ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN"

Transkript

1 ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN MÅN FRE

2 VARDAGENS INFRASTRUKTUR HUR SKA DEN ORGANISERAS OCH FINANSIERAS? ARRANGÖR: INFRASTRUK- TURKOMMISSIONEN OCH WSP TID: - KOMPETENSINVESTERINGARNAS BETYDELSE NÄR ARBETSMARKNADEN DIGITALISERAS OCH GLOBALISERAS. KLARAR SVERIGE OMSTÄLLNINGEN? ARRANGÖR: UTBILDNINGS- FÖRETAGEN TID: FÖRHÖR EN DIREKTÖR: BEHÖVS PRIVAT DRIVEN ÄLDREOMSORG FÖR EN MODERN VÄLFÄRD? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETA- GARNA TID: HUR SKAPAR VI KOMMERSIELLA DRIVKRAFTER FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING? ARRANGÖR: SVENSKA TEK- NIK&DESIGNFÖRETAGEN TID: ARRANGÖR: VÅRDFÖRETA- GARNA TID: Internationellt framgångsrika företag visar att vägen till bibehållen konkurrenskraft i den globala miljön är att systematiskt arbeta med att utveckla medarbetarnas kompetenser. Då är det oroande att svenska kunskapsinvesteringar står still, medan omvärlden faktiskt ökat både offentliga och privata investeringar i vuxnas lärande. Vad händer med svensk konkurrenskraft om utbildningsinvesteringarna inte ökar? Är kompetenskonton en väg framåt eller krävs andra reformer? Politiker från S och MP frågar ut ledare för några av de största omsorgsföretagen i Sverige. Den bärande frågan är: behövs privat drivna och riskkapitalägda företag inom äldreomsorgen för att vi ska kunna upprätthålla en bra och modern välfärd? Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet blir allt viktigare för att klara de utmaningar och möjligheter som urbaniseringen ställer oss inför. Det ställer nya krav på både offentliga och kommersiella aktörer. Hur kan vi skapa drivkrafter för alla parter som leder till långsiktig hållbarhet? FÖRHÖR EN DIREKTÖR: BEHÖVS PRIVAT DRIVEN SJUKVÅRD FÖR EN MODERN VÄLFÄRD?, FÖRSVARSMAKTEN TID: Politiker från S och MP frågar ut ledare för några av de största omsorgsföretagen i Sverige. Den bärande frågan är behövs privat drivna och riskkapitalägda företag inom sjukvården för att vi ska kunna upprätthålla en bra och modern välfärd? REPMÅNAD IT - SOLDATER MED DUBBLA ROLLER DELTID NU FATTIGPENSIONÄR SEDAN? ARRANGÖR: ALECTA TID: Jobbrotation är ett nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Syftet är att attrahera och dela på knappa kompetensresurser och bieffekterna är variation, kompetensutveckling och hantering av arbetstoppar. Men hur går det till? Och vad får det för konsekvenser för svensk arbetsmarknad? Sverige har ett pensionssystem som brukar väcka andra länders avundsjuka. Det råder bred politisk enighet om pensionssystemets principer. Ändå får kvinnor lägre pension än män. Vad beror det på? Vilka effekter har deltidsarbete på pensionen? Vad kan göras på arbetsmarknaden? TJÄNSTEINNOVATION I EN DIGITALISERAD VÄRLD VART ÄR VI PÅ VÄG? ARRANGÖR: TEKNIKFÖRETA- Tekniska lösningar har ofta varit utgångspunkten för nya innovationer. Men idag är det även tjänsterna som skapar värde, genom GEN OCH ALMEGA TID: att erbjuda koncept och lösningar som kunden vill betala för. Digitaliseringen skyndar på strukturomvandlingen i rasande takt - här skapas möjligheter som vi i Sverige inte får försumma ARRANGÖR: BEMANNINGSFÖ- RETAGEN, TRR TID: Har förnyelsen av vardagens infrastruktur varit tillräcklig i förhållande till förslitningen eller har det uppstått ett uppdämt reinvesteringsbehov, en infrastrukturskuld som vältrats över på framtida generationer? VAD KAN GÖRAS FÖR ATT ÖKA RÖRLIGHETEN PÅ ARBETSMARKNADEN? Forskning visar att närmare hälften av Sveriges arbetande befolkning upplever sig vara i oönskade jobbsituationer men tenderar ändå att stanna kvar, trots att det till och med inverkar på deras hälsa. Varför byter inte svensken jobb oftare? Efter seminariet bjuds det på korv, öl och rock n roll signerad förbundsdirektör Henrik Bäckström och vd Carl-Gustaf Leinar. För att förstå dagens arbetsmarknad måste man förstå Sveriges utveckling det senaste seklet. Idag möter företagen en allt mer högutbildad och lättrörlig arbetskraft där kompetensutveckling och personlig stimulans ofta går före guldklockor och lojalitet. Hur kombinerar vi omställningskrav med behov av trygghet i arbetslivet? Hur förnyar vi den svenska modellen för att säkra kompetensförsörjning och dagens behov av flexibilitet? MÅNDAG MODERATOR: Björn Hasselgren, forskare KTH/Infrastrukturkommissionen. MEDVERKANDE: Anna Thomasson, forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Philip Ajina, Infranode, Jacob Illeris, vd Veolia Sverige, Anna Dahlman Petri, WSP, Mats Rostö, vd Gästrike Vatten, Cecilia Dahlman-Ek, kommunfullmäktige i Göteborg kommun, ordförande för parkoch naturnämnden, Pia Kinhult, Infrastrukturkomissionen och SKL. MODERATOR: Li Jansson, Almega. MEDVERKANDE: Nima Sanandaji, vd och författare, Per Schlingmann, Johanna Frelin, vd Hyper Island, Jan Eric Sundgren, Senior Adviser till CEO Volvo tidigare rektor för Chalmers, Keith Fransson, segmentschef Academedia Vuxenutbildning. MODERATOR: Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. MEDVERKANDE: Henrik Borelius, vd Attendo, Fredrik Gren, vd Ambea, Lars Stjernkvist (S) kommunalråd Norrköping, kommunstyrelsens ordförande, Janine Alm Ericsson (MP) Riksdagsledamot, ekonomisk-politisk talesperson. MODERATOR: Magnus Höij, VD Svenska Teknik&Designföretagen. MODERATOR: Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. MEDVERKANDE: Anne-Marie Svensson, vd Aleris, Anders Åkesson, regionråd i Region Skåne Miljöpartiet, Eva Tjernström (S) Regionråd Gävleborg. MODERATOR: Stefan Koskinen, Almega. MEDVERKANDE: IBM, CGI, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, Almega. MEDVERKANDE: Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta. ÄLDREOMSORG 30 ÅR BAKÅT OCH FRAMÅT HUR MÖTER VI ÄLDREBOOMENS UTMANINGAR? ARRANGÖR: ATTENDO TID: Under 30 år har vi varit med i att utveckla kvaliteten i svensk äldreomsorg. Vad kännetecknar en god äldreomsorg idag, vilka krav ställer framtidens äldre och hur kan privata och offentliga aktörer möta den annalkande äldreboomen? MEDVERKANDE: Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo, Mia Widell, kommunikationschef Kristdemokraterna FRÅN GULDKLOCKA TILL GRÄNSLÖS ARBETSMARKNAD (ENDAST INBJUDNA) TID: MODERATOR: Nicklas Mattsson, chefredaktör tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Markus Granlund CEO Semcon, Ulrika Francke Vd Tyréns, Charlotte Brogren GD VINNOVA, politiker och entreprenörer, Ulf Lindberg och Teresa Jonek, Almega, Eva Wigren och Peter Johansson, Teknikföretagen. MODERATOR: Thabo Motsieloa. MEDVERKANDE: Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, Carl-Gustaf Leinar, vd TRR Trygghetsrådet, Maria Eriksson, vd Poolia Executive Search, Åsa Jackson personaldirektör ABB Sverige, Helena Sifontes jobbytare. 29 JUNI MODERATOR: Edward Blom, näringslivshistorik och tv-profil. MEDVERKANDE: Johanna Frelin, CEO Hyper Island AmirSajadi, vd Hjärna Hjärta Cash, Martin Rolinski, artist och entreprenör, Negra Efendic, arbetsmarknadsreporter SvD, Monica Längbo, HR-chef Manpower, Jonas Milton, vd Almega.

3 HÖGRE KVALITET TILL 26% LÄGRE KOSTNAD - ÖSTERSUNDSSTUDIEN ARRANGÖR: VARDAGA TID: - Två äldreboenden, på samma gata i Östersund och med samma förutsättningar. Det ena drivet av privata Vardaga, det andra av Östersunds kommun. En färsk studie visar att Vardagas boende är bättre på åtta av tio objektiva kvalitetsparametrar och drivs till 26 procents lägre kostnad än det kommunala boendet. Vardagas VD Fredrik Gren delar med sig av framgångsreceptet. FORUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNOLOGI EN SAMVERKAN FÖR BÄTTRE VÅRD OCH OMSORG MEDVERKANDE: Fredrik Gren, vd Vardaga AB TISDAG 30 JUNI ARRANGÖR: IT&TELEKOMFÖ- RETAGEN TID: VAD KAN DE KUNSKAPSINTENSIVA FÖRETAGEN LÄRA AV INDUSTRIN? ARRANGÖR: SVENSKA TEK- NIK&DESIGNFÖRETAGEN TID: - MODERN TRYGGHET PÅ ARBETSMARKNADEN TID: TID: Utmaningarna är många vad avser vård och omsorg och många parter är berörda. Vi bjuder därför in till ett första möte inom ramen för Forum Välfärdsteknologi för att diskutera behovet av samverkan och hur det kan genomföras. Svensk industri har skapat tillväxt och välfärd. De senaste åren har dock industrin tappat jobb i Sverige. Kunskapsintensiva företagstjänster ökar, i Sverige och som andel av exporten. Hur kan industri och kunskapsintensiva företag samverka så att en nyindustrialisering av Sverige blir framgångsrik? Hur fungerar en lag från 1974 idag? Näringslivet och arbetsmarknaden skiljer sig i allt väsentligt från hur det såg ut när lagen tillkom. Ger LAS de anställda trygghet och företagen nödvändig flexibilitet? Är det så att LAS ger en fiktiv trygghet då lagen syftar på den befintliga anställningen och inte på den långsiktiga anställningsbarheten i ett arbetsliv som alltmer präglas av strukturomvandlingar och automatisering. NYINDUSTRIALISERING TJÄNSTER SOM NY BASNÄRING ARRANGÖR: PERFORMANCEPOTENTIAL TID: Två av tre nya jobb i Sverige skapas inom kunskapsintensiv tjänstesektor. Ändå talar Socialdemokraterna om nyindustrialisering. Varför? Vad betyder det rent konkret? Har Socialdemokraterna räknat med tjänsteutvecklingen inom industrin? Och vilka möjligheter skulle en nyindustrialisering kunna ge? VAD BETYDER DE POLITISKA HOTEN FÖR SMÅ PRIVATA VÅRDGIVARE OCH PATIENTENS VALFRIHET? ARRANGÖR: PRIMÖR TID: MATCHNING FÖR 2020-TALET VARFÖR ÄR DET FORTFARANDE SÅ SVÅRT ATT PRICKA RÄTT? VEM GRANSKAR MAKTEN I FRAMTIDEN? ARRANGÖR: MEDIEFÖRETA- GEN, UTGIVARNA TID: , SVENSKT NÄRINGSLIV TID: De flesta arbetsgivare anger svårigheter att hitta rätt kompetens som det enskilt största hindret för tillväxt. Vad händer när det CV-lösa samhället blir en verklighet och när traditionella metoder inte längre fungerar? Vilka konkreta lösningar kan finnas? VILKA ÄR DE VANLIGASTE MYTERNA OM PRIVATA AKTÖRER I VÅRDEN OCH OMSORGEN? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA TID: Mediebranschen genomgår just nu en snabb förändring, både sett till kanaler och struktur. Hur ska lokala och regionala politiker bli granskade i framtiden? Vilka förutsättningar vill politiken se för mediernas verksamhet? Och kommer andra kanaler att ersätta den granskande journalistiken? OMSTÄLLNING PÅ ARBETSMARKNADEN BLIR BÄTTRE - MED FLER AKTÖRER Matchning och omställning är en viktig del för att snabbt få arbetslösa i arbete. Olika kollektivavtalsreglerade trygghetslösningar än en väg att underlätta omställning vid sidan av bemanning och omställningsföretag. Bemannings- och omställningsföretag är stora aktörer inom detta område. Framgångsrika lösningar får kommentarer från arbetsmarknadens partner. KAN VÄLFÄRDENS KVINNOR FÖRÄNDRA NÄRINGSLIVET? ARRANGÖR: ATTENDO TID: Sedan DN publicerade artiklarna om den s.k. blöjvägningsskandalen i slutet av 2011 har mängder av myter om de privata vård- och omsorgsföretagen fått fäste i debatten. Men vilka är egentligen vanligast förekommande? Och vad är sanningen? Mytpolisen finns på plats för att reda ut begreppen. Samtidigt som ledande politiker kräver fler kvinnor i börsbolagens styrelser vill regeringen försämra för kvinnodominerade företag i välfärdssektorn. Hur påverkar detta möjligheten att få fram fler kvinnor till näringslivets toppositioner? MER INDIVIDUELL LÖN I VÅRD OCH OMSORG NU ÄR DET DAGS FÖR NÄSTA STEG OCH KOMMUNAL TID: ARBETSGIVARPOLITIK MINGEL TID: De små privata vårdgivarna bidrar till tillgänglighet, mångfald och valfrihet i sjukvården. Vårdvalet har utvecklat våra möjligheter att bidra. Hur påverkar hoten om att slopa vårdvalet samt införa vinstbegränsningar oss som är små vårdgivare och våra patienter? Kom till vårt samtalsforum och diskutera. Individuella löner kan bidra till att driva utveckling framåt. Men vad krävs av fackföreningar och arbetsgivare för att utveckla en mer aktiv individuell lönesättning? Vilka för- och nackdelar finns och hur tänker parterna agera? MODERATOR: Magnus Höij, Almega. MEDVERKANDE: Anna-Greta Brodin, projektledare Myndigheten för delaktighet, David Liljequist, förbundsombudsman Vårdförbundet, Linda Hernström, Director Business Management BU Operator Telia Sonera, Håkan Dahlström, ansvarig för offentlig sektor och healthcare sektorn Tieto, Representant, SKL, Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen. MODERATOR: Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen. MEDVERKANDE: Representanter från politik och näringsliv deltar. MODERATOR: David Wästberg, Almega. MEDVERKANDE: Nils Karlsson, vd Ratio, Mikael Andersson, Förhandlingschef Civilekonomerna, Anna-Lena Bohm, vd Uniguide samt vice ordf Svenskt Näringsliv, Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega, Veli-Pekka Säikkälä, Avtalssekreterare IF Metall, Anders Weihe, Förhandlingschef Teknikföretagen. MODERATOR: Nicklas Mattson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Cecilia Atterwall, Head of Strategy, Marketing and Communication Ericsson Globe Services, Johan Bygge, EQT, Yvonne Mårtensson, grundare CellaVision, Ulf Lindberg, Almega, Henrik Jordahl, IFN. MEDVERKANDE: Anneli Virenhem, Active Landvetter, Lars Gustafsson, Nya vårdcentralen Kortedala Torg. MEDVERKANDE: Annmarie Palm, debattchef Relationista, Lotta Fredriksson, vd Hammer & Hanborg, Marika Skärvik, grundare PerformancePotential, Markus Danell, medgrundare Sustainergies, Tommie Cau, senior Konsult Comprend. MODERATOR: Nicklas Mattsson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Martin Borgs, filmare och opinionsbildare grundare av slöseriombudsmannen, Anna-Karin Lith, redaktionell chef MittMedia koncernen, Charlotta Friborg, chefredaktör Upsala Nya Tidning, Thomas Grahl, affärsområdeschef Gota Media, Daniel Poohl, chefredaktör Expo, Bertholof Brännström, ordförande Guldspadejuryn. MEDVERKANDE: Almega, Svenskt Näringsliv, TRR, TSL, TSN, Omställningsfonden, Jusek, IF Metall. MODERATOR: Rebecca Weidmo Uvell, opinionsbildare Uvell Kommunikation AB. MEDVERKANDE: Ammy Wehlin, affärsområdeschef med ansvar för äldreomsorgen Attendo. MODERATOR: Stefan Koskinen, Almega. MEDVERKANDE: Helene Fritzon, ordförande förhandlingsdelegationen SKL, Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal, Valle Karlsson, förhandlingschef SEKO, Per Östlund, Lönebildningsexpert Almega, Johan Mann, förhandlingschef Vårdföretagarna, Robert Wikgren, Förenade Care, Företrädare för Kommunal.

4 ONSDAG 01 JULI UPPDRAG: INTEGRATION ARRANGÖR: NYTIDA TID: MER RESURSER TILL VÄLFÄRDEN VÅGAR VI TÄNKA NYTT? ARRANGÖR: SERVICEFÖ- RETAGEN TID: FLER NYANLÄNDA I SYSSELSÄTTNING - ÄR DET MÖJLIGT MED SVENSKA MODELLEN? ARRANGÖR: BEMANNINGSFÖ- RETAGEN TID: VAD SKA SVERIGE LEVA AV I FRAMTIDEN? TID: ARRANGÖR: PERFORMAN- CEPOTENTIAL TID: Behoven inom välfärden växer mycket fort i samhället. Samtidigt kan 10 miljarder frigöras genom outsourcing i den offentliga sektorn. Så vad är problemet med outsourcing? Vad vill de politiska partierna? Kom och se välfärdspolitiker och representanter från serviceföretag diskutera myter och fakta kring resursutnyttjandet i offentlig sektor utrikes födda utan gymnasieutbildning är idag inskrivna hos Arbetsförmedlingen, och siffran väntas stiga framöver. Hur kan fler utlandsfödda sysselsättas på svensk arbetsmarknad, och komma i arbete snabbare? Är det möjligt inom ramarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen? Vilka kollektivavtal och åtgärder behövs? Fokus har flyttats från enskilda varor och tjänster till helhetslösningar. Att vara bäst på att skapa mervärde för kunden har blivit företagens mål. Hör företagen själva berätta om utvecklingen och framtidens utmaningar. Står man sig i konkurrensen och hur skulle politiken kunna underlätta? MÄNGDFALD I ARBETSLIVET: LÖNAR DET SIG ATT SLUTA REKRYTERA LIKASINNADE? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA TID: Alla vet att företag och samhälle tjänar på ökad mångfald. Men det räcker inte att skapa mångfald med fokus på ålder, kön och etnisk bakgrund. Hur kan vi åstadkomma en bredd av värderingar, kompetenser och perspektiv för att berika samhället i praktiken. ÄR VÅRDCENTRALEN VÄGEN IN TILL DET SVENSKA SAMHÄLLET? Ensammankommande barn (EKB) är ett stort, viktigt och aktuellt ämne. Det finns många EKB-hem men ingen gemensam syn hur man på bästa sätt tar hand om barnen. En del EKB-hem ser att uppdraget enbart är att tillhandahålla mat och husrum, andra fokuserar på att behandla de trauman som barnen har med sig. Nytida driver flera EKB-hem runt om i Sverige och har utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt. Lars Habbe, affärsutvecklare på Nytida, berättar om hur man med hjälp av medarbetare med relevant kompetens och evidensbaserade metoder förbereder barnen på vuxenlivet och integrationen i det svenska samhället VAD BETYDER DE POLITISKA HOTEN FÖR SMÅ PRIVATA VÅRDGIVARE OCH PATIENTENS VALFRIHET? ARRANGÖR: PRIMÖR TID: De små privata vårdgivarna bidrar till tillgänglighet, mångfald och valfrihet i sjukvården. Vårdvalet har utvecklat våra möjligheter att bidra. Hur påverkar hoten om att slopa vårdvalet samt införa vinstbegränsningar oss som är små vårdgivare och våra patienter? Kom till vårt samtalsforum och diskutera. När många portar in till det svenska samhället förefaller stängda står vård- och omsorgsbranschens på vid gavel. För nya svenskar är det stora behovet av medarbetare inom vården en möjlighet. Liksom förutsättningar att själv starta vårdföretag som kan möta behovet av mångfald? VILKA ÄR DE VANLIGASTE MYTERNA OM PRIVATA AKTÖRER I VÅRDEN OCH OMSORGEN? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA Sedan DN publicerade artiklarna om den s.k. blöjvägningsskandalen i slutet av 2011 har mängder av myter om de privata vård- och omsorgsföretagen TID: fått fäste i debatten. Men vilka är egentligen vanligast förekommande? Och vad är sanningen? Mytpolisen finns på plats för att reda ut begreppen. FÅR BARNEN VARA MED? OM SOCIALTJÄNSTEN OCH BARNPERSPEKTIVET ARRANGÖR: HUMANA Barn i utsatta situationer har rätt att få stöd och vara delaktiga TID: i utredningar och planering av insatser som berör dem. Många som arbetar med att ta emot dessa unga vet att det brister ibland, vilket är allvarligt. Vi sätter barnperspektivet i centrum. MEDVERKANDE: Lars Habbe, verksamhetsutvecklare Nytida MODERATOR: Håkan Tenelius, näringspolitiskt chef på Almega Vårdföretagarna. MEDVERKANDE: Azita Shariati, vd Sodexo, Ulf Wretskog, vd Coor, Kimmo Vihtari, vd PIMA Städ & Rengöring, Solveig Zander (C), ansvarig för Centerpartiets välfärdsgrupp, Erika Ullberg (S) gruppledare och finansoppositionslandstingsråd, Torbjörn Dalin, nationalekonom och utredare Kommunal. MODERATOR: Martina Lind, Nordic PA. MEDVERKANDE: Henrik Bäckström, förbundsdirektör, Tobias Lindfors, vd Student Consulting Raimo Pärssinen (S), ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef Unionen. MEDVERKANDE: Anneli Virenhem, Active Landvetter, Lars Gustafsson, Nya vårdcentralen Kortedala Torg. MODERATOR: Nicklas Mattson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Sofi W. Elving, Senior Service Researcher Ericsson, Lisa Lindström, vd Doberman, Yacir Persson-Chelbat, Securitas, Tomas Seo, Founder and innovation director Phorecast, Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionen, Jessica Polfjärd (M), gruppledare Moderaterna, Anna-Karin Hatt, tillträdande vd Almega. MEDVERKANDE: Anna Stenberg, grundare Women Executive Search, Marika Skärvik, vd PerformancePotential, Simon Werbart Flato, medgrundare Sustainergies, Rodrigo Garay, social entreprenör Diversitas Talent. MODERATOR: Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna MEDVERKANDE: Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi vid Handelns Utredningsinstitut HUI samt Högskolan Dalarna, Snezana Rosengren, vd Hälsans Vårdcentral Tensta, Kayhan Utkutug, vd Eveo AB, Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. MODERATOR: Ivar Forstadius, Fryshuset. MEDVERKANDE: Claus Forum, affärsområdeschef Humana BÄST I VÄRLDEN PÅ DIGITALISERING MEN NU DÅ? ARRANGÖR: IT&TELEKOMFÖ- RETAGEN OCH GOVERNO TID: 16:00-17:15 Sveriges digitalisering har tappat fart och vi kan inte längre leva på gamla meriter. Nu väntar en ny organisation för nästa generations digitalisering vilka är knäckfrågorna att lösa och vem tar bollen? MODERATOR: Karin Hovlin, Governo. MEDVERKANDE: Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering SKL, Peder Sjölander, chef IT-avdelningen Pensionsmyndigheten, Lena Carlsson, kanslichef Digitaliseringskommissionen, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Sofie Arvidsson, konsult Governo.

5 TORSDAG 02 JULI MILJONPROGRAMMEN LEVERERAR LÖSNINGEN TILL HÅLLBARA STÄDER ARRANGÖR: RIKSHEM, WSP OCH TENGBOM TID: KUNSKAP FÖR FRAMTIDEN MÖTER DAGENS SKOLA ARBETSLIVETS BEHOV? ARRANGÖR: KUNSKAPS- SKOLAN TID: UPPHANDLING FRÅN KVARNSTEN TILL SPRÅNGBRÄDA FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING (ENDAST INBJUDNA) OCH SVENSKTNÄRINGSLIV TID: VÄRDEGRUND I PRAKTIKEN ARRANGÖR: HUMANA TID: JOBB TILL UNGA JOBBA TILLSAMMANS, FÖR- SVARSMAKTEN TID: ARRANGÖR: ATTENDO TID: En hållbar upprustning av miljonprogrammen erbjuder lösningar på många av de samhällsutmaningar vi har framför oss. Världen förändras i snabb takt. Vilka kompetenser och förmågor kommer morgondagens arbetsliv att kräva? Möter skolan de behov som kommer efterfrågas i framtiden? Kom och inspireras av vår kunniga panel från forskning, näringsliv, politik och skola. VAD BETYDER DE POLITISKA HOTEN FÖR SMÅ PRIVATA VÅRDGIVARE OCH PATIENTENS VALFRIHET? ARRANGÖR: PRIMÖR TID: Hur går vi från ord till handling genom dialog? Många pratar om betydelsen av dialog i upphandlingsprocessen men färre lyckas med ambitionerna att åstadkomma förändring. Vad beror detta på? Värdegrund i praktiken, hur arbetar man med det? Från Socialstyrelsens nationella värdegrund till det mindre företaget, hur gör man? Praktiska exempel och samtal. Arbetslösheten bland ungdomar är bestående problem på den svenska arbetsmarknaden. Ett verktyg är yrkesintroduktionsanställningar där syftet är att introducera unga till olika branscher och motverka kompetensbrist inom olika yrken. Försvarsmakten bedriver ett pilotprojekt med Arbetsförmedlingen och regionala partners för att erbjuda ungdomar insteg på arbetsmarknaden. Här finns också exempel från näringslivet och privata företag. VÄRDERINGSARBETE INOM OMSORGEN VAD HÄNDER BAKOM FLOSKLERNA? Hur kan ett strukturerat värderingsarbete bidra till utveckling för individen både ur ett medarbetar- och ett brukarperspektiv? Hur omsätter man sina visioner till praktisk handling? Teknik- och kunskapssprång har förändrat näringslivet i rasande takt, på bara 25 år har antalet sysselsatta i kunskapsintensiv tjänstesektor vuxit med 37 procent. De nya företagen letar kompetens över hela världen, kan skifta geografiskt läge över en natt, och vara verksamma internationellt från dag 1. Ingen kan förutspå nästa steg - förändring är den enda konstanten. Hur kan de nya kunskapsintensiva företagen omsätta utvecklingen i konkurrenskraft, och har de rätt verktyg för att maximera sin potential? MODERATOR: Fredrik Bergström, affärsområdeschef Analys & Strategi, WSP. MEDVERKANDE: Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem, Chris Österlund, chef för enheten Ekonomi & Finans SABO, Magnus Meyer, vd WSP Sverige, Thomas Stoll, hållbarhetschef Tengbom, Ilija Batljan, vd Rikshem, Charlotta Hauksson, affärsutvecklare WSP, Cecilia Holmström arkitekt Strategisk rådgivare Bostad Tengbom, Agneta Persson, Global Director Designing Future Cities WSP. MODERATOR: Karin Adelsköld. MEDVERKANDE: Stefan Fölster, chef Reforminstitutet, Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo, Peter Wågström, vd och koncernchef NCC, Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M), Mikaela Valtersson, vice vd Kunskapsskolan och ordförande i Friskolornas Riksförbund, Anna Ekström, generaldirektör Skolverket. MEDVERKANDE: Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Sigrid Pettersén, Inköp Gävleborg med flera. MODERATOR: Stefan Koskinen, Almega. MEDVERKANDE: Mats Persson (FP), Tobias Baudin, vice ordf. LO, Lil Ljunggren Lönnberg, regeringens delegation för att minska arbetslösheten, Susanne Spector, Svenskt Näringsliv, Anders Silwer, chef för Försvarsmaktens produktionsstab, Jeanette Azinovic, chef för enheten Tjänster och Metoder på Arbetsförmedlingen. MEDVERKANDE: Stefan Svanström, kommunikationschef Attendo. VILKA ÄR DE VANLIGASTE MYTERNA OM PRIVATA AKTÖRER I VÅRDEN OCH OMSORGEN? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA Under 30 år har vi varit med i att utveckla kvaliteten i svensk MEDVERKANDE: Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo, Mia Widell, TID: äldreomsorg. Vad kännetecknar en god äldreomsorg idag, vilka krav kommunikationschef Kristdemokraterna. ställer framtidens äldre och hur kan privata och offentliga aktörer möta den annalkande äldreboomen? MINGEL HEMMA HOS ALMEGA, KOM OCH TRÄFFA ALMEGAS TILLTRÄDANDE VD ANNA-KARIN HATT TID: FÖRÄNDRING SOM ENDA KONSTANTEN (ENDAST INBJUDNA) TID: De små privata vårdgivarna bidrar till tillgänglighet, mångfald och valfrihet i sjukvården. Vårdvalet har utvecklat våra möjligheter att bidra. Hur påverkar hoten om att slopa vårdvalet samt införa vinstbegränsningar oss som är små vårdgivare och våra patienter? Kom till vårt samtalsforum och diskutera. MEDVERKANDE: Anneli Virenhem, Active Landvetter, Lars Gustafsson, Nya vårdcentralen Kortedala Torg. MODERATOR: Edward Blom, näringslivshistorik och tv-profil. MEDVERKANDE: Mikael Gidhagen, ekon.dr. Uppsala Universitet, Svante Axelsson, naturskyddsföreningen, Christina Wahlström, grundare av Mama Mia, Michael Lundholm, nationalekonom och tidigare statssekreterare, Jennie Nilsson, ordf. näringsutskottet (S), Lennart Wiklund, Bonnier & ordf. Medieföretagen, Anna-Karin Hatt, tillträdande vd Almega.

6 FREDAG 03 JULI RÄNTEBESKED FRÅN RIKSBANKEN & RIKSBANKEN TID: EFFEKTIV INTEGRATION - SÅ FÅR VI FLER I ARBETE TID: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick presenterar Riksbankens räntebesked, därefter följer panelsamtal med Janine Alm Ericson (MP), Erik Ullenhag (FP), Ulf Kristersson (M) och Oscar Sjöstedt (SD). De flesta är överens om att vägen till arbete är avgörande för en effektiv integration. Så hur gör vi? Att få jobb i Sverige är inte lätt, dock långt ifrån omöjligt. Vilka metoder ger resultat? Hur tar vi tillvara på den högutbildade arbetskraften samtidigt som vi stöttar dem med kort utbildning? INGEN KOMMER LÄSA DIN DEBATTARTIKEL HUR NÅR MAN FRAM TILL DAGENS UNGA? TID: Den nya generationen unga är uppväxt under 2000-talets accelererande tekniska utveckling där smartphones och det digitala samhället är en självklarhet. Hur påverkar det deras beteendemönster? Och vad behöver organisationer, politiker och andra påverkare göra för att vara relevanta för unga idag? MODERATOR: Cecilia Garme. MEDVERKANDE: Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, Janine Alm Ericson (MP), Erik Ullenhag (FP), Ulf Kristersson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Lena Hagman, chefekonom Almega. MODERATOR: Nicklas Mattson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Elcim Yilmaz, Grundare Sverige 3.0, Azita Shariati, vd Sodexo Sverige, Payam Boroodjeni, Fryshuset, Alice Teodorescu, politisk chefredaktör GP, Li Jansson, Almega, Tobias Baudin, vice orförande LO. MODERATOR: Jonas Morian, presschef Almega. MEDVERKANDE: Erik Blom, ledamot regeringens skolkommission, Sofia Brändström, grundare Maktsalongen och kommunikationschef SSU, Ida Karlbom, vd Futuretelling, Totte Löfström, debattchef Nyheter24.

Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till

Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till Välkommen till Unionen i Almedalen Välkommen! Unionen närvarar under Almedalsveckan 2015 för att lyfta fram frågor som är viktiga för Unionens mer än 600 000 medlemmar, med särskilt fokus på avtalsrörelsen

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Kompetens för tillväxt

Kompetens för tillväxt Kompetens för tillväxt Kompetensförsörjningsdagarna 3-4 november 2014 Kristine Persson, Projektledare Programmet Kompetens för tillväxt Finansieras av Vinnova, Tillväxtverket, KK-stiftelsen, 21 arbetsgivarförbund,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs

En digital agendas möjligheter och utmaningar #nkdafs Den 28 november bjuder Länsstyrelsen i Örebro län och Näringsdepartementet in till en nationell konferens med fokus på den digitala agendan. Sverige ska bli bäst i världen på IT och konferensens syfte

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Följande personer kommer att finnas i Almedalen och är möjliga att boka för moderatorsuppdrag. Kontakta gärna Karin Thorasdotter karin.thorasdotter@arenagruppen.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Regeringens IT-Politiska Strategigrupp

Regeringens IT-Politiska Strategigrupp Regeringens IT-Politiska Strategigrupp 2004-11-01 Patrik Fältström Ledamot Regeringens IT-politiska strategigrupp Näringsdepartementet Regeringens IT-politiska strategigrupp Ulrica Messing, ordförande

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Kompetensförsörjning. Har Sverige det som krävs?

Kompetensförsörjning. Har Sverige det som krävs? Kompetensförsörjning Har Sverige det som krävs? Den 3 juli höll Västra Götalandsregionen ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Temat för seminariet var kompetensförsörjning och det uppdrag om

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 11 november 2014 på Campus Norrköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till förändringar!

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 25 september år 2014 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Fastighetsdagarna 2016

Fastighetsdagarna 2016 Fastighetsdagarna 2016 Måndag 18 januari - tisdag 19 januari FÖREDRAGSHÅLLARE Håkan Bryngelson Fastighets- och Styrelseproffs, moderator för Fastighetsdagarna 2016, AB Advance Håkan Bryngelson, född 1948

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24

Swedbank AB. Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2009-04-24 CARL ERIC STÅLBERG - omval Född 1951 Ordförande sedan 2003 Styrelseledamot sedan 2001 Styrelsens kreditutskott, ordförande Styrelsens kompensationskommitté, ordförande Aktia Sparbank Abp, Förvaltningsrådet,

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef

Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunchef Fredrik Löfqvist Kommunchef Kommunens ledningsgrupp Kommunledningskontoret Social omsorg Susanne Rosenström Socialchef Utbildning Kerstin Lingebrant Utbildningschef Samhällsbyggnad LSS/Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet

TISDAG 5 FEBRUARI. Maria Strömme, professor Uppsala universitet Jens Schollin, rektor Örebro universitet SMÅFÖRETAGSDAGARNA 2013 Ö R E B R O S L O T T 5-6 F E B R U A R I TISDAG 5 FEBRUARI 08.30 REGISTRERING (ÖREBRO SLOTT) 09.30 ÖPPNANDE (RIKSSALEN, ÖREBRO SLOTT) Melker Schörling, ordförande Melker Schörling

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Lönebildning för utvecklingskraft

Lönebildning för utvecklingskraft Nils Karlson och Anders Thorstensson (red) Lönebildning för utvecklingskraft A 262196 NORSTEDTS UTARBETAD 1 SAMARBETE MED RATIO - NÄRINGSLIVETS FORSKNINGSINSTITUT INNEHÅLL Introduktion 9 Nils Karlson och

Läs mer