ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN"

Transkript

1 ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN MÅN FRE

2 VARDAGENS INFRASTRUKTUR HUR SKA DEN ORGANISERAS OCH FINANSIERAS? ARRANGÖR: INFRASTRUK- TURKOMMISSIONEN OCH WSP TID: - KOMPETENSINVESTERINGARNAS BETYDELSE NÄR ARBETSMARKNADEN DIGITALISERAS OCH GLOBALISERAS. KLARAR SVERIGE OMSTÄLLNINGEN? ARRANGÖR: UTBILDNINGS- FÖRETAGEN TID: FÖRHÖR EN DIREKTÖR: BEHÖVS PRIVAT DRIVEN ÄLDREOMSORG FÖR EN MODERN VÄLFÄRD? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETA- GARNA TID: HUR SKAPAR VI KOMMERSIELLA DRIVKRAFTER FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING? ARRANGÖR: SVENSKA TEK- NIK&DESIGNFÖRETAGEN TID: ARRANGÖR: VÅRDFÖRETA- GARNA TID: Internationellt framgångsrika företag visar att vägen till bibehållen konkurrenskraft i den globala miljön är att systematiskt arbeta med att utveckla medarbetarnas kompetenser. Då är det oroande att svenska kunskapsinvesteringar står still, medan omvärlden faktiskt ökat både offentliga och privata investeringar i vuxnas lärande. Vad händer med svensk konkurrenskraft om utbildningsinvesteringarna inte ökar? Är kompetenskonton en väg framåt eller krävs andra reformer? Politiker från S och MP frågar ut ledare för några av de största omsorgsföretagen i Sverige. Den bärande frågan är: behövs privat drivna och riskkapitalägda företag inom äldreomsorgen för att vi ska kunna upprätthålla en bra och modern välfärd? Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet blir allt viktigare för att klara de utmaningar och möjligheter som urbaniseringen ställer oss inför. Det ställer nya krav på både offentliga och kommersiella aktörer. Hur kan vi skapa drivkrafter för alla parter som leder till långsiktig hållbarhet? FÖRHÖR EN DIREKTÖR: BEHÖVS PRIVAT DRIVEN SJUKVÅRD FÖR EN MODERN VÄLFÄRD?, FÖRSVARSMAKTEN TID: Politiker från S och MP frågar ut ledare för några av de största omsorgsföretagen i Sverige. Den bärande frågan är behövs privat drivna och riskkapitalägda företag inom sjukvården för att vi ska kunna upprätthålla en bra och modern välfärd? REPMÅNAD IT - SOLDATER MED DUBBLA ROLLER DELTID NU FATTIGPENSIONÄR SEDAN? ARRANGÖR: ALECTA TID: Jobbrotation är ett nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Syftet är att attrahera och dela på knappa kompetensresurser och bieffekterna är variation, kompetensutveckling och hantering av arbetstoppar. Men hur går det till? Och vad får det för konsekvenser för svensk arbetsmarknad? Sverige har ett pensionssystem som brukar väcka andra länders avundsjuka. Det råder bred politisk enighet om pensionssystemets principer. Ändå får kvinnor lägre pension än män. Vad beror det på? Vilka effekter har deltidsarbete på pensionen? Vad kan göras på arbetsmarknaden? TJÄNSTEINNOVATION I EN DIGITALISERAD VÄRLD VART ÄR VI PÅ VÄG? ARRANGÖR: TEKNIKFÖRETA- Tekniska lösningar har ofta varit utgångspunkten för nya innovationer. Men idag är det även tjänsterna som skapar värde, genom GEN OCH ALMEGA TID: att erbjuda koncept och lösningar som kunden vill betala för. Digitaliseringen skyndar på strukturomvandlingen i rasande takt - här skapas möjligheter som vi i Sverige inte får försumma ARRANGÖR: BEMANNINGSFÖ- RETAGEN, TRR TID: Har förnyelsen av vardagens infrastruktur varit tillräcklig i förhållande till förslitningen eller har det uppstått ett uppdämt reinvesteringsbehov, en infrastrukturskuld som vältrats över på framtida generationer? VAD KAN GÖRAS FÖR ATT ÖKA RÖRLIGHETEN PÅ ARBETSMARKNADEN? Forskning visar att närmare hälften av Sveriges arbetande befolkning upplever sig vara i oönskade jobbsituationer men tenderar ändå att stanna kvar, trots att det till och med inverkar på deras hälsa. Varför byter inte svensken jobb oftare? Efter seminariet bjuds det på korv, öl och rock n roll signerad förbundsdirektör Henrik Bäckström och vd Carl-Gustaf Leinar. För att förstå dagens arbetsmarknad måste man förstå Sveriges utveckling det senaste seklet. Idag möter företagen en allt mer högutbildad och lättrörlig arbetskraft där kompetensutveckling och personlig stimulans ofta går före guldklockor och lojalitet. Hur kombinerar vi omställningskrav med behov av trygghet i arbetslivet? Hur förnyar vi den svenska modellen för att säkra kompetensförsörjning och dagens behov av flexibilitet? MÅNDAG MODERATOR: Björn Hasselgren, forskare KTH/Infrastrukturkommissionen. MEDVERKANDE: Anna Thomasson, forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Philip Ajina, Infranode, Jacob Illeris, vd Veolia Sverige, Anna Dahlman Petri, WSP, Mats Rostö, vd Gästrike Vatten, Cecilia Dahlman-Ek, kommunfullmäktige i Göteborg kommun, ordförande för parkoch naturnämnden, Pia Kinhult, Infrastrukturkomissionen och SKL. MODERATOR: Li Jansson, Almega. MEDVERKANDE: Nima Sanandaji, vd och författare, Per Schlingmann, Johanna Frelin, vd Hyper Island, Jan Eric Sundgren, Senior Adviser till CEO Volvo tidigare rektor för Chalmers, Keith Fransson, segmentschef Academedia Vuxenutbildning. MODERATOR: Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. MEDVERKANDE: Henrik Borelius, vd Attendo, Fredrik Gren, vd Ambea, Lars Stjernkvist (S) kommunalråd Norrköping, kommunstyrelsens ordförande, Janine Alm Ericsson (MP) Riksdagsledamot, ekonomisk-politisk talesperson. MODERATOR: Magnus Höij, VD Svenska Teknik&Designföretagen. MODERATOR: Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. MEDVERKANDE: Anne-Marie Svensson, vd Aleris, Anders Åkesson, regionråd i Region Skåne Miljöpartiet, Eva Tjernström (S) Regionråd Gävleborg. MODERATOR: Stefan Koskinen, Almega. MEDVERKANDE: IBM, CGI, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, Almega. MEDVERKANDE: Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta. ÄLDREOMSORG 30 ÅR BAKÅT OCH FRAMÅT HUR MÖTER VI ÄLDREBOOMENS UTMANINGAR? ARRANGÖR: ATTENDO TID: Under 30 år har vi varit med i att utveckla kvaliteten i svensk äldreomsorg. Vad kännetecknar en god äldreomsorg idag, vilka krav ställer framtidens äldre och hur kan privata och offentliga aktörer möta den annalkande äldreboomen? MEDVERKANDE: Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo, Mia Widell, kommunikationschef Kristdemokraterna FRÅN GULDKLOCKA TILL GRÄNSLÖS ARBETSMARKNAD (ENDAST INBJUDNA) TID: MODERATOR: Nicklas Mattsson, chefredaktör tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Markus Granlund CEO Semcon, Ulrika Francke Vd Tyréns, Charlotte Brogren GD VINNOVA, politiker och entreprenörer, Ulf Lindberg och Teresa Jonek, Almega, Eva Wigren och Peter Johansson, Teknikföretagen. MODERATOR: Thabo Motsieloa. MEDVERKANDE: Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, Carl-Gustaf Leinar, vd TRR Trygghetsrådet, Maria Eriksson, vd Poolia Executive Search, Åsa Jackson personaldirektör ABB Sverige, Helena Sifontes jobbytare. 29 JUNI MODERATOR: Edward Blom, näringslivshistorik och tv-profil. MEDVERKANDE: Johanna Frelin, CEO Hyper Island AmirSajadi, vd Hjärna Hjärta Cash, Martin Rolinski, artist och entreprenör, Negra Efendic, arbetsmarknadsreporter SvD, Monica Längbo, HR-chef Manpower, Jonas Milton, vd Almega.

3 HÖGRE KVALITET TILL 26% LÄGRE KOSTNAD - ÖSTERSUNDSSTUDIEN ARRANGÖR: VARDAGA TID: - Två äldreboenden, på samma gata i Östersund och med samma förutsättningar. Det ena drivet av privata Vardaga, det andra av Östersunds kommun. En färsk studie visar att Vardagas boende är bättre på åtta av tio objektiva kvalitetsparametrar och drivs till 26 procents lägre kostnad än det kommunala boendet. Vardagas VD Fredrik Gren delar med sig av framgångsreceptet. FORUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNOLOGI EN SAMVERKAN FÖR BÄTTRE VÅRD OCH OMSORG MEDVERKANDE: Fredrik Gren, vd Vardaga AB TISDAG 30 JUNI ARRANGÖR: IT&TELEKOMFÖ- RETAGEN TID: VAD KAN DE KUNSKAPSINTENSIVA FÖRETAGEN LÄRA AV INDUSTRIN? ARRANGÖR: SVENSKA TEK- NIK&DESIGNFÖRETAGEN TID: - MODERN TRYGGHET PÅ ARBETSMARKNADEN TID: TID: Utmaningarna är många vad avser vård och omsorg och många parter är berörda. Vi bjuder därför in till ett första möte inom ramen för Forum Välfärdsteknologi för att diskutera behovet av samverkan och hur det kan genomföras. Svensk industri har skapat tillväxt och välfärd. De senaste åren har dock industrin tappat jobb i Sverige. Kunskapsintensiva företagstjänster ökar, i Sverige och som andel av exporten. Hur kan industri och kunskapsintensiva företag samverka så att en nyindustrialisering av Sverige blir framgångsrik? Hur fungerar en lag från 1974 idag? Näringslivet och arbetsmarknaden skiljer sig i allt väsentligt från hur det såg ut när lagen tillkom. Ger LAS de anställda trygghet och företagen nödvändig flexibilitet? Är det så att LAS ger en fiktiv trygghet då lagen syftar på den befintliga anställningen och inte på den långsiktiga anställningsbarheten i ett arbetsliv som alltmer präglas av strukturomvandlingar och automatisering. NYINDUSTRIALISERING TJÄNSTER SOM NY BASNÄRING ARRANGÖR: PERFORMANCEPOTENTIAL TID: Två av tre nya jobb i Sverige skapas inom kunskapsintensiv tjänstesektor. Ändå talar Socialdemokraterna om nyindustrialisering. Varför? Vad betyder det rent konkret? Har Socialdemokraterna räknat med tjänsteutvecklingen inom industrin? Och vilka möjligheter skulle en nyindustrialisering kunna ge? VAD BETYDER DE POLITISKA HOTEN FÖR SMÅ PRIVATA VÅRDGIVARE OCH PATIENTENS VALFRIHET? ARRANGÖR: PRIMÖR TID: MATCHNING FÖR 2020-TALET VARFÖR ÄR DET FORTFARANDE SÅ SVÅRT ATT PRICKA RÄTT? VEM GRANSKAR MAKTEN I FRAMTIDEN? ARRANGÖR: MEDIEFÖRETA- GEN, UTGIVARNA TID: , SVENSKT NÄRINGSLIV TID: De flesta arbetsgivare anger svårigheter att hitta rätt kompetens som det enskilt största hindret för tillväxt. Vad händer när det CV-lösa samhället blir en verklighet och när traditionella metoder inte längre fungerar? Vilka konkreta lösningar kan finnas? VILKA ÄR DE VANLIGASTE MYTERNA OM PRIVATA AKTÖRER I VÅRDEN OCH OMSORGEN? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA TID: Mediebranschen genomgår just nu en snabb förändring, både sett till kanaler och struktur. Hur ska lokala och regionala politiker bli granskade i framtiden? Vilka förutsättningar vill politiken se för mediernas verksamhet? Och kommer andra kanaler att ersätta den granskande journalistiken? OMSTÄLLNING PÅ ARBETSMARKNADEN BLIR BÄTTRE - MED FLER AKTÖRER Matchning och omställning är en viktig del för att snabbt få arbetslösa i arbete. Olika kollektivavtalsreglerade trygghetslösningar än en väg att underlätta omställning vid sidan av bemanning och omställningsföretag. Bemannings- och omställningsföretag är stora aktörer inom detta område. Framgångsrika lösningar får kommentarer från arbetsmarknadens partner. KAN VÄLFÄRDENS KVINNOR FÖRÄNDRA NÄRINGSLIVET? ARRANGÖR: ATTENDO TID: Sedan DN publicerade artiklarna om den s.k. blöjvägningsskandalen i slutet av 2011 har mängder av myter om de privata vård- och omsorgsföretagen fått fäste i debatten. Men vilka är egentligen vanligast förekommande? Och vad är sanningen? Mytpolisen finns på plats för att reda ut begreppen. Samtidigt som ledande politiker kräver fler kvinnor i börsbolagens styrelser vill regeringen försämra för kvinnodominerade företag i välfärdssektorn. Hur påverkar detta möjligheten att få fram fler kvinnor till näringslivets toppositioner? MER INDIVIDUELL LÖN I VÅRD OCH OMSORG NU ÄR DET DAGS FÖR NÄSTA STEG OCH KOMMUNAL TID: ARBETSGIVARPOLITIK MINGEL TID: De små privata vårdgivarna bidrar till tillgänglighet, mångfald och valfrihet i sjukvården. Vårdvalet har utvecklat våra möjligheter att bidra. Hur påverkar hoten om att slopa vårdvalet samt införa vinstbegränsningar oss som är små vårdgivare och våra patienter? Kom till vårt samtalsforum och diskutera. Individuella löner kan bidra till att driva utveckling framåt. Men vad krävs av fackföreningar och arbetsgivare för att utveckla en mer aktiv individuell lönesättning? Vilka för- och nackdelar finns och hur tänker parterna agera? MODERATOR: Magnus Höij, Almega. MEDVERKANDE: Anna-Greta Brodin, projektledare Myndigheten för delaktighet, David Liljequist, förbundsombudsman Vårdförbundet, Linda Hernström, Director Business Management BU Operator Telia Sonera, Håkan Dahlström, ansvarig för offentlig sektor och healthcare sektorn Tieto, Representant, SKL, Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen. MODERATOR: Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen. MEDVERKANDE: Representanter från politik och näringsliv deltar. MODERATOR: David Wästberg, Almega. MEDVERKANDE: Nils Karlsson, vd Ratio, Mikael Andersson, Förhandlingschef Civilekonomerna, Anna-Lena Bohm, vd Uniguide samt vice ordf Svenskt Näringsliv, Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega, Veli-Pekka Säikkälä, Avtalssekreterare IF Metall, Anders Weihe, Förhandlingschef Teknikföretagen. MODERATOR: Nicklas Mattson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Cecilia Atterwall, Head of Strategy, Marketing and Communication Ericsson Globe Services, Johan Bygge, EQT, Yvonne Mårtensson, grundare CellaVision, Ulf Lindberg, Almega, Henrik Jordahl, IFN. MEDVERKANDE: Anneli Virenhem, Active Landvetter, Lars Gustafsson, Nya vårdcentralen Kortedala Torg. MEDVERKANDE: Annmarie Palm, debattchef Relationista, Lotta Fredriksson, vd Hammer & Hanborg, Marika Skärvik, grundare PerformancePotential, Markus Danell, medgrundare Sustainergies, Tommie Cau, senior Konsult Comprend. MODERATOR: Nicklas Mattsson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Martin Borgs, filmare och opinionsbildare grundare av slöseriombudsmannen, Anna-Karin Lith, redaktionell chef MittMedia koncernen, Charlotta Friborg, chefredaktör Upsala Nya Tidning, Thomas Grahl, affärsområdeschef Gota Media, Daniel Poohl, chefredaktör Expo, Bertholof Brännström, ordförande Guldspadejuryn. MEDVERKANDE: Almega, Svenskt Näringsliv, TRR, TSL, TSN, Omställningsfonden, Jusek, IF Metall. MODERATOR: Rebecca Weidmo Uvell, opinionsbildare Uvell Kommunikation AB. MEDVERKANDE: Ammy Wehlin, affärsområdeschef med ansvar för äldreomsorgen Attendo. MODERATOR: Stefan Koskinen, Almega. MEDVERKANDE: Helene Fritzon, ordförande förhandlingsdelegationen SKL, Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal, Valle Karlsson, förhandlingschef SEKO, Per Östlund, Lönebildningsexpert Almega, Johan Mann, förhandlingschef Vårdföretagarna, Robert Wikgren, Förenade Care, Företrädare för Kommunal.

4 ONSDAG 01 JULI UPPDRAG: INTEGRATION ARRANGÖR: NYTIDA TID: MER RESURSER TILL VÄLFÄRDEN VÅGAR VI TÄNKA NYTT? ARRANGÖR: SERVICEFÖ- RETAGEN TID: FLER NYANLÄNDA I SYSSELSÄTTNING - ÄR DET MÖJLIGT MED SVENSKA MODELLEN? ARRANGÖR: BEMANNINGSFÖ- RETAGEN TID: VAD SKA SVERIGE LEVA AV I FRAMTIDEN? TID: ARRANGÖR: PERFORMAN- CEPOTENTIAL TID: Behoven inom välfärden växer mycket fort i samhället. Samtidigt kan 10 miljarder frigöras genom outsourcing i den offentliga sektorn. Så vad är problemet med outsourcing? Vad vill de politiska partierna? Kom och se välfärdspolitiker och representanter från serviceföretag diskutera myter och fakta kring resursutnyttjandet i offentlig sektor utrikes födda utan gymnasieutbildning är idag inskrivna hos Arbetsförmedlingen, och siffran väntas stiga framöver. Hur kan fler utlandsfödda sysselsättas på svensk arbetsmarknad, och komma i arbete snabbare? Är det möjligt inom ramarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen? Vilka kollektivavtal och åtgärder behövs? Fokus har flyttats från enskilda varor och tjänster till helhetslösningar. Att vara bäst på att skapa mervärde för kunden har blivit företagens mål. Hör företagen själva berätta om utvecklingen och framtidens utmaningar. Står man sig i konkurrensen och hur skulle politiken kunna underlätta? MÄNGDFALD I ARBETSLIVET: LÖNAR DET SIG ATT SLUTA REKRYTERA LIKASINNADE? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA TID: Alla vet att företag och samhälle tjänar på ökad mångfald. Men det räcker inte att skapa mångfald med fokus på ålder, kön och etnisk bakgrund. Hur kan vi åstadkomma en bredd av värderingar, kompetenser och perspektiv för att berika samhället i praktiken. ÄR VÅRDCENTRALEN VÄGEN IN TILL DET SVENSKA SAMHÄLLET? Ensammankommande barn (EKB) är ett stort, viktigt och aktuellt ämne. Det finns många EKB-hem men ingen gemensam syn hur man på bästa sätt tar hand om barnen. En del EKB-hem ser att uppdraget enbart är att tillhandahålla mat och husrum, andra fokuserar på att behandla de trauman som barnen har med sig. Nytida driver flera EKB-hem runt om i Sverige och har utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt. Lars Habbe, affärsutvecklare på Nytida, berättar om hur man med hjälp av medarbetare med relevant kompetens och evidensbaserade metoder förbereder barnen på vuxenlivet och integrationen i det svenska samhället VAD BETYDER DE POLITISKA HOTEN FÖR SMÅ PRIVATA VÅRDGIVARE OCH PATIENTENS VALFRIHET? ARRANGÖR: PRIMÖR TID: De små privata vårdgivarna bidrar till tillgänglighet, mångfald och valfrihet i sjukvården. Vårdvalet har utvecklat våra möjligheter att bidra. Hur påverkar hoten om att slopa vårdvalet samt införa vinstbegränsningar oss som är små vårdgivare och våra patienter? Kom till vårt samtalsforum och diskutera. När många portar in till det svenska samhället förefaller stängda står vård- och omsorgsbranschens på vid gavel. För nya svenskar är det stora behovet av medarbetare inom vården en möjlighet. Liksom förutsättningar att själv starta vårdföretag som kan möta behovet av mångfald? VILKA ÄR DE VANLIGASTE MYTERNA OM PRIVATA AKTÖRER I VÅRDEN OCH OMSORGEN? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA Sedan DN publicerade artiklarna om den s.k. blöjvägningsskandalen i slutet av 2011 har mängder av myter om de privata vård- och omsorgsföretagen TID: fått fäste i debatten. Men vilka är egentligen vanligast förekommande? Och vad är sanningen? Mytpolisen finns på plats för att reda ut begreppen. FÅR BARNEN VARA MED? OM SOCIALTJÄNSTEN OCH BARNPERSPEKTIVET ARRANGÖR: HUMANA Barn i utsatta situationer har rätt att få stöd och vara delaktiga TID: i utredningar och planering av insatser som berör dem. Många som arbetar med att ta emot dessa unga vet att det brister ibland, vilket är allvarligt. Vi sätter barnperspektivet i centrum. MEDVERKANDE: Lars Habbe, verksamhetsutvecklare Nytida MODERATOR: Håkan Tenelius, näringspolitiskt chef på Almega Vårdföretagarna. MEDVERKANDE: Azita Shariati, vd Sodexo, Ulf Wretskog, vd Coor, Kimmo Vihtari, vd PIMA Städ & Rengöring, Solveig Zander (C), ansvarig för Centerpartiets välfärdsgrupp, Erika Ullberg (S) gruppledare och finansoppositionslandstingsråd, Torbjörn Dalin, nationalekonom och utredare Kommunal. MODERATOR: Martina Lind, Nordic PA. MEDVERKANDE: Henrik Bäckström, förbundsdirektör, Tobias Lindfors, vd Student Consulting Raimo Pärssinen (S), ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef Unionen. MEDVERKANDE: Anneli Virenhem, Active Landvetter, Lars Gustafsson, Nya vårdcentralen Kortedala Torg. MODERATOR: Nicklas Mattson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Sofi W. Elving, Senior Service Researcher Ericsson, Lisa Lindström, vd Doberman, Yacir Persson-Chelbat, Securitas, Tomas Seo, Founder and innovation director Phorecast, Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionen, Jessica Polfjärd (M), gruppledare Moderaterna, Anna-Karin Hatt, tillträdande vd Almega. MEDVERKANDE: Anna Stenberg, grundare Women Executive Search, Marika Skärvik, vd PerformancePotential, Simon Werbart Flato, medgrundare Sustainergies, Rodrigo Garay, social entreprenör Diversitas Talent. MODERATOR: Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna MEDVERKANDE: Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi vid Handelns Utredningsinstitut HUI samt Högskolan Dalarna, Snezana Rosengren, vd Hälsans Vårdcentral Tensta, Kayhan Utkutug, vd Eveo AB, Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. MODERATOR: Ivar Forstadius, Fryshuset. MEDVERKANDE: Claus Forum, affärsområdeschef Humana BÄST I VÄRLDEN PÅ DIGITALISERING MEN NU DÅ? ARRANGÖR: IT&TELEKOMFÖ- RETAGEN OCH GOVERNO TID: 16:00-17:15 Sveriges digitalisering har tappat fart och vi kan inte längre leva på gamla meriter. Nu väntar en ny organisation för nästa generations digitalisering vilka är knäckfrågorna att lösa och vem tar bollen? MODERATOR: Karin Hovlin, Governo. MEDVERKANDE: Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering SKL, Peder Sjölander, chef IT-avdelningen Pensionsmyndigheten, Lena Carlsson, kanslichef Digitaliseringskommissionen, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Sofie Arvidsson, konsult Governo.

5 TORSDAG 02 JULI MILJONPROGRAMMEN LEVERERAR LÖSNINGEN TILL HÅLLBARA STÄDER ARRANGÖR: RIKSHEM, WSP OCH TENGBOM TID: KUNSKAP FÖR FRAMTIDEN MÖTER DAGENS SKOLA ARBETSLIVETS BEHOV? ARRANGÖR: KUNSKAPS- SKOLAN TID: UPPHANDLING FRÅN KVARNSTEN TILL SPRÅNGBRÄDA FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING (ENDAST INBJUDNA) OCH SVENSKTNÄRINGSLIV TID: VÄRDEGRUND I PRAKTIKEN ARRANGÖR: HUMANA TID: JOBB TILL UNGA JOBBA TILLSAMMANS, FÖR- SVARSMAKTEN TID: ARRANGÖR: ATTENDO TID: En hållbar upprustning av miljonprogrammen erbjuder lösningar på många av de samhällsutmaningar vi har framför oss. Världen förändras i snabb takt. Vilka kompetenser och förmågor kommer morgondagens arbetsliv att kräva? Möter skolan de behov som kommer efterfrågas i framtiden? Kom och inspireras av vår kunniga panel från forskning, näringsliv, politik och skola. VAD BETYDER DE POLITISKA HOTEN FÖR SMÅ PRIVATA VÅRDGIVARE OCH PATIENTENS VALFRIHET? ARRANGÖR: PRIMÖR TID: Hur går vi från ord till handling genom dialog? Många pratar om betydelsen av dialog i upphandlingsprocessen men färre lyckas med ambitionerna att åstadkomma förändring. Vad beror detta på? Värdegrund i praktiken, hur arbetar man med det? Från Socialstyrelsens nationella värdegrund till det mindre företaget, hur gör man? Praktiska exempel och samtal. Arbetslösheten bland ungdomar är bestående problem på den svenska arbetsmarknaden. Ett verktyg är yrkesintroduktionsanställningar där syftet är att introducera unga till olika branscher och motverka kompetensbrist inom olika yrken. Försvarsmakten bedriver ett pilotprojekt med Arbetsförmedlingen och regionala partners för att erbjuda ungdomar insteg på arbetsmarknaden. Här finns också exempel från näringslivet och privata företag. VÄRDERINGSARBETE INOM OMSORGEN VAD HÄNDER BAKOM FLOSKLERNA? Hur kan ett strukturerat värderingsarbete bidra till utveckling för individen både ur ett medarbetar- och ett brukarperspektiv? Hur omsätter man sina visioner till praktisk handling? Teknik- och kunskapssprång har förändrat näringslivet i rasande takt, på bara 25 år har antalet sysselsatta i kunskapsintensiv tjänstesektor vuxit med 37 procent. De nya företagen letar kompetens över hela världen, kan skifta geografiskt läge över en natt, och vara verksamma internationellt från dag 1. Ingen kan förutspå nästa steg - förändring är den enda konstanten. Hur kan de nya kunskapsintensiva företagen omsätta utvecklingen i konkurrenskraft, och har de rätt verktyg för att maximera sin potential? MODERATOR: Fredrik Bergström, affärsområdeschef Analys & Strategi, WSP. MEDVERKANDE: Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem, Chris Österlund, chef för enheten Ekonomi & Finans SABO, Magnus Meyer, vd WSP Sverige, Thomas Stoll, hållbarhetschef Tengbom, Ilija Batljan, vd Rikshem, Charlotta Hauksson, affärsutvecklare WSP, Cecilia Holmström arkitekt Strategisk rådgivare Bostad Tengbom, Agneta Persson, Global Director Designing Future Cities WSP. MODERATOR: Karin Adelsköld. MEDVERKANDE: Stefan Fölster, chef Reforminstitutet, Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo, Peter Wågström, vd och koncernchef NCC, Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M), Mikaela Valtersson, vice vd Kunskapsskolan och ordförande i Friskolornas Riksförbund, Anna Ekström, generaldirektör Skolverket. MEDVERKANDE: Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Sigrid Pettersén, Inköp Gävleborg med flera. MODERATOR: Stefan Koskinen, Almega. MEDVERKANDE: Mats Persson (FP), Tobias Baudin, vice ordf. LO, Lil Ljunggren Lönnberg, regeringens delegation för att minska arbetslösheten, Susanne Spector, Svenskt Näringsliv, Anders Silwer, chef för Försvarsmaktens produktionsstab, Jeanette Azinovic, chef för enheten Tjänster och Metoder på Arbetsförmedlingen. MEDVERKANDE: Stefan Svanström, kommunikationschef Attendo. VILKA ÄR DE VANLIGASTE MYTERNA OM PRIVATA AKTÖRER I VÅRDEN OCH OMSORGEN? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA Under 30 år har vi varit med i att utveckla kvaliteten i svensk MEDVERKANDE: Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo, Mia Widell, TID: äldreomsorg. Vad kännetecknar en god äldreomsorg idag, vilka krav kommunikationschef Kristdemokraterna. ställer framtidens äldre och hur kan privata och offentliga aktörer möta den annalkande äldreboomen? MINGEL HEMMA HOS ALMEGA, KOM OCH TRÄFFA ALMEGAS TILLTRÄDANDE VD ANNA-KARIN HATT TID: FÖRÄNDRING SOM ENDA KONSTANTEN (ENDAST INBJUDNA) TID: De små privata vårdgivarna bidrar till tillgänglighet, mångfald och valfrihet i sjukvården. Vårdvalet har utvecklat våra möjligheter att bidra. Hur påverkar hoten om att slopa vårdvalet samt införa vinstbegränsningar oss som är små vårdgivare och våra patienter? Kom till vårt samtalsforum och diskutera. MEDVERKANDE: Anneli Virenhem, Active Landvetter, Lars Gustafsson, Nya vårdcentralen Kortedala Torg. MODERATOR: Edward Blom, näringslivshistorik och tv-profil. MEDVERKANDE: Mikael Gidhagen, ekon.dr. Uppsala Universitet, Svante Axelsson, naturskyddsföreningen, Christina Wahlström, grundare av Mama Mia, Michael Lundholm, nationalekonom och tidigare statssekreterare, Jennie Nilsson, ordf. näringsutskottet (S), Lennart Wiklund, Bonnier & ordf. Medieföretagen, Anna-Karin Hatt, tillträdande vd Almega.

6 FREDAG 03 JULI RÄNTEBESKED FRÅN RIKSBANKEN & RIKSBANKEN TID: EFFEKTIV INTEGRATION - SÅ FÅR VI FLER I ARBETE TID: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick presenterar Riksbankens räntebesked, därefter följer panelsamtal med Janine Alm Ericson (MP), Erik Ullenhag (FP), Ulf Kristersson (M) och Oscar Sjöstedt (SD). De flesta är överens om att vägen till arbete är avgörande för en effektiv integration. Så hur gör vi? Att få jobb i Sverige är inte lätt, dock långt ifrån omöjligt. Vilka metoder ger resultat? Hur tar vi tillvara på den högutbildade arbetskraften samtidigt som vi stöttar dem med kort utbildning? INGEN KOMMER LÄSA DIN DEBATTARTIKEL HUR NÅR MAN FRAM TILL DAGENS UNGA? TID: Den nya generationen unga är uppväxt under 2000-talets accelererande tekniska utveckling där smartphones och det digitala samhället är en självklarhet. Hur påverkar det deras beteendemönster? Och vad behöver organisationer, politiker och andra påverkare göra för att vara relevanta för unga idag? MODERATOR: Cecilia Garme. MEDVERKANDE: Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, Janine Alm Ericson (MP), Erik Ullenhag (FP), Ulf Kristersson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Lena Hagman, chefekonom Almega. MODERATOR: Nicklas Mattson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Elcim Yilmaz, Grundare Sverige 3.0, Azita Shariati, vd Sodexo Sverige, Payam Boroodjeni, Fryshuset, Alice Teodorescu, politisk chefredaktör GP, Li Jansson, Almega, Tobias Baudin, vice orförande LO. MODERATOR: Jonas Morian, presschef Almega. MEDVERKANDE: Erik Blom, ledamot regeringens skolkommission, Sofia Brändström, grundare Maktsalongen och kommunikationschef SSU, Ida Karlbom, vd Futuretelling, Totte Löfström, debattchef Nyheter24.

Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till

Unionen i Almedalen. Unionens trädgård Hästgatan 10 Läs mer: unionenopinion.se. Välkommen! Välkommen till Välkommen till Unionen i Almedalen Välkommen! Unionen närvarar under Almedalsveckan 2015 för att lyfta fram frågor som är viktiga för Unionens mer än 600 000 medlemmar, med särskilt fokus på avtalsrörelsen

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Program Almedalen 2010

Program Almedalen 2010 Program Almedalen 2010 SVN i Almedalen 2010, Folkets Bio, Adelsgatan 39, Visby Möt politiker Partiernas syn på hur personer med funktionsnedsättning kan få riktiga arbeten (Samtalet filmas och läggs ut

Läs mer

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 INBJUDAN FASTIGHETS DAGARNA INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 INBJUDAN FASTIGHETS DAGARNA INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har

Läs mer

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av

Attraktionskraft för hållbar tillväxt. med stöd av Attraktionskraft för hållbar tillväxt med stöd av Välkommen till Ökad regional attraktionskraft Björn O. Nilsson vd IVA Nyckelområden för ökad konkurrens- och attraktionskraft Carl Bennet vd Carl Bennet

Läs mer

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016

Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 Luleå kommun deltar i Almedalsveckan 2016 För tredje året i rad kommer Luleå kommun att delta under Almedalsveckan i Visby, Sveriges största politiska mötesplats. Representanter från Luleå kommun deltar

Läs mer

NY AKADEMIK SKAPAR RÖRLI

NY AKADEMIK SKAPAR RÖRLI Förväntansfulla. Per Gottfridsson, Lotta Forsberg, Magnus Blixt och Peter Josefsson ser fram emot att hjälpa Jusekmedlemmar att byta jobb. #6/07 För att underlätta för Juseks medlemmar att byta jobb har

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Årsmöte Bransch Äldreomsorg 12 oktober 2016

Årsmöte Bransch Äldreomsorg 12 oktober 2016 Årsmöte Bransch Äldreomsorg 12 oktober 2016 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av dagordning för årsmötet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av protokollförare för årsmötet 5. Val

Läs mer

Analysgruppen för Grön omställning

Analysgruppen för Grön omställning 1 Analysgruppen för Grön omställning Maria Wetterstrand, ordförande Jonas Karlsson, ordförande Nannan Lundin, huvudsekreterare 2 Framtidskansliet Framtidskansliet ska ge inspel till Regeringens politiska

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning

Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Fakta om matchning, bemanning, rekrytering och omställning Matchning, bemanning, omställning och rekrytering 3 Bemanningsföretagen i siffror 4

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

PROGRAM KVALITET 2040

PROGRAM KVALITET 2040 PROGRAM KVALITET 2040 STOCKHOLM 23 NOVEMBER 2015 Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ har i 25 år haft uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Vi ska bidra till att öka svenska företags

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Utan bilen stannar Sverige. Program Almedalen 2009

Utan bilen stannar Sverige. Program Almedalen 2009 Utan bilen stannar Sverige Program Almedalen 2009 Program Politikerveckan i Almedalen 2009 Utan bilen stannar Sverige är ett samarbete mellan BIL Sweden och MRF. Vi sätter fingret på frågor som rör miljön,

Läs mer

Kompetens för tillväxt

Kompetens för tillväxt Kompetens för tillväxt Kompetensförsörjningsdagarna 3-4 november 2014 Kristine Persson, Projektledare Programmet Kompetens för tillväxt Finansieras av Vinnova, Tillväxtverket, KK-stiftelsen, 21 arbetsgivarförbund,

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

Utan. stannar Sverige! VUXENUTBILDNINGEN KONFERENS 7-8 APRIL 2014 PROGRAM PÅ NÄSTA SIDA >>

Utan. stannar Sverige! VUXENUTBILDNINGEN KONFERENS 7-8 APRIL 2014 PROGRAM PÅ NÄSTA SIDA >> VÄGAR TILL EN VUXENUTBILDNING 4 SOM TAR LEDNINGEN KONFERENS 7-8 APRIL 2014 ViS presenterar fyra stycken ställningstaganden som vi anser vara relevanta för att skapa förutsättningar för en vuxenutbildning

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Ett hållbart svenskt pensionssystem

Ett hållbart svenskt pensionssystem Published on Svenska Försäkringsföreningen (http://forsakringsforeningen.se) Hem > Ett hållbart svenskt pensionssystem Ett hållbart svenskt pensionssystem Ett hållbart svenskt pensionssystem Nytt seminarium!

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Klicka här för att ändra format VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Klicka här för att ändra format VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-2016 Bransch Sjukvård, Vårdföretagarna Om Bransch Sjukvård 543 företag är medlemmar i Bransch Sjukvård (september 2016) Medlemsföretagen har tillsammans cirka 22 800 årsanställda.

Läs mer

41 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2015 04 15 justerats i föreskriven ordning.

41 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2015 04 15 justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 25 LS AU 2015 05 13 t o m sid 29 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Kungshatt, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 13 maj 2015 Ledamöter Övriga Denise

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet

Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet Hållbar stad öppen för världen Inbjudan Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet Göteborg Folkets hus (Draken) 14 april 2016 Göteborgs Stad i samarbete med: www.goteborg.se Välkommen

Läs mer

Parlamentariska landsbygdskommittén

Parlamentariska landsbygdskommittén Parlamentariska landsbygdskommittén N 2015:04 Vi är landsbygdskommittén Ulf Berg, Moderaterna Emma Carlsson Löfdahl, Folkpartiet Åsa Coenraads, Moderaterna Anders Forsberg, Sverigedemokraterna Monica Haider,

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE!

Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Tre S-förslag för att stärka Linköpings unga PÅ VÄG MOT ARBETE! Socialdemokraterna i Linköping 29 juni 2012 Mer om vår politik hittar du på: socialdemokraterna.se/linkoping Med lösningarna i fokus. 2000-talets

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Följande personer kommer att finnas i Almedalen och är möjliga att boka för moderatorsuppdrag. Kontakta gärna Karin Thorasdotter karin.thorasdotter@arenagruppen.se

Läs mer

Vårdindikatorn. Första kvartalet

Vårdindikatorn. Första kvartalet Vårdindikatorn Första kvartalet 2008 2008-04-29 Innehållsförteckning 1 Vårdindikatorn första kvartalet 2008 3 2 Medlemsundersökning 4 6 av 10 bedriver verksamhet i en kommun som har infört ett valfrihetssystem...4

Läs mer

Validering för kompetens?

Validering för kompetens? Validering för kompetens? 2016-11-25 Nils Karlson, vd, docent Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se Projektet Kompetens för tillväxt 2012-2017 http://ratio.se/projekt/kompetens-for-tillvaxt/

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

DIVERSITAS AB. Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay

DIVERSITAS AB. Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay DIVERSITAS AB Hur ska Sverige förbli en vinnare i det nya Europa: en diskussion med fokus på kompetensförsörjning. Rodrigo Garay Working For AGENDA Utmaningen Lösningen Presentation av Working For 2012-01-31

Läs mer

INBJUDAN INDUSTRIDAGEN 2012. I nationens intresse

INBJUDAN INDUSTRIDAGEN 2012. I nationens intresse INBJUDAN INDUSTRIDAGEN 2012 onsdagen den 15 februari i Stockholm I nationens intresse VÄLKOMMEN TILL INDUSTRIDAGEN 2012 Ska svensk industri växa måste vi kunna fortsätta att utveckla fördelar som inte

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER?

65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? 65% AV DEM SOM FÅR CANCER LEVER OM 10 ÅR HUR HJÄLPER VI PATIENTER MED KRONISK CANCER? CANCER HAR BLIVIT EN KRONISK SJUKDOM Politikerveckan i Almedalen är en viktig del av Nätverket mot cancers arbete för

Läs mer

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård

En personorienterad svensk hälso- och sjukvård En personorienterad svensk hälso- och sjukvård Copyright Forum för Välfärd www.forumforvalfard.se Vi är Forum för Välfärd Forum för Välfärd (FfV) lanserades under Almedalsveckan 2013 som en gemensam plattform

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 22/2012 Seniorförbundets e-nyhetsbrev tar nu en sommarpaus och är tillbaka vecka 35. Vi önskar alla prenumeranter en fortsatt bra sommar! Åldersdiskriminering

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86 Presentation av s betänkande 1 december 2015 Lenita Freidenvall Särskild utredare Cecilia Schelin Seidegård landshövding Länsstyrelsen

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Protokoll 2013-04-09 1(6) Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Ledamöter Maria Rydén, Göteborg (M), Ordförande Dennis Jeryd, Lerum (S), Vice Ordförande Jan

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 3-4 november 2014, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 3-4 november 2014, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 3-4 november 2014, Stockholm Att ta tillvara en outnyttjad arbetskraftsresurs: Integration som kompetensförsörjningsstrategi och validering som verktyg DATUM

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid

Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Arbetsmarknadsläget nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Regeringens jobbagenda Investeringar för framtiden Infrastruktur Forskning Bostäder

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(6) 2009-02-12 LA/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 12 februari 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Tjörn Närvarande: Magnus

Läs mer

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

- Samverkan för en bättre kompetensförsörjning 1 (5) Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Utbildning och arbetsmarknad, Anette Granberg 2015-11-16 Tjänsteanteckning Minnesanteckningar från Mötesplats - Samverkan för en bättre kompetensförsörjning

Läs mer