S S I B. - Stockholmsregionens Samarbetsorgan I Begravningsfrågor -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S S I B. - Stockholmsregionens Samarbetsorgan I Begravningsfrågor -"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Styrelsen för SSIB får härmed avge följande verksamhetsberättelse över organisationens 25:e verksamhetsår tiden 1 januari 31 december SSIB Stockholmsregionens Samarbetsorgan i Begravningsfrågor - bildades 1986 och är länsavdelning till Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF). Den ekonomiska redovisningen avser kalenderår medan verksamheten beskrivs fram till årsmötet. BAKGRUND Begravningsverksamheten i Sverige är ett offentligt åtagande. Verksamheten är indelad i geografiska förvaltningsområden. Inom varje förvaltningsområde finns en huvudman för begravningsverksamheten. Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter är huvudmän för den övervägande delen av begravningsverksamheten i landet. Regeringen får dock för särskilda fall besluta att en kommun i stället ska vara huvudman. Sådant beslut har fattats gällande Stockholms och Tranås kommuner. Avgiftssatsen ska grunda sig på huvudmannens särredovisning av verksamhetens intäkter och kostnader. Riksdagen har beslutat att alla som är folkbokförda i Sverige ska betala en avgift för att täcka kostnaderna för begravningsverksamheten (begravningsavgift). STYRELSEN Styrelsen för SSIB har under året hållit 4 (5) protokollförda sammanträden. Vid dessa har formalia, konferensprogram, studieresa och aktuella verksamhetsfrågor diskuterats. Ett sådant omfattande exempel är den av regeringen tillsatta utredningen med uppdrag att se över vissa frågor på begravningsområdet. Under åren som gått har SKKF genom Ignis bistått SSIB med bokföring och bokslut. Från och med detta år sköts detta av styrelsen. Kollegaträff i Botkyrka. Landskapsarkitekt Mara Handberg visar askgravar i en skogsbacke.

3 Ledamöter Vid årsmötet avgick Tore Peterson, förtroendevald Lidingö, Ulf Jansson, kyrkogårdsmästare Nacka, och Per- Olof Ohlsson, krematorieföreståndare Sollentuna. Styrelsen har under året utgjorts av Christer Pettersson, ordförande, kyrkogårds- och fastighetschef Huddinge Ulla-Britt Persson, vice ordförande, förtroendevald Nacka Lennart Sjöström, sekreterare, kyrkogårds- och fastighetschef Botkyrka Pär Westin, chef service- o. begravningsavd., Stockholm Tommy Östher, kassör, kyrkogårdschef Solna Ersättare Göran Lindgren, förtroendevald Sundbyberg Ewa Alexandersson, förtroendevald Huddinge Ivar Fors, kyrkogårdschef Värmdö (nyval) Anne Heino, kyrkogårdschef Nacka (nyval) Christer Nordin, kyrkogårdschef Täby (nyval) Styrelsen har utsett en arbetsgrupp för att arrangera studieresor. Den har utgjorts av Christer Pettersson, Tommy Östher och Lennart Sjöström. Styrelsen var representerad vid SKKF s årliga ombudskonferens i februari Dess representanter har där drivit de olika förslag som styrelsen under året framfört som sina uppfattningar och som framkommit vid kollegaträffar. REVISORER Vid årsmötet avgick Margareta Wallberg, sammankallande, kyrkogårds- o. fastighetschef Lidingö, och Lars Wasberg, kyrkogårdsföreståndare, Västerhaninge-Muskö. Revisorer har under året varit Nicklas Engström, (sammankallande), kyrkogårdsföreståndare Järfälla (nyval) Sören Lindblom, kyrkogårdsföreståndare Salem VALBEREDNING Vid årsmötet avgick Börje Gustafsson, kyrkogårdschef Saltsjö-Boo. Valberedning har under året varit Margareta Wallberg, (sammankallande), kyrkogårds- o. fastighetschef Lidingö (nyval) Per Laving, kyrkogårdschef Danderyd Henrik Mattsson, kyrkogårds- och fastighetsföreståndare Ekerö (nyval) Styrelsen framför bussen i Vihti, Finland: Från vänster Christer, Anne, Tommy, Ewa, Ulla-Britt, Lennart och Pär. Nedan: SSIB s hedersordförande och reseorganisatör Börje Olsson.

4 ÅRSMÖTE OCH VÅR- KONFERENS I HUDDINGE Huddinge kyrkogårdsförvaltning stod som värd för SSIBs årsmöte och vårkonferens som avhölls den 19 april. Antalet deltagare var 81 (65) personer. Årsmötet avhandlade formella ärenden som verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen samt förslag till inkomst- och utgiftsstat för år Ett beslut bör särskilt framhållas. Årsmötet beslutade att arrangera en studieresa för kyrkogårdschefer och förtroendevalda till Finland med subvention om totalt kr. Vi har under mandatperioden lyckats öka deltagarantalet med i genomsnitt 25 personer trots att vi fördubblat anmälningsavgiften från 150 till 300 kr. Styrelsen bedömer att tre faktorer är särskilt betydelsefulla för ett högt deltagande; program som inte är för smalt, läge/ort samt att lunch numera ingår. En av konferenstalarna, Staffan undstedt, tvingades lämna förhinder. Han satt fast på Malta till Hjältegravar på Sandudd, Helsingfors. följd av flygförbudet efter vulkanutbrottet på Island. Därmed utgick ämnet Växtlighet och trender på kyrkogården. Lennart Sjöström, Botkyrka, gick in som ersättare med ämnet Hur tar jag mig till graven - om enkelt avhjälpta hinder med bildspel från fastighets- och begravningsverksamheten i Botkyrka och med assistans från Henrik Mattsson, Ekerö, och Tomas Waltin, Järfälla. Därutöver talade programenligt Christer Knutås, teknisk chef på Stockholms kyrkogårdsförvaltning, om En sten i skogen, dvs det planerade krematoriet på Skogskyrkogården. KOLLEGATRÄFFAR FÖR KYRKOGÅRDSCHEFER Kollegaträffar för kyrkogårdschefer har anordnats vid 3 (2) tillfällen. Under våren samlades vi i Solna, där Tommy Östher ledde mötet. Vi diskuterade frågor som chefsrekrytering, pågående utvecklingsprocesser bland id-system för avlidna, gemensamma riktlinjer för transportavtal m.m. I juni inbjöd Botkyrka kyrkogårdsförvaltning genom Lennart Sjöström till studiebesök på Lilla Dalens begravningsplats, där vi fick se vagnsparken, den nyanlagda minneslunden, nya askgravkvarter i skogs- och ängsmark samt den helt ombyggda ceremonibyggnaden. I november träffades 14 kollegor under Börje Gustavssons ledning i Boo, där var och en presenterade aktuella uppgifter och fick tillfälle att få kollegornas respons och erfarenheter. Till kollegaträffarna för kyrkogårdschefer sker inbjudan till alla förvaltningar inom SSIB s geografiska upptagningsområde. KOLLEGATRÄFFAR FÖR ASSISTENTER Under året har även två kollegaträffar för assistenter hållits, i Täby och Järfälla. Många intressanta frågor har diskuterats bl.a. praktiska rutiner kring de halvanonyma gravskicken askgravplatser och askgravlundar, priser på gravskötslar och begravningstransporter. En svensk hjältegrav i Finland - Augustin Ehrensvärds grav på Sveaborg - Skärgårdsflottans och Sveaborgs skapare.

5 KOLLEGATRÄFFAR FÖR KREMATORIECHEFER Krematoriechefer och kyrkogårdschefer med ansvar för krematorieverksamhet har träffats ett flertal gånger under året i frågor som aktualiserats genom begravningsutredningen. STUDIERESA TILL FINLAND Lennart Sjöström och Börje Olsson, föreningens tidigare ordförande, har planerat studieresan till Finland som ägde rum augusti Målgruppen var kyrkogårdschefer och förtroendevalda med pigga fötter som ser fram mot långa, inspirerande promenader i kyrkogårdsmiljöer. Studiebesöken genomfördes med svensktalande lokala guider. Färjan avgick på söndagen från Värtahamnen till Åbo. Efter en tidig frukost for vi med turistbuss till Reso (Raisio) som är Åbos västra grannstad. Här besökte vi bl a Härlighetens kapell som är en inomhuskyrkogård för urnor och askor med plats för 3000 avlidna. Utformningen av Minnesplatsen vid hjältegravarna på Muurla kyrkogård, Finland. den eviga fridens kulle är medfört en ökning av antalet kremationer från 10 till 60% av alla avlidna. Därefter besökte vi Åbo begravningsplats där vi t ex stannade vid urnlunden, minneslunden, veteranlunden, andra samfunds begravningsplatser, Gamla begravningsplatsen och hjältegravkvarteren. Vi fortsatte därefter till resan mot Helsingfors och stannade under vägen för att besöka intressanta hjältegravar i Salo, Muurla och Vihti. På kvällen åt vi gemensam middag på hotellet med hedersgäster från Incheckningen på hotell i Helsingfors med gemensam middag. Tisdagen tillbringade vi i Helsingfors med omnejd. Vi gjorde intressanta besök i Otnäs kapell i Esbo, guidning på Sandudds begravningsplats med bl a kransnedläggelse vid marskalk Gustav Mannerheims gravmonument. I Uspenskijkatedralen fick vi utöver guidning i katedralen en presentation av ortodoxa kyrkan. Studieresan avslutades med besök på sjöfästningen Sveaborg som finns på Unescos världsarvslista som ett unikt exempel på europeisk militärarkitektur. Under resan fick vi i tal och skrift historiska inblickar i våra länders gemensamma historia, finska kriget 1808 och hur Finlands väg därefter kom att avvika från vår, inbördeskriget 1918, Vinterkriget, Fortsättningskriget - och Hjältegravarna. Vänster: Härlighetens kapell på kyrkogården i Rasio med väggar av glas och golv täckt av murgröna har plats för 3000 askgravar. Nedan: Askgravar på kyrkogården i Raisio.

6 Askgravplattor på kyrkogården i Salo, Finland. HÖSTKONFERENS i TÄBY SSIB anordnade även under hösten en konferens i Råsunda kyrka med Solna kyrkogårdsförvaltning som värd. Konferensen inleddes med guidning av kyrkan. Deltagarna fick lyssna på två intressanta föredrag. Docent Catharina Svala, verksam vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp, har i höst publicerat boken Kyrkogårdsmuren kultur och konstruktion, och gav oss lärdomar om murarnas tillkomsthistoria och om hur skador bör åtgärdas och muren skötas. Deltagande förvaltningar fick egna exemplar av den nyutgivna boken. Staffan Lundstedt, kyrkogårdskonsulent på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, talade om gröna trender och berättade även från världens största kyrkogårds- och begravningsmässa som nyligen ägde rum i New Orleans. Slutligen redovisade Karin Söderling, projektledare och arkitekt på Stockholms kyrkogårdsförvaltning, det danska förslaget som vann tävlingen om hur det stora begravningsområdet på Järvafältet ska utformas. VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011 SSIB kommer främst att satsa på följande under 2011: Arrangera en vår- och en höstkonferens Arrangera kollegaträffar för kyrkogårdschefer Arrangera kollegaträffar för arbetsledare Arrangera kollegaträffar för assistenter Arrangera kollegaträffar för krematoriechefer Arrangera en subventionerad studieresa i augusti för kyrkogårdschefer och förtroendevalda i mellansverige med besök hos förvaltningar i Gävle, Njurunda, Mora och Örebro. Verka för att länsstyrelsens ombud inbjuds till konferenser och studieresor Utveckla samarbetsformer med den gröna utbildningssektorn. Skaffa unik present vid studiebesök m fl tillfällen Stockholm den 19 april 2011 Christer Pettersson Ordförande Ulla-Britt Persson Vice ordförande Lennart Sjöström Pär Westin Tommy Östher

7 Resultat- och balansräkning RESULTATRÄKNING Intäkter Konferensintäkter : :00 Studiereseintäkter : :00 Ränteintäkter 185:83 249: : :64 Kostnader Konferenskostnader : :00 Studieresekostnader : :00 Övriga kostnader : : : :50 Årets resultat : :46 BALANSRÄKNING Tillgångar Postgiro : :95 Företagskonto : : : :66 Skulder och Eget kapital Kapital : :52 Årets resultat : : : :66

8 Deltagarna i SSIB s studieresa till Finland i samband med besök på Vihti kyrkogård. Nedan hjältegravar i Salo, Finland. Korsen tillverkade av krigsmateriel. SSIB s studieresa till Tyskland genomfördes i strålande väder och med gott humör. Här besöker deltagarna Ohlsdorfs kyrkogård i Hamburg.