KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs"

Transkript

1 Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt Påsk i Landskrona Partille Horisont KONGRESSEN I VÄXJÖ MOTTO: Sann livsglädje utan sprit. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Nr 3 Årgång

2 Stockholmshem stöder med denna annons. Länkarna i kampen mot alkoholmissbruket

3 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 3 Årgång Nationell plattform Den nuvarande nationella plattformen, för att förebygga missbruk av alkohol och andra droger, gäller året ut och det är dags att ta fram en ny för de kommande åren. Den 24 maj är vi inbjudna av ANDT-sekretariatet för att diskutera och lämna synpunkter på vad en sådan bör innehålla. Givetvis tycker vi det är ett bra initiativ! Att vi som verkar i verkligheten och ser missbrukets konsekvenser, får vara med och tycka till. procent som inte hade någon berusad gäst vid besöket. I kontrollkommunerna återfanns samma år, tydligt fler lugna restauranger än förväntat och färre stökiga, medan det i försökskommunerna var tvärt om. Som en utgångspunkt för detta arbete borde väl rimligen en utvärdering av nuvarande plattform ligga till grund. Har de metoder som använts varit effektiva och gett förväntat resultat? En sådan är också gjord av Statens Folkhälsoinstitut! Man säger bl:a att alkoholkonsumtionen minskat bland ungdomen och att allt fler ungdomar tar helt avstånd från alkohol. Men, vad man glömmer att säga är att de ungdomar som dricker alkohol, dricker mer än man gjorde tidigare. Det måste väl innebära att en större andel av de ungdomar som dricker alkohol kommer att få problem med missbruk och beroende i vuxen ålder? Alltså antalet vuxna med missbruksproblem/beroende kommer inte att monska trots de positiva siffror som Folkhälsoinstitutet vill visa fram. I en utvärdering av en satsning på sex försökskommuner, som fick statligt stöd för evidensbaserade förebyggande arbete, jämfördes dessa med likartade kommuner som inte fick detta stöd. Resultatet var ganska nedslående! Skillnaderna mellan försöks och kontrollkommunerna var små och ibland till och med till försökskommunernas nackdel! Det mest besvärande i det fallet var kanske den överserveringsstudie på restauranger som gjorts. Vid de flesta studierna på restauranger i försökskommunerna noterades berusade gäster. År 2007 var det endast 36 När det gäller alkoholkonsumtionen var utvecklingen likartad i båda kommungrupperna. Berusningsdrickandet var oförändrat medan riskdrickandet, ökade. En kraftig ökning av alkoholberoende, cirka 50 procent för kvinnor och 25 procent för män, konstaterades också. Det akuta alkoholrelaterade skadorna i form av misshandel, rattfylleri och Alkoholförgiftning ökade i både försöks och kontrollkommunerna. De kroniska skadorna var i stort sett oförändrade, utan någon skillnad mellan grupperna. För skolungdomar sågs en positiv utveckling med minskad konsumtion, men inte någon skillnad mellan försöks och kontrollkommunerna. Så blev det med dessa nya evidensbaserade metoder! Det bästa måste vara att vi återgår till det som vetenskapligt bevisat, har den bästa och långsiktiga effekten. Satsa på att minska tillgängligheten och använda prisinstrumentet! Verka för minskade införselkvoter och höjda minimiskatter inom EU samt låt priset på alkoholen i Sverige åtminstone följa den allmänna prisutvecklingen uppåt! Trots att man, från ansvarigt håll, vet vilka metoder som fungerar bäst, så väljer man att satsa på sådant som ger ringa eller tvivelaktiga effekter. Hur skall vi tolka detta? Förbundsordförande Håkan Blom Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 1

4 Jaha, så var då kongressen avklarad och man är tillbaka i vardagen. Kongressen avlöpte lugnt och sansat bortsett från valet av förbundsordförande, där det blev spännande. Det är i början av maj och visst känns det att sommaren är på väg, även om det just idag blåser riktiga höstvindar. Lördagen efter kongressen var det revisorsutbildning på Kursgården med ett femtontal deltagare. Kursledare var Christina Malm från Alingsås. Christina var mycket duktig och är givetvis välkommen tillbaka nästa år. Den 1 2 maj var Bågjägarförbundet på Kursgården och skall komma hit igen maj. Vid vårt VU-möte den 7 maj var Hasse Andersson Herrljunga med. Det var jätteroligt att se Hasse igen och att han fortfarande har glimten i ögat. Midsommar firar vi på Kursgården. Det finns fortfarande platser kvar. Glöm inte att anmäla er till våra sommarkurser i Föreningsteknik och Socialmedicinska veckan, samt Datakurs för nybörjare augusti. Adressen till Kursgården och Länkens Kamratförenings expedition: Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Telefon Fax Förbundsexpeditionen har jour varje fredag, jämna veckor kl Jourtelefon Länkkamraten, samma som Förbundet ovan. Nu ser vi fram emot Länkens Dag som skall vara i Tranås kommande helg (och har varit när ni läser detta). Vi ses på barrikaderna. Med Länkhälsningar från VU/ Gert Svensson MANUSSTOPP ÅR 2010 Se nedanstående datum! Nr 1 10 januari (utkommer i mitten av februari) Nr 2 10 mars (utkommer i mitten av april) Nr 3 5 maj (utkommer i mitten av juni) Nr 4 10 augusti (utkommer i mitten av september) Nr 5 15 september (utkommer i mitten av oktober) Nr 6 5 november (utkommer i mitten av december) Sänd Manuskript under adress: Tidningen c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn 2

5 Revisorskurs Lyssnande kursdeltagare på revisorskursen. Inbjudan till att lära sig revision för länkmedlemmar resulterade i att 16 medlemmar kände sig manade att förkovra sig i detta ämne. Lördagen den 24 april gick kursen av stapeln på Hvidehus Kursgård. Civilekonom Christina Molin undervisade kursdeltagarna i konsten att hantera ekonomin i sin hemförening. Kursen var en grundkurs beroende på att vissa medlemmar aldrig sysslat med revision förut. Civilekonom Christina Malm. Dom fick metodiskt och pedagogiskt lära sig grunderna i att granska räkenskaperna och förvaltningen, kostnader och intäkter och även en inblick i bokföring. Deltagarna var mycket nöjda med kursen och de fick ett ökat intresse i denna del av föreningsarbetet. Stärkta av läran vände de hemåt på lördagseftermiddagen, berikade med ytterligare kunskap. Thomas G Kvarnström Dela ut! TIDNINGEN Låt den ej ligga på Länklokalen! Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 3

6 Mot nya mål! Tack än en gång Växjö för ett av de bästa arrangemangen jag har upplevt under ett halvsekel av jubiléer och kongresser i Länkens tecken.hotellet var av högsta klass med trevlig personal, bra rum, lämpliga konferenslokaler, gratis eftermiddagsfika och en ovanligt generös frukost. Hade man inte varit rökare hade man inte behövt utsätta sej för frisk luft under hela helgen. Allt under samma tak är något att notera för kommande jubilarer. Festkvällen förlöpte i munter stämning och supén hade inslag av Michelin karaktär. Och då menar jag inte däcken. Se referat på annan plats i tidningen. Vi alkoholister är ju så mångfacetterade när det gäller bakgrund, kynne, status och karaktär, men det faktum att vi är Länkkamrater överbryggar alla olikheter. Vi är ju i grunden så lika. I Länken har vi ingen partipiska, utan alla får vara så särpräglade som man vill så länge som man inte bryter mot stadgarna. Till och med jag har mina egenheter även om ingen har lagt märke till det. Även jag har väl ibland åsikter om hur kamrater uttrycker sej eller agerar, men låter det aldrig påverka mitt omdöme, när det gäller sakfrågor. Det är viktigt att man aldrig sätter egna motiv främst utan alltid ser till vad som är bäst för Länken. Kongressen förlöpte i god demokratisk anda och visade att majoritet och gott omdöme kan ge ett gott resultat. Varje år brukar jag avlägga en artig- Tidningen Länkkamratens fana. Bärare: Robert Felth. hetsvisit hos min läkare men, då vi växelvis lyckades vara sjuka på var sitt håll, så har det blivit en lucka på 2 år. Genom att koncentrera olyckorna hade jag lyckats spara ihop till mitt livs första frikort som gick ut den 24 april, så han förhalade besöket till den 5 maj så att Landstinget kunde få sina 150 kronor. Vi skulle egentligen inte behöva träffas för han ser ju på datorn vad jag ställt till med sedan sist. Men han vill gärna få en mer målande beskrivning av händelseförloppet. Han är dansk, men har varit här så länge att han har blivit, om inte försvenskad, så i alla fall förvanskad. Själv kände jag mej som om jag behövde ett skrotningsintyg, men han sa att proverna var bra och licensen kunde som vanligt förlängas ett år till. Sedan ett par dagar har ett gäng flyttfåglar suttit på balkongen och slagit åkarbrasor, men idag tittade solen fram med några värmande strålar. Var det våren som kämpade sej fram, eller var det sommaren som passerade snabbare än vanligt? Snön förekommer bara i enstaka drivor och kommer inte att hämta sej. Det sköter renhållningen om. Vad skönt att få veckla ut Länkfanan istället för att vackla ut själv. Det här blev en invecklad utveckling. Väl mött på Länkens Dag i Tranås! Med Länkhälsning Bob Tack Trollhättan Vi var några från Hvidehus som besökte Kamraterna i Trollhättan vid deras Föreningsmöte, i deras fina lokal. Vi blev hjärtligt välkomnade av medlemmarna med ordförande Christer i spetsen, han visade dem som var där för första gången, runt i deras flotta villa. Det var fixat så att vi fick kaffe före mötet, samt kaffe och smörgås efter det samma. Blir man lika väl mottagen över hela Länk Sverige? Då kommer alla Föreningar att växa. Det var ett möte med livliga debatter och inlägg trots att vi satt med på mötet, vilket förtroende de visade oss. Vi önskar Kamraterna lycka till i framtiden. Vi 5 från Hvidehus. K-G Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 4

7 Göteborgs och Bohus läns Distrikts årsmöte 2010 Lördag mötte distriktets eminenta föreningar upp till Årsmöte i KF Länken Kungälvs lokal. Efter att dagordningen fastställts och en tyst minut, för att hedra våra under året avlidna Kamrater hållits, sjöngs våran vackra Länksång. Till att leda Årsmötet valdes Bill Sandberg med Alf Löf vid protokollet och undertecknad till att skriva en stänkare till våran eminenta tidning Länkkamraten Hasse Andersson hälsade på oss på Kursgården I samband med VU-mötet 7 maj kom det en sjuktaxi på besök och döm om vår förvåning, när vi såg att Hasse kom på besök. Piggare än sist vi besökte honom på Sahlgrenska, han deltog på vårt VUmöte och lyssnade och inflikade med kommentarer som han alltid varit känd för. Så fort han blivit starkare, så kommer han säkert på besök igen. Han är alltid välkommen till Hvidehus. Han hälsade till er alla Länkkamrater och önskade er en trevlig sommar. Thomas G Kvarnström Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkningarna samt revisionsberättelsen godkändes och styrelsens ledamöter beviljats ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Valen till de olika förtroendeuppdragen inom distriktet gick helt efter valberedningens förslag, vilket också visade att årets valberedning skött sig med bravur. Efter att Bill Sandberg tackat för förtroendet att leda årsmötet och överlämnat klubban till distriktets ordinarie ordförande Hasse Johansson som avslutade mötet, var det dags för maten som Kungälvs-Länkens eminenta festkommitté fixat. Efter en som vanligt mycket trevlig och lyckad tillställning inom Göteborg och Bohusläns Distrikt, åkte vi stärkta av både bra Länkanda och god mat, hemåt igen. Avslutningsvis ett stort tack till denna otroliga gemenskap som Länken är och har varit för många av oss Alkoholister, som genom Länkens hjälp fått ett helt nytt Liv. På uppdrag av Göteborg och Bohusläns Distrikt av Länkens Kamratförbund. Stefan Petersson Hasse Andersson Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 5

8 6

9 7

10 8

11 Grillparty på Kursgården I samband med revisorkursen på Hvidehus, lördagen efter Kongressen blev kursdeltagarna inbjudna på grillparty. Matglada gäster. Kursgårdvärdarna Pia Karlsson och Patrik Bäckström. Våra nya kursgårdsvärdar Pia Karlsson och Patrik Bäckström anordnade en trevlig trivsel för oss närvarande. Köttet var välsmakande och salladen gudomligt god. Det var en trevlig samvaro som så alltid upplevs i Länkkamraters sällskap. Vi önskar våra nya Kursgårdsvärdar Pia&Patrik all lycka, i sitt uppdrag att betjäna besökare på vår Kursgård. Thomas G Kvarnström Grillmästare Patrik Bäckström. Dela ut! TIDNINGEN Låt den ej ligga på Länklokalen! Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 9

12 David Hansens Bilservice i Partille KB Vagnmakargatan 8, Göteborg Tel

13 11

14 In Memoriam Förbundsordförande Rune Persson är död Det vilar sorg över Länkens Kamratförbund. Rune Persson blev 77 år gammal, han började sin bana i Länken i början av 60-talet, då han tillhörde Kamratföreningen på Sparrevägen i Halmstad. Rune valdes till Förbundsordförande år 1978, efter Gert Jätten Larsson, Halmstad. Han har således varit dess ordförande i hela 31 år. Rune tillhörde sin hemmaförening även i Kungsbacka i väldigt många år och var slutligen ordförande i KF Länken Hallands Distrikt, tills han avled den 1 november Rune var alltid den självskrivne märkesförrättaren på alla de hundratals jubiléer och tillställningar som Förbundet var inbjuden till. Även Förbundets kurser och konferenser höll Rune i på Kursgården på Hvidehus, där Förbundet också har sitt säte. Folke Ogenmyr KF Länken 67 Vi sörjer Dig alla! Vila i frid. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 12

15 Ytterligare minnen efter det strävsamma paret Rune och Inger Persson, då jag invaldes i KF Länken Hallands Distrikt år just Inger valdes som sekreterare och jag som pressombud. Inger och jag arbetade tillsammans i styrelsen i 22 år, och Rune som revisor i Distriktet också i många år. Därför känns det naturligt att ytterligare hedra minnet efter Rune, men även skänka en tanke till Inger, som nu lever alldeles ensam. Hon kanske kan skingra tankarna efter sin Rune, då hon strävar och till och med är ordförande i sin hemmaförening i Kungsbacka!!! Stor heder åt en sådan trotjänare inom KF Länken!!! Med vänliga hälsningar Din Länkkamrat Folke Ogenmyr KF Länken 67 PS. (Inger är dessutom sekreterare i KF Länken Hallands Distrikt. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 13

16 14

17 15

18 Påskfest på Varbergslänken På långfredagen var det öppet hus i Länkvillan på Hertig Eriks väg i Varberg. Med Yvonne i spetsen och med hjälp av Anita och Rune, dukades det fram den traditionella påskmaten, med efterföljande marängsviss med glass och kaffe, allt smakade utsökt. Tack vare Yvonne som hade lagt ner mycket förarbete inför festen, som blev uppskattad och det kom fler matgäster än vi hade räknat med. Festdeltagare. Slutligen ett Tack till alla som ställde upp och hjälpte till och till våra gäster som gjorde festen så lyckad. Vid pennan Jan Larsson Välsmakande en fröjd för gommen. Varbergslänken Efter medlemsmötet den 31/3 hade vår Ordförande Lennart Sjöberg återigen den stora äran att få överlämna en utmärkelse, denna gång till vår kamrat Anders Togander, som fick mottaga förbundets fina 1-års halssmycke. Anders är välförtjänt till denna utmärkelse, han har gått den långa vägen, från att förlorat både hus, hem och arbete och arbetat sig tillbaka och skaffat sig både ett nytt hem och arbete, mycket starkt jobbat Anders. Han fick även mottaga blommor och gratulationer från Kamraterna. Detta firades med kaffe och tårta. Vid pennan Jan Larsson Anders Togander med blommor och 1-årssmycke tillsammans Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 16

19 Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 17

20 18

21 19

22 Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 20

23 Hallands Distrikt Ordförande Inger Persson KF Länken i Kungsbacka, tillika sekreterare i Hallands Distrikt sedan 25 år tillbaka, firades på Påskafton i sin hemförening för 30 års nykterhet. Representanter från distriktet som var med och firade Inger, var Lennart Sjöberg och Jan Larsson från Varberg. Inger har verkligen varit en eldsjäl i Länken och är fortfarande. Vi gratulerade henne med en liten gåva och blommor och önskade henne lycka till i fortsättningen, samtidigt som vi alla hoppas att Inger hänger med i många år till, för en sådan kamrat som Inger behövs inom Länkrörelsen. För Hallands Distrikt Jan Larsson KF Länken i Varberg Fr v. Lennart Sjöberg Varberg, Lena (Ingers dotter), Inger Persson Kungsbacka och Jan Larsson Varberg. Långfredagsbingo Det är numera en uppskattad tradition att Kamratföreningen Länken i Trollhättan bjuder in andra Länkföreningar till Påskfest på Långfredagen. En trogen skara med både barn och vuxna mötte upp. Gästerna kom från olika Länkföreningar i Västra Götaland, Trollhättan, Uddevalla, Kungälv, Herrljunga, och även patienter och personal från Hvidehus behandlingshem deltog. Påskmaten hade vi delvis fått till skänks av olika mataffärer i stan, och gjordes med gemensamma krafter och ett glatt humör i ordning av medlemmarna i föreningen. Efter att vår ordförande Christer hälsat gästerna välkomna var det dags för gästerna att hugga in på det framdukade buffébordet. Efter att påskbuffén avnjutits tog bingospelen vid. Innan bingospelet Smarrigt värre. började förrättades dragningarna på lotterierna. Många blev nöjda vinnare till påskägg, påskgodis, äggkorgar samt lite andra vinster. Efter några bingospel var det dags för kaffe och Pias hemmagjorda påsktårtor innan det var dags att spela sista rövarna före hemfärden. Vi kan sammanfattningsvis säga att alla, både gäster och arrangörer var mycket nöjda med den här dagen. God mat, trevlig samvaro och många glada skratt och skämt blev det under dagen. Marianne Andersson Hjortmossegatan Trollhättan Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 21

24 22

25 23

26 På västfronten mycket nytt Ni undrar nu säkert vad som kan menas med detta uttryck? Detta är ju en skildring från kriget där det då hette på västfronten intet nytt, och jag fick bara hastigt för mig att det är nog inte fel att använda detta uttryck. För visst är det idag ett krig vi för mot den listigaste fiende som tänkas kan, som smyger sig på oss och försöker att med alla medel försköna bilden av alkohol. Satt och tittade på TV och i reklamen görs det då reklam för lättölen precis som om att ingen kan klara en fest utan denna ingrediens. Vem f-n utav oss var intresserad av lättöl innan vi kom till större insikt, om detta bedrägeri? På Kungsbackalänken hade vi bestämt oss för att duka upp till påsklunch och vi förstod att det skulle komma en del personer men ingen och i alla fall inte jag som skulle fixa maten hade i den vildaste fantasin kunnat ana att så många skulle komma. Vi var 42 stycken som åt gott och njöt av samvaro och kamratskap, så där fick allt den där Kung Alkohol en riktig käftsmäll för att nu använda lite krigiska termer. Jag tror för min egen del och jag tror att jag får medhåll av de flesta, att det är nog så vi måste kämpa mot denna fiende som vi har gemensamt.kanske är det förresten inte bara vi, utan hela vårt samhälle som måste ändra sin inställning, om vi inte skall få ett resultat som liknar Stockholm på 1700-talet, där i princip hela Stockholm var alkoholiserat och det ansågs att alkohol var en mirakelmedicin som ingen kunde vara utan. Inte ens små barn, för även där tyckte man att det var helt otroligt användbart. Om ungarna var oroliga så gav man dem en sudd med brännvin och så blev det lugnt. Tror f-n det dom blev ju fulla och somnade. Nu verkar det som om jag är upprörd och förbannad, men det är faktiskt tvärtom. Jag är jätteglad, för jag vet att tillsammans så kan vi göra små underverk, men då gäller det att inte bara sitta still och konstatera att det sups för mycket. Vi måste ut och kämpa lite mer på fältet och visa att visst går det att komma till insikt och få dessa människor att få möjligheten att få känna äkta kamratskap. Denna äkta kamratskap vet vi ju är möjlig om vi bara kommer till den insikten att den enda sanna glädjen får vi med det gamla välkända mottot sann livsglädje utan sprit. Låt oss nu ta krafttag tillsammans och våga överskrida lite gränser och inte bara sitta själva i våra enskilda länkföreningar och konstatera när vi genom massmedia i alla former ser och hör att vårt samhälle inte ser ut som vi skulle vilja.vi vinner inte den kampen i våra stugor, utan vi måste kämpa tillsammans så kanske vår vision så småningom kan slå in. Jag inledde ju med lite kryptiska ord, som just är en skildring av att det inte hördes något från fronten och därför kan vi kanske nu ändra på detta, genom att höras och synas lite mer så ökar vi chanserna väsentligt för alla människor som finns därute och som behöver vårt stöd och vår hjälp. Vår ordförande Inger Persson blev också uppvaktad då hon lyckades ta sig ur bojorna från alkoholen för 30 år sedan och med kamraters hjälp stått emot frestelserna (ett riktigt stort grattis) från oss alla kamrater här på länken i Kungsbacka. Avslutar med en dikt där jag inte vet ursprung eller upphovsman, men som skildrar ganska väl hur det kan vara. Jag var full igår lekfull och yster, idag är jag sorgsen skamsen och dyster. Igår höll jag tal om sanning och rätt, idag vill jag spy i en vattenklosett. Igår var jag Kung, idag är jag slaven med bävan i själen, jag väntar på graven. Med de varmaste länkhälsningar Kjell Anehall KF Länken i Kungsbacka Dela ut! TIDNINGEN Låt den ej ligga på Länklokalen! Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 24

27 Kongressen 2010 i Växjö KF Länken i Växjö stod som värd, för årets Kongress. Lördagen 17 april så vallfärda länkmedlemmar från norr till söder i vårt avlånga land till Växjö och Quality Hotell. Receptionisten Sara Landqvist hälsade oss välkomna till detta magnifika hotell och delade ut nycklar på löpande band. Rummen var av yppersta klass så trivseln infann sig direkt. Växjölänkens ordförande Mikael Wernersson hälsade alla hjärtligt välkomna. Efter hälsningsanförande tackade Håkan Blom å alla föreningars vägnar Växjölänken för deras fina arrangemang. Hotellets receptionist Sara Landqvist. På lördagskvällen var det supé och dans. Växjö Länkens ordförande Mikael Wernersson hälsade oss alla hjärtinnerligt välkomna till denna högtidsstund som Kongressen alltid är. Växjö Kommuns representant Irene Blad som är ordförande för individutskottet i nämnden för arbete och välfärd tackade för inbjudan och talade varmt om KF Länken i Växjö och deras betydelsefulla arbete med missbruk. Därefter hälsade Håkan Blom alla närvarande välkomna till Kongressen. Bill Sandberg höll i taktpinnen, när Länksången sjöngs unisont. Därefter intogs maten som bestod av en förrätt av gravad laxtoust och huvudrätten av kycklingbröst med riven potatis och grönsaks gratäng. Mycket välsmakande åtföljt av kaffe och tårta, en tårta som dagen till ära Ordförande för individutskottet i nämnden för arbete och välfärd, Irene Blad. Tårtan till kaffet var dekorerad med länkar av grädde. dekorerats med länkar av grädde vilket uppskattades av gästerna. Efter denna kulinariska upplevelse var det dags för en annan höjdpunkt, nämligen Märkesutdelning där medlemmar för nykterhet och flit, blev premierade. Håkan Blom skötte Forts. på sid 28 Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 25

28 En trevlig sommar! Rantens hotell Järnvägsgatan 3, FALKÖPING Tel , Fax

29 LUNDGRENS EL SVENLJUNGA Tel. kontor Kraft- och belysningsinstallationer, samt svagströmsanläggningar Specialitet: ELINSTALLATIONER AV ALLA SLAG 27

30 Forts. från sid 25 Kogressen 2010 ceremonin och delade ut hedersbetygelser till Växjö-Länkens Jan Erlandsson som utsågs till hedersmedlem. Dennis Selén och Mikael Wernersson tilldelades arbetsstandar. Dick Samuelsson fick 6-månaders tallrik. Hörbylänkens Jens Jörgensen 3-månaders tallrik och Arne Andersson 6-månaders tallrik. Slutligen så fick Bengt Mårtensson från Länken i Höör mottaga 1års märket från Håkan Blom. Stort grattis till alla, bra kämpat! Nästa begivenhet var Gästerna har ordet. Växjö-Länken som firade 53års jubileum blev uppvaktade av många föreningar, distrikt och styrelser med en gåva. Den som utmärkte sig lite extra i sitt tal, var Robert Felth från KF Länken i Östersund. Med sin adekvata relevanta vokabulär Stolta medlemmar från Växjö,Hörby och Höör blev premierade. frambringa han hos mången av oss åhörare, hjärtliga gapskratt. Denna ordvirtuos blev glädjande även omvald till sekreterare ytterligare två år i Tidningsstyrelsen. Lotteriförsäljningen som pågått hela eftermiddagen skapade stundtals trängsel vid tombolan, lotterna gick åt som smör i solsken och många vann fina vinster. Monica Wernersson, Inger Erlandsson och Monica Magnusson hade fullt upp. Sedan förlöpte lördagskvällen i dansens tecken, det dansades flitigt och Lotteriets trevliga damer, närmast Monica Wernersson, Inger Erlandsson och Monica Magnusson. Stundtals blev det trångt på dansgolvet. stundtals blev det trångt på dansgolvet till toner av Tuboys Orkester. Men som det brukar sägas Närhet ger kärlek så alla såg ut att trivas i högönsklig välmåga. Kvällen led mot sena timmen och det blev dags för sömn, inför kommande Kongress dagen därpå. Föreningarna röstar fram vår nye förbundsordförande Efter en god sömn var det dags för frukost, en frukost där inget saknades. Klockan var det så dags för samling i stora Kongressalen. Mötet följde dagordningen som blev Forts. på nästa sida Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 28

31 Forts. från föreg. sida Kogressen 2010 Vår nyvalde förbundsordförande Håkan Blom tackade för förtroendet och hoppades på ett gott samarbete. Två av Växjölänkens starka män. Knut Dahlgren och Mikael Wernersson. uppläst och godkänd. Presidiet bestod av två ordförande Bill Sandberg och Charles Berg, sekreterare K-G Andersson och bisittare Jan Larsson. Till valet som förbundsordförande kom två namnförslag upp. Håkan Blom och Bill Sandberg, efter att föreningarna röstat och röstsedlarna räknats stod det klart att Håkan Blom från KF Länken i Herrljunga blev vald till förbundsordförande. Han tackade för visat förtroende och lovade att sköta sitt förtroendeuppdrag på bästa möjliga sätt. Valet till övriga styrelseuppdrag i dom olika styrelserna, resulterade i följande sammansättningar. Presidiet, Jan Larsson, Bill Sandberg, Charles Berg och K-G Andersson. Verkställande utskottet VU: Ordförande: Håkan Blom, Herrljunga Kassör: K-G Andersson, Tranås Sekreterare: Gert Svensson, Höör Ledamöter: Mikael Nersäter, Hörby Jan Larsson, Varberg Suppleanter: Thomas Kvarnström, Tranås Björn Olofsson, Herrljunga Revisorer: Christer Pettersson, Tranås Lennart Sjöberg, Varberg Revisorsuppleant: Eva Andersson, Falkenberg Kongressdeltagare. Verkställande utskott. Forts. på sid 32 Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 29

32 30

33 REXAM BEVERAGE CAN Rexam Beverage Can Europe/Asia tel

34 Forts. från sid 29 Kogressen 2010 Länkhemmets styrelse: Ordförande: Björn Olofsson, Herrljunga Kassör: Morgan Gustavsson, Partille Sekreterare: Alf Löf, Kungälv. Ledamöter: Solveig Timén, Uddevalla Mikael Wernersson, Växjö Suppleanter: Ebbe Ryberg, Uddevalla Tommy Persson, Vårgårda Förbundsstyrelsen. Länkhemmet Hvidehusstyrelsen. Länk Kamratens styrelse: Ordförande: Thomas Kvarnström, Tranås Kassör: Mauno Vuorela, Kalmar Sekreterare: Robert Felth, Östersund Ledamöter: Rose-Marie Hallgren, Halmstad Melvin Selander, Kalmar Suppleanter: Gert Svensson, Höör Mikael Wernersson, Växjö Tidningsstyrelsen, ej med på bild Rosmarie Hallgren och Melvin Selander. Kursgårdsvärdar: Pia Karlsson, Trollhättan Patrik Bäckström, Trollhättan Kongressen förlöpte i god anda och samförstånd och efter att alla punkter på dagordningen tagits upp och behandlats, var det dags för avslutning och vår nyvalde förbundsordförande Håkan Blom tackade alla Länkmedlemmar för deras medverkan och avslutade 2010 års Kongress. PR-gruppen: Håkan Blom, Herrljunga Robert Felth, Östersund Jan Larsson, Varberg PR-gruppen. Kongressen 2011 åtog sig KF Länken i Varberg att anordna. Thomas G Kvarnström Gynna annonsörerna de gynnar oss! Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 32

35 Påskfest i Landskrona Påsken kom till Landskrona i år också med påskliljor, pingstliljor varvat med vintergäck och krokusar i rabatterna runt om i vår vackra sommarstad och det blev ju inte sämre av att solen lös från en nästan klar himmel. Och vi blev (trots att två medlemmar hade tagit fel på dag) 20-talet medlemmar som slöt upp till vår traditionsbundna fest. Vi började som alltid, med Länksången som ackompanjerades av vår spelman Lasse Levin på dragspel och det sjöngs så att syret nästan tog slut i lokalen. Därefter dukades det fram ett sällan skådat buffébord där ingen av oss kunde hitta något som saknades, som tillhör påsken. Och detta tack vare våra duktiga medlemmar och stödmedlemmar som Lena Schneider Johansson, Ann-Marie Fellerstam, Henny Kristensen och Sonja Westin. Fr.v Ordförande Roger Blomberg. Spelman Lasse Levin. Och sångfågeln Sonja Westin. Efter all den goda maten så spelade vi bingo, som alltid på våra fester och nu med ett nytt datoriserat bingoprogram som är speciellt framtaget för Kamratföreningen Länken, vilket gjorde att vi kunde visa spelnumren på extern skärm så att alla kunde se. Vi hade också lotteri i pausen på bingon med ett väl tilltaget prisbord, vilket vi har att tacka Per Laurenius för som är ute på företag och förhör sig om dom kan tänka sig att skänka lite priser till våran förening. Vid tangentbordet: Swen Bergström KF Länken i Landskrona Våra eminenta kockar. Ann-Marie Fellerstam, Henny Kristensen, Lena Schneider Johansson och Sonja Westin med blomster utdelat av ordförande Roger Blomberg. Grattis Thomas Vid vårt VU-möte passade vår nya styrelsemedlem och tillika Länkkamratens redaktör på att fylla år. Jag visste men brydde mig inte om att ordna med tårta för jubilaren. Lyckligtvis var Eva från Falkenberg vaken och ordnade med inköp av tårtor för dom närvarande i cafeterian. Tack Eva K-G Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 33

KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR

KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR Ur innehållet: Systembolagets monopol i fara? Ledare Kursgårdens 20-årsjubileum Halvårsmöte i Hallands Distrikt Knäppgökar! Veckoslutsträff för Södra och Norra Smålands Distrikt Varbergs Horisont När kräfterna

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09 2015 års Tattoo. Ja nästa år är det dags igen och förberedelserna är i full gång. En av de viktigaste sektionerna är Musik och Program som redan är igång. Deras arbete är att skapa ett vidgat program som

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Julnummer. Ur innehållet: Anonymitet Ledare. En eldsjäl har för alltid lämnat oss. Distriktsstyrelsekonferens. Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona

Julnummer. Ur innehållet: Anonymitet Ledare. En eldsjäl har för alltid lämnat oss. Distriktsstyrelsekonferens. Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona Julnummer Ur innehållet: Anonymitet Ledare En eldsjäl har för alltid lämnat oss Distriktsstyrelsekonferens Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona Delad glädje Fest på KF Länken i Varberg Bloms kommentarer

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09

Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 2 Årgång 57 2010 Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09 Det var med stor glädje och förväntan

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Sekreterarutbildning på Hvidehus

Sekreterarutbildning på Hvidehus Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011

Verksamhetsberättelse. Västra Regionen 2011 Verksamhetsberättelse Västra Regionen 2011 Västra Regionen omfattar Hallands län, Jönköpings kommun samt hela Västra Götaland utom Göteborg och Mölndal Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Västra

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Erling Johansson hälsade

Läs mer

Jägareförbundet Halland

Jägareförbundet Halland Jägareförbundet Halland Sida l av 5 Protokoll för 2012 års ordinarie länsföreningsstämman Tid: Plats: Närvarande: Torsdagen den 22 mars Medborgarhuset i Tvååker ca. 140 ombud, medlemmar, styrelseledamöter

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Medlemsblad höst/vinter 2011

Medlemsblad höst/vinter 2011 Medlemsblad höst/vinter 2011 Välkommen till en höst och vinter med spännande aktiviteter och tävlingar! Ordföranden har ordet Hej! Jag heter Katharina Dahl och är ordförande i Gota Western Riders sedan

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Ur innehållet: Ta vara på ditt liv! Ledare. Veteranträff på Hvidehus. Länkens Kamratförbunds Kongress i Herrljunga. Herrljunga Länken 25 år

Ur innehållet: Ta vara på ditt liv! Ledare. Veteranträff på Hvidehus. Länkens Kamratförbunds Kongress i Herrljunga. Herrljunga Länken 25 år Ur innehållet: Ta vara på ditt liv! Ledare Veteranträff på Hvidehus Länkens Kamratförbunds Kongress i Herrljunga Herrljunga Länken 25 år Falkenbergs Länken 55 år Bloms kommentarer Vår i Skånedistriktet

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Medlemsblad. Sommarens aktiviteter

Medlemsblad. Sommarens aktiviteter NHR Motala Vadstena Nr. 2 2011 Medlemsblad Sommarens aktiviteter NHR Motala/Vadstena har under sommaren bjudit in till flera olika aktiviteter. Det blev som vi alla önskade en härlig och skön sommar med

Läs mer

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008

Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 2008-11-12 Dnr Protokoll från KommITS Riksmöte 2008 Datum: 2008-11-12 Närvarande: Se bilaga 1 1 Årsmötet förklarades öppnat av Thorbjörn Larsson 2 Val av ordförande och sekreterare Till ordförande för

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26

HL-bladet. Vi tar vid där sjukvården slutar! Januari 2014. Medlemsblad nr 26 HL-bladet Medlemsblad nr 26 Januari 2014 Vinterbild från Nären Foto: Thore Lundqvist Vi tar vid där sjukvården slutar! Ordförande har ordet! Vad tiden går fort, nu är det redan 2014 och jag har varit ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 5, december 2012 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 5, december 2012 Vi startar terminen med att tillsammans ta farväl av julen eftersom vi aldrig kunde hälsa den välkommen! Alla våra dansare, medlemmar såväl som

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 84:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2010. Styrelsen

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR GINSTBLaDET Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR SOMMAR VINTER VÅR HÖST MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan 65-432 30

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer