Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås"

Transkript

1 Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1

2 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås Mer information hittar du på där du även kan ladda ner det här dokumentet Kirurgkliniken Västerås Page 2

3 Sammanfattning om Gastric-bypass I genomsnitt går man ner cirka 30% av sin vikt, eller 80% av sin övervikt efter en Gastric-bypass. Man blir inte normalviktig av en Gastrik-bypass Många överviktsrelaterade sjukdomar förbättras eller försvinner helt av operationen, så som diabetes typ II, högt blodtryck, höga blodfetter, sura uppstötningar, sömnapné och inkontinens. Det går inte att äta och dricka på vanligt sätt efter en Gastric-bypass Operationen är ingen garanti till viktnedgång. Några procent av de opererade går upp till sin ursprungsvikt igen något år efter operationen. Socker tas upp lika bra efter operationen som före Ett högt intag av godis, läsk eller annan söt mat och dryck gör att man inte går ner i vikt efter sin operation. Risken att drabbas av en komplikation som kräver en omoperation är 2-4 %. Eventuell plastikkirurgisk korrektion av överskottshud som uppstår efter operationen får normalt bekostas av patienten själv. Personer med bukbesvär och diarrébesvär kan försämras av en Gastric-bypass. Operationen kräver livslång medicinering med olika vitaminpreparat. Att slarva med medicinering efter en Gastric-bypass kan leda till bestående nervskador i form av domningar, stickningar, balansstörning, förlamning eller demens. Man bör vänta ett år efter operationen med att bli gravid Vid graviditet måste man sköta sin medicinering mycket noggrant samt ta extra folsyra för att barnet inte ska drabbas av missbildningar eller andra skador. Kirurgkliniken Västerås Page 3

4 Gastric-bypass I det här materialet hittar du som är patient information om överviktsoperationer i Västmanland. Vad är en överviktsoperation? En överviktsoperation är en operation som syftar till att få kraftigt överviktiga personer att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtida död i överviktsrelaterade sjukdomar, såsom diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter, stroke eller hjärtinfarkt. Vilka sjukdomar blir bättre efter en överviktsoperation? Operationen har mycket bra effekt på många överviktsrelaterade sjukdommar. Exempelvis kan 2/3 av patienterna med den vanligaste formen av diabetes, typ II diabetes helt sluta med all sin medicinering efter operationen. Högt blodtryck och höga blodfetter försvinner i ungefär hälften av fallen. Av patienter med nattligt andningsuppehåll, så kallad obstruktiv sömnapné, kan 75% sluta med andningsmask när de sover. Besvär med surauppstötningar, urininkontinens, värk från knän, fotleder och höfter lindras ofta eller försvinner helt. Kirurgkliniken Västerås Page 4

5 Vad krävs för att bli opererad? För att genomgå en överviktsoperation ska du vara mellan år och ha ett så kallat BMI på 35 kg/m 2 eller mer. Du får inte vara rökare, då rökning och annat tobaks- eller nikotinmissbruk ökar risken för komplikationer i samband med kirurgin. Du måste ha varit rökfri i minst tre månader innan operation kan bli aktuell. För att förbättra resulatet av kirurgin har vi också som krav att du skaffar dig en stegräknare och går minst steg per dag. Detta då viktnedgången blir betydligt sämre bland personer som rör sig för lite. Om du av någon anledning har svårt att gå så kommer vi försöka hjälpa dig att hitta en motionsform som passar dig. Slutligen har vi givetvis som krav att du tidigare gjort flera seriösa försök att gå ner i vikt på vanligt sätt. Hur beräknar jag mitt BMI? BMI är ett sätt att ställa kroppsvikten i relation till längden och därmed kompensera för att långa personer väger mer än korta. BMI står för Boddy Mass Index och beräknas med formeln: Om du är 170 cm meter lång och väger 102 kg har du alltså ett BMI på För att få genomgå en överviktsoperation krävs att du har ett BMI på minst 35 kg/m 2. Kirurgkliniken Västerås Page 5

6 Vilka kan inte opereras? Alla lämpar sig inte för överviktskirurgi. Nedan listar vi vanliga orsaker som gör överviktskirurgi olämpligt. Du får inte lida av så svår lung- eller hjärtsjukdom att kroppen inte klarar av operationen. Du måste vara tillräckligt frisk för att klara av någon av de komplikationer som i sällsynta fall kan inträffa. Du får inte vara beroende av mediciner som tas upp i de delar av tunntarmen som kommer kopplas bort i samband med ingreppet. Du bör inte lida av kroniska magproblem så som irritabeltarm, kroniska diarréer eller buksmärta då dessa tenderar att förvärras av operationen. Du måste förväntas kunna sköta den medicinering som behövs efter operationen och komma till de efterföljande kontrollerna. Du får inte ha missbrukat alkohol eller andra droger de senaste två åren Du måste kunna förstå och tillgodogöra dig patientinformationen, så du vet vad ingreppet innebär, hur det påverkar din kropp och ditt liv efteråt. Du måste kunna anpassa dina kostvanor till det sätt som krävs efter operationen för att man ska må bra och inte gå upp i vikt igen. Operationen är inte lämplig vid förståndshandikapp, vissa psykiska sjukdomar, eller pågående drogmissbruk. Du bör ha en stabil psykisk och social situation i livet i samband med operationen. Operationen innebär en stor omställelse i livet och det är inte lämplitg att göra den i samband med livskriser. Om du exempelvis befinner dig i en period med trassligt på jobbet, ligger i skilsmässa eller genomgår andra stora omställningar i livet som förväntas kunna ta fokus från operationensomställelserna bör du vänta med operationen tills livet lugnat ner sig igen. Kirurgkliniken Västerås Page 6

7 Hur mycket går man ner i vikt? Du kan inte räkna med att bli normalviktig efter din Gastric-bypass. Två år efter operationen har patienterna i genomsnitt blivit av med 30 % av sin vikt, eller 80% av sin övervikt, men de flesta fortsätter att vara något överviktiga. Det betyder att om du väger 40 kg för mycket blir du av med 30 av dina överflödiga kilon, men tio blir kvar. Du kan bli normalviktig efter en överviktsoperation, men det kräver att du strikt håller dig till våra kostrekomendationer samt utnyttjar varje tillfälle till att röra dig. Hur går operationen till? Den vanligaste överviktsoperationen är Gastric-bypass, och det är den operationen som beskrivs i det här dokumentet. Gastric-bypass görs i de flesta fall med titthålsteknik. Operationen tar cirka en timme och den opererade får oftast gå hem redan dagen efter ingreppet. Sjukskrivningen överstiger sällan två veckor. Kirurgkliniken Västerås Page 7

8 Vid operationen skapas en tändsticksasksstor magsäcksficka och tunntarmarna kopplas om så att inget näringsupptag sker de första två metrarna. Maten hamnar på så vis direkt ner i mellersta delen av tunntarmen. Där stimmulerar den till en snabbare frisättning av mättnadshormoner från tarmcellerna. Viktnedgången efter Gastric-bypass medieras alltså via en ökad frisättning av mättnadshormoner från tunntarmen och det normala är att den opererade blir mätt och belåten redan av en liten mängd mat. Det är ofta fascinerande att höra hur personer som tidigare kunnat äta nästan hur mycket som helst, efter operationen nöjer sig med bara en bråkdel av vad de tidigare brukade äta och ändå känner sig mätta och belåtna. I slutet av dokumentet hittar du länkar till en animation som visar hur operationen går till, en förkortad operationsfilm, samt en längre patientföreläsning om överviktskirurgi. Föreläsningen tar upp hur operationen går till, vilket resultat man kan förvänta, vilka komplikationsrisker som finns och hur man måste äta och leva efter operationen. En överviktsoperation är ingen garanti till viktnedgång! En överviktsoperation är ingen garanti till viktnedgång. Fettcellerna försvinner inte efter operationen. De minskar i storlek, men finns kvar i samma antal och kan snabbt tillväxa om du äter för energirik föda. Socker, godis, läsk och alkohol tas också upp lika bra efter operationen som före. Det förekommer därför att opererade patienter några år efter operationen väger lika mycket som före. Orsaken är då ofta att de fallit tillbaka till en hög konsumtion av energirika produkter som godis, läsk eller alkohol och lever ett för stillasittande liv. För att viktnedgången efter operationen ska bli så bra som möjligt krävs att du strikt följer våra kostrekomendationer och går dina steg per dag med din stegräknare. Hur gör jag om jag vill bli överviktsopererad? Om du är intresserad av att genomgå en överviktsoperation så fyller du i formuläret Frågeformulär till patienter som önskar genomgå överviktskirurgi som du hittar på vår hemsida Tag sedan formuläret till din familjeläkare och be honom skicka det till Kirurgklinikens i Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 8

9 tillsammans med en formell remiss. När vi fått remissen från din familjeläkare tillsammans med ditt formulär kan utredningen starta. Observera att vi behöver både en remiss från din familjeläkare och ditt frågeformulär för att kunna påbörja vår utredning. Hur går en överviktsutredning till? När vi fått ditt frågeformulär och remissen från din familjeläkare kommer vi göra en noggrann journalgenomgång för att se att du inte lider av några sjukdomar som gör överviktskirurgi olämpligt. Om så inte är fallet kallas du till en gemensam gruppföreläsning om vad överviktskirurgi innebär. Föreläsningen tar upp hur operationen går till, vilket resultat man kan förvänta, vilka komplikationsrisker som finns och hur man måste äta och leva efter operationen. I slutet av dokumentet hittar du en länk till en inspelad gruppföreläsning om överviktskirurgi. Under utedningen kommer du normalt få träffa dietister, sjuksköterskor, kirurger, narkosläkare, och ibland även psykoterapeut, kurator, psykolog, hjärtläkare eller magtarmspecialist. Syftet med besöken är att se om en överviktsoperation är ett bra behandlingsalternativ för dig samt att förbereda dig inför en eventuell operationen och tydliggöra de livsstilsförändringar du behöver genomföra för att gå ner vikt och må bra efter din operation. Några veckor efter föreläsningen kallas du till ett första personligt besök till någon i vårt utredningsteam. Vi kommer då se över dina levnadsvanor. Syftet är att få bort kost- och levnadsvanor som kan försämra resultatet av kirurgin. I praktiken innebär det att vi kommer vägleda dig att etablera regelbundna matvanor, minska alkoholkonsumtionen och sluta med läsk och annan energirik dryck eller föda som kan leda till viktuppgång efter operationen. Om du inte redan gjort det ska du införskaffa dig en stegräknare. Målet är att du ska gå minst steg/dag. Först när du går dina steg/dag och lagt om dina kostvanor på det sätt som krävs för att du ska må bra efter operationen, och inte riskera att gå upp i vikt igen kommer vi planera in dig för operation. Räkna med att det blir ett antal dietistbesök och sjuksköterskebesök innan du godkänns för kirurgi. Om du har svårt att gå kommer vi ge förslag på andra motionsalternativ. Ett krav är att du rör dig minst 30 minuter per dag. Kirurgkliniken Västerås Page 9

10 Pulverbantning före operationen Veckorna före operationen kommer du att genomgå en 3-4 veckor lång viktminskning med en speciell pulverdiet. Syftet är att krympa levern inför operationen. Levern, som bland annat lagrar upp energi i kroppen, är alltid kraftigt förstorad vid fetma. Magsäcken ligger bakom levern och en förstorad lever kan omöjliggöra operationen genom att lägga sig som en stor sten över operationsområdet. Du ska inte äta någonting annat än din pulverdiet under under den här perioden. Hur mycket du ska gå ner kommer din kirurg att berätta för dig i samband med ditt besök där. Det är väldigt viktigt att du verkligen lyckas gå ner de kilon din kirurg fastställt för att operationen ska gå att genomföra. Det brukar röra sig om 5-20 kilos viktminskning beroende på hur mycket du väger. Ju tyngre du är destå mer behöver du gå ner i vikt. Ju mer du går ner i vikt destå lättare blir det för kirurgen att operera, operationen går snabbare och risken för komplikationer minskar. De flesta patienter lyckas utan större problem gå ner till den vikt kirurgen satt som mål för att operationen ska gå att genomföra, men då och då händer det att enstaka patienterna går ner för lite. När det inträffar skjuts operationen på framtiden några månader tills patienten lyckats gå ner till den fastställda vikten. Om du är diabetiker behöver du normalt sänka din diabetesmedicinering under pulverdieten. Gör detta i samråd med din ordinarie diabetesläkare eller diabetessjuksköterska. Boka i god tid före pulverdieten telefontid till din diabetesläkare eller sjuksköterska, gärna varje till varannan dag i början av pulverdieten. Kirurgkliniken Västerås Page 10

11 Operationen kräver livslång medicinering! En överviktsoperation försvårar näringsupptaget i tarmen. Efter operationen måste du därför för resten av livet medicinera med flera olika vitaminpreparat. Att slarva med medicineringen är farligt och kan bland annat leda till blodbrist, benskörhet och bestående nervskador i form av domningar, stickningar, balansrubbningar och demens. Rekomendationerna vilka preparat som ska tas varierar lite mellan olika landsting. På nästa sida presenteras vilka mediciner vi i Västmanland normalt rekomenderar våra opererade patienter att ta. Kontrollera Levaxinnivåerna extra noga efter Gastricbypass! Många personer medicinerar med sköldkörtelhormonet Levaxin. Om du medicinerar med Levaxin bör du kontrollera dina sköldkörtelnivåer hos din familjeläkare någon extra gång efter din operation för att förvissa sig om att nivåerna ligger rätt. Anledningen är att du kommer att ta kalcium och kanske järntabletter efter din Gastric-bypass. Både järn- och kalciumtabletter försämrar upptaget av Levaxin i kroppen. Diabetes-, blodtrycks och blodfettsmedicinering. Efter operationen förbättras eller normaliseras ofta blodsockret, blodtrycket eller blodfetterna hos de patienter som haft behandling för högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes. Om du lider av någon av dessa sjukdommar måste du efter operationen boka tid för kontroll av dessa sjukdomar hos din ordinarie läkare för eventuell läkemedlsänkning eller utsättning. Några år efter operationen brukar de höga blodtrycket, blodfetterna eller diabetesen kunna återvända hos de patienter som blev av med sina mediciner. Om du efter din överviktsoperation kunnat sluta med dessa mediciner måste du därför ändå fortsätta kontrollera dina värden någon gång per år för at se att sjukdomarna inte återvänder. Om sjukdomarna skulle återvända några år efter operationen så har det ändå stort värde för din hälsa att varit befriad från dessa sjukdomar under ett antal år. Kirurgkliniken Västerås Page 11

12 Medicinering efter Gastric-bypass 1. Apoteket kvinna en tablett om dagen. Tabletten inehåller en blandning av viktiga vitaminer och mineraler. 2. Behepan 1 mg en tablett om dagen, eller i sprutform som Injektion Behepan 1 mg/ml varje till var 3:e månad. Viktigt för nervsystemet och blodbildningen. Brist kan ge bestående nervskador, balansrubbningar, demens och blodbrist. 3. Calcichew D3 500mg/ 400E två gånger om dagen. Viktigt för skelettet. Inehåller kalcium och D-vitamin. Brist ger ökad risk för benbrott. Ibland krävs den starkare tabletten Calcichew D3 500mg/ 800E. 4. Duroferon 100 mg 1-2 gånger om dagen: Innehåller järn vilket behövs för blodbildningen. Brist ger blodbrist och trötthet. Män och kvinnor som slutat menstruera klarar sig ofta utan den här tabletten, men menstruerande kvinnor behöver ofta ta den. Om du blir gravid ska du alltid ta extra järn. Järnbrist kan ge fosterskador. Bäst upptag fås på fastande mage varför tabletten bör tas på morgonen. Kalcium och järn motverkar varandras upptag. Det bör därför gå 4 timmar mellan intag av järn respektive kalcium. 5. Folacin 5 mg en tablett morgon och kväll: Om du blir gravid eller planerar en graviditet ska du även ta Folacin. Folacin innehåller folsyra. Folsyrebrist under graviditet kan ge mycket svåra fosterskador, så kallade ryggmärgsbråck. Medicineringen ska helst påbörjas redan innan du blir gravid. Efter förlossningen kan du normalt avsluta folsyremedicineringen. 6. Fragmin 5000E i sprutform en gång om dagen.tas första veckan efter operationen. Motverkar blodproppar. Om du tidigare haft blodpropp bör du ta Fragmin i fyra veckor efter din operation. 7. Pantoprazol 20 mg en om dagen i tre månader. Magsårsmedicin som motverkar att magsyran från magsäcksfickan ger sår i den tunntarm som sytts upp mot magsäcksfickan. Kirurgkliniken Västerås Page 12

13 Är det farligt att operera sig? Komplikationer förekommer vid all kirurgi. AKUT OMOPERATION Av hundra opererade patienter brukar 3-4 stycken behöva en akut omoperation första veckan efter operationen. Orsaken kan vara blödning, läckage från tarmen eller magsäcken eller stopp i tunntarmen, så kallat tarmvred. Tarmvred kan även uppstå flera år efter operationen. Om man upptäcker komplikationerna tidigt så brukar de gå att åtgärda och allt bli bra i slutändan ändå. Det är därför viktigt att du när du kommit hem kontaktar den avdelning där du vårdades om du av någon anledning inte skulle må bra. Det normala är att du mår bättre och bättre för varje dag som går. Om du plötsligt börjar må sämre ska du inte ligga hemma och må dåligt och tro att det hela går över av sig själv, utan kontakta din avdelning. Normalt ska du må väldigt bra efter din Gastric-bypass, allt annat är avvikande. Du ska inte ha speciellt ont eller känna dig febrig eller andfådd. Du ska kunna äta och röra dig obehindrat. Vid komplikatiner är det viktigt att man åtgärdar dessa så snabbt som möjligt. Väntar man för länge kan följderna bli mycket svåra, ibland med dödlig utgång. DÖDLIG KOMPLIKATION Det är väldigt ovanligt att någon avlider första tiden efter sin överviktsoperation. Statistiskt sätt dör en av tvåtusen opererade patienter första tre månaderna efter sin operation. Orsaken är då ofta hjärtinfarkt, propp i lungan eller läckage från tarmen eller magsäcken. För att motverka propp i lungan kommer du få blodförtunnande sprutor. Det är också viktigt att du inte ligger still i sängen utan så fort du vaknat efter operationen promenerar och rör dig så mycket som möjligt. Detta förbättrar lungfunktionen och motverkar att det bildas blodproppar i benet som sedan kan släppa och fastna i lungan med dödlig utgång som följd. En bra lungfunktion är en förutsättning för att blodet ska syresättas bra och operationsområdet kunna läka. Ligger du ner trycks lungorna ihop och syresättningen i blodet blir sämre. Kirurgkliniken Västerås Page 13

14 Hur ska jag äta efter min Gastric-bypass operation? Du kommer inte kunna äta normalt efter din Gastric-bypass. Orsaken är att magsäcken, som normalt rymmer 1-1,5 liter mat eller vätska, kopplas bort. Kvar blir endast en liten magsäcksficka, stor som en tändsticksask. Det gör att du bara kommer att få i dig 1,5-2 dl mat åt gången. När du ska dricka kommer det att ta stopp redan efter några få klunkar. Din kropp behöver dock fortfarande 1,5 2 liter vätska varje dygn. För att få i dig den mängden måste du sprida ut vätskeintaget över dygnet och smådricka ofta. Ett bra knep är att bära med dig en sportflaska som man kan smådricka ur lite då och då. Det brukar kännas väldigt ovant i början att inte längre kunna svepa ett stort glas vatten när man är törstig. Många nyopererade har i början svårt att få i sig tillräckligt med vatten. De kan då känna sig trötta, matta och lite yra på grund av vätskebristen. EFTER OPERATIONEN MÅSTE DU ÄTA OFTARE Normalt sätt rymmer din magsäck mat för nästan en halv dag. Efter din överviktsoperation kommer du bara att få i dig 1,5-2 dl mat åt gången. Den mängden räcker bara till för att hålla ditt blodsocker uppe i tre timmar. Efter det sjunker blodsockret och du behöver äta något för att inte må dåligt. Du kommer troligen upptäcka att dina hungerkänslor känns helt annorlunda efter din överviktsoperation. De flesta som opereras brukar berätta att de inte blir hungriga på vanligt sätt efter sin Gastric-bypass. Istället för hunger upplever de en slags diffus oro från magen och kroppen när det är dags att äta. Kirurgkliniken Västerås Page 14

15 Om du efter operationen äter för sällan så hinner ditt blodsocker skjunka för kraftigt mellan måltiderna. Du blir då skakig, yr och får koncentrationssvårigheter. Risken finns att du då kanske dricker en läsk, tar en bit choklad eller något annat onyttigt för att snabbt få upp blodsockret igen. De här snabba kalorierna har dock bara en kortvarig effekt, och blodsockret skjunker snabbt igen varvid du kanske stoppar i dig något onyttigt igen. Du kan då hamna i en situation med ständigt svängande blodsocker som tvingar dig till upprepade kalorintag vilket gör att du börjar gå upp i vikt. Det är därför mycket viktigt att du efter din operation verkligen äter sex gånger per dag och undviker de snabba kalorierna. Att äta eller dricka snabba kalorier är som att elda med tidningspapper, effekten är snabb, men kortvarig. Kom också ihåg att även om en överviktsoperation försvårar upptaget av många näringsämnen, så försvårar den inte upptaget av socker. Socker tas upp lika bra efter din Gastric-bypas som före. Om du dricker läsk, energidrycker, saft, äter smågodis eller andra söta produkter kommer din viktnedgång att utebli. VIKTIGT ATT ÄTA LÅNGSAMT OCH TUGGA VÄL EFTER OPERATIONEN! Din magsäck fungerar normalt sätt inte bara som matförråd utan även som en matberedare som blandar och bearbetar det du äter med magsaft tills maten får en konsistens som lätt kan tas omhand av tarmarna. När magsäcken kopplas bort i samband med din operation förlorar du magsäckens matberedarfunktion. Du måste då sköta magsäcksbearbetningen i munnen istället. Dina tänder måste ta över magsäckens gamla funktion. Det är därför viktigt att du har ett bra tandstatus innan du opererar dig. Efter din Gastric-bypass måste du tugga maten mycket noggrant och blanda med saliv så att den får en konsistens som kan tas omhand av tarmarna. Äter du för snabbt eller tuggar för dåligt blir maten för svårsmällt för tarmarna och du får ont i magen när du äter! Dina måltider kommer behöva ta cirka en halvtimme även om de bara består av 1,5-2 dl mat. Det är inte ovanligt att de som opererat sig beklagar sig över att de behöver äta så långsamt att maten blir kall på slutet. Kirurgkliniken Västerås Page 15

16 Vad ska jag äta efter min Gastric-bypass operation? VIKTIGT MED PROTEINITAGET EFTER OPERATIONEN Våra muskler, skelett, hud, antikroppar och inte organ består av proteiner. För att frigöra proteinerna ur maten är kroppen beroende av mag- och bukspottkörtelsaft. Efter din Gastric bypass blandas maten med mag- och bukspottkörtelsaft först längre ner i tarmarna. Detta försämrar ditt proteinupptag. För att få i dig tillräckligt med proteiner behöver därför dina måltider till största del bestå av proteiner. Proteiner är de ämnen som bygger upp alla levande varelser, du hittar du dem i fisk, kött, äggvita och fågel. Även om ditt proteinintag försämras av operationen så ska du under normala omständigheter aldrig använda dig av proteintillskott eller proteindrinkar. Dessa innehåller mycket energi och leder till att din viktnedgång blir dålig. KOLHYDRATINTAGET SKA BEGRÄNSAS! Kolhydrater är tillsammans med fett kroppens viktigaste bränsle och energikälla. Kolhydratupptaget försämras väldigt lite av en Gastric bypass. Kolhydrater finns i bröd, pasta, ris, och potatis, det vill säga i mat som kommer från åkrarna. I och med att fetma orsakas av för högt energintag så behöver vi ofta äta mindre kolhydrater, oavsett om vi är överviktsopererade eller ej. Ett visst kolhydratintag behövs dock. Du ska efter din operation undvika de så kallade snabba kolhydraterna som som finns i vitt bröd samt sockerrika produkter. Som vi tidigare sagt kan effekten av att äta socker och snabba kolhydrater liknas med att elda med tidningspapper, effekten är snabb, men kortvarig. Välj istället fullkornsprodukter som ger en långsammare och längre blodsockerstegring. Kirurgkliniken Västerås Page 16

17 BESVÄR EFTER MÅLTID OM DU ÄTER FÖR SNABBT FÅR DU ONT I MAGEN! Den vanligaste orsaken till buksmärta efter måltid är att man tuggar maten för dåligt och äter för snabbt. En måltid efter en Gastric -bypass behöver ta en halvtimme. Det beror som vi tidigare berättat på att magsäcken som nu är bortkopplad normalt fungerar som en matberedare som blandar och bearbetar maten med magsaft innan den portioneras ut i tarmarna. Efter operationen måste du sköta den bearbetningen i munnen. Har du för bråttom blir maten för torr och svårsmällt för dina tarmar och du får ont i magen när du äter. DUMPING AV SOCKER Många Gastric-bypass patienter drabbas av obehag om de intar sockerrik föda såsom läsk, godis eller saft. Fenomenet kallas dumping och beror på att sockret hamnar rakt ner i tarmarna där det drar åt sig vätska från blodbanan. Detta utlöser magkramper, blodtrycksfall, yrsel, huvudvärk och hjärtklappning. I vissa fall kan man till och med svimma. Symtomen kan vid dumping vara så kraftiga att tillståndet ibland misstolkas som hjärtinfarkt eller tarmvred. Till viss del är dumping önskvärt då det kommer hindra dig från att äta sockerrika produkter. En del opererade upplever dock obehag även om de följer dietistens kostråd. Om du drabbas av dumpingproblem så kan du ofta genom att äta mindre portioner, mer fibrer och proteiner och undvika att dricka i samband med måltid till viss del förhindra att födan kommer för snabbt ner i tarmarna och där framkallar dumping. Dumping avtar hos en del med åren och kan då leda till ett ökat intag av energirika drycker och föda med viktuppgång som följd. Om du besväras av dumping ska du äta: Mindre portioner Mer fibrer och proteiner Undvik dryck till måltid Undvika sötad mat Kirurgkliniken Västerås Page 17

18 BLODSOCKERFALL EFTER MÅLTID En del patienter drabbas av hjärtklappning, skakningar och yrsel kort tid efter måltid. Symtomen kan orsakas av blodsockerfall. Besvären brukar förvärras om man dricker mycket till maten eller äter snabba kolhydrater eller sötad mat. Prova äta mat som ger en långsammare blodsockerstegring. Undvik vitt bröd och sötade produkter! Plastikkirurgi efter Gastric-bypass Den kraftiga viktnedgången som ses efter en Gastric-bypass medför att många patienter utvecklar överskottshud på buk, lår och armar. Eventuell plastikkirurgisk korrigering av sådant hudöverskott görs först sedan vikten stabiliserats, tidigast två år efter operationen. Normalt sätt får du själv bekosta sådan operation. Landstinget står alltså i normalfallet inte för kostnaden för plastikkirurgisk korrektion efter överviktsoperation. I vissa fall hjälper dock Landstinget till med att ta bort överskottshud på buken. För det krävs att du har medicinska besvär av överskottshuden samt ett BMI på högst 27 kg/m 2 och ett hudöverhäng på minst 5 cm. Om du önskar bedömning av eventuell överskottshud efter din överviktsoperation ska du vända dig till din familjeläkare som sedan remitterar dig till plastikkirurg för bedömning. Graviditet och P-piller efter Gastric-bypass UNDVIK GRAVIDITET FÖRSTA ÅRET EFTER DIN GASTRIC-BYPASS! Många överviktiga kvinnor lider av ofrivillig barnlöshet. Efter operationen får kvinnorna det lättare att bli gravida. Du ska dock undvika att bli gravid första året efter din operation. Orsaken är att den snabba viktminskningen under första året teoretiskt kan vara skadlig för barnet. P-PILLER GER OSÄKERT SKYDD EFTER EN GASTRIC-BYPASS! I och med att cirka två meter tunntarm kopplas förbi i samband med en Gastric-bypass tas vissa mediciner upp sämre, däribland P-piller. Du kan därför inte lita på att P-piller ger ett tillräckligt bra skydd. Istället för P- piller och minipiller bör du använda dig av exempelvis hormonspiral, P- Kirurgkliniken Västerås Page 18

19 stav eller hormonspruta. Om du lyckats komma ner till ett BMI under 30 kg/m 2 kan du även använda dig av P-ring eller P-plåster. Vanlig kopparspiral ökar i allmänhet blödningsmängden, vilket kan ge problem med blodbrist, speciellt som järnupptaget också är försämrat efter Gastric-bypass operationen. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR GRAVIDITET EFTER GASTRIC-BYPASS! Kvinnor som genomgått Gastric-bypass har ett ökat behov av vitaminer och järn under graviditeten. Vitaminbrist kan ge fosterskador. Folsyrebrist kan ge svåra missmildningar i form av ryggmärgsbråck. D-vitaminbrist kan ge kalkbrist med dålig skelettetutveckling hos det nyfödda barnet. Järnbrist ökar risken för låg födelsevikt och för tidig födsel. Det är därför viktigt att du kontrollerar ditt näringsstatus extra noga om du skulle bli gravid. Om du planerar en graviditet är det extra viktigt att du sköter din medicinering samt tar extra Folsyretabletter. Folsyremedicineringen ska helst påbörjas redan innan du blir gravid och fortgå under hela graviditeten. Se vidare i avsnittet Vilka mediciner måste man ta efter en Gastricbypass. GASTRIC-BYPASS ÖKAR KÄNSLIGHETEN FÖR ALKOHOL! Alkohol kommer att tas upp lättare i din kropp efter din operation. Det betyder att du kommer bli berusad redan av små mängder alkohol. Studier har också visat att alkoholism är något vanligare bland Gastric-bypass opererade personer än i befolkningen i övrigt. Alkohol inehåller mycket energi. Om du dricker mycket alhohol efter din operation kommer din viktnedgång att utebli. ÖVERVIKTSREGISTRET Samtliga överviktsopererade patienter registreras i ett nationellt register för överviktskirurgi, SOREG. Syftet med registret är att öka kunskapen om hur kroppen reagerar på en överviktsoperation. Data i registret används för forskning samt till att förbättra vården för patienterna. I registret kommer vi dokumentera hur din vikt förändrats efter operationen och om operationen förbättrade några av dina eventuella överviktsrelaterade sjukdommar. Vi kommer även registrera om du drabbats av näringsbrist eller kirurgiska komplikationer. Registreringen sker i samband med dina återbesök på Kirurgkliniken Västerås Page 19

20 kirurgkliniken. Efter två och fem år kommer du även få en provtagningsremiss och ett frågeformulär tillsänt dig med frågor som berör din överviktsoperation. Svaret på dina blodprover meddelas dig sedan per brev eller telefon. Deltagandet i registret är frivilligt och du kan om du vill när som helst få dina uppgifter raderade ur registret. Vänd dig i så fall till din opererande klinik. Kontroller och uppföljning efter din Gastric-bypass Efter din operation kommer du få återbesök på kirurgkliniken efter 2,6 och 12 månader. Vid återbesöken kommer vi kontrollera hur du mår och hur mycket du gått ner i vikt, att blodtrycket ligger bra och att det fungerar med din nya kosthållning. Vid 6- och 12-månadersbesöket kontrollerar vi även dina blodprover. Efter ett år förnyar vi dina recept och skickar remiss för fortsatta kontroller och receptförnyelse till din familjeläkare. De funktioner och organ som vi kontrollerar på dig med hjälp av blodproverna är blodvärde, njurar, ämnesomsättningen, sköldkörtel, bisköldkörtel, blodfetter, kalkbalansen, Vitamin-B12, D-vitamin, järn och kalciumnivåer och proteinbalansen. Du bör efter det att du avslutat dina kontroller hos oss minst en gång om året kontrollera dessa värden hos din familjeläkare i samband med att denne förnyar dina recept. Om värdena legat bra kan kontrollerna glesas ut. Om du inte skulle må bra efter din operation kan du mellan dessa besök beställa extra besök på vår mottagning. Om du har behandling för diabetes, högt blodtryck eller höga blodfetter behöver du utöver kontrollerna hos oss även boka kontroll för dessa sjukdomar hos din familjeläkare då operationen ofta förbättrar dessa sjukdomar och medicineringen kan behöva sänkas eller sättas ut. Detsamma gäller om du har Levaxinbehandling för underfunktion i sköldkörteln. Viktuppgång efter GBP: -Vad kan man göra? En överviktsoperation är ingen garanti till viktnedgång. Även om nästan alla patienter går ner kraftigt i vikt så går enstaka personer upp till sin ursprungsvikt igen. Varför vissa patienter går upp i vikt efter en Gastric-bypass är inte klarlagt. När man pratar med patienter som svarat dåligt på behandlingen finner man att de ofta lever ett fysiskt inaktivt liv, och har ett högt intag av godis och läsk. Socker tas upp lika bra efter en Gastric-bypass som före. Kirurgkliniken Västerås Page 20

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga

Ärftlighet Ange om dina föräldrar, syskon, barn eller person du lever med är överviktiga IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! Datum: Frågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi Namn Personnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) Telefon mobil E-post Behöver du tolk? Om ja

Läs mer

Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b

Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b AUTOANAMNES FÖR PATIENTER - 1 (10) 7673-1 Frågeformulär till patienter som vill genomgå fetmakirurgi0b Namn Personnummer OBS! Rökning ökar risken för komplikationer och sår i magsäcksfickan efter fetmakirurgi.

Läs mer

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Gastric bypass. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Gastric bypass Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får dessutom

Läs mer

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se

Duodenal switch. Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation. Akademiska sjukhuset 2014 www.akademiska.se Duodenal switch Kirurgisk behandling av övervikt Patientinformation Övervikt är en sjukdom med hög risk för komplikationer som t ex. diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, led- och ryggbesvär. Övervikten får

Läs mer

rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi!

rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi! 0FB AUTOANAMNES FÖR PATI ENTER - 1 (8) rågeformulär till patienter som önskar genomgå fetmakirurgi! Namn Personnummer Du bör/ska använda dig av stegräknare och gå i snitt 10 000 steg/dag. 1PB AUTOANAMNES

Läs mer

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26

Överviktskirurgipatientinformation. inför läkarbesök. Bakgrund. Utredningsgång. Operationsmetoder. Reviderat 2014-02-26 Kirurgkliniken Västerviks sjukhus Överviktskirurgipatientinformation inför läkarbesök Reviderat 2014-02-26 Utfärdat av: Magnus Fröstorp, överläkare Godkänt av: Bengt Arvidsson, verksamhetschef Bakgrund

Läs mer

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni

Obesitaskirurgi. efter operationen. Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Obesitaskirurgi efter operationen Ersta sjukhus en del av Ersta diakoni Smärtlindring Värk och smärta från operationsområdet brukar kvarstå cirka en vecka för att sedan avta. Värk från axlar kan sitta

Läs mer

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset Verksamhetsområde Kirurgi Fetma Fetma hos en person orsakas av obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Man kan kalla tillståndet för en sjukdom som i sin tur ökar risken att utveckla diabetes

Läs mer

Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation

Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation Svar skickas till: Överviktsenheten Kirurgkliniken Västmanlandssjukhus 721 89 Västerås Till patienten! För några år sedan genomgick du en överviktsoperation.

Läs mer

Graviditet efter fetmakirurgi

Graviditet efter fetmakirurgi Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Mödravård Giltig fr.o.m: 2017-11-30 Faktaägare: Kira Kersting, Överläkare Mödravård Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Faktaägare:

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Personnummer

IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Personnummer IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Namn Personnummer Adress Telefon (även riktnummer) E-post Postadress Telefon mobil Behöver du tolk?

Läs mer

Information till dig som genomgått en gastric bypass

Information till dig som genomgått en gastric bypass Sida 1 (5) Information till dig som genomgått en gastric bypass Konvalescensen Operationen är första steget i en stor omställning i ditt liv. Under konvalescenstiden skall vävnaderna läka efter operationen

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Information efter LGBP 2005-11-13 Lars-Göran Larsson / Göran Ågren Kirurgiska kliniken USÖ

Information efter LGBP 2005-11-13 Lars-Göran Larsson / Göran Ågren Kirurgiska kliniken USÖ Skiss hämtad från Therapy of morbid obesity Laparoscopic Gastric Bypass Lönroth / Miller Ethicon Endo-Surgery 1(11) Inledning Du har opererats för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastrik

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt 1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt Nedan ser du en graf som enligt mitt sätt att se visar problemets källa på ett tydligt sätt. Den visar energiintagets sammansättning för vuxna män i USA samt

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik

Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik i Viktig information till dig! Information vid överviktsoperation med laparoskopisk gastric bypass-teknik Levern Tändsticksaskstor magsäcksficka mat Gallblåsan Bortkopplad magsäck Galla Bukspott körteln

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation

Jag en individuell idrottare. 4. Samla energi för bättre prestation 4. Samla energi för bättre prestation Det är samspelet mellan träning, vila, mat och dryck som gör att du får tillräcklig energi för att prestera bättre. Glömmer du något av detta kan du aldrig prestera

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

För vårdgivare Bakgrund Vår verksamhet Vem är aktuell för kirurgi

För vårdgivare Bakgrund Vår verksamhet Vem är aktuell för kirurgi För vårdgivare Bakgrund Fetmakirurgins plats i dagens sjukvård kommer av att konservativ behandling av etablerad övervikt tyvärr ej är långsiktigt effektiv: Oddsen för en patient med mångårig övervikt

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES FRÅGOR OCH SVAR Vad innebär det att få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes. Vi hoppas att denna broschyr kan hjälpa

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga bland annat mat, fysisk aktivitet,

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Till dig som skall genomgå Gastric by pass

Till dig som skall genomgå Gastric by pass Till dig som skall genomgå Gastric by pass Du kommer att opereras för din övervikt med en operationsmetod som kallas Gastric By Pass och förkortas GBP. Operationen utförs med titthålsteknik. För att operationen

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående Stark inför bukoperation stark för livet Råd till dig som patient och dina närstående www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor Januari 2017 Fysioterapeuterna Grafisk form: Rickard Örtegren Materialet är finansierat

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Mat och dryck för dig som har diabetes

Mat och dryck för dig som har diabetes Mat och dryck för dig som har diabetes Den här skriften handlar om sjukdomen diabetes. Du får veta vad diabetes är och på vilka sätt du kan må dåligt av diabetes. Här är det viktigaste du ska tänka på

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Överviktsenheten-MM5 / Dietisterna i ÖLL Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är low calorie diet/ very low calorie diet? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och LCD/VLCD? Spelar det

Läs mer

MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING

MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING MAT OCH CANCER BRA MAT EFTER CANCERBEHANDLING Den här broschyren är en översättning av World Cancer Research Funds sammanfattning av forskning på mat, vikt, fysisk aktivitet och vad som ökar eller minskar

Läs mer

Patientinformation Gastric bypass

Patientinformation Gastric bypass Vrinnevisjukhuset i Norrköping Kirurgiska kliniken Patientinformation Gastric bypass Introduktion Sjuklig fetma är förenat med förhöjd risk för diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom, cancer och död. Ju högre

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Med ett besked om misstänkt eller konstaterad cancer kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder

Läs mer

Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 www.finspang.se

Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 www.finspang.se Om matens vikt för god häls Yvonne Wengström Leg. Dietist 2015 Behov Med åldern minskar vikten och längden Med åldern minskar också muskelmassa. För friska äldre minskar energibehovet med åldern. Vid sjukdom

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA

ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA ATT BLI OPERERAD FÖR FETMA En patienthandledning Kirurgkliniken Värnamo sjukhus FÖRORD Detta häfte riktar sig till dig som funderar på att bli opererad för fetma (eller som just blivit det). Alla människor

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa.

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa. Frågor till texten 1. Nämn tre saker för att få en bättre dygnsrytm 2. Nämn två fördelar med att träna regelbundet 3. Berätta om hur kolhydrater, protein och fett fungerar 4. Tycker du att du får den vila

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Nutritionsproblem och åtgärder

Nutritionsproblem och åtgärder Nutritionsproblem och åtgärder RCC-Utbildningsdag Maria Röjeteg och Kristina Öhlén leg dietister Kirurgklinikens dietister, Västmanlands sjukhus Västerås Kirurgdietisterna i Västerås arbetar mot: Kirurgklinikens

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Mat vid cancer. Lära sig leva med cancer

Mat vid cancer. Lära sig leva med cancer Mat vid cancer Mat vid cancer Varför ska man äta? Varför går man ner i vikt vid sjukdom? Hur ska man äta vid ofrivillig viktnedgång? Varför det är viktigt att äta Vad gör man vid minskad aptit? Mat vid

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Länge leve hälsan! Så förebygger du typ 2-diabetes och andra folksjukdomar. En informationsbroschyr från Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden

Länge leve hälsan! Så förebygger du typ 2-diabetes och andra folksjukdomar. En informationsbroschyr från Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden Länge leve hälsan! Så förebygger du typ 2-diabetes och andra folksjukdomar En informationsbroschyr från Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden Länge leve hälsan! För länge sedan när människan utvecklades,

Läs mer

Patientinformation angående överviktskirurgi

Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Innehållsförteckning Din roll... 5 Konsekvenserna av svår fetma.... 5 BMI-tabell...6-7 Introduktion.... 8 Att

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående

Stark inför bukoperation stark för livet. Råd till dig som patient och dina närstående Stark inför bukoperation stark för livet Råd till dig som patient och dina närstående www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor September 2017 Fysioterapeuterna Grafisk form: Rickard Örtegren Materialet är

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Så minskar du risken att falla. Lättläst svenska

Så minskar du risken att falla. Lättläst svenska Så minskar du risken att falla Lättläst svenska Så minskar du risken att falla Lättläst svenska Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är very low calorie diet/low calorie diet? Krymper magsäcken under pulverdieten? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och VLCD/LCD? Spelar det någon

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Jag har fått typ 2 diabetes

Jag har fått typ 2 diabetes Bolujem od dijabetesa tip 2 Jag har fått typ 2 diabetes Frågor och svar Pitanja i odgovori Vad innebär detatt få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes.

Läs mer

Till dig som har typ 2-diabetes

Till dig som har typ 2-diabetes Till dig som har typ 2-diabetes Informationsskriften du håller i handen Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger förhöjt blodsocker, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är vanligast, men det finns

Läs mer

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott

Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Behandling av osteoporos (benskörhet) för att förebygga benbrott Sammanfattning Osteoporos kännetecknas av att skelettet blir skört och att skador i form av sprickor och brott (frakturer) lättare uppkommer.

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga, det gäller bland annat mat,

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare.

FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. FLER DRICKER MER Allt fler människor dricker alkohol regelbundet, och i större mängd än tidigare. Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa

Hälsa. Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Hälsa Livsstil kan förbättra kroppslig och psykisk hälsa Vad kan man själv påverka? 1. Kost. 2. Fysisk aktivitet. 3. Vikt. 4. Rökning. 5. Alkohol. 6. Social aktivering. På sidan 3-4 finns ett test där

Läs mer