9# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!" name="description"> 9# Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.!">

!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#"

Transkript

1 !"#$%&%'(%#)*+)#,%$-.-/(-#01/'%#2#345%#611-.&'-(#

2 7/.8# 9:;'.$-(#<=';($'%>9#

3 Förändring Tekniskt- från kommunikation via brev och fast telefon till mobiltelefoni, Facebook samt Internet.! Vi går från häst och vagn till bil etcetera. Flygplan har funnits sedan början av 1900-talet. Demografiskt- Rörelser, EU, Internationellt! Medicinskt, vaccin mot polio & influensa Men för samhällsförändring där mångfald tas tillvara på krävs en: Mental förändring

4 Så här ser det ut i Sverige idag! 9 år i snitt för en kvinna från det att hon kommer till Sverige till det att hon får sin första kontakt med den svenska arbetsmarknaden, motsvarande 7 år för män (Källa: Erik Ullenhag 2011) 27% av Sveriges befolkning i arbetsför ålder, har år 2015 har utländsk bakgrund!(källa: svenskt näringsliv) 8 av 10 jobben går till eller via kontakter 4 av 10 företagare låter bli att rekrytera på grund av att man inte hittar rätt kompetens (källa: svenskt näringsliv). Det finns en diskrepans mellan arbetstagare och arbetsgivare #

5 Mångfald Varför? Företagsperspektiv? Samhällsansvar? Strategiskt viktig fråga?

6 De företag som lyckas bäst är de som förstår att mångfald är en strategiskt viktig fråga. Då blir det till slut en icke-fråga eftersom den förvandlas till en lönsamhetsfråga Gary Baker -Mångfaldskonsult

7 50 bästa företagen i USA - Diversity Inc är en organisation i USA som varje år rankar de 50 bästa företagen i USA när det gäller jämställdhet, mångfald och att vara inkluderande. - Rankingen baseras på att företag skickar in omfattande information om de egna insatserna och aktiviteterna när det gäller jämställdhet, mångfald och inkludering. - Innan finanskrisen 2008, följde DiversityInc varje år hur det bästa företagen på mångfald Top 50 gick på börsen jämfört med andra företag: Index på Nasdaq, Dow Jones samt Standard & Poors 500 (de 500 största företagen i USA). - Är detta ett bevis på att jämställdhet, mångfald och att vara inkluderande är lönsamt?

8 Det är vetenskapligt bevisat Diversity trumps Ability Ett team med kognitiva olikheter hittar bättre lösningar på komplexa problem, än ett team med de individuellt bästa/smartaste kandidaterna.

9 Konkurrenskraft Företag måste i större utsträckning arbeta aktivt med mångfaldsfrågor för att: Skapa en arbetsplats som speglar marknaden. Vi är duktiga på grund av vår mångfald därför att Vi har skapat en arbetsplats som speglar marknaden. Vi alla är marknaden Vi ligger ca 20 år (enligt somliga 40 år) efter USA i mångfaldsfrågan där man dels har tydlig lagstiftning i frågan och förutom det arbetar för att följa lagens anda, i Sverige finns lagstiftningen men den är utvattnad och man ser inga direkta konsekvenser med att inte följa den. Mångfald är en attitydfråga och det är viktigt att sätta upp tydliga mål för att komma framåt, det måste även tydliggöras för företag/er vad man tjänar på mångfald. Då har vi ett behov, skapar efterfrågan och suddar ut hjälpa-offer perspektivet. I Västsverige fanns i slutet på 90-talet 184 nationaliteter representerade. Vi har i världen 194 fria stater. Världen finns i Sverige. Vilken nytta kan språkkompetens och kulturkompetens spela för roll för Ert företag? En social, etnisk och kulturell mångfald är centrala kriterier för god kvalitet. Lunds universitet, framstående på forskning inom mångfaldsområdet

10 Hur gör vi? Det finns mycket att fundera över utifrån ett HR Perspektiv Who are you, What can you Do? Rekrytering, breddat rekryteringsunderlag. Vem söker, från vilka kanaler? Vem rekryterar, vad har den personen för uppdrag, process, struktur och referensram? Hur värderar vi kompetens och erfarenheter? Tar vi vara på olikheter, eller värdesätts bara vissas kompetens? Vad ger status i organisationen? Vilka får internutbildning, känner sig alla välkomna/uppmanade att söka sig vidare? Finns det utvecklingsmöjligheter för alla, eller kommer vissa in men inte upp?

11 Nycklar till framgång Bredare spektrum av perspektiv medför större sannolikhet för skillnader i preferens kräver tydlighet kring gemensam målbild Större utmaning i kommunikation - fokus Större utmaning i team building - fokus Relevanta individuella tillgångar -kombinerad med rätt kompetens Rekrytering utifrån gruppens förväntade prestation, fokus uppgift Vänd rädsla till nyfikenhet Se upp för stereotyper Uppmuntra utbyte mellan grupper/funktioner

12 Dont be afraid to give up the good -to go for the great!

13 Se, lyssna på individen! Mångfald är mindre en fråga om att fokusera på yttre parametrar och mer en fråga om att se bortom dessa. Detta för att kunna avgöra om individen kan tillföra lönsamhet, kompetens och personlighet till företaget.

14 Mitt Liv är en bro in till näringslivet

15 Vad är Mitt Liv? Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Då integration handlar om att mötas halvvägs riktas verksamheten mot både de som vill in och de som skall ta emot. Våra deltagare: Personer med utländsk bakgrund Deltagarna erbjuds ett användbart kursprogram samt en personlig mentor i syfte att bygga nödvändiga kontaktnät och nå sina mål. Våra partners: Företag och organisationer Vårt partnerprogram syftar till att göra organisationer såväl som individer medvetna om behovet av och affärsnyttan med mångfald.

16 Mitt Livs Chans - riktar sig till personer med utländsk bakgrund som har en akademisk examen De flesta har en akademisk bakgrund eller läser på universitet och högskola Kriterier för att delta: - god svenska - motivation och egen drivkraft Antal deltagare: År har 360 mentorer & deltagare gått programmet påbörjade ytterligare 140 deltagare & mentorer Mitt Livs Chans. I årets program 36 länder, 40 språk!

17 Varje deltagare får en personlig mentor som lotsar utifrån individuella förutsättningar Mentorns uppdrag är bl.a. att: vara bollplank och stöd inför val för framtiden Mentorskapet handlar om ett stort ömsesidigt utbyte - ett lärande åt två håll. hjälpa sin adept att ta fram en handlingsplan för hur hon skall ta sig mot sin vision/dröm (jmf. kurs 1) arrangera företagsbesök bjuda in adepten i sitt kontaktnät vara behjälplig i sökande av jobb om relationen fungerar väl, vara referens Mentorerna tillhandahåller en utbildning vid 3 tillfällen i för att få metoder & verktyg att även använda i sin profession# +C#

18 Att samarbeta med Mitt Liv är att arbeta strategiskt med frågan, 23 stora bolag är med!! Mentorplatser sprida engagemang i organisationen! Workshop för HR ökad medvetenhet i rekrytering! Ledarskapsutbildning attrahera och behålla kompetens! Marknadsavdelning vad speglar företaget mot kunder! Case vad har Ni för konkret behov?! Tillgång till unikt nätverk erfarenhetsutbyte 23 stora bolag

19 Affärsnytta/Case Danske Bank frukostseminarium för medarbetare öka engagemang och kunskap om frågan Santa-Maria och nytt kryddkoncept-produktutveckling Collector Entréelånet-strategisk partner affärsnytta & samhällsansvar Wallenstam och kommunikationsstrategier öka tillgång till viktig information Svenskt Näringsliv ordnar regionluncher för sina medlemsföretag opinionsbildning Språk till telefonbankerna (SEB)-affärsnytta Tv4.s Nollrasismprogram -för nya perspektiv Volvo kompetensutvecklar HR Globalt utmaningar/möjligheter i organisationen Åhlens ska jobba med produktutveckling Länsförsäkringar rekryterar via Mitt Liv framtidas kompetensförsörjning, breddat rekryteringsunderlag Mitt Liv ordnar möten/samtal kring mångfaldsfrågan för sina Partnerföretag och uppdaterar nyckelpersoner på senaste nytt kring statistik, siffror.

20 4EF#(GH%#<='#%..%#1%'A-' Deltagare - Utbildning - Personlig mentor - Ökad självkänsla - Kontaktnät - Vidgade vyer - Arbetslivserfarenhet Partnerföretag - Kunskap, insikt och förståelse - Personlig utveckling för medarbetare - Medvetet mångfaldsarbete - Medarbetarstolthet - Möjlighet att synas i debatten Samhälle - Ökad integration och delaktighet - Fler ungdomar i arbete - Ökad andel akademiker med utländsk bakgrund - Ett naturligt samspel mellan offentlig och privat sektor

21 Mitt Ansvar, 3 förhållningssätt Jag väljer att samarbeta med alla! # Jag väljer att möta människor med nyfikenhet! # Jag väljer att prata till någon och inte om någon! #

22 JJJK8/H./?KE48# >45%L8/H./?KE48#

23 )M#