Sekreterarutbildning på Hvidehus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterarutbildning på Hvidehus"

Transkript

1 Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen Uppsalalänkens årsmöte Sekreterarutbildning på Hvidehus MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Nr 2 Årgång

2 Stockholmshem stöder med denna annons. Länkarna i kampen mot alkoholmissbruket

3 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 2 Årgång Man trodde kanske att även den mest inbitne förespråkaren för gårdsförsäljning skulle dra öronen åt sig efter att ha läst det senaste utredningsförslaget som lagts på regeringens bord av utredaren Lotty Nordling. Ett utredningsförslag som på så gott som alla punkter går tvärt emot regeringens direktiv. Ett förslag som borde förpassas till stora arkivet utan åtgärd och glömmas bort så fort som möjligt. Att regeringen över huvud taget tog emot utredningen är något förvånande! Gårdsförsäljning! Men ack vad man bedrog sig! Tvärt om tycks ansträngningarna att ro frågan i hamn ha trappats upp. Det är dags för ett gränsöverskridande samarbete. Jordbruksminister Eskil Erlandsson tar nu hjälp av sin ministerkollega i Norge. Är det månne en ny union på gång? Men, det som oroar en mest är att Erlandsson inte tycks ha läst ovan nämnda utredningsförslag. I en artikel i norska Aftenposten poserar Erlandsson glatt med sin kollega i Norge och pratar om hur värdefullt det är för den lilla företagaren på landsbygden att kunna saluföra sina egna produkter. Vet inte Erlandsson att det förslag som föreligger innebär att vem som helst kan öppna en alkoholbutik var som helst, utan koppling till vare sig gård, egentillverkning eller begränsning till enbart svensktillverkade produkter. Med andra ord kommer detta att bli privata alkoholbutiker som kan etablera sig var som helst och sälja vilka alkoholprodukter som helst! Inte ens Eskil Erlandsson kan vara så naiv att han tror att EU kommer att tillåta detta samtidigt som vi får behålla systemets försäljningsmonopol. Nej Eskil Erlandsson, det är dags att ta bladet från mun! Vad vill du egentligen med den svenska alkoholpolitiken? Anser du folkhälsan vara underordnad den fria företagsamheten? Ordförande Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 1

4 VU befinner sig i en liten chock. Vi erkänner att i alla fall delar av oss var lite skeptiska till något större gensvar på vår nya sekreterareutbildning. Vi hade fel och det är vi jätteglada för. Det anmäldes 29 st och alla kom! Alla våra rum gick åt och lektionssalen var fylld till sista plats. Tänk om det kunde vara så på alla våra kurser och konferenser. För mig var det många nya ansikten och det är jättekul att se och höra att det finns flera än de gamla vanliga som är aktiva i våra föreningar. Utbildningen leddes av Jan Gunnarsson och Linnéa Ellström. De gjorde det på ett mycket bra sätt och alla jag pratat med var nöjda. De är välkomna åter. Nu stundar vår kongress i Varberg och vi hoppas att alla föreningar, distrikt och styrelser representerar. Givetvis hoppas vi också att det blir många på Varbergs jubileumsfest. Samtidigt vill vi uppmana alla att ställa upp på vår manifestation Länkens Dag i Landskrona. Adressen till Kursgården och Länkens Kamratförenings expedition: Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Telefon Fax Förbundsexpeditionen har jour varje fredag, jämna veckor kl Jourtelefon Länkkamraten, samma som Förbundet ovan. VU/Gert Svensson sekreterare MANUSSTOPP ÅR 2011 Se nedanstående datum! Nr 1 10 januari (utkommer i mitten av februari) Nr 2 10 mars (utkommer i mitten av april) Nr 3 5 maj (utkommer i mitten av juni) Nr 4 10 augusti (utkommer i mitten av september) Nr 5 15 september (utkommer i mitten av oktober) Nr 6 5 november (utkommer i mitten av december) Sänd Manuskript under adress: Tidningen c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn 2

5 Striden om alkoholskatten! Före valet gick både Alliansen och oppositionspartierna ut och lovade höjning av alkoholskatten under innevarande mandatperiod. Givetvis förutsätter vi att man då inte menade att skattehöjningen kommer i augusti 2014, alltså i sista minuten innan mandatperiodens utgång. Än har vi inte sett något initiativ från den borgerliga regeringen och vi vet att det varit uttalanden i stil med att det var ett ogenomtänkt löfte som borde omprövas. Vi kommer självklart att följa utvecklingen och påminna regeringen om löftet! Några som tydligen blivit skärrade och går till motattack är alkoholindustrin! Dom vill naturligtvis inte ha någon skattehöjning på alkohol utan lobbar i stället för en skattesänkning. I debatten går man nu ut och ifrågasätter SORAD:s siffror över alkoholkonsumtionen i landet. Man hävdar att konsumtionen är betydligt högre än vad SORAD säger. Den kanske är högre, men om de siffror som alkoholindustrin presenterar skulle vara riktiga så skulle vår konsumtion vara en av de högsta i Europa. Är det någon som tror det och borde inte det, i så fall, synas i den alkoholrelaterade dödligheten, skador och annat elände? Argumentationen bygger man på statistik som visar hur mycket som exporteras från svenska bryggerier direkt till försäljare som säljer i gränshandelsbutiker i Tyskland. Men, hur kan man veta att det är svenskar som handlar denna alkohol och för den tillbaka till Sverige som man hävdar? Kan det inte vara så att svenska produkter fått en större marknadsandel och det är t.ex. Tyskar och Danskar som handlar svensk öl? Orsaken till detta utspel kan inte vara annat än rädslan för en skattehöjning. Alkoholindustrin har, med en dåres envishet, hävdat att en sänkning av alkoholskatten i Sverige skulle minska konsumtionen. Hur naiv och enfaldig får man vara? Nej, det enda vettiga för att komma tillrätta med problemen är att ge tull och polis bättre resurser för att jaga dessa skrupelfria langare. För dessa vore det väl enbart positivt om alkoholskatten sänktes i Sverige. Då behöver dom inte åka ända till Tyskland för att inhandla sin langarsprit. Samtidigt måste också ett intensivt arbete till för att förändra införselkvoterna och inför minimiskatt på alkohol inom EU. Alla vet att Sverige blev blåst i alkoholfrågan när förhandlingarna om EU-medlemskapet genomfördes. Hur länge ska vi dansa efter EU:s pipa när det gäller så livsavgörande frågor som folkhälsan? Håkan Alkoholen fortsätter att döda! Alkoholen dödar årligen cirka 2,5 miljoner människor världen över, vilket är mer än aids, tuberkulos och våld tillsammans. Förra året antog Världshälsoförsamlingen (WHA), för första gången, en global alkoholstrategi. I denna rekommenderade man medlemsländerna att ta fram en policy för att begränsa tillgången, höja priserna, införa skatter och att särskilt skydda unga mot alkohol. En ny rapport, framtagen av WHO, visar att mycket återstår att göra och man uppmanar nu fler länder att ta fram handlingsplaner och åtgärder för att förebygga alkoholskador. Alkoholen är den tredje vanligaste orsaken till för tidig död. Nära fyra procent av alla dödsfall i världen 2005 kunde knytas till alkoholen. I åldersgruppen år ser det ännu värre ut! unga dör årligen i alkohol-relaterade skador, vilket är hela nio procent. I Ryssland och tidigare sovjetrepubliker kan vart femte dödsfall kopplas till alkoholen. Europas alkoholkonsumtion har legat ganska konstant medan man däremot kan se en oroande ökning i Sydostasien och Afrika. Kanske inte så förvånande eftersom vi vet att alkoholindustrin har gjort stora satsningar där. En svag alkoholreglering och mindre tillgänglig hälsoservice gör givetvis dessa områden till lätta byten för alkoholindustrin. Även om många länder fortfarande har bristfälliga alkoholpolicys och preventions-program så har inte problemet gått helt obemärkt förbi. Flera länder har insett de allvarliga folkhälsoproblem som alkoholen kan ställa till med. På många håll har man inlett ett arbete för att förebygga hälso- och sociala problem och hjälpa de som är i behov av vård. Vi vet också att åldersgränser, alkoholskatter och alkoholreklam är heta potatisar i många länder. Så, än finns det hopp. Vi ger inte upp kampen för ett humanare samhälle där alkohol eller andra droger inte efterfrågas för att klara vardagen. Håkan B. 3

6 Förbundsstyrelsemötet Den februari hölls åter ett förbundsstyrelsemöte på Hvidehus Kursgård. Ledamöter från samtliga distrikt deltog och det var en givande helg i sann Länkanda. Rapporter. K-G Andersson rapporterade från Verkställande utskottet. Morgan Gustavsson från Länkhemmet. Thomas Kvarnström från Tidningen Länkkamraten. Många positiva rapporter redogjordes från distriktens arbete. Rapporter från distrikten. Skåne Bo Malmberg. Landskrona Swen Bergström. Södra Småland Mikael Wernersson. Halland Inger Persson. Norra Småland Olavi Laaksonen. Göteborg Bohus Douglas Häller. Elfsborgs Distrikt Carina Blom. Norrland Robert Felth. Uppsala som var inbjudna rapporterade Karin Eriksson för. Förbundsledamöter. Hallands Distrikt har valt ny sekreterare vid namn Torbjörn Karlsson. Förbundsordförande Håkan Blom rapporterade från Gerhard Larssons missbruksutredning, som han fått i uppdrag av regeringen att göra. Forts. på nästa sida Presidiet. Stödet för vin i butikerna minskar! Trots att flera enkäter visar att stödet för systembolagets försäljningsmonopol är starkt och ökar bland allmänheten har nog inte dagligvaruhandeln gett upp kampen för att få saluföra alkoholhaltiga drycker av starkare dignitet än folköl. Den senaste i raden av undersökningar, gjord av Centrum för socialvetenskaplig- och drogforskning vid Stockholms universitet, visar att endast 31 % av kvinnorna och 42 % av männen är positiva till att butikerna ska få sälja vin. Vid motsvarande undersökning 2002 var siffran 56 % för kvinnor och 69 % för män. Glädjande att en majoritet av svenska folket har insett att systembolagets försäljningsmonopol är en hörnsten i den svenska alkoholpolitiken. Det är bara hoppas att en minst lika stor majoritet inser det förödande med att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Det, om något, skulle vara dödsstöten för ovan nämnda monopol! Håkan Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 4

7 Bo Malmberg gav rapport från Skånedistriktet. Torbjörn Karlsson ny sekreterare i Hallands Distrikt. Håkan berättade om slutrapporten och slutbetänkande och om den lägesbild från Gerhard Larssons pågående utredning. Översyn av den svenska missbruks och beroendevården. Detta förslag skall lämnas till regeringen och förhoppningsvis träda i kraft 1 juli Denna rapport uppskattades av deltagarna som Håkan Blom på ett belysande sätt framförde. På många av dessa seminarier och konferenser i Stockholm som denna utredning handlat om, har Länkens Kamratförbund deltagit i och påverkat denna i positiv riktning. Håkan Blom och Gert Svensson har vid ett flertal tillfällen deltagit vid dessa möten. Avslutningsvis tackade Håkan Blom alla deltagare och avslutade förbundsstyrelsemötet. Thomas G Kvarnström K-G Andersson rapporterade från VU. Mikael Wernersson rapporterade från Södra Småland. Förbundsordförande Håkan Blom rapporterade från Gerhard Larssons utredning. Morgan Gustavsson länkensstyrelsens kassör, rapporterade från Länkhemmet. Inger Persson rapporterade från Hallands Distrikt. Fikapaus. 5

8 6

9 Murveln Krogen i Nordstan Dagens rätt alltid en läcker köttbit måltidsdryck, smör, bröd och sallad Öppet alla dagar till :- 7

10 David Hansens Bilservice i Partille KB Lilla Tulteredsvägen 24, Partille Tel

11 Eslöv under uppstart! Det är andra gången som jag får glädjen att vara med i arbetet att starta upp en förening. Jag har samma uppdrag denna gång, där råder ingen skillnad (revisor). Förra gången var det lättare på något sätt (Höör). Då var vi mannade på ett annat sätt och var på jungfrulig mark så att säga. Saneringsarbetet är i skrivande stund nästan klart. Första rummet ser redan trevligt ut. Nymålat och fräscha möbler gjorde visst underverk, fast det kunde man knappt ana tidigare. Tyvärr har jag inget foto att visa upp utan ni läsare får tro mig på miraklet. Jag vill verkligen lovorda Distriktets interimsstyrelse som har på kort tid åstadkommit något enastående. Nu börjar det riktiga arbetet: nämligen att tvätta bort det dåliga rykte som tidigare fanns och visa alla i Eslöv att den ÄKTA Länkandan har återvänt till Eslöv. På måndagskvällen 7/3 hade vi åter ett möte, fast nu var det inte bara är- rade kämpar närvarande utan redan har det kommit några nya som kanske kan läras upp i hur en förening skall fungera. Vi från styrelsen kommer att agera väldigt försiktigt nu i början och det har sociala i kommunen blivit underrättade om. Här råder enighet, kommunen önskar att ha sin Länkförening kvar och är att räkna som en samarbetspartner. När detta läses har vi haft vårt Första Öppna Hus, lördagen 12/3 kl Det kommer att utvisa hur föreningen skall arbeta i fortsättningen. Det känns redan mycket positivt och vi tror på en framgång även här i Eslöv. Distriktets maratonbiljard behöver nytt blod och vi ser fram emot när även Eslöv kan deltaga i de olika sammankomster som Distriktet anordnar. På ett sätt känns det märkligt att jag som Hörbymedlem representerar Eslöv, men så fungerar interimsstyrelsearbetet. Man tar ett uppdrag och då skall man bortse från annat. Vid möteskvällen bestämdes också att föreningen skall närvara på de sammankomster som den blir inbjuden till. Här får man kanske lite bry, men det löser sig säkert. Jag slutar för denna gång med orden: Kung Alkohol besegrade vi och nu skall vi bara lägga Eslövsborna för våra fötter. Bosse Malmberg, numera även skrivansvarig i KF Länken Eslöv Uppmaning! Vill härmed uppmana alla Länkkamrater att ställa upp på LÄNKENS DAG 28 maj i Landskrona! Denna vår största manifestation, är för oss ett ypperligt tillfälle att bli sedda och hörda. Möt upp KAMRATER mangrant! Thomas G Kvarnström Som Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra 9

12 Viktor Almén Shipping AB Stargatan 8, Strömstad

13 Telefon

14 Pizzaparty I samband med att undertecknad och K-G hade jour på kansliet, för att sköta administrativa sysslor för VU 26/2, blev vi nerbjudna till Bahia på pizza. Tommy Lundh från Limmared som var på besök, brassa pizza i köket på Kursgården assisterad av Roland Östman bördig från Göteborg. När serveringsvagnen var fullastad fick Göran "Hampe" Karlsson det ansvarsfyllda uppdraget, att kära ner läckerheterna till dom väntande Mmm doftar underbart! Tommy Lundh vid pizzaplåten under överinseende av Roland Östman. I aulan på Bahia, där dom samlats för att följa travet som dom spelat ihop på. Pizzan smakade alldeles utmärkt och alla blev mätta och nöjda. Även travet var till belåtenhet eftersom tipsexperten Micko en i västsvergie mycket känd travexpert, endast missade i ett lopp vilket gav 4 sexor och 15 femmor + att han satte dubbeln likaså. Med en känsla av nyrika gick var och en till sitt och kvällen led mot sitt slut. Undertecknad och K-G vill tacka för denna trevliga samvaro som vi blev inbjudna till. Roland Östman skär upp pizzabitarna. Försiktigt så man inte bränner fingrarna! Thomas G Kvarnström Nybakad pizza. Alla blev mätta och nöjda. Hampe lite spänd inför detta ansvarsfyllda uppdrag. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 12

15 Bosse tycker och tänker Jag läste i Metron häromdagen att ungdomarna har minskat sitt alkoholintag. Med fina diagram ville man visa framgången och dessutom var det två trevliga ungdomar som yttrade sig i frågan. Som den cyniker jag är tyckte jag att det var två stycken från Unf (IOGT:s ungdomar) och jag har hört att dom ökar sitt medlemstal och det upplever jag som glädjande. Det innebär i förlängningen att vi slipper dom som missbrukare och blivande medlemmar. Fast det finns säkert flera andra som inte klarar av den bistra verkligheten idag utan ramlar ner i missbruket. Vi kommer att behövas även i framtiden, var så säker. Gerhard Larssons alkoholutredning ser jag fram emot att läsa när den blir utgiven och hur skall den tas emot av våra folkvalda? Framtiden ser lovande ut bara det blir vår någon gång, med en väntande sommar. Ett stort moln på vår himmel är hotet från de som önskar gårdsförsäljning av alkoholprodukter. Det förslaget blir mer och mer urvattnat. Första gången var det endast egna produkter som var nödvändiga i ett samhälle inom Europa, nu när jag läste ytterligare en gång hade mer tillkommit. Direkt tänkte jag på boken (Animal Farm, George Orwell). Man börjar med lite som accepteras, därefter smyger man in tilläggen försiktigt från sidan utan att någon märker vad som pågår. Dock var Ordföranden från IOGT vaken och reagerade direkt. Vi från de olika rörelserna måste alltid vara på alerten, fienden lurar ständigt i vassen med sin alkoholliberalism och sin sk anpassning till övriga Europa. För övrigt kanske samma Europa som numera håller på att skärpa vissa bestämmelser och tittar allvarligt på den Svenska modellen. I ungdomens förlovade dagar kommer jag fortfarande ihåg flera av mina Köpenhamns resor och det var sällan någon frågade om åldern. Jag vill minnas att det tillhörde ungdomarna att på vårkanten äntra en färja och resa över och skämma ut oss rejält (vi visste då inte bättre). För några år sedan åkte jag tillsammans med en god vän med tåget över bron, en totalt annorlunda upplevelse. Det är visst fortfarande samma problem på H-H trafiken. Det skall visst inte vara roligt att resa med tågen från Helsingborg till närliggande orter på lördagar bland annat. Nu väntar vår kongress och vi skall träffas tillsammans och fatta viktiga beslut. Det ser jag framemot med glädje. Fast när detta läses är kongressen över och redan historia. Tack för ordet denna gång, Bosse Malmberg Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 13

16 14

17 15

18 KF Länken i Varbergs årsmöte Föreningen har avhållit sitt årsmöte i lokalen på Hertig Eriks väg 27 i Varberg. Som mötesordförande valdes Jan Larsson och till sekreterare valdes Torbjörn Karlsson. Ordförande hälsade samtliga välkomna och det hölls en tyst minut för kamrater som gått ur tiden, därefter sjöngs länksången unisont. Utmärkelser har delats ut under det gångna året, för total avhållsamhet från droger. 3 st 3-månaderstallrik 1 st 6-månaders tallrik 2 st 1-årsmärken och 1 st 5-årsring. Några av mötesdeltagarna. Gert Gustafsson och ordförande Lennart Sjöberg. Styrelsen för 2011 blev Ordförande: Lennart Sjöberg. Sekreterare: Torbjörn Karlsson. Kassör Jan Larsson. Ledamöter: Anita Wendel och Thommy Lagergren. Suppleanger: Lars Johansson och Gert Gustafsson. Revisorer: Eva Andersson Falkenberg och Jim Andersson Falkenberg. Vår kamrat Gert Gustafsson stod på tur för att motta utmärkelse, som han var väl värd. Gert har gått raka spåret sen han kom till oss. Ordförande Lennart Sjöberg lämnade över en 3-månaders och en 6-månaderstallrik och blommor, från föreningen. Gert blev även invald i styrelsen på årsmötet och tillika vice ordförande i föreningen. Mycket bra kämpat och vi önskar dig lycka till i fortsättningen, för Gert kommer att bli en tillgång i föreningen. Vid pennan Jan Larsson Dela ut! TIDNINGEN Låt den ej ligga på Länklokalen! Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 16

19 Årsmöte i Halmstad-Länken Det har varit årsmöte i KF Länken 67 i Halmstad, till att leda dagens förhandlingar valdes Börje Näslund och till sekreterare Ewa Florén. Parentationsminut hölls med en tyst minut över avlidna medlemmar under året. Val Vid det efterföljande valet omvaldes ordförande Kjell Clintan Klintgren på ett år och kassör Jan Benjaminsson som också har ett år kvar. Till sekreterare valdes Ewa Florén och som revisorer i föreningen valdes Olavi Paaso och Börje Näslund. Firmatecknare valdes ordförande, kassör och sekreterare. En mängd kommittéer valdes också för att hålla aktiviteten uppe i föreningen, vilket också kallas för eftervård som Länken bygger på och är helt idéellt. Boulespel har anordnats under året med flera lag och med stort intresse. Under året har föreningen avhållit 52 protokollförda veckomöten och dessutom bevistat olika kurser och konferenser inom såväl Hallands Distrikt som Länkens Kamratförbund. Förtjänsttecken Olika förtjänsttecken har utdelats under året, där medlemmar har premierats för total avhållsamhet från alkohol. Detta visar också att föreningen arbetar och är aktiv och kan visa upp ett gott resultat för året, med utmärkelser för ca 20 års nykterhet. Information och PR Information om alkoholens skadeverkningar har bedrivits och elever från såväl skolor som vårdskolor, har besökt föreningen i studiesyfte för att upplysas om alkohol, men även om hur vi arbetar då vår verksamhet bygger helt på idéella insatser. PR för Länken planeras längre fram i år, med att deltaga i Förbundets stora manifestation Länkens Dag i Landskrona. Vårt största PR-organ Tidningen Länkkamraten utdelas i stor omfattning runtom i Halmstad Kommun med omnejd. Slutord Vi ser med tillförsikt på framtiden och vårt kommande verksamhetsår och hoppas att vi kan förnya oss och möta framtiden. Samtidigt hoppas vi att Halmstad Kommun tillskjuter medel som vår verksamhet kräver framledes. KF Länken 67 Halmstad Folke Ogenmyr Inte vatten värd Det är som allt annat här i världen, en fråga om tillgång och efterfrågan. Du får helt olika prisuppgifter om du frågar en bortskämd svensk eller en skeppsbruten, som driver på en flotte i Stilla Oceanen sedan 14 dagar. Nu har i alla fall kommunen sedan en tid med någon lömsk metod, lyckats strypa bakterierna här uppe så att vattnet är drickbart igen. Men till handlarnas uppenbara förtjusning, fortsätter folk att dricka buteljerat. Vi vet ju alla hur svårt det är att låta flaskan stå. Den Internationella kvinnodagen avlöpte som vanligt den 8 mars och då i Sverige är det nog i första hand, en fråga om lika lön för lika arbete. Skamligt att det inte har hänt mer. Mer krafter skulle nog ägnas åt problemen Internationellt. I större delen av världen lever kvinnor under förhållanden som vi inte hade ens under medeltiden. Det är ingen lösning att öppna för fri invandring, då vi knappast kan härbärgera en miljard till. Däremot kan vi inom gällande kvoten, prioritera kvinnorna, ett praktiskt och ekonomiskt stöd på hemmaplan skulle sätta fart på utvecklingen. Efter den utblicken så känns inte den svenska situationen så hopplös. Men en viss försiktighet bör iakttas, när det gäller metoderna. Än en gång så har det föreslagits kvotering för att få lika många kvinnor som män, i bolagsstyrelser och liknande. Men är det verkligen den bästa lösningen? Hur förnedrande skulle det inte kännas för en kvinna, att sitta på en viktig post inte för att hon är kompetent och bäst lämpad, utan för att hon fyller en kvot? Många goda krafter skulle bli överhoppade, för att dom är av fel kön. Då hör jag någon ropa, att det är ju vad som sker idag också. Men man löser inte ett missförhållande genom att permanenta ett nytt. Många framstående kvinnor har redan tidigare, gjort tummen ner för kvotförslaget. Det är väl bara att kämpa på och skaffa mer kompetens och framför allt, spela sina kort bättre. Jag har ju alltid hävdat att Länken, är Sveriges enda fungerande demokrati och hos oss räknar vi inte män eller kvinnor, utan kamrater. Och längre än så kan man inte komma, i jämlikhet. Väl mött på kongressen i Varberg kamrater. Bob Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 17

20 Klaviatur Stränginstrument Kareokeuthyrning Noter Mats Musik Butik Mats Musik Butik Vard 12 18, lörd Borgmästaregatan 7, Kungsbacka 18

21 19

22 Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 20

23 KF Länken i Hallands Distrikts årsmöte Distriktets årsmöte avhölls hos kamraterna i KF Länken Falkenbergs fina länkvilla. Ordförande i föreningen och tillika ordförande i Hallands distrikt Eva Andersson, hälsade alla hjärtligt välkomna. Alla fyra föreningarna var representerade, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Distriktsordförande Eva Andersson Falkenberg öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Länksången sjöngs unisont och det hölls en tyst minut för kamrater som har gått ur tiden. Till att leda mötet, valdes vice ordförande Börje Näslund Halmstad och sekreterare Torbjörn Karlsson Varberg. Det lämnades många positiva rapporter från föreningarna, det visar på att det läggs ner ett Stort arbete uti föreningarna, inte minst för att medlemsantalet ökar och många utmärkelser delats ut under det gångna året. 4 st 3-månanderstallrikar, 2 st 6-månaderstallrikar, 4 st 1-årsmärken, 5 st 2-årsstandar, 4 st 5-årsringar och 1 st 30-årsutmärkelse. Från vänster Inger Persson, Kungsbacka. Precidiet, Jan Larsson, Varberg, vice ordf Börje Näslund, Halmstad, distriktsordförande, Eva Andersson, Falkenberg. Jim Andersson, Falkenberg och Torbjörn Karlsson nyvald sekreterare, Varberg. Till styrelse valdes för 2011: Ordf: Eva Andersson, Falkenberg. Sekr: Torbjörn Karlsson, Varberg. Kassör: Jan Larsson, Varberg. V ordf: Börje Näslund, Halmstad, Jim Andersson, Falkenberg. V sekr: Eva Floreen, Halmstad, Thomas Augustsson, Kungsbacka, Olavi Paaso, Halmstad, Krister Andersson, Kungsbacka. Pressombud: Jan Larsson, Varberg. Vid pennan Jan Larsson Inger Persson, Kungsbacka avtackas efter nästan 30 år som sekreterare i distriktet, av vice ordf Börje Näslund, Halmstad i mitten Jan Larsson, Varberg. Gynna annonsörerna de gynnar oss! Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 21

24 Kristian IV:s Väg 3 Halmstad. Tel Fax FeelWell-Varberg AB Juridik, Personlig Assistans, Ledsagning Box 144, Varberg Jalles Bil & Däck Ryttarev. 12, HALMSTAD Tel

25 Halmstad Gustav AB Aukt. återförsäljare och service för: Peugeot, Honda, Ducati Kappgatan 31, HALMSTAD Tel , Fax Lejongårdar AB Behandling av drog- och alkoholmissbruk Skogaby, Laholm Tel , Fax Lars Myllynen Fax Persiljev 37, Hjärnarp 23

26 Landskronalänken höll sitt 54:e årsmöte Landskronalänken hade glädjande nog ett mer välbesökt årsmöte än på länge, enligt tradition sista söndagen i januari. Mötet inleddes med parentation över avlidna medlemmar under det gångna året. Följande styrelse utsågs att leda verksamheten under 2011: Roger Blomberg, ordf, Nils Johansson, kassör, Swen Bergström, sekr, ledamöter Lena Schneider-Johansson och Olle Persson. Ur verksamhetsberättelsen går att läsa att föreningen har fyra representanter i distriktsstyrelsen och en representant i förbundsstyrelsen. Man har två representanter i Eslövlänkens interimsstyrelse och fyra medlemmar deltog på årskongressen i Växjö. Föreningen har haft en träff med vuxenförvaltningens behandlingsteam tillsammans med två representanter från Hvidehusstyrelsen och där fördelen med ett samarbete poängterades. Man har även varit på stadens akutboende för information och har på så sätt kunnat knyta till sig nya medlemmar. Swen Bergström informerar personal från Individ- och familjeförvaltningen. ingar, anammat kulturförvaltningens inbjudan att deltaga i Nationaldagsfirandet på Citadellet och fick där stolt vädra sin föreningsfana. Biljardutbytet med övriga skåneföreningar är nu inne på sitt 13:e år. I augusti arrangerades, som brukligt är, en sammandragning med distriktet till en gemensamhetsdag med bangolf på BGK Linjens fina filtbanor och grillning vid båtstugan. Under året har följande utmärkelser utdelats för långvarigare drogfrihet: 2 st 3-månaderstallrikar, 2 st 6-månadersdito, 1 st 2-årsstandar och 1 st 5-årsguldring. KF Länken i Landskrona arrangerar i år vår stora manifestation Länkens Dag. Swen Bergström, sekr Man är flitiga nattvandrare och har nattvandrat ett 10-tal gånger per år sedan föreningsnattvandringen startade år Sopplunch serveras en gång i veckan, man spelar bingo varannan vecka, deltager med 5 lag och arrangerar korpens bangolfserie både utomhusoch inomhussäsong. Föreningen har en båt och båtstuga, som man hoppas kommer att utnyttjas flitigare till sommaren genom sina nya medlemmar. En speciell kvinnogrupp har även bildats under året. Man hade, som en av ett fåtal fören- Tre tappra nattvandrare. Ryggarna tillhör Nisse J., Ingvar K. och Lasse L. Det var kallt den kvällen/natten med fem minusgrader och ostlig vind. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 24

27 Tjugo nyktra år I samband med Landskronalänkens årsmöte uppmärksammades och uppvaktades Olle Persson Olle Rör kallad för 20 års nykterhet med en gåva av föreningen. Olle tackade sin Britt för allt stöd och förståelse. Britt kom in i Olles liv för ca 20 år sedan och har naturligtvis betytt väldigt mycket för hans långa nykterhet. Kamraterna och föreningen hade också varit viktiga ingredienser. Olle är en riktig veteran i vår förening, är medlem sedan 1975 och har haft många styrelseuppdrag och övriga förtroendeposter under åren. Av bara farten passade han även på att fylla 70 år i dagarna kring årsmötet och gratulerades naturligtvis även till denna högtid. Vi önskar Olle fortsatt många nyktra år och lycka till i framtiden. Utmärkelser Vid en av våra bingokvällar med ett 20-tal medlemmar närvarande erhöll Leif Svensson ett 1-års halssmycke och Rolf Helenius en 3-månaders tallrik. Leif är en uppskattad kamrat och Rolf en ny medlem, som redan tar aktiv del i länkarbetet. Mottagare av förbundsutmärkelser: fr. v. Rolf Helenius med 3-månaders tallrik, t. h. Leif Svensson med 1-års halssmycke. Vi gratulerar båda två. Föreningen önskar dessa båda lycka till i sin fortsatta kamp mot Kung Alkohol och droger. Information I början av februari höll vi en information för en del personal på ledande befattningar inom vuxenstödet på Individ- och familjeförvaltningen, vår huvudman i kommunen. Det var vår sekreterare Swen Bergström som höll i trådarna med sin egenhändigt framtagna förnämliga och överskådliga presentation av vår förening och dess verksamhet i power-pointteknik. Olle Persson t. h. gratuleras till 20-års nykterhet av vår ordf. Roger Blomberg. I och med denna information anser vi att vi har fått en bra kontakt med denna nya förvaltning och som vi hoppas bådar gott inför framtiden. Ingvar Klein Ombud för Länkkamraten Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 25

KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR

KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR Ur innehållet: Systembolagets monopol i fara? Ledare Kursgårdens 20-årsjubileum Halvårsmöte i Hallands Distrikt Knäppgökar! Veckoslutsträff för Södra och Norra Smålands Distrikt Varbergs Horisont När kräfterna

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

Julnummer. Ur innehållet: Anonymitet Ledare. En eldsjäl har för alltid lämnat oss. Distriktsstyrelsekonferens. Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona

Julnummer. Ur innehållet: Anonymitet Ledare. En eldsjäl har för alltid lämnat oss. Distriktsstyrelsekonferens. Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona Julnummer Ur innehållet: Anonymitet Ledare En eldsjäl har för alltid lämnat oss Distriktsstyrelsekonferens Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona Delad glädje Fest på KF Länken i Varberg Bloms kommentarer

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09

Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 2 Årgång 57 2010 Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09 Det var med stor glädje och förväntan

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Ur innehållet: Ta vara på ditt liv! Ledare. Veteranträff på Hvidehus. Länkens Kamratförbunds Kongress i Herrljunga. Herrljunga Länken 25 år

Ur innehållet: Ta vara på ditt liv! Ledare. Veteranträff på Hvidehus. Länkens Kamratförbunds Kongress i Herrljunga. Herrljunga Länken 25 år Ur innehållet: Ta vara på ditt liv! Ledare Veteranträff på Hvidehus Länkens Kamratförbunds Kongress i Herrljunga Herrljunga Länken 25 år Falkenbergs Länken 55 år Bloms kommentarer Vår i Skånedistriktet

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll.

3 Val av justeringsman Börje Lindblom avd. 72 valdes att justera dagens protokoll. SPRF Hallands distrikt Sammanträdesprotokoll Plats: Pålsbo, Halmstad Tid: 2014-03-04 Närvarande: Kent Nordenberg ordf., Rolf Johansson vice ordf., Janne Setterbom studieorganisatör, Birgitta Charpentier

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Förbundskongress i Varberg. Ur innehållet: MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra.

Förbundskongress i Varberg. Ur innehållet: MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Ur innehållet: Fortsatt starkt stöd för Systembolaget Ledare Kongress i Varberg Remissyttrande Gårdsförsäljning Länken blev hans räddning Var då? Påskbuffé i Landskrona Veckoslutsträff med Älvsborgs Distrikt

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 O ordförande VO vice ordförande S sekreterare KPR kommunala pens-rådet STA studieansvarig TA trafikansvarig K kassör FHA folkhälsoansvarig MS medlemssekreterare

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD

IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm

Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Protokoll 12-2012 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 1 dec 2012, Stockholms Kennelklubbs lokal, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Barbro Teglöf, vice

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer