MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT"

Transkript

1 MEDDELANDEN FRÅN STRTEfiS S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET MITTEL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT CEN'I'RAL'I'RYCKERIE'I', S'I'OCKHOLM, 1907.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. INHALT. HENRIK HESSELMAN och GUNNAR SCHOTTE: Granen vid sin sydvästgräns i Sverige. Sid. I. Die Fichte an ihrer Siidwestgrenze in Schweden. ALEX. MAASS: Tigången på ta- och grankott i Sverige hösten Ertragan Kiefern- und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste ALEX. MAASS: Tigången på ta- och grankott i Sverige hösten rgo6 59 Ertragan Kiefern- und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste HENRIK HESSELMAN: Materia för studiet af skogsträdens raser 65. Materia zur Erforschung der Rassenderschwedischen Vadbäume. HENRIK HESSELMAN : Studier öfver skogsväxt å mossar r. Om trädpantor å utdikade farkar Studien ii ber die Bewadung von Mooren: Uber Baumpfänzchen auf entwässerten Moor-Tiimpen. Pagineringen inom parentes hänvisar hvad de 3 första uppsatserna beträffa ti niatsvarande sidor i skogsvårdsföreningens Tidskrift årg och beträffande de två sista ti samma tidskrift årg. 1go7, i hvika ofvanstående uppsatser varit intagna.

3 (57 5) 59 Resume. Ertrag an Kiefern= und Fichtenzapfen in Schweden im Herbste I905. Seit mehreren Jahren sind die staatichen Schutzbeamteri angewiesen jährich iber die Biitezeit unserer Wadbäume, den Ertrag an Zapfen und Samen sowie ihre Beschaffenheit etc. zu berichten. Der Samenertrag ist in fagenden Stärkekassen angegeben: kein Ertrag, geringer, weniger guter, guter und reichicher, oder in Ziffern von o bis 4, woraus sich fiir jedes Revier ein Mittewert berechnen ässt. Die Bezeichnung der Kassen auf den Karten geht von den Karten im J ahre I go6 hervor. Die Resutate dieser Berichte sind aus den Jahren in der Zeitschrift»Tidskrift för Skogshushåning» und aus den Jahren I goo in der Zeitschrift»Skogsvännen» zusammengestet und veröffenticht woräen. Die aus dem Jahre 1905 eingeaufenen Berichte sind der forstichen Versuchsanstat eingereicht warden; ihr Ergebnis findet sich in den fagenden vier beigeftigten Karten zusammengestet. Die erste und die zweite Karte geben uns ein Bid von dem Ertrag an reifen Fichten- und Kiefernzapfe.n, die dritte ist nur as Vergeichsobjekt beigefiigt, und. die vierte Karte zeigt uns die Anssichten der Kiefer fi.ir das nächste Erntejahr.. Tigången på ta= och grankott i Sverige Sedan kronojägarnes rapporter om frötigången under året af KungL Domänstyresen öfverämnats ti Skogsförsöksanstaten har denna sammanstät resutaten för ta och gran i efterföjande fyra kartor, utvisande medetaen för hvarje revir. I denna tidskrifts 2:a häfte för innevarande år äro uppgifter ämnade för föregående år, och har jag där påvisat svagheten i en sammanstäning af ett materie, samadt på här ifrågavarande sätt. De sutsatser vi kunna draga af dessa rapporter äro därför endast tinärmesevis riktiga, och måste ett omdöme om den bifvande kottskörden såedes göras i största amänhet. Detta omdöme skue yda: Att tigången på grankott i Norrand kan betecknas med»mindre god» för kustandet och med»ringa>>, för inandet. I öfriga dear a f riket förekommer däremot grankott i tämigen god mängd. Att tigången på 2-årig takott såsom var att vänta är ytterst ringa nästan öfver hea andet. Såsom undantag må anföras Mäardaen, Småand, Bekinge och Skåne, hvarifrån tigången rapporteras vara något bättre. Att utsikterna för skörden af takott vintern äro dåiga. Aex. Maass.

4 TILLGÅNGEN PÅ TALL- OCH GRANKOTT I SVERIGE HÖSTEN I. 6o '. ~ Tigången på grankott i Sverige :"'-of.,) 1 (Ertrag an Fichtenzapfen in Schweden x'~"' im Herbste ) Pajaa. 2. Tomeå. -4 Jukkasjärvi. 5 Geivare. 1 Ängeså. Distrikt och revir. Ltee/1 distrikt. S. Kaix. g. Råneii. 10. Bodens. z 1. Storbackens. 12. Fåräfvens. 13. Jokkmokks. Skdifte/1 distrikt. 11:4. Varriså Hspy. S Arjepuogs. 20. Ptea. 16. Mamesjaurs. 21. Törns:.. '7 Öfre Byske. "Nors]o. ~:8. Arvidsjaurs. 23. Burträsks. "4 Degerfors. "5 Norra Lycksee. 26. Södra Lycksee. :27. Åsee..28. Sorsee. Ume/1 distrikt. 29. Stensee. 30. Wihemina. 31. Fredrika. 32. Bjurhoms. 33 Anundsjö. Meersta Norrmzds distrikt. 34 Tåsjö. 38. Norra Jämtands. 35 Junsee. 39 Östra Jämtands. 36. Hemösands. 40. VästraJän.tands. 37 Medepads. 4r. Härjeådaens. Gäje-Daa distrikt. -t N. Häsingands. 47 Särna. -4.} V. Häsingands. 4S. Transtrands. -44 Gästrikands. 49 Västerdaarnes. 45 Kopparbergs. so. Kotens Österdaarnes. Bergs/agsdistriktet. 31. Äfdas. 52. Arvika. 53. Karstads. 54 Askersunds. 55 ö~ebro. s6. Grönbo. 57 Köpings. ss. Västerås. 59 Enköpings. 6o. Norra Rasags. 6r. Örbyhus. Östm distriktet. 62. Stockhoms. 66. Ombergs. 63. Gripshoms. 67. Finsp~ngs. 64. Dai:a. 68. Kinda. 6S. Jönakers. 6g. Gottands. 70. Vadsbo. 7r. Vartofta. 72. K.inne. 73 Sätthygds. 74 Dasands. 19 Tjusts..So. Kamar..SI. Öands. :82. Ek.jö. 75 Hunnehergs. 76. Marks. 77. Sv'.tornas. Sm/1/a.zds disrikt. S3. Jönköpings. S4. Västho ss. Sunnerho. Södra distriktet. 87. Bekinge-Åhus. 8q. Engehoms..88. Mamöhus. go. Haands f INI. / / Ska7.a. 1:8500,000 DisU:piin." --=~ ---~~~,-- :Sarrso!Jsgrtin.< 'i:~_.(jkukbvod.ff"'''z</

5 (577) TILLGÅNGEN PÅ TALL- OCH GRANKOTT I SVERIGE HÖSTEN I Tigången på 2-årig takott i Sverige (Ertrag an z-jährigen Kiefernzapfen in Schweden im Herbste 1906.) 1. ~<;iaaö z. 1ornea. 4 Jukkasjärvi. 5 G~ivare. 7 Ängeså. Distrikt och revir. Lue& disirir:t. 8. Kaix. 9 Råneå. xo. Bodens. II. Storbacken Päräfvens. 13. J okkmokks. Skeeftu1 distrikt. I4. Varriså. tg. Äfsby. 15. Arjepuogs. zo. Piteå. r6. Manf'sjaurs. 21. Jörns. 17. Öfre Byske. 22. Norsjö. r8. Arvidsjaurs. 23. Burträsks. Umeå distrikt. 24. Degerfors. 29. Stensee. 25. Norra Lycksee. 30. Wibemina. 26. Södra Lycksee. 27. Åsee. 28. Sorse'e~. ' (., -/.r:-... ~~!:~(:.1.::.._ :-~::...,... r-... _). 31. Fredrika. 32. Bjurhoms. /-1pS,Xf{/k. 33 Anundsjö. iteersta Norrands distrikt. 34 T~sjö. 38. ~orra Jämtands. 35 Junsee. 39 Ostra J'imtands. 36. Hernösands. 40. V~istraJämtiands. 37 Medepads. 4r. Härje~daens. 42. N. Häsingands. 4.1 V. Häsingands. 44 Gästrikands. 45 Kopparberg-s. 46. Österdaarnes. 5 r. Äfdas. 52. Arvka. 53. Karstads. 54 ~skersunds. 55 Ocebro. 56. Grönho. Giifie-Daa distrikt. BergsaKsdistriktet. 47 Särna. 48. Tran!';trands. 49. Västerdaarnes. ;;o. Kotens. 57 Köpings. 58. Västerås. 59. Enköpings. 6o. ~orra Rosags. 6r. Orbyhus. Östra distriktet. 6z. Stockhoms. 66. Omberg:s. 63. Gripshoms. 67. FinspÄngs. 64. Daga. 68. Kinda. 65. Jön~kers. 69. Gottands. 70. Vadsbo. 7r. Vartofta. 72. Kinne. 73 Sättbygds. 74 Dasands. 79 Tjusts. Bo. Kamar. Sr. Öands. 82. Eksjö. 75 Hunnebergs. 76. Marks. 77. Svätorn~s. Smitands distn'kt. 83. Jönköpings. 84. Västbo. 85. Sunnerbo. Södra dstridd. 87. Bekinge-Åhus. Sg. Engehoms 88. Mamöhus. go. Haands.., )..,.. :..:. ~:--:: :' /j'~ :::<:_: Ringa-td/gång ngmbqdr.w.... (Kdn1Jrrag) :::. - ::- (6Pin.ger Ertra!f} ~jtdre.ijodti!1«71!j(vmiger ' gue.rj<:rtrag) SkLitL 1:8500,000 6*

6 62 TILLG2NGEN PÅ TALL- OCH GRANKOTT J SVERIGE HÖSTEN rgo6. (578) Tigången på t-årig takott i Sverige hösten t 905. (Ertrag an I jährigen Kiefernzapfen in Schweden im Herbste 1905.) x. ~aiaa.; 2, 1 ornea. 4 Jukkasjärvi. 5 Geivare. J. Ängeså. Distrikt och revir- Lueå distrikt. 8. Kaix. g. R~neå.. o. Budens. r r. Storbackens. 12. Pär.dfwns. 13. J okkmokks. Skdiftd distrikt. I4. Varriså. :rg. Äfsby. 15. Arjepuogs. 20. Piteå. 16. Mamesjaurs. nx. ]örns. 17. Öfre Byske. 22. Norsiö. ib. Arvidsjaurs. 23. Durträsks. 24. Degerfors. 25. Norra Lycksee. o6. Södra Lycksee Åsee. 28. Sorsee. Umeå distrikt. 29. Stensee. 30. Wihemina. 31. Fredrika. 32. Bjurhoms. 33 Anundsjö. iifecrsta Norra1ds distrikt. 34 T~sjö. 38. ~orra Jämtands. 35 Junsee. 39 Östra Jämtands. 36. Hernösands. 40. Västra Jämtands. 37 Medepads. 4' Härje~uaens N. Häsingands. 43 V. Häsingands. 44 Gästrikands. 45 ~opparbergs.. ~6. Ost.erdc.ar.'es. Gii.fe-Daa distrikt. 47 Särna. 48. Transtrands. 49 Västerdaarncs. 50. Kotens. Ber-gsaKsdistriktet. sr. Äfdas. 57 K~pin~s. 52. An ika. 58. Vasteras. 53 Karstads. 59 Enköping-s. 54 ~~skersunds. 6o. Norra Rosaf;S. 55 (,ebro. 6r. Örbyhus. 56. Grönbo. Östra distriktet. 62. Stockhoms. 66. Ombergs. 63. Gripshoms. 67. Fin~pån.gs. 64. Daga. 68. Kinda. <is. Jön~kers. 69. Gottands. 70. Vadsbo. 7I. Vartofta. 72. Kinne. 73 Särtbygds. 74 Dasands. 79 Tjusts. So. Kamar. 81. Öands. 82. Ek~ö. 75 Hunnebergs. 76. :Marks. 77 Svätornas. Småands distrikt. 83. Jiinköp;ngs. 84. V~sbo. 85. Sunnerbo. Sidra distriktet. B7. Bekinge-Åhus. 8g. Engeho1ms, 88. Mamöhus. 90. Haands..-. t.. ' Swa 1:8.)00000 IJistr..'T'iins.71rviryrdns... :_:- fjiic:.. gräns

7 (5 79) TILLGÅNGEN PÅ TALL- OCH GRANKOTT I SVERIGE HÖSTEN I 906. Tigången på t-årig takott Sverige (Ertrag an 1-jährigen Kiefernzapfen in Schweden im Herbste 1906.) t, ~aiaa~ 2. 1 ornea. 4 Jukkasjärvi, 5 G~ivare. 7 Änges~L Distrikt och revir. L"e distrikt. 8. K:Iix:, 9 Ranea. to. Bodens. II. Storbackens. 12. Päräfvens. 13. Jokkmokks. Skdifte/1 distrikt. I4 VarrisÄ. tg. Ä!fsby. S Arjepuogs. oo. PiteÄ. 16. Mamesjaurs. 21. Jörns. '7 Öfre Byske. Norsjö. 18, Arvidsjaurs. 23. Burträsks. U me& distrikt. 4 Degerfors. 2g. Stensee. 5 Norra Lycksee. 30. Wihemina. o6, Södra Lycksee. 3' Fredrika. 27. Å see. 32. Bjurhoms. 28. Sorsee. 33 Anundsjö. Meersta Norrads distrikt. 34 T~sjö. 38. Norra Jämtands. 35 Junsee. 39 Östra Jämtands. 36. Hernösands. 40. VåstraJämtands. 37 Medepads. 4' Härje.daens. Giije-Daa distrikt. 42. N. Häsingands. 47. Särna. 43 V. Häsingands.,.s. Transtrands. 44 Gästrikands. 49 Västerdaames. 45 Kopparbergs. 0o. Kotens. 46. Österdaarnes. Bergsa!'sdistriktet. sr. Äfdas. 57 Köpings. 52. Arvika. 58. Västerås. 53 Karstads. 59 Enköpings. 54 Askersunds. 6o. Norra Rosags. 55. Örebro. 6r. Örbyhus. 56. Grönbo. Östra distriktet. 6o. Stockhoms. 66. Ombergs. 63. Gripshorns. 67. Finsptngs. 64. Da~~:a- 68. Kinda. 6s. Jönakers. 6g. Gottands. 70. Va!sbo, 7' Vartofta. 72. Kinne. 73 Sättbygds, 74 Dasands. 79.-Tjusts. 8o. Kamar, 8r. Öands. 82. Eksjö. 75 Huiinebergs. 76. Marks. 77 Svätornas. Sm'eads distrikt. 83. Tönköpings. 84. Västbo. 85. Sunnerbo. Södra distrz'ktet. 87. Bekinge-Åhus. Sg. Engehoms. 88. Mamöhus. go. Haands... -~ /, ' x '~ :»c-..,.... ~ Skdn. 7: "'rr ZisU: griink --(RJr.J'tUSpe}J;i;;ru.!P""-"'). ---~":;::tu) C:.. Bmr~'kofs.f/IY'Uu (:...{Natk,:afd!J~i.')

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT MEDDELANDEN FRÅN STRTEfiS S~OGSfÖRSö~SRNSTA~T HÄFTET 3 1906 MITTEL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 3. HEFT CEN'I'RAL'I'RYCKERIE'I', S'I'OCKHOLM, 1907. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. INHALT.

Läs mer

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4. MITTElLUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT

MEDDELANDEN FRÅN. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4. MITTElLUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT MEDDELANDEN FRÅN STRTEfiS S~OGSfÖRSö~SBfiSTR~T HÄFTET 4 1907 MITTELUNGEN AUS DER FORsTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 4. HEFT CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1908 INNEHÅLLSFÖR TECKNING. INHALT. ALEX. MAASS:

Läs mer

MEDDELANDEN. F RÅ :"i. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTRhT. HÄFTET l. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS. t.

MEDDELANDEN. F RÅ :i. STRTEfiS. S~OGSfÖRSö~SRNSTRhT. HÄFTET l. MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS. t. MEDDELANDEN F RÅ :"i STRTEfiS S~OGSfÖRSö~SRNSTRhT HÄFTET 1904 MITTEL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS t. HEFT' ---- - ----~----- CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM 1904. INNEHÅLLsFÖRTECKNING.

Läs mer

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT MEDDELANDEN FRÅN STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT HÄFTET 7 1910 MITTELUNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 7. HEFT ----{38}---- CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1910. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. INHALT.

Läs mer

BIBLIOGRAFISK FÖRTEC HÅLLET I STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALTS PUBLIKATIONER UNDER 20:=ARSPERIODEN 1904-1923

BIBLIOGRAFISK FÖRTEC HÅLLET I STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALTS PUBLIKATIONER UNDER 20:=ARSPERIODEN 1904-1923 SKOGS51BLIOTEKET BIBLIOGRAFISK FÖRTEC NE:= HÅLLET I STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALTS PUBLIKATIONER UNDER 20:=ARSPERIODEN 1904-1923 BIBLIOGRAPHISCHES VERZEICHNIS DES INHALTS DER VON DER FORSTLICHEN VER= SUCHSANSTALT

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16 Test nach Kapitel 2 in På svenska! Namn: 1. Ergänze die fehlenden Verbformen, je 0,5 Punkte pro richtige Form! /40 Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt kosta ha ringa va(ra) köpa springa gå hälsa

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch SÄNDNINGSDATUM: 20130316 Nachrichten auf Deutsch 16. März 2013 Fragen zu den Nachrichten Pass 1. Wofür müssen sich 3.300 junge Menschen in Deutschland entscheiden? a) Für einen Sprache. b) Für einen Pass.

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Über den Film/Om filmen 2. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 3. Ideenkiste (auf Deutsch) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Über den Film/Om filmen über den Film ist

Läs mer

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT MEDDELANDEN FRÅN STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT HÄFTET 7 1910 MITTElLUNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 7. HEFT ----{38}---- CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM, 1910. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. INHALT.

Läs mer

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare

BÄTTRE ÄN NÅGONSIN. Bäste medarbetare BÄTTRE ÄN NÅGONSIN Bäste medarbetare Det känns verkligen underbart att se tillbaka på ett fantastiskt framgångsrikt verksamhetsår. Jag är verkligen tacksam och uppskattar det fina arbete ni alla gjort

Läs mer

SKOGSTRÄDENS FRÖSÄTT~ NING AR 1918

SKOGSTRÄDENS FRÖSÄTT~ NING AR 1918 Medföjer skogsvårdsföreningens Tidskrift 1919, häft. 2. SKOGSTRÄDENS FRÖSÄTT~ NING AR 1918 SAMENERTRAG DER WALDBAUME IN SCHWEDEN IM ]AHRE 1918 AV GöSTA MELLSTRöM MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFöRSöKSANSTALT

Läs mer

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Familie 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... - Introduktion I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... Allmän öppning för en uppsats/avhandling In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich... untersuchen

Läs mer

Deutsche Hits. Diese Arbeitsblätter gibt es:

Deutsche Hits. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Top 5 (röstningsmall) 3. Übersetze die Zitate! 4. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 5. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Fragen zu den Nachrichten Mobbing 1. Was ist isharegossip? a) Eine Internetseite von Lehrern für Schüler.. b) Eine Internetseite mit Musikvideos. c) Eine Internetseite,

Läs mer

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English

Rajd Instruction. Svenska Deutsch English Rajd Instruction Rajd innehåller shelter, staglinor och 10 markpinnar inga stänger eftersom du kan använda 2 vandringsstavar eller grenar. Tältstänger (längd 115 cm) och extra skyddsgolv säljs separat

Läs mer

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Inhaltsfragen und Top 5 (röstningsmall) 3. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied

Läs mer

4 Fritid. 1 De tycker om att gå på restaurang. a Skriv under bilderna! Schreiben Sie unter die Bilder: Was machen die Personen?

4 Fritid. 1 De tycker om att gå på restaurang. a Skriv under bilderna! Schreiben Sie unter die Bilder: Was machen die Personen? Fritid nach Freizeitinteressen fragen und darauf antworten eine Vermutung äußern Kurzantworten Wochentage und Tageszeiten einen Vorschlag machen, annehmen und ablehnen Einladung sich für etwas bedanken

Läs mer

Fragebogen zur Vorbereitung eines Erbscheinantrags Frågeformulär för ansökan om arvsintyg

Fragebogen zur Vorbereitung eines Erbscheinantrags Frågeformulär för ansökan om arvsintyg Stand: Oktober 2014 Fragebogen zur Vorbereitung eines Erbscheinantrags Frågeformulär för ansökan om arvsintyg Allgemeine Informationen zum Erbrecht haben wir in einem separaten Merkblatt zusammengestellt.

Läs mer

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi.

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-14 REPORTER/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Alltså i början hade jag jättehemlängtan. Jag tänkte hela tiden: Vad gör jag här? Vad håller jag på med?

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 6. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 6. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung das Waisenhaus -er die

Läs mer

Musik für jede Laune. Sag s mir!

Musik für jede Laune. Sag s mir! Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied -er etwas vorstellen das Mitglied -er favoritlåt presentera något medlem

Läs mer

Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD. Nummer der Übung

Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD. Nummer der Übung CD Hueber Verlag, Ismaning https://shop.hueber.de/de/javisst-cd-zum-kb.html ISBN 978-3-19-055405-8 track02 Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD Übung Ö1 Nummer der Übung Grammatikteil slide1 Nummer

Läs mer

MUSIK. Woche Montag Dienstag Donnerstag 2. Übersetze! Die Fantastischen Vier- Fakten DFV S Fakten können

MUSIK. Woche Montag Dienstag Donnerstag 2. Übersetze! Die Fantastischen Vier- Fakten DFV S Fakten können Ty åk 8 MUSIK Syfte LGR 11: Du ska förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter Du ska formulera dig och kommunicera i tal och skrift Du ska använda språkliga strategier för att förstå

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Fråga om hjälp Talar du engelska? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jag talar inte _[språk]_.

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Können Sie mir bitte helfen? Fråga om hjälp Sprechen Sie Englisch? Fråga om en person talar engelska Sprechen Sie _[Sprache]_? Fråga om en person talar ett visst språk Ich spreche kein

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Fråga om hjälp Talar du engelska? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jag talar inte _[språk]_.

Läs mer

Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016

Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016 Buske Sprachkalender SCHWEDISCH 2016 von Gesa Füßle Der Helmut Buske Verlag hat keinerlei Einfluss auf die Inhalte und die aktuelle und zukünftige Gestaltung der im Kalender genannten Internetseiten. Er

Läs mer

Svenska Deutsch English

Svenska Deutsch English Rajd Instruction Rajd innehåller shelter, staglinor och 10 markpinnar inga stänger eftersom du kan använda 2 vandringsstavar eller grenar. Tältstänger (längd 115 cm) och extra skyddsgolv säljs separat

Läs mer

S in Stockholm, Göteborg, Malmö und Lund. Neue Regelungen

S in Stockholm, Göteborg, Malmö und Lund. Neue Regelungen Umweltzonen S in Stockholm, Göteborg, Malmö und Lund 2007 Neue Regelungen Warum Umweltzonen? Wie mehrere andere Städte in Europa haben auch wir Probleme mit mangelhafter Luftqualität aufgrund von zu starken

Läs mer

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

TYSKA. Überraschungsparty! Feste & Feiern. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Überraschungsparty! Feste & Feiern. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zum Text im Heft und zur Sendung 2. Einkaufen gehen (Wortschatzübung) 3. Mit der U-Bahn durch München a) Arbeitsblatt für Schüler A b) Arbeitsblatt für Schüler

Läs mer

Lagrådsremiss. Skatteavtal mellan Sverige och Österrike. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Skatteavtal mellan Sverige och Österrike. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Skatteavtal mellan Sverige och Österrike Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 september 2006 Pär Nuder Ingela Willfors (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Bewerbung Anschreiben

Bewerbung Anschreiben - Einleitung Bäste herrn, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Bästa fru, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Bäste herrn, Bästa fru, Bästa herr eller fru, Formell, Name und Geschlecht

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Vokabeln zur Sendung der Zwitter - baff! prollig überholt Schiss

Läs mer

Om översattandets konst

Om översattandets konst Om översattandets konst "Det omojli~qas konst" I en nyutkommen norsk artikelsamling karakteriseras översättande som "det omöjligas konst".l Att Översättande egentligen ar en omöjlighet ar en åsikt som

Läs mer

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1997 Ausgegeben am 6. Mai 1997 Teil III 72. Abkommen zwischen der Republik Österreich und

Läs mer

Transportplan för postnummer 97345 LULEÅ

Transportplan för postnummer 97345 LULEÅ 100 12 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 26 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 27 STOCKHOLM ON TO FR MÅ TI F TO FR MÅ TI ON Stockholm 100 28 STOCKHOLM ON TO FR

Läs mer

Transportplan för postnummer 39239 KALMAR

Transportplan för postnummer 39239 KALMAR 100 12 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 26 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 27 STOCKHOLM TI ON TO FR MÅ F FR MÅ TI ON TO Stockholm 100 28 STOCKHOLM TI ON TO

Läs mer

Innehäll. F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14

Innehäll. F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14 Innehäll Teckenförklaring ljudband eller kassett extrauppgift rollspel, dramatisering»-översikt Kryssa i rutan framför en övning, när du är färdig med den. Dä fär du själv och din lärare en snabb överblick

Läs mer

Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240

Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240 Kulturminnesvårdens perifera organisation Bergstrand, Axel Fornvännen 1939(34), s. 240-243 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1939_240 Ingår i: samla.raa.se KULTURMINNESVÅRDENS PERIFERA ORGANISATION

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Fragen zu den Nachrichten Feiern in Deutschland 1. Was wurde gerade in Deutschland gefeiert? a) Wiedervereinigung. b) Karneval. c) Weihnachten. 2. Wie nennt man diese

Läs mer

Fågel- och sälskydd. i Södermanlands skärgård. THE COASTAL BIRDLIFE page 10 AND BIRD SANCTUARIES

Fågel- och sälskydd. i Södermanlands skärgård. THE COASTAL BIRDLIFE page 10 AND BIRD SANCTUARIES Fågel- och sälskydd i Södermanlands skärgård THE COASTAL BIRDLIFE page 10 AND BIRD SANCTUARIES DAS VOGELLEBEN DER KÜSTE UND DIE Seite 10 VOGELSCHUTZGEBIETE Välkommen ut i skärgården! Fåglar är som mest

Läs mer

Björnhuvudyxan från Hälsingland Stenberger, Mårten Fornvännen 79-84 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_079 Ingår i: samla.raa.

Björnhuvudyxan från Hälsingland Stenberger, Mårten Fornvännen 79-84 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_079 Ingår i: samla.raa. Björnhuvudyxan från Hälsingland Stenberger, Mårten Fornvännen 79-84 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1940_079 Ingår i: samla.raa.se BJÖRNHUVUDYXAN FRÅN HÄLSINGLAND AV MÅRTENSTENBERGER 1Hälsinglands

Läs mer

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej!

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej! Hej! sich egrüßen nach Namen und Herkunft fragen das Alphaet uchstaieren sich selst und jemand anderen vorstellen Sprachkenntnisse nach der Bedeutung eines Wortes fragen sich veraschieden Ländernamen 1

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

AFS 199 :12 Ställningar. CE betec ning för denna bru sanvisning. ev 01

AFS 199 :12 Ställningar. CE betec ning för denna bru sanvisning. ev 01 Trapptorn BETEC I S n bbe edd t n E 1004 3 8/12 XBXX AFS 199 :12 Ställningar Ty nt nt : 14 42 01 CE betec ning för denna bru sanvisning E 1298 I se ev 01 V Stå aldrig på en plattform utan skyddsräcke S

Läs mer

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11)

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Provet kommer att bestå av fyra delar: ordkunskap, grammatik, läsförståelse och skrivande. Ordkunskap De texter ur kapitel 1 och 2 som vi arbetat med och de glosor

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 5. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 5. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung in Bezug auf demütigend

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV07 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 7: DIE PIZZA

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Tyska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Vi vill

Läs mer

Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa.

Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa. Altarskåpet i Skällvik Cnattingius, Bengt Fornvännen 51, 37-43 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1956_037 Ingår i: samla.raa.se ALTARSKÅPET I SKÄLLVIK Av Bengt Cnattingius Skällviks kyrka nära

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss.

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. Välkommen till! Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. BOKENS UPPBYGGNAD Mahlzeit C består av fyra sektioner.

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung verklemmt Du Penner!

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-17 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV5 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 5: DER SCHLÜSSEL

Läs mer

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar.

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-07 PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Torsdag idag, som vanligt pannkaksdag och det blir en del pannkakor, 100 stycken typ Nä, men pannkakor tycker de

Läs mer

F1220, F1230, F1120, F1130

F1220, F1230, F1120, F1130 SIT SE/GB/DE 0608-1 M10379 F1220, F1230, F1120, F1130 SE GB DE SERVICEINSTRUKTION Oljepanna dockning 3 SERVICE INSTRUCTION Oil-fired boiler docking 3 SERVICEINSTRUKTION Ölkessel anschluss 3 NIBE AB - Villavärme

Läs mer

Sammandrag av rapporterade besvär, levnadsvanor och vårdkonsumtion i några av länets kommuner. Källa: befolkningsenkät 2006

Sammandrag av rapporterade besvär, levnadsvanor och vårdkonsumtion i några av länets kommuner. Källa: befolkningsenkät 2006 Sammandrag av rapporterade besvär, levnadsvanor och vårdkonsumtion i några av länets kommuner. Källa: befolkningsenkät 2006 Andel med långvarig sjukdom, 16-84 år (åldersstand. ) Norrbotten 41 43 42 Jokkmokk

Läs mer

SCdefault. 9-5 Monteringsanvisning

SCdefault. 9-5 Monteringsanvisning SCdefault 9-5 Monteringsanvisning SITdefault Trimmsatz MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Läs mer

Praktikuppdrag 8-21 februari

Praktikuppdrag 8-21 februari Intervju (förberett och klart onsdag v. 8) Boka in en tid för intervju med någon ansvarig på din praktikplats. Be att få sitta på en lugn plats där ni inte blir störda. Förbered dina frågor noggrant innan

Läs mer

TURLISTA 2016 M/S Wettervik

TURLISTA 2016 M/S Wettervik TURLISTA 2016 M/S Wettervik Übersichtsprogramm M/S Wettervik Schedule M/S Wettervik Dagskryssning Till stora Hammarsbron Daytours to Hammarsunds Bridge Tageskreuzfahrt Zur Großen Hammarsundbrüke Måndag

Läs mer

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen...

Ja, es ist ein Platz, wo oft Veranstaltungen sind, das heißt, man kann sich hier mit Freunden treffen... Manus, intervju, produktion: Kjell Albin Abrahamson Sändningsdatum: P2 den 3.9.2002 kl 9.30 Programlängd: 10 min Producent: Kristina Blidberg Välkomna till "" och jag står här på Heldenplatz tillsammans

Läs mer

Grammatikübungsbuch Schwedisch

Grammatikübungsbuch Schwedisch Grammatikübungsbuch Schwedisch Bearbeitet von Lothar Adelt, Irmela Adelt 1. Auflage 2011. Taschenbuch. 160 S. Paperback ISBN 978 3 87548 578 3 Format (B x L): 14,8 x 21,3 cm Gewicht: 252 g Weitere Fachgebiete

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT

STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT MEDDELANDEN FRÅN STHTENS SKOGSfÖRSöKSRNSTAhT HÄFTET 7 1910 MTTELUNGEN AUS DER FORSTLCHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 7. HEFT ----{8}---- CENTRALTRYCKERET, STOCKHOLM, 1910. NNEHÅLLSFÖRTECKNNG. NHALT. Sid.

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 2:

Läs mer

Ett öländskt bronsåldersröse Gustawsson, Karl Alfred Fornvännen 22, 351-365 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_351 Ingår i:

Ett öländskt bronsåldersröse Gustawsson, Karl Alfred Fornvännen 22, 351-365 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_351 Ingår i: Ett öländskt bronsåldersröse Gustawsson, Karl Alfred Fornvännen 22, 351-365 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_351 Ingår i: samla.raa.se Ett öländskt bronsäldersröse. Av KARL-ALFRED GUSTAWSSON.

Läs mer

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule ARBETSBLAD PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101546/TV39 KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule Vokabeln und Phrasen (lätt) Wähle 10 von den Vokabeln/Phrasen aus und schreibe

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Freunde 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl.

FolkmusikVerksta N. heft II. Volksmusik aus Schweden. 1 3 stimmige Melodien. Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. 2. 3. Aufl. FolkmusikVerksta N heft II Volksmusik aus Schweden 1 stimmige Melodien Gesammelt und gesetzt von Jochen Schepers. Aufl. Vorbemerkung zum zweiten Heft Nun ist es passiert: Die Notensammlung zur Werkstatt

Läs mer

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind.

Ich glaube, ich schreibe meistens über Figuren oder Personen, die gerade Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, also die am Kämpfen sind. SÄNDNINGSDATUM: 2011-09-10 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 102379/ra2 ANACONDA LITERATUR Finn-Ole Heinrich Programmanus Anaconda literatur med Finn-Ole

Läs mer

,-------------------------------------------------~ MEDDELANDEN FDÅN HÄFTE 13-14

,-------------------------------------------------~ MEDDELANDEN FDÅN HÄFTE 13-14 ,-------------------------------------------------~ MEDDELANDEN FDÅN STATENS SKOGSfÖRSÖKSANSTALT HÄFTE 13-14 ""-------- 1916-1917 --------" BAND I. MITTELUNGEN AUS DER FORST LICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS

Läs mer

Optioner Options Optionen

Optioner Options Optionen Optioner Options Optionen Program KSMEval är ett program avsett att analysera mätvärden från KSM. Det kan även installeras på en normal kontorsdator med Windows om KSM mätvärden lagras på en Server eller

Läs mer

BUSSBOLAG TAR l ADE I

BUSSBOLAG TAR l ADE I s., i, t m, G3 e. w,. f.se gagnar -,.- i -- ---=-" _M_f,,/-/" T 7 i....n. En av de nya Scania 112, Foto: Maria 0' f BUSSBOLAG TAR _ _ADE GDG Bitrafik AB, som är moderboag i GDG-koncernen, bidades år 1932,

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

TAXUD/801/2004 DE Nachtrag Nr.: 2 Datum: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert:

TAXUD/801/2004 DE Nachtrag Nr.: 2 Datum: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert: Das Handbuch Versandverfahren wird wie folgt geändert: X Teil II/ Anlage 8.2 / Anlage B 1) wird ersetzt durch den Text in der Anlage 2) wird gestrichen 3) die Angaben zu Schweden werden ersetzt durch die

Läs mer

TVÅ RUNRISTADE KNIVAR FRÅN NYKÖPING

TVÅ RUNRISTADE KNIVAR FRÅN NYKÖPING TVÅ RUNRISTADE KNIVAR FRÅN NYKÖPING Av Elisabeth Svärdström Vid 1964 års arkeologiska undersökningar i kvarteret Rådhuset i Nyköping påträffades förutom den märkliga runstaven 1 ännu elt runristat föremål,

Läs mer

MEDDELANDEN FRÅN. STllTEf'lS. S~OGSfÖRSö~SllNSTllhT HÄFTET {38}---- MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS

MEDDELANDEN FRÅN. STllTEf'lS. S~OGSfÖRSö~SllNSTllhT HÄFTET {38}---- MITTElL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS MEDDELANDEN FRÅN STTEf'S SOGSfÖRSöSNSThT HÄFTET 11 1914 --- ---- - ---{38}---- MITTEL UNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS 11. HEFT CENTRA.TRYCKERIET1 STOCKHOLM 1915 INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Läs mer

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Läs mer

Information till utländska fastighetsägare. Information for foreign property owners. Information für ausländische Immobilienbesitzer

Information till utländska fastighetsägare. Information for foreign property owners. Information für ausländische Immobilienbesitzer SKV 341 utgåva 1 Information till utländska fastighetsägare Information for foreign property owners Information für ausländische Immobilienbesitzer I den här broschyren finns information som är viktig

Läs mer

REFERENCE. The scope of work included the prefabrication and installation of: - Copal aluminium and glass balcony railings 400 rm

REFERENCE. The scope of work included the prefabrication and installation of: - Copal aluminium and glass balcony railings 400 rm ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Tel.: (+48 85) 730 70 61, Fax: (+48 85) 730 68 68 REFERENCE Unibep SA, with its registered office at ul. 3 Maja 19, Bielsk Podlaski, is pleased to acknowledge the

Läs mer

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng

Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng UMEÅ UNIVERSITET Inst för språkstudier Malmqvist/Valfridsson/Jendis Deutsch lernen und lehren I, 3 högskolepoäng Examination 1. Auskultation (totalt 6 dagar) 2. Aktivt deltagande i seminarierna 3. Portfolio

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland In der Stadt 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Nordic. Pavilions, Pavillons, Paviljonger

Nordic. Pavilions, Pavillons, Paviljonger Nordic Pavilions, Pavillons, Paviljonger Brisbane Brisbane Extend your summer with an insulated maintenance free Pavilion Brisbane Verlängern Sie den Sommer mit einem gedämmten und wartungsfreien Pavillon

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Das Essen 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium i Riesa.

Läs mer

Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter

Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 4. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 4. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung einen beschimpfen Douglas

Läs mer

Mjölby kommun. Välkommen Welcome Willkommen STOCKHOLM KARLSTAD ÖREBRO LINKÖPING MJÖLBY KOMMUN GÖTEBORG

Mjölby kommun. Välkommen Welcome Willkommen STOCKHOLM KARLSTAD ÖREBRO LINKÖPING MJÖLBY KOMMUN GÖTEBORG Mjölby kommun KARLSTAD ÖREBRO STOCKHOLM MJÖLBY KOMMUN LINKÖPING GÖTEBORG Välkommen Welcome Willkommen Gammalt och nytt. Få platser i Sverige erbjuder en sådan bred blandning av upplevelser som Mjölby kommun.

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Diagnostiskt prov för Tyska I

Diagnostiskt prov för Tyska I Avdelningen för tyska Diagnostiskt prov för Tyska I Om du söker till Tyska I (eller Tyska i tal och skrift) bör du göra detta prov (både den allmänna delen och den tyska delen) i god tid före terminsstart.

Läs mer

Lektion. 1 Wie heißt E. Schwedens Hauptstadt

Lektion. 1 Wie heißt E. Schwedens Hauptstadt In dieser Lektion lernen Sie: sich zu begrüßen und zu verabschieden Nationalitäten und Sprachen die Personalpronomen die schwachen Verben die unbestimmte Form der Substantive den Genitiv die Wortfolge

Läs mer

Tala: die Schule und der Stundenplan. Skriva: kennen lernen (träna perfekt) Drama: Levon lernt Svetlana kennen

Tala: die Schule und der Stundenplan. Skriva: kennen lernen (träna perfekt) Drama: Levon lernt Svetlana kennen Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra Skriva/översätta Tala/samtala Drama I det här avsnittet ingår: Höra: Levon stellt sich vor Tala: die Schule und der Stundenplan Läsa: Stundenplan

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär.

Präpositionen. efter. från. von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. av Präpositionen von: beim Passiv zur Angabe des Urhebers Tavlan är målad av en svensk konstnär. von: zur Angabe eines partitiven Verhältnisses Vem av löparna leder? von: anderer Fall Vem har du fått boken

Läs mer

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961

DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 SÄNDNINGSDATUM: 2010-10-19 PROGRAMLEDARE/PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS KONTAKT: therese.amneus@ur.se PROGRAMNR: 101753/ra2 ANACONDA GESELLSCHAFT DEN STORA UPPBYGGNADEN, 1949-1961 Programmanus Svenska Skolklass:

Läs mer