Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09"

Transkript

1 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 2 Årgång Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09 Det var med stor glädje och förväntan som Gert och jag reste till Hbg tidigt på morgonen. Vi visste att konferensen hade ett digert program med flera intressanta talare. Eftersom vi är nybörjare på just denna nivån, kom vi överens om att detta år var mest för att lära och lyssna. Vi talade med några speciellt intressanta personer separat. Uppdraget som vi uppfattade det hela var att representera Förbund och Länken samt agera efterhand som situationer uppstod. Vi fick en bra plats för vår utställning och ett bord för materialet. Det visade sig klokt att vi hade förvarnat personalen om våra önskemål. Där var flera som också propsade på plats, dom fick därmed vara lite mer i skymundan sas. Vår monter rönte bra uppmärksamhet i all sin enkelhet. För övrigt mitt emot bryggeriföreningen (återkommer med fler märkligheter). Först på deltagarlistan var tullverkets krim/span. Boo Feuk. Han berättade om alkoholens väg genom Sverige från gränshandeln upp till Mellansverige, högre upp är inte lönsamt i transport hänseende. Man bedriver långsiktig spaning på misstänkta och slår till när alla bevis är inne. Han talade om en liga som sprängts i Värmland. Dom hade en logistik som ett normalt åkeri skulle varit avundsjukt på. Mindre bussar körde över gränsen och lämnade över vid omlastningsplats för vidare transport. För att vi lyssnare skulle få begrepp om handelns omfattning lite siffror: Förare av buss 1000 sek, passagerare 500 sek och lastplan för att undvika överlast kr/ resa + vinst. Cirka tre miljoner i ren vinst kom man fram till. En beräknad skatteförlust för staten ungefär fyra miljoner oräknat med Norgeaffären. Dit gick nämligen även deras transportled och Norsk myndighet var med i arbetet, men skötte sin del helt själv. Ligan bestod förutom det par som var huvudmän av 32 personer + de i Norge. Straffvärdet var så högt att man fick tillstånd med telefonavlyssning och därmed fick man allt serverat. Det blev flera brott inblandade och som kunde lösas direkt. Spaningen pågick i ett år, sedan fanns det tillräckligt med bevis och man slog till. Dessutom blir risken för upptäckt större ju längre man håller på med spaningen. Han berättade även om hur den sk garagehandeln bedrivs. Exempelvis att när varorna är komna tänds marschaller för att kunden skall lättare hitta. Här finns massor av idérikedom och uppfinningskraften är stor. Örebro är en av centralorterna i denna trafik. Men allt ändrar sig hela tiden och det ställer stora krav på utredarna samt bevisbördan. Nästa man uppe på scenen var en kvinna och det var IOGT-NTO:s nyvalde Ordförande Anna Carlstedt som fick presentera sig för omgivningen. Hon berättade om sin egen uppväxt i en alkoholmissbrukande familj, där allt var hemligt utåt (gripande berättelse, men alltför vanlig i vår miljö). Med tiden blir det mer av nya tankar i deras rörelse (generationsskiftning). Man ser ett mönster av sjunkande alkoholdrickande i Europa vilket medför att de stora drakarna numera Forts. på sid 4 Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 1 La nkinlaga

2 Det började i DUR och slutade i MOLL. Sedan senast jag skrev i spalten har det hänt en hel del här uppe på Kursgården. Vi har haft en härlig vinter med behaglig temperatur både ute och inne. Några undrade om vi drabbats av permafrost, men så allvarligt var det inte. Vi har haft vår utbildning för NBV-ombuden under ledning av Ann-Louise Friberg chef för vårt NBVdistrikt med säte i Skövde. Ordförandeträffen hade samlat många ordföranden till vår Kursgård, detta är som vi i VU tycker en viktig träff där vi i lugn och ro kan ta del av problem och lösningar från hela Länksverige. Det är ett ömsesidigt utbyte av idéer och synpunkter som skall leda oss framåt i vårt arbete. Förbundsstyrelsemötet avlöpte lugnt och städat, alla var eniga inför Kongressen i Växjö i april. Fortfarande är det så att valberedningen har svårt att få fram kandidater till dom olika posterna inom Förbundet. Men bara Konhressen är avslutad och allt är klubbat dyker det upp många olika kandidater. Men då är det ju ett år till nästa tillfälle, vi hoppas att den valberedning distrikten utser till nästa Kongress, antecknar dom nya namnen så dom ej glöms bort under det kommande året. Nu i helgen har vi haft fortsättning i data, tyvärr Adressen till Kursgården och Länkens Kamratförenings expedition: Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Telefon Fax Förbundsexpeditionen har jour varje fredag, jämna veckor kl Jourtelefon Länkkamraten, samma som Förbundet ovan. lade sjukdom och arbete käppar i hjulet, så det var bara 5 deltagare men men samtidigt fick vi bara låna 5 laptop från NBV, så det var kanske mening Forts. på nästa sida MANUSSTOPP ÅR 2010 Se nedanstående datum! Nr 1 10 januari (utkommer i mitten av februari) Nr 2 10 mars (utkommer i mitten av april) Nr 3 5 maj (utkommer i mitten av juni) Nr 4 10 augusti (utkommer i mitten av september) Nr 5 15 september (utkommer i mitten av oktober) Nr 6 5 november (utkommer i mitten av december) Sänd Manuskript under adress: Tidningen c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn 2 La nkinlaga

3 Datakurs på Kursgården Då har det åter varit datakurs för Länkmedlemmar, som vill förkovra sig i att nyttja alla dessa möjligheter som datatekniken erbjuder. Ansvarig för utbildningen var som så mången gång förut den emi- nente Åke G Blom, som försåg kursdeltagarna med kunskap om vilken nytta vi i föreningslivet, kan ha av att kunna använda data mars var det dags för fortsättningen av denna kurs. Deltagarna fick lära sig att skriva på data, att spara skrivelser på mapp eller i USB-minne. Allt för att underlätta för de medlemmar som har administrativa sysslor i sin hemförening eller i distriktet såväl som uppdrag i förbundet. Intresset är stort ute i våra föreningar, att just kunna använda data och då är Hvidehus kursgård en ypperlig plats att bedriva kurser på. Thomas G Kvarnström Datakursledare Åke G. Blom. Kursdeltagare. Forts. från sid 2 Förbundsspalten med allt.för att en sådan kurs skall ge ett bra utbyte skall man vara 5 8st. Ledare för kursen var Åke G Blom från NBV han har ett finger med i all utbildning av föreningsfunktionärer i Länken och gör ett mycket bra arbete enligt deltagarna. Nu måste jag komma till det tråkiga.för att kunna hålla Kursgården i bra ordning så måste vi ha lite, för en del besvärliga ordningsregler. Vi har inte velat ha en massa förbudsskyltar på Kursgården utan det skall vara en trevlig miljö med ansvar från alla som vistas här. Vid Förbundsstyrelsemötet förekom rökning på toaletterna. Hela korridorerna är ju rökfria så det menas både rummen och toaletterna. Vi har ju också djurfritt på den sidan där cafeterian är belägen. Vi har 2 hundrum i boendeavdelningen, nu till helgen var båda rummen upptagna av Kamrater som arbetade för oss på Kursgården. Det kom en av kursdeltagarna och frågade om inte han kunde få ta hit sin hund? Vi förklarade hur det var för honom, men gjorde ett undantag om han lovade att städa ur rummet ordentligt, vilket han lovade. Döm om min förvåning när jag kom från min arbetsplats och gick igenom TV-rummet där satt vederbörande med sin hund. Så illa som jag kände då och så okamratligt, har inte jag känt sedan jag blev utvisad ur Länklokalen i Motala, då jag begärde överföring till Tranås. Men vad trodde mina två Kamrater som satt där i rummet och blivit nekade att ha sina hundar med sig på denna halva av Kursgården? Vi kan också tillägga att det finns 8 TV-rum på Hvidehus, det är till två TV-rum som hundar ej äga tillträde. Jag skyller inte på hundarna, jag är en sann djurvän och har själv haft egna hundar. Med Länkhälsningar från VU Gm. K-G Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 3 La nkinlaga

4 Forts. från sid 1 Alkoholpolitiska toppmötet söker sig till den sk tredje världen för att utveckla sin marknad. Flera länder inom EU har glädjande nog torrlagt område vid matcher och vissa sportarenor. Det är säkert av andra orsaker också, men vi får se positivt på vår sidoeffekt. Lite mer nyktra åskådare på läktarna. Våldet räcker ändå utan att behöva fyllas på av berusade åskådare. Nu behöver även svenska ungdomar följa efter och därmed bryta mönstret som varit dominerande i flera år. Johan Jarl, hälsoekonom var extrainsatt på listan av talare (listan var ganska flexibel). Han har precis kommit ut med sin doktorsavhandling om förhållandet alkohol = högre lön. Den sk normalkonsumenten får högre lön än den helnyktre medarbetaren, givetvis samma gäller för hög- och riskkonsumenten. Bland orsaker som nämns är afterwork träffarna där den helnyktre inte är med av olika skäl, lokalt intimt nätverk där många kontakter knyts under avstressande former. Lågkonsumtion ger ett visst skydd mot vissa sjukdomar, alltså bra hälsostatus. Medelkonsumtion medför enligt forskaren 10% lägre lön, men det är osäkra siffror erkänner han. Lågkonsumtion hos kvinnor ger lägre frånvaro mm. Konsumtionen beräknas till 3,5 glas vin/dag. Personlig tanke: är detta låg konsumtion för kvinnor? Frågan är om marknaden själv kan reglera alkoholreklamen utan lagstiftning. Nya förutsättningar kommer med den alltmer internationella tv-reklamen. Förhoppningsvis finns endast måttlighetsreklam om 25 år. Idag finns i Sverige antagna etiska regler från marknadshåll. Viss lagstiftning finns redan, dock fattas praxis till stor del. De busar som trots allt existerar på fältet skall skötas av ex. marknadsdomstol eller liknande. Staten hinner inte med utan får tydligen acceptera. Ett totalförbud av alkohol håller inte inom Eu med rådande förhållanden, se hur det gick i USA. Kort diskussion om begreppet Köpt reklam contra betald reklam. Vad är konsumentinformation? Gränserna är svåra och har till stor del suddats ut. Texten är avgörande i flera fall. Nästa på tur var den nya Vd:n från Vin & Sprit Magdalena Gerger. Hon talade bland annat om nollvisionen = ingen skall lida eller ta skada av alkoholen (?). Ungdomarna är viktiga och en riskgrupp som kommer mer är äldre kvinnor. Här har man sett ett mönster av bag in box drickande. Den aktuella frågan om vinhandel av egenproducerat vin på gården (20st) var också uppe och här är man tydlig med förslaget från V&S. Beställning på gården och inköp på närmsta butik. Det är oförenligt med EU-avtalet med någon annan lösning och kan ej gälla annat än vin. Nu var det Folkhälsominister Maria Larssons tur. Hon började med att visa filmen de undanglömda barnen (bör ses, skakande bilder). På ett informellt ministermöte hade man haft uppe reklamfrågan och ställt vidare frågan till delegaterna som fällt reklamen i större utsträckning än etiska rådet. Under denna mandattid är ett mål att sänka inköpshandeln för bl.a. ungdomar. Övriga inom EU tittar intresserat på, ett problem i hela området och mycket svårt att komma åt. Preventionsarbetet har varit inriktat mot blandmissbruket % av gravida tillhör gruppen och det är fruktansvärda siffror. Kronobergsmodellen har konstaterats lyckad och skall spridas vidare, viktigt är också att utbilda föräldrarna som då i sin tur kan stötta sina ungdomar. Missbruksvården skall ses över och man inser alltmer vikten av samarbete med frivilligorg. Energidryckerna? åringar blir missbrukare och överkonsumtion är en stor fara. En snabb reaktion från handeln som själva satt 15 årsgräns. Euregler stoppar lagstiftning för oss. Alkolåsfrågan på bilar är inte svarbar utan vill återkomma med svar. Hela alkohollagen är nu på beredningsnivå och syftar på att förenkla. Finland har insett att sänkningen av spritskatten slog fel och höjer igen. Vinförsäljning på gårdar delas i stort sett av två partier, man har olika synsätt. För tillfället finns dock inget färdigt förslag. Tillståndsgivning ökar mer än kontrollen av densamma (kommunerna sköter frågan i stort sett själva). Vid frågan om skattesänkning av alkoholskatt blev svaret tydligt. En sänkning medför ökad drucken mängd. Göran Andersson, Ordförande Södra SHR. I kongressmaterialet fanns med en folder från Etiska Rådet som används av medlemmarna inom SHR. Därför var hans tal något kortare. Slutsatser inom krogbranschen är att lönsamheten är knapp med små marginaler (känns orden igen?). man äter mer på krogen och andelen vin har ökat på bekostnad av spriten som minskat. Här skall man ha klart för sig att G. A. representerar de mer lyxiga krogarna och ville inte på något vis tala om de mindre i branschen, likaså endast om de skötsamma medlemmarna. Vid frågan om fusket hänvisas till foldern, men säger dock att det är en fråga om etik och moral. Sedan vid frågan om de nya registreringsapparaterna som är på väg blir svaret att det hinns inte med av den enkla orsaken att antalet apparater inte räcker för marknaden i nuläget utan dispensen är nödvändig. Ett panelsamtal mellan Sven Olov Carlsson, President IOGT International och Fredrik Erlandsson, Omvärldsanalytiker Diageo Norden (tillverkarorg. i EU). Trenden är att man dricker mer hemma innan krogen. Betydligt mindre Forts. på nästa sida Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 4 La nkinlaga

5 Forts. från sid 3 Alkoholpolitiska toppmötet konsumtion på krogen generellt sett. Österut är mycket mer i riskzonen. Ryssland håller idag på att supa ihjäl sig, medan övriga länder håller på att begränsa sin tillgänglighet. I Sverige har man med detta som bakgrund relativ låg och ganska kontrollerad konsumtion. Interrailgenerationen bidrar till vår nya syn på alkoholen. Det är ett synsätt som övriga länder håller på att gå ifrån, ex. se USA som ändrar delstatsvis på toleranserna. Viktigt påpekande: i Bulgarien har man nolltolerans i trafiken, inom EU följer flera länder med. Dock inte Sverige med sin nuvarande promillehalt. Kanske det kommer något genom den nya lagen, ingen vet idag. Kerstin Redig VD Alna Sverige äntrade podiet. I materialet fanns också en folder från dom. Tabubeläggning av alkoholen och medföljande problem är helt förkastligt. Det finns två grundtyper inom alkoholproblematiken. Typ 1: sen debut, lägre ärftlighets-frekvens, få sociala kontakter och söker ångestlindring. Typ 2: Tidig debut, antisocialt beteende, spännings- och impulssökande samt ofta extrovert till sin läggning. Detta är givetvis mycket förenklat och det finns flera olika lösningar. I en problemgrupp är det inte bara att byta chef. Den gamle chefen har tillåtit missbruket och blundat samt sett genom fingrarna. En ny chef har ingen relation till anställda utan kan ofta ses med misstänksamhet. Inom Europa har syn + relationen till alkohol förändrats radikalt under de senaste tio åren. Danmark och Finland har sänkt A-skatten med olika resultat, flera andra länder har höjt istället. Frankrike har förutom förebyggande råd även hårdare lag inom A-området. Visserligen inte till vår nivå, men i alla fall. Enskilda länder inom EU har höjt A-skatten. Alna är som vi uppfattade en organisation som ägs av flera inom arbetsmarknaden och myndigheter. Dagens sista talare var Paul Bergqvist, Ordförande Bryggareföreningen tillika f.d. Carlsberg anställd. Hans område var finanskrisens konsekvenser för alkoholindustrin. Jag och Gert fick intrycket att dom var en av sponsorerna till konferensen eftersom ingen gick på och frågade honom om hans olika påståenden, vilka några följer här. P. B. berättade om att företaget under hans tid hade som mål 1% av marknaden i Ryssland, men det visade sig snabbt öka till numera 43% istället och det är öldrickandet som ersatt den osunda vodkan. Företaget var lika positivt över utvecklingen i Kina bl a. Beträffande Europamarknaden var det i stort sett ingen större förändring utan mest justeringar av själva drickandet. Överlag har skett en övergång från sprit till mer vin och öl. Enligt P.B. är inte säkert att krisen står för den förändringen utan det kan vara ett utslag av förändrade dryckesvanor. Här kom inga intressanta frågor utan det märktes tydligt att dagen led mot sitt slut även Mattson (moderatorn) var stillsam. Hennes frågor var mest av artighetskaraktär och i våra sammanhang helt ovidkommande. Ganska möra efter första dagen var Gert och jag glada över beslutet att övernatta i Hbg. Middagen serverades på Marina Plaza (Knutpunkten). Vid mingeltiden hände oss en sak som kunde blivit besvärlig. Välkomstdrinken som serverades i bufféform innehöll alkohol och hade vi inte frågat speciellt efter a-fritt alternativ som stod diskret vid ett annat bord, kan ni säkert tänka er resten. Färgen på dryckerna var densamma i lokalens ljus. Vi blev ganska bestörta över attityden. Alkoholtoppmöte och alkohol serveras. Det rimmar märkligt i våra öron. Personlig parentes: Hurva Gästis som har blivit min familjs favoritställe har alltid som välkomstdrink alkoholfri vara. Vid middagen serverades rödvin och vi blev erbjudna alkoholfritt alternativ som vi avstod. När vattnet hälldes upp i rödvinsglasen påpekade vår ganymed helt onödigt att vatten dricker man i de små glasen vid sidan. På de andra ställen som jag brukar gästa får jag alltid använda samma glas som övriga sällskapet. Det skall man tänka på vid dukningen. Den lärdomen sitter fortfarande kvar från min nissetid. Tillbaka till mötet. Dr. Sven Andreasson, docent, A-forskare Statens folkhälsoinst. Faktum är att sedan 2004 minskar drickandet på den stora gruppen, tyvärr stabil i riskzonerna. Det medför att skadorna ökar bl a misshandeln. Beroendet ökar bland äldre kvinnor, en sak som de flesta talarna tog upp. Ökad tillgång = mer skadeverkan och dödligheten följer med. Efter EUinträdet ökade i stort sett alla grupper sitt drickande. Blev en förändring i mönstret. I stället för som tidigare koncentration på helgen, kom nu även ett drickande på vardagar samtidigt som helgerna låg fast. Ölen har betydligt större andel än spriten och unga män i studentåldern dricker mest ökade leverskadorna dramatiskt, men har nu sjunkit till en mer normal nivå. Priset avgör alltså därmed beroendet. Här har V&S tydligt visat att ökad tillgänglighet medför ökad skaderisk. USA visar tydligt med sin delstatskontroll hur monopolet styr. Att få tag i dom innan fungerar inte, ungdomarna i den åldern är inte direkt mottagliga. På högstadiet ligger drickandet lika över könen, sedan tar männen över upp till 25 år. Det planar ut i den stora gruppen. En förklaring kan vara familjebildning, men vi vet inte riktigt vad som händer vetenskapligt. Därefter ligger alla grupper kvar på sina nivåer. Nästa ökning har blivit medelålderskvinnor, bag in box ökade problemet betydligt. Ensamma män vid Forts. på sid 9 Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 5 La nkinlaga

6 6 La nkinlaga

7 7 La nkinlaga

8 8 La nkinlaga

9 Forts. från sid 5 Alkoholpolitiska toppmötet årsåldern är nästa riskgrupp, här finns flera anledningar. Helt klart har vi konstaterat att runt 65 70% av spriten förs in via utlandet på något sätt. Nu kommer gränshandeln med ölen också in. Men optimistiskt sett har andan och alkoholsynen bättrats genom åren. Ann-Therése Enarsson, VD IQinitiavet. Landet lagom där alla dricker sig redlösa. Detta var hennes inledningsreplik för att väcka vår uppmärksamhet. Hon började med att visa filmen Hur dricker du, tar 60 sekunder att se. Finns på nätet. Målgruppen är år och runt 84% har sett filmen. Sedan kommer a-profilen.se som avlöser tidigare metoder och innehåller 14 frågor om dina alkoholvanor har nu gjort testen, den största mängden gör testen helger under tiden Lite om testresultat. 59% har fortsatt drickandet, 43% dricker dagen efter, 35% är tjejer. Positivt är att 53% anser att dom borde dra ner. Detta är siffror som är inskickade på nätet och inte vetenskapligt belagt. Dock väldigt oroande material. Rökningen har avstannat efter sin ökning på vuxna, men unga kvinnor ökar. Alkoholkonsumtionen följer med här. Grov sagt: steg 1 rökning leder till steg 2 öl- sprit. Fortfarande trots all upplysning är att ungdomarna får tag i varorna genom föräldrar eller kompisar, även mindre nogräknade affärsmän ingår i anskaffningsledet. Kommunernas Drogsamordnare är viktiga personer och behövs. Anneli Silvander, Chef Tillståndsenheten Gbg. Den organiserade brottsligheten är i huvudsak ett storstadsfenomen. Den nya metoden är: sök pengarnas väg. Skatteverket, kopplingar till narkotikapolis och gatulangningsgrupp samt fler inblandade myndigheter samarbetar. Se USA när man tog Al Capone. Man får ta dom via kvitto och bokföring mm. Deras områden är bl a: vakter, garderobsverksamhet och utpressning. Listan på deras verksamhet är lång och önskas vara i det fördolda. All verksamhet skall ha en huvudman och sköter man inte sig drabbas tillståndet. Det kan hjälpa krögarna stå emot deras krav. Betydligt lättare ute i landet än i städerna. Ibland känns det som om man bara flyttar runt på dom, tyvärr. Medierna hjälper gängen på sitt sätt genom en viss glorifiering. För dom gäller upplagan i första hand. Släktskap kan vara ett tillståndsproblem. Datainspektionen kan stoppa insynen och underlätta för bulvaner och sk målvakter. Dessvärre stoppar det ofta vid domstol pga svårigheter med bindande bevis. Vår verksamhet finansieras av bl a restaurangorg. Det kostar med tillståndet och går till verksamheten. Numera söker sig MC-gängen till orter utan polis, svårigheten med riktig bevakning är uppenbar. Samverkan mellan myndigheterna är ett måste för att hålla gängen stången. Viktigt är också att betona att 99% av krögarna sköter sig. Fusket är stort via catering och liknande verksamhet. Försäljning/glas ger möjlighet till oskattade vinster. Festivalverksamheten står helt utanför den nya A-lagen. Det tar för lång tid att ändra på lagstiftning utan andra vägar får tas i kontrollsyfte. Helsingborg (extra på listan): Mufskandalen blev månadens scoop för Helsingborgs Dagblad. Moderpartiet får ta tag i situationen och försöka lösa problemet internt. Söderut i landet är man mer alkoholliberal vilket medför ett ökat drickande i staden. Det är en skrämmande bild som är svår att komma åt. Kranskommunernas barn reser in och festar i staden. Skåne ligger i topp på dryckesligan. Närheten till Danmark och Gränshandeln är bidragande orsaker. Införselkvoterna är för höga. Riskkonsumtionen är större än i övriga landet. Inga problem för unga att få tag i alkohol. Nya lagen är för otydlig för att kunna hjälpa föräldrarna. Alkoholdrycker är och skall vara en vuxenvara och inget för minderåriga ungdomar.?, Carlsberg. Vi tror att arbetslösheten kommer att plana ut ganska snart. 90 % av folket har trots allt fått det bättre och man kan räkna med en ränteökning till våren runt 0,25%. Resevanorna har ändrat våra dryckesvanor. Ölindustrin ligger still. De dyra sorterna har sjunkit i försäljningen. En stor del av vår produktion för Norden sker numera via gränshandeln, oskattad ut+ oskattad in igen. En växande marknad för oss är ex. Östeuropa och Kina samt Indien har stor tillväxt. Maria Rhenström, Regeringskansliet. I EU-kommissionen har flera viktiga beslut inom området tagits. Även på WHO- och ANDTnivå sker intressanta arbeten. Dessa sker på lång sikt och man ser över hela området. Vi är inte ensamma utan Sydeuropa är med i diskussionerna. Dom har börjat se ett stigande alkoholproblem (på tiden, vår anm.). Mer samarbete med frivillig-. och de ideella organisationerna skall ske. Precis som de andra aktörerna på marknaden har vi sett en ökning av spritreklamen. Vi vet redan att prispolitiken är viktig. +60 missbruket ökar och ohälsa samt infektioner följer med. Spridning av Aids i Afrika är ofta alkoholrelaterad. Hela Alkoholmönstret har ändrats under de senaste åren. Det var den sista talaren på A-toppmötet för detta året. Vi noterade att den polis som stod på listan aldrig kom till vår besvikelse. Kunde varit mycket intressant att höra vad dom hade att förtälja. Slutord från Kent Härstedt, Ordf. ABF Helsingborg. Han tackade alla medverkande och Forts. på sid 12 Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 9 La nkinlaga

10 10 La nkinlaga

11 11 La nkinlaga

12 God fortsättning Skulle det förstås ha stått i nr:1, men det hanns inte med. Man har fått pulsa sej fram i snödjupet och pulsen har varit ojämn. Det har varit snöigt, kallt och halt så man riskerar att falla och bli det själv. Midvinternattens köld har varit hårdare än vanligt och det betyder minus 40 grader hos en jag ringde ute på landsbygden. Själv har jag klarat mej undan med 35, men det känns som det räcker. I nr 6-09 vädrade jag mina åsikter om Cancerfonden och nu har det visat sej att mångmiljonförskingraren på Röda Korset började sin bana just där. Det har aldrig upphört att förväna mej att människor med anrika namn och god social ställning vill nedlåta sej till så tarvliga handlingar. Det må väl räcka med att man har chefer som på "hederlig" väg uppbär löner som inte på långa vägar står i proportion till deras arbetsinsatser. Resultatet har blivit att katastrofhjälpen har fått just katastrofala resultat. Alla förstår ju att utan gåvor så finns det inte pengar till varken oskäliga löner eller förskingringar. Det kan man kalla hjälp till självhjälp. Låt varje sådan här händelse bli en påminnelse om hur viktigt det är att alltid känna empati och solidaritet, kom ihåg att det är bättre att vara offret än förövaren.stulen lyx ger tunn förgyllning och stulen mat ger dålig eftersmak. Kronofogden kommer tidigare än våren häruppe men man hoppas alltid att överleva till nästa permafrost. Jordens undergång har utlovats med jämna mellanrum, Tidningen Länkkamratens fana. Bärare: Robert Felth. oftast av någon religiös sekt men nu senast (längesedan) av aztekerna till Det är ungefär den framförhållning jag har själv, så det känns inte så skrämmande. Min enda ambition är att hinna bli skuldfri innan jag dör och då har man ju garderat sej för ett långt liv, nästan odödlig. Man lever ju på lånad tid (nu när vi dör igen) och räntan är osjäligt hög. Det är tur att man är en betalande kristen och inte tror på att återuppstå som en moskit eller liknande. Men tanken på att återfödas som en kronofogde eller pantlånare kan ju väcka idén om att konvertera i alla fall. Gräshopporna och dagsländornas har det ju inte så pjåkigt i alla fall. Regeringens skattesänkningar har ratat gallfeber på mej hela tiden. Behövdes högre omsättning för att fylla soptunnorna? Däremot vet jag att vård, skola, omsorg och alla andra samhällsfunktioner behöver skattepengar för att fungera. Sjukvård är alltid bättre än gravvård. När jag säger att jag gärna betalar skatt och skattsedeln skall upp till bevis, så får jag ofta en gliring för att jag betalar kyrkoskatt. Sedan hur många miljoner som dödats i Guds namn. Svaret blir att vi har börjat civiliseras efter de sista stora blodbaden. Alla religioner har inte lyckats med det. Hoppas ingen ska sura efter detta inlägg. Ser fram emot att få se många av er vid kongressen i Växjö och alla vid Länkens Dag i Tranås. Länkhälsningar Bob Forts. från sid 9 Alkoholpolitiska toppmötet hälsade välkomna till nästa år. Dessutom sade han att många av de ämnen och talare kommit på initiativ deltagande organisationer och insända frågor. Dom tar gärna emot material till nästa år eftersom det är deltagarna som präglar själva konferensen. Skånedistriktet tackar VU och Länkens Kamratförbund för äran att deltaga och hoppas att vi har skött oss. I så fall tar vi gärna uppdraget även nästa år. Då kan vi vara mer pålästa och förberedda än i år, vi var för tomhänta för att agera fullt ut detta år -09. Mycket är dubbelskrivit, men är med för att få en större helhetssyn av deltagnas åsikter. Rapporten skriven av distriktets utsända delegater: Bo Malmberg Ordf. Skånedistriktet och Gert Svensson Ordf. KF Länken Höör Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 12 La nkinlaga

13 Utmärkelse Varbergslänken Föreningen har avhållit sitt årsmöte i lokalen på Hertig Eriks väg 27. Till att hålla i mötet, valdes Jan Larsson och som sekreterare valdes sittande Christina Rosén. Ordförande hälsade alla välkomna och det hölls en tyst minut för kamrater, som för alltid lämnat våra led. Många utmärkelser har delats ut under 2009 för total avhållsamhet från alkohol. 8 st 3-mån. 3 st 6-mån. 2-st 2-års standar. 2 st 5-års ringar och 1 Årsmöte hos KF Länken Trollhättan Första söndagen i februari kallades medlemmarna till årsmöte i Kamrat Föreningen Länkens lokaler i Trollhättan. Mötet började med parentations minut, för avlidna kamrater under det gångna året. Till mötesordförande utsågs Solveig Timén från KF Länken i Uddevalla. Verksamhetsberättelsen, resultat och balansräkningen samt Revisionsberättelsen Årsmöte i KF Länken i Skene (Mark) Vid årsmötet 2010 valdes Lars Ekholm till ordförande för KF Länken i Skene (Mark). Vi har haft lite vakum efter Georges bortgång. Vi har nu börjat att bygga upp verksamheten och komma igång. Vid det senaste månadsmötet kvällen (10 mars) togs beslut om kommande verksamhet. Vi kommer tillsammans med NBV under våren starta upp ett antal studiecirklar. Det kom många förslag st 15-års utmärkelse, det bevisar att föreningen, medlemmarna lagt ner ett stort arbete för att få kamraterna att gå den rätta vägen. Styrelsen för år 2010 blev. Ordf: Lennart Sjöberg.Sekr: Christina Rosén. Kassör: Jan Larsson. Ledamöter: Anita Wendel och Thommy Lagergren. Suppl: Eva Segel och Lars Johansson. Vid pennan Jan Larsson upplästes och godkändes. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Enligt valberedningens förslag, valdes Christer Wärne till ordförande. Vice ordförande Rolf Nyborg. Sekreterare Pia Karlsson.Vice sekreterare Roger Johansson. Kassör Marianne Andersson samt revisorer Robert Henriksson och Per-Åke Andersson. från de närvarande medlemmarna. NBV i Borås kommer att stötta oss och hjälpa till så gott dom kan enligt telefon samtal. Jan Larsson, Christina Rosén 1 år. Innan mötet avslutades, fick vi även tillfälle att upvakta vår medlem Gun Laimaa med ett standar samt ett fång tulpaner för två års nykterhet. Efter att mötet avslutats intogs en gemensam middag. Marianne Andersson KF Länken i Trollhättan Sedan har Socialen från Marks kommun tagit kontakt med oss och vill inleda samarbete med att hjälpa missbrukare. Allt detta kommer att påverka KF Länken i positiv riktning, vi kommer att synas mer i sammhället och det är en mycket viktig del av vår verksamhet. Sedan skall vi givetvis ta vara på våra medlemmar och försöka att värva fler. Det finns många som behöver få hjälp med att sluta sitt missbruk, men vi tar en dag i sänder. Ordförande Lars Ekholm KF Länken i Mark Gynna annonsörerna de gynnar oss! Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 13 La nkinlaga

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

Sekreterarutbildning på Hvidehus

Sekreterarutbildning på Hvidehus Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer

Läs mer

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Julnummer Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Triss i utmärkelser på Landskronalänken Höjd alkoholskatt, eller? Bosse

Läs mer

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år I FOKUS Hampus var fast i krigsspel I RÖRELSE Brysselkontor firar accent En tidning från iogt-nto nr 9 2009 pris 20 kr SverigeS S törs ta

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka

26 år. I nykterhetsrörelsens topp Sven-Olov Carlsson blickar tillbaka. Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Fotboll för hemlösa Promillegräns på sjön Forut hjälper i Sri Lanka Kongress Accent tar pulsen EU Maria Larsson om ordförandeskapet accent En tidning från iogt-nto nr 5 2009 pris 20 kr Sveriges största

Läs mer

accent Att vara utanför mitt i ett annat land Gun Zacharias Nolltolerans i Växjö Kvinnlig ordförande nu! Köpstress GRANSKNING BILDREPORTAGE

accent Att vara utanför mitt i ett annat land Gun Zacharias Nolltolerans i Växjö Kvinnlig ordförande nu! Köpstress GRANSKNING BILDREPORTAGE Gun Zacharias Nolltolerans i Växjö Kvinnlig ordförande nu! Köpstress GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 1/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET BILDREPORTAGE Att vara

Läs mer

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 10 2010 / pris 20 kr accent 14 alkoholfria drycker i stort test plus nyårsmeny! Kärlek Möt tre par som fann varandra i nykterhetsrörelsen

Läs mer

för alla? Årsmötestider Camerons alkoholstrid Allt färre helnyktra miljöer Accent besöker fyra distrikt England tar krafttag mot supandet

för alla? Årsmötestider Camerons alkoholstrid Allt färre helnyktra miljöer Accent besöker fyra distrikt England tar krafttag mot supandet Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 4 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Fagersta! för alla? Allt färre helnyktra miljöer Årsmötestider Accent besöker

Läs mer

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 4 2015 / PRIS 40 KR Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET Varför inte ge bort en prenumeration på Accent

Läs mer

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden?

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden? Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Katrineholm! Hjälp för utsatta Så kan ni bli familjehem Sociala företag En rörelse

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År NR 4 2012 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE God Jul & Gott Nytt År KRIS firade 15 år! Stefan Björklund i stor intervju Unga KRIS Årets guldkorn VÄGEN UT INNEHÅLL Vägen UT ISSN

Läs mer

accent Var fjärde amerikan är nykterist Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING MED BILDER AV JH ENGSTRÖM

accent Var fjärde amerikan är nykterist Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING MED BILDER AV JH ENGSTRÖM Göran Stangertz Vägmärken Spendrups filmbluff Mocktails GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 2/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET Var fjärde amerikan är nykterist MED

Läs mer

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen

I DETTA NUMMER: #krisialmedalen 2013 / Nr 2 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE I DETTA NUMMER: #krisialmedalen KRIS första muckhämtning utomlands Porträttet med Peter Klang på Gran Canaria Unga KRIS tillbringade

Läs mer

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället 2014 / Nr 2 ANNONS Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället Core Link AB FALKENBERG Finspångs Församling FINSPÅNG Fastighetesbyrån Klingbrogården AB ARVIKA GIMO 2 Vill du också stödja

Läs mer

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting

BL ADE T 01#2008. Smarta festare. Psykiatri i förändring. Solveig tror på solidarisk vård. Börje hittade ett välskött landsting BL ADE T 01#2008 En personaltidning for oss i landstinget kronoberg Smarta festare tema missbruk på SIDORNA 6 11 Börje hittade ett välskött landsting Solveig tror på solidarisk vård Psykiatri i förändring

Läs mer

KARRIÄR- START Nykterhetsrörelsen blev språngbrädan till ett framgångsrikt yrkesliv

KARRIÄR- START Nykterhetsrörelsen blev språngbrädan till ett framgångsrikt yrkesliv SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 3 2011 / PRIS 20 KR EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR SVERIGE- RESAN CAFÉ FÖR ASYLSÖKANDE I BODEN LÄTTÖL EN

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

snickaren bygger hus med missbrukare heta tips Så tycker medlemmarna I väntans tider för din förening inför hösten Vi har siffrorna

snickaren bygger hus med missbrukare heta tips Så tycker medlemmarna I väntans tider för din förening inför hösten Vi har siffrorna Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 6 2012 / pris 40 kr Så tycker medlemmarna Vi har siffrorna I väntans tider Var tredje gravid dricker Arga snickaren bygger

Läs mer

God Jul! vit. Doreen önskar barnen vit jul Hemlöse Christer surfade rätt på sin dotter

God Jul! vit. Doreen önskar barnen vit jul Hemlöse Christer surfade rätt på sin dotter Doreen önskar barnen vit jul Hemlöse Christer surfade rätt på sin dotter I RÖRELSE Konsten att påverka här är experternas bästa tips accent vit God Jul! En tidning från iogt-nto nr 10 2009 pris 20 kr SverigeS

Läs mer

KRIS HUDIKSVALL Djupegatan 37 824 52 Hudiksvall Telefon: 073 694 09 00 E-post: hudiksvall@kris.a.se

KRIS HUDIKSVALL Djupegatan 37 824 52 Hudiksvall Telefon: 073 694 09 00 E-post: hudiksvall@kris.a.se Adresser och telefonnummer till KRIS lokalföreningar För fullständiga adressuppgifter och kontaktpersoner, se: www.kris.a.se KRIS BOLLNÄS Björkhamregatan 31 C 821 34 Bollnäs Telefon: 070 609 36 07 E-post:

Läs mer

accent Tre författare Kommunerna synas Pedagogiskt energiknippe Rörelsen samarbetar REPORTAGE God Jul & Gott Nytt År

accent Tre författare Kommunerna synas Pedagogiskt energiknippe Rörelsen samarbetar REPORTAGE God Jul & Gott Nytt År Kommunerna synas Pedagogiskt energiknippe Rörelsen samarbetar REPORTAGE accent God Jul & Gott Nytt År EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 10/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET ÖNSKAR

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

accent Anna Carlstedt vet hur det är att vara barn till missbrukare Trafficking i vardagen Drogtester på barn John Bird Vårens alkoholfria GRANSKNING

accent Anna Carlstedt vet hur det är att vara barn till missbrukare Trafficking i vardagen Drogtester på barn John Bird Vårens alkoholfria GRANSKNING Trafficking i vardagen Drogtester på barn John Bird Vårens alkoholfria GRANSKNING accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 4/07 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET INTERVJU MED IOGT-NTOS

Läs mer

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET

SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NUMMER 10 JUL 2006 PRIS: 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET NEJ TILL NÄTALKOHOL BISTÅND I KRIG VÄLGÖRANDE JULGÅVOR FRANKRIKE NYKTRAR TILL VÄXTVÄRK I

Läs mer

accent I FOKUS Narkotikapolitikens vägval INTERVJU Fjäril med viljestyrka REPORTAGE ESSÄ Låt tönten regera!

accent I FOKUS Narkotikapolitikens vägval INTERVJU Fjäril med viljestyrka REPORTAGE ESSÄ Låt tönten regera! I FOKUS Narkotikapolitikens vägval INTERVJU Fjäril med viljestyrka REPORTAGE ESSÄ Låt tönten regera! accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NR 7/08 PRIS 20 KR SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET

Läs mer

MAKT ÖVER SPRITEN. HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom och missbruk i USA

MAKT ÖVER SPRITEN. HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom och missbruk i USA SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 2 2011 / PRIS 20 KR HILLBILLY HEROIN Fotografen Hanna Modigh bland fattigdom

Läs mer