Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G /10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10"

Transkript

1 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G /10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan kandidatprogram i ledarskap i slöjd och kulturhantverk, 180 högskolepoäng, är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet Utbildningsplanen gäller t.o.m Programmet är på grundläggande nivå. 2. Syfte Kandidatprogram i ledarskap i slöjd och kulturhantverk är ett teoretiskt program med praktiska inslag där tonvikt läggs vid studier i ledarskap och projektledning. I programmet ingår även studier i entreprenörskap och företagsekonomi, tillämpad pedagogik samt information och marknadsföring med inriktning mot slöjd och kulturhantverk. Slöjd och kulturhantverksområdet studeras utifrån teorier om handlingsburen kunskap, materialitet och kulturarv samt utifrån ett kulturhistoriskt, samhälleligt och kulturvårdande perspektiv. Genom de praktiska inslagen får studenterna en förståelse för olika slöjd- och kulturhantverkstekniker. Inom ramen för dessa studeras även material, verktyg, hantverkliga möjligheter, designprocesser, kvalitet, färg och form. Programmet innehåller verksamhetsförlagda delkurser. Syftet med programmet är att utbilda framtidens ledare i slöjd och kulturhantverk, verksamma som anställda eller som egna företagare och entreprenörer i den kreativa sektorn. Verksamhetsområden kan vara kunskapsbranschen, turismnäringen, upplevelseindustrin, tillverkning och försäljning samt kultur och hälsa. Utbildningen förbereder för en verksamhet som hemslöjdskonsulent. Den förbereder också för studier på avancerad nivå. 3. Lärandemål Efter avslutad utbildning ska den studerande: Kunskap och förståelse - visa kunskap och förståelse för slöjd och kulturhantverkets teori och praktik samt för tillämplig teori och metod i ledarskap och projektledning - kunna redogöra för området slöjd och kulturhantverk ur ett historiskt och samtida perspektiv - visa kunskap och förståelse för slöjd och kulturhantverk som näring och i relation till entreprenörskap och företagsekonomi - kunna definiera centrala begrepp och teorier som används i slöjd och kulturhantverkets teori och praktik - visa kunskap om viktiga metoder inom slöjd och kulturhantverkets teori och praktik

2 - kunna sammanfatta aktuella forskningsfrågor rörande slöjd och kulturhantverkets teori och praktik - visa kunskap och förståelse för slöjd och kulturhantverkets praktiska delar inbegripet kunskap om och erfarenhet av hantverkliga och konstnärliga metoder och processer - visa kunskap och förståelse för slöjd och kulturhantverk ur ett hållbarhetsperspektiv Färdighet och förmåga - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för att sedan tillämpa denna i slöjd och kulturhantverkets teori och praktik - kunna kritiskt analysera, diskutera och värdera slöjden och kulturhantverkets praktiska arbetsprocesser, lösningar på problem och konkreta resultat - visa förmåga att tillämpa teori och metod i ledarskap i återkommande projektarbeten under utbildningen - visa förmåga att analysera och diskutera slöjd och kulturhantverk som näring och i relation till entreprenörskap och företagsekonomi - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa såväl praktiska som teoretiska problem i området slöjd och kulturhantverk samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, avseende såväl slöjd och kulturhantverkets teori som praktik - visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över hantverkliga och konstnärliga förhållningssätt inom slöjd och kulturhantverkets praktik - visa förmåga att kritiskt granska och analysera området slöjd och kulturhantverk ur ett hållbarhetsperspektiv - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med ledarskap i slöjd och kulturhantverk Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på slöjd och kulturhantverk - visa insikt om slöjd och kulturhantverkets roll i samhället - kunna reflektera över hållbarhet, genus, etnicitet och mångfald i relation till ledarskap och till slöjd och kulturhantverkets teori och praktik - visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom ledarskap i slöjd och kulturhantverk och att utveckla sin kompetens 4. Uppläggning och studiegång Programmet omfattar tre års heltidsstudier och leder fram till kandidatexamen. Programmet omfattar följande kurser (se bilaga 1): Slöjd och kulturhantverkets teori, grundkurs, 30 hp (1-30 hp) Slöjd och kulturhantverkets teori, påbyggnadskurs del 1, 15 hp, (1-15 hp) Slöjd och kulturhantverkets teori, påbyggnadskurs del 2, 7,5 hp (16-22,5 hp)

3 Slöjd och kulturhantverkets praktik, grundkurs del 1, 7,5 hp (1-7,5 hp) Slöjd och kulturhantverkets praktik, grundkurs del 2, 7,5 hp (7,5-15 hp) Slöjd och kulturhantverkets praktik, grundkurs del 3, 15 hp, (15-30 hp) Slöjd och kulturhantverkets praktik, påbyggnadskurs del 1, 7,5 hp (1-7,5 hp) Slöjd och kulturhantverkets praktik, påbyggnadskurs del 2, 15 hp, (7,5-22,5 hp) Slöjd och kulturhantverkets praktik, påbyggnadskurs del 3, 7,5 hp (22,5-30 hp) Slöjd och kulturhantverkets teori och praktik, grundkurs 1-15 hp (1-15 hp) Slöjd och kulturhantverksprogrammets kandidatkurs, 30 hp (61-90 hp) Entreprenörskap och företagsekonomi, grundkurs del 1 och 2, 30 hp, (1-30 hp) 5. Förkunskapskrav Behörig att antas till kandidatprogrammet är den som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Alternativt urval som omfattar arbetsprov och intervju görs till samtliga platser på programmet. 6. Examen Kandidatexamen i kulturvård uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med en fördjupning inom slöjd och kulturhantverkets teori om minst 90 högskolepoäng, varav ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng inom slöjd och kulturhantverket, utgör del. 7. Övrigt Kostnader för studiebesök, exkursioner samt visst förbrukningsmaterial kan förekomma. Den studerande skaffar själv arbetskläder, personlig skyddsutrustning samt personliga verktyg och redskap. Vissa delkurser och moment i programmet ges på annan ort. Kostnader för boende och resor förekommer därför. Bilaga 1 Kurser i kandidatprogram i ledarskap i slöjd och kulturhantverk Termin 1: Slöjd och kulturhantverkets teori, grundkurs, 30 hp (1-30 hp) Slöjd och kulturhantverkets teori, introduktionskurs, 15 hp, halvtid Ledarskap och projektledning, 15 hp, halvtid

4 Termin 2: Slöjd och kulturhantverkets teori och praktik, grundkurs 1-15 hp (1-15 hp) Form, färg och estetik/ Designprocesser, 7,5 hp, halvtid Slöjd och kulturhantverkets praktik 1, textil, 7,5 hp, halvtid Entreprenörskap och företagsekonomi, grundkurs del 1, 15 hp, (1-15 hp) Entreprenörskap och företagsekonomi, 15 hp, heltid Termin 3: Slöjd och kulturhantverkets praktik, grundkurs del 2, 7,5 hp (7,5-15 hp) Slöjd och kulturhantverkets praktik 2, textil, 7,5 hp, heltid Slöjd och kulturhantverkets praktik, påbyggnadskurs del 1, 7,5 hp (1-7,5 hp) Slöjd och kulturhantverkets praktik, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, heltid Slöjd och kulturhantverkets teori, påbyggnadskurs del 1, 15 hp, (1-15 hp) Tillämpad pedagogik, 7,5 hp, halvtid Information och marknadsföring, 7,5 hp, halvtid Termin 4: Slöjd och kulturhantverkets praktik, grundkurs del 3, 15 hp, (1-15 hp) Slöjd och kulturhantverkets praktik 3, trä och metall, 15 hp, heltid Slöjd och kulturhantverkets praktik, påbyggnadskurs del 2, 15 hp, (7,5-22,5 hp) Slöjd och kulturhantverkets praktik 4, valbar/individuell delkurs, 15 hp, heltid Termin 5: Slöjd och kulturhantverkets praktik, påbyggnadskurs del 3, 7,5 hp (22,5-30 hp) Slöjd och kulturhantverkets praktik, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp, heltid Slöjd och kulturhantverkets teori, påbyggnadskurs del 2, 7,5 hp (1-7,5 hp) Kulturvårdens teori och historia, 7,5 hp, heltid Entreprenörskap och företagsekonomi, grundkurs del 2, 15 hp, (16-30 hp) Entreprenörskap och företagsekonomi, 15 hp, heltid

5 Termin 6: Slöjd och kulturhantverksprogrammets kandidatkurs, 30 hp (61-90 hp) Kandidatkursen består av följande delkurser: Teori och metod, 7,5 hp, heltid Fördjupningsstudie, 7,5 hp, heltid Examensarbete, 15 hp, heltid

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus

Utbildningsplan. Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå. Programme Syllabus Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme Syllabus Degree Programme in Nursing 180 higher education credits First cycle 1.1. BESLUT Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer