Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, Saltsjö-Boo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008. Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, 132 36 Saltsjö-Boo"

Transkript

1 Sida 1 av 16 Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008 Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, Saltsjö-Boo

2 Sida 2 av Mötets öppnande Justering av röstlängd Val av presidieordförande Val av presidiesekreterare Mötets behöriga utlysande Val av två justerare tillika rösträknare Fastställande av mötesordning Fastställande av föredragningslista Fördelning av frågor till grupper Presentation av valberedningens nomineringar Fastställande av nomineringsstopp Verksamhetsberättelsen Sakrevisionsberättelse Bokslut Räkenskapsrevisionsberättelse Tilläggsproposition 2008:1 - Disponering av årets resultat Styrelsens ansvarsfrihet för Motioner och propositioner... 7 Tilläggsproposition 2008:2 Tilläggsproposition angående stadgar... 7 Proposition 2008:3 Verksamhetsplan Proposition 2008:4 Preliminär verksamhetsplan Motion 2008:1 och 2008:3, Motioner angående Nattvolleybollturnering... 9 Proposition 2008:1 Arvoderad Ledamot Motion 2008: 2 Compis community Proposition 2008:2 Budget för Nominering och plädering Val av distriktsordförande Val av ordinarie ledamöter Val av vice ordförande Val av sekreterare Val av kassör Val av räkenskaps- och sakrevisorer med suppleanter Val av ombud till Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte Val av valberedningsordförande Val av valberedning Övriga frågor från Idédiskussioner/grupper... 15

3 Sida 3 av Övriga frågor Motionsstart Utvärdering Mötets avslutande Bilagor:... 16

4 Sida 4 av Mötets öppnande Ordförande Jennie Wall hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för Svenska kyrkans unga i Stockholms Stift för öppnat. 2. Justering av röstlängd justera röstlängden enligt avprickningslistan (Bilaga 1) till 33 ombud. röstlängden justeras löpande under årsmötets gång. 3. Val av presidieordförande I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Nominerade till presidieordförande: Andreas Ekeskär, Ligan Vällingby, Daniel Myr, Ligan Vällingby. välja Andreas Ekeskär och Daniel Myr till presidieordförande för årsmötet. 4. Val av presidiesekreterare I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Nominerade till presidiesekreterare: Johan Berkman, The Holy Gang Huddinge, Emelie Björling, Ligan Vällingby. välja Johan Berkman och Emelie Björling till presidiesekreterare för årsmötet. 5. Mötets behöriga utlysande I diskussionen yttrade sig: Mattias Wihlgaard, distriktskansliet. Kallelsen till årsmötet lades ut på hemsidan, den 16 januari, vilket är mer än de 2 månader innan årsmötet, som stadgarna föreskriver. finna årsmötet behörigt utlyst.

5 Sida 5 av Val av två justerare tillika rösträknare I diskussionen yttrade sig: Johannes Forsberg, Sollentuna, Ludvig Bolinder, valberedningen. Nominerade till justerare tillika rösträknare: Johannes Forsberg, Sollentuna och Anna Levin, Ligan Vällingby. välja Johannes Forsberg och Anna Levin till justerare tillika rösträknare för årsmötet. 7. Fastställande av mötesordning I diskussionen yttrade sig: Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Jessica Trusell, Fresta. Presidiet påpekade att sammanträdesordning och mötesordning används som synonymer. Yrkande 1: det i mötesordningen framgår att man skriver upp sig på talarlistan genom att räcka upp handen. det i mötesordningen framgår att man skriver upp sig på talarlistan genom att räcka upp handen. fastställa mötesordning med ovan nämnda ändringar. 8. Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan lästes igenom och justerades med följande ändringar: Punkt 18 och 19, Propositioner och Motioner, behandlas tillsammans som punkt 18. Föredragningslistan justerades med ny sifferföljd med anledning av ovanstående. Propositioner och Motioner behandlas i den ordning presidiet finner lämplig. fastställa föredragningslistan och årsmöteshandlingar med ovan nämnda ändringar. 9. Fördelning av frågor till grupper Distriktsstyrelsens ordförande Jennie Wall presenterade distriktsstyrelsens förslag till fördelning av frågor till grupperna information, verksamhet och ekonomi under första passet och information, verksamhet och flytten under andra passet. 10. Presentation av valberedningens nomineringar Valberedningen presenterade sig själva, sitt arbetssätt och sitt förslag till styrelse och revisorer för 2008/2009, samt representanter till Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte (LÅM) 2008.

6 Sida 6 av Fastställande av nomineringsstopp fastställa nomineringsstoppet till att träda i kraft i och med avslutandet av punkt 18, med undantag för valberedningen. 12. Verksamhetsberättelsen Distriktsstyrelsen presenterade verksamhetsåret i form av en egenkomponerad sång och hänvisade till verksamhetsberättelsen. I diskussionen yttrade sig: Distriktsstyrelsen. lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2007 till handlingarna. 13. Sakrevisionsberättelse I diskussionen yttrade sig: Hans Bärlin, sakrevisor, Monika Larsson, sakrevisor. lägga sakrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 till handlingarna. 14. Bokslut Tess Paulson, distriktsstyrelsen, och Jonas Isberg, distriktsstyrelsen, redogjorde för bokslutet I diskussionen yttrade sig: Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Tobbe Karlsson, gäst, Elsa Blomqvist, Danderyd, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Angelika Qvick, Vallentuna, Josefine Allenberg, distriktskansliet, Hans Bärlin, sakrevisor, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Johannes Forsberg, Sollentuna. lägga bokslutet för verksamhetsåret 2007 till handlingarna. 15. Räkenskapsrevisionsberättelse I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedning. lägga räkenskapsrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 till handlingarna.

7 Sida 7 av Tilläggsproposition 2008:1 - Disponering av årets resultat Tilläggspropositionen återfinns som bilaga 2008:5 I diskussionen yttrade sig: Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen. Propositionens förslag överföra underskottet kronor till balanserad vinst. överföra underskottet kronor till balanserad vinst. 17. Styrelsens ansvarsfrihet för 2007 I diskussionen yttrade sig: Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Niclas Evén, Täby, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen. Räkenskaps- och sakrevisorerna föreslog årsmötet att bevilja distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift ansvarsfrihet för verksamhetsåret bevilja distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift ansvarsfrihet för verksamhetsåret beslutet var enhälligt. 18. Motioner och propositioner Röstlängden justerades till 37 ombud. Tilläggsproposition 2008:2 Tilläggsproposition angående stadgar I diskussionen yttrade sig: Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Viktor Backström, distriktsstyrelsen, Johannes Forsberg, Sollentuna, Jennie Wall, distriktsstyrelsen. Propositionens förslag ändra sista meningen i 3 till Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och har möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Yrkande 11 stryka ordet sista ur att-satsen.

8 Sida 8 av 16 ändra sista meningen i 3 till Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och har möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. stryka ordet sista ur att-satsen. besluten var enhälliga Proposition 2008:3 Verksamhetsplan 2008 I diskussionen yttrade sig: Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby, Jonas Isberg, distriktsstyrelsen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Mikael Persson, observatör. Propositionens förslag anta verksamhetsplanen Yrkande 3 Yrkande 4 Yrkande 6 Yrkande 7 Yrkande 12 Yrkande 9 ändra Kalmar till Kristianstad stryka barndagen flytta i kolumnerna plats och ekonomisk huvudman så att det fel som finns rättas. ändra verksamhetsplanens evenemang Gemensam resa till riksmötet i Kalmar till Gemensam resa till riksmötet i Kristianstad. ändra plats på distriktsårsmötet till Graninge och lägga till ekonomisk huvudman till Skuss. stryka Skuss efter gemensam resa. flytta evenemanget volleybollturnering från november till att ligga under året. hantera yrkande 3, 6, 7 och 12 som tryckfel. anta verksamhetsplanen stryka barndagen. flytta evenemanget volleybollturnering från november till att ligga under året. Yrkanden som drogs tillbaka: 3, 6, 7, 12

9 Sida 9 av 16 Proposition 2008:4 Preliminär verksamhetsplan 2009 I diskussionen yttrade sig: Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Dan Bross, Täby, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Johan Bergsmark, Q:et - Enskede, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby. Propositionens förslag anta preliminär verksamhetsplan Yrkande 2 Yrkande 6 Yrkande 8 eller ändra gemensam resa till riksmötet i Kalmar till gemensam resa till Stora årsmötet. flytta i kolumnerna plats och ekonomisk huvudman så att de fel som finns rättas. ändra verksamhetsplanens evenemang Gemensam resa till Riksmötet i Kalmar till Gemensam resa till SÅM. evenemanget Gemensam resa till riksmötet i Kalmar tas bort ur verksamhetsplanen för Yrkande 13 Yrkande 14 ändra plats på distriktsårsmötet till Graninge och ekonomisk huvudman Graninge. Flytta evenemanget Volleybollturnering från november till under året. att hantera yrkande 2, 6, 8 och 13 som tryckfel. hantera yrkande 2, 6, 8 och 13 som tryckfel. anta preliminär verksamhetsplan Flytta evenemanget Volleybollturnering från november till under året. Yrkanden som drogs tillbaka: 2, 6, 8 och 13. Motion 2008:1 och 2008:3, Motioner angående Nattvolleybollturnering I diskussionen yttrade sig: Karin Öst, Täby. Motion 2008:1: s förslag Motion 2008:3: s förslag i Svenska kyrkans unga i Stockholms Stifts budget föra in en post om svenska kronor som ett stående bidrag till Midnattsvolleybollturneringen. avsätta en summa pengar i en aktivitetspott på c:a kr till detta stiftsarrangemang.

10 Sida 10 av 16 avslå motion 2008:1 Motioner som drogs tillbaka: Motion 2008:3 Proposition 2008:1 Arvoderad Ledamot I diskussionen yttrade sig: Victor Backström, distriktsstyrelsen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Joakim Holmström, Fresta, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Christoffer Redlund, Farsta, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet. Propositionens förslag avskaffa arvoderad ledamot. avskaffa arvoderad ledamot. Motion 2008: 2 Compis community I diskussionen yttrade sig: Joakim Holmström, Fresta, Victor Backström, distriktsstyrelsen, Marcel Génetay, Högalid, Christoffer Redlund, Farsta, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Sara Hedqvist, Farsta, Hanna Broberg, Fresta, Elsa Blomqvist, Danderyd, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Dan Bross, Täby, Sofie Hellquist, Täby, Johannes Forsberg, Sollentuna, Angelika Qvick, Vallentuna, Mikael Persson, observatör, Sara Olby, Danderyd, Victor Lindblom, Q:et - Enskede, Ronnie Carlsson, Farsta, Karin Öst, Täby, Sara Jansson, Skärholmen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby, Ludvig Bolinder, Huddinge The Holy Gang. Motionens förslag lägga ned COMPIS Community med omedelbar verkan. Yrkande 10 ge distriktsstyrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas önskningar om Compis innehåll. att sätta streck i debatten. Röstlängden justerades till 38 ombud. att hålla sluten votering.

11 Sida 11 av 16 avslå motion 2008:2. redovisa röstsiffrorna. Avslag: 29 Bifall: 8 Blank: 1 Röstlängden justerades till 37 ombud. I fortsatt diskussion, angående yrkande 10, yttrade sig: Jessica Trusell, Fresta, Elsa Blomqvist, Danderyd, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet, Johannes Forsberg, Sollentuna, Marcel Génetay, Högalid. ge distriktsstyrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas önskningar om Compis innehåll. Proposition 2008:2 Budget för I diskussionen yttrade sig: Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Sarah Felldin, Huddinge The Holy Gang, Johan Bergsmark, Q:et - Enskede, Emelie Wägmark, Ligan Vällingby, Anna Levin, Ligan Vällingby, Jonas Isberg, distriktsstyrelsen, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Emelie Sallebjer, Ligan Vällingby, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet, Mikael Persson, observatör, Tim Nilimaa, distriktsstyrelsen, Jessica Trusell, Fresta. Propositionens förslag anta budget Yrkande 5 ta bort budgeteringen för barndagen ur budgeten Yrkande 15 det i den preliminära budgeten för 2009 avsätts sammanlagt kr för barndagen. anta budget ta bort budgeteringen för barndagen ur budgeten avslå yrkande 15 det i den preliminära budgeten för 2009 avsätts sammanlagt kr för barndagen..

12 Sida 12 av Nominering och plädering Röstlängden justerades till 35 ombud. ha pläderingarna flytande under aktuell punkt i föredragningslistan. 20. Val av distriktsordförande I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen, Jennie Wall, Ligan - Vällingby. Valberedningen nominerade Jennie Wall, Ligan Vällingby, till ordförande i distriktsstyrelsen i Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret välja Jennie Wall, Ligan Vällingby, till ordförande i distriktsstyrelsen i Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret beslutet var enhälligt. 21. Val av ordinarie ledamöter I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen, Karl Lyktberg, S:t Johannes, Christoffer Hofverberg, Täby, Jonas Isberg, Q:et - Enskede, Tove Gustafsson, Bromma, Tim Nilimaa, Fresta, Marcel Génetay, Högalid, Ebba Hagelin, Kista. Valberedningen nominerade Tess Paulson, Österåker Östra Ryd, Karl Lyktberg, S:t Johannes, Christoffer Hofverberg, Täby och Jonas Isberg, Q:et - Enskede, till ordinarie ledamöter på två år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret Valberedningen nominerade Tove Gustafsson, Bromma, Tim Nilimaa, Fresta, Marcel Génetay, Högalid och Ebba Hagelin, Kista, till ordinarie ledamöter på ett år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret välja Tess Paulson, Österåker Östra Ryd, Karl Lyktberg, S:t Johannes, Christoffer Hofverberg, Täby och Jonas Isberg, Q:et - Enskede, till ordinarie ledamöter på två år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret beslutet var enhälligt. välja Tove Gustafsson, Bromma, Tim Nilimaa, Fresta, Marcel Génetay, Högalid och Ebba Hagelin, Kista, till ordinarie ledamöter på ett år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret beslutet var enhälligt.

13 Sida 13 av Val av vice ordförande I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Christoffer Hofverberg, distriktsstyrelsen, Tim Nilimaa, distriktsstyrelsen, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Dan Bross, Täby, Sanna-Maria Aasa, Fresta, Sara Olby, Danderyd, Frida Sundgren, Vallentuna. Valberedningen nominerade Christoffer Hofverberg till vice ordförande för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret Nominering 1 till vice ordförande nominera Tim Nilimaa. att hålla sluten votering. välja Christoffer Hofverberg till vice ordförande för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret Val av sekreterare I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen, Tove Gustafsson, distriktsstyrelsen, Jennie Wall, distriktsstyrelsen. Valberedningen nominerade Tove Gustafsson till sekreterare för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret välja Tove Gustafsson till sekreterare för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret beslutet var enhälligt. 24. Val av kassör I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Valberedningen nominerade Tess Paulson till kassör för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret välja Tess Paulson till kassör för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret beslutet var enhälligt.

14 Sida 14 av Val av räkenskaps- och sakrevisorer med suppleanter I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen. Valberedningen nominerade Ulf Borgstrand och Martin Skoog till räkenskapsrevisorer. Valberedningen nominerade Ranby revisionsbyrå AB som suppleant till Ulf Borgstrand och Bengt Kämpe som suppleant till Martin Skoog. Valberedningen nominerade Monika Larsson och Hans Bärlin till sakrevisorer. Valberedningen nominerade Anders Nyström som suppleant till Monika Larsson och Elisabeth Källström som suppleant till Hans Bärlin. välja sakrevisorer och räkenskapsrevisorer, samt suppleanter till dessa, enligt valberedningens förslag. 26. Val av ombud till Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Valberedningen nominerade Tim Nilimaa, Fresta (distriktsstyrelsen), Tove Gustafsson, Bromma (distriktsstyrelsen) Karl Lyktberg, S:t Johannes (distriktsstyrelsen) och Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, till ombud på Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte välja Tim Nilimaa, Fresta (distriktsstyrelsen), Tove Gustafsson, Bromma (distriktsstyrelsen) Karl Lyktberg, S:t Johannes (distriktsstyrelsen) och Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, till ombud på Svenska kyrkans ungas lilla årsmöte Val av valberedningsordförande I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen, Anna Levin, valberedningen. Nominering 3 nominera Emelie Wägmark till sammankallande för valberedningen. välja Emelie Wägmark, Ligan Vällingby, till ordförande för valberedningen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift verksamhetsåret 2008.

15 Sida 15 av Val av valberedning I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Karin Öst, Täby, Jaqueline Stålhammar, Skärholmen, Ludvig Bolinder, Huddinge The Holy Gang, Sofie Hellquist, Täby, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Ronnie Carlsson, Farsta. Nominering 2 Nominering 4 Nominering 5 Nominering 6 Nominering 7 Nominering 8 nominera Jacqueline Stålhammar till valberedningen. utse Ludvig Bolinder till ledamot i valberedningen. nominera Sofie Hellquist till valberedningen. Markus Brunkvist väljs till ledamot i valberedningen. nominera Karin Öst (Täby) till valberedningen. nominera Andreas Rost till valberedningen. välja Karin Öst, Täby, Jacqueline Stålhammar, Skärholmen, Ludvig Bolinder, Huddinge The Holy Gang, Sofie Hellquist, Täby, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang och Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, till ledamöter i valberedningen för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift verksamhetsåret Övriga frågor från Idédiskussioner/grupper Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, berättade om hur medlemmar ska gå till väga då de vill komma med förslag på ny verksamhet. Markus Brunkvist informerade om Idédiskussionen i ekonomigruppen. 30. Övriga frågor Andreas Rost informerade om KyrkLAN. Jennie Wall informerade om potten och påminde om att medlemmar kan ansöka om ekonomiskt stöd ur denna. Dan Bross informerade om distriktsmässan i Tibble kyrka. Joakim Holmström informerade om Stockholms distriktssida i medlemstidningen Troligt. Distriktsstyrelsen informerade om de utbildningar distriktet tillhandahåller. Markus Brunkvist informerade om Compis Community. Emelie Ranzén informerade om Taizémässan i Ängby kyrka, Bromma.

16 Sida 16 av Motionsstart Distriktsstyrelsens ordförande Jennie Wall klubbade igenom motionsstarten som årsmötet välkomnade med jubel och applåder. 32. Utvärdering Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, informerade om tillvägagångssätt för utvärdering av årsmöteshelgen. 33. Mötets avslutande Nyvalde ordförande Jennie Wall tackade för ett trevligt årsmöte med en bön och förklarade årsmötet 2008 för avslutat. Bilagor: Bilaga 2008:1 Avprickningslistan. Bilaga 2008:2 Yrkanden i den ordning presidiet har diariefört dem. Bilaga 2008:3 Nomineringar i den ordning presidiet har diariefört dem. Bilaga 2008:4 Nyantagna stadgar för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift. Bilaga 2008:5 Tilläggsproposition 2008:1 Disposition av årets resultat. Bilaga 2008:6 Årsmöteshandlingar för distriktsårsmötet Andreas Ekeskär Ordförande Daniel Myr Ordförande Johan Berkman Sekreterare Emelie Björling Sekreterare Johannes Forsberg Justerare tillika rösträknare Anna Levin Justerare tillika rösträknare

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort.

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort. 1(8) SVENSKA KYRKANS UNGA I PROTOKOLL SKARA STIFT 2010-04-10-11 ÅRSMÖTE Tid: Lördag den 10 april söndag den 11 april 2010 Plats: Stiftsgården, Flämslätt : 1-36 Deltagare: 50 ombud från lokalavdelningar

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort.

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort. 1(9) SVENSKA KYRKANS UNGA I PROTOKOLL SKARA STIFT 2011:04:9-10 ÅRSMÖTE Tid: Lördag den 9 april söndag den 10 april 2011 Plats: Stiftsgården, Flämslätt : 1-39 Deltagare: 53 ombud från lokalavdelningar i

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK

Ej närvarande lokalklubbar: Danderyd- Täby BK, Waxholms BK ÅRSMÖTESPROTOKOLL Plats: Vällingby BK Datum: - 03-20 Tid: 19.00 Närvarande lokalklubbar: Järfälla BK, Lidingö BK, Mälarö BK, Nacka BK, SBK Stockholmsavdelningen, Solna- Sundbyberg BK, Stockholm Södra BK,

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Riksorganisationen Föreningen Femtastic Protokoll för årsmöte den Drottninggatan 110, Stockholm

Riksorganisationen Föreningen Femtastic Protokoll för årsmöte den Drottninggatan 110, Stockholm Ordinarie årsmöte ska hållas mellan 1 januari 31 mars varje år och är föreningens högsta beslutsfande organ. 1.) Årsmötets öppnande Årsmötet öppnas av Sarah Philipson klockan 16.32 2.) Årsmötets behöriga

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Sammanträdesdag: 2009-04-09 Lokal: Nacka kommun, Marcusplatsen, i tält, kl.11.00-13.00

Sammanträdesdag: 2009-04-09 Lokal: Nacka kommun, Marcusplatsen, i tält, kl.11.00-13.00 Stockholms läns civilförsvarsförbund P R O T O K O L L Förbundsstämma Verksamhetsåret 2009 01 01 2010 12 31 Sammanträdesdag: 2009-04-09 Lokal: Nacka kommun, Marcusplatsen, i tält, kl.11.00-13.00 Stämmans

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar Alla närvarande

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Årsmötesprotokoll FLiNS

Årsmötesprotokoll FLiNS Årsmötesprotokoll FLiNS Föreningen för Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2011-03-21 Plats: ACAS-salen, A huset Tid: 16.15 1) Mötets öppnade Mötet öppnades av FLiNS ordförande Charles Westerberg.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

- Men förbundet hade därför skjutit fram en dag för motionerna. 4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän tillika rösträknare

- Men förbundet hade därför skjutit fram en dag för motionerna. 4. Val av mötesordförande, sekreterare, samt två justeringsmän tillika rösträknare Svenska Pokerförbundets årsmöte 2015 02 28 1. Mötets öppnande - Sittande/nuvarande ordförande Lina Olofsson presenterar sig och hälsar alla välkomna till Scandic Parks möteslokal och årsmötet för Svenska

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

Protokoll. Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsårsmöte. Höganäs, 7-9 september 2012

Protokoll. Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsårsmöte. Höganäs, 7-9 september 2012 Protokoll Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsårsmöte Höganäs, 7-9 september 2012 1. Förbund rbundsårs årsmötet ötets öppnande Förbundsordförandena Simon Svensson och Magdalena Nergården öppnade förbundsårsmötet.

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Lingmark hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg Protokoll Årsmöte 2011-02-02 Tid: 17.00-20.00 Sal 204 på Annedalsseminariet, Campus Linné, Göteborg Närvarande Eva Thalén, mötesordförande Niclas Martinsson, ordförande Klara Sommerstein Frida Andersson,

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR FÖRENINGEN FÖRETAGSEKONOMI I SVERIGE

PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR FÖRENINGEN FÖRETAGSEKONOMI I SVERIGE PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR FÖRENINGEN FÖRETAGSEKONOMI I SVERIGE Datum 23 oktober 2013 Plats: Auditoriet Sparta, Ekonomihögskolan i Lund, Lunds universitet Deltagande: Avprickning mot registreringslista

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 29st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna Stone hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) förklarar mötet öppnat klockan 18:04 och hälsar alla välkomna. 2 Val av mötets ordförande Mathias Forssén (IT10) väljs som mötets ordförande. 3 Val av

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

SPF Seniorerna årsstämma 2015

SPF Seniorerna årsstämma 2015 Uppsala län Org.nr 817 301-2207 SPF Seniorerna årsstämma 2015 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Uppsala läns årsstämma på Viktoria Hotell & konferens den 8 april 2015. Distriktsordförande Laila S Eriksson

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Hallands Ridsportförbunds årsmöte den 16 mars 2016 i Halmstad. Närvarande: Representanter från följande klubbar; Björbäcks Ryttarförening, Caprifolens Volitigeklubb, Eksätra Ryttarsällskap,

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer