Se mig hör mig! 2015 års NOBAB-konferens. om barn och unga i hälso-och sjukvård - perspektiv och kommunikation - 8-9/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se mig hör mig! 2015 års NOBAB-konferens. om barn och unga i hälso-och sjukvård - perspektiv och kommunikation - 8-9/10 2015"

Transkript

1 Se mig hör mig! 2015 års NOBAB-konferens om barn och unga i hälso-och sjukvård - perspektiv och kommunikation - 8-9/ Skånes Universitetssjukhus, Malmö NOBAB -Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso-och sjukvård

2 Torsdag 8/10 Se mig, hör mig! Tema: perspektiv 9.00 Registrering och kaffe Möten och samtal med barn och ungdomar i skolan Ingrid Plantin, skolöverläkare, Lund Föräldraperspektivet Bodil Collin Bensträckare Barnet i centrum lätt att säga, svårt att göra? Barnets perspektiv, fotodokumentation av barn och unga Petter Borna och Emma Englund, barnläkare, SUS Ann Elmqvist Fridh, barnkulturansvarig, SUS Lunch Vafö finns chukdomar åk vaför kräks alla på skolna? Petter Oest, AT-läkare och programledare för Bacillakuten, SVT Barnet och boken Maria Falk, Bus-biblioteket Barn som far illa - de osynliga barnen. Hur lyfter vi barnrättsperspektivet och följer våra skyldigheter? Kaffe IAKTA att möjliggöra det yngre barnets delaktighet i vårdsituationer Årsmöte Kerstin Bergmark, barnsjuksköterska och Åsa Gustafsson, socionom. BSFIutvecklare i Region Skåne Anna Ståhlberg, barnsjuksköterska, doktorand vid Mälardalens högskola och Maja Söderbäck, docent vid Mälardalens högskola Konferensmiddag

3 Fredag 9/10 Se mig, hör mig! Tema: kommunikation 8.30 Fröet i krukan, en film om kultur i vården och barns delaktighet 8.45 Rätten till kommunikation för alla barn även på sjukhus! Maja Sigurd Pilesjö, leg logoped, PhD, bitr lektor vid Syddansk Universitet 9.45 Kaffe Att kommunicera med barn genom tolk Vaggvisan - väg till vila, anknytning och ord Unga och nätet i uppmärksamhetssamhället Ingrid Fioretos, fil. dr. i etnolog Åsa Håkansson, musiker i Musik i Sydprojekt Ulrika Sjöberg, docent i Media- och kommunikationsvetenskap Lunch Webbaserad kommunikation för unga med cystisk fibros och PCD Se mig - hör mig, varifrån jag än kommer Avslut Lotten Sundin-Björk, projektledare för projektet Vår framtid RfCF Maria Mossberg, barnläkare, SUS och Kathy Hagander-Falkenstein, Barnhälsovårdsöverläkare på Kunskapscentrum för barnhälsovård

4 Lite mer om föreläsarna! Ingrid Plantin är skolöverläkare och medicinskt ledningsansvarig i Lunds kommun. Specialist i barnoch ungdomskirurgi. Tjänstgör kliniskt i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga. Bodil Collin är förälder med mångårig erfarenhet av barnsjukvården. Emma Englund är nästintill färdig specialist i barnmedicin samt doktorand vid Lunds Universitet. Jobbar med utvecklingen av vården för de akut sjuka barnen. Som läkare under utbildning möter man ofta patienter och deras familjer sporadiskt och ofta utan någon form av kontinuitet. Man kan då ofta förundras över varför vissa möten direkt känns sådär jättebra medan andra känns som att man vill gå och gömma sig. Var går det snett och var går det rätt? Petter Borna är barnläkare på Barnkliniken, SUS, och arbetar kliniskt sedan mer än 10 år tillbaka på Barnmottagningen i Eslöv. Han arbetar också som ST-studierektor och är medlem i Svenska Barnläkarförenings styrelse. I sitt arbete ser han att det finns många generella förhållningssätt som är giltiga både i samtal mellan två professionella och i samtal med barn och ungdomar, ett av dem är ärligt engagemang. Möt Emma och Petter och häng med på en diskussion kring hur ett barn hamnar i centrum. Ann Elmqvist Fridh är barnkulturansvarig samt barnrättsstrateg inom barnsjukvården, SUS. Petter Oest är AT-läkare i Helsingborg och har arbetat i över tre år med Bacillakuten. I programmet som riktar sig till små barn, försöker man förklara hur kroppen fungerar och vad som händer när man blir sjuk. Det har kommit in ungefär frågor från barn till programmet och våren 2015 sändes den tredje säsongen. Petter delar med sig av erfarenheter och tankar kring att förklara vetenskap för barn. Hur det kan lyckas och när det går fel. Maria Falk är konst- och filmvetare. Arbetar på Sjukhusbiblioteket, SUS, Lund och ansvarar för Busbiblioteket och Artoteksverksamheten. Kerstin Bergmark är barnsjuksköterska och utvecklare i Barn som far illa, Region Skåne Åsa Gustafsson är socionom och utvecklare i Barn som far illa, Region Skåne Anna Ståhlberg är barnsjuksköterska och doktorand vid Mälardalens högskola. Hennes avhandling kommer att utgå från material av barns perspektiv inom IAKTA projektet som är initierat av NOBAB och finansierat av Arvsfonden. Maja Söderbäck är docent vid Mälardalens högskola. Hon disputerade 1999 med en av handling om föräldramedverkan inom barnsjukvård. Den nuvarande forskningen är bl.a. inriktad mot att söka barns erfarenheter och möjliggöra delaktighet i vårdsituationer. Hon är projektledare för IAKTA projektet som är initierat av NOBAB och finansierat av Arvsfonden. Projektet innehåller även att medvetandegöra vårdpersonal om sitt barn perspektiv. Maja är NOBABs nuvarande ordförande.

5 Maja Sigurd Pilesjö är leg. logoped med 25 års erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Hon disputerade 2012 i Danmark med en avhandling om interaktion med barn med omfattande kommunikationssvårigheter. Ingrid Fioretos är fil.dr. i etnologi och verksam vid Specialiserad smärtrehabilitering i Lund och Minneskliniken i Malmö, båda SUS. Hon disputerade 2009 på avhandlingen Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen, och här studeras mötet mellan vårdpersonal och de patienter som upplevs som svårdiagnosticerade och svårbehandlade. Hennes forskning har sedan handlat om tolkar i talade språk och om tolkningens betydelse för medicinsk och rättslig säkerhet. Hon har även studerat mottagandet av ensamkommande barn och unga och deras erfarenheter av att komma till Sverige, vilket bl.a. innebär att vara beroende av tolk i möten med personal på gruppboende, skola och hälso- och sjukvården. Hennes forskning berör framförallt frågor om kulturell mångfald, integration och demokratisk praktik. Åsa Håkansson, violinist, vissångerska och verksam som musiker i vården sedan tio år. Åsa har i första hand arbetat bland äldre och är nu aktuell med ett vaggviseprojekt i samarbete med Musik i Syd. Ulrika Sjöberg är docent i Media- och kommunikationsvetenskap. Drivmotorn bakom Ulrikas forskning är FN:s Barnkonvention (barns demokratiska rätt till tolkningsföreträde, deras makt att själva bestämma villkoren för sin kommunikation i såväl medierade som icke-medierade former). I en mediekultur som blivit alltmer kommersiell lämnar barnet såväl omedvetet som medvetet digitala fotspår efter sig. Exempel på Ulrikas forskningsprojekt med barn och ungdomar är bl a Kriskommunikation med barn och ungdomar på nätet. Hon är medlem i de internationella nätverken EU kids online III och 'The digital and multimodal practices of young children'. Lotten Sundin-Björk är projektledare för projektet Vår framtid RfCF. Lotten har jobbat som projektledare sedan dess start 2 dec Projektet, ett Arvsfondsprojekt, syftar till att möjliggöra större delaktighet i vården för barn och unga i åldrarna 8-18 år och som har sjukdomarna cystisk fibros och PCD. Eftersom dessa barn inte får träffas fysiskt pga smittorisken så träffas man via videosamtal Kathy Hagander-Falkenstein är barnhälsovårdsöverläkare på Kunskapscentrum för barnhälsovård. Maria Mossberg är barnläkare på Barnkliniken, SUS samt doktorand på Lunds Universitet. Är båda engagerade i Globala Barn- och Ungdomsfrågor.

6 Se mig, hör mig! NOBAB:s temadagar, Skånes universitetssjukhus i Malmö, 8-9 oktober 2015 Lokal: Jubileumsaulan, Jan Waldenströmsgatan 1, Skånes universitetssjukhus, Malmö, Konferensmiddagen torsdag kväll äger rum på restaurang Novel, Jungmansgatan 12 i Västra hamnen, Malmö Anmälan görs på NOBAB:s hemsida: senast 10/ Vid avanmälan efter detta datum debiteras hela avgiften. Konferensavgift: kr. Betalas in före konferensen till Svenska NOBAB plusgiro eller bankgiro I konferenspriset ingår konferens två dagar, samtliga måltider inkl konferensmiddag samt ett års medlemskap i NOBAB. För frågor gällande ekonomi: kontakta NOBABs kassör Siv-Inger Melin Övriga frågor kontakta Ann Elmqvist Fridh, SUS: tfn Varmt välkomna!

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval

Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Den 14:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 2 3 juni 2014 Välkommen till 2014 års kommunikationskarneval Årets tema: Kommunikativ tillgänglighet för alla! Göteborgs Stad Grafiska ruppen 140108-011-130

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012

Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 Den 11:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 4 5 juni 2012 KOM RÄTT! En konferens om att skapa kommunikativa miljöer där rättigheter och möjligheter står i fokus. Två dagar om funktionsnedsättningar och

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

HABILITERING & HÄLSA

HABILITERING & HÄLSA HABILITERING & HÄLSA Kurser och arrangemang för närstående våren 2014 Programmet innehåller kurser och arrangemang för föräldrar och andra närstående till barn, tonåringar och vuxna med funktionsnedsättning.

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Uppsalas fortbildningsdagar 2014

Uppsalas fortbildningsdagar 2014 årgång 22 nummer 4 december 2014 www.skolkurator.nu foto Maria Grund Uppsalas fortbildningsdagar 2014 Långa pärlband av skolkuratorer intog rulltrapporna inne i UKK, Uppsala Konsert och Kongress, då årets

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Hur ska vi mäta vårdtyngden?

Hur ska vi mäta vårdtyngden? Nyhetsbrev juni 2013 nr 111 årgång 12 Med detta nyhetsbrev - som ska räcka hela sommaren - ber vi att få önska trevlig sommar. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti början på september. Hur ska vi

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ RIKSKONFERENS INTRODUKTIONSPROGRAMMEN, ESKILSTUNA, 14-16 MAJ 2013 RÄTTIGHETER SKYLDIGHETER MÖJLIGHETER i en skola med framgångstankar... Välkommen till årets stora Rikskonferens för Introduktionsprogrammen

Läs mer

Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014

Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014 Inbjudan till konferens för ungdomar/ unga vuxna berörda av Huntingtons sjukdom Dalheimers hus, Göteborg 29-30 mars, 2014 Konferensen riktar sig till alla er i åldern 18-35 år från en familj berörd av

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer