ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN"

Transkript

1 ALMEGAS PROGRAM ALMEDALEN MÅN FRE

2 VARDAGENS INFRASTRUKTUR HUR SKA DEN ORGANISERAS OCH FINANSIERAS? ARRANGÖR: INFRASTRUK- TURKOMMISSIONEN OCH WSP TID: - KOMPETENSINVESTERINGARNAS BETYDELSE NÄR ARBETSMARKNADEN DIGITALISERAS OCH GLOBALISERAS. KLARAR SVERIGE OMSTÄLLNINGEN? ARRANGÖR: UTBILDNINGS- FÖRETAGEN TID: FÖRHÖR EN DIREKTÖR: BEHÖVS PRIVAT DRIVEN ÄLDREOMSORG FÖR EN MODERN VÄLFÄRD? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETA- GARNA TID: HUR SKAPAR VI KOMMERSIELLA DRIVKRAFTER FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING? ARRANGÖR: SVENSKA TEK- NIK&DESIGNFÖRETAGEN TID: ARRANGÖR: VÅRDFÖRETA- GARNA TID: Internationellt framgångsrika företag visar att vägen till bibehållen konkurrenskraft i den globala miljön är att systematiskt arbeta med att utveckla medarbetarnas kompetenser. Då är det oroande att svenska kunskapsinvesteringar står still, medan omvärlden faktiskt ökat både offentliga och privata investeringar i vuxnas lärande. Vad händer med svensk konkurrenskraft om utbildningsinvesteringarna inte ökar? Är kompetenskonton en väg framåt eller krävs andra reformer? Politiker från S och MP frågar ut ledare för några av de största omsorgsföretagen i Sverige. Den bärande frågan är: behövs privat drivna och riskkapitalägda företag inom äldreomsorgen för att vi ska kunna upprätthålla en bra och modern välfärd? Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet blir allt viktigare för att klara de utmaningar och möjligheter som urbaniseringen ställer oss inför. Det ställer nya krav på både offentliga och kommersiella aktörer. Hur kan vi skapa drivkrafter för alla parter som leder till långsiktig hållbarhet? FÖRHÖR EN DIREKTÖR: BEHÖVS PRIVAT DRIVEN SJUKVÅRD FÖR EN MODERN VÄLFÄRD?, FÖRSVARSMAKTEN TID: Politiker från S och MP frågar ut ledare för några av de största omsorgsföretagen i Sverige. Den bärande frågan är behövs privat drivna och riskkapitalägda företag inom sjukvården för att vi ska kunna upprätthålla en bra och modern välfärd? REPMÅNAD IT - SOLDATER MED DUBBLA ROLLER DELTID NU FATTIGPENSIONÄR SEDAN? ARRANGÖR: ALECTA TID: Jobbrotation är ett nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Syftet är att attrahera och dela på knappa kompetensresurser och bieffekterna är variation, kompetensutveckling och hantering av arbetstoppar. Men hur går det till? Och vad får det för konsekvenser för svensk arbetsmarknad? Sverige har ett pensionssystem som brukar väcka andra länders avundsjuka. Det råder bred politisk enighet om pensionssystemets principer. Ändå får kvinnor lägre pension än män. Vad beror det på? Vilka effekter har deltidsarbete på pensionen? Vad kan göras på arbetsmarknaden? TJÄNSTEINNOVATION I EN DIGITALISERAD VÄRLD VART ÄR VI PÅ VÄG? ARRANGÖR: TEKNIKFÖRETA- Tekniska lösningar har ofta varit utgångspunkten för nya innovationer. Men idag är det även tjänsterna som skapar värde, genom GEN OCH ALMEGA TID: att erbjuda koncept och lösningar som kunden vill betala för. Digitaliseringen skyndar på strukturomvandlingen i rasande takt - här skapas möjligheter som vi i Sverige inte får försumma ARRANGÖR: BEMANNINGSFÖ- RETAGEN, TRR TID: Har förnyelsen av vardagens infrastruktur varit tillräcklig i förhållande till förslitningen eller har det uppstått ett uppdämt reinvesteringsbehov, en infrastrukturskuld som vältrats över på framtida generationer? VAD KAN GÖRAS FÖR ATT ÖKA RÖRLIGHETEN PÅ ARBETSMARKNADEN? Forskning visar att närmare hälften av Sveriges arbetande befolkning upplever sig vara i oönskade jobbsituationer men tenderar ändå att stanna kvar, trots att det till och med inverkar på deras hälsa. Varför byter inte svensken jobb oftare? Efter seminariet bjuds det på korv, öl och rock n roll signerad förbundsdirektör Henrik Bäckström och vd Carl-Gustaf Leinar. För att förstå dagens arbetsmarknad måste man förstå Sveriges utveckling det senaste seklet. Idag möter företagen en allt mer högutbildad och lättrörlig arbetskraft där kompetensutveckling och personlig stimulans ofta går före guldklockor och lojalitet. Hur kombinerar vi omställningskrav med behov av trygghet i arbetslivet? Hur förnyar vi den svenska modellen för att säkra kompetensförsörjning och dagens behov av flexibilitet? MÅNDAG MODERATOR: Björn Hasselgren, forskare KTH/Infrastrukturkommissionen. MEDVERKANDE: Anna Thomasson, forskare vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, Philip Ajina, Infranode, Jacob Illeris, vd Veolia Sverige, Anna Dahlman Petri, WSP, Mats Rostö, vd Gästrike Vatten, Cecilia Dahlman-Ek, kommunfullmäktige i Göteborg kommun, ordförande för parkoch naturnämnden, Pia Kinhult, Infrastrukturkomissionen och SKL. MODERATOR: Li Jansson, Almega. MEDVERKANDE: Nima Sanandaji, vd och författare, Per Schlingmann, Johanna Frelin, vd Hyper Island, Jan Eric Sundgren, Senior Adviser till CEO Volvo tidigare rektor för Chalmers, Keith Fransson, segmentschef Academedia Vuxenutbildning. MODERATOR: Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. MEDVERKANDE: Henrik Borelius, vd Attendo, Fredrik Gren, vd Ambea, Lars Stjernkvist (S) kommunalråd Norrköping, kommunstyrelsens ordförande, Janine Alm Ericsson (MP) Riksdagsledamot, ekonomisk-politisk talesperson. MODERATOR: Magnus Höij, VD Svenska Teknik&Designföretagen. MODERATOR: Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. MEDVERKANDE: Anne-Marie Svensson, vd Aleris, Anders Åkesson, regionråd i Region Skåne Miljöpartiet, Eva Tjernström (S) Regionråd Gävleborg. MODERATOR: Stefan Koskinen, Almega. MEDVERKANDE: IBM, CGI, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, Almega. MEDVERKANDE: Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta. ÄLDREOMSORG 30 ÅR BAKÅT OCH FRAMÅT HUR MÖTER VI ÄLDREBOOMENS UTMANINGAR? ARRANGÖR: ATTENDO TID: Under 30 år har vi varit med i att utveckla kvaliteten i svensk äldreomsorg. Vad kännetecknar en god äldreomsorg idag, vilka krav ställer framtidens äldre och hur kan privata och offentliga aktörer möta den annalkande äldreboomen? MEDVERKANDE: Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo, Mia Widell, kommunikationschef Kristdemokraterna FRÅN GULDKLOCKA TILL GRÄNSLÖS ARBETSMARKNAD (ENDAST INBJUDNA) TID: MODERATOR: Nicklas Mattsson, chefredaktör tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Markus Granlund CEO Semcon, Ulrika Francke Vd Tyréns, Charlotte Brogren GD VINNOVA, politiker och entreprenörer, Ulf Lindberg och Teresa Jonek, Almega, Eva Wigren och Peter Johansson, Teknikföretagen. MODERATOR: Thabo Motsieloa. MEDVERKANDE: Henrik Bäckström, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, Carl-Gustaf Leinar, vd TRR Trygghetsrådet, Maria Eriksson, vd Poolia Executive Search, Åsa Jackson personaldirektör ABB Sverige, Helena Sifontes jobbytare. 29 JUNI MODERATOR: Edward Blom, näringslivshistorik och tv-profil. MEDVERKANDE: Johanna Frelin, CEO Hyper Island AmirSajadi, vd Hjärna Hjärta Cash, Martin Rolinski, artist och entreprenör, Negra Efendic, arbetsmarknadsreporter SvD, Monica Längbo, HR-chef Manpower, Jonas Milton, vd Almega.

3 HÖGRE KVALITET TILL 26% LÄGRE KOSTNAD - ÖSTERSUNDSSTUDIEN ARRANGÖR: VARDAGA TID: - Två äldreboenden, på samma gata i Östersund och med samma förutsättningar. Det ena drivet av privata Vardaga, det andra av Östersunds kommun. En färsk studie visar att Vardagas boende är bättre på åtta av tio objektiva kvalitetsparametrar och drivs till 26 procents lägre kostnad än det kommunala boendet. Vardagas VD Fredrik Gren delar med sig av framgångsreceptet. FORUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNOLOGI EN SAMVERKAN FÖR BÄTTRE VÅRD OCH OMSORG MEDVERKANDE: Fredrik Gren, vd Vardaga AB TISDAG 30 JUNI ARRANGÖR: IT&TELEKOMFÖ- RETAGEN TID: VAD KAN DE KUNSKAPSINTENSIVA FÖRETAGEN LÄRA AV INDUSTRIN? ARRANGÖR: SVENSKA TEK- NIK&DESIGNFÖRETAGEN TID: - MODERN TRYGGHET PÅ ARBETSMARKNADEN TID: TID: Utmaningarna är många vad avser vård och omsorg och många parter är berörda. Vi bjuder därför in till ett första möte inom ramen för Forum Välfärdsteknologi för att diskutera behovet av samverkan och hur det kan genomföras. Svensk industri har skapat tillväxt och välfärd. De senaste åren har dock industrin tappat jobb i Sverige. Kunskapsintensiva företagstjänster ökar, i Sverige och som andel av exporten. Hur kan industri och kunskapsintensiva företag samverka så att en nyindustrialisering av Sverige blir framgångsrik? Hur fungerar en lag från 1974 idag? Näringslivet och arbetsmarknaden skiljer sig i allt väsentligt från hur det såg ut när lagen tillkom. Ger LAS de anställda trygghet och företagen nödvändig flexibilitet? Är det så att LAS ger en fiktiv trygghet då lagen syftar på den befintliga anställningen och inte på den långsiktiga anställningsbarheten i ett arbetsliv som alltmer präglas av strukturomvandlingar och automatisering. NYINDUSTRIALISERING TJÄNSTER SOM NY BASNÄRING ARRANGÖR: PERFORMANCEPOTENTIAL TID: Två av tre nya jobb i Sverige skapas inom kunskapsintensiv tjänstesektor. Ändå talar Socialdemokraterna om nyindustrialisering. Varför? Vad betyder det rent konkret? Har Socialdemokraterna räknat med tjänsteutvecklingen inom industrin? Och vilka möjligheter skulle en nyindustrialisering kunna ge? VAD BETYDER DE POLITISKA HOTEN FÖR SMÅ PRIVATA VÅRDGIVARE OCH PATIENTENS VALFRIHET? ARRANGÖR: PRIMÖR TID: MATCHNING FÖR 2020-TALET VARFÖR ÄR DET FORTFARANDE SÅ SVÅRT ATT PRICKA RÄTT? VEM GRANSKAR MAKTEN I FRAMTIDEN? ARRANGÖR: MEDIEFÖRETA- GEN, UTGIVARNA TID: , SVENSKT NÄRINGSLIV TID: De flesta arbetsgivare anger svårigheter att hitta rätt kompetens som det enskilt största hindret för tillväxt. Vad händer när det CV-lösa samhället blir en verklighet och när traditionella metoder inte längre fungerar? Vilka konkreta lösningar kan finnas? VILKA ÄR DE VANLIGASTE MYTERNA OM PRIVATA AKTÖRER I VÅRDEN OCH OMSORGEN? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA TID: Mediebranschen genomgår just nu en snabb förändring, både sett till kanaler och struktur. Hur ska lokala och regionala politiker bli granskade i framtiden? Vilka förutsättningar vill politiken se för mediernas verksamhet? Och kommer andra kanaler att ersätta den granskande journalistiken? OMSTÄLLNING PÅ ARBETSMARKNADEN BLIR BÄTTRE - MED FLER AKTÖRER Matchning och omställning är en viktig del för att snabbt få arbetslösa i arbete. Olika kollektivavtalsreglerade trygghetslösningar än en väg att underlätta omställning vid sidan av bemanning och omställningsföretag. Bemannings- och omställningsföretag är stora aktörer inom detta område. Framgångsrika lösningar får kommentarer från arbetsmarknadens partner. KAN VÄLFÄRDENS KVINNOR FÖRÄNDRA NÄRINGSLIVET? ARRANGÖR: ATTENDO TID: Sedan DN publicerade artiklarna om den s.k. blöjvägningsskandalen i slutet av 2011 har mängder av myter om de privata vård- och omsorgsföretagen fått fäste i debatten. Men vilka är egentligen vanligast förekommande? Och vad är sanningen? Mytpolisen finns på plats för att reda ut begreppen. Samtidigt som ledande politiker kräver fler kvinnor i börsbolagens styrelser vill regeringen försämra för kvinnodominerade företag i välfärdssektorn. Hur påverkar detta möjligheten att få fram fler kvinnor till näringslivets toppositioner? MER INDIVIDUELL LÖN I VÅRD OCH OMSORG NU ÄR DET DAGS FÖR NÄSTA STEG OCH KOMMUNAL TID: ARBETSGIVARPOLITIK MINGEL TID: De små privata vårdgivarna bidrar till tillgänglighet, mångfald och valfrihet i sjukvården. Vårdvalet har utvecklat våra möjligheter att bidra. Hur påverkar hoten om att slopa vårdvalet samt införa vinstbegränsningar oss som är små vårdgivare och våra patienter? Kom till vårt samtalsforum och diskutera. Individuella löner kan bidra till att driva utveckling framåt. Men vad krävs av fackföreningar och arbetsgivare för att utveckla en mer aktiv individuell lönesättning? Vilka för- och nackdelar finns och hur tänker parterna agera? MODERATOR: Magnus Höij, Almega. MEDVERKANDE: Anna-Greta Brodin, projektledare Myndigheten för delaktighet, David Liljequist, förbundsombudsman Vårdförbundet, Linda Hernström, Director Business Management BU Operator Telia Sonera, Håkan Dahlström, ansvarig för offentlig sektor och healthcare sektorn Tieto, Representant, SKL, Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen. MODERATOR: Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen. MEDVERKANDE: Representanter från politik och näringsliv deltar. MODERATOR: David Wästberg, Almega. MEDVERKANDE: Nils Karlsson, vd Ratio, Mikael Andersson, Förhandlingschef Civilekonomerna, Anna-Lena Bohm, vd Uniguide samt vice ordf Svenskt Näringsliv, Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef Almega, Veli-Pekka Säikkälä, Avtalssekreterare IF Metall, Anders Weihe, Förhandlingschef Teknikföretagen. MODERATOR: Nicklas Mattson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Cecilia Atterwall, Head of Strategy, Marketing and Communication Ericsson Globe Services, Johan Bygge, EQT, Yvonne Mårtensson, grundare CellaVision, Ulf Lindberg, Almega, Henrik Jordahl, IFN. MEDVERKANDE: Anneli Virenhem, Active Landvetter, Lars Gustafsson, Nya vårdcentralen Kortedala Torg. MEDVERKANDE: Annmarie Palm, debattchef Relationista, Lotta Fredriksson, vd Hammer & Hanborg, Marika Skärvik, grundare PerformancePotential, Markus Danell, medgrundare Sustainergies, Tommie Cau, senior Konsult Comprend. MODERATOR: Nicklas Mattsson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Martin Borgs, filmare och opinionsbildare grundare av slöseriombudsmannen, Anna-Karin Lith, redaktionell chef MittMedia koncernen, Charlotta Friborg, chefredaktör Upsala Nya Tidning, Thomas Grahl, affärsområdeschef Gota Media, Daniel Poohl, chefredaktör Expo, Bertholof Brännström, ordförande Guldspadejuryn. MEDVERKANDE: Almega, Svenskt Näringsliv, TRR, TSL, TSN, Omställningsfonden, Jusek, IF Metall. MODERATOR: Rebecca Weidmo Uvell, opinionsbildare Uvell Kommunikation AB. MEDVERKANDE: Ammy Wehlin, affärsområdeschef med ansvar för äldreomsorgen Attendo. MODERATOR: Stefan Koskinen, Almega. MEDVERKANDE: Helene Fritzon, ordförande förhandlingsdelegationen SKL, Lenita Granlund, avtalssekreterare Kommunal, Valle Karlsson, förhandlingschef SEKO, Per Östlund, Lönebildningsexpert Almega, Johan Mann, förhandlingschef Vårdföretagarna, Robert Wikgren, Förenade Care, Företrädare för Kommunal.

4 ONSDAG 01 JULI UPPDRAG: INTEGRATION ARRANGÖR: NYTIDA TID: MER RESURSER TILL VÄLFÄRDEN VÅGAR VI TÄNKA NYTT? ARRANGÖR: SERVICEFÖ- RETAGEN TID: FLER NYANLÄNDA I SYSSELSÄTTNING - ÄR DET MÖJLIGT MED SVENSKA MODELLEN? ARRANGÖR: BEMANNINGSFÖ- RETAGEN TID: VAD SKA SVERIGE LEVA AV I FRAMTIDEN? TID: ARRANGÖR: PERFORMAN- CEPOTENTIAL TID: Behoven inom välfärden växer mycket fort i samhället. Samtidigt kan 10 miljarder frigöras genom outsourcing i den offentliga sektorn. Så vad är problemet med outsourcing? Vad vill de politiska partierna? Kom och se välfärdspolitiker och representanter från serviceföretag diskutera myter och fakta kring resursutnyttjandet i offentlig sektor utrikes födda utan gymnasieutbildning är idag inskrivna hos Arbetsförmedlingen, och siffran väntas stiga framöver. Hur kan fler utlandsfödda sysselsättas på svensk arbetsmarknad, och komma i arbete snabbare? Är det möjligt inom ramarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen? Vilka kollektivavtal och åtgärder behövs? Fokus har flyttats från enskilda varor och tjänster till helhetslösningar. Att vara bäst på att skapa mervärde för kunden har blivit företagens mål. Hör företagen själva berätta om utvecklingen och framtidens utmaningar. Står man sig i konkurrensen och hur skulle politiken kunna underlätta? MÄNGDFALD I ARBETSLIVET: LÖNAR DET SIG ATT SLUTA REKRYTERA LIKASINNADE? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA TID: Alla vet att företag och samhälle tjänar på ökad mångfald. Men det räcker inte att skapa mångfald med fokus på ålder, kön och etnisk bakgrund. Hur kan vi åstadkomma en bredd av värderingar, kompetenser och perspektiv för att berika samhället i praktiken. ÄR VÅRDCENTRALEN VÄGEN IN TILL DET SVENSKA SAMHÄLLET? Ensammankommande barn (EKB) är ett stort, viktigt och aktuellt ämne. Det finns många EKB-hem men ingen gemensam syn hur man på bästa sätt tar hand om barnen. En del EKB-hem ser att uppdraget enbart är att tillhandahålla mat och husrum, andra fokuserar på att behandla de trauman som barnen har med sig. Nytida driver flera EKB-hem runt om i Sverige och har utvecklat ett framgångsrikt arbetssätt. Lars Habbe, affärsutvecklare på Nytida, berättar om hur man med hjälp av medarbetare med relevant kompetens och evidensbaserade metoder förbereder barnen på vuxenlivet och integrationen i det svenska samhället VAD BETYDER DE POLITISKA HOTEN FÖR SMÅ PRIVATA VÅRDGIVARE OCH PATIENTENS VALFRIHET? ARRANGÖR: PRIMÖR TID: De små privata vårdgivarna bidrar till tillgänglighet, mångfald och valfrihet i sjukvården. Vårdvalet har utvecklat våra möjligheter att bidra. Hur påverkar hoten om att slopa vårdvalet samt införa vinstbegränsningar oss som är små vårdgivare och våra patienter? Kom till vårt samtalsforum och diskutera. När många portar in till det svenska samhället förefaller stängda står vård- och omsorgsbranschens på vid gavel. För nya svenskar är det stora behovet av medarbetare inom vården en möjlighet. Liksom förutsättningar att själv starta vårdföretag som kan möta behovet av mångfald? VILKA ÄR DE VANLIGASTE MYTERNA OM PRIVATA AKTÖRER I VÅRDEN OCH OMSORGEN? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA Sedan DN publicerade artiklarna om den s.k. blöjvägningsskandalen i slutet av 2011 har mängder av myter om de privata vård- och omsorgsföretagen TID: fått fäste i debatten. Men vilka är egentligen vanligast förekommande? Och vad är sanningen? Mytpolisen finns på plats för att reda ut begreppen. FÅR BARNEN VARA MED? OM SOCIALTJÄNSTEN OCH BARNPERSPEKTIVET ARRANGÖR: HUMANA Barn i utsatta situationer har rätt att få stöd och vara delaktiga TID: i utredningar och planering av insatser som berör dem. Många som arbetar med att ta emot dessa unga vet att det brister ibland, vilket är allvarligt. Vi sätter barnperspektivet i centrum. MEDVERKANDE: Lars Habbe, verksamhetsutvecklare Nytida MODERATOR: Håkan Tenelius, näringspolitiskt chef på Almega Vårdföretagarna. MEDVERKANDE: Azita Shariati, vd Sodexo, Ulf Wretskog, vd Coor, Kimmo Vihtari, vd PIMA Städ & Rengöring, Solveig Zander (C), ansvarig för Centerpartiets välfärdsgrupp, Erika Ullberg (S) gruppledare och finansoppositionslandstingsråd, Torbjörn Dalin, nationalekonom och utredare Kommunal. MODERATOR: Martina Lind, Nordic PA. MEDVERKANDE: Henrik Bäckström, förbundsdirektör, Tobias Lindfors, vd Student Consulting Raimo Pärssinen (S), ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef Unionen. MEDVERKANDE: Anneli Virenhem, Active Landvetter, Lars Gustafsson, Nya vårdcentralen Kortedala Torg. MODERATOR: Nicklas Mattson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Sofi W. Elving, Senior Service Researcher Ericsson, Lisa Lindström, vd Doberman, Yacir Persson-Chelbat, Securitas, Tomas Seo, Founder and innovation director Phorecast, Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionen, Jessica Polfjärd (M), gruppledare Moderaterna, Anna-Karin Hatt, tillträdande vd Almega. MEDVERKANDE: Anna Stenberg, grundare Women Executive Search, Marika Skärvik, vd PerformancePotential, Simon Werbart Flato, medgrundare Sustainergies, Rodrigo Garay, social entreprenör Diversitas Talent. MODERATOR: Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna MEDVERKANDE: Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi vid Handelns Utredningsinstitut HUI samt Högskolan Dalarna, Snezana Rosengren, vd Hälsans Vårdcentral Tensta, Kayhan Utkutug, vd Eveo AB, Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna. MODERATOR: Ivar Forstadius, Fryshuset. MEDVERKANDE: Claus Forum, affärsområdeschef Humana BÄST I VÄRLDEN PÅ DIGITALISERING MEN NU DÅ? ARRANGÖR: IT&TELEKOMFÖ- RETAGEN OCH GOVERNO TID: 16:00-17:15 Sveriges digitalisering har tappat fart och vi kan inte längre leva på gamla meriter. Nu väntar en ny organisation för nästa generations digitalisering vilka är knäckfrågorna att lösa och vem tar bollen? MODERATOR: Karin Hovlin, Governo. MEDVERKANDE: Per Mosseby, chef för avdelningen för digitalisering SKL, Peder Sjölander, chef IT-avdelningen Pensionsmyndigheten, Lena Carlsson, kanslichef Digitaliseringskommissionen, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, Sofie Arvidsson, konsult Governo.

5 TORSDAG 02 JULI MILJONPROGRAMMEN LEVERERAR LÖSNINGEN TILL HÅLLBARA STÄDER ARRANGÖR: RIKSHEM, WSP OCH TENGBOM TID: KUNSKAP FÖR FRAMTIDEN MÖTER DAGENS SKOLA ARBETSLIVETS BEHOV? ARRANGÖR: KUNSKAPS- SKOLAN TID: UPPHANDLING FRÅN KVARNSTEN TILL SPRÅNGBRÄDA FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING (ENDAST INBJUDNA) OCH SVENSKTNÄRINGSLIV TID: VÄRDEGRUND I PRAKTIKEN ARRANGÖR: HUMANA TID: JOBB TILL UNGA JOBBA TILLSAMMANS, FÖR- SVARSMAKTEN TID: ARRANGÖR: ATTENDO TID: En hållbar upprustning av miljonprogrammen erbjuder lösningar på många av de samhällsutmaningar vi har framför oss. Världen förändras i snabb takt. Vilka kompetenser och förmågor kommer morgondagens arbetsliv att kräva? Möter skolan de behov som kommer efterfrågas i framtiden? Kom och inspireras av vår kunniga panel från forskning, näringsliv, politik och skola. VAD BETYDER DE POLITISKA HOTEN FÖR SMÅ PRIVATA VÅRDGIVARE OCH PATIENTENS VALFRIHET? ARRANGÖR: PRIMÖR TID: Hur går vi från ord till handling genom dialog? Många pratar om betydelsen av dialog i upphandlingsprocessen men färre lyckas med ambitionerna att åstadkomma förändring. Vad beror detta på? Värdegrund i praktiken, hur arbetar man med det? Från Socialstyrelsens nationella värdegrund till det mindre företaget, hur gör man? Praktiska exempel och samtal. Arbetslösheten bland ungdomar är bestående problem på den svenska arbetsmarknaden. Ett verktyg är yrkesintroduktionsanställningar där syftet är att introducera unga till olika branscher och motverka kompetensbrist inom olika yrken. Försvarsmakten bedriver ett pilotprojekt med Arbetsförmedlingen och regionala partners för att erbjuda ungdomar insteg på arbetsmarknaden. Här finns också exempel från näringslivet och privata företag. VÄRDERINGSARBETE INOM OMSORGEN VAD HÄNDER BAKOM FLOSKLERNA? Hur kan ett strukturerat värderingsarbete bidra till utveckling för individen både ur ett medarbetar- och ett brukarperspektiv? Hur omsätter man sina visioner till praktisk handling? Teknik- och kunskapssprång har förändrat näringslivet i rasande takt, på bara 25 år har antalet sysselsatta i kunskapsintensiv tjänstesektor vuxit med 37 procent. De nya företagen letar kompetens över hela världen, kan skifta geografiskt läge över en natt, och vara verksamma internationellt från dag 1. Ingen kan förutspå nästa steg - förändring är den enda konstanten. Hur kan de nya kunskapsintensiva företagen omsätta utvecklingen i konkurrenskraft, och har de rätt verktyg för att maximera sin potential? MODERATOR: Fredrik Bergström, affärsområdeschef Analys & Strategi, WSP. MEDVERKANDE: Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem, Chris Österlund, chef för enheten Ekonomi & Finans SABO, Magnus Meyer, vd WSP Sverige, Thomas Stoll, hållbarhetschef Tengbom, Ilija Batljan, vd Rikshem, Charlotta Hauksson, affärsutvecklare WSP, Cecilia Holmström arkitekt Strategisk rådgivare Bostad Tengbom, Agneta Persson, Global Director Designing Future Cities WSP. MODERATOR: Karin Adelsköld. MEDVERKANDE: Stefan Fölster, chef Reforminstitutet, Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo, Peter Wågström, vd och koncernchef NCC, Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M), Mikaela Valtersson, vice vd Kunskapsskolan och ordförande i Friskolornas Riksförbund, Anna Ekström, generaldirektör Skolverket. MEDVERKANDE: Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Sigrid Pettersén, Inköp Gävleborg med flera. MODERATOR: Stefan Koskinen, Almega. MEDVERKANDE: Mats Persson (FP), Tobias Baudin, vice ordf. LO, Lil Ljunggren Lönnberg, regeringens delegation för att minska arbetslösheten, Susanne Spector, Svenskt Näringsliv, Anders Silwer, chef för Försvarsmaktens produktionsstab, Jeanette Azinovic, chef för enheten Tjänster och Metoder på Arbetsförmedlingen. MEDVERKANDE: Stefan Svanström, kommunikationschef Attendo. VILKA ÄR DE VANLIGASTE MYTERNA OM PRIVATA AKTÖRER I VÅRDEN OCH OMSORGEN? ARRANGÖR: VÅRDFÖRETAGARNA Under 30 år har vi varit med i att utveckla kvaliteten i svensk MEDVERKANDE: Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo, Mia Widell, TID: äldreomsorg. Vad kännetecknar en god äldreomsorg idag, vilka krav kommunikationschef Kristdemokraterna. ställer framtidens äldre och hur kan privata och offentliga aktörer möta den annalkande äldreboomen? MINGEL HEMMA HOS ALMEGA, KOM OCH TRÄFFA ALMEGAS TILLTRÄDANDE VD ANNA-KARIN HATT TID: FÖRÄNDRING SOM ENDA KONSTANTEN (ENDAST INBJUDNA) TID: De små privata vårdgivarna bidrar till tillgänglighet, mångfald och valfrihet i sjukvården. Vårdvalet har utvecklat våra möjligheter att bidra. Hur påverkar hoten om att slopa vårdvalet samt införa vinstbegränsningar oss som är små vårdgivare och våra patienter? Kom till vårt samtalsforum och diskutera. MEDVERKANDE: Anneli Virenhem, Active Landvetter, Lars Gustafsson, Nya vårdcentralen Kortedala Torg. MODERATOR: Edward Blom, näringslivshistorik och tv-profil. MEDVERKANDE: Mikael Gidhagen, ekon.dr. Uppsala Universitet, Svante Axelsson, naturskyddsföreningen, Christina Wahlström, grundare av Mama Mia, Michael Lundholm, nationalekonom och tidigare statssekreterare, Jennie Nilsson, ordf. näringsutskottet (S), Lennart Wiklund, Bonnier & ordf. Medieföretagen, Anna-Karin Hatt, tillträdande vd Almega.

6 FREDAG 03 JULI RÄNTEBESKED FRÅN RIKSBANKEN & RIKSBANKEN TID: EFFEKTIV INTEGRATION - SÅ FÅR VI FLER I ARBETE TID: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick presenterar Riksbankens räntebesked, därefter följer panelsamtal med Janine Alm Ericson (MP), Erik Ullenhag (FP), Ulf Kristersson (M) och Oscar Sjöstedt (SD). De flesta är överens om att vägen till arbete är avgörande för en effektiv integration. Så hur gör vi? Att få jobb i Sverige är inte lätt, dock långt ifrån omöjligt. Vilka metoder ger resultat? Hur tar vi tillvara på den högutbildade arbetskraften samtidigt som vi stöttar dem med kort utbildning? INGEN KOMMER LÄSA DIN DEBATTARTIKEL HUR NÅR MAN FRAM TILL DAGENS UNGA? TID: Den nya generationen unga är uppväxt under 2000-talets accelererande tekniska utveckling där smartphones och det digitala samhället är en självklarhet. Hur påverkar det deras beteendemönster? Och vad behöver organisationer, politiker och andra påverkare göra för att vara relevanta för unga idag? MODERATOR: Cecilia Garme. MEDVERKANDE: Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, Janine Alm Ericson (MP), Erik Ullenhag (FP), Ulf Kristersson (M), Oscar Sjöstedt (SD), Lena Hagman, chefekonom Almega. MODERATOR: Nicklas Mattson, chefredaktör för tidningen Entreprenör. MEDVERKANDE: Elcim Yilmaz, Grundare Sverige 3.0, Azita Shariati, vd Sodexo Sverige, Payam Boroodjeni, Fryshuset, Alice Teodorescu, politisk chefredaktör GP, Li Jansson, Almega, Tobias Baudin, vice orförande LO. MODERATOR: Jonas Morian, presschef Almega. MEDVERKANDE: Erik Blom, ledamot regeringens skolkommission, Sofia Brändström, grundare Maktsalongen och kommunikationschef SSU, Ida Karlbom, vd Futuretelling, Totte Löfström, debattchef Nyheter24.