Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, Saltsjö-Boo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008. Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, 132 36 Saltsjö-Boo"

Transkript

1 Sida 1 av 16 Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008 Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, Saltsjö-Boo

2 Sida 2 av Mötets öppnande Justering av röstlängd Val av presidieordförande Val av presidiesekreterare Mötets behöriga utlysande Val av två justerare tillika rösträknare Fastställande av mötesordning Fastställande av föredragningslista Fördelning av frågor till grupper Presentation av valberedningens nomineringar Fastställande av nomineringsstopp Verksamhetsberättelsen Sakrevisionsberättelse Bokslut Räkenskapsrevisionsberättelse Tilläggsproposition 2008:1 - Disponering av årets resultat Styrelsens ansvarsfrihet för Motioner och propositioner... 7 Tilläggsproposition 2008:2 Tilläggsproposition angående stadgar... 7 Proposition 2008:3 Verksamhetsplan Proposition 2008:4 Preliminär verksamhetsplan Motion 2008:1 och 2008:3, Motioner angående Nattvolleybollturnering... 9 Proposition 2008:1 Arvoderad Ledamot Motion 2008: 2 Compis community Proposition 2008:2 Budget för Nominering och plädering Val av distriktsordförande Val av ordinarie ledamöter Val av vice ordförande Val av sekreterare Val av kassör Val av räkenskaps- och sakrevisorer med suppleanter Val av ombud till Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte Val av valberedningsordförande Val av valberedning Övriga frågor från Idédiskussioner/grupper... 15

3 Sida 3 av Övriga frågor Motionsstart Utvärdering Mötets avslutande Bilagor:... 16

4 Sida 4 av Mötets öppnande Ordförande Jennie Wall hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för Svenska kyrkans unga i Stockholms Stift för öppnat. 2. Justering av röstlängd justera röstlängden enligt avprickningslistan (Bilaga 1) till 33 ombud. röstlängden justeras löpande under årsmötets gång. 3. Val av presidieordförande I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Nominerade till presidieordförande: Andreas Ekeskär, Ligan Vällingby, Daniel Myr, Ligan Vällingby. välja Andreas Ekeskär och Daniel Myr till presidieordförande för årsmötet. 4. Val av presidiesekreterare I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Nominerade till presidiesekreterare: Johan Berkman, The Holy Gang Huddinge, Emelie Björling, Ligan Vällingby. välja Johan Berkman och Emelie Björling till presidiesekreterare för årsmötet. 5. Mötets behöriga utlysande I diskussionen yttrade sig: Mattias Wihlgaard, distriktskansliet. Kallelsen till årsmötet lades ut på hemsidan, den 16 januari, vilket är mer än de 2 månader innan årsmötet, som stadgarna föreskriver. finna årsmötet behörigt utlyst.

5 Sida 5 av Val av två justerare tillika rösträknare I diskussionen yttrade sig: Johannes Forsberg, Sollentuna, Ludvig Bolinder, valberedningen. Nominerade till justerare tillika rösträknare: Johannes Forsberg, Sollentuna och Anna Levin, Ligan Vällingby. välja Johannes Forsberg och Anna Levin till justerare tillika rösträknare för årsmötet. 7. Fastställande av mötesordning I diskussionen yttrade sig: Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Jessica Trusell, Fresta. Presidiet påpekade att sammanträdesordning och mötesordning används som synonymer. Yrkande 1: det i mötesordningen framgår att man skriver upp sig på talarlistan genom att räcka upp handen. det i mötesordningen framgår att man skriver upp sig på talarlistan genom att räcka upp handen. fastställa mötesordning med ovan nämnda ändringar. 8. Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan lästes igenom och justerades med följande ändringar: Punkt 18 och 19, Propositioner och Motioner, behandlas tillsammans som punkt 18. Föredragningslistan justerades med ny sifferföljd med anledning av ovanstående. Propositioner och Motioner behandlas i den ordning presidiet finner lämplig. fastställa föredragningslistan och årsmöteshandlingar med ovan nämnda ändringar. 9. Fördelning av frågor till grupper Distriktsstyrelsens ordförande Jennie Wall presenterade distriktsstyrelsens förslag till fördelning av frågor till grupperna information, verksamhet och ekonomi under första passet och information, verksamhet och flytten under andra passet. 10. Presentation av valberedningens nomineringar Valberedningen presenterade sig själva, sitt arbetssätt och sitt förslag till styrelse och revisorer för 2008/2009, samt representanter till Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte (LÅM) 2008.

6 Sida 6 av Fastställande av nomineringsstopp fastställa nomineringsstoppet till att träda i kraft i och med avslutandet av punkt 18, med undantag för valberedningen. 12. Verksamhetsberättelsen Distriktsstyrelsen presenterade verksamhetsåret i form av en egenkomponerad sång och hänvisade till verksamhetsberättelsen. I diskussionen yttrade sig: Distriktsstyrelsen. lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2007 till handlingarna. 13. Sakrevisionsberättelse I diskussionen yttrade sig: Hans Bärlin, sakrevisor, Monika Larsson, sakrevisor. lägga sakrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 till handlingarna. 14. Bokslut Tess Paulson, distriktsstyrelsen, och Jonas Isberg, distriktsstyrelsen, redogjorde för bokslutet I diskussionen yttrade sig: Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Tobbe Karlsson, gäst, Elsa Blomqvist, Danderyd, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Angelika Qvick, Vallentuna, Josefine Allenberg, distriktskansliet, Hans Bärlin, sakrevisor, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Johannes Forsberg, Sollentuna. lägga bokslutet för verksamhetsåret 2007 till handlingarna. 15. Räkenskapsrevisionsberättelse I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedning. lägga räkenskapsrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 till handlingarna.

7 Sida 7 av Tilläggsproposition 2008:1 - Disponering av årets resultat Tilläggspropositionen återfinns som bilaga 2008:5 I diskussionen yttrade sig: Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen. Propositionens förslag överföra underskottet kronor till balanserad vinst. överföra underskottet kronor till balanserad vinst. 17. Styrelsens ansvarsfrihet för 2007 I diskussionen yttrade sig: Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Niclas Evén, Täby, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen. Räkenskaps- och sakrevisorerna föreslog årsmötet att bevilja distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift ansvarsfrihet för verksamhetsåret bevilja distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift ansvarsfrihet för verksamhetsåret beslutet var enhälligt. 18. Motioner och propositioner Röstlängden justerades till 37 ombud. Tilläggsproposition 2008:2 Tilläggsproposition angående stadgar I diskussionen yttrade sig: Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Viktor Backström, distriktsstyrelsen, Johannes Forsberg, Sollentuna, Jennie Wall, distriktsstyrelsen. Propositionens förslag ändra sista meningen i 3 till Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och har möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Yrkande 11 stryka ordet sista ur att-satsen.

8 Sida 8 av 16 ändra sista meningen i 3 till Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och har möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. stryka ordet sista ur att-satsen. besluten var enhälliga Proposition 2008:3 Verksamhetsplan 2008 I diskussionen yttrade sig: Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby, Jonas Isberg, distriktsstyrelsen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Mikael Persson, observatör. Propositionens förslag anta verksamhetsplanen Yrkande 3 Yrkande 4 Yrkande 6 Yrkande 7 Yrkande 12 Yrkande 9 ändra Kalmar till Kristianstad stryka barndagen flytta i kolumnerna plats och ekonomisk huvudman så att det fel som finns rättas. ändra verksamhetsplanens evenemang Gemensam resa till riksmötet i Kalmar till Gemensam resa till riksmötet i Kristianstad. ändra plats på distriktsårsmötet till Graninge och lägga till ekonomisk huvudman till Skuss. stryka Skuss efter gemensam resa. flytta evenemanget volleybollturnering från november till att ligga under året. hantera yrkande 3, 6, 7 och 12 som tryckfel. anta verksamhetsplanen stryka barndagen. flytta evenemanget volleybollturnering från november till att ligga under året. Yrkanden som drogs tillbaka: 3, 6, 7, 12

9 Sida 9 av 16 Proposition 2008:4 Preliminär verksamhetsplan 2009 I diskussionen yttrade sig: Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Dan Bross, Täby, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Johan Bergsmark, Q:et - Enskede, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby. Propositionens förslag anta preliminär verksamhetsplan Yrkande 2 Yrkande 6 Yrkande 8 eller ändra gemensam resa till riksmötet i Kalmar till gemensam resa till Stora årsmötet. flytta i kolumnerna plats och ekonomisk huvudman så att de fel som finns rättas. ändra verksamhetsplanens evenemang Gemensam resa till Riksmötet i Kalmar till Gemensam resa till SÅM. evenemanget Gemensam resa till riksmötet i Kalmar tas bort ur verksamhetsplanen för Yrkande 13 Yrkande 14 ändra plats på distriktsårsmötet till Graninge och ekonomisk huvudman Graninge. Flytta evenemanget Volleybollturnering från november till under året. att hantera yrkande 2, 6, 8 och 13 som tryckfel. hantera yrkande 2, 6, 8 och 13 som tryckfel. anta preliminär verksamhetsplan Flytta evenemanget Volleybollturnering från november till under året. Yrkanden som drogs tillbaka: 2, 6, 8 och 13. Motion 2008:1 och 2008:3, Motioner angående Nattvolleybollturnering I diskussionen yttrade sig: Karin Öst, Täby. Motion 2008:1: s förslag Motion 2008:3: s förslag i Svenska kyrkans unga i Stockholms Stifts budget föra in en post om svenska kronor som ett stående bidrag till Midnattsvolleybollturneringen. avsätta en summa pengar i en aktivitetspott på c:a kr till detta stiftsarrangemang.

10 Sida 10 av 16 avslå motion 2008:1 Motioner som drogs tillbaka: Motion 2008:3 Proposition 2008:1 Arvoderad Ledamot I diskussionen yttrade sig: Victor Backström, distriktsstyrelsen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Joakim Holmström, Fresta, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Christoffer Redlund, Farsta, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet. Propositionens förslag avskaffa arvoderad ledamot. avskaffa arvoderad ledamot. Motion 2008: 2 Compis community I diskussionen yttrade sig: Joakim Holmström, Fresta, Victor Backström, distriktsstyrelsen, Marcel Génetay, Högalid, Christoffer Redlund, Farsta, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Sara Hedqvist, Farsta, Hanna Broberg, Fresta, Elsa Blomqvist, Danderyd, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Dan Bross, Täby, Sofie Hellquist, Täby, Johannes Forsberg, Sollentuna, Angelika Qvick, Vallentuna, Mikael Persson, observatör, Sara Olby, Danderyd, Victor Lindblom, Q:et - Enskede, Ronnie Carlsson, Farsta, Karin Öst, Täby, Sara Jansson, Skärholmen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby, Ludvig Bolinder, Huddinge The Holy Gang. Motionens förslag lägga ned COMPIS Community med omedelbar verkan. Yrkande 10 ge distriktsstyrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas önskningar om Compis innehåll. att sätta streck i debatten. Röstlängden justerades till 38 ombud. att hålla sluten votering.

11 Sida 11 av 16 avslå motion 2008:2. redovisa röstsiffrorna. Avslag: 29 Bifall: 8 Blank: 1 Röstlängden justerades till 37 ombud. I fortsatt diskussion, angående yrkande 10, yttrade sig: Jessica Trusell, Fresta, Elsa Blomqvist, Danderyd, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet, Johannes Forsberg, Sollentuna, Marcel Génetay, Högalid. ge distriktsstyrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas önskningar om Compis innehåll. Proposition 2008:2 Budget för I diskussionen yttrade sig: Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Sarah Felldin, Huddinge The Holy Gang, Johan Bergsmark, Q:et - Enskede, Emelie Wägmark, Ligan Vällingby, Anna Levin, Ligan Vällingby, Jonas Isberg, distriktsstyrelsen, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Emelie Sallebjer, Ligan Vällingby, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet, Mikael Persson, observatör, Tim Nilimaa, distriktsstyrelsen, Jessica Trusell, Fresta. Propositionens förslag anta budget Yrkande 5 ta bort budgeteringen för barndagen ur budgeten Yrkande 15 det i den preliminära budgeten för 2009 avsätts sammanlagt kr för barndagen. anta budget ta bort budgeteringen för barndagen ur budgeten avslå yrkande 15 det i den preliminära budgeten för 2009 avsätts sammanlagt kr för barndagen..

12 Sida 12 av Nominering och plädering Röstlängden justerades till 35 ombud. ha pläderingarna flytande under aktuell punkt i föredragningslistan. 20. Val av distriktsordförande I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen, Jennie Wall, Ligan - Vällingby. Valberedningen nominerade Jennie Wall, Ligan Vällingby, till ordförande i distriktsstyrelsen i Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret välja Jennie Wall, Ligan Vällingby, till ordförande i distriktsstyrelsen i Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret beslutet var enhälligt. 21. Val av ordinarie ledamöter I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen, Karl Lyktberg, S:t Johannes, Christoffer Hofverberg, Täby, Jonas Isberg, Q:et - Enskede, Tove Gustafsson, Bromma, Tim Nilimaa, Fresta, Marcel Génetay, Högalid, Ebba Hagelin, Kista. Valberedningen nominerade Tess Paulson, Österåker Östra Ryd, Karl Lyktberg, S:t Johannes, Christoffer Hofverberg, Täby och Jonas Isberg, Q:et - Enskede, till ordinarie ledamöter på två år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret Valberedningen nominerade Tove Gustafsson, Bromma, Tim Nilimaa, Fresta, Marcel Génetay, Högalid och Ebba Hagelin, Kista, till ordinarie ledamöter på ett år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret välja Tess Paulson, Österåker Östra Ryd, Karl Lyktberg, S:t Johannes, Christoffer Hofverberg, Täby och Jonas Isberg, Q:et - Enskede, till ordinarie ledamöter på två år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret beslutet var enhälligt. välja Tove Gustafsson, Bromma, Tim Nilimaa, Fresta, Marcel Génetay, Högalid och Ebba Hagelin, Kista, till ordinarie ledamöter på ett år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret beslutet var enhälligt.

13 Sida 13 av Val av vice ordförande I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Christoffer Hofverberg, distriktsstyrelsen, Tim Nilimaa, distriktsstyrelsen, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Dan Bross, Täby, Sanna-Maria Aasa, Fresta, Sara Olby, Danderyd, Frida Sundgren, Vallentuna. Valberedningen nominerade Christoffer Hofverberg till vice ordförande för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret Nominering 1 till vice ordförande nominera Tim Nilimaa. att hålla sluten votering. välja Christoffer Hofverberg till vice ordförande för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret Val av sekreterare I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen, Tove Gustafsson, distriktsstyrelsen, Jennie Wall, distriktsstyrelsen. Valberedningen nominerade Tove Gustafsson till sekreterare för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret välja Tove Gustafsson till sekreterare för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret beslutet var enhälligt. 24. Val av kassör I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Valberedningen nominerade Tess Paulson till kassör för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret välja Tess Paulson till kassör för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret beslutet var enhälligt.

14 Sida 14 av Val av räkenskaps- och sakrevisorer med suppleanter I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen. Valberedningen nominerade Ulf Borgstrand och Martin Skoog till räkenskapsrevisorer. Valberedningen nominerade Ranby revisionsbyrå AB som suppleant till Ulf Borgstrand och Bengt Kämpe som suppleant till Martin Skoog. Valberedningen nominerade Monika Larsson och Hans Bärlin till sakrevisorer. Valberedningen nominerade Anders Nyström som suppleant till Monika Larsson och Elisabeth Källström som suppleant till Hans Bärlin. välja sakrevisorer och räkenskapsrevisorer, samt suppleanter till dessa, enligt valberedningens förslag. 26. Val av ombud till Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Valberedningen nominerade Tim Nilimaa, Fresta (distriktsstyrelsen), Tove Gustafsson, Bromma (distriktsstyrelsen) Karl Lyktberg, S:t Johannes (distriktsstyrelsen) och Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, till ombud på Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte välja Tim Nilimaa, Fresta (distriktsstyrelsen), Tove Gustafsson, Bromma (distriktsstyrelsen) Karl Lyktberg, S:t Johannes (distriktsstyrelsen) och Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, till ombud på Svenska kyrkans ungas lilla årsmöte Val av valberedningsordförande I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen, Anna Levin, valberedningen. Nominering 3 nominera Emelie Wägmark till sammankallande för valberedningen. välja Emelie Wägmark, Ligan Vällingby, till ordförande för valberedningen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift verksamhetsåret 2008.

15 Sida 15 av Val av valberedning I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Karin Öst, Täby, Jaqueline Stålhammar, Skärholmen, Ludvig Bolinder, Huddinge The Holy Gang, Sofie Hellquist, Täby, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Ronnie Carlsson, Farsta. Nominering 2 Nominering 4 Nominering 5 Nominering 6 Nominering 7 Nominering 8 nominera Jacqueline Stålhammar till valberedningen. utse Ludvig Bolinder till ledamot i valberedningen. nominera Sofie Hellquist till valberedningen. Markus Brunkvist väljs till ledamot i valberedningen. nominera Karin Öst (Täby) till valberedningen. nominera Andreas Rost till valberedningen. välja Karin Öst, Täby, Jacqueline Stålhammar, Skärholmen, Ludvig Bolinder, Huddinge The Holy Gang, Sofie Hellquist, Täby, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang och Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, till ledamöter i valberedningen för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift verksamhetsåret Övriga frågor från Idédiskussioner/grupper Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, berättade om hur medlemmar ska gå till väga då de vill komma med förslag på ny verksamhet. Markus Brunkvist informerade om Idédiskussionen i ekonomigruppen. 30. Övriga frågor Andreas Rost informerade om KyrkLAN. Jennie Wall informerade om potten och påminde om att medlemmar kan ansöka om ekonomiskt stöd ur denna. Dan Bross informerade om distriktsmässan i Tibble kyrka. Joakim Holmström informerade om Stockholms distriktssida i medlemstidningen Troligt. Distriktsstyrelsen informerade om de utbildningar distriktet tillhandahåller. Markus Brunkvist informerade om Compis Community. Emelie Ranzén informerade om Taizémässan i Ängby kyrka, Bromma.

16 Sida 16 av Motionsstart Distriktsstyrelsens ordförande Jennie Wall klubbade igenom motionsstarten som årsmötet välkomnade med jubel och applåder. 32. Utvärdering Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, informerade om tillvägagångssätt för utvärdering av årsmöteshelgen. 33. Mötets avslutande Nyvalde ordförande Jennie Wall tackade för ett trevligt årsmöte med en bön och förklarade årsmötet 2008 för avslutat. Bilagor: Bilaga 2008:1 Avprickningslistan. Bilaga 2008:2 Yrkanden i den ordning presidiet har diariefört dem. Bilaga 2008:3 Nomineringar i den ordning presidiet har diariefört dem. Bilaga 2008:4 Nyantagna stadgar för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift. Bilaga 2008:5 Tilläggsproposition 2008:1 Disposition av årets resultat. Bilaga 2008:6 Årsmöteshandlingar för distriktsårsmötet Andreas Ekeskär Ordförande Daniel Myr Ordförande Johan Berkman Sekreterare Emelie Björling Sekreterare Johannes Forsberg Justerare tillika rösträknare Anna Levin Justerare tillika rösträknare

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat.

1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade Labradorfullmäktige 2015 öppnat. Labrador Retrieverklubben LABRADORFULLMÄKTIGE Datum: Den 28-29 mars 2015 Plats: Scandic Hotell, Upplands Väsby 1 Mötets öppnande Huvudstyrelsens ordförande Dan Ericsson hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer