KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs"

Transkript

1 Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt Påsk i Landskrona Partille Horisont KONGRESSEN I VÄXJÖ MOTTO: Sann livsglädje utan sprit. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Nr 3 Årgång

2 Stockholmshem stöder med denna annons. Länkarna i kampen mot alkoholmissbruket

3 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 3 Årgång Nationell plattform Den nuvarande nationella plattformen, för att förebygga missbruk av alkohol och andra droger, gäller året ut och det är dags att ta fram en ny för de kommande åren. Den 24 maj är vi inbjudna av ANDT-sekretariatet för att diskutera och lämna synpunkter på vad en sådan bör innehålla. Givetvis tycker vi det är ett bra initiativ! Att vi som verkar i verkligheten och ser missbrukets konsekvenser, får vara med och tycka till. procent som inte hade någon berusad gäst vid besöket. I kontrollkommunerna återfanns samma år, tydligt fler lugna restauranger än förväntat och färre stökiga, medan det i försökskommunerna var tvärt om. Som en utgångspunkt för detta arbete borde väl rimligen en utvärdering av nuvarande plattform ligga till grund. Har de metoder som använts varit effektiva och gett förväntat resultat? En sådan är också gjord av Statens Folkhälsoinstitut! Man säger bl:a att alkoholkonsumtionen minskat bland ungdomen och att allt fler ungdomar tar helt avstånd från alkohol. Men, vad man glömmer att säga är att de ungdomar som dricker alkohol, dricker mer än man gjorde tidigare. Det måste väl innebära att en större andel av de ungdomar som dricker alkohol kommer att få problem med missbruk och beroende i vuxen ålder? Alltså antalet vuxna med missbruksproblem/beroende kommer inte att monska trots de positiva siffror som Folkhälsoinstitutet vill visa fram. I en utvärdering av en satsning på sex försökskommuner, som fick statligt stöd för evidensbaserade förebyggande arbete, jämfördes dessa med likartade kommuner som inte fick detta stöd. Resultatet var ganska nedslående! Skillnaderna mellan försöks och kontrollkommunerna var små och ibland till och med till försökskommunernas nackdel! Det mest besvärande i det fallet var kanske den överserveringsstudie på restauranger som gjorts. Vid de flesta studierna på restauranger i försökskommunerna noterades berusade gäster. År 2007 var det endast 36 När det gäller alkoholkonsumtionen var utvecklingen likartad i båda kommungrupperna. Berusningsdrickandet var oförändrat medan riskdrickandet, ökade. En kraftig ökning av alkoholberoende, cirka 50 procent för kvinnor och 25 procent för män, konstaterades också. Det akuta alkoholrelaterade skadorna i form av misshandel, rattfylleri och Alkoholförgiftning ökade i både försöks och kontrollkommunerna. De kroniska skadorna var i stort sett oförändrade, utan någon skillnad mellan grupperna. För skolungdomar sågs en positiv utveckling med minskad konsumtion, men inte någon skillnad mellan försöks och kontrollkommunerna. Så blev det med dessa nya evidensbaserade metoder! Det bästa måste vara att vi återgår till det som vetenskapligt bevisat, har den bästa och långsiktiga effekten. Satsa på att minska tillgängligheten och använda prisinstrumentet! Verka för minskade införselkvoter och höjda minimiskatter inom EU samt låt priset på alkoholen i Sverige åtminstone följa den allmänna prisutvecklingen uppåt! Trots att man, från ansvarigt håll, vet vilka metoder som fungerar bäst, så väljer man att satsa på sådant som ger ringa eller tvivelaktiga effekter. Hur skall vi tolka detta? Förbundsordförande Håkan Blom Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 1

4 Jaha, så var då kongressen avklarad och man är tillbaka i vardagen. Kongressen avlöpte lugnt och sansat bortsett från valet av förbundsordförande, där det blev spännande. Det är i början av maj och visst känns det att sommaren är på väg, även om det just idag blåser riktiga höstvindar. Lördagen efter kongressen var det revisorsutbildning på Kursgården med ett femtontal deltagare. Kursledare var Christina Malm från Alingsås. Christina var mycket duktig och är givetvis välkommen tillbaka nästa år. Den 1 2 maj var Bågjägarförbundet på Kursgården och skall komma hit igen maj. Vid vårt VU-möte den 7 maj var Hasse Andersson Herrljunga med. Det var jätteroligt att se Hasse igen och att han fortfarande har glimten i ögat. Midsommar firar vi på Kursgården. Det finns fortfarande platser kvar. Glöm inte att anmäla er till våra sommarkurser i Föreningsteknik och Socialmedicinska veckan, samt Datakurs för nybörjare augusti. Adressen till Kursgården och Länkens Kamratförenings expedition: Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Telefon Fax Förbundsexpeditionen har jour varje fredag, jämna veckor kl Jourtelefon Länkkamraten, samma som Förbundet ovan. Nu ser vi fram emot Länkens Dag som skall vara i Tranås kommande helg (och har varit när ni läser detta). Vi ses på barrikaderna. Med Länkhälsningar från VU/ Gert Svensson MANUSSTOPP ÅR 2010 Se nedanstående datum! Nr 1 10 januari (utkommer i mitten av februari) Nr 2 10 mars (utkommer i mitten av april) Nr 3 5 maj (utkommer i mitten av juni) Nr 4 10 augusti (utkommer i mitten av september) Nr 5 15 september (utkommer i mitten av oktober) Nr 6 5 november (utkommer i mitten av december) Sänd Manuskript under adress: Tidningen c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn 2

5 Revisorskurs Lyssnande kursdeltagare på revisorskursen. Inbjudan till att lära sig revision för länkmedlemmar resulterade i att 16 medlemmar kände sig manade att förkovra sig i detta ämne. Lördagen den 24 april gick kursen av stapeln på Hvidehus Kursgård. Civilekonom Christina Molin undervisade kursdeltagarna i konsten att hantera ekonomin i sin hemförening. Kursen var en grundkurs beroende på att vissa medlemmar aldrig sysslat med revision förut. Civilekonom Christina Malm. Dom fick metodiskt och pedagogiskt lära sig grunderna i att granska räkenskaperna och förvaltningen, kostnader och intäkter och även en inblick i bokföring. Deltagarna var mycket nöjda med kursen och de fick ett ökat intresse i denna del av föreningsarbetet. Stärkta av läran vände de hemåt på lördagseftermiddagen, berikade med ytterligare kunskap. Thomas G Kvarnström Dela ut! TIDNINGEN Låt den ej ligga på Länklokalen! Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 3

6 Mot nya mål! Tack än en gång Växjö för ett av de bästa arrangemangen jag har upplevt under ett halvsekel av jubiléer och kongresser i Länkens tecken.hotellet var av högsta klass med trevlig personal, bra rum, lämpliga konferenslokaler, gratis eftermiddagsfika och en ovanligt generös frukost. Hade man inte varit rökare hade man inte behövt utsätta sej för frisk luft under hela helgen. Allt under samma tak är något att notera för kommande jubilarer. Festkvällen förlöpte i munter stämning och supén hade inslag av Michelin karaktär. Och då menar jag inte däcken. Se referat på annan plats i tidningen. Vi alkoholister är ju så mångfacetterade när det gäller bakgrund, kynne, status och karaktär, men det faktum att vi är Länkkamrater överbryggar alla olikheter. Vi är ju i grunden så lika. I Länken har vi ingen partipiska, utan alla får vara så särpräglade som man vill så länge som man inte bryter mot stadgarna. Till och med jag har mina egenheter även om ingen har lagt märke till det. Även jag har väl ibland åsikter om hur kamrater uttrycker sej eller agerar, men låter det aldrig påverka mitt omdöme, när det gäller sakfrågor. Det är viktigt att man aldrig sätter egna motiv främst utan alltid ser till vad som är bäst för Länken. Kongressen förlöpte i god demokratisk anda och visade att majoritet och gott omdöme kan ge ett gott resultat. Varje år brukar jag avlägga en artig- Tidningen Länkkamratens fana. Bärare: Robert Felth. hetsvisit hos min läkare men, då vi växelvis lyckades vara sjuka på var sitt håll, så har det blivit en lucka på 2 år. Genom att koncentrera olyckorna hade jag lyckats spara ihop till mitt livs första frikort som gick ut den 24 april, så han förhalade besöket till den 5 maj så att Landstinget kunde få sina 150 kronor. Vi skulle egentligen inte behöva träffas för han ser ju på datorn vad jag ställt till med sedan sist. Men han vill gärna få en mer målande beskrivning av händelseförloppet. Han är dansk, men har varit här så länge att han har blivit, om inte försvenskad, så i alla fall förvanskad. Själv kände jag mej som om jag behövde ett skrotningsintyg, men han sa att proverna var bra och licensen kunde som vanligt förlängas ett år till. Sedan ett par dagar har ett gäng flyttfåglar suttit på balkongen och slagit åkarbrasor, men idag tittade solen fram med några värmande strålar. Var det våren som kämpade sej fram, eller var det sommaren som passerade snabbare än vanligt? Snön förekommer bara i enstaka drivor och kommer inte att hämta sej. Det sköter renhållningen om. Vad skönt att få veckla ut Länkfanan istället för att vackla ut själv. Det här blev en invecklad utveckling. Väl mött på Länkens Dag i Tranås! Med Länkhälsning Bob Tack Trollhättan Vi var några från Hvidehus som besökte Kamraterna i Trollhättan vid deras Föreningsmöte, i deras fina lokal. Vi blev hjärtligt välkomnade av medlemmarna med ordförande Christer i spetsen, han visade dem som var där för första gången, runt i deras flotta villa. Det var fixat så att vi fick kaffe före mötet, samt kaffe och smörgås efter det samma. Blir man lika väl mottagen över hela Länk Sverige? Då kommer alla Föreningar att växa. Det var ett möte med livliga debatter och inlägg trots att vi satt med på mötet, vilket förtroende de visade oss. Vi önskar Kamraterna lycka till i framtiden. Vi 5 från Hvidehus. K-G Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 4

7 Göteborgs och Bohus läns Distrikts årsmöte 2010 Lördag mötte distriktets eminenta föreningar upp till Årsmöte i KF Länken Kungälvs lokal. Efter att dagordningen fastställts och en tyst minut, för att hedra våra under året avlidna Kamrater hållits, sjöngs våran vackra Länksång. Till att leda Årsmötet valdes Bill Sandberg med Alf Löf vid protokollet och undertecknad till att skriva en stänkare till våran eminenta tidning Länkkamraten Hasse Andersson hälsade på oss på Kursgården I samband med VU-mötet 7 maj kom det en sjuktaxi på besök och döm om vår förvåning, när vi såg att Hasse kom på besök. Piggare än sist vi besökte honom på Sahlgrenska, han deltog på vårt VUmöte och lyssnade och inflikade med kommentarer som han alltid varit känd för. Så fort han blivit starkare, så kommer han säkert på besök igen. Han är alltid välkommen till Hvidehus. Han hälsade till er alla Länkkamrater och önskade er en trevlig sommar. Thomas G Kvarnström Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkningarna samt revisionsberättelsen godkändes och styrelsens ledamöter beviljats ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Valen till de olika förtroendeuppdragen inom distriktet gick helt efter valberedningens förslag, vilket också visade att årets valberedning skött sig med bravur. Efter att Bill Sandberg tackat för förtroendet att leda årsmötet och överlämnat klubban till distriktets ordinarie ordförande Hasse Johansson som avslutade mötet, var det dags för maten som Kungälvs-Länkens eminenta festkommitté fixat. Efter en som vanligt mycket trevlig och lyckad tillställning inom Göteborg och Bohusläns Distrikt, åkte vi stärkta av både bra Länkanda och god mat, hemåt igen. Avslutningsvis ett stort tack till denna otroliga gemenskap som Länken är och har varit för många av oss Alkoholister, som genom Länkens hjälp fått ett helt nytt Liv. På uppdrag av Göteborg och Bohusläns Distrikt av Länkens Kamratförbund. Stefan Petersson Hasse Andersson Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 5

8 6

9 7

10 8

11 Grillparty på Kursgården I samband med revisorkursen på Hvidehus, lördagen efter Kongressen blev kursdeltagarna inbjudna på grillparty. Matglada gäster. Kursgårdvärdarna Pia Karlsson och Patrik Bäckström. Våra nya kursgårdsvärdar Pia Karlsson och Patrik Bäckström anordnade en trevlig trivsel för oss närvarande. Köttet var välsmakande och salladen gudomligt god. Det var en trevlig samvaro som så alltid upplevs i Länkkamraters sällskap. Vi önskar våra nya Kursgårdsvärdar Pia&Patrik all lycka, i sitt uppdrag att betjäna besökare på vår Kursgård. Thomas G Kvarnström Grillmästare Patrik Bäckström. Dela ut! TIDNINGEN Låt den ej ligga på Länklokalen! Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 9

12 David Hansens Bilservice i Partille KB Vagnmakargatan 8, Göteborg Tel

13 11

14 In Memoriam Förbundsordförande Rune Persson är död Det vilar sorg över Länkens Kamratförbund. Rune Persson blev 77 år gammal, han började sin bana i Länken i början av 60-talet, då han tillhörde Kamratföreningen på Sparrevägen i Halmstad. Rune valdes till Förbundsordförande år 1978, efter Gert Jätten Larsson, Halmstad. Han har således varit dess ordförande i hela 31 år. Rune tillhörde sin hemmaförening även i Kungsbacka i väldigt många år och var slutligen ordförande i KF Länken Hallands Distrikt, tills han avled den 1 november Rune var alltid den självskrivne märkesförrättaren på alla de hundratals jubiléer och tillställningar som Förbundet var inbjuden till. Även Förbundets kurser och konferenser höll Rune i på Kursgården på Hvidehus, där Förbundet också har sitt säte. Folke Ogenmyr KF Länken 67 Vi sörjer Dig alla! Vila i frid. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 12

15 Ytterligare minnen efter det strävsamma paret Rune och Inger Persson, då jag invaldes i KF Länken Hallands Distrikt år just Inger valdes som sekreterare och jag som pressombud. Inger och jag arbetade tillsammans i styrelsen i 22 år, och Rune som revisor i Distriktet också i många år. Därför känns det naturligt att ytterligare hedra minnet efter Rune, men även skänka en tanke till Inger, som nu lever alldeles ensam. Hon kanske kan skingra tankarna efter sin Rune, då hon strävar och till och med är ordförande i sin hemmaförening i Kungsbacka!!! Stor heder åt en sådan trotjänare inom KF Länken!!! Med vänliga hälsningar Din Länkkamrat Folke Ogenmyr KF Länken 67 PS. (Inger är dessutom sekreterare i KF Länken Hallands Distrikt. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 13

16 14

17 15

18 Påskfest på Varbergslänken På långfredagen var det öppet hus i Länkvillan på Hertig Eriks väg i Varberg. Med Yvonne i spetsen och med hjälp av Anita och Rune, dukades det fram den traditionella påskmaten, med efterföljande marängsviss med glass och kaffe, allt smakade utsökt. Tack vare Yvonne som hade lagt ner mycket förarbete inför festen, som blev uppskattad och det kom fler matgäster än vi hade räknat med. Festdeltagare. Slutligen ett Tack till alla som ställde upp och hjälpte till och till våra gäster som gjorde festen så lyckad. Vid pennan Jan Larsson Välsmakande en fröjd för gommen. Varbergslänken Efter medlemsmötet den 31/3 hade vår Ordförande Lennart Sjöberg återigen den stora äran att få överlämna en utmärkelse, denna gång till vår kamrat Anders Togander, som fick mottaga förbundets fina 1-års halssmycke. Anders är välförtjänt till denna utmärkelse, han har gått den långa vägen, från att förlorat både hus, hem och arbete och arbetat sig tillbaka och skaffat sig både ett nytt hem och arbete, mycket starkt jobbat Anders. Han fick även mottaga blommor och gratulationer från Kamraterna. Detta firades med kaffe och tårta. Vid pennan Jan Larsson Anders Togander med blommor och 1-årssmycke tillsammans Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 16

19 Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 17

20 18

21 19

22 Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 20

23 Hallands Distrikt Ordförande Inger Persson KF Länken i Kungsbacka, tillika sekreterare i Hallands Distrikt sedan 25 år tillbaka, firades på Påskafton i sin hemförening för 30 års nykterhet. Representanter från distriktet som var med och firade Inger, var Lennart Sjöberg och Jan Larsson från Varberg. Inger har verkligen varit en eldsjäl i Länken och är fortfarande. Vi gratulerade henne med en liten gåva och blommor och önskade henne lycka till i fortsättningen, samtidigt som vi alla hoppas att Inger hänger med i många år till, för en sådan kamrat som Inger behövs inom Länkrörelsen. För Hallands Distrikt Jan Larsson KF Länken i Varberg Fr v. Lennart Sjöberg Varberg, Lena (Ingers dotter), Inger Persson Kungsbacka och Jan Larsson Varberg. Långfredagsbingo Det är numera en uppskattad tradition att Kamratföreningen Länken i Trollhättan bjuder in andra Länkföreningar till Påskfest på Långfredagen. En trogen skara med både barn och vuxna mötte upp. Gästerna kom från olika Länkföreningar i Västra Götaland, Trollhättan, Uddevalla, Kungälv, Herrljunga, och även patienter och personal från Hvidehus behandlingshem deltog. Påskmaten hade vi delvis fått till skänks av olika mataffärer i stan, och gjordes med gemensamma krafter och ett glatt humör i ordning av medlemmarna i föreningen. Efter att vår ordförande Christer hälsat gästerna välkomna var det dags för gästerna att hugga in på det framdukade buffébordet. Efter att påskbuffén avnjutits tog bingospelen vid. Innan bingospelet Smarrigt värre. började förrättades dragningarna på lotterierna. Många blev nöjda vinnare till påskägg, påskgodis, äggkorgar samt lite andra vinster. Efter några bingospel var det dags för kaffe och Pias hemmagjorda påsktårtor innan det var dags att spela sista rövarna före hemfärden. Vi kan sammanfattningsvis säga att alla, både gäster och arrangörer var mycket nöjda med den här dagen. God mat, trevlig samvaro och många glada skratt och skämt blev det under dagen. Marianne Andersson Hjortmossegatan Trollhättan Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 21

24 22

25 23

26 På västfronten mycket nytt Ni undrar nu säkert vad som kan menas med detta uttryck? Detta är ju en skildring från kriget där det då hette på västfronten intet nytt, och jag fick bara hastigt för mig att det är nog inte fel att använda detta uttryck. För visst är det idag ett krig vi för mot den listigaste fiende som tänkas kan, som smyger sig på oss och försöker att med alla medel försköna bilden av alkohol. Satt och tittade på TV och i reklamen görs det då reklam för lättölen precis som om att ingen kan klara en fest utan denna ingrediens. Vem f-n utav oss var intresserad av lättöl innan vi kom till större insikt, om detta bedrägeri? På Kungsbackalänken hade vi bestämt oss för att duka upp till påsklunch och vi förstod att det skulle komma en del personer men ingen och i alla fall inte jag som skulle fixa maten hade i den vildaste fantasin kunnat ana att så många skulle komma. Vi var 42 stycken som åt gott och njöt av samvaro och kamratskap, så där fick allt den där Kung Alkohol en riktig käftsmäll för att nu använda lite krigiska termer. Jag tror för min egen del och jag tror att jag får medhåll av de flesta, att det är nog så vi måste kämpa mot denna fiende som vi har gemensamt.kanske är det förresten inte bara vi, utan hela vårt samhälle som måste ändra sin inställning, om vi inte skall få ett resultat som liknar Stockholm på 1700-talet, där i princip hela Stockholm var alkoholiserat och det ansågs att alkohol var en mirakelmedicin som ingen kunde vara utan. Inte ens små barn, för även där tyckte man att det var helt otroligt användbart. Om ungarna var oroliga så gav man dem en sudd med brännvin och så blev det lugnt. Tror f-n det dom blev ju fulla och somnade. Nu verkar det som om jag är upprörd och förbannad, men det är faktiskt tvärtom. Jag är jätteglad, för jag vet att tillsammans så kan vi göra små underverk, men då gäller det att inte bara sitta still och konstatera att det sups för mycket. Vi måste ut och kämpa lite mer på fältet och visa att visst går det att komma till insikt och få dessa människor att få möjligheten att få känna äkta kamratskap. Denna äkta kamratskap vet vi ju är möjlig om vi bara kommer till den insikten att den enda sanna glädjen får vi med det gamla välkända mottot sann livsglädje utan sprit. Låt oss nu ta krafttag tillsammans och våga överskrida lite gränser och inte bara sitta själva i våra enskilda länkföreningar och konstatera när vi genom massmedia i alla former ser och hör att vårt samhälle inte ser ut som vi skulle vilja.vi vinner inte den kampen i våra stugor, utan vi måste kämpa tillsammans så kanske vår vision så småningom kan slå in. Jag inledde ju med lite kryptiska ord, som just är en skildring av att det inte hördes något från fronten och därför kan vi kanske nu ändra på detta, genom att höras och synas lite mer så ökar vi chanserna väsentligt för alla människor som finns därute och som behöver vårt stöd och vår hjälp. Vår ordförande Inger Persson blev också uppvaktad då hon lyckades ta sig ur bojorna från alkoholen för 30 år sedan och med kamraters hjälp stått emot frestelserna (ett riktigt stort grattis) från oss alla kamrater här på länken i Kungsbacka. Avslutar med en dikt där jag inte vet ursprung eller upphovsman, men som skildrar ganska väl hur det kan vara. Jag var full igår lekfull och yster, idag är jag sorgsen skamsen och dyster. Igår höll jag tal om sanning och rätt, idag vill jag spy i en vattenklosett. Igår var jag Kung, idag är jag slaven med bävan i själen, jag väntar på graven. Med de varmaste länkhälsningar Kjell Anehall KF Länken i Kungsbacka Dela ut! TIDNINGEN Låt den ej ligga på Länklokalen! Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 24

27 Kongressen 2010 i Växjö KF Länken i Växjö stod som värd, för årets Kongress. Lördagen 17 april så vallfärda länkmedlemmar från norr till söder i vårt avlånga land till Växjö och Quality Hotell. Receptionisten Sara Landqvist hälsade oss välkomna till detta magnifika hotell och delade ut nycklar på löpande band. Rummen var av yppersta klass så trivseln infann sig direkt. Växjölänkens ordförande Mikael Wernersson hälsade alla hjärtligt välkomna. Efter hälsningsanförande tackade Håkan Blom å alla föreningars vägnar Växjölänken för deras fina arrangemang. Hotellets receptionist Sara Landqvist. På lördagskvällen var det supé och dans. Växjö Länkens ordförande Mikael Wernersson hälsade oss alla hjärtinnerligt välkomna till denna högtidsstund som Kongressen alltid är. Växjö Kommuns representant Irene Blad som är ordförande för individutskottet i nämnden för arbete och välfärd tackade för inbjudan och talade varmt om KF Länken i Växjö och deras betydelsefulla arbete med missbruk. Därefter hälsade Håkan Blom alla närvarande välkomna till Kongressen. Bill Sandberg höll i taktpinnen, när Länksången sjöngs unisont. Därefter intogs maten som bestod av en förrätt av gravad laxtoust och huvudrätten av kycklingbröst med riven potatis och grönsaks gratäng. Mycket välsmakande åtföljt av kaffe och tårta, en tårta som dagen till ära Ordförande för individutskottet i nämnden för arbete och välfärd, Irene Blad. Tårtan till kaffet var dekorerad med länkar av grädde. dekorerats med länkar av grädde vilket uppskattades av gästerna. Efter denna kulinariska upplevelse var det dags för en annan höjdpunkt, nämligen Märkesutdelning där medlemmar för nykterhet och flit, blev premierade. Håkan Blom skötte Forts. på sid 28 Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 25

28 En trevlig sommar! Rantens hotell Järnvägsgatan 3, FALKÖPING Tel , Fax

29 LUNDGRENS EL SVENLJUNGA Tel. kontor Kraft- och belysningsinstallationer, samt svagströmsanläggningar Specialitet: ELINSTALLATIONER AV ALLA SLAG 27

30 Forts. från sid 25 Kogressen 2010 ceremonin och delade ut hedersbetygelser till Växjö-Länkens Jan Erlandsson som utsågs till hedersmedlem. Dennis Selén och Mikael Wernersson tilldelades arbetsstandar. Dick Samuelsson fick 6-månaders tallrik. Hörbylänkens Jens Jörgensen 3-månaders tallrik och Arne Andersson 6-månaders tallrik. Slutligen så fick Bengt Mårtensson från Länken i Höör mottaga 1års märket från Håkan Blom. Stort grattis till alla, bra kämpat! Nästa begivenhet var Gästerna har ordet. Växjö-Länken som firade 53års jubileum blev uppvaktade av många föreningar, distrikt och styrelser med en gåva. Den som utmärkte sig lite extra i sitt tal, var Robert Felth från KF Länken i Östersund. Med sin adekvata relevanta vokabulär Stolta medlemmar från Växjö,Hörby och Höör blev premierade. frambringa han hos mången av oss åhörare, hjärtliga gapskratt. Denna ordvirtuos blev glädjande även omvald till sekreterare ytterligare två år i Tidningsstyrelsen. Lotteriförsäljningen som pågått hela eftermiddagen skapade stundtals trängsel vid tombolan, lotterna gick åt som smör i solsken och många vann fina vinster. Monica Wernersson, Inger Erlandsson och Monica Magnusson hade fullt upp. Sedan förlöpte lördagskvällen i dansens tecken, det dansades flitigt och Lotteriets trevliga damer, närmast Monica Wernersson, Inger Erlandsson och Monica Magnusson. Stundtals blev det trångt på dansgolvet. stundtals blev det trångt på dansgolvet till toner av Tuboys Orkester. Men som det brukar sägas Närhet ger kärlek så alla såg ut att trivas i högönsklig välmåga. Kvällen led mot sena timmen och det blev dags för sömn, inför kommande Kongress dagen därpå. Föreningarna röstar fram vår nye förbundsordförande Efter en god sömn var det dags för frukost, en frukost där inget saknades. Klockan var det så dags för samling i stora Kongressalen. Mötet följde dagordningen som blev Forts. på nästa sida Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 28

31 Forts. från föreg. sida Kogressen 2010 Vår nyvalde förbundsordförande Håkan Blom tackade för förtroendet och hoppades på ett gott samarbete. Två av Växjölänkens starka män. Knut Dahlgren och Mikael Wernersson. uppläst och godkänd. Presidiet bestod av två ordförande Bill Sandberg och Charles Berg, sekreterare K-G Andersson och bisittare Jan Larsson. Till valet som förbundsordförande kom två namnförslag upp. Håkan Blom och Bill Sandberg, efter att föreningarna röstat och röstsedlarna räknats stod det klart att Håkan Blom från KF Länken i Herrljunga blev vald till förbundsordförande. Han tackade för visat förtroende och lovade att sköta sitt förtroendeuppdrag på bästa möjliga sätt. Valet till övriga styrelseuppdrag i dom olika styrelserna, resulterade i följande sammansättningar. Presidiet, Jan Larsson, Bill Sandberg, Charles Berg och K-G Andersson. Verkställande utskottet VU: Ordförande: Håkan Blom, Herrljunga Kassör: K-G Andersson, Tranås Sekreterare: Gert Svensson, Höör Ledamöter: Mikael Nersäter, Hörby Jan Larsson, Varberg Suppleanter: Thomas Kvarnström, Tranås Björn Olofsson, Herrljunga Revisorer: Christer Pettersson, Tranås Lennart Sjöberg, Varberg Revisorsuppleant: Eva Andersson, Falkenberg Kongressdeltagare. Verkställande utskott. Forts. på sid 32 Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 29

32 30

33 REXAM BEVERAGE CAN Rexam Beverage Can Europe/Asia tel

34 Forts. från sid 29 Kogressen 2010 Länkhemmets styrelse: Ordförande: Björn Olofsson, Herrljunga Kassör: Morgan Gustavsson, Partille Sekreterare: Alf Löf, Kungälv. Ledamöter: Solveig Timén, Uddevalla Mikael Wernersson, Växjö Suppleanter: Ebbe Ryberg, Uddevalla Tommy Persson, Vårgårda Förbundsstyrelsen. Länkhemmet Hvidehusstyrelsen. Länk Kamratens styrelse: Ordförande: Thomas Kvarnström, Tranås Kassör: Mauno Vuorela, Kalmar Sekreterare: Robert Felth, Östersund Ledamöter: Rose-Marie Hallgren, Halmstad Melvin Selander, Kalmar Suppleanter: Gert Svensson, Höör Mikael Wernersson, Växjö Tidningsstyrelsen, ej med på bild Rosmarie Hallgren och Melvin Selander. Kursgårdsvärdar: Pia Karlsson, Trollhättan Patrik Bäckström, Trollhättan Kongressen förlöpte i god anda och samförstånd och efter att alla punkter på dagordningen tagits upp och behandlats, var det dags för avslutning och vår nyvalde förbundsordförande Håkan Blom tackade alla Länkmedlemmar för deras medverkan och avslutade 2010 års Kongress. PR-gruppen: Håkan Blom, Herrljunga Robert Felth, Östersund Jan Larsson, Varberg PR-gruppen. Kongressen 2011 åtog sig KF Länken i Varberg att anordna. Thomas G Kvarnström Gynna annonsörerna de gynnar oss! Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 32

35 Påskfest i Landskrona Påsken kom till Landskrona i år också med påskliljor, pingstliljor varvat med vintergäck och krokusar i rabatterna runt om i vår vackra sommarstad och det blev ju inte sämre av att solen lös från en nästan klar himmel. Och vi blev (trots att två medlemmar hade tagit fel på dag) 20-talet medlemmar som slöt upp till vår traditionsbundna fest. Vi började som alltid, med Länksången som ackompanjerades av vår spelman Lasse Levin på dragspel och det sjöngs så att syret nästan tog slut i lokalen. Därefter dukades det fram ett sällan skådat buffébord där ingen av oss kunde hitta något som saknades, som tillhör påsken. Och detta tack vare våra duktiga medlemmar och stödmedlemmar som Lena Schneider Johansson, Ann-Marie Fellerstam, Henny Kristensen och Sonja Westin. Fr.v Ordförande Roger Blomberg. Spelman Lasse Levin. Och sångfågeln Sonja Westin. Efter all den goda maten så spelade vi bingo, som alltid på våra fester och nu med ett nytt datoriserat bingoprogram som är speciellt framtaget för Kamratföreningen Länken, vilket gjorde att vi kunde visa spelnumren på extern skärm så att alla kunde se. Vi hade också lotteri i pausen på bingon med ett väl tilltaget prisbord, vilket vi har att tacka Per Laurenius för som är ute på företag och förhör sig om dom kan tänka sig att skänka lite priser till våran förening. Vid tangentbordet: Swen Bergström KF Länken i Landskrona Våra eminenta kockar. Ann-Marie Fellerstam, Henny Kristensen, Lena Schneider Johansson och Sonja Westin med blomster utdelat av ordförande Roger Blomberg. Grattis Thomas Vid vårt VU-möte passade vår nya styrelsemedlem och tillika Länkkamratens redaktör på att fylla år. Jag visste men brydde mig inte om att ordna med tårta för jubilaren. Lyckligtvis var Eva från Falkenberg vaken och ordnade med inköp av tårtor för dom närvarande i cafeterian. Tack Eva K-G Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 33