LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:"

Transkript

1 LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt: Sjukanmälan Blir du sjuk skall din vårdnadshavare anmäla detta till skolan, tfn Anmälan görs före första lektionen på skoldagen. Om sjukanmälan inte hunnit registreras i vårt frånvarosystem skickas ett sms till vårdnadshavaren med frånvaromeddelande Okänd anledning. Sjukanmälan ska göras för varje dag du är sjuk. Blir du sjuk under skoldagen anmäler du det till undervisande lärare eller expeditionen. Ogiltig frånvaro registreras också på terminsbetyget.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan VÄLKOMMEN TILL LINNÉSKOLAN 3 LÄSÅRSTIDER 2015/ SKOLLEDNING 3 EXPEDITION 3 PERSONAL 4 ARBETSLAG 5 INFORMATION 6 REGLER FÖR DATORANVÄNDARE 7 BIBLIOTEK 8 KURATOR 9 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 9 ORION 9 GRUNDSÄRSKOLA 10 SKOLHÄLSOVÅRD 10 TOBAKSFÖREBYGGANDE ARBETE 11 MODERSMÅLSUNDERVISNING 12 FÖRBEREDELSEKLASS 12 LIKABEHANDLINGSPLAN 13 SAMVERKAN HEM OCH SKOLA 14 NATIONELLA PROV ÅR 9 14 UTRYMNING 15 INFORMATION OM REGISTRERING AV PERSONUPPGIFTER 16 PERSONBLAD 17

3 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ LINNÉSKOLAN! 3 I denna broschyr får du upplysningar och råd som skall hjälpa Dig tillrätta och underlätta kontakten med alla som arbetar på skolan. Häftet innehåller information om Linnéskolan som arbetsplats, och den är särskilt viktig för dig som är ny elev och möter en ny studiemiljö. Informera Dina föräldrar om innehållet i denna broschyr. LÄSÅRET 2015/2016 Hösttermin: tisdag 18 augusti fredag 18 december Vårtermin: fredag 8 januari fredag 10 juni Lov: vecka 44, vecka 8, vecka 13, fredag 6 maj Studiedagar: tisdag 15 september, torsdag 7 januari, tisdag 26 januari, fredag 29 april SKOLLEDNING Jörgen Rosén Rektor för ABC i respektive årskurs Tfn E-postadress: Ida Bengtsson Rektor för DEF i respektive årskurs Tfn E-postadress: EXPEDITION Rebecka Dahlberg, tfn , e-postadress:

4 PERSONAL 4 Namn Tfn Abazi, Schukrie lokalvårdare Andersson, Jannice cafeteria/lokalvårdare Bengtsson, Ida rektor klasser DEF Bergström, Marie-Louise vaktmästare Claesson, Bodil kurator Dahlberg, Rebecka administratör Hallberg, Carina lokalvårdare Hasanic, Halima lokalvårdare Jacobsson, Cecilia skolsköterska Jensen, Louise cafeteria Jönsson, Ingrid lokalvårdare Jönsson, Stefan IT-pedagog Karlsson, Lill lokalvårdare Madsen, Laila vaktmästare Nilsson, Lena studie-och yrkesvägledare Nilsson, Yvonn lokalvårdare Olofsson, Kerstin assistent Persson, Ulrika biblioteksassistent Rosén, Jörgen rektor klasser ABC Stjärnkvist, Hanna bibliotekarie

5 ARBETSLAG 5 Arbetslag 7ABC Arbetslag 7DEF Tfn.nr Tfn.nr Birgitta Jönsson speciallärare Annette Weréen SO Charlotta Ingelström textilslöjd Annica Franzén svenska, tyska, sv/en Eva Jönsson matematik, fysik, kemi Christian Enoksson idrott, matematik Ingemar Wiloboken trä- och metallslöjd Johan Renemark resurs Maria Eriksdotter bild, svenska, sv/en Michael Andersson musik Peter Rolfson biologi, Orion Yen Troedsson matematik, NO, teknik Arbetslag 8ABC Arbetslag 8DEF Tfn.nr Tfn.nr Biljana Miketa matematik, fysik, biologi, teknik Barbro Johansson bild Barbro Lindström biologi, kemi, teknik Christian Bjelk SO Daniel Persson idrott Christos Voudouragkakis idrott David Schöner musik, matematik Johannes Redegard föräldraledig Gunilla Johansson svenska, engelska, sv/en Louise Pettersson svenska, engelska, sv/en Johnny Karlsson SO Mona Olofsson speciallärare Jonas Malm resurs Lina Malberg hemkunskap Susanne Bruno Ask föräldraledig Wilhelm Lang tyska Arbetslag 9ABC Arbetslag 9DE Tfn.nr Tfn.nr Annika Sandreus Oleskog tyska, matematik Fredrik Ljung SO Jenny Nyberg matematik, NO Karina de Medina spanska Katarina Ek svenska, engelska, sv/en Maria Härder engelska, sv/en Mårten Wigardt svenska, engelska, tyska, sv/en Silvia Lobos spanska Carina Rosander bild, SO Karin Förander svenska, engelska Malin Dàvid franska Peter Karlsson matematik, NO, teknik Sofia Ripe förberedelseklass Lena Svensson - förberedelseklass Orion Grundsärskolan Tfn.nr Tfn.nr Linda Svensson Jonas Andersson Madelaine Liljevind Marcus Möller Peter Rolfson Ola Randau Richard Ternelius Förberedelseklass Tfn.nr Malin Dàvid Sofia Ripe Lena Svensson

6 INFORMATION 6 Elevskåp Du får låna elevskåp när du är elev på Linnéskolan. Där förvarar du böcker och material som behövs för skolarbetet. Nyckel kvitterar du ut hos din mentor. Om skolledningen misstänker att du har något i skåpet som du inte får ha med i skolan, äger rektor rätt att öppna skåp i din eller din vårdnadshavares närvaro Biblioteket Biblioteket är skolans hjärta och resurs för dig under hela din skoltid. Det ska användas till både nytta och nöje. Biblioteket är öppet under skoltid. För mer information, se sidan 8. Hämtning och lämning av elever sker på parkeringen vid Linnéhallen eller Folkets Hus. Vi har mycket busstrafik mellan samt och då är hämtning och lämning i bussfilen inte tillåten. Skolskjutsar Regler för skolskjutsar finns på kommunens hemsida. Om du har frågor angående skolskjutsar kontaktar du Eva-Marie Andersson, tfn , på utbildningsförvaltningen. Läroböcker Du får låna de läroböcker du behöver. Du får böckerna av din lärare i ämnet och du ska klä böckerna som du får låna. När du går ut grundskolan återlämnas böckerna, eller betalas om du har förstört eller tappat bort dessa. Cafeterian Cafeterian är gemensam för personal och elever. Där kan du köpa t ex fralla, dryck och frukt till självkostnadspris. Cykelparkering Cykelparkering finns vid båda ingångarna. Moped kan du parkera på cykelparkeringen öster om skolan. Ledighet Skolan ansvarar för att du som elev får garanterad undervisningstid. Vi är restriktiva med att bevilja ledighet utöver schemalagda lovdagar. Vi ser gärna att ledighet sker på de 16 veckor då det inte är skola. Mentor kan bevilja lov högst 3 dagar. Övrig lovgivning handläggs av din rektor. Inga ledigheter beviljas under tiden för nationella prov. Blankett för ledighet finns på expeditionen och även på kommunens hemsida. Åtgärdsprogram Om du har svårigheter att nå målen eller av andra skäl behöver stöd ska en utredning genomföras som ska svara på om du behöver ett åtgärdsprogram. Mentor ansvarar, i samråd med dig och din vårdnadshavare, för att skriva ett åtgärdsprogram. Hemsida Linnéskolan har en egen hemsida där vi publicerar nyheter om skolan. Där finns också allmän information. På hittar du aktuell klassinformation såsom läxor, provdatum och ofta även material från lektionerna. Klagomål och synpunkter Enligt skollagens 4 kap ska det finnas rutiner för hur vi i skolan tar emot och utreder synpunkter på utbildningen. Du har möjlighet att framföra synpunkter skriftligt på kommunens webbplats. Vill du framföra dina synpunkter muntligt går det bra att kontakta någon av rektorerna. Kontaktuppgifter hittar du i detta häfte som också ligger på hemsidan. REGLER FÖR DATORANVÄNDARE 7

7 Skolan har ett antal datorer som du har möjlighet att utnyttja i ditt skolarbete. Eftersom vi är många som delar på dessa datorer gäller vissa regler som bygger på att datorn är ett arbetsredskap för alla elever och all personal i arbetet med att nå målen i läroplanerna för förskola och grundskola. att de lagar och umgängesregler som gäller för skolan och samhället i övrigt också gäller i allt arbete vid datorerna. För att kunna använda nätverket och dess resurser måste du ha ett användarkonto och ett lösenord. Kontot ger dig tillgång till din e-post, ditt privata och de gemensamma lagringsutrymmena samt Internet. För att skydda dig själv och ditt arbete måste du tänka på att kontot är personligt - du är ansvarig för vad som görs via kontot - att låna/låna ut konto är inte tillåtet lösenordet = nyckeln - håll det hemligt - byt om du misstänker att någon annan känner till det - välj inte lösenord som är lätta att gissa sig till allt kostar tid/pengar - papper och tonerpulver: skriv bara ut sådant som behövs i skolarbetet - teknikertid och maskiner: var aktsam om utrustningen, du får inte ändra datorns inställningar eller installera program Bryter du mot reglerna kan dina möjligheter att utnyttja datorerna begränsas. Upprepade och allvarliga brott mot reglerna kan medföra att ditt användarkonto stängs av.

8 BIBLIOTEK 8 Välkommen till Linnéskolans bibliotek! Bibliotekarie Hanna Stjärnkvist nås på telefon , eller Biblioteksassistent Ulrika Persson nås på telefon , eller Biblioteket hittar du mitt i skolan! Vi har öppet måndag till fredag, Vi har många sittplatser för studier och avkoppling. Biblioteket är en arbetsplats för många elever, därför har vi några enkla regler: - Arbetsro - Ingen fika - Tidningar (Smålänningen, Smålandsposten och 8 sidor) läses i biblioteket. Vi har mer än böcker. De allra flesta är registrerade för att enkelt kunna lånas ut. Elever som har behov av att lyssna på en bok kan få den nedladdad till en MP3-spelare. MP3-spelaren lånas på biblioteket. På biblioteket finns även två läsplattor för eleverna att låna på samma sätt som vanliga böcker lånas. De flesta böcker är för hemlån. Det finns en dator som eleverna själva lånar vid, med inloggning och PIN-kod. Böcker som är utlånade eller som vi inte har kan reserveras. Böcker efter elevernas önskemål köps oftast in. Vi har fyra stationära och tre bärbara datorer med internetuppkoppling. Skolarbetet går alltid före all annan användning. Datorerna kan vid behov bokas i förväg. På hela skolan kan eleverna logga in på egna datorer/mobiler via WI-FI. På datorerna har vi tillgång till databaser: Alex som handlar om olika författare och deras böcker. Landguiden, som uppdateras ofta och innehåller fakta om alla länder i världen, NE, Sveriges största uppslagsverk för både fakta och språk, 8 sidor, en lättläst dagstidning

9 KURATOR 9 Kurator Bodil Claesson nås på telefon , Kuratorns viktigaste arbetsuppgift är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för elever i skolan. Detta sker bland annat genom, utarbetande av arbetsplaner, föräldrasamverkan och förebyggande arbete mot mobbing. En stor del av skolkuratorns arbete handlar om samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper/klasser, med föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal. Tystnadsplikt Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att han/hon inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen om att föra uppgifterna vidare till exempelvis lärare eller andra myndigheter. Tystnadsplikten bryts också genom en så kallad anmälningsplikt till socialtjänsten om ett barn misstänks fara allvarligt illa på något sätt. Detta gäller även övrig personal på skolan. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Arbetsmarknaden förändrar sig snabbt. Utbudet av utbildningar och yrken är stort. Det är inte alltid så lätt att välja. Jag kanske har något drömyrke. Hur blir jag det i så fall? Vilket program ska jag gå på gymnasiet för att nå dit? Studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta rätt väg och få så mycket information som möjligt för att du ska fatta rätt beslut inför olika vägval utifrån den studiesituation du befinner dig i. Detta sker genom information och vägledningssamtal i klass eller individuellt. Du är alltid välkommen med dina frågor. Det som diskuteras i samtalen är sekretessbelagt. Lena Nilsson, Tfn: , ORION Orion är en verksamhet som främst är riktad till elever med diagnos inom autismspektrat. Verksamheten tar emot elever även från andra kommuner. Undervisningen anpassas individuellt efter varje elevs behov i både miljö och pedagogik. Här finns ett arbetslag med tre lärare och en assistent som arbetar i ett team kring eleverna. Elevernas utveckling gynnas av den lugna miljön och de anpassningar som görs.

10 GRUNDSÄRSKOLAN 10 I år startar en ny verksamhet på Linnéskolan. Nu finns grundsärskolan årskurs 7 9 på Linnéskolan. Årskurserna 1 6 finns på Klöxhultsskolan. På Linnéskolan finns vi i lokaler mittemot expeditionen och där arbetar två lärare och en resurspersonal. Grundsärskolan är en egen skolform med en egen läroplan. Det finns mer likheter än skillnader mellan läroplanerna, vilket gör att det finns stora möjligheter att samverka mellan grundskolan och grundsärskolan. Eleverna som är mottagna i grundsärskolan har en samverkansklass på grundskolan. Vi strävar efter en berikande samverkan mellan elever och personal i de båda skolformerna. För att bli mottagen i grundsärskolan måste vissa kriterier vara uppfyllda. Vill du veta mer om Särskolan kan du läsa på Älmhults kommuns hemsida (www.almhult.se) eller på Skolverket (www.skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/grundsarskola) SKOLHÄLSOVÅRD Skolsköterska Cecilia Jacobsson når du på telefon , Cecilia arbetar måndag-onsdag kl , torsdag och fredag Under läsåret kommer alla i årkurs 8 att erbjudas ett hälsobesök. Alla elever är välkomna för t ex samtal, rådgivning eller enklare sjukvårdsinsatser. Sammanhållen journalföring Under hösten 2013 inleder Älmhults kommuns skolhälsovård ett journalsamarbete tillsammans med Landstinget Kronoberg. Så kallad sammanhållen journalföring, för en säkrare och effektivare vård. Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom skolhälsovården har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Landstingets Kronobergs patientjournal. Landstinget har också samma möjlighet att ta del av skolhälsovårdens uppgifter. Detta gör att vården kring barnet blir både säkrare och mer effektiv. Skolsköterskor och skolläkare som möter barnet i skolan får genom sammanhållen journalföring tillgång till information om till exempel provresultat, mediciner och behandlingar. Det leder till en helhetsbild av barnets situation samt minskar dubbelarbete. Tillgång till uppgifterna sker endast efter medgivande från elev eller förälder Spärra uppgifter Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring. Då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar som är under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn. Mer om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbplatsen 1177.se.

11 TOBAKSFÖREBYGGANDE ARBETE Från och med hösten 2014 jobbar Linnéskolan för en tobaksfri skoltid. En ny policy har tagits fram där bland annat skolans mål och vision beskrivs. För mer information, besök vår hemsida

12 MODERSMÅLSUNDERVISNING 12 Rätt till att få modersmålsundervisning har den elev som talar det aktuella språket med någon av sina föräldrar. Undervisningen är frivillig och sker ibland utanför skoltid. Modersmålsundervisning är viktig för elevens utveckling. För att en undervisningsgrupp ska starta krävs minst 5 elever med samma modersmål. Blankett för att ansöka om modersmålsundervisning kan fås av modersmålslärare, mentor eller expedition. Den finns även på hemsidan. Ansvarig för modersmålsundervisningen i kommunen är Lena Schönbeck och administratör för ansökningar, utskick och schemaläggning för modersmålet är Charlotte Ramberg Pettersson Studiehandledning Skolan kan ansöka om studiehandledning för elever med annat modersmål. Studiehandledning är ett stöd för att kunna utveckla ämneskunskaper med stöd av någon som kan modersmålet. Älmhults Kommun är också med i ett projekt med nätbaserad studiehandledning i matematik och engelska. FÖRBEREDELSEKLASS Elever som är födda utomlands och som kommit till Sverige av en eller annan anledning, placeras i förberedelseklass. Där finns tre lärare som arbetar o förberedelseklasserna. Övrig personal som är knutna till denna verksamhet är hemspråkslärare, studiehandledare på hemspråket och lärare i SVA (svenska som andraspråk). I förberedelseklassen får den nyanlända eleven tillfälle till att orientera sig i sin skolmiljö, närmiljö och bland fritidsaktiviteter. Den grundläggande undervisningen i svenska riktas in på att kunna formulera viktig information om sig själv, samt svenska ord och begrepp för övriga skolämnen. Ämneslärare och lärare i förberedelseklassen samarbetar för att eleven ska få ett relevant ord- och begreppsförråd på svenska inför den fortsatta skolgången. I förberedelseklassen får eleven också träna på arbetssätt och studieteknik som behövs i den svenska skolan och tillsammans behandla frågor om demokrati, värdegrund och samhälle. Detta sker i ett jämförande perspektiv; man utgår ifrån elevens livserfarenheter, medhavda skolkunskaper, styrkor och intressen, inte brister i förhållande till svenska skol normer. Mycket arbete görs med en praktisk-estetisk inriktning. Att kunna åstadkomma något med sina händer är mycket viktigt för den som inte kan meddela sig i det nya språket. När fler sinnen tas i bruk stimuleras dessutom språkutvecklingen och eleven kan också i detta arbete bearbeta svåra händelser. Efter en tid av heltidsstudier i förberedelseklassen (FBK1) börjar eleven i reguljär klass. Här får eleven ämnesundervisning med sina nya klasskompisar parallellt med riktad svenskundervisning i förberedelseklassen en viss del av skoldagen (FBK2). En elev som kommer till Linnéskolan med ämneskunskaper från hemlandet och har gått i skolan länge förut, kanske kan komma ut i reguljär klass efter några månader. En annan behöver stanna lite längre tid i förberedelseklassen, men ingen får stanna längre än två år enligt Skollagen.

13 LIKABEHANDLINGSPLAN 13 Varje skola ska ha en likabehandlingsplan som upprättas årligen. I detta arbete deltar personal och elever. Planen i sin helhet publiceras på hemsidan. Rättigheter och ansvar (omarbetas under läsåret tillsammans med eleverna) På Linnéskolan värnar vi om trygghet och en god arbetsmiljö för alla. Som elev har du följande rättigheter/skyldigheter. Dessa skyldigheter och rättigheter utvärderas vid varje läsårstart i klasserna för att ge alla en möjlighet till delaktighet i processen att förankra och förändra dem. RÄTTIGHETER Du har rätt att känna trygghet och att bli respekterad av alla Du har rätt till en bra arbetsmiljö Du har rätt till garanterad undervisningstid Du har rätt till en behaglig ljudnivå för att kunna koncentrera dig och göra ett bra arbete Du har rätt till lunch varje dag Du får ha din mobiltelefon med dig till skolan Du har tillgång till ett låsbart skåp Du har rätt att besöka cafeterian på raster och håltimmar ANSVAR Du respekterar alla på skolan och använder ett vårdat språk Du ser till att hålla rent och snyggt efter dig. Utekläder, keps, mössa och luva använder du inte i undervisningslokaler, bibliotek och matsal Du passar tider, har alltid med dig rätt arbetsmaterial och använder tiden till lärande Du bidrar till en behaglig ljudnivå och ett bra arbetsklimat Serverad mat äter du endast i matsalen Du lämnar din plats ren och snygg Du ser till att ingen störs av den Du har nyckeln med dig och håller rent och snyggt i skåpet Du får endast fika i caféet Vid oacceptabelt beteende: Omedelbar reaktion från vuxna/elever Mentor/vuxen kontaktar vårdnadshavare om beteendet upprepas Mentor informerar skolledningen Disciplinära åtgärder kan vidtagas

14 SAMVERKAN SKOLA OCH HEM 14 Skolan kommer att bjuda in till ett föräldramöte per termin. Både vårdnadshavare och elev erbjuds också ett utvecklingssamtal per termin. Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal med elev, vårdnadshavare och mentor. Dialogen under samtalet kommer att beröra trivsel, utveckling i ämnena och ansvarstagande. Efter samtalet är vår målsättning att både elev, vårdnadshavare och mentor har fått: möjligheter att lyfta aktuella frågeställningar information om kunskapsutveckling, trivsel och ansvarstagande diskutera framtid och utvecklingsmöjligheter Linnéskolan ser det som ett bra tillfälle att våra elever själva ska få ett större inflytande över samtalet och också vara mer delaktiga i den avstämning som samtalet är. NATIONELLA PROV ÅR 9 Provdatum fastställda av Skolverket. Ämnesprov Vecka Provdatum Svenska, svenska som andraspråk 11 Tis 15 mars 2016 Tor 17 mars 2016 Biologi/ fysik/ kemi 15 Fre 15 april 2016 Engelska 17 Mån 25 april 2016 Ons 27 april 2016 Matematik 19 Ons 11 maj 2016 Fre 13 maj 2016 Geografi/ Historia/ Religionskunskap/ Samhällskunskap 20 Tis 17 maj 2016 Tors 19 maj 2016 Muntliga delprov genomförs på hösten 2015 De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs från och med läsåret 2015/2016 på hösten. Provperioden kommer att pågå under veckorna

15 Linnéskolan 15 UTRYMNING Linnéskolan 2015/2016 Vid utrymning samlas klasser/grupper på fotbollsplanen enligt nedanstående karta. Undervisande lärare ansvarar för sin klass/grupp - kontrollera att alla i gruppen finns på fotbollsplanen - rapportera alla samlade eller NN saknas till den som har utrymningspärmen - den som har utrymningspärmen rapporterar till räddningsledaren att alla är ute/någon saknas Räddningsledaren avgör när det är tillåtet att gå in i skolan igen Montessori förskola Fotbollsplan Huvudbyggnad Montessori förskola Övrig personal Förberedelseklass Tonhöjden Orion/Särskola Avrapportering till pärmansvarig Åk 7 Åk 8 Åk 9 Modersmål Gemö (musik/idrott) Aula Hemkun - skap Slöjd Linnéhallarna

16 Utbildningförvaltningen 16 Information om registrering av personuppgifter Enligt personuppgiftslagen är den som för register med personuppgifter skyldig att informera de registrerade om varför registreringen sker och hur uppgifterna skall användas. Utbildningsförvaltningens personregister Utbildningsförvaltningen för register med personuppgifter för att hantera vilka barn som finns inom barnomsorgen och vilka elever som går i skolan. Dessa register innehåller uppgifter om namn, adress, telefon och personnummer på barn/elever och, när de är underåriga, även deras vårdnadshavare. I förekommande fall finns också uppgift om val av kurser/ämnen som eleven gjort. Barnomsorgens register innehåller även uppgifter om vilka tider barnen vistas på förskolan samt uppgifter om vårdnadshavarnas inkomster. Detta ligger till grund för beräkning och fakturering av barnomsorgsavgift. På grund- och gymnasieskolor finns elevernas schema i systemet för att möjliggöra registrering av frånvaro och i förekommande fall SMS-avisering till vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro och som grund för notering i terminsbetyget samt rapportering kring studiestöd på gymnasiet. Resultat på nationella prov registreras för att kunna fullgöra kraven på rapportering till Statistiska Centralbyrån (SCB). De betyg som ges till elever från årskurs 6 och uppåt läggs in i elevregistret för att möjliggöra utskrift av betygsdokument och rapportering till SCB. Avgångsbetyg överförs från grundskola till gymnasium samt från gymnasium till högskola för att ligga till grund för antagningsförfarandet till högre utbildning. I grundskolan registreras skriftliga omdömen och vilka kunskapskrav i de olika ämnena som eleverna uppnått för att utgöra underlag för utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. För elever som har tillgång till lärplattform via Internet registreras information om studieuppgifter och hur dessa fullgjorts. Inom skolhälsovården förs journal enligt de krav som lagen ställer på verksamheten. Val och fördelning av PRAO-platser för elever i årskurs 8 och 9 sker med hjälp av ett webbaserat register. Personal inom förvaltningen registreras i kommunens personaladministrativa system för hantering av löner, tjänster, kompetensförsörjning och dylikt. Registerutdrag Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om honom eller henne. Den personuppgifts-ansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Begäran om registerutdrag görs hos utbildningsförvaltningen kontaktuppgifter se nedan! Postadress Box 501, Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon (vx) Fax Organisationsnr Bankgiro Hemsida E-post

17 Linnéskolan PERSONBLAD Datum. Elevens namn.. Personnummer Elevens mobilnummer: Vårdnadshavare Adress Hemtelefon Arbetsplats Mobiltelefon Arbetsplatsens tfn E-post Jag godkänner att min e-post adress används i olika grupputskick från skolan/fritids. Jag vill ha utskick via papper. Vårdnadshavare Adress Hemtelefon Arbetsplats Mobiltelefon Arbetsplatsens tfn E-post Jag godkänner att min e-post adress används i olika grupputskick från skolan/fritids. Jag vill ha utskick via papper. Ytterligare kontaktpersoner Namn Tel.nr. Bilder av mitt barn får användas i verksamheten på skolans hemsida, anslagstavla, fotoalbum osv Viktigt att veta om mig T ex hälsa (specialkost, allergi) eller viktiga händelser som är eller har varit viktiga för mig. Skriv ert eventuella modersmål. Ja Nej. Vårdnadshavarens underskrift.. Vårdnadshavarens underskrift

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Klöxhultsskolan Läsåret

Utbildningsförvaltningen. Klöxhultsskolan Läsåret Utbildningsförvaltningen Klöxhultsskolan Läsåret 2016-17 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det drygt 500 elever och

Läs mer

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION

PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION PRÄSTÄNGSSKOLAN INFORMATION 2017/2018 Välkommen till Prästängsskolan! Vår förhoppning är att du har funnit dig tillrätta på skolan, och att du tycker att dina studier är intressanta och stimulerande. I

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016

Ullvi skola. Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Ullvi skola Välkommen som elev och vårdnadshavare till läsåret 2015/2016 Adress: Ullvi skola Ullvi Sågmyravägen 160 793 91 Leksand Kontakter Rektor: Jessica Carlberg jessica.carlberg@leksand.se tel. 80

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 20130902 Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 1 Innehållsförteckning Hedlundaskolan Världens skola!... 3 Anmälan av ny elev (nyanländ)... 3 Inskrivning... 4 Pedagogiskt samtal... 4 Introduktionsperiod

Läs mer

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen RUTIN Datum 02015-04-30 Datum för beslut 2015-05-20 Beslutad av Tomas Hartikainen Förvaltningschef Sida 1(8) Dnr BUN/2015/0092/133 Revideras senast 2016-06-30 Rutin för

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos oss. Du kommer att mötas

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan

Till dig som börjar på. Vidåkersskolan Till dig som börjar på Vidåkersskolan 2012/2013 SKOLAN ÄR VIKTIG! Vi hoppas Du håller med oss om detta och att du kommer att trivas. Det är en förmån att få gå i skolan och den är viktig för Din framtid.

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015

Snöstorps verksamhetsområde läsår 2014/2015 1 Grundskola 6-16 år I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Vi

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan

Välkomna. Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Välkomna Föräldramöte för blivande årskurs 4 Sandåkerskolan Arbetslag Lila År 4 och år 5 Cirka 125 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Lena Ahrland, SO lena.ahrland@landskrona.se Lina

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter

Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter Lidingö stads skolområde för särskilda pedagogiska verksamheter SKOLOMRÅDETS SÄRSKILDA pedagogiska verksamheter består av Särskolan, Ledviks

Läs mer

Överlämnande till Gymnasiesärskolan

Överlämnande till Gymnasiesärskolan Överlämnande till Gymnasiesärskolan Skickas senast i samband med att eleven slutar på grundsärskolan till: Alléskolan, 694 80 Hallsberg. Personuppgifter: Elevens efternamn Elevens förnamn Elevens personnummer

Läs mer

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN Sammanfattat av Annie Alström, klass 9EA, Västerskolan, 2011 I den här broschyren kan du som elev på grundskolan, specialskolan,

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 15/16 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 15/16 Kontakt Jens Naezer rektor 0725 17 77 99 Steffen Dotter administratör 031 337 89 00 För övrig personal se hemsidan för aktuell information.

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

Minnesanteckningar Föräldramöte Årskurs 5 Stranden

Minnesanteckningar Föräldramöte Årskurs 5 Stranden Minnesanteckningar Föräldramöte 2013-02-19 Årskurs 5 Stranden 1. Dagordning Välkomna och dagordning Presentation av mentorer och ämne Nuläge och framöver Sjukanmälan Språkval Gruppdiskussion och fika -

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem.

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem. Från och med den 1 jan 2016 finns det särskilda bestämmelser för mottagande, bedömning och utbildning som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Syftet är att stärka en likvärdig utbildning för alla

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00

Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Välkomna till ett första möte! Tid: 18.00-19.00 Arbetslag Röd År 4 och år 5 Cirka 128 elever Cirka 22 elever/undervisningsgrupp Våra pedagoger Ellinor Ling, SO/Engelska/Svenska ellinor.ling@landskrona.se

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17

Välkommen till. Kvarnbergsskolan 2015/2016. HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan. Huddinge 2015-09-17 HUDDINGE KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen Kvarnbergsskolan Huddinge 2015-09-17 Välkommen till Kvarnbergsskolan 2015/2016 KVARNBERGSSKOLAN! Läsåret 2015/2016 har skolan cirka 650 elever i årskurserna

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska

Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska 1(8) Lärarsamverkan i undervisning av elever med annat modersmål än svenska Vi kan inte låta eleverna vänta tills de lärt sig ett andraspråk innan de kan lära sig allt annat. De lär sig saker medan de

Läs mer

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan

FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan FÖRÄLDRAINFORMATION LÄSÅRET 2016/2017 Nr:1 Skogsängsskolan Välkommen! Läsåret är redan i full gång och jag vill inleda med att önska elever och vårdnadshavare varmt välkomna till ett nytt läsår. Ett extra

Läs mer

Hagsätra/Ormkärrsskolan

Hagsätra/Ormkärrsskolan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Hagsätra/Ormkärrsskolan Ing re ss Vår skolenhet består av två skolor. På Hagsätraskolan arbetar vi i fyra arbetslag, F-3 har med cirka 215 elever, 4-6 med 145

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverkets kartläggningsmaterial. för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Nya bestämmelser 2016 En nyanländ elevs kunskaper ska bedömas om en sådan bedömning inte är uppenbart onödig. (3 kap. 12 c

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal.

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Gällande från och med 2013-01-01 Rev: 2014 maj Kontaktinformation Modersmålsenheten Tanja Bozic Chef Modersmålsenheten Skolförvaltningen Besöksadress:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN Grästorps kommun Bildningsverksamheten 2014-08-21 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN SKOLAN När skolan får kännedom om att ett nyanlänt barn har flyttat till kommunen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F-3 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2015-02-23 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion s 5 Individuell

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Jämjö Östra rektorsområde 20120112 Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas

Läs mer

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2014-11-24 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Det nya läsåret har startat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Gökstensnytt nr 4 Läsåret

Gökstensnytt nr 4 Läsåret Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning 2016-02-16 Gökstensskolan Gökstensnytt nr 4 Läsåret 2015-2016 Hej alla föräldrar och elever! Vårterminen har startat igång ordentligt och vi

Läs mer

Läsårsdatum 2017/2018

Läsårsdatum 2017/2018 SOFIELUNDSSKOLAN Läsårsdatum / HÖSTTERMINEN Vecka 32 8 augusti Första dag som nya 6-åringar och nya elever får börja på skolans fritids Vecka 33 14 augusti Fritids har öppet. (Notera att förskolan har

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Symposium 2012 Lärarrollen i svenska som andraspråk Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning Nationellt

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN

2015-08-19 VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN VÄLKOMMEN TILL HJALMAR STRÖMERSKOLAN LÄSÅRET 2015/2016 HJALMAR STRÖMER Skolan har fått sitt namn efter prästen, författaren och folkbildaren Hjalmar Strömer, som föddes 1848 i närheten av Kärrnäset i Ströms

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Råd skriftliga omdömen

Råd skriftliga omdömen Råd skriftliga omdömen BAKGRUND Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan/Bya period 4 (april juni), läsåret 2013/14.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan/Bya period 4 (april juni), läsåret 2013/14. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan/Bya period 4 (april juni), läsåret 2013/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan 7-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan 7-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Att börja sjuan på Valstaskolan

Att börja sjuan på Valstaskolan Att börja sjuan på Valstaskolan Till dig som går i 6:an I höst ska du börja sjuan. Vi vill hälsa dig välkommen till Valstaskolan och vi är många som vill göra vårt allra bästa för att du ska trivas hos.

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Välkommen till Språkintroduktionen SI

Välkommen till Språkintroduktionen SI Välkommen till Språkintroduktionen SI Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET 2016-17 På Karlskrona språkskola önskar vi tillsammans med våra elever och deras vårdnadshavare samarbeta, för att bidra till en uppväxtmiljö som skapar fungerande

Läs mer