HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar"

Transkript

1 HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

2 HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå men alla måste sträva mot samma mål om det ska vara möjligt att integrera miljötänkandet i företagsandan. Vårt miljöengagemang hanteras via ett globalt management system och genomsyrar varje produktionsanläggning och varje försäljningsbolag. Vi tror att detta är det bästa sättet att motivera hela organisationen att hjälpa till att bidra och uppnå ständiga förbättringar. Vårt arbete hittills och utmaningarna.

3 «89% av vår produktion sker vid en ISO certifierad produktionsanläggning!» Då vi är ett svenskt företag har det alltid varit naturligt för oss att tänka på miljön i samband med arbetet eftersom detta har varit aktuellt i Sverige under många år. Under 1990 miljöcertifierades HL Displays största produktionsanläggningar enligt ISO Certifieringen innebar ett tydligt budskap till myndigheter och kunder HL Display tar miljöhänsyn i samband med produktionen... för framtiden DRIFT Det finns många aktiviteter inom ett företag som kan påverka miljön. Vi eftersträvar alltid ett miljömedvetet agerande i de dagliga aktiviteterna hos alla våra anläggningar och kontor.. Telefonmöten och videokonferenser har i många fall ersatt möten på plats vilket innebär färre affärsresor, effektivare arbete och lägre påverkan på miljön.. Gammal elektronisk utrustning, som datorer, bildskärmar, skrivare, kopiatorer, mobiltelefoner etc., samlas in och skickas till återvinning.. Papper och förpackningsmaterial samlas, sorteras och lämnas sedan till återvinning.

4 «70% av energin från våra största produktionsanläggningar kommer från vattenkraft» produktion HL Displays produktion påverkar i regel miljön i liten omfattning. Vi har ingen produktion som leder till utsläpp och vi använder få kemikalier. Sett ur ett historiskt perspektiv har HL Displays miljöpåverkan huvudsakligen bestått i plastavfall och energiförbrukning i samband med produktionen. Vår största produktionsanläggning i Sundsvall, Sverige, står för mer än 2/3 av HL Displays totala energiförbrukning. Skellefteå Kraft (vattenkraft) levererar strömmen till anläggningen. > Allt plastavfall återvinns Stora resurser har lagts på att hitta sätt för att maximera återvinningen av avfallsmaterial. Vi har nått stora framgångar på detta område och vi återvinner allt plastavfall från våra produktionsprocesser. Vi har utvecklat metoder som gör det möjligt för oss att återanvända plastavfallet direkt i den egna produktionen. Plastavfallet sorteras och mals ner för att sedan blandas med nytt material. Det plastavfall vi inte kan använda själva säljer vi till andra företag som kan använda biprodukterna i sina produkter, exempelvis plaströr. Men våra ansträngningar slutar inte här. Vår målsättning för framtiden är en helt avfallsfri produktion. Detta innebär att vi minimerar bortkastning och förbränning av alla typer av avfallsprodukter från våra produktionsprocesser. > Effektivare produktion mindre miljöpåverkan Vi försöker ständigt förbättra resursanvändningen i tillverkningsprocessen, för att sänka kostnaderna och för att minska påverkan på miljön. Vi skärskådar ständigt våra produkter för att optimera förhållandet mellan funktionalitet, kvalitet och mängden använt material. Detta innebär i många fall att vi kan producera en produkt med samma kvalitet och funktionalitet, men vi använder en mindre mängd råmaterial.. Vi har arbetat mycket med att öka hastigheten i våra produktionscykler. När bearbetnings- och förändringsprocessen i produktionen minimeras ger detta både lägre energiförbrukning och en påtaglig reducering av mängden plastavfall.. Vi drar ner vattenförbrukningen till ett minimum genom att använda slutna kylvattensystem för en del produktionsförlopp vid våra anläggningar i Sundsvall och Suzhou, och vi undersöker möjligheterna att använda detta system vid våra andra enheter också.. HL Displays största produktionsanläggning, som finns i Sundsvall, Sverige, använder ett system där restvärme från maskinerna utnyttjas för uppvärmningen av byggnaden.. Genom att gradvis ersätta lösningsmedelbaserat bläck med VOC-fritt (Volatile Organic Compound) UV-bläck i screentryck och använda VOC-fria kemikalier för att rengöra skärmar efter utskrifter har vi lyckats reducera den använda bläckmängden påtagligt, och dessutom förbättrat arbetsmiljön i vår screentrycksanläggning. «Om det passar den aktuella produkten kan upp till 40% återvinningsmaterial användas» logistik Eftersom HL Display har representation i de flesta länder i Europa och i Asien är effektiva transporter en viktig aspekt för oss. När vi väljer logistikpartner är det viktigt för oss att det aktuella företaget har ett utarbetat program för att minimera påverkan på miljön. Många åtgärder har vidtagits för att göra transporterna mera effektiva och reducera miljöpåverkan.. Bättre förpackningslösningar ger mindre förpackningar. Förbättrad förpackningsteknik för att få plats med fler produkter i varje förpackning. Vi försöker alltid använda förpackningsmaterial som kan återvinnas.. Omorganisering av hela leverantörskedjan för att öka effektiviteten i transporterna.. Strategisk förändring i riktning mot lokal produktion. Ett exempel på detta är att behovet av varutransporter från Sverige har minskat dramatiskt eftersom produktionen för de asiatiska marknaderna sker i Suzhou, Kina.

5 material HL Display strävar alltid efter att leverera produkter och lösningar som motsvarar eller överträffar våra kunders höga krav på kvalitet och funktionalitet. Den övervägande delen av våra produkter och lösningar är tillverkade i plast; de mest förekommande är PolyVinyl Chloride (PVC) och PolyEthylene Terephthalate (PET). Under de gångna åren har vi lagt mycket kraft på att utveckla metoder som gör det möjligt att använda olika material i tillverkningen av våra produkter. Resultatet är att vi idag har kunskapen för att kunna tillverka många av våra produkter i mer än ett material. Detta ger kunderna möjlighet att exempelvis välja hyllkantslister i PET eller EIP (ett material utvecklat av HL Display) i stället för PVC. > Plast är ett återvinningsbart material Det är svårt att rangordna plaster med avseende på miljöpåverkan eftersom detta styrs av vilka kriterier som används. En del plaster, som PVC, använder mindre mängd olja i tillverkningen än andra. En del plaster förbrukar mindre energi än andra i produktionsprocessen. Olika plaster har också olika nedbrytningsgrader etc. De har dock en sak gemensamt och det är utmärkta återvinningsegenskaper. HL Display anser att plast som återvinns har en begränsad inverkan på miljön. Detta är också anledningen till våra omfattande ansträngningar att öka återvinningen. Vid sidan av detta har vi under många år strävat efter att ta bort tillsatser som är negativa för miljön från våra plaster och vi har en lång lista med substanser som vi väljer att inte använda i våra produkter. Vi tog exempelvis bort både bly (användes som stabiliserare) och DOP (ftalat, användes som mjukmedel) från vår PVC för många år sedan. Kontinuerlig ansträngning för att effektivisera användningen av resurser > Plastens bakgrund Idag används plast inom nästan alla industrier: Förpackning, konstruktion, bilar och elektronik. Plast har bra fysikaliska egenskaper, är lönsam, har låg vikt och är enkel att forma. Den negativa aspekten är att de flesta plaster kommer från fossila bränslen, som olja. En positiv sida är dock att plast beräknas spara mer energi än den mängd som går åt i tillverkningen. Lättviktsplaster i bilar hjälper till att spara bränsle, medan deras isolerande egenskaper i byggnader reducerar energibehovet för att värma upp eller kyla ner bostadsytan. Plaster har ett lägre energibehov i bastillverkningen än vad många andra material har så de är ett bra alternativ när det gäller medveten resurshantering. Efter att ha tjänat sitt syfte kan de återvinnas och användas som nytt material, eller som en energikälla. HL Display använder för närvarande mest PVC en av de mest använda plasterna i världen. I motsats till andra plaster är den inte baserad helt på olja. 57 % av materialet i PVC är natriumklorid, även känt som vanligt salt. PVC-industrin kritiserades på 1990-talet och har sedan dess arbetat mycket med att hitta lösningar för att förändra PVC-plasten och detta har resulterat i att vissa tillsatser tagits bort, produktionsmetoder har förbättrats och miljö- och återvinningsarbetet har utvecklats. En påtaglig fördel med PVC är att materialet passar mycket bra för återvinning. (Källa: PVC Forum; PlasticsEurope, branschorganisation för plasttillverkare) «57% av det material som används i PVC är natriumklorid, det vill säga vanligt salt!

6 HL Display slutar aldrig miljöarbetet VÅRA AMBITIONER FÖR FRAMTIDEN Vi har hittills varit framgångsrika i vårt arbete när det gäller att reducera de miljöpåverkande delarna i vår produktionsprocess. Men vi vet också att detta är ett arbete som aldrig tar slut och att vi alltid kan bli bättre och det. Vi kommer att fortsätta utveckla produktionsprocessen på ett sätt som kommer att leda till lägre kostnader och mindre påverkan på miljön.. Vi kommer att fortsätta utöka återvinningen så att vi slutligen når fram till vårt mål som är att helt komma bort från avfall i produktionen.. Vi kommer att öka användningen av plast från återvinningsmaterial i vår produktionsprocess. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi med att öka procentdelen plast från återvinningsmaterial i förhållande till vårt totala inköp av plaster.. Vi kommer att fortsätta förbättra transporterna och minska påverkan på miljön. Som exempel kan nämnas att vi för närvarande undersöker möjligheterna att utöka järnvägstransporterna.. Tillsammans med våra anställda kommer vi att prova nya vägar, stora eller små, för att bidra till en bättre miljö. > Vi bjuder in våra kunder Som en del i våra framtida miljömål vill vi bjuda in våra kunder till en dialog. Vi vill veta mer om vilka prioriteter våra kunder sätter i sitt miljöarbete och vilka områden de anser vara viktigast, till exempel när det gäller att välja material. Detta skulle hjälpa oss utveckla vårt eget arbete på miljöområde i linje med våra kunders behov och förväntningar. Tillsammans hittar vi nya sätt att värna om miljön. Återvinningsprocessen är ett område som vi börjat arbeta med och här undersöker vi hur man kan få tag på mer återvinningsmaterial, som idag är en begränsad resurs. Om våra kunder hade möjlighet att samla ihop HL Displays produkter när dessa gjort sitt i affärerna, och vi tillsammans kan hitta finansiellt genomförbara transportlösningar till våra fabriker, skulle vi kunna öka andelen återvinningsmaterial i våra produkter. Detta är ett exempel på vad som skulle kunna uppnås. Vi är övertygade om att HL Display och företagets kunder kan bidra till en bättre miljö och en bättre framtid om vi arbetar tillsammans. Making the most out of your selling space Bring your brand to life Optishop står för HL Displays mångfald av innovativa lösningar med fokus på våra kompetensområden varuexponering, butikskommunikation och butiksinredning. BrandMan HL Displays innovativa lösningar med fokus på vårt kompetensområde varumärkesexponering i detaljhandeln. HL Display SVERIGE AB BOX Nacka Strand TEL: FAX:

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012

Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 Miljöredovisning Verksamhetsåret 2012 DocuPartnerAB Snabbfakta DocuPartnerär ett svenskt företag huvudsakligen verksamt inom försäljning av produkter och tjänster relaterade till utskrift- och dokumenthantering.

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic & Coloric 2 miljökämpar

Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic & Coloric 2 miljökämpar MiljöarbetE I världsklass M i l j ö r e d o v i s n i n g e n ä r g o d k ä n d a v S v e r i g e s Te k n i s k a F o r s k n i n g s i n s t i t u t Ny miljöredovisning miljöpolicy & miljömål Nautic

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv.

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Familjeföretaget mot strömmen I takt med den ökade globaliseringen koncentreras livsmedelsproduktionen i världen till några få multinationella

Läs mer

OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014

OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014 OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014 DUNIS SOCIALA ANSVAR GRUNDEN TILL GOODFOODMOOD Duni ser till att skapa goodfoodmood där människor träffas och äter tillsammans. Det är vårt löfte

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på.

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. Energismart det vinner vi alla på Som Sveriges ledande el-teknikgrossist arbetar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

Miljöredovisning 2009

Miljöredovisning 2009 Miljöredovisning 2009 Towe Grew VD Diskteknik AB/Jasico AB /Cleano AB. Mina bästa miljöspartips: Jag försöker att alltid gå eller cykla kortare sträckor på fritiden.jag sparar både på miljön och jag får

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget. svenskhandel.se

Det ansvarsfulla företaget. svenskhandel.se Det ansvarsfulla företaget svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom, Jonas Arnberg och Niklas Gustafsson HUI RESEARCH AB 103 29 Stockholm www.hui.se info@hui.se ii Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

VT2009 ESSÄ INOM KURSEN KP : ROLF LÖVGREN VECKLING PP306 PROD EXAMINATOR:

VT2009 ESSÄ INOM KURSEN KP : ROLF LÖVGREN VECKLING PP306 PROD EXAMINATOR: VT2009 PRODUKTUTVECKLING OCH KLIMATETT E ESSÄ INOM KURSEN KP PP306 PROD DUKT-OCH PROCESSUTV VECKLING CHRISTIAN LILJENDAHL MÄLARDALENS HÖGSKOLA EXAMINATOR: : ROLF LÖVGREN Tänkvärt 40 procent av Sveriges

Läs mer

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

STRÄNGBETONG MILJÖARBETE

STRÄNGBETONG MILJÖARBETE STRÄNGBETONG MILJÖARBETE Strängbetongs miljöarbete är en viktig aspekt av hela vår verksamhet. Från kundvärden, till inköp av material. 1 Miljöarbetet på Strängbetong Förr levde vi människor i tron att

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer