vitaminer och mineraler. Vitamin B 12, Kalcium och vitamin D ska du ta livet ut. Om du är kvinna och menstruerar ska du ta järn första året och därefter vid behov. Dessa tillskott får du på E-recept först via kirurgmottagningen och därefter via din vårdcentral. Du ska också köpa ett receptfritt multivitaminmineral-tillskott för kvinnor som också ska tas hela livet. Om dessa tillskott försummas kan du få brister som kan leda till: Blodbrist Benskörhet Ökat håravfall Domningar/ stickningar i fingrar och tår m.m. Nervskador Mediciner Förändringar i blodtrycks-, diabetes- och astmamediciner behöver oftast göras i takt med att du går ner i vikt. Om du har någon av dessa mediciner behövs efter operationen täta kontroller hos din ordinarie sjuksköterska/ diabetessjuksköterska och/eller läkare.

12 Alkohol Många patienter har upplevt att de tål mindre mängd alkohol efter operationen och studier talar för att det kan finnas en ökad risk att utveckla alkoholmissbruk efter GBP-kirurgi. En förklaring kan vara att alkoholen tas upp snabbare i blodet. Alkohol ska drickas måttligt. Håravfall Det är relativt vanligt med håravfall ca 3-6 månader efter operationen. Det är en följd av den snabba viktnedgången och besvären är övergående. Graviditet Det är mycket olämpligt att bli gravid under det första året efter operation, eftersom du då befinner dig i en snabb viktnedgångsfas. Diskutera kring lämpligt preventivmedel efter GBP-operation med din gynekolog. Du kan efter det första året bli gravid och genomgå en graviditet på vanligt sätt. Om du planerar att bli gravid ska du ta Tillval Folsyra (receptfritt) alternativt Folsyra på recept. Du ska börja med Folsyra i samband med att du börjar planera en graviditet. Överskottshud På grund av din viktminskning finns risk att utveckla överskottshud, framförallt på buken. Vid 2-årsuppföljningen har du möjlighet att diskutera kring detta. De krav som ställs inför eventuell åtgärd är att du har medicinska besvär av överskottshuden på buken och ett BMI på högst 25. Hudvecket under buken ska mäta mer än 4 cm. Uppföljning Första återbesöket är till dietist efter 6 veckor. Därefter kallas du till sjuksköterska eller dietist efter 1 år. Efter 6-veckorsuppföljningen remitteras du till din vårdcentral för fortsatt uppföljning med provtagning, viktkontroll och förnyelse av recept på tillskotten. Det är mycket viktigt att du går på kontroller varje år hela livet för att förebygga viktuppgång och brister. Du får själv ta ansvar för att de årliga uppföljningarna blir inbokade.

13 Kvalitetsregister inom obesitaskirurgin På uppdrag av Socialstyrelsen rapporterar kirurgiska kliniker uppgifter om sina patienter till nationella kvalitetsregister. Detta för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. För att ta del av resultat från olika register kan du själv gå in på nätet:

14 Kontaktuppgifter Sjuksköterskor Anneli Villaume, Karin Boije och Emelie Törnborg (TeleQ) Dietister Susanne Grehn och Linnéa Persson (TeleQ) Kurator Angelina Fransini Operationsplanerare Birgit Johansson Avdelning Avdelning

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som ska opereras. Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som ska opereras Broschyren ska läsas före inskrivningsbesöket Innehållsförteckning Viktiga datum...1 I väntan på operationen...2 Sjukhusvistelsen i korthet...3 Utskrivningskriteriet...3

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en höftledsoperation på lasarettet i Motala Tag med dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför din operation. Inskrivningsbesök: Klockslag: 07:45

Läs mer

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny knäled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny höftled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny höftled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Författare: Emma Högström

Författare: Emma Högström Författare: Emma Högström I samarbete med: Maria Castedal, William Bennet, Anette Lennerling, Styrbjörn Friman, Maria Holmberg, Kerstin Fredriksson, Gunilla Hallste, Elisabet Forsell Producerad med finansiellt

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER

ATT GE EN DEL AV SIN LEVER ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB ATT GE EN DEL AV SIN LEVER Patienthandbok Producerad med finansiellt stöd av Astellas Pharma AB Författare:

Läs mer

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare P A T I E N T H A N D B O K LIVET MED NY Uppsala april 2014 Författare BUKSPOTT KÖRTEL NJURE ÖAR Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, njurspecialist Lars Bäckman, Docent, transplantationskirurg, sektionschef

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Till dig som ska bli knäprotesopererad ÖREBRO LÄNS LANDSTING Till dig som ska bli knäprotesopererad Vad är knäartros? Artros betyder broskförlust i led. Vid knäartros har det brosk som i vanliga fall täcker knäledens ytor mer eller mindre försvunnit.

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett. Att få ny axelled Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Att få ny axelled Patientinformation Information till dig som ska genomgå operation av axelled Allmän information I detta häfte informerar vi och ger råd till dig

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Bakgrund Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). I de flesta fall behövs en neurokirurgisk

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

till dig som ska opereras för Gallsten

till dig som ska opereras för Gallsten till dig som ska opereras för Gallsten Information till dig som ska opereras för gallsten Varför bildas gallsten? Gallan bildas i levern och når via den djupa gallgången sin lagringsplats, gallblåsan,

Läs mer

Till Dig som skall få en knäledsprotes

Till Dig som skall få en knäledsprotes Till Dig som skall få en knäledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 En tobaksfri information... 5 Hjälpmedel 5 På ortopedavdelningen. 6 Att tänka på.. 7 Duschinformation.

Läs mer

Till Dig som skall få en höftledsprotes

Till Dig som skall få en höftledsprotes Till Dig som skall få en höftledsprotes Innehållsförteckning INFÖR OPERATIONEN Förundersökning.. 4 Hjälpmedel - Förskrivningshjälpmedel.. 5 - Egenvårdsprodukter. 5 - Var kan jag låna/köpa hjälpmedel?..

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare

Några råd till dig som får mat genom. Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Några råd till dig som får mat genom Nutricias PEG Flocare Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat kan det bli aktuellt

Läs mer

Information till dig som får sondnäring genom PEG

Information till dig som får sondnäring genom PEG Information till dig som får sondnäring genom PEG Inledning Vid olika typer av sjukdomar där man har svårt att svälja vanlig mat, kan det bli aktuellt att anlägga en PEG. En PEG är en 15-20 cm lång slang

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst

Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst Välkommen till vårdavdelning 12-25 Information till patienter som skall genomgå operation för Kölbröst/Trattbröst Här kommer lite information till Dig som Du kan läsa i lugn och ro tillsammans med Dina

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer