Äldres boende IV Trollhättan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldres boende IV Trollhättan 2014-2030"

Transkript

1 Plan för utveckling av äldres boende i Trollhättan Del IV Lokal utvecklingsplan för äldreboenden i Trollhättan. Äldres boende IV Trollhättan

2 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del I Bakgrund, strategiska vägval Del II Framtida behov Del III Praktisk planering för äldreboenden i Trollhättan. Del IV Lokal utvecklingsplan för äldreboenden. Sammanfattning Inledning Område Väster 1. Lokal utvecklingsplan för Klockaregården, stadsdelsboende nära centrum. 2. Lokal utvecklingsplan för Källstorpsgården, stadsnära boende. Område Söder 3. Lokal utvecklingsplan Blomstergården, stadsdelsboende. 4. Lokal utvecklingsplan Humlegården, stadsdelsboende. 5. Lokal utvecklingsplan Granngården, stadsdelsboende. 6. Lokal utvecklingsplan Blåvingen, stadsdelsboende. Område öster 7. Lokal utvecklingsplan Nordängen, landsbygdsnära boende. 8. Landbogården, småskaligt landsbygdsnära boende. 9. Kastanjebacken, stadsdelsboende. 1. Stavregården, Örtagården, stadsdelsboende. Specialiserat område 11. Tallbacken demenscentrum, stadsnära boende. 12. Tallbacken, Älvans korttidsboende nära centrum. Bilaga: Inventering av äldreboenden. Finns tillgänglig på intranät. 1 (28)

3 Sammanfattning I denna plan föreslås en utveckling av resp. boende i de olika stadsdelarna. Generellt för alla boenden gäller att utveckla färgsättning, inredning, underlätta orientering, använda modern teknik för att skapa harmoniska miljöer. Utvecklingen för resp. boende ser ut som nedan: Område Väster Klockaregården, ett stadsdelsboende nära centrum. Fasigheten behöver renoveras och utemiljön förbättras. Bygga vidare på de goda förutsättningar som finns i grannskapet för äldre och funktionshindrade att bo och leva ett självständigt liv med närhet till Klockaregården matservering/träffpunkter. Förslag att inom en nära framtid: Omvandla 12 lgh till trygghetsboende. På lång sikt kan man ev. bygga nytt äldreboende bakom huset om det finns behov och lämna nuvarande fastighet för t ex omvandlig till trygghetsboende. Källstorpsgården, ett stadsnära boende. Det behövs en uppfräschning och viss ombyggnation av våningarna. Kioskens utbud av basvaror (i matserveringen) kan förbättras. Utemiljön kan förbättras med promenadstråk. Inom en nära framtid föreslås att boendet görs till ett boende för personer med främst somatiska behov och att man därmed omvandlar 12 demensboenden. De 23 servicelägenheterna i angränsande radhus behålls i Omsorgsförvaltningens regi. På lång sik kan man eventuellt lämna fastigheten och flytta till mer modernt boende. Det finns markytor att ta i anspråk för ev. nybyggnation om behov finns. Område Söder Blomstergården, ett stadsdelsboende. Utveckla möjligheten för de boende att röra på sig också inomhus och kunna ha motionsaktiviteter. Bygga vidare på de goda förutsättningar som finns i grannskapet för äldre och funktionshindrade att bo och leva ett självständigt liv med närhet till Humlegårdens matservering/ träffpunkter. Dagens fördelning av somatik och demensboenden föreslås vara oförändrad. På lång sikt finns möjlighet att omvandla samtliga boenden till boende för dementa om behov finns. Humlegården, ett stadsdelsboende. Behov finns av att skapa större variation, förbättra gemensamma ytor, ev. bygga till gemensamhetsdelen så att de boende kan använda ytterligare ett rum. Skapa en egen lättillgänglig trädgård i markplan. Bygga vidare på de goda förutsättningar för äldre och funktionshindrade att bo och leva ett självständigt liv som finns i Humlan med närhet till Humlegårdens matservering/träffpunkter. I en nära framtid föreslås inga förändringar av antal lägenheter. På lång sikt kan man ev. omvandla 11 st s-lgh till trygghetsboende. Ev flytta boendet till annan fastighet i grannskapet för att få bättre ekonomi med t ex 9 boende per avd. Granngåden, ett stadsdelsboende. Det behövs en bättre utomhusmiljö och tillgänglig trädgård för de boende. Ev. kan man använda nedre plan i huset för att bygga en gruppbostad el trygghetsboenden. Granngårdens centrum kan utvecklas för fler seniorer i området. Bygga vidare på goda förutsättningar att bo och leva ett självständigt liv som finns i Granngården med många tillgängliga lägenheter och potentialer för en god service. I en nära framtid föreslås att omvandla 9 vård- och omsorgsboende till demensboende. På lång sikt finns möjlighet att utöka antal gruppboenden i kvarteret genom att ianspråkta ngn grannfastighet, om behov finns. 2 (28)

4 Blåvingen, ett stadsdelsboende. Inriktning tvåspråkigt boende. Förbättringar behövs av trösklar - så alla kan röra sig obehindrat och komma ut utan personalhjälp. Ett staket så att kunde gå ut själva en stund. Det finns inget personalrum idag. Nära framtid: Behålla s-lgh för parboende. Fortsatt inriktning mot tvåspråkigt boende. Utreda om det går att omvandla den avdelning som idag ligger i två plan till s-lgh. På lång sikt kan man ev bygga till äldreboendet på mark i anslutning. Område öster Nordängen, landsbygdsnära boende. Nära framtid: Nybyggnad med 16 lgh demensboende. På lång sikt: Fortsatt inriktning som landsbygdsnära boende med lokal efterfrågan i huvudsak. Landbogården, småskaligt landsbygdsnära boende. Boendet behöver underhållas då det är eftersatt idag. Nuvarande verksamhetsidé att vara ett äldreboende för personer från bygden står fast men boendet utgör också ett alternativ för äldre personer som behöver vara nära naturen och ha en lugn miljö. Förslaget innebär att behålla servicelägenheter som är ett bra alternativ för t ex parboende. I en nära framtid föreslås en omvandling av 1 s-lgh till trygghetsboende. Omvandla 5 somatik boenden till demensboende. På lång sikt kan man ev. omvandla ytterligare 1 s- lägenheter till trygghetsboende. Det finns goda utbyggnadsmöjligheter för nytt boende i närmiljön. Kastanjebacken, ett stadsdelsboende. Underhållet bör förbättras. Utemiljöerna kan utvecklas ännu mer. På kort sikt: Oförändrat antal boende. På lång sikt kan ev nybyggnad av 9 lägenheter för demensboende ske. Utbyggnad är möjlig i öster. Stavregården, Örtagården, ett stadsdelsboende. Nära framtid: Omvandla 4 s-lgh till 36 demensboenden. På lång sikt: Reducera med 9 s-lgh i det gamla huset, omvandla till trygghetsboende. Specialiserat område Tallbacken demenscentrum, stadsnära boende. Fastighetsägare som har planer för framtida utveckling av ev. fler seniorlägenheter. Finns potential för restaurangverksamhet. Grannskapet passar bra för seniorer med service, grönområde, tillgänglighet, nära centrum. Möjlighet att bygga trygghetsboenden intill. Inom en nära framtid kan man minska antal demensboende på Gullön/Malgön med tre eller fyra platser och istället använda lägenheter för att få fler enbäddsrum på korttidsboendet.(två boende som idag nyttjas av Vänersborgs kommun kommer ev. att återgå till Trollhättans Stad 214 vilket innebär att det blir 14 istället för 12 boenden). På Längre sikt: Kontinuerlig anpassning av antal korttidsboenden efter behov. Tallbacken, Älvans korttidsboende nära centrum. Förbättra möjligheten att komma ut i markplan. Förbättra parkeringsmöjligheter. I en nära framtid föreslås oförändrat antal korttids-/växelboenden. Tallbackens lokaler fungerar för korttidsboende och uppskattas av brukarna. 3 (28)

5 Plan för Äldres boende i Trollhättan Del IV Lokal utvecklingsplan för äldreboenden. Inledning Den fjärde delen av Plan för äldres boende i Trollhättan innehåller en utvecklingsplan för resp. äldreboende med beskrivningar av kvaliteter och brister samt en praktisk planering för den nära framtiden vad gäller antalet lägenheter och boendets huvudsakliga inriktning och verksamhetsidé. 4 (28)

6 Lokal utvecklingsplan för Klockaregården Verksamhetsidé, Klockaregården: Stadsdelsboende nära centrum. Klockaregården är ett stadsnära boende i Kronogården. Det finns 53 servicelägenheter och 9 vård och omsorgsboende. Huset har sex våningar och ligger ca 1 km från centrum. De boende har tillgång till en gemensam och välbesökt matservering. Lägenheterna är fina tvåor med mindre köksdel, stora fönster och bra utsikt. Kommunikationerna är goda och det finns tillgång till service och fina gångstigar i närmiljön. De boende har en gemensam trädgård i markplan eller balkong i anslutning till gruppboendet. Utanför är det liv och rörelse som många gärna betraktar från sina köksfönster. 5 (28)

7 Mest positivt med Klockaregården Fina tvåor med mindre köksdel. Stora fönster, ljust. Bra utsikt. Mycket bra kommunikationer, 1 min med buss. Fina gångstigar och mycket grönt i området. Händelserik plats, liv och rörelse. Matservering med fina lokaler. Många boende äter dagligen alla måltider. Liknar ett vanligt hyreshus, smälter in i stadsdelen. Egen personalparkering på baksidan. I närmiljön finns seniorboenden, många tillgängliga lägenheter och goda förutsättningar för äldre och personer med funktionsnedsättningar att bo och leva ett självständigt liv med närhet till Klockaregårdens matservering och träffpunkter. Förbättringsområden Ibland störningar i närmiljön med alltför mycket liv och rörelse. Negativ publicitet i massmedia, många anhöriga har förutfattade meningar om området. Tvåglasfönstren stänger inte ute buller. Underhållet av fastigheten brister. Större renoveringsbehov föreligger i en nära framtid. Boendet har långa korridorer, många lägenheter vilket inte passar för personer med demens. Papptak nere på torget förstör utsikten. Utvecklingsmöjligheter Renovera, underhålla fastigheten för att få högre status. Göra den lilla trädgården ännu finare och grönare. Köket och matserveringen är en resurs för området. Föreningslokal på torget kan erbjuda en samverkansmöjlighet med intresseorganisationer? Utveckla färgsättning, inredning, underlätta orientering, använda modern teknik för att skapa harmoniska miljöer. Bygga vidare på de goda förutsättningar som finns i grannskapet för äldre och funktionshindrade att bo och leva ett självständigt liv med närhet till Klockaregården matservering/ träffpunkter. Nära framtid: Omvandla 12 lgh till trygghetsboende. På lång sikt: Kan man ev. bygga nytt äldreboende bakom huset om det finns behov och lämna nuvarande fastighet för t ex omvandlig till trygghetsboende Klockaregården framtid Klockaregården idag Klockaregården idag Klockaregården framtid Service-lg Vårdboende 9 9 Demensomsorg Korttid 6 (28)

8 Lokal utvecklingsplan för Källstorpsgården Verksamhetsidé, Källstorpsgården stadsnära boende På Källstorpsgården finns 112 vård och omsorgsboende varav 12 lägenheter för personer med demens. Boendet har sex våningar och är beläget ca 1 km från centrum. Där finns också 23 servicelägenheter i angränsande radhus. De boende har förutom sina egna lägenheter och gemensamma kök också tillgång till en stor matservering dit många äldre från boendet och från stadsdelen Källstorp kommer och äter. Det finns en dagverksamhet och en stor samlingssal med möjlighet till sammankomster och olika arrangemang. Det är grönt och fint med promenadmöjligheter runt om. 7 (28)

9 Mest positivt med Källstorpsgården Lokal dagverksamhet fem dagar i veckan. Cafékvällar, danskvällar, seniorkultur. Läget! Det är grönt, lugnt och tryggt område. Stor efterfrågan från äldre med behov av särskilt boende pga det centrala läget. Egen restaurang! Stor samlingssal med möjligheter till sammankomster och arrangemang. Tre balkonger per våning som är rel. lättillgänglig. Bra utsikt. Trevligt att titta på dagisbarnens lek. Nära vårdcentral, apotek, folktandvård. Förbättringsområden Våningarna är tråkigt utformade med en korridor, ett litet, svårmöblerat dagrum. Små lägenheter (28 m2), endast enrumslägenheter och begränsade kokmöjligheter. Stor brist på parkeringsplatser. Möbler i allmänna utrymmen. Det saknas livsmedelsbutik i närområdet. Utemiljön är enahanda. Utvecklingsmöjligheter Uppfräschning och viss ombyggnation av våningarna. Kioskens utbud av basvaror (i matserveringen). Utemiljön kan förbättras med promenadstråk. Det finns markytor att ta i anspråk för ev. nybyggnation om behov finns. Utveckla färgsättning, inredning, underlätta orientering, använda modern teknik för att skapa harmoniska miljöer. Nära framtid. Omvandla 12 demens lgh till 12 VO-boende och göra boendet till ett boende för personer med främst somatiska behov. Behålla de 23 servicelägenheterna i angränsande radhus. På lång sikt: Eventuellt lämna fastigheten och flytta till mer modernt boende Källstorpsgården framtid Källstorpsgården idag Källstorpsgården idag Källstorpsgården framtid Service-lg Vårdboende Demensomsorg 12 Korttid 8 (28)

10 Lokal utvecklingsplan för Blomstergården Verksamhetsidé, Blomstergården stadsdelsboende. Blomstergården är ett vård och omsorgsboende med 15 boenden varav 75 som riktar sig till personer med behov av demensomsorg. Blomstergården ligger i stadsdelen Sylte och består av flera hus i tre våningar där det finns flera boenden: Lupinen, Solrosen, Näckrosen, Rödklövern, Blåklinten, Violen med 25 boende i varje plan. Lägenheterna är ljusa och praktiska. Det finns en trivsam inhägnad trädgård och stora gemensamma balkonger. Humlegårdens matservering ligger i samma kvarter. I området finns stora grönområden, vackra träd och promenadmöjligheter. Det finns också tillgång till god service och bra kommunikationer. Det händer alltid något ute på gårdarna vilket många tycker är trevligt och underhållande. 9 (28)

11 Mest positivt med Blomstergården Stora grönområden. Trädgård, fina balkonger. Praktiska lägenheter. Bra service o kommunikationer. Det händer alltid ngt utanför att titta på, det gör att man inte känner sig ensam. Många anställda med utländsk bakgrund gör det möjligt att matcha personal och brukare med samma språk. En stor arbetsplats gör det möjligt för personalen att få stöd av varandra. I närmiljön finns många tillgängliga lägenheter och goda förutsättningar för äldre och personer med funktionsnedsättningar att bo och leva ett självständigt liv med närhet till Humlegårdens matservering och träffpunkter. Förbättringsområden Otillräcklig yta för motion och rörelse. Många upplever att enheten ligger långt från centrum Gemensamhetsytorna är små, det blir trångt med alla hjälpmedel. Värdefull yta för brukarna måste tas i anspråk för personalens administration/ dokumentation. Utvecklingsmöjligheter Utveckla möjligheten för de boende att röra på sig också inomhus och kunna ha motionsaktiviteter. Utveckla färgsättning, inredning som underlätta orientering med färgsättning mm, använda modern teknik för att skapa harmoniska miljöer. Bygga vidare på de goda förutsättningar som finns i grannskapet för äldre och funktionshindrade att bo och leva ett självständigt liv med närhet till Humlegårdens matservering/ träffpunkter. Nära framtid: Dagens fördelning av VO och demensboenden oförändrad. På lång sikt: Finns möjlighet att omvandla samtliga boenden till boende för dementa Blomstergården framtid Blomstergården idag Blomstergården idag Blomstergården framtid Service-lg Vårdboende Demensomsorg Korttid 1 (28)

12 Lokal utvecklingsplan för Humlegården Verksamhetsidé, Humlegården, småskaligt stadsdels boende. Humlan är ett småskaligt och mysigt äldreboende beläget i hjärtat av stadsdelen Sylte med 14 vård och omsorgsboende för personer med behov av demensomsorg i två våningsplan. Där finns också tillgång till servicelägenheter/ trygghetsboende i närområdet. Lägenheterna är ljusa och funktionella. Bostadsområdet är lugnt och trivsamt med stora grönområden med träd och buskar. Matserveringen som ligger nära är en stor tillgång. Det finns en inglasad gemensam balkong. Goda kommunikationer. Utanför på gårdarna är det liv och rörelse, barn leker och vuxna rör sig i området, vilket många tycker är underhållande. 11 (28)

13 Mest positivt med Humlegården Boendet är hemtrevligt, lugn och småskaligt. Området är grönt och trivsamt. Utanför på gårdarna är det liv och rörelse, barn leker och vuxna rör sig i området, vilket många tycker är underhållande. Många anställda med annan kulturell och språklig bakgrund. Matserveringen som ligger nära är en tillgång. Lägenheterna är ljusa och funktionella. Den gemensamma inglasade balkongen. Goda kommunikationer. I närmiljön finns trygghetsboenden, många tillgängliga lägenheter och goda förutsättningar för äldre och personer med funktionsnedsättningar att bo och leva ett självständigt liv med närhet till Humlegårdens matservering och träffpunkter. Förbättringsområden Boendet är litet, de gemensamma ytorna är små. Det trånga serveringsköket är den enda gemensamma ytan och där måste alla gemensamma aktiviteter äga rum. Det blir inte mycket variation/omväxling för de boende. Långa korridorer till de boendes lägenheter. Små balkonger (låsta) används inte så mycket. Inte kostnadseffektivt att endast ha sju boende på varje avdelning. Utvecklingsmöjligheter Skapa större variation, förbättra gemensamma ytor. Bygga till gemensamhetsdelen så att de boende kan använda ytterligare ett rum. Skapa en egen lättillgänglig trädgård i markplan. Utveckla färgsättning, inredning, underlätta orientering, använda modern teknik för att skapa harmoniska miljöer. Bygga vidare på de goda förutsättningar för äldre och funktionshindrade att bo och leva ett självständigt liv som finns i Humlan med närhet till Humlegårdens matservering/träffpunkter. Nära framtid: Oförändrat antal lägenheter. På lång sikt kan man ev. omvandla 11 st s-lgh till trygghetsboende. Ev flytta boendet till annan fastighet för att få bättre ekonomi med t ex 9 boende per avd Humlegården framtid Humlegården idag Humlegården idag Humlegården framtid Service-lg Vårdboende Demensomsorg Korttid 12 (28)

14 Lokal utvecklingsplan för Granngården *Verksamhetsidé, Granngården stadsdels boende. Granngården är ett praktiskt och bekvämt boende med nära till service och en gårdsmiljö med ett aktivt socialt liv. Det händer alltid något ute på gården där barn och vuxna vistas. I gruppboendet finns 36 vård och omsorgsboende. Huset har sex våningar. Äldreboendet är integrerat i ett vanligt bostadsområde, ca tre km från centrum. Lägenheterna är fina, ljusa och praktiska med funktionella gemensamhetsytor. Boendet har tillgång till stora gemensamma balkonger. Kommunikationerna är goda. Granngårdens centrum ligger nära, här finns potentialer till ett bra serviceutbud med livsmedelsbutik mm. 13 (28)

15 Mest positivt med Granngården Lyckad ombyggnad av flerbostadshus. Ej institutionskaraktär, upplevs småskaligt trots att byggnaden är stor. Bra överblick och möjlighet att orientera sig för personer med demens. Fina, ljusa, praktiska lägenheter, dock ej kokmöjligheter. Funktionella gemensamhetsytor. Inga långa korridorer. Det händer alltid något ute på gården. Fina stora gemensamma balkonger. Trivsam inredning. Trygghetslinjen har hållplats i närheten. Finns service i området. I närmiljön finns tillgängliga lägenheter och goda förutsättningar för äldre och personer med funktionsnedsättningar att bo och leva ett självständigt liv. Förbättringsområden Boendet saknar egen trädgård. Grönområdet är till för hela kvarteret och ger inte den känsla av lugn, avskildhet och trygghet som de boende behöver. Saknas cykelförråd, personal måste ställa cyklar i entré o korridorer. Personalen är mycket beroende av hiss. Serviceutbudet minskar då vårdcentral och apotek flyttar från Granngårdens centrum. Finns ej tillgång till matservering för äldre. Utvecklingsmöjligheter En bättre utomhusmiljö och tillgänglig trädgård för de boende. Använda nedre plan i huset för att bygga en gruppbostad el trygghetsboenden. Granngårdens centrum kan utvecklas för fler seniorer i området. Utveckla färgsättning, inredning, underlätta orientering, använda modern teknik för att skapa harmoniska miljöer. Bygga vidare på goda förutsättningar att bo och leva ett självständigt liv som finns i Granngården med många tillgängliga lägenheter och potentialer för en god service. Nära framtid: Omvandla 9 vård- och omsorgsboende till demensboende. Undersöka möjligheten att flytta ner boende i markplan i en näraliggande huskropp. På lång sikt: Finns möjlighet att utöka antal gruppboenden i kvarteret genom att ianspråkta ngn grannfastighet, om behov finns Granngården framtid Granngården idag Granngården idag Granngården framtid Service-lg Vårdboende 9 Demensomsorg Korttid 14 (28)

Lokal utvecklingsplan för Blåvingen

Lokal utvecklingsplan för Blåvingen Lokal utvecklingsplan för Blåvingen Verksamhetsidé, Blåvingen stadsdels boende. På Blåvingen finns 14 servicelägenheter, 18 vård och omsorgsboende och 24 lägenheter för personer med behov av demensomsorg.

Läs mer

Kvalitetsredovisning, Vård och omsorgsboende och servicelägenheter äldreomsorg i Trollhättan.

Kvalitetsredovisning, Vård och omsorgsboende och servicelägenheter äldreomsorg i Trollhättan. Kvalitetsredovisning, Vård och omsorgsboende och servicelägenheter äldreomsorg i Trollhättan. 1(14) Vård- och omsorgsboende/ Blåvingen Modernt, vackert och välplanerat Granngården Praktiskt och bekvämt

Läs mer

Kumla växer 2016. Aktuella byggprojekt och planer

Kumla växer 2016. Aktuella byggprojekt och planer Kumla växer 2016 Aktuella byggprojekt och planer Kumla växer_2016.indd 1 2015-12-18 15:10:57 Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder

Läs mer

Seniorlägenheter med hyresrätt

Seniorlägenheter med hyresrätt Nyköpingshem bygger Seniorlägenheter med hyresrätt Vildgåsvägen 1 18 lägenheter med inflyttning hösten 2013 version 201304 foto: jan Lindblad Jr 2 Seniorlägenheter i östra Nyköping Ett nytt servicecenter

Läs mer

Solrosen. Johannelund/Vällingby. Familjevänliga radhus i västerort

Solrosen. Johannelund/Vällingby. Familjevänliga radhus i västerort Solrosen Johannelund/Vällingby Familjevänliga radhus i västerort Familjen Dahlberg flyttade in i ett liknande radhus 2012 och trivs jättebra. Med några egna tillval som golvvärme både uppe och nere samt

Läs mer

Banvallen. Bostadsrätter i Hovshaga Centrum. Bo i villakvarter med stadskänsla

Banvallen. Bostadsrätter i Hovshaga Centrum. Bo i villakvarter med stadskänsla Banvallen Bostadsrätter i Hovshaga Centrum Bo i villakvarter med stadskänsla Banvallen» Var först på plats när mysiga Hovshaga får ett nytt landmärke. « Nära stan. Nära naturen. Nära vattnet. Nya kvarteret

Läs mer

Gotö källa. den nya trädgårdsstaden i Barkarö. Etapp 1 Vårbackegatan

Gotö källa. den nya trädgårdsstaden i Barkarö. Etapp 1 Vårbackegatan Gotö källa den nya trädgårdsstaden i Barkarö Etapp 1 Vårbackegatan Aroseken Alla tiders boende Sedan 1956 har vi på Aroseken gjort människor hemmastadda i Västerås. Med en stark lokal närvaro och som stadens

Läs mer

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen

2014-10-07. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen 2014-10-07 Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Oktober 2014 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Förord... 3 2 Historik (2004 2013)...

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014

Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Sida 1 (17) Boendeplanering för äldre i regionen Västerort reviderad 2014 Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, HässelbyVällingby och Bromma stadsdelsnämnder Framtida behov av äldreomsorg i Västerort Sweco EuroFutures

Läs mer

Framtidens äldre i Sverige

Framtidens äldre i Sverige Framtidens äldre i Sverige Lars Hovius Byt bilden till illustrationen med hela ålderkedjan Vad kommer jag att prata om? Boende för äldre? Blir det fler äldre och hur bor de? Vad gör Riksbyggen? Bonums

Läs mer

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra.

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagereds socken kan erbjuda mycket allt ifrån avskildhet, lugn

Läs mer

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen

Kv. Riksdagen i Värpinge. lkf.se/riksdagen Kv. Riksdagen i Värpinge lkf.se/riksdagen Värpinge Värpinge Lund De nya lägenheterna och radhusen ligger i populära Värpinge med Värpinge By som nära granne. Lägenheterna får en fin utsikt över byn och

Läs mer

2015-09-08 2015/377 012. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen. Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60

2015-09-08 2015/377 012. Planeringsdokument. - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen. Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60 Datum Diarienummer 2015-09-08 2015/377 012 Planeringsdokument - för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen Antaget i omsorgsnämnden 2015-09-01; 60 2 Innehåll 1 Inledning... 1 2 Historik (2004 2014)...

Läs mer

Kvarteret LOTTEN 3. Unika lägenheter i kvarter vars gränder för tankarna till charmiga stadskärnor

Kvarteret LOTTEN 3. Unika lägenheter i kvarter vars gränder för tankarna till charmiga stadskärnor Kvarteret LOTTEN 3 Unika lägenheter i kvarter vars gränder för tankarna till charmiga stadskärnor Våra sex väldesignade tvåplanshus i kvarteret Lotten 3 erbjuder bekväma och genomgående hyreslägenheter,

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Göingegården. kv. Aroma

Göingegården. kv. Aroma Göingegården kv. Aroma VILLOR Välkommen till Göingegården! Precis invid en genuin gammal äppelodling växer en helt ny stadsdel fram, centralt belägen nära stan och med utmärkta förbindelser till både Halmstad

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet)

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) YIMBY Yes in my Back Yard. Stockholm 2008-11-25 SBN/2008:349 Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) - Inledning YIMBY ser det som oerhört positivt att det äntligen görs kraftansträngningar

Läs mer

Ringvägen 100. 491 kvadratmeter på plan 7 Stockholm

Ringvägen 100. 491 kvadratmeter på plan 7 Stockholm Ringvägen 100 491 kvadratmeter på plan 7 Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 491 kvadratmeter. Yta Våning 491 kvm plan 7 hus A1 Husets karaktär Vissa delar av

Läs mer

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende

Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 144 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Socialchef

Läs mer

Borta bra men hemma bäst ÖSTERSTAD FORNÅSA KLOCKRIKE BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Borta bra men hemma bäst ÖSTERSTAD FORNÅSA KLOCKRIKE BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. ÖSTERSTAD FORNÅSA KLOCKRIKE Helge Björns väg, Klockrike Borta bra men hemma bäst BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder,

Läs mer

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun

Enkät rörande boende för äldre i Krokoms Kommun Enkät rörande boende för äldre i s Kommun 2015-10-14 I din hand håller du just nu en enkät som vi vill att du skall fylla i. Enkäten är helt anonym och skall endast användas för att få fram önskemål om

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TIME BUILDING

VÄLKOMMEN TILL TIME BUILDING Tid är det som förhindrar att allting händer på samma gång. Albert Einstein VÄLKOMMEN TILL TIME BUILDING En företagsmiljö i tiden. Ambitionen är att skapa en inspirerande mötesplats för både hyresgäster

Läs mer

Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun

Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 22/2014 Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Rapport framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB, på

Läs mer

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3

Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3 Arbetsmaterial 1/8 Måltidsverksamheten vid Karlbergsskolan Åk 1-3... 2 Uppdrag... 2 Nulägesbeskrivning... 2 Karlbergsskolans kök... 2 Personal/köksarbete... 3 Transport av mat... 3 Servering... 4 Arbetstid

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer.

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer. Analys - aktivitet Lite bakgrund till hur vi har tänkt. Stora delar av Kanaltorget ligger i skugga framåt eftermiddagen. Något som gör att man vill dra sittplatser österut, mot Byälven. (Solgränsen är

Läs mer

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 förslag om omvandling till demensplatser

Införande av trygghetsmodell inom äldreomsorgen del 2 förslag om omvandling till demensplatser UTREDNING 1 (18) Vår handläggare Maria Andersson, områdeschef hemtjänst/korttidsboende/samordning Jan Nilsson, utredare Förslaget godkänt av vård- och omsorgsnämnden 2013-06-13, 58 Införande av trygghetsmodell

Läs mer

NYA CENTRUMHUSET. Där hyresgästen står i centrum

NYA CENTRUMHUSET. Där hyresgästen står i centrum NYA CENTRUMHUSET Där hyresgästen står i centrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omgivningen... 03 Byggnaden... 05 Lägenheter 1 rum och kök... 06 Lägenheter 2 rum och kök... 08 Lägenheter 3 rum

Läs mer

Stadskärnan utvecklas.

Stadskärnan utvecklas. Stadskärnan utvecklas. Utvecklingsarbetet går vidare. Exempel på vad som hänt: K Gångbryggan vid Gamla Bryggeriet K Belysningen utmed åpromenaden K Utvecklingen av Nyköpings hamn K Stensättning av Storgatans

Läs mer

Tomtaäng. Nyckelfärdiga villor centralt i Trosa

Tomtaäng. Nyckelfärdiga villor centralt i Trosa Tomtaäng Nyckelfärdiga villor centralt i Trosa Småstadsliv med närhet till storstadspuls Trosa är den kustnära småstaden som tillbaka i tiden kallades världens ände. I dag är Trosa en expansiv storstadsnära

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Håbo kommun Brukarundersökning inom äldreboenden

Håbo kommun Brukarundersökning inom äldreboenden Håbo kommun Brukarundersökning inom äldreboenden Dalängen Hus 4 Hus 2 (Attendo Care) Brukarundersökning i Håbo Äldreboenden Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

Hitta din hyresrätt i Karlstad

Hitta din hyresrätt i Karlstad Hitta din hyresrätt i Karlstad 2 Plats för nöjda hyresgäster Dags att flytta? Du kanske behöver en ny bostad när familjen växer, eller vill minska ytan och skaffa en mindre lägenhet? Eller är du på väg

Läs mer

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse Helhet SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city A N A L Y S Analyserna i detta kapitel är utarbetad utifrån

Läs mer

GE DIN GÅRD ETT LYFT!

GE DIN GÅRD ETT LYFT! GE DIN GÅRD ETT LYFT! TRÄDGÅRDSINGENJÖRERNA NATALIA & MAJA Trädgårdsingenjörerna Natalia Andersson och Maja Schmidt är utbildade vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp strax utanför Malmö. Sedan 2010

Läs mer

KVARTERET SÄLGEN 2 GUNNILBOGATAN, MALMABERG, VÄSTERÅS ANDRA ETAPPEN - 32 LÄGENHETER

KVARTERET SÄLGEN 2 GUNNILBOGATAN, MALMABERG, VÄSTERÅS ANDRA ETAPPEN - 32 LÄGENHETER KVARTERET SÄEN 2 UNNIBOATAN, MAMABER, VÄERÅS ANDRA ETAPPEN - 32 ÄENHETER KVARTERET SÄEN 2 ÖEREDEN EN AD MED VISIONER Det finns en innovationskraft och en framtidstro i staden som gör det ovanligt gott

Läs mer

UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN. Vackra bostäder med klassisk känsla

UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN. Vackra bostäder med klassisk känsla UPPSALA, LUTHAGEN KAPRIFOLEN Vackra bostäder med klassisk känsla Skönt boende som rymmer livet I Kaprifolen i anrika Luthagen erbjuder vi vackra och funktionella bostäder för dig över 55 år. Arkitektritade

Läs mer

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav

Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav Delprojekt Socialnämndens verksamhet Strandgårdens äldreboende 2013-09-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Tidigare

Läs mer

SÖRA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se

SÖRA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se SÖRA Söra är belägen i Södermanland, en bit norr om Nyköping i en lugn och avskild miljö omgiven av skog och stora ängar med utsikt över Hovrasjön. Söra ligger ca tio mil söder om Stockholm och det tar

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62 180 Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5 Dnr 2015 M3095 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsförvaltningens

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm. Sveavägen 3820. En plats i solen.

1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm. Sveavägen 3820. En plats i solen. Tre starka punkter som talar för Ringvägen 100 i Stockholm 3 Sveavägen 3820. En plats i solen. 1. Närheten till service och kommunikationer. 2. Nyrenoverade kontorslokaler. 3. Centralt läge på Södermalm.

Läs mer

Demenscentrum Kvarnbacken Nybro. Programhandling 2015-10-07

Demenscentrum Kvarnbacken Nybro. Programhandling 2015-10-07 Demenscentrum varnbacken Nybro Programhandling 2015-10-07 Bakgrund 1.1 Uppdrag 3 1.2 Mål och syfte 3 1.3 Organisation 3 varnbacken idag 2.1 äget i staden 4 2.2 Tomten 5 2.3 Byggnader 6 2.4 Yttre miljö

Läs mer

FÖRSLAG: ALLÉN. Godkänt dokument - Maria Pettersson. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2009-11-27. Dnr 2009-01446

FÖRSLAG: ALLÉN. Godkänt dokument - Maria Pettersson. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2009-11-27. Dnr 2009-01446 12 FÖRSLAG: ALLÉN En allé ett diagonalt huvudstråk genom kvarteret bidrar till att binda samman vällingby Centrum med Blackeberg. allén delar sig runt parken kring dammen och sträcker sig runt det nya

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SJÖGÅNGEN!

VÄLKOMMEN TILL SJÖGÅNGEN! VÄLKOMMEN TILL SJÖGÅNGEN! Tänk dig att vakna varje morgon till utsikten av blått vatten och fåglarnas ljuva kvittrande. På det nya bostadsområdet Sjögången på Orrholmen kan du uppleva lugnet och naturen,

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

GENOMTÄNKTA BOSTÄDER. Intill den pampiga Skvallereken i Ektorp skapas nu 67 smakfulla och välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök.

GENOMTÄNKTA BOSTÄDER. Intill den pampiga Skvallereken i Ektorp skapas nu 67 smakfulla och välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök. 4 Oakhouapplese GENOMTÄNKTA BOSTÄDER Intill den pampiga Skvallereken i Ektorp skapas nu 67 smakfulla och välplanerade bostadsrätter om 1-4 rum och kök. fasaden 7 Oakhouapplese Bild område I Ektorp har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer

Adress Parkvägen 2B. Kommunikationer Parkvägen 2B En unik plats i händelsernas centrum - Råsunda! Typ Storlek 15000 kvm Adress Parkvägen 2B Område Solna/Solna Business Park Omgivning Solna är idag Sveriges mest företagstäta stad. Och i de

Läs mer

Seniorboende 75 lgh Seniorboende, Axelsberg i Hägersten-Liljeholmens stadsdel.

Seniorboende 75 lgh Seniorboende, Axelsberg i Hägersten-Liljeholmens stadsdel. VÄSTRA SÖDERORT (5) 05 SID 1 2011-01- REVIDERAD ÄLDREBOENDEPLAN 2 BILA BILAGA Platser i vård- och omsorgsboende, korttidsvård, profilboende, servicehus, trygghetsboende och seniorboende i Västra Söderort

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service

Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service Ett nytt hem nära naturen, villakvarteren och all tänkbar service 1 Nya fräscha bostäder centralt i Karlskoga med trädgårdsmiljö! Etapp 1 Charmen med Fruktlunden är dess läge bland små flerbostadshus och

Läs mer

Modernt med sjöutsikt och dubbla balkonger STORGATAN 53, ULRICEHAMN MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83

Modernt med sjöutsikt och dubbla balkonger STORGATAN 53, ULRICEHAMN MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Modernt med sjöutsikt och dubbla balkonger STORGATAN 53, ULRICEHAMN MÄKLARE ANNA TIDEBRINK 076-827 23 83 Välkommen till Storgatan 53! Med ett centralt och högt utsiktsläge vid Åsunden finner ni denna

Läs mer

BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET

BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET BRF MARTALLEN, MIDSOMMARKRANSEN NYA BOSTÄDER MED BÄSTA LÄGET NYTT HEM ATT LÄNGTA TILL Midsommarkransen bästa läget vid Svandammsparken. Nyproduktion bostadsrätter -5 rok med balkong, uteplats eller härliga

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL

VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL VÄLKOMMEN TILL FRÖSAKULL HAVSNÄRA I FRÖSAKULL I attraktiva Frösakull, vid havet nära Tylösand kommer A-hus att uppföra 15 villor. Förutom den idylliska miljö som kännetecknar Frösakull lockar också närheten

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 4 mars 2010

Pensionärsrådet torsdag 4 mars 2010 1 (5) Protokoll M-förvaltningen Assistent Dahlqvist, Tilde Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 4 mars 2010 Mötesdatum Plats Kommunhuset, Slusan Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga Carina Larsson

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

RKITEKTKONTORET VALLGATAN Energigatan 12 434 37 KUNGSBACKA HEDVIGSHOLMENS SERVICEBOENDE, HEDVIGSHOLMEN, MARSTRAND 2008.10.02

RKITEKTKONTORET VALLGATAN Energigatan 12 434 37 KUNGSBACKA HEDVIGSHOLMENS SERVICEBOENDE, HEDVIGSHOLMEN, MARSTRAND 2008.10.02 HEDVISHOLMENS SERVICEBOENDE, HEDVISHOLMEN, MARSTRAND VALLATAN 434 37 UNSBACA Hedvigholmens serviceboende I Marstrand, närmare bestämt på oön, ligger Hedvigholmen. Ursprungligen var detta ett varvsområde,

Läs mer

projektidé OM PROJEKTET PLATSER I SKOGEN Areor Hyresrätter 3986 kvm ljus BTA Bostadsrätter 3965 kvm ljus BTA

projektidé OM PROJEKTET PLATSER I SKOGEN Areor Hyresrätter 3986 kvm ljus BTA Bostadsrätter 3965 kvm ljus BTA En vandring i skogsbrynet mellan husen tar dig längre upp på höjden, förbi gläntor, fi kaplatser, täta skogspartier och perfekta kurragömmaställen. Genom en ridå av björkstammar och granar skymtar de röda

Läs mer

Bostäder i parkmiljö. ö r n s k ö l d s - p a r k e n

Bostäder i parkmiljö. ö r n s k ö l d s - p a r k e n ö r n s k ö l d s - p a r k e n Bostäder i parkmiljö Granne med Trängens aktivitetsområde, med utblick över Örnsköldsparken i öster och Kilsbergen i väster, bygger ÖBO 45 nya bostäder. Bostäderna består

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - SKÄRSÄTRA - PRIS: 2 650 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - SKÄRSÄTRA - PRIS: 2 650 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - SKÄRSÄTRA - PRIS: 2 650 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Mycket fin 3;a i Skärsätra Renoverad lägenhet med ett stort och trevligt vardagsrum med hel fönstervägg med fin utsikt.

Läs mer

Bara några få tramptag till city. Brf Cyklisten 75 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg

Bara några få tramptag till city. Brf Cyklisten 75 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg Bara några få tramptag till city Brf Cyklisten 75 nya bostadsrätter i Kvillebäcken, centrala Göteborg 1 En ny puls i Göteborg Uppskattar du charmiga kvarter med skön avspänd atmosfär? Då är Kvillebäcken

Läs mer

BRF VIKAHOLMS ALLÉ 3

BRF VIKAHOLMS ALLÉ 3 BRF VIKAHOLMS ALLÉ 3 911 912 811 812 1012 1011 1112 1111 1512 1511 1212 1211 1312 1311 1412 1411 MODERNT BOENDE I POPULÄRA VIKAHOLM Var området ligger och status på objekten hittar du på www.myresjohus.se/projekt

Läs mer

Kvarteret Ljuset 25 attraktiva, trygga och trivsamma hem mitt i Alingsås

Kvarteret Ljuset 25 attraktiva, trygga och trivsamma hem mitt i Alingsås Kvarteret Ljuset 25 attraktiva, trygga och trivsamma hem mitt i Alingsås Kvarteret Ljuset Alingsåshem har byggt 25 nya hyresrätter i kvarteret Ljuset. Kvarteret ligger omgärdat av grönska i ett lugnt område

Läs mer

W W W. A L M E Q U I T Y. s E

W W W. A L M E Q U I T Y. s E WWW.ALMEQUITY.se MÄLARUTSIKTEN HÄSSELBY STRAND 4 BRF MÄLARUTSIKTEN BRF MÄLARUTSIKTEN Välkommen t i l l B R F MÄLARUTSIKTEN! Mitt i Hässelby strand centrum kommer ALM Equity uppföra ett 18-våningshus

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden. 01278 2011-11-18 DNR E2010-513- Annika Norberg Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 26 annika.norberg@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-12-15 Markanvisning för bostäder inom

Läs mer

En nyrenoverad pärla på 17:e våningen i DN-skrapan - ett 84 meter högt landmärke som är känt långt utanför Stockholm. Adress Rålambsvägen 17

En nyrenoverad pärla på 17:e våningen i DN-skrapan - ett 84 meter högt landmärke som är känt långt utanför Stockholm. Adress Rålambsvägen 17 En nyrenoverad pärla på 17:e våningen i DN-skrapan - ett 84 meter högt landmärke som är känt långt utanför Stockholm. Typ Kontor Storlek 280 kvm Adress Rålambsvägen 17 Område Kungsholmen Lokalbeskrivning

Läs mer

Höglager i Lunda Fagerstagatan 21, 5 000-12 000 m 2

Höglager i Lunda Fagerstagatan 21, 5 000-12 000 m 2 Höglager i Lunda Fagerstagatan 21, 5 000-12 000 m 2 Välkommen till ett välordnat företagsområde med goda kommunikationer i västra Stockholm! Utmärkt produktionshall/ lager cirka 10 000 m 2 Fantastisk produktions-

Läs mer

Hjärups Byalags synpunkter på Förslag till fördjupad översiktsplan Hjärup-06 av den 2006-09-01

Hjärups Byalags synpunkter på Förslag till fördjupad översiktsplan Hjärup-06 av den 2006-09-01 Hjärups Byalag Hjärup 061105 c/o Jens Svefors Banmästargården 20 24563 Hjärup e-post: info@jenssvefors.com Hjärups byalag är en ideell förening för att tillvarata Hjärupsbornas intressen KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

FAKTA OM OMRÅDET. Det finns fyra stycken närliggande förskolor. Dessutom byggs en ny förskola i kvarteret. För mer information ring 08-508 01 000.

FAKTA OM OMRÅDET. Det finns fyra stycken närliggande förskolor. Dessutom byggs en ny förskola i kvarteret. För mer information ring 08-508 01 000. KISTA GÅRD CENTRALT MELLAN HIGHTECH OCH HERRGÅRD 1 EN NY SPÄNNANDE STADSMILJÖ Kista är välkänt som Sveriges IT-centrum och här finns ett verkligt Science City där näringsliv, skola och boende möts. Men

Läs mer

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Ett öppet möte om upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen hölls den 28 maj 2015 klockan 18-19.30. 30-40 personer, alla vuxna, närvarade på

Läs mer

Backsippan. Höjdarläge i Åstorp

Backsippan. Höjdarläge i Åstorp Backsippan Höjdarläge i Åstorp Ljusa och bekväma bostadsrätter med inflyttning hösten 2017 Bilden är en illustration, avvikelser kan förekomma. Läge för ett skönare boende Nu är det läge för dig som vill

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 395 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 395 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 395 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE 3:a - På Höjeågatan i Lomma Här har vi fått förmånen att förmedla en fräsch och ljus lägenhet på fjärde våning med fantastisk utsikt

Läs mer

Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2

Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2 2013-10-23 1 (5) Dnr 2013/75 Information om utredning av lokaler 2 Vid nämndens möte 2013-06-04 informerades om ett första steg i utredningen om lokalfrågor inom nämndens ansvarsområde. Då redovisades

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Gruppen kan tänka sig att detta område utnyttjas för servicefunktioner, ex. förskola. Förskolan får på så sätt närheten till skogen och havet utan att behöva korsa vägen.

Läs mer

Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn. Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna.

Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn. Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna. Svar på SPF s frågor ställda till partierna i kommunfullmäktige i Nykvarn Frågor Moderaterna Centerpartiet Socialdemokraterna 1. Mycket byggande är Har drivit och Vi vill att på gång i Nykvarn. kommer

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Särskilt boende för äldre i södra Dalarna

Särskilt boende för äldre i södra Dalarna Särskilt boende för äldre i södra Dalarna Avesta kommun Hedemora kommun Ludvika kommun Smedjebackens kommun Kartläggning av struktur, innehåll och utveckling Johanna nsson, Eva Lundgren, Claes Herlitz

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Förslag till antagandehandling. Detaljplan för Solberg 1:113 & 1:217, Solgården, Högsäter. Dnr 2009.F0048

Förslag till antagandehandling. Detaljplan för Solberg 1:113 & 1:217, Solgården, Högsäter. Dnr 2009.F0048 Förslag till antagandehandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Solberg 1:113 & 1:217, Solgården, Högsäter Dnr 2009.F0048 Framtagen av plan- och byggkontoret Färgelanda kommun i september 2009 Antagen av

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Norra alternativet (Placering på gräsplanen)

Norra alternativet (Placering på gräsplanen) 1 Norra alternativet (Placering på gräsplanen) Närs skogen. De små har nära maten. Gamla kommunhuset behålls. Det blir nära till biblioteket behöver inte korsa vägen. Matan blir för långt bort för de äldre.

Läs mer

Äldreomsorgen särskilt boende

Äldreomsorgen särskilt boende Äldreomsorgen särskilt boende Socialförvaltningen Reception Adress: Västra Nygatan Telefonnummer: 0435-283 17 Öppettider för besök: Mån kl 08.00-12.00, 13.00-17.30 Tis-Tor kl 08.00-12.00, 13.00-16.30 Fre

Läs mer

Parken är din trädgård. Brf Eric Ruuthsparken 28 nya bostadsrätter i centrala Höganäs

Parken är din trädgård. Brf Eric Ruuthsparken 28 nya bostadsrätter i centrala Höganäs Parken är din trädgård Brf Eric Ruuthsparken 28 nya bostadsrätter i centrala öganäs 1 Den lilla staden för det stora livet Få platser är så populära som Kullabygden. it till denna natursköna bygd vallfärdar

Läs mer

Län Gävleborg Gatuadress Staffansplan 1 Kommun Gävle Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64.4 m² Område Brynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Gävleborg Gatuadress Staffansplan 1 Kommun Gävle Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64.4 m² Område Brynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Gävleborg Gatuadress Kommun Gävle Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64.4 m² Område Brynäs Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trivsamt läge. Närhet till Stenebergsparken. Hiss i huset. Egen entrédörr.

Läs mer

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov.

Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Mycket funktionell kontorslokal i Solna Business Park som erbjuder många möjligheter. Planlösningen kan anpassas efter era behov. Typ Kontor Storlek 500-1015 kvm Adress Englundavägen 9-11 Område Solna/Solna

Läs mer

Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden

Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Beskrivning av förslag... 4 2.1 Tennisplan... 4 2.2 Bollplank vid tennisplan... 4 3 Intressenter... 5 3.1 Sollentuna

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Hösten 2014 Nr 4

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Hösten 2014 Nr 4 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se Hösten 2014 Nr 4 Nya SJÖSTADSNYTT Nu på hemsidan från 15 september. Gå gärna in och ha synpunkter på vår nya hemsida. Den byggdes av David Maxwell med stor hjälp och assistans

Läs mer

Uppföljning av dagverksamheter för personer med demenssjukdom

Uppföljning av dagverksamheter för personer med demenssjukdom DANDERYDS KOMMUN Socialförvaltningen Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande 2010-03-09 Socialnämnden den 30 mars 2010 1(5) SN 2010/0037 Uppföljning av dagverksamheter för personer med demenssjukdom

Läs mer

Förväntningar på ett trygghetsboende

Förväntningar på ett trygghetsboende - Utvärdering av enkätsvar från intressenter 2013.02.07 Bakgrund Mölndalsbostäder planerar att uppföra ett s.k. trygghetsboende i Mölndal, för hyresgäster där åtminstone en person i hushållet är över 70

Läs mer