lyfte Tidningen för dig som är medlem Golfäventyr KONSTEN ATT PRATA MED BARN Maxa din löpträning med Szalkai

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lyfte Tidningen för dig som är medlem Golfäventyr KONSTEN ATT PRATA MED BARN Maxa din löpträning med Szalkai"

Transkript

1 Tidningen för dig som är medlem KUNSKAP OCH INSPIRATION SEDAN 1994 NR 2/2014 Joanne Elphinston lyfte Hellner Maxa din löpträning med Szalkai Gör det svåra enklare Golfäventyr ska locka fler unga NY BOK UTGES I APRIL SVARA SENAST 4 APRIL KONSTEN ATT PRATA MED BARN 1

2 PERIODENS BOK Stabilitetsträning prestationshöjande och skadeförebyggande Inom varje idrottsgren finns det idrottare som har en överlägsen teknik. De utmärker sig genom att deras rörelser är vackra och inte tycks vara ansträngande. I den här periodens utvalda bok får du veta varför strukturerad stabilitetsträning är avgörande för effektiva och framgångsrika idrottsprestationer oavsett vilken nivå du befinner dig på. Sjukgymnasten Joanne Elphinston, är drivande och utvecklande inom området stabilitetsträning och har nu utvecklat och uppdaterat sin bok Total stabilitetsträning, vars första upplaga kom Förutsättningar för optimala prestationer Byggstenarna stabilitet, rörlighet, symmetri och balans utgör grunden för att utveckla rörelser och förebygga skador. Om du aktiverar rätt muskler, i rätt tid och i rätt ordning, ökar dina chanser att uppnå din maximala fysiska potential. Vare sig du är tränare, sjukgymnast, idrottsvetare eller idrottare ger den här nya utgåvan av den banbrytande Total stabilitetsträning sakkunnig, praktiskt användbar kunskap och djupare förståelse av rörelsekvalitet och dess betydelse för hälsa och prestation. Ur innehållet: Lär dig att förstå och analysera rörelser inom idrott med hjälp av tydliga, enkla principer. Upptäck funktionell krafthantering och hur den kan bidra till relevanta och effektiva övningar för din idrott. Förstå varför en del stabilitetsövningar passar perfekt för vissa idrotter men kan var skadliga för andra. Identifiera fysiska hinder och skapa uthållig, elastisk rörelse. Rör dig ledigt och effektivt med större självmedvetenhet och bättre balans. Lär dig hur du kan utveckla ett samordnat program för rörlighet, kontroll, koordination och balans och hur du systematiskt kan bygga upp det med progression. Skapa en smidig övergång från rehabilitering till prestation. Webbplats med filmade övningar och instruktioner Boken Total stabilitetsträning är illustrerad med fotografier och teckningar i färg som tydligt förklarar teorier och övningar. Till boken hör också en webbplats med cirka 100 filmade övningar. 2

3 PERIODENS BOK SVARA SENAST 4 APRIL EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS DENNA PERIOD: ORDINARIE PRIS: 399:- 329:- Intervju och föreläsning På sidan 10 i denna tidning berättar Joanne mer om JEMS och sitt arbete. Den 29 april kl 18:00 på GIH i Stockholm kan du också möta henne då hon genomför en kombinerad föreläsning och lansering av boken. Mer info och anmälan: TITEL: Total stabilitetsträning UTGIVEN: 2014, mjukband, 384 sidor ART NR: :-- Om författaren: Joanne Elphinston är en internationell föreläsare, sjukgymnast, författare och konsult inom elitidrott och scenkonst. I mer än tjugo år har hon utvecklat och använt sin unika metod och teori för idrottare på internationell nivå inom många olika idrotter. Till Elphinstons uppdragsgivare hör bland annat brittiska olympiska kommittén, OS- och VM-medaljörer inom både sommar- och vinteridrotter, professionella musiker och danskompanier. Hennes metod för samordnad rörelse (JEMS Joanne Elphinston Movement Systems) har en avgörande betydelse för yrkesutövning och nya perspektiv inom rehabilitering, träning, hälsa och prestation. Joanne om boken: Bokens målgrupp? Från början var huvudsyftet att överbrygga gapet mellan tränare, aktiva och andra som arbetar med den aktiva och den medicinska delen. Förhoppningen är att den nya svenska versionen kommer att väcka intresse hos många som inte är aktiva, precis som den engelska har gjort. Skillnaden mellan denna och förra versionen? Den nya boken innehåller ett nytt kapitel om funktionell krafthantering. Det knyter ihop de andra kapitlen. Dessutom har vi kompletterat boken med filmade övningar så att man kan se hur övningarna ska utföras. 3

4 SIMNING/ORIENTERING Simlinjen Svenska Simförbundets utvecklingstrappa Simlinjen visar hur en optimal och långsiktig simutveckling bör se ut baserat på erfarenhet, forskning och framtidsanalys. Utvecklingstrappan består av åtta stadier och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för planering av en simmares långsiktiga karriär, oavsett om han eller hon riktar in sig mot elitidrott eller motion och hälsa. Simlinjen vänder sig till alla som är involverade i svensk simning, både aktivitets- och organisationsledare, och ingår som utbildningsmaterial i alla simläraroch simtränarutbildning. UTGIVEN: 2014, mjukband, 149 sidor PROJEKTLEDARE: Henrik Forsberg ART NR: :- Simlärarboken ART NR: :- Maxa din simträning ART NR: MEDLEMS- PRIS: 99:- Simteknik, från vattenvana till fyra simsätt, dvd ART NR: :- 290-kommunersprojektet För tredje året i rad erbjuder Svenska Orienteringsförbundet landets alla idrottslärare möjligheten att fortbilda sig i ämnet kartkunskap/orientering. Foto: Karin Bysell Största delen av fortbildningstillfället består av praktiska övningar som läraren kan ta med tillbaka till skolan och köra själv. Under 2014 finns även en Steg 2 utbildning (en fördjupning) där det erbjuds ännu fler praktiska tips, bland annat orientering med moderna hjälpmedel och purple pen, samt hjälp med betygsbedömning. Läs mer på: Vid frågor kontakta: Orientera i skolan gör det enkelt, roligt och pedagogiskt FÖRFATTARE: Anita Wehlin ART NR: :- Hitta rätt en introduktion till karta och kompass FÖRFATTARE: Lasse Hogedal, Lars Greilert ART NR: :- Kartteckenstafett att lära in karttecken FÖRFATTARE: Svenska Orienteringsförbundet ART NR: :- 4

5 GOLF Golfäventyret ska locka fler barn och ungdomar Golfen har en historia av 100 års rak uppgång. Från slutet av 80-talet till mitten av 2004 hade vi en enormt brant uppgång, men därefter har intresset dalat. Det vi saknar är barn, ungdomar och unga vuxna som spelar mycket. Därför måste vi som idrott vara minst lika bra som andra idrotter för att locka barn och ungdomar. Det säger Carl Gustavsson, elitutvecklare på Svenska Golfförbundet. Carl är en av författarna till det nya utbildningsmaterialet Golfäventyret som är framtaget just med syfte att få fler barn och ungdomar att börja med golf, men framför allt att stanna kvar i idrotten. Steg ett har varit att ta fram det här materialet som är anpassat till barn. Träningen måste vara meningsfull och intressant på deras nivå, förklarar Carl Gustavsson. Golfäventyret vänder sig i första hand till barn och deras föräldrar, i andra hand till ledare och tränare. Materialet består av en bok och en webb med rörliga bilder och är tänkt att fungera som en personlig utvecklingsplan. Här finns bland annat de olika golfslagen, golfövningar, vanligaste Carl Gustavsson reglerna, allt om hur de spelar säkert och uppträder på banan. Tanken är att barnen på ett enkelt sätt steg för steg ska kunna ta sig till högre nivåer för att så småningom bli redo för spel på stor bana. Genom att använda Golfäventyret och att vara med i klubbens verksamhet lär de sig spelet, vilket till slut blir en naturlig väg in i att spela med hcp på stora banan. Materialet är också en viktig del i förbundets satsning på utveckling av ledare och tränare. Tanken har varit att ta fram ett enkelt och bra pedagogiskt stöd i ledarutbildningen. I Golfäventyret får de tips på golfövningar, lekar och uppvärmningsövningar. Inom golfen finns dels ledare som arbetar på ideell basis, dels professionella tränare som jobbar med golf på heltid. Vi har tydliga proffs- och amatörregler. Vi har en väldigt bra förutsättning som har så många professionella tränare på klubbarna, men en av utmaningarna är att få ihop tränarnas och ledarnas roller. I princip har varje golfklubb en professionell tränare som kan fungera som ett bollplank för ledarna i föreningen, säger Carl Gustavsson. Inom golfen är tidig specialisering inte ett givet framgångsrecept. Det finns inget som talar för att man måste börja vid sex eller ens tio års ålder. Många gör sen debut hos oss. Men de som blir bra har oftast hållit på med fler idrotter innan, till exempel tennis eller innebandy. Det visar sig att de har stor nytta av att vara vana vid klubba och boll. Anna Nordkvist, en av världens bästa damer, är ett sådant exempel. Hon kom till golfen först i de yngre tonåren, berättar Carl Gustavsson. Det långsiktiga målet för Golfförbundet är att rekrytera fler barn och ungdomar och att få fler som spelar mer. Vi har tappat många barn de senaste tio åren, samtidigt som vi har haft många barn listade hos oss. Siffrorna har förvillat. Målet nu är att ha aktiva medlemmar, avslutar Carl Gustavsson. UTGIVEN: 2014, bok och webb FÖRFATTARE: Ulrika Jorsell, Calle Gustavsson, John Hellström ART NR: kr 5

6 SAMTAL MED BARN Försök förstå innan du försöker bli förstådd Petter Iwarsson har under många år arbetat i BRIS stödverksamhet och är idag sakkunnig åt organisationen. Petter är nu aktuell med sin andra bok om att samtala med barn. Här berättar han om båda sina böcker och om hur vi vuxna bäst möter barn i skolan och på fritiden. Går de metoder och verktyg som du beskriver i böckerna att applicera i andra sammanhang än i skolan? Båda böckerna fungerar egentligen bra långt utanför skolan men ur lite olika perspektiv. Själva grunden i båda böckerna handlar om vikten av att vi vuxna möter barn och ungdomar i samtal, samt att dessa samtal kan ske i vitt skilda sammanhang. Vi på Bris vet hur viktig idrotten, och inte minst vuxna inom idrotten, är för barn och ungdomar. Vi vet också att många vuxna kan ha glädje av att stärka sina kunskaper kring samtal och bemötande. Min första bok Samtal med barn och ungdomar handlar om precis detta. En bok med konkreta verktyg för att möta barn och ungdomar i alla tänkbara sammanhang. Den nya boken, Samtal i skolan, fokuserar på hur viktiga samtal och relationer är, inte bara för barns och ungdomars psykiska hälsa, utan också för att skapa goda möjligheter till lärande. Det är en mix av pedagogisk och psykologisk forskning kring vikten av samtal och relation som kombinerats med mina och BRIS erfarenheter. Boken har ett tydligt skolfokus men är i hög grad relevant i alla sammanhang där man är nyfiken på att utveckla sitt bemötande. Som sagt, samtalet är viktigt ur flera perspektiv och påverkar i hög grad vår möjlighet att lära oss. Jag tror och hoppas att många ledare har mycket att hämta i boken. Vad är din önskan och vision om att kunskapen i böckerna ska leda till? Jag började arbeta för BRIS i början av 2000-talet. Om jag skulle lyfta fram en enda erfarenhet från alla mina år på BRIS så är det just barn och ungdomars önskan om dialog och vikten av samtal och relation. Jag tror inte att det kan överskattas. Däremot tror jag att just precis detta är mycket underskattat. Min önskan är att stärka oss vuxna i att möta barn och ungdomar i samtal, att bara prata är inte så bara och Samtal i skolan UTGIVEN: 2013, mjukband, 283 sidor ART NR: 7504 MEDLEMS- PRIS: 257:- för många barn är vanliga samtal med en vuxen inte så vanligt. Vad är dina generella råd till vuxna som arbetar med barn i och utanför skolan? Det kom fram en kvinna efter en föreläsning jag höll och sade att hon anammat en regel i sina samtal med barn, nämligen att först försöka förstå, innan hon försökte bli förstådd. Det låter självklart men det är en viktig utgångspunkt. Att först försöka förstå barnet, sätta oss in barnets perspektiv, innan vi försöker förklara och göra oss förstådda. Det här är vi generellt otränade på som vuxna. Vi är vana vid att direkt vara den som har svaren och berättar hur saker och ting ligger till. Svårt men viktigt. Ska jag lyfta fram en enskild sak så blir det nog detta. Har du några särskilda råd till de vuxna som är involverade i barnens idrottsliv? Två saker. Det ena är att inte vara för ensam när man möter svåra saker. Precis som i lagidrott krävs samarbete när man vill hjälpa barn som befinner sig i svårigheter. Det andra är att påminna sig ofta om vikten av en god relation. Kunskap, regler, uppfostran och annat som kommer från oss vuxna i form av ord till barn behöver färdas på en bro av relation. Denna byggs av tid, omtanke, tålamod och värme. Relationen är så viktig! Samtal med barn och ungdomar UTGIVEN: 2007, mjukband, 162 sidor ART NR: :- 6

7 HÄLSA Lär dig mer om ortorexi Ortorexi innebär en fixering vid nyttiga livsmedel i kombination med extremt stora träningsmängder. Det är inte en vedertagen diagnos utan ett samhällsfenomen, en trend i en tid när jakten på perfekta kroppar, evig ungdom och topprestationer är vanligt förekommande. Författarna vill med boken förmedla sina kunskaper och erfarenheter om människans integrerade fysiologi och psykologi. De vill också öka förståelsen för att dagens informationsflöde gällande mat och träning kan vara en bidragande orsak till att vissa utvecklar osunda vanor. Boken vänder sig i första hand till tränare och ledare inom såväl elit- som breddidrott, men även till lärare, föräldrar, anhöriga, vänner, samt rådgivare inom kost, träning och livsstil. Ju fler som har kunskap om ortorexi, desto fler kan identifiera tillståndet och i ett tidigt skede bemöta den som befinner sig i riskzonen eller som redan har utvecklat ortorexi. Fråga författarna Undrar du något gällande ortorexi? Passa på och ställ din fråga till författarna Yvonne Lin och Anatoli Grigorenko. De har arbetat med ortorexi och träningsstörningar i drygt tjugo år. Mejla till: UTGIVEN: 2014, mjukband, 160 sidor ART NR: :- ORD PRIS: 249:- Den sociala hjärnan Ubuntu är ett afrikanskt uttryck för jag är, för att vi är, och beskriver hur vår existens är beroende av andra. Det är precis så hjärnan och kroppen fungerar ända ner på cellnivå. Alla celler behöver varandra för att vi ska kunna överleva. Hjärnan definierar vårt jag och vår självbild och är oerhört känslig för vad andra tycker. Om vi vill maximera våra livsmöjligheter behöver vi förstå hur hjärnan fungerar och hur avgörande våra sociala relationer är för hälsa, välmående och prestation. Följ med Katarina Gospic, hjärnforskare och författare, på en spännande resa där hon genom de senaste forskningsrönen visar hur kärlek, generositet och samarbete är våra bästa överlevnadsstrategier. FÖRFATTARE: Katarina Gospic UTGIVEN: 2014, hårdband 184 sidor ART NR: :- Uppkopplad eller avkopplad I snitt tillbringar vi dagligen 17 minuter med våra barn medan genomsnittstiden för Facebook är 75 minuter om dagen. En av världen främsta neurobiologer säger att den ständiga uppkopplingen är den största förändringen i människans miljö någonsin. Och man kan undra vilken effekt det får när man spenderar över en timma och ofta mycket mer än så på sociala medier varje dag, året om. Uppkopplad eller avkopplad tar upp den högaktuella frågan om vad den ständiga uppkopplingen får för konsekvenser i människors vardag. Du får också intressanta övningar vars mål är att inspirera till nyskapande tankar och förhoppningsvis skapa en medvetenhet om hur man vill leva i den digiloga världen. FÖRFATTARE: Micke Darmell UTGIVEN: 2013, mjukband, 160 sidor ART NR: :- 7

8 IDROTTSUTVECKLING Alkohol och idrott ny kunskapsöversikt Nedsatt prestationsförmåga 60 timmar efter alkoholintag Att alkohol och idrott inte är någon lyckad kombination vet nog de flesta. Men att den fysiska prestationsförmågan kan vara nedsatt i mer än 60 timmar efter alkoholintag, är kanske inte alla lika medvetna om. Mest negativt påverkas koordination, koncentration och reaktionsförmåga. Detta framkommer i en ny kunskapsöversikt, Alkohol och idrott, som tagits fram av Riksidrottsförbundet, IQ och GIH. Kunskapsöversikten är sammanställd av tre forskare på GIH som under 2013 har gått igenom drygt 300 vetenskapliga artiklar från hela världen. Syftet har varit att få en samlad bild över forskningsläget inom alkohol, idrott och träning. Resultatet presenterades vid ett frukostseminarium i Stockholm slutet av januari. Syftet med studien är att ge aktiva, tränare, ledare och föräldrar ett kunskapsbaserat underlag för samtal, förklarar Mikael Mattsson, doktor i medicinsk vetenskap med inriktning fysiologi och en av författarna till kunskapsöversikten. Några av slutsatserna som dras i kunskapsöversikten är bland annat: att även måttligt alkoholbruk har effekt på prestationen att skaderisken ökar markant i samband med tävlingsprestation att alkohol ger påtagliga negativa effekter dagen efter och att det påverkar prestationsförmåga och återhämtning. Det konstateras också att alkohol i vissa fall kan ha små effekter som kan vara försumbara för motionärer, men som kan vara skillnaden mellan succé och fiasko för en elitidrottare. Peter Mattsson, idrottschef på Riksidrottsförbundet, sammanfattar syftet med kunskapsöversikten: Att idrottare bör vara försiktiga med sina alkoholvanor, och inte dricka dagen före en träning eller en tävling förstår nog de flesta. Men att en festkväll kan påverka träning och prestation flera dygn efteråt vet nog inte alla. Kunskapsöversikten kan få Mikael Mattsson, en av författarna till kunskapsöversikten, är även medförfattare till boken Kondition och uthållighet (SISU Idrottsböcker) betydelse för ledar- och tränarutbildningen i framtiden. Hela kunskapsöversikten Alkohol och idrott finns att ladda ner på Kondition och uthållighet ART NR: :- ORD PRIS: 399:- Träna rätt bli av med mammamagen Att bli av med mammamagen är för många kvinnor mer komplicerat än vad de kanske kunnat föreställa sig. Trots träning vill magen inte försvinna. Många tror att det går att köra på som vanligt och köra situps eller plankan, men det är ett misstag att göra det. Den första träningen ska istället inriktas på att hitta de djupa musklerna i magen. Det säger hälsoprofilen Katarina Woxnerud, som i appen Mamma- Mage ger tips på skonsamma övningar för den nyblivna mamman. Katarina Woxnerud menar att kunskapsnivån kring hur man ska träna efter förlossningen fortfarande är väldigt låg bland många kvinnor. Till stor del, menar hon, beror det på att de nyblivna mammorna inte får information om hur de ska göra. Kunskapen behöver höjas bland sjukgymnaster, naprapater och andra som jobbar med sådant här. Under graviditeten är det vanligt att magmusklerna delar sig, men det är det ingen som undersöker. Med rätt träning kan läkningen stimuleras, men tränar man fel och för hårt i början kan tillståndet förvärras. Hur man tränar de första åtta veckorna och även hela det första året är jätteviktigt för läkningen. Och rätt träning är inte att köra situps eller plankan eller att ge sig ut och springa det första man gör. Det handlar snarare om att göra övningar som stärker kroppen, särskilt magen, eller mammamagen. Katarina beskriver det som träningen innan träningen. Det handlar om djup stabilitetsträning, där övningarna är anpassade till kroppens tillstånd. Det ska vara lätta övningar som triggar de djupa magmusklerna. Kör man för tuffa övningar aktiverar man istället de ytliga musklerna och det försvårar i sin tur läkningen. Enligt Katarina Woxnerud är det vanligt att även experter ger tips om för svåra övningar. Många som skriver spalter i hälsotidningar brukar ge felaktiga råd. Hur snabbt efter förlossningen är det då lämpligt att börja träna? Gärna direkt efter, redan på BB. Då kan man börja med att träna upp bäckenbottenmuskulaturen och parallellt försöka hitta de djupa magmusklerna. Där kan appen MammaMage vara en hjälp. Det är enkelt och det går att göra övningarna var som helst. I appen finns exempel på övningar, indelade i sju nivåer. Varje nivå innehåller fyra till sju övningar, som tar tre till fyra minuter att göra. Efter varje nivå finns ett test som gör att man kan se om man är redo för att gå vidare. Målet är att bli så stark att man kan börja köra plankan, springa eller träna som man gjorde innan graviditeten, avslutar Katarina Woxnerud. Appen MammaMage lanserades Den kostar 22 kr och finns i AppStore och på Google Play. Katarina Woxnerud är aktuell som författare till Träna med gummiband (SISU Idrottsböcker). Träna med gummiband ART NR: :- ORD PRIS: 150:- 8

9 UTBILDNING IDROTTSKURSER FÖR ALLA KURSER NÄRA DIG BLEKINGE GTU 1: 5-6/4 Karlskrona GTU 2: 26-27/4 Karlskrona Plattformen: 9-10/5 Karlshamn sisuidrottsutbildarna.se/blekinge DALARNA Kinesiotejpning: 1/4 Falun Idrottens föreningslära, grund: 3/4 Falun IdrottOnline hemsida forts: 28/4 Mora sisuidrottsutbildarna.se/dalarna GÄSTRIKLAND Grundtränarutbildning nivå 1: 12-13/4 Gävle Åldersanpassad fysisk träning: 10, 24/5 Gävle IdrottOnline administration: 21/5 Gävle sisuidrottsutbildarna.se/gastrikland HALLAND Åldersanpassad fysisk träning för barn & ungdom: 29/3, 12/4 Katrinebergs FHSK Massage fortsättning: 29-30/3 Katrinebergs FHSK Idrottsforum: 5/4 Katrinebergs FHSK sisuidrottsutbildarna.se/halland JÄMTLAND/HÄRJEDALEN IdrottOnline administration: 1/4 Krokom IdrottOnline webb: 2/4 Krokom GTU 2: 25-27/4 Östersund Plattformen: 26-27/4 Östersund Årsmöte J-H Idrottsförbund och SISU: 7/5 Östersund sisuidrottsutbildarna.se/jamtlandharjedalen NORRBOTTEN IdrottOnline kassör: 5/3 Luleå IdrottOnline gruppadministratör: 27/3 Boden Plattformen: 29-30/3 Jokkmokk Utforskarfrukost: Föreningen är död. Leve föreningen!: 1/4 Luleå/ via video Kettlebell, utbildning för ledare och aktiva: 6/4 Luleå sisuidrottsutbildarna.se/norrbotten SKÅNE Plattformen: 5-6/4 Ystad IdrottOnline hemsida fortsättning: 29/4 Helsingborg Idrottens föreningslära fortsättning offensivt styrelsearbete: 8/5 Helsingborg skane SMÅLAND Grundläggande idrottsmassage: 23/3 Växjö GTU 1: 29-30/3 Växjö Massage steg 1: 29-30/3 Jönköping Idrottens föreningslära grund:1/4 Värnamo Pia Sundhage att leda med glädje: 9/4 Jönköping Idrottsskolor - nystart och utbyte av erfarenheter: 10/4 Vrigstad Grundläggande kinesiologytaping: 12/4 Jönköping Plattformen: 12-13/4 Tingsryd Idrottens ekonomihandbok: 24/4 Växjö Att arbeta i valberedning: 29/4 Jönköping Skatteregler & inkomstdeklaration Idrott & skatt-ett lagspel: 6/5 Jönköping sisuidrottsutbildarna.se/smaland VÄST Löpteknik och fysik: 8/4 Göteborg Kost för träning, hälsa och prestation: 2/4 Göteborg Idrottsmassage 1: 29-30/3 Göteborg Plattformen: 29-30/3 Uddevalla GTU 1: 5-6/4 Göteborg Idrottens Föreningslära: Allt kommunicerar, 31/3 Göteborg sisuidrottsutbildarna.se/vast VÄSTERGÖTLAND GTU 1: 3-4/5 Vara Databokföring 1: 26-27/4 Vara Tjejer på Arenan: 26-27/4 Skövde IdrottOnline administration fortsättning: 7/4 Borås, 10/4 Trollhättan, 22/4 Lidköping, 5/5 Skövde sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland VÄSTERNORRLAND Plattformen: 29/3, 12/4, 15/4 Örnsköldsvik Plattformen: 5/4, 12/4, 15/4 Ånge Kassörsutbildning: 7/5, 14/5 Sundsvall Åldersanpassad fysik träning: 5-6/4 Härnösand Arbetsgivarutbildning: 2/4 Örnsköldsvik, 9/4 Sundsvall IdrottOnline Hemsida grund: 7/4 Kramfors, 9/4 Ånge, 9/4 Örnsköldsvik, 8/5 Sundsvall sisuidrottsutbildarna.se/vasternorrland VÄSTMANLAND Att läka idrottsskador: 24/3 Västerås Idrottens föreningslära, Kassör, Grund:1/4 Västerås Knäkontroll: 7/4 Västerås Bra mat för prestation: 9/4 Västerås Idrottsföreningen och skatt: 9/4 Köping sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland VÄRMLAND Idrotten gillar sociala medier: 24/3 Karlstad Kostföreläsning: 15/4 Karlstad Arbetsgivaransvar i föreningen: 6/5 Karlstad sisuidrottsutbildarna.se/varmland ÖREBRO Bra kväll för golfare, Golfens regler: 8/4 Örebro Akut hjälp & HLR utbildning: 2/4, 6/5 Örebro sisuidrottsutbildarna.se/orebro UTFORSKARFRUKOST Kunskap, tankar olika perspektiv. Nu tar SISU Idrottsutbildarna riks steget från forskarfrukost vidare till utforskarfrukost då det egentligen ligger mer i linje med oss som nyfiket studieförbund, att utforska. Det öppnar också upp för att vi kommer att kunna ta del av såväl forskares som andras kunskap och erfarenheter framöver. Utforskarfrukost 1 april Föreningen är död. Leve föreningen! Om strukturer och kulturer med Rebecka Prentell. Plats: Idrottens Hus, Stockholm Ditt distrikt kan koppla upp sig via videokonferens och delta live Anmälan och info: Föreläsning av Joanne Elphinston och lansering av nya boken Total stabilitetsträning 29 april kl , GIH, Stockholm Mer info och anmälan: MÖT SISU IDROTTSBÖCKER Vi är utställare på: FoMM Forum on Manual Medicine, mars, Aronsborg, Bålsta Idrottsmedicinskt vårmöte 8-10 maj, Münchenbryggeriet, Stockholm Läs mer om Bosöns, Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas verksamhet: BOKTIPS! Friluftsliv i förändring Författarna tecknar ett friluftsliv i förändring som begrepp, företeelse och som ett empiriskt och vetenskapligt fält. Här diskuteras bland annat hur det forskas kring begreppet, man redovisar enkätstudier i ämnet, gör en kvantitativ analys av friluftslivet liksom man beskriver och tecknar de sociala mönstren. FÖRFATTARE: Peter Fredman, Marie Stenseke, Klas Sandell ART NR: :- Sport marketing En heltäckande lärobok på svenska inom sitt ämnesområde, anpassad efter svenska förhållanden. Detta innebär konkret att boken utgår från den svenska idrottsbranschen. Vidare bygger boken på svenska erfarenheter inom större idrottsorganisationer, idrottsföreningar och inom professionella evenemang. FÖRFATTARE: Anders Ericsson, Jonas Persson ART NR: :- 9

10 STABILITETSTRÄNING Joanne Elphinston: JEMS är klistret som håller ihop helheten Det tar inte många minuter att inse att Joanne Elphinston är en föreläsare utöver det vanliga. Hon har en total närvaro och ett ovanligt skarpt öga för detaljer. Det är uppenbart att de tio sjukgymnaster och naprapater som deltar i hennes kurs på Täby Rehab, norr om Stockholm, är nöjda med dagen. Australienfödda Joanne har utvecklat JEMS (Joanne Elphinston Movement Systems), en metod som handlar om att skapa anatomiskt riktiga och enkla rörelsemönster och därigenom förbättra rörelsekvaliteten. Hon är nu aktuell med den andra upplagan av boken Total stabilitetsträning, vars första upplaga kom ut JEMS är en filosofi av rörelser. Det handlar om att få människor att utvecklas så enkelt, njutbart, bekvämt och effektivt som möjligt. Det är ett ramverk kring många olika delar som tillsammans utgör en helhet, förklarar Joanne när utbildningspasset är över. Dagen innan har Joanne hyllats av OS-medaljören Marcus Hellners tekniktränare Mats Larsson, som gått i lära hos Joanne när han själv var aktiv åkare. Nu överför han sina kunskaper till Hellner och de övriga i längdlandslaget. För Hellners del har det bland annat handlat om att få kroppen i rätt positioner och därigenom få till en mer avslappnad åkning. Många säger åt sina aktiva att träna hårdare, men i till exempel längdåkning handlar det om att åka så effektivt som möjligt med så lite ansträngning som möjligt. Det är det JEMS handlar om, att inte använda mer än du behöver. Många skidåkare tappar sin kraft på olika sätt och måste kompensera genom att arbeta hårdare. I Hellners fall handlar framgången mycket om kvalitén på rörelserna och om effektiviteten, förklarar Joanne. Joanne Elphinston utbildade sig till sjukgymnast vid universitet i Adelaide, men flyttade till England i slutet av Där har hon kvar sin bas och det är därifrån hon driver sitt företag JEMS. Det är en bra bas att utgå ifrån eftersom jag har uppdrag över hela världen. Australien är lite långt borta från allt. Till Sverige har hon kommit i mer än ett decennium, ofta mellan 3 och 5 gånger om året. Jag har hela tiden haft en extremt bra relation till Sverige. Svenskarna söker kunskap och är väldigt engagerade. De investerar tid i sin utbildning. Som utbildare är det väldigt belönande och gör att jag vill komma tillbaka. JEMS är till stor del Joannes personliga skapelse, även om hon idag har flera personer som arbetar i företaget. Hon beskriver metoden som något organiskt som har utvecklats under hela hennes karriär. Jag har alltid läst mycket; anatomi, neurovetenskap, psykologi, beteendevetenskap. En annan stor inspirationskälla har varit alla de patienter som har korsat hennes väg. Mycket inspiration har jag fått utifrån, men mycket kommer inifrån. Jag har själv varit mycket skadad. Varje skada har varit en erfarenhet och ett lärande. Mycket av det som finns i JEMS har kommit ur personliga erfarenheter och det tror jag ger en balans och är en hjälp när vi ska hjälpa andra personer. Den personliga utvecklingen är lika viktig som den professionella delen. En grundtanke med JEMS är att arbeta med helheten hos en person. Hur du tänker, hur du känner dig och så vidare påverkar helheten. Vissa koncentrerar sig på styrka, andra på flexibilitet, men ingen del kan ensam skapa ett totalt utförande, säger Joanne och fortsätter: Den tredje delen i JEMS handlar om utveckling, det vill säga vad en person vill åstadkomma i sitt liv. Det är stor skillnad mellan vad jag gör med en person som vill bli bra i golf och en som vill bli bra dansare, eller en cellospelare. Om du ska ge ett allmänt råd till tränare, vad skulle det vara? Många lägger så mycket kraft på vad de ska göra istället för att tänka på hur de gör det. Att träna människor handlar om att skapa så bra resultat som möjligt med så lite ansträngning som möjligt. Till mina aktiva brukar jag säga: jag vill inte se dig försöka hårt, visa mig enkelhet istället. Om man vill lära mer om JEMS, vad gör man då? Sjukgymnaster och naprapater kan komma till våra utbildningar i Sverige och i England. Sedan går det att få information via hemsidan com och Facebook: JemsMovementART. Just nu håller vi också på att ta fram en webbaserad version av utbildningen. TIDIGARE UTGIVNING AV JOANNE ELPHINSTON Basträning för barn ART NR: :- ORD PRIS: 150:- 10

11 BLANDAT Hela bokklubbens sortiment hittar du på TRÄNING OCH HÄLSA Berglins stora bok om kropp och hälsa Är du omgiven av maratondårar som diskuterar kilometertider och talkning av skinkorna vid långlopp? Upplever du att din kropp inte samarbetar längre? Här fångas humoristiskt vår tids fixering vid träning, hälsa, vikt och mat. FÖRFATTARE: Jan Berglin, Maria Berglin ART NR: :- Pressat 170 juicer och smoothies Få en energikick på nolltid! Att få i sig nyttiga vitaminer, antioxidanter och mineraler som finns i frukt och grönsaker är både nyttigt och gott. Boken ger dig recept på juicer och smoothies kalla som varma, läskande eller härligt krämiga. FÖRFATTARE: Francesca Newby ART NR: :- Muskler anatomi och funktion Boken belyser människans större muskelgrupper med fokusering på deras ursprung, fäste och funktion. Den har en pedagogisk layout, innehåller informativa illustrationer och texter på både svenska och latin. Fungerar utmärkt som uppslagsbok. FÖRFATTARE: Marcus Eng ART NR: :- Kortlek Muskler anatomi och funktion De 125 vändbara korten har illustrationer och texter på både svenska och latin. Den vänder sig till dig som exempelvis studerar till sjukgymnast, personlig tränare, idrottslärare eller massör. Gör anatomistudierna enklare och roligare! FÖRFATTARE: Marcus Eng ART NR: :- Yoga en kvart om dagen 15 minuter om dagen räcker för att integrera yoga i livet och skapa nya rutiner och balans. Boken ger dig övningar som bygger upp styrka och kraft, ger återhämtning och sänker stressen. FÖRFATTARE: Ulrica Norberg ART NR: :- Stora yogaboxen, cd-bok Boxen innehåller fem enkla yogaprogram. Du guidas genom de olika övningarna och programmen som riktar sig både till nybörjare och till dig som utövar yoga regelbundet. Till programmen hathayoga, yinyoga, vardagsyoga bifogas en folder med övningsbilder. FÖRFATTARE: Ulrica Norberg ART NR: :- Homeopati en svensk medicinhistoria Vad är att betrakta som äkta läkemedel, legitim medicinsk verksamhet och verklig vetenskap? Hur ska vårt lands hälso- och sjukvård utformas, styras och finansieras? Här undersöks historien om homeopati som ofta står i centrum för offentliga konflikter. FÖRFATTARE: Motzi Eklöf ART NR: :- Jobbar vi ihop, eller bara samtidigt? Boken går igenom HUR och VAD vi kommunicerar och VAD dina känslor egentligen berättar. Allt skrivet på ett lättsamt sätt med både humor, djup och värme. Varje kapitel i boken avrundas med frågor för reflektion och fördjupning. FÖRFATTARE: Hasse Carlsson ART NR: :- Det lönar sig att vara medlem! 4 Noga utvalt Idrottens bokklubb är en del av förlaget SISU Idrottsböcker. Vi producerar böcker med utgångspunkt i idrottens behov, för din och idrottens utveckling. I medlemstidningen som kommer 6 gånger per år kompletterar vi SISU Idrottsböckers egna produktioner med aktuella böcker från andra förlag. 4 Förmånliga priser Som medlem får du upp till 25 % rabatt på SISU Idrottsböckers produktioner. Dessutom förmånliga priser på utvalda titlar från andra förlag. 4 en enda regel I varje medlemstidning presenteras periodens bok. Om du inte vill ha den måste du avbeställa den före angivet datum. Bra att veta Har du mottagit en bokleverans bekostar du själv eventuell retur. Oavsett hur många böcker/produkter du beställer är pack och porto, för närvarande 39:- inkl moms /paket inom Sverige. Fakturan bifogas i din leverans. Uppsägning av medlemskapet kan ske via e-post, telefon eller post. Kontaktuppgifter till vår medlemsservice hittar du på tidningens baksida. 11

12 TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I IDROTTENS BOKKLUBB SVARA SENAST 4 APRIL * * BIOMEKANIK Wirhed gör det svåra enklare Det här är en bok för dig som vill lära dig att analysera kroppens rörelser och förstå vilka olika krafter som är med och påverkar. Ämnet biomekanik kan många gånger upplevas som komplicerat, men den här boken gör det svåra enkelt. Boken har en pedagogisk layout och innehåller många informativa illustrationer och exempel. Den ger dig grunderna i biomekanik de vanligaste biomekaniska begreppen som tillsammans med enkla kunskaper om muskler och leder ger dig verktyg att kunna göra användbara rörelseanalyser. Efter att ha läst denna bok kommer du förhoppningsvis att förstå varför kroppen gör som den gör när du rör på dig när du springer, hoppar, sparkar, kastar, slår på bollar, gör volter listan kan göras lång. Biomekanik UTGIVEN: 2014, mjukband, 75 sidor ART NR: :- ORD PRIS: 175:- KAMPANJ EXTRA LÅGT Anatomi med rörelselära och styrketräning Anatomi med rörelselära och styrketräning är perfekt för dig som vill ha fördjupade kunskaper inom biomekanik. Den kombinerar kunskap i anatomi med grunder i rörelseanalys och träning, och beskriver hur man ska träna för att uppnå bästa resultat. Boken innehåller drygt 800 illustrationer och exempel från många olika idrotter. Den har varit ledande kurslitteratur vid diverse skolor och utbildningar inom olika specialidrottsförbund under 25 års tid. Anatomi och rörelselära inom idrotten var dess tidigare titel. UTGIVEN: 2012, hårdband, 150 sidor ART NR: :- 129:- ROLF WIRHED har under flera år arbetat som lektor vid Örebro universitet. Han har en fil.lic. i fysik vid Stockholms universitet som kompletterats med en utbildning i anatomi i Uppsala. Rolf Wirhed är en erkänt god pedagog som kan levandegöra ämnet biomekanik så att det blir begripligt och intressant. KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅR Medlemsservice Talsvar - dygnet runt: E-post: Telefon: Öppettider: Måndag torsdag: kl och Fredag: Adress vid retur: Idrottens bokklubb Holmbergs i Malmö Box Malmö Pg: Bg: Ansvarig utgivare: Ing-Marie Leidhammar Bokklubbsansvarig: Lena Skärhult Adress: Idrottens Hus, Stockholm Formgivning: Pär Lodin Omslagsfoto: Jenny Grimsgård Nästa medlemstidning: 9 maj

13 Idrottens bokklubb c/o SISU Idrottsböcker Svarspost Kundnummer STOCKHOLM Frankeras ej! Idrottens bokklubb betalar portot. Optimera din löp- och cykelteknik Foto: Jenny Grimsgård Maraton och andra långlopp träna med Anders Szalkai Göteborgsvarvet, Lidingöloppet, Stockholm Marathon eller varför inte NY City Marathon? Oavsett vilket långlopp du väljer har du nytta av den här boken. Här får du vår svenske löpexpert och maratonvinnare Anders Szalkais träningsprogram och samlade kunskap för hur du blir en riktigt bra långlöpare. Du får bland annat veta hur långt innan ett lopp du måste börja träna, hur snabbt du kan räkna med att springa maran, vad du ska äta och dricka under loppet samt hur du kan använda en träningsdagbok för att förbättra dina resultat. Och självklart, olika träningspass: distans, långpass, fartlek, intervaller och löpskolning allt du behöver för att köra en målinriktad träning med ett långlopp i fokus. UTGIVEN: 2014, hårdband, 160 sidor ART NR: 7514 KAMPANJ EXTRA LÅGT 159:- (ord medlemspris 183:-) Världens löpning Resemagasinet Vagabond guidar dig till löpning i 12 sköna metropoler i världen. Du guidas till tre löprundor i varje stad, en kort och en lång samt en runda som tar dig förbi några av stadens mest spännande sevärdheter. Varje runda illustreras med färgkarta och bilder. Du får också många andra restips om städerna. Cykling Cykling har ökat explosionsartat i Sverige under senare år. Nu kommer den kompletta handboken för dig som vill bli en snabbare och smidigare cyklist. Hur ska jag förbereda mig inför ett lopp? Har jag rätt teknik? Och hur förebygger jag skador? Boken är rikligt illustrerad och hjälper dig förverkliga dina träningsmål. REDAKTÖR: Göran Ingman UTGIVEN: 2013, mjukband, 272 sidor ART NR: :- FÖRFATTARE: Remmert Wielinga, Paul Cowcher, Tommaso Bernabei UTGIVEN: 2014, mjukband, 160 sidor ART NR: :-

14 Total stabilitetsträning art nr: 1349 Vill du bara ha periodens utvalda bok Total stabilitetsträning behöver du inte göra något. Om du vill avbeställa periodens bok och / eller beställa andra böcker: Logga in på med e-post och medlemsnummer eller Ring vårt talsvar, tel , dygnet runt eller Posta svarstalongen nedan. SVARA SENAST DEN 4 APRIL MEDLEMSNUMMER Enklast och snabbast beställer och avbeställer du på Där hittar du också hela bokklubbens sortiment och aktuella kampanjer. Om du har frågor kontakta gärna vår medlemsservice. Kontaktuppgifter hittar du på tidningens baksida. Svars- och beställningstalong ANTAL ART NR BOKTITEL PRIS 1361 Anatomi med rörelselära och styrketräning 289 kr 1297 Basträning för barn 120 kr 7501 Berglins stora bok om kropp och hälsa 179 kr EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS! 1352 Biomekanik 129 kr 7516 Cykling 156 kr 7519 Den sociala hjärnan 162 kr 7507 Friluftsliv i förändring 269 kr Golfäventyret 150 kr Hitta rätt 119 kr 7512 Homeopati en svensk medicinhistoria 213 kr 7513 Jobbar vi ihop eller bara samtidigt? 229 kr Kartteckenstafett 75 kr 1338 Kondition och uthållighet 349 kr 7509 Kortlek Muskler anatomi och funktion 175 kr EXTRA LÅGT MEDLEMSPRIS! 7514 Maraton och andra långlopp 159 kr Maxa din simträning 99 kr 1331 Muskler anatomi och funktion 139 kr Orientera i skolan 185 kr 1343 Ortotrexi fixering vid mat och träning 199 kr 7511 Pressat: 170 juicer och smoothies 93 kr 7504 Samtal i skolan 257 kr ANTAL ART NR BOKTITEL PRIS 7505 Samtal med barn och ungdomar 228 kr Simlinjen 249 kr Simlärarboken 395 kr Simteknik, dvd 250 kr 7508 Sport marketing 539 kr 7510 Stora Yogaboxen, cd-bok 162 kr 1347 Träna med gummiband 120 kr 7517 Uppkopplad eller avkopplad 219 kr 7515 Världens löpning 299 kr 7495 Yoga en kvart om dagen 162 kr Fyll i övriga beställningar här! Ange ditt mobilnummer och e-post här eller via så får du sms- eller e-postavisering som är kostnadsfri. Paket som aviseras med brev kostar 19 kr (postens avgift). Mobilnummer:... E-post:... Jag avbeställer periodens utvalda bok art nr: 1349 FAKTURAN SKA SKICKAS TILL FÖLJANDE ADRESS (OM EJ SOM OVAN) Förening/organisation/företag... Ref. person... Adress... Postnr/Ort OBS! Var vänlig och tejpa inte ihop svarskortet!

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Steg 1 Kurs i laserterapi Steg 1 Kurs i laserterapi Utbildnings Guiden Kvalitet är vårt Steg 2 Kurs i laserterapi Axelsons Tider & Priser

Steg 1 Kurs i laserterapi Steg 1 Kurs i laserterapi Utbildnings Guiden Kvalitet är vårt Steg 2 Kurs i laserterapi Axelsons Tider & Priser Team Axelsons Kvalitet är vårt varumärke! Utbildnings Guiden Axelsons Tider & Priser Våren 2015 Dansa dig frisk, glad & smart! 10 % rabatt Hej HJÄRNA! Pillerparadoxen Massage vid Medelhavet Lymfmassagen

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer