Stena Recycling AB. Hållbarhetsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stena Recycling AB. Hållbarhetsredovisning 2014"

Transkript

1 Stena Recycling AB Hållbarhetsredovisning 214

2 2 VD HAR ORDET Resurseffektivitet sedan 1939 I din hand håller du Stena Recycling AB:s första hållbarhetsredovisning. I redovisningen vill vi sammanfatta vårt hållbarhetsarbete och visa konkreta exempel på hur vi återvann 2,8 miljoner ton avfallsresurser under 214. Med redovisningen hoppas vi att du får en god inblick i vad vi presterade under året samt utmaningar och mål framöver. Det här är Stena Recycling AB Stena Recycling AB är Sveriges ledande återvinningsföretag med drygt 1 medarbetare och närmare 1 anläggningar. Vår verksamhet grundades 1939 av Sten A Olsson och numera samarbetar vi med kunder inom samhällets alla branscher och sektorer. När vi förädlat avfallsresurserna levereras de som nya råvaror till stål- och metallverk, pappersbruk och andra slutkunder världen över. Vår målsättning är att vara en förebild och det mest innovativa företaget i vår bransch. Vi vill skapa unika värden som gynnar såväl kunder, miljö som samhälle. Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen, som totalt bedriver verksamhet på omkring 22 platser i 11 länder. Förutom återvinning bedriver koncernen handel med stål och aluminium, handlar med olja och metaller på den internationella marknaden samt bedriver finansverksamhet. Året i korthet Säkerhetsarbete i rätt riktning Vårt systematiska säkerhetsarbete fortsätter att utvecklas positivt. Bolaget genomförde 14 procent fler safety walks under året jämfört med 213 och LTIF (Lost Time Injury Frequency) sjönk till 6,2. Investeringar i ny produktionsteknik Vi fortsätter vår satsning på ny produktionsteknik som utvecklar återvinningen i rätt riktning. Vi inledde vår satsning på nya saxar för skrotbearbetning där el ersätter diesel samt ökar vår återvinningskapacitet. Ny anläggning byggs i Halmstad I Halmstad fortsätter vi satsningen på Stena Nordic Recycling Center en ny återvinningsanläggning som ska bli den modernaste i Norden. Med nya tekniker ska bland annat mer kunna återvinnas av material som tidigare fått läggas på deponi. fortsatt kompetensutveckling Flera kompetensutvecklingsprojekt startade inom ledarskapsutveckling, säkerhet samt materialkunskap. INNEHÅLL Inledning 2 VD har ordet 4 Vår återvinningsvärld 6 Kundlösningar 8 Innovativ återvinning 12 Produktion och förädling 14 Transportlösningar 15 Medarbetare 16 Säkerhet 19 Lokalsamhälle 2 Branschsamverkan 22 Hållbarhetschefen har ordet 24 Nyckeltal 26 Sex fokusområden Vårt hållbarhetsarbete vilar på miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Dessa tre delar är alla lika viktiga för att skapa ett framgångsrikt Stena Recycling som både nu och i framtiden kan verka i ett sunt samhälle. Våra fokusområden i hållbarhetsarbetet: Vår vision Den obestridde ledaren inom återvinning i Sverige. Våra värden Vi har en stark värdegrund som uttrycks i form av våra kärnvärden Enkelt, Tryggt och Utvecklande. De sammanfattar vår ambition i allt vi gör och vad vi vill bli förknippade med. Övergripande mål Tillsammans med våra kunder skapar vi lönsamma affärer varje dag genom hållbar förädling och återvinning. En strategisk, effektiv och värdeskapande försäljning. Ett Stena Recycling utan olyckor. Minska vår klimatpåverkan med 4 procent till år 22, i linje med åtaganden inom Hagainitiativet. Vara självförsörjande på chefer till 75 procent. Intressenter och uppförandekod Ansvarstagande är en nödvändig del för att vara trovärdig och göra hållbara affärer. Kunder, ägare, myndigheter, anställda, närboende och andra viktiga intressenter förväntar sig att vi gör rätt. Hållbart företagande handlar om att vi förenar lönsamhet med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Våra initiativ inom hållbarhetsområdet sker alltid i ett gränssnitt mellan förväntningar och krav från omvärlden samt utifrån våra egna ambitioner. Stena Recycling har antagit en Uppförandekod i enlighet med Global Compacts principer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Samtliga medarbetare genomgår utbildningar som gäller uppförandekoden, Stena Story (om Stena och våra värderingar) samt en säkerhetsutbildning. Uppförandekoden riktas också till inhyrd arbetskraft samt leverantörer och kunder. I utvecklingen av hållbarhetsarbetet och rapporteringen har Stena Recycling beaktat de principer och processer som finns i ramverket för hållbarhetsrapportering G4, från Global Reporting Initiative (GRI), särskilt när det gäller intressenter och väsentlighet. På sidan markeras de nyckeltal som motsvaras av indikatorer i G4. Stenasfären Stenasfären består av tre moderföretag, som är helägda av familjen Sten A Olsson: Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB samt deras hel- eller delägda dotterföretag. Stena Recycling är ett dotterbolag till Stena Metall AB. Stenasfären är en av de största familjeägda företagsgrupperna i Sverige. Stenasfären bidrar på olika sätt till samhället. Förutom verksamheterna i Stena Metallkoncernen ingår verksamhet inom rederi och färjelinjer som fraktar gods, fordon, råvaror och passagerare. Transporterna stimulerar ökad handel, och bidrar till att tillgodose delar av det globala energibehovet. Stena är också en stor producent av förnybar el i Sverige och ger många människor ett tryggt boende i koncernens fastigheter. Stenasfären i korthet Totala intäkter 214: MSEK 19 3 anställda 176 fartyg 26 8 bostäder och lokaler inklusive nybyggen 96 vindkraftverk i drift och under uppbyggnad 1 Resurseffektivitet 2 Värdeskapande 3 Säkerhet och hälsa 4 Medarbetare 5 Ansvarsfulla relationer 6 Lönsamhet HÅLL UTKIK EFTER FOKUSOMRÅDEN Fokusområdena baseras på en intressentdialog och en efterföljande väsentlighetsanalys där de viktigaste intressenterna har varit våra kunder, medarbetare och ägare. Fokusområdena omfattar hela återvinningskedjan inom affärsområde Recycling, som omfattar ytterligare fyra geografiska marknader: Danmark, Norge, Finland och Polen. Fotografer: Pontus Almén, Jörgen Andersson, Anders Kjellberg, Sisse Langfeldt, Robin Olsson, Niklas Rudfell, Thomas Schedwin, Mats Samuelsson, Spoon Tryck: Göteborgstryckeriet. Papper/färg: Tryckt på ett papper med 1 % returfiber och med helvegetabilisk tryckfärg. Producerad av Stena Metallkoncernen.

3 4 VD HAR ORDET Hållbarhet är en naturlig del av våra affärer Lönsamhet är fundamentet för allt hållbarhetsarbete Vi har begränsade eller ändliga naturresurser på planeten och vi blir allt fler som behöver samsas om de tillgångar som finns. Återvinning av allt material som cirkulerar i samhället blir en allt viktigare kugge för ett hållbart samhälle. Ett av våra viktigaste mål är att tillsammans med våra kunder skapa lönsamhet varje dag genom hållbar förädling och återvinning. Lönsamhet är fundamentet för allt hållbarhetsarbete. Vi må ofta ha starka, dominerande ekonomiska skäl till varför vi investerar i olika saker som ska göra oss bättre, men oftast kommer en rad andra värden med på samma gång och bidrar till vårt samlade hållbarhetsarbete. Det kan gälla allt från investeringar i ny, effektivare produktionsteknik, vårt systematiska säkerhetsarbete till en utbildning i källsortering som genomförs hos en kund. Det är inspirerande att få leda en verksamhet där vi varje dag kan förena lönsamhet för både kunder och oss själva med säkerhet och miljövinster. Vi samarbetar med över 9 kunder och leverantörer och bolaget har över 1 engagerade medarbetare. Det ger oss stora möjligheter att göra skillnad och bidra till en god hushållning genom en klok återvinning i en stor del av samhället. Nya tider nya affärsmöjligheter Vårt ständiga förbättringsarbete är hela tiden ett resultat av egna ambitioner, kundkrav och lagstiftning. Under de senaste tio åren har vi investerat intensivt i ny produktionsteknik, miljöskydd, säkerhet och ny kompetens. I Halmstad planerar vi vår största satsning någonsin på ny innovativ återvinningsteknik. Det är nödvändigt för att kunna återvinna mer och på ett säkert sätt samt skapa lönsamhet trots stora prisrörelser på råvaror i världen. Nya affärsmodeller blir möjliga i en cirkulär ekonomi och på det hela taget är vi mitt uppe i en mycket spännande tid, både inom Stena Recycling och i branschen i stort. Jag är övertygad om att djupare partnerskap och andra värden än priset på olika material kommer att bli viktigare för varje år. Ett systematiskt hållbarhetsarbete är en viktig pusselbit för att lyckas. Ett exempel på detta är vårt säkerhetsarbete som inte bara ska ge ännu säkrare arbetsplatser för medarbetarna utan också är en viktig del av det vi levererar till kunderna. Förtroende och samarbete gör det möjligt Vår återvinning år 214 bidrog till att undvika 3,2 miljoner ton koldioxidutsläpp jämfört med att producera samma mängd råvaror från nya material ur skog, gruvor och av olja. Det är ett resultat som bara är möjligt genom ett gott samarbete med näringsliv, kommuner och myndigheter. Jag vill därför passa på att tacka kunder, leverantörer, medarbetare, myndigheter och alla andra som vi samarbetar med för ett gott återvinningsår. Vårt lagarbete bidrar till ett lite mer hållbart samhälle för varje dag som går. Nya satsningar som utvecklar återvinningen Kommande år innebär stora satsningar där vi fortsätter att utveckla återvinningen. Vi har flera styrkor: vi kan arbeta långsiktigt samtidigt som vi ska vara lönsamma varje dag, vi har ett unikt affärsmannaskap och över 1 lösningsorienterade medarbetare. Det är en viktig fördel i vårt arbete med att hela tiden bli bättre och starkare. Du håller Stena Recyclings första hållbarhetsredovisning i din hand. Jag hoppas att den ger dig en god översikt över vårt 214 och om vägen framåt. Vi har med en mängd aktuella exempel på förbättringar och uppdrag som visar hur lönsamhet för kunder och oss själva kan förenas med både stor miljönytta och hög säkerhetsnivå. Staffan Persson VD Stena Recycling AB Återbruk när fartyget Visborg skrotades Under 214 åtog sig Stena Recycling två mycket stora uppdrag inom fartygsåtervinning, en typ av uppdrag som fortfarande är ovanliga i landet. Ett av uppdragen gällde marinens fartyg HMS Visborg på 2 59 ton. Stena Recycling utförde hela uppdraget, från miljöinventering till sanering av över 4 ton asbest och utskrotning av fartyget. Allt som kunde materialåtervinnas blev en råvaruresurs för tillverkning av nya produkter i samhället. En stor mängd fartygsdetaljer kunde också återbrukas, allt från ett komplett kök till möblemang, släckningsutrustning och motorer. Det komplexa uppdraget blev möjligt att genomföra genom det goda samarbetet mellan uppdragsgivare, myndigheter och de samlade resurserna inom Stena Recycling.

4 6 VÅR ÅTERVINNINGSVÄRLD En dag i vår återvinningsvärld Under 214 hanterade Stena Recycling 7 7 ton avfallsresurser varje dag från samhällets olika verksamheter och förädlade det till kvalitetsråvaror. Det är mer än vikten på Eiffeltornets metallkonstruktion. Varje dag genomförde vi 11 safety walks, ersatte 35 lastbilstransporter med tåg och återvann 33 skrotbilar. Varje dag återvinner vi papper som motsvarar en skog som är 3 fotbolls planer stor. Varje dag återvinner vi 33 skrotbilar. Det tar 45 sekunder effektiv tid att mala ned en bil och göra en första sortering av materialen. Varje dag ersätter vi 34 lastbilstransporter genom våra tågtransporter. 365 dagar om året. Under 214 transporterade vi 14 procent av allt material på tåg. Målet är att det ska bli ännu mer. Varje dag hanterar vi en ström av material från samhällets olika verksamheter från det lokala tryckeriet med några få anställda till en rikstäckande industri med dussintals produktionsenheter och tusentals medarbetare. Under de senaste tio åren har vi investerat i genomsnitt en halv miljon kronor om dagen i ny produktionsteknik och miljöskydd. 33 skrotbilar om dagen Varje dag återvinner vi över 33 skrotbilar. När fordonen når vår anläggning är de miljösanerade hos någon av de bildemonterare Varje dag fyller vi metallråvaror i över 2 sjöcontainers som ska tillbaka till ursprungsländerna i Asien, varifrån de kom fyllda med varor. bättre varje dag Vi hanterar 7 7 ton avfallsresurser varje dag. Varje dag pågår det utbildningar där vi antingen delar med oss av vår expertis eller bygger på vår egen kompetens. Vi hjälper våra kunder att sortera bättre, hantera risker med mera. Under flera decennier har vi miljöutbildat tiotusentals medarbetare hos våra kunder. Dagligen utbildar vi oss själva Välkommen ut ur kretsloppet Som återvinnare tar vi även hand om sådant som kan ha haft en lång livslängd. Ett exempel är transformatorer som bolaget återvinner i stor mängd. De kan innehålla olja som är kontaminerad med PCB, en miljöstörande industrikemikalie som förbjöds i nyproduktion redan 1978 men som finns kvar i långlivade produkter ända tills de når återvinningen. Freon och kvicksilver är andra exempel där vi dagligen har en viktig uppgift i att förhindra all form av spridning och utföra en säker destruktion Förädling hos Stena Recycling Lokalproducerad återvinning på närmare 1 anläggningar. Hantering av 2,8 miljoner ton (214) avfallsresurser från kommuner och olika branscher. För material uppåt i avfallstrappan, till bättre alternativ. Våra utbildningar i materialkunskap, säkerhet, uppförandekod m.m. ger kundvärden. ISO 91 (kvalitet), 141 (miljö) och OHSAS 181 (arbetsmiljö), revisioner och Uppförandekod. Forskningsprojekt för morgondagens kundlösningar. Closing the loop-lösningar: intern råvaruförsörjning till kund. Trygg avsättning och betalning. Investeringar i miljöskydd, t. ex. bullerbekämpning och dagvatten. Aktiviteter för att förhindra stölder och kriminalitet. Säker destruktion och slutförvaring 4 % vi samarbetar med. Sedan tar det cirka 45 i allt från materialkunskap till vår antagna eller slutförvaring. sekunder effektiv tid att mala ned en bil Uppförandekod och säkerhet. och göra en första sortering av materialen. Ett skepp kommer lastat På ett säkert sätt transporterar vi i genomsnitt 3 ton avfallsresurser med båt varje dag till våra anläggningar. Under ett helt år innebär det att vi slipper använda 2 5 Varje dag, året runt genomför vi i genomsnitt 11 safety walks, aktiviteter på våra anläggningar som involverar medarbetarna i att förhindra olyckor. Stena Solutions Closing the Loop 78 % Materialåtervinning 18 % Energiåtervinning Transporter med lastbil, järnväg och fartyg tankbilar med släp ute på på allmänna vägar och som hade behövt köra motsvarande 25 varv runt jordklotet för att utföra samma uppdrag. Stena Aluminium Närproducerat aluminium VÄRDESKAPANDE I HELA ÅTERVINNINGSKEDJAN Optimering hos kund Daglig hantering av avfallsresurserna, miljöutbildning, rådgivning, statistik m.m. Avfallsminimering, förbättring av källsortering, effektivare transporter, ökat materialvärde, sparad tid, frigjorda ytor m.m. Riskminimering genom exempelvis säkerhetsrådgivning. Gemensamma investeringar, delat värde på besparingar m.m. Kundanpassade transportlösningar. Stålverk, smältverk, gjuterier, pappersbruk och andra slutkunder Avsättning till stålverk, gjuterier, smältverk, pappersbruk och andra kunder i över 3 länder. Flera miljoner ton kvalitetsråvaror levereras varje år. Leverans av järn, metaller, papper, plast, olja m.m. Kombinerar fartygs-, tåg-, och lastbilstransporter. Återvunnet material blir nya produkter i samhället.

5 8 KUNDLÖSNINGAR Kundlösningar som ger en god natts sömn Dan-Inge Andersson, filialchef Stena Recycling i Stenungsund och Ingela Frössling, miljöingenjör på Ineos möts för att utveckla återvinningslösningen. En hållbar lösning för hantering av avfallsresurserna ställer krav på att allt går till på rätt sätt i hela återvinningskedjan från där avfallsresurserna uppstår tills de förädlats och kommer till användning igen. Med Stena Solutions erbjuder Stena Recycling varje kund en egen lösning som är ekonomisk, bekymmersfri och som förenklar. Vårt uppdrag är att varje dag arbeta med tillstånd till egna miljömål och de praktiska vilket ger fördelar både när det gäller en hållbar förädling och återvinning som förutsättningarna i verksamheten. ekonomin och miljön. Vi gör affärer med ger lönsamhet åt både oss själva och våra kunder. Det är hela tiden lönsamheten som Alla har sina egna behov över 9 kunder och leverantörer inom samhällets alla branscher och sektorer. är fundamentet i våra satsningar och som Förutsättningarna är alltid olika. Från en En positiv effekt av detta är att vi hela samtidigt skapar utrymme för andra värden större industrikoncerns behov av helhets- tiden kan bygga på våra erfarenheter och inom hållbarhetsområdet. lösning och gemensamma investeringar i dra nytta av dem mellan olika kunder och En kundanpassad återvinning erbjuds till produktionsteknik till en lokal mataffär branscher. i stort sett alla samhällets branscher och och deras behov av en komprimator för Hållbarhetsarbetet har stor betydelse industrier. Stena Solutions är vår helhets- att spara utrymme i lokalerna. för våra kunder. Ett exempel som visar det lösning som gör kundernas hantering av Vi erbjuder alla kunder återvinningslös- var en större undersökning som gjordes avfallsresurserna enklare och mer ekono- ningar som ökar värdet på deras avfallsre- hos tillverkningsindustrin under 214. På misk. Stena Solutions Stena Solutions är uppdelat i fem olika steg från inventering till resursoptimering surser. Tillsammans utformar och anpassar vi en lösning inklusive relaterade tjänster som exempelvis utbildning och återvinningsstatistik. I kundlösningarna arbetar vi aktivt med frågan Vi har höga ambitioner i miljöfrågor och hållbarhet och vill ligga i framkant inom det området svarade 83 procent Instämmer helt/instämmer till stor del. Det stora intresset sporrar oss att bli bättre Rätt kemi för lyckat hållbarhetsarbete på Ineos vidare till utbildning och avfallshantering för att avslutas med rapportering och uppföljning. Vi har ett ständigt arbete med att utveckla processer och lösningar som förenklar och gör det möjligt att uppfylla allt som påverkar avfallshantering och återvinningen. Det kan gälla från lagstiftning och att skapa såväl lönsamhet, miljönytta som säkerhet i hela hanteringen. En erfarenhet som växer hela tiden Med närmare 1 anläggningar över hela landet och drygt 1 medarbetare som återvinningsexperter finns vi nära kunderna, och fortsätta utveckla tjänster som hjälper kunderna i deras hållbarhetsarbete. Kemiföretaget Ineos i Stenungsund har högt ställda krav på bland annat miljöarbete och säkerhet. Säker och stabil drift är ledord för hela verksamheten. Med en helhetslösning från Stena Recycling har bolaget fått utvecklade miljöstationer, förbättrad källsortering och över 3 anställda är miljöutbildade. Stora besparingar blev möjliga när blandat avfall kunde sorteras ut och materialåtervinnas. Genom en kundportal har bolaget full insyn i avfallsströmmar och ekonomi. Det är en hjälp i förbättringsarbetet och i rapporteringen till myndigheter. Tio exempel på tjänster för hållbar- HETSARBETET Utbildningar i miljö OCH käll sortering Ger kunnigare, mer motiverade medarbetare och en bättre avfallsekonomi. Sedan decennier tillbaka har vi miljöutbildat tiotusentals medarbetare hos våra kunder. Sortering och insamlingssystem Avfallet omhändertas på rätt sätt. Kunden får ett enkelt system för inlämning och korrekt sortering av avfall som kan göra stor skillnad för såväl återvinningsgraden som lönsamheten. Stena Sekretess En mobil tjänst som säkrar att organisationer kan destruera konfidentiell information på ett säkert sätt så att den inte hamnar i orätta händer och missbrukas. Säkerhetsrådgivare Vi hjälper kunden att sköta den annars krävande hanteringen av farligt godstransporter, från början till slut. Klassificering av farligt avfall Vi minskar riskerna genom att erbjuda en komplett inventering med allt från identifiering, emballering till transport och behandling. produktionsservice Stena äger och sköter driften av all avfallshantering i kundens miljö. Stenamedarbetare kan på plats lösa hela hanteringen. Rivning med sanering Vi tar ett helhetsansvar för rivningar och kan utföra saneringar när verksamheter avvecklas eller flyttas. Destruktion för myndigheter Vi samarbetar med myndigheter och destruerar olika typer av material och produkter som beslagtagits. Kundportal Samlad statistik ger kunderna insyn i avfallsströmmar, intäkter, kostnader och en stark grund för förbättringsarbetet. Design for recycling Stena Recycling hjälper producerande företag att designa produkter som också är anpassade för återvinning i framtiden.

6 1 KUNDLÖSNINGAR Findus med smak för nya grepp i resurshanteringen Satsning på framtidens återvinningsteknik I Halmstad planerar vi Nordens modernaste anläggning, med effektiva processer för att återvinna produktionsrester från industrin och uttjänta konsumentprodukter. Stena Recycling är ett av bolagen inom Stena Metallkoncernen som kommer att bedriva verksamhet på den nya anläggningen, Stena Nordic Recycling Center och är en av de största investeringarna på många år. Successivt kommer EU-kraven på återvinning fortsätta att öka. Genom att bygga vidare på de anläggningar vi har i Halmstad kan vi möta nya krav inom Europa och skapa nya värden i våra lösningar för kunderna. Findus är på flera sätt föregångare när det gäller hållbarhetsarbete i livsmedelsbranschen. Bland annat verkar bolaget för att den klimatcertifiering av livsmedel man utvecklat ska bli standard i branschen. Avfallsreducering och ökad materialåtervinning är viktiga delar i helhetslösningen vid Findus anläggning i Bjuv. Avtalet med Stena Recycling sträcker sig över hela tio år och omfattar även en gemensam investering i en innovativ anläggning som klarar separering av matavfall och förpackningar. Anläggningen bidrar också till att stärka Findus relationer med olika intressenter. Matavfallet som hanteras i processen blir sedan biogas. Det uppstår också stora mängder frityrolja i livsmedelsproduktionen. Stena har funnit bra avsättning för oljan som återvinns och blir biodiesel. Hundratals avfallskärl hanteras miljöriktigt med ett eldrivet minitåg som utvecklas och sköts av Stena-personal som arbetar inne på området. Vi för avfallsresurserna uppåt i avfallstrappan Avfallstrappan är en prioritering för avfallshantering. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Ju högre upp, desto bättre alternativ. Genom exemplen kan du ta del av hur vi på Stena Recycling för material uppåt i trappan, till ett bättre alternativ än tidigare. Design för morgondagens hörselkåpor, s 22 Återbruk när Visborg återvanns, s 5 Avfall omklassificerades till produkt, s 24 Problemolja blev produkt, s 13 Patenterad teknik för kabelåtervinning s, 13 Framtidens återvinningsteknik, s 11 Lyckat hållbarhetsarbete på Ineos, s 9 Unik metod för aluminiumåtervinning, s 12 Findus nya grepp i resurshanteringen, s 1 Avfallsberget saneras och blir en resurs, s 13

7 12 INNOVATIV ÅTERVINNING 13 Avfallsberget saneras och blir en resurs VD HAR ORDET Ett kvarlämnat berg med tusentals ton restavfall har under de senaste åren skapat utmaningar i ett naturområde utanför Eskilstuna. Under ett år självantände avfallshögarna vid en mängd tillfällen. I ett nära samarbete mellan kommun, Räddningstjänst, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har Stena Recycling genomfört ett stort saneringsuppdrag. Flera tusen ton har bearbetats med eget siktverk och med erfaren personal. En av våra egna brandbilar fanns på plats som en del av säkerhetsarbetet. Så mycket som möjligt av materialet har blivit en resurs genom återvinningen av metaller vid Stenas fragmenteringsanläggning i närbelägna Hallstahammar. En del har också blivit bränsle och till sist fjärrvärme eller el. Nya bränder har kunnat förhindras genom att sikta och sanera en del av avfallet och sedan lägga tillbaka det finkorniga materialet som ett tätt lock över det avfall som tillsvidare ligger kvar på platsen. 9 procent av problemoljan blir produkt istället för bränsle Olja i transformatorer kunde tidigare inte användas till annat än bränsle eller fick destrueras. På vår specialanläggning för återvinning av kraftutrustning i Karlstad analyseras olja från alla transformatorer när det gäller tungmetaller och eller förekomst av PCB, en miljöstörande kemikalie. Numera kan 9 procent av oljan istället renas och materialåtervinnas. Oljan kan bli basoljeprodukter och användas i kompressorer, nya transformatorer, turbiner med mera. Varje år handlar det om 1 ton olja som fyller hela 3 tankbilar med släp! Rekordlast innebar lägre utsläpp Vi arbetar ständigt med att utveckla hållbara transportlösningar som ger nya mervärden för våra kunder. Systerbolaget Stena Metal International, sköter försäljningen av råvaror till stålverk, gjuterier och andra kunder världen över. Med stora tonnage kan vi oftare lasta större båtar än vad som är brukligt i branschen. Det ger möjligheter att även minska miljöpåverkan. Ett exempel var lastningen av över 53 ton råvara på ett och samma fartyg i december 214. Under denna rekordstora leverans kunde koldioxidutsläppen minskas med över 5 ton, jämfört med att transportera samma mängd material och distans med traditionella fartygsstorlekar. Unik metod räddar mer aluminium till kretsloppet En stor del av det aluminium som Stena Recycling tar hand om från svensk industri blir till sist närproducerade aluminiumprodukter hos systerbolaget Stena Aluminium i Älmhult. Med en ny, unik metod är det möjligt att kyla slaggen, ett restmaterial från smältverksamheten, snabbt och få ut ytterligare 1 procent elementärt aluminium. Tidigare brann materialet upp och gick förlorat. Med metoden minskar även deponivolymer och behovet av långväga vägtransporter. Ledig kapacitet används i sjöcontainrar Länder med mycket produktion i Asien tillverkar saker som transporteras med sjöcontainrar som töms i exempelvis Sverige. Vi använder dessa sjöcontainrar för att transportera metallråvaror tillbaka till ursprungsländerna. Under 214 fylldes cirka 8 sjöcontainrar med material. Fördelarna är flera: det är lönsamt och det går att skicka även mindre volymer av specialkvaliteter till mottagare. Vi arbetar också aktivt med att optimera fyllnadsgraden för att utnyttja kapaciteten på bästa sätt. Patenterad teknik för KABELÅTERVINNING Kabel består av såväl plastisolering som metall. Separering av tunna metalltrådar och plaster var länge en svårighet. Med en patenterad utrustning kan Stena Recycling numera separera inte bara alla metaller utan till och med PVC och PE/PEX-plast från varandra. Varje år kan 1 ton PVC materialåtervinnas och 63 ton polyeten energiåtervinnas. Till detta kommer 25 ton med koppar och aluminium som tidigare hamnade på deponi eller blev konstruktionsmaterial. Miljönyttan* med processen kan jämföras med att undvika 6 ton koldioxidutsläpp varje år. * Beräknad på skillnaden mellan att producera samma mängd material av jungfrulig råvara av olja, malm eller bauxit.

8 14 PRODUKTION OCH FÖRÄDLING TRANSPORTLÖSNINGAR 15 En produktion som ständigt förbättras Kloka transportlösningar en nyckel för att nå klimatmålet Vägtransporter I ett transportprojekt i Halmstad kunde transporter mellan fragmenteringsanläggningen och hamnen utvecklas genom en satsning på större containrar. Effekten blev att var fjärde transport nu kan undvikas. Under 214 förbereddes utbildningar av chaufförer, trafikledare och Stenamedarbetare i hållbara transporter. Under inledningen av 215 (januarifebruari) har 3 personer utbildats och arbetet fortsätter under året. Transporter svarar för en stor del av vår egen miljöpåverkan. Kloka transportlösningar har stor betydelse för att bidra till vår lönsamhet, stärka vårt säkerhetsarbete och nå vårt klimatmål att minska utsläppen med 4 procent fram till år 22. Vi hanterar stora tonnage så transportsatsningarna gör inte skillnad bara för bolaget och våra kunder utan även för branschen och samhället i stort. Redovisningen innehåller en rad exempel på hur vi kan undvika transporter genom exempelvis utvecklad transportstyrning, färre tomtransporter eller genom att ersätta vägtransporter med tåg- eller sjötransporter. Under ett år styrs cirka 7 transporter via vår centrala transportavdelningen, vars uppgift är att bland annat effektivisera våra transporter. Vi fokuserar på att utveckla lönsamma transportlösningar som också ger minskade utsläpp och ökar säkerheten. Minskade utsläpp har en viktig roll för att bolaget ska kunna uppnå det centrala målet att minska koldioxidutsläppen med 4 procent senast år 22, ett åtagande vi beslutat om som medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. Under de senaste tio åren har bolaget investerat cirka två miljarder kronor i produktionsteknik och miljöskydd. Den omfattande satsningen i Halmstad på morgondagens återvinningsprocesser är bara ett exempel på det som väntar framöver. Stena Recycling arbetar med flera processer för att utveckla och styra produktionen på större anläggningar, till exempel SWOP (Stena Way of Production) och på vanliga filialer även SWOB (Stena Way of Branches). Engagerade medarbetare, mätning, kontroll och uppföljning är nyckelord för att få till ett dagligt förbättringsarbete som ger stabila processer där vi ökar förädlingsgraden på material. Ju effektivare vi blir desto bättre kan vi förena lönsamhet med exempelvis energieffektivitet. Uppåt i avfallshierarkin Det pågår ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förädla material så det kan flyttas uppåt i avfallstrappan. Ett exempel gäller så kallad SLF (Shredder light fraction), en rest av bland annat gummi och textilier från bilåtervinning som kan förädlas till bränsle och energiåtervinnas istället för att läggas på deponi till ingen nytta. Produktionen påverkas också av en förändrad konsumtion i samhället och ny lagstiftning. Ett exempel som förenar båda är ELV-direktivet (End-of-life Vehicles) som innebär ett producentansvar och kräver 95 procent återvinning av skrotbilar senast år 215. Samtidigt har materialinnehållet förändrats i bilar jämfört med förr. Detta har krävt nya investeringar och olika samarbetspartners såsom Bilretur, ett nationellt nätverk av bildemonterare som tillsammans utgör bilproducenternas mottagningssystem. Bilproducenterna erbjuds en komplett lösning som gör det möjligt att klara kraven i lagstiftningen under 215. Vi utvecklar ständigt vårt samarbete och dialogen med våra transportörer. Ett exempel på detta är ett återkommande informationsblad till transportörer med aktuell information om vårt säkerhetsarbete och våra krav. Två andra sätt gäller en Åkarportal, en informationshub där vi når våra anlitade transportörer samt en informationskanal direkt till chaufförerna via och som är en del av transportörsavtalen. I samtliga nya avtal från 1 januari 215 ställer vi som krav att transportörer ska kunna täcka containers automatiskt vid singeltransporter in till filialer. Åtgärden eliminerar risken för fallolyckor samt stick- och skärskador för chaufförer vid täckning. Dessutom ökar trafiksäkerheten på allmänna vägar. Även bolagets egna fordon får automatisk täckning under 215. Stena arbetar alltmer med kombinationsfordon och kräver det allt oftare i upphandlingar. Vårt intresse är stort för att vid samma transport kunna samlasta olika containertyper med avfall hos våra kunder. Det sparar transporter och därmed också både kostnader och utsläpp. Vi ger också transportörer stöd för att investera i rätt dimensionerade fordon och utrustning för de transporter som vi efterfrågar. Tågtransporter Under 214 transporterade Stena Recycling cirka 39 ton material på järnväg till våra anläggningar, till exporthamnar eller till stålverk och gjuterier inom landet. Det var en minskning jämfört med 213 och berodde på en svag konjunktur med lägre volymer. Bolagets tågtransporter gör det möjligt att undvika motsvarande 12 5 lastbilstransporter varje år. Målet är att fortsätta lägga så många transporter på järnväg som möjligt. Positivt är att detta uppmärksammas i omvärlden, bland annat fick bolaget utmärkelsen Årets Klimatkomet 213 för satsningen. Dessutom är det positivt att 95 procent av transporterna är punktliga. Bolaget äger 112 fyraxlade järnvägsvagnar. ANDEL JÄRNVÄGSTRANSPORTER Procent av totalt transporterat tonnage. 14% Resurseffektivitet Ytterligare tio vagnar byggs om under våren 215 för att möta en ökad efterfrågan. Dessa vagnar är i likhet med övriga vagnar anpassade för att kombinera väg- och järnvägstransporter. Under året tog vi järnvägstrafik i drift på ytterligare fyra anläggningar: Karlstad, Gällivare, Gävle och Karlskoga. Totalt är det nu 23 anläggningar från vilka vi kan transportera råmaterial på järnväg. Under 214 drogs 95 procent av vårt tonnage på järnväg med ellok, i ett vagnlastsystem som täcker stora delar av landet. Stena Recycling har tilldelats Klimatintyg från Green Cargo under åren Klimatintygets krav är att transporterna släpper ut mindre än 1 gram fossil CO 2 per nettotonkilometer. GODSTRANSPORTER Utsläppen från inköpta transporter på väg och tåg avser de som bokas genom Stena Recyclings centrala transportavdelning. Av totalt transporterat tonnage står dessa för % för de redovisade åren. Utsläppen från transporter av avfall in till anläggningarna ingår inte i Stena Recyclings klimatbokslut. Vi är medvetna om utsläppen och arbetar för att minska dessa genom att ställa miljökrav i upphandlingar med de externa transportörer som anlitas, såsom exempelvis krav på fordonens prestanda och transportoptimering. inköpta godstransporter på väg Utsläppen av CO 2 i förhållande till ton transporterat material från våra inköpta vägtransporter kg CO 2 per ton transporterat ton 16,1 14,8 13,9 14,5 ton CO Sjötransporter Stena Recycling transporterar cirka 1 ton farligt avfall med fartyg mellan anläggningar i Göteborg, Stockholm, Halmstad och Kalmar samt till samarbetspartners. På väg skulle tonnaget fylla cirka 2 5 tankbilar med släp som kör 26 varv runt jordklotet. Volymerna var i stort sett oförändrade år 214 jämfört med föregående år Inköpta godstransporter Godstransporter med egna fordon 214

9 16 MEDARBETARE Säkerhet och hälsa Medarbetare 1 medarbetare som gillar lösningar ANVÄNDNING FRISKVÅRDSBIDRAG Bolaget betalar 1 5 kr per år i friskvårdsbidrag till alla anställda. Bidraget innebär att våra medarbetare uppmuntras till en fysisk aktivitet som man själv väljer och att bolaget bidrar med viss ersättning för att göra detta möjligt. Under 213 nyttjade 49 procent av medarbetarna hela eller delar av friskvårdsbidraget. SÄKERHETSUTBILDNING Samtliga medarbetare ska genomgå vår säkerhetsutbildning. Genomförandegraden är 98 %. Vi arbetar också aktivt med att säkerhetsutbilda inhyrd arbetskraft samt transportörer. 98% MEDARBETARINDEX, TOTALRESULTAT Stena Voice är vår attitydundersökning som genomförs regelbundet hos medarbetarna i hela Stena Metallkoncernen. Totalresultatet för bolaget ökade i 214 års undersökning jämfört med ,9 21 4, ,2 214 MEDARBETARENKÄT STENA VOICE 214, UTDRAG Jag är stolt över att arbeta för ett bolag inom Stena Metallkoncernen 4,5 4,3 Jag har tydliga mål för mina arbetsuppgifter 4,3 4,2 Jag känner mig säker och trygg på min arbetsplats 4,4 4,3 På min arbetsplats visar vi omtanke om varandra 4,3 4,3 Svarsfrekvens 214: 93 % Stena Recycling har över 1 medarbetare som känner stolthet över att arbeta hos oss, att vara en del av hållbarhetsarbetet och bidra till nya kloka lösningar för våra kunder. Under 214 startade ett flertal stora satsningar inom exempelvis materialkunskap, ledarskap, säkerhet och uppförandekod. Vi arbetar systematiskt för att skapa säkra arbetsplatser och erbjuda utvecklingsmöjligheter på jobbet. Våra medarbetare är fundamentet för vår framgång. Det är en del av vår företagskultur att vara problemlösare och utveckla innovativa kundlösningar som skapar nya värden för dem vi samarbetar med. Vår organisation och vårt affärsmannaskap erbjuder alla medarbetare ett stort personligt ansvar som bygger på engagemang och passion för arbetet. Med våra värden Enkelt, Tryggt och Utvecklande, har vi sammanfattat vad vi står för i alla våra kundlösningar och relationer. En framtidsbransch Vi arbetar i en framtidsbransch. Återvinning kommer att bli viktigare för varje år och det har blivit allt tydligare att medarbetare söker sig till oss även för att de är värdedrivna. Det är med andra ord inte bara tjänsten och utvecklingsmöjligheter som lockar utan även att få vara en del av bolagets hållbarhetsarbete och bidra till vår roll i samhället. Stena Voice är en attitydundersökning som genomförs regelbundet hos medarbetarna. Resultatet i 214 års undersökning var överlag positivt. Totalpoängen och den upplevda stoltheten i bolaget har ökat och stressnivån har minskat jämfört med föregående undersökning. Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal och företagets pensionsåtaganden. Medarbetarsamtal genomförs en gång om året, då följer vi upp bland annat personliga mål och individuella utvecklingsplaner. Exempel på satsningar 214 Bolaget har ett viktigt mål som rör självförsörjning av chefer. Under året fortsatte vi våra satsningar på ledarskapsutveckling genom Ledarlyftet som Lyft till ledare. Produkt- och materialkunskap är utbildningar på både bas och kvalificerad nivå som involverar många medarbetare. Syftet är att fördjupa kunskaperna om de olika materialslagen och skapa värden som gynnar både kunderna och oss själva. Kunskapen höjer kvaliteten i vår återvinning. Vid årets slut hade 652 medarbetare utbildats i en eller flera utbildningar. Uppförandekod Implementeringen av vår Uppförandekod fortsätter för att våra medarbetare ska känna till dess innehåll och tillämpa den i arbetet. Bolaget har ett dilemmabaserat e-learningsverktyg om Uppförandekoden och vid årets slut hade 95 procent av samtliga medarbetare genomfört utbildningen. Vi tolererar självklart inga former av särbehandling eller diskriminering. Vi hanterar stöldbegärligt material. Vi har nolltolerans mot stölder och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår internkontroll. Färre bemanningsföretag Under året inleddes ett arbete för att kraftigt reducera antalet bemanningsföretag, för arbeten som inte rör vissa specialistuppdrag. Ökad säkerhet, kvalitetssäkring och bättre lönsamhet är viktiga skäl liksom att enklare säkra att alla som arbetar hos oss är medvetna om vår värdegrund och har rätt beteende. Förändringen ger oss ett bra underlag för beslut om bolaget ska välja att anställa fler istället för att anlita bemanningsföretag. Genom åtgärden blir det enklare att genomföra ett introduktionspaket där även inhyrd arbetskraft får genomgå tre utbildningar innan de börjar arbeta hos oss: Stena Story (om Stena Metallkoncernen och våra värderingar), e-learning om Uppförandekoden och en säkerhetsutbildning. Vägen framåt I likhet med resten av branschen har vi en viktig uppgift i att fortsätta visa den stora bredd av kvalificerade tjänster som ryms i ett professionellt återvinningsföretag. Det senare är viktigt för att attrahera ny arbetskraft. Under år 215 fortsätter de kompetensutvecklingsprojekt som startades under året. Karin Larsson och Evelina Ahlström, Stena Recycling. Bilden är tagen på Kretsloppsparken i Kristianstad.

10 18 SÄKERHET 19 Säkerhetsarbetet engagerar alla Riskmedvetande och säkerhetsarbete är starkt prioriterat hos Stena Recycling. Det handlar inte bara om att erbjuda trygga arbetsplatser och att attrahera nya medarbetare. Det är även en viktig del av hela vårt erbjudande att hantera risker på bästa sätt. Ett Stena Recycling utan olyckor är ett av våra övergripande mål. Vi arbetar systematiskt med att skapa heten hos alla medarbetare och för att Vi tillämpar LTIF (Lost Time Injury säkra arbetsplatser. Vi arbetar också mål- engagera och involvera dem. Bland annat Frequency) i vårt säkerhetsarbete. LTIF är medvetet för att sprida vår säkerhetskultur delas arbetsplatserna in i olika ansvarsom- ett mått på olycksfrekvensen. Olycksfrek- till våra transportörer och bidra till att de råden och personalen engageras. Risker vensen har halverats sedan 211/212 då har rätt beteende i kundernas miljöer. samlas in och prioriteras först i ansvarsom- vi började mäta. När vi började mäta olyckor, tillbud, råden, per anläggning, regionalt och till sist Safety walks genomförs på alla anlägg- safety walks och genomförande av utbild- bolagsövergripande. Med Sverigelistan kan ningar. Syftet är att prata om och uppmärk- ningar ökade vårt fokus på säkerhet. Samt- bolaget ha fokus på att minimera två risker samma säkerheten i olika arbetssituationer. liga anläggningar har en tavla vid infarten i taget under en bestämd tidsperiod. Det kan gälla risker i arbetsmoment, ett för att visa antalet dagar som varit fria från Alla olyckor går att undvika. Alla över- säkert beteende, förslag till förbättringar olyckor med sjukfrånvaro. En kraftfull atti- trädelser från våra säkerhetsregler tas upp och allmänt om värdet av en säker och Ny produktionsutrustning som ökar ÅTERVINNINGEN tydförbättring har uppnåtts de senaste två åren och antalet olyckor med sjukfrånvaro har halverats. Vi pratar om säkerhet hela tiden och visar att vi bryr oss mer om varandra. Sverigemodellen är ett hjälpmedel som vi använder för att höja riskmedveten- på ett säkerhetsråd och bolagets ledning tar de större besluten för att nå ett Stena Recycling utan olyckor. Under 214 hade bolaget som mest 12 dagar utan någon olycka med sjukfrånvaro på någon av våra anläggningar. olycksfri arbetsplats. Under året genomförde vi 14 procent fler safety walks jämfört med 213. Stena Recycling satsar cirka 2 miljoner kronor på nya energieffektiva saxar för bearbetning av metallskrot som sedan levereras till gjuterier och stålverk. Den första invigdes i Skövde i januari 215 och innebar en kapacitetsökning på 4 procent. Under de kommande två åren ska ytterligare fyra nya saxar placeras på olika orter i Sverige. Med de fem nya saxarna kan bolaget återvinna 15-2 ton mer per år. Säkerhet och hälsa Antal safety walks 214 Under 214 genomförde bolaget 2 77 safety walks på anläggningarna, det var 37 stycken fler än målet för året. Tätare lastning tar bort var sjunde transport Många gånger kan mindre åtgärder skapa rejäla effekter och bidra till hållbara affärer. Med en så kallad stomp kan skrotråvara pressas ihop enkelt vid lastning av containers. När Stena Recyclings filial på Tingstad i Göteborg började använda metoden vid lastning så ökade fyllnadsgraden så mycket att var sjunde transport kan undvikas. I pengar räknat sparar filialen sexsiffriga belopp varje år. Ny lösning gynnar miljön och säkerheten Vid anläggningen i Hallstahammar hanteras stora mängder restavfall med hjälp av hjullastare och dumper i ett stort område. Idén tog fart inom Stena Recycling på en helt ny lösning med hjullastare och vagn och tekniska finesser som underlättar. Den nya lösningen har utvecklats i samarbete med andra partners och ger stora fördelar för arbetsmiljön och minskar miljöpåverkan. En viktig del är en multifunktionell koppling så att både till- och frånkoppling av vagnen kan skötas direkt från förarhytten. Det besparar personalen en mängd manuellt arbete varje dag och ökar säkerheten. Investeringen i tekniken är intjänad på ett år genom sänkta bränslekostnader och ökad produktivitet. Lösningen gör det möjligt att rangera och flytta material med ett och samma fordon. Lösningen har utvecklats med olika partners och har potential att kunna användas på många andra återvinningsanläggningar framöver. Egen brandbilsflotta kortar insatstider I Sverige har vi genom åren återbrukat 2 begagnade släckningsfordon som har blivit en viktig del i vårt arbete med brandsäkerheten. Medarbetare i Stena Recycling har utbildats i brandbekämpning. Vid flera tillfällen har vi kunnat göra snabba insatser, inte bara i egen verksamhet utan också vid bränder i närbelägna verksamheter. Målet är att skaffa fler fordon de kommande åren. Bilden: Mikael Svensson arbetar på Stena Recyclings deponi i Halmstad. När en brand bröt ut på deponin koordinerade han brandbilar och övriga fordon. LTI LTI (Lost Time Injury Frequency) Vi tillämpar nyckeltalet LTIF (Lost Time Injury Frequency) i vårt säkerhetsarbete. Sedan starten 211/212 har nyckeltalet nästan halverats och för 214 hamnade LTI på 6,2, vilket var bättre än det fastställda målet. Siffror i vitt anger antal olyckor.

11 2 LOKALSAMHÄLLE Samarbetet med lokalsamhället Stena Recycling har verksamhet på närmare 1 orter i landet. Det är i lokalsamhällen som vår verksamhet bedrivs och regleras såväl av lagstiftning som av villkoren i våra tillståndspliktiga verksamheter. Här presenterar vi exempel på hur vi vill bidra till ett mer hållbart lokalsamhälle med återvinningsverksamheten och hur vi har en löpande dialog med olika intressenter. Tätorter har under de senaste decennierna vuxit snabbt. Återvinningsanläggningar som en gång låg perifert ligger nu ofta centralt med bebyggelse runtomkring. Merparten av Stena Recyclings filialer ligger intill eller nära bostäder och andra verksamheter. Det är av stor vikt för Stena Recycling att kunna fortsätta erbjuda en hållbar lösning med färre transporter och nära källan där samhällets avfall uppstår. Vi för en aktiv dialog med berörda myndigheter kring behovet av logistiskt bra platser för återvinning så städernas avfallsresurser kan samlas in och förädlas på ett resurssnålt sätt även i framtiden. Ibland finns möjligheten att flytta till nya platser som både gynnar den lokala miljön och utvecklingen av vår återvinningsverksamhet. Ett exempel på flytt var när vår anläggning i Gävle tätort flyttade till hamnområdet under 214. Minskar vår påverkan Genom ett proaktivt arbete minskar vi störningarna genom att investera i exempelvis tystare utrustning, bullerplank, materialhantering under tak eller genom att förändra beteendet hos våra egna medarbetare eller de transportörer som anlitas. Genom tågsatsningen kan vi också minska belastningen i den lokala trafikmiljön på en fjärdedel av de orter där vi verkar. Dialogen med närboende sker på olika sätt. Vi arrangerar öppet hus för att under säkra former visa hur verksamheten går till. Vi uppmuntrar direktkontakt vid eventuella klagomål. Vid tillståndsansökningar arrangerar vi samråd för att presentera våra planer och ta emot synpunkter. tillstånd och Uppföljning Bolaget har totalt 147 tillståndspliktiga verksamheter som har anmälnings- eller tillståndsplikt. På ett fåtal av bolagets anläggningar pågår revideringar av befintliga tillstånd på grund av ökade eller ändrade produktionsvolymer. Under 214 godkände vi en företagsbot som avsåg villkorsbrott (21) gällande en ventil till ett dagvattenmagasin. Vi hade även en avvikelse från ett villkor som gällde förhöjda värden av zink, koppar, bly och olja till dagvatten vid filialen i Varberg. Händelsen är polisanmäld av kommunen enligt praxis. Orsaken till överskridandena är främst lågt vattenflöde vid provtagningstillfället. Ny provtagning visade åter på tillåtna värden. Bolaget har genomfört ett antal åtgärder för att säkerställa att villkoren inte överskrids. Bland annat har vi skaffat en egen mätutrustning och utbildat en medarbetare till certifierad provtagare. Vi kan därför genomföra mätningar oftare än vad myndigheterna kräver. Samråd Under 214 arrangerade vi samråd i Karlshamn, Karlstad, Lidköping och Halmstad. lokala värden med vår återvinning Ansvarsfulla relationer Registrerade klagomål Alla klagomål på vår verksamhet registreras och följs upp. På de platser där vi har upprepade utmaningar bjuds även närboende in för att vi ska finna lösningar som minimerar problemet. Under 214 hade vi 18 registrerade klagomål. Nio rörde nedskräpning, följt av lukt och damning. En framtidsbransch och en växande industrinäring. Med 1 anläggningar finns vi lokalt och nära där avfallet uppstår. Det ger fördelar när det gäller miljö och säkerhet. Vi gör avsevärda lokala investeringar, genererar arbetstillfällen och ökar skatteunderlaget. Vi bidrar till att kommun och näringsliv kan genomföra sitt hållbarhetsarbete. Vi blir allt oftare ett besöksmål när kommuner vill visa lokal miljöverksamhet.

12 22 BRANSCHSAMVERKAN Vårt arbete mot metallstölder och kriminalitet i branschen Vi har under de senaste åren varit aktiva i arbetet med att motverka kriminalitet i branschen, som i perioder fått stor uppmärksamhet i media. Metallstölder är inte bara brottsligt utan utgör även en samhällsrisk. Exempel på aktiviteter: Vi var först i landet med att införa totalt stopp för all kontant- och checkhantering på frivillig basis. Övervakning på anläggningar för att förhindra stölder. Samarbete främst med kända, etablerade leverantörer. Bolaget var drivande i införandet av omvänd skattskyldighet för moms som gör det svårare för oseriösa aktörer att ägna sig åt momsfusk. Tydliga kontrollrutiner. Alla leverantörer legitimerar sig. Samtliga leveranser är dokumenterade, även från mindre leverantörer. Kritiska frågor och intyg avkrävs vid behov. Fastställda belopp för hur mycket en privatperson kan sälja för per år utan F-skattsedel samt kontroll över detta. Vi verkar för återinförandet av licens för handel med metallskrot samt även ett lagstadgat kontantförbud. Samarbete med polis-, tull-, skatte-, och ekobrottsmyndigheter samt även branschföreningar. Kundportal ger kunder spårbarhet på sitt material. Vi har också utvecklat en säkerhetscontainer med bland annat rörelsesensorer, direktuppkoppling till vaktbolag och spårbarhet via GPS. Den erbjuds även till kunder som löper risk att drabbas. Design för morgondagens hörselkåpor 3M har anseende som ett av de mest innovativa företagen i världen. Verksamheten bedrivs i över 7 länder och bland annat tillverkas andnings- och hörselskydd samt slipprodukter. Företaget har fokus på hållbarhet sedan länge. Samarbetet med Stena Recycling omfattar inte bara återvinning utan även design för återvinning. Ett uppdrag har varit att demontera två modeller av Peltors hörselkåpor och analysera materialinnehåll och konstruktion. Med slutsatserna får 3M:s produktutvecklare insyn i återvinningsprocesser och kan ta mer medvetna designbeslut kring morgondagens hörselskydd. Några andra kunder vi hjälpt de senaste åren är Husqvarna, Cleanmotion, Aastra Telecom, Camfil, Irstaskåp och Grundfos. Även designstudenter på Chalmers har fått ta del av Stenas återvinningskunskaper. Påverkar återvinningsbranschen i rätt riktning Stena Recycling arbetar på ett flertal sätt för att utveckla återvinningsbranschen i en riktning som skapar rättvisa konkurrensvillkor och ökar dess betydelse som resurs i en hållbar samhällsutveckling. Vi deltar aktivt i en mängd projekt och nätverk samt samarbetar med olika organisationer och myndigheter för att det ska bli möjligt. Stena Recycling har en bred kontaktyta med samhället för att utföra och utveckla både vår roll och vårt uppdrag. Vi har tillståndspliktiga verksamheter som gör att vi kontinuerligt har ett nära samarbete med kommuner, och myndigheter på lokal, regional samt nationell nivå. Vi ser det som ett viktigt ansvarstagande att vara en del av samhällsdebatten och demokratiska processer. Vi kan tillföra värdefull kunskap till lagstiftare och politiker om hur man kan skapa goda förutsättningar för ökad återvinning. En viktig fråga på vår agenda är att delta i EU:s arbete med att ta fram ett lagstiftningspaket för cirkulär ekonomi. Viktigt är också att skapa rätt styrmedel för att få igång projekt som gör det möjligt att återvinna material ur gamla deponier. För att motverkar stölder av metaller i samhället verkar vi också för ett återinförande av skrothandelstillstånd och ett lagligt förbud mot kontanthantering vid handel med järn- och metallskrot för återvinning. Stena Recycling är också aktiv i branschorganisationen Återvinningsindustrierna. Vi har kontakter med så kallade non-governmental organisations (NGOs). Genom Stena Metallkoncernens forskningsverksamhet har vi också kontakt med ett antal samarbetspartners. Hagainitiativet Stena Recycling är medlem i Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan. Bland annat vill man visa att klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets vision är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Stena Recycling har, liksom övriga företag i nätverket, satt egna klimatmål om att minska utsläppen med 4 procent till år 22. Det årliga klimat-bokslutet publiceras på Forskning om framtidens teknik Vi bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet om framtidens återvinningsteknik. I detta samarbetar vi med världsledande universitet och främsta målet är att erbjuda innovativa och hållbara lösningar som ökar intäkter och minskar kostnader. Kunderna gynnas av att resultaten ger innovativa återvinningslösningar som maximerar värdet av materiella resurser. Vi investerar i forsknings- och utvecklingsprojekt. Under verksamhetsåret 213/214 uppgick dessa investeringar till 25 MSEK. Finansierar unik professur Sedan 27 finansierar Stena Metallkoncernen en professur i industriell materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Denna professur är unik och stimulerar akademi och näringsliv att gemensamt finna lösningar på utmaningar inom materialåtervinning. Kunder har också möjlighet att ställa specifika frågor och dra nytta av den samlade expertisen.

13 24 HÅLLBARHETSCHEFEN HAR ORDET 25 Vi är som en gruva ovan jord Vad är nyttan med cirkulär ekonomi utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Jo, begreppet förutsätter återvinning och återvinning minimerar utsläpp jämfört med om jungfrulig råvara tas fram. Som ansvarig för hållbarhet är det lätt att vara stolt. Stena Recycling har en hållbar affärsidé, en långsiktig ägare och en verksamhet där vi integrerar hållbarhetsfrågan, tre betydande framgångsfaktorer. Vårt hållbarhetsarbete tar sig uttryck på stor. Genom vår återvinning kunde vi år inom klimatnätverket Hagainitiativet. många sätt. Det kan gälla omfattande in- 214 bidra till 3,2 miljoner ton minskade En viktig fråga de närmaste åren blir att vesteringar i produktionsteknik, att erbjuda koldioxidutsläpp. Så mycket hade belast- förbättra våra systemstöd för att bättre design för återvinning, hjälpa kunderna ningen ökat om det vi återvann istället mäta utsläppen från våra externa transpor- med avfallsminimering eller gemensamt producerades av nytt material från gruvor, törer, vilket är en komplex uppgift. Några Stena Recycling hanterar varje år flera Vad är nyttan med cirkulär ekonomi utifrån kunder är avfall inte ett problem, utan en utveckla close the loop-lösningar där vi oljefyndigheter eller skog. Förutom nyttan andra mål vi gärna lyfter fram är att fort- miljoner ton av det som traditionellt kallas ett hållbarhetsperspektiv? Jo, begreppet resurs. Visionen om den cirkulära ekonomin sluter egna kretslopp med material med att materialåtervinna, är ytterligare en sätta arbeta med våra leverantörer och för avfall, men som vi ser som en resurs som förutsätter återvinning och återvinning lyfter återvinningen till en allomfattande utan några omvägar. väsentlig del av vår verksamhet att fasa ut visionen Ett Stena Recycling utan olyckor. kan användas flera gånger. Vi ser en värld med ökad resursbrist, en fortsatt urbanise- minimerar utsläpp jämfört med om jungfrulig råvara tas fram. Stena Recycling med nivå och driver på en systemomställning. En viktig ingrediens är nya generella affärs- Ökade krav på återvinningen och destruera farliga ämnen på ett tryggt sätt och i slutna system, det handlar ex- Miljönyttan är ett resultat av ett nära ring där det kommer bli allt viktigare för all samlad materialkompetens möjliggör modeller där det klassiska ägarskapet av Det är redan uppenbart att vi bland an- empelvis om PCB, freon, bromerade plaster samarbete med alla våra kunder, kommu- varje år att ta hand om allt som cirkulerar i cirkulär ekonomi och kraven flyttas bakåt slutprodukten i stället ersätts av nyttjande- nat kan förvänta oss såväl nya, skärpta och kvicksilver. ner, myndigheter med flera, vilket vi gärna samhället. Även det vi vet för lite om i dag, exempelvis sällsynta jordartsmetaller. I den cirkulära ekonomin är vi en viktig kugge, som en gruva ovan jord. Avfall är en i produktutvecklingskedjan. Redan i designstadiet ska nya produkter göras återvinningsbara. För oss på Stena Recycling är det här en rätten av en funktion. Det är stort fokus på materialåtervinning men Stena Recycling har även en viktig uppgift i att destruera farliga ämnen så de krav i EU:s avfallslagstiftning som ökade kostnader för transporter. Det kommer med andra ord att bli allt viktigare framåt att vara lönsamma genom att material- Hållbarhetsmål Stena Recycling arbetar för ett antal betydande hållbarhetsmål. Ett centralt mål är understryker. Cecilia Våg Hållbarhetschef, Stena Recycling AB viktig resurs då råvaror, energi, ren luft och självklarhet. Det är det som vår återvinnings- inte sprids och även hushålla med andra återvinna så stora volymer som möjligt på att minska vår klimatpåverkan med 4 pro- rent vatten börjar bli bristvaror. verksamhet handlar om. För oss och våra resurser, exempelvis när det gäller vatten. ett resurseffektivt sätt. Vår positiva roll är cent till år 22, i linje med vårt åtagande Avfall blev en produkt Stena Recycling återvinner varje år stora mängder oljeavfall från bland annat fartyg, hamnar och industrin till ett bränsle kallat konverterad eldningsolja. Under 214 beviljade Länsstyrelsen Stena Recyclings ansökan om att få detta bränsle omklassificerat från avfall till produkt. Det är unikt i Sverige. I praktiken innebär det en officiell kvalitetsstämpel på såväl vår process som slutprodukt och gör det möjligt för fler att använda produkten. Sedan tidigare är eldningsoljan använd inom framförallt cement- och kalkindustrin. För ökad återvinning av Litium-jonbatterier från el- och hybridfordon I el- och hybridfordon finns litium-jonbatterier. Battericeller står för cirka 4 procent av batterivikten, resten är elektronik och konstruktionsmaterial som stål och plast. Stena har varit och är med i flera batteriåtervinningsprojekt finansierade av EU eller Energimyndigheten som syftar till att återvinna minst 5 procent av battericellens vikt, vilket är kravet i EU:s batteridirektiv. Projekten bedrivs tillsammans med företag, institut och universitet i både Sverige och i andra länder inom EU. Fullskalig demontering av batterier nyttjade för utvecklingsverksamhet pågår på vår produktionsanläggning i Karlstad. Cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi är ett begrepp som har fått stort genomslag. Det är ett lösningsorienterat angreppssät t där affärsnytta och resurseffektivitet går hand i hand. Idén bygger på ett system där termen avfall inte existerar och att så mycket som möjligt av alla resurser ska cirkulera ständigt istället för att röra sig linjärt. För Stena Recycling är visionen om en cirkulär ekonomi något naturligt sedan länge. Avfall är inte ett problem utan en viktig resurs och med vår verksamhet kan vi bidra till ett värdeskapande för kunder i olika branscher och sektorer i samhället. Det kan handla om nya affärslösningar med så fordonsindustrin där vi tar vara på material från industrin, förädlar det med bibehållen renhet i materialet och sedan levererar tillbaka som en produkt till samma kund. Det kan också gälla hur vi levererar råvaror med skräddarsytt och kvalitetssäkrat materialinnehåll till stålverk och gjuterier. Ett annat exempel är Design för återvinning (se exempel s 22), en tjänst där vi hjälper kunder att konstruera produkter som är som gjorda för återvinning den dagen de kasseras. För Stena Recycling handlar cirkulär ekonomi om att finna den mest resurssnåla vägen att ta vara på materialen och deras egenskaper så att de kan kallade closing the loop-lösningar, exempelvis inom fortsätta cirkulera i samhället. Om och om igen.

14 26 NYCKELTAL 27 Nyckeltal per fokusområde Resurseffektivitet Resurseffektivitet minskar miljöpåverkan och sparar resurser för företag och samhället. Nyckeltal på annan plats i redovisningen Godstransporter* (s 14) Inköpta godstransporter* (s 14) Andel järnvägstransporter (s 14) ENERGIFÖRBRUKNING på ANLÄGGNINGAR* Trots minskad energiförburkning på våra anläggningar ökar utsläppen av CO 2 med 12 % från basåret 28. De ökade utsläppen beror främst på en stigande utsläppsfaktor för den el vi köper. 214 står inköpt energi för 38 % av utsläppen, att jämföra med 28, då den stod för 12 %. MWh JäMFörelse MILJÖNYTTA MED ÅTERVINNING OCH VÅRA CO 2 -UTSLÄPP Grafen visar förhållandet mellan de förväntade utsläppen av koldioxid om samma mängd vi återvinner istället producerades av nytt material från exempelvis gruvor och skog (blå cirkel), jämfört med vår egen miljöpåverkan i verksamhet (vit cirkel). CO 2 -BELASTNING FRÅN PRODUKTIONSMASKINER* Utsläpp från arbetsmaskiner har minskat med 19 % från år 28. Investeringar i nya energisnåla maskiner och större medvetenhet vid körning bidrar till minskningen. kg CO2 per ton insamlat material TOTALA UTSLÄPP* Bolagets totala utsläpp av CO 2 i förhållande till ton insamlat material. Bolaget har som övergripande mål att minska klimatpåverkan med 4 % till 22 från 28. Det är ett relativt mål och sätts i förhållande till insamlat material kg CO 2 per ton insamlat material Medarbetare Kompetenta och engagerade medarbetare är nyckeln till framgång. MEDELTAL ANSTÄLLDA Antal Män/kvinnor (%) LEDNINGSGRUPPEN verksamhetsår 213/214 Chefer Män /kvinnor (%) 213/ /22 89/11 212/ /22 87/13 211/ /23 85/15 Antal Män/kvinnor (%) 213/ /33 JÄMSTÄLLDHET Bolaget arbetar aktivt för att öka andelen kvinnliga chefer, bl a i rekryteringsprocesser. Inom Lyft till ledare, ett ledarutvecklingsprogram, gjordes ett aktivt arbete i urvalet för att få med så stor andel kvinnor som möjligt. Andelen kvinnor i programmet är 18 %, vilket är högre än den generella andelen kvinnliga chefer i bolaget. 63% UTBILDNING I PRODUKT- OCH MATERIALKUNSKAP* Procent av medarbetare som gått en eller flera utbildningar i förhållande till totalt antalet anställda = 63 %. Nyckeltal på annan plats i redovisningen Medarbetarindex (s 17) Medarbetarenkät (s 17) Lönsamhet 95% Utbildning uppförandekod* Vid utgången av 214 var 1 37 personer (95 %) utbildade. Det är en e-learningutbildning som baseras på dilemman och som riktas till samtliga medarbetare. Lönsamhet är en förutsättning för satsningar framåt för en god miljömässig och social utveckling. MSEK 211/ / /214 Omsättning Eget kapital Resultat Ansvarsfulla relationer Kommentar: Till skillnad från övriga nyckeltal är de ekonomiska nyckeltalen baserade på verksamhetsår, som inom Stena Metallkoncernen innebär 1 september-31 augusti. Värdeskapande Värdeskapande lösningar banar vägen för långsiktiga affärslösningar till nytta för samhället, miljön och framtida företagande. Nöjd Kund-index 212 och 214* Kundattitydundersökningar utförs regelbundet för att identifiera styrkor och svagheter hos Stena Recycling AB. Utifrån svaren tas prioriteringsplaner fram som listar vad bolaget bör arbeta med i första hand för att påverka/förbättra kundnöjdheten. Antal tillfrågade kunder 214 var ca 3 st, med en övervikt på stora och medelstora kunder och en svarsfrekvens på 39 %. Bolaget har fokus på att vända trenden bl.a. genom vårt arbete med utveckling av ledare och säljare i ett omfattande utbildningsprogram. Grafen redovisar andelarna Mycket Nöjd och Nöjd i helhetsbedömningen. % Säkerhet och hälsa Säkerhet och hälsa minskar risker och kostnader för företag och samhället. SJUKFRÅNVARO* Sjukfrånvaron har ökat inom bolaget, liksom i samhället i stort. Med vår hälsoprocess Sundare Stena får medarbetarna råd vid sjukdom samtidigt som bolaget får tillgång till statistik. Fokus framåt ligger på att hantera långtidssjukskrivningar samt återkommande korttidsfrånvaro. Inom ramen för hälsoprocessen erbjuds alla medarbetare en sjukförsäkring, där bolaget betalar halva kostnaden. % Ansvarsfulla relationer säkerställer en fungerande marknad, minskar risker och kostnader för företag/samhället och bidrar till god samhällsutveckling. Leverantörskontroll vid inköp av varor och tjänster Vi granskar och väljer leverantörer ur ett riskperspektiv och prioritererar leverantörer som lever upp till våra krav på Uppförandekod och ISO-certifikat. Majoriteten av våra leverantörer finns i Europa. Revision sker på plats för att säkerställa rätt förhållanden då risk föreligger. Stena Recycling mäter andelen köpta varor och tjänster som sker via avtalskontrakt. Under 214 ökade andelen med 4 procent jämfört med året innan. Antalet godkända leverantörer och avtal ökar ständigt för att klara behovet i vår komplexa produktionsprocess. Genom att hela tiden öka andelen inköp via avtal motverkar vi risken att köpa produkter som producerats under felaktiga förhållanden. Rapportering via whistleblowing* I koncernen finns en whistleblow-funktion där medarbetare anonymt kan rapportera upplevda avvikelser från vår Uppförandekod. Åtgärder korruption* Ett försök till muta finns dokumenterat. Det gällde en leverantör som skickade hem ett presentkort till en medarbetare som gjorde beställningen. I orderbekräftelsen framgick det samtidig att leverantören hade mångdubblat ordern. Medarbetaren informerade sin chef, jurister hanterar ärendet och leverantören är såväl informerad som avstängd med omedelbar verkan. Nyckeltal på annan plats i redovisningen Samråd* (s 21) Klagomål* (s 21) INVESTERINGAR MSEK METALLPRISER PÅ KOPPAR OCH ALUMINIUM Priserna på exempelvis koppar och aluminium har varit fallande under de senaste fem åren. Förutom att hantera en marknad med stora prisrörelser har Stena Recycling även fortsatt att kontinuerligt investera i sina anläggningar för att höja både kapaciteten och återvinningsgraden ur de fraktioner vi bearbetar. Det gör det möjligt att bibehålla en konkurrenskraft i affärsverksamheten och fortsätta skapa miljönytta trots den press som fallande metallpriser medför. USD Koppar Aluminium 2 2 * Nyckeltalet motsvarar en resultatindikator i ramverket GRI-G4. Nyckeltal på annan plats i redovisningen LTI* (s 17) Säkerhetsutbildning (s 18) Användning av friskvårdsbidrag* (s 17) Safety walks (s 19)

15 28 VD HAR ORDET Återvinning gör skillnad! En hållbarhetsredovisning kan få ett långt liv. Pappersfiber kan återvinnas fem sex gånger innan den är förbrukad. Vi vill gärna ha tillbaka hållbarhetsredovisningen när du är färdig med den! Återvinningen av en enda redovisning sparar energi som motsvarar att ha en 9W lågenergilampa tänd i över 9 minuter om dagen i ett helt år. STENA RECYCLING AB Fiskhamnsgatan 8 Box Göteborg Telefon

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

vi gör råvaror av ditt avfall

vi gör råvaror av ditt avfall vi gör råvaror av ditt avfall miljö redovisning 2015 1 miljon 93 % 327 000 76 000 80 km/h ton avfall hanterades på SUEZ anläggningar under 2014 Mer än 93 procent av allt material som kom in på SUEZ anläggningar

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland.

Projektet har även möjliggjort bildande av kontakter till andra forskningsaktörer som studerar återvinning av kompositer, främst i Finland. Högskolan i Borås Institutionen Ingenjörshögskolan Mikael Skrifvars 2005-10-27 SLUTRAPPORT Återvinning av fiberkompositer en ekonomisk analys P6/03 Utfört hösten 2003 hösten 2005 vid Högskolan i Borås

Läs mer

FÖR MYCKET SPÄNNING PÅ JOBBET?

FÖR MYCKET SPÄNNING PÅ JOBBET? FÖR MYCKET SPÄNNING PÅ JOBBET? Ta det lugnt. Stena Recycling har den kompletta och mest ekonomiska avfallslösningen för dig i kraft- och energibranschen. Spänn av, vi har koll! LÖNSAM ÅTERVINNING FÖR DIG

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013

STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN 2012/2013 STENA METALLKONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och skapa

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN

TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN TAKE CARE EN KORT PRESENTATION AV STENA SFÄREN STENA SFÄREN Stena Recycling Stena Technoworld Stena Metal International Stena Aluminium Stena Metall Finans Stena Metal Inc. Stena Oil STENA METALL AB STENA

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050

Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar på Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 Remissvar från Hagainitiativet, Stockholm den 1 februari 2013 Sammanfattning: Naturvårdsverkets underlag till Färdplan 2050 tar sig an en viktig

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk

Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Kvalitetsmanual för Lunds Renhållningsverk Lunds Renhållningsverk ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. Verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Hur kan vi som transportköpare

Hur kan vi som transportköpare Hur kan vi som transportköpare pare ställa krav och påverka p marknaden för r hållbar h gods- och logistikhantering? Per Haugland transportchef Vi på Servera ser oss inte som en grossist utan som en affärspartner

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef

Lantmännen. Anders Jideklev. Koncernlogistikchef Lantmännen Anders Jideklev Koncernlogistikchef Lantmännen Internrevision Styrelse Juridik Vd & koncernchef Strategi & affärsutveckling, FoU Ekonomi & Finans Varuflöde Human Resources Division Lantbruk

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title Vår vardag: Tunga lyft Trånga utrymmen Tidspressade aktiviter 1 27 March, 2014 Valmet Author / Title Huvudentreprenörens roll med underentreprenörer i flera led Johanna Lindén, Director Scandinavia, Valmet

Läs mer

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen

Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland. Effektivare. livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen Miljölogistiskt initiativ i Västra Götaland Effektivare livsmedelstransporter för minskad klimatbelastning och fler arbetstillfällen På väg mot en livsmedelsregion med fler jobb, starkare näringsliv och

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program - vad är på gång? Christina Jonsson 22 februari 2012 1 Jag kommer att ta upp: Den kommande nationella avfallsplanen

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1!

CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! CIRKULÄR EKONOMI LEKTION 1! Helena Karlsson, Regionchef Cirkulär ekonomi utmanar gamla modeller. Företag som leder utvecklingen blir inte omsprungna.. VARFÖR TALAR ALLA PLÖTSLIGT OM CIRKULÄR EKONOMI? Tillväxten

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified

Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Hållbarhetskrav på IT-produkter TCO Certified Stockholm, 11 februari 2015 emma.nolte@tcodevelopment.com Agenda Kort om TCO Development IT produkter har stor miljö och social påverkan Kraven i TCO Certified

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer