Innehäll. F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehäll. F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14"

Transkript

1 Innehäll Teckenförklaring ljudband eller kassett extrauppgift rollspel, dramatisering»-översikt Kryssa i rutan framför en övning, när du är färdig med den. Dä fär du själv och din lärare en snabb överblick över vad du har arbetat med. 1 Text: Namn och bostad; presentation; hälsning A Wirfragenundantworten(FrägortilltexternaA E)9 B Wir schreiben Sätze (Presentation av andra personer) 9 C Wir stellen uns vor (Hur man presenterar sig; rollspel) 10 D Rollenspiel (Dramatisering av dialog G) 10 E Aussprache (Uttal av w, ei och lilch) 10 2 Text: Tilltal med "du"; ungdomar frägar varandra A Zahlwörter (Räkneorden 0 10, avlyssning och eftersägning 10 B Wir schreiben Zahlwörter (Skrivning av räkneord) 10 C Wir lesen Telefonnummern (läsning av räkneord) 11 D Rollenspiel (Dramatisering av dialog C) 11 Översikt: Nägot om tyska verb (Personändelser i pres. sing. 11 E Wir fragen und antworten (Presens av 1:a och 2:a pers. sing.) 11 F Lückenübung (Skrivövning: presens Singular) 12 G Aussprache (Uttal av ie, ü och ß) 12 H Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning: pres. sing.) 12 I Rollenspiel (Dramatisering av dialog A eller B) 12 3 Text: Manliga personer (mask. subst.); tilltal med "Sie" A Wir fragen und antworten (Frägor tili texterna A-D) 12 Översikt: Maskulina substantiv (ein der er) 13 B Der er; Wir fragen und antworten 13 C Rollenspiel (Dramatisering av och/eller paralielldialog tili text D) 13 D Rollenspiel (Rollspel och parallelldialog) 14 D E Aussprache (Uttal av o och u) 14 F Wir übersetzen ins Deutsche (Översättning av mask. subst. och motsvarande pers. pron.) 14 4 Text: Nägot om motorfordon (neutrala substantiv) A Was steht da? (Neutrala substantiv: ein das) 15 B Wir fragen und antworten (Text D) 15»- Översikt: Neutrala substantiv (ein das es) 15 C Das es; Wir fragen und antworten (Neutr. subst.) 15 D Der er oder das es? Wir fragen und antworten (Neutr. och mask. subst.) 16 E Ein kein; Wir fragen und antworten 16 F Rollenspiel: Dialog C 16 G Aussprache (Uttal av au och eu) 16 H Wir übersetzen ins Deutsche (Neutr. subst. och motsvarande pers. pron.) 16 I Minidialog (Fräga var byggnader ligger) 17 5 Text: Kvinnliga personer och andra feminina substantiv A Wir fragen und antworten: Text A 17 B Wir schreiben (Avskrivning och ändring avtext B) 17 Översikt: Feminina substantiv (eine die sie) 18 C Wir fragen und antworten (Fem. subst.: eine die sie) 18 D Wir fragen und antworten (Fem. subst. och motsatsord) 18 * Översikt: Tyskans genus 18 E Wir fragen und antworten: Der er, das es, die sie Översikt: Ein och kein i alla genus 19 F Minidialog: Die keine, das kein G Aussprache (Uttal av z och v) 19 H Wir übersetzen ins Deutsche (Fem. subst. och motsvarande pers. pronom.) 20 I Minidialog (Fräga vägen) 20 Wortkunde I (St. 1 5) A Ein Kreuzworträtsel (korsord) 21 B Kombination (Matching av tyska och svenska "smäord") 21 C Anfangsbuchstabe groß oder klein? (Att känna igen substantiv) 21 D Wir schreiben Sätze (Stor eller Uten bokstav?) 21 6 Text: Hemmakväll med TV (räkneord och bokstäver) A Wir fragen und antworten (Frägor pä texten) 22 B Dramatisierung (Dramatisering av texten) 22 C Das Alphabet (Avlyssning och eftersägning) 23 D Hörübung (Stavning av namn) 23 E Minidialog (Stavning av namnen frän övning D)

2 F Minidialog (Stavning av svenska namn) 23 G Minidialog (Läsning av västtyska bilnummer) 24 H Zahlwörter (Räkneorden 1 20) (Avlyssning och eftersägning 24 I Wieviel ist 2 + 3? (Räkneord: addition) 24 J Wir fragen und antworten (Räkneord) 25 K Aussprache (Uttal av laich och s) 26 7 Text: Bio- och teaterbesök; tilltal med "ihr" A Wir fragen und antworten: Text A und B 26 B Dramatisierung (Gruppvis dramatisering av texterna A, B och C) 26 C Ich du; Wir fragen und antworten (Presens av 1:a och 2:a pers. sing.) 26 D Wir ihr; Wir fragen und antworten (Presens av 1:a och 2:a pers. plur.) 27 E Ith Sie; Wir fragen und antworten (Tilltal med Sie) 27»-Översikt: Tilltalsorden du ihr Sie och resp. verbändeise 27 F \Ä/ir fragen: Du, ihr, Sie? (Frägor med olika tilltalsord) Översikt: Nägot om plural 28 G Plural; Wir fragen und antworten (Substantiv i plural: die sie) H Aussprache (Uttal av sp-, st- och -b, -d, -g 29 8 Text: Veckodagar och räkneord A Dramatisierung: Dialog A (Dramatisering med lucktext) * Översikt: Die Wochentage (Avlyssning och eftersägning) 30 B Minidialog: Wochentage (Am Montag osv.) 30 +~ Översikt: Räkneorden C Wir schreiben Zahlen (skrivövning med siffror) D D Hörübung: Wieviel Geld haben die Personen? (Siffor) 30 E Wieviel ist 20+11, (Addition och Subtraktion) 31 F Rollenspiel: Dialog B (Rollspel med parallell- ' dialog) 31 G Minidialog (Avständ i km mellan angivna platser) 31 H Wir schreiben Zahlwörter mit Buchstaben (luckövning med räkneord) Text: Inköp i snabbköp och kiosk (priser) A Was paßt zusammen? (Matching-uppgift pä text A) 32 B Dramatisierung (Dramatisering av text B med parallelldialog) 33 C Hörübung (Avlyssning av prisangivelser) 33 D Wir schreiben Preise (Bokstäver skrivs med siffror) 34 E Preise: Wir fragen und antworten (Priser och pers. pron.) 35 F Plural -n I Wir fragen und antworten (Fem. substantiv med pluraländelsen -n) 36 II Plural und Preise (Priser och fem. substantiv i pl.) 36 G Plural (Mask. och neutr., subst. utan pruraländelse) 36 H Plural -e I Skrivövning (mask. och neutr. subst. med pluraländelsen -e och eventuellt omljud) 37 II Wir fragen und antworten (m. och n. subst. pä -e) 38 I Plural -n, -, -e (Blandning av substantiven frän övning F, G och H i frägor och svar) Text: Klockan A Hörübung, Text A. Ist das richtig oder falsch? (Textbokens ljudband) 38 B Lückentext (lucktext tili A) Översikt: Klockan 40 C Wieviel Uhr ist es? (Klockslagsövning) 41 D Minidialog: Geht die Uhr richtig? (klockslag)43 Wortkunde II (St. 6 10) A Schreib die fehlenden Wörter (Luckmeningar) 44 B Was gehört zusammen? (Matching av tyska och svenska "smäord") 44 C Welche Fortsetzung ist die beste? (Läsförstäelse) 45 D Welches Verb paßt? (Luckmeningar med infinitiver) 45 E Kennst du die Substantive? ("Korsord" med substantiv) Text: Samtal om fritid, arbete och pengar (pres. av "haben") A Wir fragen und antworten: Text A 46 B Rollenspiel: Dialog B 47 *- Översikt: Presens av haben 47 C Wir fragen und antworten (habe hast) 47 D Wir fragen und antworten (haben hat) 47 E Minidialog (Presens av haben och räkneord) 48 F Minidialog (Presens av haben) 48 G Wir fragen (Tilltalsformer av haben) 48 H Wir schreiben (Presens av haben, ifyllnadsövning) 49 I Wir übersetzen ins Deutsche (Presens av haben) 49 5

3 12 Text: Täg- och flygtider A Hörübung: Text A (Textbokens ljudband) 49 B Dramatisierung: Dialog von Text A (Parallelldialog) 50 C Was paßt zusammen? (Matching-uppgift tili text B) 50 D Wir fragen und antworten: Text B 50 E Wir fragen und antworten: Wann? Montags um sieben. (Veckodagar och klockslag) 51 F Wir fragen und antworten (Tidsangivelser med um) 51 G Wir fragen und antworten (Tidtabellstider) 51 H Wir studieren einen Fahrplan (Lästförstäelse: tidtabell) 52 I Minidialog: Im Speisewagen ("Vanlig tid" och "tidtabellstid" Text: Fräga och berätta varifrän man är (presens av "sein") nägot om gästarbetare A Wir fragen und antworten: Text A 53 B Dramatisierung: Dialog B (Lucktext) 54 C Dramatisierung: Dialog C 54»- Översikt: Presens av sein 54 D Wir fragen und antworten: bist bin 55 E Wir schreiben (Presens av sein-, presentation) 55 F Wir fragen und antworten: ist sind 55 G Minidialog für drei (Presens av sein) H Minidialog (Presens av sein) 56 I Wir übersetzen ins Deutsche (Presens av haben) 56 J Läsförstäelse: Text D (Lexikonövning) Text: Restaurantfraser; mat och dryck A Rollenspiel: Dialog A (Parallelldialog) 57 +~ Översikt: Presens av verb 57 B Wir schreiben Verbformen (Presens av kommen och spielen) 57 C Wir übersetzen ins Deutsche (Presens) 58 D Wir fragen und antworten: Der ein er, das ein es, die eine sie (Genusövning) 58 E Minidialog (Att betala pä restaurant och ge dricks) 59 F Wir bestellen im Restaurant 59 G Dramatisierung: Dialog B 60 H Wir fragen und antworten: Text B 60 I Wir übersetzen ins Deutsche (Meningar baserade pä dialog B) Text: Dialog om bil och semesterproblem: nägot om Schweiz A Was ist richtig? (Flervalsfrägor pä text B) 61»- Översikt: Presens med -e- framför -st och -f 61 B Wir fragen und antworten (3:e pers. sing, och plur. av baden osv.) 62 C Wir fragen (2:a pers. sing, av arbeiten osv.) 62 D Wir fragen (Presens med -e- i tilltal) 62 E Wir schreiben (Presens av sein, haben och arbeiten) 63»-Översikt: Die Monate (Avlyssning och eftersägning) 63 F Wir fragen und antworten: Monate 63 G Wir arbeiten mit Text C 63 Wortkunde III (St ) A Schreib die fehlenden Wörter (Luckmeningar) 64 B Markiere die richtige Antwort (Flerval) 64 C Welches Wort gehört nicht zur Gruppe? 65 D Welche Sätze sind das? (Sammanskrivna ord) 65 E Findest du die Substantive? ("Checkerboard") 65 F Stimmt das? (Riktiga eller felaktiga pästäenden) 66 G Korsord (Översättning av ord och uttryck) Text: Nägot om idrott (presens a ä) A Wir kombinieren Bild und Text (Idrottsaktiviteter) 68 B Wir fragen und antworten (Bildbaserad dialog om idrott) 69»- Översikt: Presens av verb med vokalväxling a ä 69 C Wir fragen und antworten: fahren fährt 70 D Minidialog: hält fährt 70 E Minidialog (Presens av fahren och veckodagar) 70 F Wir lesen zu zweit (Verb med vokalväxling a ä) 71 G Wir üben zwei Verben: arbeiten und schlafen 71 H Wir übersetzen ins Deutsche (Presens av fahren) 71 I Dramatisierung: Dialog von Text B 71 J Wir arbeiten mit Text C (Lexikonövning) 71 K Wir erzählen auf deutsch (Att berätta om idrottsstjärnor) Text: Reseförberedelser (ackusativ) A Wir fragen und antworten: Text A 72 B Wir üben Substantive von Text A 72 Översikt: Substantiv i bestämd form, nominativ och ackusativ 73 C Wir unterstreichen das Akkusativobjekt (Satsanalys) 74 D Wir fragen und antworten (Nominativ ackusativ) 74 E Wir üben das Akkusativobjekt 74 F Wir fragen und antworten (Ackusativ nominativ) 75 6

4 »- Översikt: Subst. i obestämd form, nominativ och ackusativ G Wir fragen und antworten (Akkusativobjekt i obest. form) 76 H Minidialog (einen keinen, eine keine) 76 I Wir üben zu zweit: Keinen kein keine 77 J Ein Kreuzworträtsel (Korsord om kläder) 78 K Wir schreiben etwas über Text C (Innehällsfrägor) Text: Klädköp och fotografering (pers. pron. i ack.) A Wir schreiben die Nummer vor die richtige Fortsetzung (Matching-uppgift tili text A) B Wir schreiben Dialog A (ParallelIdialog) 79 C Wir fragen und antworten: Text B 79 *- Översikt: Er, es, sie i nom. och akk. D Wir fragen und antworten: Ihn es sie 81 E Wir üben zu zweit: Ihn sie ( +veckodagar) 82 F Minidialog (Pers. pronom. + priser) 82 '» Översikt: Samtliga pers. pron. i nom. och akk. 83 ' G Wir üben Personalpronomen in Akkusativ 83 i H Wir fragen und antworten mit Personalpronomen ( + klockslag) 84, I Wir übersetzen ins Deutsche (Pers. pron.) 84 J In Berlin (Sevärdheter i Öst-Berlin + Minidialog) 85 K Fotografierst du? (Lexikonövning med text frän fotokatalog) Text: Samtal om böcker, TV, mat och spräk j (presens e i/e/) A Was lesen die Jungen und Mädchen! (Matching) 88 B Minidialog: Der Krimi (lese liest) 89 C Wir fragen und antworten: Fernsehen (sehe siehst) 89 D Wir fragen und antworten: sehen 89 E Wir fragen und antworten: essen 89 F Sprechen alle Deutsch? (Presens av sprechen + I spräkadjektiv) 90 Översikt: Presens av verb med vokalväxling I e-/e/ 91 G Wir fragen und antworten (verb med vokalväxling e i/e/) 92 H Wir schreiben Sätze mit fahren" und nehmen" 92 I Wir übersetzen ins Deutsche (Verb med vokalväxling e i/e/ i meningar baserade pä dialogerna A D) 92 * D J Wir arbeiten mit Text E (Lexikonövning) 92 i 20 Text: Familjediskussion om hushällsarbete (perfekt) A Wir fragen und antworten: Text A 93 T-*- Översikt: Perfekt av svaga verb B Wir fragen und antworten: Perfekt Präsens G Wir fragen und antworten: Präsens Perfekt 95 D Wir fragen und antworten: Perfekt 96 E Wir übersetzen ins Deutsche (Perfekt) 96 F Wir beantworten Fragen zu Text B 96 G Wir lesen Text C (Lexikonövning) 96 Wortkunde IV (St ) A Schreib die folgenden Wörter. (Luckmeningar) 97 B Was gehört zusammen? (Matching av "smäord") 97 C Kombiniere und schreib mit dem bestimmten Artikel (Genus av sammansatta substantiv) 98 D Welche Fortsetzung ist die beste? (Matching) 98 E Findest du die Verben auf deutsch? (Korsord med översättning av svenska verb) Text: Nägot om släktingar; ett husdjur (poss. pron.) A Wir kombinieren: Text A (Matching) 99 B Wir erzählen von Petras Familie (Stödfrägor tili text A) 100 C Wir erzählen von Jochens Hund (Ordräcka tili text B) 100 D Wir schreiben: Michaels Katze (Parallelltext tili text B) 100 E Wir erzählen von Frau Schulze (Parallelltext tili text C) 100 Översikt: Possessiva pronomen 101 F Wir fragen und antworten: Mein sein 102 G Wir fragen und antworten: Sein ihr (Nominativ) 103 Översikt: Sein eller ihr 104 H Wir fragen und antworten: Sein ihr (Akkusativ) 104 I Wir fragen und antworten: ihr ( = deras) 104 J Wir fragen und antworten: Dein, mein, sein, ihr 105 K Wir übersetzen ins Deutsche (Poss. pron.) Text: En tonäring som inte är med i gänget (modala hjälpverb) A Wir fragen und antworten: Text A 106 B Wir lesen einen Dialog mit Bildern Översikt: Presens av können och wollen 107 C Wir fragen und antworten: Können ( +veckodagar) 107 D Wir fragen und antworten: Können ( + infinitiv) 108 E Wir bilden Sätze: Können 108 F Wir fragen und antworten: Wollen 108 G Wir bilden Sätze: Wollen 108 H Wir schreiben (Verbövning) 109 I Wir übersetzen ins Deutsche: Können wollen 109 J Lückentext: Wörter von Text B 109 7

5 23 Text: Samtal om mopedkörning (modala hjälpverb) A Richtig oder falsch? (Läsförstäelsekontroll) 110 B Wir schreiben Sätze (Att ordna ord tili meningar frän texten) 111 Översikt: Presens av dürfen och müssen 111 C Wir fragen und antworten: Müssen ( + klockslag) 111 D Wir fragen und antworten: Wollen + müssen 112 E Wir bilden Sätze: Dürfen 112 F Wir fragen und antworten: Dürfen 113 Översikt: Pesens av sollen 113 G Wir fragen und antworten: Sollen + können 114 H Wir übersetzen ins Deutsche (Modala hjälpverb) 114 I Mutters Urlaub (Matching-uppgifter tili bildserie) 115 Träna med lexikon 128 Uppgift 1 (Alfabetisk ordning) 129 Uppgift 2 (Alfabetisk ordning inom samma bokstav) 129 Uppgift 3 ("Ledord") 129 Uppgift 4 (Genusövning) 129 Uppgift 5 (Genus- och pluralövning) 129 Uppgift 6 (Betydelse av homonymer) 129 Uppgift 7 (Översättning av idiomatiska uttryck) 129 Styckeordlista Text: Skriva vykort (Possessiva pronomen) A Wir fragen und antworten: Text A 116 B Wir schreiben eine Karte (Vykortsskrivning) 116 C Dramatisierung: Dialog B 116 D Wir fragen und antworten: Unser + euer 116 E Wir fragen und antworten: Ihr {+ kein) 117 F Wir fragen alle, wo ihre Sachen sind (dein, euer, Ihr) 118 G Wir übersetzen ins Deutsche (possessiva pronomen) 119 H Tiere auf deutsch (Ordkunskap) 119 I Mehr Tiere auf deutsch (Lexikonövning) Text: Mat och svält A Essen und Trinken (Ordkunskap och översättning tili tyska) 120 B Essen und Trinken (Genus- och pluralövning, pers. pron.) 121 C Hörübung: Fünf Interviews 121 D Wir fragen und antworten: Verben (Presens av starka och svaga verb) 123 E Wir schreiben Sätze im Perfekt 123 F Im Waldcafö (Bildbeskrivning med stödfrägor) 124 Wortkunde V (St ) A Schreib die fehlende Wörter. (Luckmeningar) 125 B Falsch oder richtig? (Läsförstäelse) 126 C Was gehört zusammen? (Matching av "smäord") 126 D Schreib das richtige Fragewort. (Flervalsuppgift med frägeord) 126 E Was bedeuten die fettgedruckten Wörter? (Översättning tili svenska) 127 F Motsatsord (Avskrivning med ändringar) 128 8

Innehäll. PQI Inspelad övning Grammatikram eller översikt

Innehäll. PQI Inspelad övning Grammatikram eller översikt Innehäll PQI Inspelad övning Grammatikram eller översikt 1 Guten Tag! 001 Presentation: Hälsa och presentera sig pä tyska 13 002 Rollspel: Presentera sig med tyskt namn och hemort 13 003 Intervju: Att

Läs mer

Deutsche Grammatik, Siebte Klasse

Deutsche Grammatik, Siebte Klasse Deutsche Grammatik, Siebte Klasse Dein Name: Innehåll Begrepp Sid. 1 Bestämd artikel Sid. 2 Vasasskolan 180829 Alexandra Saupe Obestämd artikel Sid. 2 Personliga pronomen i nominativ och ackusativ Sid.

Läs mer

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11)

Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Inför tyskaprov åk 7 vecka 47 (17/11) Provet kommer att bestå av fyra delar: ordkunskap, grammatik, läsförståelse och skrivande. Ordkunskap De texter ur kapitel 1 och 2 som vi arbetat med och de glosor

Läs mer

Deutsche Grammatik, Achte Klasse

Deutsche Grammatik, Achte Klasse Deutsche Grammatik, Achte Klasse Dein Name: Innehåll Begrepp Sid. 1 Bestämd artikel Sid. 2 Vasaskolan 1800905 Alexandra Saupe Obestämd artikel Sid. 2 Personliga pronomen i nominativ, ackusativ och dativ

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN TYSKA. Durch die Blumen (lätt) Ordkunskap Välj ut 10 av orden/fraserna nedan och sätt ihop en dialog på tyska!

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN TYSKA. Durch die Blumen (lätt) Ordkunskap Välj ut 10 av orden/fraserna nedan och sätt ihop en dialog på tyska! ARBETSBLAD PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Durch die Blumen (lätt) Ordkunskap Välj ut 10 av orden/fraserna nedan och sätt ihop en dialog på tyska! Deutsch etwas

Läs mer

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16

2. Setz die passende Verbform ein! (2 Punkte pro richtige Form!) / 16 Test nach Kapitel 2 in På svenska! Namn: 1. Ergänze die fehlenden Verbformen, je 0,5 Punkte pro richtige Form! /40 Infinitiv Imperativ Präsens Präteritum Perfekt kosta ha ringa va(ra) köpa springa gå hälsa

Läs mer

TY 7. Skriv läxan här: 2 Svaga/Starka verb i presens. 3 Auf der Post. 4 Ackusativobjekt /möchten/verb i presens 5-6 Am Kiosk. 7 PROV! Am Donnerstag!

TY 7. Skriv läxan här: 2 Svaga/Starka verb i presens. 3 Auf der Post. 4 Ackusativobjekt /möchten/verb i presens 5-6 Am Kiosk. 7 PROV! Am Donnerstag! TY 7 Auf der Post Am Kiosk Woche 2-8 Syfte: Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter Formulera sig och kommunicera i tal och skrift Använda språkliga strategier, t.ex. gester, mimspel,

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 21. Mai 2011 Fragen zu den Nachrichten Fußball 1. Wie oft ist die Deutsche Damenmannschaft schon Weltmeister geworden? a) Einmal b) Zweimal c) Dreimal 2. Wie heißt die Trainerin?

Läs mer

35 1. Presentation av ämnet i åk. 7. 2. Önskemål att arbeta med i Ty7, skriva. 3. Kap. 1 i textboken. 4. Rep. av verbböjning i presens, göra spelkort.

35 1. Presentation av ämnet i åk. 7. 2. Önskemål att arbeta med i Ty7, skriva. 3. Kap. 1 i textboken. 4. Rep. av verbböjning i presens, göra spelkort. VECKA AKTIVITET 35 1. Presentation av ämnet i åk. 7. 2. Önskemål att arbeta med i Ty7, skriva. 3. Kap. 1 i textboken. 4. Rep. av verbböjning i presens, göra spelkort. 36 1. Rep. av kapitel 1. 2. Träna

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV07 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 7: DIE PIZZA

Läs mer

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde...

Hallo und herzlich willkommen zu Unsere Hitliste! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde... SÄNDNINGSDATUM: 2007-11-20 MANUS: DAGMAR PIRNTKE PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG Musik & Co. Programmanus... Ronja,... Hallo und herzlich willkommen zu! Ich bin Niklas, und hier sind meine vier Freunde......

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 1: PAPAS BANK

Läs mer

Alles Deutsch oder was? 7 Übungen Läraranvisning Textview. Verksnummer: 40208

Alles Deutsch oder was? 7 Übungen Läraranvisning Textview. Verksnummer: 40208 Alles Deutsch oder was? 7 Übungen Läraranvisning Textview Verksnummer: 40208 Läraranvisningens innehåll Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den pedagogiskt

Läs mer

Årskurs 9 Att öva på inför provet onsdagen 14 december 2016

Årskurs 9 Att öva på inför provet onsdagen 14 december 2016 Grammatik: SUBSTANTIV Substantiv är ord för människor, djur och saker. Alla substantiv skrivs med STOR begynnelsebokstav i det tyska språket. T.ex Junge pojke Frau kvinna Auto - bil der/die/ das Bestämd

Läs mer

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss.

Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. Välkommen till! Vi hoppas att du ser fram emot att lära dig ännu mera tyska. För att det ska gå så bra som möjligt får du här några tips från oss. BOKENS UPPBYGGNAD Mahlzeit C består av fyra sektioner.

Läs mer

Deutsche Grammatik, 9. Klasse Dein Name:

Deutsche Grammatik, 9. Klasse Dein Name: Deutsche Grammatik, 9. Klasse Dein Name: Innehåll Bestämd artikel Sid. 2 Obestämd artikel Sid. 2 Personliga pronomen i nominativ, ackusativ och dativ Sid. 3 Possessiva pronomen i nominativ, ackusativ och

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103258/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD

Läs mer

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08

TYSKA. Mango, das Zebra. Baby-Tiere. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen ARBETSBLAD 2007/08 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung trocken beginnen die Regenzeit Viele kleine Zebras werden geboren. zum Beispiel erst ein

Läs mer

Praktikuppdrag 8-21 februari

Praktikuppdrag 8-21 februari Intervju (förberett och klart onsdag v. 8) Boka in en tid för intervju med någon ansvarig på din praktikplats. Be att få sitta på en lugn plats där ni inte blir störda. Förbered dina frågor noggrant innan

Läs mer

Välkommen till MAHLZEIT!

Välkommen till MAHLZEIT! Välkommen till MAHLZEIT! Du ska nu börja arbeta med ett nytt språk tyska. För att det ska gå så bra som möjligt vill vi ge dig några tips. BOKENS UPPBYGGNAD Mahlzeit A består av åtta olika sektioner. Varje

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 2:

Läs mer

4 Fritid. 1 De tycker om att gå på restaurang. a Skriv under bilderna! Schreiben Sie unter die Bilder: Was machen die Personen?

4 Fritid. 1 De tycker om att gå på restaurang. a Skriv under bilderna! Schreiben Sie unter die Bilder: Was machen die Personen? Fritid nach Freizeitinteressen fragen und darauf antworten eine Vermutung äußern Kurzantworten Wochentage und Tageszeiten einen Vorschlag machen, annehmen und ablehnen Einladung sich für etwas bedanken

Läs mer

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule

ARBETSBLAD. KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule ARBETSBLAD PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101546/TV39 KORTFILMSKLUBBEN TYSKA Bamboule Vokabeln und Phrasen (lätt) Wähle 10 von den Vokabeln/Phrasen aus und schreibe

Läs mer

Grammatikübungsbuch Schwedisch

Grammatikübungsbuch Schwedisch Grammatikübungsbuch Schwedisch Bearbeitet von Lothar Adelt, Irmela Adelt 1. Auflage 2011. Taschenbuch. 160 S. Paperback ISBN 978 3 87548 578 3 Format (B x L): 14,8 x 21,3 cm Gewicht: 252 g Weitere Fachgebiete

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Vokabeln zur Sendung einen mit einem verkuppeln auf etwas pochen

Läs mer

I tyskan böjs substantiv i kasus: nominativ, ackusativ, som grundform ( Nennform ) vid subjekt vid subjektiv predikatsfyllnad och subjektivt

I tyskan böjs substantiv i kasus: nominativ, ackusativ, som grundform ( Nennform ) vid subjekt vid subjektiv predikatsfyllnad och subjektivt Substantiv ti Kasus I tyskan böjs substantiv i kasus: nominativ, ackusativ, dativ och genitiv. Nominativ: som grundform ( Nennform ) vid subjekt vid subjektiv predikatsfyllnad och subjektivt predikativt

Läs mer

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon

Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon PROGRAMNR: 103055/tv5 SÄNDNINGSDATUM: 2013-05-05 PRODUCENT: GEORG GÖTMARK PEDAGOG: MINETTE HANSSON KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE FACEBOOK: UR TYSKA Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra

Läs mer

Genau! 3 Arbetsboken Läraranvisning Textview. Verksnummer: 31651

Genau! 3 Arbetsboken Läraranvisning Textview. Verksnummer: 31651 Genau! 3 Arbetsboken Läraranvisning Textview Verksnummer: 31651 Läraranvisningens innehåll Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den pedagogiskt anpassade

Läs mer

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3.

SchwedenQuiz. Quiz & Spiele. Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. PRODUCENTER: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Was weißt du über Schweden? (frågeformulär) 3. Lösungen PRODUCENTER: 1. Vokabeln zur Sendung eher unbekannt schwierig auf dem Lande

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den femte episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-17 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV5 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 5: DER SCHLÜSSEL

Läs mer

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej!

Hej! God morgon! Tjänare! Hejsan! 1 Hej! Hej! sich egrüßen nach Namen und Herkunft fragen das Alphaet uchstaieren sich selst und jemand anderen vorstellen Sprachkenntnisse nach der Bedeutung eines Wortes fragen sich veraschieden Ländernamen 1

Läs mer

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Unsere Hitliste. Musik & Co. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Inhaltsfragen und Top 5 (röstningsmall) 3. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied

Läs mer

Lektion. 1Hej! Vad heter du? Sprachkurs Schwedisch, Buch 2012 Hueber Verlag, Ismaning, ISBN 978-3-19-215308-2

Lektion. 1Hej! Vad heter du? Sprachkurs Schwedisch, Buch 2012 Hueber Verlag, Ismaning, ISBN 978-3-19-215308-2 1Hej! Vad heter du? 1 Hej! Vad heter du? Dialog 1 Lektion 1 2 Familie Müller aus Deutschland hat ein Ferienhaus in einem Feriendorf in Schweden gemietet. Klaus Müller unter hält sich mit seinem schwedischen

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch SÄNDNINGSDATUM: 20130316 Nachrichten auf Deutsch 16. März 2013 Fragen zu den Nachrichten Pass 1. Wofür müssen sich 3.300 junge Menschen in Deutschland entscheiden? a) Für einen Sprache. b) Für einen Pass.

Läs mer

2. Vad handlar avsnittet om? Läroplanen säger: Förstå och tolka innehållet i talat språk ( ). 3. Ord och fraser

2. Vad handlar avsnittet om? Läroplanen säger: Förstå och tolka innehållet i talat språk ( ). 3. Ord och fraser ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-15 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV09 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 9: DIE WAHL Hej!

Läs mer

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4

ENGELSKA ÅRSKURS 3 ÅRSKURS 4 ENGELSKA ÅRSKURS 3 - utveckla ett intresse för engelska språket. - lära sig att uppfatta, förstå och våga tala engelska och agera enligt individuell förmåga. - göra sig förstådda i för dem nära och vardagliga

Läs mer

Tala: die Schule und der Stundenplan. Skriva: kennen lernen (träna perfekt) Drama: Levon lernt Svetlana kennen

Tala: die Schule und der Stundenplan. Skriva: kennen lernen (träna perfekt) Drama: Levon lernt Svetlana kennen Mein Berlin Levon Mitt Berlin Levon Läsa Ordkunskap Höra Skriva/översätta Tala/samtala Drama I det här avsnittet ingår: Höra: Levon stellt sich vor Tala: die Schule und der Stundenplan Läsa: Stundenplan

Läs mer

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK

KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK KOMMUNAL KURSPLAN B-SPRÅK C-SPRÅK B- OCH C-SPRÅK - TYSKA / FRANSKA Kraven på goda språkkunskaper ökar ständigt. Att lära sig kommunicera på främmande språk - lyssna, tala, läsa och skriva, är en väsentlig

Läs mer

Fußball und Skate. Eliteschule - Training - trainieren - Sport - Verein - Fußballerin - laufen - skaten - schwimmen - Fahrrad fahren

Fußball und Skate. Eliteschule - Training - trainieren - Sport - Verein - Fußballerin - laufen - skaten - schwimmen - Fahrrad fahren PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN PROGRAMNUMMER: 68010367007 SÄNDNINGSDATUM: 2015-10-18 Fußball und Skate Vad gillar tyska ungdomar för sporter? Programledare Merih Ugur träffar tjejerna

Läs mer

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1

Leroy. Teil 1. A R B E T S B L A D PROGRAMNR / tv1 Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Über den Film/Om filmen 2. Vokabeln zur Sendung und Worterklärungen 3. Ideenkiste (auf Deutsch) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Über den Film/Om filmen über den Film ist

Läs mer

Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD. Nummer der Übung

Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD. Nummer der Übung CD Hueber Verlag, Ismaning https://shop.hueber.de/de/javisst-cd-zum-kb.html ISBN 978-3-19-055405-8 track02 Hörbeispiel Nummer des Tracks auf der CD Übung Ö1 Nummer der Übung Grammatikteil slide1 Nummer

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Die Familie 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN

WiLlk. VÄLKo. WiLlkommen. VÄLkOMMEN VÄLKo VÄLkOMMEN WiLlkommen WiLlk eld Tunré 2015 Dschinn-Fire kommer till Sverige mellan Metallsvenskan 2015 och Eld & Järn i Gruvparken En unik chans för dig som tar hand om historiska platser i järnhistorias

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-10 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV4 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 4: DIE TÜR Hej!

Läs mer

Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över.

Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. DEL 1 HITTA HEM Dra streck mellan det tyska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Finde zurück nach Hause Wo bin ich Bauernhof Bahnhof rechts Zug Entschuldigung

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 5. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 5. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung in Bezug auf demütigend

Läs mer

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet - Öppning Svenska Tyska Bäste herr ordförande, Sehr geehrter Herr Präsident, Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare,

Läs mer

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi.

Ich bin der Jens ich bin der Jens Jansen ich bin hier der Vater der Familie von Mette, Gesa, Helge, Sonja und jetzt auch von Sofi. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-14 REPORTER/PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Alltså i början hade jag jättehemlängtan. Jag tänkte hela tiden: Vad gör jag här? Vad håller jag på med?

Läs mer

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18

Innehållsförteckning till Svenska Online. Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 Innehållsförteckning till Svenska Online Adress: www.sweol.se Uppdaterat 2011 01 18 ABC kapitel 1, Alfabetisering 1 Skriv bokstaven a/a Se och lyssna Mus 2 Skriv bokstaven b/b Se och lyssna Mus 3 Skriv

Läs mer

TYSKA, KORT LÄROKURS, skriftlig del

TYSKA, KORT LÄROKURS, skriftlig del TYSKA, KORT LÄROKURS, skriftlig del 3.10.2016 Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-24 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV6 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 6: DAS DATE Hej!

Läs mer

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...

Akademiker Öppning. Öppning - Introduktion. I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... - Introduktion I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera... Allmän öppning för en uppsats/avhandling In diesem Aufsatz / dieser Abhandlung / dieser Arbeit werde ich... untersuchen

Läs mer

Schwedisch A1, 2. Februar 2017 S. 1/9

Schwedisch A1, 2. Februar 2017 S. 1/9 Schwedisch A1, 2. Februar 2017 S. 1/9 Ihr Name (Druckbuchstaben): Aufgabe 1: Die Nominalphrase Substantiv(, Adjektiv) und Artikelwort. max..../24 Schreiben Sie die Übersetzungen in die darunterstehenden

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch

Nachrichten auf Deutsch Nachrichten auf Deutsch 24. November 2009 Fragen zu den Nachrichten Der Tod von Robert Enke Wer war Robert Enke? 1) Ein Nationaltorwart 2) Ein Politiker 3) Ein Musiker An was litt Robert Enke? 1) An einem

Läs mer

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel?

Resa Logi Logi - Hitta boende Svenska Tyska Wo kann ich finden? ... ein Zimmer zu vermieten? ... ein Hostel? ... ein Hotel? - Hitta boende Var hittar jag? Fråga om vägen till olika former av boenden Wo kann ich finden?... ett rum att hyra?... ein Zimmer zu vermieten?... ett vandrarhem?... ein Hostel?... ett hotell?... ein Hotel?...

Läs mer

Resa Logi Logi - Hitta boende Tyska Svenska Var hittar jag? ... ett rum att hyra? ... ett vandrarhem? ... ett hotell? ... ett bed-and-breakfast?

Resa Logi Logi - Hitta boende Tyska Svenska Var hittar jag? ... ett rum att hyra? ... ett vandrarhem? ... ett hotell? ... ett bed-and-breakfast? - Hitta boende Wo kann ich finden? Fråga om vägen till olika former av boenden Var hittar jag?... ein Zimmer zu vermieten?... ett rum att hyra?... ein Hostel?... ett vandrarhem?... ein Hotel?... ett hotell?...

Läs mer

ARBETSBLAD TYSKA. Musik PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN PROGRAMNUMMER: SÄNDNINGSDATUM:

ARBETSBLAD TYSKA. Musik PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN PROGRAMNUMMER: SÄNDNINGSDATUM: PRODUCENT: THÉRÈSE AMNÉUS ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN PROGRAMNUMMER: 68010367005 SÄNDNINGSDATUM: 2015-10-11 Musik Vilken musik är ppulär i Tyskland? Prgramledare Merih Ugur åker till Berlin ch frågar ungdmar

Läs mer

Ich rufe Sie morgen um zehn an!

Ich rufe Sie morgen um zehn an! KAPITEL Ich rufe Sie morgen um zehn an! L = Frau Lindholm, Borlänge B = Herr Baumeister, Hannover B: Hallo, Frau Lindholm! Wie geht s? L: Hallo, Herr Baumeister! Danke, gut, und Ihnen? B: Danke, auch gut.

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 6. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 6. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung das Waisenhaus -er die

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011

Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Nachrichten auf Deutsch 09. April 2011 Fragen zu den Nachrichten Mobbing 1. Was ist isharegossip? a) Eine Internetseite von Lehrern für Schüler.. b) Eine Internetseite mit Musikvideos. c) Eine Internetseite,

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung verklemmt Du Penner!

Läs mer

Genau!-serien + LGR 11

Genau!-serien + LGR 11 Genau!-serien + LGR 11 Det centrala innehållet i kursplanerna för moderna språk sammanfattas kort i 17 punkter. Vårt läromedel Genau! är skrivet med den nya kursplanen i åtanke. Här visar vi med olika

Läs mer

Musik für jede Laune. Sag s mir!

Musik für jede Laune. Sag s mir! Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 4. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das Lieblingslied -er etwas vorstellen das Mitglied -er favoritlåt presentera något medlem

Läs mer

Grammatik 1 Kapitel 01

Grammatik 1 Kapitel 01 Grammatik 1 Kapitel 01 Börja med att läsa igenom följande: 1. Vad är grammatik? Ordet grammatik kan avse A. en BOK (t.ex: Freund/Sundqvist. Tysk gymnasiegrammatik. Natur och Kultur Freund/Sundqvist. Tysk

Läs mer

Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter

Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter Einstufungstest Välkomna! Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 1. Vokabeln zur Sendung der Zwitter - baff! prollig überholt Schiss

Läs mer

FoU-projekt ETA/AJN

FoU-projekt ETA/AJN FoU-projekt 2015-2017 ETA/AJN Hur förstår elever objektet? En undersökning om hur elever förstår och lär sig att tillämpa grammatiska strukturer vid språkinlärning. Bakgrund Teori > praktik Inlärda strukturer

Läs mer

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt

Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt - Allgemeines Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Fragen, ob Gebühren anfallen, wenn man in einem bestimmten Land Geld abhebt Vad är avgifterna om jag använder bankautomater

Läs mer

MUSIK. Woche Montag Dienstag Donnerstag 2. Übersetze! Die Fantastischen Vier- Fakten DFV S Fakten können

MUSIK. Woche Montag Dienstag Donnerstag 2. Übersetze! Die Fantastischen Vier- Fakten DFV S Fakten können Ty åk 8 MUSIK Syfte LGR 11: Du ska förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter Du ska formulera dig och kommunicera i tal och skrift Du ska använda språkliga strategier för att förstå

Läs mer

Türkisch für Anfänger

Türkisch für Anfänger Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen 1. Vokabeln zur Sendung der Schrägstrich -e

Läs mer

Und täglich grüßt das Murmeltier Min dag som murmel. 16.1 Einleitung... 2. 16.2 Lektion 16: Und täglich grüßt das Murmeltier... 2

Und täglich grüßt das Murmeltier Min dag som murmel. 16.1 Einleitung... 2. 16.2 Lektion 16: Und täglich grüßt das Murmeltier... 2 Schwedisch für Anfänger A1 Lernheft 16 Und täglich grüßt das Murmeltier Min dag som murmel Inhaltsverzeichnis: 16.1 Einleitung... 2 16.2 Lektion 16: Und täglich grüßt das Murmeltier... 2 16.2 Aussprache:

Läs mer

Facit till övningsbok D

Facit till övningsbok D Facit till övningsbok D SEKTION Sagan om ringen National Treasure: Book of Secrets Pirates of the Caribbean 4 Fenixorden Harry Potter 5 Sweeney Todd 6 Den gyllene kompassen 7 Quantum of Solace Bond Anna

Läs mer

Meine Familie und mein Freund Lukas

Meine Familie und mein Freund Lukas Tyska år 7 ht 2014 Meine Familie und mein Freund Lukas ARBETSOMRÅDE Familj och vänner är något av det viktigaste som finns här i världen. Glädjen man känner när man får åka på utflykter med sin familj

Läs mer

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar.

Jonathan Hedlund heter jag, är 20 år och jobbar här i Zürich som au pair för tre killar. SÄNDNINGSDATUM: 2006-11-07 PRODUCENT: ANGELICA ISRAELSSON Abenteuer Ausland Programmanus Torsdag idag, som vanligt pannkaksdag och det blir en del pannkakor, 100 stycken typ Nä, men pannkakor tycker de

Läs mer

ANNIKA KARNLAND CHRISTINE HOFBAUER JOAKIM VASILIADIS ANDERS ODELDAHL. Lieber Deutsch 2.0 LÄRARHANDLEDNING

ANNIKA KARNLAND CHRISTINE HOFBAUER JOAKIM VASILIADIS ANDERS ODELDAHL. Lieber Deutsch 2.0 LÄRARHANDLEDNING ANNIKA KARNLAND CHRISTINE HOFBAUER JOAKIM VASILIADIS ANDERS ODELDAHL r Lieber Deutsch 2.0 1 LÄRARHANDLEDNING ISBN 978-91-47-12131-1 2004 (första uppl.), 2016 (andra uppl.), Christine Hofbauer, Annika Karnland,

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-08 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV08 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 8: DER BRIEF

Läs mer

Mahlzeit C Textbok Läraranvisning Textview. Verksnummer: 31320

Mahlzeit C Textbok Läraranvisning Textview. Verksnummer: 31320 Mahlzeit C Textbok Läraranvisning Textview Verksnummer: 31320 Läraranvisningens innehåll Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den pedagogiskt anpassade

Läs mer

v ~f-s/; ~>j/,w~~ Prov i Nybörjarkurs Il i tyska torsdagen den 31 maj 2012, kl 'l k> Avdelningen för tyska

v ~f-s/; ~>j/,w~~ Prov i Nybörjarkurs Il i tyska torsdagen den 31 maj 2012, kl 'l k> Avdelningen för tyska v ~f-s/; ~>j/,w~~ ~ w ~-..,.. ~. "... 'l k> '\-'/) + r::;~ Stockholrn.s universitet Avdelningen för tyska PROVET BESTÅR AV 14 UPPGIFTER! Markera grupptillhörighet: Jag gick i 0 Annas grupp 0 Louise grupp.

Läs mer

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat - Vid entrén Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_ till _[tid]_. Göra en reservation Ett bord för _[antal personer]_, tack. Fråga efter ett bord Accepterar ni kreditkort? Fråga om

Läs mer

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat - Vid entrén Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren. Göra en reservation Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte. Fråga efter ett bord Kann ich

Läs mer

Deutsche Hits. Diese Arbeitsblätter gibt es:

Deutsche Hits. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Top 5 (röstningsmall) 3. Übersetze die Zitate! 4. Was meinst du? (ord och uttryck för att diskutera musik) 5. Lösungen 1. Vokabeln zur Sendung das

Läs mer

Genomgång av olika färdsätt som: mit Flug, mit Boot, mit Zug, som uppvärmning inför kap. 2A om flygplats och flygresor.

Genomgång av olika färdsätt som: mit Flug, mit Boot, mit Zug, som uppvärmning inför kap. 2A om flygplats och flygresor. VECKA AKTIVITET 35 Futurum, rep. Kap 1: Om språkkurs i Lindau: Gewitter. Vi arbetar med fikt. Pernilla och Pedro som åker till Lindau, kombinerar det med futurum. Genomgång av olika färdsätt som: mit Flug,

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland In der Stadt 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag bor i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium

Läs mer

Facit till övningsbok C

Facit till övningsbok C Facit till övningsbok C SEKTION Richtig peinlich ist es, wenn man lügt und die Freunde das merken. Dann weiß man gar nicht, was man sagen soll. Oliver i klass 0 B. Selines kompis Bianca frågade Seline

Läs mer

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter

Välkomna! Einstufungstest. Aufgabenblätter Einstufungstest Aufgabenblätter Mit Hilfe dieser Bögen können Sie jetzt in einen Schwedischkurs eingestuft werden, der Ihrem Kenntnisstand entspricht. Zum Einstufungstest gehören Aufgabenblätter und Antwortblätter.

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-22 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: JOHAN POPPEN PROGRAMNR: 103258/TV10 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE DER BANKRAUB EPISOD 10: DIE FLUCHT

Läs mer

Annika Karnland Monica Sällberg-Svensson Lena Gottschalk HALLO! Alles. Deutsch. oder was?

Annika Karnland Monica Sällberg-Svensson Lena Gottschalk HALLO! Alles. Deutsch. oder was? Annika Karnland Monica Sällberg-Svensson Lena Gottschalk Alles HALLO! Deutsch oder was? 8 isbn 978-91-47-12083-3 2016 Annika Karnland, Monica Sällberg-Svensson, Lena Gottschalk, Anders Lidén och Liber

Läs mer

Jurtor-by på JUVENGÅRD

Jurtor-by på JUVENGÅRD Jurtor-by på JUVENGÅRD SÅ FINA OCH FRÄSCHA SÅ ATT DE STRÅLAR SOM STJÄRNOR MOT HIMLEN Jurtor-by, Sida 1 Äntligen står de på vår äng - så fina och fräscha så att de strålar som stjärnor mot himlen - våra

Läs mer

301 Tage, Deutschland

301 Tage, Deutschland 301 Tage, Deutschland Das Essen 300 und 1 Tag, Deutschland! Hejsan, jag heter Elin Vorbrodt och jag i den lilla staden Blosswitz som ligger här i Tyskland och jag går och pluggar på ett gymnasium i Riesa.

Läs mer

Anders Odeldahl Zandra Wikner-strid

Anders Odeldahl Zandra Wikner-strid Anders Odeldahl Zandra Wikner-strid 1 ISBN 978-91-47-90886-8 2014 Anders Odeldahl, Zandra Wikner-Strid och Liber AB Redaktör: Göran Lundqvist Formgivare: Eva Jerkeman Produktion: Anna Törnqvist-Göpel Mångfaldigande:Trudani

Läs mer

Der Sprung 4 WOCHE DET HÄR SKA DU ARBETA MED: DU KOMMER LÄRA DIG: LÄXA: St 3 Sevärdheter i Berlin

Der Sprung 4 WOCHE DET HÄR SKA DU ARBETA MED: DU KOMMER LÄRA DIG: LÄXA: St 3 Sevärdheter i Berlin Planering Tyska så 9 ht 2012 Ansvarig lärare: Anna Renberg anna.renberg@live.upplandsvasby.se Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Vardagliga situationer, intressen, personer,

Läs mer

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 2. Diese Arbeitsblätter gibt es:

TYSKA. Türkisch für Anfänger. Teil 2. Diese Arbeitsblätter gibt es: Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Ideenkiste (auf Deutsch) 3. om serien (på svenska) 4. Basarbetsblad (på svenska) 5. Theater spielen Teil 1 1. Vokabeln zur Sendung ausgeglichen

Läs mer

Skrivning i fonetik. För Tyska kl Namn: Personnummer:

Skrivning i fonetik. För Tyska kl Namn: Personnummer: Linköpings Universitet Institutionen för språk och kultur Tyska 1 / ht 99 / Per Simfors Skrivning i fonetik För Tyska 1 1999-11-22 kl 8-10 Namn: Personnummer: Lycka till! 1) Skriv som vanlig text: (12)

Läs mer

Reisen Unterwegs. Unterwegs - Ort. Jag har gått vilse. Du weißt nicht, wo Du bist

Reisen Unterwegs. Unterwegs - Ort. Jag har gått vilse. Du weißt nicht, wo Du bist - Jag har gått vilse. Du weißt nicht, wo Du bist Kan du visa mig var det är på kartan? Nach einem bestimmten auf der Karte fragen Var kan jag hitta? Nach einem bestimmten fragen... en toalett? Zimmer...

Läs mer

Antal filmklipp. Sfi - steg

Antal filmklipp. Sfi - steg 1. Alfabetet, uttal 8 Alfabetet Övning 1-11, Modul 1 2. Enkla ord och meningar 28 3. Att hälsa och presentera sig 10 Hälsningsfraser och avskedsfraser Övning 1-12, Modul 1 4. Tema Mat 8 Mat Övning 1-6,

Läs mer

Eine haarige Verwandlung

Eine haarige Verwandlung PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG T Y S K A Diese Arbeitsblätter gibt es: 1. Vokabeln zur Sendung 2. Aufgaben zur Sendung 3. das Spiel 4. Lärartips: Laufdiktat PRODUCENT: KRISTINA BLIDBERG T Y S K A 1. Vokabeln

Läs mer

Var kan jag hitta formuläret för? Var kan jag hitta formuläret för? Fragen wo man ein Formular findet

Var kan jag hitta formuläret för? Var kan jag hitta formuläret för? Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Var kan jag hitta formuläret för? Var kan jag hitta formuläret för? Fragen wo man ein Formular findet När var ditt [dokument] utfärdat? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Vart var

Läs mer

Antal filmklipp. Sfi - steg

Antal filmklipp. Sfi - steg 1. Alfabetet, uttal 8 Alfabetet Övning 1-11, Modul 1 2. Enkla ord och meningar 29 3. Att hälsa och presentera sig 10 Hälsningsfraser och avskedsfraser Övning 1-12, Modul 1 4. Tema Mat 8 Mat Övning 1-6,

Läs mer

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011

Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Nachrichten auf Deutsch 12. März 2011 Fragen zu den Nachrichten Feiern in Deutschland 1. Was wurde gerade in Deutschland gefeiert? a) Wiedervereinigung. b) Karneval. c) Weihnachten. 2. Wie nennt man diese

Läs mer

Metallmaßstäbe RL. Inhaltsverzeichnis

Metallmaßstäbe RL. Inhaltsverzeichnis Metallmaßstäbe RL Inhaltsverzeichnis Metallmaßstäbe RL 2 Technische Daten für Metallmaßstäbe RL 3 RL-100-1 3 RL-100-1-LED 4 RL-100-2 4 RL-100-2-LED 5 RL-212-1 5 RL-212-1-LED 6 RL-212-2 6 RL-212-2-LED 7

Läs mer