Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april"

Transkript

1 Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av röstlängd att fastställa röstlängden till 31 personer. 3. Mötets behöriga utlysande Ordförande Johnny Molin berättade att första informationen gick ut i januari. Årsmötet ägde rum i slutet av april. att anse årsmötet behörigt utlyst. 4. Val av presidium Sakarias Forssén, valberedningen, föredrog deras förslag. a) Val av mötesordförande Valberedningens förslag: Joel Österqvist, Linköping Distrikt att välja Joel Österqvist till mötesordförande b) Val av mötessekreterare Valberedningens förslag: Tilda Anderslars, Hedemora att välja Tilda Anderslars till mötessekreterare c) Val av presidieassistent Valberedningens förslag: Olivia Lundgren, Ludvika att välja Olivia Lundgren till presidieassistent Joel Österqvist tog över ordförandeklubban. Röstlängden justerades till 30 personer.

2 5. Fastställande av sammanträdesordning Mötesordföranden gjorde en snabb genomgång av den föreslagna sammanträdesordningen. att fastställa den föreslagna sammanträdesordningen. 6. Fastställande av dagordning Mötesordförande gick igenom den föreslagna dagordningen. att fastställa dagordningen. 7. Val av justerare och rösträknare Förslag på justerare och rösträknare: Therese Ehn, KTK Janek Lundeqvist, Norberg Kristin Gerhardsson, Tomasgården a) Fastställande av antal justerare och rösträknare att fastställa antalet justerare tillika rösträknare till tre personer: b) Val av justerare och rösträknare att till justerare tillika rösträknare välja: Therese Ehn, KTK Janek Lundeqvist, Norberg Kristin Gerhardsson, Tomasgården 8. Val av valutskott Förslag på personer: Isabelle Westlund, Hedemora Ludvig Westman, Tomasgården Hugo Ernstsson, Camelot Linnea Grahn, KTK a) Fastställande av antal personer i valutskottet att fastställa antalet personer i valutskottet till fyra.

3 b) Val av valutskott att till valutskott välja Isabelle Westlund, Hedemora Ludvig Westman, Tomasgården Hugo Ernstsson, Camelot Linnea Grahn, KTK 9. Fastställande av nomineringsstopp Förslag inkom på kl lördag den 20 april. att fastställa nomineringsstoppet till kl lördag den 20 april. 10. Valberedningens förslag Sakarias Forssén, föredrog valberedningens förslag: Ordförande Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik Vice ordförande Elin Enochsson, Svärdsjö Ordinarie ledamöter 2 år Daniella Jansson Olsson, Norberg Therése Ehn, KTK Johanna Karlsson, Hedemora Elias Engvall, Säter Fyllnadsval ledamot 1 år Andreas Akterhag, Mikaeli Stiftsgården Rättviks styrelse, 4 år för Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik och med ersättare Pontus Degreus, Stiftsgården Rättvik, Malin Henriksson, Surahammar, med ersättare Josefine Fransén, Tomasgården. Adjungering till Finnåkers styrelse 2014, nominering till årsstämman 2014 samt mandat att tala för vår sak i Finnåkers styrelse under 2013 Lydia Fredlund, Arboga Stiftelsen Sundborns Gamla Prästgårds styrelse Oscar Bengtz, Västerås Domkyrko Årsmötet ajournerades kl

4 Innan årsmötet återupptas går DS vice ordförande Jimmie Leimola igenom att vi får 30 min att gå igenom de följande fyra paragraferna. DS Ordförande Johnny Molin samlar ihop oss och leder oss i genomgången. Markus Sandén, Stiftsgården Rättvik, och Anna Frost, Camelot, går igenom de fel de har upptäckt. Årsmötet återupptogs kl lördag den 20 april Föregående årsmötesprotokoll Jesper Tillgren, Tomasgården, yrkar på att ändra i det lilla häftet för föregående årsmötesprotokoll eftersom sida 4 och 5 bytt plats, via ett tryckfel. (Yrkande 1) DS ordförande Johnny Molin förklarar hur man tydligt skriver ett yrkande. Röstlängden justerades till 32 ombud. att lägga föregående årsmötesprotokoll, med justeringar enligt yrkande 1, till handlingarna. 12. Verksamhetsberättelse 2012 Anna Frost, Camelot och Hugo Ernstsson, Camelot yrkade att i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen under rubriken LÅM 2012 skriva att Victor Månsson från DS och Moa Lindberg, Tomasgården, var representanter för Västerås distrikt. (Yrkande 2) Även att i verksamhetsberättelsen och årsredovisningen under rubriken DÅM ändra sista meningen till Årsmöteshelgens deltagare beslutade även att STUM12:s tema skulle vara HBTQ och vi tänker i framtiden komma fram till STUM:s lägertema i samband med distriktsårsmötet. (Yrkande 3) Även att i verksamhetsberättelsen på sidan 7 ändra från möjligheten att spela spel och fira gudtjänst samtidigt som. (Yrkande 4) Även att i verksamhetsberättelsen på sidan 7 ändra från och innehöll ett lajv från lajvverkstaden En älvas död till och innehöll lajven En älvas död från Lajvverkstaden. (Yrkande 5) Även att ändra i verksamhetsberättelsen på sidan 7 från då vi också släppte en bok om lokalavdelningens historia. till då vi också släppte boken Riddarna runt det runda bordet en bok om att hitta hem som handlar om lokalavdelningens historia. (Yrkande 6) Representanter från Luleå Distrikt berättar om lägret Mittpunkt i Luleå. att ta beslut om yrkandena i klump. att bifalla Anna Frost och Hugo Ernstssons yrkanden i klump (Yrkande 2, 3, 4, 5 och 6) att lägga den föreslagna verksamhetsberättelsen 2012, med justeringar, till handlingarna 13. Räkenskapsredogörelse 2012

5 Markus Sandén, Stiftsgården Rättvik yrkade på att i Årsredovisningen på sid 5 under stycket Rikshelgen stryka sista meningen (facebooklänken). ( Yrkande 7) Olle Jernberg, Hedemora, frågade om varför vi ger så lite i bidrag. Harald Götlind, DS, förklarade att vi inte får ge mer bidrag. att bifalla Markus Sandéns yrkande. ( Yrkande 7) att lägga räkenskapsredogörelsen för 2012, med justeringar, till handlingarna. 14. Revisionsberättelse 2012 Mötesordförande läser upp revisionsberättelsen Harald Götlind, DS, förtydligade vad en revisionsberättelse är. att lägga revisionsberättelsen 2012 till handlingarna 15. Fråga om ansvarsfrihet för 2012 Mötesordförande förklarade vad ansvarsfrihet är. att bevilja distriktsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutet är enhälligt 16. Propositioner Inga propositioner är anmälda 17. Motioner Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik, föredrog sina två motioner 2013:1 och 2013:2 Therése Ehn, KTK, föredrog sin motion 2013:3 Maria Berg, DS, föredrog motionssvaren på motionerna 2013:1, 2013:2 och 2013:3 Sam J. Moonlit, valberedningen, berättar om att hon letar folk till förbundsstyrelsen Hannah Kroksson, förbundsstyrelsen, berättar om SÅM och att hon kommer att vara tillgänglig för att prata om att sitta i förbundsstyrelsen. Janek Lundeqvist, Norberg, och Daniella Jonsson Olsson, Norberg, berättar om Nattvandringen. Johan Jernberg, Avesta, berättar om Svart Bana som är en del av Nattvandringen. Elin Enochsson, DS, berättar om vattenflaskorna på borden från Älskad-dagen. Elin uppmanar årsmötet till att tänka mer miljövänligt. Årsmötet ajournerar sig för lunch kl Årsmötet återupptas kl Röstlängden justeras till 33 ombud. Mötesordförande lämnar ordet fritt för diskussion om motionerna. Markus Sandén, Stiftsgården Rättvik vill se stadgarna eftersom två av motionerna handlar om dem. Jesper Tillgren ifrågasätter motion 2013:3 i frågan om hur den ska genomföras. Motionär

6 Therése Ehn svarar. Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik, visar upp stadgarna och förklarar vad skillnaderna skulle vara med motionerna. Hannah Kroksson förklarar varför vi ska rätta oss efter SÅM:s beslut. att bifalla motion 2013:1. Beslutet är enhälligt. att direkt justera beslutet att ta beslut om motion 2013:2 med att-satserna i klump att bifalla motion 2013:2 med att-satserna i klump. att bifalla motion 2013: Motioner till Stora årsmötet (SÅM) 2013 Markus Sandén förklarar att han har med några andra på årsmötet pratat under lunchrasten om att årsmötet ska skicka en motion om att vice ordföranden även borde få ett visst arvode för sin tjänst liksom ordföranden har en heltjänst. Jimmie Leimola berättade att man måste ha en skriven motion för att kunna ta beslut under årsmötet. Harald Götlind förklarade att man även kan hitta på andra motioner under ajourneringen. Hannah Kroksson berättar att hon finns här för att prata om andra handlingar till SÅM och om man vill skriva en motion för att ändra i dem. Årsmötet ajournerade sig från kl Årsmötet återupptas kl Markus Sandén förklarar den motion han har skrivit iordning med hjälp av andra mötesdeltagare. Jimmie Leimola berättar att DS ställer sig bakom motionen. Markus Sandén yrkar på att bifalla motionen och att distriktsstyrelsen språkligt och grafiskt reviderar dokumentet och skickar in detta till SÅM 2013 (Yrkande 8) Daniella Jonsson Olsson, Norberg uttalar sitt och Norbergs stöd för motionen att bifalla yrkande 8 och skicka motionen till Stora Årsmötet Fastställande av medlemsavgift 2013 Harald Götlind, DS, förklarar att vi inte har något annat val än att inte ha någon medlemsavgift. Jimmie Leimola, DS, yrkar på att fastställa medlemsavgiften till 0 kr för år ( Yrkande 9) att fastställa medlemsavgiften till 0 kr. (Yrkande 9) 20. Verksamhetsplan 2013 Olle Jernberg, Hedemora, yrkar på att det ska finnas en fairtrade kiosk på Älskad. (Yrkande 10)

7 Årsmötet ajourneras från kl Årsmötet återupptas kl Kristin Gerhardsson, Tomasgården, yrkar på att stavfelet under punkten JUM ska ändras till lägret istället för lät gret. (Yrkande 11) Anna Frost, Camelot och Hugo Ernstsson, Camelot yrkar på att i verksamhetsplanen under rubriken Camelots rollspelsläger i sista meningen stryka ordet camelots. (Yrkande 12). Även att i verksamhetsplanen på sidan 2 ändra från innehåller både lajv och bordsrollspel. till innehåller både lajv, bordsrollsspel och andra spel. (Yrkande 13) Daniella Jansson Olsson, Norberg och Sara Andersson, KTK yrkar på att försöka ha en alkoholfri bar på arrangemang som STUM och Älskad (Yrkande 14) Jimmie Leimola, DS, yrkar på att ändra sista meningen under Camelots Rollspelsläger till Under hösten anordnas för andra året ett Camelotläger för juniorer. (Yrkande 15) Anna Frost och Hugo Ernstsson, Camelot, bifaller yrkande 15 och drar tillbaka yrkande 12. Harald Götlind, DS, föreslår att årsmötet avslår yrkande 14. Hugo Ernstsson, Camelot, yrkar på att distriktsstyrelsen ska göra en språklig revidering av verksamhetsplanen efter beslut. (Yrkande 16) Daniel Ekström, DS, yrkar på att lägga till som väljs av våra medlemmar varje år på DÅM i slutet på sista meningen i allhelgona STUM. (Yrkande 17) Olle Jernberg, Hedemora, yrkar på att miniorläger i Hedemora 5-6 oktober ska stå i verksamhetsplanen. (Yrkande 18) Erika Jernberg förklara vad miniorläger i Hedemora innebär. Sara Andersson, KTK, drar tillbaka yrkande 14. Elin Enochsson, DS, ger sitt bifall till yrkande 18. Jesper Tillgren, Tomasgården, frågar vilka yrkanden som fortfarande gäller Olle Jernberg, Hedemora, yrkar på att det under rubriken Miniorläger i Hedemora 5-6 Oktober ska stå Ett miniorläger för barn i årskurs 1-3, där vi bjuder in barnkör, barn och andra miniorgrupper till lägret. i verksamhetsplanen. (Yrkande 19) att bifalla yrkande 10 att bifalla yrkande 11 att bifalla yrkande 13 att bifalla yrkande 15 att bifalla yrkande 16 att bifalla yrkande 17 att bifalla yrkande 18 att bifalla yrkande 19 att bifalla verksamhetsplanen för 2013, med justeringar. Harald Götlind, DS, tipsar om att man kan skriva ner frågor och fråga i plenum senare så alla kan få del av informationen. Årsmötet ajournerades från kl Årsmötet återupptas kl

8 21. Årsbudget 2013 Harald Götlind, DS, informerar om årsbudgeten 2013 och om ändringarna som finns i kolumnen Använt Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, undrar varför det är ett så mycket större belopp budgeterat på STUM 2013 än 2012 då det inte allt användes upp år Harald Götlind, DS, förklarar att vi har äskat pengar från stiftet för att sänka kostnaderna på våra läger. Sakarias Forssén, Svärdsjö undrar varför Roc for Moc kostar så mycket pengar, och varför Camelot går stadigt över budget och varför de fått nästa dubbelt så mycket pengar. Harald Götlind svarar att Roc for Moc alltid har kostat mycket och att Camelot jämt har pendlat mellan resultat över och under budget. Pengarna som lagts till nu kommer från stiftet. Hugo Ernstsson, Camelot, förklarar vad pengarna Camelot får ska användas till. Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, undrar varför vi inte har budgeterat landstingsbidrag från Västmanland i år. Harald Götlind förklarar att DS har missat att söka landstingsbidrag för i år och därför missar det. Johanna Karlsson yrkar på att 5000: - i budgeten ska tillsättas åt miniorläger 2013 i Hedemora. (Yrkande 20) Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, föreslår att pengarnas ska tas från punkten sammanträden. Harald Götlind, DS, förklarar att det inte är lämpligt. Marcus Sandén, Stiftsgården Rättvik, föreslår varför SUB är budgeterat för 12000:- när det förra året användes bara 768:- Harald Götlind, DS, förklarar varför. Hannah Kroksson, FS, undrar varför kollekt som är bugeterat för 2012 är en sådan ojämn siffra. Harald Götlind, DS, förklarar att de trodde att de visste vad kollekten skulle bli men det blev mer. Markus Andersson, församlingspedagog Svärdsjö, tipsar om lidl-pengar som går att söka. att bifalla yrkande 20 att fastställa budgeten för 2013, med justeringar. 22. Preliminär verksamhetsplan 2014 Johanna Karlsson, Hedemora, yrkar på att lägga till Miniorläger i verksamhetsplanen för 2014 med samma text som i verksamhetsplanen för 2013 förutom orten. (Yrkande 21). Hugo Ernstsson och Anna Frost, Camelot, yrkar att i verksamhetsplanen 2014 under rubriken Camelots rollspelsläger ändrar från lajv och bordsrollspel. till lajv, bordsrollspel och andra spel. (Yrkande 22) Även att i verksamhetsplanen 2014 sist under rubriken Camelots rollspelsläger lägger till meningen Under året anordnas också ett Camelotläger för juniorer. (Yrkande 23) Victor Månsson, DS, yrkar att använda samma text som i verksamhetsplanen 2013 i verksamhetsplanen för år 2014 (Yrkande 24) Marcus Sandén Stiftsgården Rättvik, påpekar att det i verksamhetsplanen för 2013 står att

9 hemsidan ska vara i en process och i verksamhetsplanen för 2014 ska det vara en primär kommunikationsväg och att DS har en tuff uppgift framför sig. att ta beslut om yrkandena i klump att bifalla yrkandena att fastställa den preliminära verksamhetsplanen för 2014 med justeringar. 23. Preliminär årsbudget 2014 Harald Götlind, DS, yrkar att lägga in budgetposten Miniorläger 5000:- i den preliminära årsbudgeten (Yrkande 25) att bifalla yrkande 25. att fastställa den preliminära årsbudgeten 2014 med justeringar. Årsmötet ajournerades från kl den 20 april till kl den 21 april. Årsmötet återupptas kl söndag den 21 april. Röstlängden fastställdes till 31 ombud. 24. Fastställande av antal personer i distriktsstyrelsen 2013 Ludvig, valutskottet, föredrog valutskottets förslag vilket var åtta ledamöter och en ordförande. att fastställa antalet personer i distriktsstyrelsen enligt valutskottets förslag. 25. Val av distriktsordförande 2013 Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag Valutskottets förslag: Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik Marcus Sandén pläderar för Harald Götlind att till distriktsordförande för 2013 välja Harald Götlind 26. Val av ordinarie ledamöter, 2 år Hugo Ernstsson, valutskottet föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Elias Engvall, Säter Daniella Jansson Olsson, Norberg Johanna Karlsson, Hedemora Therése Ehn, KTK

10 Harald Götlind och Jimmie Leimola försöker förklara vad som menas med valen vi ska göra. Rosanna Lindén frågar varför Jesper är nominerad för 1 år och inte 2 år. Hugo Ernstsson svarar att det där för att de inte vet vad han gör om 2 år och därför vill de sätta honom på 1 år. Jesper Tillgren pläderar för Therése Ehn och Johanna Karlsson Årsmötet beslutada att välja ledamöter till distriktsstyrelsen enligt valutskottets förslag. 27. Fyllnadsval av ledamöter, 1 år Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Jesper Tillgren, Tomasgården Årsmötet beslutar att välja fyllnadsval av ledamöter till distriktsstyrelsen enligt valutskottets förslag. 28. Val av vice ordförande, 1 år Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Elin Enochsson, Svärdsjö att välja vice ordförande för Västerås distrikt 2013 enligt valutskottets förslag 29. Val av revisorer och revisorssuppleanter Hugo Ernstsson, valutskottet, föredrar valutskottets förslag Revisorer: Birgitta Enlund, Västerås Elin Karls, Hedemora Revisorssuppleanter: Anna Karin Ander, Västerås Tony Jansson, Västerås att välja revisorer och revisorssuppleanter 2013 enligt valutskottets förslag. 30. Övriga val Hugo Ernstsson föredrar valutskottets förslag. Valutskottets förslag: Adjungering till Finnåkers styrelse 2014, nominering till årsstämman 2014 samt mandat att tala för vår sak i Finnåkers styrelse under Lydia Fredlund, Arboga

11 Stiftsgården Rättviks styrelse för år Ordinarie Harald Götlind, Stiftsgården Rättvik med ersättare Pontus Degréus, Stiftsgården Rättvik och Ordinarie Malin Henriksson, Surahammar med ersättare Josefin Franzén, Tomasgården. Representant i styrelsen till Stiftelsen Sundborns Gamla Prästgård Oskar Bengtz, Västerås Domkyrko att ta beslut om alla övriga val i klump att välja övriga val enligt valutskottets förslag 31. Val av valberedning a) Fastställande av antal personer i personer i valberedningen Valutskottet föreslår att välj sex personer till valberedningen att välja sex personer 35. Övriga frågor b) Val av valberedning Valutskottet förslag: Kristin Gerhardsson, Tomasgården Isabelle Westlund, Hedemora Anna Frost, Camelot Linus Fransson, Grytnäs Gustav Strand, Grytnäs Kenneth Almgren, Hedemora c) Val av sammankallande för valberedningen Valutskottet föreslår att välj Kristin Gerhardsson till sammankallande för valberedningen. Jimmie Leimola berättar om Ung Vuxen. Anna Frost berättar om Saalams vänner. Harald Götlind utrycker ett tack från Stiftsgårdens styrelse. Jimmie Leimola vill avtacka Avesta som har låtit oss ha vårt årsmöte här. Jimmie Leimola delar ut priset till årets lokalavdelning som går till Hedemora. Jimmie Leimola tackar presidiet för sitt arbete. Cecilia Redner och Pia Sundström avtackar den del av styrelsen som avgått i och med årsmötet. Cecilia Redner och Pia Sundström tackar Johan för det arbete han gjort med DÅM. Mötesordförande tackar å presidiets vägnar för att ha fått vara med om det här årsmötet innan han lämnar över ordförandeklubban till Harald Götlind, ordförande DS.

12 36. Mötets avslutande Harald Götlind, distriktsordförande, tackar för förtroendet distriktsstyrelsen haft under det senaste året. Harald Götlind, distriktsordförande, förklarar distriktsårsmötet 2013 avslutat. Joel Österqvist, ordförande Tilda Anderslars, sekreterare Olivia Lundgren, presidieassistent Therése Ehn, justerare Janek Lundeqvist, justerare Kristin Gerhardsson, justerare

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008. Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, 132 36 Saltsjö-Boo

Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008. Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, 132 36 Saltsjö-Boo Sida 1 av 16 Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008 Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, 132 36 Saltsjö-Boo Sida 2 av 16 1. Mötets öppnande... 4 2. Justering av röstlängd... 4 3. Val av presidieordförande...

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015

Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Medicinska Föreningen Uppsala Fullmäktige 2015 Tid: tisdag den 24 februari 2015, kl. 18.00 Plats: Kjellbergsalen ing. 10, UAS 1. Årsmötets öppnande Sarah Galien förklarar mötet öppnat. 1.1. Närvarande

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och öppnar motet klockan 18:05. 2 Val av mötets ordförande Daniel Ström (IT09) väljs som mötesordförande. 3 Val av mötets sekreterare

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 JUM 2013 Stiftsgården Rättvik: 8 10 februari Temat för årets JUM var äventyr vilket präglade helgen, framförallt den nattvandring som genomfördes efter mörkrets infall lördag

Läs mer

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17

VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 VÅRMÖTESPROTOKOLL 2012-04-17 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa sandy, Joel Andersson firetech, Joakim Andersson ccw, Carl Cristian Arlock farsan, Tobias Lundquist kapsyl,

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll

Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Astronomisk Ungdoms årsmöte 2015 Protokoll Datum 2015-03-01 Plats Älvsjö Scoutgård 1 Årsmötets öppnande Ordförande Mikael Ingemyr förklarade mötet öppnat klockan 10.17. 2 Mötesformalia 2.1 Val av mötesordförande

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 JUM 2014 Stiftsgården Rättvik: 8-10 februari JUM blev tyvärr inställt p.g.a. att vi fick in för få anmälda till lägret. Men vi har planerat att göra ett nytt JUM under 2015.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer