#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#1, 07. Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk. En garant för ett reko pris. Framtidens värme är här. Lena Sommestad tror på fjärrvärme"

Transkript

1 #1, 07 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Riskulla: Ett rakt igenom miljövänligt kraftvärmeverk reko: En garant för ett reko pris Framtidens värme är här Lena Sommestad tror på fjärrvärme

2 »Framtiden är här och nu och en del av vårt ansvar«

3 LEDARE»Vi eldar inte för kråkorna«att arbeta för en hållbar utveckling är ett för alla Sveriges kommunala bolag gemensamt och mycket viktigt mål. Mölndal Energi har därför lyhört följt utvecklingen genom åren och anpassat verksamheten efter nya kunskaper och krav. Ett bra exempel är vår fjärrvärmepanna som vi från start eldade med kol men som vi byggt om för torv, ett bränsle som är betydligt bättre för miljön. Men vi vill bli ännu bättre. Om två år ska vårt nya kraftvärmeverk vara klart och vi kommer att helt gå över till biobränslen. Då höjer vi ribban igen och kan stoltsera med att miljövänligt producera både fjärrvärme och el till ett bra pris. Eftersom det nya kraftvärmeverket också ökar vår kapacitet kan vi bygga ut fjärrvärmenätet ytterligare. Detta ger fler möjlighet att ansluta sig. Ett glädjande besked för alla de konsumenter som tidigare varit hänvisade till uppvärmningsalternativ som dyr olja eller direktverkande el. Och ju fler vi blir som använder nätet och delar på den fasta kostnaden, desto bättre pris. Men det finns fler fördelar. Mölndal Energi ägs ju av oss Mölndalsbor gemensamt. Detta innebär att vinst i bolaget går tillbaka till kommunen och dess invånare, ett välkommet bidrag till stadens finanser. bara blir energibolagen som måste sänka sina utsläpp de närmaste fem åren medan industrin undantas. Konkret innebär beslutet att Mölndal Energis kostnader kommer att öka med 11 miljoner kronor per år tills vår biobränsleanläggning står klar. Detta mycket oväntade och snabba beslut från regeringen kan medföra en tillfällig prisjustering uppåt, men vi kommer att göra allt vi kan för att den ska vara övergående. Fjärrvärmeverken har alltid strävat efter en miljömässigt hållbar och ekonomiskt fördelaktig produktion. Jag anser att det är bra att utsläppsrätterna sänks men en jämnare fördelning med industrin hade varit att föredra för att öka allas delaktighet i miljöarbetet. Vi på Mölndal Energi vet att den miljardinvestering som nu görs kommer att bromsa växthuseffekten. Tillsammans med dig som bor i Mölndal och i samspel med naturen vill vi arbeta för ett miljövänligt energiutnyttjande samtidigt som vi satsar på energibesparande åtgärder i stort och smått. Tillsammans kan vi förbättra miljön. Miljömässigt är fjärrvärmen överlägsen. Sedan 1990 har våra utsläpp av växthusgaser minskat med 60 procent. Till stor del beror detta på att all värme tas tillvara i produktionen och leds vidare till hushållen. Med andra ord vi eldar inte för kråkorna. Genom handeln med utsläppsrätter arbetar samtliga EU-länder aktivt med att reducera sina koldioxidutsläpp. Det är bra. Men dessvärre beslutade den svenska regeringen nyligen att det Christian Schwartz, Mölndalsbo och VD Mölndal Energi KONTAKTEN Kontakten utges av Mölndal Energi AB Box 34, Mölndal Besöksadress: Aminogatan 21 Tel Fax Ansvarig utgivare: Inger Atterskog Produktion: Widén&Co AB 3

4 »Det är bråttom«det är inte för sent. Men vi måste göra något nu om vi vill bromsa klimatförändringen. Det säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Han pekar på flera möjliga framtidsscenarion om mänskligheten fortsätter som vi gjort hittills. En månads sammanhängande snötäcke spås bli sällsynt år 2100 i södra Sverige. Vi kan redan se att snötäcket söder om Sundsvall inte är lika ihållande längre. Än så länge ser vi ingen förändring i Norrland, men det är väl en tidsfråga, säger Michael Tjernström. Norra halvklotet väntas få de största temperaturhöjningarna. Isbjörnens existens är hotad på vissa områden, där de inte har fast mark under tassarna utan är beroende av isen för att transportera sig. Eftersom isbjörnarnas dominerande föda, sälen, söker sig söderut på jakt efter land så får de också svårt att finna mat. Nederbörden ökar i områden som redan har mycket nederbörd men minskar i torra områden. Vi beräknar att världshaven kommer att stiga mellan 19 och 58 cm till år För utvecklingsländer med en stor del av befolkningen som bor i kustzonen, som i Bangladesh, får detta katastrofala följder, säger Michael Tjernström. Varje svensk släpper ut i genomsnitt 7 ton koldioxid under ett år. En flygresa till Thailand tur och retur motsvarar 5 ton. Det görs alldeles för lite. Även om vi slutar helt förbränna fossila bränslen så kommer temperaturen att stiga och det blir människorna på södra halvklotet som drabbas hårdast, säger Micheal Tjernströms, professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Han forskar om hur klimatet har ändrats och hur det troligen förändras i framtiden. Effekterna av koldioxidökningen i atmosfären ser vi inte helt och hållet än men det kommer, menar han. Arktis kommer att drabbas hårdast men det drabbar hela jorden. Det är ett pedagogiskt problem att övertyga världens ledare när det tar femtio år att bevisa effekterna av minskade utsläpp. Åtgärderna som behövs är många om vi vill bromsa växthuseffekten, säger Michael Tjernström. Dels bör vi utveckla tekniken med att kemiskt binda koldioxid i haven. Det köper oss lite tid. Men det räcker inte. Vi måste ändå minska användningen av fossila bränslen och transporterna är en stor del. Om vi kan köra över gränserna i EU för att slakta djur, är priset på bensin alldeles för lågt. Ändå är han svagt hoppfull och märker att allt fler tar klimathotet på allvar. Kyotoprotokollet är bra, det visar att man verkligen kan agera. Jag tror att u-länderna också kommer att följa nästa stora klimatavtal och USA med. Även en trög bransch som bilindustrin har anpassat sig. För 20 år sedan var det ingen som trodde på att något som heter Hybridbil skulle finnas, men nu finns de. Han anser att vi ska ta tillvara vår tekniska utveckling och sprida den. Sverige har en marknadsfördel med att exportera tekniken, och vi kan lära andra att använda biobränslen, solenergi och fjärrvärme. Vi har en stor potential. Så är du miljövänlig i vardagen» Använd mikrougn i stället för ugn» Välj miljömärkta varor, till exempel Svanen och Bra miljöval» Välj energiklass A när du köper ny utrustning för uppvärmning, eller ny spis, kyl eller frys» Stäng av apparater när du inte använder dem. Viloläge på datorn är en miljöbov» Minska användningen av engångsprodukter» Ta tåget i stället för flyget när du kan» Välj cykeln istället för bilen» Om du måste köra bil; välj en biobränslebil eller en med låg bränsleförbrukning» Kör inte med takboxen på i onödan» Kolla lufttrycket på däcken Källa: Naturvårdsverket 4

5 För ett par månader sedan togs de första spadtagen till det nya kraftvärmeverket. Men vad är det som byggs egentligen? Huvudprojektledare Jan Brännström förklarar vad Riskulla kraftvärmeverk kommer att betyda för Mölndalsborna. Och framför allt, för miljön. Om två år står det klart, vårt kraftvärmeverk Riskulla. Och det kommer att bli ett rakt igenom miljövänligt kraftverk, som nästan ger noll i koldioxidutsläpp. Vi kommer att kunna förse normalstora villor med miljömässigt producerad fjärrvärme och alla privatkunder i Mölndal med el, säger Jan Brännström, projektledare för Riskulla vid Mölndal Energi. I dag ger nuvarande fjärrvärmeverk bara värme till Mölndals hushåll, elen Nya arbetstillfällen Bygget av miljardsatsningen Riskulla kommer också att ge arbetstillfällen, varav de flesta i Västra Götaland. Totalt ska Mölndal Energi upphandla 35 entreprenörer varav sex entreprenörer är klara i nuläget. Den som kammat hem den största ordern är Metso Power AB på Hisingen. De tillverkar eldningspannan som kommer att kosta cirka 400 miljoner. Cirka 200 personer kommer att arbeta på arbetsplatsen när det är som intensivast. köps på Nord Pool, den öppna elmarknaden, berättar Jan Brännström. Men när Riskulla står klart kommer även elen att komma därifrån. Vi kommer att leverera miljövänligt framställd energi på elnätet. När vi samtidigt gör det, så ersätts något oljeeldat kraftverk i Mellaneuropa. Eftersom vi har gemensamma elnät i Europa och vår el inte drabbas av koldioxidskatter, så blir vår el konkurrenskraftig och de dyrare energikällorna som olja och kol drabbas i stället. De som producerar dyr el slutar, säger Jan Brännström belåtet. Mölndal Energi har tre drivkrafter för att genomföra projektet, berättar Jan Brännström. Den första delen är att sänka de globala utsläppen av växthusgaser. Den andra är att all el och fjärrvärme som går härifrån är lokalt producerad. För det tredje är det en långsiktig investering som görs för att vi ska kunna konkurrera om kunderna med långsiktigt bra prisnivåer. Förnyelsebara bränslen Vi kommer att elda med biobränslen när det nya Riskulla är klart. I dag använder vi ungefär 25 procent biobränslen, för nuvarande panna klarar inte 5 mer. Det är mest torv vi använder. Jag tror att det är viktigt att förklara varför fjärrvärmen är så miljövänlig. Dels används spillvärmen. Dels så renar vi rök genom rökgaskondensering. Värmen i vattenångan i röken tas tillvara och leds in i fjärrvärmen, säger Jan Brännström. Biobränslet som ska eldas i den nya värmepannan kommer till största delen att komma från regionen, vilket innebär att transporterna av bränslet blir korta, ännu en miljöfrämjande faktor. Vi köper från skogar i Västra Götaland och norra Småland. Främst kommer vi att elda grot, det betyder grenar och toppar. Jan Brännström anser att det är viktigt att Mölndal Energi ger sina kunder information om de olika energiutvinningssystemen som finns på marknaden. Jag tror många kanske inte vet hur deras el framställs. Biobränslen Biobränsle är ett samlat namn för bränslen från växtriket som trädbränslen, energiskog, åkergrödor och biprodukter från industrin. Det finns stora tillgångar på biobränsle i Sverige. Biobränsle ger inget tillskott av koldioxid till atmosfären som fossila bränslen gör, utan den mängd som bildas vid förbränningen är precis samma mängd som växten tagit upp under sin tillväxt. Så länge återväxten är lika hög som uttaget kommer alltså inte koldioxidhalten i atmosfären att öka utan går tillbaka till naturens kretslopp.

6 Ju mer vi är tillsammans Att priserna på fjärrvärme varierar kraftigt över landet beror på olika saker. Monopolet på fjärrvärmenätet sägs ofta vara en. Det finns bara en aktör som äger nätet vilket kan ge högre priser. Men monopolet är bara en del. De konsumenter som bor i kommuner med ett tätbebyggt nät, det vill säga med ett stort antal anslutna hushåll till fjärrvärmeanläggningen, har i regel ett betydligt bättre pris. Det beror på att nätkostnaden och därmed produktionskostnaderna sprids till alltfler. Och ju fler som är med och delar på notan, desto billigare blir den. ju gladare vi blir Billigast i landet år 2006 var Luleå kommun, med 40 öre per kilowattimme. Orsakerna till detta är att Luleå har många fjärrvärmekonsumenter, nätet är tätt och välutbyggt, och kylan gör att konsumenterna har en hög förbrukning vilket påverkar priset nedåt. Samtidigt används spillvärmen från Luleå stålverk, som tillvaratas och sprids till hushållen. Jumboplatsen hade Värmdö år 2006, där kostnaden var den dubbla, över 80 öre per kilowattimme. I Värmdö var omständigheterna motsatta: Få anslutna och spridda hushåll och inget stort ihopkopplat nät bidrog till det högsta priset på fjärrvärme i landet. I Mölndal är förutsättningarna goda, men inte optimerade och Mölndal hamnar i mitten. Och ju fler som är med och delar på notan, desto billigare blir den 6 Energikällan avgör också En ytterligare orsak bakom prisskillnaderna kan vara att det inte framgått vilka energikällor som används i fjärrvärmeverken. Är det fossila bränslen som eldas så tillkommer koldioxidskatter som driver upp räkningen. De miljömässigt bättre biobränslena drabbas inte av dessa pålagor, då de inte bidrar till växthuseffekten. och avkastningskrav Men energimarknadsinspektionen fastslår att prisskillnaderna också kan bero på att en del energibolags priser också helt enkelt är för höga och inspektionen rekommenderar därför att bolagen ser över prissättningen. För att garantera nöjda kunder och för att minimera prisspridningen har därför branschen, tillsammans med de stora fastighetsbolagen, utarbetat en kvalitetssäkringsmärkning, REKO. Märkningen garanterar ett skäligt pris, att energibolaget är ansvarskännande, tänker långsiktigt och är öppen och transparent gentemot sina kunder. Mölndal Energi arbetar med certifieringsansökan och vår förhoppning är att antas i REKO-familjen nästa år. Varför REKO?» Tanken bakom Reko är att kunden enklare ska kunna granska om hennes fjärrvärmebolag lever upp till vissa specificerade krav» Fjärrvärmebolaget får själv ansöka om REKOmärkning» Varje ansökan prövas av en kvalitetgranskningsnämnd» Om bolagen håller måttet så får det använda märkningen» Insynen i bolagen underlättas för kunden genom märkningen» Kunden får enklare att jämföra fjärrvärmen med andra konkurrerande alternativ

7 Lena Sommestad, före detta miljöminister och VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme AB, anser att fjärrvärme är framtiden. Men priserna har varierat kraftigt över landet. Därför föreslås nu att en prisprövningsnämnd skapas, dit kunderna kan vända sig. Under många år har frågan debatterats och det har kommit kritik från såväl kunder som från branschen. Det måste finnas möjlighet för kunden att få priset prövat, säger Lena Sommestad, före detta miljöminister och vd för Svensk Fjärrvärme AB. Stora prisskillnader Enligt energimarknadsinspektionen skiljde över hundra procent i pris mellan den billigaste och den dyraste kommunen förra året. Och kunderna känner sällan till varför. Det vore intressant om energibolagen själva informerar sina kunder och jobbar mer aktivt mot dem, säger Lena Sommestad. I dag finns ingen instans där kunden kan få sitt fjärrvärmepris prövat. Sedan marknaden avreglerades 1996 har diskussioner kring detta pågått. Vi vill inte ha ett prisstopp, det vänder vi oss kraftigt emot, men för att det ska fungera väl bör vi ha en prisprövningsnämnd, säger Lena Sommestad. Flera parter på bostadsmarknaden, HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästerna och SABO är överens med Svensk Fjärrvärme. Alla vill att staten ska medverka i prisprövningen, Fjärrvärmebranschen har betytt mer än någon annan bransch i Sverige för att minska utsläppen av koldioxid men näringslivsminister Maud Olofsson vill inte ge besked i frågan. Vi kommer inom kort att presentera en ny fjärrvärmelag så vi kan inte säga något nu. Vi får fundera över det när lagen är klar, säger Maud Olofssons pressekreterare Frank Nilsson. Miljön vinnare Lena Sommestad anser att det är viktigt att sprida kunskaper om hur fjärrvärmen 7 bidrar till en hållbar utveckling, så allt fler ser dess fördelar. Fjärrvärmebranschen har betytt mer än någon annan bransch i Sverige för att minska utsläppen av koldioxid, men kunderna kanske inte känner till det, säger hon. Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser från fjärrvärmeverken minskat med 60 procent. Allt eftersom energibolagen övergår till biobränslen i sin produktion väntas utsläppen av koldioxid sjunka ytterligare. Men även den enskildes plånbok gynnas av fjärrvärme. På tio år har oljeeldade villors energikostnad ökat med 113 procent, medan fjärrvärmen stigit med 28 procent, enligt Energimarknadsinspektionen. Lena Sommestad önskar att fler länder utvecklar fjärrvärmen. Tyvärr är inte fjärrvärmen alls så vanlig i Europa, det är Norden som är fjärrvärmens region. Jag ser det som en viktig uppgift att kunna sprida vår kunskap i Europa.

8 Teckningstävling tema MILJÖ? Fråga Marie på nätet På vår hemsida molndalenergi.se kan du snabbt och enkelt få svar av Marie som är kundserviceansvarig på Mölndal Energi. Maila henne gärna om du har frågor om oss och vår verksamhet. Har du klagomål hjälper hon dig också. Dina erfarenheter hjälper oss att ge dig och andra kunder bättre service i framtiden. kundtjänst TEL Mölndal Energi bjöd in alla skolklasser i årskurs 1 3 i Mölndals stad att medverka i en teckningstävling om MILJÖ. Gensvaret var stort och mängder med miljöinspirerade konstverk strömmade in. Alla teckningar visades upp i ett galleri under Öppet Hus och lockade många åskådare. Vinnare blev: Vinnare i årskurs 1: Sinntorpsskolan klass 1y Konstnär: Clara Vinnare i årskurs 2: Balltorpsskolan klass 2d Konstnär: Alice & Fanny Vinnare i årskurs 3: Sinntorpsskolan klass 3z Konstnär: Vanessa Var för sig fick de tre klasserna komma upp på scenen till pampig musik och ta emot publikens jubel, barnen fick chokladmedaljer och VD Christian Schwartz lämnade över en jättecheck på 2000 kr till klasskassan! Barnen strålade ikapp och lät sig villigt fotograferas av stolta mammor och pappor. Pengarna har klasserna valt att använda till bland annat en heldag på Universeum och till att besöka en forntidsby. De vinnande bidragen publicerades i Mölndals-Posten 24/10. Mölndal Energi jobbar aktivt med miljöfrågor och fokus ligger på utmaningen att begränsa klimatpåverkan. Mölndal Energis nya biobränsleeldade kraftvärmeverk som ska stå klart i slutet av år 2009 är Mölndals enskilt största miljösatsning någonsin. Vi måste tänka på vad vi vill lämna efter oss till kommande generationer, alla kan hjälpas åt för att minska miljöpåverkan, alla kan inte göra allt men alla kan göra något. För barn är detta nästan självklart, de lär sig att kompostera på dagis, vet att man inte ska spola för länge i kranen och läser om växthuseffekten i skolan. Det kändes därför naturligt och extra roligt för oss på Mölndal Energi att ordna en teckningstävling för barn på temat MILJÖ. Vi tror på framtiden, tillsammans kan vi arbeta för en bättre miljö! Sänk temperaturen och må bra Har du tänkt på att du förmodligen skulle må bättre av att sänka temperaturen lite grand? Inte minst på natten! För du får en lugnare sömn i ett svalare rum. Ungefär 20 grader i ett vardagsrum och 18 grader i ett sovrum brukar vara lämpligt.» Varje grads sänkning ger 5 % besparing» Moderna styr- och reglersystem ökar komforten och minskar energiförbrukningen» Anslut extra värme till tidur» Vädra snabbt med tvärdrag» Täta fönster och dörrar Månadspris december 2007: 54,1 öre/kwh

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser

Koldioxid Vattenånga Metan Dikväveoxid (lustgas) Ozon Freoner. Växthusgaser Växthuseffekten Atmosfären runt jorden fungerar som rutorna i ett växthus. Inne i växthuset har vi jorden. Gaserna i atmosfären släpper igenom solstrålning av olika våglängder. Värmestrålningen som studsar

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr-

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr- Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärrvärme och stadsnät i ett gemensamt bolag Landskrona Energi AB. Detta är Landskronabornas

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen

Rätt inomhusklimat så fungerar värmen Rätt inomhusklimat så fungerar värmen 1 20 21 grader i Stockholmshems lägenheter en temperatur de flesta är nöjda med. 2 Värme inomhus Ett bra inomhusklimat är viktigare än vad man kan tro, både för att

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking.

Klimatförändringar. Amanda, Wilma, Adam och Viking. Klimatförändringar Amanda, Wilma, Adam och Viking. Växthuseffekten Växthuseffekten var från början en naturlig process där växthusgaser i atmosfären förhindrar delar av solens värmestrålning från att lämna

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes

Atmosfär. Ekosystem. Extremväder. Fossil energi. Fotosyntes Atmosfär X består av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag. X innehåller flera lager, bland annat stratosfären och jonosfären.

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN

VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN VÄXTHUSEFFEKT OCH GLOBAL UPPVÄRMNING DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN - NÅGOT SOM BERÖR ALLA MÄNNISKOR PÅ JORDEN KLIMAT Vädret är nu och inom dom närmsta dagarna. Klimat är det genomsnittliga vädret under många

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol

Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol Tornhagsskolan Våra allra bästa fokusfrågor i biologin, hösten år 8 De handlar om ekologi och alkohol De här frågorna är bra för att lära om det viktigaste om ekologi och alkohol. Du behöver Fokusboken.

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal. Hässleholm Miljö AB

Klimatbokslut Jämförelsetal. Hässleholm Miljö AB Klimatbokslut 2015 - Jämförelsetal Hässleholm Miljö AB 2016-03-28 Hässleholm Miljö Klimatbokslut 2015: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan följer

Läs mer

Klimatsmart torv. Ensidig information. Om ensidig information från Naturvårdsverket och konsekvenser av förslag

Klimatsmart torv. Ensidig information. Om ensidig information från Naturvårdsverket och konsekvenser av förslag Klimatsmart torv Om ensidig information från Naturvårdsverket och konsekvenser av förslag Ensidig information Nyligen presenterade Naturvårdsverket rapporten Torvutvinningens och torvanvändningens klimat-

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND OCH FJÄRRVÄRME 3 1.1 MARKNADSMÄSSIGA

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Handel med utsläppsrätter. för lägre utsläpp av koldioxid.

Handel med utsläppsrätter. för lägre utsläpp av koldioxid. Handel med utsläppsrätter för lägre utsläpp av koldioxid. Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som förhindrar att jordens klimat påverkas på ett farligt sätt. klimatkonventionen

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Ni, och miljön 2013-01-18 REV 2013-05-29 HEDENVERKET, KARLSTADS ENERGI HEDEN ETAPP 3 Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår och höst betalar

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön

Nu tjänar alla på att vara. energieffektiva och miljön Nu tjänar alla på att vara energieffektiva Du, och miljön Vad innebär den nya prismodellen för mig som kund? Under vår, sommar och höst betalar du mindre för fjärrvärmen jämfört med idag och under vintern

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö

Klimatbokslut Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö Klimatbokslut 2016 - Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö 2017-04-02 Halmstad Energi & Miljö Klimatbokslut 2016: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2009-08-01 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal Lidköping Värmeverk

Klimatbokslut Jämförelsetal Lidköping Värmeverk Klimatbokslut 2015 - Jämförelsetal Lidköping Värmeverk 2016-06-07 Lidköping Värmeverk Klimatbokslut 2015: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan följer

Läs mer

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Energins naturliga kretslopp Inom Skellefteå Kraft finns det en stark övertygelse om att bioenergi kommer att spela en viktig roll i den svenska energiproduktionen i framtiden.

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper

Checklistor och exempeltexter. Naturvetenskapens texttyper Checklistor och exempeltexter Naturvetenskapens texttyper checklista argumenterande text Checklista för argumenterande text Tes Vilken åsikt har du? eller vilken fråga vill du driva? Argument För att motivera

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN. Fyrisöverenskommelsen 2015

UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN. Fyrisöverenskommelsen 2015 UNFCCC KLIMATKONVENTIONEN Fyrisöverenskommelsen 2015 Nedanstående klimatavtal har förhandlats fram vid Fyrisskolans COP21-förhandling den 3-10 december 2015. Avtalet kommer att ersätta Kyotoprotokollet

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär

Vecka 49. Förklara vad energi är. Några olika energiformer. Hur energi kan omvandlas. Veta vad energiprincipen innebär Vecka 49 Denna veckan ska vi arbeta med olika begrepp inom avsnittet energi. Var med på genomgång och läs s. 253-272 i fysikboken. Se till att du kan följande till nästa vecka. Du kan göra Minns du? och

Läs mer

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c

Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vilket av våra vanliga bilbränslen är mest miljövänligt? Klass 9c Vt. 21/5-2010 1 Innehållsförteckning Sida 1: Rubrik, framsida Sida 2: Innehållsförteckning Sida 3: Inledning, Bakgrund Sida 4: frågeställning,

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Beteendeförändringar och uppfattningar mellan 2005 och 2008

Beteendeförändringar och uppfattningar mellan 2005 och 2008 Beteendeförändringar och uppfattningar mellan och Fråga 65.5: Hur troligt är det, anser du, att vi i Sverige kommer att märka av nedanstående förändringar Att havsytan stiger Total Mycket troligt 31% 34%

Läs mer

Södertälje och växthuseffekten

Södertälje och växthuseffekten Södertälje och växthuseffekten - vad kan jag göra? Detta är växthuseffekten Jorden omges av atmosfären, ett gastäcke som sträcker sig cirka 10 mil upp i luften. Gastäcket består av kväve, syre, vattenånga

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

2016 Trollhättan Energi

2016 Trollhättan Energi Klimat bokslut 2016 Trollhättan Energi 12 juni 2017 Klimatbokslut för energiföretag Hantera utvecklingsarbetet Utvärdera åtgärder Följa upp och redovisa utvecklingen Utökat klimatbokslut Konsekvensmetoden

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Att navigera mellan klimatskeptiker & domedagsprofeter Föredrag för GAME & Näringslivets miljöchefer Göteborg Fysisk resursteori Energi & Miljö, Chalmers Norra halvklotets medeltemperatur under de senaste

Läs mer