LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:"

Transkript

1 LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt: Sjukanmälan Blir du sjuk skall din vårdnadshavare anmäla detta till skolan, tfn Anmälan görs före första lektionen på skoldagen. Om sjukanmälan inte hunnit registreras i vårt frånvarosystem skickas ett sms till vårdnadshavaren med frånvaromeddelande Okänd anledning. Sjukanmälan ska göras för varje dag du är sjuk. Blir du sjuk under skoldagen anmäler du det till undervisande lärare eller expeditionen. Ogiltig frånvaro registreras också på terminsbetyget.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan VÄLKOMMEN TILL LINNÉSKOLAN 3 LÄSÅRSTIDER 2015/ SKOLLEDNING 3 EXPEDITION 3 PERSONAL 4 ARBETSLAG 5 INFORMATION 6 REGLER FÖR DATORANVÄNDARE 7 BIBLIOTEK 8 KURATOR 9 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 9 ORION 9 GRUNDSÄRSKOLA 10 SKOLHÄLSOVÅRD 10 TOBAKSFÖREBYGGANDE ARBETE 11 MODERSMÅLSUNDERVISNING 12 FÖRBEREDELSEKLASS 12 LIKABEHANDLINGSPLAN 13 SAMVERKAN HEM OCH SKOLA 14 NATIONELLA PROV ÅR 9 14 UTRYMNING 15 INFORMATION OM REGISTRERING AV PERSONUPPGIFTER 16 PERSONBLAD 17

3 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ LINNÉSKOLAN! 3 I denna broschyr får du upplysningar och råd som skall hjälpa Dig tillrätta och underlätta kontakten med alla som arbetar på skolan. Häftet innehåller information om Linnéskolan som arbetsplats, och den är särskilt viktig för dig som är ny elev och möter en ny studiemiljö. Informera Dina föräldrar om innehållet i denna broschyr. LÄSÅRET 2015/2016 Hösttermin: tisdag 18 augusti fredag 18 december Vårtermin: fredag 8 januari fredag 10 juni Lov: vecka 44, vecka 8, vecka 13, fredag 6 maj Studiedagar: tisdag 15 september, torsdag 7 januari, tisdag 26 januari, fredag 29 april SKOLLEDNING Jörgen Rosén Rektor för ABC i respektive årskurs Tfn E-postadress: Ida Bengtsson Rektor för DEF i respektive årskurs Tfn E-postadress: EXPEDITION Rebecka Dahlberg, tfn , e-postadress:

4 PERSONAL 4 Namn Tfn Abazi, Schukrie lokalvårdare Andersson, Jannice cafeteria/lokalvårdare Bengtsson, Ida rektor klasser DEF Bergström, Marie-Louise vaktmästare Claesson, Bodil kurator Dahlberg, Rebecka administratör Hallberg, Carina lokalvårdare Hasanic, Halima lokalvårdare Jacobsson, Cecilia skolsköterska Jensen, Louise cafeteria Jönsson, Ingrid lokalvårdare Jönsson, Stefan IT-pedagog Karlsson, Lill lokalvårdare Madsen, Laila vaktmästare Nilsson, Lena studie-och yrkesvägledare Nilsson, Yvonn lokalvårdare Olofsson, Kerstin assistent Persson, Ulrika biblioteksassistent Rosén, Jörgen rektor klasser ABC Stjärnkvist, Hanna bibliotekarie

5 ARBETSLAG 5 Arbetslag 7ABC Arbetslag 7DEF Tfn.nr Tfn.nr Birgitta Jönsson speciallärare Annette Weréen SO Charlotta Ingelström textilslöjd Annica Franzén svenska, tyska, sv/en Eva Jönsson matematik, fysik, kemi Christian Enoksson idrott, matematik Ingemar Wiloboken trä- och metallslöjd Johan Renemark resurs Maria Eriksdotter bild, svenska, sv/en Michael Andersson musik Peter Rolfson biologi, Orion Yen Troedsson matematik, NO, teknik Arbetslag 8ABC Arbetslag 8DEF Tfn.nr Tfn.nr Biljana Miketa matematik, fysik, biologi, teknik Barbro Johansson bild Barbro Lindström biologi, kemi, teknik Christian Bjelk SO Daniel Persson idrott Christos Voudouragkakis idrott David Schöner musik, matematik Johannes Redegard föräldraledig Gunilla Johansson svenska, engelska, sv/en Louise Pettersson svenska, engelska, sv/en Johnny Karlsson SO Mona Olofsson speciallärare Jonas Malm resurs Lina Malberg hemkunskap Susanne Bruno Ask föräldraledig Wilhelm Lang tyska Arbetslag 9ABC Arbetslag 9DE Tfn.nr Tfn.nr Annika Sandreus Oleskog tyska, matematik Fredrik Ljung SO Jenny Nyberg matematik, NO Karina de Medina spanska Katarina Ek svenska, engelska, sv/en Maria Härder engelska, sv/en Mårten Wigardt svenska, engelska, tyska, sv/en Silvia Lobos spanska Carina Rosander bild, SO Karin Förander svenska, engelska Malin Dàvid franska Peter Karlsson matematik, NO, teknik Sofia Ripe förberedelseklass Lena Svensson - förberedelseklass Orion Grundsärskolan Tfn.nr Tfn.nr Linda Svensson Jonas Andersson Madelaine Liljevind Marcus Möller Peter Rolfson Ola Randau Richard Ternelius Förberedelseklass Tfn.nr Malin Dàvid Sofia Ripe Lena Svensson

6 INFORMATION 6 Elevskåp Du får låna elevskåp när du är elev på Linnéskolan. Där förvarar du böcker och material som behövs för skolarbetet. Nyckel kvitterar du ut hos din mentor. Om skolledningen misstänker att du har något i skåpet som du inte får ha med i skolan, äger rektor rätt att öppna skåp i din eller din vårdnadshavares närvaro Biblioteket Biblioteket är skolans hjärta och resurs för dig under hela din skoltid. Det ska användas till både nytta och nöje. Biblioteket är öppet under skoltid. För mer information, se sidan 8. Hämtning och lämning av elever sker på parkeringen vid Linnéhallen eller Folkets Hus. Vi har mycket busstrafik mellan samt och då är hämtning och lämning i bussfilen inte tillåten. Skolskjutsar Regler för skolskjutsar finns på kommunens hemsida. Om du har frågor angående skolskjutsar kontaktar du Eva-Marie Andersson, tfn , på utbildningsförvaltningen. Läroböcker Du får låna de läroböcker du behöver. Du får böckerna av din lärare i ämnet och du ska klä böckerna som du får låna. När du går ut grundskolan återlämnas böckerna, eller betalas om du har förstört eller tappat bort dessa. Cafeterian Cafeterian är gemensam för personal och elever. Där kan du köpa t ex fralla, dryck och frukt till självkostnadspris. Cykelparkering Cykelparkering finns vid båda ingångarna. Moped kan du parkera på cykelparkeringen öster om skolan. Ledighet Skolan ansvarar för att du som elev får garanterad undervisningstid. Vi är restriktiva med att bevilja ledighet utöver schemalagda lovdagar. Vi ser gärna att ledighet sker på de 16 veckor då det inte är skola. Mentor kan bevilja lov högst 3 dagar. Övrig lovgivning handläggs av din rektor. Inga ledigheter beviljas under tiden för nationella prov. Blankett för ledighet finns på expeditionen och även på kommunens hemsida. Åtgärdsprogram Om du har svårigheter att nå målen eller av andra skäl behöver stöd ska en utredning genomföras som ska svara på om du behöver ett åtgärdsprogram. Mentor ansvarar, i samråd med dig och din vårdnadshavare, för att skriva ett åtgärdsprogram. Hemsida Linnéskolan har en egen hemsida där vi publicerar nyheter om skolan. Där finns också allmän information. På hittar du aktuell klassinformation såsom läxor, provdatum och ofta även material från lektionerna. Klagomål och synpunkter Enligt skollagens 4 kap ska det finnas rutiner för hur vi i skolan tar emot och utreder synpunkter på utbildningen. Du har möjlighet att framföra synpunkter skriftligt på kommunens webbplats. Vill du framföra dina synpunkter muntligt går det bra att kontakta någon av rektorerna. Kontaktuppgifter hittar du i detta häfte som också ligger på hemsidan. REGLER FÖR DATORANVÄNDARE 7

7 Skolan har ett antal datorer som du har möjlighet att utnyttja i ditt skolarbete. Eftersom vi är många som delar på dessa datorer gäller vissa regler som bygger på att datorn är ett arbetsredskap för alla elever och all personal i arbetet med att nå målen i läroplanerna för förskola och grundskola. att de lagar och umgängesregler som gäller för skolan och samhället i övrigt också gäller i allt arbete vid datorerna. För att kunna använda nätverket och dess resurser måste du ha ett användarkonto och ett lösenord. Kontot ger dig tillgång till din e-post, ditt privata och de gemensamma lagringsutrymmena samt Internet. För att skydda dig själv och ditt arbete måste du tänka på att kontot är personligt - du är ansvarig för vad som görs via kontot - att låna/låna ut konto är inte tillåtet lösenordet = nyckeln - håll det hemligt - byt om du misstänker att någon annan känner till det - välj inte lösenord som är lätta att gissa sig till allt kostar tid/pengar - papper och tonerpulver: skriv bara ut sådant som behövs i skolarbetet - teknikertid och maskiner: var aktsam om utrustningen, du får inte ändra datorns inställningar eller installera program Bryter du mot reglerna kan dina möjligheter att utnyttja datorerna begränsas. Upprepade och allvarliga brott mot reglerna kan medföra att ditt användarkonto stängs av.

8 BIBLIOTEK 8 Välkommen till Linnéskolans bibliotek! Bibliotekarie Hanna Stjärnkvist nås på telefon , eller Biblioteksassistent Ulrika Persson nås på telefon , eller Biblioteket hittar du mitt i skolan! Vi har öppet måndag till fredag, Vi har många sittplatser för studier och avkoppling. Biblioteket är en arbetsplats för många elever, därför har vi några enkla regler: - Arbetsro - Ingen fika - Tidningar (Smålänningen, Smålandsposten och 8 sidor) läses i biblioteket. Vi har mer än böcker. De allra flesta är registrerade för att enkelt kunna lånas ut. Elever som har behov av att lyssna på en bok kan få den nedladdad till en MP3-spelare. MP3-spelaren lånas på biblioteket. På biblioteket finns även två läsplattor för eleverna att låna på samma sätt som vanliga böcker lånas. De flesta böcker är för hemlån. Det finns en dator som eleverna själva lånar vid, med inloggning och PIN-kod. Böcker som är utlånade eller som vi inte har kan reserveras. Böcker efter elevernas önskemål köps oftast in. Vi har fyra stationära och tre bärbara datorer med internetuppkoppling. Skolarbetet går alltid före all annan användning. Datorerna kan vid behov bokas i förväg. På hela skolan kan eleverna logga in på egna datorer/mobiler via WI-FI. På datorerna har vi tillgång till databaser: Alex som handlar om olika författare och deras böcker. Landguiden, som uppdateras ofta och innehåller fakta om alla länder i världen, NE, Sveriges största uppslagsverk för både fakta och språk, 8 sidor, en lättläst dagstidning

9 KURATOR 9 Kurator Bodil Claesson nås på telefon , Kuratorns viktigaste arbetsuppgift är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för elever i skolan. Detta sker bland annat genom, utarbetande av arbetsplaner, föräldrasamverkan och förebyggande arbete mot mobbing. En stor del av skolkuratorns arbete handlar om samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper/klasser, med föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal. Tystnadsplikt Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att han/hon inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen om att föra uppgifterna vidare till exempelvis lärare eller andra myndigheter. Tystnadsplikten bryts också genom en så kallad anmälningsplikt till socialtjänsten om ett barn misstänks fara allvarligt illa på något sätt. Detta gäller även övrig personal på skolan. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Arbetsmarknaden förändrar sig snabbt. Utbudet av utbildningar och yrken är stort. Det är inte alltid så lätt att välja. Jag kanske har något drömyrke. Hur blir jag det i så fall? Vilket program ska jag gå på gymnasiet för att nå dit? Studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta rätt väg och få så mycket information som möjligt för att du ska fatta rätt beslut inför olika vägval utifrån den studiesituation du befinner dig i. Detta sker genom information och vägledningssamtal i klass eller individuellt. Du är alltid välkommen med dina frågor. Det som diskuteras i samtalen är sekretessbelagt. Lena Nilsson, Tfn: , ORION Orion är en verksamhet som främst är riktad till elever med diagnos inom autismspektrat. Verksamheten tar emot elever även från andra kommuner. Undervisningen anpassas individuellt efter varje elevs behov i både miljö och pedagogik. Här finns ett arbetslag med tre lärare och en assistent som arbetar i ett team kring eleverna. Elevernas utveckling gynnas av den lugna miljön och de anpassningar som görs.

10 GRUNDSÄRSKOLAN 10 I år startar en ny verksamhet på Linnéskolan. Nu finns grundsärskolan årskurs 7 9 på Linnéskolan. Årskurserna 1 6 finns på Klöxhultsskolan. På Linnéskolan finns vi i lokaler mittemot expeditionen och där arbetar två lärare och en resurspersonal. Grundsärskolan är en egen skolform med en egen läroplan. Det finns mer likheter än skillnader mellan läroplanerna, vilket gör att det finns stora möjligheter att samverka mellan grundskolan och grundsärskolan. Eleverna som är mottagna i grundsärskolan har en samverkansklass på grundskolan. Vi strävar efter en berikande samverkan mellan elever och personal i de båda skolformerna. För att bli mottagen i grundsärskolan måste vissa kriterier vara uppfyllda. Vill du veta mer om Särskolan kan du läsa på Älmhults kommuns hemsida (www.almhult.se) eller på Skolverket (www.skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/grundsarskola) SKOLHÄLSOVÅRD Skolsköterska Cecilia Jacobsson når du på telefon , Cecilia arbetar måndag-onsdag kl , torsdag och fredag Under läsåret kommer alla i årkurs 8 att erbjudas ett hälsobesök. Alla elever är välkomna för t ex samtal, rådgivning eller enklare sjukvårdsinsatser. Sammanhållen journalföring Under hösten 2013 inleder Älmhults kommuns skolhälsovård ett journalsamarbete tillsammans med Landstinget Kronoberg. Så kallad sammanhållen journalföring, för en säkrare och effektivare vård. Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom skolhälsovården har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Landstingets Kronobergs patientjournal. Landstinget har också samma möjlighet att ta del av skolhälsovårdens uppgifter. Detta gör att vården kring barnet blir både säkrare och mer effektiv. Skolsköterskor och skolläkare som möter barnet i skolan får genom sammanhållen journalföring tillgång till information om till exempel provresultat, mediciner och behandlingar. Det leder till en helhetsbild av barnets situation samt minskar dubbelarbete. Tillgång till uppgifterna sker endast efter medgivande från elev eller förälder Spärra uppgifter Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring. Då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar som är under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn. Mer om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbplatsen 1177.se.

11 TOBAKSFÖREBYGGANDE ARBETE Från och med hösten 2014 jobbar Linnéskolan för en tobaksfri skoltid. En ny policy har tagits fram där bland annat skolans mål och vision beskrivs. För mer information, besök vår hemsida

12 MODERSMÅLSUNDERVISNING 12 Rätt till att få modersmålsundervisning har den elev som talar det aktuella språket med någon av sina föräldrar. Undervisningen är frivillig och sker ibland utanför skoltid. Modersmålsundervisning är viktig för elevens utveckling. För att en undervisningsgrupp ska starta krävs minst 5 elever med samma modersmål. Blankett för att ansöka om modersmålsundervisning kan fås av modersmålslärare, mentor eller expedition. Den finns även på hemsidan. Ansvarig för modersmålsundervisningen i kommunen är Lena Schönbeck och administratör för ansökningar, utskick och schemaläggning för modersmålet är Charlotte Ramberg Pettersson Studiehandledning Skolan kan ansöka om studiehandledning för elever med annat modersmål. Studiehandledning är ett stöd för att kunna utveckla ämneskunskaper med stöd av någon som kan modersmålet. Älmhults Kommun är också med i ett projekt med nätbaserad studiehandledning i matematik och engelska. FÖRBEREDELSEKLASS Elever som är födda utomlands och som kommit till Sverige av en eller annan anledning, placeras i förberedelseklass. Där finns tre lärare som arbetar o förberedelseklasserna. Övrig personal som är knutna till denna verksamhet är hemspråkslärare, studiehandledare på hemspråket och lärare i SVA (svenska som andraspråk). I förberedelseklassen får den nyanlända eleven tillfälle till att orientera sig i sin skolmiljö, närmiljö och bland fritidsaktiviteter. Den grundläggande undervisningen i svenska riktas in på att kunna formulera viktig information om sig själv, samt svenska ord och begrepp för övriga skolämnen. Ämneslärare och lärare i förberedelseklassen samarbetar för att eleven ska få ett relevant ord- och begreppsförråd på svenska inför den fortsatta skolgången. I förberedelseklassen får eleven också träna på arbetssätt och studieteknik som behövs i den svenska skolan och tillsammans behandla frågor om demokrati, värdegrund och samhälle. Detta sker i ett jämförande perspektiv; man utgår ifrån elevens livserfarenheter, medhavda skolkunskaper, styrkor och intressen, inte brister i förhållande till svenska skol normer. Mycket arbete görs med en praktisk-estetisk inriktning. Att kunna åstadkomma något med sina händer är mycket viktigt för den som inte kan meddela sig i det nya språket. När fler sinnen tas i bruk stimuleras dessutom språkutvecklingen och eleven kan också i detta arbete bearbeta svåra händelser. Efter en tid av heltidsstudier i förberedelseklassen (FBK1) börjar eleven i reguljär klass. Här får eleven ämnesundervisning med sina nya klasskompisar parallellt med riktad svenskundervisning i förberedelseklassen en viss del av skoldagen (FBK2). En elev som kommer till Linnéskolan med ämneskunskaper från hemlandet och har gått i skolan länge förut, kanske kan komma ut i reguljär klass efter några månader. En annan behöver stanna lite längre tid i förberedelseklassen, men ingen får stanna längre än två år enligt Skollagen.

13 LIKABEHANDLINGSPLAN 13 Varje skola ska ha en likabehandlingsplan som upprättas årligen. I detta arbete deltar personal och elever. Planen i sin helhet publiceras på hemsidan. Rättigheter och ansvar (omarbetas under läsåret tillsammans med eleverna) På Linnéskolan värnar vi om trygghet och en god arbetsmiljö för alla. Som elev har du följande rättigheter/skyldigheter. Dessa skyldigheter och rättigheter utvärderas vid varje läsårstart i klasserna för att ge alla en möjlighet till delaktighet i processen att förankra och förändra dem. RÄTTIGHETER Du har rätt att känna trygghet och att bli respekterad av alla Du har rätt till en bra arbetsmiljö Du har rätt till garanterad undervisningstid Du har rätt till en behaglig ljudnivå för att kunna koncentrera dig och göra ett bra arbete Du har rätt till lunch varje dag Du får ha din mobiltelefon med dig till skolan Du har tillgång till ett låsbart skåp Du har rätt att besöka cafeterian på raster och håltimmar ANSVAR Du respekterar alla på skolan och använder ett vårdat språk Du ser till att hålla rent och snyggt efter dig. Utekläder, keps, mössa och luva använder du inte i undervisningslokaler, bibliotek och matsal Du passar tider, har alltid med dig rätt arbetsmaterial och använder tiden till lärande Du bidrar till en behaglig ljudnivå och ett bra arbetsklimat Serverad mat äter du endast i matsalen Du lämnar din plats ren och snygg Du ser till att ingen störs av den Du har nyckeln med dig och håller rent och snyggt i skåpet Du får endast fika i caféet Vid oacceptabelt beteende: Omedelbar reaktion från vuxna/elever Mentor/vuxen kontaktar vårdnadshavare om beteendet upprepas Mentor informerar skolledningen Disciplinära åtgärder kan vidtagas

14 SAMVERKAN SKOLA OCH HEM 14 Skolan kommer att bjuda in till ett föräldramöte per termin. Både vårdnadshavare och elev erbjuds också ett utvecklingssamtal per termin. Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal med elev, vårdnadshavare och mentor. Dialogen under samtalet kommer att beröra trivsel, utveckling i ämnena och ansvarstagande. Efter samtalet är vår målsättning att både elev, vårdnadshavare och mentor har fått: möjligheter att lyfta aktuella frågeställningar information om kunskapsutveckling, trivsel och ansvarstagande diskutera framtid och utvecklingsmöjligheter Linnéskolan ser det som ett bra tillfälle att våra elever själva ska få ett större inflytande över samtalet och också vara mer delaktiga i den avstämning som samtalet är. NATIONELLA PROV ÅR 9 Provdatum fastställda av Skolverket. Ämnesprov Vecka Provdatum Svenska, svenska som andraspråk 11 Tis 15 mars 2016 Tor 17 mars 2016 Biologi/ fysik/ kemi 15 Fre 15 april 2016 Engelska 17 Mån 25 april 2016 Ons 27 april 2016 Matematik 19 Ons 11 maj 2016 Fre 13 maj 2016 Geografi/ Historia/ Religionskunskap/ Samhällskunskap 20 Tis 17 maj 2016 Tors 19 maj 2016 Muntliga delprov genomförs på hösten 2015 De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs från och med läsåret 2015/2016 på hösten. Provperioden kommer att pågå under veckorna

15 Linnéskolan 15 UTRYMNING Linnéskolan 2015/2016 Vid utrymning samlas klasser/grupper på fotbollsplanen enligt nedanstående karta. Undervisande lärare ansvarar för sin klass/grupp - kontrollera att alla i gruppen finns på fotbollsplanen - rapportera alla samlade eller NN saknas till den som har utrymningspärmen - den som har utrymningspärmen rapporterar till räddningsledaren att alla är ute/någon saknas Räddningsledaren avgör när det är tillåtet att gå in i skolan igen Montessori förskola Fotbollsplan Huvudbyggnad Montessori förskola Övrig personal Förberedelseklass Tonhöjden Orion/Särskola Avrapportering till pärmansvarig Åk 7 Åk 8 Åk 9 Modersmål Gemö (musik/idrott) Aula Hemkun - skap Slöjd Linnéhallarna

16 Utbildningförvaltningen 16 Information om registrering av personuppgifter Enligt personuppgiftslagen är den som för register med personuppgifter skyldig att informera de registrerade om varför registreringen sker och hur uppgifterna skall användas. Utbildningsförvaltningens personregister Utbildningsförvaltningen för register med personuppgifter för att hantera vilka barn som finns inom barnomsorgen och vilka elever som går i skolan. Dessa register innehåller uppgifter om namn, adress, telefon och personnummer på barn/elever och, när de är underåriga, även deras vårdnadshavare. I förekommande fall finns också uppgift om val av kurser/ämnen som eleven gjort. Barnomsorgens register innehåller även uppgifter om vilka tider barnen vistas på förskolan samt uppgifter om vårdnadshavarnas inkomster. Detta ligger till grund för beräkning och fakturering av barnomsorgsavgift. På grund- och gymnasieskolor finns elevernas schema i systemet för att möjliggöra registrering av frånvaro och i förekommande fall SMS-avisering till vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro och som grund för notering i terminsbetyget samt rapportering kring studiestöd på gymnasiet. Resultat på nationella prov registreras för att kunna fullgöra kraven på rapportering till Statistiska Centralbyrån (SCB). De betyg som ges till elever från årskurs 6 och uppåt läggs in i elevregistret för att möjliggöra utskrift av betygsdokument och rapportering till SCB. Avgångsbetyg överförs från grundskola till gymnasium samt från gymnasium till högskola för att ligga till grund för antagningsförfarandet till högre utbildning. I grundskolan registreras skriftliga omdömen och vilka kunskapskrav i de olika ämnena som eleverna uppnått för att utgöra underlag för utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. För elever som har tillgång till lärplattform via Internet registreras information om studieuppgifter och hur dessa fullgjorts. Inom skolhälsovården förs journal enligt de krav som lagen ställer på verksamheten. Val och fördelning av PRAO-platser för elever i årskurs 8 och 9 sker med hjälp av ett webbaserat register. Personal inom förvaltningen registreras i kommunens personaladministrativa system för hantering av löner, tjänster, kompetensförsörjning och dylikt. Registerutdrag Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om honom eller henne. Den personuppgifts-ansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Begäran om registerutdrag görs hos utbildningsförvaltningen kontaktuppgifter se nedan! Postadress Box 501, Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon (vx) Fax Organisationsnr Bankgiro Hemsida E-post

17 Linnéskolan PERSONBLAD Datum. Elevens namn.. Personnummer Elevens mobilnummer: Vårdnadshavare Adress Hemtelefon Arbetsplats Mobiltelefon Arbetsplatsens tfn E-post Jag godkänner att min e-post adress används i olika grupputskick från skolan/fritids. Jag vill ha utskick via papper. Vårdnadshavare Adress Hemtelefon Arbetsplats Mobiltelefon Arbetsplatsens tfn E-post Jag godkänner att min e-post adress används i olika grupputskick från skolan/fritids. Jag vill ha utskick via papper. Ytterligare kontaktpersoner Namn Tel.nr. Bilder av mitt barn får användas i verksamheten på skolans hemsida, anslagstavla, fotoalbum osv Viktigt att veta om mig T ex hälsa (specialkost, allergi) eller viktiga händelser som är eller har varit viktiga för mig. Skriv ert eventuella modersmål. Ja Nej. Vårdnadshavarens underskrift.. Vårdnadshavarens underskrift

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal.

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Gällande från och med 2013-01-01 Rev: 2014 maj Kontaktinformation Modersmålsenheten Tanja Bozic Chef Modersmålsenheten Skolförvaltningen Besöksadress:

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Mottagande och 2 (7) Mottagande

Läs mer

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 2014 Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 140910 Innehåll Rutiner för... 0 mottagande av nyanlända elever... 0 GRÖ NKULLASKÖLAN... 0 BAKGRUND...

Läs mer

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016

Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/2016 Södertörns friskola Information till föräldrar läsåret 2015/201 Välkomna hit! Vi hoppas att du och ditt barn kommer att trivas hos oss. Vi vet att det alltid är mycket man undrar när skolan börjar, och

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Läsåret 2014-2015 Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap

SÄRLASKOLAN. Skolan för bestående kunskap SÄRLASKOLAN Skolan för bestående kunskap Välkommen till Särlaskolan Särlaskolan är en F 9-skola i centrala Borås med en stabil lärarkår. Här finns 32 lärare på högstadiet. 75 procent (24 st!) av dem har

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola

Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Information till föräldrar och elever vid Vallentuna Friskola Skolans adress Tellusvägen 40 186 36 Vallentuna Telefon Expedition 08 511 759 20, telefonsvarare finns Hemsida www.vallentunafriskola.se E-postadresser

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Välkommen till förskolan

Välkommen till förskolan Välkommen till förskolan Förskolans verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö-98 rev -10 Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare

Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC. för elev och vårdnadshavare Birger Sjöberggymnasiet Läsåret 2015-2016 ABC för elev och vårdnadshavare Denna ABC är tänkt som en lathund för dig och din vårdnadshavare. Uppdaterad information finns alltid att hämta på www.kunskapsforbundet.se.

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever

Utbildning av nyanlända elever Utbildning av nyanlända elever - organisation i Vännäs kommun 2010 Förord Riktlinjerna i det kommunövergripande dokumentet samt organisationen i det lokala dokumentet för Vännäs kommun ska, av kommunens

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se

Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se. Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Våra pedagoger Ellinor Ling, Svenska/SO/Engelska ellinor.ling@landskrona.se Camilla Lindholm, SO/Engelska camilla.lindholm@landskrona.se Åsa Persson, Svenska/SO asa.persson2@landskrona.se Våra pedagoger

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna

Kurskatalog för Särvux. Särskild utbildning för vuxna Kurskatalog för Särvux Särskild utbildning för vuxna Läsåret 2015-2016 Särvux Särskild utbildning för vuxna Särvux är en frivillig kommunal vuxenutbildning för dig över 20 år och som har en utvecklingsstörning

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare

Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare Häng med till Hjärntorget! Information om förskolans och skolans IT-stöd till dig som vårdnadshavare https://hjarntorget.goteborg.se Göteborgs Stad Majorna-Linné Hemsida: www.goteborg.se/majornalinne Telefon:

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Välkommen till Törnströmska gymnasiet!

Välkommen till Törnströmska gymnasiet! Skolans värdegrund SAMARBETE ENGAGEMANG TYDLIGHET TROVÄRDIGHET Skolans värdegrund bygger på dessa begrepp som ska omsättas i praktisk handling och genomsyra allt som sker vid Törnströmska gymnasiet. Välkommen

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Läsårsinformation 2014/2015 för elever och föräldrar

Läsårsinformation 2014/2015 för elever och föräldrar Läsårsinformation 2014/2015 för elever och föräldrar Karlskrona Montessorifriskola 140825 1 Innehåll VÄLKOMNA TILL ETT NYTT SPÄNNANDE LÄSÅR... 3 VÅRA LOKALER... 3 ORGANISATION... 4 VÄRDEGRUND... 4 MONTESSORIPEDAGOGIK...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning Dagens program VÄXA FÖR FRAMGÅNG Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande 10.00 Nyanlända elever i fokus Organisation för mottagande Kartläggning: Steg 1 och 2 12.00 Lunch 13.00 Kartläggning:

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Ämnesprov för grundskolan

Ämnesprov för grundskolan 2013-03-07 Ämnesprov för grundskolan Ämnesprov 2013 Kontroll av de resultat som registreras Exemplet nedan för Kemi i åk 6 säger att: 1. eleven kan få mellan 0 och 100 poäng på delprov A. Vidare ska läraren

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9

Elevhälsan. Skånhällaskolan F-9 Elevhälsan Skånhällaskolan F-9 Läsåret 2011-2012 Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö både för sin kunskapsutveckling och personliga

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Välkomna till Norråsaskolan

Välkomna till Norråsaskolan Välkomna till Norråsaskolan FÖRÄLDRAMÖTE ÅR 8 Får verkligen alla andra? Skolstarten Information om skolans rutiner och organisation. Vårt förebyggande arbete i skolan ihop med er vårdnadshavare Information

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Snabbmanual för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Snabbmanual för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Inledning Handboken är till för rollen Medborgare i Dexter. I handboken visas och beskrivs alla funktioner som rollen Medborgare kan göra.

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer