EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE"

Transkript

1 EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE 2015

2 EN SFÄR TRE MODERBOLAG Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil Finans STENA METALL AB STENA SESSAN AB STENA AB Finans/Nya affärer Concordia Maritime (52,3%) Beijer Electronics (29,8%) Meda (20,7%) Stena Adactum Stena Finans Envac Gunnebo (26%) Blomsterlandet Stena Renewable Ballingslöv Midsona (23%) Fastigheter Stena Fastigheter Stena Realty Northern Marine Ltd. Northern Marine Group Northern Marine Manning Services Shipping Stena RoRo Stena Bulk Stena Marine Singapore Tritec Marine Stena Teknik Stena Weco (50%) Färjelinjer Stena Line Offshore Drilling Stena Drilling

3 OMTANKE I ALLT VI GÖR Att ta hand om saker som ingen längre vill ha och se till att de blir till nytta för någon annan är en tillsynes enkel tanke. Men det var den bärande idén i det handelsbolag som min far grundade 1939, Sten A Olsson Metallprodukter. Skrot- och metallhandeln utvecklades till Stena Metall AB, som idag är ett av Europas ledande företag inom återvinning och miljöservice. Efter att rederiverksamheten startades 1948, kom transporter av passagerare och gods att utvecklas till en betydande del av affären delades bolaget upp i två delar där en ägnade sig åt återvinning och den andra åt rederi. Affärsverksamheten har fortsatt att utvecklas och Stena Sfären är idag en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Förutom återvinning och färjelinjer, bedriver vi fortfarande verksamhet inom shipping men också inom offshore drilling, fastigheter, finans samt fristående investeringar i framtida affärsområden. Under årens lopp har vi nått framgång tack vare ständig omtanke om våra kunder, innovativa lösningar och perfekt utförande. Vi ska leverera kvalitet genom att alltid hålla de löften vi ger och målet är att hela tiden vara bäst på det vi gör. När vi bidrar till våra kunders, såväl som samhällets framgång, förtjänar vi att vara kundens första val. Det bästa sättet att bidra till samhällsutvecklingen är genom att driva en lönsam organisation och att fortsätta investera i vår egen, kundernas och samhällets framtid. Förutsättningarna för hållbarhet är att vi lämnar så små avtryck som möjligt. Dessbättre är såväl rederiverksamhet som åter vinning branscher som är skonsamma för miljön. Förhoppningsvis skiner vårt förhållningssätt igenom i allt vi gör och är till nytta för inte bara oss själva, utan också kommande generationer. Så Take Care! Dan Sten Olsson, VD Stena AB (publ.) och ordförande Stena Metall AB

4 VI ÄR TILLRÄCKLIGT SMÅ FÖR ATT VISA OMTANKE OCH STORA NOG FÖR ATT KUNNA VARA LÅNGSIKTIGA

5 FRÅN DONSÖ TO THE WORLD GÖTEBORG På Donsö, tio nautiska mil väster om huvudkontoret, startade Stena sin framgångsrika resa I dag finns Stena representerat över hela världen. HOUSTON Stena Fastigheters nybyggda kontorsfastigheter är byggda med den absolut senaste tekniken för energieffektivitet. KALIFORNIEN Stena Bulk och Stena Sonangol Suezmax Pool tog 2014 emot Green Flag Award av Port of Long Beach för att man sänkt farten i hamnen och därmed minskat fartygens utsläpp. PANAMAKANALEN Här passerade Stenas fartyg 45 gånger under VARV RUNT JORDEN Sjöfart sätter världen i rörelse. Stenas fartyg seglade motsvarande 270 varv runt jorden under 2014 för att leverera råvaror, frakt och resor. MAURETANIEN Ombord på borrfartyget Stena DrillMAX och Stenas övriga fartyg och riggar bedrivs ett omfattande säkerhetsarbete dygnet runt, året om.

6 NORDOSTPASSAGEN 2013 var Stena Polaris det första Stenafartyget att gå den norra sjövägen mellan Europa och Asien. POLEN Stena Metall sprider svenskt kunnande. I Warszawa ligger Stena Ekostacja Polens första återvinningscentral och uppbyggd efter svensk modell MEDARBETARE ÖVER HELA VÄRLDEN STENA AB Färjelinjer Shipping Offshore drilling Fastigheter Finans/Nya affärer Stena Sessan AB Stena Metall AB BRITTISKA ÖARNA I Storbritannien och Irland trafikerar Stena Line 11 hamnar och är en viktig del av logistiknätverket för företag i regionen. GUANGZHOU På det kinesiska varvet GSI bygger Stena en serie på tio egenutvecklade, energieffektiva produkttankfartyg med leverans mellan 2014 och ANGOLA I staden Sumbe öppnade Stena tillsammans med Sonangol 2014 en toppmodern anläggning för sjöfartsutbildning den första av sitt slag i Angola och den mest avancerade i hela Afrika. SINGAPORE Önationen är en viktig knytpunkt både för sjöfarten och i världsekonomin. Här har flera Stenabolag kontor med cirka 150 anställda totalt. AUSTRALIEN Envacs system för avfallsinsamling minskar koldioxidavtrycket med upp till 90 procent. Sedan 2011 arbetar man tillsammans med myndigheterna för att skapa en bättre stadsmiljö i Sydney. S Ö f h c

7 STENA METALLKONCERNEN Stena Metallkoncernens vision är att vara ett föredöme och det mest innovativa företaget inom samtliga verksamheter. Oavsett bransch bidrar koncernens bolag till att skapa nytta och värde för kunden. Återvinningsverksamheten bidrar till en bättre hushållning med de naturliga resurser som finns i gruvor, skogar, marker, vatten och luft. Stena Metall strävar ständigt efter att utveckla hållbara transportlösningar inom alla verksamheter. Koncernen bedriver handel med stål och aluminium, samt olja och metaller på den internationella marknaden, och bedriver dessutom finansverksamhet. Återvinningsverksamheten återfinns på fem geografiska marknader under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 165 anläggningarna och säljs till stål- och metallverk, pappersbruk samt andra slutkunder världen över. Stena Metal Inc. bedriver handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Bolaget har verksamhet i USA, Thailand och Kina. Uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning insamlas, bearbetas och återvinns på någon av de 19 anläggningar som Stena Technoworld har i 7 länder. Stena Aluminium är Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter samt förbehandling av stålprodukter och figur skuren plåt. Stena Oil är Nordens största leverantör av bunkerolja. Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och intern bank verksamhet inom koncernen.

8 VI SKAPAR NYTTA GENOM VÅR VERKSAMHET

9 STENA AB Dotterbolagen till Stena AB är verksamma inom färjelinjer, shipping, offshore drilling, fastigheter, finans och investeringar. Stena Line är en viktig kugge i norra Europas handels- och logistiksystem. Idag driver Stena Line 22 färjelinjer som trafikeras av cirka 40 fartyg och äger dessutom 5 hamnar. Bolaget levererar effektiva och miljövänliga transporter dygnet runt året om. Inom shipping kontrollerar Stena Bulk runt 115 tank- och gasfartyg. Dessa transporterar olja, bensin, LNG, vegetabiliska oljor och lättare kemikalier världen över. De flesta har dedikerade besättningar från Stenas bemannings företag Northern Marine Group. Även Stena RoRos cirka 20 fartyg bidrar till flexibla och bränsleeffektiva transporter. Många av RoRo- fartygen är ombyggda för att skapa skräddarsydda fraktlösningar för respektive lastägare. Detta kräver en lyhördhet gentemot kund och innovations förmåga som levereras med hjälp av Stena Teknik. Stena Drilling är en operatör inom offshore drilling. Flottan av hög teknologiska riggar och borrfartyg utför oljeprospektering på alla sorters vattendjup. Verksamheten präglas av omtanke och kontinuerligt säkerhetsarbete gentemot såväl personal som miljö. Stena Fastigheter bygger och förvaltar bostäder och kommer siella lokaler med ett långsiktigt fokus. Bolaget är en av Sveriges största privata fastighetsägare med målsättningen att alltid vara hyresgästens förstahandsval. Stenas investmentbolag Stena Adactum gör långsiktiga investeringar i företag med god potential för lönsamhet och tillväxt. Genom ett aktivt ägarskap byggs och vidareutvecklas nya verksamheter inom ett flertal områden.

10 DET SKA VARA ROLIGT ATT GÖRA AFFÄRER MED STENA

11 OMTANKE GER HÅLLBARA AFFÄRER Stena får vardagen att fungera. Våra fartyg sätter världen i rörelse och vi bygger såväl bostäder som vindkraftverk. Vi återanvänder det som andra betraktar som skräp. Genom omtanke bidrar vi till en långsiktigt positiv utveckling och skapar på så vis fler, bättre och hållbara affärer. Varje dag hanterar Stena Metall järnskrot som motsvarar vikten av ett Eiffeltorn. Nya produkter utvecklas snabbare än någonsin. Samtidigt blir produktlivscyklerna allt kortare. Stena Metall ägnar varje år betydande resurser till att utveckla nya sätt att återvinna, för att alltid kunna erbjuda högsta möjliga återvinnings - grad för alla typer av avfall. De 96 vindkraftverk som Stena Renewable driver kan producera drygt 650 GWh, vilket motsvarar behovet av all hushållsel i en stad med invånare. För att minska miljöpåverkan använder Stena Fastigheter bland annat bergvärme och solenergi. Målet är att minska energianvändningen i form av el, värme och vatten med 20% mellan 2010 och 2020.

12 För att möta sjöfartens allt hårdare utsläppskrav testar Stena olika lösningar, som ett för sjöfarten helt nytt bränsle. Stena Germanica byggdes 2014 om till världens första metanoldrivna fartyg, vilket kraftigt reducerar utsläpp av svavel- och kväveoxid samt stoft. Stenakoncernen jobbar kontinuerligt med att få sin växande flotta av tankfartyg, färjor och borrfartyg mer effektiv. Under 2014 förbättrades bränsleeffektiviteten för hela flottan med 2,2% mätt i ton-nautisk mil. Det rigorösa säkerhetsarbete som bedrivs varje dag ombord på Stenas fartyg och borriggar ger resultat. I oktober 2014 firade Stena Drillings flotta 12 månader utan Lost Time Incidents (LTI). Resten av 2014 fortsatte även det utan LTI.

13 DÅTID, NUTID OCH FRAMTID Grunden till Stena Sfären läggs den 18 november 1939 när handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter bildas. Stena Metalls första egna filial för insamling och bearbetning av material öppnar på Hisingen, Göteborg. Filialen är fortfarande i bruk. En expansiv period då flera nya bolag bildas: 1980 Stena Fastigheter, 1982 tankrederiet Stena Bulk, 1983 bemanningsbolaget Northern Marine Management (NMM) och 1984 Concordia Maritime noteras Redan 1946 köps det första fartyget: en tremastad skuta som får namnet Dan och som kan gå för både segel och motor. Färjetrafiken mellan Göteborg och Skagen startas, något senare även linjen till Fredrikshamn. Nya Stena Danica döps Stena Metall förvärvar Gotthard Nilsson-gruppen och fördubblar i stort sett sin verksamhet på den svenska skrotmarknaden.

14 95% Genom bildandet av Stena Adactum expanderar Stena Sfären till att även omfatta långsiktiga investeringar i nya affärsområden. Tillsammans med Sveriges Bilåter vinnares Riksförbund bildar Stena Recycling det rikstäckande nätverket Bilretur för miljöcertifierade bildemonterare. Genom sam - arbetsavtal med bilproducenterna säkerställs att återvinnings målet på 95% kan nås. Stena Fastigheter beräknar bygg start av cirka lägenheter i Vegastaden, Haninge kommun söder om Stockholm Stenas avancerade borrskepp för ultradjupt vatten, Stena DrillMAX, levereras från Samsung Heavy Industries i Sydkorea. Hon följs senare av tre systerfartyg. Stena Metall förvärvar en stor industrifastighet i Halmstad för att bygga framtidens återvinningsanläggning med den senaste teknologin. Stena Bulk har beräknad leverans av det tionde och sista IMOIIMAXfartyget från Guangzhou Shipyard International i Kina. Fartygen är betydligt mer bränsle- och lasteffektiva än tidigare generationer.

15 WE CARE, WE INNOVATE, WE PERFORM THAT S WHAT UNITES US Dan Sten Olsson Omslagsbilden visar Karlskrona sett från Stena Lines terminal på Verkö

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Vi förenklar byggandet

Vi förenklar byggandet lindab koncernpresentation Vi förenklar byggandet Kanalsystem samt inneklimatlösningar för ventilation, byggkomponenter i tunnplåt och kompletta stålbyggnadssystem Vi på Lindab gillar utmaningar. Därför

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Små företag på en stor marknad. Hur ett frihandelsavtal mellan EU och USA gynnar svenska småföretag. Kapitlets namn

Små företag på en stor marknad. Hur ett frihandelsavtal mellan EU och USA gynnar svenska småföretag. Kapitlets namn Hur ett frihandelsavtal mellan EU och USA gynnar svenska småföretag Kapitlets namn Författare: Anders Johnson Foto: Ulrika Vendelbo och Håkan Olsén Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn

Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Klimatpåverkan, koldioxid, Kyoto, energieffektivisering, global uppvärmning, utsläppsrätter, förnybar energi, klimatförhandlingar, havsnivå, Köpenhamn Folksams Klimatindex 2009 Carina Lundberg Markow,

Läs mer

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider

En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider En rapport om: Att köpa in och ställa krav på mat och måltider Innehållsförteckning Förord Samarbete är nyckeln till hållbara måltider...3 Kapitel 1 Om Fazer Food Services arbete...4 Målet är smakupplevelser

Läs mer

Vi gör det enklare att må bra

Vi gör det enklare att må bra Vi gör det enklare att må bra Apoteket på två minuter Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och hälsotjänster. Vi vill förebygga ohälsa, förbättra användningen av

Läs mer

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och

Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och Årsredovisning Nederman har med sitt starka erbjudande inom miljöteknik goda förutsättningar att fortsätta växa med lönsamhet, både organiskt och genom förvärv. Innehåll 2012 Verksamhet Detta är Nederman

Läs mer

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium 2012:3 Handel, transporter och konsumtion Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

Använd inte mer energi än du behöver!

Använd inte mer energi än du behöver! Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Okt 2009 Använd inte mer energi än du behöver! 4 9 Besök oss på Elmiamässan! Här är våra nya energitjänstavtal! 6 7 Ekofonden finansierar klimatsmarta

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

motsandvik Innovation når nya nivåer sidan 6 #3-2012 nyckeln till framgång

motsandvik Innovation når nya nivåer sidan 6 #3-2012 nyckeln till framgång motsandvik sandvik-koncernens tidning till aktieägare och medarbetare #3-212 Möt Karl Thelen, sidan 11. vd och koncernchef Olof Faxander: Vi står rustade för nya utmaningar. #3-212 nyckeln till framgång

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

NEXT STEP GROUP. Vi utvecklar för framtiden

NEXT STEP GROUP. Vi utvecklar för framtiden NEXT STEP GROUP Vi utvecklar för framtiden EN UDDA FÅGEL I BRANSCHEN Next Step Group skiljer sig från mängden. Vi är en liten dynamisk organisation som trivs väldigt bra ihop. Korta beslutsvägar ger snabba

Läs mer

Fakta om vårt företag

Fakta om vårt företag Fakta om vårt företag 2014 Vi är Lundin Petroleum Mitt jobb är att övervaka projektering offshore för de sydostasiatiska tillgångarna. Rozlin Hassan, Chef Petroleumprojektering, Malaysia Latitud: 3.15294

Läs mer

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling

Miljöarbetets nya arena. Panel: Miljödriven strukturomvandling Miljöarbetets nya arena Panel: Miljödriven strukturomvandling KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer