arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "arbetsutskott 2013-06-04 59 2"

Transkript

1 Sammanträdesdatum: Sida: (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD) vice ordförande Sune Toftgård (C) Christer Holmgren (M) Sonja Kling (S) ersättare för Malin Claesson (S) Övriga närvarande Stefan Hagström, förvaltningschef Carina Sandberg, bitr. förvaltningschef Specialpedagogerna: Gunnel Wendick, Gertie Hultman, Eva Nilsson och Ann-Christine Vilsson 61 Beata Olsson, förvaltningsekonom 62 Elsebeth Sandén, nämndsekreterare Utses att justera Gunnel Elg (KD) Paragraf Justeringens plats och tid Underskrifter Bun-förvaltningen, måndag 10 juni 2013 klockan Sekreterare Elsebeth Sandén Ordförande Justerare Roger Ödebrink Gunnel Elg ANSLAG / BEVIS Organ arbetsutskott Sammanträdesdatum Paragraf: Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret, Skillingaryd Elsebeth Sandén Utdragsbestyrkande

2 arbetsutskott Dagordning arbetsutskott beslutar Godkänna dagordning efter komplettering med: 10. Kompetens/utvecklingsdagar 2013/2014 Utskickad dagordning föreligger. Dagordning föreslås att godkännas efter att kompletterats med följande ärende: 10. Kompetens/utvecklingsdagar 2013/2014

3 arbetsutskott /011 3 Barnomsorgssituationen arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för utskottet. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

4 arbetsutskott /162 4 Språk- och kunskapsutvecklingsplan arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att fastställa den framtagna språk- och kunskapsutvecklingplanen efter redaktionella ändringar. En led i arbetet med ökad måluppfyllelse är en språk- och kunskapsutvecklingsplan. Syftet med denna plan är att uppnå en långsiktig, uthållig och medveten språk- och kunskapsutveckling från förskola till och med sista året i grundskolan. Specialpedagogerna: Gunnel Wendick, Gertie Hultman, Eva Nilsson och Ann-Christine Vilsson presenterar den framtagna språk- och kunskapsutvecklingsplanen. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att fastställa den framtagna språk- och kunskapsutvecklingplanen efter redaktionella ändringar.

5 arbetsutskott /009 5 Ekonomi Uppföljning maj 2013 arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport. Förvaltningsekonomen ger en redovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser. Den redovisade rapporten är preliminär. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

6 arbetsutskott /147 6 Kostutredningen arbetsutskott beslutar Förvaltningen får uppdrag att skriva ett förslag på remissvar utifrån dagens diskussioner. Ärendet återkommer i utskottet i augusti. Kommunstyrelsen beslutade att remittera kostutredningen inklusive föreliggande PM till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda under augusti Ärendet diskuteras. Ordföranden yrkar att förvaltningen får uppdrag att skriva ett förslag på remissvar utifrån dagens diskussioner. Ärendet återkommer i utskottet i augusti FC, Utredare

7 arbetsutskott /160 7 Ensamkommande barn och unga arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att ställa sig bakom tjänstemannaskrivelse från socialen. Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har uttalat att kommunen ska ställa sig positiv till att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsens utrett förutsättningarna för att kommunen tecknar avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. För att gå vidare med lokalfrågan gällande boendet förutsätts att fullmäktige beslutar att överenskommelse ska tecknas med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Enligt tjänstemannaskrivelsen från sociala som är framtagen i samråd med BUS-gruppen (BUS = barn och unga i samverkan) så föreslår socialnämnden att föreslå kommunfullmäktige att teckna avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Jönköpings län att ta emot 5 ensamkommande barn med uppehållstillstånd s.k. PUT platser samt 3 ensamkommande barn med asyl status s.k. asylplatser per år. Vid behov kan antalet platser omförhandlas och beslut om detta ges i delegation till kommunens BUS grupp. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att ställa sig bakom tjänstemannaskrivelse från socialen.

8 arbetsutskott /144 8 Ansökan från Lichron Teknikgymnasium Värnamo om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo kommun ( :807) arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden att som remissyttrande föreslå KS att avstyrka ansökningen då den inte tillför något väsentligt nytt som saknas i regionen. Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Lichron Teknikgymnasium Värnamo om godkännande som huvudman för riksrekryterande vid den fristående gymnasieskolan Lichron Teknikgymnasium Värnamo. Det gäller utbildningen nationellt program med inriktning driftsäkerhet och underhållsteknik. Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 15 augusti Ordföranden yrkar att föreslå nämnden att som remissyttrande föreslå KS att avstyrka ansökningen då den inte tillför något väsentligt nytt som saknas i regionen. Christer Holmgren (M) yrkar att föreslå nämnden att i sitt remissyttrande föreslå KS att tillstyrka ansökningen. Propositionsordning Ordföranden ställer sitt yrkande mot Christer Holmgrens yrkande. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.

9 arbetsutskott /145 9 Ansökan från Lichron Teknikgymnasium Värnamo om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående gymnasieskolan Lichron Teknikgymnasium i Värnamo kommun ( :661) arbetsutskott beslutar Föreslå nämnden att som remissyttrande föreslå KS att avstyrka ansökningen då den inte tillför något väsentligt nytt som saknas i regionen. Skolinspektionen har till Vaggeryds kommun för yttrande remitterat ansökan från Lichron Teknikgymnasium Värnamo om godkännande som huvudman för riksrekryterande vid den fristående gymnasieskolan Lichron Teknikgymnasium Värnamo. Det gäller utbildningen nationellt program med inriktning produkt och maskinteknik. Yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 15 augusti Ordföranden yrkar att föreslå nämnden att som remissyttrande föreslå KS att avstyrka ansökningen då den inte tillför något väsentligt nytt som saknas i regionen.

10 arbetsutskott / Personalenkät, övergripande Vaggeryds kommun arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att godkänna rapporten. Förvaltningschefen ger en sammanfattning av den övergripande personalenkät som genomförts 21 januari 25 februari 2013 bland alla anställda i Vaggeryds kommun. Rapporten innehåller resultat för bun:s verksamheten med jämförelse mot kommunen som helhet. Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att godkänna rapporten.

11 arbetsutskott / Kompetens/utvecklingsdagar 2013/2014 arbetsutskott beslutar Föreslår nämnden att godkänna de föreslagna kompetens/utvecklingsdagar för läsåret 2013/2014 för förskolan och fritidshemmen. Förvaltningen föreslår följande kompetens/utvecklingsdagar för läsåret 13/14: Förskolan Fritidshem Heldag - onsdag 25/9 Heldag - måndag 12/8 gemensam med skolan Heldag - måndag 28/10 gemensam Heldag - måndag 28/10 gemensam med skolan med skolan Heldag - fredag 14/3 Heldag - måndag 16/6 Halvdag - måndag 7/1 samma som skolan Halvdag - måndag 7/1 gemensam med skolan Halvdag - måndag 16/6 Halvdag - fredag 14/3 Ordföranden yrkar att utskottet föreslår nämnden att godkänna de föreslagna kompetens/utvecklingsdagar för läsåret 2013/2014 för förskolan och fritidshemmen.

12 arbetsutskott / Information och övriga frågor arbetsutskott beslutar Godkänna lämnad information. Ordföranden och förvaltningschefen informerar 1. Förvaltningschefer och presidieträff i Eksjö 31 maj. 2. Angående personalärende: Tingsrättsdom i fallet friade läraren. Däremot är det inte avgjort som arbetsrättsfall. Christer Holmgren (M) har frågor i ärendet från den borgerliga gruppen. De önskar ett klarläggande av fallet. Förvaltningschefen svarar på frågor och hänvisar till att som arbetsrättsfall är det inte klart. Ärendet diskuteras. Förvaltningschefen delar ut kopia på ett diariefört mail som inkommit i ärendet (dnr. 2013/182) för kännedom. Förvaltningschefen informerar: 1. Anmälan till skolinspektionen om Anmälan om skolsituationen för elev i Åkers skola i Vaggeryds kommun Dnr 2013/ Byarums skola/förskola finns nu ett konkret förslag. Baracken som finns vid Fenix kommer att användas under ombyggnaden. 3. Förslag på kommunstyrelsens nästa sammanträde att elprogrammet flyttas för att bereda plats för förskola i Fenix. 4. Karriärtjänster Lokalt kollektivavtal krävs. Lärarförbundet är beredda att skriva på medan Lärarnas Riksförbund inte vill skriva på.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer