TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN"

Transkript

1 TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN

2 STENA SFÄREN Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil STENA METALL AB STENA SESSAN AB STENA AB Finans Concordia Maritime (52,3%) Beijer Electronics (29,9%) Meda (22,7%) Stena Adactum Stena Finans Envac Gunnebo (26%) Blomsterlandet Stena Renewable Ballingslöv Mediatec Group Midsona (25,1%) Mediatec Broadcast (62,5%) Mediatec Solutions (63,5%) Fastigheter Stena Fastigheter Stena Realty Northern Marine Management Tritec Marine Ltd. Stena Roro Austen Maritime Shipping Stena Bulk Stena Teknik Stena Weco (50%) Francois Marine Stena Drilling Golden Stena Weco (25%) Stena Line

3 STENA SFÄREN I SIFFROR TOTALA INTÄKTER MSEK VERKSAMHET ÖVER HELA VÄRLDEN TON AVFALL ÅTERVUNNET 173 FARTYG INKLUSIVE NYBYGGEN BOSTÄDER OCH LOKALER ANSTÄLLDA 96 VINDKRAFTVERK

4 LÅNGSIKTIGHET I ALLT VI GÖR Att ta hand om saker som ingen längre vill ha och se till att de blir till nytta för någon annan är en tillsynes enkel tanke. Men det var den bärande idén i det handelsbolag som min far grundade 1939, Sten A Olsson Metallprodukter. Skrot- och metallhandeln utvecklades till Stena Metall AB, som idag är ett av Europas ledande företag inom återvinning och miljöservice. Efter att rederiverksamheten startades 1948, kom transporter av passagerare och gods att utvecklas till en betydande del av affären delades bolaget upp i två delar där en ägnade sig åt återvinning och den andra åt rederi. Affärsverksamheten har fortsatt att utvecklas och Stena Sfären är idag en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Förutom återvinning och färjelinjer, bedriver vi fortfarande verksamhet inom shipping men också inom offshore drilling, fastigheter och finans. En relativt ny aktivitet är fristående investeringar i framtida affärsområden. Under årens lopp har vi nått framgång tack vare ständig omtanke om våra kunder, innovativa lösningar och perfekt utförande. Vårt mål är hela tiden att vara bäst på det vi gör. Genom att alltid vara våra kunders förstaval kan vi bidra till såväl deras framgång som hela samhällets utveckling. Det bästa sättet att bidra till samhällsutvecklingen är genom att driva en lönsam organisation och att fortsätta investera i vår egen, kundernas och samhällets framtid. Förutsättningarna för hållbarhet är att vi lämnar så små avtryck som möjligt. Dessbättre är såväl rederiverksamhet som återvinning branscher som är skonsamma för miljön. Förhoppningsvis skiner vårt förhållningssätt igenom i allt vi gör och är till nytta för inte bara oss själva, utan också kommande generationer. Dan Sten Olsson, VD Stena AB (publ.) och ordförande Stena Metall AB

5 VI ÄR TILLRÄCKLIGT SMÅ FÖR ATT VISA OMTANKE OCH STORA NOG FÖR ATT KUNNA VARA LÅNGSIKTIGA

6 FRÅN DONSÖ TO THE WORLD GÖTEBORG På Donsö, tio nautiska mil väster om huvudkontoret, startade Stena sin framgångsrika resa I dag finns Stena representerat över hela världen. CLYDEBANK Under 2013 utbildades mer än 300 kadetter vid Northern Marine Managements Training Center i Skottland. HOUSTON Stena Fastigheters nybyggda kontorsfastigheter är byggda med den absolut senaste tekniken för energieffektivitet. COVENAS Hamnen i norra Colombia är viktig för lastning och lossning av olja och oljeprodukter. Under 2013 gjorde Stenas tankfartyg 35 anlöp i Covenas. 256 VARV RUNT JORDEN Sjöfart sätter världen i rörelse. Stenas fartyg seglade motsvarande 256 varv runt jorden under 2013 för att leverera råvaror, frakt och människor.

7 ÄLMHULT Spillvärmen från Stena Aluminiums smältverk för återvinning av aluminiumskrot används i fjärrvärmesystemet och motsvarar uppvärmningen av villor. STENAS KONTOR I VÄRLDEN Oceanien POLEN Stena Metall sprider svenskt kunnande. I Warszawa har företaget invigt Stena Ekostacja Polens första återvinningscentral och uppbyggd efter svensk modell. Nord- och Sydamerika Asien Europa Sverige SUEZ Runt 80 gånger per år passerar Stenas fartyg Suezkanalen på sina resor mellan Europa och Asien. ANGOLA Ombord på borrfartyget Stena Carron och Stenas övriga fartyg och riggar bedrivs ett omfattande säkerhetsarbete dygnet runt, året om. AUSTRALIEN Envacs system för avfallsinsamling minskar koldioxidavtrycket med upp till 90 procent. Företaget har sedan 2011 ett kontor i Sydney där man tillsammans med myndigheterna skapar bättre stadsmiljö. GUANGZHOU På det kinesiska varvet GSI bygger Stena en serie på tio egenutvecklade, energieffektiva produkttankfartyg med leverans mellan 2014 och WELLINGTON RoPax-fartyget Stena Alegra trafikerar dagligen sundet mellan nord- och sydön på Nya Zeeland.

8 STENA METALLKONCERNEN Stena Metallkoncernens gemensamma vision är att vara ett föredöme och det mest innovativa företaget inom samtliga verksamheter. Oavsett bransch bidrar koncernens bolag till att skapa nytta och värde för kunden. Återvinningsverksamheten bidrar till en bättre hushållning med de naturliga resurser som finns i gruvor, skogar, marker, vatten och luft. Stena Metall strävar ständigt efter att utveckla hållbara transportlösningar inom alla verksamheter. Koncernen bedriver handel med stål och aluminium, samt olja och metaller på den internationella marknaden, och bedriver dessutom finansverksamhet. Koncernen bedriver återvinning på fem geografiska marknader under namnet Stena Recycling. Avfall från hela samhället förädlas på någon av de cirka 175 anläggningarna och säljs till stål- och metallverk, pappersbruk samt andra slutkunder världen över. Stena Metal Inc. bedriver handel med skrot, tackjärn, järnsvamp och färdiga stålprodukter. Bolaget bedriver verksamhet i USA, Thailand och Kina. Uttjänt elektronisk och elektrisk utrustning insamlas, bearbetas och återvinns på någon av de 19 anläggningar som Stena Technoworld har i 7 länder. Stena Aluminium är Nordens ledande producent av aluminium genom återvinning. Kunderna återfinns inom aluminiumgjuteri och stålindustrin. Stena Stål har anläggningar i Sverige och Norge och erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter samt förbehandling av stålprodukter och figurskuren plåt. Stena Oil är Nordens största leverantör av bunkerolja. Affärsområde Finans bedriver finansiell verksamhet och intern bankverksamhet inom koncernen.

9 VÅR VERKSAMHET HJÄLPER OSS ATT SKAPA NYTTA

10 STENA AB Dotterbolagen till Stena AB är verksamma inom färjelinjer, shipping, offshore drilling, fastigheter, finans och investeringar. Stena Line är en viktig kugge i norra Europas handels- och logistiksystem. Idag driver Stena Line 23 färjelinjer som trafikeras av 41 fartyg och äger dessutom 5 hamnar. Bolaget levererar effektiva och miljövänliga transporter dag efter dag året om. Inom shipping kontrollerar Stena Bulk runt 100 tank- och gasfartyg. Dessa transporterar olja, bensin, LNG och vegetabiliska oljor världen över. De flesta har dedikerade besättningar från Stenas bemanningsföretag Northern Marine Management. Även Stena RoRos 20 fartyg bidrar till flexibla och bränsle effektiva transporter. Många av RoRo-fartygen är ombyggda för att skapa skräddarsydda fraktlösningar för respektive lastägare. Detta kräver en lyhördhet gentemot kund och innovationsförmåga som levereras med hjälp av Stena Teknik. Stena Drilling är en operatör inom offshore drilling. Flottan av högteknologiska riggar och borrfartyg utför oljeprospektering på alla sorters vattendjup. Verksamheten präglas av omtanke och kontinuerligt säkerhetsarbete gentemot såväl personal som miljö. På land bygger och förvaltar Stena Fastigheter bostäder och kommersiella lokaler med ett långsiktigt fokus. Bolaget är en av Sveriges största privata fastighetsägare med målsättningen att alltid vara hyresgästens förstahandsval. Stenas investmentbolag Stena Adactum gör långsiktiga investeringar i företag med god potential för lönsamhet och tillväxt. Genom ett aktivt ägarskap byggs och vidareutvecklas nya verksamheter inom ett flertal områden.

11 DET SKALL VARA ROLIGT ATT GÖRA AFFÄRER MED STENA

12 STENA VI FÖRBÄTTRAR DIN VARDAG EN TRYGG MILJÖ FÖR MÄNNISKOR människor bor och arbetar i Stenas hyreslägenheter och kommersiella lokaler. SÄKRA FARTYG OCH RIGGAR Med högteknologiska borrfartyg och riggar prospekterar Stena Drilling olja på ner till meters djup i världshaven. Råvaran omvandlas sedan till plast, bensin och asfalt som används i hushållens vardag. FRÅN HELA VÄRLDEN Stenas fartyg och riggar bemannas av besättningsmän och kvinnor från 60 olika nationer.

13 ETT EIFFELTORN OM DAGEN Varje dag hanterar Stena Metall järnskrot som motsvarar vikten av ett Eiffeltorn. 96 VINDKRAFTVERK De vindkraftverk som Stena Renewable driver kan producera drygt 650 GWh, vilket motsvarar behovet av all hushållsel i en stad med invånare. 15 MILJONER PASSAGERARE Stena Line driver 23 linjer i Europa och är en viktig kugge i Europas logistik. Varje år transporteras säkert och effektivt 15 miljoner passagerare, 3 miljoner bilar och 2 miljoner lastenheter. AFFÄRER SOM SKAPAR VÄLSTÅND Stena får vardagen att fungera. Våra fartyg sätter världen i rörelse och vi bygger såväl bostäder som vindkraftverk. Vi erbjuder sysselsättning över hela jorden och tar ansvar för de anställda och för miljön. Vi återanvänder det som andra betraktar som skräp. Grunden till denna framgång ligger i våra engagerade medarbetare. Genom dessas kompetens, ihärdighet, tydlighet och omtanke bidrar vi till samhällets långsiktiga positiva utveckling och skapar på så vis fler och bättre affärer.

14 DÅTID, NUTID OCH FRAMTID 1939 Grunden till Stena Sfären läggs den 18 november 1939 när handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter bildas Stena Metalls första egna filial för insamling och bearbetning av material öppnar på Hisingen, Göteborg. Filialen är fortfarande i bruk En expansiv period då flera nya bolag bildas: 1980 Stena Fastigheter, 1982 tankrederiet Stena Bulk, 1983 bemanningsbolaget Northern Marine Management (NMM) och 1984 noterades Concordia Maritime Redan 1946 köps det första fartyget: en tremastad skuta som får namnet Dan och som kan gå för både segel och motor Färjetrafiken mellan Göteborg och Skagen i Danmark startar Stena Metall förvärvar Gotthard Nilssongruppen och fördubblar i stort sett sin verksamhet på den svenska skrotmarknaden.

15 2002 Genom bildandet av Stena Adactum expanderar Stena Sfären till att även omfatta långsiktiga investeringar i nya affärsområden Stena Metall förvärvar en stor industrifastighet i Halmstad för att bygga framtidens återvinningsanläggning med den senaste teknologin Stena Drilling tar leverans av en semisubmersible borrigg från Samsung Heavy Industries varv i Sydkorea Tillsammans med Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund bildar Stena Recycling det rikstäckande nätverket Bilretur för miljöcertifierade bildemonterare. Genom samarbetsavtal med bilproducenterna säkerställs att återvinningsmålet på 95% kan nås Stena Fastigheter beräknar byggstart av cirka lägenheter i Vegastaden, Haninge kommun söder om Stockholm Stena Bulk har beräknad leverans av det tionde och sista IMOIIMAX-fartyget från Guangzhou Shipyard International i Kina.

16 " OMTANKE NÄR VÄLMÅENDE, INNOVATIONSKRAFT OCH PERFEKT UTFÖRANDE SAMT ÄR GRUNDEN FÖR ALLT VI GÖR Dan Sten Olsson

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE 2015 EN SFÄR TRE MODERBOLAG Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil Finans

Läs mer

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013

STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 STENA AB HÅLLBARHETSRAPPORT 2013 DETTA ÄR STENA AB TOTALA INTÄKTER MSEK VERKSAMHET ÖVER 30 240 HELA VÄRLDEN 173 26 800 FARTYG INKLUSIVE NYBYGGEN OMTANKE 1 I PRAKTIKEN ANSTÄLLDA 96 BOSTÄDER OCH LOKALER

Läs mer

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke

Stena AB Årsöversikt 2011. Energi och omtanke Stena AB Årsöversikt 2011 Energi och omtanke INNEHÅLL ÅRSÖVErsikt Stena AB en överblick 1 Koncernchefens reflektioner 2 Hållbarhet 6 Rederi, Drilling och färjelinjer 8 Stena AB Stena Line 10 Stena Drilling

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten!

VARSÅGOD TAG DITT EX! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Göteborg vill vara med och jobba för den miljövänliga sjöfarten! >> Mer sjöfart för ökad sysselsättning, starkare ekonomi och bättre miljö >> Göteborgs Hamn en drivkraft för renare sjöfart >> EU, sjöfart

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

FÖR MYCKET SPÄNNING PÅ JOBBET?

FÖR MYCKET SPÄNNING PÅ JOBBET? FÖR MYCKET SPÄNNING PÅ JOBBET? Ta det lugnt. Stena Recycling har den kompletta och mest ekonomiska avfallslösningen för dig i kraft- och energibranschen. Spänn av, vi har koll! LÖNSAM ÅTERVINNING FÖR DIG

Läs mer

Transatlantic Årsredovisning 2008

Transatlantic Årsredovisning 2008 Transatlantic Årsredovisning 2008 Detta är Transatlantic Transatlantic Årsredovisning 2008 Goole Rederi AB Transatlantics verksamhet är indelad i affärsområdena Offshore/Isbrytning och Industriell Sjöfart.

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN

VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN VI TAR SVENSK SKOG DIREKT TILL VÄRLDEN Göteborgs Hamn AB i samarbete med: ACL, ANL, CLdN, DFDS, K Line, Maersk Line, MSC, SCI/Freightman AB, Stena Line och Unifeeder 1 Välkommen till Sveriges nya skogshamn!

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år.

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år. Vi har arbetat med bandtransmissioner och transportlösningar i mer än 30 år. FREBELT AB är ett familjeägt företag som har en lång erfarenhet och bred kompetens inom området. Hos oss är kunden alltid i

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 213 Innehållsförteckning NIBE-koncernen Vår verksamhet 213 3 Det här är NIBE 4 NIBE i hemmet 6 NIBE i större fastigheter 7 NIBE i industrin 8 VD har

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR

ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRDEL SAAB: INNOVATIVA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖRMÅGA ATT FÖRVALTA FÖRDELARNA AV EN BRA START Saab grundades 1937 för att tillverka stridsflygplan till det svenska försvaret. Kravet

Läs mer

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna

Jobba hos oss. här hittar du möjligheterna Jobba hos oss här hittar du möjligheterna 1 Överallt där människor arbetar och kommunicerar! För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda möjligheter till personlig utveckling

Läs mer