Från diagnos till funktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från diagnos till funktion"

Transkript

1 FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser, kommunikation och mag-/tarmproblematik. Aktuell forskning inom autismområdet presenteras. Stockholm, City Conference Center april 2012

2 Huvudprogram dag 1 Autismspektrumtillstånd i DSM-5 Sally Rogers är professor i psykiatri och beteendevetenskap vid UC Davis M.I.N.D. Institute och har deltagit i arbetet med att ta fram förslagen på nya DSM-kriterier för Neurodevelopmental disorders där autismspektrumtillstånd ingår. Rogers går igenom förslaget på de nya kriterierna för autismspektrumtillstånd i DSM-5. Föredraget hålls på engelska. Reflektion ur ett svenskt perspektiv på DSM-5 Christopher Gillberg är universitetssjukhusöverläkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet. Han är även professor och konsult vid flera universitet och sjukhus i Storbritannien, Japan, Finland, Danmark och Norge. Gillberg diskuterar de nya kriterierna i DSM-5 ur ett svenskt perspektiv. Föredraget hålls på engelska. Diskussion kring DSM-5 Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet och föreståndare för KIND, leder diskussionen med Sally Rogers och Christopher Gillberg. ICF Mats Granlund är professor i handikappvetenskap samt psykologi vid Högskolan i Jönköping. Granlund går igenom ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) som ger möjlighet att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell. ICF och autismspektrumtillstånd Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet och föreståndare för KIND Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders. Bölte diskuterar ICF ur ett autismperspektiv. Samverkan primärvård och kommun Eva Nordin-Olson är distriktsläkare och ordförande för Autism- och Aspergerförbundet. Nordin-Olson beskriver sina erfarenheter från Mora av att jobba i nära samverkan mellan primärvård och kommun i hälso- och sjukvårdsinsatser till vuxna med autism och utvecklingsstörning. Diskussion kring ICF och den kliniska verkligheten Ann-Christin Eliasson, professor vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet, leder diskussionen med Mats Granlund, Sven Bölte och Eva Nordin-Olson. Mage/tarm och autismspektrumtillstånd Timothy Michael Buie är barnläkare och specialist i magoch tarmsjukdomar vid Massachusetts General Hospital for Children i Boston. Buie går igenom hur vanligt det är med mag- och tarmproblem hos barn med autism, hur problemen kan te sig hos barn med kommunikationssvårigheter och tankar kring dieter som en insats vid autism. Han tar även upp aktuell forskning som försöker finna ett samband mellan mag-tarm-problematik och autismspektrumtillstånd. Föredraget hålls på engelska. Forskningsseminarier För information om forskningsseminarierna, se Huvudprogram dag 2 Tidiga insatser Sally Rogers är professor i psykiatri och beteendevetenskap vid UC Davis M.I.N.D. Institute och är en de främsta forskarna inom området tidiga insatser för små barn med autism. Rogers går igenom det aktuella kunskapsläget för tidiga insatser. Föredraget hålls på engelska. Att inspirera till uppmärksamhet och kommunikation Gina Davies är logoped från Storbritannien med över 20 års klinisk och pedagogisk erfarenhet. Davies beskriver hur en djupgående förståelse för autism och dess påverkan på kommunikation och uppmärksamhet, kan leda till innovativa och lekfulla insatser som på ett effektivt sätt bjuder in barnen till lärande och kommunikation. Föredraget hålls på engelska. Regionalt vårdprogram för autismspektrumtillstånd Stockholms läns landsting publicerade 2010 Regionalt vårdprogram ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Nu pågår arbetet med att införa och tillämpa dessa riktlinjer. Annika Brar är psykiatriker, vik. verksamhetschef inom Habilitering & Hälsa och har deltagit i arbetet med att ta fram vårdprogrammet. Brar går igenom programmets rekommendationer om insatser för personer med autismspektrumtillstånd och resonerar kring implementeringen. BUPs riktlinjer för autismspektrumtillstånd Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms läns landsting har tagit fram riktlinjer för diagnostik och intervention/behandling. Det pågår idag ett intensivt arbete med att tillämpa riktlinjerna samt driva fortsatt metodutveckling. Nora Choque Olsson, psykolog och psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, och Kerstin Malmberg, överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri, går igenom riktlinjerna för autismspektrumtillstånd. Habiliteringsprogram för autismspektrumtillstånd Habilitering & Hälsa tar under hösten 2011 fram habiliteringsprogram för autismspektrumtillstånd och flera andra funktionsnedsättningar. Methe Axén är leg psykolog, projektledare för arbetet och verksamhetschef för habiliteringens autismenheter. Axén beskriver bakgrunden till att programmen tas fram, deras innehåll och hur arbetet kommer att fortskrida. Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Riskrevision gjorde 2011 en granskning av samordningen till barn och unga med funktionsnedsättning med undertiteln Ett (o)lösligt problem?. Anna Hultin har arbetat med granskningen och går igenom resultaten. Framtidsplan för hälso- och sjukvården Stockholms läns landstings arbete Framtidsplan för hälso- och sjukvården presenterar omvälvande idéer för hur hälso- och sjukvården kan organiseras för att samordningen mellan olika vårdgivare ska fungera bättre. Yvonne Lettermark håller i arbetet på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och beskriver tankarna i framtidsplanen. Diskussion kring samverkan i stöd, vård och omsorg Samtal kring hur samverkan kan bli bättre i stöd, insatser, vård och omsorg för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd. Agneta Lagercrantz, journalist på Svenska Dagbladet, leder diskussionen med Annika Brar, Kerstin Malmberg, Methe Axén, Anna Hultin, Yvonne Lettermark samt Anne Kierkegaard, ordförande Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län, och Agneta Dreber, styrelsordförande Stockholms läns sjukvårdsområde.

3 Dag H U V U D P R O G R A M M O R G O N K A F F E Inledning med Stig Nyman, Forsknings- och äldrelandstingsråd Autismspektrumtillstånd i DSM-5 Sally Rogers K A F F E & S M Ö R G Å S Reflektion ur ett svenskt perspektiv på DSM-5 Christopher Gillberg Diskussion kring DSM-5 L U N C H ICF Mats Granlund F O R S K N I N G S S E M I N A R I E R A ICF och autismspektrumtillstånd Sven Bölte Samverkan primärvård och kommun Eva Nordin-Olson Diskussion kring ICF och den kliniska verkligheten Evidens och beprövad erfarenhet i rapport från SBU Viviann Nordin Uppföljning av tidiga insatser Elisabeth Fernell Genetiska avvikelser och medicinska tillstånd hos barn med tidig diagnos inom autismspektrum Mats Eriksson F I K A M E D C A F É D I S K U S S I O N E R Mage/tarm och autismspektrumtillstånd Timothy Michael Buie M I N G E L & S T A N D U P M E D H A N N A D A N M O F O R S K N I N G S S E M I N A R I E R B Att träna och testa förmågan att identifiera basala emotioner Ann-Charlotte Engström Social färdighetsträning i grupp för ungdomar med autismspektrumtillstånd Nora Choque Olsson Bedömning av social kognition hos barn och ungdomar med autismspektrum Björn Callenmark

4 Dag H U V U D P R O G R A M M O R G O N K A F F E Tidiga insatser Sally Rogers Att inspirera till uppmärksamhet och kommunikation Gina Davies K A F F E & S M Ö R G Å S F O R S K N I N G S S E M I N A R I E R C Regionalt vårdprogram för autismspektrumtillstånd Annika Brar Tidig upptäckt av AST i södra Stockholm Harald Sturm, Eric Zander BUPs riktlinjer för autismspektrumtillstånd Nora Choque Olsson, Kerstin Malmberg Projekt småsyskon: Kartlägga tidiga tecken på autismspektrumtillstånd Terje Falck-Ytter Migration och utveckling av autismspektrumtillstånd Cecilia Magnusson L U N C H Habiliteringsprogram för autismspektrumtillstånd Methe Axén Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning, rapport från Riksrevisionen Anna Hultin F O R S K N I N G S S E M I N A R I E R E MASC, ett naturalistiskt test för att utvärdera social kognition Kristina Bergström, Felicia Nyström Att härma eller bli härmad det är frågan: Kan imitation lära oss något om autism? Mikael Heimann F I K A M E D C A F É D I S K U S S I O N E R Framtidsplan för hälso- & sjukvården Yvonne Lettermark Diskussion kring samverkan i stöd, vård och omsorg F O R S K N I N G S S E M I N A R I E R D ACT, ett nytt sätt att förstå och behandla svårigheter vid Aspergers syndrom Johan Pahnke Prospektivt minne och autismspektrum Anett Kretschmer F O R S K N I N G S S E M I N A R I E R F Vad predicerar vårdkontakter, läkemedelsförskrivning och diagnos? Linda Halldener Henriksson Vikten av evidens i pedagogisk utbildning Lise Roll-Pettersson

5 FOKUS PÅ AUTISM Tid april 2012 Plats City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm Call for posters Har du ett pågående eller nyligen avslutat forskningsprojekt eller annat projekt med ankytning till autismspektrumet? Välkommen att anmäla ditt intresse att delta med en poster i samband med att du anmäler dig till konferensen. Sista anmälningsdag för poster är 31 januari. Pris 2.500:- exkl moms 1.250:- inkl moms för anhöriga samt personer med egen diagnos, dock ett begränsat antal platser till detta pris. Anmälan Sista anmälningsdag: 1 mars Frågor Fokus på autism är en konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumet som anordnas av Autismforum Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, tillsammans med KIND Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsstörningar vid Karolinska Institutet, samt: Attention Stockholms län Autism- och Aspergerförbundet Autism- och Aspergerföreningen i Stockholms län Autismverksamheterna inom Habilitering & Hälsa Barn- och ungdomspsykiatrin inom Stockholms läns landsting Neuropediatriska verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset Vuxenpsykiatrin inom Stockholms läns landsting Sachsska barnsjukhuset Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet