Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken"

Transkript

1 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen 7 Fjärrvärme gör simturen behaglig 15

2 Vindkraft och flytande biogas nu och för framtiden Det här numret av Effekt & Miljö handlar en hel del om Göteborg Energis satsning på förnybar energi. För dig som kund hos oss hoppas jag att det känns bra att veta att vi som din leverantör bedriver ett målinriktat arbete för att utveckla förnybar energi. Ett exempel är vår nya anläggning i Lidköping där vi nu är igång och producerar flytande biogas. Den flytande biogasen är en spännande produkt eftersom den är ett verkligt alternativ till diesel som fordonsbränsle. Vi har ett samarbete med Volvo som utvecklar sina metandiesellastbilar och med flytande biogas kan man köra långa sträckor vilket skapar stora möjligheter för framtiden. En annan omfattande satsning är den på vindkraft. Vi ligger i framkant med vår vindkraftssatsning där målet är att öka andelen vindkraftsproducerad el och erbjuda den till våra kunder. Vindkraften är en bra förnybar energikälla och vi utvecklar nya vindkraftsparker för att möta den växande efterfrågan på sådan energi. Vi gör det självklart genom att leva upp till miljölagstiftning och övriga lagar och bestämmelser och därför kan utvecklingen ta lite tid. Men vi har en uthållig strategi och vi hoppas att våra kunder också har visst tålamod att vänta. Det senaste inom det här området är att Göteborg Energis styrelse i slutet av oktober beslöt att ansöka om miljöprövning för en eventuell vindkraftspark i Göteborgs hamninlopp. Med dessa rader vill jag önska alla våra kunder en kommande trevlig julledighet och ett gott nytt Trevlig läsning! Lovisa Mellgren Ansvarig utgivare 2 Effekt & Miljö

3 Göteborg på nionde plats i Nils Holgersson-undersökningen Studien som genomförts i Sveriges samtliga kommuner visar att de sammanlagda kostnaderna för värme, el, vatten och avfall har sänkts under det senaste året men att kostnaderna i de olika kommunerna fortfarande varierar stort. som byggt upp det flexibla fjärrvärmesystem som vi har idag. Resultatet av detta arbete blir tydligt i Nils Holgersson-undersökningen, säger Petter Hansson, strateg på Göteborg Energi. Fanny Reuterswärd Till exempel får man betala kr/månad för en genomsnittlig trerumslägenhet i Luleå medan man i Munkedal får betala kr/månad. För de boende i dessa kommuner innebär det en skillnad på 875 kr i månaden eller kr per år. Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen, tycker att skillnaden är orimlig. Självklart är det bra att den sammanlagda kostnaden har minskat men skillnaden mellan de olika kommunerna är fortfarande stor. Dessutom beror sänkningen enbart på att elpriset har gått ner. Övriga kostnader har ökat, säger Per Holm. I Göteborgs kommun får man för värme, el, vatten och avfall betala kr i månaden vilket ledde till en niondeplats i undersökningen. Till den goda placeringen bidrog fjärrvärmepriset som i Göteborg ligger cirka 15 procent under snittet. Det låga priset kan delvis förklaras med Göteborg Energis förmåga att ta tillvara spillvärmen från industri och avfallsförbränning, vilket ger en relativt låg bränslekostnad. Vi har under många år arbetat med målsättningen att hålla en låg och stabil prisutveckling. Denna målsättning har legat till grund för de långsiktiga investeringar Per Holm, ordförande i Nils Holgerssongruppen Petter Hansson, strateg Göteborg Energi Fakta I den årliga Nils Holgersson-undersökningen förflyttas en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Bakom undersökningen står HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige. Du hittar hela undersökningen på: Effekt & Miljö 3

4 Foto: Ann-Charlotte Ekensten Sveriges första anläggning för flytande biogas invigd i Lidköping I oktober invigdes en av världens första anläggningar för produktion av flytande biogas i Lidköping, en viktig pusselbit i att komma ur beroendet av fossila bränslen hos transportsektorn. Lidköping Biogas är en av världens första anläggningar för produktion av flytande biogas. Anläggningen, som invigdes i oktober i år, är ett samarbetsprojekt mellan Göteborg Energi, Swedish Biogas International och Lidköpings kommun. Råvarorna till rötningen består av vegetabiliska restprodukter från den lokala livsmedelsindustrin och restprodukter från spannmålshantering. Efter att ha sönderdelats och blandats värms råvarorna innan de pumpas in i rötkammaren. Biogasen som produceras leds via en gasledning till en uppgraderingsanläggning där den förädlas till fordonsgas. För att göra flytande biogas kondenseras gasen sedan till flytande form vid cirka -160 C. Christina Nilsson, vd för Lidköping Biogas. Lidköping Biogas kommer att leverera den flytande biogasen till tunga fordon, vilket innebär att man erbjuder marknaden ett förnybart, avfallsbaserat drivmedel som kan ersätta fossila bränslen. Den flytande biogasen tar tre gånger så lite plats som komprimerad biogas, vilket innebär en mer ekonomisk och energimässigt effektiv distribution. Anläggningen kommer att producera cirka 60 gigawattimmar per år, vilket motsvarar biogas till personbilar som kör mil per år eller cirka 200 lastbilar i brukstrafik. Det innebär att Lidköping Biogas minskar bidraget till växthuseffekten med ton koldioxid per år. Vi ser det här som en viktig pusselbit i att komma ur beroendet av fossila bränslen hos transportsektorn. Produktionen här går hand i hand med till exempel Volvo Lastvagnars utveckling av metandieselmotorer, säger Christina Nilsson, vd för Lidköping Biogas. Joseph Borenstein 4 Effekt & Miljö

5 FordonsGas vill vända utsläppstrenden FordonsGas Sverige AB, som ägs av Göteborg Energi och DONG Energy AB, köper lokalt producerad biogas från Lidköping Biogas och andra produktionsanläggningar runt om i Västsverige. Nu hoppas man vända utsläppstrenden för transportsektorn. Klimathotet ses ofta som det största hotet mot vårt samhälle och transportsektorn är en stor del i detta hot. Utsläppstrenden pekar uppåt för denna sektor, men Bo Ramberg, vd på FordonsGas, hoppas att biogasen ska vända denna trend. Företagets vision är att skapa ett samhälle där transporter sker på ett miljömässigt och långsiktigt hållbart sätt genom att vara med och leda utbyggnaden av infrastrukturen av gastankställen med Göteborg som bas. FordonsGas samarbetar bland annat med Volvo och en rad andra aktörer i projektet BiMe Trucks, där man arbetar för att samordna distribution, tankning och fordonstillgång för att erbjuda kunder ett alternativ till dieseldrivna tunga fordon. Man arbetar också dagligen för att öka kunskapen och medvetandet kring biogas som fordonsbränsle. Vi ser idag att biogas är det bästa alternativa drivmedlet, i alla kategorier, säger Bo Ramberg. Göteborg Energi och Lidköping Biogas drar sitt strå till stacken och möjliggör för oss och lastbilstillverkarna att radikalt miljöanpassa transportarbetet. Dessa företag visar att tekniken fungerar och det borde stimulera politikerna till att ta ett steg i rätt riktning. Bo uppmanar alla att ställa krav på hur de produkter man köper har levererats, det är nämligen konsumenterna som har störst makt att inleda ett förändringsarbete. För konsumenterna handlar det inte om några större kostnadsökningar för att varorna ska levereras på ett schysst sätt. Joseph Borenstein Bo Ramberg, vd på FordonsGas Effekt & Miljö 5

6 Ett av de företag Göteborg Energi samarbetar med när det gäller framtidens drivmedel är Volvo Lastvagnar, som tillverkar lastbilar som drivs på en blandning av diesel och flytande biogas. Våra nordiska grannländer är lite avundsjuka på oss i Sverige. Här har vi ett utvecklat samarbete mellan lastbilstillverkare, gasleverantörer, logistikföretag, EU, myndigheter och kunder, säger Fredrik Ohlsson produkt- och logistikchef på Volvo Lastvagnar. Tunga lastbilar kan numera köra på flytande biogas vilket inte fungerade förut då man använde en gasmotor, eftersom effekten och motorstyrkan blev för låg. Istället var det enbart bussar och sopbilar som drevs med biogas. En ny teknik med biogas och diesel, som blandas i förbränningen, gör nu motorerna starkare och mer energieffektiva än en gasmotor och chauffören känner ingen skillnad mot en renodlad dieselmotor. Ett tjugotal lastbilar rullar i Sverige med den nya tekniken, men Fredrik tror att de snart kommer att bli fler. Målsättningen är att vi ska ha hundra lastbilar på vägarna i Sverige till sommaren Nyckeln är att öppna fler tankställen. Just nu finns det tre, i Malmö, Göteborg och Stockholm, men innan sommaren öppnar ytterligare tre tankställen i Jönköping, Örebro och Stockholm. Fredrik tror stenhårt på flytande biogas. Volvo satsar mycket på området och jobbar nu för att utveckla nästa generations motorer med metandiesel, som är det ekonomiskt och miljömässigt mest intressanta drivmedlet just nu enligt Fredrik. Joseph Borenstein Flytande biogas framtiden för Volvos lastbilar Fredrik Ohlsson produkt- och logistikchef på Volvo Lastvagnar tror på flytande biogas som ett drivmedel för framtiden. Foto: Per Öfverman 6 Effekt & Miljö

7 Göteborg Energi sätter snurr på vindkraftssatsning Göteborg Energi fortsätter att satsa på förnybar energi. Förutsättningarna för en vindkraftspark i Göteborgs hamninlopp har undersökts och man har även förvärvat rättigheterna till ett vindkraftsprojekt utanför Lysekil. På uppdrag av Göteborgs kommun har Göteborg Energi undersökt förutsättningarna för en vindkraftspark med upp till 15 vindkraftverk vid inloppet till hamnen mellan farlederna Böttöleden och Torshamnsleden. Det omfattande Jonas Cognell, avdelningschef Förnyelsebar El utredningsarbetet startade 2009 och då inga större hinder upptäckts, beslutade styrelsen för Göteborg Energi den 23 oktober i år att gå vidare med planerna. I och med att styrelsen nu har tagit ett beslut ligger bollen återigen hos stadens politiker, som kommer att få ta ställning till ett antal ansökningar om tillstånd. Vi har ett av Sveriges bästa vindlägen i Göteborg. Nu är frågan hur man vill använda denna resurs, det är det politikerna får ta ställning till, säger Jonas Cognell, avdelningschef Förnyelsebar El på Göteborg Energi. Om politikerna bestämmer sig för att genomföra byggandet av vindkraftsparken, som kallas Vindplats Göteborg, kan de upp till 15 vindkraftverken generera el till närmare lägenheter i Göteborg. Göteborg Energi har också förvärvat rättigheterna till vindkraftsprojektet Skottfjäll utanför Lysekil och ett investeringsbeslut väntas komma mellan 2014 och Man har tillstånd att uppföra 13 vindkraftverk och området bedöms som mycket gynnsamt för vindkraftsproduktion. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 7

8 Björn Söderberg i samtal med inep produktionschefen på brickettfabriken Watabaran. En social entreprenör Björn Söderberg, grundare av Fair Enterprise, var en av föreläsarna på höstens Rekomöte för fjärrvärmekunder. Nu är han aktuell med sin andra bok om socialt entreprenörskap. Effekt & Miljö träffade honom på boklanseringen i Stockholm. Björn Söderberg åkte till Nepal som nittonåring för att uppleva någonting annorlunda. Vid ankomsten slogs han av den mängd sopor som kantade gatorna och hur delar av befolkningen levde i misär. Dessa upplevelser gjorde starkt intryck på Björn och idén föddes om ett företag som jobbar för att förändra samhället till någonting bättre. År 2001 startade Björn sitt första företag, Watabaran, vars affärsidé var att tillverka julkort av återvunnet papper. Julkort som bland annat köptes av företag hemma i Sverige. Kan du berätta lite om dig själv? Jag jobbar med att driva företag som har som mål att göra nytta i samhället samtidigt som vi är lönsamma. Den bästa investeringen jag har gjort var att lära alla anställda läsa och skriva. För en kostnad på motsvarande 200 kr per månad nådde jag en helt annan effektivitet i företaget när alla anställda för första gången hade samma bild av vad som skulle göras. Det fick mig att inse att det är så här man bygger lönsamma företag. Har din verksamhet någon koppling till energi? Numera tillverkar Watabaran bränslebricketter av sågspån och restprodukter från fabriker. Vi tillverkar Nepals effektivaste bränsle och det kan vi göra på grund av att man huggit ner skogen. Vi har helt enkelt kommit till en brytpunkt då det är billigare att återvinna än att producera nytt. På ett personligt plan har det varit en resa att driva företag 8 Effekt & Miljö

9 » Den bästa investeringen jag har gjort var att lära alla anställda läsa och skriva. För en kostnad på motsvarande 200 kr per månad nådde jag en helt annan effektivitet al Arbetare på Watabaran färgar återvunnet papper. Foto: Malin Hamrin i ett land som inte har en stabil tillgång till energi. Det har fått mig att inse att energi är en otrolig viktig del i ett lands utveckling. Utan energi fungerar ingenting och därför måste vi hitta alternativa sätt att producera energi så att det inte är skadligt för miljön men också lära oss att hushålla med den energi vi har. Den bästa kilowattimmen är den man inte använder. att formulera långa policydokument utan om att bygga effektivitet från grunden. Gör man det kan man faktiskt tjäna pengar. Det är det jag menar med socialt entreprenörskap på riktigt. Fanny Reuterswärd Vad har hänt under de 11 år du varit verksam? För 11 år sedan var det inget företag som tog hållbarhetsfrågan på allvar. Som bäst skänkte man pengar till välgörenhet för att sedan fortsätta driva sin verksamhet som vanligt. Förändringen har skett under de senaste tre åren då företag har börjat inse att ett hållbart arbetssätt inte nödvändigtvis innebär ökade kostnader. Det handlar inte om att pressa ner till lägsta lön och inte heller om Fakta Boken Det enda som räknas: Socialt entreprenörskap på riktigt av Björn Söderberg, Lisa-Linnea Flising och Mattias Flising finns ute i butik nu. Björn Söderberg Effekt & Miljö 9

10 Energieffektivisering från EU vill till år 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent och i ett kommande direktiv om energieffektivisering har man som mål att energibolagen ska bidra med energibesparingar. Samtidigt har Sverige egna mål på nationell nivå, bland annat en vision om att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Det är massa ord på politisk nivå, olika myndigheter som säger olika saker. Från dessa ord till att man faktiskt gör någonting, det är där Göteborg Energi kommer in i bilden. Vi har tagit på oss en roll att aktivt arbeta med energieffektivisering och vi har en vision om ett hållbart Göteborg som vi arbetar med på olika sätt, säger Peter Öhman, marknadschef för tjänster på Göteborg Energi. De olika direktiven har bland annat mynnat ut i att fastighetsägare ska göra en energideklaration som ska innehålla en åtgärdsplan för energieffektivisering. Dessa blir ofta hyllvärmare enligt Peter, eftersom man bara ser kostnader istället för garanterad nytta. Många kunder tar därför hjälp av Göteborg Energis energitjänster, som omfattar allt från enstaka uppdrag till heltäckande avtal. Ett företag» I inledningen av samarbetet träffades vi ett flertal gånger för att noga gå igenom vad Komfortavtalet innebar Elisabeth Barkarmo som har fått hjälp av Göteborg Energi att energieffektivisera är AB Kungsvik, ett familjeägt rederi och fastighetsbolag som bland annat äger och förvaltar ett tiotal fastigheter i Göteborg. AB Kungsvik tecknade ett Komfortavtal med Göteborg Energi för att få bättre kontroll på kostnaderna för uppvärmning och miljöbelastningen. Göteborg Energi inventerade deras fastigheter och kom med förslag på förbättrande åtgärder för att minska driftkostnader på bästa sätt. I Komfortavtalet ingår, förutom ett fast pris för uppvärmningen, tjänster för drift och underhåll med övervakning av de tekniska installationerna för värme, ventilation, kyla, el, vatten och avlopp. Drift och underhåll utförs av Göteborg Energis fastighetstekniker. I inledningen av samarbetet träffades vi ett flertal gånger för att noga gå igenom vad Komfortavtalet innebar. Servicen och tillgängligheten från Göteborg Energis sida har varit jättebra. Vi kommer även att träffas 1 2 gånger per år för att följa upp resultaten och diskutera andra eventuella åtgärder som vi som fastighetsägare kan vidta för att energieffektivisera ytterligare, säger Elisabeth Barkarmo, ekonomichef på AB Kungsvik. Joseph Borenstein Läs mer om Göteborg Energis energitjänster: 10 Effekt & Miljö

11 ord till handling Effekt & Miljö 11

12 Åsa Burman, projektchef och vd GoBiGas. Foto: Staffan Eriksson Sveriges största biogasanläggning börjar ta form I Göteborgs hamn pågår byggandet av GoBiGas förgasningsanläggning för fullt och arbetet är nu i sin slutfas. Även om anläggningen ännu inte är klar har lovorden börjat strömma in. GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification) förgasningsanläggning ligger i Ryahamnen i Göteborg och är en del i Göteborg Energis satsning på biogas. Anläggningen ska stå klar under 2013 och den delfinansieras av Energimyndigheten. Det kommer att bli Sveriges första anläggning som kontinuerligt levererar ut biogas på högtrycksnätet och det kommer dessutom bli Sveriges största anläggning för biogasproduktion, säger Åsa Burman, projektchef och vd GoBiGas. Nu pågår byggnationen för fullt, anläggningens väggar är på plats och all utrustning är i princip installerad. Just nu är det cirka 100 personer som arbetar med montaget, men innan jul kommer det att vara runt 300 personer. När förgasningsanläggningen är färdigbyggd kommer det att finnas hela 25 km rör i anläggningen. I mitten av november hade man traditionsenlig taklagsfest där leverantörer från Sverige, Holland, Polen, Finland, Serbien, Belgien, Tyskland och Slovenien var med och firade. GoBiGas är också i slutfasen av rekrytering av driftpersonal till den nya anläggningen. Även om anläggningen inte är färdigbyggd, har man redan fått ett positivt gensvar. Vi har haft en hel del besök från andra energibolag och de har varit oerhört imponerade över det vi gör. De tycker att vi är föregångare och modiga som genomför den här typen av projekt, säger Åsa. Joseph Borenstein 12 Effekt & Miljö

13 Inomhus-Em I friidrott närmar sig. ta chansen vinn biljetter! Den 1 3 mars 2013 arrangeras Inomhus-EM i friidrott i Göteborg. Årets största idrottshändelse kommer att fylla Scandinavium och stora delar av Svenska Mässan som förvandlas till ett upplevelseområde med prova-på-aktiviteter för hela familjen! Göteborg Energi är officiell sponsor för Det mest hållbara mästerskapet någonsin. Och nu erbjuder vi våra kunder chansen att vinna dagsbiljetter till evenemanget. Allt du behöver göra är att svara på tre frågor på vår hemsida. Tävla på OFFICIELL SPONSOR Inomhus-EM i friidrott ett kraftprov i hållbarhet En av de största sporthändelserna nästa år, i såväl Sverige som i Europa, är utan tvekan inomhus-em i friidrott som avgörs på Scandinavium i Göteborg 1-3 mars. Göteborg Energi är officiell partner för det mest hållbara mästerskapet någonsin. Som lokal kraftgivare i Göteborg är det värdefullt för oss att vara med och bidra till att inomhus-em i friidrott 2013 blir historiens mest hållbara och energieffektiva mästerskap, säger Lotta Brändström, vd på Göteborg Energi. Detta gör man bland annat genom att förse Scandinavium med förnybar energi i form av lokalt producerad vindkraft. Man tittar också på lösningar för hur den stora och energikrävande arenan ska kunna göra betydande energibesparingar. I anslutning till tävlingsarenan kommer EM-torget att ligga, en mötesplats där familjen står i fokus. Göteborg Energi kommer vara på plats och låta besökarna delta i kraftövningar som att cykla igång sin mobilladdare och blåsa igång ett vindkraftverk. Ett hållbart samhälle byggs inte bara av klimatkloka energilösningar utan även av social hållbarhet i form av hälsa, säger Anna-Karin Nilsson, marknadsförare på Göteborg Energi. Fanny Reuterswärd Effekt & Miljö 13

14 Ekofonden hjälper Tynnereds Kyrka att spara energi Ekopartner är ett nätverk för miljöaktiva företag i Göteborgsregionen. Tillsammans bidrar de med ekonomiska medel till Ekofonden, vars syfte är att stödja projekt inom miljö- och energieffektivisering. Nu har Tynnereds kyrka i Västra Frölunda fått hjälp av Ekofonden att byta ut sin belysning till ett mer miljösmart alternativ. Syftet med Ekopartner är att ge företag möjlighet att utveckla sitt miljöarbete genom möten med andra företag. Medlemsavgiften om kr samt en donation på motsvarande summa från Göteborg Energi går till en fond som stödjer projekt i Göteborgsregionen. Medlemskapet i Ekopartner innebar att vi vågade göra den här satsningen. Bidraget har använts för att byta ut 120 gamla glödlampor till LED-lampor i kyrksalen, en investeringskostnad på cirka kr, säger 120 glödlampor har bytts ut mot LED-lampor. Hanna Hermansson på Svenska Kyrkan i Göteborg. För att bli Ekopartner krävs att företaget har en fastlagd miljöpolicy och ett seriöst miljöarbete. Svenska Kyrkan i Göteborg antog 2011 en ny policy för hållbar utveckling där målen skall vara SMARTA, det vill säga specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta. Hittills har man gjort stora investeringar inom värme och ventilation, vilket har lett till ett bättre inomhusklimat och energibesparingar. Den erfarenhet vi tar med oss är att belysning är en stor energiförbrukare för oss i kyrkan. Nu återstår det att se om vi kan genomföra likande åtgärder i fler församlingar, säger Hanna. Fanny Reuterswärd 14 Effekt & Miljö

15 Brf Ängön på Eriksberg. De boende i nybyggda Brf Ängön kommer att kunna njuta av en pool och ett soldäck. Poolen, som mäter 13x5 meter, kommer att värmas av ett solfångarsystem och med fjärrvärme från Göteborg Energi. Norra Älvstranden i Göteborg har de senaste åren fått ett rejält ansiktslyft. Varven och de ruffiga hamnkvarteren har ersatts av moderna kvarter med lägenheter, skolor och företag men närheten till vattnet har bestått. Nu fylls HSB:s nya lägenheter i Brf Ängön i stadsdelen Dockan på Västra Eriksberg med boende. Redan i samband med att HSB bestämde att de skulle bygga Brf Ängön planerade man en pool. HSB tecknade då ett avtal med Göteborg Energi om en värmeväxlare som ska värma poolvattnet, säger Emma Wrege, key account manager på Göteborg Energi. Emma Wrege, Göteborg Energi Bostadsrättsförening värmer poolen med fjärrvärme HSB Göteborg arbetar aktivt med att bygga miljöanpassat och energieffektivt och Brf Ängön kommer nu att bli deras första hus att uppnå Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler och hanteras av Sweden Green Building Council. Eftersom vi hade fjärrvärme från Göteborg Energi i huset kändes det naturligt att utnyttja det till poolen också, säger Thomas Kullander, installationssamordnare på HSB Göteborg. Det ska bli mycket spännande att se hur livet runt poolen kommer att bli, tanken från HSB är att det ska bli en naturlig samlingspunkt. Göteborg Energi kommer att fortsätta sitt arbete med att hitta nya lösningar med fjärrvärme, bland annat ser man just nu över möjligheten med fjärrvärmedrivna vitvaror. Joseph Borenstein Effekt & Miljö 15

16 Elbilen imponerar på testförare I Göteborg Energis projekt Ladda nu utses en testförare som under en månad får köra elbil och blogga om sina upplevelser. Mari Schönenberg är en av de Göteborgare som sedan våren 2012 deltagit i Göteborg Energis projekt Ladda nu, där privatpersoner får möjlighet att testköra en Volvo C30 Electric. I utbyte får Göteborg Energi ta del av erfarenheter som bidrar till att planera laddinfrastrukturen för framtidens elfordon. Miljövänligt men tråkigt, är Mari Schönenbergs svar på frågan om vilka förväntningar hon hade inför sin tid som testförare i Ladda nu. Men så blev det inte alls, fortsätter hon. Både bil och laddning har överträffat mina förväntningar skyhögt. Jag trodde att bilen skulle vara slö och att jag skulle känna mig begränsad i min körning. Men bilen är kvick, jag har använt den nästan hela tiden och det är inte bara negativt att behöva planera vart man ska åka. Foto: Ann-Charlotte Ekensten Mari har lämnat fylliga rapporter från sin testperiod. Gå gärna in och läs hennes och övriga testförares inlägg i bloggen på: Marie Schönenberg Göteborg Energi AB, Box 53, Göteborg Effekt & Miljö En tidning från Göteborg Energi. Ansvarig utgivare Lovisa Mellgren, , Redaktör Ann-Charlotte Ekensten, Redaktionsråd Lars Holmqvist, Michael Andersson, Bengt Attebo, Anette Damgren, Peter Öhman och Per Öfverman Produktion Cohn & Wolfe Layout och redigering: Lotta Williams Tryck Sandstens tryckeri, Göteborg, Foto framsidan: Fredrik Ohlsson produkt- och logistikchef på Volvo Lastvagnar Foto: Per Öfverman Tipsa oss! Redaktionen tar tacksamt emot tips till tidningen. Kontakta redaktör Ann-Charlotte Ekensten eller någon i redaktionsrådet.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer ENERGI &miljö Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi Miljösmarta mobilapplikationer Sveriges bredaste sortiment av LED-lampor och LED-belysning, även dimbara. Besök vår monter A:512 på Hem &

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna!

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna! Innehållsförteckning 3 Baltic Energy 4 Annonser 5 Projektet Baltic Energy 6-7 Ta kontroll över din elanvändning A-K Hatt 8-9 Hållbart resande i Örnsköldsviksregionen 10-11 Annonser 12-13 Norrländska Alger

Läs mer

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER

miljö energi HÅLLBARHET SPARA ENERGI I VINTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB energi miljö SPARA ENERGI I VINTER JAN ELIASSON OM MILJÖMÅL MÄRKTA FÖNSTER SMARTA ELNÄT MINSKAR KOSTNADER GRÖN DESIGN LUND MILJÖKOMMUNEN HÅLLBARHET

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt.

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Juni 2014 Sid 27: I Olarp rostar man kaffebönor. Trivsel i parken Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Satsning på biogas E.ON satsar i västra Blekinge. Eltel drar kabel... och kopplar samman 225 landsbygdsfastigheter.

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer