Stena Recycling AB. Hållbarhetsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stena Recycling AB. Hållbarhetsredovisning 2014"

Transkript

1 Stena Recycling AB Hållbarhetsredovisning 214

2 2 VD HAR ORDET Resurseffektivitet sedan 1939 I din hand håller du Stena Recycling AB:s första hållbarhetsredovisning. I redovisningen vill vi sammanfatta vårt hållbarhetsarbete och visa konkreta exempel på hur vi återvann 2,8 miljoner ton avfallsresurser under 214. Med redovisningen hoppas vi att du får en god inblick i vad vi presterade under året samt utmaningar och mål framöver. Det här är Stena Recycling AB Stena Recycling AB är Sveriges ledande återvinningsföretag med drygt 1 medarbetare och närmare 1 anläggningar. Vår verksamhet grundades 1939 av Sten A Olsson och numera samarbetar vi med kunder inom samhällets alla branscher och sektorer. När vi förädlat avfallsresurserna levereras de som nya råvaror till stål- och metallverk, pappersbruk och andra slutkunder världen över. Vår målsättning är att vara en förebild och det mest innovativa företaget i vår bransch. Vi vill skapa unika värden som gynnar såväl kunder, miljö som samhälle. Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen, som totalt bedriver verksamhet på omkring 22 platser i 11 länder. Förutom återvinning bedriver koncernen handel med stål och aluminium, handlar med olja och metaller på den internationella marknaden samt bedriver finansverksamhet. Året i korthet Säkerhetsarbete i rätt riktning Vårt systematiska säkerhetsarbete fortsätter att utvecklas positivt. Bolaget genomförde 14 procent fler safety walks under året jämfört med 213 och LTIF (Lost Time Injury Frequency) sjönk till 6,2. Investeringar i ny produktionsteknik Vi fortsätter vår satsning på ny produktionsteknik som utvecklar återvinningen i rätt riktning. Vi inledde vår satsning på nya saxar för skrotbearbetning där el ersätter diesel samt ökar vår återvinningskapacitet. Ny anläggning byggs i Halmstad I Halmstad fortsätter vi satsningen på Stena Nordic Recycling Center en ny återvinningsanläggning som ska bli den modernaste i Norden. Med nya tekniker ska bland annat mer kunna återvinnas av material som tidigare fått läggas på deponi. fortsatt kompetensutveckling Flera kompetensutvecklingsprojekt startade inom ledarskapsutveckling, säkerhet samt materialkunskap. INNEHÅLL Inledning 2 VD har ordet 4 Vår återvinningsvärld 6 Kundlösningar 8 Innovativ återvinning 12 Produktion och förädling 14 Transportlösningar 15 Medarbetare 16 Säkerhet 19 Lokalsamhälle 2 Branschsamverkan 22 Hållbarhetschefen har ordet 24 Nyckeltal 26 Sex fokusområden Vårt hållbarhetsarbete vilar på miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Dessa tre delar är alla lika viktiga för att skapa ett framgångsrikt Stena Recycling som både nu och i framtiden kan verka i ett sunt samhälle. Våra fokusområden i hållbarhetsarbetet: Vår vision Den obestridde ledaren inom återvinning i Sverige. Våra värden Vi har en stark värdegrund som uttrycks i form av våra kärnvärden Enkelt, Tryggt och Utvecklande. De sammanfattar vår ambition i allt vi gör och vad vi vill bli förknippade med. Övergripande mål Tillsammans med våra kunder skapar vi lönsamma affärer varje dag genom hållbar förädling och återvinning. En strategisk, effektiv och värdeskapande försäljning. Ett Stena Recycling utan olyckor. Minska vår klimatpåverkan med 4 procent till år 22, i linje med åtaganden inom Hagainitiativet. Vara självförsörjande på chefer till 75 procent. Intressenter och uppförandekod Ansvarstagande är en nödvändig del för att vara trovärdig och göra hållbara affärer. Kunder, ägare, myndigheter, anställda, närboende och andra viktiga intressenter förväntar sig att vi gör rätt. Hållbart företagande handlar om att vi förenar lönsamhet med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Våra initiativ inom hållbarhetsområdet sker alltid i ett gränssnitt mellan förväntningar och krav från omvärlden samt utifrån våra egna ambitioner. Stena Recycling har antagit en Uppförandekod i enlighet med Global Compacts principer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Samtliga medarbetare genomgår utbildningar som gäller uppförandekoden, Stena Story (om Stena och våra värderingar) samt en säkerhetsutbildning. Uppförandekoden riktas också till inhyrd arbetskraft samt leverantörer och kunder. I utvecklingen av hållbarhetsarbetet och rapporteringen har Stena Recycling beaktat de principer och processer som finns i ramverket för hållbarhetsrapportering G4, från Global Reporting Initiative (GRI), särskilt när det gäller intressenter och väsentlighet. På sidan markeras de nyckeltal som motsvaras av indikatorer i G4. Stenasfären Stenasfären består av tre moderföretag, som är helägda av familjen Sten A Olsson: Stena AB (publ), Stena Sessan AB och Stena Metall AB samt deras hel- eller delägda dotterföretag. Stena Recycling är ett dotterbolag till Stena Metall AB. Stenasfären är en av de största familjeägda företagsgrupperna i Sverige. Stenasfären bidrar på olika sätt till samhället. Förutom verksamheterna i Stena Metallkoncernen ingår verksamhet inom rederi och färjelinjer som fraktar gods, fordon, råvaror och passagerare. Transporterna stimulerar ökad handel, och bidrar till att tillgodose delar av det globala energibehovet. Stena är också en stor producent av förnybar el i Sverige och ger många människor ett tryggt boende i koncernens fastigheter. Stenasfären i korthet Totala intäkter 214: MSEK 19 3 anställda 176 fartyg 26 8 bostäder och lokaler inklusive nybyggen 96 vindkraftverk i drift och under uppbyggnad 1 Resurseffektivitet 2 Värdeskapande 3 Säkerhet och hälsa 4 Medarbetare 5 Ansvarsfulla relationer 6 Lönsamhet HÅLL UTKIK EFTER FOKUSOMRÅDEN Fokusområdena baseras på en intressentdialog och en efterföljande väsentlighetsanalys där de viktigaste intressenterna har varit våra kunder, medarbetare och ägare. Fokusområdena omfattar hela återvinningskedjan inom affärsområde Recycling, som omfattar ytterligare fyra geografiska marknader: Danmark, Norge, Finland och Polen. Fotografer: Pontus Almén, Jörgen Andersson, Anders Kjellberg, Sisse Langfeldt, Robin Olsson, Niklas Rudfell, Thomas Schedwin, Mats Samuelsson, Spoon Tryck: Göteborgstryckeriet. Papper/färg: Tryckt på ett papper med 1 % returfiber och med helvegetabilisk tryckfärg. Producerad av Stena Metallkoncernen.

3 4 VD HAR ORDET Hållbarhet är en naturlig del av våra affärer Lönsamhet är fundamentet för allt hållbarhetsarbete Vi har begränsade eller ändliga naturresurser på planeten och vi blir allt fler som behöver samsas om de tillgångar som finns. Återvinning av allt material som cirkulerar i samhället blir en allt viktigare kugge för ett hållbart samhälle. Ett av våra viktigaste mål är att tillsammans med våra kunder skapa lönsamhet varje dag genom hållbar förädling och återvinning. Lönsamhet är fundamentet för allt hållbarhetsarbete. Vi må ofta ha starka, dominerande ekonomiska skäl till varför vi investerar i olika saker som ska göra oss bättre, men oftast kommer en rad andra värden med på samma gång och bidrar till vårt samlade hållbarhetsarbete. Det kan gälla allt från investeringar i ny, effektivare produktionsteknik, vårt systematiska säkerhetsarbete till en utbildning i källsortering som genomförs hos en kund. Det är inspirerande att få leda en verksamhet där vi varje dag kan förena lönsamhet för både kunder och oss själva med säkerhet och miljövinster. Vi samarbetar med över 9 kunder och leverantörer och bolaget har över 1 engagerade medarbetare. Det ger oss stora möjligheter att göra skillnad och bidra till en god hushållning genom en klok återvinning i en stor del av samhället. Nya tider nya affärsmöjligheter Vårt ständiga förbättringsarbete är hela tiden ett resultat av egna ambitioner, kundkrav och lagstiftning. Under de senaste tio åren har vi investerat intensivt i ny produktionsteknik, miljöskydd, säkerhet och ny kompetens. I Halmstad planerar vi vår största satsning någonsin på ny innovativ återvinningsteknik. Det är nödvändigt för att kunna återvinna mer och på ett säkert sätt samt skapa lönsamhet trots stora prisrörelser på råvaror i världen. Nya affärsmodeller blir möjliga i en cirkulär ekonomi och på det hela taget är vi mitt uppe i en mycket spännande tid, både inom Stena Recycling och i branschen i stort. Jag är övertygad om att djupare partnerskap och andra värden än priset på olika material kommer att bli viktigare för varje år. Ett systematiskt hållbarhetsarbete är en viktig pusselbit för att lyckas. Ett exempel på detta är vårt säkerhetsarbete som inte bara ska ge ännu säkrare arbetsplatser för medarbetarna utan också är en viktig del av det vi levererar till kunderna. Förtroende och samarbete gör det möjligt Vår återvinning år 214 bidrog till att undvika 3,2 miljoner ton koldioxidutsläpp jämfört med att producera samma mängd råvaror från nya material ur skog, gruvor och av olja. Det är ett resultat som bara är möjligt genom ett gott samarbete med näringsliv, kommuner och myndigheter. Jag vill därför passa på att tacka kunder, leverantörer, medarbetare, myndigheter och alla andra som vi samarbetar med för ett gott återvinningsår. Vårt lagarbete bidrar till ett lite mer hållbart samhälle för varje dag som går. Nya satsningar som utvecklar återvinningen Kommande år innebär stora satsningar där vi fortsätter att utveckla återvinningen. Vi har flera styrkor: vi kan arbeta långsiktigt samtidigt som vi ska vara lönsamma varje dag, vi har ett unikt affärsmannaskap och över 1 lösningsorienterade medarbetare. Det är en viktig fördel i vårt arbete med att hela tiden bli bättre och starkare. Du håller Stena Recyclings första hållbarhetsredovisning i din hand. Jag hoppas att den ger dig en god översikt över vårt 214 och om vägen framåt. Vi har med en mängd aktuella exempel på förbättringar och uppdrag som visar hur lönsamhet för kunder och oss själva kan förenas med både stor miljönytta och hög säkerhetsnivå. Staffan Persson VD Stena Recycling AB Återbruk när fartyget Visborg skrotades Under 214 åtog sig Stena Recycling två mycket stora uppdrag inom fartygsåtervinning, en typ av uppdrag som fortfarande är ovanliga i landet. Ett av uppdragen gällde marinens fartyg HMS Visborg på 2 59 ton. Stena Recycling utförde hela uppdraget, från miljöinventering till sanering av över 4 ton asbest och utskrotning av fartyget. Allt som kunde materialåtervinnas blev en råvaruresurs för tillverkning av nya produkter i samhället. En stor mängd fartygsdetaljer kunde också återbrukas, allt från ett komplett kök till möblemang, släckningsutrustning och motorer. Det komplexa uppdraget blev möjligt att genomföra genom det goda samarbetet mellan uppdragsgivare, myndigheter och de samlade resurserna inom Stena Recycling.

4 6 VÅR ÅTERVINNINGSVÄRLD En dag i vår återvinningsvärld Under 214 hanterade Stena Recycling 7 7 ton avfallsresurser varje dag från samhällets olika verksamheter och förädlade det till kvalitetsråvaror. Det är mer än vikten på Eiffeltornets metallkonstruktion. Varje dag genomförde vi 11 safety walks, ersatte 35 lastbilstransporter med tåg och återvann 33 skrotbilar. Varje dag återvinner vi papper som motsvarar en skog som är 3 fotbolls planer stor. Varje dag återvinner vi 33 skrotbilar. Det tar 45 sekunder effektiv tid att mala ned en bil och göra en första sortering av materialen. Varje dag ersätter vi 34 lastbilstransporter genom våra tågtransporter. 365 dagar om året. Under 214 transporterade vi 14 procent av allt material på tåg. Målet är att det ska bli ännu mer. Varje dag hanterar vi en ström av material från samhällets olika verksamheter från det lokala tryckeriet med några få anställda till en rikstäckande industri med dussintals produktionsenheter och tusentals medarbetare. Under de senaste tio åren har vi investerat i genomsnitt en halv miljon kronor om dagen i ny produktionsteknik och miljöskydd. 33 skrotbilar om dagen Varje dag återvinner vi över 33 skrotbilar. När fordonen når vår anläggning är de miljösanerade hos någon av de bildemonterare Varje dag fyller vi metallråvaror i över 2 sjöcontainers som ska tillbaka till ursprungsländerna i Asien, varifrån de kom fyllda med varor. bättre varje dag Vi hanterar 7 7 ton avfallsresurser varje dag. Varje dag pågår det utbildningar där vi antingen delar med oss av vår expertis eller bygger på vår egen kompetens. Vi hjälper våra kunder att sortera bättre, hantera risker med mera. Under flera decennier har vi miljöutbildat tiotusentals medarbetare hos våra kunder. Dagligen utbildar vi oss själva Välkommen ut ur kretsloppet Som återvinnare tar vi även hand om sådant som kan ha haft en lång livslängd. Ett exempel är transformatorer som bolaget återvinner i stor mängd. De kan innehålla olja som är kontaminerad med PCB, en miljöstörande industrikemikalie som förbjöds i nyproduktion redan 1978 men som finns kvar i långlivade produkter ända tills de når återvinningen. Freon och kvicksilver är andra exempel där vi dagligen har en viktig uppgift i att förhindra all form av spridning och utföra en säker destruktion Förädling hos Stena Recycling Lokalproducerad återvinning på närmare 1 anläggningar. Hantering av 2,8 miljoner ton (214) avfallsresurser från kommuner och olika branscher. För material uppåt i avfallstrappan, till bättre alternativ. Våra utbildningar i materialkunskap, säkerhet, uppförandekod m.m. ger kundvärden. ISO 91 (kvalitet), 141 (miljö) och OHSAS 181 (arbetsmiljö), revisioner och Uppförandekod. Forskningsprojekt för morgondagens kundlösningar. Closing the loop-lösningar: intern råvaruförsörjning till kund. Trygg avsättning och betalning. Investeringar i miljöskydd, t. ex. bullerbekämpning och dagvatten. Aktiviteter för att förhindra stölder och kriminalitet. Säker destruktion och slutförvaring 4 % vi samarbetar med. Sedan tar det cirka 45 i allt från materialkunskap till vår antagna eller slutförvaring. sekunder effektiv tid att mala ned en bil Uppförandekod och säkerhet. och göra en första sortering av materialen. Ett skepp kommer lastat På ett säkert sätt transporterar vi i genomsnitt 3 ton avfallsresurser med båt varje dag till våra anläggningar. Under ett helt år innebär det att vi slipper använda 2 5 Varje dag, året runt genomför vi i genomsnitt 11 safety walks, aktiviteter på våra anläggningar som involverar medarbetarna i att förhindra olyckor. Stena Solutions Closing the Loop 78 % Materialåtervinning 18 % Energiåtervinning Transporter med lastbil, järnväg och fartyg tankbilar med släp ute på på allmänna vägar och som hade behövt köra motsvarande 25 varv runt jordklotet för att utföra samma uppdrag. Stena Aluminium Närproducerat aluminium VÄRDESKAPANDE I HELA ÅTERVINNINGSKEDJAN Optimering hos kund Daglig hantering av avfallsresurserna, miljöutbildning, rådgivning, statistik m.m. Avfallsminimering, förbättring av källsortering, effektivare transporter, ökat materialvärde, sparad tid, frigjorda ytor m.m. Riskminimering genom exempelvis säkerhetsrådgivning. Gemensamma investeringar, delat värde på besparingar m.m. Kundanpassade transportlösningar. Stålverk, smältverk, gjuterier, pappersbruk och andra slutkunder Avsättning till stålverk, gjuterier, smältverk, pappersbruk och andra kunder i över 3 länder. Flera miljoner ton kvalitetsråvaror levereras varje år. Leverans av järn, metaller, papper, plast, olja m.m. Kombinerar fartygs-, tåg-, och lastbilstransporter. Återvunnet material blir nya produkter i samhället.

5 8 KUNDLÖSNINGAR Kundlösningar som ger en god natts sömn Dan-Inge Andersson, filialchef Stena Recycling i Stenungsund och Ingela Frössling, miljöingenjör på Ineos möts för att utveckla återvinningslösningen. En hållbar lösning för hantering av avfallsresurserna ställer krav på att allt går till på rätt sätt i hela återvinningskedjan från där avfallsresurserna uppstår tills de förädlats och kommer till användning igen. Med Stena Solutions erbjuder Stena Recycling varje kund en egen lösning som är ekonomisk, bekymmersfri och som förenklar. Vårt uppdrag är att varje dag arbeta med tillstånd till egna miljömål och de praktiska vilket ger fördelar både när det gäller en hållbar förädling och återvinning som förutsättningarna i verksamheten. ekonomin och miljön. Vi gör affärer med ger lönsamhet åt både oss själva och våra kunder. Det är hela tiden lönsamheten som Alla har sina egna behov över 9 kunder och leverantörer inom samhällets alla branscher och sektorer. är fundamentet i våra satsningar och som Förutsättningarna är alltid olika. Från en En positiv effekt av detta är att vi hela samtidigt skapar utrymme för andra värden större industrikoncerns behov av helhets- tiden kan bygga på våra erfarenheter och inom hållbarhetsområdet. lösning och gemensamma investeringar i dra nytta av dem mellan olika kunder och En kundanpassad återvinning erbjuds till produktionsteknik till en lokal mataffär branscher. i stort sett alla samhällets branscher och och deras behov av en komprimator för Hållbarhetsarbetet har stor betydelse industrier. Stena Solutions är vår helhets- att spara utrymme i lokalerna. för våra kunder. Ett exempel som visar det lösning som gör kundernas hantering av Vi erbjuder alla kunder återvinningslös- var en större undersökning som gjordes avfallsresurserna enklare och mer ekono- ningar som ökar värdet på deras avfallsre- hos tillverkningsindustrin under 214. På misk. Stena Solutions Stena Solutions är uppdelat i fem olika steg från inventering till resursoptimering surser. Tillsammans utformar och anpassar vi en lösning inklusive relaterade tjänster som exempelvis utbildning och återvinningsstatistik. I kundlösningarna arbetar vi aktivt med frågan Vi har höga ambitioner i miljöfrågor och hållbarhet och vill ligga i framkant inom det området svarade 83 procent Instämmer helt/instämmer till stor del. Det stora intresset sporrar oss att bli bättre Rätt kemi för lyckat hållbarhetsarbete på Ineos vidare till utbildning och avfallshantering för att avslutas med rapportering och uppföljning. Vi har ett ständigt arbete med att utveckla processer och lösningar som förenklar och gör det möjligt att uppfylla allt som påverkar avfallshantering och återvinningen. Det kan gälla från lagstiftning och att skapa såväl lönsamhet, miljönytta som säkerhet i hela hanteringen. En erfarenhet som växer hela tiden Med närmare 1 anläggningar över hela landet och drygt 1 medarbetare som återvinningsexperter finns vi nära kunderna, och fortsätta utveckla tjänster som hjälper kunderna i deras hållbarhetsarbete. Kemiföretaget Ineos i Stenungsund har högt ställda krav på bland annat miljöarbete och säkerhet. Säker och stabil drift är ledord för hela verksamheten. Med en helhetslösning från Stena Recycling har bolaget fått utvecklade miljöstationer, förbättrad källsortering och över 3 anställda är miljöutbildade. Stora besparingar blev möjliga när blandat avfall kunde sorteras ut och materialåtervinnas. Genom en kundportal har bolaget full insyn i avfallsströmmar och ekonomi. Det är en hjälp i förbättringsarbetet och i rapporteringen till myndigheter. Tio exempel på tjänster för hållbar- HETSARBETET Utbildningar i miljö OCH käll sortering Ger kunnigare, mer motiverade medarbetare och en bättre avfallsekonomi. Sedan decennier tillbaka har vi miljöutbildat tiotusentals medarbetare hos våra kunder. Sortering och insamlingssystem Avfallet omhändertas på rätt sätt. Kunden får ett enkelt system för inlämning och korrekt sortering av avfall som kan göra stor skillnad för såväl återvinningsgraden som lönsamheten. Stena Sekretess En mobil tjänst som säkrar att organisationer kan destruera konfidentiell information på ett säkert sätt så att den inte hamnar i orätta händer och missbrukas. Säkerhetsrådgivare Vi hjälper kunden att sköta den annars krävande hanteringen av farligt godstransporter, från början till slut. Klassificering av farligt avfall Vi minskar riskerna genom att erbjuda en komplett inventering med allt från identifiering, emballering till transport och behandling. produktionsservice Stena äger och sköter driften av all avfallshantering i kundens miljö. Stenamedarbetare kan på plats lösa hela hanteringen. Rivning med sanering Vi tar ett helhetsansvar för rivningar och kan utföra saneringar när verksamheter avvecklas eller flyttas. Destruktion för myndigheter Vi samarbetar med myndigheter och destruerar olika typer av material och produkter som beslagtagits. Kundportal Samlad statistik ger kunderna insyn i avfallsströmmar, intäkter, kostnader och en stark grund för förbättringsarbetet. Design for recycling Stena Recycling hjälper producerande företag att designa produkter som också är anpassade för återvinning i framtiden.

6 1 KUNDLÖSNINGAR Findus med smak för nya grepp i resurshanteringen Satsning på framtidens återvinningsteknik I Halmstad planerar vi Nordens modernaste anläggning, med effektiva processer för att återvinna produktionsrester från industrin och uttjänta konsumentprodukter. Stena Recycling är ett av bolagen inom Stena Metallkoncernen som kommer att bedriva verksamhet på den nya anläggningen, Stena Nordic Recycling Center och är en av de största investeringarna på många år. Successivt kommer EU-kraven på återvinning fortsätta att öka. Genom att bygga vidare på de anläggningar vi har i Halmstad kan vi möta nya krav inom Europa och skapa nya värden i våra lösningar för kunderna. Findus är på flera sätt föregångare när det gäller hållbarhetsarbete i livsmedelsbranschen. Bland annat verkar bolaget för att den klimatcertifiering av livsmedel man utvecklat ska bli standard i branschen. Avfallsreducering och ökad materialåtervinning är viktiga delar i helhetslösningen vid Findus anläggning i Bjuv. Avtalet med Stena Recycling sträcker sig över hela tio år och omfattar även en gemensam investering i en innovativ anläggning som klarar separering av matavfall och förpackningar. Anläggningen bidrar också till att stärka Findus relationer med olika intressenter. Matavfallet som hanteras i processen blir sedan biogas. Det uppstår också stora mängder frityrolja i livsmedelsproduktionen. Stena har funnit bra avsättning för oljan som återvinns och blir biodiesel. Hundratals avfallskärl hanteras miljöriktigt med ett eldrivet minitåg som utvecklas och sköts av Stena-personal som arbetar inne på området. Vi för avfallsresurserna uppåt i avfallstrappan Avfallstrappan är en prioritering för avfallshantering. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål. Ju högre upp, desto bättre alternativ. Genom exemplen kan du ta del av hur vi på Stena Recycling för material uppåt i trappan, till ett bättre alternativ än tidigare. Design för morgondagens hörselkåpor, s 22 Återbruk när Visborg återvanns, s 5 Avfall omklassificerades till produkt, s 24 Problemolja blev produkt, s 13 Patenterad teknik för kabelåtervinning s, 13 Framtidens återvinningsteknik, s 11 Lyckat hållbarhetsarbete på Ineos, s 9 Unik metod för aluminiumåtervinning, s 12 Findus nya grepp i resurshanteringen, s 1 Avfallsberget saneras och blir en resurs, s 13

7 12 INNOVATIV ÅTERVINNING 13 Avfallsberget saneras och blir en resurs VD HAR ORDET Ett kvarlämnat berg med tusentals ton restavfall har under de senaste åren skapat utmaningar i ett naturområde utanför Eskilstuna. Under ett år självantände avfallshögarna vid en mängd tillfällen. I ett nära samarbete mellan kommun, Räddningstjänst, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har Stena Recycling genomfört ett stort saneringsuppdrag. Flera tusen ton har bearbetats med eget siktverk och med erfaren personal. En av våra egna brandbilar fanns på plats som en del av säkerhetsarbetet. Så mycket som möjligt av materialet har blivit en resurs genom återvinningen av metaller vid Stenas fragmenteringsanläggning i närbelägna Hallstahammar. En del har också blivit bränsle och till sist fjärrvärme eller el. Nya bränder har kunnat förhindras genom att sikta och sanera en del av avfallet och sedan lägga tillbaka det finkorniga materialet som ett tätt lock över det avfall som tillsvidare ligger kvar på platsen. 9 procent av problemoljan blir produkt istället för bränsle Olja i transformatorer kunde tidigare inte användas till annat än bränsle eller fick destrueras. På vår specialanläggning för återvinning av kraftutrustning i Karlstad analyseras olja från alla transformatorer när det gäller tungmetaller och eller förekomst av PCB, en miljöstörande kemikalie. Numera kan 9 procent av oljan istället renas och materialåtervinnas. Oljan kan bli basoljeprodukter och användas i kompressorer, nya transformatorer, turbiner med mera. Varje år handlar det om 1 ton olja som fyller hela 3 tankbilar med släp! Rekordlast innebar lägre utsläpp Vi arbetar ständigt med att utveckla hållbara transportlösningar som ger nya mervärden för våra kunder. Systerbolaget Stena Metal International, sköter försäljningen av råvaror till stålverk, gjuterier och andra kunder världen över. Med stora tonnage kan vi oftare lasta större båtar än vad som är brukligt i branschen. Det ger möjligheter att även minska miljöpåverkan. Ett exempel var lastningen av över 53 ton råvara på ett och samma fartyg i december 214. Under denna rekordstora leverans kunde koldioxidutsläppen minskas med över 5 ton, jämfört med att transportera samma mängd material och distans med traditionella fartygsstorlekar. Unik metod räddar mer aluminium till kretsloppet En stor del av det aluminium som Stena Recycling tar hand om från svensk industri blir till sist närproducerade aluminiumprodukter hos systerbolaget Stena Aluminium i Älmhult. Med en ny, unik metod är det möjligt att kyla slaggen, ett restmaterial från smältverksamheten, snabbt och få ut ytterligare 1 procent elementärt aluminium. Tidigare brann materialet upp och gick förlorat. Med metoden minskar även deponivolymer och behovet av långväga vägtransporter. Ledig kapacitet används i sjöcontainrar Länder med mycket produktion i Asien tillverkar saker som transporteras med sjöcontainrar som töms i exempelvis Sverige. Vi använder dessa sjöcontainrar för att transportera metallråvaror tillbaka till ursprungsländerna. Under 214 fylldes cirka 8 sjöcontainrar med material. Fördelarna är flera: det är lönsamt och det går att skicka även mindre volymer av specialkvaliteter till mottagare. Vi arbetar också aktivt med att optimera fyllnadsgraden för att utnyttja kapaciteten på bästa sätt. Patenterad teknik för KABELÅTERVINNING Kabel består av såväl plastisolering som metall. Separering av tunna metalltrådar och plaster var länge en svårighet. Med en patenterad utrustning kan Stena Recycling numera separera inte bara alla metaller utan till och med PVC och PE/PEX-plast från varandra. Varje år kan 1 ton PVC materialåtervinnas och 63 ton polyeten energiåtervinnas. Till detta kommer 25 ton med koppar och aluminium som tidigare hamnade på deponi eller blev konstruktionsmaterial. Miljönyttan* med processen kan jämföras med att undvika 6 ton koldioxidutsläpp varje år. * Beräknad på skillnaden mellan att producera samma mängd material av jungfrulig råvara av olja, malm eller bauxit.

8 14 PRODUKTION OCH FÖRÄDLING TRANSPORTLÖSNINGAR 15 En produktion som ständigt förbättras Kloka transportlösningar en nyckel för att nå klimatmålet Vägtransporter I ett transportprojekt i Halmstad kunde transporter mellan fragmenteringsanläggningen och hamnen utvecklas genom en satsning på större containrar. Effekten blev att var fjärde transport nu kan undvikas. Under 214 förbereddes utbildningar av chaufförer, trafikledare och Stenamedarbetare i hållbara transporter. Under inledningen av 215 (januarifebruari) har 3 personer utbildats och arbetet fortsätter under året. Transporter svarar för en stor del av vår egen miljöpåverkan. Kloka transportlösningar har stor betydelse för att bidra till vår lönsamhet, stärka vårt säkerhetsarbete och nå vårt klimatmål att minska utsläppen med 4 procent fram till år 22. Vi hanterar stora tonnage så transportsatsningarna gör inte skillnad bara för bolaget och våra kunder utan även för branschen och samhället i stort. Redovisningen innehåller en rad exempel på hur vi kan undvika transporter genom exempelvis utvecklad transportstyrning, färre tomtransporter eller genom att ersätta vägtransporter med tåg- eller sjötransporter. Under ett år styrs cirka 7 transporter via vår centrala transportavdelningen, vars uppgift är att bland annat effektivisera våra transporter. Vi fokuserar på att utveckla lönsamma transportlösningar som också ger minskade utsläpp och ökar säkerheten. Minskade utsläpp har en viktig roll för att bolaget ska kunna uppnå det centrala målet att minska koldioxidutsläppen med 4 procent senast år 22, ett åtagande vi beslutat om som medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. Under de senaste tio åren har bolaget investerat cirka två miljarder kronor i produktionsteknik och miljöskydd. Den omfattande satsningen i Halmstad på morgondagens återvinningsprocesser är bara ett exempel på det som väntar framöver. Stena Recycling arbetar med flera processer för att utveckla och styra produktionen på större anläggningar, till exempel SWOP (Stena Way of Production) och på vanliga filialer även SWOB (Stena Way of Branches). Engagerade medarbetare, mätning, kontroll och uppföljning är nyckelord för att få till ett dagligt förbättringsarbete som ger stabila processer där vi ökar förädlingsgraden på material. Ju effektivare vi blir desto bättre kan vi förena lönsamhet med exempelvis energieffektivitet. Uppåt i avfallshierarkin Det pågår ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att förädla material så det kan flyttas uppåt i avfallstrappan. Ett exempel gäller så kallad SLF (Shredder light fraction), en rest av bland annat gummi och textilier från bilåtervinning som kan förädlas till bränsle och energiåtervinnas istället för att läggas på deponi till ingen nytta. Produktionen påverkas också av en förändrad konsumtion i samhället och ny lagstiftning. Ett exempel som förenar båda är ELV-direktivet (End-of-life Vehicles) som innebär ett producentansvar och kräver 95 procent återvinning av skrotbilar senast år 215. Samtidigt har materialinnehållet förändrats i bilar jämfört med förr. Detta har krävt nya investeringar och olika samarbetspartners såsom Bilretur, ett nationellt nätverk av bildemonterare som tillsammans utgör bilproducenternas mottagningssystem. Bilproducenterna erbjuds en komplett lösning som gör det möjligt att klara kraven i lagstiftningen under 215. Vi utvecklar ständigt vårt samarbete och dialogen med våra transportörer. Ett exempel på detta är ett återkommande informationsblad till transportörer med aktuell information om vårt säkerhetsarbete och våra krav. Två andra sätt gäller en Åkarportal, en informationshub där vi når våra anlitade transportörer samt en informationskanal direkt till chaufförerna via och som är en del av transportörsavtalen. I samtliga nya avtal från 1 januari 215 ställer vi som krav att transportörer ska kunna täcka containers automatiskt vid singeltransporter in till filialer. Åtgärden eliminerar risken för fallolyckor samt stick- och skärskador för chaufförer vid täckning. Dessutom ökar trafiksäkerheten på allmänna vägar. Även bolagets egna fordon får automatisk täckning under 215. Stena arbetar alltmer med kombinationsfordon och kräver det allt oftare i upphandlingar. Vårt intresse är stort för att vid samma transport kunna samlasta olika containertyper med avfall hos våra kunder. Det sparar transporter och därmed också både kostnader och utsläpp. Vi ger också transportörer stöd för att investera i rätt dimensionerade fordon och utrustning för de transporter som vi efterfrågar. Tågtransporter Under 214 transporterade Stena Recycling cirka 39 ton material på järnväg till våra anläggningar, till exporthamnar eller till stålverk och gjuterier inom landet. Det var en minskning jämfört med 213 och berodde på en svag konjunktur med lägre volymer. Bolagets tågtransporter gör det möjligt att undvika motsvarande 12 5 lastbilstransporter varje år. Målet är att fortsätta lägga så många transporter på järnväg som möjligt. Positivt är att detta uppmärksammas i omvärlden, bland annat fick bolaget utmärkelsen Årets Klimatkomet 213 för satsningen. Dessutom är det positivt att 95 procent av transporterna är punktliga. Bolaget äger 112 fyraxlade järnvägsvagnar. ANDEL JÄRNVÄGSTRANSPORTER Procent av totalt transporterat tonnage. 14% Resurseffektivitet Ytterligare tio vagnar byggs om under våren 215 för att möta en ökad efterfrågan. Dessa vagnar är i likhet med övriga vagnar anpassade för att kombinera väg- och järnvägstransporter. Under året tog vi järnvägstrafik i drift på ytterligare fyra anläggningar: Karlstad, Gällivare, Gävle och Karlskoga. Totalt är det nu 23 anläggningar från vilka vi kan transportera råmaterial på järnväg. Under 214 drogs 95 procent av vårt tonnage på järnväg med ellok, i ett vagnlastsystem som täcker stora delar av landet. Stena Recycling har tilldelats Klimatintyg från Green Cargo under åren Klimatintygets krav är att transporterna släpper ut mindre än 1 gram fossil CO 2 per nettotonkilometer. GODSTRANSPORTER Utsläppen från inköpta transporter på väg och tåg avser de som bokas genom Stena Recyclings centrala transportavdelning. Av totalt transporterat tonnage står dessa för % för de redovisade åren. Utsläppen från transporter av avfall in till anläggningarna ingår inte i Stena Recyclings klimatbokslut. Vi är medvetna om utsläppen och arbetar för att minska dessa genom att ställa miljökrav i upphandlingar med de externa transportörer som anlitas, såsom exempelvis krav på fordonens prestanda och transportoptimering. inköpta godstransporter på väg Utsläppen av CO 2 i förhållande till ton transporterat material från våra inköpta vägtransporter kg CO 2 per ton transporterat ton 16,1 14,8 13,9 14,5 ton CO Sjötransporter Stena Recycling transporterar cirka 1 ton farligt avfall med fartyg mellan anläggningar i Göteborg, Stockholm, Halmstad och Kalmar samt till samarbetspartners. På väg skulle tonnaget fylla cirka 2 5 tankbilar med släp som kör 26 varv runt jordklotet. Volymerna var i stort sett oförändrade år 214 jämfört med föregående år Inköpta godstransporter Godstransporter med egna fordon 214

9 16 MEDARBETARE Säkerhet och hälsa Medarbetare 1 medarbetare som gillar lösningar ANVÄNDNING FRISKVÅRDSBIDRAG Bolaget betalar 1 5 kr per år i friskvårdsbidrag till alla anställda. Bidraget innebär att våra medarbetare uppmuntras till en fysisk aktivitet som man själv väljer och att bolaget bidrar med viss ersättning för att göra detta möjligt. Under 213 nyttjade 49 procent av medarbetarna hela eller delar av friskvårdsbidraget. SÄKERHETSUTBILDNING Samtliga medarbetare ska genomgå vår säkerhetsutbildning. Genomförandegraden är 98 %. Vi arbetar också aktivt med att säkerhetsutbilda inhyrd arbetskraft samt transportörer. 98% MEDARBETARINDEX, TOTALRESULTAT Stena Voice är vår attitydundersökning som genomförs regelbundet hos medarbetarna i hela Stena Metallkoncernen. Totalresultatet för bolaget ökade i 214 års undersökning jämfört med ,9 21 4, ,2 214 MEDARBETARENKÄT STENA VOICE 214, UTDRAG Jag är stolt över att arbeta för ett bolag inom Stena Metallkoncernen 4,5 4,3 Jag har tydliga mål för mina arbetsuppgifter 4,3 4,2 Jag känner mig säker och trygg på min arbetsplats 4,4 4,3 På min arbetsplats visar vi omtanke om varandra 4,3 4,3 Svarsfrekvens 214: 93 % Stena Recycling har över 1 medarbetare som känner stolthet över att arbeta hos oss, att vara en del av hållbarhetsarbetet och bidra till nya kloka lösningar för våra kunder. Under 214 startade ett flertal stora satsningar inom exempelvis materialkunskap, ledarskap, säkerhet och uppförandekod. Vi arbetar systematiskt för att skapa säkra arbetsplatser och erbjuda utvecklingsmöjligheter på jobbet. Våra medarbetare är fundamentet för vår framgång. Det är en del av vår företagskultur att vara problemlösare och utveckla innovativa kundlösningar som skapar nya värden för dem vi samarbetar med. Vår organisation och vårt affärsmannaskap erbjuder alla medarbetare ett stort personligt ansvar som bygger på engagemang och passion för arbetet. Med våra värden Enkelt, Tryggt och Utvecklande, har vi sammanfattat vad vi står för i alla våra kundlösningar och relationer. En framtidsbransch Vi arbetar i en framtidsbransch. Återvinning kommer att bli viktigare för varje år och det har blivit allt tydligare att medarbetare söker sig till oss även för att de är värdedrivna. Det är med andra ord inte bara tjänsten och utvecklingsmöjligheter som lockar utan även att få vara en del av bolagets hållbarhetsarbete och bidra till vår roll i samhället. Stena Voice är en attitydundersökning som genomförs regelbundet hos medarbetarna. Resultatet i 214 års undersökning var överlag positivt. Totalpoängen och den upplevda stoltheten i bolaget har ökat och stressnivån har minskat jämfört med föregående undersökning. Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal och företagets pensionsåtaganden. Medarbetarsamtal genomförs en gång om året, då följer vi upp bland annat personliga mål och individuella utvecklingsplaner. Exempel på satsningar 214 Bolaget har ett viktigt mål som rör självförsörjning av chefer. Under året fortsatte vi våra satsningar på ledarskapsutveckling genom Ledarlyftet som Lyft till ledare. Produkt- och materialkunskap är utbildningar på både bas och kvalificerad nivå som involverar många medarbetare. Syftet är att fördjupa kunskaperna om de olika materialslagen och skapa värden som gynnar både kunderna och oss själva. Kunskapen höjer kvaliteten i vår återvinning. Vid årets slut hade 652 medarbetare utbildats i en eller flera utbildningar. Uppförandekod Implementeringen av vår Uppförandekod fortsätter för att våra medarbetare ska känna till dess innehåll och tillämpa den i arbetet. Bolaget har ett dilemmabaserat e-learningsverktyg om Uppförandekoden och vid årets slut hade 95 procent av samtliga medarbetare genomfört utbildningen. Vi tolererar självklart inga former av särbehandling eller diskriminering. Vi hanterar stöldbegärligt material. Vi har nolltolerans mot stölder och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår internkontroll. Färre bemanningsföretag Under året inleddes ett arbete för att kraftigt reducera antalet bemanningsföretag, för arbeten som inte rör vissa specialistuppdrag. Ökad säkerhet, kvalitetssäkring och bättre lönsamhet är viktiga skäl liksom att enklare säkra att alla som arbetar hos oss är medvetna om vår värdegrund och har rätt beteende. Förändringen ger oss ett bra underlag för beslut om bolaget ska välja att anställa fler istället för att anlita bemanningsföretag. Genom åtgärden blir det enklare att genomföra ett introduktionspaket där även inhyrd arbetskraft får genomgå tre utbildningar innan de börjar arbeta hos oss: Stena Story (om Stena Metallkoncernen och våra värderingar), e-learning om Uppförandekoden och en säkerhetsutbildning. Vägen framåt I likhet med resten av branschen har vi en viktig uppgift i att fortsätta visa den stora bredd av kvalificerade tjänster som ryms i ett professionellt återvinningsföretag. Det senare är viktigt för att attrahera ny arbetskraft. Under år 215 fortsätter de kompetensutvecklingsprojekt som startades under året. Karin Larsson och Evelina Ahlström, Stena Recycling. Bilden är tagen på Kretsloppsparken i Kristianstad.

10 18 SÄKERHET 19 Säkerhetsarbetet engagerar alla Riskmedvetande och säkerhetsarbete är starkt prioriterat hos Stena Recycling. Det handlar inte bara om att erbjuda trygga arbetsplatser och att attrahera nya medarbetare. Det är även en viktig del av hela vårt erbjudande att hantera risker på bästa sätt. Ett Stena Recycling utan olyckor är ett av våra övergripande mål. Vi arbetar systematiskt med att skapa heten hos alla medarbetare och för att Vi tillämpar LTIF (Lost Time Injury säkra arbetsplatser. Vi arbetar också mål- engagera och involvera dem. Bland annat Frequency) i vårt säkerhetsarbete. LTIF är medvetet för att sprida vår säkerhetskultur delas arbetsplatserna in i olika ansvarsom- ett mått på olycksfrekvensen. Olycksfrek- till våra transportörer och bidra till att de råden och personalen engageras. Risker vensen har halverats sedan 211/212 då har rätt beteende i kundernas miljöer. samlas in och prioriteras först i ansvarsom- vi började mäta. När vi började mäta olyckor, tillbud, råden, per anläggning, regionalt och till sist Safety walks genomförs på alla anlägg- safety walks och genomförande av utbild- bolagsövergripande. Med Sverigelistan kan ningar. Syftet är att prata om och uppmärk- ningar ökade vårt fokus på säkerhet. Samt- bolaget ha fokus på att minimera två risker samma säkerheten i olika arbetssituationer. liga anläggningar har en tavla vid infarten i taget under en bestämd tidsperiod. Det kan gälla risker i arbetsmoment, ett för att visa antalet dagar som varit fria från Alla olyckor går att undvika. Alla över- säkert beteende, förslag till förbättringar olyckor med sjukfrånvaro. En kraftfull atti- trädelser från våra säkerhetsregler tas upp och allmänt om värdet av en säker och Ny produktionsutrustning som ökar ÅTERVINNINGEN tydförbättring har uppnåtts de senaste två åren och antalet olyckor med sjukfrånvaro har halverats. Vi pratar om säkerhet hela tiden och visar att vi bryr oss mer om varandra. Sverigemodellen är ett hjälpmedel som vi använder för att höja riskmedveten- på ett säkerhetsråd och bolagets ledning tar de större besluten för att nå ett Stena Recycling utan olyckor. Under 214 hade bolaget som mest 12 dagar utan någon olycka med sjukfrånvaro på någon av våra anläggningar. olycksfri arbetsplats. Under året genomförde vi 14 procent fler safety walks jämfört med 213. Stena Recycling satsar cirka 2 miljoner kronor på nya energieffektiva saxar för bearbetning av metallskrot som sedan levereras till gjuterier och stålverk. Den första invigdes i Skövde i januari 215 och innebar en kapacitetsökning på 4 procent. Under de kommande två åren ska ytterligare fyra nya saxar placeras på olika orter i Sverige. Med de fem nya saxarna kan bolaget återvinna 15-2 ton mer per år. Säkerhet och hälsa Antal safety walks 214 Under 214 genomförde bolaget 2 77 safety walks på anläggningarna, det var 37 stycken fler än målet för året. Tätare lastning tar bort var sjunde transport Många gånger kan mindre åtgärder skapa rejäla effekter och bidra till hållbara affärer. Med en så kallad stomp kan skrotråvara pressas ihop enkelt vid lastning av containers. När Stena Recyclings filial på Tingstad i Göteborg började använda metoden vid lastning så ökade fyllnadsgraden så mycket att var sjunde transport kan undvikas. I pengar räknat sparar filialen sexsiffriga belopp varje år. Ny lösning gynnar miljön och säkerheten Vid anläggningen i Hallstahammar hanteras stora mängder restavfall med hjälp av hjullastare och dumper i ett stort område. Idén tog fart inom Stena Recycling på en helt ny lösning med hjullastare och vagn och tekniska finesser som underlättar. Den nya lösningen har utvecklats i samarbete med andra partners och ger stora fördelar för arbetsmiljön och minskar miljöpåverkan. En viktig del är en multifunktionell koppling så att både till- och frånkoppling av vagnen kan skötas direkt från förarhytten. Det besparar personalen en mängd manuellt arbete varje dag och ökar säkerheten. Investeringen i tekniken är intjänad på ett år genom sänkta bränslekostnader och ökad produktivitet. Lösningen gör det möjligt att rangera och flytta material med ett och samma fordon. Lösningen har utvecklats med olika partners och har potential att kunna användas på många andra återvinningsanläggningar framöver. Egen brandbilsflotta kortar insatstider I Sverige har vi genom åren återbrukat 2 begagnade släckningsfordon som har blivit en viktig del i vårt arbete med brandsäkerheten. Medarbetare i Stena Recycling har utbildats i brandbekämpning. Vid flera tillfällen har vi kunnat göra snabba insatser, inte bara i egen verksamhet utan också vid bränder i närbelägna verksamheter. Målet är att skaffa fler fordon de kommande åren. Bilden: Mikael Svensson arbetar på Stena Recyclings deponi i Halmstad. När en brand bröt ut på deponin koordinerade han brandbilar och övriga fordon. LTI LTI (Lost Time Injury Frequency) Vi tillämpar nyckeltalet LTIF (Lost Time Injury Frequency) i vårt säkerhetsarbete. Sedan starten 211/212 har nyckeltalet nästan halverats och för 214 hamnade LTI på 6,2, vilket var bättre än det fastställda målet. Siffror i vitt anger antal olyckor.

11 2 LOKALSAMHÄLLE Samarbetet med lokalsamhället Stena Recycling har verksamhet på närmare 1 orter i landet. Det är i lokalsamhällen som vår verksamhet bedrivs och regleras såväl av lagstiftning som av villkoren i våra tillståndspliktiga verksamheter. Här presenterar vi exempel på hur vi vill bidra till ett mer hållbart lokalsamhälle med återvinningsverksamheten och hur vi har en löpande dialog med olika intressenter. Tätorter har under de senaste decennierna vuxit snabbt. Återvinningsanläggningar som en gång låg perifert ligger nu ofta centralt med bebyggelse runtomkring. Merparten av Stena Recyclings filialer ligger intill eller nära bostäder och andra verksamheter. Det är av stor vikt för Stena Recycling att kunna fortsätta erbjuda en hållbar lösning med färre transporter och nära källan där samhällets avfall uppstår. Vi för en aktiv dialog med berörda myndigheter kring behovet av logistiskt bra platser för återvinning så städernas avfallsresurser kan samlas in och förädlas på ett resurssnålt sätt även i framtiden. Ibland finns möjligheten att flytta till nya platser som både gynnar den lokala miljön och utvecklingen av vår återvinningsverksamhet. Ett exempel på flytt var när vår anläggning i Gävle tätort flyttade till hamnområdet under 214. Minskar vår påverkan Genom ett proaktivt arbete minskar vi störningarna genom att investera i exempelvis tystare utrustning, bullerplank, materialhantering under tak eller genom att förändra beteendet hos våra egna medarbetare eller de transportörer som anlitas. Genom tågsatsningen kan vi också minska belastningen i den lokala trafikmiljön på en fjärdedel av de orter där vi verkar. Dialogen med närboende sker på olika sätt. Vi arrangerar öppet hus för att under säkra former visa hur verksamheten går till. Vi uppmuntrar direktkontakt vid eventuella klagomål. Vid tillståndsansökningar arrangerar vi samråd för att presentera våra planer och ta emot synpunkter. tillstånd och Uppföljning Bolaget har totalt 147 tillståndspliktiga verksamheter som har anmälnings- eller tillståndsplikt. På ett fåtal av bolagets anläggningar pågår revideringar av befintliga tillstånd på grund av ökade eller ändrade produktionsvolymer. Under 214 godkände vi en företagsbot som avsåg villkorsbrott (21) gällande en ventil till ett dagvattenmagasin. Vi hade även en avvikelse från ett villkor som gällde förhöjda värden av zink, koppar, bly och olja till dagvatten vid filialen i Varberg. Händelsen är polisanmäld av kommunen enligt praxis. Orsaken till överskridandena är främst lågt vattenflöde vid provtagningstillfället. Ny provtagning visade åter på tillåtna värden. Bolaget har genomfört ett antal åtgärder för att säkerställa att villkoren inte överskrids. Bland annat har vi skaffat en egen mätutrustning och utbildat en medarbetare till certifierad provtagare. Vi kan därför genomföra mätningar oftare än vad myndigheterna kräver. Samråd Under 214 arrangerade vi samråd i Karlshamn, Karlstad, Lidköping och Halmstad. lokala värden med vår återvinning Ansvarsfulla relationer Registrerade klagomål Alla klagomål på vår verksamhet registreras och följs upp. På de platser där vi har upprepade utmaningar bjuds även närboende in för att vi ska finna lösningar som minimerar problemet. Under 214 hade vi 18 registrerade klagomål. Nio rörde nedskräpning, följt av lukt och damning. En framtidsbransch och en växande industrinäring. Med 1 anläggningar finns vi lokalt och nära där avfallet uppstår. Det ger fördelar när det gäller miljö och säkerhet. Vi gör avsevärda lokala investeringar, genererar arbetstillfällen och ökar skatteunderlaget. Vi bidrar till att kommun och näringsliv kan genomföra sitt hållbarhetsarbete. Vi blir allt oftare ett besöksmål när kommuner vill visa lokal miljöverksamhet.

12 22 BRANSCHSAMVERKAN Vårt arbete mot metallstölder och kriminalitet i branschen Vi har under de senaste åren varit aktiva i arbetet med att motverka kriminalitet i branschen, som i perioder fått stor uppmärksamhet i media. Metallstölder är inte bara brottsligt utan utgör även en samhällsrisk. Exempel på aktiviteter: Vi var först i landet med att införa totalt stopp för all kontant- och checkhantering på frivillig basis. Övervakning på anläggningar för att förhindra stölder. Samarbete främst med kända, etablerade leverantörer. Bolaget var drivande i införandet av omvänd skattskyldighet för moms som gör det svårare för oseriösa aktörer att ägna sig åt momsfusk. Tydliga kontrollrutiner. Alla leverantörer legitimerar sig. Samtliga leveranser är dokumenterade, även från mindre leverantörer. Kritiska frågor och intyg avkrävs vid behov. Fastställda belopp för hur mycket en privatperson kan sälja för per år utan F-skattsedel samt kontroll över detta. Vi verkar för återinförandet av licens för handel med metallskrot samt även ett lagstadgat kontantförbud. Samarbete med polis-, tull-, skatte-, och ekobrottsmyndigheter samt även branschföreningar. Kundportal ger kunder spårbarhet på sitt material. Vi har också utvecklat en säkerhetscontainer med bland annat rörelsesensorer, direktuppkoppling till vaktbolag och spårbarhet via GPS. Den erbjuds även till kunder som löper risk att drabbas. Design för morgondagens hörselkåpor 3M har anseende som ett av de mest innovativa företagen i världen. Verksamheten bedrivs i över 7 länder och bland annat tillverkas andnings- och hörselskydd samt slipprodukter. Företaget har fokus på hållbarhet sedan länge. Samarbetet med Stena Recycling omfattar inte bara återvinning utan även design för återvinning. Ett uppdrag har varit att demontera två modeller av Peltors hörselkåpor och analysera materialinnehåll och konstruktion. Med slutsatserna får 3M:s produktutvecklare insyn i återvinningsprocesser och kan ta mer medvetna designbeslut kring morgondagens hörselskydd. Några andra kunder vi hjälpt de senaste åren är Husqvarna, Cleanmotion, Aastra Telecom, Camfil, Irstaskåp och Grundfos. Även designstudenter på Chalmers har fått ta del av Stenas återvinningskunskaper. Påverkar återvinningsbranschen i rätt riktning Stena Recycling arbetar på ett flertal sätt för att utveckla återvinningsbranschen i en riktning som skapar rättvisa konkurrensvillkor och ökar dess betydelse som resurs i en hållbar samhällsutveckling. Vi deltar aktivt i en mängd projekt och nätverk samt samarbetar med olika organisationer och myndigheter för att det ska bli möjligt. Stena Recycling har en bred kontaktyta med samhället för att utföra och utveckla både vår roll och vårt uppdrag. Vi har tillståndspliktiga verksamheter som gör att vi kontinuerligt har ett nära samarbete med kommuner, och myndigheter på lokal, regional samt nationell nivå. Vi ser det som ett viktigt ansvarstagande att vara en del av samhällsdebatten och demokratiska processer. Vi kan tillföra värdefull kunskap till lagstiftare och politiker om hur man kan skapa goda förutsättningar för ökad återvinning. En viktig fråga på vår agenda är att delta i EU:s arbete med att ta fram ett lagstiftningspaket för cirkulär ekonomi. Viktigt är också att skapa rätt styrmedel för att få igång projekt som gör det möjligt att återvinna material ur gamla deponier. För att motverkar stölder av metaller i samhället verkar vi också för ett återinförande av skrothandelstillstånd och ett lagligt förbud mot kontanthantering vid handel med järn- och metallskrot för återvinning. Stena Recycling är också aktiv i branschorganisationen Återvinningsindustrierna. Vi har kontakter med så kallade non-governmental organisations (NGOs). Genom Stena Metallkoncernens forskningsverksamhet har vi också kontakt med ett antal samarbetspartners. Hagainitiativet Stena Recycling är medlem i Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan. Bland annat vill man visa att klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets vision är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Stena Recycling har, liksom övriga företag i nätverket, satt egna klimatmål om att minska utsläppen med 4 procent till år 22. Det årliga klimat-bokslutet publiceras på Forskning om framtidens teknik Vi bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet om framtidens återvinningsteknik. I detta samarbetar vi med världsledande universitet och främsta målet är att erbjuda innovativa och hållbara lösningar som ökar intäkter och minskar kostnader. Kunderna gynnas av att resultaten ger innovativa återvinningslösningar som maximerar värdet av materiella resurser. Vi investerar i forsknings- och utvecklingsprojekt. Under verksamhetsåret 213/214 uppgick dessa investeringar till 25 MSEK. Finansierar unik professur Sedan 27 finansierar Stena Metallkoncernen en professur i industriell materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Denna professur är unik och stimulerar akademi och näringsliv att gemensamt finna lösningar på utmaningar inom materialåtervinning. Kunder har också möjlighet att ställa specifika frågor och dra nytta av den samlade expertisen.

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2007/2008

Stena Metallkoncernen 2007/2008 Stena Metallkoncernen 2007/2008 5 10 0,8 28 8,5 0,9 9,8 4,7 8,6 2,0 0,004 1,0 0 10 000 750 28 000 8 500 900 9 825 4 700 8 600 2 000 4 1 000 0 Innehåll Stena Metallkoncernen 2 Återvinning Finland 38 EKONOMISK

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2006/2007

Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernens verksamheter Nya verksamheter under 2006/2007 Bolaget bedriver också via Stena Metal Inc. verksamhet i Stamford, USA, Belo Horizonte,

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010. Coca-Cola Enterprises Sverige HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 BV-COC-070410 Hållbarhetsredovisning 2010 3 Innehåll 18 VD har ordet 06 Resultat 2010 07 Om 08 22 Strategi och styrning 12 Omvärld och intressentdialog 14 Lokal samhällsaktör

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING

2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013/2014 HÅLLBARHETS- REDOVISNING Innehåll Vd-ord 3 Året som gått 5 Om oss 7 Medarbetare 10 Ansvar från böna till kopp 15 Kaffeodling 19 Transport 23 Förädling 24 Leverans 29 Konsumtion 30 Samhällsansvar

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013

VI BYGGER JÄRNVÄG 2013 2013 VI BYGGER JÄRNVÄG Infranord är ledande i Norden på att bygga och underhålla järnväg. Vi erbjuder innovativa lösningar, effektiva processer och branschledande kompetens för framtidens säkra och miljömässigt

Läs mer

Posten Hållbarhetsredovisning

Posten Hållbarhetsredovisning Posten Hållbarhetsredovisning Postens ombud vinner i längden En infrastruktur för tillväxt i hela Sverige Miljöarbete för hållbar utveckling och stärkt konkurrens Posten ska ha ett högt förtroende hos

Läs mer

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008

SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 SJ 08 SJ AB hållbarhetsredovisning 2008 Innehåll VD har ordet 2 Strategi och vision 3 SJ i samhället 10 SJ och Miljö 14 SJs medarbetare 22 Att skapa kundnytta 28 Redovisningsprinciper 32 Bestyrkanderapport

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

För människor i rörelse. Sustainability Report 14/15

För människor i rörelse. Sustainability Report 14/15 För människor i rörelse Sustainability Report 14/15 Välkommen Vi tror att vårt hållbarhetsarbete är vägen till framgång och vill med hjälp av den här rapporten lyfta fram våra styrkor och berätta hur vi

Läs mer

Scanias årsredovisning publiceras på svenska och engelska. Den svenska årsredovisningen är bindande version.

Scanias årsredovisning publiceras på svenska och engelska. Den svenska årsredovisningen är bindande version. Årsredovisning 2011 Scania har som mål att ge sina kunder den bästa lönsamheten över produktens livs cykel genom att leverera optimerade tunga lastbilar och bussar, motorer och tjänster och därigenom vara

Läs mer

Historien bakom flaskan

Historien bakom flaskan Historien bakom flaskan Kort om vårt hållbarhetsarbete 2014-2015 CRS RAPPORT 2014/2015 01/12 VD har ordet Coca-Cola Enterprises vision är att vara nummer 1 i branschen, både vad gäller volym och kundnöjdhet.

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer