ARBETARHISTORIA #1 2/2009 [ ] Sverige och USA Hushållsnära tjänster Palme och CIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETARHISTORIA #1 2/2009 [129 130] Sverige och USA Hushållsnära tjänster Palme och CIA"

Transkript

1 ARBETARHISTORIA #1 2/2009 [ ] Sverige och USA Hushållsnära tjänster Palme och CIA

2 ARBETARHISTORIA ledare: Bortrest jimmy engren: Skandinaviska socialister i Two Harbors, Minnesota. Arbetarklasskultur och lokalpolitik före första världskriget. 12 dorothy sue cobble: Vänskap bortom Atlanten. Arbetarfeministernas internationella nätverk efter andra världskriget 21 emma strollo: Från pigjobb till hushållsnära tjänster ett historiskt perspektiv. 29 klaus misgeld: Olof Palme, CIA och Polen. Källkritiska funderingar kring en osannolik historia 34 kaj björk: Från studentpolitik till Saltsjöbaden. Kaj Björk porträtterar Arnold Sölvén, LO:s förste jurist. 41 mats johansson och tage alalehto: Kommunism och nazism i lokalsamhället. Lokala aktörer i Båtskärsnäs, Karlsborg och Tärendö under 20- och 30-talen Omslagsbilden: Folkkalendern september Teckning: Curt Peters. 4 KOMMENTERAT 47 hans larsson: Något om att läsa... NYHETER FRÅN ARAB 49 joan sangster:»labouring Feminism and Feminist Working-class History in Europe and Beyond» Conference Report. 51 hans larsson: Om bibliotekets förvärv. 52 maria boman: Accesioner arne högström: Brita Åkerman herrgårdsfröken som blev folkupplysare. RECENSIONER 58 lars björlin: Anarkismen i Sverige Henrik Lång, Drömmen om det ouppnåeliga. Anarkistiska tankelinjer hos Hinke Bergegren, Gustaf Henriksson- Holmberg och Einar Håkansson. 59 fredrik lilja: Barn och ungdomar i arbete Barndom och arbete, Ingrid Söderlind & Kristina Engwall (red). 61 lars björlin: Aleksandra Kollontaj i Norden. Yngvild Sørbye (red.) Revolusjon, kjærlighet, diplomati. Aleksandra Kollontaj og Norden. DOKUMENTET 66 För mer än hundra år sedan: August i Amerika

3 LEDARE Bortrest... uppenbarligen har Lukas Moodyson läst antologin Global Woman, utgiven av Barabara Ehrenreich och Arlie Russel Hochschildt, inför sin senaste film Mammut. Det framgångsrika amerikanska paret, han spelnörd, hon kirurg, har en sjuårig dotter Jacky som de inte träffar särskilt ofta, men så har de också den filippinska barnflickan Gloria som har lämnat sina båda pojkar hos sin mor någonstans på Filippinerna. Med pengarna hon tjänar hos den rika familjen i New York bygger hon ett nytt hus åt familjen på Filippinerna. Något som Ehrenreich och Hochschildt har skrivit om som en slags geografisk klassresa, lite pengar i New York ger en ett annat materiellt liv i den globala södern. Gloria får inte bara betalt i amerikanska dollar, som förresten inte riktigt räcker till för att bygga färdigt huset, den andra delen av lönen är att hon är älskad av den amerikanska flickan. Hon utför det som kallas för emotionellt arbete. Kort sagt Gloria jobbar dygnet runt, bor hos sin arbetsgivare och har inte träffat sin familj på flera år. Man skulle kunna säga att livspusslet, som dilemmat arbete familj kallas idag, varken är löst hos den rika familjen Vidales eller hos den betydligt fattigare Gloria. Och även om paret Vidales kan ge sig hän åt sina karriärer, så är det i slutändan Gloria och hennes filippinska familj som betalar slutnotan för detta, även om amerikanska dollar förbättrar deras livssituation betydligt. Hemarbete Foto: Sallstedts Bildbyrå. dilemmat arbete och familj är inget nytt fenomen. I Sverige lagstiftade riksdagen 1939 om ett förbud för arbetsgivare att avskeda kvinnor på grund av graviditet eller giftermål. Bakom detta beslut fanns det en rädsla att det inte föddes tillräckligt många barn om kvinnor inte fick stanna kvar på arbetsmarknaden. Detta har säkert varit ett viktigt steg mot en förändrad jämställdhet på arbetsmarknaden, särskilt i en internationell kontext där den svenska lagstiftningen var jämförelsevis tidig. Men dilemmat har inte lösts med denna lag. Barnomsorg fanns under mellankrigstiden enbart i enstaka fall och givetvis inte i kommunal regi utan ägd av företagen som behövde billig arbetskraft. Lösningar fanns att köpa för de mera välbesuttna; de hade råd med barnflickor och hembiträden som länge arbetade under oreglerade arbetsförhållanden. dorothy sue cobble och Emma Strollo diskuterar frågan om hushållsnära tjänster i detta nummer av Arbetarhistoria men från två olika perspektiv. Cobble visar hur den svenska hembiträdeslagen och införandet av hemsystrar i Sverige fick betydelse för den amerikanska socialpolitiken efter andra världskriget. Cobble har inte bara ett utifrånperspektiv på den svenska utvecklingen utan lyfter också fram ett tydligt fackligt perspektiv i frågan som ofta har glömts bort när hushållsnära tjänster diskuteras i Sverige. Arbetsvillkoren för hushållsanställda är fortfarande idag en viktig fråga i USA, vilket inte minst den växande fackliga rörelsen av hushållsanställda under senare år bekräftar. Emma Strollo fokuserar i sin artikel på betydelsen av samverkan mellan etnicitet, klass och kön i frågan om hushållsnära tjänster. Hon påpekar att det finns en kontinuitet i synen på invandrade kvinnor som ideala hembiträden från fyrtiotalet fram till idag. och visst kan man fråga sig om det nya urbana, jämställda arbetslivet skulle kunna kombineras med ett tillfredsställande familjeliv om det inte fanns invandrad arbetskraft i Sverige. Men även denna fråga innehåller egentligen inget nytt åtminstone om man ser det utifrån ett historiskt perspektiv. I början av 1900-talet utvandrade inte bara många svenska män till USA, något som Jimmy Engren skriver om i sin artikel i detta häfte, utan också många svenska kvinnor, för tyska och svenska hembiträden var på den tiden efterfrågade i USA. Ensamstående kvinnor saknade försörjning i Sverige, samma push-faktor som för filippinska kvinnor idag och USA utgjorde samma pull-faktor som västvärlden idag. Många ensamstående svenskor åkte till Rhode Island vid förra sekelskiftet, där den rika överklassen hade sina villor ofta byggda av svenska byggmästare. Idag bor många av ättlingarna till dessa hembiträden själv i stora villor, granne med skådespelare och andra kändisar inte längre som tjänstefolk utan som ägare till villorna. men hur resan fortsatte för merparten av dessa kvinnor är fortfarande en fråga för forskningen. om august palm, som bland annat åkte till Rhode Island, men också till Minnesota, även lyckades agitera bland dessa hembiträden är svårt att säga, men dokumentet handlar om Palms resa till USA, en resa som förresten också syftade till att tjäna pengar för det politiska arbetet i Sverige. ARBETARHISTORIA 1 2/2009 3

4 Skandinaviska socialister i Two Harbors, Minnesota Arbetarklasskultur och lokalpolitik före första världskriget Under tiden före första världskriget var socialismen en stark lokal kraft på många håll i USA. Exemplet Two Harbors, Minnesota, visar hur klass och etnicitet medvetet vävdes samman för att skapa en klassmedveten arbetaridentitet med tydliga etniska förtecken. I och med att USA trädde in i kriget 1917 påbörjades ett aktivt arbete för att marginalisera denna till förmån för en angloamerikansk nationell identitet. AV JIMMY ENGREN I det lilla järnvägssamhället Two Harbors i Lake County, Minnesota, kunde man i lokaltidningen från den 25 mars, 1911 läsa följande: Den gamla stadsledningen och de självutnämnda diktatorerna inom ståltrusten som har trotsat folkviljan i mer än tjugo år förtjänade det misstroendevotum som en enig väljarkår delgav dem vid valurnorna vid förra veckans allmänna val Vi gläds åt att veta att den mask av politiskt ränkspel och förräderi som så länge präglat politiken äntligen ryckts bort från Lake Countys trojanska häst där ett flertal Benedict Arnolds och Judas Iscariots av den moderna typen fortfarande existerar. 1 De lokala valen det året resulterade i en jordskredsseger för socialistpartiet som med starkt stöd av järnvägsortens arbetarklass och delar av småborgerligheten kunde välja in en majoritet av stadens åldermän (aldermen) för de fyra stadsdelarna. Partiet vann dessutom den viktiga borgmästarposten samt en majoritet i»city Council». Redaktören för en av ortens tidningar, år 1911 en relativt gammal man på 60 och några år, uttryckte också glädje över att han fått uppleva hur dubbelmoral, maktfullkomlighet och politisk kartellbildning äntligen blivit besegrade av en folkmajoritet i Two Harbors. Valsegern och den högtravande retoriken i lokaltidningen understryker att en maktkamp mellan olika politiska intressen hade föregått valet Det var en kamp där det lokala storföretaget D&IR hade använt det republikanska partiet som en plattform för att befästa sin politiska maktposition i lokalsamhället. Maktkampen präglades av att den på distinkta sätt följde klassintressen och kulturella skiljelinjer. Den här artikeln syftar till att visa hur svenska, finska och engelskspråkiga socialister under några år omformade den lokala offentligheten i Two Harbors, Minnesota, politiskt och kulturellt genom att ifrågasätta den angloamerikanska borgarklassens ledarskap och genom att erbjuda ett alternativt identitetsprojekt. Mer konkret vill jag belysa hur detta projekt formulerades och vilka strategier som utvecklades av socialistklubbarna för att expandera sin maktposition på den lokala offentlighetens arena. Det empiriska fokus för denna uppsats blir åren 1915 till 1917 då den socialistiska rörelsen stod som starkast i Two Harbors. Valet i Two Harbors 1911 var inte unikt och endast en av många snarlika socialistiska segrar i lokalval runt hela USA mellan 1910 och Under perioden valdes hundratals socialistiska kandidater till olika officiella ämbeten, dock främst på lokal nivå. Trots socialismens tillkortakommanden på den federala nivån var ideologin en aktiv kraft som, åtminstone i delar av USA, formade politiken under den progressiva eran med partier som kämpade om den amerikanska arbetarklassens röster. 2 Two Harbors, en arena för social och kulturell maktkamp Two Harbors i Minnesota grundades vid mitten av 1880-talet och var inledningsvis starkt präglat av det företag som anlade samhället The Duluth & Iron Range Railroad (hädanefter D&IR). D&IR var en järnväg som transporterade järnmalm från de rika fyndigheterna i norra Minnesota ner till lake Superior där malmen lastades om i båtar för vidare transport till stålverken i nordöstra USA. Som så många andra järnvägsknutar i mellanvästern var det därför järnvägen som föregick etablerandet av själva staden som växte upp runt D&IR:s verkstäder, lokstallar, kontor och omlastningsdockor. Från 1901 kontrollerades D&IR av den nationellt ledande ståltillverkaren United States Steel och New Yorkbaserade industrimän som EH Gary och JP Morgan. Järnmalmen från Minnesota stod 1910 för mer än hälften av USAs totala utvinning. Ungefär en tredjedel av Minnesotamalmen skeppades ut via Two Harbors, en liten stad på cirka invånare Den lilla staden spelade därmed en stor roll i den nationella ekonomin vid den tiden. 3 4 ARBETARHISTORIA 1 2/2009

5 Under sin resa till USA deltog Einar (Texas) Ljungberg i ett socialistiskt distriktsmöte i Duluth i början av september Foto: Einar Ljungbergs arkiv D&IR anställde redan på 1880-talet ett stort antal immigrantarbetare, framförallt från Sverige, Norge, Finland, Canada och Irland. Dessa etniska grupper dominerade tillsammans med infödda lokalsamhället. Under de tjugo åren från 1891 till 1911, den tid jag via lokalpress kunnat följa den lokala politiska utvecklingen, dominerade företaget och dess klassallierade, med få undantag, lokalsamhället via det republikanska partiet och en rad andra organisationer. Tiden präglades också av etniska motsättningar mellan de infödda och de invandrade som delvis manifesterades på den politiska arenan. Gradvis uppstod dock ett motstånd mot den etablerade ordningen att företagets infödda ledarskap utsåg lämpliga kandidater som valdes till politiska uppdrag med lojala anställdas stöd. Först uttrycktes detta politiskt i stöd för radikala amerikanska tredjepartier men efter sekelskiftet formulerades det som ett socialistiskt alternativ till företagets makt. 4 Socialisterna dominerade lokalpolitiken mellan 1911 och 1917 då man förlorade makten till en så kallad»medborgarallians», ett samarbete mellan republikaner och demokrater, i skuggan av första världskriget. Det långa socialistiska maktinnehavet resulterade i ett omfattande reformprogram, med udden delvis riktad mot bolagets ekonomiska makt över lokalsamhället. Socialisterna byggde en gemensam koldocka, en stenkross, ett ishus och ett elkraftverk, alla ägda av staden och kontrollerade av politikerna. 5 En analys av de personer som ställde upp på socialisternas valsedlar i lokalvalen och de fyra etniskt och socialt distinkta stadsdelarnas jämna stöd för olika kandidater understryker den sociala och kulturella mångfalden inom den grupp som röstade fram socialisterna. Socialistpartiets kandidater utgjorde också en socialt och kulturellt mångfacetterad grupp där norska och svenska icke-yrkeslärda banarbetare samsades med amerikanska lokförare, svenska frisörer och engelska invandrade diversehandlare. 6 Det var således en blandning av immigranter och infödda men också en blandning av yrkeslärda, icke yrkeslärda och småborgerlighet som ställde upp som kandidater. Denna etniska mångfald bland socialisterna ut- ARBETARHISTORIA 1 2/2009 5

6 Olika etniska socialistklubbar skapade egna kulturella utrymmen i den lokala offentligheten. Den mest framträdande av dessa grupperingar i Two Harbors var skandinavisk med ett starkt svenskt inslag. Bilden visar Skandinaviska socialistklubben i Ashland, Wisconsin Foto: Ture Nermans arkiv trycks också i de tre etniska socialistklubbar som etablerades under decenniet efter sekelskiftet: en engelskspråkig, en finskspråkig och en skandinavisk. En radikal arbetaroffentlighet växer fram För att kunna stärka sin politiska dominans och den socialistiska rörelsens räckvidd i lokalsamhället bestämde sig socialistklubbarna gemensamt för att starta en partiägd lokaltidning, den enda i Minnesota vid den tiden. Det första numret av den engelskspråkiga tidningen The Two Harbors Socialist publicerades i juni 1913 med en svenskfödd redaktör Jules J Anderson vid rodret. 7 Tidningen gav klubbarna tillgång till den lokala offentligheten och erbjöd ett medel att expandera deras ideologiska räckvidd via ett program som hade högre mål än att enbart säkra socialisternas grepp om lokalpolitiken. Den socialistiska arbetaroffentligheten 8 i Two Harbors uppstod dock inte i ett politiskt vakuum utan som svar på en tidigare dominans av den infödda anglo-amerikanska borgarklassen, i Two Harbors representerad av järnvägsföretagets ledarskikt, lokala kyrkoledare och en lokal borgarklass med intressen i bland annat landexploatering. Denna borgerliga offentlighet bars upp av de etniska gruppernas kyrkoförsamlingar, en lokal företagsvänlig, och sponsrad, tidning och järnvägsföretagets välfärdskapitalistiska idrotts- och kulturprogram som växte sig allt starkare under åren efter Den lokala YMCA-organisationen blev företagets viktigaste uttryck i lokalsamhället och ett sätt att integrera arbetarna i den lokala offentligheten dominerad av järnvägsföretagets ledande skikt. Two Harbors Socialist innebar startskottet men klubbarna sökte också utveckla rörelsen på andra sätt initierade den engelskspråkiga socialistklubben ett program med återkommande sociala aktiviteter som ett komplement till de medlemsmöten som klubbarna höll varje vecka. Programmet innebar att man arrangerade danser, kortspelskvällar, fikakvällar med tal och en rad andra verksamheter som strävade efter att ytterligare profilera socialisterna och skapa en mer intim koppling mellan järnvägssamhällets vardagskultur och den socialistiska rörelsen. Mötena riktades således inte endast mot medlemmar utan till alla»vänner» i staden som den socialistiske svenskfödde redaktören skrev. Man såg gärna att hela familjer deltog och kvinnor och barn var särskilt välkomna. 9 Den första kortspelskvällen hölls den nittonde februari Det blev succé och kom att fungera som modell för liknande tillställningar under de föl- 6 ARBETARHISTORIA 1 2/2009

7 Socialistiska tidningar bidrog till att skapa gemenskap och överskrida de etniska gränserna bland de nyblivna amerikanerna. Bilden visar redaktionen för Svenska socialisten som utgavs i Rockford och Chicago Foto: Einar Ljungbergs arkiv. jande tre åren fram till våren Under år 1916 hölls de varje lördag. Vanligen stod kortspel, dans och socialistisk agitation på programmet. Man lyckades således etablera en regelbunden närvaro i lokalsamhället och tidningen poängterade gång på gång hur välbesökta och populära dessa fester var. 10 Att etablerandet av en socialistisk offentlighet inte skedde slumpartat visar ett uttalande av redaktören för Two Harbors Socialist: Det är inte tillräckligt att erövra den politiska makten, det finns fortfarande många arbetare här i staden som tar av sig mössan för överheten; de måste läras självrespekt och klassmedvetenhet. Vårt arbete ligger fortfarande framför oss inte bakom. 11 Citatet visar hur den lokala socialistiska rörelsen hade insett vikten av ett brett socialt program utanför politiken och hade insett betydelsen av den lokala offentligheten. Många av aktiviteterna hade arrangerats av den mest aktiva av de tre klubbarna: den Skandinaviska, både att döma av annonsering och refererat innehåll. Jag återger här bara ett axplock av alla de tillfällen när skandinaverna anordnade sociala aktiviteter: I början av november 1915 planerade den skandinaviska klubben»en stor fest» med svenskspråkiga talare. Programmet inkluderade sång, uppläsningar och deklamationer på engelska och svenska. 12 I november 1915 höll de skandinaviska socialisterna ett program på»the Happy Hour Theatre» en bio och teaterlokal i Two Harbors. Under mötet visades en film med ett radikalt budskap. Vid ett annat tillfälle gästades Two Harbors av en teatergrupp som spelade»ned med Vapnen», en pacifistisk, radikal pjäs. De ordnade också välbesökta julfester för den svenska befolkningen varje år. 13 Under 1916 etablerade den skandinaviska klubben en amatörteatergrupp som spelade pjäser med radikala budskap. Minst en pjäs spelades under det året. Pjäserna spelades på svenska för en svenskspråkig publik och flera av de mer aktiva medlemmarna i klubben beklädde huvudrollerna. 14 Många svenska agitatorer på turné i USA besökte staden, både svensk-amerikanska och från hemlandet; bland annat talade August Palm och Ture Nerman i staden. 15 Många av de inbjudna talarna var dock engelskspråkiga från Minneapolis, St. Paul och Duluth. Ett par gånger gästades den lilla järnvägsorten också av nationellt kända talare. Under den stora gruvstrejken i Minnesota 1916 besöktes staden till exempel av Elisabeth Gurley Flynn, en agitator för IWW som gick under namnet»the Rebel Girl». ARBETARHISTORIA 1 2/2009 7

8 Hon var den skandinaviska och engelskspråkiga socialistklubbens gäst. 16 En av de svenskspråkiga besökarna kallade staden för den mest socialistiska i hela landet vid ett besök Den strategi som socialistklubbarna använde, som jag har försökt illustrera med några exempel ovan hade således två komponenter. Dels ville de olika etniska socialistklubbarna skapa sina egna kulturella utrymmen i den lokala offentligheten som, i någon mån, bidrog till konstruktionen av arbetarklassidentiteter med etniska förtecken. Den mest framträdande av dessa etniska sub-identiteter i Two Harbors var skandinavisk med ett starkt svensk-etniskt inslag. Dels verkar det också ha funnits en tendens till en övergripande arbetarklassidentitet i staden, en identitet som växte fram i samarbetet mellan de tre socialistklubbarna. Samarbetet verkar ha varit mycket gott, något som de många gemensamma aktiviteterna vittnar om. Några framträdande exempel på samarbete över de etniska gränserna är etablerandet av den socialistiska tidningen, det omfattande sociala programmet och byggandet av en»labor hall» (folkets hus). 17 Socialistklubbarna samarbetade också ofta vid firandet av tre olika årligt återkommande högtider vid mitten av 1910-talet. Det var första maj, Labor Day och den nationella högtiden fjärde juli. Första maj blev en relativt marginell helgdag i Two Harbors eftersom den inföll under en intensiv arbetsperiod på järnvägen, men den arrangerades i princip årligen. Firandet av Labor Day var gemensamt. Klassaspekten och språket kring klassförhållanden och klasskamp var den överordnade principen vid dessa firanden, och betydelsen av de etniska identiteterna underordnades klassretoriken. Men den offentliga sfären var ingalunda»etniskt neutral». Istället spelade många arbetares gemensamma erfarenheter som immigranter en viktig roll i konstruktionen av denna offentlighet. Ett tydligt uttryck för denna mångkulturella arbetaroffentlighet är en annons i Two Harbors Socialist för firandet av Labor Day 1915 som inskärpte immigrantarbetarnas och de inföddas gemensamma klasserfarenhet. 18 Annonsen löd: På den dagen glömmer vi att vi är tyskar eller fransmän eller svenskar eller norrmän eller engelsmän eller jag vet inte vad, och minns bara att vi är en del av den klass som utför allt arbete i världen, men som fortfarande måste organisera oss i fackföreningar för att kunna ta så pass mycket från exploatörerna så att vi klarar vårt uppehälle. 19 Många av gatorna i Minnesota visade spår efter de svenska migranterna. Bilden är tagen 1916 Foto: Einar Ljungbergs arkiv 8 ARBETARHISTORIA 1 2/2009

9 Klassrelationer och ett språk där klass spelade en central roll blev således det kitt som höll samman de etniska arbetarklassidentiteter som formulerades inom ramen för de tre socialistklubbarna. Men det är också tydligt hur hela det socialistiska projektet hela tiden byggde på social och kulturell mångfald där etniska grupper inkluderades och accepterades. Denna kombination av klass och etniciteter inom ramen för sociala och kulturella erfarenheter fick ett kraftfullt uttryck i firandet av den fjärde juli Den fjärde juli, den amerikanska nationaldagen med sitt starka symbolvärde och sin anknytning till amerikansk nationalism ändrade, under inflytande av den socialistiska offentligheten under ett par år karaktär. Genom arrangemangen utmanade de mångetniska socialisterna den bild av en enhetlig amerikanism som växte sig allt starkare i medier och samhälle under beredskapstiden 1915 och 1916 innan USA gick med i första världskriget. Låt oss se hur denna mångkulturella amerikanska identitet formulerades under ett av socialistklubbarnas firanden. Arbetet med att arrangera festligheterna tilldelades fem kommittéer ledda av den svenske immigranten C E Bergren. Det etniska inslaget bland arrangörerna understryker kopplingen till den skandinaviska och den engelskspråkiga klubben. 20 Många aktiviteter planerades och man förberedde en parad och ett program med musik och tal i stadsparken vilket sedan under eftermiddagen skulle åtföljas av tävlingar, picnic och dans. Tre av fyra annonserade talare var socialister. Minst en av talarna var svenskfödd. 21 I en sista kommentar innan festligheterna drog den svenskfödde redaktören för the Two Harbors Socialist, Julius J Anderson paralleller mellan det amerikanska frihetskriget då de»amerikanska revolutionärerna» gjorde sig fria från den då existerande amerikanska regeringen och de»amerikanska revolutionärerna» år 1915 som firade åminnelsen av den dagen i Two Harbors. Anderson påpekar också att firandet skulle vara»trogen denna dags anda, det kommer att hållas tal som berör varför fjärde juli firas men också tankar om utvecklingen av de frihetsideal som dagen står för i både ekonomiskt och politiskt avseende». 22 Paraden utformades som en socialistisk manifestation och den var tydligt karakteriserad av klassmarkörer och etniska inslag. Paraden leddes av beriden polis och en marschorkester. Därefter tågade 50 flickor som viftade med den amerikanska flaggan. Dessa följdes sedan av lokalpolitikerna från city council i flaggdekorerade bilar vilka följdes av den lokala brandkåren och ett ekipage som representerade det av staden ägda elkraftverket och en norsk sångarförening. Efter dessa mer eller mindre stående inslag i fjärde julifirandet marscherade 25 pojkar med socialistiska standar och de tre socialistklubbarna marscherade under röda fanor. Sist i tåget paraderade ordensloger, bland annat den svenska Vasaorden. 23 Paraden blev en succé och var noggrant arrangerad av socialisterna. I paraden kunde åskådarmassorna, Two Harbors-borna hade denna dag gått man ur huse, se en blandning av socialistiska och nationalistiska symboler. Paradens yttersta syfte, vilket också socialisttidningens ställningstagande innan festligheterna tyder på, var att koppla samman amerikansk nationalism, en alltmer gångbar valuta under andra halvan av 1910-talet och en radikal arbetarklassidentitet. Flickorna som viftade med amerikanska flaggor och de dekorerade bilarna bildar i Two Harbors-socialisternas parad, tillsammans med pojkarna som bar standar och de röda fanorna en enhet som kopplar ihop socialistisk klassideologi med amerikansk nationalism. Klass, etnicitet och nationalism var således paradens centrala principer. Klass kanske tydligast men det faktum att en rad etniska föreningar ställde upp i paraden i den egenskapen och då inte minst de etniska socialistklubbarna visar hur den radikala offentligheten hade en tydlig mångetnisk prägel och de facto serverade ett alternativ till en monolitisk syn på den amerikanska etniska identiteten. Klass och etnicitet vävdes således samman för att propagera för en klassmedveten arbetaridentitet med tydliga etniska förtecken. Men det finns också en intressant könsdimension i hur paraden organiserades eftersom den också skapar intressanta kopplingar mellan genus, klass och nationalism. Amerikansk nationalism manifesterades främst av unga flickor med amerikanska flaggor. Således görs en koppling mellan femininitet och nationen, en traditionell koppling som ofta kommer igen i föreställningar om nationen. Klass uttrycks i paraden snarare som kopplad till maskulinitet eftersom pojkar och män är de som bär de traditionellt socialistiska symbolerna för arbetarklassens kamp. 24 Således blir paraden ett sätt att stärka den radikala identiteten i Two Harbors men också ett sätt att koppla denna radikalism till amerikansk nationalism. I det perspektivet är genusdimensionen inte oviktig eftersom relationen mellan radikalism och nationalism formuleras i det närmaste som ett symboliskt giftermål där det kvinnliga (nationen) och det manliga (den radikala arbetarklassen definieras i paraden som uppburen av männen) möts på den offentliga arenan. Oppositionen mot den angloamerikanska borgarklassens ledarskap i Two Harbors under 1910-talet hade således både en etnisk komponent och en klassbaserad, vilka kom till uttryck i 1915 års fjärde juliparad. En socialistisk offentlighet i ett amerikanskt järnvägssamhälle Det står klart att de etniska socialistklubbarna i Two Harbors, särskilt den svenska delen av den skandi- ARBETARHISTORIA 1 2/2009 9

10 naviska klubben aktivt försökte etablera en permanent närvaro i lokalsamhället. Genom ett gott samarbete mellan de radikala skandinaviska, finska och engelskspråkiga arbetarna lyckades man skapa en radikal, socialistisk offentlighet i Two Harbors genom publicering av en egen tidning och ett brett socialt program där nytta och nöje skulle förenas för att befrämja radikalism, kollektiva lösningar och solidaritet. Programmet verkade för att foga samman olika segment, etniska och yrkesbaserade, av arbetarklassen under 1915 och Den socialistiska offentligheten var, att döma av rapporterna från dessa år i lokaltidningarna, mycket framgångsrik, ja rentav dominerande under ett par år. Lokalt arbetarmotstånd mot det lokala storföretagets D&IR:s dominans hade uppstått årtionden tidigare i staden men nådde sitt starkaste uttryck och sina mest spektakulära framgångar med de etniska socialistklubbarnas arbete under 1910-talet. Klubbarna lyckades inte endast gripa den politiska makten utan lyckades under en lång tid delvis omforma sociala och etniska relationer i lokalsamhället. Det mest uttalade exemplet är fjärde julifirandet 1915 som för de radikala arbetarna blev i lika hög grad en viktig manifestation för en mångetnisk radikal arbetaridentitet och mot den angloamerikanska borgarklassens kulturella, ekonomiska och sociala ledarskap. I och med socialistklubbarnas framgångar knöts etnisk identitet, inte minst den svenska, till radikalism i lokalsamhället. Svensk etnicitet fick därigenom ett starkt uttryck i lokalpolitiken utanför ordnar, sociala föreningar och kyrkor men erbjöd också svenskar i Two Harbors en egen väg in i det amerikanska samhället. Socialisternas framgångar i Two Harbors kan dock inte endast eller kanske ens primärt förklaras med importerade svenska/skandinaviska folkrörelsetraditioner eftersom den socialistiska arbetaroffentligheten var ett kooperativt projekt där alla klubbarna bidrog. Istället ter sig det framgångsrika projektet i Two Harbors vara frukterna av mötet mellan en distinkt amerikansk inhemsk radikal tradition och en immigrantkultur som uppstår både som ett resultat av ett kulturellt bagage men också som ett svar på de specifika exploateringsförhållanden som rådde i mellanvästern i allmänhet och i järnvägsnäringen i synnerhet under perioden efter sekelskiftet. De etniska socialistklubbarna blev ett sätt för arbetarna att på den radikala offentlighetens arena forma en specifik amerikansk identitet baserad på etnisk mångfald, radikalism och värden som i samtiden betraktades som genuint amerikanska (till exempel frihetsidealet). Denna mångkulturella arbetaridentitet har stora likheter med den arbetarklassamerikanism som Gary Gerstle framhållit. 25 Slutsatsen man kan dra av detta är att de radikala svenskarna, norrmännen och finländarna i Two Harbors ville betrakta sig själva som amerikaner men också som delar av en klassmedveten etnisk arbetarklass. Jag har i min avhandling tolkat uppkomsten av denna offentlighet som ett uttryck för den lokala arbetarklassens reaktion mot kraven på att immigranter och infödda arbetare i allt högre grad integrerades i och kontrollerades av ett kapitalistiskt ekonomiskt system där det kulturella och politiska tolkningsföreträdet tillhörde den angloamerikanska borgarklass som formade inte endast den ekonomiska nationella utvecklingen utan också dess sociala, kulturella och politiska i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Den självmedvetna, lokala arbetarklasskultur som uppstod i Two Harbors som en följd av socialisternas identitetsprojekt förlorade dock raskt i inflytande under åren kring första världskriget. Minnesota hade under 1910-talet både en stark socialistisk rörelse och en större immigrantbefolkning än många andra stater i USA. När USA gick med i första världskriget i april 1917 tillsattes därför en statlig kommission i Minnesota, the Minnesota Commission of Public Safety, vars uppgift var att säkra den stora immigrantbefolkningens, bland annat de svenskföddas, lojalitet och kväsa hotet från den socialistiska rörelsen. 26 Under de följande åren ledde kommissionen ett omfattande propagandaarbete där lojalitet, patriotism och antiradikalism samsades inom ramen för den monokulturella angloamerikanska identitet som kommissionen de facto kom att förespråka. Detta identitetsarbete var själva motpolen till det mångkulturella, klassbaserade identitetsprojekt som socialisterna i Two Harbors drivit. I det arbetet spelade D&IR, YMCA och andra klassallierade en central roll. Under krigsåren rensades bilden av den klassmedvetne etniske amerikanske arbetaren som ideal ut och ersattes med en amerikansk identitet där bilden av det enhetliga amerikanska folket spelade en central roll och där användning av klassanalys och klassretorik inte hade någon plats i det offentliga samtalet. 27 Det lokala storföretaget och det statliga politiska etablissemangets övergripande policyförändring i förhållande till radikala grupper och immigranter blev centrala för det arbetet i Two Harbors. Men radikalismen i lokalsamhället försvann inte utan formades om av krigsårens propaganda. Drygt ett decennium efter socialisternas gradvisa marginalisering använde Minnesota Farmer and Labor Party retorik där solidaritet inom det enhetliga amerikanska folket användes som ett argument för krav på reformer och social utjämning. Partiet skördade under och 1930-talet stora framgångar bland de radikala immigranternas barn i Two Harbors. Men möjligheten att politiskt mobilisera befolkningen på basis av gemensamma klassintressen försvann från den lokala offentligheten i och med utvecklingen under det första världskriget. 10 ARBETARHISTORIA 1 2/2009