LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST"

Transkript

1 MOVEMENT SYSTEMS

2 LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell rörlighet, stabilitet, uthållighet, styrka och power i tre-dimensionella rörelsemönster. Att förstå hur dessa faktorer samspelar är avgörande för att utveckla kroppens effektivitet och prestationsförmåga. Med denna kunskap kommer du att på ett systematiskt sätt kunna fastställa klientens nuläge och utforma effektiva och resultatinriktade träningsprogram. WE ARE ALL ATHLETES, WE JUST PERFORM AT DIFFERENT LEVELS Du kommer att lära dig: samspelet mellan olika muskler och leder förstå, observera och analysera tre-dimensionella rörelsemönster hur samspelet mellan rörlighet, stabilitet, uthållighet, styrka och power är avgörande för effektiv prestationsutveckling hur du, baserat på analys och tester, systematiskt utformar effektiva och resultatinriktade övningar och träningsprogram för rörlighet, stabilitet, uthållighet, styrka och power.

3 NIVÅ 1 Förmågan att kunna förstå, observera och analysera kroppens rörelsemönster är en grundförutsättning för effektiv prestationsutveckling. Det krävs även en förståelse för hur kroppens leder och muskler samspelar - och hur tre-dimensionell rörlighet och stabilitet är grunden till all funktionell prestation. Med analysen som utgångspunkt kommer du systematiskt att kunna skapa resultatinriktade och effektiva träningsprogram för ökad prestationsförmåga. Du kommer att lära dig: analysera tre-dimensionella rörelsemönster muskler och leders funktionella samspel hur du systematiskt utformar resultatinriktade och effektiva träningsprogram och övningar för rörlighet och stabilitet Innehåll: Principer och grunder för prestation Introduktion till integrerad biomekanik Introduktion till integrerad muskelfunktion Motorisk kontroll och inlärning Rörelseanalys Grundläggande strategier för prestationsutveckling Terminologi Rörlighet vs. stabilitet Grundläggande integrerad och funktionell analys av rörlighet och stabilitet Utformning av funktionella rörlighets- och stabilitetsövningar och program Kurslängd: Tre dagar, som omfattar 24 timmar lärarledd undervisning. Föreläsningen kommer att ske på svenska och norska (eventuellt på engelska vid behov). Behörighet: Godkänd Personlig Tränarutbildning eller Godkänd/Legitimerad hälsopersonal som sjukgymnast, kiropraktor, naprapat, osteopat och läkare. Datum: 31/5-2/6 i Stockholm Pris: kr ink moms

4 Nivå Movement Principer och grunder för prestation Människans rörelsemönster styrs av principer från grundläggande vetenskap, som fysik, biologi och beteendevetenskap. Att verkligen förstå dessa principer och hur de ska användas vid träning är grunden till framgångsrika och effektiva träningsprogram. Introduktion till integrerad biomekanik Baserat på principerna om funktion, kommer en teoretisk och en praktisk användning av integrerad biomekanik att presenteras. Detta kommer att få dig att förstå vikten av att analysera och träna rörelsemönster istället för isolerade rörelser. Introduktion till integrerad muskelfunktion Muskelfunktion presenterat enligt den klassiska anatomimodellen, ger ingen förståelse för det tre-dimensionella samspel som krävs för att kunna uträtta en given funktionell uppgift i en given miljö. Med kunskap om detta samspel, kommer du att kunna välja effektiva och resultatinriktade övningar till ditt träningsprogram. Motorisk kontroll och inlärning Människans utveckling från födseln och framåt beskriver på ett bra sätt hur vi ska träna och skapa funktionell prestation. Våra rörelser kontrolleras och styrs dessutom av nervsystemet. Detta är värdefull kunskap som måste tas hänsyn till då vi väljer och utvecklar effektiva träningsprogram. Rörelseanalys Förmågan att förstå och analysera tre-dimensionella rörelser är det första och grundläggande steget för att du ska kunna utforma effektiva träningsprogram till andra. Med denna kunskap kommer du också att kunna bedöma vilka krav som ställs på klienten för att denna ska kunna utföra en bestämd uppgift. Grundläggande strategier för prestationsutveckling Baserat på rörelseanalys av en uppgift, och individens förmåga att kunna utföra uppgiften, kommer olika strategier att presenteras för hur man effektivast tränar en individ för bästa möjliga resultat Terminologi Funktionella test och övningar kan utföras på många olika sätt. För att effektivt kunna kommunicera olika test och övningar är det viktigt att man är överens om vad man menar med de begrepp och ord som används. Rörlighet vs stabilitet Rörlighet och stabilitet är grunden till all funktionell prestation. Baserat på principer från grundläggande vetenskap, som mekanik och fysiologi, går vi igenom kopplingen och förhållandet mellan rörlighet och stabilitet. Vi kommer också att visa praktiska effekter. Grundläggande integrerad och funktionell analys av rörlighet och stabilitet Att göra isolerade test av rörlighet och stabilitet hos leder och muskler visar inte den funktionella prestationen på ett bra och tillförlitligt sätt. Athletic 1080s grundläggande tester och analys av rörlighet och stabilitet beskrivs och presenteras. Utformning av funktionella rörlighets- och stabilitetsövningar och program Strategier för hur man systematiskt utvecklar rörlighets- och stabilitetsövningar och program baserade på principerna för funktion presenteras. Praktisk progression av dessa övningar kommer att presenteras.

5 NIVÅ 2 Med dina kunskaper om tre-dimensionell rörlighet och stabilitet från 1080 Movement som bas bygger vi vidare med nästa nivå. Nu börjar vi med belastning av funktionella rörelsemönster och går igenom principer för styrka, power och uthållighet. Utifrån en analys av dessa, kommer du på ett systematiskt sätt kunna utforma och utveckla individuellt anpassade och effektiva övningar och träningsprogram för uthållighet, styrka och power. Du får lära dig att: förstå, observera och analysera kroppens rörelsemönster med fokus på uthållighet, styrka och power hur uthållighet, styrka och power förhåller sig till varandra och hur kroppens olika delar bidrar och påverkar prestation. hur du systematiskt bygger upp övningar och träningsprogram för att förbättra uthållighet, styrka och power. Innehåll: Principer för prestation Integrerad biomekanik Integrerad muskelfunktion Motorisk kontroll Fysiologiska energisystem Styrka vs power vs uthållighet Terminologi Rörelseanalys Strategier och träningsbeslutsfattande Grundläggande integrerad funktionell screening av uthållighet, styrka och power Systematisk uppbyggnad av funktionella uthållighets-, styrke- och powerövningar och program Återhämtning Kurslängd: Tre dagar, som omfattar 24 timmar lärarledd undervisning. Föreläsningen kommer att ske på svenska och norska (eventuellt på engelska vid behov). Behörighet: Nivå Movement Datum: 30/8-1/9 i Stockholm Pris: kr ink moms

6 Nivå Transformation Principer för prestation För att kunna förbättra styrka, uthållighet och kraft är det viktigt att förstå de grundläggande principerna från fysik och fysiologi. Du kommer att få både teoretisk kunskap och förståelse för hur du omsätter detta i praktiken. Integrerad biomekanik Baserat på vår kunskap om integrerad tre-dimensionell biomekanik kommer samspelet mellan de olika lederna att presenteras. Vi går igenom hur de tillsammans bidrar till ökad styrka, uthållighet och power. Både teoretiskt och praktiskt lärande. Integrerad muskelfunktion Med fortsättning från 1080 Movement kommer musklernas funktionella samspel presenteras. Vi fokuserar på hur de samarbetar för att generera ökad styrka, uthållighet och power. Både teoretiskt och praktiskt lärande. Motorisk kontroll Nervsystemets motoriska kontroll och kapacitet att generera styrka, uthållighet och power beskrivs. Både teoretiskt och praktiskt lärande. Fysiologiska energisystem I detta avsnitt får du en introduktion och översyn av kroppens fysiologiska energisystem. Styrka vs kraft vs uthållighet Dessa tre faktorer är viktiga för nästa nivå av prestationsutveckling. Hur de förhåller sig till varandra och hur de påverkar prestation, via bidrag från olika delar av kroppen presenteras ur ett både teoretiskt och praktiskt perspektiv. Terminologi För att effektivt kunna kommunicera olika test och övningar är det viktigt att man är överens om vad man menar med de begrepp och ord som används. Terminologin från 1080 Movement utvidgas. Rörelseanalys Med kunskap från 1080 Movement analyserar vi nu hur styrka, uthållighet och power från olika delar av kroppen bidrar till prestationsutveckling. Strategier och träningsbeslutsfattande Här får du strategier för hur du ska träna med rätt belastning och repetitioner för utveckling av effektiv prestation. Strategierna baseras på resultatet från rörelseanalysen av en uppgift eller en övning, med ökade krav på styrka, uthållighet och power. Grundläggande integrerad funktionell screening av styrka, uthållighet och power Traditionella isolerade test av styrka, uthållighet och power visar inte alla aspekter av funktionell prestation. Vi presenterar och beskriver en grundläggande analys av styrka, uthållighet och power som skapats av Athletic Vi går även igenom några mer traditionella tester. Systematisk uppbyggnad av funktionella uthållighets-, styrke- och powerövningar och program Presentation av strategier för hur man systematiskt utvecklar övningar för styrka, uthållighet och power baserade på principerna för funktion. Återhämtning Analys av återhämtning presenteras. Detta kommer att bestämma träningsvolym vid utformningen av effektiva och resultatinriktade träningsprogram.

7 NIVÅ 3 För att mäta prestationsförmåga används vanligtvis tester av löphastighet, hopp i olika riktningar samt tid eller hastighet i olika agilityövningar. Rörelserna som observerats i den här typen av prestationer analyseras baserat på principerna om funktion. Du som har gått 1080 Movement och 1080 Tranformation har nu kunskap om hur tre-dimensionell rörlighet, stabilitet, uthållighet, styrka och power i olika leder och muskler samspelar. Nu skiftar vi fokus till att förstå och analyserar vad som krävs för att uppnå din klients målsättning med sin träning, dvs vad, i vilken ordning och hur du på bästa sätt lägger upp ett målspecifikt träningsprogram. All kunskap som är nödvändig för utveckling av prestation är nu på plats så att du efter nivå Performance ska kunna bli Licensierad 1080 Performance Specialist. Du kommer att lära dig: förstå, observera, analysera och tillämpa analyser och tester för fysisk prestation förstå, observera, analysera och tillämpa analyser och tester för idrottsspecifika prestationer. hur du baserat på resultatet av analysen, och med din förståelse för rörlighet, stabilitet, uthållighet, styrka och prestation, systematiskt utvecklar effektiva och resultatinriktade träningsprogram Innehåll Rörelseanalys Analys av fysisk prestationsförmåga Analys av idrottsspecifika prestationer Idrottsprestationer = tre-dimensionell rörlighet, stabilitet, uthållighet, styrka och power Principer för systematisk uppbyggnad av resultatinriktade övningar och träningsprogram Strategier för systematisk uppbyggnad av resultatinriktade övningar och träningsprogram Licensierad 1080 Performance Specialist Du måste bli godkänd på både ett praktiskt och ett teoretiskt prov för att kunna få kalla dig en Licensierad 1080 Performance Specialist. Du kommer att få ett case från oss där du ska utforma en 10 veckors träningsplanering. Detta träningsprogram ska du genomföra praktiskt. Du kommer också att förhöras muntligt på teorin. Du får information om ditt case två veckor före provet. Tre dagar innan provet måste du skicka in din skriftliga beskrivning av din träningsplanering. Efter att du har genomgått testet med godkänt resultat är du en Licensierad 1080 Performance Specialist och kommer att ingå i Athletic 1080s nätverk. Kurslängd: Tre dagar, som omfattar 24 timmar lärarledd undervisning. Föreläsningen kommer att ske på svenska och norska (eventuellt på engelska vid behov). Behörighet: Nivå Movement och Nivå Transformation. Datum: 25-27/10 i Stockholm Pris: kr ink moms Paketpris för alla tre nivåerna: kr ink moms

8 Nivå Performance Rörelseanalys Med utgångspunkt från den kunskap du redan har kring rörelseanalys av individen får du här fördjupade kunskaper. Vi går igenom och analyserar funktionella och idrottsspecifika prestationer för att du ska få ännu bättre förståelse för hela systemet av prestationsutveckling. Analys av fysisk prestationsförmåga Allmänna och kända tester av prestationsförmågan som löphastighet, agility och hopp presenteras. Dessa test har utvecklats ytterligare av Athletic 1080 för att återspegla den verkliga tre-dimensionella funktionen hos alla dessa viktiga parametrar. Analys av idrottsspecifika prestationer Strategier för hur man gör analyser för att på bästa sätt återspegla idrottsspecifika prestationer presenteras här. Du kommer att få både teoretisk kunskap och praktiskt förståelse. Idrottsprestationer = tre-dimensionell rörlighet, stabilitet, uthållighet, styrka och power Baserat på den kunskap du har från 1080 Movement och 1080 Transformation, sätter vi analysen av rörlighet, stabilitet, styrka, uthållighet och power i relation till specifik fysisk prestation. Detta presenteras både teoretiskt och praktiskt. Principer för systematisk uppbyggnad av resultatinriktade övningar och träningsprogram De grundläggande principerna för systematisk uppbyggnad av resultatinriktade träningsprogram kan du nu redan. I detta avsnitt fördjupar vi dina kunskaper ytterligare. Strategier för systematisk uppbyggnad av resultatinriktade övningar och träningsprogram Strategier för systematisk uppbyggnad av resultatinriktade tränings-program presenteras. Träningsprogrammen utgår från analys av rörlighet, stabilitet, styrka, uthållighet och power men sätts nu även in i sitt sammanhang med en fysisk prestation.

9 ERIKSBERGSGATAN 12A STOCKHOLM

Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014

Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014 w Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare w Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svenska Innebandyförbundet 2011 Författare: Emil Persson och Jocke Bååth Foto: Henrik Johansson, Pic-Agency (landslagsbilder) och Mikael Malmgren (barn- och ungdomsbilder)

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto gruppträning Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto UTbILdnInG I RöRELSE Gymnastikförbundet är ett av de största förbunden inom Riksidrottsförbundet. Vi ser oss gärna som en folkrörelse inom friskvården

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

STAC Elittränare 2015

STAC Elittränare 2015 STAC Elittränare 2015 Avancerad vidareutbildning för dig som redan är tränare men vill utvecklas till en elittränare som gör stor skillnad för sina klienter, oavsett idrott! STAC Elittränare STAC Elittränare

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Vill du ha skriftligt träningsprogram väljer du till vår Tilläggstjänst - Personligt Träningsprogram 16 Veckor. Pris: 1400:-

Vill du ha skriftligt träningsprogram väljer du till vår Tilläggstjänst - Personligt Träningsprogram 16 Veckor. Pris: 1400:- 1 Vi har flera paket att välja mellan eller att fritt kombinera. Vet du inte vad du behöver eller vad du skulle få ut mest av? Kontakta oss och ge oss lite bakgrund och målsättning med din träning. Samt

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

Personlig tränare - steg 2. Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare

Personlig tränare - steg 2. Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare Personlig tränare - steg 2 Vidareutbildning för grundutbildade Personliga tränare 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

lyfte Tidningen för dig som är medlem Golfäventyr KONSTEN ATT PRATA MED BARN Maxa din löpträning med Szalkai

lyfte Tidningen för dig som är medlem Golfäventyr KONSTEN ATT PRATA MED BARN Maxa din löpträning med Szalkai Tidningen för dig som är medlem KUNSKAP OCH INSPIRATION SEDAN 1994 NR 2/2014 Joanne Elphinston lyfte Hellner Maxa din löpträning med Szalkai Gör det svåra enklare Golfäventyr ska locka fler unga NY BOK

Läs mer

Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år

Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år Den långsiktiga uppbyggnaden. Barn ungdomsträning 10-14 år Dagligen läser man om att unga idrottare drabbas av skador. De flesta av skadorna är överbelastningsskador. Men även felbelastningsskador och

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

RÄTT träning, rehabilitering, mental styrka och näring!

RÄTT träning, rehabilitering, mental styrka och näring! RÄTT träning, rehabilitering, mental styrka och näring! För aktiva människor som tar ansvar för sin hälsa! - motionär eller elit inom alla idrotter IDROTTSSKADOR Har du fått en idrottskada, kan vi snabbt

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015 Friskvårdsmassör med inriktning mot idrottsmedicin och träning Våren 2015 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid helfart Massageterapeut, avancerad Utbildningslängd: 500 timmar I denna utbildning

Läs mer

Självkännedom för gott ledarskap

Självkännedom för gott ledarskap Självkännedom för gott ledarskap När man accepterar sig själv som man är, är det lättare att få förståelse för att andra agerar annorlunda. Det blir också enklare att börja förändra sitt beteende. På Max

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens föreningslära är till för styrelsemedlemmar och ledare i organisationen

Läs mer