Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, Saltsjö-Boo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008. Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, 132 36 Saltsjö-Boo"

Transkript

1 Sida 1 av 16 Protokoll distriktsårsmöte 5-6 april 2008 Plats: Graninge Stiftsgård Graningevägen 30, Saltsjö-Boo

2 Sida 2 av Mötets öppnande Justering av röstlängd Val av presidieordförande Val av presidiesekreterare Mötets behöriga utlysande Val av två justerare tillika rösträknare Fastställande av mötesordning Fastställande av föredragningslista Fördelning av frågor till grupper Presentation av valberedningens nomineringar Fastställande av nomineringsstopp Verksamhetsberättelsen Sakrevisionsberättelse Bokslut Räkenskapsrevisionsberättelse Tilläggsproposition 2008:1 - Disponering av årets resultat Styrelsens ansvarsfrihet för Motioner och propositioner... 7 Tilläggsproposition 2008:2 Tilläggsproposition angående stadgar... 7 Proposition 2008:3 Verksamhetsplan Proposition 2008:4 Preliminär verksamhetsplan Motion 2008:1 och 2008:3, Motioner angående Nattvolleybollturnering... 9 Proposition 2008:1 Arvoderad Ledamot Motion 2008: 2 Compis community Proposition 2008:2 Budget för Nominering och plädering Val av distriktsordförande Val av ordinarie ledamöter Val av vice ordförande Val av sekreterare Val av kassör Val av räkenskaps- och sakrevisorer med suppleanter Val av ombud till Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte Val av valberedningsordförande Val av valberedning Övriga frågor från Idédiskussioner/grupper... 15

3 Sida 3 av Övriga frågor Motionsstart Utvärdering Mötets avslutande Bilagor:... 16

4 Sida 4 av Mötets öppnande Ordförande Jennie Wall hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för Svenska kyrkans unga i Stockholms Stift för öppnat. 2. Justering av röstlängd justera röstlängden enligt avprickningslistan (Bilaga 1) till 33 ombud. röstlängden justeras löpande under årsmötets gång. 3. Val av presidieordförande I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Nominerade till presidieordförande: Andreas Ekeskär, Ligan Vällingby, Daniel Myr, Ligan Vällingby. välja Andreas Ekeskär och Daniel Myr till presidieordförande för årsmötet. 4. Val av presidiesekreterare I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Nominerade till presidiesekreterare: Johan Berkman, The Holy Gang Huddinge, Emelie Björling, Ligan Vällingby. välja Johan Berkman och Emelie Björling till presidiesekreterare för årsmötet. 5. Mötets behöriga utlysande I diskussionen yttrade sig: Mattias Wihlgaard, distriktskansliet. Kallelsen till årsmötet lades ut på hemsidan, den 16 januari, vilket är mer än de 2 månader innan årsmötet, som stadgarna föreskriver. finna årsmötet behörigt utlyst.

5 Sida 5 av Val av två justerare tillika rösträknare I diskussionen yttrade sig: Johannes Forsberg, Sollentuna, Ludvig Bolinder, valberedningen. Nominerade till justerare tillika rösträknare: Johannes Forsberg, Sollentuna och Anna Levin, Ligan Vällingby. välja Johannes Forsberg och Anna Levin till justerare tillika rösträknare för årsmötet. 7. Fastställande av mötesordning I diskussionen yttrade sig: Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Jessica Trusell, Fresta. Presidiet påpekade att sammanträdesordning och mötesordning används som synonymer. Yrkande 1: det i mötesordningen framgår att man skriver upp sig på talarlistan genom att räcka upp handen. det i mötesordningen framgår att man skriver upp sig på talarlistan genom att räcka upp handen. fastställa mötesordning med ovan nämnda ändringar. 8. Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan lästes igenom och justerades med följande ändringar: Punkt 18 och 19, Propositioner och Motioner, behandlas tillsammans som punkt 18. Föredragningslistan justerades med ny sifferföljd med anledning av ovanstående. Propositioner och Motioner behandlas i den ordning presidiet finner lämplig. fastställa föredragningslistan och årsmöteshandlingar med ovan nämnda ändringar. 9. Fördelning av frågor till grupper Distriktsstyrelsens ordförande Jennie Wall presenterade distriktsstyrelsens förslag till fördelning av frågor till grupperna information, verksamhet och ekonomi under första passet och information, verksamhet och flytten under andra passet. 10. Presentation av valberedningens nomineringar Valberedningen presenterade sig själva, sitt arbetssätt och sitt förslag till styrelse och revisorer för 2008/2009, samt representanter till Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte (LÅM) 2008.

6 Sida 6 av Fastställande av nomineringsstopp fastställa nomineringsstoppet till att träda i kraft i och med avslutandet av punkt 18, med undantag för valberedningen. 12. Verksamhetsberättelsen Distriktsstyrelsen presenterade verksamhetsåret i form av en egenkomponerad sång och hänvisade till verksamhetsberättelsen. I diskussionen yttrade sig: Distriktsstyrelsen. lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2007 till handlingarna. 13. Sakrevisionsberättelse I diskussionen yttrade sig: Hans Bärlin, sakrevisor, Monika Larsson, sakrevisor. lägga sakrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 till handlingarna. 14. Bokslut Tess Paulson, distriktsstyrelsen, och Jonas Isberg, distriktsstyrelsen, redogjorde för bokslutet I diskussionen yttrade sig: Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Tobbe Karlsson, gäst, Elsa Blomqvist, Danderyd, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Angelika Qvick, Vallentuna, Josefine Allenberg, distriktskansliet, Hans Bärlin, sakrevisor, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Johannes Forsberg, Sollentuna. lägga bokslutet för verksamhetsåret 2007 till handlingarna. 15. Räkenskapsrevisionsberättelse I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedning. lägga räkenskapsrevisionsberättelsen för verksamhetsåret 2007 till handlingarna.

7 Sida 7 av Tilläggsproposition 2008:1 - Disponering av årets resultat Tilläggspropositionen återfinns som bilaga 2008:5 I diskussionen yttrade sig: Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen. Propositionens förslag överföra underskottet kronor till balanserad vinst. överföra underskottet kronor till balanserad vinst. 17. Styrelsens ansvarsfrihet för 2007 I diskussionen yttrade sig: Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Niclas Evén, Täby, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen. Räkenskaps- och sakrevisorerna föreslog årsmötet att bevilja distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift ansvarsfrihet för verksamhetsåret bevilja distriktsstyrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift ansvarsfrihet för verksamhetsåret beslutet var enhälligt. 18. Motioner och propositioner Röstlängden justerades till 37 ombud. Tilläggsproposition 2008:2 Tilläggsproposition angående stadgar I diskussionen yttrade sig: Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Viktor Backström, distriktsstyrelsen, Johannes Forsberg, Sollentuna, Jennie Wall, distriktsstyrelsen. Propositionens förslag ändra sista meningen i 3 till Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och har möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. Yrkande 11 stryka ordet sista ur att-satsen.

8 Sida 8 av 16 ändra sista meningen i 3 till Endast medlem har rösträtt i organisationens beslutande organ och har möjlighet att av dessa väljas till förtroendeuppdrag, revisorer och en kontaktperson undantagna. stryka ordet sista ur att-satsen. besluten var enhälliga Proposition 2008:3 Verksamhetsplan 2008 I diskussionen yttrade sig: Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby, Jonas Isberg, distriktsstyrelsen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Mikael Persson, observatör. Propositionens förslag anta verksamhetsplanen Yrkande 3 Yrkande 4 Yrkande 6 Yrkande 7 Yrkande 12 Yrkande 9 ändra Kalmar till Kristianstad stryka barndagen flytta i kolumnerna plats och ekonomisk huvudman så att det fel som finns rättas. ändra verksamhetsplanens evenemang Gemensam resa till riksmötet i Kalmar till Gemensam resa till riksmötet i Kristianstad. ändra plats på distriktsårsmötet till Graninge och lägga till ekonomisk huvudman till Skuss. stryka Skuss efter gemensam resa. flytta evenemanget volleybollturnering från november till att ligga under året. hantera yrkande 3, 6, 7 och 12 som tryckfel. anta verksamhetsplanen stryka barndagen. flytta evenemanget volleybollturnering från november till att ligga under året. Yrkanden som drogs tillbaka: 3, 6, 7, 12

9 Sida 9 av 16 Proposition 2008:4 Preliminär verksamhetsplan 2009 I diskussionen yttrade sig: Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Dan Bross, Täby, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Johan Bergsmark, Q:et - Enskede, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby. Propositionens förslag anta preliminär verksamhetsplan Yrkande 2 Yrkande 6 Yrkande 8 eller ändra gemensam resa till riksmötet i Kalmar till gemensam resa till Stora årsmötet. flytta i kolumnerna plats och ekonomisk huvudman så att de fel som finns rättas. ändra verksamhetsplanens evenemang Gemensam resa till Riksmötet i Kalmar till Gemensam resa till SÅM. evenemanget Gemensam resa till riksmötet i Kalmar tas bort ur verksamhetsplanen för Yrkande 13 Yrkande 14 ändra plats på distriktsårsmötet till Graninge och ekonomisk huvudman Graninge. Flytta evenemanget Volleybollturnering från november till under året. att hantera yrkande 2, 6, 8 och 13 som tryckfel. hantera yrkande 2, 6, 8 och 13 som tryckfel. anta preliminär verksamhetsplan Flytta evenemanget Volleybollturnering från november till under året. Yrkanden som drogs tillbaka: 2, 6, 8 och 13. Motion 2008:1 och 2008:3, Motioner angående Nattvolleybollturnering I diskussionen yttrade sig: Karin Öst, Täby. Motion 2008:1: s förslag Motion 2008:3: s förslag i Svenska kyrkans unga i Stockholms Stifts budget föra in en post om svenska kronor som ett stående bidrag till Midnattsvolleybollturneringen. avsätta en summa pengar i en aktivitetspott på c:a kr till detta stiftsarrangemang.

10 Sida 10 av 16 avslå motion 2008:1 Motioner som drogs tillbaka: Motion 2008:3 Proposition 2008:1 Arvoderad Ledamot I diskussionen yttrade sig: Victor Backström, distriktsstyrelsen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Joakim Holmström, Fresta, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Christoffer Redlund, Farsta, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet. Propositionens förslag avskaffa arvoderad ledamot. avskaffa arvoderad ledamot. Motion 2008: 2 Compis community I diskussionen yttrade sig: Joakim Holmström, Fresta, Victor Backström, distriktsstyrelsen, Marcel Génetay, Högalid, Christoffer Redlund, Farsta, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet, Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, Sara Hedqvist, Farsta, Hanna Broberg, Fresta, Elsa Blomqvist, Danderyd, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Dan Bross, Täby, Sofie Hellquist, Täby, Johannes Forsberg, Sollentuna, Angelika Qvick, Vallentuna, Mikael Persson, observatör, Sara Olby, Danderyd, Victor Lindblom, Q:et - Enskede, Ronnie Carlsson, Farsta, Karin Öst, Täby, Sara Jansson, Skärholmen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Jonny Nehl Otzen, Ligan Vällingby, Ludvig Bolinder, Huddinge The Holy Gang. Motionens förslag lägga ned COMPIS Community med omedelbar verkan. Yrkande 10 ge distriktsstyrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas önskningar om Compis innehåll. att sätta streck i debatten. Röstlängden justerades till 38 ombud. att hålla sluten votering.

11 Sida 11 av 16 avslå motion 2008:2. redovisa röstsiffrorna. Avslag: 29 Bifall: 8 Blank: 1 Röstlängden justerades till 37 ombud. I fortsatt diskussion, angående yrkande 10, yttrade sig: Jessica Trusell, Fresta, Elsa Blomqvist, Danderyd, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet, Johannes Forsberg, Sollentuna, Marcel Génetay, Högalid. ge distriktsstyrelsen i uppdrag att undersöka medlemmarnas önskningar om Compis innehåll. Proposition 2008:2 Budget för I diskussionen yttrade sig: Tess Paulson, distriktsstyrelsen, Sarah Felldin, Huddinge The Holy Gang, Johan Bergsmark, Q:et - Enskede, Emelie Wägmark, Ligan Vällingby, Anna Levin, Ligan Vällingby, Jonas Isberg, distriktsstyrelsen, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Emelie Sallebjer, Ligan Vällingby, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Mattias Wihlgaard, distriktskansliet, Mikael Persson, observatör, Tim Nilimaa, distriktsstyrelsen, Jessica Trusell, Fresta. Propositionens förslag anta budget Yrkande 5 ta bort budgeteringen för barndagen ur budgeten Yrkande 15 det i den preliminära budgeten för 2009 avsätts sammanlagt kr för barndagen. anta budget ta bort budgeteringen för barndagen ur budgeten avslå yrkande 15 det i den preliminära budgeten för 2009 avsätts sammanlagt kr för barndagen..

12 Sida 12 av Nominering och plädering Röstlängden justerades till 35 ombud. ha pläderingarna flytande under aktuell punkt i föredragningslistan. 20. Val av distriktsordförande I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen, Jennie Wall, Ligan - Vällingby. Valberedningen nominerade Jennie Wall, Ligan Vällingby, till ordförande i distriktsstyrelsen i Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret välja Jennie Wall, Ligan Vällingby, till ordförande i distriktsstyrelsen i Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret beslutet var enhälligt. 21. Val av ordinarie ledamöter I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen, Karl Lyktberg, S:t Johannes, Christoffer Hofverberg, Täby, Jonas Isberg, Q:et - Enskede, Tove Gustafsson, Bromma, Tim Nilimaa, Fresta, Marcel Génetay, Högalid, Ebba Hagelin, Kista. Valberedningen nominerade Tess Paulson, Österåker Östra Ryd, Karl Lyktberg, S:t Johannes, Christoffer Hofverberg, Täby och Jonas Isberg, Q:et - Enskede, till ordinarie ledamöter på två år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret Valberedningen nominerade Tove Gustafsson, Bromma, Tim Nilimaa, Fresta, Marcel Génetay, Högalid och Ebba Hagelin, Kista, till ordinarie ledamöter på ett år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret välja Tess Paulson, Österåker Östra Ryd, Karl Lyktberg, S:t Johannes, Christoffer Hofverberg, Täby och Jonas Isberg, Q:et - Enskede, till ordinarie ledamöter på två år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret beslutet var enhälligt. välja Tove Gustafsson, Bromma, Tim Nilimaa, Fresta, Marcel Génetay, Högalid och Ebba Hagelin, Kista, till ordinarie ledamöter på ett år i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift under verksamhetsåret beslutet var enhälligt.

13 Sida 13 av Val av vice ordförande I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, Christoffer Hofverberg, distriktsstyrelsen, Tim Nilimaa, distriktsstyrelsen, Jakop Dalunde, distriktsstyrelsen, Dan Bross, Täby, Sanna-Maria Aasa, Fresta, Sara Olby, Danderyd, Frida Sundgren, Vallentuna. Valberedningen nominerade Christoffer Hofverberg till vice ordförande för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret Nominering 1 till vice ordförande nominera Tim Nilimaa. att hålla sluten votering. välja Christoffer Hofverberg till vice ordförande för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret Val av sekreterare I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen, Tove Gustafsson, distriktsstyrelsen, Jennie Wall, distriktsstyrelsen. Valberedningen nominerade Tove Gustafsson till sekreterare för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret välja Tove Gustafsson till sekreterare för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret beslutet var enhälligt. 24. Val av kassör I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Valberedningen nominerade Tess Paulson till kassör för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret välja Tess Paulson till kassör för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift för verksamhetsåret beslutet var enhälligt.

14 Sida 14 av Val av räkenskaps- och sakrevisorer med suppleanter I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen. Valberedningen nominerade Ulf Borgstrand och Martin Skoog till räkenskapsrevisorer. Valberedningen nominerade Ranby revisionsbyrå AB som suppleant till Ulf Borgstrand och Bengt Kämpe som suppleant till Martin Skoog. Valberedningen nominerade Monika Larsson och Hans Bärlin till sakrevisorer. Valberedningen nominerade Anders Nyström som suppleant till Monika Larsson och Elisabeth Källström som suppleant till Hans Bärlin. välja sakrevisorer och räkenskapsrevisorer, samt suppleanter till dessa, enligt valberedningens förslag. 26. Val av ombud till Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen. Valberedningen nominerade Tim Nilimaa, Fresta (distriktsstyrelsen), Tove Gustafsson, Bromma (distriktsstyrelsen) Karl Lyktberg, S:t Johannes (distriktsstyrelsen) och Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, till ombud på Svenska kyrkans ungas Lilla årsmöte välja Tim Nilimaa, Fresta (distriktsstyrelsen), Tove Gustafsson, Bromma (distriktsstyrelsen) Karl Lyktberg, S:t Johannes (distriktsstyrelsen) och Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang, till ombud på Svenska kyrkans ungas lilla årsmöte Val av valberedningsordförande I diskussionen yttrade sig: Ludvig Bolinder, valberedningen, Anna Levin, valberedningen. Nominering 3 nominera Emelie Wägmark till sammankallande för valberedningen. välja Emelie Wägmark, Ligan Vällingby, till ordförande för valberedningen för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift verksamhetsåret 2008.

15 Sida 15 av Val av valberedning I diskussionen yttrade sig: Anna Levin, valberedningen, Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, Karin Öst, Täby, Jaqueline Stålhammar, Skärholmen, Ludvig Bolinder, Huddinge The Holy Gang, Sofie Hellquist, Täby, Jennie Wall, distriktsstyrelsen, Ronnie Carlsson, Farsta. Nominering 2 Nominering 4 Nominering 5 Nominering 6 Nominering 7 Nominering 8 nominera Jacqueline Stålhammar till valberedningen. utse Ludvig Bolinder till ledamot i valberedningen. nominera Sofie Hellquist till valberedningen. Markus Brunkvist väljs till ledamot i valberedningen. nominera Karin Öst (Täby) till valberedningen. nominera Andreas Rost till valberedningen. välja Karin Öst, Täby, Jacqueline Stålhammar, Skärholmen, Ludvig Bolinder, Huddinge The Holy Gang, Sofie Hellquist, Täby, Markus Brunkvist, Huddinge The Holy Gang och Andreas Rost, Huddinge The Holy Gang, till ledamöter i valberedningen för Svenska kyrkans unga i Stockholm stift verksamhetsåret Övriga frågor från Idédiskussioner/grupper Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, berättade om hur medlemmar ska gå till väga då de vill komma med förslag på ny verksamhet. Markus Brunkvist informerade om Idédiskussionen i ekonomigruppen. 30. Övriga frågor Andreas Rost informerade om KyrkLAN. Jennie Wall informerade om potten och påminde om att medlemmar kan ansöka om ekonomiskt stöd ur denna. Dan Bross informerade om distriktsmässan i Tibble kyrka. Joakim Holmström informerade om Stockholms distriktssida i medlemstidningen Troligt. Distriktsstyrelsen informerade om de utbildningar distriktet tillhandahåller. Markus Brunkvist informerade om Compis Community. Emelie Ranzén informerade om Taizémässan i Ängby kyrka, Bromma.

16 Sida 16 av Motionsstart Distriktsstyrelsens ordförande Jennie Wall klubbade igenom motionsstarten som årsmötet välkomnade med jubel och applåder. 32. Utvärdering Karl Lyktberg, distriktsstyrelsen, informerade om tillvägagångssätt för utvärdering av årsmöteshelgen. 33. Mötets avslutande Nyvalde ordförande Jennie Wall tackade för ett trevligt årsmöte med en bön och förklarade årsmötet 2008 för avslutat. Bilagor: Bilaga 2008:1 Avprickningslistan. Bilaga 2008:2 Yrkanden i den ordning presidiet har diariefört dem. Bilaga 2008:3 Nomineringar i den ordning presidiet har diariefört dem. Bilaga 2008:4 Nyantagna stadgar för Svenska kyrkans unga i Stockholms stift. Bilaga 2008:5 Tilläggsproposition 2008:1 Disposition av årets resultat. Bilaga 2008:6 Årsmöteshandlingar för distriktsårsmötet Andreas Ekeskär Ordförande Daniel Myr Ordförande Johan Berkman Sekreterare Emelie Björling Sekreterare Johannes Forsberg Justerare tillika rösträknare Anna Levin Justerare tillika rösträknare

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL

SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL SVERIGES UNGDOMSRÅD KONGRESS 2014 PROTOKOLL PLAST: GUDLAV BILDERGYMNASIET, SOLLEFTEÅ DATUM: 14-16 MARS 2014 Bilagor 1. Röstlängd (se bilaga 1) 2. Dagordning (se bilaga 2 sid.40) 3. Arbetsordning (se bilaga

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april

Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april Protokoll fört vid Svenska Kyrkans Unga i Västerås stifts Distriktsårsmöte i Avesta 19 april - 21 april 1. Mötets öppnande Distriktsstyrelsens (DS) ordförande Johnny Molin öppnade mötet. 2. Justering av

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer