Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.ltv.se/fetma Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Per Videhult Överläkare, Kirurgkliniken Västerås"

Transkript

1 Patientinformation om Gastric-bypass Text, illustration och foto: Överläkare, Kirurgkliniken Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 1

2 Granskat av: Åsa Jansson Överläkare, Gynekolog Kvinnokliniken Västerås Mer information hittar du på där du även kan ladda ner det här dokumentet Kirurgkliniken Västerås Page 2

3 Sammanfattning om Gastric-bypass I genomsnitt går man ner cirka 30% av sin vikt, eller 80% av sin övervikt efter en Gastric-bypass. Man blir inte normalviktig av en Gastrik-bypass Många överviktsrelaterade sjukdomar förbättras eller försvinner helt av operationen, så som diabetes typ II, högt blodtryck, höga blodfetter, sura uppstötningar, sömnapné och inkontinens. Det går inte att äta och dricka på vanligt sätt efter en Gastric-bypass Operationen är ingen garanti till viktnedgång. Några procent av de opererade går upp till sin ursprungsvikt igen något år efter operationen. Socker tas upp lika bra efter operationen som före Ett högt intag av godis, läsk eller annan söt mat och dryck gör att man inte går ner i vikt efter sin operation. Risken att drabbas av en komplikation som kräver en omoperation är 2-4 %. Eventuell plastikkirurgisk korrektion av överskottshud som uppstår efter operationen får normalt bekostas av patienten själv. Personer med bukbesvär och diarrébesvär kan försämras av en Gastric-bypass. Operationen kräver livslång medicinering med olika vitaminpreparat. Att slarva med medicinering efter en Gastric-bypass kan leda till bestående nervskador i form av domningar, stickningar, balansstörning, förlamning eller demens. Man bör vänta ett år efter operationen med att bli gravid Vid graviditet måste man sköta sin medicinering mycket noggrant samt ta extra folsyra för att barnet inte ska drabbas av missbildningar eller andra skador. Kirurgkliniken Västerås Page 3

4 Gastric-bypass I det här materialet hittar du som är patient information om överviktsoperationer i Västmanland. Vad är en överviktsoperation? En överviktsoperation är en operation som syftar till att få kraftigt överviktiga personer att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtida död i överviktsrelaterade sjukdomar, såsom diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter, stroke eller hjärtinfarkt. Vilka sjukdomar blir bättre efter en överviktsoperation? Operationen har mycket bra effekt på många överviktsrelaterade sjukdommar. Exempelvis kan 2/3 av patienterna med den vanligaste formen av diabetes, typ II diabetes helt sluta med all sin medicinering efter operationen. Högt blodtryck och höga blodfetter försvinner i ungefär hälften av fallen. Av patienter med nattligt andningsuppehåll, så kallad obstruktiv sömnapné, kan 75% sluta med andningsmask när de sover. Besvär med surauppstötningar, urininkontinens, värk från knän, fotleder och höfter lindras ofta eller försvinner helt. Kirurgkliniken Västerås Page 4

5 Vad krävs för att bli opererad? För att genomgå en överviktsoperation ska du vara mellan år och ha ett så kallat BMI på 35 kg/m 2 eller mer. Du får inte vara rökare, då rökning och annat tobaks- eller nikotinmissbruk ökar risken för komplikationer i samband med kirurgin. Du måste ha varit rökfri i minst tre månader innan operation kan bli aktuell. För att förbättra resulatet av kirurgin har vi också som krav att du skaffar dig en stegräknare och går minst steg per dag. Detta då viktnedgången blir betydligt sämre bland personer som rör sig för lite. Om du av någon anledning har svårt att gå så kommer vi försöka hjälpa dig att hitta en motionsform som passar dig. Slutligen har vi givetvis som krav att du tidigare gjort flera seriösa försök att gå ner i vikt på vanligt sätt. Hur beräknar jag mitt BMI? BMI är ett sätt att ställa kroppsvikten i relation till längden och därmed kompensera för att långa personer väger mer än korta. BMI står för Boddy Mass Index och beräknas med formeln: Om du är 170 cm meter lång och väger 102 kg har du alltså ett BMI på För att få genomgå en överviktsoperation krävs att du har ett BMI på minst 35 kg/m 2. Kirurgkliniken Västerås Page 5

6 Vilka kan inte opereras? Alla lämpar sig inte för överviktskirurgi. Nedan listar vi vanliga orsaker som gör överviktskirurgi olämpligt. Du får inte lida av så svår lung- eller hjärtsjukdom att kroppen inte klarar av operationen. Du måste vara tillräckligt frisk för att klara av någon av de komplikationer som i sällsynta fall kan inträffa. Du får inte vara beroende av mediciner som tas upp i de delar av tunntarmen som kommer kopplas bort i samband med ingreppet. Du bör inte lida av kroniska magproblem så som irritabeltarm, kroniska diarréer eller buksmärta då dessa tenderar att förvärras av operationen. Du måste förväntas kunna sköta den medicinering som behövs efter operationen och komma till de efterföljande kontrollerna. Du får inte ha missbrukat alkohol eller andra droger de senaste två åren Du måste kunna förstå och tillgodogöra dig patientinformationen, så du vet vad ingreppet innebär, hur det påverkar din kropp och ditt liv efteråt. Du måste kunna anpassa dina kostvanor till det sätt som krävs efter operationen för att man ska må bra och inte gå upp i vikt igen. Operationen är inte lämplig vid förståndshandikapp, vissa psykiska sjukdomar, eller pågående drogmissbruk. Du bör ha en stabil psykisk och social situation i livet i samband med operationen. Operationen innebär en stor omställelse i livet och det är inte lämplitg att göra den i samband med livskriser. Om du exempelvis befinner dig i en period med trassligt på jobbet, ligger i skilsmässa eller genomgår andra stora omställningar i livet som förväntas kunna ta fokus från operationensomställelserna bör du vänta med operationen tills livet lugnat ner sig igen. Kirurgkliniken Västerås Page 6

7 Hur mycket går man ner i vikt? Du kan inte räkna med att bli normalviktig efter din Gastric-bypass. Två år efter operationen har patienterna i genomsnitt blivit av med 30 % av sin vikt, eller 80% av sin övervikt, men de flesta fortsätter att vara något överviktiga. Det betyder att om du väger 40 kg för mycket blir du av med 30 av dina överflödiga kilon, men tio blir kvar. Du kan bli normalviktig efter en överviktsoperation, men det kräver att du strikt håller dig till våra kostrekomendationer samt utnyttjar varje tillfälle till att röra dig. Hur går operationen till? Den vanligaste överviktsoperationen är Gastric-bypass, och det är den operationen som beskrivs i det här dokumentet. Gastric-bypass görs i de flesta fall med titthålsteknik. Operationen tar cirka en timme och den opererade får oftast gå hem redan dagen efter ingreppet. Sjukskrivningen överstiger sällan två veckor. Kirurgkliniken Västerås Page 7

8 Vid operationen skapas en tändsticksasksstor magsäcksficka och tunntarmarna kopplas om så att inget näringsupptag sker de första två metrarna. Maten hamnar på så vis direkt ner i mellersta delen av tunntarmen. Där stimmulerar den till en snabbare frisättning av mättnadshormoner från tarmcellerna. Viktnedgången efter Gastric-bypass medieras alltså via en ökad frisättning av mättnadshormoner från tunntarmen och det normala är att den opererade blir mätt och belåten redan av en liten mängd mat. Det är ofta fascinerande att höra hur personer som tidigare kunnat äta nästan hur mycket som helst, efter operationen nöjer sig med bara en bråkdel av vad de tidigare brukade äta och ändå känner sig mätta och belåtna. I slutet av dokumentet hittar du länkar till en animation som visar hur operationen går till, en förkortad operationsfilm, samt en längre patientföreläsning om överviktskirurgi. Föreläsningen tar upp hur operationen går till, vilket resultat man kan förvänta, vilka komplikationsrisker som finns och hur man måste äta och leva efter operationen. En överviktsoperation är ingen garanti till viktnedgång! En överviktsoperation är ingen garanti till viktnedgång. Fettcellerna försvinner inte efter operationen. De minskar i storlek, men finns kvar i samma antal och kan snabbt tillväxa om du äter för energirik föda. Socker, godis, läsk och alkohol tas också upp lika bra efter operationen som före. Det förekommer därför att opererade patienter några år efter operationen väger lika mycket som före. Orsaken är då ofta att de fallit tillbaka till en hög konsumtion av energirika produkter som godis, läsk eller alkohol och lever ett för stillasittande liv. För att viktnedgången efter operationen ska bli så bra som möjligt krävs att du strikt följer våra kostrekomendationer och går dina steg per dag med din stegräknare. Hur gör jag om jag vill bli överviktsopererad? Om du är intresserad av att genomgå en överviktsoperation så fyller du i formuläret Frågeformulär till patienter som önskar genomgå överviktskirurgi som du hittar på vår hemsida Tag sedan formuläret till din familjeläkare och be honom skicka det till Kirurgklinikens i Västerås Kirurgkliniken Västerås Page 8

9 tillsammans med en formell remiss. När vi fått remissen från din familjeläkare tillsammans med ditt formulär kan utredningen starta. Observera att vi behöver både en remiss från din familjeläkare och ditt frågeformulär för att kunna påbörja vår utredning. Hur går en överviktsutredning till? När vi fått ditt frågeformulär och remissen från din familjeläkare kommer vi göra en noggrann journalgenomgång för att se att du inte lider av några sjukdomar som gör överviktskirurgi olämpligt. Om så inte är fallet kallas du till en gemensam gruppföreläsning om vad överviktskirurgi innebär. Föreläsningen tar upp hur operationen går till, vilket resultat man kan förvänta, vilka komplikationsrisker som finns och hur man måste äta och leva efter operationen. I slutet av dokumentet hittar du en länk till en inspelad gruppföreläsning om överviktskirurgi. Under utedningen kommer du normalt få träffa dietister, sjuksköterskor, kirurger, narkosläkare, och ibland även psykoterapeut, kurator, psykolog, hjärtläkare eller magtarmspecialist. Syftet med besöken är att se om en överviktsoperation är ett bra behandlingsalternativ för dig samt att förbereda dig inför en eventuell operationen och tydliggöra de livsstilsförändringar du behöver genomföra för att gå ner vikt och må bra efter din operation. Några veckor efter föreläsningen kallas du till ett första personligt besök till någon i vårt utredningsteam. Vi kommer då se över dina levnadsvanor. Syftet är att få bort kost- och levnadsvanor som kan försämra resultatet av kirurgin. I praktiken innebär det att vi kommer vägleda dig att etablera regelbundna matvanor, minska alkoholkonsumtionen och sluta med läsk och annan energirik dryck eller föda som kan leda till viktuppgång efter operationen. Om du inte redan gjort det ska du införskaffa dig en stegräknare. Målet är att du ska gå minst steg/dag. Först när du går dina steg/dag och lagt om dina kostvanor på det sätt som krävs för att du ska må bra efter operationen, och inte riskera att gå upp i vikt igen kommer vi planera in dig för operation. Räkna med att det blir ett antal dietistbesök och sjuksköterskebesök innan du godkänns för kirurgi. Om du har svårt att gå kommer vi ge förslag på andra motionsalternativ. Ett krav är att du rör dig minst 30 minuter per dag. Kirurgkliniken Västerås Page 9

10 Pulverbantning före operationen Veckorna före operationen kommer du att genomgå en 3-4 veckor lång viktminskning med en speciell pulverdiet. Syftet är att krympa levern inför operationen. Levern, som bland annat lagrar upp energi i kroppen, är alltid kraftigt förstorad vid fetma. Magsäcken ligger bakom levern och en förstorad lever kan omöjliggöra operationen genom att lägga sig som en stor sten över operationsområdet. Du ska inte äta någonting annat än din pulverdiet under under den här perioden. Hur mycket du ska gå ner kommer din kirurg att berätta för dig i samband med ditt besök där. Det är väldigt viktigt att du verkligen lyckas gå ner de kilon din kirurg fastställt för att operationen ska gå att genomföra. Det brukar röra sig om 5-20 kilos viktminskning beroende på hur mycket du väger. Ju tyngre du är destå mer behöver du gå ner i vikt. Ju mer du går ner i vikt destå lättare blir det för kirurgen att operera, operationen går snabbare och risken för komplikationer minskar. De flesta patienter lyckas utan större problem gå ner till den vikt kirurgen satt som mål för att operationen ska gå att genomföra, men då och då händer det att enstaka patienterna går ner för lite. När det inträffar skjuts operationen på framtiden några månader tills patienten lyckats gå ner till den fastställda vikten. Om du är diabetiker behöver du normalt sänka din diabetesmedicinering under pulverdieten. Gör detta i samråd med din ordinarie diabetesläkare eller diabetessjuksköterska. Boka i god tid före pulverdieten telefontid till din diabetesläkare eller sjuksköterska, gärna varje till varannan dag i början av pulverdieten. Kirurgkliniken Västerås Page 10

11 Operationen kräver livslång medicinering! En överviktsoperation försvårar näringsupptaget i tarmen. Efter operationen måste du därför för resten av livet medicinera med flera olika vitaminpreparat. Att slarva med medicineringen är farligt och kan bland annat leda till blodbrist, benskörhet och bestående nervskador i form av domningar, stickningar, balansrubbningar och demens. Rekomendationerna vilka preparat som ska tas varierar lite mellan olika landsting. På nästa sida presenteras vilka mediciner vi i Västmanland normalt rekomenderar våra opererade patienter att ta. Kontrollera Levaxinnivåerna extra noga efter Gastricbypass! Många personer medicinerar med sköldkörtelhormonet Levaxin. Om du medicinerar med Levaxin bör du kontrollera dina sköldkörtelnivåer hos din familjeläkare någon extra gång efter din operation för att förvissa sig om att nivåerna ligger rätt. Anledningen är att du kommer att ta kalcium och kanske järntabletter efter din Gastric-bypass. Både järn- och kalciumtabletter försämrar upptaget av Levaxin i kroppen. Diabetes-, blodtrycks och blodfettsmedicinering. Efter operationen förbättras eller normaliseras ofta blodsockret, blodtrycket eller blodfetterna hos de patienter som haft behandling för högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes. Om du lider av någon av dessa sjukdommar måste du efter operationen boka tid för kontroll av dessa sjukdomar hos din ordinarie läkare för eventuell läkemedlsänkning eller utsättning. Några år efter operationen brukar de höga blodtrycket, blodfetterna eller diabetesen kunna återvända hos de patienter som blev av med sina mediciner. Om du efter din överviktsoperation kunnat sluta med dessa mediciner måste du därför ändå fortsätta kontrollera dina värden någon gång per år för at se att sjukdomarna inte återvänder. Om sjukdomarna skulle återvända några år efter operationen så har det ändå stort värde för din hälsa att varit befriad från dessa sjukdomar under ett antal år. Kirurgkliniken Västerås Page 11

12 Medicinering efter Gastric-bypass 1. Apoteket kvinna en tablett om dagen. Tabletten inehåller en blandning av viktiga vitaminer och mineraler. 2. Behepan 1 mg en tablett om dagen, eller i sprutform som Injektion Behepan 1 mg/ml varje till var 3:e månad. Viktigt för nervsystemet och blodbildningen. Brist kan ge bestående nervskador, balansrubbningar, demens och blodbrist. 3. Calcichew D3 500mg/ 400E två gånger om dagen. Viktigt för skelettet. Inehåller kalcium och D-vitamin. Brist ger ökad risk för benbrott. Ibland krävs den starkare tabletten Calcichew D3 500mg/ 800E. 4. Duroferon 100 mg 1-2 gånger om dagen: Innehåller järn vilket behövs för blodbildningen. Brist ger blodbrist och trötthet. Män och kvinnor som slutat menstruera klarar sig ofta utan den här tabletten, men menstruerande kvinnor behöver ofta ta den. Om du blir gravid ska du alltid ta extra järn. Järnbrist kan ge fosterskador. Bäst upptag fås på fastande mage varför tabletten bör tas på morgonen. Kalcium och järn motverkar varandras upptag. Det bör därför gå 4 timmar mellan intag av järn respektive kalcium. 5. Folacin 5 mg en tablett morgon och kväll: Om du blir gravid eller planerar en graviditet ska du även ta Folacin. Folacin innehåller folsyra. Folsyrebrist under graviditet kan ge mycket svåra fosterskador, så kallade ryggmärgsbråck. Medicineringen ska helst påbörjas redan innan du blir gravid. Efter förlossningen kan du normalt avsluta folsyremedicineringen. 6. Fragmin 5000E i sprutform en gång om dagen.tas första veckan efter operationen. Motverkar blodproppar. Om du tidigare haft blodpropp bör du ta Fragmin i fyra veckor efter din operation. 7. Pantoprazol 20 mg en om dagen i tre månader. Magsårsmedicin som motverkar att magsyran från magsäcksfickan ger sår i den tunntarm som sytts upp mot magsäcksfickan. Kirurgkliniken Västerås Page 12

13 Är det farligt att operera sig? Komplikationer förekommer vid all kirurgi. AKUT OMOPERATION Av hundra opererade patienter brukar 3-4 stycken behöva en akut omoperation första veckan efter operationen. Orsaken kan vara blödning, läckage från tarmen eller magsäcken eller stopp i tunntarmen, så kallat tarmvred. Tarmvred kan även uppstå flera år efter operationen. Om man upptäcker komplikationerna tidigt så brukar de gå att åtgärda och allt bli bra i slutändan ändå. Det är därför viktigt att du när du kommit hem kontaktar den avdelning där du vårdades om du av någon anledning inte skulle må bra. Det normala är att du mår bättre och bättre för varje dag som går. Om du plötsligt börjar må sämre ska du inte ligga hemma och må dåligt och tro att det hela går över av sig själv, utan kontakta din avdelning. Normalt ska du må väldigt bra efter din Gastric-bypass, allt annat är avvikande. Du ska inte ha speciellt ont eller känna dig febrig eller andfådd. Du ska kunna äta och röra dig obehindrat. Vid komplikatiner är det viktigt att man åtgärdar dessa så snabbt som möjligt. Väntar man för länge kan följderna bli mycket svåra, ibland med dödlig utgång. DÖDLIG KOMPLIKATION Det är väldigt ovanligt att någon avlider första tiden efter sin överviktsoperation. Statistiskt sätt dör en av tvåtusen opererade patienter första tre månaderna efter sin operation. Orsaken är då ofta hjärtinfarkt, propp i lungan eller läckage från tarmen eller magsäcken. För att motverka propp i lungan kommer du få blodförtunnande sprutor. Det är också viktigt att du inte ligger still i sängen utan så fort du vaknat efter operationen promenerar och rör dig så mycket som möjligt. Detta förbättrar lungfunktionen och motverkar att det bildas blodproppar i benet som sedan kan släppa och fastna i lungan med dödlig utgång som följd. En bra lungfunktion är en förutsättning för att blodet ska syresättas bra och operationsområdet kunna läka. Ligger du ner trycks lungorna ihop och syresättningen i blodet blir sämre. Kirurgkliniken Västerås Page 13

14 Hur ska jag äta efter min Gastric-bypass operation? Du kommer inte kunna äta normalt efter din Gastric-bypass. Orsaken är att magsäcken, som normalt rymmer 1-1,5 liter mat eller vätska, kopplas bort. Kvar blir endast en liten magsäcksficka, stor som en tändsticksask. Det gör att du bara kommer att få i dig 1,5-2 dl mat åt gången. När du ska dricka kommer det att ta stopp redan efter några få klunkar. Din kropp behöver dock fortfarande 1,5 2 liter vätska varje dygn. För att få i dig den mängden måste du sprida ut vätskeintaget över dygnet och smådricka ofta. Ett bra knep är att bära med dig en sportflaska som man kan smådricka ur lite då och då. Det brukar kännas väldigt ovant i början att inte längre kunna svepa ett stort glas vatten när man är törstig. Många nyopererade har i början svårt att få i sig tillräckligt med vatten. De kan då känna sig trötta, matta och lite yra på grund av vätskebristen. EFTER OPERATIONEN MÅSTE DU ÄTA OFTARE Normalt sätt rymmer din magsäck mat för nästan en halv dag. Efter din överviktsoperation kommer du bara att få i dig 1,5-2 dl mat åt gången. Den mängden räcker bara till för att hålla ditt blodsocker uppe i tre timmar. Efter det sjunker blodsockret och du behöver äta något för att inte må dåligt. Du kommer troligen upptäcka att dina hungerkänslor känns helt annorlunda efter din överviktsoperation. De flesta som opereras brukar berätta att de inte blir hungriga på vanligt sätt efter sin Gastric-bypass. Istället för hunger upplever de en slags diffus oro från magen och kroppen när det är dags att äta. Kirurgkliniken Västerås Page 14

15 Om du efter operationen äter för sällan så hinner ditt blodsocker skjunka för kraftigt mellan måltiderna. Du blir då skakig, yr och får koncentrationssvårigheter. Risken finns att du då kanske dricker en läsk, tar en bit choklad eller något annat onyttigt för att snabbt få upp blodsockret igen. De här snabba kalorierna har dock bara en kortvarig effekt, och blodsockret skjunker snabbt igen varvid du kanske stoppar i dig något onyttigt igen. Du kan då hamna i en situation med ständigt svängande blodsocker som tvingar dig till upprepade kalorintag vilket gör att du börjar gå upp i vikt. Det är därför mycket viktigt att du efter din operation verkligen äter sex gånger per dag och undviker de snabba kalorierna. Att äta eller dricka snabba kalorier är som att elda med tidningspapper, effekten är snabb, men kortvarig. Kom också ihåg att även om en överviktsoperation försvårar upptaget av många näringsämnen, så försvårar den inte upptaget av socker. Socker tas upp lika bra efter din Gastric-bypas som före. Om du dricker läsk, energidrycker, saft, äter smågodis eller andra söta produkter kommer din viktnedgång att utebli. VIKTIGT ATT ÄTA LÅNGSAMT OCH TUGGA VÄL EFTER OPERATIONEN! Din magsäck fungerar normalt sätt inte bara som matförråd utan även som en matberedare som blandar och bearbetar det du äter med magsaft tills maten får en konsistens som lätt kan tas omhand av tarmarna. När magsäcken kopplas bort i samband med din operation förlorar du magsäckens matberedarfunktion. Du måste då sköta magsäcksbearbetningen i munnen istället. Dina tänder måste ta över magsäckens gamla funktion. Det är därför viktigt att du har ett bra tandstatus innan du opererar dig. Efter din Gastric-bypass måste du tugga maten mycket noggrant och blanda med saliv så att den får en konsistens som kan tas omhand av tarmarna. Äter du för snabbt eller tuggar för dåligt blir maten för svårsmällt för tarmarna och du får ont i magen när du äter! Dina måltider kommer behöva ta cirka en halvtimme även om de bara består av 1,5-2 dl mat. Det är inte ovanligt att de som opererat sig beklagar sig över att de behöver äta så långsamt att maten blir kall på slutet. Kirurgkliniken Västerås Page 15

16 Vad ska jag äta efter min Gastric-bypass operation? VIKTIGT MED PROTEINITAGET EFTER OPERATIONEN Våra muskler, skelett, hud, antikroppar och inte organ består av proteiner. För att frigöra proteinerna ur maten är kroppen beroende av mag- och bukspottkörtelsaft. Efter din Gastric bypass blandas maten med mag- och bukspottkörtelsaft först längre ner i tarmarna. Detta försämrar ditt proteinupptag. För att få i dig tillräckligt med proteiner behöver därför dina måltider till största del bestå av proteiner. Proteiner är de ämnen som bygger upp alla levande varelser, du hittar du dem i fisk, kött, äggvita och fågel. Även om ditt proteinintag försämras av operationen så ska du under normala omständigheter aldrig använda dig av proteintillskott eller proteindrinkar. Dessa innehåller mycket energi och leder till att din viktnedgång blir dålig. KOLHYDRATINTAGET SKA BEGRÄNSAS! Kolhydrater är tillsammans med fett kroppens viktigaste bränsle och energikälla. Kolhydratupptaget försämras väldigt lite av en Gastric bypass. Kolhydrater finns i bröd, pasta, ris, och potatis, det vill säga i mat som kommer från åkrarna. I och med att fetma orsakas av för högt energintag så behöver vi ofta äta mindre kolhydrater, oavsett om vi är överviktsopererade eller ej. Ett visst kolhydratintag behövs dock. Du ska efter din operation undvika de så kallade snabba kolhydraterna som som finns i vitt bröd samt sockerrika produkter. Som vi tidigare sagt kan effekten av att äta socker och snabba kolhydrater liknas med att elda med tidningspapper, effekten är snabb, men kortvarig. Välj istället fullkornsprodukter som ger en långsammare och längre blodsockerstegring. Kirurgkliniken Västerås Page 16

17 BESVÄR EFTER MÅLTID OM DU ÄTER FÖR SNABBT FÅR DU ONT I MAGEN! Den vanligaste orsaken till buksmärta efter måltid är att man tuggar maten för dåligt och äter för snabbt. En måltid efter en Gastric -bypass behöver ta en halvtimme. Det beror som vi tidigare berättat på att magsäcken som nu är bortkopplad normalt fungerar som en matberedare som blandar och bearbetar maten med magsaft innan den portioneras ut i tarmarna. Efter operationen måste du sköta den bearbetningen i munnen. Har du för bråttom blir maten för torr och svårsmällt för dina tarmar och du får ont i magen när du äter. DUMPING AV SOCKER Många Gastric-bypass patienter drabbas av obehag om de intar sockerrik föda såsom läsk, godis eller saft. Fenomenet kallas dumping och beror på att sockret hamnar rakt ner i tarmarna där det drar åt sig vätska från blodbanan. Detta utlöser magkramper, blodtrycksfall, yrsel, huvudvärk och hjärtklappning. I vissa fall kan man till och med svimma. Symtomen kan vid dumping vara så kraftiga att tillståndet ibland misstolkas som hjärtinfarkt eller tarmvred. Till viss del är dumping önskvärt då det kommer hindra dig från att äta sockerrika produkter. En del opererade upplever dock obehag även om de följer dietistens kostråd. Om du drabbas av dumpingproblem så kan du ofta genom att äta mindre portioner, mer fibrer och proteiner och undvika att dricka i samband med måltid till viss del förhindra att födan kommer för snabbt ner i tarmarna och där framkallar dumping. Dumping avtar hos en del med åren och kan då leda till ett ökat intag av energirika drycker och föda med viktuppgång som följd. Om du besväras av dumping ska du äta: Mindre portioner Mer fibrer och proteiner Undvik dryck till måltid Undvika sötad mat Kirurgkliniken Västerås Page 17

18 BLODSOCKERFALL EFTER MÅLTID En del patienter drabbas av hjärtklappning, skakningar och yrsel kort tid efter måltid. Symtomen kan orsakas av blodsockerfall. Besvären brukar förvärras om man dricker mycket till maten eller äter snabba kolhydrater eller sötad mat. Prova äta mat som ger en långsammare blodsockerstegring. Undvik vitt bröd och sötade produkter! Plastikkirurgi efter Gastric-bypass Den kraftiga viktnedgången som ses efter en Gastric-bypass medför att många patienter utvecklar överskottshud på buk, lår och armar. Eventuell plastikkirurgisk korrigering av sådant hudöverskott görs först sedan vikten stabiliserats, tidigast två år efter operationen. Normalt sätt får du själv bekosta sådan operation. Landstinget står alltså i normalfallet inte för kostnaden för plastikkirurgisk korrektion efter överviktsoperation. I vissa fall hjälper dock Landstinget till med att ta bort överskottshud på buken. För det krävs att du har medicinska besvär av överskottshuden samt ett BMI på högst 27 kg/m 2 och ett hudöverhäng på minst 5 cm. Om du önskar bedömning av eventuell överskottshud efter din överviktsoperation ska du vända dig till din familjeläkare som sedan remitterar dig till plastikkirurg för bedömning. Graviditet och P-piller efter Gastric-bypass UNDVIK GRAVIDITET FÖRSTA ÅRET EFTER DIN GASTRIC-BYPASS! Många överviktiga kvinnor lider av ofrivillig barnlöshet. Efter operationen får kvinnorna det lättare att bli gravida. Du ska dock undvika att bli gravid första året efter din operation. Orsaken är att den snabba viktminskningen under första året teoretiskt kan vara skadlig för barnet. P-PILLER GER OSÄKERT SKYDD EFTER EN GASTRIC-BYPASS! I och med att cirka två meter tunntarm kopplas förbi i samband med en Gastric-bypass tas vissa mediciner upp sämre, däribland P-piller. Du kan därför inte lita på att P-piller ger ett tillräckligt bra skydd. Istället för P- piller och minipiller bör du använda dig av exempelvis hormonspiral, P- Kirurgkliniken Västerås Page 18

19 stav eller hormonspruta. Om du lyckats komma ner till ett BMI under 30 kg/m 2 kan du även använda dig av P-ring eller P-plåster. Vanlig kopparspiral ökar i allmänhet blödningsmängden, vilket kan ge problem med blodbrist, speciellt som järnupptaget också är försämrat efter Gastric-bypass operationen. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR GRAVIDITET EFTER GASTRIC-BYPASS! Kvinnor som genomgått Gastric-bypass har ett ökat behov av vitaminer och järn under graviditeten. Vitaminbrist kan ge fosterskador. Folsyrebrist kan ge svåra missmildningar i form av ryggmärgsbråck. D-vitaminbrist kan ge kalkbrist med dålig skelettetutveckling hos det nyfödda barnet. Järnbrist ökar risken för låg födelsevikt och för tidig födsel. Det är därför viktigt att du kontrollerar ditt näringsstatus extra noga om du skulle bli gravid. Om du planerar en graviditet är det extra viktigt att du sköter din medicinering samt tar extra Folsyretabletter. Folsyremedicineringen ska helst påbörjas redan innan du blir gravid och fortgå under hela graviditeten. Se vidare i avsnittet Vilka mediciner måste man ta efter en Gastricbypass. GASTRIC-BYPASS ÖKAR KÄNSLIGHETEN FÖR ALKOHOL! Alkohol kommer att tas upp lättare i din kropp efter din operation. Det betyder att du kommer bli berusad redan av små mängder alkohol. Studier har också visat att alkoholism är något vanligare bland Gastric-bypass opererade personer än i befolkningen i övrigt. Alkohol inehåller mycket energi. Om du dricker mycket alhohol efter din operation kommer din viktnedgång att utebli. ÖVERVIKTSREGISTRET Samtliga överviktsopererade patienter registreras i ett nationellt register för överviktskirurgi, SOREG. Syftet med registret är att öka kunskapen om hur kroppen reagerar på en överviktsoperation. Data i registret används för forskning samt till att förbättra vården för patienterna. I registret kommer vi dokumentera hur din vikt förändrats efter operationen och om operationen förbättrade några av dina eventuella överviktsrelaterade sjukdommar. Vi kommer även registrera om du drabbats av näringsbrist eller kirurgiska komplikationer. Registreringen sker i samband med dina återbesök på Kirurgkliniken Västerås Page 19

20 kirurgkliniken. Efter två och fem år kommer du även få en provtagningsremiss och ett frågeformulär tillsänt dig med frågor som berör din överviktsoperation. Svaret på dina blodprover meddelas dig sedan per brev eller telefon. Deltagandet i registret är frivilligt och du kan om du vill när som helst få dina uppgifter raderade ur registret. Vänd dig i så fall till din opererande klinik. Kontroller och uppföljning efter din Gastric-bypass Efter din operation kommer du få återbesök på kirurgkliniken efter 2,6 och 12 månader. Vid återbesöken kommer vi kontrollera hur du mår och hur mycket du gått ner i vikt, att blodtrycket ligger bra och att det fungerar med din nya kosthållning. Vid 6- och 12-månadersbesöket kontrollerar vi även dina blodprover. Efter ett år förnyar vi dina recept och skickar remiss för fortsatta kontroller och receptförnyelse till din familjeläkare. De funktioner och organ som vi kontrollerar på dig med hjälp av blodproverna är blodvärde, njurar, ämnesomsättningen, sköldkörtel, bisköldkörtel, blodfetter, kalkbalansen, Vitamin-B12, D-vitamin, järn och kalciumnivåer och proteinbalansen. Du bör efter det att du avslutat dina kontroller hos oss minst en gång om året kontrollera dessa värden hos din familjeläkare i samband med att denne förnyar dina recept. Om värdena legat bra kan kontrollerna glesas ut. Om du inte skulle må bra efter din operation kan du mellan dessa besök beställa extra besök på vår mottagning. Om du har behandling för diabetes, högt blodtryck eller höga blodfetter behöver du utöver kontrollerna hos oss även boka kontroll för dessa sjukdomar hos din familjeläkare då operationen ofta förbättrar dessa sjukdomar och medicineringen kan behöva sänkas eller sättas ut. Detsamma gäller om du har Levaxinbehandling för underfunktion i sköldkörteln. Viktuppgång efter GBP: -Vad kan man göra? En överviktsoperation är ingen garanti till viktnedgång. Även om nästan alla patienter går ner kraftigt i vikt så går enstaka personer upp till sin ursprungsvikt igen. Varför vissa patienter går upp i vikt efter en Gastric-bypass är inte klarlagt. När man pratar med patienter som svarat dåligt på behandlingen finner man att de ofta lever ett fysiskt inaktivt liv, och har ett högt intag av godis och läsk. Socker tas upp lika bra efter en Gastric-bypass som före. Kirurgkliniken Västerås Page 20

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet medicin hälsa välbefinnande nr 4 december 2009 PRis 49 kr Mindre näring i vår mat SverigeS mest lästa tidning i väntrummet! Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Carinas liv med bipolär sjukdom Överviktsoperation

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER

Dokumentation nr 420. Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 420 Narkolepsi ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Narkolepsi Narkolepsi (i samband med Pandemrixvaccination) Dokumentation nr 420 Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation

Att ge en njure. en informationsbroschyr om njurdonation Att ge en njure en informationsbroschyr om njurdonation Utarbetad av Annette Lennerling, med dr, patientkoordinator i samråd med Gunnela Nordén, docent, överläkare, Ulla-Maj Andersson leg sjuksköterska,

Läs mer

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd

Må bra under Ramadan. Fakta och goda råd Må bra under Ramadan Fakta och goda råd Innehållsförteckning Förord 4 Andlighet och mat 6 Vad kan du uppnå genom att fasta? 8 De fysiologiska förändringar som äger rum under fastan 9 Tänkbara hälsorisker

Läs mer

Dokumentation nr 438 Ryggmärgsbråck, MMC, vuxenperspektivet

Dokumentation nr 438 Ryggmärgsbråck, MMC, vuxenperspektivet Dokumentation nr 438 Ryggmärgsbråck, MMC, vuxenperspektivet ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2013 www.agrenska.se RYGGMÄRGSBRÅCK, MMC, VUXENPERSPEKTIVET

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer

Författare: Emma Högström

Författare: Emma Högström Författare: Emma Högström I samarbete med: Maria Castedal, William Bennet, Anette Lennerling, Styrbjörn Friman, Maria Holmberg, Kerstin Fredriksson, Gunilla Hallste, Elisabet Forsell Producerad med finansiellt

Läs mer

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning

Må bra hela livet. Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Må bra hela livet Kortfattad hjälpreda om kost, motion och meningsfull sysselsättning Lars Engstrand Tryckår 2010 2 Vi har ett rikt liv framför oss! Under den yrkesverksamma delen av våra liv skaffar vi

Läs mer

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare

LIVET MED NY P A T I E N T H A N D B O K NJURE BUKSPOTT KÖRTEL ÖAR. Uppsala april 2014 Författare P A T I E N T H A N D B O K LIVET MED NY Uppsala april 2014 Författare BUKSPOTT KÖRTEL NJURE ÖAR Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, njurspecialist Lars Bäckman, Docent, transplantationskirurg, sektionschef

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Värt att veta om Waranbehandling

Värt att veta om Waranbehandling Värt att veta om Waranbehandling Denna patientinformation är skriven av: Birgitta Söderström, AK-mottagningen Karlskoga lasarett och Camilla Nilsson, AK-mottagningen Universitetssjukhuset MAS Malmö i samarbete

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp

vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp vårdguiden nr 1 2008 För Stockholms län Klimakteriet det går över! Så sover du bättre! Unga med spelberoende det finns hjälp Vårdguiden 08-320 100 www.vardguiden.se Innehåll nr 12008 3 Notiser 4 Tema Neuropsykiatriska

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

TEMA: BARNLÄNGTAN. Magasin. Flera vägar till föräldraskap GRATIS TIDNNG N 6 2013. Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning

TEMA: BARNLÄNGTAN. Magasin. Flera vägar till föräldraskap GRATIS TIDNNG N 6 2013. Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning N 6 2013 Magasin GRATIS TIDNNG Tvillingarna Nora och Salina blev en dubbel överraskning TEMA: BARNLÄNGTAN Flera vägar till föräldraskap SKÖNHET Glittrande ögon HÄLSOPROFILEN Emma Hamberg ONT I RYGGEN Hantera

Läs mer

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter

Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Bild Pensionär(er) 65-75 i aktivitet Förläng de goda åren En bok om åldrandets möjligheter Förläng de goda åren 4 Inledning 5 Det naturliga åldrandet 6 Guldkant på tillvaron 11 Rörelseglädje 15 Stå stadigt

Läs mer

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning

agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson en handledning för Tobaksavvänjning en handledning för Tobaksavvänjning agneta hjalmarson Statens folkhälsoinstitut R 2006:14 ISSN: 1651-8624 ISBN: 91-7257-442-9 Författare: Agneta Hjalmarson,

Läs mer