Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN (hft.) ISBN (pdf)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsstyrelsen. Föreskrifter och anvisningar 2014:25. ISBN 978-952-13-5868-5 (hft.) ISBN 978-952-13-5869-2 (pdf)"

Transkript

1

2

3 Utbildningsstyrelsen Föreskrifter och anvisningar 2014:25 ISBN (hft.) ISBN (pdf) ISSN-L ISSN (print) ISSN (online) Grano Oy 2015

4

5

6

7

8 Yrkesexamen i husbyggnad består av en obligatorisk examensdel och tre valfria examensdelar. De examensdelar som är markerade med en stjärna (*) motsvarar två examensdelar.

9 Kraven på yrkesskicklighet i examensdelarna anger vad examinanden ska kunna vid avläggande av dem. Under punkten Sätt att visa yrkesskickligheten anges vad examinanden ska göra för att visa sin yrkesskicklighet. Den yrkesskicklighet som examinanden påvisar vid ett examenstillfälle bedöms utifrån kriterierna för godkänd prestation. Yrkesskickligheten bedöms av personer som representerar arbetsgivarna, arbetstagarna och lärarna och som har god yrkesskicklighet inom det område som yrkesexamen gäller. kan agera i enlighet med de huvudsakliga dragen hos företagsverksamhet agera i enlighet med kundernas krav använda de vanligaste maskinerna, anordningarna och byggmaterialen agera i enlighet med kvalitetskraven agera i enlighet med reglerna på arbetsmarknaden. Examinanderna påvisar sin yrkesskicklighet genom samtal, intervjuer, skriftliga uppgifter, gruppbedömning och självvärdering i en sådan omfattning att man tillförlitligt kan bedöma om kunnandet uppfyller kraven på yrkesskicklighet. är förtrogen med de huvudsakliga dragen hos företagsverksamhet känner till byggverksamhetens huvudsakliga drag och skyldigheter känner till de olika företagens profilering och verksamhetssätt är medveten om den gråa ekonomins skadlighet och vet hur man bekämpar den gråa ekonomin förstår verksamheten i företaget eller branschen samt de faktorer som inverkar på resultatet känner till de huvudsakliga dragen i branschens/företagets kostnadsstruktur och kostnader förstår företagets eller branschens principer och mål i fråga om kvalitets-, säkerhets- och miljöledningen samt följer dem förstår det egna arbetets betydelse för att företagets eller branschens verksamhet ska vara resultatrik förstår de begrepp som används inom branschen och deras betydelse på finska eller svenska och kan i tillräcklig utsträckning använda begreppen vid kommunikation på finska eller svenska förstår samarbetets (arbetskamrater, chefer och kunder) betydelse för en högklassig verksamhet.

10 vet vilka företagets eller branschföretagens viktigaste kunder är vet vilka kvalitetskrav kunderna ställer på verksamheten förstår betydelsen av leverans- och kvalitetssäkerhet med tanke på bevarande av kundrelationen och företagets konkurrenskraft förstår det egna arbetets betydelse för att företagets eller branschens verksamhet ska vara resultatrik och för att kundernas behov ska kunna tillgodoses. kan använda grundfunktionerna hos de maskiner och anordningar som används vid husbyggnad känner till de vanligaste byggmaterialen, deras egenskaper och användningsändamål förstår den nutida informationsteknikens betydelse i det egna arbetet. förstår hur det egna arbetet inverkar på arbetshelhetens kvalitet beaktar kvalitetskraven samt säkerhets- och miljöriskerna när det gäller det egna arbetet känner till de vanligaste orsakerna till att ett arbete godkänns eller underkänns förstår byggnadsfysikens betydelse för att man ska kunna uppnå ett högklassigt slutresultat. känner till de anställningsrelaterade organisationerna och förhandlingsordningen samt arbetarskyddsorganisationen följer spelreglerna i fråga om anställningsförhållandena inom branschen och förstår vilken betydelse förhandlingsordningen i dessa frågor har med tanke på högklassig verksamhet har kunskaper om arbetarskyddsfrågorna på den nivå som krävs för att få arbetssäkerhetskortet förstår betydelsen av säkert och ergonomiskt arbete för att verksamheten ska vara högklassig och agerar därefter identifierar olycks-, brand- och miljöriskerna på den egna arbetsplatsen och inom branschen känner till de allmänna principerna i arbetslagstiftningen och kollektivavtalet.

11 kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen läsa och tolka arbetsrelaterade ritningar och andra projektdokument utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten utföra formarbete med lösvirke utföra de monteringsarbeten som ingår i arbetshelheten arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden utföra formarbete med lösvirke åtminstone i en sådan omfattning att det i arbetet ingår mätning, stagning och bindning av formar samt montering av ursparningar. För visande av yrkesskickligheten räcker det inte med en enkel lågform för en platta i ett plan. Till den del som det inte är möjligt att visa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en uppskattning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar. läser och tolkar ritningar som hänför sig till formarbete läser och tolkar andra arbetsrelaterade projektdokument, bl.a. dokument som gäller kvalitetskraven på betongytan och betonggjutningen.

12 . gör de mätningar som behövs i arbetet utför de förberedelser som behövs för arbetet demonterar formar och utför rengöringsarbeten, om det behövs utför de behövliga arbetena med byggnadsställningar i enlighet med säkerhetsföreskrifterna gör de behövliga förflyttningarna av material på ett säkert och effektivt sätt. gör formarbeten för plattor, grundmurar, väggar, pelare, balkar, trappor och valv använder de rätta materialen i sitt arbete använder de rätta verktygen i sitt arbete utför arbetet så att formen blir tät och uppfyller kvalitetskraven på gjutningen utför arbetet så att formens placering och måttnoggrannhet uppfyller kvalitetskraven på gjutningen binder formen så att den motstår gjutningstrycket gör en form som behåller sin form och motstår gjutningstrycket använder material på ett ekonomiskt sätt. gör arbetsfogarna i enlighet med kvalitetskraven och måttnoggrant gör genomföringar och ursparningar i enlighet med kvalitetskraven och måttnoggrant monterar fästjärnen i enlighet med kvalitetskraven och måttnoggrant förflyttar material. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder personlig skyddsutrustning som är lämplig i arbetet och som överensstämmer med bestämmelserna använder besiktade och godkända ställningar håller god ordning i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen.

13 kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen läsa och tolka arbetsrelaterade ritningar och andra projektdokument utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten göra formarbeten med systemformar utföra de monteringsarbeten som ingår i arbetshelheten arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden utföra formarbete med någon systemform. I examensprestationen ska ingå mätning, uppförande, stagning och bindning av formar samt montering av ursparning. Till den del som det inte är möjligt att visa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar. läser och tolkar ritningar som hänför sig till formarbete läser och tolkar andra arbetsrelaterade projektdokument, bl.a. dokument som gäller kvalitetskraven på betongytan och betonggjutningen utarbetar en genomförbar arbetsplan utifrån ritningar och andra projektdokument.

14 utför korrekt de mätningar som behövs i arbetet utför de förberedelser som behövs för arbetet binder formen så att den motstår gjutningstrycket gör formen på ett sådant sätt att den behåller sin form och motstår gjutningstrycket utför vid behov demontering av en form samt rengöringsarbete med de rätta arbetsmetoderna utför de behövliga arbetena med byggnadsställningar i enlighet med säkerhetsföreskrifterna gör formarbeten för plattor, grundmurar, väggar, pelare, balkar, trappor och valvkonstruktioner följer arbetsplanen vid användning av systemformar använder de rätta materialen i sitt arbete använder de rätta verktygen i sitt arbete gör en tät form som uppfyller kvalitetskraven gör en form vars placering och måttnoggrannhet uppfyller kvalitetskraven på gjutningen använder material på ett ekonomiskt sätt arbetar på ett säkert och ergonomiskt riktigt sätt gör fallskydden i enlighet med säkerhetsföreskrifterna. oljar formar gör de arbetsfogar som behövs i enlighet med kvalitetskraven och måttnoggrant gör genomföringar och ursparningar samt monterar dem i enlighet med kvalitetskraven och måttnoggrant monterar fästjärnen i enlighet med kvalitetskraven och måttnoggrant gör de behövliga förflyttningarna av material på ett säkert och effektivt sätt. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete

15 använder personlig skyddsutrustning som är lämplig i arbetet och som överensstämmer med bestämmelserna använder besiktade och godkända ställningar håller god ordning i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen läsa och tolka ritningar och andra projektdokument utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten förtillverka de vanligaste typerna av armeringsjärn arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att tillverka industriella armeringsjärn så att det i arbetet ingår mätning, kapning, inställning av maskiner och tillverkning av prefabricerade produkter. Till den del som det inte är möjligt att visa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar.

16 läser och tolkar ritningar som hänför sig till formarbete läser och tolkar andra arbetsrelaterade projektdokument, bl.a. dokument som gäller kvalitetskraven på armeringsjärnen och armeringsarbetet. utför de arbeten som behövs vid mottagning och lagring av armeringsjärn gör de mätningar som behövs ställer in utrustning och maskiner gör kaplistor. kapar armeringsjärn i enlighet med kaplistorna tillverkar i enlighet med ritningarna prefabricerade armeringsprodukter av armeringsstänger som de kapat tillverkar en färdig armeringsprodukt av prefabrikat som han/hon själv gjort förflyttar de prefabricerade produkterna. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder personlig skyddsutrustning som är lämplig i arbetet och som överensstämmer med bestämmelserna håller god ordning i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen.

17 kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten armera de vanligaste betongkonstruktionerna arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden utföra armeringsarbeten så att det i arbetet ingår mätning av järn, uppgörande av kaplista, kapning, bockning, montering, bindning och fastsättning i formen. Arbetsobjektet kan vara en pelare, platta, balk eller vägg. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar. tar emot järn lagrar järn gör de behövliga mätningarna av järnen gör kap- och bockningslistor i enlighet med bockningsnormerna kapar och bockar järn.

18 förflyttar material och verktyg till arbetsplatsen gör armeringsarbeten för pelare, plattor, balkar och väggar monterar och binder järnen i formen i enlighet med ritningar och andra projektdokument fäster järnen med hjälp av stödjärn och distanshållare gör stålens skarvlängder rätt monterar järnen med korrekta säkerhetsavstånd. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna använder besiktade och godkända ställningar håller god ordning i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten utföra de vanligaste betongarbetena arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden utföra betongarbeten så att det i arbetet ingår förberedande arbeten, gjutning, komprimering och efterbehandling av ytan. Gjutningsobjektet kan vara en vägg, platta, stödmur, sockel, större fundamenthelhet, pelare eller balk. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna.

19 Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar. gör de behövliga arbetena med byggnadsställningar utför mindre armeringsarbeten förflyttar material skyddar de material som behövs avlägsnar överskottsmaterial städar arbetsplatsen. utför de vanligaste betongarbetena. Gjutningsobjektet är något av följande: vägg, platta, stödmur, sockel, större fundamenthelhet, pelare eller balk tar emot betong gjuter konstruktionen så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav komprimerar konstruktionen så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav gör ytfinish och efterbehandling så att kvaliteten på arbetet uppfyller kvalitetskraven och projektdokumenten. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna

20 använder besiktade och godkända ställningar håller god ordning i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten arbeta med ytbetong arbeta på ett säkert sätt, sörja för ordningen i arbetsområdet och hålla god ordning bland verktygen. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden arbeta med ytbetong i en sådan omfattning att man tillförlitligt kan bedöma om yrkesskickligheten uppfyller kraven på yrkesskicklighet. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar. utför de förberedelser som behövs innan man gör arbetsfogen utför behandling med vidhäftningsmedel gör vid behov småskaliga armeringsarbeten förflyttar material tar emot massa

21 skyddar de material som behövs avlägsnar överskottsmaterial städar arbetsplatsen. utför följande manuellt eller maskinellt på bärande konstruktioner: lägger ytskikt med betong, gör avjämningsarbete och slipar arbetar med ytbetong så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav komprimerar konstruktionen så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav. använder i sitt arbete de mätinstrument som behövs för mätning av höjd åstadkommer rätt höjd på betongskiktet gör ytfinish och efterbehandling så att kvaliteten på arbetet uppfyller kvalitetskraven och projektdokumenten. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna håller god ordning i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen.

22 kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de vanligaste betongreparationerna arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden göra en betongreparation så att det i examensprestationen ingår förbehandling av underlaget, lagning av betongkonstruktionen och avjämning av ytan. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar. gör de förflyttningar av material som behövs gör de behövliga arbetena med byggnadsställningar utför bilning gör kontroller och mätningar ser till att de bruk och övriga material som används är de rätta utför lagning av ytor gör mindre avjämningar av ytor ser till att ytans jämnhet uppfyller kraven.

23 arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder personlig skyddsutrustning som är lämplig i arbetet och som överensstämmer med bestämmelserna använder besiktade och godkända ställningar håller god ordning i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten montera betongelement arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden montera betongelement så att det i examensprestationen ingår åtminstone mätning, montering och stagning av element. Till den del som det inte är möjligt att visa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar.

24 sköter mottagning och mellanlagring av element känner till måttoleranserna för monteringen gör de behövliga mät- och ställningsarbetena skyddar och förflyttar material enligt behov. monterar olika typer av betongelement gör monteringarna enligt monteringsplaner, ritningar och bestämmelser monterar avstängare fogar element. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna håller god ordning i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten bygga en trästomme arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden bygga en bärande trästomme. I examensprestationen ska ingå åtminstone dimensionering av balk-, takstols- eller stomstolsindelning inklusive öppningar, montering av stolpar, takstolar eller balkar samt byggande av en knut i vertikala konstruktioner. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktis-

25 ka arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar risker som gäller arbetskvaliteten och som senare kan leda till dålig energieffektivitet eller till och med fukt- och mögelskador. gör de mätningar som behövs gör de behövliga arbetena med byggnadsställningar förflyttar material skyddar material enligt behov avlägsnar överskottsmaterial gör de behövliga städarbetena. bygger en vägg och en stomme så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav bygger en stomme för ett vinds- eller bottenbjälklag så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav bygger en stomme för ett yttertak så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav gör stommen så att fukt förhindras stiga från grunden till stommen.

26 monterar tillfälliga stöd på rätt sätt använder trävaror av rätt kvalitetsklass och fukthalt gör stommen så att fästelementens antal, storlek, kvalitet och placering är korrekt dimensionerar stommen och öppningarna i den rätt gör stommen så att vinklar är räta, stommen står i lod och våg och planheten är korrekt. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna använder besiktade och godkända ställningar ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande och avslutande arbeten som ingår i arbetshelheten göra träelement för husbyggnad arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att tillverka ett träelement med åtminstone en öppning. I arbetet ingår montering av värmeisolering, ångspärr och väggbeklädnad. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna.

27 Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången och vid behov en kaplista en uppskattning av tidsåtgången för arbetet och en beräkning av eftersträvad inkomst arbetsordningen verktyg, maskiner, utrustning och ställningar en plan över lyft och förflyttningar risker som gäller arbetskvaliteten och som senare kan leda till dålig energieffektivitet eller till och med fukt- och mögelskador. dimensionerar och ställer in jiggen förflyttar material förtillverkar delar gör de lyft och förflyttningar av element som behövs. monterar stommen efter att ha utfört de förberedande arbetena monterar fönster och dörrar monterar rör och materiel monterar värmeisolering och ångspärr monterar utvändig och invändig beklädnad gör volym-, mellan- och ytterväggselement av trä med isolering gör vinds-, botten- och mellanbjälklagselement av trä med isolering väljer de rätta materialen för sitt arbete väljer de rätta fästelementen för sitt arbete sköter den kontroll och utvärdering av kvaliteten som hör till det egna arbetet.

28 arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten montera träelement för husbyggnad arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden montera träelement så att det i examensprestationen ingår bestämning av var elementen ska placeras samt montering, stagning och fastsättning av element. Till den del som det inte är möjligt att visa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar.

29 sköter mottagning och mellanlagring av element skyddar elementen känner till måttoleranserna för monteringen gör de behövliga mätningarna och ställningsarbetena förflyttar material. lyfter element på rätt sätt och i enlighet med planerna monterar vägg-, mellanbjälklags- och takelement monterar pelare och balkar av lim- och kertoträ fäster element fogar element utför sitt arbete så att kvalitetskraven uppfylls i fråga om elementens placering, fastsättning och höjdmått och så att elementen står i lod eller våg. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen.

30 kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten reparera träkonstruktioner arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden reparera träkonstruktioner så att det i examensprestationen ingår uppriktning och reparation av byggnadsdelar av trä. Konstruktionen kan vara en vägg, ett botten-, mellan- eller vindsbjälklag, ett yttertak eller ett trägolv. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en uppskattning av tidsåtgången för arbetet arbetsordningen verktyg, maskiner, utrustning och ställningar risker som gäller arbetskvaliteten och som senare kan leda till fukt- och mögelskador. gör de behövliga arbetena med byggnadsställningar skyddar material enligt behov river och stagar träkonstruktioner gör mindre renoveringar.

31 gör de mätningar som behövs riktar upp och reparerar botten-, mellan- och vindsbjälklag av trä riktar upp och reparerar väggar riktar upp och reparerar yttertakskonstruktioner av trä riktar upp och reparerar trägolv utför sitt arbete så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna använder besiktade och godkända ställningar ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten bekläda fasader med olika material (inte tegel, puts eller plåt) arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden bekläda fasader med trä i en sådan omfattning att det i arbetsprestationen ingår skålning, byggande av övre och nedre kanten på en vägg samt beklädnad vid en öppning. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna.

32 Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar risker som gäller arbetskvaliteten och som senare kan leda till dålig energieffektivitet eller till och med fukt- och mögelskador. gör de behövliga mätningarna gör de behövliga arbetena med byggnadsställningar förflyttar material. monterar fasadbeklädnad förser dörrar och fönster med brädfodring gör takskäggskonstruktioner skålar de ovannämnda utför sitt arbete så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav utför arbetet så att fästelementen är de rätta och antalen, avstånden och djupen är korrekta utför arbetet så att ventilationen på baksidan av beklädnaden fungerar. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna

33 använder besiktade och godkända ställningar ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten utföra timmerbyggnadsarbeten arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden eller i motsvarande förhållanden (ett motsvarande förhållande kan t.ex. vara att en hel timmerbyggnad uppförs på beställning av en kund på läroanstaltens gårdsplan och transporteras i sin helhet till byggplatsen) bygga en timmerstomme för en byggnad som ska värmas upp. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan påvisandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar. gör de behövliga arbetena med byggnadsställningar sorterar och förflyttar material enligt behov utför de övriga förberedelserna gör de mätningar som behövs.

34 bygger en stomme för en timmerbyggnad tätar fogarna mellan stockarna monterar de glidreglar som behövs utför i samband med byggande av en stockstomme arbeten med bärande träkonstruktioner beaktar i sitt arbete de för stockkonstruktioner typiska sättnings- och rörelsemånerna utför sitt arbete så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav gör konstruktionen så att fukt förhindras stiga från grunden till stockstommen utför arbetet så att fästelementens antal, storlek, kvalitet och placering är lämpliga gör arbetet så att stommen har räta vinklar, stommen står i lod eller våg och planheten är korrekt. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder besiktade och godkända ställningar använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen.

35 kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten montera dörrar och fönster arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden montera dörrar eller fönster. Examensprestationen ska omfatta åtminstone montering av en ytterdörr och en mellandörr eller en ytterdörr eller en balkongdörr och ett fönster. I examensprestationen ska ingå montering av karmar i stommen samt montering och drevning av fönsterbågar eller dörrblad. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar risker som gäller arbetskvaliteten och som senare kan leda till dålig energieffektivitet eller till och med fukt- och mögelskador. tar emot material mellanlagrar och skyddar fönster och dörrar kontrollerar monteringsunderlaget gör de behövliga arbetena med byggnadsställningar väljer de rätta fästelementen väljer de rätta tätnings- och drevningsmaterialen.

36 monterar dörrar och fönster fäster dörren och fönstret på underlaget gör sitt arbete så att dörren eller fönstret inte skadas gör monteringen så att dörren rör sig och stängs klanderfritt drevar karmen tätar fönstret eller dörren utför sitt arbete så att kvaliteten på arbetet uppfyller de kvalitetskrav som anges i arbetsbeskrivningen och i övriga projektdokument samt byggnadsbranschens allmänna kvalitetskrav. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna använder besiktade och godkända ställningar ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten utföra arbeten med mellanväggar arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden arbeta med mellanväggar åtminstone i en sådan omfattning att det i uppgiften ingår ett hörn, en öppning och stöd för antingen elutrustning eller armaturer. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna.

37 Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen verktyg, maskiner, utrustning och ställningar förflyttar material gör de mätningar som behövs gör de behövliga arbetena med byggnadsställningar. läser byggnadsritningar och andra dokument som behövs vid arbete med mellanväggar gör stommen för mellanväggen gör de öppningar i stommen som behövs gör de stöd för elutrustning och armaturer som behövs i stommen monterar skivbeklädnad och gör kapslingar gör mätningarna så att väggarna placeras rätt och står i lod samt att öppningarna, stöden och ursparningarna i väggarna är korrekt uppmätta gör arbetet med rätt stolp- och regelindelning arbetar så att avstånden mellan fästelementen, deras djup och avstånd till kanterna överensstämmer med anvisningar från materialtillverkaren och anvisningar i dokument. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder besiktade och godkända ställningar

38 använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra de förberedande arbeten som ingår i arbetshelheten utföra träarbeten inomhus arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden göra åtminstone en av följande arbetshelheter: bekläda en bastu eller ett motsvarande utrymme invändigt; lägga panel i taket på ett rum och montera lister; lägga golv med brädor, brädparkett eller laminat i ett rum. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar risker som gäller arbetskvaliteten och som senare kan leda till dålig energieffektivitet eller till och med fukt- och mögelskador.

39 förflyttar material gör de mätningar som behövs gör de behövliga arbetena med byggnadsställningar utför transport, lyft och lagring av material och utrustning rätt. gör de skålningar som behövs bekläder väggar och tak inomhus lägger golv med bräder, brädparkett och laminat inreder och monterar lister i bastur eller motsvarande utrymmen utför sitt arbete med tillräcklig måttnoggrannhet (fogar, tandning, lod och våg samt skevhet) tar i sitt arbete hänsyn till förhållandena (temperatur, fukt, belysning och ordning i arbetsområdet) skyddar och fäster material rätt utför arbetet så att fästelementens antal och placering är lämpliga kontrollerar att avlägsnande av kondensvatten har beaktats. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna använder besiktade och godkända ställningar ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen.

40 kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra inledande och avslutande arbeten i en arbetshelhet utföra innertaksarbeten arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden göra åtminstone upphängning av undertak och vertikala konstruktioner i undertak med varierande höjd, en stomkonstruktion och ytbeklädnad i enlighet med konstruktionsanvisningarna för taktypen i fråga. I denna examensdel ingår inte vanliga innertak av gipsskivor. Till den del som det inte är möjligt att påvisa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en uppskattning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen verktyg, maskiner, utrustning och ställningar. tar emot arbetsobjektet förflyttar och lagrar material och utrustning gör de behövliga arbetena med byggnadsställningar utför mätningar gör de behövliga städarbetena.

41 gör de vanligaste innertaksarbetena i bostads-, affärs- och industribyggnader gör upphängningsanordningarna för beklädnaden (metall upphängning + skenor eller T-list) gör den egentliga takbeklädnaden gör de vertikala konstruktioner som behövs i undertaket bekläder de vertikala konstruktionerna gör takbeklädnad som limmas fast. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder personlig skyddsutrustning som är lämplig i arbetet och som överensstämmer med bestämmelserna använder besiktade och godkända ställningar ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen. kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen utföra yttertaksarbeten arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. visar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden utföra yttertaksarbeten med ett av de vanligaste beklädnadsmaterialen (kompetensen i fråga om de övriga beklädnadsmaterialen kontrolleras genom en intervju eller på något annat sätt) i en sådan omfattning av det i examensprestationen ingår byggande av underlaget för yttertaket (underlagstäckning och läkt eller spontning), montering av beklädnaden vid gavelrösten och sidorösten samt genomföring. För Sätt att visa yrkesskickligheten i fråga om tunnplåtstak räcker det med att uppvisa ett giltigt certifikat för plåttaksmontörer utfärdat av VTT. Till den del som det inte är möjligt att visa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna.

42 Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen verktyg, maskiner, utrustning och ställningar. tar emot och lagrar material och andra tillbehör förflyttar material och andra tillbehör till arbetsområdet gör de mätningar som behövs gör de arbetsplattformar/ställningar som behövs monterar underlagstäckning bygger läkt eller ett annat underlag för takbeklädnaden gör beklädnad av tegel, av tunnplåt som kan monteras mekaniskt och bitumenbeklädnad som inte kräver heta arbeten gör takgenomförningar och gångbanor gör takskäggskonstruktioner monterar plåt vid vinklar. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna ser till att ordningen är god i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen.

43 kan utarbeta en skriftlig arbetsplan för en arbetshelhet som ingår i examensdelen mura med block- och småelement montera eldstäder och rökkanal av element arbeta på ett säkert sätt och sörja för ordningen i arbetsområdet. påvisar sin yrkesskicklighet genom att i arbetsplatsförhållanden mura med block- och småelement åtminstone i en sådan omfattning att det i examensprestationen ingår ett hörn och en öppning. Alternativt kan yrkesskickligheten påvisas genom montering av en eldstad och en rökkanal. Till den del som det inte är möjligt att visa den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen genom att utföra praktiska arbetsuppgifter kan visandet av yrkesskickligheten kompletteras på andra sätt. Läroanstalternas arbetsplatser i en övningshall eller vid en övningslinje kan inte godkännas som de arbetsplatsförhållanden som krävs i grunderna. Den genomförbara arbetsplanen omfattar följande: tryggandet av säkerheten i arbetet en beräkning av materialåtgången: teoretisk mängd och en uppskattning av mängden spill en beräkning av tidsåtgången för arbetet och utifrån den en uppskattning av inkomsten arbetsordningen behövliga arbetsredskap, maskiner, utrustning och ställningar. tar emot och lagrar material och andra tillbehör förflyttar material och andra tillbehör till arbetsområdet gör de mätningar som behövs sätter upp de behövliga linjalerna gör de arbetsplattformar/ställningar som behövs bearbetar block eller småelement monterar ankarjärn och armering murar med block

44 murar med småelement gör sockel-, vägg- och pelarkonstruktioner samt andra vertikala konstruktioner i enlighet med ritningar, bestämmelser och projekteringsdokument gör genomföringar och ursparningar för VVS- och elutrustning samt monterar murkramlor. tar emot och lagrar material och andra tillbehör förflyttar material och andra tillbehör till arbetsområdet gör de mätningar som behövs sätter upp de behövliga linjalerna gör de arbetsplattformar/ställningar som behövs gör en eldstad av element gör en rökkanal av element monterar de behövliga ankarjärnen och armeringarna samt murkramlorna. arbetar ergonomiskt riktigt arbetar på ett säkert sätt och tar även hänsyn till de övriga arbetstagarnas arbete använder lämplig personlig skyddsutrustning som överensstämmer med bestämmelserna använder besiktade och godkända ställningar håller god ordning i arbetsområdet placerar spill och annat material som blir över på rätt sätt placerar verktygen rätt efter användningen.

FÖRESKRIFT 53/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 53/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 53/011/2004 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2005 FÖRESKRIFT 53/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3)

Grundläggande (År 1) Specialisering (År 2-3) Sture Sahlström Faktaböcker Bygg Grundläggande (År 1) Byggstart Ritningsläsning och mätningsteknik Byggteknik Material,verktyg, utrustning Arbetsmiljö Specialisering (År 2-3) Träarbete Byggnadsarbete Betongarbete

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 UTKAST Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR MATMÄSTARE 2014 Föreskrift 24/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Föreskrifter och anvisningar 2014:24 Grunder för fristående examen

Läs mer

FÖRESKRIFT 30/011/2007

FÖRESKRIFT 30/011/2007 FÖRESKRIFT 30/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2008 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2008 FÖRESKRIFT 30/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010

YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR MJÖLKFÖRÄDLARE 2010 FÖRESKRIFT 59/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Föreskrifter och anvisningar 2010:29 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012

YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR RÖRMONTÖR 2012 Föreskrift 26/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Föreskrifter och anvisningar 2012:33 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

TRÄ. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet trä ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TRÄ. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet trä ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TRÄ Ämnet trä behandlar arbete med olika konstruktioner i trämaterial. Det behandlar även alla typer av skivmaterial i byggnadskonstruktioner. Vidare behandlar ämnet olika slag av utvändig beklädnad på

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013

SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN FÖR FARTYGSELMÄSTARE 2013 Föreskrift 37/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Föreskrifter och anvisningar 2013:41 Grunder för fristående examen

Läs mer

Fasader Renovering balkonger av betong

Fasader Renovering balkonger av betong 56 ESE.281 Fasader Renovering balkonger av betong Balkongrenovering är ett mycket kvalificerat arbete och kräver goda kunskaper om betong och formbyggnad för att ett gott resultat ska uppnås. Det lönar

Läs mer

Stomkomplettering innertak Gipsskivor på reglar av trä eller plåt

Stomkomplettering innertak Gipsskivor på reglar av trä eller plåt 64 HSB.1 & KBC.32 Stomkomplettering innertak Gipsskivor på reglar av trä eller plåt Innertak på reglar av trä eller plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

FÖRESKRIFT 3/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 3/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 3/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKANLÄGGNINGS BRANSCHEN 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM MARKANLÄGGNINGSBRANSCHEN 2007 FÖRESKRIFT 3/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom båtbyggnad/båtbyggare Examensdel: 2.2.1 Byggande av båtar i armerad plast 30 kp + Modul: Byggande av båtar i armerad plast 1, 15 kp, Byggande av båtar i armerad plast 2, 15 kp. Den studerande

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 FÖRESKRIFT 74/011/2014 GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN, SNICKARE 2014 FÖRESKRIFT 74/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 1 INNEHÅLL INLEDNING 1 GRUNDEXAMEN INOM TRÄBRANSCHEN

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte

TÄTSKIKT VÅTRUM. Ämnets syfte TÄTSKIKT VÅTRUM Ämnet tätskikt våtrum behandlar olika tätskiktssystem i våtrum och underliggande konstruktioner. Det behandlar hur arbetet utförs vid såväl ombyggnader och tillbyggnader som vid nyproduktioner.

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013

YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM HUSHÅLLSSERVICE 2013 Föreskrift 11/011/2013 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Föreskrifter och anvisningar 2013:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN

GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDER FÖR YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN GRUNDEXAMEN INOM TAPETSERING OCH INREDNING KOMPETENSOMRÅDET FÖR TAPETSERING TAPETSERARE KOMPETENSOMRÅDET FÖR INREDNING INREDARE FÖRESKRIFT 88/011/2014 OPETUSHALLITUS

Läs mer

JACKON SIROC GARAGEELEMENT

JACKON SIROC GARAGEELEMENT JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: Ì GARAGE Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! JACKON SIROC GARAGEELEMENT SIROC

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015

YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR KOCK I STORHUSHÅLL 2015 Föreskrift 16/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:9 2 INNEHÅLL I Examensdelar och examensuppbyggnad ------------------------------------------------------------------------

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUMENTSKÖTARE 2011 Föreskrift 29/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Föreskrifter och anvisningar 2011:39 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BÅTBYGGARE 2015

YRKESEXAMEN FÖR BÅTBYGGARE 2015 1 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR BÅTBYGGARE 2015 Föreskrift 52/011/2015 2 3 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad -------------------------------------------------------------------

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 BESIKTNINGAR BYGGLEDNING KONSTRUKTIONER RAMBESKRIVNING KONSTRUKTION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 ALLHALLEN Rapphönan 7 Örkelljunga kommun Nybyggnad av allhall S:t Clemens gata 45 252 34 Helsingborg

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014

YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR GLASBLÅSARGESÄLL 2014 Föreskrift 31/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Föreskrifter och anvisningar 2014:26 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete.

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete. 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - skruvade Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011

SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2011 FÖRESKRIFT 2/011/2011 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Föreskrifter och anvisningar 2011:3 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN

Läs mer

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar.

Den andra delen innehåller allmänna anvisningar som bl.a. kan användas vid planering av stommens montage och vid upprättande av bygghandlingar. SWT-ANVISNINGAR V2.2 INLEDNING SWT-systemet består av både stålpelare och stålbalkar för fasader och byggnaders inre och dess system är avsett för att bära vertikala laster. Systemets komponenter kan delas

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se

JACKON Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK SIROC GARAGEELEMENT. För platta på mark till: GARAGE. Monteringsanvisning. www.jackon.se JACKON SIROC GARAGEELEMENT Monteringsanvisning För platta på mark till: GARAGE Ì Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK 12-2013 (1. revidering 10-2015) www.jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! SIROC GARAGEELEMENT

Läs mer

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Yrkesprovsplaner. Grundexamen inom byggnadsbranschen. Husbyggare. Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Yrkesprovsplaner Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare Fastställda av Yrkesteam Husteknik 20.11.2012 Östra Nylands yrkesinstitut Inveon 1 Innehåll Yrkesprov och lärdomsprov... 2 1 Sammanfattning

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 6/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 6/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM TEXTILBRANSCHEN 2005 FÖRESKRIFT 6/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBORIST GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 29/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR ARBORIST GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 29/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR ARBORIST GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 29/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ----------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

Komplett reparationssortiment

Komplett reparationssortiment Betongreparation Finja Bemix Komplett reparationssortiment Specialister på specialbetong Finja Bemix utvecklar, producerar och levererar specialbetong till byggindustrin i hela Sverige och har ett stort

Läs mer

Med gröna ögon 3VISION 3VISION. Miljövänligt byggsystem i trä utan köldbryggor och plast. SVERIGE AB SVERIGE AB

Med gröna ögon 3VISION 3VISION. Miljövänligt byggsystem i trä utan köldbryggor och plast. SVERIGE AB SVERIGE AB Med gröna ögon Kort om 3 Vision Sverige AB 3 Vision Sverige AB är en nystartad svensk verksamhet och systerföretag till 3 Vision i Norge AS som är etablerat sedan tidgare. Företagens grundare är Jarle

Läs mer

Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass

Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass 31 GSA Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass Blähglass är tillverkat av återvunnet glas - glasgranulat Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm

levereras måttanpassad för de flesta konstruktioner vattenspärr etc. kan integreras vid tillverkningen Stremaform strong > 300 mm > 300 mm Stremaform Stremaform är en kvarsittande gjutavstängare som består av ett finmaskigt specialnät, insvetsat mellan längs- och tvärgående stänger, i ett armeringsnät 7 x 5,5 mm med rutstorlek 140 x 50/140

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer:

Lillevilla +5. Viktigt! Bespara denna. Kontrollerad av: Garantinummer: Kontrollerad av: Viktigt! Bespara denna. Garantinummer: Lillevilla + monteringsanvisning 2,0 m Finland 2,6 m OBS! I alla frågor och kontakter som gäller denna produkt ange för återförsäljaren eller tillverkaren

Läs mer

Planerings- och monteringsinstruktioner

Planerings- och monteringsinstruktioner Planerings- och monteringsinstruktioner Stofix AB Fågelviksvägen 9 145 53 Norsborg Sverige Tel: +46 8 531 92 228 sweden@stofix.com www.stofix.com 2 1 Allmänt... 3 2 Planering... 3 2.1 2.1 Teknisk information...

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med sadeltak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med sadeltak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010

YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I DATATEKNIK OCH DATAKOMMUNIKATIONSTEKNIK 2010 FÖRESKRIFT 58/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Föreskrifter och anvisningar 2010:22 Grunder för fristående

Läs mer

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt.

Statik. Nåväl låt oss nu se vad som är grunderna för att takstolsberäkningen ska bli som vi tänkt. Statik Huvuddelen av alla takstolsberäkningar utförs idag med hjälp av ett beräkningsprogram, just anpassade för takstolsdimensionering. Att ha ett av dessa program i sin dator, innebär inte att användaren

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012

YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR SEKRETERARE 2012 Föreskrift 19/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Föreskrifter och anvisningar 2012:24 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3

Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan. Föremål för bedömning enligt bedömningskriterierna för N1, G2, B3 Grundexamen inom hantverk och konstindustri/artesan-finsnickare Examensdel: 2.1.1 Kundinriktad tillverkning 15 kp + Modul 1: Projektkunskap, 10 kp, Modul 2: Kundbetjäning och försäljning, 5 kp Krav på

Läs mer

BRA ATT VETA OM TRÄ. [ Trä ger trevnad hemma ]

BRA ATT VETA OM TRÄ. [ Trä ger trevnad hemma ] BRA ATT VETA OM TRÄ [ Trä ger trevnad hemma ] TRÄETS EGENSKAPER Ytterbark Innerbark Kambium Splint Kärna Splint Märg Årsringar Trä är starkt och lätt. I förhållande till sin vikt är träet hållfastare än

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Bjälklag Balkongplan av betongelement

Bjälklag Balkongplan av betongelement 34 GSC.65 Bjälklag Balkongplan av betongelement Montering av prefab balkongelement av betong Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid

Läs mer

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99

Murma Armering. Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk. BSAB 96 FS Augusti 99 BSAB 96 FS Augusti 99 Murma Armering Brictec murverksarmering utvecklad speciellt för armering av murverk Brictec murverksarmering eliminerar risken för rostskador i armerade murverk. Att använda Brictec

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Gäller fr o m den 1 mars 2012 Ackordsriktpunkt År 2012-03-01 150:- År.. År..

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01

BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01 BYGGBESKRIVNING JABO FARSTUKVIST 2,3 2012-02-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Ritningar 1119 A 01 - A 08 JABO Wood Products AB JABO FARSTUKVIST

Läs mer

ARBETARSKYDDET GÄLLANDE FUKT / MÖGEL. Arbetsgivarens och arbetstagarnas samarbete i hanteringen av problem med inomhus luften och fuktskador

ARBETARSKYDDET GÄLLANDE FUKT / MÖGEL. Arbetsgivarens och arbetstagarnas samarbete i hanteringen av problem med inomhus luften och fuktskador ARBETARSKYDDET GÄLLANDE FUKT / MÖGEL Arbetsgivarens och arbetstagarnas samarbete i hanteringen av problem med inomhus luften och fuktskador 1 Arbetsgivarens skyldigheter Arbetarskyddslagen (738/2002) Arbetsgivaren

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010

YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR INSTRUKTÖR I ROMKULTUR 2010 FÖRESKRIFT 62/011/2010 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Föreskrifter och anvisningar 2010:33 Grunder för fristående examen

Läs mer

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller

Bilaga 1. Moment som granskas: Mera uppgifter. Buller F 1. Fortgående buller F 2. Slagbuller Bilaga 1 Arbetsbok för riskbedömning på arbetspaltser FYSIKALISKA RISKFAKTORER (F) Företag: Datum: SHM Arbetarskyddsavdelningen IDENTIFIERING AV FAROR Mål för bedömning Utfört av Moment som granskas: Faror

Läs mer

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk

Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Den s.k. Järnboden vid Karlsdals bruk Karlskoga socken och kommun, Värmland Renovering 2013 Charlott Torgén Rapport 2013:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 INLEDNING...

Läs mer

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter

En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Från panel till list En liten skrift om Solohyvelns möjligheter Dimensionering och släthyvling av virke En nysågad bräda är plan men har måttavvikelser. Efter torkning till byggtorrt dvs. 15-20% fukthalt

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR VINDKRAFTSMONTÖR 2014

YRKESEXAMEN FÖR VINDKRAFTSMONTÖR 2014 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR VINDKRAFTSMONTÖR 2014 Föreskrift 15/011/2014 Föreskrifter och anvisningar 2014:20 Föreskrifter och anvisningar 2014:20 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT

KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT KONDITIONSGRANSKNINGSRAPPORT 20.3.2014 Telehuset Träsk 21760 Houtskär 2 Rapportens innehåll: 1. Grunduppgifter 3 2. Objektets byggnadstekniska uppgifter 4 3. Iakttagelser av objektet samt förslag på åtgärder..

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

DAGS ATT VÄLJA STÄLLNING

DAGS ATT VÄLJA STÄLLNING SOM HANTVERKARE KOMMER DU FÖRR ELLER SENARE ATT KOMMA I KONTAKT MED BYGGNADSSTÄLLNINGAR I NÅGON FORM. VARE SIG DET HANDLAR OM EN MINDRE STÄLLNING FÖR ATT DRA ELEN I TAKET ELLER EN FASADSTÄLLNING FÖR ATT

Läs mer

På svenska. Modulärt LS-ställverk och centralkapslingssystem för märkström 25-3150 A

På svenska. Modulärt LS-ställverk och centralkapslingssystem för märkström 25-3150 A På svenska Modulärt LS-ställverk och centralkapslingssystem för märkström 25-3150 A Fördelar Marknadens mest mångsidiga lämpar sig som konstruktion för både ställverk, centralkapsling och apparatskåp modulärt

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 22/011/2007. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 22/011/2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN FÖR FÖRETAGARE 2007 FÖRESKRIFT 22/011/2007 UTBILDNINGSSTYRELSEN Utbildningsstyrelsen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor Mewell Plåt AB är ett modernt plåtslageri för tillverkning av bl.a. utvändiga tunnplåtsarbeten, specialarbeten och rostfria golvbrunnar för storkök, industri och offentlig miljö. Vi utför takrenoveringar,

Läs mer

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen.

restaurering 1970-talet Åren 1968 78 genomfördes under Ove Hidemarks ledning en restaurering av Skoklosters slott på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. restaurering 1970-talet Skoklosters slott T. v. Norra längans fönsteröppningar med dekorativt måleri. Från början var det meningen att fasaderna skulle putsas varför det nya teglets avvikande färg och

Läs mer

Utförts av: FFT-konsult SBR genom Matts Mårtensson, bygg-,vent-, mark- och arbetsmiljöingenjör

Utförts av: FFT-konsult SBR genom Matts Mårtensson, bygg-,vent-, mark- och arbetsmiljöingenjör Stallarna Lågdelen Uppdrag: Att utföra okulära kontroller i byggnaden Umeå Centralstation och byggnaderna vid Lokstallarna. Efter utförda kontroller avrapportera inventeringsresultaten till beställaren

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015

YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 YRKESEXAMEN FÖR BIODLARE EXAMENSGRUNDER Föreskrift 39/011/2015 INNEHÅLL I Examensdelar och examens uppbyggnad ------------------------------------------------------------------- 4 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. s. 4 s. 5 s. 6 S. 7-0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

Montering & Bruksanvisning Harry

Montering & Bruksanvisning Harry Montering & Bruksanvisning Harry Rev.nr: 140828 Skruvdragare Bits: Kryss 3 & 6 mm borr Skruvmejsel Tumstock Vattenpass Tång Såg Kniv Hammare Skiftnyckel Trappstege PM70-5957 Förord: För monteringsanvisning

Läs mer

FORMBLOCK. Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk

FORMBLOCK. Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk FORMBLOCK Anvisningar för dimensionering enlighet med RakMk 2.8.2013 Lakka-formblock 1 Lakka-formblock anvisningar för projektering och byggande Allmänt Lakan Betonis formblock är staplingsbara betongblock

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN: Examensdel: Grundläggningsarbeten 25 kp. Grundläggning 15 kp, Husgrund 10kp

GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN: Examensdel: Grundläggningsarbeten 25 kp. Grundläggning 15 kp, Husgrund 10kp GRUNDEXAMEN INOM BYGGNADSBRANSCHEN: Examensdel: Grundläggningsarbeten 25 kp. Grundläggning 15 kp, Husgrund 10kp Krav på yrkesskicklighet Den studerande eller examinanden kan planera sitt arbete med hjälp

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79961 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Pulpettak Måttsättning takbjälkar Se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION FRILIGGANDE CARPORT/GARAGE

LEVERANSDEKLARATION FRILIGGANDE CARPORT/GARAGE LEVERANSDEKLARATION FRILIGGANDE CARPORT/GARAGE INNEHÅLL LEVERANSDEKLARATION friliggande carport/garage 1 Innehåll 2 Om företaget 3 Leveransdeklaration 3 Transport 3 Ritningar 3 Energianvändning 3 Grundläggning

Läs mer

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN

MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN MONTERINGS, BRUKS OCH SKÖTSELANVISNING TILL RÖKGÅNGAR FÖR EN KOTA SKORSTEN Innan du börjar monteringen kontrollera att produkten stämmer överens med orderbekräftelsen och är fri från defekter. En stålskorsten

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

FÖRESKRIFT 14/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 14/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 14/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM BRANSCHEN FÖR BYGGNADSPRODUKTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM BRANSCHEN FÖR BYGGNADSPRODUKTER 2006 FÖRESKRIFT

Läs mer

Fasader utfackning Stålplåtsreglar för beklädnad

Fasader utfackning Stålplåtsreglar för beklädnad 51 HSB.1 Fasader utfackning Stålplåtsreglar för beklädnad Utfackning med stomme av stålreglar istället för betong Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

ANLÄGGNING. Ämnets syfte

ANLÄGGNING. Ämnets syfte ANLÄGGNING Ämnet anläggning behandlar mark- och anläggningsbyggande från planering till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar också olika jord- och bergmaterials egenskaper. Ämnets syfte

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11 Sida 1(10) Teknisk beskrivning Totalentreprenad Sida 2(10) Entreprenaden Byggnadens tegeltak skall bytas till nytt tak av tegelpannor. Ny underlagspapp med tillhörande läkt monteras. Nytt regnvattensystem

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL MONTERINGS- & BRUKSANVISNING VIRKESSTÄLL INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA Planering INNAN DU BÖRJAR MONTERA ATT BEAKTA MONTERINGSANVISNINGAR s. 2 s. s. 4 s. 5 S. 6-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om anvisningarna Läs

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

FÖRESKRIFT 52/011/2004. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 52/011/2004. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 52/011/2004 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2005 Grunder för fristående examen SPECIALYRKESEXAMEN I HUSBYGGNAD 2005 FÖRESKRIFT 52/011/2004 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Programstruktur Bygg- och anläggningsprogrammet 2016-2017

Programstruktur Bygg- och anläggningsprogrammet 2016-2017 Anläggningsfordon* 600p 400p 900p Anläggningsförare* 300p p Anläggningsförare process 100 Anläggningsförare 1 Anläggning ledningsbyggnad Anläggning vägbyggnad 100 Svenska 2 Svenska 3 Engelska 6 Naturkunskap

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

84 PRB.1. Värme och sanitet Golvbrunnar i bjälklag. Montering av golvbrunnar för ingjutning i bjälklag. Förutsättningar. Förarbete.

84 PRB.1. Värme och sanitet Golvbrunnar i bjälklag. Montering av golvbrunnar för ingjutning i bjälklag. Förutsättningar. Förarbete. 84 PRB.1 Värme och sanitet Golvbrunnar i bjälklag Montering av golvbrunnar för ingjutning i bjälklag Vanlig fråga - Klarar vi godkänt fall i röret? Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

Gummifabriken Kv Knekten 16, Värnamo Om-och tillbyggnad

Gummifabriken Kv Knekten 16, Värnamo Om-och tillbyggnad Om-och tillbyggnad för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 331 83 Värnamo Om-och tillbyggnad 1 (12) Innehållsförteckning 1. Översiktlig beskrivning av befintlig byggnad 1.1 Grundläggning 1.2 Stomme

Läs mer

KV BJÖRNEN 10 TROLLHÄTTANS KOMMUN UTVÄNDIG MÅLNING UPPDRAGSNR: 92730050. Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg

KV BJÖRNEN 10 TROLLHÄTTANS KOMMUN UTVÄNDIG MÅLNING UPPDRAGSNR: 92730050. Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg UPPDRAGSNR: Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LINK arkitektur AB / 531 31 Lidköping / T.+46 10 479 99 00 / F.+46 510 659 70 / info@linkarkitektur.se

Läs mer

Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska. Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen

Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska. Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen Miljöbyggnad Svanenmärkta hus Green Building BREEAM LEED Passivhus

Läs mer

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012

YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM UTRIKESHANDELN 2012 Föreskrift 39/011/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Föreskrifter och anvisningar 2012:44 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN

Läs mer

Invändig tilläggsisolering. Varför? ytterväggar i flerfamiljshus

Invändig tilläggsisolering. Varför? ytterväggar i flerfamiljshus Invändig tilläggsisolering av ytterväggar i flerfamiljshus Johan Stein & Lars-Erik Harderup Avdelningen för byggnadsfysik Inledning Invändig tilläggsisolering. Varför? Vilket är byggnadernas tillstånd

Läs mer

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Hammarbystugan Rapport 2014:15. Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening. Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Hammarbystugan Rapport 2014:15 Åtgärdsförslag inför restaurering av Hammarbystugan, Erikskulle, Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening.

Läs mer

Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv

Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rambeskrivning Ulf Andersson 2014 01 31 ALLMÄNT Förbesiktning TE förutsätts före avgivande av anbud ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdena

Läs mer

MÅLERI. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

MÅLERI. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet måleri ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MÅLERI Ämnet måleri behandlar byggnadsmåleri från planering och utförande till det att objektet är färdigt att brukas. Det behandlar även färgens estetiska värden och skyddande egenskaper. Ämnets syfte

Läs mer