Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av röstlängd att fastställa röstlängden till 31 personer. 3. Mötets behöriga utlysande Ordförande Johnny Molin berättade att första informationen gick ut i januari. Årsmötet ägde rum i slutet av april. att anse årsmötet behörigt utlyst. 4. Val av presidium Sakarias Forssén, valberedningen, föredrog deras förslag. a) Val av mötesordförande Valberedningens förslag: Joel Österqvist, Linköping Distrikt att välja Joel Österqvist till mötesordförande b) Val av mötessekreterare Valberedningens förslag: Tilda Anderslars, Hedemora att välja Tilda Anderslars till mötessekreterare c) Val av presidieassistent Valberedningens förslag: Olivia Lundgren, Ludvika att välja Olivia Lundgren till presidieassistent Joel Österqvist tog över ordförandeklubban. Röstlängden justerades till 30 personer.

2 5. Fastställande av sammanträdesordning Mötesordföranden gjorde en snabb genomgång av den föreslagna sammanträdesordningen. att fastställa den föreslagna sammanträdesordningen. 6. Fastställande av dagordning Mötesordförande gick igenom den föreslagna dagordningen. att fastställa dagordningen. 7. Val av justerare och rösträknare Förslag på justerare och rösträknare: Therese Ehn, KTK Janek Lundeqvist, Norberg Kristin Gerhardsson, Tomasgården a) Fastställande av antal justerare och rösträknare att fastställa antalet justerare tillika rösträknare till tre personer: b) Val av justerare och rösträknare att till justerare tillika rösträknare välja: Therese Ehn, KTK Janek Lundeqvist, Norberg Kristin Gerhardsson, Tomasgården 8. Val av valutskott Förslag på personer: Isabelle Westlund, Hedemora Ludvig Westman, Tomasgården Hugo Ernstsson, Camelot Linnea Grahn, KTK a) Fastställande av antal personer i valutskottet att fastställa antalet personer i valutskottet till fyra.

3 b) Val av valutskott att till valutskott välja Isabelle Westlund, Hedemora Ludvig Westman, Tomasgården Hugo Ernstsson, Camelot Linnea Grahn, KTK 9. Fastställande av nomineringsstopp Förslag inkom på kl lördag den 20 april. att fastställa nomineringsstoppet till kl lördag den 20 april. 10. Valberedningens förslag Sakarias Forssén, föredrog valberedningens förslag: Ordförande Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik Vice ordförande Elin Enochsson, Svärdsjö Ordinarie ledamöter 2 år Daniella Jansson Olsson, Norberg Therése Ehn, KTK Johanna Karlsson, Hedemora Elias Engvall, Säter Fyllnadsval ledamot 1 år Andreas Akterhag, Mikaeli Stiftsgården Rättviks styrelse, 4 år för Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik och med ersättare Pontus Degreus, Stiftsgården Rättvik, Malin Henriksson, Surahammar, med ersättare Josefine Fransén, Tomasgården. Adjungering till Finnåkers styrelse 2014, nominering till årsstämman 2014 samt mandat att tala för vår sak i Finnåkers styrelse under 2013 Lydia Fredlund, Arboga Stiftelsen Sundborns Gamla Prästgårds styrelse Oscar Bengtz, Västerås Domkyrko Årsmötet ajournerades kl

4 Innan årsmötet återupptas går DS vice ordförande Jimmie Leimola igenom att vi får 30 min att gå igenom de följande fyra paragraferna. DS Ordförande Johnny Molin samlar ihop oss och leder oss i genomgången. Markus Sandén, Stiftsgården Rättvik, och Anna Frost, Camelot, går igenom de fel de har upptäckt. Årsmötet återupptogs kl lördag den 20 april Föregående årsmötesprotokoll Jesper Tillgren, Tomasgården, yrkar på att ändra i det lilla häftet för föregående årsmötesprotokoll eftersom sida 4 och 5 bytt plats, via ett tryckfel. (Yrkande 1) DS ordförande Johnny Molin förklarar hur man tydligt skriver ett yrkande. Röstlängden justerades till 32 ombud. att lägga föregående årsmötesprotokoll, med justeringar enligt yrkande 1, till handlingarna. 12. Verksamhetsberättelse 2012 Anna Frost, Camelot och Hugo Ernstsson, Camelot yrkade att i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen under rubriken LÅM 2012 skriva att Victor Månsson från DS och Moa Lindberg, Tomasgården, var representanter för Västerås distrikt. (Yrkande 2) Även att i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen under rubriken DÅM ändra sista meningen till Årsmöteshelgens deltagare beslutade även att STUM12:s tema skulle vara HBTQ och vi tänker i framtiden komma fram till STUM:s lägertema i samband med distriktsårsmötet. (Yrkande 3) Även att i verksamhetsberättelsen på sidan 7 ändra från möjligheten att spela spel och fira gudtjänst samtidigt som. (Yrkande 4) Även att i verksamhetsberättelsen på sidan 7 ändra från och innehöll ett lajv från lajvverkstaden En älvas död till och innehöll lajven En älvas död från Lajvverkstaden. (Yrkande 5) Även att ändra i verksamhetsberättelsen på sidan 7 från då vi också släppte en bok om lokalavdelningens historia. till då vi också släppte boken Riddarna runt det runda bordet en bok om att hitta hem som handlar om lokalavdelningens historia. (Yrkande 6) Representanter från Luleå Distrikt berättar om lägret Mittpunkt i Luleå. att ta beslut om yrkandena i klump. att bifalla Anna Frost och Hugo Ernstssons yrkanden i klump (Yrkande 2, 3, 4, 5 och 6) att lägga den föreslagna verksamhetsberättelsen 2012, med justeringar, till handlingarna 13. Räkenskapsredogörelse 2012

5 Markus Sandén, Stiftsgården Rättvik yrkade på att i Årsredovisningen på sid 5 under stycket Rikshelgen stryka sista meningen (facebooklänken). ( Yrkande 7) Olle Jernberg, Hedemora, frågade om varför vi ger så lite i bidrag. Harald Götlind, DS, förklarade att vi inte får ge mer bidrag. att bifalla Markus Sandéns yrkande. ( Yrkande 7) att lägga räkenskapsredogörelsen för 2012, med justeringar, till handlingarna. 14. Revisionsberättelse 2012 Mötesordförande läser upp revisionsberättelsen Harald Götlind, DS, förtydligade vad en revisionsberättelse är. att lägga revisionsberättelsen 2012 till handlingarna 15. Fråga om ansvarsfrihet för 2012 Mötesordförande förklarade vad ansvarsfrihet är. att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutet är enhälligt 16. Propositioner Inga propositioner är anmälda 17. Motioner Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik, föredrog sina två motioner 2013:1 och 2013:2 Therése Ehn, KTK, föredrog sin motion 2013:3 Maria Berg, DS, föredrog motionssvaren på motionerna 2013:1, 2013:2 och 2013:3 Sam J. Moonlit, valberedningen, berättar om att hon letar folk till förbundsstyrelsen Hannah Kroksson, förbundsstyrelsen, berättar om SÅM och att hon kommer att vara tillgänglig för att prata om att sitta i förbundsstyrelsen. Janek Lundeqvist, Norberg, och Daniella Jonsson Olsson, Norberg, berättar om Nattvandringen. Johan Jernberg, Avesta, berättar om Svart Bana som är en del av Nattvandringen. Elin Enochsson, DS, berättar om vattenflaskorna på borden från Älskad-dagen. Elin uppmanar årsmötet till att tänka mer miljövänligt. Årsmötet ajournerar sig för lunch kl Årsmötet återupptas kl Röstlängden justeras till 33 ombud. Mötesordförande lämnar ordet fritt för diskussion om motionerna. Markus Sandén, Stiftsgården Rättvik vill se stadgarna eftersom två av motionerna handlar om dem. Jesper Tillgren ifrågasätter motion 2013:3 i frågan om hur den ska genomföras. Motionär

6 Therése Ehn svarar. Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik, visar upp stadgarna och förklarar vad skillnaderna skulle vara med motionerna. Hannah Kroksson förklarar varför vi ska rätta oss efter SÅM:s beslut. att bifalla motion 2013:1. Beslutet är enhälligt. att direkt justera beslutet att ta beslut om motion 2013:2 med att-satserna i klump att bifalla motion 2013:2 med att-satserna i klump. att bifalla motion 2013: Motioner till Stora årsmötet (SÅM) 2013 Markus Sandén förklarar att han har med några andra på årsmötet pratat under lunchrasten om att årsmötet ska skicka en motion om att vice ordföranden även borde få ett visst arvode för sin tjänst liksom ordföranden har en heltjänst. Jimmie Leimola berättade att man måste ha en skriven motion för att kunna ta beslut under årsmötet. Harald Götlind förklarade att man även kan hitta på andra motioner under ajourneringen. Hannah Kroksson berättar att hon finns här för att prata om andra handlingar till SÅM och om man vill skriva en motion för att ändra i dem. Årsmötet ajournerade sig från kl Årsmötet återupptas kl Markus Sandén förklarar den motion han har skrivit iordning med hjälp av andra mötesdeltagare. Jimmie Leimola berättar att DS ställer sig bakom motionen. Markus Sandén yrkar på att bifalla motionen och att distriktsstyrelsen språkligt och grafiskt reviderar dokumentet och skickar in detta till SÅM 2013 (Yrkande 8) Daniella Jonsson Olsson, Norberg uttalar sitt och Norbergs stöd för motionen att bifalla yrkande 8 och skicka motionen till Stora Årsmötet Fastställande av medlemsavgift 2013 Harald Götlind, DS, förklarar att vi inte har något annat val än att inte ha någon medlemsavgift. Jimmie Leimola, DS, yrkar på att fastställa medlemsavgiften till 0 kr för år ( Yrkande 9) att fastställa medlemsavgiften till 0 kr. (Yrkande 9) 20. Verksamhetsplan 2013 Olle Jernberg, Hedemora, yrkar på att det ska finnas en fairtrade kiosk på Älskad. (Yrkande 10)

7 Årsmötet ajourneras från kl Årsmötet återupptas kl Kristin Gerhardsson, Tomasgården, yrkar på att stavfelet under punkten JUM ska ändras till lägret istället för lät gret. (Yrkande 11) Anna Frost, Camelot och Hugo Ernstsson, Camelot yrkar på att i verksamhetsplanen under rubriken Camelots rollspelsläger i sista meningen stryka ordet camelots. (Yrkande 12). Även att i verksamhetsplanen på sidan 2 ändra från innehåller både lajv och bordsrollspel. till innehåller både lajv, bordsrollsspel och andra spel. (Yrkande 13) Daniella Jansson Olsson, Norberg och Sara Andersson, KTK yrkar på att försöka ha en alkoholfri bar på arrangemang som STUM och Älskad (Yrkande 14) Jimmie Leimola, DS, yrkar på att ändra sista meningen under Camelots Rollspelsläger till Under hösten anordnas för andra året ett Camelotläger för juniorer. (Yrkande 15) Anna Frost och Hugo Ernstsson, Camelot, bifaller yrkande 15 och drar tillbaka yrkande 12. Harald Götlind, DS, föreslår att årsmötet avslår yrkande 14. Hugo Ernstsson, Camelot, yrkar på att distriktsstyrelsen ska göra en språklig revidering av verksamhetsplanen efter beslut. (Yrkande 16) Daniel Ekström, DS, yrkar på att lägga till som väljs av våra medlemmar varje år på DÅM i slutet på sista meningen i allhelgona STUM. (Yrkande 17) Olle Jernberg, Hedemora, yrkar på att miniorläger i Hedemora 5-6 oktober ska stå i verksamhetsplanen. (Yrkande 18) Erika Jernberg förklara vad miniorläger i Hedemora innebär. Sara Andersson, KTK, drar tillbaka yrkande 14. Elin Enochsson, DS, ger sitt bifall till yrkande 18. Jesper Tillgren, Tomasgården, frågar vilka yrkanden som fortfarande gäller Olle Jernberg, Hedemora, yrkar på att det under rubriken Miniorläger i Hedemora 5-6 Oktober ska stå Ett miniorläger för barn i årskurs 1-3, där vi bjuder in barnkör, barn och andra miniorgrupper till lägret. i verksamhetsplanen. (Yrkande 19) att bifalla yrkande 10 att bifalla yrkande 11 att bifalla yrkande 13 att bifalla yrkande 15 att bifalla yrkande 16 att bifalla yrkande 17 att bifalla yrkande 18 att bifalla yrkande 19 att bifalla verksamhetsplanen för 2013, med justeringar. Harald Götlind, DS, tipsar om att man kan skriva ner frågor och fråga i plenum senare så alla kan få del av informationen. Årsmötet ajournerades från kl Årsmötet återupptas kl

8 21. Årsbudget 2013 Harald Götlind, DS, informerar om årsbudgeten 2013 och om ändringarna som finns i kolumnen Använt Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, undrar varför det är ett så mycket större belopp budgeterat på STUM 2013 än 2012 då det inte allt användes upp år Harald Götlind, DS, förklarar att vi har äskat pengar från stiftet för att sänka kostnaderna på våra läger. Sakarias Forssén, Svärdsjö undrar varför Roc for Moc kostar så mycket pengar, och varför Camelot går stadigt över budget och varför de fått nästa dubbelt så mycket pengar. Harald Götlind svarar att Roc for Moc alltid har kostat mycket och att Camelot jämt har pendlat mellan resultat över och under budget. Pengarna som lagts till nu kommer från stiftet. Hugo Ernstsson, Camelot, förklarar vad pengarna Camelot får ska användas till. Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, undrar varför vi inte har budgeterat landstingsbidrag från Västmanland i år. Harald Götlind förklarar att DS har missat att söka landstingsbidrag för i år och därför missar det. Johanna Karlsson yrkar på att 5000: - i budgeten ska tillsättas åt miniorläger 2013 i Hedemora. (Yrkande 20) Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, föreslår att pengarnas ska tas från punkten sammanträden. Harald Götlind, DS, förklarar att det inte är lämpligt. Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, föreslår varför SUB är budgeterat för 12000:- när det förra året användes bara 768:- Harald Götlind, DS, förklarar varför. Hannah Kroksson, FS, undrar varför kollekt som är bugeterat för 2012 är en sådan ojämn siffra. Harald Götlind, DS, förklarar att de trodde att de visste vad kollekten skulle bli men det blev mer. Markus Andersson, församlingspedagog Svärdsjö, tipsar om lidl-pengar som går att söka. att bifalla yrkande 20 att fastställa budgeten för 2013, med justeringar. 22. Preliminär verksamhetsplan 2014 Johanna Karlsson, Hedemora, yrkar på att lägga till Miniorläger i verksamhetsplanen för 2014 med samma text som i verksamhetsplanen för 2013 förutom orten. (Yrkande 21). Hugo Ernstsson och Anna Frost, Camelot, yrkar att i verksamhetsplanen 2014 under rubriken Camelots rollspelsläger ändrar från lajv och bordsrollspel. till lajv, bordsrollspel och andra spel. (Yrkande 22) Även att i verksamhetsplanen 2014 sist under rubriken Camelots rollspelsläger lägger till meningen Under året anordnas också ett Camelotläger för juniorer. (Yrkande 23) Victor Månsson, DS, yrkar att använda samma text som i verksamhetsplanen 2013 i verksamhetsplanen för år 2014 (Yrkande 24) Marcus Sandén Stiftsgården Rättvik, påpekar att det i verksamhetsplanen för 2013 står att

9 hemsidan ska vara i en process och i verksamhetsplanen för 2014 ska det vara en primär kommunikationsväg och att DS har en tuff uppgift framför sig. att ta beslut om yrkandena i klump att bifalla yrkandena att fastställa den preliminära verksamhetsplanen för 2014 med justeringar. 23. Preliminär årsbudget 2014 Harald Götlind, DS, yrkar att lägga in budgetposten Miniorläger 5000:- i den preliminära årsbudgeten (Yrkande 25) att bifalla yrkande 25. att fastställa den preliminära årsbudgeten 2014 med justeringar. Årsmötet ajournerades från kl den 20 april till kl den 21 april. Årsmötet återupptas kl söndag den 21 april. Röstlängden fastställdes till 31 ombud. 24. Fastställande av antal personer i distriktsstyrelsen 2013 Ludvig, valutskottet, föredrog valutskottets förslag vilket var åtta ledamöter och en ordförande. att fastställa antalet personer i distriktsstyrelsen enligt valutskottets förslag. 25. Val av distriktsordförande 2013 Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag Valutskottets förslag: Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik Marcus Sandén pläderar för Harald Götlind att till distriktsordförande för 2013 välja Harald Götlind 26. Val av ordinarie ledamöter, 2 år Hugo Ernstsson, valutskottet föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Elias Engvall, Säter Daniella Jansson Olsson, Norberg Johanna Karlsson, Hedemora Therése Ehn, KTK

10 Harald Götlind och Jimmie Leimola försöker förklara vad som menas med valen vi ska göra. Rosanna Lindén frågar varför Jesper är nominerad för 1 år och inte 2 år. Hugo Ernstsson svarar att det där för att de inte vet vad han gör om 2 år och därför vill de sätta honom på 1 år. Jesper Tillgren pläderar för Therése Ehn och Johanna Karlsson Årsmötet beslutada att välja ledamöter till distriktsstyrelsen enligt valutskottets förslag. 27. Fyllnadsval av ledamöter, 1 år Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Jesper Tillgren, Tomasgården Årsmötet beslutar att välja fyllnadsval av ledamöter till distriktsstyrelsen enligt valutskottets förslag. 28. Val av vice ordförande, 1 år Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Elin Enochsson, Svärdsjö att välja vice ordförande för Västerås distrikt 2013 enligt valutskottets förslag 29. Val av revisorer och revisorssuppleanter Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag Revisorer: Birgitta Enlund, Västerås Elin Karls, Hedemora Revisorssuppleanter: Anna Karin Ander, Västerås Tony Jansson, Västerås att välja revisorer och revisorssuppleanter 2013 enligt valutskottets förslag. 30. Övriga val Hugo Ernstsson föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Adjungering till Finnåkers styrelse 2014, nominering till årsstämman 2014 samt mandat att tala för vår sak i Finnåkers styrelse under Lydia Fredlund, Arboga

11 Stiftsgården Rättviks styrelse för år Ordinarie Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik med ersättare Pontus Degréus, Stiftsgården Rättvik och Ordinarie Malin Henriksson, Surahammar med ersättare Josefin Franzén, Tomasgården. Representant i styrelsen till Stiftelsen Sundborns Gamla Prästgård Oskar Bengtz, Västerås Domkyrko att ta beslut om alla övriga val i klump att välja övriga val enligt valutskottets förslag 31. Val av valberedning a) Fastställande av antal personer i personer i valberedningen Valutskottet föreslår att välj sex personer till valberedningen att välja sex personer 35. Övriga frågor b) Val av valberedning Valutskottet förslag: Kristin Gerhardsson, Tomasgården Isabelle Westlund, Hedemora Anna Frost, Camelot Linus Fransson, Grytnäs Gustav Strand, Grytnäs Kenneth Almgren, Hedemora c) Val av sammankallande för valberedningen Valutskottet föreslår att välj Kristin Gerhardsson till sammankallande för valberedningen. Jimmie Leimola berättar om Ung Vuxen. Anna Frost berättar om Saalams vänner. Harald Götlind utrycker ett tack från Stiftsgårdens styrelse. Jimmie Leimola vill avtacka Avesta som har låtit oss ha vårt årsmöte här. Jimmie Leimola delar ut priset till årets lokalavdelning som går till Hedemora. Jimmie Leimola tackar presidiet för sitt arbete. Cecilia Redner och Pia Sundström avtackar den del av styrelsen som avgått i och med årsmötet. Cecilia Redner och Pia Sundström tackar Johan för det arbete han gjort med DÅM. Mötesordförande tackar å presidiets vägnar för att ha fått vara med om det här årsmötet innan han lämnar över ordförandeklubban till Harald Götlind, ordförande DS.

12 36. Mötets avslutande Harald Götlind, distriktsordförande, tackar för förtroendet distriktsstyrelsen haft under det senaste året. Harald Götlind, distriktsordförande, förklarar distriktsårsmötet 2013 avslutat. Joel Österqvist, ordförande Tilda Anderslars, sekreterare Olivia Lundgren, presidieassistent Therése Ehn, justerare Janek Lundeqvist, justerare Kristin Gerhardsson, justerare

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm

Årsmötesprotokoll 2012. Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Årsmötesprotokoll 2012 Lördag 10 mars, kl. 15:00 Sveroks kansli, Stockholm Sid. 2(19) Protokoll fört vid Catahyas årsmöte 2012 Datum: 2012-03-10 Tid: 15.00 1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande Therése

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 Tisdagen den 3 juli FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Lovisa Lantz Christer Wik Björn Sandal Sekr: Mikaela Bexar Mathias

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23 Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Från styrelsen: Jonas Nordlander Lina Weingård Linus Lindgern Robin Hallberg Isak Tegmark Micke

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer