STENA SATSAR I HALMSTAD.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STENA SATSAR I HALMSTAD."

Transkript

1 STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya.

2 EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen bedriver återvinning, bearbetning och förädling av metaller, papper, elektronikskrot och farligt avfall. Inom koncernens verksamhet ryms dessutom internationell handel med stål, metaller och olja. Koncernen erbjuder kvalitetssäkrade lösningar till olika branscher och sektorer i samhället. STENA RECYCLING AB är koncernens svenska återvinningsbolag med närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Vår målsättning är att förädla materialet till ny råvara på klokaste sätt, samt att bidra till miljönytta och en stark ekonomi för våra kunder. STENA TECHNOWORLD AB återvinner elektronik, kylmöbler och vitvaror. Vi tillhandahåller förstklassiga processer och lösningar, baserade på toppmodern bearbetning som uppfyller alla krav, vid våra högeffektiva och miljöriktiga anläggningar. Rasmus Bergström, VD Stena Technoworld och Staffan Persson, VD Stena Recycling.

3 Stena väljer Halmstad för en stor satsning på återvinningsteknik. Planen är att skapa en anläggning som blir Sveriges modernaste, där återvinningsmaterial från hela samhället förädlas och blir råvaror för nordisk industri. Satsningen i Halmstad innebär betydande investeringar för Stena Metallkoncernen under de närmaste åren och planen innebär också nyrekryteringar. Förenklat kan man kalla det för en baklängesfabrik I januari 2013 avslutades produktionen i den tidigare glasfabriken. Stena planerar att fylla stora delar av anläggningen de närmaste åren av ny verksamhet; återvinning av det moderna slaget. De befintliga byggnaderna har visat sig utmärkta för att bygga upp effektiva processer där produktionsrester från industrin och uttjänta konsumentprodukter kan återvinnas till råmaterial som kommer till användning igen. I ett hållbart samhälle får återvinningen allt större betydelse. Verksamheten innebär en stor energibesparing samtidigt som jordens befintliga resurser sparas. Den investering vi är beredda att göra här i Halmstad kommer över tid att bli den största på många år inom Stena Metallkoncernen. Halmstad är redan idag en viktig del av Stena Metalls operativa struktur. När vi fick möjligheten att förvärva fastigheten var det naturligt för oss att satsa och utöka miljönyttan ytterligare med Nordens modernaste återvinningsprocesser. Här ligger vi bra till för att behandla material även från Danmark, Norge och Finland. Rent logistiskt är Halmstads hamn viktig för oss och vi välkomnar även deras framtidsplaner, säger Staffan Persson, VD Stena Recycling AB, ett av de bolag inom Stena Metall som kommer att bedriva verksamhet i anläggningen. Rasmus Bergström är VD på Stena Technoworld AB, koncernens bolag för återvinning av elektronikavfall: Stena har sysslat med återvinning i 75 år. Samtidigt är det en framtidsbransch som kommer att få allt större betydelse för hela samhället. Vi ser successivt att EU ökar kraven på återvinning i hela Europa. Genom att bygga vidare på de anläggningar vi redan har i Halmstad och dessutom tillföra nyutvecklad teknik kommer vi att kunna bidra effektivt till möjligheterna för Norden att möta dessa krav. Halmstad innebär också logistiska fördelar där transporter kan minskas till fördel för miljön, säger han. Vad är det då konkret för verksamhet och processer som Stena planerar? Förenklat kan man kalla det för en baklängesfabrik. In kommer spill från industrin och gamla uttjänta produkter som kylskåp, tv-apparater och bilar. Ut kommer de bearbetade råmaterialen, förädlade och sorterade i olika fraktioner som går vidare till producenter som använder materialet i nya produkter, säger Staffan Persson. I praktiken handlar det om manuell och mekanisk demontering och sortering. Det är dels fråga om ett handgöra där stor materialkunskap krävs, men också avancerade automatiska processer där järn och andra metaller separeras från plast, trä och annat material. Att det kan ske inomhus innebär renare processer, högre återvinningsgrad och bättre kvalitet på slutprodukten det återvunna materialet, säger Rasmus Bergström. Den första delen i satsningen är tänkt att starta under senhösten Det handlar om förbehandling av elektronikavfall som tv-apparater och datorer. Detta är redan godkänt av kommunen. De övriga investeringarna är beroende av tillstånd enligt miljöbalken från Länsstyrelsen. Processen för detta kommer att starta inom de närmaste dagarna. Förutsatt att vi får tillståndet godkänt kan vi förverkliga våra investeringsplaner i Halmstad. Det innebär att vi säkrar nuvarande arbetstillfällen och även skapar nya, säger Staffan Persson.

4 Stena i Halmstad genom åren Stena grundas av familjen Olsson i Göteborg Stena Metall blir delägare i den nybyggda fragmenteringsanläggningen på Kistinge En milstolpe när en ny anläggning för metallseparering byggs på Kistinge, för icke-magnetiskt material, vilket gör det möjligt att leverera nya kvaliteter av återvunnet material Återvinningen av returpapper startar Freonåtervinningen startar på Kistinge.

5 Stena i Halmstad miljöklok återvinning sedan 1970-talet Halmstad är ett viktigt återvinningsnav för Stena sedan tidigt 1970-tal. Med de kommande investeringarna i Fyllinge är vi redo för att satsa ännu mer på morgondagens återvinningsteknik. Här skapas inte bara nya arbeten i en framtidsindustri och nya lösningar för företag miljönyttan fortsätter att öka också. Ju mer vi återvinner, desto mer kan vi bidra till en hushållning med de begränsade resurser som finns i exempelvis gruvor, skog och mark. Stena i Halmstad Genom en hållbar förädling och återvinning tar vi hand om material från kommuner och samhällets olika branscher. På Kistinge återvinns allt från den förbrukade bilen till olika elektriska produkter som gjort sitt. Vi förädlar materialet och levererar det sedan som kvalitetsråvaror till stålverk, smältverk och gjuterier. Till sist kan det som återvunnits användas i nya produkter som samhället behöver. Om och om igen. På Kistinge verkar återvinningsbolagen Stena Recycling och Stena Technoworld. Tillsammans har bolagen cirka 150 medarbetare i Halmstad. Stena Recycling är ett av Sveriges största återvinningsföretag med drygt medarbetare och närmare 100 anläggningar från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. På Stena Recyclings fyra verksamheter runtom i Halmstad återvinns metaller, papper, plast, farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. Stena Technoworld är ett ledande företag inom elektronikåtervinning. I verksamheten i Kistinge återvinns stora mängder kylar och frysar. Kylmöbler miljösaneras och materialen återvinns för ännu en vända i kretsloppet. Bolagen erbjuder kundanpassade återvinningslösningar till samhällets olika branscher och kommuner. En del av Stena Metallkoncernen Återvinningsbolagen ingår i Stena Metallkoncernen med verksamhet på 250 platser i 13 länder. Förutom återvinning bedriver koncernen verksamhet även inom aluminiumproduktion, bunkerverksamhet, försäljning av handelsstål, trading och finansverksamhet. Stena Metallkoncernen ingår i sin tur i Stenasfären som ägs av familjen Olsson och är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Verksamheten grundades 1939 av Sten Allan Olsson. Återvinning en nytta som berör oss alla Återvinning skapar en stor miljönytta. Visste du till exempel att ett enda ton återvunnet papper sparar hela 14 fullvuxna träd! Återvinning sparar både energi och utsläpp då det har betydligt mindre miljöpåverkan att producera råvaror av återvunnet material jämfört med av nya material. Genom en hållbar återvinning vill vi förena miljönytta, säkerhet, kundnytta och egen lönsamhet för att kunna fortsätta satsa på framtidens lösningar och innovationer inom återvinning. Hela tiden strävar vi efter att utveckla nya kloka metoder för att återvinna mer överblivet material som kommer från oss alla. Vi bedriver ett forskningsprogram om nya miljöriktiga och lönsamma återvinningsmetoder. Stena tog även initiativet till en unik professur i industriell materialåtervinning på Chalmers år Gotthard Nilsson förvärvas och antalet återvinningsanläggningar ökar kraftigt i Sverige. Stena blir ensam ägare av fragmenteringsanläggningen på Kistinge Exporten från Halmstad hamn ökar Stena förvärvar Reci med bland annat en behandlingsanläggning för farligt avfall i Halmstad hamn Den nya fastigheten förvärvas i Fyllinge. Planerna för framtidens återvinning börjar ta form!

6 Vår väg mot Halmstads nya återvinningsanläggning KÖPET AV FASTIGHETEN I september 2013 stod det klart att Stena Metallkoncernen köper den stora industrifastigheten i Kistinge industriområde. Glädjande besked blev en av rubrikerna i Hallandsposten. ANMÄLAN OM ATT STARTA VISS VERKSAMHET Vid årsskiftet lämnades en anmälan in till kommunen om att starta viss verksamhet som inte kräver tillstånd enligt miljöbalken. Den blev godkänd den 27 februari Starten beräknas till senhösten 2014 (se punkt 5). ANSÖKAN TILL LÄNSSTYRELSEN Relevanta synpunkter som kommer fram i samrådet tar man hänsyn till när ansökan lämnas in. Det är också viktigt att det görs en fullständig och korrekt miljökonsekvensbeskrivning. Först därefter lämnas ansökan in. START AV VISS VERKSAMHET Den verksamhet som blev godkänd redan i februari 2013 (se punkt 2) beräknas starta under senhösten Det handlar främst om förbehandling av elektronikavfall som tv-apparater och datorer. UPPBYGGNADSFAS När beslutet är fattat är det dags att bygga upp de nya processerna. Här handlar det också om att sätta samman den personalstyrka som behövs en kombination av nuvarande Stena-medarbetare och nyrekryterad personal. INVIGNING När allt är klart är vi redo att starta Sveriges modernaste återvinningsanläggning, där material och produkter från hela samhället återvinns och förädlas till råvaror för nordisk industri.

7 FRÅGOR SVAR 1 Vad är de stora fördelarna med Halmstad för Stena? Det ligger bra till geografiskt, centralt i Västsverige, men också i förhållande till Danmark, Norge och Finland. Det betyder att transporterna blir så korta som möjligt, till fördel för miljön. Vi har bra anslutningar med järnväg. Med den nya satsningen kommer Halmstads hamn att få en allt större betydelse. SAMRÅD Många av de planerade återvinningsprocesserna kräver tillstånd enligt miljöbalken. Innan ansökan lämnas in hålls ett samråd där privatpersoner, myndigheter och näringsliv får yttra sig och ställa frågor. 2 3 Vilken betydelse har Stena för Halmstad? Med Stenas nya satsning kommer Halmstad få Sveriges modernaste återvinningsanläggning. Miljönytta som har betydelse för hela Norden kommer att skapas i Halmstad. Ny verksamhet innebär också nya arbetstillfällen. Vilka möjligheter ser Stena med just den här fastigheten? Den ger oss en fin möjlighet att bygga vidare på de anläggningar vi redan har i Halmstad. Genom att tillföra nya sofistikerade processer kommer vi höja återvinningsgraden och återföra mer råvaror till kretsloppet. Vi kommer att bidra effektivt till möjligheterna för Norden att möta EU:s ökade krav på återvinning av såväl bilar som elektronikavfall. BESLUT FRÅN LÄNSSTYRELSEN Innan Länsstyrelsen fattar beslut sker en prövning av ansökan. Det innebär att privatpersoner, myndigheter och näringsliv får möjlighet att yttra sig innan Länsstyrelsen fattar sitt beslut. Beslutet beräknas till våren Vilken verksamhet är det mer konkret som planeras? Det handlar om en rad olika processer för att sortera ut så rena fraktioner som möjligt av metaller, plaster och övrigt material. Det återvunna, förädlade materialet blir till råvara för nordisk industri. Högre återvinningsgrad innebär också att mindre material behöver läggas på deponi. Sofistikerad teknik ger ökad återvinningsgrad. Processer inomhus innebär väldigt lite ljud till omgivningen. 5 Hur många nya arbetstillfällen blir det? Det kan vi inte säga exakt, men klart är att en investering av den här storleken är positiv för sysselsättningen inom Stena i Halmstad. HAR DU FLER FRÅGOR ANGÅENDE STENAS NYA SATSNING I HALMSTAD? Kontakta Jörgen Andersson, informationsavdelningen, Stena Metall på tfn

8 En bra känsla att jobba med återvinning Emma Carlsson två år hos Stena Ålder: 22 år Anställd på: Stena Recycling Bor: Halmstad Vad jobbar du med på Stena Recycling? Jag tar emot och dirigerar lastbilar som kommer med material som ska lastas av och gå igenom återvinningsprocessen här på Stena Recyclings anläggning i Kistinge. Jag kör hjullastare och ser till att materialet hamnar på rätt plats. Ronny Persson 23 år hos Stena Ålder: 51 år Anställd på: Stena Technoworld Bor: Halmstad Vad är det bästa med att jobba på Stena i Halmstad? Jag trivs jättebra. Först och främst är vi ett bra gäng med arbetskamrater, vi är som en liten familj. Vi har bra chefer och jag känner mig trygg. En annan fördel är att man får lära sig mycket, bara man visar intresse. Jag har själv till exempel fått utbildning i att köra hjullastare vilket jag inte kunde när jag började här. Samtidigt ger det en bra känsla att jobba med återvinning. Jag känner att jag gör nytta och gör något som har betydelse för miljön. Hur ser din arbetsdag ut på Stena Technoworld? Jag kör hjullastare på CFC (anläggningen för återvinning av kylmöbler). Vi är ett gäng på fem-sex personer som jobbar med att ta emot kylmöblerna och lyfter upp dem på inmatningen till återvinningsanläggningen. Hur är det att jobba på Stena i Halmstad? Jag började här på Stena för 23 år sedan och jag har aldrig ångrat att jag nappade när jag fick erbjudandet. Jag trivs väldigt bra, det är alltid kul att gå till jobbet! Vi är ett bra gäng som kör maskinerna, vi har ett bra samspel, vilket är ett måste när man samsas med hjullastare och truckar på en liten arbetsyta. Nu känns det extra positivt, när det satsas på att utöka verksamheten. Det tryggar våra jobb och förhoppningsvis får jag fler kollegor framöver. Läs mer och se filmen om Stenas återvinning

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2007/2008

Stena Metallkoncernen 2007/2008 Stena Metallkoncernen 2007/2008 5 10 0,8 28 8,5 0,9 9,8 4,7 8,6 2,0 0,004 1,0 0 10 000 750 28 000 8 500 900 9 825 4 700 8 600 2 000 4 1 000 0 Innehåll Stena Metallkoncernen 2 Återvinning Finland 38 EKONOMISK

Läs mer

FÖR MYCKET SPÄNNING PÅ JOBBET?

FÖR MYCKET SPÄNNING PÅ JOBBET? FÖR MYCKET SPÄNNING PÅ JOBBET? Ta det lugnt. Stena Recycling har den kompletta och mest ekonomiska avfallslösningen för dig i kraft- och energibranschen. Spänn av, vi har koll! LÖNSAM ÅTERVINNING FÖR DIG

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Ragn-Sells på väg in i framtiden

Ragn-Sells på väg in i framtiden Ragn-Sells på väg in i framtiden Med historisk erfarenhet, entreprenörsanda och långsiktiga mål planerar vi för nästa generation Erik Sellberg p å v ä g i n i f r a m t i d e n Vilken miljö vill vi skapa

Läs mer

1 Miljöredovisning, sita sverige 2013 Med Miljön i fokus

1 Miljöredovisning, sita sverige 2013 Med Miljön i fokus 1 Miljöredovisning, SITA Sverige 2013 Med miljön i fokus 2 FÖRORD Nytt rekord för vår återvinning SITAS återvinning under 2012 reducerar samhällets koldioxidutsläpp med motsvarande 3,5 miljoner bilresor

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff

NU KÖR VI FÖR 95 % Nordisk. Budskapet klart på BilReturs kickoff Nordisk Nr 1 2013 nordic car recycling Budskapet klart på BilReturs kickoff NU KÖR VI FÖR 95 % Volvo och If väljer BilRetur som sitt nätverk Mikael blev certifierad och fick ordning Stora A för nya kvalitetslistan

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN STENA SFÄREN Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil STENA METALL AB STENA

Läs mer

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 sidan 2»Vi har en unik möjlighet att vara det sammanhållande navet«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 Gamlestadens fabriker Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL ENTREPRENÖRER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland

Höganäs tar cyklarna till mässa i Tyskland #2 2014 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Trevlig sommar! För någon månad sedan hade Höganäs några Stockholmsfamiljer på studiebesök i produktionen och i vårt utvecklingscenter.

Läs mer

Hur går en samrådsprocess till?

Hur går en samrådsprocess till? #1 2012 ETT NYHETSBREV FÖR DIG SOM BOR I HÖGANÄS FRÅN HÖGANÄS AB KRÖNIKA Kära grannar! Vi i Sverige kan till stor del tacka vår starka exportindustri för vår höga levnadsstandard. Höganäs AB är en del

Läs mer

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE

EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE EN SNABB RESA GENOM STENA SFÄREN TAKE CARE 2015 EN SFÄR TRE MODERBOLAG Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil Finans

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Vinnarskallen. Ta datorn i hand. Dessutom: 34 nya klimatintyg Vagn via webben Mr Case har ett case. nr 02.13. 6Heta hösttips

Vinnarskallen. Ta datorn i hand. Dessutom: 34 nya klimatintyg Vagn via webben Mr Case har ett case. nr 02.13. 6Heta hösttips axel nr 02.13 Ta datorn i hand Nytt arbetsredskap sparar tid Stena Recycling Där fantasin aldrig tar slut USA tar täten Så blev krisbranschen lönsam Nära depån Säkrare vagnleveranser till kund 6Heta hösttips

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER Norge Sverige Estland Danmark Lettland Polen Inledning 3 Mot ett miljöföretag i världsklass Transporter,

Läs mer

WOW! DU HAR GJORT DET IGEN.

WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. VERKSAMHETEN 2012 WOW! DU HAR GJORT DET IGEN. 3 Sedan många år har Sverige legat i täten vad gäller miljöengagemang i allmänhet och återvinning i synnerhet. Nu börjar man dessutom ana ett förfinat återvinningsbeteende.

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer