LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINNÉHÄFTET. Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016. Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor:"

Transkript

1 LINNÉHÄFTET Information till Dig som är elev på Linnéskolan 2015/2016 Mitt namn: Min mentors namn: Kontaktuppgifter (tel, mail) till mentor: Min rektors namn: Telefon till expedition och sjukanmälan: Övrigt: Sjukanmälan Blir du sjuk skall din vårdnadshavare anmäla detta till skolan, tfn Anmälan görs före första lektionen på skoldagen. Om sjukanmälan inte hunnit registreras i vårt frånvarosystem skickas ett sms till vårdnadshavaren med frånvaromeddelande Okänd anledning. Sjukanmälan ska göras för varje dag du är sjuk. Blir du sjuk under skoldagen anmäler du det till undervisande lärare eller expeditionen. Ogiltig frånvaro registreras också på terminsbetyget.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan VÄLKOMMEN TILL LINNÉSKOLAN 3 LÄSÅRSTIDER 2015/ SKOLLEDNING 3 EXPEDITION 3 PERSONAL 4 ARBETSLAG 5 INFORMATION 6 REGLER FÖR DATORANVÄNDARE 7 BIBLIOTEK 8 KURATOR 9 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 9 ORION 9 GRUNDSÄRSKOLA 10 SKOLHÄLSOVÅRD 10 TOBAKSFÖREBYGGANDE ARBETE 11 MODERSMÅLSUNDERVISNING 12 FÖRBEREDELSEKLASS 12 LIKABEHANDLINGSPLAN 13 SAMVERKAN HEM OCH SKOLA 14 NATIONELLA PROV ÅR 9 14 UTRYMNING 15 INFORMATION OM REGISTRERING AV PERSONUPPGIFTER 16 PERSONBLAD 17

3 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT LÄSÅR PÅ LINNÉSKOLAN! 3 I denna broschyr får du upplysningar och råd som skall hjälpa Dig tillrätta och underlätta kontakten med alla som arbetar på skolan. Häftet innehåller information om Linnéskolan som arbetsplats, och den är särskilt viktig för dig som är ny elev och möter en ny studiemiljö. Informera Dina föräldrar om innehållet i denna broschyr. LÄSÅRET 2015/2016 Hösttermin: tisdag 18 augusti fredag 18 december Vårtermin: fredag 8 januari fredag 10 juni Lov: vecka 44, vecka 8, vecka 13, fredag 6 maj Studiedagar: tisdag 15 september, torsdag 7 januari, tisdag 26 januari, fredag 29 april SKOLLEDNING Jörgen Rosén Rektor för ABC i respektive årskurs Tfn E-postadress: Ida Bengtsson Rektor för DEF i respektive årskurs Tfn E-postadress: EXPEDITION Rebecka Dahlberg, tfn , e-postadress:

4 PERSONAL 4 Namn Tfn Abazi, Schukrie lokalvårdare Andersson, Jannice cafeteria/lokalvårdare Bengtsson, Ida rektor klasser DEF Bergström, Marie-Louise vaktmästare Claesson, Bodil kurator Dahlberg, Rebecka administratör Hallberg, Carina lokalvårdare Hasanic, Halima lokalvårdare Jacobsson, Cecilia skolsköterska Jensen, Louise cafeteria Jönsson, Ingrid lokalvårdare Jönsson, Stefan IT-pedagog Karlsson, Lill lokalvårdare Madsen, Laila vaktmästare Nilsson, Lena studie-och yrkesvägledare Nilsson, Yvonn lokalvårdare Olofsson, Kerstin assistent Persson, Ulrika biblioteksassistent Rosén, Jörgen rektor klasser ABC Stjärnkvist, Hanna bibliotekarie

5 ARBETSLAG 5 Arbetslag 7ABC Arbetslag 7DEF Tfn.nr Tfn.nr Birgitta Jönsson speciallärare Annette Weréen SO Charlotta Ingelström textilslöjd Annica Franzén svenska, tyska, sv/en Eva Jönsson matematik, fysik, kemi Christian Enoksson idrott, matematik Ingemar Wiloboken trä- och metallslöjd Johan Renemark resurs Maria Eriksdotter bild, svenska, sv/en Michael Andersson musik Peter Rolfson biologi, Orion Yen Troedsson matematik, NO, teknik Arbetslag 8ABC Arbetslag 8DEF Tfn.nr Tfn.nr Biljana Miketa matematik, fysik, biologi, teknik Barbro Johansson bild Barbro Lindström biologi, kemi, teknik Christian Bjelk SO Daniel Persson idrott Christos Voudouragkakis idrott David Schöner musik, matematik Johannes Redegard föräldraledig Gunilla Johansson svenska, engelska, sv/en Louise Pettersson svenska, engelska, sv/en Johnny Karlsson SO Mona Olofsson speciallärare Jonas Malm resurs Lina Malberg hemkunskap Susanne Bruno Ask föräldraledig Wilhelm Lang tyska Arbetslag 9ABC Arbetslag 9DE Tfn.nr Tfn.nr Annika Sandreus Oleskog tyska, matematik Fredrik Ljung SO Jenny Nyberg matematik, NO Karina de Medina spanska Katarina Ek svenska, engelska, sv/en Maria Härder engelska, sv/en Mårten Wigardt svenska, engelska, tyska, sv/en Silvia Lobos spanska Carina Rosander bild, SO Karin Förander svenska, engelska Malin Dàvid franska Peter Karlsson matematik, NO, teknik Sofia Ripe förberedelseklass Lena Svensson - förberedelseklass Orion Grundsärskolan Tfn.nr Tfn.nr Linda Svensson Jonas Andersson Madelaine Liljevind Marcus Möller Peter Rolfson Ola Randau Richard Ternelius Förberedelseklass Tfn.nr Malin Dàvid Sofia Ripe Lena Svensson

6 INFORMATION 6 Elevskåp Du får låna elevskåp när du är elev på Linnéskolan. Där förvarar du böcker och material som behövs för skolarbetet. Nyckel kvitterar du ut hos din mentor. Om skolledningen misstänker att du har något i skåpet som du inte får ha med i skolan, äger rektor rätt att öppna skåp i din eller din vårdnadshavares närvaro Biblioteket Biblioteket är skolans hjärta och resurs för dig under hela din skoltid. Det ska användas till både nytta och nöje. Biblioteket är öppet under skoltid. För mer information, se sidan 8. Hämtning och lämning av elever sker på parkeringen vid Linnéhallen eller Folkets Hus. Vi har mycket busstrafik mellan samt och då är hämtning och lämning i bussfilen inte tillåten. Skolskjutsar Regler för skolskjutsar finns på kommunens hemsida. Om du har frågor angående skolskjutsar kontaktar du Eva-Marie Andersson, tfn , på utbildningsförvaltningen. Läroböcker Du får låna de läroböcker du behöver. Du får böckerna av din lärare i ämnet och du ska klä böckerna som du får låna. När du går ut grundskolan återlämnas böckerna, eller betalas om du har förstört eller tappat bort dessa. Cafeterian Cafeterian är gemensam för personal och elever. Där kan du köpa t ex fralla, dryck och frukt till självkostnadspris. Cykelparkering Cykelparkering finns vid båda ingångarna. Moped kan du parkera på cykelparkeringen öster om skolan. Ledighet Skolan ansvarar för att du som elev får garanterad undervisningstid. Vi är restriktiva med att bevilja ledighet utöver schemalagda lovdagar. Vi ser gärna att ledighet sker på de 16 veckor då det inte är skola. Mentor kan bevilja lov högst 3 dagar. Övrig lovgivning handläggs av din rektor. Inga ledigheter beviljas under tiden för nationella prov. Blankett för ledighet finns på expeditionen och även på kommunens hemsida. Åtgärdsprogram Om du har svårigheter att nå målen eller av andra skäl behöver stöd ska en utredning genomföras som ska svara på om du behöver ett åtgärdsprogram. Mentor ansvarar, i samråd med dig och din vårdnadshavare, för att skriva ett åtgärdsprogram. Hemsida Linnéskolan har en egen hemsida där vi publicerar nyheter om skolan. Där finns också allmän information. På hittar du aktuell klassinformation såsom läxor, provdatum och ofta även material från lektionerna. Klagomål och synpunkter Enligt skollagens 4 kap ska det finnas rutiner för hur vi i skolan tar emot och utreder synpunkter på utbildningen. Du har möjlighet att framföra synpunkter skriftligt på kommunens webbplats. Vill du framföra dina synpunkter muntligt går det bra att kontakta någon av rektorerna. Kontaktuppgifter hittar du i detta häfte som också ligger på hemsidan. REGLER FÖR DATORANVÄNDARE 7

7 Skolan har ett antal datorer som du har möjlighet att utnyttja i ditt skolarbete. Eftersom vi är många som delar på dessa datorer gäller vissa regler som bygger på att datorn är ett arbetsredskap för alla elever och all personal i arbetet med att nå målen i läroplanerna för förskola och grundskola. att de lagar och umgängesregler som gäller för skolan och samhället i övrigt också gäller i allt arbete vid datorerna. För att kunna använda nätverket och dess resurser måste du ha ett användarkonto och ett lösenord. Kontot ger dig tillgång till din e-post, ditt privata och de gemensamma lagringsutrymmena samt Internet. För att skydda dig själv och ditt arbete måste du tänka på att kontot är personligt - du är ansvarig för vad som görs via kontot - att låna/låna ut konto är inte tillåtet lösenordet = nyckeln - håll det hemligt - byt om du misstänker att någon annan känner till det - välj inte lösenord som är lätta att gissa sig till allt kostar tid/pengar - papper och tonerpulver: skriv bara ut sådant som behövs i skolarbetet - teknikertid och maskiner: var aktsam om utrustningen, du får inte ändra datorns inställningar eller installera program Bryter du mot reglerna kan dina möjligheter att utnyttja datorerna begränsas. Upprepade och allvarliga brott mot reglerna kan medföra att ditt användarkonto stängs av.

8 BIBLIOTEK 8 Välkommen till Linnéskolans bibliotek! Bibliotekarie Hanna Stjärnkvist nås på telefon , eller Biblioteksassistent Ulrika Persson nås på telefon , eller Biblioteket hittar du mitt i skolan! Vi har öppet måndag till fredag, Vi har många sittplatser för studier och avkoppling. Biblioteket är en arbetsplats för många elever, därför har vi några enkla regler: - Arbetsro - Ingen fika - Tidningar (Smålänningen, Smålandsposten och 8 sidor) läses i biblioteket. Vi har mer än böcker. De allra flesta är registrerade för att enkelt kunna lånas ut. Elever som har behov av att lyssna på en bok kan få den nedladdad till en MP3-spelare. MP3-spelaren lånas på biblioteket. På biblioteket finns även två läsplattor för eleverna att låna på samma sätt som vanliga böcker lånas. De flesta böcker är för hemlån. Det finns en dator som eleverna själva lånar vid, med inloggning och PIN-kod. Böcker som är utlånade eller som vi inte har kan reserveras. Böcker efter elevernas önskemål köps oftast in. Vi har fyra stationära och tre bärbara datorer med internetuppkoppling. Skolarbetet går alltid före all annan användning. Datorerna kan vid behov bokas i förväg. På hela skolan kan eleverna logga in på egna datorer/mobiler via WI-FI. På datorerna har vi tillgång till databaser: Alex som handlar om olika författare och deras böcker. Landguiden, som uppdateras ofta och innehåller fakta om alla länder i världen, NE, Sveriges största uppslagsverk för både fakta och språk, 8 sidor, en lättläst dagstidning

9 KURATOR 9 Kurator Bodil Claesson nås på telefon , Kuratorns viktigaste arbetsuppgift är att främja en god psykosocial arbetsmiljö för elever i skolan. Detta sker bland annat genom, utarbetande av arbetsplaner, föräldrasamverkan och förebyggande arbete mot mobbing. En stor del av skolkuratorns arbete handlar om samtal. Samtalen sker med enskilda elever, med elevgrupper/klasser, med föräldrar och med personal. Samtalen kan vara av olika karaktär. Det kan handla om stödjande, bearbetande, motiverande och insiktsskapande samtal. Tystnadsplikt Skolkuratorn har tystnadsplikt, vilket innebär att han/hon inte berättar för någon vad som sagts under samtalen. Tystnadsplikten kan brytas om kurator kommer överens med eleven eller familjen om att föra uppgifterna vidare till exempelvis lärare eller andra myndigheter. Tystnadsplikten bryts också genom en så kallad anmälningsplikt till socialtjänsten om ett barn misstänks fara allvarligt illa på något sätt. Detta gäller även övrig personal på skolan. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Arbetsmarknaden förändrar sig snabbt. Utbudet av utbildningar och yrken är stort. Det är inte alltid så lätt att välja. Jag kanske har något drömyrke. Hur blir jag det i så fall? Vilket program ska jag gå på gymnasiet för att nå dit? Studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta rätt väg och få så mycket information som möjligt för att du ska fatta rätt beslut inför olika vägval utifrån den studiesituation du befinner dig i. Detta sker genom information och vägledningssamtal i klass eller individuellt. Du är alltid välkommen med dina frågor. Det som diskuteras i samtalen är sekretessbelagt. Lena Nilsson, Tfn: , ORION Orion är en verksamhet som främst är riktad till elever med diagnos inom autismspektrat. Verksamheten tar emot elever även från andra kommuner. Undervisningen anpassas individuellt efter varje elevs behov i både miljö och pedagogik. Här finns ett arbetslag med tre lärare och en assistent som arbetar i ett team kring eleverna. Elevernas utveckling gynnas av den lugna miljön och de anpassningar som görs.

10 GRUNDSÄRSKOLAN 10 I år startar en ny verksamhet på Linnéskolan. Nu finns grundsärskolan årskurs 7 9 på Linnéskolan. Årskurserna 1 6 finns på Klöxhultsskolan. På Linnéskolan finns vi i lokaler mittemot expeditionen och där arbetar två lärare och en resurspersonal. Grundsärskolan är en egen skolform med en egen läroplan. Det finns mer likheter än skillnader mellan läroplanerna, vilket gör att det finns stora möjligheter att samverka mellan grundskolan och grundsärskolan. Eleverna som är mottagna i grundsärskolan har en samverkansklass på grundskolan. Vi strävar efter en berikande samverkan mellan elever och personal i de båda skolformerna. För att bli mottagen i grundsärskolan måste vissa kriterier vara uppfyllda. Vill du veta mer om Särskolan kan du läsa på Älmhults kommuns hemsida (www.almhult.se) eller på Skolverket (www.skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/grundsarskola) SKOLHÄLSOVÅRD Skolsköterska Cecilia Jacobsson når du på telefon , Cecilia arbetar måndag-onsdag kl , torsdag och fredag Under läsåret kommer alla i årkurs 8 att erbjudas ett hälsobesök. Alla elever är välkomna för t ex samtal, rådgivning eller enklare sjukvårdsinsatser. Sammanhållen journalföring Under hösten 2013 inleder Älmhults kommuns skolhälsovård ett journalsamarbete tillsammans med Landstinget Kronoberg. Så kallad sammanhållen journalföring, för en säkrare och effektivare vård. Detta innebär att skolsköterskor och skolläkare som arbetar inom skolhälsovården har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Landstingets Kronobergs patientjournal. Landstinget har också samma möjlighet att ta del av skolhälsovårdens uppgifter. Detta gör att vården kring barnet blir både säkrare och mer effektiv. Skolsköterskor och skolläkare som möter barnet i skolan får genom sammanhållen journalföring tillgång till information om till exempel provresultat, mediciner och behandlingar. Det leder till en helhetsbild av barnets situation samt minskar dubbelarbete. Tillgång till uppgifterna sker endast efter medgivande från elev eller förälder Spärra uppgifter Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring. Då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar som är under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn. Mer om sammanhållen journalföring finns att läsa på webbplatsen 1177.se.

11 TOBAKSFÖREBYGGANDE ARBETE Från och med hösten 2014 jobbar Linnéskolan för en tobaksfri skoltid. En ny policy har tagits fram där bland annat skolans mål och vision beskrivs. För mer information, besök vår hemsida

12 MODERSMÅLSUNDERVISNING 12 Rätt till att få modersmålsundervisning har den elev som talar det aktuella språket med någon av sina föräldrar. Undervisningen är frivillig och sker ibland utanför skoltid. Modersmålsundervisning är viktig för elevens utveckling. För att en undervisningsgrupp ska starta krävs minst 5 elever med samma modersmål. Blankett för att ansöka om modersmålsundervisning kan fås av modersmålslärare, mentor eller expedition. Den finns även på hemsidan. Ansvarig för modersmålsundervisningen i kommunen är Lena Schönbeck och administratör för ansökningar, utskick och schemaläggning för modersmålet är Charlotte Ramberg Pettersson Studiehandledning Skolan kan ansöka om studiehandledning för elever med annat modersmål. Studiehandledning är ett stöd för att kunna utveckla ämneskunskaper med stöd av någon som kan modersmålet. Älmhults Kommun är också med i ett projekt med nätbaserad studiehandledning i matematik och engelska. FÖRBEREDELSEKLASS Elever som är födda utomlands och som kommit till Sverige av en eller annan anledning, placeras i förberedelseklass. Där finns tre lärare som arbetar o förberedelseklasserna. Övrig personal som är knutna till denna verksamhet är hemspråkslärare, studiehandledare på hemspråket och lärare i SVA (svenska som andraspråk). I förberedelseklassen får den nyanlända eleven tillfälle till att orientera sig i sin skolmiljö, närmiljö och bland fritidsaktiviteter. Den grundläggande undervisningen i svenska riktas in på att kunna formulera viktig information om sig själv, samt svenska ord och begrepp för övriga skolämnen. Ämneslärare och lärare i förberedelseklassen samarbetar för att eleven ska få ett relevant ord- och begreppsförråd på svenska inför den fortsatta skolgången. I förberedelseklassen får eleven också träna på arbetssätt och studieteknik som behövs i den svenska skolan och tillsammans behandla frågor om demokrati, värdegrund och samhälle. Detta sker i ett jämförande perspektiv; man utgår ifrån elevens livserfarenheter, medhavda skolkunskaper, styrkor och intressen, inte brister i förhållande till svenska skol normer. Mycket arbete görs med en praktisk-estetisk inriktning. Att kunna åstadkomma något med sina händer är mycket viktigt för den som inte kan meddela sig i det nya språket. När fler sinnen tas i bruk stimuleras dessutom språkutvecklingen och eleven kan också i detta arbete bearbeta svåra händelser. Efter en tid av heltidsstudier i förberedelseklassen (FBK1) börjar eleven i reguljär klass. Här får eleven ämnesundervisning med sina nya klasskompisar parallellt med riktad svenskundervisning i förberedelseklassen en viss del av skoldagen (FBK2). En elev som kommer till Linnéskolan med ämneskunskaper från hemlandet och har gått i skolan länge förut, kanske kan komma ut i reguljär klass efter några månader. En annan behöver stanna lite längre tid i förberedelseklassen, men ingen får stanna längre än två år enligt Skollagen.

13 LIKABEHANDLINGSPLAN 13 Varje skola ska ha en likabehandlingsplan som upprättas årligen. I detta arbete deltar personal och elever. Planen i sin helhet publiceras på hemsidan. Rättigheter och ansvar (omarbetas under läsåret tillsammans med eleverna) På Linnéskolan värnar vi om trygghet och en god arbetsmiljö för alla. Som elev har du följande rättigheter/skyldigheter. Dessa skyldigheter och rättigheter utvärderas vid varje läsårstart i klasserna för att ge alla en möjlighet till delaktighet i processen att förankra och förändra dem. RÄTTIGHETER Du har rätt att känna trygghet och att bli respekterad av alla Du har rätt till en bra arbetsmiljö Du har rätt till garanterad undervisningstid Du har rätt till en behaglig ljudnivå för att kunna koncentrera dig och göra ett bra arbete Du har rätt till lunch varje dag Du får ha din mobiltelefon med dig till skolan Du har tillgång till ett låsbart skåp Du har rätt att besöka cafeterian på raster och håltimmar ANSVAR Du respekterar alla på skolan och använder ett vårdat språk Du ser till att hålla rent och snyggt efter dig. Utekläder, keps, mössa och luva använder du inte i undervisningslokaler, bibliotek och matsal Du passar tider, har alltid med dig rätt arbetsmaterial och använder tiden till lärande Du bidrar till en behaglig ljudnivå och ett bra arbetsklimat Serverad mat äter du endast i matsalen Du lämnar din plats ren och snygg Du ser till att ingen störs av den Du har nyckeln med dig och håller rent och snyggt i skåpet Du får endast fika i caféet Vid oacceptabelt beteende: Omedelbar reaktion från vuxna/elever Mentor/vuxen kontaktar vårdnadshavare om beteendet upprepas Mentor informerar skolledningen Disciplinära åtgärder kan vidtagas

14 SAMVERKAN SKOLA OCH HEM 14 Skolan kommer att bjuda in till ett föräldramöte per termin. Både vårdnadshavare och elev erbjuds också ett utvecklingssamtal per termin. Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal med elev, vårdnadshavare och mentor. Dialogen under samtalet kommer att beröra trivsel, utveckling i ämnena och ansvarstagande. Efter samtalet är vår målsättning att både elev, vårdnadshavare och mentor har fått: möjligheter att lyfta aktuella frågeställningar information om kunskapsutveckling, trivsel och ansvarstagande diskutera framtid och utvecklingsmöjligheter Linnéskolan ser det som ett bra tillfälle att våra elever själva ska få ett större inflytande över samtalet och också vara mer delaktiga i den avstämning som samtalet är. NATIONELLA PROV ÅR 9 Provdatum fastställda av Skolverket. Ämnesprov Vecka Provdatum Svenska, svenska som andraspråk 11 Tis 15 mars 2016 Tor 17 mars 2016 Biologi/ fysik/ kemi 15 Fre 15 april 2016 Engelska 17 Mån 25 april 2016 Ons 27 april 2016 Matematik 19 Ons 11 maj 2016 Fre 13 maj 2016 Geografi/ Historia/ Religionskunskap/ Samhällskunskap 20 Tis 17 maj 2016 Tors 19 maj 2016 Muntliga delprov genomförs på hösten 2015 De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs från och med läsåret 2015/2016 på hösten. Provperioden kommer att pågå under veckorna

15 Linnéskolan 15 UTRYMNING Linnéskolan 2015/2016 Vid utrymning samlas klasser/grupper på fotbollsplanen enligt nedanstående karta. Undervisande lärare ansvarar för sin klass/grupp - kontrollera att alla i gruppen finns på fotbollsplanen - rapportera alla samlade eller NN saknas till den som har utrymningspärmen - den som har utrymningspärmen rapporterar till räddningsledaren att alla är ute/någon saknas Räddningsledaren avgör när det är tillåtet att gå in i skolan igen Montessori förskola Fotbollsplan Huvudbyggnad Montessori förskola Övrig personal Förberedelseklass Tonhöjden Orion/Särskola Avrapportering till pärmansvarig Åk 7 Åk 8 Åk 9 Modersmål Gemö (musik/idrott) Aula Hemkun - skap Slöjd Linnéhallarna

16 Utbildningförvaltningen 16 Information om registrering av personuppgifter Enligt personuppgiftslagen är den som för register med personuppgifter skyldig att informera de registrerade om varför registreringen sker och hur uppgifterna skall användas. Utbildningsförvaltningens personregister Utbildningsförvaltningen för register med personuppgifter för att hantera vilka barn som finns inom barnomsorgen och vilka elever som går i skolan. Dessa register innehåller uppgifter om namn, adress, telefon och personnummer på barn/elever och, när de är underåriga, även deras vårdnadshavare. I förekommande fall finns också uppgift om val av kurser/ämnen som eleven gjort. Barnomsorgens register innehåller även uppgifter om vilka tider barnen vistas på förskolan samt uppgifter om vårdnadshavarnas inkomster. Detta ligger till grund för beräkning och fakturering av barnomsorgsavgift. På grund- och gymnasieskolor finns elevernas schema i systemet för att möjliggöra registrering av frånvaro och i förekommande fall SMS-avisering till vårdnadshavare vid ogiltig frånvaro och som grund för notering i terminsbetyget samt rapportering kring studiestöd på gymnasiet. Resultat på nationella prov registreras för att kunna fullgöra kraven på rapportering till Statistiska Centralbyrån (SCB). De betyg som ges till elever från årskurs 6 och uppåt läggs in i elevregistret för att möjliggöra utskrift av betygsdokument och rapportering till SCB. Avgångsbetyg överförs från grundskola till gymnasium samt från gymnasium till högskola för att ligga till grund för antagningsförfarandet till högre utbildning. I grundskolan registreras skriftliga omdömen och vilka kunskapskrav i de olika ämnena som eleverna uppnått för att utgöra underlag för utvecklingssamtal och utvecklingsplaner. För elever som har tillgång till lärplattform via Internet registreras information om studieuppgifter och hur dessa fullgjorts. Inom skolhälsovården förs journal enligt de krav som lagen ställer på verksamheten. Val och fördelning av PRAO-platser för elever i årskurs 8 och 9 sker med hjälp av ett webbaserat register. Personal inom förvaltningen registreras i kommunens personaladministrativa system för hantering av löner, tjänster, kompetensförsörjning och dylikt. Registerutdrag Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om honom eller henne. Den personuppgifts-ansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Begäran om registerutdrag görs hos utbildningsförvaltningen kontaktuppgifter se nedan! Postadress Box 501, Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon (vx) Fax Organisationsnr Bankgiro Hemsida E-post

17 Linnéskolan PERSONBLAD Datum. Elevens namn.. Personnummer Elevens mobilnummer: Vårdnadshavare Adress Hemtelefon Arbetsplats Mobiltelefon Arbetsplatsens tfn E-post Jag godkänner att min e-post adress används i olika grupputskick från skolan/fritids. Jag vill ha utskick via papper. Vårdnadshavare Adress Hemtelefon Arbetsplats Mobiltelefon Arbetsplatsens tfn E-post Jag godkänner att min e-post adress används i olika grupputskick från skolan/fritids. Jag vill ha utskick via papper. Ytterligare kontaktpersoner Namn Tel.nr. Bilder av mitt barn får användas i verksamheten på skolans hemsida, anslagstavla, fotoalbum osv Viktigt att veta om mig T ex hälsa (specialkost, allergi) eller viktiga händelser som är eller har varit viktiga för mig. Skriv ert eventuella modersmål. Ja Nej. Vårdnadshavarens underskrift.. Vårdnadshavarens underskrift