Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa"

Transkript

1 Deltagarnummer: Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Du tillfrågas härmed om att delta i en vaccinstudie mot influensa orsakad av H1N1 (svininfluensa) samt mot säsongsinfluensa. Läs igenom informationen noggrant i lugn och ro. Tveka inte att ställa frågor om något är oklart. Vad är bakgrunden till studien? Influensa är en sjukdom som orsakas av olika stammar av influensavirus och leder till en infektion i luftvägarna. Vanliga symptom är hög feber, muskelvärk och hosta. Influensa kan också orsaka allvarliga komplikationer i form av lunginflammation, astma och hjärtbesvär. Influensavirus är luftburet och kan spridas mellan människor med hosta och nysningar. Vaccination är det bästa sättet att skydda sig mot att insjukna i influensa. Dagens influensavaccin ger ett bra skydd mot säsongsinfluensan, som orsakas av cirkulerande virusstammar. Inför varje säsong bestämmer World Health Organisation (WHO) vilka virusstammar som årets vaccin ska skydda mot. Fluarix är ett av de influensavaccin som finns tillgängligt idag. Vaccinet har givits till miljontals människor världen över sedan Socialstyrelsen rekommenderar pensionärer och personer i vissa medicinska riskgrupper årlig vaccination mot influensa. Under våren 2009 har en ny virusstam, H1N1 influensa A (i dagligt språk kallad svininfluensa), snabbt spridit sig över världen. Detta är en helt ny virusstam som större delen av befolkningen inte varit i kontakt med tidigare och därför inte haft möjlighet att utveckla ett naturligt immunsvar mot. Den 11 juni 2009 bedömde WHO att influensan orsakad av H1N1 skall klassas som en pandemi. GlaxoSmithKline (GSK) har ett registrerat vaccin, Pandemrix, mot den potentiella pandemin orsakad av H5N1 (den så kallade fågelinfluensan). Pandemrix, består av antigen (virusäggvita) och ett hjälpämne (adjuvans, AS03) baserat på vitamin E och olja i vatten. Vaccinet har i kliniska studier visats ge tillfredsställande immunsvar mot viruset H5N1. Biverkningarna liknar de man kan få efter vaccination med Fluarix. GSK har ett kandidatvaccin mot H1N1 som liknar Pandemrix under utveckling men där antigenet H5N1 har bytts ut mot den nu mer aktuella H1N1-stammen (från WHO). Syftet med den här studien är att undersöka effekt och säkerhet vid vaccination med kandidatvaccinet mot virusstammen H1N1 givet i två doser och samtidig vaccination med vaccinet Fluarix givet i en dos. Studien görs i samarbete med läkemedelsföretaget GSK och kliniken får ersättning för utfört arbete. Denna studie har granskats och godkänts såväl av Läkemedelsverket som Etikprövningsnämnd. Vad innebär studien? Studien genomförs endast i Sverige. Totalt kommer ca 170 friska personer, 61 år eller äldre, att inkluderas i studien. Studien är uppdelad i två åldersgrupper samt 71 år och äldre. Förhållandet mellan grupperna är 2:1. Studien omfattar ett år med fem besök på mottagningen, då totalt fyra sprutor kommer att ges och fem blodprov att tas. Därtill kommer två telefonkontakter att göras under studieperioden. Patientinformation, svensk version 02, datum 4 aug 2009, Model ICF version number 03, Dated: 24 Jul /6

2 Beslutar du dig för att delta kommer du att placeras i en av två olika vaccinationsgrupper enligt ett på förhand uppgjort schema. Vilken grupp du hamnar i avgörs slumpmässigt av en dator. Fördelningen mellan grupperna är 1:1, dvs. du har lika stor chans att hamna i den ena eller andra gruppen. Båda grupperna får kandidatvaccin mot H1N1, dos 1 dag 0 och dos 2 dag 21. Vid samma tillfälle dag 0 kommer grupp 1 att vaccineras med Fluarix i den andra armen och grupp 2 får placebo, dvs. overksam substans. Omvänt gäller dag 21 då grupp 1 får placebo och grupp 2 får Fluarix. Endast vaccinerande sjuksköterska kommer att veta vilket vaccin som ges. Detta för att resultaten i studien ska kunna bedömas på ett vetenskapligt korrekt sätt. Efter studiens slut kommer du att få reda på ditt vaccinationsschema. Om det skulle behövas kan vi ta reda på detta under studiens gång. Efter dag 21 är alla studiedeltagare, som fullföljt de två första studiebesöken, vaccinerade mot pandemin orsakad av H1N1 samt den vanliga säsongsinfluensan. Besök 1 tar ca 1,5 timme. Du kommer att få lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd och genomgå en läkarundersökning. Uppfyller du alla kriterier för att få delta i studien kommer du att få lämna blodprov och vi mäter din kroppstemperatur i munnen. Därefter får du vaccinationerna, vilka ges i övre delen av armen. Efter vaccinationen ber vi dig att stanna på mottagningen i minst 30 min för att kontrollera att du inte får någon omedelbar reaktion. Under väntetiden får du en dagbok där eventuella reaktioner, symtom, använda läkemedel och/eller andra medicinska händelser skall noteras och återlämnas vid besök 2 (dag 21). Dessutom ska du mäta din kroppstemperatur varje dag och mäta eventuell rodnad och svullnad efter vaccinationen med linjal (vaccinationsdagen + 6 dagar) och notera detta i dagboken. Telefonkontakt 1. Sju dagar efter din första vaccination kommer en studiesjuksköterska att ringa upp dig för att förhöra sig om din hälsa, eventuell medicinering och annan vaccination. Ni går tillsammans igenom de noteringar du gjort i din dagbok under de första sju dagarna. Besök 2 tar ca 1 timme och skall ske 21 dagar efter besök 1. Du får träffa en studiesjuksköterska som tar emot din dagbok och ställer frågor om din hälsa. En läkare finns tillgänglig vid behov. Du kommer att få lämna blodprov och din kroppstemperatur mäts. Därefter vaccineras du med dos 2 av kandidatvaccinet mot H1N1 i den ena armen och, beroende av vad du fått vid besök 1, antingen overksam substans eller Fluarix i den andra armen. Vid besöket får du med dig en ny dagbok. I dagboken ska svårighetsgrad av eventuella förväntade symtom 0-6 dagar efter vaccination fyllas i samt din kroppstemperatur. Eventuella oväntade symtom och medicinering 0-21 dagar efter vaccination ska också fyllas i. Besök 3 tar ca 30 minuter och skall ske ca 42 dagar efter besök 1. En studiesjuksköterska tar emot dagboken och frågar om du upplevt någon förändring av din hälsa sedan föregående besök. Blodprov tas och en ny dagbok lämnas ut. I dagboken ska allmänna symtom samt eventuell medicinering och annan vaccination dokumenteras. Telefonkontakt 2. Ungefär 80 dagar efter besök 1 ombeds du att skicka tillbaka dagboken till kliniken. Du kommer därefter att kontaktas av en studiesköterska per telefon och får då svara på några allmänna frågor om hur du mått efter vaccinationen. Besök 4 tar ca 20 minuter och skall ske ca 182 dagar efter besök 1. En studiesjuksköterska frågar om du upplevt någon förändring av din hälsa sedan föregående kontakt och ett blodprov tas. Besök 5 är det sista besöket i studien och tar ca 20 minuter. Det skall ske ca 364 dagar efter besök 1. Studiesjuksköterskan frågar om du upplevt någon förändring av din hälsa sedan föregående besök och ett blodprov tas. Du tillfrågas om det finns intresse av att ingå i en uppföljande studie om en sådan skulle bli aktuell. Patientinformation, svensk version 02, datum 4 aug 2009, Model ICF version number 03, Dated: 24 Jul /6

3 Vid varje blodprovstagning tas ca 7 ml blod, vilket motsvarar en halv matsked. Totalt under studien tas ca 35 ml blod. Studieschema Dag 0, besök 1 Dag 7, telefonkontakt 1 Dag 21, besök 2 Dag 42, besök 3 Dag 84, telefonkontakt 2 Dag 182, besök 4 Dag 364, besök 5 Läkarundersökning, Vaccination, Blodprovstagning Genomgång av dagbok Genomgång av dagbok, Vaccination, Blodprovstagning Genomgång av dagbok, Blodprovstagning Genomgång av dagbok Blodprovstagning Blodprovstagning Personer över 65 år rekommenderas enligt Socialstyrelsen att vaccinera sig mot influensa. I övrigt sker alla i studien ingående besök och undersökningar utanför rutinsjukvården. Vad förväntas av dig om du deltar i studien? Om du väljer att delta i studien förväntas det av dig att du följer de instruktioner vi ger dig, kommer på de återbesök som ingår i studien och fyller i den information som efterfrågas i dagböckerna. I den information som efterfrågas ingår också att mäta kroppstemperaturen och att mäta eventuell rodnad och svullnad vid injektionsstället på huden med linjal. Det är också viktigt att du rapporterar alla oväntade reaktioner, symtom eller biverkningar, vare sig de är allvarliga eller inte. Det är viktigt att du kontaktar ansvarig sjuksköterska eller läkare om du skulle bli allvarligt sjuk och/eller läggas in på sjukhus under studieperioden. Vi vill att du ringer oss och berättar om detta även om du inte tror att sjukdomen eller symtomen har något samband med vaccinationen. Uppgifterna om studien är konfidentiella men du får givetvis diskutera studien med dina närmaste. Vilka obehag/risker kan studien medföra? På samma sätt som andra vacciner kan Fluarix och kandidatvaccinet mot H1N1 orsaka oönskade reaktioner. På injektionsstället kan ömhet, rodnad, svullnad, förhårdnad, blåmärke och klåda uppträda. Andra symtom som huvudvärk, feber, känsla av obehag och trötthet, frossa, svettningar, illamående, muskel- och ledvärk kan också förekomma. Sådana symtom är mestadels milda till måttliga, varar vanligtvis 1 till 2 dagar och går över av sig själv. I sällsynta fall kan oväntade allvarligare händelser förekomma som till exempel nervrelaterade stickningar i huden, kramper, övergående blödningstendens, övergående svullna lymfkörtlar, allergiska reaktioner eller utslag. Om du är allergisk mot något som ingår i vaccinet, såsom äggviteämnen/protein från kyckling och ägg, ska du inte vaccineras med detta vaccin. Diskutera alltid eventuella allergier med oss. I mycket sällsynta fall förekommer biverkningar i form av hjärninflammation, reaktioner i blodkärlen som kan orsaka övergående problem med njurarna, inflammation i nerverna och en svår nervsjukdom som orsakar allvarlig svaghet och andningssvårigheter (Guillain Barré s syndrom). Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppstår när immunsystemet attackerar kroppens egna vävnader. Fall av allvarliga autoimmuna sjukdomar som drabbat till exempel nervsystemet, sköldkörteln, levern, huden eller muskler och leder har rapporterats efter vaccination med vaccin innehållande en komponent av hjälpämnet som används i Patientinformation, svensk version 02, datum 4 aug 2009, Model ICF version number 03, Dated: 24 Jul /6

4 pandemivaccinet. Det är inte känt om det föreligger något samband mellan H1N1-vaccinet eller någon av dess beståndsdelar och dessa rapporterade händelser, eftersom autoimmuna sjukdomar även förekommer hos individer som inte fått något studievaccin. Utvärdering av dessa och liknande händelser fortgår. Influensavaccin kan inte orsaka influensa men det går inte att garantera att du inte kan bli smittad och sjuk av influensa trots vaccination. I ett antal studier har vissa individer som vaccinerats med ett influensavaccin utan hjälpämne (liknande Fluarix som du får i den här studien), uppvisat ett lägre immunsvar efter en dos pandemivaccin som givits vid senare tillfälle. Det är inte känt om det lägre immunsvaret påverkar skyddseffekten av det senare givna pandemivaccinet. Blodprovstagning kan ibland orsaka tillfälligt obehag när nålen sticks in såsom smärta, rodnad, blåmärken och yrsel. Dessa obehag varar vanligtvis bara en kort stund. Det kan finnas andra risker som vi inte känner till idag. Vi kommer under hela studien att noggrant följa varje patient. Kontakta alltid din läkare omgående om du känner något obehag. Vilka fördelar kan studien innebära för dig? Vaccinet du får i studien kan helt eller delvis skydda dig mot årets säsongsinfluensa samt influensa orsakad av H1N1. Din medverkan i studien kan bidra till utvecklingen av ett effektivt vaccin mot influensa orsakad av H1N1. Vilka alternativa behandlingar finns om du inte deltar i studien? Det finns flera godkända influensavaccin i Sverige. Vi kan ge dig mer information om du så önskar. Det vaccin du kommer att få mot influensa orsakad av virusstammen H1N1 är samma vaccin som den övriga svenska befolkningen erbjuds senare under hösten/vintern Vilka försäkringar gäller vid eventuell studierelaterad skada? Liksom inom sjukvården i övrigt omfattas du av Läkemedelsförsäkringen och Patientförsäkringen. Vilken ersättning/kostnad medför deltagande i studien? Ekonomisk ersättning utgår inte. Studievaccin och studierelaterade besök på mottagningen är kostnadsfria. Eventuella kostnader för resor och parkering kan ersättas. Är deltagande i studien frivilligt? Deltagande i studien är helt frivilligt. Du ska ha tid på dig att fatta beslut om deltagande. Du har alltid möjlighet att ställa frågor och ska få tillfredsställande svar. Du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande utan negativa konsekvenser för din relation med sjukvården. Du behöver inte berätta varför. Om du väljer att avbryta studien är det viktigt att du först kontaktar oss. Vi, läkemedelsföretaget, Läkemedelsverket och utländsk läkemedelsmyndighet kan avbryta ditt deltagande om vi anser det bäst för din hälsa, om läkemedelsföretaget slutar utvecklingsarbetet med vaccinet eller om du inte följer studiens instruktioner. Den information som har samlats in fram till det datum du väljer att avbryta studien kommer att sparas men ingen ny information kommer att samlas in. Eventuellt kommer vi att be dig komma för ett uppföljande besök om du avbryter studien. Efter att studien har avslutats kommer vi eventuellt att fråga dig om du är intresserad av att delta i liknande studier. Hur samlas patientuppgifter in och hur hanteras sekretessen? Ditt namn och personnummer kommer inte att finnas på något studierelaterat dokument. Alla uppgifter om dig kommer att märkas med en kod. Även de blodprover som skickas för analys utanför sjukhuset märks med denna kod. Det är endast studieansvariga på kliniken som har tillgång till kodnyckeln. Uppgifterna är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till dessa. Om du har en husläkare kommer vi eventuellt att meddela denne om ditt deltagande i studien, såvida du inte motsätter dig detta. Patientinformation, svensk version 02, datum 4 aug 2009, Model ICF version number 03, Dated: 24 Jul /6

5 Personuppgifter och studieinformation kommer att samlas in, lagras och bearbetas elektroniskt i en databas. Då data från studien sammanställs och publiceras kommer enskilda personer inte att kunna identifieras. De kodade uppgifterna kan komma att överföras till myndigheter, annat bolag inom GSKkoncernen eller dess samarbetspartners, såväl inom som utanför EU. De kan även komma att användas i andra vetenskapliga eller medicinska syften för att främja vidare utveckling av läkemedlet och/eller öka kunskapen om sjukdomen. Om uppgifterna används i andra sammanhang kommer detta att ske först efter nytt godkännande från Etikprövningsnämnden. Vid överföring till land med dataskydd som eventuellt är sämre än EU-ländernas, kommer informationen att skyddas så långt gällande lagstiftning tillåter. För att kunna kontrollera att data som samlats in i studien är korrekt behövs din tillåtelse så att representanter från GSK, Läkemedelsverket eller utländsk läkemedelsmyndighet får tillgång till din medicinska journal på kliniken. Detta sker givetvis också under sekretess. Hanteringen av dina uppgifter regleras av personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och som alltid med lagrad personlig information har du rätt att kostnadsfritt begära en kopia av dina individuella uppgifter en gång per år. Du kan även begära att felaktiga uppgifter om dig rättas. GlaxoSmithKline och institutionen där studien genomförs är var och en personuppgiftsansvariga för de uppgifter som de hanterar. Vid frågor, kontakta studieansvarig läkare enligt nedan. Vad händer med dina prover? Alla prover som samlas in i studien ingår i en s.k. biobank. De kodade proverna kommer att skickas för analys till GSK Biologicals i Belgien och Canada, eller till ett kontrakterat laboratorium inom eller utanför EU. Dessa prover kommer antingen att förbrukas vid analys eller att förvaras på laboratoriet tills dess att den kliniska rapporten är klar, varefter proverna förstörs. Du har rätt att när som helst begära att dina prover förstörs. De blodprov som samlas in kommer att användas i följande syften: För att analysera immunsvaret efter vaccination. För att säkerställa att analyserna som görs i den här studien håller god kvalitet och att de kan upprepas eller jämföras med resultat från andra studier. För att bedöma, förbättra eller utveckla analysmetoder relaterade till sjukdomen eller till studievaccinerna, vilket kommer att medge mer tillförlitliga mätningar av vaccinsvaret. Inga undersökningar av arvsanlag eller HIV kommer att göras. Vad händer om ny information om produkten/studien framkommer? Vi kommer att informera dig om det kommer nya rön om försöksvaccinet under studiens gång, så att du på nytt kan ta ställning till ditt deltagande. Om det under studien skulle komma fram information som kan ha betydelse för din medicinska vård, kommer denna att delges studieansvarig läkare. Om du önskar får du då ta del av den informationen. Information som inte har någon betydelse för din vård kommer varken du eller vi att få ta del av under studien. Efter att studien avslutats finns möjlighet att få ta del av studiens övergripande resultat. Både du och vi kommer att få veta vilket vaccinationsschema du följt när studien avslutats. Kontaktperson Om du vill ha ytterligare information om studien, dina rättigheter som deltagare eller om problem uppstår under studien ska du vända dig till: Ansvariga Läkare: Lars Rombo eller Ansvariga Sjuksköterskor: Elisabeth Karlsson och Birgitta Ekström Adress: Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Telefon: , Patientinformation, svensk version 02, datum 4 aug 2009, Model ICF version number 03, Dated: 24 Jul /6

6 Samtycke Deltagarnummer: Jag har fått studien förklarad för mig och har läst denna skriftliga information. Jag har fått tillräckligt med tid att tänka igenom mitt deltagande, fått möjlighet att ställa frågor och fått tillfredsställande svar. Jag samtycker härmed genom min underskrift nedan till: att deltaga i studien. att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits och till att uppgifter kan överföras till land utanför EU. att mina prover behandlas såsom beskrivits. att behöriga representanter från svensk/utländsk kontrollmyndighet av läkemedel samt GlaxoSmithKline eller dess samarbetspartners får tillgång till min medicinska journal enligt vad som anges i informationen ovan. Jag är vidare införstådd med att GSK förbehåller sig eventuella kommersiella rättigheter som är förknippade med denna forskning. Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt samt att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att det påverkar mitt framtida omhändertagande. Datum: Deltagarens namnteckning: Namnförtydligande: Jag har förklarat studiens upplägg och syfte för ovanstående deltagare, samt inhämtat samtycke för deltagande Datum: Ansvarig läkares namnteckning: Namnförtydligande: Deltagaren erhåller en kopia av patientinformationen och det undertecknade samtycket Patientinformation, svensk version 02, datum 4 aug 2009, Model ICF version number 03, Dated: 24 Jul /6

Försökspersonsinformation och Samtycke

Försökspersonsinformation och Samtycke Försökspersonsinformation och Samtycke Titel BUP1502: En öppen studie som har för avsikt att bekräfta att farmakokinetiken av plåster innehållandes buprenorfin är liknande hos äldre och yngre personer.

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016

Influensa- och pneumokockvaccination 2015/2016 INSTRUKTION 1 (15) INFLUENSAVACCINATION ORDINATION RISKGRUPPER Inför säsongen 2015/2016 har sammansättningen av säsongsvaccinet ändrats jämfört med föregående år så att en influensa A-stam och influensa

Läs mer

Information till forskningsperson

Information till forskningsperson Information till forskningsperson En dosundersökande studie i två delar utförd på friska forskningspersoner med syfte att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och effekter med LMW-DS infusionslösning efter

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2014-2015 Information till sjukvårdspersonal från Smittskydd Västra Götaland Din nyckelroll som sköterska eller läkare Ditt råd är viktigast när din patient ska fatta beslut om

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi

Läs mer

PATIENTINFORMATION. E-kod/Initialer:.

PATIENTINFORMATION. E-kod/Initialer:. PATIENTINFORMATION En placebo-kontrollerad, dubbel-blindad, randomiserad studie på patienter med typ 2-diabetes för att utvärdera om läkemedlen Epanova och dapagliflozin kan minska andelen fett i levern.

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION REKOMMENDATION Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2011 2012 PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 60 00 www.thl.fi 5 2011 Rekommendation

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 39 BIPACKSEDEL INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Focetria injektionsvätska, suspension Pandemiskt influensavaccin (H1N1) (ytantigen, inaktiverat, adjuvanterat) Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 REKOMMENDATION Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 029 524 6000 www.thl.fi

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland.

Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Oktober 2009 Nr 2. Årgång 3. Sid 1 (6) Informationsblad från Smittskydd, Vårdhygien och Strama på Gotland. Mitt i kampanjen... 1 Vaccinationsinformation Waranpatienter... 5 Beredning av vaccindos... 5

Läs mer

Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré

Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Vill du vara med i en studie där vi prövar ett nytt drickbart vaccin mot diarré som orsakas av så kallade

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice e-post: publikationsservice@folkhalsomyndigheten.se Den

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 Varför influensavaccinera? För de flesta är influensa en ofarlig sjukdom Riskgruppsbaserad strategi Vaccination avser att förebygga

Läs mer

Studie: 1237.19 DYNAGITO EudraCT nr: 2014-002275-28 Patient nr.:

Studie: 1237.19 DYNAGITO EudraCT nr: 2014-002275-28 Patient nr.: Titel: En randomiserad, dubbelblind studie, med syfte att utvärdera effekten av 52 veckors behandling med inhalation Olodaterol + Tiotropium i fast doskombination en gång per dag, jämfört med behandling

Läs mer

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017 1(5) Enheten för smittskydd och vårdhygien Datum Vår beteckning 2013-09-20 2013/0017 Ert datum Er beteckning Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2013/2014 i Västmanland Kampanjstart tisdag den

Läs mer

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Version: 1 Ansvarig: Micael Widerström, smittskyddsläkare Maria Omberg VC Smittskydd och Vårdhygien Mona Landhal, handläggare primärvården 1 ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Vill du delta i en undersökning om matvanor?

Vill du delta i en undersökning om matvanor? Till ungdomar i åk 5 eller åk 8 Vill du delta i en undersökning om matvanor? Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket behöver

Läs mer

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 287 INFLUENZA Q1. Avser du att vaccinera dig mot vanlig influensa i år? Ja, jag är redan vaccinerad... 1 Ja,

Läs mer

Pandemi vad innebär r det?

Pandemi vad innebär r det? Pandemi vad innebär r det? Begreppsförvirring? rvirring? Influensa i olika former Årlig influensa - vanlig influensa, vinterinfluensa, säsongsinfluensa Pandemisk influensa - global spridning av helt nytt

Läs mer

Information till deltagare i forskningsstudien:

Information till deltagare i forskningsstudien: Information till deltagare i forskningsstudien: En single-center studie för utvärdering av ViscoGels säkerhet samt dess säkerhet och effekt som adjuvans i Act-HIB vaccinet administrerat intramuskulärt

Läs mer

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 1 (15) Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 2 (15) Innehåll 1 Inledning och planeringsförutsättningar...3 2 Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i landstinget...4 2.1 Regional

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB)

TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS (NATALIZUMAB) TILL DIG SOM FÅR (NATALIZUMAB) BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS Tag noga del av informationen i bipacksedeln som följer med läkemedlet. 1 Denna broschyr är ett komplement till behandlande

Läs mer

Aripiprazole Accord (aripiprazol)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) Aripiprazole Accord (aripiprazol) Patient/Anhörig Informationsbroschyr Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska bekanta dig med innan påbörjande av behandlingen med aripiprazol

Läs mer

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund INFLUENSAPANDEMI Anders Österlund Vilda fåglar f är r naturlig reservoir för r influensavirus Fågelinfluensa H5N1 hos fåglarf Fågelinfluensa H5N1 hos människorm 387 sjuka (2008-09-10) Influensa Smittämne:

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

En informationsbroschyr om EpiHealth

En informationsbroschyr om EpiHealth En informationsbroschyr om EpiHealth Information finns även på Vad är EpiHealth? EpiHealth (Epidemiologi för hälsa) är ett storskaligt forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och Lunds universitet.

Läs mer

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009 Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet H, N Ibland anpassas ett andvirus och börjar spridas mellan andra arter Influensavirus Förekommer i 3 typer A,

Läs mer

Influensavaccinationsrekommendation

Influensavaccinationsrekommendation Influensavaccinationsrekommendation 2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 18/2005 1(6) Kommuner och samkommuner för folkhälsoarbete som upprätthåller hälsocentraler, samt sjukvårdsdistrikten Influensavaccination

Läs mer

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter.

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter. Patientinformation En dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter, klinisk fas IV-studie för att utvärdera prestanda, säkerhet och användbarhet av myrsyra på patienter med vårtor på händer,

Läs mer

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot).

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Myter att krossa om influensa och influensavaccination Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Influensa är väl ändå en rätt harmlös sjuka? En missuppfattning

Läs mer

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt 1 Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt Ändtarmscancer: operation med stomi där anus lämnas kvar eller tas bort. (Hartmann eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer:

Läs mer

Fråga 1 : Hur fungerade vaccinationskampanjen mot den nya influensan A(H1N1) i Värmland?

Fråga 1 : Hur fungerade vaccinationskampanjen mot den nya influensan A(H1N1) i Värmland? Fråga 1 : Hur fungerade vaccinationskampanjen mot den nya influensan A(H1N1) i Värmland? Svar: Mycket bra efter de förutsättningar som gavs. Men Vilken nytta gjorde den? (Fråga 2). Planering Värmland,

Läs mer

Influensavaccinationen 2011

Influensavaccinationen 2011 Influensavaccinationen 2011 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Mats Erntell, smittskyddsläkare 2011-09-08

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2016/2017 i Västmanland - Kampanjstart onsdag den 9 november 2016

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2016/2017 i Västmanland - Kampanjstart onsdag den 9 november 2016 INFORMATION 1 (5) Nyheter inför höstens vaccinationskampanj Kampanjen startar en vecka senare än i fjol för att äldre och andra riskpersoner ska ha kvar så höga antikroppshalter som möjligt när influensan

Läs mer

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid?

Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Egenvård i skolan behöver ditt barn hjälp med medicinering eller annan medicinsk insats under skoltid? Med egenvård menas medicinering eller annan medicinsk åtgärd som utförs av icke medicinskt utbildad

Läs mer

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur?

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur? Influensavaccinationen 2012 Vem? Varför? När? Hur? 2 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Anders Lindberg,

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008

Blodsmitta. och fästingöverförda sjukdomar. Rikspolisstyrelsen. www.polisen.se. december 2008 Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Rikspolisstyrelsen december 2008 www.polisen.se Blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Information om blodsmitta och fästingöverförda sjukdomar Polisiärt arbete

Läs mer

Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/

Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/ Vacciner till barn skyddseffekt och biverkningar SBU-rapport nr 191, 2009. Länk till rapporten: http://www.sbu.se/sv/publicerat/gul/vacciner-till-barn--- skyddseffekt-och-biverkningar/ Bakgrund De globala

Läs mer

Influensasäsongen 2016/2017. Malin Bengnér Smittskyddsläkare

Influensasäsongen 2016/2017. Malin Bengnér Smittskyddsläkare Influensasäsongen 2016/2017 Malin Bengnér Smittskyddsläkare Influensa 2016/2017 Sverige antal fall Influensa 2016/2017 Jönköping 40 35 30 25 20 15 influensa A Influensa B 10 5 0 45 47 49 51 1 3 5 7 9

Läs mer

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Giltigt i 2 år från 2015-04-24 Sida 1 av 6 Bakgrund De blodbildande stamcellerna finns framför allt i benmärgen. En liten mängd cirkulerar

Läs mer

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE PROSTATACANCERSTUDIE Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN Avdelningen för urologi Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Hemsida: www.g2screening.se E-post:g2@gu.se

Läs mer

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär

Solgerd Gotvik. Nybliven pensionär 2014-10-03 Solgerd Gotvik Nybliven pensionär När jag blickar tillbaka och ser att jag har varit 49 år i sjukvården på Gotland, så blir jag lite nostalgisk och undrar, vart tog åren vägen?? Under åren har

Läs mer

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0 Clarityn 10 mg tabletter loratadin Datum 10.8.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Syftet med informationen i detta dokument är att göra läsarna medvetna om frågor angående

Läs mer

Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta , Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta , Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 6.7.2016, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS

TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS TILL DIG SOM FÅR TYSABRI BEHANDLING MED TYSABRI VID SKOVVIS FÖRLÖPANDE MS 2 Denna broschyr är ett komplement till behandlande sjukvårdspersonals patientinformation om TYSABRI. TILL DIG SOM FÅR TYSABRI

Läs mer

Influensasäsong 2016/2017. Vaccinationsråd för vårdpersonal

Influensasäsong 2016/2017. Vaccinationsråd för vårdpersonal Influensasäsong 2016/2017 Vaccinationsråd för vårdpersonal Patienten lyssnar på dig Din information kan avgöra patientens beslut Berätta om vaccination i god tid inför hösten Viktigt att vaccinera sig

Läs mer

Har du svårt att sova?

Har du svårt att sova? Till äldre ungdomar, 15-18 år, och deras vårdnadshavare: Har du svårt att sova? Är du mellan 15-18 år? Har du haft svårt att sova åtminstone tre av veckans dagar de senaste tre månaderna? Stämmer något

Läs mer

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola

Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer för förskola och skola NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Dokument PM Upprättat av Ann-Marie Cylvén Godkänt av Anders Österlund Giltigt från 2013-11-12 Revideras senast 2014-11-12 Blodburen smitta bland barn och ungdomar - riktlinjer

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar

Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2008-01-01 Antagen: KF 270/2007. 1. Bakgrund och övergripande ansvar 1 Kapitlets innehåll Detta kapitel beskriver dels bakgrunden till varför en pandemiplanering

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14

HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer. Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 HPV Kort om virus, vaccination, screening och cervixcancer Utbildningsdag i Göteborg Ann Sofie Cavefors 2012-02-14 Infektion med HPV Humant papillomvirus (HPV) Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067 Från

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012

TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012 Mars 2012 1 (6) Smittskyddsläkaren TBE-information till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län 2012 2 (6) Information om TBE till hälso- och sjukvårdspersonal i Uppsala län Bakgrund Varje år drabbas

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Smittskydd Sthlm/Smittskyddsläkaren både en person och en myndighet Medarbetare (ca 30 st) - läkare - sköterskor - epidemiologer - jurist - psykolog - socionom - smittspårningsassistenter

Läs mer

Influensavacciner 2014-2015. Rebecca Chandler, MD Klinisk utredare

Influensavacciner 2014-2015. Rebecca Chandler, MD Klinisk utredare Influensavacciner 2014-2015 Rebecca Chandler, MD Klinisk utredare Stammar i influensavacciner säsong 2014-2015 influensa A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 (samma som förra året) influensa A/Texas/50/2012

Läs mer

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30.

S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30. S M I T T S A N T INFORMATION FRÅN SMITTSKYDD I NORRBOTTEN SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 89 LULEÅ, TELEFON 0920-28 43 30 Nr 4 2005 INNEHÅLL Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar...

Läs mer

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Influensa Hygienkonferens hösten 2016 Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Start för influensavaccination 2016 9:e november Sammanfattning Smittsam luftvägsinfektion som orsakar

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Patientinformation. Bakgrund och studiemål

Patientinformation. Bakgrund och studiemål Patientinformation I PsAer-IgY studien kommer vi att undersöka om långtidsanvändning av en ny medicin mot Pseudomonas-bakterien har möjlighet att förlänga tiden till återfall av Pseudomonasinfektion hos

Läs mer

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter.

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter. Patientinformation En dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter, klinisk fas IV-studie för att utvärdera prestanda, säkerhet och användbarhet av myrsyra på patienter med vårtor på händer,

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid)

Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) Vipdomet 12,5 mg/850 mg, filmdragerade tabletter Vipdomet 12,5 mg/1 000 mg, filmdragerade tabletter (alogliptin och metforminhydroklorid) RISKHANTERINGSPLAN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från:

BARNVACCINATIONS. programmet. en föräldrainformation från: en föräldrainformation från: Innehållsförteckning Varför behöver vi vaccinera? 3 Hur verkar vacciner? 5 Alternativa vacciner 6 Vaccinations i Sverige 7 Förberedelse inför vaccination 8 Hur ges vaccinationerna?

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) EMA/775515/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist

Hälsoformulär. Till dig som är gravid. / / År Månad Dag. Fylls i av barnmorska. Fylls i av tandhygienist MÖDRAHÄLSOVÅRDEN & SALUT-SATSNINGEN I VÄSTERBOTTEN Till dig som är gravid Hälsoformulär Fylls i av barnmorska Beräknad förlossning: / / År Månad Dag Hälsocentral Kod: Hälsoformuläret skickas till: tandvårdsklinik:...

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

LEMTRADA 12 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning (alemtuzumab)

LEMTRADA 12 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning (alemtuzumab) Bipacksedel LEMTRADA 12 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning (alemtuzumab) t Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan?

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan? Den nya influensan - frågor och svar Vilka symtom får man av den nya influensan? De symtom man får av den nya influensan, som också kallas svininfluensa och har fått beteckningen A(H Hur vet man att man

Läs mer

Information till patienter som använder. Aclasta vid osteoporos

Information till patienter som använder. Aclasta vid osteoporos Information till patienter som använder Aclasta vid osteoporos Denna broschyr vänder sig till dig som behandlas med Aclasta för osteoporos med ökad risk för frakturer. Läs texten noggrant för den innehåller

Läs mer

Några minuter idag. Många liv i morgon.

Några minuter idag. Många liv i morgon. Broschyr Karma Kamera Studiefas 20141208.docx Några minuter idag. Många liv i morgon. Karma Kamera www.karmakamera.se Karolinska Institutet genomför forskningsstudien Karma Kamera i samarbete med Södersjukhuset.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan Bipacksedel: Information till användaren Imigran nässpray 10 mg och 20 mg sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram 00076-2016-1.1.3 Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram Beslutsunderlag till regeringen Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten,

Läs mer

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder.

4.1 Terapeutiska indikationer Typherix används för aktiv immunisering mot tyfoidfeber av vuxna och barn från 2 års ålder. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Typherix, injektionsvätska, lösning, förfylld spruta Polysackaridvaccin mot tyfoidfeber. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje dos om 0,5 ml vaccin innehåller:

Läs mer

Influensa och graviditet

Influensa och graviditet Influensa och graviditet sjukdom och vaccination Mödrahälsovårdsutbildning Mars 2016 Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Influensa är fr.a. ett fågelvirus 16 H och 9 N Influensa -epidemi Säsongs-influensa

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner.

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner. Ett eget Vårdkonto Det finns många patienter som i lugn och ro skulle vilja ta del av sina egna data som finns lagrade inom Hälso- och sjukvården. Orsakerna kan vara flera: - Man har glömt vad man fick

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Patientinformationsblad för studien PPL07

Patientinformationsblad för studien PPL07 Prövningstitel: Studie för att utvärdera effekten av kontinuerlig infusion av tafoxiparin för behandling av långsamt eller avstannat värkarbete hos fullgångna förstföderskor. Du tillfrågas om att vara

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Vaccinationer DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april 2016 Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Influensavirus Kan ge Säsongsinfluensa Pandemisk influensa Mer begränsat antal fall av zoonotisk influensa

Läs mer

STOR HÄLSODEKLARATION

STOR HÄLSODEKLARATION STOR HÄLSODEKLARATION Efternamn och tilltalsnamn Yrke/sysselsättning Utdelningsadress Postnummer och ort Telefon (dagtid) Är du inskriven i svensk försäkringskassa? Nationalitet? Besvaras av icke svensk

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Lamictal. 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Lamictal. 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Lamictal 30-12-2015, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en allvarlig

Läs mer