Kurser & utbildningar. på distans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser & utbildningar. på distans"

Transkript

1 Kurser & utbildningar på distans 1

2 Innehåll Studera på distans 3 Arbetsledare grönyteförvaltning 4 5 Så här enkelt är det 6 Diplomerad trädgårdsarkitekt 7 Studiegång med flexibel kursstart 8 Trädgårdsdesign Primo 9 Grundkurs i växtkännedom 10 Prydnadsträd, buskar & barr 11 Perenner och sommarblommor 12 Yrkesbevis i växtkännedom 13 Trädgårdsritning 14 Ritningsläsning & mätteknik 15 Villaträdgårdens historia 16 Trädgårdsritningar i SketchUp 17 Trädgårdsdesign Hortum 18 Trädgårdsdesign Flora 19 Trädgårdsdesign som affärsidé 20 Examensprojekt Diplomerad trädgårdsarkitekt 21 Företagsutbildning 22 Yrkesbevis i växtkännedom 23 Yrkesbevis i ritningsläsning, avvägning & utsättning 24 Företagsanpassad utbildning 25 Allmänna villkor för beställningar 26 Swedish Garden Design Terms & Conditions 29 2

3 Studera på distans När du studerar hos oss väljer du själv tid och rum för dina studier du har alltså möjlighet att arbeta och studera samtidigt. Du behöver ha tillgång till e-post och internet men inte hela tiden. En stor del av inlärningen gör du utan dator. Vår studiemetod bygger på individuell undervisning med personlig handledning, så att det blir smidigt för dig att följa den kursplan vi lagt upp tillsammans. Du får hela tiden utnyttja din kreativa förmåga för att lösa de olika och mångskiftande problem du ställs inför. Snart kommer du att märka hur roligt det är när du bygger på ditt kunnande och kan ta dig an allt knepigare uppgifter. Hela tiden får du förstås den hjälp du behöver av oss. Våra lärare är alla utbildade på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men med olika inriktningar och specialområden. Vi ser till att du får tillgång till den lärarkompetens som bäst svarar upp mot dina behov och önskemål. Din trädgårdskurs hos Trädgårdsakademin I våra trädgårdskurser får du tillgång till vår utbildningsplattform. Här finner du kursens innehåll med faktatexter, bildspel, föreläsningar, tester och inlämningsuppgifter. Via utbildningsplattformen genomför du din utbildning och håller kontakten med din lärare och dina studiekamrater. Ett viktigt inslag i våra trädgårdskurser är verklighetsbaserade praktikfall där du får träna dig i din roll som trädgårdsdesigner eller trädgårdsarkitekt. När du är klar med din trädgårdskurs hos oss och alla kursmoment är godkända erhåller du kursintyg. Våra trädgårdskurser går på distans eller halvdistans och har flexibel start. Du börjar när du har tid och lust! Inom tio dagar efter din anmälan får du tillgång till din utbildningsplattform och kan börja din trädgårdskurs hos oss. I de kurser som går på halvdistans träffas vi i en workshop eller en fältvandring under en eller två dagar beroende på kurs. Trädgårdskurser med kvalitetsstämpel Trädgårdsakademin är ett auktoriserat utbildningsföretag enligt Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF. Våra trädgårdskurser uppfyller SAUF:s högt ställda krav på garantier och utbildningskvalitet. Trädgårdsakademin AB är certifierad utbildningsanordnare enligt TCYK, Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté. 3

4 Start: 31 augusti 2015 Beräknad studietid: 1,5 år (300 yh-poäng) Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN, studiestöd och lån. Den studerande står själv för omkostnader så som litteratur, resor. Sista anmälningsdag 31 maj! Examen: Yrkeshögskoleexamen Arbetsledare grönyte förvaltning. Arbetsledare grönyteförvaltning Vill du vara den som leder, styr och påverkar? Ta ett nytt steg i karriären och utbilda dig till arbetsledare med inriktning grönyteförvaltning! Som arbetsledare får du ansvar för att leda en grupp, hitta effektiva lösningar och styra ditt arbetslag mot högt uppsatta mål. I det här yrket har du möjlighet att påverka människors vardag och välbefinnande genom deras utemiljö. Utbildningen till arbetsledare grönyteförvaltning ligger helt rätt i tiden. Sveriges städer växer och får allt fler invånare. I samma takt ökar behovet av grönytor. Och naturligtvis behöver dessa områden professionell skötsel och förvaltning. Fastighetsförvaltning med inriktning på den gröna utemiljön är exempel på ett verksamhetsområde som kan bli ditt efter denna utbildning. Inom både kommunal och privat fastighetsförvaltning är efterfrågan mycket stor på arbetsledare som kan kvalificerad skötsel och förvaltning av utemiljö. Parkförvaltning och kyrkogård är ytterligare områden som kan bli din bransch när du tagit din yrkeshögskoleexamen arbetsledare grönyteförvaltning. DU FÅR ARBETE Arbetsmarknaden efterfrågar arbetsledare. Fastighetsförvaltning, parkförvaltning, kyrkogård är exempel på arbetsplatser i stort behov av arbetsledare. Exempel på yrkesroller: - Fastighetsförvaltning arbetsledare grönyteförvaltning - Parkförvaltning arbetsledande trädgårdsmästare - Entreprenadföretag produktionschef - Kyrkogård/begravningsverksamhet arbetsledande trädgårdsmästare - Trädgårdar och parker platschef - Konsult/Egen företagare skötsel och underhåll av gröna utemiljöer YRKESHÖGSKOLE- UTBILDNING PÅ DISTANS Yrkeshögskoleutbildning på distans Utbildningen till Arbetsledare grönyteförvaltning är en yrkeshögskoleutbildning och går helt på distans. Du möter dina lärare och studiekamrater dagligen via din dator, surfplatta eller mobil. Var du än befinner dig tar du del av föreläsningar, diskussioner och övningar. Under din utbildningstid träffas vi vid tre tillfällen i form av workshops och fältvandringar. Träffarna är förlagda till Skåne, de är obligatoriska och omfattar sammanlagt sju dagar. Vi inleder utbildningen till Arbetsledare grönyteförvaltning med ett teoretiskt block. Härefter följer en period från mars till september av Lärande i arbete där du ges möjlighet att tillämpa dina kunskaper på olika arbetsplatser som du själv väljer tillsammans med oss. Utbildningen avslutas sedan med teori och en projektkurs där du överblickar allt du lärt dig och gör dig startklar för ditt arbete som arbetsledare med inriktning på grönyteförvaltning. Efter godkända kursmoment erhåller du Yrkeshögskoleexamen Arbetsledare grönyteförvaltning. Utbildningen Arbetsledare grönyteförvaltning är kostnadsfri och berättigar till CSN, studiestöd och lån. INNEHÅLL - Arbetsledning, 30 yhp - Entreprenadjuridik, 20 yhp - Fördjupad växtmateriallära, 30 yhp - Kalkylering och ekonomi, 20yhp - Kvalificerad skötsel och förvaltning av utemiljö, 60 yhp - Lärande i arbete LIA 1-3, 90 yhp - Markbyggnad med inriktning mot förvaltningsskedet, 20 yhp - Projektkurs management, 30 yhp (yhp = yrkeshögskolepoäng) MÅL Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att: - Leda verksamheter inom området grönyteförvaltning - Inleda, övervaka och slutföra projekt och löpande uppdrag - Lösa frågeställningar och komplexa problem under pågående arbeten - Bedöma den egna reella kompetensen/kapaciteten samt förstå behovet av att anlita spetskompetens och sakkunniga underentreprenörer - Utföra enklare upphandlingar och beställningar till underentreprenörer på ett självständigt sätt - Realisera skötselåtaganden och förvaltning utifrån arbetshandlingar och ritningar - Säkerställa att utförda arbeten har gjorts på ett fackmannamässigt sätt - Fatta ekonomiska beslut och ta ansvar för ekonomisk uppföljning av enskilda projekt och löpande uppdrag - Kunna prioritera och kostnadsef- 4

5 Start: 31 augusti 2015 Beräknad studietid: 1,5 år (300 yh-poäng) Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN, studiestöd och lån. Den studerande står själv för omkostnader så som litteratur, resor. Sista anmälningsdag 31 maj! Examen: Yrkeshögskoleexamen Arbetsledare grönyte förvaltning. Forts. Arbetsledare grönyteförvaltning fektivisera arbetsinsatser utifrån ekonomiska ramar - Identifiera ett fördjupat sortiment av vedartade växter i olika utvecklingsstadier och kvalitetsbedöma dessa utifrån kvalitetsregler och vitalitet. FÖRKUNSKAPSKRAV Antagning till utbildningen sker från två grupper: Grupp 1 Gymnasieexamen eller motsvarande annan utbildning med lägst betyget godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng samtminst tre säsonger heltid med relevant yrkeserfarenhet inom trädgård; anläggning eller skötsel. Med en säsong menas 1 april till 1 oktober. eller Slutbetyg från naturbruksgymnasium med inriktning trädgård eller annan likvärdig utbildning med inriktning trädgård samt minst en säsong heltid relevant yrkeserfarenhet inom trädgård; anläggning eller skötsel. Med en säsong menas 1 april till 1 oktober. Grupp 2 Du som inte uppfyller krav för grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper, men som har arbetslivserfarenheter och kompetensen som du har fått genom arbete i branschen, olika studier eller på annat sätt, kan söka under fri prövning. Här får du genomföra tester för att fastställa att du har tillräckliga kunskaper för att klara utbildningen. Utbildningen sker i samarbete med YrkesAkademin utbildning som ger jobb. 5

6 Så här enkelt är det: 1. Anmäl dig på En orderbekräftelse kommer via e-post med inloggningsuppgifter till utbildningsplattformen. 4. Utbildningen genomförs Du följer anvisningarna i ditt startbrev och på vår utbildningsplattform. Här når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Du får även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chat och diskussionsforum. Hej Summa: 2. Startbrev och faktura skickas De kommer separat via post med instruktioner och information. Ibland tillsammans med ett bokpaket beroende på vilken utbildning du valt. Kursintyg Username» 5. Examen Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination. Password» 3. Utbildningen startar När du betalt kursavgiften får du ett välkomstmeddelande via e-post om att du har tillgång till din utbildning via vår utbildningsplattform. 6. Feedback och kursutvärdering Din återkoppling är en viktig komponent i vår utvärdering och utveckling. Genom din feedback är du en aktiv del i vårt kvalitetsarbete. Du behöver ha tillgång till internet och e-post, dock inte hela tiden. En stor del av inlärningen gör du utan dator. 6

7 Start: Flexibel Pris: inkl. moms ( exkl. moms) Beräknad studietid: Motsvarande ett års heltidsstudier. Examen: Diplom erhålls efter godkända kurser och examensprojekt. Diplomerad trädgårdsarkitekt Hos Trädgårdsakademin kan du utbilda dig till diplomerad trädgårdsarkitekt för villaträdgården. Utbildningen motsvarar ett års heltidsstudier och omfattar kurser som går helt på distans samt kurser där det ingår workshops eller fältdagar. Eftersom utbildningen går på distans kan vi erbjuda fri studietakt och flexibel start. Du kan välja att anmäla dig till hela utbildningen på en gång eller att anmäla dig till en kurs eller flera kurser i taget. Eftersom utbildningen har fri studietakt kan du välja att läsa utbildningen på heltid, halvtid eller i din egen takt och du väljer mellan två olika studievägar Trädgårdsdesign Primo eller Grundkurs i växtkännedom. MÅL Efter genomgången utbildning ska du kunna planera och formge bostadsträdgårdar som egen företagare eller som anställd inom trädgårdsnäringen. Utbildningen ger dig praktiska färdigheter i - trädgårdsdesign och trädgårdsplanering. - att kunna välja rätt växt för rätt plats med utgångspunkt från trädgårdsägarens behov, önskemål och förväntningar. - att välja rätt växt för rätt plats med utgångspunkt från ståndort och växtdynamik. - ritteknik, ritningsläsning, utsättning och avvägning. - att kunna tillämpa praktisk företagsekonomi och marknadsföring inom trädgårdsnäringen. I Trädgårdsakademins utbildning till diplomerad trädgårdsarkitekt har du även möjlighet att få yrkesbevis i ritningsläsning & mätteknik samt i växtkännedom. Arbetet som trädgårdsarkitekt En trädgårdsarkitekt planerar trädgårdar och mindre grönytor från grunden. Trädgårdsarkitektens arbetsuppgifter handlar om att planera trädgårdens grundstruktur, att välja rätt växt för rätt plats och om att tillgodose kundens behov, önskemål och förväntningar. Kunderna kan vara barnfamiljer som inte hinner och orkar själva, personer som har en trädgårdsdröm de inte känner att de kan skapa själva, eller folk som bara vill ha en härlig trädgård. Under våren 2010 gjorde vi en intervjuundersökning av personer som arbetar i trädgårdsanläggningsföretag, trädgårdsbutiker, trädgårdsdesignföretag respektive mäklarföretag. De intervjuade ser överlag mycket positivt på villaträdgårdens framtid och man menar att trädgårdsägare allt oftare tar in hjälp för såväl skötsel, anläggning som planering av sin trädgård. Fyra faser till Diplomerad Trädgårdsarkitekt FAS 1 Trädgårdsdesign - Trädgårdsdesign Primo Växtkännedom - Grundkurs i växtkännedom - Prydnadsträd, buskar & barr - Perenner & sommarblommor Ritteknik - Ritningsläsning & mätteknik FAS 2 Trädgårdsdesign - Villaträdgårdens historia Ritteknik - Trädgårdsritning - Trädgårdsritningar i SketchUp FAS 3 Trädgårdsdesign - Trädgårdsdesign Hortum - Trädgårdsdesign Flora Entreprenör - Trädgårdsdesign som affärsidé FAS 4 Diplom - Examensprojekt Diplomerad trädgårdsarkitekt 7

8 Studiegång med flexibel kursstart Diplomerad trädgårdsarkitekt Studieväg 1 Studieväg 2 Trädgårdsdesign Primo Grundkurs i växtkännedom Workshop Grundkurs i växtkännedom Workshop Prydnadsträd, buskar & barr Workshop Prydnadsträd, buskar & barr Workshop Perenner och sommarblommor Workshop Perenner och sommarblommor Workshop Trädgårdsdesign Primo Trädgårdsritning Trädgårdsritning Ritningsläsning & mätteknik Workshop Ritningsläsning & mätteknik Workshop Villaträdgårdens historia Villaträdgårdens historia Trädgårdsritningar i SketchUp Trädgårdsritningar i SketchUp Trädgårdsdesign Hortum Trädgårdsdesign Hortum Trädgårdsdesign Flora Trädgårdsdesign Flora Trädgårdsdesign som affärsidé Workshop Trädgårdsdesign som affärsidé Workshop Examensprojekt Examensprojekt 8

9 Start: Flexibel Pris: inkl. moms (8 495 exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 200 timmar Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination. Trädgårdsdesign Primo Distanskursen Trädgårdsdesign Primo vänder sig till dig som vill arbeta med trädgårdsdesign i villaträdgårdar. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i trädgårdsdesign. Du kommer att lära dig en arbetsmetod för hur du gör trädgårdsdesignförslag med utgångspunkt från platsens förutsättningar och med fokus på kundens behov, önskemål och förväntningar. Vi använder oss av Trädgårdsakademins eget frågeformulär som är utformat för att fånga upp så mycket som möjligt av kundens trädgårdsönskningar. Arbetsmetoden löper genom kursen som en röd tråd och du lär dig vad som är viktigast att ta hänsyn till för att ett trädgårdsdesignförslag ska bli genomförbart i verkligheten och för att det ska bli lyckosamt även över tid. Vi inleder med faktakunskaper för att i senare delen av kursen ge dig möjlighet att träna din kreativa förmåga och utveckla din potential att förmedla tankar, iakttagelser och idéer. Du lär dig mäta upp en trädgård, rita funktionsplaner, göra enkla trädgårdsritningar, skriva växtlistor och göra idékollage. I den avslutande delen av kursen väljer du om du vill göra ett trädgårdsdesignförslag med givna förutsättningar från oss eller om du vill göra ett förslag till en trädgård i din närhet. Distanskursen Trädgårdsdesign Primo kan läsas fristående eller som den första kursen i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt. MÅL Kursens mål är att du ska kunna - göra trädgårdsdesignförslag med utgångspunkt från platsens förutsättningar och kundens behov, önskemål och förväntningar. - presentera en trädgårdsidé på ett tydligt och lättillgängligt sätt. INNEHÅLL Trädgårdens förutsättningar - Klimat - Ljusförhållanden - Vindrörelser - Jordmån - Dränering - Huset - Tomten - Omgivningen - Gångar och stigar - Nivåskillnader - Växter Trädgårdsägarens behov, önskemål och förväntningar - Behov och önskemål - Förväntningar - Trädgårdsritningen Trädgårdsritningen - Ritteknik Examination - Din trädgårdsidé GENOMFÖRANDE Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Vi har beräknat att det tar cirka 200 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. Kursen omfattar 15 lektioner med övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Kursen avslutas med en examination där du ska göra ett komplett trädgårdsdesignförslag som du lämnar in för att få kommentarer och synpunkter på från din lärare. I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chat och diskussionsforum. 9

10 Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Fältvandring: Alnarpsparken, Malmö. Pris: inkl. moms (7 995 exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en fältdag med föredrag och växtvandring ute i fält. Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination. Grundkurs i växtkännedom Växtkännedom steg 1. Trädgårdsakademins Grundkurs i växtkännedom riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med trädgård. Med grundläggande kunskaper i växtkännedom kommer du att kunna välja rätt växt för rätt plats så att dina trädgårdsprojekt blir livskraftiga och välmående över tid. Kursen ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom och kan läsas som fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt. I Grundkurs i växtkännedom får du grundläggande kunskaper om trädgårdsväxter. Du lär dig ett bassortiment bestående av 20 träd, 30 buskar och 15 barrväxter hur du känner igen dessa samt deras svenska och vetenskapliga namn. Vi går igenom hur en växt fungerar, hur den är uppbyggd och vad som krävs för att den ska växa och frodas på sin växtplats. I kursen ingår även ett avsnitt om arbetsmiljö och ergonomi som du bör känna till när du ska hantera trädgårdsväxter vid leverans och plantering. Kursen läses på distans samt under en dag ute i fält med föredrag och växtvandring. För datum, se vårt kalendarium på MÅL Kursens mål är att du ska kunna - namnge växtens olika delar. - grunderna i hur en växt fungerar. - kraven på ståndort och därigenom kunna välja rätt växt för rätt plats. - identifiera och namnge 20 träd, 30 buskar och 15 barrväxter. INNEHÅLL Botanik - Anatomi & växtfysiologi - Morfologi & systematik Ståndort - Klimat - Ljusförhållanden - Vindrörelser - Jordmån - Växtnäring Växtlista - 20 träd, 30 buskar, 15 barrväxter - Vetenskapliga växtnamn - Svenska växtnamn - Identifiering Arbetsmiljö & Ergonomi - SAM & Arbetsmiljöverket - Lagar & regler om ergonomi Examination - Identifiering - Rätt växt på rätt plats - Ditt växtval GENOMFÖRANDE Grundkurs i växtkännedom består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med föredrag och växtvandring under en dag ute i fält. Fältvandringen är obligatorisk och äger rum i Alnarpsparken utanför Malmö. Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår digitala utbildningsplattform når du hela kursinnehållet som i Grundkurs i växtkännedom bland annat omfattar 65 växtporträtt med växtbeskrivningar med vackra växtbilder av trädgårdsexperten och trädgårdsfotografen Inger Palmstierna samt av växtfotografen Hans-Otto Tengrud och trädexperten PerOla Fritzon. Via utbildningsplattformen genomför du kursen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet. YRKESBEVIS Grundkurs i växtkännedom ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. Denna kurs är en av tre kurser i växtkännedom. För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre växtkännedomskurser samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursslut. Läs mer om praktikkraven på 10

11 Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Fältvandring: Alnarpsparken, Malmö. Pris: inkl. moms (7 995 exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en dag med föredrag och växtvandring ute i fält. Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination. Prydnadsträd, buskar och barr Växtkännedom steg 2. Trädgårdsakademins kurs Prydnadsträd, buskar & barr vänder sig till dig som arbetar med trädgård eller som vill arbeta med trädgård inom anläggning, skötsel, rådgivning eller design och som behöver lära dig ett bassortiment av vedartade trädgårdsväxter. Med god kännedom om prydnadsträd, buskar och barrväxter kan du göra livskraftiga och funktionella planteringsförslag samt identifiera och namnge vilka växter som redan finns i en uppväxt trädgård. Kursen ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom och kan läsas som fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt. I Prydnadsträd, buskar & barr lär du identifiera 20 prydnadsträd, 55 buskar och 15 barrväxter och deras svenska och vetenskapliga namn. Du lär dig göra planteringsförslag med utgångspunkt från ståndort och att göra en enklare växtinventering i en befintlig trädgård. Du lär dig även grunderna i hur en växtbesiktning går till, grundläggande beskärningsprinciper och hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd. I kursen går vi också igenom definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering samt hur du gör kvalitetskontroll vid leverans. Kursen läses på distans samt under en dag ute i fält med föredrag och växtvandring. För datum, se vårt kalendarium på MÅL Kursens mål är att du ska kunna - identifiera och namnge 20 prydnads träd, 55 buskar och 15 barrväxter. - göra en enklare växtinventering. - grunderna i hur en besiktning av utemiljö går till. - definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering. - grunderna i hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd. - grundläggande beskärningsprinciper. - göra planteringsförslag med utgångspunkt från en given ståndort. INNEHÅLL Växtlista - 20 prydnadsträd, 55 buskar och 15 barrväxter - Vetenskapliga växtnamn - Svenska växtnamn - Identifiering Växtinventering - Inventering av en villaträdgård - POM, Programmet för odlad mångfald Besiktning av utemiljö - Uppdragsgivare - Typer av besiktningar - BEUM Växtkvalitet - Kvalitetsbegrepp - Buskar och träd - Märkning och certifiering - Importregler - Kvalitetskontroll vid leverans Plantering & beskärning - Plantering av buskar och träd - Beskärningsprinciper Examination - Identifiering - Växtinventering - Växtporträtt - Planteringsförslag GENOMFÖRANDE Prydnadsträd, buskar & barr består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med föredrag och växtvandring under en dag ute i fält. Fältvandringen är obligatorisk och äger rum i Alnarpsparken utanför Malmö. Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår digitala utbildningsplattform når du hela kursinnehållet som i Prydnadsträd, buskar & barr bland annat omfattar 90 växtporträtt med växtbeskrivningar och vackra växtbilder av trädgårdsexperten och trädgårdsfotografen Inger Palmstierna, trädgårdsfotografen Hans-Otto Tengrud samt trädexperten PerOla Fritzon. Via utbildningsplattformen genomför du kursen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet. YRKESBEVIS Prydnadsträd, buskar & barr ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. Denna kurs är en av tre kurser i växtkännedom. För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre kurser i växtkännedom samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursslut. Läs mer om praktikkraven på 11

12 Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Fältvandring: Alnarpsparken, Malmö. Pris: inkl. moms (7 995 exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 80 timmar varav en dag ute i fält med föredrag och växtvandring. Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination. Perenner & sommarblommor Växtkännedom steg 3. Perenner & sommarblommor vänder sig till dig som behöver kunna känna igen och använda ett grundsortiment av perenner och sommarblommor i ditt arbete. Perennrabatter och sommarblommor används där man önskar sig lång blomningstid. I krukor, som blickfång eller som marktäckare under buskar och träd. Med kunskap om ett grundsortiment av perenner och sommarblommor kan du skapa vackra och frodiga växtkompositioner med lång blomningstid. Kursen ger dig möjlighet till yrkesbevis i växtkännedom och kan läsas som fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om perenners och sommarblommors växtplats och skötsel. Du lär dig känna igen och identifiera ett bassortiment bestående av 50 perenner och 30 sommarblommor med svenskt och vetenskapligt växtnamn. Vi går igenom växtplatsens betydelse för val av arter och sorter, val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt, förberedelser inför plantering och den fortsatta skötseln för bästa etablering och livskraft. Kursen omfattar också vilka kvalitetsbegrepp som gäller för perenner och sommarblommor. I den avslutande delen av kursen får du öva dig i att göra planteringsförslag med hänsyn till blomningstider, färg, form, ståndort och ekonomi. Kursen läses på distans samt under en dag ute i fält med föredrag och växtvandring. För datum, se vårt kalendarium på MÅL Kursens mål är att du ska kunna - identifiera och namnge 50 perenner och 30 sommarblommor. - grunderna om ståndort och växtplatsens betydelse för perenner och sommarblommor. - val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt och förberedelser för plantering. - vilka kvalitetsbegrepp som gäller för perenner och sommarblommor. - göra planteringsförslag med hänsyn till blomningstider, färg, form, ståndort och ekonomi. INNEHÅLL Växtlista - 50 perenner och 30 sommarblommor - Vetenskapliga växtnamn - Svenska namn - Identifiering Ståndort - Vanliga ståndorter - Ståndortsschema - Växtvalet - Växtplatsens betydelse - Svåra lägen - Anpassa växtplatsen Färg & form - Färg och/eller form? - Jekyll & Oudolf - Växtkomposition Växtkvalitet - Kvalitetsbegrepp - Perenner och sommarblommor - Märkning och certifiering Examination - Identifiering - Växtporträtt - Planteringsförslag med ekonomisk kalkyl Kursen består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med föredrag och växtvandring under en dag ute i fält. Fältvandringen är obligatorisk och äger rum i Alnarpsparken utanför Malmö. Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår digitala utbildningsplattform når du hela kursinnehållet som i Perenner & sommarblommor bland annat omfattar 80 växtporträtt med växtbeskrivningar och vackra växtbilder av trädgårdsexperten och trädgårdsfotografen Inger Palmstierna samt av trädgårdsfotografen Hans-Otto Tengrud. Via utbildningsplattformen genomför du kursen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet. YRKESBEVIS Perenner & sommarblommor ger dig möjlighet att få yrkesbevis i växtkännedom genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. Kursen Perenner & sommarblommor är en av tre kurser i växtkännedom. För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursens slut. Läs mer praktikkraven på 12

13 Start: Flexibel Pris: inkl. moms ( exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 240 timmar varav tre fält dagar med föredrag och växtvandring ute i fält. Alnarpsparken, Malmö. Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination. Yrkesbevis i växtkännedom Trädgårdsakademins utbildning för yrkesbevis i växtkännedom riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med trädgård. Utbildningen motsvarar sex veckors heltidsstudier och består av tre delkurser: Grundkurs i växtkännedom; Prydnadsträd, buskar & barr samt Perenner & sommarblommor. Du kan välja att anmäla dig till hela utbildningen på en gång till ett rabatterat pris eller att anmäla dig till en kurs i taget till ordinarie pris. För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre växtkännedomskurser samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursslut. Samtliga tre kurser i utbildningen går på distans med en obligatorisk fältdag per kurs. Eftersom utbildningen går på distans kan vi erbjuda fri studietakt och flexibel start. För datum för fältdagar besök Grundkurs i växtkännedom växtkännedom steg 1 I Grundkurs i växtkännedom får du grundläggande kunskaper om trädgårdsväxter. Du lär dig ett bassortiment bestående av 20 träd, 30 buskar och 15 barrväxter hur du känner igen dessa samt deras svenska och vetenskapliga namn. Vi går igenom hur en växt fungerar, hur den är uppbyggd och vad som krävs för att den ska växa och frodas på sin växtplats. I kursen ingår även ett avsnitt om arbetsmiljö och ergonomi som du bör känna till när du ska hantera trädgårdsväxter vid leverans och plantering. Prydnadsträd, buskar & barr växtkännedom steg 2 I Prydnadsträd, buskar & barr lär du dig identifiera 20 prydnadsträd, 55 buskar och 15 barrväxter och deras svenska och vetenskapliga namn. Du lär dig göra planteringsförslag med utgångspunkt från ståndort och att göra en enklare växtinventering i en befintlig trädgård. Du lär dig även grunderna i hur en växtbesiktning går till, grundläggande beskärningsprinciper och hur en väl fungerande växtbädd är uppbyggd. I kursen går vi också igenom definitioner och regler för växtkvalitet, märkning och certifiering samt hur du gör kvalitetskontroll vid leverans. Perenner & sommarblommor växtkännedom steg 3 Kursen ger dig grundläggande kunskaper om perenners och sommarblommors växtplats och skötsel. Du lär dig känna igen och identifiera ett bassortiment bestående av 50 perenner och 30 sommarblommor med svenskt och vetenskapligt växtnamn. Vi går igenom växtplatsens betydelse för val av arter och sorter, val av planteringsavstånd, planteringstidpunkt, förberedelser inför plantering och den fortsatta skötseln för bästa etablering och livskraft. Kursen omfattar också vilka kvalitetsbegrepp som gäller för perenner och sommarblommor. I den avslutande delen av kursen får du öva dig i att göra planteringsförslag med hänsyn till blomningstider, färg, form, ståndort och ekonomi. Genomförande Samtliga kurser i utbildningen består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med föredrag och växtvandring under en dag ute i fält. Fältvandringen är obligatorisk och äger rum i Alnarps parken utanför Malmö. Datum för fältdagar, se vårt kalendarium. Kursernas nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår digitala utbildningsplattform når du hela kursinnehållet. Här genomför du utbildningen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet. Yrkesbevis Yrkesbevis utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. För att få yrkesbevis i växtkännedom behöver du ha godkänt på samtliga tre delkurser samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursens slut. Läs mer om praktikkrav för yrkesbevis på 13

14 Start: Flexibel Pris: inkl. moms (5 995 exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 80 timmar. Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination. Trädgårdsritning Trädgårdsakademins kurs i Trädgårdsritning riktar sig till dig som vill illustrera dina trädgårdsidéer med ritningar och skisser för hand. Att rita för hand ger en god förståelse för hur en ritning är uppbyggd och hur det är att rita i skala. Ofta blir det också vackrare och mer levande när man ritar för hand. I kursen Trädgårdritning går vi igenom de ritningstyper som trädgårdsarkitekten vanligen använder. Du lär dig hur en trädgårdsritning är uppbyggd och vad den bör innehålla. Hur din arbetsplats kan se ut och vilken utrustning du behöver för bästa resultat. Genom en mängd övningar lär du dig ritteknikens hantverk och i kursens avslutande del får du till uppgift att rita en funktionsplan, en illustrationsplan, en planteringsplan, en sektionsritning och en axonometri för hand. Distanskursen Trädgårdsritning kan läsas som fristående kurs eller som en del av vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt. MÅL Efter avslutad kurs ska du kunna - illustrera dina trädgårdsidéer med ritningar och skisser för hand. - rita skalenliga trädgårdsritningar. - veta hur en trädgårdsritning är uppbyggd och vad den bör innehålla. - rita i plan, sektion, elevation samt enklare axonometri och perspektiv. INNEHÅLL Trädgårdsritningar - Introduktion - Trädgårdsritningar - Olika vyer Planritningar - Situationsplan - Funktionsplan - Illustrationsplan - Planteringsplan Övriga ritningar - Idéskiss - Idékollage - Elevation - Sektion - Perspektiv - Axonometri - Konstruktion Trädgårdsritningens innehåll - Disposition - Ritningsformat - Skala - Skalaxel - Namnruta - Skrivfält - Text - Symboler - Norrpil - Linjer - Nivåskillnader - Mått Utrustning - Arbetsplatsen - Linjal, vinkelhake & skalstock - Passare, gradskiva & mallar - Papper - Pennor Ritteknikens hantverk - Ritverktyg - Rita linjer - Texta - Rita i skala - Rita växter i plan - Rita skuggor - Rita ytor - Rita idéskisser - Göra idékollage - Rita elevationer - Rita sektioner - Rita axonometri - Rita perspektiv Examination - Funktionsplan - Illustrationsplan - Planteringsplan - Sektionsritning - Axonometri GENOMFÖRANDE Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Vi har beräknat att det tar cirka 80 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. Kursen omfattar en mängd övningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. I den avslutande delen av kursen får du till uppgift att rita fem olika ritningstyper som du lämnar in för att få kommentarer och synpunkter på från din lärare. I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chat och diskussionsforum. 14

15 Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Workshop: Valhall Park, Ängelholm. Pris: inkl. moms ( exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 80 timmar samt en två-dagars-workshop med föredrag och praktiska övningar. Examen: Kursintyg och möjlighet till yrkesbevis via TCYK erhålls efter godkända kursmoment och examination. Ritningsläsning & mätteknik Kursen Ritningsläsning & mätteknik vänder sig till dig som vill kunna mäta in trädgårdens ytor, lutningar, planteringar och byggnader samt tyda ritningar för markarbeten. Kunskaper i mätteknik och ritningsläsning behövs när din trädgårdsidé ska omvandlas till en ritning men också vid anläggningsarbetet då din idé ska bli till verklighet. Med goda mätkunskaper kan du skapa mer korrekta ritningar och på så vis få bättre underlag för kostnadsberäkningar och materialåtgång. Kursen ger möjlighet till yrkesbevis i ritningsläsning, utsättning och avvägning och ingår i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt men kan även läsas som fristående kurs. I Trädgårdsakademins kurs Ritningsläsning & mätteknik går vi igenom skillnaden mellan bygglovsritningar och trädgårdsritningar. Vilka olika ritningstyper som finns, mått, skala och standardsymboler. Du får öva dig i att ta mått för att göra massaberäkningar och räkna på materialåtgång. Du lär dig inmätning i plan, inmätning av höjd, utsättning och utstakning. Vi går igenom lagar, regler och tillvägagångssätt för bygglov vid anläggningsarbeten. I kursen ingår också ett avsnitt om arbetsmiljö och vilka arbetsmiljöregler som gäller på en arbetsplats. Kursen läses på distans samt under två dagar ute i fält med föreläsningar och praktiska övningar. För datum, se vårt kalendarium på kalendarium MÅL Kursens mål är att du ska kunna - tolka de olika ritningarna vid markarbeten. - utföra mängd- och massberäkningar från ritningar. - mäta upp trädgårdens ytor, höjder och lutningar. - regler för bygglov vid nyanläggning. INNEHÅLL Ritningsläsning - Vyer - Ritningstyper - Ritningens innehåll - Skala - Mått - Symboler Mätteknik - Utrustning - Inmätning i plan - Inmätning av höjd - Utsättning och utstakning Lagar & regler - Praxis trädgårdsdesign - Bygglov & bygganmälan Arbetsmiljö - Arbetsmiljöregler - SAM Examination - Slutprov GENOMFÖRANDE Kursen består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del i form av en workshop med föredrag och övningar under två dagar. Workshopen är obligatorisk och äger rum i Valhall Park utanför Ängelholm. Datum för workshop se vårt kalendarium Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via en digital utbildningsplattform når du hela kursinnehållet med faktatexter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till vårt Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina studiekamrater runt om i landet. YRKESBEVIS Den här kursen ger dig möjlighet att få yrkesbevis i ritningsläsning, utsättning och avvägning genom Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté TCYK. För att få yrkesbevis behöver du ha godkänt på kursen samt dokumenterad praktik från den gröna sektorn som du gjort före, under eller som du gör efter kursslut. 15

16 Start: Flexibel Pris: inkl. moms (5 995 exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 80 timmar Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination. Villaträdgårdens historia Trädgårdakademins kurs i villaträdgårdens historia riktar sig till dig som vill arbeta med renovering av villaträdgårdar och behöver historisk vägledning för att skapa samstämmighet mellan trädgård och hus. Och till dig som vill få en inblick i trädgårdskonstens historia för inspiration och uppslag vid planering av nya villaträdgårdar. Kursen vänder sig även till dig som är historiskt intresserad och som vill veta mer om den svenska villaträdgårdens historia för eget bruk och intresse. I kursen tar vi dig från medeltidens muromgärdade klosterträdgårdar via renässansens, barockens och romantikens storslagna parker fram till den svenska villaträdgårdens historia med modernismens stilrena trädgårdsideal, egnahemsträdgårdarna med köksträdgårdar och fruktodlingar, våra barrprydda 70-talsträdgårdar och dagens individuella trädgårdar. Du lär dig vilka trädgårdsstilar och trädgårdsväxter som användes under olika epoker. Betoning läggs på trädgårdsrummets form, uppbyggnad, material och funktion och mötet mellan det lust- och nyttobetonade liksom mellan interiörer och utomhusmiljöer. I kursens avslutande del får du till uppgift att rita ett designförslag med inspiration från den epok i trädgårdshistorien som tilltalar dig mest. Du får även ett uppdrag där du tar på dig rollen som trädgårdsarkitekt och ska analysera och ge åtgärdsförslag till en uppvuxen villaträdgård där det trädgårdshistoriska perspektivet ska tas till vara. Distanskursen Villaträdgårdens Historia kan läsas som en fristående kurs eller som en del av vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt. MÅL Efter avslutad kurs ska du kunna - de övergripande dragen i Europas trädgårdshistoria från medeltid och framåt. - redogöra för den svenska villaträdgårdens historia från 1850-talet och framåt. - de grundläggande sambanden mellan trädgårdshistoria, arkitektur, funktion, rumsgestaltning, växtkomposition och materialanvändning. INNEHÅLL - Medeltid - Renässans - Barock - Romantik - Industrialism - Modernism - Trädgårdar vid sommarnöjen - Arkitektonisk trädgård och naturpark - Egnahemsträdgården - Funkis i trädgården - Trädgårdar i långa rader - Individualistisk trädgård GENOMFÖRANDE Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Boken Villaträdgårdens Historia av Åsa Wilke ingår som kurslitteratur och skickas till dig per brev. Vi har beräknat att det tar cirka 80 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. Kursen omfattar tolv lektioner med övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Kursen avslutas med en examination bestående av två delar där du får göra ett trädgårdsdesignförslag och ett åtgärdsförslag, som du lämnar in för att få kommentarer och synpunkter på från din lärare. I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chat och diskussionsforum. 16

17 Start: Flexibel Pris: inkl. moms ( exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 120 timmar Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination. Trädgårdsritningar i SketchUp Trädgårdsritningar i SketchUp är en kurs för dig som behöver kunna illustrera en trädgårdsmiljö digitalt. Efter denna kurs kan du rita en digital modell av en trädgård med ritprogrammet SketchUp. Från modellen kan du sedan ta ut perspektivbilder som visar din kund hur din idé kommer att se efter några år, när trädgården är uppväxt. Hur skuggorna faller vid olika årstider och tid på dygnet. Hur trädgårdens nivåskillnader ser ut. Hur trädgården kommer att se ut inifrån huset eller utifrån gatan. Du kommer att kunna visa vyer från trädgårdens alla hörn! I denna distanskurs lär du dig grunderna i ritprogrammet SketchUp. Vi går igenom hur du ritar i olika lager vilket exempelvis är användbart när du vill prova dig fram mellan olika designlösningar. Du lär dig rita skalenliga illustrationsplaner och planteringsplaner och hur programmet automatiskt räknar ut storleken på planteringsytorna. Vidare lär du dig rita in trädgårdens nivåskillnader, att göra skuggstudier och hur du gör tilltalande ritningar i olika färgskalor och stilar. I kursen ingår även ett avsnitt om perspektivlära där du lär dig skillnaden mellan perspektivprojektion och parallellprojektion och hur du i programmet kan växla mellan enpunktsperspektiv, tvåpunktsperspektiv och axonometri i din modell. Trädgårdsritningar i SketchUp kan läsas som en fristående kurs eller som en del av vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt. För bästa utbyte av denna kurs rekommenderar vi att du har erfarenhet av att rita skalenliga ritningar för hand. Trädgårdsakademins kurs Trädgårdsritning eller motsvarande. MÅL Efter avslutad kurs ska du kunna - rita trädgårdsmiljöer i ritprogrammet SketchUp. - ta ut digitala bilder och presentera illustrationsplan, planteringsplan, perspektivritningar och skuggstudier från en SketchUp-modell. INNEHÅLL Digital ritteknik - SketchUp - Andra ritprogram Rita i SketchUp - Börja rita - Ladda ner & öppna - Tre viktiga verktyg - Rita ytor - Rita objekt - Importera objekt Vyer - Vyer - Perspektivlära - Nivåskillnader Planritningar - Skissa & skanna - Rita i lager - Importera & justera - Illustrationsplan - Planteringsplan Presentationer - Skapa scener - Skuggstudier - Välja stil - Ta ut bilder Examination - Illustrationsplan - Planteringsplan - Trädgårdsmodell GENOMFÖRANDE Kursen går helt på distans utan fysiska träffar och i sex timslånga föreläsningar som hålls i realtid över internet, Webbinar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Vi har beräknat att det tar cirka 120 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. Trädgårdsritningar i SketchUp omfattar 20 lektioner med övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Kursen avslutas med en examination med tre inlämningsuppgifter som du redovisar och får kommentarer och synpunkter på från din lärare. I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chat och diskussionsforum. 17

18 Start: Flexibel Pris: inkl. moms (9 495 exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 200 timmar Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination. Trädgårdsdesign Hortum Trädgårdsdesign Hortum vänder sig till dig med trädgårdsbakgrund som vill arbeta med att formge villaträdgårdar och andra trädgårdsmiljöer från grunden. I kursen fokuserar vi på trädgårdens grundstruktur och hur man med träd, buskar, häckar och byggda element kan skapa en lättskött trädgård med rumslighet, harmoni och dynamik. I kursen definierar vi trädgården som ett rum utomhus med en grön stomme av träd, buskar, häckar och byggda element. Vi går igenom trädgårdsrummens uppbyggnad och hur rummets storlek, form och proportioner påverkar platsen. Du lär dig hur du kan planera för rumslighet, rörelse och riktning. Vi resonerar kring hur platsens förutsättningar avgör vilken funktion, karaktär och innehåll trädgårdsrummet får. Vi diskuterar växtval med utgångspunkt från ståndort, form, textur och färg. I kursen går vi även igenom skötselaspekter och hur du redan vid planeringen av trädgården lägger grunden för en lättskött trädgård. Vidare ingår momentet presentationsteknik i kursen. Här går vi igenom hur du kan presentera ditt trädgårdsdesignförslag för en kund eller en trädgårdsanläggare med erforderliga ritningar, skötselråd och budget. Kursen kan läsas som en fortsättning på kursen Trädgårdsdesign Primo eller som en fristående kurs om du redan har grundläggande kunskaper i trädgårdsplanering. Trädgårdsdesign Hortum ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt. MÅL Efter avslutad kurs ska du kunna - förklara hur trädgårdsrummets storlek, form och proportioner påverkar platsen. - redogöra för hur du planerar för rumslighet, rörelse och riktning i ett trädgårdsdesignförslag. - motivera hur platsens förutsättningar påverkat val av funktion, karaktär och växtval. - redogöra för hur du tagit hänsyn till skötselaspekter i ett trädgårdsdesignförslag. - presentera trädgårdsdesignförslag med erforderliga ritningar, växtlistor, skötselråd och kostnadsförslag. INNEHÅLL Trädgårdsrummet - Rumslighet - Golv - Tak - Väggar - Fokus Gestaltning - Designprinciper - Stilbildare Växterna - Ståndort - Form - Textur - Färg - Växtval - Skötsel Presentationsteknik - Ritningar - Skötselråd - Budget Examination - Radhusträdgården - Trädgården på landet - Villaträdgården GENOMFÖRANDE Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Vi har beräknat att det tar cirka 200 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. Kursen omfattar praktikfall, inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Kursen avslutas med en examination uppdelad i tre delar där du ska göra sammanlagt tre gestaltningsförslag, ett för respektive examinationsdel, som du lämnar in för att få kommentarer och synpunkter på från din lärare. I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chat och diskussionsforum. 18

19 Start: Flexibel Pris: inkl. moms (9 495 exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 200 timmar Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment och examination. Trädgårdsdesign Flora Trädgårdsdesign Flora riktar sig till dig med trädgårdsbakgrund, är florist, blomsterdekoratör, inredare eller liknande och som vill kunna åta dig uppdrag där du ska inreda villaträdgårdar och andra trädgårdsmiljöer med växter och material där du utgår från olika trädgårdsstilar, teman eller trender. I distanskursen Trädgårdsdesign Flora går vi igenom de vanligaste trädgårdsstilarna, teman, aktuella trädgårdstrender och hur du bygger upp din trädgårdsidé till ett koncept. Vidare lär du dig hur du komponerar livskraftiga planteringar med utgångspunkt från färg, form och textur. Hur du skapar trädgårdsmiljöer som bjuder på olika upplevelser beroende på årstid och tid på dygnet med hjälp av belysning i kombination med växter och andra material. Vi resonerar kring materialval och hur du hittar leverantörer. I avsnittet presentationsteknik går vi igenom hur du kan argumentera för och sälja in din idé till din uppdragsgivare med hjälp av illustrationer, kollage och andra hjälpmedel. I kursen får du även följa hur landskapsarkitekten Caroline Hjalmarsson arbetar när hon tar sig an en villaträdgård. Från den första kontakten med trädgårdsägaren, genom hela arbetsprocessen från idé till färdigt gestaltningsförslag. Trädgårdsdesign Flora kan läsas som en fortsättning på kursen Trädgårdsdesign Primo eller Trädgårdsdesign Hortum. Den kan också läsas som en fristående kurs om du redan har grundläggande kunskaper om växter och design. Kursen ingår även i vår utbildning till Diplomerad Trädgårdsarkitekt. MÅL Kursens mål är att du ska kunna - redogöra för de vanligaste trädgårdsstilarna. - formulera ett tema eller en idé i ord och bild. - komponera en plantering med utgångspunkt från färg, form och textur. Dessutom ska du kunna presentera trädgårdsdesignförslag - som bjuder på olika upplevelser beroende på årstid och tid på dygnet. - med erforderliga ritningar och listor med växter och andra material. - där du argumenterar för din idé med hjälp av illustrationer, kollage och andra hjälpmedel. INNEHÅLL Trädgårdsstilar, trender & tema - Trädgårdsstilar - Trender - Tema Färglära - Färg i trädgårdsdesign - Vad är färg? Belysning - Belysning i trädgården Växtkomposition - Växtkomposition - Komponera med färg, form & textur Presentationsteknik - Presentationsteknik - Koncept - Inspirationsbilder - Idékollage - Frimärksskisser - Modell - Ritningar - Ritteknik - Förpackningen Ett gestaltningsförslag blir till - Första mötet - Gestaltning I - Extra möte - Gestaltning II - Gestaltning III - Gestaltning IV - Presentation Examination - Entréträdgård - Uterum - Eget uppdrag GENOMFÖRANDE Kursen går helt på distans utan fysiska träffar. Via Trädgårdsakademins utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Vi har beräknat att det tar cirka 200 timmar att genomföra kursen men du har tolv månader på dig att göra klart. Kursen omfattar praktikfall, inlämningsuppgifter, övningar, föreläsningar, faktatexter, bildexempel och bildspel. Kursen avslutas med en examination uppdelad i tre delar där du ska göra sammanlagt tre gestaltningsförslag, ett för respektive examinationsdel, som du lämnar in för att få kommentarer och synpunkter på från din lärare. I kursen får du även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé där du får kontakt och utbyter erfarenheter med våra lärare och dina studiekamrater via chat och diskussionsforum. 19

20 Start: Flexibel start för den webbaserade delen av kursen. Workshop: Valhall Park, Ängelholm. Pris: inkl. moms ( exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 200 timmar varav två dagar workshop med föreläsningar och övningar. Examen: Kursintyg erhålls efter godkända kursmoment. Trädgårdsdesign som affärsidé Om du nyligen har startat ett företag eller om du har planer på en nystart är det här en utbildning för dig. Vi går igenom grunderna i entreprenörskap och den process från målbild till genomtänkt affärsplan som ligger till grund för en lyckad etablering. Du får hjälp att formulera din unika affärsidé och att ta fram en affärsplan för ditt företag. Vilket pris ska jag ta för ett trädgårdsdesignförslag? Vad gör mitt erbjudande unikt och vad ingår i erbjudandet? Vilka är mina kunder och hur når jag dem? Hur kan jag presentera min idé på ett tydligt sätt? Hur hittar jag intressanta samarbetspartners? Det är frågor vi går igenom i Trädgårdsdesign som affärsidé och som leder dig fram till din unika affärsidé och till en affärsplan för ditt eget företag eller det företag du arbetar i. Trädgårdsdesign som affärsidé kan läsas som en fristående kurs men ingår även i vår utbildning till Diplomerad trädgårdsarkitekt. MÅL Efter avslutad kurs vet du - hur du sätter rätt pris på dina tjänster. - vad som gör ditt erbjudande unikt. - vilka dina kunder är och hur du når dem. - hur du kan presentera din idé på ett tydligt sätt. - hur du hittar intressanta samarbetspartners. INNEHÅLL Din unika affärsidé - Målbild - Självbild - Världsbild - Kreativitet - Presentationsteknik - Prissättning - Marknadsplan - Affärsplan & budget Din affärsplan - Skriv din affärsplan Försäkringar & Avtal - Försäkringar - Avtal GENOMFÖRANDE Kursen består av två delar. En faktadel som studeras på distans via internet och en praktisk del med en workshop under två dagar. Under workshopen deltar du i övningar och möter experter på företagande och föreläsare med erfarenhet från branschen. Datum för workshop, se vårt kalendarium på kalendarium Kursens nätbaserade del har du tillgång till under tolv månader. Via vår digitala utbildningsplattform når du ditt utbildningsmaterial, genomför uppgifterna och kommunicerar med din lärare. Via utbildningsplattformen genomför du kursen med inlämningsuppgifter, övningar och prov. Du kommunicerar med din lärare och får även tillgång till Trädgårdsakademins Webbcafé som är ett diskussionsforum där du får kontakt och utbyter erfarenheter med dina kurskamrater runt om i landet. 20

Kurser & utbildningar 2014

Kurser & utbildningar 2014 Kurser & utbildningar 204 Start: Flexibel Pris: 24 994 inkl. moms (9 995 exkl. moms) Beräknad studietid: Minimum 240 varav tre fältdagar med föredrag och växtvandring ute i fält. Examen: Kursintyg och

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Spiravill. är det lilla personliga företaget som engegerat, idérikt och genomtänkt vill hjälpa er trädgård att spira.

Spiravill. är det lilla personliga företaget som engegerat, idérikt och genomtänkt vill hjälpa er trädgård att spira. är det lilla personliga företaget som engegerat, idérikt och genomtänkt vill hjälpa er trädgård att spira. Planering och formgivning av en trädgård är som att måla en tavla, men är mycket mera dynamiskt.

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: CAD-konstruktör - Mekanik Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng

SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng SnickarAkademin Möbelsnickare 400 Yh poäng utbildningsstart 15 aug 2011 ansökan 2 maj 2011 Ansökan Ansökningsblankett ansökan senast den 2 maj. Urval och antagning Utbildningen är riksrekryterande och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen har

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

När hemmet blir en arbetsplats

När hemmet blir en arbetsplats Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga ansvarstagande människor i ett öppet tillgängligt samhälle. Och det kämpar vi När hemmet blir en arbetsplats Inspirations föreläsningar!

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrift om kursplan för trafiklärarutbildning i yrkeshögskolan; beslutad den 21 september 2010. MYHFS

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18. Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2007, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1 KURSPLAN Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola Umeå konstskola 1 Övergripande mål för undervisningen är att eleven ska; visa goda och relevanta kunskaper och färdigheter i material, teknik

Läs mer

Om ämnet hantverk Ämnet hantverk är ett praktiskt ämne där eleverna tränar och utvecklar sina färdigheter i tekniker och metoder inom valt yrke.

Om ämnet hantverk Ämnet hantverk är ett praktiskt ämne där eleverna tränar och utvecklar sina färdigheter i tekniker och metoder inom valt yrke. Om ämnet hantverk Ämnet hantverk är ett praktiskt ämne där eleverna tränar och utvecklar sina färdigheter i tekniker och metoder inom valt yrke. Ämnet är stort och omfattar många kurser som bygger på varandra.

Läs mer

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd.

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Obligatorisk Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga HLR och Brand Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Är Innehåll: du intresserad av natur

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Trädgårdsböcker utgivna 2006

Trädgårdsböcker utgivna 2006 Björk, Monika/Trädgårdens snillen Boken handlar om ett trettiotal svenska trädgårdsmänniskor från 1300-talet och fram till vår tid. Utgiven 2004. Wilke, Åsa/Villaträdgårdens historia Boken är en rik kunskapskälla

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga Introduktionsutbildning Nya arbetsledare! härliga naturen som omger oss. Profilen kombineras med studier i någon av våra kurser.

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

KURSPLAN Skogsvårdsentreprenör 100 p

KURSPLAN Skogsvårdsentreprenör 100 p KURSPLAN Skogsvårdsentreprenör 100 p Kurser Företagsekonomi Företagsledning Natur och miljökunskap Skogsskötsel 35 p 25 p 20 p Småskalig transportteknik Totalt antal poäng 100 p Företagsekonomi 35 p Kursens

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng. Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Dnr: 207/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik, 120 poäng Electrical Engineering Programme, 180 ECTS Ansvarig

Läs mer

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola

Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola Reell kompetens Information och instruktioner för sökande till IHM Yrkeshögskola 2015-03-30 IHM Business School Information om reell kompetens... 2 Behörighet till IHM Yrkeshögskola genom reell kompetens...

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER

BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER BOKFÖRING & REDOVISNING BOKFÖRINGSKURSER Bokföring I grunder Bokföring II årsbokslut Bokföring III årsredovisning enligt K2 Bokföring IV årsredovisning enligt K3 På FEI är vi experter på bokföring! Vårt

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014

KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 KNYPPELKURSER I VADSTENA 2014 Utöver våra populära traditionella kurser kan vi i år erbjuda: KNYPPLADE BILDER tema I VATTEN - PÅ MARKEN - I LUFTEN KNYPPLA MED METALLTRÅD SYDD OCH BRODERAD SPETS KURS I

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Högre Mekanikerutbildning

Högre Mekanikerutbildning Högre Mekanikerutbildning En utbildning för SGAs medlemmar med tyngdpunkt på hydraulik, elteknik och slipning. Tele: 044-24 86 60 Web: www.sgariks.se Innehållsförteckning Högre Mekanikerutbildning (HMU)...

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MÅLTIDSGESTALTNING, 80 POÄNG Meal Design Programme, 80 points

UTBILDNINGSPLAN. MÅLTIDSGESTALTNING, 80 POÄNG Meal Design Programme, 80 points UTBILDNINGSPLAN MÅLTIDSGESTALTNING, 80 POÄNG Meal Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 16 december 2003. 1. ALLMÄNT Utbildningen

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Kurser vid Yrkeshögskoleutbildningen

Kurser vid Yrkeshögskoleutbildningen Kurser vid Yrkeshögskoleutbildningen Driftledare lantbruk, 300 Yh-poäng Termin 1 Lantbruket som företag, näring och arbetsplats, 15 p Lantbruksdjurens biologi och närmiljö, 25 p Odlingens biologi och teknik,

Läs mer

Sida 1 (6) BYGGARBETSLEDAREPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Construction Work Management Programme, 120 ECTS

Sida 1 (6) BYGGARBETSLEDAREPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Construction Work Management Programme, 120 ECTS Utbildningsplan Dnr CF 52-518/2009 Sida 1 (6) BYGGARBETSLEDAREPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Construction Work Management Programme, 120 ECTS Utbildningsplanen är inrättad av fakultetsnämnden för medicin,

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer