Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005"

Transkript

1 Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund

2 1. VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND OCH FJÄRRVÄRME MARKNADSMÄSSIGA BRISTER FJÄRRVÄRMEUTREDNINGEN 3 2. Metod och avgränsningar 4 3. Fjärrvärmepriser 2004 och De högsta och lägsta fjärrvärmepriserna Vad är fjärrvärme? 6 6. Fjärrvärmeprisets olika delar 7 7. Avreglering av energimarknaderna 7 8. Varför varierar priserna mellan olika fjärvärmeföretag? 8 9. Konverteringsbidrag till fjärrvärme 9 Sveriges fjärrvärmepriser fördelat på län och kommun - se bilaga på vår hemsida: 2

3 1. Villaägarnas Riksförbund och Fjärrvärme Villaägarnas Riksförbund anser att fjärrvärme kan vara ett konkurrenskraftigt alternativ framförallt för villahushåll som bor i mer tättbebyggda områden. Fjärrvärme har också stora fördelar ur miljösynpunkt, bland annat på grund av man kan tillvarata spillvärme från storskaliga industriella processer. 1.1 Marknadsmässiga brister Enligt Villaägarna finns det däremot marknadsmässiga brister i förhållandet mellan fjärrvärmeföretag och konsument. Eftersom fjärrvärmeföretagens värmeproduktion i praktiken inte är konkurrensutsatt, hamnar konsumenten i en monopolliknande situation. En konsument som är ansluten till ett fjärrvärmenät kan inte utan stora kostnader välja ett annat alternativ, på grund av den investering som gjorts. Konsumenten blir därmed uppbunden att betala de avgifter fjärvärmeföretaget bestämmer. 1.2 Fjärrvärmeutredningen Den 12 december 2002 beslutade regeringen att tillsätta en fjärrvärmeutredning. Utredningen hade bland annat till syfte att belysa fjärrvärmens konkurrenssituation, och föreslå åtgärder för att bättre skydda konsumenten mot oskälig prissättning på fjärrvärme. 1 Fjärrvärmeutredningen har i ett antal delbetänkanden föreslagit olika åtgärder för att stärka fjärrvärmekundens ställning. Bland annat föreslås att konsumenten enligt lag ska ges möjlighet att förhandla om fjärrvärmepriset och fjärrvärmeleveransens storlek 2. Utredningen har även föreslagit att det ska inrättas en så kallad fjärrvärmenämnd. Denna nämnd ska kunna utfärda rekommendationer på hur tvister bör lösas mellan konsument och fjärrvärmeleverantör. Villaägarna anser att det är mycket viktigt att villahushållen ges möjlighet på ett enkelt sätt att få sina klagomål rörande priser och andra leverans villkor prövade. En prövningsinstans är särskilt viktigt för de kunder som är enskilda konsumenter, eftersom de har en svagare ställning än exempelvis större företag. 1 SOU 2004:136. Delbetänkande av Fjärrvärmeutredningen, skäligt pris på fjärrvärme. Sida, förord. 2 Idag kan ett fjärrvärmeföretag kräva att en kund ska ha något annat värmesystem eller leverantör. 3

4 Fjärrvärmeutredningen föreslår också att fjärrvärmekunder ska få utökade möjligheter att göra prisjämförelser med andra fjärrvärmeleverantörer. Eftersom fjärrvärmeföretagen bedriver sin verksamhet under monopolliknande former, anser Villaägarna, att det är mycket viktigt att det finns en strikt prisövervakning av fjärrvärmeföretagen. Detta för att förhindra att oskäliga avgifter tas ut av villahushållen. 2. Metod och avgränsningar Undersökningen baseras på en kartläggning av fjärrvärmeföretagens priser till småhus. För att kunna göra en jämförelse har vi utgått från ett hus som har en förbrukning på kwh per år. Priserna som redovisas är vad ett villahushåll betalar totalt i öre per kwh, inklusive moms. I undersökningen har vi utgått från de fjärrvärmeföretag som är medlemmar i branschföreningen Svensk Fjärrvärme. Det innebär att i stort sett alla fjärrvärmeföretag som levererar fjärrvärme till småhus finns med i undersökningen. Alla kommuner är inte med i rapporten. Det beror antingen på att det inte finns någon fjärrvärme till småhus, eller att det enbart finns ett fåtal villor anslutna till fjärrvärmenätet i kommunen. I undersökningen har vi även valt att avgränsa redovisningen av de orter som har fjärrvärme. I de flesta fall har de samma pris som redovisas på kommunnivå. 3. Fjärrvärmepriser 2004 och 2005 Fortum Värme AB i Stockholm har liksom förra året de högsta fjärrvärmepriserna i vår undersökning. Ett villahushåll i Stockholm får i år betala per år för att värma upp sitt hus. Billigast fjärrvärme har man i Norrbotten. En villaägare i Luleå behöver endast betala per år. Det är en skillnad på kr i årskostnad mellan de två fjärrvärmeföretagen. Förutom att leverera Sveriges dyraste fjärrvärme till villahushåll har Fortum Värme AB i Stockholm också höjt sitt pris med 5 procent jämfört föregående år. Rindi Energi AB i Tomelilla är näst dyrast i undersökningen. I Tomelilla får en villaägare betala kr per år. Lerum Energiproduktion AB i Lerums kommun är tredje dyrast i undersökningen. Ett villahushåll i Lerum får betala en årskostnad på kr för att hålla sitt hus varmt med fjärrvärme. Lerum har ett oförändrat pris jämfört med föregående år. 4

5 Näst billigast är det i Krokom och Östersund. I dessa två kommuner erbjuder Jämtkraft AB sina villahushåll ett fjärrvärmepris på endast kr per år. Den största prishöjningen - på 17 % - mellan 2004 och 2005 har Munkfors Värmeverk AB i Munkfors. De är tätt följda av Hjo Energi på 16 % -. De största prissänkningarna - på 7 % - har skett vid Svalövs Värmeverk AB och Stenungsund Energi och Miljö AB samt Energisystem i Trosa AB. Totalt har 199 fjärrvärmeföretag höjt sina priser. Jämfört med föregående års undersökning är det en minskning med 31 fjärrvärmeföretag. Totalt har 72 fjärrvärmeföretag oförändrade priser. Det är en ökning med 20 fjärrvärmeföretag jämfört med förra året. Endast 7 fjärrvärmeföretag har sänkt sina priser mellan 2004 och Det är en minskning med 4 fjärrvärmeföretag jämfört med förra årets undersökning. 4. De högsta och lägsta fjärrvärmepriserna 2005 Priserna nedan avser en villa med fjärrvärme med en förbrukning på kwh per år. Det är ett totalpris inklusive moms uttryckt i öre per kwh där både rörlig och fast avgift ingår (en del företag har enbart rörlig avgift). De högsta priserna på fjärrvärme i fjärrvärmeföretag med mer än 40 hus anslutna 2005 Kommun Företag 2004 öre/kwh 2005 öre/kwh 2005 jfr 2004 % Stockholm Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5 % Tomelilla Rindi Energi AB 83,9 83,9 0 % Lerum Lerum Energiproduktion AB 83,4 83,4 0 % Eslöv Ringsjö Energi AB, Värmeverket 82,9 82,9 0 % Höör Rindi Energi AB 82,5 82,5 0 % Kungälv Kungälv Energi AB 82,5 82,5 0 % Grästorp Grästorps Fjärrvärme AB 77,5 81,3 5 % Borås Borås Energi AB 80,9 80,9 0 % Kristinehamn Kristinehamns Energi AB 77,0 80,7 5 % Hudiksvall Fortum Värme, AB 73,8 80,3 9 % Källa: Svensk fjärrvärme och Villaägarnas Riksförbund 5

6 De lägsta priserna på fjärrvärme i fjärrvärmeföretag med mer än 40 hus anslutna 2005 Kommun Företag 2004 öre/kwh 2005 öre/kwh 2005 jfr 2004 % Luleå Luleå Energi AB 38,4 39,5 3 % Krokom Jämtkraft AB 47,0 47,0 0 % Östersund Jämtkraft AB 47,0 47,0 0 % Oxelösund Oxelö Energi AB 48,5 48,5 0 % Boden Bodens Energi AB 49,5 50,1 1 % Ale Göteborg Energi AB 1) 50,0 51,0 2 % Göteborg Göteborg Energi AB 1) 50,0 51,0 2 % Partille Göteborg Energi AB 1) 50,0 51,0 2 % Köpings Kommun, Tekniska Köping Kontoret 49,3 51,4 4 % Stenungsund Stenungsunds Energi och Miljö AB 55,1 52,5-5 % Källa: Svensk fjärrvärme och Villaägarnas Riksförbund 1) Priserna avser fjärrvärmepaket tre vid Göteborgs Energi AB 5. Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme kan grundläggande beskrivas, som produktion och distribution av mycket hett vatten i ett rörledningssystem, för gemensam uppvärmning av byggnader, samt distribution av varmvatten 3. Produktionen av fjärrvärme sker oftast i en pannanläggning där vatten värms upp genom förbränning av ett bränsle. Fjärrvärmeföretagen använder ofta flera olika bränslen för att optimera sin produktion vid olika tidpunkter på året 4. Det vanligast förekommande bränslet idag är biobränsle. Exempel på biobränsle är rester från skogsavverkning som toppar, grenar, ris och bark. I många fjärrvärmeverk eldar man också med spån och virkesrester från sågverk, snickeri och möbelfabriker 5. Fjärrvärmeföretag använder även så kallad spillvärme i stor utsträckning. Spillvärme kommer bland annat från avfallsförbränningsanläggningar. Avfallet eldas upp istället för att slängas på soptippen. Det kan också röra sig om spillvärme från industrin. Exempelvis i pappersbruk och oljeraffinaderier behöver man mycket värme i tillverkningsprocessen. Denna värme tillvaratas 3 Fjärrvärme på värmemarknaderna, rapport över uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaderna. Statens energimyndighet 19:2000, sida 5. 4 När värmebehovet ökar på vintern används ofta lätthanterliga och högvärdiga bränslen som t ex eldningsolja. 5 Svensk fjärrvärme. Hemsida

7 och distribueras till fjärrvärmenät. 6 Förutom värme producerar många fjärrvärmeföretag också el så kallad kraftvärme 7 6. Fjärrvärmeprisets olika delar Priset på fjärrvärme brukar vara uppdelat i en fast och rörlig avgift. Den fasta avgiften ska täcka fjärrvärmeföretagens administrativa kostnader medan den rörliga avgiften ska stå i proportion till vilken förbrukning villahushållet har. I priset kan det även tillkomma en så kallad effektavgift. Denna avgift ska spegla kostnader för produktion och distributionskapacitet. Effektavgiftens kostnad mäts inte utan beräknas för det mesta schablonmässigt utifrån en viss antagen utnyttjandet tid, som tillsammans med föregående års förbrukning ger en beräknad effekt. I övrig tillkommer skatter och moms i priset. Villahushållen har också en kostnad för att ansluta sig till fjärrvärmenätet samt installation av värmeväxlare i bostaden. Detta är vanligtvis en engångskostnad som betalas av på ca 15 år med en viss räntesats. 7. Avreglering av energimarknaderna Avregleringen på energimarknaderna har lett till att det har skett stora förändringar i ägarstrukturen för fjärrvärmeföretag. Fram till 1980-talet drevs nästan alla fjärrvärmeföretag som kommunala förvaltningar. Under de senaste 20 åren har huvuddelen av dessa förvaltningar omvandlats till kommunala bolag. Idag är det vanligt att kommunala fjärrvärmeföretag både har ett privat och kommunalt ägarintresse, där kommunen är den största ägaren. Avregleringen av energimarknaderna har också medfört att kommunala energiföretag i ökad utsträckning har sålts till privata bolag. 8 6 Svensk fjärrvärme. Hemsida Värme i Sverige 2002, en uppföljning av värmemarknaderna, Statens energimyndighet, sida 24 8 Energimyndighetens rapport 2000, Fjärrvärme på värmemarknaderna, ER 19:

8 8. Varför varierar priserna mellan olika fjärvärmeföretag? Det finns stora prisskillnader mellan fjärrvärmeföretagen i Sverige. Enligt en studie från Chalmers Universitet är fjärrvärmeföretagens olika avkastningskrav en mycket viktig förklaring till varför priserna varierar mellan fjärrvärmeföretagen. 9 Enligt el lagen ska fjärrvärmeverksamhet i kommunala bolag bedrivas på affärsmässig grund. En effekt av lagen har blivit att fler kommunala fjärrvärmeföretag har ökat sina avkastningskrav och ändrat sina prissättningsprinciper. Idag har självkostnadsprincipen 10 i många fall ersatts av den så kallade marknadsprissättningsprincipen. Enligt marknadsprissättningsprincipen är det andra värmealternativs kostnader på marknaden (kundens) som bestämmer nivån på fjärrvärmepriset. 11 Det innebär att går exempelvis priset på olja upp på grund av ökad efterfrågan på världsmarknaden så stiger också priset på fjärrvärme. Priset på fjärrvärme påverkas också av vilket bränsle fjärrvärmeföretaget använder i sin produktion. Ett fjärrvärmeverk som använder spillvärme (från t ex oljeraffinaderier och pappersbruk) har exempelvis mycket lägre produktionskostnader än ett fjärrvärmeverk som eldar med sopor. Två viktiga faktorer i sammanhanget är också den svenska koldioxidskatten och handel med utsläppsrätter. Ett fjärrvärmeverk som har mycket fossilt koldioxidutsläpp i sin produktion, kompenserar sina ökade kostnader för utsläppen med högre priser till sina kunder. Tätheten i bebyggelsen, det vill säga hur tätt de anslutna husen står, påverkar också priset. Med hög leverans av hetvatten per meter ledningsrör blir kostnaderna för distributionen lägre, eftersom kostnaderna för distributionen kan fördelas på fler kunder. Fjärrvärmepriset påverkas också av hur effektiva fjärrvärmeföretagen är i sin verksamhet. Stora fjärrvärmeföretag är ofta mer effektiva för att de kan utnyttja stordriftsfördelar. 9 Rapport från energi konsult företaget FVB, Sofie Andersson, Sven Werner 2003, Fjärrvärme i Sverige 2001 En analys av ägande, jämställdhet, priser och lönsamhet i svenska fjärrvärmeföretag med vissa internationella utblickar sida 53. Chalmers forskarna Anderson och Werner på avdelningen för energi system och teknologi. Resultat fastställs utifrån deras flerdimensionella analys, som bygger på en multipel regressionsanalys. 10 Fjärrvärmepriset får inte överstiga kostnaden att producera och leverera fjärrvärmen. 11 Energimyndigheten. Rapport Värme i Sverige år 2003, en uppföljning av värmemarknaderna sida 50 8

9 9. Konverteringsbidrag till fjärrvärme I regeringens budgetproposition för 2006 presenteras två nya konverteringsstöd för ägare av bland annat småhus. Investeringsstöden ska dels stimulera övergången från direktverkande el, och dels få bort oljeuppvärmning till förmån för bland annat fjärrvärme. 12 Bidraget föreslås gälla konverteringar från direktverkande el och oljeuppvärmning som påbörjats och slutförs mellan den 1 januari 2006 till och med 31 december Konverteringsbidragen är i första hand införda för att främja en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Enligt regeringen är kostnaderna för ett villahushåll att ansluta sig till ett fjärrvärmenät förhållandevis höga. Ett konverteringsbidrag är därför enligt utredningen motiverat för att främja en fortsatt fjärvärmeutbyggnad Regeringskansliets hemsida, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, "information om regeringens förslag att få ersättning för att byta ut olja och direktverkande el. 13 Miljö och samhällsbyggnadsdepartementet, Promemoria investeringsstöd för konvertering från direktverkande el i bostadshus sida 5. 9

Uppvärmning i Sverige 2008

Uppvärmning i Sverige 2008 Uppvärmning i Sverige 2008 Förord Målet med regeringens värmemarknadspolitik är att genom ökad genomlysning stimulera till konkurrens och högre effektivitet. Detta gör Energimarknadsinspektionen bland

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Förstudie av värmemarknaden

Förstudie av värmemarknaden 3EÖO07/56 SE0007156 Förstudie av värmemarknaden ER 23:1999 Energimyndigheten PLEASE BE AWARE THAT ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT WERE ORIGINALLY BLANK DISCLAIMER Portions of this document may

Läs mer

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011

EI R2011:06. Uppvärmning i Sverige 2011 EI R2011:06 Uppvärmning i Sverige 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2011:06 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Anna Bernstad, Klorofyll Miljökonsult 2 Handelskammarens rapport nr 4.2009 Korta fakta om

Läs mer

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012

EI R2012:09. Uppvärmning i Sverige 2012 EI R2012:09 Uppvärmning i Sverige 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2012:09 Författare: Katarina Abrahamsson, Tobias Persson, Lars Nilsson och Daniel

Läs mer

Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande En undersökning av mekanismerna bakom kommunernas taxor och avgifter samt hur dessa

Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande En undersökning av mekanismerna bakom kommunernas taxor och avgifter samt hur dessa Taxor, avgifter och markkostnader i samband med bostadsbyggande En undersökning av mekanismerna bakom kommunernas taxor och avgifter samt hur dessa kostnader påverkar boendekostnaderna. Boverket juni 2005

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Ei R2013:18 Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:18 Författare: Katarina Abrahamsson och Johan Nilsson Copyright:

Läs mer

FÖRORD. Stockholm i september 2007. Avgiftsgruppen 2 (35) Rapport Avgiftsstudie 2007

FÖRORD. Stockholm i september 2007. Avgiftsgruppen 2 (35) Rapport Avgiftsstudie 2007 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna i alla bostadshus. Sättet som de produceras på inverkar på de boendes komfort och på miljön i stort.

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE

UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE Bild: Hans Thoursie FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE - En avgiftsstudie för år 2001 - Förord Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör de nödvändiga nyttigheterna

Läs mer

alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7

alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7 alternativkostnad till fjärrvärme Rapport I 2008:7 en studie av verkliga kostnader på lokala värmemarknader annelie carlson marti lehtmets sofie andersson ISBN 978-91-7381-012-8 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Fjärrvärmen och Monopolet

Fjärrvärmen och Monopolet Fjärrvärmen och Monopolet Av Christian Sandström på uppdrag av: Öppna näten www.oppnanaten.se Industrigruppen Återvunnen Energi Fastighetsägarna Stockholm 1 2 CHAPTER NAME Förord Industrigruppen Återvunnen

Läs mer

FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS

FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS Bild: Hans Thoursie FASTIGHETEN NILS HOLGERSSONS UNDERBARA RESA GENOM SVERIGE - En avgiftsstudie för år 2003 - Slutrapport 1 Avgiftsstudie 2003 Förord Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning

Läs mer

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. - en avgiftsstudie för 2012 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige - en avgiftsstudie för 2012 FÖRORD Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning är nödvändigheter i alla bostadshus. Kostnaden för

Läs mer

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006 Lukas Radebrand & Jakob Lewin Förord Detta examensarbete är det avslutande momentet i våra

Läs mer

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22 Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv Slutrapport 2005-12-22 Syftet med detta projekt är att studera nyttan med fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Vi gör detta genom en kombination av

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme

EI R2010:02. Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:02 Författare:

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM. Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden 2001-04-03 REMISS 00-01/UTVECKL V MARKN N1999/11368/ESB Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri Magnus Bruno 103 33 STOCKHOLM Uppdrag att följa utvecklingen på fjärrvärmemarknaden

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

^KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

^KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority ^KONKURRENSVERKET 2013-06-19 Dnr 380/2013 1 (30) Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm Stämningsansökan Kärande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Svarande Växjö kommun, 212000-0662, Box 1222,

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer