Sekreterarutbildning på Hvidehus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterarutbildning på Hvidehus"

Transkript

1 Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen Uppsalalänkens årsmöte Sekreterarutbildning på Hvidehus MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Nr 2 Årgång

2 Stockholmshem stöder med denna annons. Länkarna i kampen mot alkoholmissbruket

3 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 2 Årgång Man trodde kanske att även den mest inbitne förespråkaren för gårdsförsäljning skulle dra öronen åt sig efter att ha läst det senaste utredningsförslaget som lagts på regeringens bord av utredaren Lotty Nordling. Ett utredningsförslag som på så gott som alla punkter går tvärt emot regeringens direktiv. Ett förslag som borde förpassas till stora arkivet utan åtgärd och glömmas bort så fort som möjligt. Att regeringen över huvud taget tog emot utredningen är något förvånande! Gårdsförsäljning! Men ack vad man bedrog sig! Tvärt om tycks ansträngningarna att ro frågan i hamn ha trappats upp. Det är dags för ett gränsöverskridande samarbete. Jordbruksminister Eskil Erlandsson tar nu hjälp av sin ministerkollega i Norge. Är det månne en ny union på gång? Men, det som oroar en mest är att Erlandsson inte tycks ha läst ovan nämnda utredningsförslag. I en artikel i norska Aftenposten poserar Erlandsson glatt med sin kollega i Norge och pratar om hur värdefullt det är för den lilla företagaren på landsbygden att kunna saluföra sina egna produkter. Vet inte Erlandsson att det förslag som föreligger innebär att vem som helst kan öppna en alkoholbutik var som helst, utan koppling till vare sig gård, egentillverkning eller begränsning till enbart svensktillverkade produkter. Med andra ord kommer detta att bli privata alkoholbutiker som kan etablera sig var som helst och sälja vilka alkoholprodukter som helst! Inte ens Eskil Erlandsson kan vara så naiv att han tror att EU kommer att tillåta detta samtidigt som vi får behålla systemets försäljningsmonopol. Nej Eskil Erlandsson, det är dags att ta bladet från mun! Vad vill du egentligen med den svenska alkoholpolitiken? Anser du folkhälsan vara underordnad den fria företagsamheten? Ordförande Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 1

4 VU befinner sig i en liten chock. Vi erkänner att i alla fall delar av oss var lite skeptiska till något större gensvar på vår nya sekreterareutbildning. Vi hade fel och det är vi jätteglada för. Det anmäldes 29 st och alla kom! Alla våra rum gick åt och lektionssalen var fylld till sista plats. Tänk om det kunde vara så på alla våra kurser och konferenser. För mig var det många nya ansikten och det är jättekul att se och höra att det finns flera än de gamla vanliga som är aktiva i våra föreningar. Utbildningen leddes av Jan Gunnarsson och Linnéa Ellström. De gjorde det på ett mycket bra sätt och alla jag pratat med var nöjda. De är välkomna åter. Nu stundar vår kongress i Varberg och vi hoppas att alla föreningar, distrikt och styrelser representerar. Givetvis hoppas vi också att det blir många på Varbergs jubileumsfest. Samtidigt vill vi uppmana alla att ställa upp på vår manifestation Länkens Dag i Landskrona. Adressen till Kursgården och Länkens Kamratförenings expedition: Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Telefon Fax Förbundsexpeditionen har jour varje fredag, jämna veckor kl Jourtelefon Länkkamraten, samma som Förbundet ovan. VU/Gert Svensson sekreterare MANUSSTOPP ÅR 2011 Se nedanstående datum! Nr 1 10 januari (utkommer i mitten av februari) Nr 2 10 mars (utkommer i mitten av april) Nr 3 5 maj (utkommer i mitten av juni) Nr 4 10 augusti (utkommer i mitten av september) Nr 5 15 september (utkommer i mitten av oktober) Nr 6 5 november (utkommer i mitten av december) Sänd Manuskript under adress: Tidningen c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn 2

5 Striden om alkoholskatten! Före valet gick både Alliansen och oppositionspartierna ut och lovade höjning av alkoholskatten under innevarande mandatperiod. Givetvis förutsätter vi att man då inte menade att skattehöjningen kommer i augusti 2014, alltså i sista minuten innan mandatperiodens utgång. Än har vi inte sett något initiativ från den borgerliga regeringen och vi vet att det varit uttalanden i stil med att det var ett ogenomtänkt löfte som borde omprövas. Vi kommer självklart att följa utvecklingen och påminna regeringen om löftet! Några som tydligen blivit skärrade och går till motattack är alkoholindustrin! Dom vill naturligtvis inte ha någon skattehöjning på alkohol utan lobbar i stället för en skattesänkning. I debatten går man nu ut och ifrågasätter SORAD:s siffror över alkoholkonsumtionen i landet. Man hävdar att konsumtionen är betydligt högre än vad SORAD säger. Den kanske är högre, men om de siffror som alkoholindustrin presenterar skulle vara riktiga så skulle vår konsumtion vara en av de högsta i Europa. Är det någon som tror det och borde inte det, i så fall, synas i den alkoholrelaterade dödligheten, skador och annat elände? Argumentationen bygger man på statistik som visar hur mycket som exporteras från svenska bryggerier direkt till försäljare som säljer i gränshandelsbutiker i Tyskland. Men, hur kan man veta att det är svenskar som handlar denna alkohol och för den tillbaka till Sverige som man hävdar? Kan det inte vara så att svenska produkter fått en större marknadsandel och det är t.ex. Tyskar och Danskar som handlar svensk öl? Orsaken till detta utspel kan inte vara annat än rädslan för en skattehöjning. Alkoholindustrin har, med en dåres envishet, hävdat att en sänkning av alkoholskatten i Sverige skulle minska konsumtionen. Hur naiv och enfaldig får man vara? Nej, det enda vettiga för att komma tillrätta med problemen är att ge tull och polis bättre resurser för att jaga dessa skrupelfria langare. För dessa vore det väl enbart positivt om alkoholskatten sänktes i Sverige. Då behöver dom inte åka ända till Tyskland för att inhandla sin langarsprit. Samtidigt måste också ett intensivt arbete till för att förändra införselkvoterna och inför minimiskatt på alkohol inom EU. Alla vet att Sverige blev blåst i alkoholfrågan när förhandlingarna om EU-medlemskapet genomfördes. Hur länge ska vi dansa efter EU:s pipa när det gäller så livsavgörande frågor som folkhälsan? Håkan Alkoholen fortsätter att döda! Alkoholen dödar årligen cirka 2,5 miljoner människor världen över, vilket är mer än aids, tuberkulos och våld tillsammans. Förra året antog Världshälsoförsamlingen (WHA), för första gången, en global alkoholstrategi. I denna rekommenderade man medlemsländerna att ta fram en policy för att begränsa tillgången, höja priserna, införa skatter och att särskilt skydda unga mot alkohol. En ny rapport, framtagen av WHO, visar att mycket återstår att göra och man uppmanar nu fler länder att ta fram handlingsplaner och åtgärder för att förebygga alkoholskador. Alkoholen är den tredje vanligaste orsaken till för tidig död. Nära fyra procent av alla dödsfall i världen 2005 kunde knytas till alkoholen. I åldersgruppen år ser det ännu värre ut! unga dör årligen i alkohol-relaterade skador, vilket är hela nio procent. I Ryssland och tidigare sovjetrepubliker kan vart femte dödsfall kopplas till alkoholen. Europas alkoholkonsumtion har legat ganska konstant medan man däremot kan se en oroande ökning i Sydostasien och Afrika. Kanske inte så förvånande eftersom vi vet att alkoholindustrin har gjort stora satsningar där. En svag alkoholreglering och mindre tillgänglig hälsoservice gör givetvis dessa områden till lätta byten för alkoholindustrin. Även om många länder fortfarande har bristfälliga alkoholpolicys och preventions-program så har inte problemet gått helt obemärkt förbi. Flera länder har insett de allvarliga folkhälsoproblem som alkoholen kan ställa till med. På många håll har man inlett ett arbete för att förebygga hälso- och sociala problem och hjälpa de som är i behov av vård. Vi vet också att åldersgränser, alkoholskatter och alkoholreklam är heta potatisar i många länder. Så, än finns det hopp. Vi ger inte upp kampen för ett humanare samhälle där alkohol eller andra droger inte efterfrågas för att klara vardagen. Håkan B. 3

6 Förbundsstyrelsemötet Den februari hölls åter ett förbundsstyrelsemöte på Hvidehus Kursgård. Ledamöter från samtliga distrikt deltog och det var en givande helg i sann Länkanda. Rapporter. K-G Andersson rapporterade från Verkställande utskottet. Morgan Gustavsson från Länkhemmet. Thomas Kvarnström från Tidningen Länkkamraten. Många positiva rapporter redogjordes från distriktens arbete. Rapporter från distrikten. Skåne Bo Malmberg. Landskrona Swen Bergström. Södra Småland Mikael Wernersson. Halland Inger Persson. Norra Småland Olavi Laaksonen. Göteborg Bohus Douglas Häller. Elfsborgs Distrikt Carina Blom. Norrland Robert Felth. Uppsala som var inbjudna rapporterade Karin Eriksson för. Förbundsledamöter. Hallands Distrikt har valt ny sekreterare vid namn Torbjörn Karlsson. Förbundsordförande Håkan Blom rapporterade från Gerhard Larssons missbruksutredning, som han fått i uppdrag av regeringen att göra. Forts. på nästa sida Presidiet. Stödet för vin i butikerna minskar! Trots att flera enkäter visar att stödet för systembolagets försäljningsmonopol är starkt och ökar bland allmänheten har nog inte dagligvaruhandeln gett upp kampen för att få saluföra alkoholhaltiga drycker av starkare dignitet än folköl. Den senaste i raden av undersökningar, gjord av Centrum för socialvetenskaplig- och drogforskning vid Stockholms universitet, visar att endast 31 % av kvinnorna och 42 % av männen är positiva till att butikerna ska få sälja vin. Vid motsvarande undersökning 2002 var siffran 56 % för kvinnor och 69 % för män. Glädjande att en majoritet av svenska folket har insett att systembolagets försäljningsmonopol är en hörnsten i den svenska alkoholpolitiken. Det är bara hoppas att en minst lika stor majoritet inser det förödande med att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker. Det, om något, skulle vara dödsstöten för ovan nämnda monopol! Håkan Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 4

7 Bo Malmberg gav rapport från Skånedistriktet. Torbjörn Karlsson ny sekreterare i Hallands Distrikt. Håkan berättade om slutrapporten och slutbetänkande och om den lägesbild från Gerhard Larssons pågående utredning. Översyn av den svenska missbruks och beroendevården. Detta förslag skall lämnas till regeringen och förhoppningsvis träda i kraft 1 juli Denna rapport uppskattades av deltagarna som Håkan Blom på ett belysande sätt framförde. På många av dessa seminarier och konferenser i Stockholm som denna utredning handlat om, har Länkens Kamratförbund deltagit i och påverkat denna i positiv riktning. Håkan Blom och Gert Svensson har vid ett flertal tillfällen deltagit vid dessa möten. Avslutningsvis tackade Håkan Blom alla deltagare och avslutade förbundsstyrelsemötet. Thomas G Kvarnström K-G Andersson rapporterade från VU. Mikael Wernersson rapporterade från Södra Småland. Förbundsordförande Håkan Blom rapporterade från Gerhard Larssons utredning. Morgan Gustavsson länkensstyrelsens kassör, rapporterade från Länkhemmet. Inger Persson rapporterade från Hallands Distrikt. Fikapaus. 5

8 6

9 Murveln Krogen i Nordstan Dagens rätt alltid en läcker köttbit måltidsdryck, smör, bröd och sallad Öppet alla dagar till :- 7

10 David Hansens Bilservice i Partille KB Lilla Tulteredsvägen 24, Partille Tel

11 Eslöv under uppstart! Det är andra gången som jag får glädjen att vara med i arbetet att starta upp en förening. Jag har samma uppdrag denna gång, där råder ingen skillnad (revisor). Förra gången var det lättare på något sätt (Höör). Då var vi mannade på ett annat sätt och var på jungfrulig mark så att säga. Saneringsarbetet är i skrivande stund nästan klart. Första rummet ser redan trevligt ut. Nymålat och fräscha möbler gjorde visst underverk, fast det kunde man knappt ana tidigare. Tyvärr har jag inget foto att visa upp utan ni läsare får tro mig på miraklet. Jag vill verkligen lovorda Distriktets interimsstyrelse som har på kort tid åstadkommit något enastående. Nu börjar det riktiga arbetet: nämligen att tvätta bort det dåliga rykte som tidigare fanns och visa alla i Eslöv att den ÄKTA Länkandan har återvänt till Eslöv. På måndagskvällen 7/3 hade vi åter ett möte, fast nu var det inte bara är- rade kämpar närvarande utan redan har det kommit några nya som kanske kan läras upp i hur en förening skall fungera. Vi från styrelsen kommer att agera väldigt försiktigt nu i början och det har sociala i kommunen blivit underrättade om. Här råder enighet, kommunen önskar att ha sin Länkförening kvar och är att räkna som en samarbetspartner. När detta läses har vi haft vårt Första Öppna Hus, lördagen 12/3 kl Det kommer att utvisa hur föreningen skall arbeta i fortsättningen. Det känns redan mycket positivt och vi tror på en framgång även här i Eslöv. Distriktets maratonbiljard behöver nytt blod och vi ser fram emot när även Eslöv kan deltaga i de olika sammankomster som Distriktet anordnar. På ett sätt känns det märkligt att jag som Hörbymedlem representerar Eslöv, men så fungerar interimsstyrelsearbetet. Man tar ett uppdrag och då skall man bortse från annat. Vid möteskvällen bestämdes också att föreningen skall närvara på de sammankomster som den blir inbjuden till. Här får man kanske lite bry, men det löser sig säkert. Jag slutar för denna gång med orden: Kung Alkohol besegrade vi och nu skall vi bara lägga Eslövsborna för våra fötter. Bosse Malmberg, numera även skrivansvarig i KF Länken Eslöv Uppmaning! Vill härmed uppmana alla Länkkamrater att ställa upp på LÄNKENS DAG 28 maj i Landskrona! Denna vår största manifestation, är för oss ett ypperligt tillfälle att bli sedda och hörda. Möt upp KAMRATER mangrant! Thomas G Kvarnström Som Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra 9

12 Viktor Almén Shipping AB Stargatan 8, Strömstad

13 Telefon

14 Pizzaparty I samband med att undertecknad och K-G hade jour på kansliet, för att sköta administrativa sysslor för VU 26/2, blev vi nerbjudna till Bahia på pizza. Tommy Lundh från Limmared som var på besök, brassa pizza i köket på Kursgården assisterad av Roland Östman bördig från Göteborg. När serveringsvagnen var fullastad fick Göran "Hampe" Karlsson det ansvarsfyllda uppdraget, att kära ner läckerheterna till dom väntande Mmm doftar underbart! Tommy Lundh vid pizzaplåten under överinseende av Roland Östman. I aulan på Bahia, där dom samlats för att följa travet som dom spelat ihop på. Pizzan smakade alldeles utmärkt och alla blev mätta och nöjda. Även travet var till belåtenhet eftersom tipsexperten Micko en i västsvergie mycket känd travexpert, endast missade i ett lopp vilket gav 4 sexor och 15 femmor + att han satte dubbeln likaså. Med en känsla av nyrika gick var och en till sitt och kvällen led mot sitt slut. Undertecknad och K-G vill tacka för denna trevliga samvaro som vi blev inbjudna till. Roland Östman skär upp pizzabitarna. Försiktigt så man inte bränner fingrarna! Thomas G Kvarnström Nybakad pizza. Alla blev mätta och nöjda. Hampe lite spänd inför detta ansvarsfyllda uppdrag. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 12

15 Bosse tycker och tänker Jag läste i Metron häromdagen att ungdomarna har minskat sitt alkoholintag. Med fina diagram ville man visa framgången och dessutom var det två trevliga ungdomar som yttrade sig i frågan. Som den cyniker jag är tyckte jag att det var två stycken från Unf (IOGT:s ungdomar) och jag har hört att dom ökar sitt medlemstal och det upplever jag som glädjande. Det innebär i förlängningen att vi slipper dom som missbrukare och blivande medlemmar. Fast det finns säkert flera andra som inte klarar av den bistra verkligheten idag utan ramlar ner i missbruket. Vi kommer att behövas även i framtiden, var så säker. Gerhard Larssons alkoholutredning ser jag fram emot att läsa när den blir utgiven och hur skall den tas emot av våra folkvalda? Framtiden ser lovande ut bara det blir vår någon gång, med en väntande sommar. Ett stort moln på vår himmel är hotet från de som önskar gårdsförsäljning av alkoholprodukter. Det förslaget blir mer och mer urvattnat. Första gången var det endast egna produkter som var nödvändiga i ett samhälle inom Europa, nu när jag läste ytterligare en gång hade mer tillkommit. Direkt tänkte jag på boken (Animal Farm, George Orwell). Man börjar med lite som accepteras, därefter smyger man in tilläggen försiktigt från sidan utan att någon märker vad som pågår. Dock var Ordföranden från IOGT vaken och reagerade direkt. Vi från de olika rörelserna måste alltid vara på alerten, fienden lurar ständigt i vassen med sin alkoholliberalism och sin sk anpassning till övriga Europa. För övrigt kanske samma Europa som numera håller på att skärpa vissa bestämmelser och tittar allvarligt på den Svenska modellen. I ungdomens förlovade dagar kommer jag fortfarande ihåg flera av mina Köpenhamns resor och det var sällan någon frågade om åldern. Jag vill minnas att det tillhörde ungdomarna att på vårkanten äntra en färja och resa över och skämma ut oss rejält (vi visste då inte bättre). För några år sedan åkte jag tillsammans med en god vän med tåget över bron, en totalt annorlunda upplevelse. Det är visst fortfarande samma problem på H-H trafiken. Det skall visst inte vara roligt att resa med tågen från Helsingborg till närliggande orter på lördagar bland annat. Nu väntar vår kongress och vi skall träffas tillsammans och fatta viktiga beslut. Det ser jag framemot med glädje. Fast när detta läses är kongressen över och redan historia. Tack för ordet denna gång, Bosse Malmberg Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 13

16 14

17 15

18 KF Länken i Varbergs årsmöte Föreningen har avhållit sitt årsmöte i lokalen på Hertig Eriks väg 27 i Varberg. Som mötesordförande valdes Jan Larsson och till sekreterare valdes Torbjörn Karlsson. Ordförande hälsade samtliga välkomna och det hölls en tyst minut för kamrater som gått ur tiden, därefter sjöngs länksången unisont. Utmärkelser har delats ut under det gångna året, för total avhållsamhet från droger. 3 st 3-månaderstallrik 1 st 6-månaders tallrik 2 st 1-årsmärken och 1 st 5-årsring. Några av mötesdeltagarna. Gert Gustafsson och ordförande Lennart Sjöberg. Styrelsen för 2011 blev Ordförande: Lennart Sjöberg. Sekreterare: Torbjörn Karlsson. Kassör Jan Larsson. Ledamöter: Anita Wendel och Thommy Lagergren. Suppleanger: Lars Johansson och Gert Gustafsson. Revisorer: Eva Andersson Falkenberg och Jim Andersson Falkenberg. Vår kamrat Gert Gustafsson stod på tur för att motta utmärkelse, som han var väl värd. Gert har gått raka spåret sen han kom till oss. Ordförande Lennart Sjöberg lämnade över en 3-månaders och en 6-månaderstallrik och blommor, från föreningen. Gert blev även invald i styrelsen på årsmötet och tillika vice ordförande i föreningen. Mycket bra kämpat och vi önskar dig lycka till i fortsättningen, för Gert kommer att bli en tillgång i föreningen. Vid pennan Jan Larsson Dela ut! TIDNINGEN Låt den ej ligga på Länklokalen! Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 16

19 Årsmöte i Halmstad-Länken Det har varit årsmöte i KF Länken 67 i Halmstad, till att leda dagens förhandlingar valdes Börje Näslund och till sekreterare Ewa Florén. Parentationsminut hölls med en tyst minut över avlidna medlemmar under året. Val Vid det efterföljande valet omvaldes ordförande Kjell Clintan Klintgren på ett år och kassör Jan Benjaminsson som också har ett år kvar. Till sekreterare valdes Ewa Florén och som revisorer i föreningen valdes Olavi Paaso och Börje Näslund. Firmatecknare valdes ordförande, kassör och sekreterare. En mängd kommittéer valdes också för att hålla aktiviteten uppe i föreningen, vilket också kallas för eftervård som Länken bygger på och är helt idéellt. Boulespel har anordnats under året med flera lag och med stort intresse. Under året har föreningen avhållit 52 protokollförda veckomöten och dessutom bevistat olika kurser och konferenser inom såväl Hallands Distrikt som Länkens Kamratförbund. Förtjänsttecken Olika förtjänsttecken har utdelats under året, där medlemmar har premierats för total avhållsamhet från alkohol. Detta visar också att föreningen arbetar och är aktiv och kan visa upp ett gott resultat för året, med utmärkelser för ca 20 års nykterhet. Information och PR Information om alkoholens skadeverkningar har bedrivits och elever från såväl skolor som vårdskolor, har besökt föreningen i studiesyfte för att upplysas om alkohol, men även om hur vi arbetar då vår verksamhet bygger helt på idéella insatser. PR för Länken planeras längre fram i år, med att deltaga i Förbundets stora manifestation Länkens Dag i Landskrona. Vårt största PR-organ Tidningen Länkkamraten utdelas i stor omfattning runtom i Halmstad Kommun med omnejd. Slutord Vi ser med tillförsikt på framtiden och vårt kommande verksamhetsår och hoppas att vi kan förnya oss och möta framtiden. Samtidigt hoppas vi att Halmstad Kommun tillskjuter medel som vår verksamhet kräver framledes. KF Länken 67 Halmstad Folke Ogenmyr Inte vatten värd Det är som allt annat här i världen, en fråga om tillgång och efterfrågan. Du får helt olika prisuppgifter om du frågar en bortskämd svensk eller en skeppsbruten, som driver på en flotte i Stilla Oceanen sedan 14 dagar. Nu har i alla fall kommunen sedan en tid med någon lömsk metod, lyckats strypa bakterierna här uppe så att vattnet är drickbart igen. Men till handlarnas uppenbara förtjusning, fortsätter folk att dricka buteljerat. Vi vet ju alla hur svårt det är att låta flaskan stå. Den Internationella kvinnodagen avlöpte som vanligt den 8 mars och då i Sverige är det nog i första hand, en fråga om lika lön för lika arbete. Skamligt att det inte har hänt mer. Mer krafter skulle nog ägnas åt problemen Internationellt. I större delen av världen lever kvinnor under förhållanden som vi inte hade ens under medeltiden. Det är ingen lösning att öppna för fri invandring, då vi knappast kan härbärgera en miljard till. Däremot kan vi inom gällande kvoten, prioritera kvinnorna, ett praktiskt och ekonomiskt stöd på hemmaplan skulle sätta fart på utvecklingen. Efter den utblicken så känns inte den svenska situationen så hopplös. Men en viss försiktighet bör iakttas, när det gäller metoderna. Än en gång så har det föreslagits kvotering för att få lika många kvinnor som män, i bolagsstyrelser och liknande. Men är det verkligen den bästa lösningen? Hur förnedrande skulle det inte kännas för en kvinna, att sitta på en viktig post inte för att hon är kompetent och bäst lämpad, utan för att hon fyller en kvot? Många goda krafter skulle bli överhoppade, för att dom är av fel kön. Då hör jag någon ropa, att det är ju vad som sker idag också. Men man löser inte ett missförhållande genom att permanenta ett nytt. Många framstående kvinnor har redan tidigare, gjort tummen ner för kvotförslaget. Det är väl bara att kämpa på och skaffa mer kompetens och framför allt, spela sina kort bättre. Jag har ju alltid hävdat att Länken, är Sveriges enda fungerande demokrati och hos oss räknar vi inte män eller kvinnor, utan kamrater. Och längre än så kan man inte komma, i jämlikhet. Väl mött på kongressen i Varberg kamrater. Bob Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 17

20 Klaviatur Stränginstrument Kareokeuthyrning Noter Mats Musik Butik Mats Musik Butik Vard 12 18, lörd Borgmästaregatan 7, Kungsbacka 18

21 19

22 Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 20

23 KF Länken i Hallands Distrikts årsmöte Distriktets årsmöte avhölls hos kamraterna i KF Länken Falkenbergs fina länkvilla. Ordförande i föreningen och tillika ordförande i Hallands distrikt Eva Andersson, hälsade alla hjärtligt välkomna. Alla fyra föreningarna var representerade, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Distriktsordförande Eva Andersson Falkenberg öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. Länksången sjöngs unisont och det hölls en tyst minut för kamrater som har gått ur tiden. Till att leda mötet, valdes vice ordförande Börje Näslund Halmstad och sekreterare Torbjörn Karlsson Varberg. Det lämnades många positiva rapporter från föreningarna, det visar på att det läggs ner ett Stort arbete uti föreningarna, inte minst för att medlemsantalet ökar och många utmärkelser delats ut under det gångna året. 4 st 3-månanderstallrikar, 2 st 6-månaderstallrikar, 4 st 1-årsmärken, 5 st 2-årsstandar, 4 st 5-årsringar och 1 st 30-årsutmärkelse. Från vänster Inger Persson, Kungsbacka. Precidiet, Jan Larsson, Varberg, vice ordf Börje Näslund, Halmstad, distriktsordförande, Eva Andersson, Falkenberg. Jim Andersson, Falkenberg och Torbjörn Karlsson nyvald sekreterare, Varberg. Till styrelse valdes för 2011: Ordf: Eva Andersson, Falkenberg. Sekr: Torbjörn Karlsson, Varberg. Kassör: Jan Larsson, Varberg. V ordf: Börje Näslund, Halmstad, Jim Andersson, Falkenberg. V sekr: Eva Floreen, Halmstad, Thomas Augustsson, Kungsbacka, Olavi Paaso, Halmstad, Krister Andersson, Kungsbacka. Pressombud: Jan Larsson, Varberg. Vid pennan Jan Larsson Inger Persson, Kungsbacka avtackas efter nästan 30 år som sekreterare i distriktet, av vice ordf Börje Näslund, Halmstad i mitten Jan Larsson, Varberg. Gynna annonsörerna de gynnar oss! Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 21

24 Kristian IV:s Väg 3 Halmstad. Tel Fax FeelWell-Varberg AB Juridik, Personlig Assistans, Ledsagning Box 144, Varberg Jalles Bil & Däck Ryttarev. 12, HALMSTAD Tel

25 Halmstad Gustav AB Aukt. återförsäljare och service för: Peugeot, Honda, Ducati Kappgatan 31, HALMSTAD Tel , Fax Lejongårdar AB Behandling av drog- och alkoholmissbruk Skogaby, Laholm Tel , Fax Lars Myllynen Fax Persiljev 37, Hjärnarp 23

26 Landskronalänken höll sitt 54:e årsmöte Landskronalänken hade glädjande nog ett mer välbesökt årsmöte än på länge, enligt tradition sista söndagen i januari. Mötet inleddes med parentation över avlidna medlemmar under det gångna året. Följande styrelse utsågs att leda verksamheten under 2011: Roger Blomberg, ordf, Nils Johansson, kassör, Swen Bergström, sekr, ledamöter Lena Schneider-Johansson och Olle Persson. Ur verksamhetsberättelsen går att läsa att föreningen har fyra representanter i distriktsstyrelsen och en representant i förbundsstyrelsen. Man har två representanter i Eslövlänkens interimsstyrelse och fyra medlemmar deltog på årskongressen i Växjö. Föreningen har haft en träff med vuxenförvaltningens behandlingsteam tillsammans med två representanter från Hvidehusstyrelsen och där fördelen med ett samarbete poängterades. Man har även varit på stadens akutboende för information och har på så sätt kunnat knyta till sig nya medlemmar. Swen Bergström informerar personal från Individ- och familjeförvaltningen. ingar, anammat kulturförvaltningens inbjudan att deltaga i Nationaldagsfirandet på Citadellet och fick där stolt vädra sin föreningsfana. Biljardutbytet med övriga skåneföreningar är nu inne på sitt 13:e år. I augusti arrangerades, som brukligt är, en sammandragning med distriktet till en gemensamhetsdag med bangolf på BGK Linjens fina filtbanor och grillning vid båtstugan. Under året har följande utmärkelser utdelats för långvarigare drogfrihet: 2 st 3-månaderstallrikar, 2 st 6-månadersdito, 1 st 2-årsstandar och 1 st 5-årsguldring. KF Länken i Landskrona arrangerar i år vår stora manifestation Länkens Dag. Swen Bergström, sekr Man är flitiga nattvandrare och har nattvandrat ett 10-tal gånger per år sedan föreningsnattvandringen startade år Sopplunch serveras en gång i veckan, man spelar bingo varannan vecka, deltager med 5 lag och arrangerar korpens bangolfserie både utomhusoch inomhussäsong. Föreningen har en båt och båtstuga, som man hoppas kommer att utnyttjas flitigare till sommaren genom sina nya medlemmar. En speciell kvinnogrupp har även bildats under året. Man hade, som en av ett fåtal fören- Tre tappra nattvandrare. Ryggarna tillhör Nisse J., Ingvar K. och Lasse L. Det var kallt den kvällen/natten med fem minusgrader och ostlig vind. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 24

27 Tjugo nyktra år I samband med Landskronalänkens årsmöte uppmärksammades och uppvaktades Olle Persson Olle Rör kallad för 20 års nykterhet med en gåva av föreningen. Olle tackade sin Britt för allt stöd och förståelse. Britt kom in i Olles liv för ca 20 år sedan och har naturligtvis betytt väldigt mycket för hans långa nykterhet. Kamraterna och föreningen hade också varit viktiga ingredienser. Olle är en riktig veteran i vår förening, är medlem sedan 1975 och har haft många styrelseuppdrag och övriga förtroendeposter under åren. Av bara farten passade han även på att fylla 70 år i dagarna kring årsmötet och gratulerades naturligtvis även till denna högtid. Vi önskar Olle fortsatt många nyktra år och lycka till i framtiden. Utmärkelser Vid en av våra bingokvällar med ett 20-tal medlemmar närvarande erhöll Leif Svensson ett 1-års halssmycke och Rolf Helenius en 3-månaders tallrik. Leif är en uppskattad kamrat och Rolf en ny medlem, som redan tar aktiv del i länkarbetet. Mottagare av förbundsutmärkelser: fr. v. Rolf Helenius med 3-månaders tallrik, t. h. Leif Svensson med 1-års halssmycke. Vi gratulerar båda två. Föreningen önskar dessa båda lycka till i sin fortsatta kamp mot Kung Alkohol och droger. Information I början av februari höll vi en information för en del personal på ledande befattningar inom vuxenstödet på Individ- och familjeförvaltningen, vår huvudman i kommunen. Det var vår sekreterare Swen Bergström som höll i trådarna med sin egenhändigt framtagna förnämliga och överskådliga presentation av vår förening och dess verksamhet i power-pointteknik. Olle Persson t. h. gratuleras till 20-års nykterhet av vår ordf. Roger Blomberg. I och med denna information anser vi att vi har fått en bra kontakt med denna nya förvaltning och som vi hoppas bådar gott inför framtiden. Ingvar Klein Ombud för Länkkamraten Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 25

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Kongress Accent tar pulsen EU Maria Larsson om ordförandeskapet accent En tidning från iogt-nto nr 5 2009 pris 20 kr Sveriges största

Läs mer

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 10 2010 / pris 20 kr accent 14 alkoholfria drycker i stort test plus nyårsmeny! Kärlek Möt tre par som fann varandra i nykterhetsrörelsen

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/12 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund Våra profilområden är alkohol och andra droger, miljö, hälsa, livsfrågor,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden?

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden? Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Katrineholm! Hjälp för utsatta Så kan ni bli familjehem Sociala företag En rörelse

Läs mer

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen 2013 / Nr 2 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I DETTA NUMMER: #krisialmedalen KRIS första muckhämtning utomlands Porträttet med Peter Klang på Gran Canaria Unga KRIS tillbringade

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År NR 4 2012 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE God Jul & Gott Nytt År KRIS firade 15 år! Stefan Björklund i stor intervju Unga KRIS Årets guldkorn VÄGEN UT INNEHÅLL Vägen UT ISSN

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

accent I FOKUS Narkotikapolitikens vägval INTERVJU Fjäril med viljestyrka REPORTAGE ESSÄ Låt tönten regera!

accent I FOKUS Narkotikapolitikens vägval INTERVJU Fjäril med viljestyrka REPORTAGE ESSÄ Låt tönten regera! I FOKUS Narkotikapolitikens vägval INTERVJU Fjäril med viljestyrka REPORTAGE ESSÄ Låt tönten regera! accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 7/08 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

accent Att vara utanför mitt i ett annat land Gun Zacharias Nolltolerans i Växjö Kvinnlig ordförande nu! Köpstress GRANSKNING BILDREPORTAGE

accent Att vara utanför mitt i ett annat land Gun Zacharias Nolltolerans i Växjö Kvinnlig ordförande nu! Köpstress GRANSKNING BILDREPORTAGE Gun Zacharias Nolltolerans i Växjö Kvinnlig ordförande nu! Köpstress GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 1/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET BILDREPORTAGE Att vara

Läs mer

Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13

Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13 Nr 2 2011 ISSN 1404-5028 Fothälsodagen en Succé! Läs mer på sidan 13 Något ur innehållet: Bilder från Årsstämman i Borlänge Nya ordförande har ordet... Rapport från Fothälsodagen Artikel; Känna igen och

Läs mer

Fredrick Federley besökte Halland

Fredrick Federley besökte Halland Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr 2 2014 Hallandsbygden

Läs mer

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner:

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner: Utges av Grafiska Mediaförbundet Nr 1 2006 Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening P-A Bäcklund med hjärtat hos arbetsledare Medieledarna drar igång som egen förening den första april. 2005

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

SERIESEGRANDE damlag i handboll

SERIESEGRANDE damlag i handboll YIF Ölands djurparks 1 2014 GULD i cup - fotboll ARENALÄGET SERIESEGRANDE damlag i handboll USM-brons till Filip La Fleur - friidrott Bild - nya fotbollsstyrelsen Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN RTP-S FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN NR 1 2007 Färdtjänst en ständig huvudvärk sid 9 Whiplashkommissionens rapport kritiseras sid 11 Över alla hinder sid 14 2 RTP-S Aktuellt

Läs mer

snickaren bygger hus med missbrukare heta tips Så tycker medlemmarna I väntans tider för din förening inför hösten Vi har siffrorna

snickaren bygger hus med missbrukare heta tips Så tycker medlemmarna I väntans tider för din förening inför hösten Vi har siffrorna Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 6 2012 / pris 40 kr Så tycker medlemmarna Vi har siffrorna I väntans tider Var tredje gravid dricker Arga snickaren bygger

Läs mer

Sektor3 Lättare få serveringstillstånd Carl Schlyter: Sänk kvoterna nu!

Sektor3 Lättare få serveringstillstånd Carl Schlyter: Sänk kvoterna nu! Sektor3 Lättare få serveringstillstånd Carl Schlyter: Sänk kvoterna nu! Kongress IOGT-NTOs nya ledarduo - Strategi 2015 - Motionera mera accent En tidning från iogt-nto nr 3 2009 pris 20 kr Sveriges största

Läs mer

accent Var fjärde amerikan är nykterist Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING MED BILDER AV JH ENGSTRÖM

accent Var fjärde amerikan är nykterist Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING MED BILDER AV JH ENGSTRÖM Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 2/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET Var fjärde amerikan är nykterist MED

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

MAKT ÖVER SPRITEN. HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom och missbruk i USA

MAKT ÖVER SPRITEN. HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom och missbruk i USA SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer