Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av röstlängd att fastställa röstlängden till 31 personer. 3. Mötets behöriga utlysande Ordförande Johnny Molin berättade att första informationen gick ut i januari. Årsmötet ägde rum i slutet av april. att anse årsmötet behörigt utlyst. 4. Val av presidium Sakarias Forssén, valberedningen, föredrog deras förslag. a) Val av mötesordförande Valberedningens förslag: Joel Österqvist, Linköping Distrikt att välja Joel Österqvist till mötesordförande b) Val av mötessekreterare Valberedningens förslag: Tilda Anderslars, Hedemora att välja Tilda Anderslars till mötessekreterare c) Val av presidieassistent Valberedningens förslag: Olivia Lundgren, Ludvika att välja Olivia Lundgren till presidieassistent Joel Österqvist tog över ordförandeklubban. Röstlängden justerades till 30 personer.

2 5. Fastställande av sammanträdesordning Mötesordföranden gjorde en snabb genomgång av den föreslagna sammanträdesordningen. att fastställa den föreslagna sammanträdesordningen. 6. Fastställande av dagordning Mötesordförande gick igenom den föreslagna dagordningen. att fastställa dagordningen. 7. Val av justerare och rösträknare Förslag på justerare och rösträknare: Therese Ehn, KTK Janek Lundeqvist, Norberg Kristin Gerhardsson, Tomasgården a) Fastställande av antal justerare och rösträknare att fastställa antalet justerare tillika rösträknare till tre personer: b) Val av justerare och rösträknare att till justerare tillika rösträknare välja: Therese Ehn, KTK Janek Lundeqvist, Norberg Kristin Gerhardsson, Tomasgården 8. Val av valutskott Förslag på personer: Isabelle Westlund, Hedemora Ludvig Westman, Tomasgården Hugo Ernstsson, Camelot Linnea Grahn, KTK a) Fastställande av antal personer i valutskottet att fastställa antalet personer i valutskottet till fyra.

3 b) Val av valutskott att till valutskott välja Isabelle Westlund, Hedemora Ludvig Westman, Tomasgården Hugo Ernstsson, Camelot Linnea Grahn, KTK 9. Fastställande av nomineringsstopp Förslag inkom på kl lördag den 20 april. att fastställa nomineringsstoppet till kl lördag den 20 april. 10. Valberedningens förslag Sakarias Forssén, föredrog valberedningens förslag: Ordförande Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik Vice ordförande Elin Enochsson, Svärdsjö Ordinarie ledamöter 2 år Daniella Jansson Olsson, Norberg Therése Ehn, KTK Johanna Karlsson, Hedemora Elias Engvall, Säter Fyllnadsval ledamot 1 år Andreas Akterhag, Mikaeli Stiftsgården Rättviks styrelse, 4 år för Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik och med ersättare Pontus Degreus, Stiftsgården Rättvik, Malin Henriksson, Surahammar, med ersättare Josefine Fransén, Tomasgården. Adjungering till Finnåkers styrelse 2014, nominering till årsstämman 2014 samt mandat att tala för vår sak i Finnåkers styrelse under 2013 Lydia Fredlund, Arboga Stiftelsen Sundborns Gamla Prästgårds styrelse Oscar Bengtz, Västerås Domkyrko Årsmötet ajournerades kl

4 Innan årsmötet återupptas går DS vice ordförande Jimmie Leimola igenom att vi får 30 min att gå igenom de följande fyra paragraferna. DS Ordförande Johnny Molin samlar ihop oss och leder oss i genomgången. Markus Sandén, Stiftsgården Rättvik, och Anna Frost, Camelot, går igenom de fel de har upptäckt. Årsmötet återupptogs kl lördag den 20 april Föregående årsmötesprotokoll Jesper Tillgren, Tomasgården, yrkar på att ändra i det lilla häftet för föregående årsmötesprotokoll eftersom sida 4 och 5 bytt plats, via ett tryckfel. (Yrkande 1) DS ordförande Johnny Molin förklarar hur man tydligt skriver ett yrkande. Röstlängden justerades till 32 ombud. att lägga föregående årsmötesprotokoll, med justeringar enligt yrkande 1, till handlingarna. 12. Verksamhetsberättelse 2012 Anna Frost, Camelot och Hugo Ernstsson, Camelot yrkade att i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen under rubriken LÅM 2012 skriva att Victor Månsson från DS och Moa Lindberg, Tomasgården, var representanter för Västerås distrikt. (Yrkande 2) Även att i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen under rubriken DÅM ändra sista meningen till Årsmöteshelgens deltagare beslutade även att STUM12:s tema skulle vara HBTQ och vi tänker i framtiden komma fram till STUM:s lägertema i samband med distriktsårsmötet. (Yrkande 3) Även att i verksamhetsberättelsen på sidan 7 ändra från möjligheten att spela spel och fira gudtjänst samtidigt som. (Yrkande 4) Även att i verksamhetsberättelsen på sidan 7 ändra från och innehöll ett lajv från lajvverkstaden En älvas död till och innehöll lajven En älvas död från Lajvverkstaden. (Yrkande 5) Även att ändra i verksamhetsberättelsen på sidan 7 från då vi också släppte en bok om lokalavdelningens historia. till då vi också släppte boken Riddarna runt det runda bordet en bok om att hitta hem som handlar om lokalavdelningens historia. (Yrkande 6) Representanter från Luleå Distrikt berättar om lägret Mittpunkt i Luleå. att ta beslut om yrkandena i klump. att bifalla Anna Frost och Hugo Ernstssons yrkanden i klump (Yrkande 2, 3, 4, 5 och 6) att lägga den föreslagna verksamhetsberättelsen 2012, med justeringar, till handlingarna 13. Räkenskapsredogörelse 2012

5 Markus Sandén, Stiftsgården Rättvik yrkade på att i Årsredovisningen på sid 5 under stycket Rikshelgen stryka sista meningen (facebooklänken). ( Yrkande 7) Olle Jernberg, Hedemora, frågade om varför vi ger så lite i bidrag. Harald Götlind, DS, förklarade att vi inte får ge mer bidrag. att bifalla Markus Sandéns yrkande. ( Yrkande 7) att lägga räkenskapsredogörelsen för 2012, med justeringar, till handlingarna. 14. Revisionsberättelse 2012 Mötesordförande läser upp revisionsberättelsen Harald Götlind, DS, förtydligade vad en revisionsberättelse är. att lägga revisionsberättelsen 2012 till handlingarna 15. Fråga om ansvarsfrihet för 2012 Mötesordförande förklarade vad ansvarsfrihet är. att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutet är enhälligt 16. Propositioner Inga propositioner är anmälda 17. Motioner Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik, föredrog sina två motioner 2013:1 och 2013:2 Therése Ehn, KTK, föredrog sin motion 2013:3 Maria Berg, DS, föredrog motionssvaren på motionerna 2013:1, 2013:2 och 2013:3 Sam J. Moonlit, valberedningen, berättar om att hon letar folk till förbundsstyrelsen Hannah Kroksson, förbundsstyrelsen, berättar om SÅM och att hon kommer att vara tillgänglig för att prata om att sitta i förbundsstyrelsen. Janek Lundeqvist, Norberg, och Daniella Jonsson Olsson, Norberg, berättar om Nattvandringen. Johan Jernberg, Avesta, berättar om Svart Bana som är en del av Nattvandringen. Elin Enochsson, DS, berättar om vattenflaskorna på borden från Älskad-dagen. Elin uppmanar årsmötet till att tänka mer miljövänligt. Årsmötet ajournerar sig för lunch kl Årsmötet återupptas kl Röstlängden justeras till 33 ombud. Mötesordförande lämnar ordet fritt för diskussion om motionerna. Markus Sandén, Stiftsgården Rättvik vill se stadgarna eftersom två av motionerna handlar om dem. Jesper Tillgren ifrågasätter motion 2013:3 i frågan om hur den ska genomföras. Motionär

6 Therése Ehn svarar. Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik, visar upp stadgarna och förklarar vad skillnaderna skulle vara med motionerna. Hannah Kroksson förklarar varför vi ska rätta oss efter SÅM:s beslut. att bifalla motion 2013:1. Beslutet är enhälligt. att direkt justera beslutet att ta beslut om motion 2013:2 med att-satserna i klump att bifalla motion 2013:2 med att-satserna i klump. att bifalla motion 2013: Motioner till Stora årsmötet (SÅM) 2013 Markus Sandén förklarar att han har med några andra på årsmötet pratat under lunchrasten om att årsmötet ska skicka en motion om att vice ordföranden även borde få ett visst arvode för sin tjänst liksom ordföranden har en heltjänst. Jimmie Leimola berättade att man måste ha en skriven motion för att kunna ta beslut under årsmötet. Harald Götlind förklarade att man även kan hitta på andra motioner under ajourneringen. Hannah Kroksson berättar att hon finns här för att prata om andra handlingar till SÅM och om man vill skriva en motion för att ändra i dem. Årsmötet ajournerade sig från kl Årsmötet återupptas kl Markus Sandén förklarar den motion han har skrivit iordning med hjälp av andra mötesdeltagare. Jimmie Leimola berättar att DS ställer sig bakom motionen. Markus Sandén yrkar på att bifalla motionen och att distriktsstyrelsen språkligt och grafiskt reviderar dokumentet och skickar in detta till SÅM 2013 (Yrkande 8) Daniella Jonsson Olsson, Norberg uttalar sitt och Norbergs stöd för motionen att bifalla yrkande 8 och skicka motionen till Stora Årsmötet Fastställande av medlemsavgift 2013 Harald Götlind, DS, förklarar att vi inte har något annat val än att inte ha någon medlemsavgift. Jimmie Leimola, DS, yrkar på att fastställa medlemsavgiften till 0 kr för år ( Yrkande 9) att fastställa medlemsavgiften till 0 kr. (Yrkande 9) 20. Verksamhetsplan 2013 Olle Jernberg, Hedemora, yrkar på att det ska finnas en fairtrade kiosk på Älskad. (Yrkande 10)

7 Årsmötet ajourneras från kl Årsmötet återupptas kl Kristin Gerhardsson, Tomasgården, yrkar på att stavfelet under punkten JUM ska ändras till lägret istället för lät gret. (Yrkande 11) Anna Frost, Camelot och Hugo Ernstsson, Camelot yrkar på att i verksamhetsplanen under rubriken Camelots rollspelsläger i sista meningen stryka ordet camelots. (Yrkande 12). Även att i verksamhetsplanen på sidan 2 ändra från innehåller både lajv och bordsrollspel. till innehåller både lajv, bordsrollsspel och andra spel. (Yrkande 13) Daniella Jansson Olsson, Norberg och Sara Andersson, KTK yrkar på att försöka ha en alkoholfri bar på arrangemang som STUM och Älskad (Yrkande 14) Jimmie Leimola, DS, yrkar på att ändra sista meningen under Camelots Rollspelsläger till Under hösten anordnas för andra året ett Camelotläger för juniorer. (Yrkande 15) Anna Frost och Hugo Ernstsson, Camelot, bifaller yrkande 15 och drar tillbaka yrkande 12. Harald Götlind, DS, föreslår att årsmötet avslår yrkande 14. Hugo Ernstsson, Camelot, yrkar på att distriktsstyrelsen ska göra en språklig revidering av verksamhetsplanen efter beslut. (Yrkande 16) Daniel Ekström, DS, yrkar på att lägga till som väljs av våra medlemmar varje år på DÅM i slutet på sista meningen i allhelgona STUM. (Yrkande 17) Olle Jernberg, Hedemora, yrkar på att miniorläger i Hedemora 5-6 oktober ska stå i verksamhetsplanen. (Yrkande 18) Erika Jernberg förklara vad miniorläger i Hedemora innebär. Sara Andersson, KTK, drar tillbaka yrkande 14. Elin Enochsson, DS, ger sitt bifall till yrkande 18. Jesper Tillgren, Tomasgården, frågar vilka yrkanden som fortfarande gäller Olle Jernberg, Hedemora, yrkar på att det under rubriken Miniorläger i Hedemora 5-6 Oktober ska stå Ett miniorläger för barn i årskurs 1-3, där vi bjuder in barnkör, barn och andra miniorgrupper till lägret. i verksamhetsplanen. (Yrkande 19) att bifalla yrkande 10 att bifalla yrkande 11 att bifalla yrkande 13 att bifalla yrkande 15 att bifalla yrkande 16 att bifalla yrkande 17 att bifalla yrkande 18 att bifalla yrkande 19 att bifalla verksamhetsplanen för 2013, med justeringar. Harald Götlind, DS, tipsar om att man kan skriva ner frågor och fråga i plenum senare så alla kan få del av informationen. Årsmötet ajournerades från kl Årsmötet återupptas kl

8 21. Årsbudget 2013 Harald Götlind, DS, informerar om årsbudgeten 2013 och om ändringarna som finns i kolumnen Använt Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, undrar varför det är ett så mycket större belopp budgeterat på STUM 2013 än 2012 då det inte allt användes upp år Harald Götlind, DS, förklarar att vi har äskat pengar från stiftet för att sänka kostnaderna på våra läger. Sakarias Forssén, Svärdsjö undrar varför Roc for Moc kostar så mycket pengar, och varför Camelot går stadigt över budget och varför de fått nästa dubbelt så mycket pengar. Harald Götlind svarar att Roc for Moc alltid har kostat mycket och att Camelot jämt har pendlat mellan resultat över och under budget. Pengarna som lagts till nu kommer från stiftet. Hugo Ernstsson, Camelot, förklarar vad pengarna Camelot får ska användas till. Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, undrar varför vi inte har budgeterat landstingsbidrag från Västmanland i år. Harald Götlind förklarar att DS har missat att söka landstingsbidrag för i år och därför missar det. Johanna Karlsson yrkar på att 5000: - i budgeten ska tillsättas åt miniorläger 2013 i Hedemora. (Yrkande 20) Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, föreslår att pengarnas ska tas från punkten sammanträden. Harald Götlind, DS, förklarar att det inte är lämpligt. Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, föreslår varför SUB är budgeterat för 12000:- när det förra året användes bara 768:- Harald Götlind, DS, förklarar varför. Hannah Kroksson, FS, undrar varför kollekt som är bugeterat för 2012 är en sådan ojämn siffra. Harald Götlind, DS, förklarar att de trodde att de visste vad kollekten skulle bli men det blev mer. Markus Andersson, församlingspedagog Svärdsjö, tipsar om lidl-pengar som går att söka. att bifalla yrkande 20 att fastställa budgeten för 2013, med justeringar. 22. Preliminär verksamhetsplan 2014 Johanna Karlsson, Hedemora, yrkar på att lägga till Miniorläger i verksamhetsplanen för 2014 med samma text som i verksamhetsplanen för 2013 förutom orten. (Yrkande 21). Hugo Ernstsson och Anna Frost, Camelot, yrkar att i verksamhetsplanen 2014 under rubriken Camelots rollspelsläger ändrar från lajv och bordsrollspel. till lajv, bordsrollspel och andra spel. (Yrkande 22) Även att i verksamhetsplanen 2014 sist under rubriken Camelots rollspelsläger lägger till meningen Under året anordnas också ett Camelotläger för juniorer. (Yrkande 23) Victor Månsson, DS, yrkar att använda samma text som i verksamhetsplanen 2013 i verksamhetsplanen för år 2014 (Yrkande 24) Marcus Sandén Stiftsgården Rättvik, påpekar att det i verksamhetsplanen för 2013 står att

9 hemsidan ska vara i en process och i verksamhetsplanen för 2014 ska det vara en primär kommunikationsväg och att DS har en tuff uppgift framför sig. att ta beslut om yrkandena i klump att bifalla yrkandena att fastställa den preliminära verksamhetsplanen för 2014 med justeringar. 23. Preliminär årsbudget 2014 Harald Götlind, DS, yrkar att lägga in budgetposten Miniorläger 5000:- i den preliminära årsbudgeten (Yrkande 25) att bifalla yrkande 25. att fastställa den preliminära årsbudgeten 2014 med justeringar. Årsmötet ajournerades från kl den 20 april till kl den 21 april. Årsmötet återupptas kl söndag den 21 april. Röstlängden fastställdes till 31 ombud. 24. Fastställande av antal personer i distriktsstyrelsen 2013 Ludvig, valutskottet, föredrog valutskottets förslag vilket var åtta ledamöter och en ordförande. att fastställa antalet personer i distriktsstyrelsen enligt valutskottets förslag. 25. Val av distriktsordförande 2013 Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag Valutskottets förslag: Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik Marcus Sandén pläderar för Harald Götlind att till distriktsordförande för 2013 välja Harald Götlind 26. Val av ordinarie ledamöter, 2 år Hugo Ernstsson, valutskottet föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Elias Engvall, Säter Daniella Jansson Olsson, Norberg Johanna Karlsson, Hedemora Therése Ehn, KTK

10 Harald Götlind och Jimmie Leimola försöker förklara vad som menas med valen vi ska göra. Rosanna Lindén frågar varför Jesper är nominerad för 1 år och inte 2 år. Hugo Ernstsson svarar att det där för att de inte vet vad han gör om 2 år och därför vill de sätta honom på 1 år. Jesper Tillgren pläderar för Therése Ehn och Johanna Karlsson Årsmötet beslutada att välja ledamöter till distriktsstyrelsen enligt valutskottets förslag. 27. Fyllnadsval av ledamöter, 1 år Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Jesper Tillgren, Tomasgården Årsmötet beslutar att välja fyllnadsval av ledamöter till distriktsstyrelsen enligt valutskottets förslag. 28. Val av vice ordförande, 1 år Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Elin Enochsson, Svärdsjö att välja vice ordförande för Västerås distrikt 2013 enligt valutskottets förslag 29. Val av revisorer och revisorssuppleanter Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag Revisorer: Birgitta Enlund, Västerås Elin Karls, Hedemora Revisorssuppleanter: Anna Karin Ander, Västerås Tony Jansson, Västerås att välja revisorer och revisorssuppleanter 2013 enligt valutskottets förslag. 30. Övriga val Hugo Ernstsson föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Adjungering till Finnåkers styrelse 2014, nominering till årsstämman 2014 samt mandat att tala för vår sak i Finnåkers styrelse under Lydia Fredlund, Arboga

11 Stiftsgården Rättviks styrelse för år Ordinarie Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik med ersättare Pontus Degréus, Stiftsgården Rättvik och Ordinarie Malin Henriksson, Surahammar med ersättare Josefin Franzén, Tomasgården. Representant i styrelsen till Stiftelsen Sundborns Gamla Prästgård Oskar Bengtz, Västerås Domkyrko att ta beslut om alla övriga val i klump att välja övriga val enligt valutskottets förslag 31. Val av valberedning a) Fastställande av antal personer i personer i valberedningen Valutskottet föreslår att välj sex personer till valberedningen att välja sex personer 35. Övriga frågor b) Val av valberedning Valutskottet förslag: Kristin Gerhardsson, Tomasgården Isabelle Westlund, Hedemora Anna Frost, Camelot Linus Fransson, Grytnäs Gustav Strand, Grytnäs Kenneth Almgren, Hedemora c) Val av sammankallande för valberedningen Valutskottet föreslår att välj Kristin Gerhardsson till sammankallande för valberedningen. Jimmie Leimola berättar om Ung Vuxen. Anna Frost berättar om Saalams vänner. Harald Götlind utrycker ett tack från Stiftsgårdens styrelse. Jimmie Leimola vill avtacka Avesta som har låtit oss ha vårt årsmöte här. Jimmie Leimola delar ut priset till årets lokalavdelning som går till Hedemora. Jimmie Leimola tackar presidiet för sitt arbete. Cecilia Redner och Pia Sundström avtackar den del av styrelsen som avgått i och med årsmötet. Cecilia Redner och Pia Sundström tackar Johan för det arbete han gjort med DÅM. Mötesordförande tackar å presidiets vägnar för att ha fått vara med om det här årsmötet innan han lämnar över ordförandeklubban till Harald Götlind, ordförande DS.

12 36. Mötets avslutande Harald Götlind, distriktsordförande, tackar för förtroendet distriktsstyrelsen haft under det senaste året. Harald Götlind, distriktsordförande, förklarar distriktsårsmötet 2013 avslutat. Joel Österqvist, ordförande Tilda Anderslars, sekreterare Olivia Lundgren, presidieassistent Therése Ehn, justerare Janek Lundeqvist, justerare Kristin Gerhardsson, justerare

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort.

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort. 1(8) SVENSKA KYRKANS UNGA I PROTOKOLL SKARA STIFT 2010-04-10-11 ÅRSMÖTE Tid: Lördag den 10 april söndag den 11 april 2010 Plats: Stiftsgården, Flämslätt : 1-36 Deltagare: 50 ombud från lokalavdelningar

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort.

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort. 1(9) SVENSKA KYRKANS UNGA I PROTOKOLL SKARA STIFT 2011:04:9-10 ÅRSMÖTE Tid: Lördag den 9 april söndag den 10 april 2011 Plats: Stiftsgården, Flämslätt : 1-39 Deltagare: 53 ombud från lokalavdelningar i

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

Årsmötesprotokoll FLiNS

Årsmötesprotokoll FLiNS Årsmötesprotokoll FLiNS Föreningen för Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2011-03-21 Plats: ACAS-salen, A huset Tid: 16.15 1) Mötets öppnade Mötet öppnades av FLiNS ordförande Charles Westerberg.

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 29-30 november 2014 Bosön, Lidingö Till protokollet hör Bilaga 1 Röstlängd Bilaga 2 Protokoll från Torg A Bilaga 3 Protokoll från Torg B Bilaga 4 Protokoll från

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare

4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare Medlemsmöte Piratpartiet Stockholm, Stockholm. 09-05-12 1. Mötets öppnande Johan Karlsson förklarar mötet för öppnat kl 18:51 2. Fastställande av röstlängd Johan Karlsson yrkar på att mötet fastställer

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008. Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, 132 36 Saltsjö-Boo

Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008. Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, 132 36 Saltsjö-Boo Sida 1 av 16 Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008 Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, 132 36 Saltsjö-Boo Sida 2 av 16 1. Mötets öppnande... 4 2. Justering av röstlängd... 4 3. Val av presidieordförande...

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström

Underskrifter Sekreterare Carina Sundström sid 1 (9) Plats och tid kl. 14 45-15 35 Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 19 mars 2016 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Emma Olsson-Björs,

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Protokoll för Salts årsmöte 2009

Protokoll för Salts årsmöte 2009 Protokoll för Salts årsmöte 2009 Plats: EFS-kyrkan, Skellefteå Tid: 22 maj 2009 Närvarande: 63 röstberättigade ombud Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Lukas Bergner (ordförande) Johanna Lundström (vice ordförande)

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Erland Berg Martin Hellmo Pia

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Tid: tisdag den 24 februari 2015, kl. 18.00 Plats: Kjellbergsalen ing. 10, UAS 1. Årsmötets öppnande Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid vårdistriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna, 22 maj 2013 i Bjurslättsskolan

Protokoll fört vid vårdistriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna, 22 maj 2013 i Bjurslättsskolan Protokoll fört vid vårdistriktsstämma i Göteborgs scoutdistrikt, Scouterna, 22 maj 2013 i Bjurslättsskolan 1 Stämman öppnas Distriktsordförande Anna Gottfridsson inledde med att hälsa alla välkomna samt

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Årsmöte Uppsala Dnr O Namn enligt ombudslista bilagd originalprotokollet

Årsmöte Uppsala Dnr O Namn enligt ombudslista bilagd originalprotokollet Protokoll: Datum: Plats: Årsmöte 2013-09-22 Uppsala Dnr O43-3-2013 Närvarande: Frälsningsarméns scouter KFUK-KFUMs scoutförbund Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Equmeniascout Scouterna (fd SSF) Styrelsen

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

6 Godkännande av mötets föredragningslista

6 Godkännande av mötets föredragningslista Protokoll för IT-sektionens stormöte 2015-05-07 Närvarande styrelsemedlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar.. 2 Fråga om årsmötet

Läs mer

Protokoll fört vid distriktsstämma 2014 Söndagen den 9 november i Sundbybergs Folkets Hus

Protokoll fört vid distriktsstämma 2014 Söndagen den 9 november i Sundbybergs Folkets Hus Protokoll fört vid distriktsstämma 2014 Söndagen den 9 november i Sundbybergs Folkets Hus Närvaro: Se bilaga. 1. Stämman öppnas Distriktsordförande Hampus Boësen öppnar stämman. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Salts årsmöte. Plats: Väggahallen, Karlshamn Tid: 18 maj 2007 Närvarande: 62 röstberättigade ombud Paragrafer: 1-18.

Salts årsmöte. Plats: Väggahallen, Karlshamn Tid: 18 maj 2007 Närvarande: 62 röstberättigade ombud Paragrafer: 1-18. Salts årsmöte Plats: Väggahallen, Karlshamn Tid: 18 maj 2007 Närvarande: 62 röstberättigade ombud Paragrafer: 1-18 Underskrifter: Rebecka Nilsson (ordförande) Josefin Söderstjerna (vice ordförande) Josefin

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 Protokoll årsstämma 2014-12-09 Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 a Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 på Gästgivaregården i Hurva. 1 Mötet öppnas. SVK Södras ordförande Cicci Landén öppnar mötet. 2 Justering av röstlängden. Förslag att röstlängden

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00 Årsmöte Fuxernaskolan 160313 kl 14.00 Närvarande: Zorayah Hellberg, Ewa Larsson. Alf Joakim Persson, Cecilia Sandbeck, Malin Holström, Markus Andersson, Amanda Georgiou, Alva Olsson, Erik Georgiou, Matilda

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr ) ES- sektionen, Uthgård Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 11 maj 2015 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.35 av styrelsens ordförande Emma Wiesner

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Upplandsslättens Scoutdistrikt Distriktsstämma 2014

Upplandsslättens Scoutdistrikt Distriktsstämma 2014 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Mia Köhler öppnade mötet. 2. Val av mötesordförande Leo Zillén och Emma Westerborn valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carin Westerlund valdes

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet

PROTOKOLL ÅRSMÖTE. Närvarande. Protokoll Årsmöte 14/15. Samsek Pontus Neander Sekreterare. Datum: Tid: 15:15 Plats: Samvetet Samsek Pontus Neander Sekreterare Protokoll Årsmöte 14/15 PROTOKOLL ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-27 Tid: 15:15 Plats: Samvetet Närvarande Samsek Filip Åhlander Ordförande Alexandra Eriksson Vice ordförande Pontus

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

Riksorganisationen Föreningen Femtastic Protokoll för årsmöte den Drottninggatan 110, Stockholm

Riksorganisationen Föreningen Femtastic Protokoll för årsmöte den Drottninggatan 110, Stockholm Ordinarie årsmöte ska hållas mellan 1 januari 31 mars varje år och är föreningens högsta beslutsfande organ. 1.) Årsmötets öppnande Årsmötet öppnas av Sarah Philipson klockan 16.32 2.) Årsmötets behöriga

Läs mer

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016

Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Årsmötesprotokoll LÄSK 2016 Dagordning Datum: 2016-02-29 Plats: Frödingssalen Tid: 18:00 Årsmöte Läsk 1 Mötets öppnande - Ordförande Malin Öström öppnar mötet och hälsar alla välkomna Mötet förklaras öppnat

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011)

PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Tid: 17 mars 2012 kl 10.30 PROTOKOLL ALBIN 25 KLUBBENS ÅRSMÖTE 2012 (VERKSAMHETSÅRET 2011) Plats: Svenska Kryssarklubben, Nacka Strand Närvarande: Carl-Olov Filipsson (ordförande) Tommy Malmgren (vice

Läs mer

GAVLECON Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

GAVLECON Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle GAVLECON Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Protokoll 2013-02-12 Gavlecons årsmöte Plats: Nya Vall Närvarande: Se bilaga 1 Mötets öppnande Klockan 16.35 2 Mötesformalia godkänna kallelse

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer