Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09"

Transkript

1 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 2 Årgång Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09 Det var med stor glädje och förväntan som Gert och jag reste till Hbg tidigt på morgonen. Vi visste att konferensen hade ett digert program med flera intressanta talare. Eftersom vi är nybörjare på just denna nivån, kom vi överens om att detta år var mest för att lära och lyssna. Vi talade med några speciellt intressanta personer separat. Uppdraget som vi uppfattade det hela var att representera Förbund och Länken samt agera efterhand som situationer uppstod. Vi fick en bra plats för vår utställning och ett bord för materialet. Det visade sig klokt att vi hade förvarnat personalen om våra önskemål. Där var flera som också propsade på plats, dom fick därmed vara lite mer i skymundan sas. Vår monter rönte bra uppmärksamhet i all sin enkelhet. För övrigt mitt emot bryggeriföreningen (återkommer med fler märkligheter). Först på deltagarlistan var tullverkets krim/span. Boo Feuk. Han berättade om alkoholens väg genom Sverige från gränshandeln upp till Mellansverige, högre upp är inte lönsamt i transport hänseende. Man bedriver långsiktig spaning på misstänkta och slår till när alla bevis är inne. Han talade om en liga som sprängts i Värmland. Dom hade en logistik som ett normalt åkeri skulle varit avundsjukt på. Mindre bussar körde över gränsen och lämnade över vid omlastningsplats för vidare transport. För att vi lyssnare skulle få begrepp om handelns omfattning lite siffror: Förare av buss 1000 sek, passagerare 500 sek och lastplan för att undvika överlast kr/ resa + vinst. Cirka tre miljoner i ren vinst kom man fram till. En beräknad skatteförlust för staten ungefär fyra miljoner oräknat med Norgeaffären. Dit gick nämligen även deras transportled och Norsk myndighet var med i arbetet, men skötte sin del helt själv. Ligan bestod förutom det par som var huvudmän av 32 personer + de i Norge. Straffvärdet var så högt att man fick tillstånd med telefonavlyssning och därmed fick man allt serverat. Det blev flera brott inblandade och som kunde lösas direkt. Spaningen pågick i ett år, sedan fanns det tillräckligt med bevis och man slog till. Dessutom blir risken för upptäckt större ju längre man håller på med spaningen. Han berättade även om hur den sk garagehandeln bedrivs. Exempelvis att när varorna är komna tänds marschaller för att kunden skall lättare hitta. Här finns massor av idérikedom och uppfinningskraften är stor. Örebro är en av centralorterna i denna trafik. Men allt ändrar sig hela tiden och det ställer stora krav på utredarna samt bevisbördan. Nästa man uppe på scenen var en kvinna och det var IOGT-NTO:s nyvalde Ordförande Anna Carlstedt som fick presentera sig för omgivningen. Hon berättade om sin egen uppväxt i en alkoholmissbrukande familj, där allt var hemligt utåt (gripande berättelse, men alltför vanlig i vår miljö). Med tiden blir det mer av nya tankar i deras rörelse (generationsskiftning). Man ser ett mönster av sjunkande alkoholdrickande i Europa vilket medför att de stora drakarna numera Forts. på sid 4 Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 1 La nkinlaga

2 Det började i DUR och slutade i MOLL. Sedan senast jag skrev i spalten har det hänt en hel del här uppe på Kursgården. Vi har haft en härlig vinter med behaglig temperatur både ute och inne. Några undrade om vi drabbats av permafrost, men så allvarligt var det inte. Vi har haft vår utbildning för NBV-ombuden under ledning av Ann-Louise Friberg chef för vårt NBVdistrikt med säte i Skövde. Ordförandeträffen hade samlat många ordföranden till vår Kursgård, detta är som vi i VU tycker en viktig träff där vi i lugn och ro kan ta del av problem och lösningar från hela Länksverige. Det är ett ömsesidigt utbyte av idéer och synpunkter som skall leda oss framåt i vårt arbete. Förbundsstyrelsemötet avlöpte lugnt och städat, alla var eniga inför Kongressen i Växjö i april. Fortfarande är det så att valberedningen har svårt att få fram kandidater till dom olika posterna inom Förbundet. Men bara Konhressen är avslutad och allt är klubbat dyker det upp många olika kandidater. Men då är det ju ett år till nästa tillfälle, vi hoppas att den valberedning distrikten utser till nästa Kongress, antecknar dom nya namnen så dom ej glöms bort under det kommande året. Nu i helgen har vi haft fortsättning i data, tyvärr Adressen till Kursgården och Länkens Kamratförenings expedition: Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Telefon Fax Förbundsexpeditionen har jour varje fredag, jämna veckor kl Jourtelefon Länkkamraten, samma som Förbundet ovan. lade sjukdom och arbete käppar i hjulet, så det var bara 5 deltagare men men samtidigt fick vi bara låna 5 laptop från NBV, så det var kanske mening Forts. på nästa sida MANUSSTOPP ÅR 2010 Se nedanstående datum! Nr 1 10 januari (utkommer i mitten av februari) Nr 2 10 mars (utkommer i mitten av april) Nr 3 5 maj (utkommer i mitten av juni) Nr 4 10 augusti (utkommer i mitten av september) Nr 5 15 september (utkommer i mitten av oktober) Nr 6 5 november (utkommer i mitten av december) Sänd Manuskript under adress: Tidningen c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn 2 La nkinlaga

3 Datakurs på Kursgården Då har det åter varit datakurs för Länkmedlemmar, som vill förkovra sig i att nyttja alla dessa möjligheter som datatekniken erbjuder. Ansvarig för utbildningen var som så mången gång förut den emi- nente Åke G Blom, som försåg kursdeltagarna med kunskap om vilken nytta vi i föreningslivet, kan ha av att kunna använda data mars var det dags för fortsättningen av denna kurs. Deltagarna fick lära sig att skriva på data, att spara skrivelser på mapp eller i USB-minne. Allt för att underlätta för de medlemmar som har administrativa sysslor i sin hemförening eller i distriktet såväl som uppdrag i förbundet. Intresset är stort ute i våra föreningar, att just kunna använda data och då är Hvidehus kursgård en ypperlig plats att bedriva kurser på. Thomas G Kvarnström Datakursledare Åke G. Blom. Kursdeltagare. Forts. från sid 2 Förbundsspalten med allt.för att en sådan kurs skall ge ett bra utbyte skall man vara 5 8st. Ledare för kursen var Åke G Blom från NBV han har ett finger med i all utbildning av föreningsfunktionärer i Länken och gör ett mycket bra arbete enligt deltagarna. Nu måste jag komma till det tråkiga.för att kunna hålla Kursgården i bra ordning så måste vi ha lite, för en del besvärliga ordningsregler. Vi har inte velat ha en massa förbudsskyltar på Kursgården utan det skall vara en trevlig miljö med ansvar från alla som vistas här. Vid Förbundsstyrelsemötet förekom rökning på toaletterna. Hela korridorerna är ju rökfria så det menas både rummen och toaletterna. Vi har ju också djurfritt på den sidan där cafeterian är belägen. Vi har 2 hundrum i boendeavdelningen, nu till helgen var båda rummen upptagna av Kamrater som arbetade för oss på Kursgården. Det kom en av kursdeltagarna och frågade om inte han kunde få ta hit sin hund? Vi förklarade hur det var för honom, men gjorde ett undantag om han lovade att städa ur rummet ordentligt, vilket han lovade. Döm om min förvåning när jag kom från min arbetsplats och gick igenom TV-rummet där satt vederbörande med sin hund. Så illa som jag kände då och så okamratligt, har inte jag känt sedan jag blev utvisad ur Länklokalen i Motala, då jag begärde överföring till Tranås. Men vad trodde mina två Kamrater som satt där i rummet och blivit nekade att ha sina hundar med sig på denna halva av Kursgården? Vi kan också tillägga att det finns 8 TV-rum på Hvidehus, det är till två TV-rum som hundar ej äga tillträde. Jag skyller inte på hundarna, jag är en sann djurvän och har själv haft egna hundar. Med Länkhälsningar från VU Gm. K-G Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 3 La nkinlaga

4 Forts. från sid 1 Alkoholpolitiska toppmötet söker sig till den sk tredje världen för att utveckla sin marknad. Flera länder inom EU har glädjande nog torrlagt område vid matcher och vissa sportarenor. Det är säkert av andra orsaker också, men vi får se positivt på vår sidoeffekt. Lite mer nyktra åskådare på läktarna. Våldet räcker ändå utan att behöva fyllas på av berusade åskådare. Nu behöver även svenska ungdomar följa efter och därmed bryta mönstret som varit dominerande i flera år. Johan Jarl, hälsoekonom var extrainsatt på listan av talare (listan var ganska flexibel). Han har precis kommit ut med sin doktorsavhandling om förhållandet alkohol = högre lön. Den sk normalkonsumenten får högre lön än den helnyktre medarbetaren, givetvis samma gäller för hög- och riskkonsumenten. Bland orsaker som nämns är afterwork träffarna där den helnyktre inte är med av olika skäl, lokalt intimt nätverk där många kontakter knyts under avstressande former. Lågkonsumtion ger ett visst skydd mot vissa sjukdomar, alltså bra hälsostatus. Medelkonsumtion medför enligt forskaren 10% lägre lön, men det är osäkra siffror erkänner han. Lågkonsumtion hos kvinnor ger lägre frånvaro mm. Konsumtionen beräknas till 3,5 glas vin/dag. Personlig tanke: är detta låg konsumtion för kvinnor? Frågan är om marknaden själv kan reglera alkoholreklamen utan lagstiftning. Nya förutsättningar kommer med den alltmer internationella tv-reklamen. Förhoppningsvis finns endast måttlighetsreklam om 25 år. Idag finns i Sverige antagna etiska regler från marknadshåll. Viss lagstiftning finns redan, dock fattas praxis till stor del. De busar som trots allt existerar på fältet skall skötas av ex. marknadsdomstol eller liknande. Staten hinner inte med utan får tydligen acceptera. Ett totalförbud av alkohol håller inte inom Eu med rådande förhållanden, se hur det gick i USA. Kort diskussion om begreppet Köpt reklam contra betald reklam. Vad är konsumentinformation? Gränserna är svåra och har till stor del suddats ut. Texten är avgörande i flera fall. Nästa på tur var den nya Vd:n från Vin & Sprit Magdalena Gerger. Hon talade bland annat om nollvisionen = ingen skall lida eller ta skada av alkoholen (?). Ungdomarna är viktiga och en riskgrupp som kommer mer är äldre kvinnor. Här har man sett ett mönster av bag in box drickande. Den aktuella frågan om vinhandel av egenproducerat vin på gården (20st) var också uppe och här är man tydlig med förslaget från V&S. Beställning på gården och inköp på närmsta butik. Det är oförenligt med EU-avtalet med någon annan lösning och kan ej gälla annat än vin. Nu var det Folkhälsominister Maria Larssons tur. Hon började med att visa filmen de undanglömda barnen (bör ses, skakande bilder). På ett informellt ministermöte hade man haft uppe reklamfrågan och ställt vidare frågan till delegaterna som fällt reklamen i större utsträckning än etiska rådet. Under denna mandattid är ett mål att sänka inköpshandeln för bl.a. ungdomar. Övriga inom EU tittar intresserat på, ett problem i hela området och mycket svårt att komma åt. Preventionsarbetet har varit inriktat mot blandmissbruket % av gravida tillhör gruppen och det är fruktansvärda siffror. Kronobergsmodellen har konstaterats lyckad och skall spridas vidare, viktigt är också att utbilda föräldrarna som då i sin tur kan stötta sina ungdomar. Missbruksvården skall ses över och man inser alltmer vikten av samarbete med frivilligorg. Energidryckerna? åringar blir missbrukare och överkonsumtion är en stor fara. En snabb reaktion från handeln som själva satt 15 årsgräns. Euregler stoppar lagstiftning för oss. Alkolåsfrågan på bilar är inte svarbar utan vill återkomma med svar. Hela alkohollagen är nu på beredningsnivå och syftar på att förenkla. Finland har insett att sänkningen av spritskatten slog fel och höjer igen. Vinförsäljning på gårdar delas i stort sett av två partier, man har olika synsätt. För tillfället finns dock inget färdigt förslag. Tillståndsgivning ökar mer än kontrollen av densamma (kommunerna sköter frågan i stort sett själva). Vid frågan om skattesänkning av alkoholskatt blev svaret tydligt. En sänkning medför ökad drucken mängd. Göran Andersson, Ordförande Södra SHR. I kongressmaterialet fanns med en folder från Etiska Rådet som används av medlemmarna inom SHR. Därför var hans tal något kortare. Slutsatser inom krogbranschen är att lönsamheten är knapp med små marginaler (känns orden igen?). man äter mer på krogen och andelen vin har ökat på bekostnad av spriten som minskat. Här skall man ha klart för sig att G. A. representerar de mer lyxiga krogarna och ville inte på något vis tala om de mindre i branschen, likaså endast om de skötsamma medlemmarna. Vid frågan om fusket hänvisas till foldern, men säger dock att det är en fråga om etik och moral. Sedan vid frågan om de nya registreringsapparaterna som är på väg blir svaret att det hinns inte med av den enkla orsaken att antalet apparater inte räcker för marknaden i nuläget utan dispensen är nödvändig. Ett panelsamtal mellan Sven Olov Carlsson, President IOGT International och Fredrik Erlandsson, Omvärldsanalytiker Diageo Norden (tillverkarorg. i EU). Trenden är att man dricker mer hemma innan krogen. Betydligt mindre Forts. på nästa sida Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 4 La nkinlaga

5 Forts. från sid 3 Alkoholpolitiska toppmötet konsumtion på krogen generellt sett. Österut är mycket mer i riskzonen. Ryssland håller idag på att supa ihjäl sig, medan övriga länder håller på att begränsa sin tillgänglighet. I Sverige har man med detta som bakgrund relativ låg och ganska kontrollerad konsumtion. Interrailgenerationen bidrar till vår nya syn på alkoholen. Det är ett synsätt som övriga länder håller på att gå ifrån, ex. se USA som ändrar delstatsvis på toleranserna. Viktigt påpekande: i Bulgarien har man nolltolerans i trafiken, inom EU följer flera länder med. Dock inte Sverige med sin nuvarande promillehalt. Kanske det kommer något genom den nya lagen, ingen vet idag. Kerstin Redig VD Alna Sverige äntrade podiet. I materialet fanns också en folder från dom. Tabubeläggning av alkoholen och medföljande problem är helt förkastligt. Det finns två grundtyper inom alkoholproblematiken. Typ 1: sen debut, lägre ärftlighets-frekvens, få sociala kontakter och söker ångestlindring. Typ 2: Tidig debut, antisocialt beteende, spännings- och impulssökande samt ofta extrovert till sin läggning. Detta är givetvis mycket förenklat och det finns flera olika lösningar. I en problemgrupp är det inte bara att byta chef. Den gamle chefen har tillåtit missbruket och blundat samt sett genom fingrarna. En ny chef har ingen relation till anställda utan kan ofta ses med misstänksamhet. Inom Europa har syn + relationen till alkohol förändrats radikalt under de senaste tio åren. Danmark och Finland har sänkt A-skatten med olika resultat, flera andra länder har höjt istället. Frankrike har förutom förebyggande råd även hårdare lag inom A-området. Visserligen inte till vår nivå, men i alla fall. Enskilda länder inom EU har höjt A-skatten. Alna är som vi uppfattade en organisation som ägs av flera inom arbetsmarknaden och myndigheter. Dagens sista talare var Paul Bergqvist, Ordförande Bryggareföreningen tillika f.d. Carlsberg anställd. Hans område var finanskrisens konsekvenser för alkoholindustrin. Jag och Gert fick intrycket att dom var en av sponsorerna till konferensen eftersom ingen gick på och frågade honom om hans olika påståenden, vilka några följer här. P. B. berättade om att företaget under hans tid hade som mål 1% av marknaden i Ryssland, men det visade sig snabbt öka till numera 43% istället och det är öldrickandet som ersatt den osunda vodkan. Företaget var lika positivt över utvecklingen i Kina bl a. Beträffande Europamarknaden var det i stort sett ingen större förändring utan mest justeringar av själva drickandet. Överlag har skett en övergång från sprit till mer vin och öl. Enligt P.B. är inte säkert att krisen står för den förändringen utan det kan vara ett utslag av förändrade dryckesvanor. Här kom inga intressanta frågor utan det märktes tydligt att dagen led mot sitt slut även Mattson (moderatorn) var stillsam. Hennes frågor var mest av artighetskaraktär och i våra sammanhang helt ovidkommande. Ganska möra efter första dagen var Gert och jag glada över beslutet att övernatta i Hbg. Middagen serverades på Marina Plaza (Knutpunkten). Vid mingeltiden hände oss en sak som kunde blivit besvärlig. Välkomstdrinken som serverades i bufféform innehöll alkohol och hade vi inte frågat speciellt efter a-fritt alternativ som stod diskret vid ett annat bord, kan ni säkert tänka er resten. Färgen på dryckerna var densamma i lokalens ljus. Vi blev ganska bestörta över attityden. Alkoholtoppmöte och alkohol serveras. Det rimmar märkligt i våra öron. Personlig parentes: Hurva Gästis som har blivit min familjs favoritställe har alltid som välkomstdrink alkoholfri vara. Vid middagen serverades rödvin och vi blev erbjudna alkoholfritt alternativ som vi avstod. När vattnet hälldes upp i rödvinsglasen påpekade vår ganymed helt onödigt att vatten dricker man i de små glasen vid sidan. På de andra ställen som jag brukar gästa får jag alltid använda samma glas som övriga sällskapet. Det skall man tänka på vid dukningen. Den lärdomen sitter fortfarande kvar från min nissetid. Tillbaka till mötet. Dr. Sven Andreasson, docent, A-forskare Statens folkhälsoinst. Faktum är att sedan 2004 minskar drickandet på den stora gruppen, tyvärr stabil i riskzonerna. Det medför att skadorna ökar bl a misshandeln. Beroendet ökar bland äldre kvinnor, en sak som de flesta talarna tog upp. Ökad tillgång = mer skadeverkan och dödligheten följer med. Efter EUinträdet ökade i stort sett alla grupper sitt drickande. Blev en förändring i mönstret. I stället för som tidigare koncentration på helgen, kom nu även ett drickande på vardagar samtidigt som helgerna låg fast. Ölen har betydligt större andel än spriten och unga män i studentåldern dricker mest ökade leverskadorna dramatiskt, men har nu sjunkit till en mer normal nivå. Priset avgör alltså därmed beroendet. Här har V&S tydligt visat att ökad tillgänglighet medför ökad skaderisk. USA visar tydligt med sin delstatskontroll hur monopolet styr. Att få tag i dom innan fungerar inte, ungdomarna i den åldern är inte direkt mottagliga. På högstadiet ligger drickandet lika över könen, sedan tar männen över upp till 25 år. Det planar ut i den stora gruppen. En förklaring kan vara familjebildning, men vi vet inte riktigt vad som händer vetenskapligt. Därefter ligger alla grupper kvar på sina nivåer. Nästa ökning har blivit medelålderskvinnor, bag in box ökade problemet betydligt. Ensamma män vid Forts. på sid 9 Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 5 La nkinlaga

6 6 La nkinlaga

7 7 La nkinlaga

8 8 La nkinlaga

9 Forts. från sid 5 Alkoholpolitiska toppmötet årsåldern är nästa riskgrupp, här finns flera anledningar. Helt klart har vi konstaterat att runt 65 70% av spriten förs in via utlandet på något sätt. Nu kommer gränshandeln med ölen också in. Men optimistiskt sett har andan och alkoholsynen bättrats genom åren. Ann-Therése Enarsson, VD IQinitiavet. Landet lagom där alla dricker sig redlösa. Detta var hennes inledningsreplik för att väcka vår uppmärksamhet. Hon började med att visa filmen Hur dricker du, tar 60 sekunder att se. Finns på nätet. Målgruppen är år och runt 84% har sett filmen. Sedan kommer a-profilen.se som avlöser tidigare metoder och innehåller 14 frågor om dina alkoholvanor har nu gjort testen, den största mängden gör testen helger under tiden Lite om testresultat. 59% har fortsatt drickandet, 43% dricker dagen efter, 35% är tjejer. Positivt är att 53% anser att dom borde dra ner. Detta är siffror som är inskickade på nätet och inte vetenskapligt belagt. Dock väldigt oroande material. Rökningen har avstannat efter sin ökning på vuxna, men unga kvinnor ökar. Alkoholkonsumtionen följer med här. Grov sagt: steg 1 rökning leder till steg 2 öl- sprit. Fortfarande trots all upplysning är att ungdomarna får tag i varorna genom föräldrar eller kompisar, även mindre nogräknade affärsmän ingår i anskaffningsledet. Kommunernas Drogsamordnare är viktiga personer och behövs. Anneli Silvander, Chef Tillståndsenheten Gbg. Den organiserade brottsligheten är i huvudsak ett storstadsfenomen. Den nya metoden är: sök pengarnas väg. Skatteverket, kopplingar till narkotikapolis och gatulangningsgrupp samt fler inblandade myndigheter samarbetar. Se USA när man tog Al Capone. Man får ta dom via kvitto och bokföring mm. Deras områden är bl a: vakter, garderobsverksamhet och utpressning. Listan på deras verksamhet är lång och önskas vara i det fördolda. All verksamhet skall ha en huvudman och sköter man inte sig drabbas tillståndet. Det kan hjälpa krögarna stå emot deras krav. Betydligt lättare ute i landet än i städerna. Ibland känns det som om man bara flyttar runt på dom, tyvärr. Medierna hjälper gängen på sitt sätt genom en viss glorifiering. För dom gäller upplagan i första hand. Släktskap kan vara ett tillståndsproblem. Datainspektionen kan stoppa insynen och underlätta för bulvaner och sk målvakter. Dessvärre stoppar det ofta vid domstol pga svårigheter med bindande bevis. Vår verksamhet finansieras av bl a restaurangorg. Det kostar med tillståndet och går till verksamheten. Numera söker sig MC-gängen till orter utan polis, svårigheten med riktig bevakning är uppenbar. Samverkan mellan myndigheterna är ett måste för att hålla gängen stången. Viktigt är också att betona att 99% av krögarna sköter sig. Fusket är stort via catering och liknande verksamhet. Försäljning/glas ger möjlighet till oskattade vinster. Festivalverksamheten står helt utanför den nya A-lagen. Det tar för lång tid att ändra på lagstiftning utan andra vägar får tas i kontrollsyfte. Helsingborg (extra på listan): Mufskandalen blev månadens scoop för Helsingborgs Dagblad. Moderpartiet får ta tag i situationen och försöka lösa problemet internt. Söderut i landet är man mer alkoholliberal vilket medför ett ökat drickande i staden. Det är en skrämmande bild som är svår att komma åt. Kranskommunernas barn reser in och festar i staden. Skåne ligger i topp på dryckesligan. Närheten till Danmark och Gränshandeln är bidragande orsaker. Införselkvoterna är för höga. Riskkonsumtionen är större än i övriga landet. Inga problem för unga att få tag i alkohol. Nya lagen är för otydlig för att kunna hjälpa föräldrarna. Alkoholdrycker är och skall vara en vuxenvara och inget för minderåriga ungdomar.?, Carlsberg. Vi tror att arbetslösheten kommer att plana ut ganska snart. 90 % av folket har trots allt fått det bättre och man kan räkna med en ränteökning till våren runt 0,25%. Resevanorna har ändrat våra dryckesvanor. Ölindustrin ligger still. De dyra sorterna har sjunkit i försäljningen. En stor del av vår produktion för Norden sker numera via gränshandeln, oskattad ut+ oskattad in igen. En växande marknad för oss är ex. Östeuropa och Kina samt Indien har stor tillväxt. Maria Rhenström, Regeringskansliet. I EU-kommissionen har flera viktiga beslut inom området tagits. Även på WHO- och ANDTnivå sker intressanta arbeten. Dessa sker på lång sikt och man ser över hela området. Vi är inte ensamma utan Sydeuropa är med i diskussionerna. Dom har börjat se ett stigande alkoholproblem (på tiden, vår anm.). Mer samarbete med frivillig-. och de ideella organisationerna skall ske. Precis som de andra aktörerna på marknaden har vi sett en ökning av spritreklamen. Vi vet redan att prispolitiken är viktig. +60 missbruket ökar och ohälsa samt infektioner följer med. Spridning av Aids i Afrika är ofta alkoholrelaterad. Hela Alkoholmönstret har ändrats under de senaste åren. Det var den sista talaren på A-toppmötet för detta året. Vi noterade att den polis som stod på listan aldrig kom till vår besvikelse. Kunde varit mycket intressant att höra vad dom hade att förtälja. Slutord från Kent Härstedt, Ordf. ABF Helsingborg. Han tackade alla medverkande och Forts. på sid 12 Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 9 La nkinlaga

10 10 La nkinlaga

11 11 La nkinlaga

12 God fortsättning Skulle det förstås ha stått i nr:1, men det hanns inte med. Man har fått pulsa sej fram i snödjupet och pulsen har varit ojämn. Det har varit snöigt, kallt och halt så man riskerar att falla och bli det själv. Midvinternattens köld har varit hårdare än vanligt och det betyder minus 40 grader hos en jag ringde ute på landsbygden. Själv har jag klarat mej undan med 35, men det känns som det räcker. I nr 6-09 vädrade jag mina åsikter om Cancerfonden och nu har det visat sej att mångmiljonförskingraren på Röda Korset började sin bana just där. Det har aldrig upphört att förväna mej att människor med anrika namn och god social ställning vill nedlåta sej till så tarvliga handlingar. Det må väl räcka med att man har chefer som på "hederlig" väg uppbär löner som inte på långa vägar står i proportion till deras arbetsinsatser. Resultatet har blivit att katastrofhjälpen har fått just katastrofala resultat. Alla förstår ju att utan gåvor så finns det inte pengar till varken oskäliga löner eller förskingringar. Det kan man kalla hjälp till självhjälp. Låt varje sådan här händelse bli en påminnelse om hur viktigt det är att alltid känna empati och solidaritet, kom ihåg att det är bättre att vara offret än förövaren.stulen lyx ger tunn förgyllning och stulen mat ger dålig eftersmak. Kronofogden kommer tidigare än våren häruppe men man hoppas alltid att överleva till nästa permafrost. Jordens undergång har utlovats med jämna mellanrum, Tidningen Länkkamratens fana. Bärare: Robert Felth. oftast av någon religiös sekt men nu senast (längesedan) av aztekerna till Det är ungefär den framförhållning jag har själv, så det känns inte så skrämmande. Min enda ambition är att hinna bli skuldfri innan jag dör och då har man ju garderat sej för ett långt liv, nästan odödlig. Man lever ju på lånad tid (nu när vi dör igen) och räntan är osjäligt hög. Det är tur att man är en betalande kristen och inte tror på att återuppstå som en moskit eller liknande. Men tanken på att återfödas som en kronofogde eller pantlånare kan ju väcka idén om att konvertera i alla fall. Gräshopporna och dagsländornas har det ju inte så pjåkigt i alla fall. Regeringens skattesänkningar har ratat gallfeber på mej hela tiden. Behövdes högre omsättning för att fylla soptunnorna? Däremot vet jag att vård, skola, omsorg och alla andra samhällsfunktioner behöver skattepengar för att fungera. Sjukvård är alltid bättre än gravvård. När jag säger att jag gärna betalar skatt och skattsedeln skall upp till bevis, så får jag ofta en gliring för att jag betalar kyrkoskatt. Sedan hur många miljoner som dödats i Guds namn. Svaret blir att vi har börjat civiliseras efter de sista stora blodbaden. Alla religioner har inte lyckats med det. Hoppas ingen ska sura efter detta inlägg. Ser fram emot att få se många av er vid kongressen i Växjö och alla vid Länkens Dag i Tranås. Länkhälsningar Bob Forts. från sid 9 Alkoholpolitiska toppmötet hälsade välkomna till nästa år. Dessutom sade han att många av de ämnen och talare kommit på initiativ deltagande organisationer och insända frågor. Dom tar gärna emot material till nästa år eftersom det är deltagarna som präglar själva konferensen. Skånedistriktet tackar VU och Länkens Kamratförbund för äran att deltaga och hoppas att vi har skött oss. I så fall tar vi gärna uppdraget även nästa år. Då kan vi vara mer pålästa och förberedda än i år, vi var för tomhänta för att agera fullt ut detta år -09. Mycket är dubbelskrivit, men är med för att få en större helhetssyn av deltagnas åsikter. Rapporten skriven av distriktets utsända delegater: Bo Malmberg Ordf. Skånedistriktet och Gert Svensson Ordf. KF Länken Höör Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 12 La nkinlaga

13 Utmärkelse Varbergslänken Föreningen har avhållit sitt årsmöte i lokalen på Hertig Eriks väg 27. Till att hålla i mötet, valdes Jan Larsson och som sekreterare valdes sittande Christina Rosén. Ordförande hälsade alla välkomna och det hölls en tyst minut för kamrater, som för alltid lämnat våra led. Många utmärkelser har delats ut under 2009 för total avhållsamhet från alkohol. 8 st 3-mån. 3 st 6-mån. 2-st 2-års standar. 2 st 5-års ringar och 1 Årsmöte hos KF Länken Trollhättan Första söndagen i februari kallades medlemmarna till årsmöte i Kamrat Föreningen Länkens lokaler i Trollhättan. Mötet började med parentations minut, för avlidna kamrater under det gångna året. Till mötesordförande utsågs Solveig Timén från KF Länken i Uddevalla. Verksamhetsberättelsen, resultat och balansräkningen samt Revisionsberättelsen Årsmöte i KF Länken i Skene (Mark) Vid årsmötet 2010 valdes Lars Ekholm till ordförande för KF Länken i Skene (Mark). Vi har haft lite vakum efter Georges bortgång. Vi har nu börjat att bygga upp verksamheten och komma igång. Vid det senaste månadsmötet kvällen (10 mars) togs beslut om kommande verksamhet. Vi kommer tillsammans med NBV under våren starta upp ett antal studiecirklar. Det kom många förslag st 15-års utmärkelse, det bevisar att föreningen, medlemmarna lagt ner ett stort arbete för att få kamraterna att gå den rätta vägen. Styrelsen för år 2010 blev. Ordf: Lennart Sjöberg.Sekr: Christina Rosén. Kassör: Jan Larsson. Ledamöter: Anita Wendel och Thommy Lagergren. Suppl: Eva Segel och Lars Johansson. Vid pennan Jan Larsson upplästes och godkändes. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. Enligt valberedningens förslag, valdes Christer Wärne till ordförande. Vice ordförande Rolf Nyborg. Sekreterare Pia Karlsson.Vice sekreterare Roger Johansson. Kassör Marianne Andersson samt revisorer Robert Henriksson och Per-Åke Andersson. från de närvarande medlemmarna. NBV i Borås kommer att stötta oss och hjälpa till så gott dom kan enligt telefon samtal. Jan Larsson, Christina Rosén 1 år. Innan mötet avslutades, fick vi även tillfälle att upvakta vår medlem Gun Laimaa med ett standar samt ett fång tulpaner för två års nykterhet. Efter att mötet avslutats intogs en gemensam middag. Marianne Andersson KF Länken i Trollhättan Sedan har Socialen från Marks kommun tagit kontakt med oss och vill inleda samarbete med att hjälpa missbrukare. Allt detta kommer att påverka KF Länken i positiv riktning, vi kommer att synas mer i sammhället och det är en mycket viktig del av vår verksamhet. Sedan skall vi givetvis ta vara på våra medlemmar och försöka att värva fler. Det finns många som behöver få hjälp med att sluta sitt missbruk, men vi tar en dag i sänder. Ordförande Lars Ekholm KF Länken i Mark Gynna annonsörerna de gynnar oss! Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 13 La nkinlaga

14 14 La nkinlaga

15 15 La nkinlaga

16 Länkglimtar från KF Länken i Munkedal Så var det dags igen för oss i KF Länken i Munkedal att försöka dra vårat strå till stacken, med ett litet bidrag till våran tidning Länk-Kamraten. Vi i Munkedal är ju en väldigt ny förening som startades upp med hjälp av Göteborg och Bohusläns Distrikt av Länkens Kamratförbund söndagen i en av de blivande föreningsmedlemmarnas hem. Det fanns några alkoholister som hade börjat att försöka lägga av med alkoholen och började fundera på om det inte skulle vara bättre att försöka starta upp en Länkförening också i Munkedal. Så man kunde träffas och försöka stötta varandra till att låta bli den för oss alkoholister så förgörande alkoholen som för andra människor bara är ett trevligt sätt att umgås. Det är inte lätt om inte nästan omöjligt för oss alkoholister att försöka klara detta helt på egen hand och samtidigt fungera i sin vardag utan något som helst stöd. Då Länkrörelsen genom åren har visat sig vara ett av de bästa sätten, för alkoholister som vill ha hjälp med att komma ifrån alkoholen och bevisligen hjälpt tusentals människor genom åren i vårat land att inte bara komma ifrån alkoholen, utan också fått helt nya liv genom gemenskapen att vara medlem i en Länkförening. Då vi i Munkedal hade turen att ha några som kände till KF Länken i Uddevalla, som är närmaste Länkförening för våran del och visste att det fanns alkoholister som blivit nyktra genom Länkens hjälp, togs kontakt med några som var villiga att hjälpa till. Det tog några månader nästan ett halvår innan vi var så pass stabila att vi kunde uppfylla kraven på minst två månaders nykterhet på några medlemmar, så vi kunde få ihop en delvis Interimsstyrelse från Distriktet. Då hade två av våra egna medlemmar nästan uppnått 1 års obruten nykterhet. Nyligen har föreningen avhållit sitt Årsmöte och har nästan fått ihop en helt egen styrelse. Det är bara en styrelsepost vi fortfarande behöver hjälp med från Distriktet, att fylla. Rätt bra på så pass kort tid tycker vi nog. Vi har under året deltagit i Förbundets Årskongress och naturligtvis Länkens Dag som arrangerades av KF Länken i Höör i Skåne. Det var lite kort från oss i Munkedal, som också vill passa på och tacka våran fina gemenskap inom Länkens Kamratförbund och hoppas att vi kan höra av oss längre fram och kanske ha lyckats hjälpa ytterligare några till ett bättre liv, genom KF Länkens motto. Sann Livsglädje Utan Sprit Länk-Hälsningar gm.styrelsen för KF Länken i Munkedal Press-Stop!! Kungsbacka-Länken har nöjet att presentera ännu en internationell medlem. Ryktet om Länkorganisationen i stort har nått ända ner till Thailand och för att vidarebefordra våra idéer, våra arbetsmetoder och våra torrsprickor till hemlandet, har denna dam visat största intresse. Hon tänker seriöst att gå den långa vägen och har därför börjat som golvkosmetolog där hon håller rent i lokalerna på ett föredömligt sätt. också vårat mål att avromantisera den konstlade buteljerade glädjen. Ytterligare ett skäl till att hon presenteras är att hon nyligen fyllde 50år. Föreningen hade fixat till ett litet partaj som hon var överlycklig för och ännu gladare blir hon säkert när detta förevigas i vår toppenpublikation "Länkkamraten". För Kungsbacka-Länken "Uffe" Hon har också varit med på ett Länkjubileum där hon var mäkta inponerad över alla medlemmarna. "Jag har aldrig sett så många glada nyktra människor på en fest", var den spontana kommentaren.men det är ju 50-åriga "ON" ler ikapp med hunden "Pepsi". Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 16 La nkinlaga

17 Vi är den enda organisation som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 17 La nkinlaga

18 18 La nkinlaga

19 19 La nkinlaga

20 Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 20 La nkinlaga

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR

KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR Ur innehållet: Systembolagets monopol i fara? Ledare Kursgårdens 20-årsjubileum Halvårsmöte i Hallands Distrikt Knäppgökar! Veckoslutsträff för Södra och Norra Smålands Distrikt Varbergs Horisont När kräfterna

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Sekreterarutbildning på Hvidehus

Sekreterarutbildning på Hvidehus Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Julnummer. Ur innehållet: Anonymitet Ledare. En eldsjäl har för alltid lämnat oss. Distriktsstyrelsekonferens. Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona

Julnummer. Ur innehållet: Anonymitet Ledare. En eldsjäl har för alltid lämnat oss. Distriktsstyrelsekonferens. Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona Julnummer Ur innehållet: Anonymitet Ledare En eldsjäl har för alltid lämnat oss Distriktsstyrelsekonferens Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona Delad glädje Fest på KF Länken i Varberg Bloms kommentarer

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes.

Protokoll fört vid. 3. Tillkännagivandet av mötet, som skett genom anslag, hemsidan och telefonkedjan godkändes. Protokoll fört vid Årsmöte med Arboga GK:s Veteransektion 2012-02-24 i Bibliotekets hörsal. Närvarande: 35 medlemmar. 1. Mötets öppnande Ordf. Rolf Nordquist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med:

PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: PROTOKOLL fö rt vid å rsmö te med: tisdagen den 11 mars 2014 i Pensionärernas Hus Katrineholm. Till årets årsmöte hade det kommit in 97 anmälningar(!), den högsta siffran vi haft under alla år föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Nätverk för hälsosamt åldrande 2013-05-03 Evy Gunnarsson, professor Institutionen för socialt arbete

Nätverk för hälsosamt åldrande 2013-05-03 Evy Gunnarsson, professor Institutionen för socialt arbete Vi tassar liksom runt om äldre, alkohol och äldreomsorg Nätverk för hälsosamt åldrande 2013-05-03 Evy Gunnarsson, professor Institutionen för socialt arbete Alkoholpolitik och EU inträde Liberalisering

Läs mer

1. Elsa redovisar BLIS-ekonomin för år Gösta, Kjell-Åke, Stig och alla vi andra är nöjda med resultatet.

1. Elsa redovisar BLIS-ekonomin för år Gösta, Kjell-Åke, Stig och alla vi andra är nöjda med resultatet. Årsmötesprotokoll 2010-04-14 Plats och tid: Ronneby Brunn (lokal Balder), kl 19.00 20.15. 1 (2) Närvarande: 35 medlemmar. 1 Årsmötet öppnas Ordföranden Stig Hallberg hälsade välkommen och vände sig speciellt

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013

KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 14 maj 2013 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 83:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige

Historik. Markle Stiftelsen SeniorNet Sverige Vår ambition, är att hjälpa medlemmar 55+ personer att få utbildning i hur man kan förenkla livet och få goda sociala kontakter genom att lära sig hantera datorn samt med Internets teknik få tillgång till

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD)

Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) Vi får klara oss själva Hemtjänstens arbete med äldre som har missbruksproblem Länskonferens april 2012 Evy Gunnarsson Institutionen för socialt arbete/centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09

E-information 2014/1. 2015 års Tattoo. 2014-04-09 2015 års Tattoo. Ja nästa år är det dags igen och förberedelserna är i full gång. En av de viktigaste sektionerna är Musik och Program som redan är igång. Deras arbete är att skapa ett vidgat program som

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem Föreningen SPF Seniorerna Västra Kind. Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem 2016-02-10. 1 Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen. 2 Parentation hölls över 5 medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Partybrudarna som vaskade allt!

Partybrudarna som vaskade allt! Iq Rapport 2011:1 en aktuell bild av ungas attityd till alkohol Partybrudarna som vaskade allt! Man har ungefär tre timmar på sig om man vill festa alkoholfritt, sedan blir alla för fulla. Folk ansåg att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006

Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 Protokoll, sid 1 (5) Protokoll från Jönköpings läns Luftvårdsförbunds ordinarie årsmöte på Becker Acroma KB i Bellö den 28 april 2006 1. Sammanträdet öppnas Förbundets ordförande Erling Johansson hälsade

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Ur innehållet: Ta vara på ditt liv! Ledare. Veteranträff på Hvidehus. Länkens Kamratförbunds Kongress i Herrljunga. Herrljunga Länken 25 år

Ur innehållet: Ta vara på ditt liv! Ledare. Veteranträff på Hvidehus. Länkens Kamratförbunds Kongress i Herrljunga. Herrljunga Länken 25 år Ur innehållet: Ta vara på ditt liv! Ledare Veteranträff på Hvidehus Länkens Kamratförbunds Kongress i Herrljunga Herrljunga Länken 25 år Falkenbergs Länken 55 år Bloms kommentarer Vår i Skånedistriktet

Läs mer

Släpp kontrollen Vinn friheten!

Släpp kontrollen Vinn friheten! Släpp kontrollen Vinn friheten! För anhöriga påverkade av missbrukets konsekvenser Av Carina Bång Släpp kontrollen Vinn friheten! Copyright 2012, Carina Bång Ansvarig utgivare: Coaching & Motivation Scandinavia

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010

ALKOHOL + VÅLD = SANT. Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 ALKOHOL + VÅLD = SANT Hur minskar vi alkovåldet? En rapport från IOGT-NTO Omarbetad upplaga 2010 Text: Peter Moilanen Grafisk form: IOGT-NTO:s kommunikationsenhet Tryck: Sandvikens Tryckeri 2010 Alkohol

Läs mer

Protokoll fört vid vår- och årsmötet för Villaägarna Tygelsjö / V. Klagstorp måndagen den 26 Mars 2012

Protokoll fört vid vår- och årsmötet för Villaägarna Tygelsjö / V. Klagstorp måndagen den 26 Mars 2012 Protokoll fört vid vår- och årsmötet för Villaägarna Tygelsjö / V. Klagstorp måndagen den 26 Mars 2012 1. Mötets öppnande Alf Christensson hälsade alla välkomna till Villaägarna Tygelsjö-Västra Klagstorps

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR GINSTBLaDET Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR SOMMAR VINTER VÅR HÖST MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan 65-432 30

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Landskrona MEDLEMSTIDNING. nr år. Med programmet för april - juni

Landskrona MEDLEMSTIDNING. nr år. Med programmet för april - juni Landskrona MEDLEMSTIDNING nr 2 2013 Landskrona Försvarsutbildningsförening 1912-2012 100 år Med programmet för april - juni Medlemstidning: Medlemsblad för Försvarsutbildarna Landskrona. Utges med 4 nr

Läs mer

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Vänbrev nr 4 2015 Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Ashramvänner i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin En rapport från bönetåget Den 1 9 augusti var vi runt 50

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Onyktert på krogen. En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 6. Pernilla Gilvad Juni 2006

Onyktert på krogen. En berusningsstudie i centrala Göteborg. Rapport 6. Pernilla Gilvad Juni 2006 Onyktert på krogen En berusningsstudie i centrala Göteborg Pernilla Gilvad Juni 26 Rapport 6 1 2 Sammanfattning Under tre helger i mars och april 26 gjordes en berusningsstudie på 3 restauranger belägna

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

Årsstämma 22 maj 2010

Årsstämma 22 maj 2010 Årsstämma 100522.doc Årsstämma 22 maj 2010 Årsstämman hölls traditionsenligt i St Paulusgården Hedemora. Detta är en avskrift från och komplettering av det till stämman distribuerade förslaget till dagordning.

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Lyktan i RSMH Lyktan är en förening i utveckling. Föreningen är en ideell, partipolitisk obunden och religiös neutral förening, som genom socialpolitisk

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium

Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium Vad händer inom alkoholforskningen? Summering av seminarium Systembolaget bjöd på kunskap Systembolagets seminarium Vad händer inom alkoholforskningen, måndagen den 10 maj i Stockholm, lockade ett 80-tal

Läs mer