#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme"

Transkript

1 #1, 07 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk reko: En garant för ett reko pris Framtidens värme är här Lena Sommestad tror på fjärrvärme

2 »Framtiden är här och nu och en del av vårt ansvar«

3 LEDARE»Vi eldar inte för kråkorna«att arbeta för en hållbar utveckling är ett för alla Sveriges kommunala bolag gemensamt och mycket viktigt mål. Mölndal Energi har därför lyhört följt utvecklingen genom åren och anpassat verksamheten efter nya kunskaper och krav. Ett bra exempel är vår fjärrvärmepanna som vi från start eldade med kol men som vi byggt om för torv, ett bränsle som är betydligt bättre för miljön. Men vi vill bli ännu bättre. Om två år ska vårt nya kraftvärmeverk vara klart och vi kommer att helt gå över till biobränslen. Då höjer vi ribban igen och kan stoltsera med att miljövänligt producera både fjärrvärme och el till ett bra pris. Eftersom det nya kraftvärmeverket också ökar vår kapacitet kan vi bygga ut fjärrvärmenätet ytterligare. Detta ger fler möjlighet att ansluta sig. Ett glädjande besked för alla de konsumenter som tidigare varit hänvisade till uppvärmningsalternativ som dyr olja eller direktverkande el. Och ju fler vi blir som använder nätet och delar på den fasta kostnaden, desto bättre pris. Men det finns fler fördelar. Mölndal Energi ägs ju av oss Mölndalsbor gemensamt. Detta innebär att vinst i bolaget går tillbaka till kommunen och dess invånare, ett välkommet bidrag till stadens finanser. bara blir energibolagen som måste sänka sina utsläpp de närmaste fem åren medan industrin undantas. Konkret innebär beslutet att Mölndal Energis kostnader kommer att öka med 11 miljoner kronor per år tills vår biobränsleanläggning står klar. Detta mycket oväntade och snabba beslut från regeringen kan medföra en tillfällig prisjustering uppåt, men vi kommer att göra allt vi kan för att den ska vara övergående. Fjärrvärmeverken har alltid strävat efter en miljömässigt hållbar och ekonomiskt fördelaktig produktion. Jag anser att det är bra att utsläppsrätterna sänks men en jämnare fördelning med industrin hade varit att föredra för att öka allas delaktighet i miljöarbetet. Vi på Mölndal Energi vet att den miljardinvestering som nu görs kommer att bromsa växthuseffekten. Tillsammans med dig som bor i Mölndal och i samspel med naturen vill vi arbeta för ett miljövänligt energiutnyttjande samtidigt som vi satsar på energibesparande åtgärder i stort och smått. Tillsammans kan vi förbättra miljön. Miljömässigt är fjärrvärmen överlägsen. Sedan 1990 har våra utsläpp av växthusgaser minskat med 60 procent. Till stor del beror detta på att all värme tas tillvara i produktionen och leds vidare till hushållen. Med andra ord vi eldar inte för kråkorna. Genom handeln med utsläppsrätter arbetar samtliga EU-länder aktivt med att reducera sina koldioxidutsläpp. Det är bra. Men dessvärre beslutade den svenska regeringen nyligen att det Christian Schwartz, Mölndalsbo och VD Mölndal Energi KONTAKTEN Kontakten utges av Mölndal Energi AB Box 34, Mölndal Besöksadress: Aminogatan 21 Tel Fax Ansvarig utgivare: Inger Atterskog Produktion: Widén&Co AB 3

4 »Det är bråttom«det är inte för sent. Men vi måste göra något nu om vi vill bromsa klimatförändringen. Det säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Han pekar på flera möjliga framtidsscenarion om mänskligheten fortsätter som vi gjort hittills. En månads sammanhängande snötäcke spås bli sällsynt år 2100 i södra Sverige. Vi kan redan se att snötäcket söder om Sundsvall inte är lika ihållande längre. Än så länge ser vi ingen förändring i Norrland, men det är väl en tidsfråga, säger Michael Tjernström. Norra halvklotet väntas få de största temperaturhöjningarna. Isbjörnens existens är hotad på vissa områden, där de inte har fast mark under tassarna utan är beroende av isen för att transportera sig. Eftersom isbjörnarnas dominerande föda, sälen, söker sig söderut på jakt efter land så får de också svårt att finna mat. Nederbörden ökar i områden som redan har mycket nederbörd men minskar i torra områden. Vi beräknar att världshaven kommer att stiga mellan 19 och 58 cm till år För utvecklingsländer med en stor del av befolkningen som bor i kustzonen, som i Bangladesh, får detta katastrofala följder, säger Michael Tjernström. Varje svensk släpper ut i genomsnitt 7 ton koldioxid under ett år. En flygresa till Thailand tur och retur motsvarar 5 ton. Det görs alldeles för lite. Även om vi slutar helt förbränna fossila bränslen så kommer temperaturen att stiga och det blir människorna på södra halvklotet som drabbas hårdast, säger Micheal Tjernströms, professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Han forskar om hur klimatet har ändrats och hur det troligen förändras i framtiden. Effekterna av koldioxidökningen i atmosfären ser vi inte helt och hållet än men det kommer, menar han. Arktis kommer att drabbas hårdast men det drabbar hela jorden. Det är ett pedagogiskt problem att övertyga världens ledare när det tar femtio år att bevisa effekterna av minskade utsläpp. Åtgärderna som behövs är många om vi vill bromsa växthuseffekten, säger Michael Tjernström. Dels bör vi utveckla tekniken med att kemiskt binda koldioxid i haven. Det köper oss lite tid. Men det räcker inte. Vi måste ändå minska användningen av fossila bränslen och transporterna är en stor del. Om vi kan köra över gränserna i EU för att slakta djur, är priset på bensin alldeles för lågt. Ändå är han svagt hoppfull och märker att allt fler tar klimathotet på allvar. Kyotoprotokollet är bra, det visar att man verkligen kan agera. Jag tror att u-länderna också kommer att följa nästa stora klimatavtal och USA med. Även en trög bransch som bilindustrin har anpassat sig. För 20 år sedan var det ingen som trodde på att något som heter Hybridbil skulle finnas, men nu finns de. Han anser att vi ska ta tillvara vår tekniska utveckling och sprida den. Sverige har en marknadsfördel med att exportera tekniken, och vi kan lära andra att använda biobränslen, solenergi och fjärrvärme. Vi har en stor potential. Så är du miljövänlig i vardagen» Använd mikrougn i stället för ugn» Välj miljömärkta varor, till exempel Svanen och Bra miljöval» Välj energiklass A när du köper ny utrustning för uppvärmning, eller ny spis, kyl eller frys» Stäng av apparater när du inte använder dem. Viloläge på datorn är en miljöbov» Minska användningen av engångsprodukter» Ta tåget i stället för flyget när du kan» Välj cykeln istället för bilen» Om du måste köra bil; välj en biobränslebil eller en med låg bränsleförbrukning» Kör inte med takboxen på i onödan» Kolla lufttrycket på däcken Källa: Naturvårdsverket 4

5 För ett par månader sedan togs de första spadtagen till det nya kraftvärmeverket. Men vad är det som byggs egentligen? Huvudprojektledare Jan Brännström förklarar vad Riskulla kraftvärmeverk kommer att betyda för Mölndalsborna. Och framför allt, för miljön. Om två år står det klart, vårt kraftvärmeverk Riskulla. Och det kommer att bli ett rakt igenom miljövänligt kraftverk, som nästan ger noll i koldioxidutsläpp. Vi kommer att kunna förse normalstora villor med miljömässigt producerad fjärrvärme och alla privatkunder i Mölndal med el, säger Jan Brännström, projektledare för Riskulla vid Mölndal Energi. I dag ger nuvarande fjärrvärmeverk bara värme till Mölndals hushåll, elen Nya arbetstillfällen Bygget av miljardsatsningen Riskulla kommer också att ge arbetstillfällen, varav de flesta i Västra Götaland. Totalt ska Mölndal Energi upphandla 35 entreprenörer varav sex entreprenörer är klara i nuläget. Den som kammat hem den största ordern är Metso Power AB på Hisingen. De tillverkar eldningspannan som kommer att kosta cirka 400 miljoner. Cirka 200 personer kommer att arbeta på arbetsplatsen när det är som intensivast. köps på Nord Pool, den öppna elmarknaden, berättar Jan Brännström. Men när Riskulla står klart kommer även elen att komma därifrån. Vi kommer att leverera miljövänligt framställd energi på elnätet. När vi samtidigt gör det, så ersätts något oljeeldat kraftverk i Mellaneuropa. Eftersom vi har gemensamma elnät i Europa och vår el inte drabbas av koldioxidskatter, så blir vår el konkurrenskraftig och de dyrare energikällorna som olja och kol drabbas i stället. De som producerar dyr el slutar, säger Jan Brännström belåtet. Mölndal Energi har tre drivkrafter för att genomföra projektet, berättar Jan Brännström. Den första delen är att sänka de globala utsläppen av växthusgaser. Den andra är att all el och fjärrvärme som går härifrån är lokalt producerad. För det tredje är det en långsiktig investering som görs för att vi ska kunna konkurrera om kunderna med långsiktigt bra prisnivåer. Förnyelsebara bränslen Vi kommer att elda med biobränslen när det nya Riskulla är klart. I dag använder vi ungefär 25 procent biobränslen, för nuvarande panna klarar inte 5 mer. Det är mest torv vi använder. Jag tror att det är viktigt att förklara varför fjärrvärmen är så miljövänlig. Dels används spillvärmen. Dels så renar vi rök genom rökgaskondensering. Värmen i vattenångan i röken tas tillvara och leds in i fjärrvärmen, säger Jan Brännström. Biobränslet som ska eldas i den nya värmepannan kommer till största delen att komma från regionen, vilket innebär att transporterna av bränslet blir korta, ännu en miljöfrämjande faktor. Vi köper från skogar i Västra Götaland och norra Småland. Främst kommer vi att elda grot, det betyder grenar och toppar. Jan Brännström anser att det är viktigt att Mölndal Energi ger sina kunder information om de olika energiutvinningssystemen som finns på marknaden. Jag tror många kanske inte vet hur deras el framställs. Biobränslen Biobränsle är ett samlat namn för bränslen från växtriket som trädbränslen, energiskog, åkergrödor och biprodukter från industrin. Det finns stora tillgångar på biobränsle i Sverige. Biobränsle ger inget tillskott av koldioxid till atmosfären som fossila bränslen gör, utan den mängd som bildas vid förbränningen är precis samma mängd som växten tagit upp under sin tillväxt. Så länge återväxten är lika hög som uttaget kommer alltså inte koldioxidhalten i atmosfären att öka utan går tillbaka till naturens kretslopp.

6 Ju mer vi är tillsammans Att priserna på fjärrvärme varierar kraftigt över landet beror på olika saker. Monopolet på fjärrvärmenätet sägs ofta vara en. Det finns bara en aktör som äger nätet vilket kan ge högre priser. Men monopolet är bara en del. De konsumenter som bor i kommuner med ett tätbebyggt nät, det vill säga med ett stort antal anslutna hushåll till fjärrvärmeanläggningen, har i regel ett betydligt bättre pris. Det beror på att nätkostnaden och därmed produktionskostnaderna sprids till alltfler. Och ju fler som är med och delar på notan, desto billigare blir den. ju gladare vi blir Billigast i landet år 2006 var Luleå kommun, med 40 öre per kilowattimme. Orsakerna till detta är att Luleå har många fjärrvärmekonsumenter, nätet är tätt och välutbyggt, och kylan gör att konsumenterna har en hög förbrukning vilket påverkar priset nedåt. Samtidigt används spillvärmen från Luleå stålverk, som tillvaratas och sprids till hushållen. Jumboplatsen hade Värmdö år 2006, där kostnaden var den dubbla, över 80 öre per kilowattimme. I Värmdö var omständigheterna motsatta: Få anslutna och spridda hushåll och inget stort ihopkopplat nät bidrog till det högsta priset på fjärrvärme i landet. I Mölndal är förutsättningarna goda, men inte optimerade och Mölndal hamnar i mitten. Och ju fler som är med och delar på notan, desto billigare blir den 6 Energikällan avgör också En ytterligare orsak bakom prisskillnaderna kan vara att det inte framgått vilka energikällor som används i fjärrvärmeverken. Är det fossila bränslen som eldas så tillkommer koldioxidskatter som driver upp räkningen. De miljömässigt bättre biobränslena drabbas inte av dessa pålagor, då de inte bidrar till växthuseffekten. och avkastningskrav Men energimarknadsinspektionen fastslår att prisskillnaderna också kan bero på att en del energibolags priser också helt enkelt är för höga och inspektionen rekommenderar därför att bolagen ser över prissättningen. För att garantera nöjda kunder och för att minimera prisspridningen har därför branschen, tillsammans med de stora fastighetsbolagen, utarbetat en kvalitetssäkringsmärkning, REKO. Märkningen garanterar ett skäligt pris, att energibolaget är ansvarskännande, tänker långsiktigt och är öppen och transparent gentemot sina kunder. Mölndal Energi arbetar med certifieringsansökan och vår förhoppning är att antas i REKO-familjen nästa år. Varför REKO?» Tanken bakom Reko är att kunden enklare ska kunna granska om hennes fjärrvärmebolag lever upp till vissa specificerade krav» Fjärrvärmebolaget får själv ansöka om REKOmärkning» Varje ansökan prövas av en kvalitetgranskningsnämnd» Om bolagen håller måttet så får det använda märkningen» Insynen i bolagen underlättas för kunden genom märkningen» Kunden får enklare att jämföra fjärrvärmen med andra konkurrerande alternativ

7 Lena Sommestad, före detta miljöminister och VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme AB, anser att fjärrvärme är framtiden. Men priserna har varierat kraftigt över landet. Därför föreslås nu att en prisprövningsnämnd skapas, dit kunderna kan vända sig. Under många år har frågan debatterats och det har kommit kritik från såväl kunder som från branschen. Det måste finnas möjlighet för kunden att få priset prövat, säger Lena Sommestad, före detta miljöminister och vd för Svensk Fjärrvärme AB. Stora prisskillnader Enligt energimarknadsinspektionen skiljde över hundra procent i pris mellan den billigaste och den dyraste kommunen förra året. Och kunderna känner sällan till varför. Det vore intressant om energibolagen själva informerar sina kunder och jobbar mer aktivt mot dem, säger Lena Sommestad. I dag finns ingen instans där kunden kan få sitt fjärrvärmepris prövat. Sedan marknaden avreglerades 1996 har diskussioner kring detta pågått. Vi vill inte ha ett prisstopp, det vänder vi oss kraftigt emot, men för att det ska fungera väl bör vi ha en prisprövningsnämnd, säger Lena Sommestad. Flera parter på bostadsmarknaden, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästerna och SABO är överens med Svensk Fjärrvärme. Alla vill att staten ska medverka i prisprövningen, Fjärrvärmebranschen har betytt mer än någon annan bransch i Sverige för att minska utsläppen av koldioxid men näringslivsminister Maud Olofsson vill inte ge besked i frågan. Vi kommer inom kort att presentera en ny fjärrvärmelag så vi kan inte säga något nu. Vi får fundera över det när lagen är klar, säger Maud Olofssons pressekreterare Frank Nilsson. Miljön vinnare Lena Sommestad anser att det är viktigt att sprida kunskaper om hur fjärrvärmen 7 bidrar till en hållbar utveckling, så allt fler ser dess fördelar. Fjärrvärmebranschen har betytt mer än någon annan bransch i Sverige för att minska utsläppen av koldioxid, men kunderna kanske inte känner till det, säger hon. Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmeverken minskat med 60 procent. Allt eftersom energibolagen övergår till biobränslen i sin produktion väntas utsläppen av koldioxid sjunka ytterligare. Men även den enskildes plånbok gynnas av fjärrvärme. På tio år har oljeeldade villors energikostnad ökat med 113 procent, medan fjärrvärmen stigit med 28 procent, enligt Energimarknadsinspektionen. Lena Sommestad önskar att fler länder utvecklar fjärrvärmen. Tyvärr är inte fjärrvärmen alls så vanlig i Europa, det är Norden som är fjärrvärmens region. Jag ser det som en viktig uppgift att kunna sprida vår kunskap i Europa.

8 Teckningstävling tema MILJÖ? Fråga Marie på nätet På vår hemsida molndalenergi.se kan du snabbt och enkelt få svar av Marie som är kundserviceansvarig på Mölndal Energi. Maila henne gärna om du har frågor om oss och vår verksamhet. Har du klagomål hjälper hon dig också. Dina erfarenheter hjälper oss att ge dig och andra kunder bättre service i framtiden. kundtjänst TEL Mölndal Energi bjöd in alla skolklasser i årskurs 1 3 i Mölndals stad att medverka i en teckningstävling om MILJÖ. Gensvaret var stort och mängder med miljöinspirerade konstverk strömmade in. Alla teckningar visades upp i ett galleri under Öppet Hus och lockade många åskådare. Vinnare blev: Vinnare i årskurs 1: Sinntorpsskolan klass 1y Konstnär: Clara Vinnare i årskurs 2: Balltorpsskolan klass 2d Konstnär: Alice & Fanny Vinnare i årskurs 3: Sinntorpsskolan klass 3z Konstnär: Vanessa Var för sig fick de tre klasserna komma upp på scenen till pampig musik och ta emot publikens jubel, barnen fick chokladmedaljer och VD Christian Schwartz lämnade över en jättecheck på 2000 kr till klasskassan! Barnen strålade ikapp och lät sig villigt fotograferas av stolta mammor och pappor. Pengarna har klasserna valt att använda till bland annat en heldag på Universeum och till att besöka en forntidsby. De vinnande bidragen publicerades i Mölndals-Posten 24/10. Mölndal Energi jobbar aktivt med miljöfrågor och fokus ligger på utmaningen att begränsa klimatpåverkan. Mölndal Energis nya biobränsleeldade kraftvärmeverk som ska stå klart i slutet av år 2009 är Mölndals enskilt största miljösatsning någonsin. Vi måste tänka på vad vi vill lämna efter oss till kommande generationer, alla kan hjälpas åt för att minska miljöpåverkan, alla kan inte göra allt men alla kan göra något. För barn är detta nästan självklart, de lär sig att kompostera på dagis, vet att man inte ska spola för länge i kranen och läser om växthuseffekten i skolan. Det kändes därför naturligt och extra roligt för oss på Mölndal Energi att ordna en teckningstävling för barn på temat MILJÖ. Vi tror på framtiden, tillsammans kan vi arbeta för en bättre miljö! Sänk temperaturen och må bra Har du tänkt på att du förmodligen skulle må bättre av att sänka temperaturen lite grand? Inte minst på natten! För du får en lugnare sömn i ett svalare rum. Ungefär 20 grader i ett vardagsrum och 18 grader i ett sovrum brukar vara lämpligt.» Varje grads sänkning ger 5 % besparing» Moderna styr- och reglersystem ökar komforten och minskar energiförbrukningen» Anslut extra värme till tidur» Vädra snabbt med tvärdrag» Täta fönster och dörrar Månadspris december 2007: 54,1 öre/kwh