Smallest. Näringslivsavdelningen Sammanställning av projekt Projekttid Projektledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smallest. Näringslivsavdelningen Sammanställning av projekt 2010-2011. Projekttid 2009-07-01-2012-06-30 Projektledare"

Transkript

1 Smallest Projekttid Projektledare Eleonore Hedman Projektkoordinator Ken Swanson 50 % Projektet ska leda till att förståelsen för och användandet av småskaliga förnybara energilösningar ökar. Det ska även bidra till att energieffektiviteten ökar och att energikostnaderna minskar. Indikatorer Region Västerbotten EU Total finansiering Upparbetat Upparbetat Upparbetat totalt Återstår att upparbeta (9)

2 Raslres Projekttid Projektledare Joel Hedlund (jan aug 2011) Eleonore Hedman (aug - dec 2011) Projektkoordinator Ken Swanson Ökad produktion och användning av biomassa i glesbygdskommuner vilket ger ökade affärsmöjligheter och större sysselsättning för lokala jordbrukare och entreprenörer Indikatorer Region Västerbotten EU Total finansiering Upparbetat Upparbetat Upparbetat totalt Återstår att upparbeta (9)

3 Norsjö mot framtiden Projekttid Projektledare Malin Hedlund Projektet ska leda till bättre förutsättningar att starta företag, befintliga företag växer och utvecklas, anställda och arbetslösa ökar sin kompetens samt att ungdomars möjligheter till en bra framtid i Norsjö ökar. Indikatorer Projektmål Resultat Antal nystartade företag som ägs av män 2 3 Antal nystartade företag som ägs av kvinnor 2 1 Antal företag som ägs av män som deltar i projektet Antal företag som ägs av kvinnor/män som deltar i projektet 5 12 Antal företag som ägs av kvinnor som deltar i projektet 10 7 Antal nya företag som ägs av kvinnor och män 0 3 Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen Total finansiering Upparbetat Upparbetat Upparbetat totalt Återstår att upparbeta 0 3 (9)

4 Litterär turism i Torgny Lindgrens fotspår Projekttid Projektledare Anna Hansson Utveckla ett litterärt besöksmål i Torgny Lindgrens hemby Raggsjö Skapa besökscentrum i Raggsjö byahus och göra det litterära landskapet "Raggsjöliden" tillgängligt för allmänheten. Indikatorer TrekomLeader Norsjö kommun Total finansiering Tilllkommer Ideella resurser från Raggsjö byaförening och offentliga aktörer Upparbetat Upparbetat Upparbetat totalt Återstår att upparbeta (9)

5 Mer kvinnor i basen Projekttid Projektkoordinator Sofie Lindgren Projektet syftar till att motverka könsmärkningen av basnäringarna malm, skog och energi samt öka medvetenheten om jämställdhet som tillväxtfaktor. Indikatorer Målsättning vid projektslut Resultat Antal aktiviteter Antal deltagande organisationer Antal deltagare i aktiviteter - kvinnor Antal deltagare i aktiviteter - män Region Västerbotten Tillväxtverket Total finansiering Upparbetat Upparbetat Upparbetat totalt Återstår att upparbeta (9)

6 Godsterminalen i Bastuträsk Projekttid Projektkoordinator Ingrid Ejderud Nygren 80 % Projektet syftar till att skapa utvecklingsmöjligheter genom bättre förutsättningar för effektiva och miljöanpassade godstransporter. Indikatorer Målsättning vid projektslut Resultat 1 nytt företag 1 samverkande transportlösning Tillväxtverket Region Västerbotten Trafikverket Norsjö kommun Privat medfinansiering i form av arbetsinsatser Total finansiering Upparbetat Upparbetat Upparbetat totalt Återstår att upparbeta (9)

7 Inland Projekttid Projektledare Ida Östlund 50 % Projektets övergripande syfte är att utveckla en samverkansmodell för att förbättra informationen och introduktionen i mottagningsproessen av kvotflyktingar i Norsjö, Malå, Lycksele och Vilhelmina kommuner Indikatorer Skala Utgångsvärde Målsättning vid projektslut Resultat Mer information om svenska samhället Muntlig information på hemspråk Skriftlig information på hemspråk Information från olika aktörer Samma information oavsett kommun Kännedom om svenska samhället Antal deltagande kvotflyktingar bosatta i kommunerna två år efter ankomst X 0 80% 85,6% En gemensam arbetsplan för fortsatt arbete och samverkan En arbetsplan i respektive kommun för implementering i ord. Verksamhet Tillämpad samverkansmodell Flyktingfodnden Introduktionsersättning (Ersättning utbetald till deltagande kvotflyktingar) Indirekta lönekostnader (Flyktingsamordnarnas lön, 5% per kommun) Total finansiering Upparbetat Upparbetat Upparbetat totalt Saldo Återstår att upparbeta 0 Fordran (9)

8 Förstudie bevarandet och utvecklandet av ortens kultur Projekttid Projektledare Anna Hansson Förstudiens syfte är att undersöka Norsjös kulturskatt inom konst, föremål, berättelser, bild- och ljudupptagningar som ännu ej tagits tillvara - däribland även faktum att Stieg Larsson är känd för sin koppling till kommunen. Indikatorer Norsjö kommun Total finansiering Upparbetat Upparbetat totalt Återstår att upparbeta (9)

9 Total budgetomslutning Varav extern finansiering % 81,92% Varav Norsjö kommun % 18,08% Varav upparbetat Varav upparbetat Totalt upparbetat Återstår att upparbeta (9)