Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontakten. nytt kraftvärmeverk. spara el på rätt sätt. Euroheat & Power. Miljövänlig el och fjärrvärme. Matnyttiga tips som sänker din förbrukning"

Transkript

1 Kontakten #2, 09 mölndal energi ditt lokala energiföretag spara el på rätt sätt Matnyttiga tips som sänker din förbrukning nytt kraftvärmeverk Miljövänlig el och fjärrvärme Euroheat & Power Kämpar för kraftvärmen i Europa 1

2 ETT BYGGE FÖR FRAMTIDEN Riskulla Kraftvärmeverk tas äntligen i drift. Vi förser Mölndal med miljömässigt producerad el och fjärrvärme. Vår produktion kommer alltid att vara snäll mot klimatet, naturen och nästa generation. 2

3 LEDARE Nu slår vi upp portarna till Riskulla Efter flera års planering och ett par års byggande öppnar äntligen vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk, Riskulla. Med investeringen kan vi försörja alla mölndalsbor med el och samtidigt värma villor. Men bäst av allt är att vår produktion gynnar klimatet. Många mölndalsbor har frågat mig vad ett kraftvärmeverk egentligen är. Det kortfattade svaret är att el och fjärrvärme produceras samtidigt. Det mer utförliga svaret betonar dess miljöeffekter. Under elproduktionen tas den värme som inte genererar el till vara, och sprids till Mölndals fastigheter via vårt fjärrvärmenät. Det gör att energi sparas och elen kan användas till bättre saker än att värma oss. Där har vi miljöeffekt nummer ett. Bränslen från växtriket Riskulla kraftvärmeverk eldas med biobränslen. Vi använder avverkningsrester som grenar och toppar från lokala skogar, så bränslet behöver inte transporteras långt. Röken som syns från vår skorsten innehåller förvisso koldioxid, men biogen sådan. Den bidrar därmed inte till växthuseffekten utan ingår i det naturliga kretsloppet. Där har vi miljöeffekt nummer två. Vi sänker de globala utsläppen I Europa och resten av världen, baseras över 90 procent av elproduktionen på kol och olja. Därtill är fjärrvärmenätet inte utbyggt i samma utsträckning, så överskottsvärmen följer med kylvattnet ut i hav och floder. Det minskar effektiviteten och fördyrar produktionen. Vår förhoppning är att vara så konkurrenskraftiga och energieffektiva att Riskullas produktion kan medverka till ett överskott som konkurrerar ut åtminstone ett av de smutsiga kolkraftverken. Då får vi miljöeffekt nummer tre. Vinsten går till er Hur mycket vi på Mölndal Energi än brinner för miljön, så inser vi också att alla verksamheter måste vara lönsamma. Så även vår. Våra vinster, som nu kalkyleras till cirka 40 miljoner årligen går tillbaka till kommunkassan och gynnar alla mölndalsbor. Genom att köpa el från oss tjänar således mölndalsborna på sitt personliga val. Efter många års arbete lämnar vi nu vårt bidrag till miljön och till Mölndal. Mölndal Energi är Mölndalsbornas eget energibolag. I dag är det mycket roligt att vara vd för Mölndal Energi. Christian Schwartz, Mölndalsbo och Vd Mölndal Energi Kontakten Kontakten utges av Mölndal Energi AB Box 34, Mölndal Besöksadress: Aminogatan 21 Tel Fax Ansvarig utgivare: Bernt-Erik Radesjö Produktion: Widén&Malmqvist AB 3

4 Från flis till elkraft Nu öppnar Riskulla kraftvärmeverk. Förutom fjärrvärme producerar vi miljösmart el som täcker behovet för alla Mölndalsbor. Riskulla Kraftvärmeverk är Mölndals största miljösatsning någonsin. BIOBRÄNSLEN FRÅN SKOGEN. Riskullas bränslen är avverkningsrester från skogsbruk som annars skulle gått till spillo. Det är främst grenar, toppar och barkrester som vi använder. KORTA TRANSPORTER. Vi hämtar våra bränslen från lokala skogar i Västra Götaland eller norra Småland. Den korta transportsträckan minimerar utsläppen. BRÄNSLENA FÖRÄDLAS. För en effektiv och jämn förbränning mals grenarna och topparna ned till flis. PRODUKTION AV EL & VÄRME. Inne i Riskulla kraftvärmeverk eldas bränslet i vår ångpanna. Energin omvandlas till el och värme. elen leds ut på REGIONnätet. Elen omvandlas till högspänning som skickas ut på regionnätet. elen LYSER UPP MÖLNDAL. Via våra kraftstationer förses Mölndals hushåll med el till våra hushållsmaskiner och lampor. fjärrvärme till MÖLNDALSBORNA. Överskottsvärmen tas tillvara och värmer Mölndals fastigheter. 4

5 Effektiv produktion för framtiden Allt börjar i ångpannan, där våra biobränslen förbränns. Hettan som uppstår vid förbränningen får hetvatten att förångas, och det är ångan som driver turbinen som alstrar el. Elen förs ut på elnätet, där den förs vidare till Mölndals kraftstationer och vidare till konsumenterna. Klimatneutral fjärrvärme Ungefär en tredjedel av ångan kan generera el, resten används till fjärrvärme. Ångan passerar då en kondensator som omvandlar den till hett vatten. Därefter cirkulerar hetvattnet till Mölndals fastigheter via vårt fjärrvärmenät. Eftersom produktionen sker i princip utan omvandlingsförluster är det mycket energieffektivt att värma husen på detta sätt. El och värme till hela Mölndal Produktionen i Riskulla kraftvärmeverk är omfattande. Varje år producerar vi el som täcker behovet hos alla hushåll i Mölndal, och fjärrvärme till villor. Allt som fjärrvärmenätet växer ökar vår kapacitet. Biogen koldioxid Den rök som Mölndalsborna ser stiga upp ur vår skorsten, innehåller vattenånga och biogen koldioxid, som inte påverkar klimatet. Vi utvinner även energi ur rökgaserna. Tack vare vår rökgaskondensator kan vi förse cirka villor med fjärrvärme. Vi sänker koldioxidutsläppen Riskulla kraftvärmeverk kommer att bidra till kraftigt sänkta utsläpp av koldioxid i atmosfären, motsvarande ton koldioxid per år. Det är lika mycket som bilar släpper ut. En normalstor villa som värms upp med olja tillför atmosfären cirka kilo växthusgaser per år, direktverkande el ungefär lika mycket. Uppvärmning med fjärrvärme från Mölndal Energi tillför inga alls. Så här fungerar det 1. I ångpannan hettas vattnet upp till ånga under stort tryck 2. Den heta ångan leds in i turbinen och får skovlarna på turbinen att rotera 3. Detta driver en generator som producerar el 4. En transformator omvandlar elen till högspänning som skickas ut på elnätet. 5. Kondensorn kyler ångan till hetvatten. 6. Det varma vattnet leds ut till vårt fjärrvärmenät och blir till värme i Mölndals fastigheter Riskullas kapacitet Biobränsleeldad panna 70 MW fjärrvärme Rökgaskondensering 21 MW fjärrvärme Ångturbin 23 MW el Årsproduktion: El kwh motsvarar hela årsbehovet för samtliga hushåll i Mölndal Fjärrvärme kwh räcker till att värme villor Bra Miljöval Mölndal Energi var det första energibolaget i Sverige som kunde erbjuda våra kunder både el och fjärrvärme märkt med Naturskyddsföreningens symbol, Bra Miljöval. Med märkningen garanterar vi att den energi vi säljer är förnybar och snäll mot naturen. 5 Låg prisökning på fjärrvärme Prisökningarna på fjärrvärme har varit mycket begränsade de senaste tre åren, och den som värmer sin bostad med fjärrvärme har lägre månadskostnad än den som använder el eller olja. Det uppger Energimarknadsinspektionen, som gör årliga genomgångar av fjärrvärmemarknaden.

6 Kondenskraft Kraftvärme Vad är skillnaden? Både kondenskraftverk och kraftvärmeverk producerar el. Men där upphör likheten. I ett kondenskraftverk tas inte överskottsvärmen tillvara. Istället försvinner cirka 65 procent av bränslets energi med kylvattnet, det går därmed till spillo. Majoriteten av Europas kondenskraftverk eldas dessutom med kol. För varje kwh som framställs, innebär det då att ett kilo koldioxid släpps ut. Han kämpar för kraftvärmen i EU Kraftvärmeverk och fjärrvärmenät finns på de flesta större orter i Sverige. Men i EU ser det inte likadant ut. En del länder har inga fjärrvärmenät alls och industrins spillvärme tas ofta inte tillvara utan går förlorade. Det vill Antonio Bonomo ändra på. Antonio Bonomo Som president för europeiska paraplyorganisationen Euroheat & Power arbetar italienaren Antonio Bonomo för att påverka Europa att investera i miljökloka energisystem. Fjärrvärme är orsaken till att Sverige nästan har fått bort koldioxidutsläppen för uppvärmning. Om antalet kraftvärmeverk och fjärrvärmenät skulle fördubblas i EU innebär det en total utsläppsminskning på 404 miljoner ton koldioxid per år, säger Antonio Bonomo. Euroheat & Powers mål är en kraftig utbyggnad av fjärrvärmenäten, ett bättre tillvaratagande av överskottsvärme från industrier, färre kolkraftverk och fler kraftvärmeverk. Ökad förståelse inom unionen Vi möter allt mer förståelse av EU. såväl kommissionen, som ministerrådet och EU-parlamentet stödjer oss och vi har vänner inom samtliga partier, säger Antonio Bonomo, som gärna ser att EU driver fram en lagstiftning som säkerställer utbyggnaden av kraft- och fjärrvärme. Svårigheterna ligger främst i att påverka enskilda medlemsstater, särskilt de som i dag saknar fjärrvärme helt. Fler och fler inser värdet av att investera i hållbar energi Den största utmaningen är nog att öka kunskapen om fjärrvärme och kraftvärme generellt, och framför allt bristen på kunskap om vilka fördelar de för med sig för samhället. Investeringar i fjärrvärmenät är också dyra och det tar ofta mellan 15 och 25 år innan pengarna betalar sig tillbaka. Hoppas på Köpenhamn Antonio Bonomo hoppas att klimattoppmötet i Köpenhamn i december resulterar i att fler länder investerar i en 6 utbyggnad av fjärrvärmetekniken. Klimatförändringarna genomsyrar politiken, företagen och samhällsarenorna över hela EU. Fler och fler inser värdet av att investera i hållbar energi. Med fjärrvärmen får länderna ett redskap att nå sina klimatmål, som de kan presentera inför sina parlament, säger han. Fjärrvärmen i Europa I Sverige finns fjärrvärme på 600 orter och den når 50 % av Sveriges befolkning I Europa når fjärrvärmen 10 % av befolkningen i genomsnitt Fjärrvärmen är mest utbyggd i Norden, Östeuropa och större städer i Centraleuropa Totalt finns det fjärrvärmenät i EU Av EU:s fjärrvärmeanläggningar eldas 80 % med förnybara bränslen eller drivs med spillvärme från industrier Källa: EuroHeat&Power

7 Kommunstyrelsens ordförande, Hans Bergfelt (m): En bra affär för Mölndal Stad Trygga fjärrvärmeleveranser. Tillskott till kommunkassan. En miljömässig produktion. Hans Bergfelt (m) spår att Riskulla kraftvärmeverk kommer att gynna Mölndal och dess invånare på flera sätt. Tittar du på energiförbrukningen när du köper nytt? Suzanna Dimevska, 30, produktionsledare Det har jag inte gjort hittills, för det var länge sedan som jag köpte något nytt. Men när jag behöver nya prylar så kommer jag att jämföra. Ulf Klárs, 66, Art Director - Nej, men jag har bytt ut alla mina lampor till lågenergialternativ. Elisabeth Friberg, 39, lärarstudent TROR PÅ RISKULLA. Kommunstyrelsens ordförande Hans Bergfelt (m), tror att Riskulla blir en bra affär för mölndalsborna. Det finns flera orsaker till varför kraftvärmeverket är bra för Mölndal. Vi säkrar fjärrvärmeleveranserna och givetvis tror vi också att investeringen lönar sig för mölndalsborna, säger Hans Bergfelt, och förklarar hur kommunen tänkte när beslutet om att bygga ett kraftvärmeverk fattades: Vi visste att den gamla pannan från 1984 inte skulle vara tillräcklig länge till. Vi fick då ta ställning till om den skulle bytas ut eller om vi skulle investera ordentligt och även producera el. Det räknades på det och alla kalkyler visade på att ett kraftvärmeverk skulle ge vinster till kommunen, säger Hans Bergfelt och tillägger: Det är bara om elpriserna sjunker kraftigt som Riskulla kan bli en dålig affär för Mölndal. Men jag tror inte att det blir så. Kommunalt bolag Mölndal Energi är i dag ett kommunalt bolag. För några år sedan stod vi inför beslutet att antingen sälja ut verksamheter eller behålla dem. Vi bildade då en koncern och nu ger Mölndals Energi ett bidrag årligen till kommunen på drygt 40 miljoner, säger Hans Bergfelt. Mölndal Energi har som bolag ett stort värde i dag Det är lite som att äta kakan och ha den kvar. Mölndal Energi sköter det kommersiella och ser till att fjärrvärmenätet byggs ut. Kommunen är involverad vid stora investeringar och när nya områden byggs, men annars sköter bolaget sig självt. Mölndal Energi har som bolag ett stort värde i dag. Hans Bergfelt betonar att Riskulla gynnar Mölndals miljö. Riskulla är en klimatneutral anläggning. Dessutom täcker Riskulla både elbehovet för samtliga mölndalsbor och förser villor med fjärrvärme. Jag tror att det blir en bra affär för Mölndal. 7 Absolut! Det är stor skillnad mellan hur mycket el olika hushållsapparater drar. Vi köpte ny kyl och frys i högsta miljöklassen för ett par år sedan. Men teven är en energibov, tyvärr. Så vi undviker standbylägen. Annelie Larsson, 37, skadereglerare Ja, jag försöker tänka på det. Vi köpte nyss en ny frys och valde en med snål energiförbrukning. Erling Witzøe, 56, affärsinnehavare Nej, det gör jag inte. Jag förväntar mig nämligen att nya elektriska apparater drar mindre el än gamla.

8 Spara energi och pengar Investeringar för att spara el kan vara dyra. Men i längden lönar det sig alltid att byta sina gamla energislukare till mer snåla alternativ. För visste du att Stolt kundservice gillar nya Riskulla belysningen står för cirka 20 procent av det totala elbehovet för en genomsnittlig villa, eller kwh per år? Men du kan enkelt sänka din förbrukning. Genom att byta ut de tio mest använda glödlamporna mot lågenergilampor kan du spara 500 kwh per år. Fönstren har betydelse I en genomsnittsvilla på 144 kvadratmeter går det åt cirka kwh per år för uppvärmning. Genom att byta ut det inre glaset mot ett energisparglas kan du spara mycket energi och värme. och dörren.. Även gamla dörrar är energitjuvar. En villa i Mölndal kan spara cirka 200 kwh, eller 250 kronor per år, genom att byta ut en gammal ytterdörr mot en ny, energieffektiv modell. för att inte tala om vitvaror och elektronik Att byta ut sina C-klassade kylar och frysar mot A-klassalternativ, ger en besparing på minst 500 kronor per år. Om du ska köpa en ny dator, tänk då på att LCD-skärmar förbrukar mellan 50 och 70 procent mindre energi än vanliga bildskärmar gör. Men vissa nya saker är inte bra Det finns prylar som det inte lönar sig att byta ut. Energikostnaden kan mer än tredubblas när en gammal, 28 tums bildrörs-tv ersätts av en 42-tums plasma-tv. Källa: Energimyndigheten?Fråga Marie på nätet På vår hemsida kan du snabbt och enkelt få svar av Marie som är kundserviceansvarig på Mölndal Energi. Maila henne gärna om du har frågor om oss och vår verksamhet. Har du klagomål hjälper hon dig också. Dina erfarenheter hjälper oss att ge dig och andra kunder bättre service i framtiden. Nu är alla mätare utbytta Mölndal Energi har nu bytt ut samtliga gamla elmätare inom vårt nätområde. Alla kunder får nu sin faktura baserad på sin faktiska förbrukning, och systemet med beräknad konsumtion är nu äntligen ett minne blott. tillgängliga. Mölndal Energis kundservice svarar på frågor som rör det nya kraftvärmeverket. Marie Nylund och hennes kollegor i kundservice svarar på allmänhetens frågor om det nya kraftvärmeverket. Vi vet att Riskulla kommer att ge ett stort bidrag till miljön i Mölndal. Därför är det både trevligt och roligt att få frågor om vår produktion, säger Marie Nylund, chef för kundservice. Riskulla har fått en ny välkomnande reception och allt fler studiebesök är inbokade. Många skolklasser undervisas i hur ett kraftvärmeverk fungerar och Riskullas effekter på miljön. Givetvis tar vi även emot privatpersoner, det är trevligt för oss med besök, säger Marie som kan svara på de flesta frågor om Riskulla. Men är frågorna extremt tekniska, bollar hon vidare dem till projektledaren för kraftvärmeverket, ingenjör Jan Brännström. Han är den tekniske expertern och kan ge mer utförliga svar till dem som önskar det, säger Marie med ett leende. Natur&Miljö på skolschemat Alla Mölndals mellanstadieelever får nu Natur&Miljöpärmen hemskickad till sig. Tanken är lära alla 4-6-klassare grundläggande kunskaper i naturvetenskap på en lättsam nivå. Mölndal Energi är glada över att bidra med finansieringen så att skolornas budget inte belastas. KUNDservice tel månadspris oktober 2009: 45,20 öre /kwh 8 Mer information hittar du på

minska din förbrukning

minska din förbrukning #1, 09 MÖLNDAL ENERGI DITT LOKALA ENERGIFÖRETAG minska din förbrukning med energideklaration Mer fjärrvärme Professor kräver utbyggnad lågkonjunkturen sänker elpriset 1 Sverige når klimatmål med fjärrvärme

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 2 2012 Fältmässig fjärrvärme Vi ordnade duschen för orienterarna i 25manna Tema: Energibesparing Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? 1

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vädersäkrad strömförsörjning Kyla och värme två smarta lösningar ljuspunkter Stadsnätet 15 år

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vädersäkrad strömförsörjning Kyla och värme två smarta lösningar ljuspunkter Stadsnätet 15 år ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vädersäkrad strömförsörjning Kyla och värme två smarta lösningar 18 300 ljuspunkter Stadsnätet 15 år Hej Öviksbo! Eller kanske snarare; hej du en av många ägare

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Handbok för energiambassadörerna

Handbok för energiambassadörerna Handbok för energiambassadörerna D 2.6 Energy Ambassadors Guide ESS Projektet stöttas av: 1. Presentation av handboken 2. Energiambassadörernas uppdrag 3. Livsstil och beteende en bakgrund 4. Energi var,

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Den lokala kraften finns i vattnet

Den lokala kraften finns i vattnet Kundinformation från Nr 1, 2012 Den lokala kraften finns i vattnet Göran Karlsson, elnätschef och ansvarig för elproduktionen på Linde energi. Vi på Linde energi är glada och stolta över att ha kunnat

Läs mer

Samla elavfall. Här hamnar ditt elskrot. fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! tidning från ditt lokala elföretag

Samla elavfall. Här hamnar ditt elskrot. fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! tidning från ditt lokala elföretag Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 1-2009 årgång 63 Samla elavfall Här hamnar ditt elskrot nummer 1:2009 1 fjärrvärme värmer huset mörk timme för klimatet Teckna elavtal! Foto: Stefan

Läs mer

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem

Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Anteckningar från workshop 2: Systemperspektiv på energisystem Ordförande: Björn Karlsson Sekreterare: Shahnaz Amiri Systemsyn och klimatpåverkan: P1: Fjärrvärme expansion: Var kan fjärrvärme ha mer nytta?

Läs mer

energi Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB

energi Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB energi tidningen om ett bygge fyllt med Utgiven av Vetlanda Energi & Teknik AB Ett lyft för Vetlanda! www.vetabvetlanda.se Utan Vetab stannar Vetlanda Vetab är ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

OVÄDRET DRABBADE NÄTET

OVÄDRET DRABBADE NÄTET ENERGIBRANSCHEN FÖRÄNDRAS. Jag är övertygad om att framtiden bland annat kommer att innebära mer inflytande för kunderna. SIDAN 2 Anneli Sjömark, vd, Luleå Energi EN TIDNING FRÅN LULEÅ ENERGI Nr 1 2015

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Ge ett löfte! Europeiska kommissionen

Ge ett löfte! Europeiska kommissionen Ge ett löfte! Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Vissa mobiltelefonoperatörer

Läs mer