För livet, miljön och plånboken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För livet, miljön och plånboken."

Transkript

1 För livet, miljön och plånboken.

2 2 3 Grönt ljus Det världsunika forskingsprojektet Grönt ljus initierades av MHF som ville erbjuda sina ansvarsfulla medlermmar en billigare bilförsäkring. Tillsammans med SalusAnsvar, Folksam och deras trafiksäkerhetsforskare samt Trafikverket startade man därför Grönt ljus för att ta reda på om man genom en ny sorts bilförsäkring kan stimulera till en säkrare körstil och sänkta hastigheter. Det långsiktiga målet är att spara liv och olyckor i trafiken. I Sverige har vi kommit långt vad gäller trafiksäkerhet. Idag är det till exempel väldigt få som struntar i bilbältet eller låter sina barn sitta fritt i bilen. Detsamma gäller alkohol och bilkörning, där Sverige ligger i topp i internationella jämförelser. Nu har turen kommit till att se över hastigheten på våra vägar som är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till trafikolyckor. Små förändringar ger stora resultat Ungefär hälften av Sveriges bilister kör vanligen upp till 10 km/h över gällande hastighet. Om de skulle sänka medelhastigheten med bara 3-4 km/h skulle tempot sjunka på våra vägar och vi skulle rädda ca 60 liv och minska antalet olyckor med hela 15 %. Varje år! Det sparar fler liv än om vi skulle försöka få ett fåtal grova fartsyndare att sänka farten. Grönt ljus är ett så kallat Pay As You Drive -projekt, som innebär precis vad det heter du kan påverka din bilförsäkring och få en lägre premie om du lättar på gasen. Syftet med Grönt ljus är att ta reda på om vi kan stimulera till en säkrare körstil och sänkta hastigheter på Sveriges vägar genom att belöna en ansvarsfull och miljömedveten körstil. Belöningen består av en återbäring på upp till 30 % av bilförsäkringspremien. Förutom en lägre bilförsäkringspremie sänker du dessutom dina bränslekostnader och minskar slitaget på din bil. Som en extra bonus minskar du också miljöpåverkan eftersom lägre hastighet innebär sänkta CO 2 -utsläpp och minskad upprivningen av partiklar från både asfalt och däck. Grönt ljus sparar inte bara liv och pengar, Grönt ljus sparar även miljön. Välkommen! Vad krävs för att få vara med i Grönt ljus? För att vara med i Grönt ljus måste du vara medlem i MHF eller MHF Support och ha din bilförsäkring hos SalusAnsvar. Av praktiska och forskningsrelaterade skäl har vi varit tvungna att begränsa erbjudandet till södra Sverige och till personer i åldrarna år. Så här gör du för att anmäla dig 1. Gå in på och gör en intresseanmälan senast den 1 december. 2. Glöm inte att besvara och skicka in den bifogade enkäten, portot är betalt.

3 4 5 Hur fungerar Grönt ljus? För att mäta olycksrisken i trafiken utgår vi från en av de viktigaste parametrarna hastigheten. För att kunna mäta bilens hastighet i förhållande till vägens tillåtna hastighet kommer bilen att vara kopplad till Nationell vägdatabas, NVDB, en databas som innehåller information om alla hastigheter på Sveriges statliga och kommunala vägar. NVDB drivs bland annat av Trafikverket och dit rapporterar alla kommuner in gällande hastigheter i respektive kommun. Grönt ljus kräver en avancerad GPS-teknik som monteras in i bilen. Mätutrustningen kommer även att mäta kraftiga inbromsningar, körsträcka och om bilen körs mjukt och därmed släpper ut mindre CO 2 än normalt. För att kunna säkerställa forskningsresultatet behövs både en testgrupp och en kontrollgrupp. Det innebär att de som har anmält intresse till att vara med i Grönt ljus slumpmässigt fördelas i en test- eller kontrollgrupp. Båda grupperna kommer att få mätutrustningen monterad i bilen och i vilken grupp man hamnat i meddelas i god tid innan testet startar. Testgruppen Ingår man i testgruppen kommer den monterade mätutrustningen att mäta körstilen. På en display kan man se hastigheten som gäller på vägen man kör, och med färgerna grönt, gult eller rött visas även hur man kör i förhållande till vägens hastighetsbegränsning. Grönt är godkänd körning. Gult varnar att man kör en aning för fort och bör lätta på gasen. Rött signalerar att man kör för fort och inte genererar någon återbäring på bilförsäkringen. All information som kommer in under mätperioden ligger sedan till grund för hur stor återbäring man kan få på sin bilförsäkring efter forskningsprojektets slut. Ju mer grön körstil, ju högre återbäring, upp till 30 % av försäkringspremien. Kontrollgruppen Ingår man i kontrollgruppen kommer den monterade mätutrustningen att mäta körstilen men med den stora skillnaden att systemet inte har någon återrapportering på körstil till föraren. Det innebär att displayen i bilen är släckt och att det inte går att se hur man kör i förhållande till den gällande hastigheten. Samma information som forskarna lär om testförarna kommer de att lära av de som ingår i kontrollgruppen. Tanken är att man som delttagare i kontrollgruppen ska köra precis som tidigare och inte ändra något på sin körstil. Oavsett hur man kör under testperioden är man garanterad en återbäring av försäkringspremien på 20 % efter projektets slut. Vem tar del av informationen som samlas in? Informationen från mätutrustning skickas automatiskt till en databas för analys. Innan informationen skickas vidare till forskarna och försäkringsbolaget raderas kopplingen mellan färdväg och tidpunkt till registreringsnumret. Med andra ord går det inte att se vilken bil som har körts var och när, detta för att säkra den personliga integriteten. Den information/forskningsdata som trafikforskningen tar del av är helt anonym. Information som är personlig, och som ligger till grund för återbäringen, är endast tillgänglig för testdeltagaren, via en personlig sida på gront-ljus.se, och för två personer (produktspecialister) på försäkringsbolaget. På gront-ljus.se kan du läsa mer hur och av vem informationen som samlas in används. Informationsflöde 1. Information från NVDB om gällande hastighet skickas till mätutrustningen i bilen. 2. Mätutrustning skickar kördata vidare till databasen. 3. Informationen rensas på tid och plats innan den skickas vidare till försäkringsbolaget. All information till forskare är utan registreringsnummer, alltså helt anonym. 4. Testgruppen får personlig information till Mina sidor på gront-ljus.se samt körstil meddelad veckovis via sms. Förare i kontrollgruppen får ingen återrapportering, varken via display, sms eller webbsida. Mätutrustning Monteras i bilen. Verklig storlek 13 x 6 cm. 70

4 6 7 Vad händer och när? 1. Vi söker deltagare Fram till och med 1 december 2010 söker vi personer som vill vara med i projektet. Därefter gör vi en slumpmässig dragning av vilka personer som får vara med i Grönt ljus. Resultat meddelas via e-post. Deltagaren bekräftar därefter att man fortfarande är intresserad av att delta i projektet. 2. Vi behöver två grupper till projektet För att kunna säkerställa forskningsresultatet behövs både en testgrupp och en kontrollgrupp. Det innebär att de som har anmält intresse till att vara med i Grönt ljus slumpmässigt fördelas i en test- eller kontrollgrupp. Båda grupperna kommer att få mätutrustningen monterad i bilen och i vilken grupp man hamnat i meddelas i god tid innan testet startar. 3. Montering av mätutrustning. Januari Efter att man har fått meddelande (via e-post) om vilken grupp man tillhör, skickas ett medgivande ut med posten. Medgivandet är en värdehandling som ska skrivas under och lämnas till installationscenter vid montering av GPS-sändaren. Montering sker på Dialect Installationscenter eller någon av deras samarbetspartners i januari. Man väljer själv lämpligt installationscenter och tidpunkt. Notera att tidsbokning ska ske innan 20 december Bokning sker via gront-ljus.se, där hittar du också information om närmaste Dialect Installationscenter. 4. Testkörning av tekniken. Februari Under februari 2011 testas teknik, analysverktyg och informationsöverföring. 5. Mätning pågår. 1 mars februari Den 1 mars 2011 börjar mätperioden och pågår i 12 månader. All samlad information kommer att användas för trafiksäkerhetsforskning och som underlag för uträkning av återbäringen efter projektets slut. 6. Enkäter till testgruppen. Under projektets gång, efter ca 6 och 12 månader, skickas två korta enkäter till testgruppen. Det är av största vikt för trafiksäkerhetsforskarna att höra hur testföraren tycker och tänker. 7. Avmontering av mätutrustning. Mars Varje projektdeltagare, oavsett grupptillhörighet ansvarar för att mätutrustningen är urmonterad innan den 31 mars Detta ska ske hos Dialect Installationscenter, eller auktoriserad samarbetspartner. Förarna bokar själv lämplig tid på gront-ljus.se. 8. Återbäring utbetalas. April Ingår man i testgruppen har man chans att få upp till 30 % i återbäring. Ingår man i kontrollgruppen får man 20 %, oavsett körstil under testperioden.

5 8 9 gront-ljus.se Vill du vara med i Grönt ljus? Gör din intresseanmälan på gront-ljus.se. Där finns mer information och villkoren för Grönt ljus. På gront-ljus.se hittar du också Information om närmaste Dialect Installationscenter för montering av mätutrustning Mina sidor där all personlig kördata samlas (endast testgruppen) Kundtjänst för frågor om projektet eller försäkringen Teknisk support Diskussionsforum för alla i testgruppen Länkar med miljötips och trafiksäkerhet

6 10 11 Frågor och svar Får alla vara med? Nej, detta är ett unikt erbjudande till en avgränsad grupp av MHF och MHF Supports medlemmar som har sin bilförsäkring (heleller halvförsäkring) hos SalusAnsvar. Krävs det att jag har en miljöbil? Nej, men för att kunna delta krävs det att du har en mobiltelefon och tillgång till en dator. Vad är egentligen syftet med projektet? Att se om en ekonomisk belöning kan motivera till att sänka hastigheten. Hur vet GPS-en vilken hastighet som gäller? GPS-sändaren som installeras i bilen, står i kontakt med Nationell Vägdatabas, NVDB. Där finns samtliga vägar i Sverige med gällande hastigheter registrerade. GPS-en mäter sedan hur föraren kör i förhållande till den gällande hastigheten på vägen. Hur ser tidsplanen ut? Intresseanmälan ska skickas in senast den 1 december, mätutrustningen installeras i januari I februari testas systemet och mätperioden pågår sedan från 1 mars 2011 till 29 februari Kommer de som kör för fort att få högre premie? Nej, däremot riskerar man att inte få någon återbäring om man kör över gällande hastighet. Tar utrustningen stor plats i bilen? Nej, den är inte mycket större än en iphone, bara 13 cm bred och 6 cm hög. Förlorar man sin återbäring om man kör över hastighetsbegränsningen vid till exempel en omkörning? Systemet har en inbyggd buffert för att man ska kunna göra enstaka säkra/snabba omkörningar. Om GPS-mottagningen inte funkar, till exempel i en tunnel, vad händer då? I de fall bilen saknar kontakt registreras en grön körstil. Hur gör man om man vill hoppa av? Då meddelar man det till projektet på gront-ljus.se. Varje testförare ansvarar själv för att ta sin bil till behörig verkstad för att montera ur mätutrustningen. För att få återbäring krävs att man medverkar i Grönt ljus under hela mätperioden, 12 månader. Jag ska på bilsemester utomlands, vad gör jag då? Mätutrustningen fungerar bara inom Sverige då den är kopplad till NVDB. Åker du på bilsemester utomlands kommer därför ingen information att rapporteras in. Vad händer om man lånar ut bilen? Grönt ljus är kopplat till den försäkrade bilen, inte till försäkringstagaren. Så länge mätutrustningen sitter i bilen kommer den att rapportera all körd sträcka i Sverige, oavsett vem som kör. Däremot kan du gå in på Mina sidor och se hur den som lånat bilen har kört under den senaste veckan. Kan jag montera bort utrustningen själv? Nej, Dialect Installationscenter eller auktoriserad samarbetspartner måste både montera och montera ur utrustningen. Information om närmaste installationscenter hittar du på gront-ljus.se. Om du själv monterar ur utrustningen blir du ersättningsskyldig och din eventuella återbäring kommer ej att betalas ut. Vad händer om GPS-en anger fel hastighetsgräns? Det är ovanligt och om det händer är det oftast kring ett vägbygge där hastigheten är provisoriskt sänkt. Det påverkar i så fall inte återbäringen eftersom man då kör långsammare än systemet förväntar sig. Eftersom Grönt ljus är ett världsunikt forskningsprojekt, och det första i sitt slag, kan det hända att det dyker upp vissa barnsjukdomar. Om det mot förmodan skulle ske så ber vi om överseende. Hur gör man om man vill byta bil? Självklart går det bra att byta bil, förutsatt att du monterar in mätutrustningen i den nya bilen inom tre veckor och har kvar din bilförsäkring hos SalusAnsvar. Du måste själv ansvara för att ta bilen till verkstaden för att flytta mätutrustningen mellan de båda bilarna (kostnadsfritt). Om jag krockar och utrustningen blir förstörd, får jag betala den? Nej, du blir endast ersättningsskyldig om du själv har gjort någon åverkan på utrustningen. Hur garanteras att min körinformation inte missbrukas? För att värna om den personliga integriteten gjordes en etisk granskning av projektet på Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm redan innan Grönt ljus startades. Granskningen gjordes dels för att pröva databasens innehåll, dels för att pröva hur vi hanterar och lagrar all data vi samlar in i projektet. All information som kommer in i databasen ligger till grund för nödvändiga uträkningar. Direkt efter att dessa är gjorda raderas kopplingen mellan färdväg och tidpunkt till registreringsnumret. Den information som forskarna tar del av är helt anonym. Den information som är personlig och som ligger till grund för återbäringen är endast tillgänglig för testdeltagaren på den personliga sidan på gront-ljus.se, och för två personer (produktspecialister) på försäkringsbolaget. Vad händer med all information efter testperioden och vem äger den? Avidentifierad information kommer att sparas och lagras hos Folksams trafiksäkerhetsforskare för ytterligare forskning. Identifierad data sparas inte efter projektets slut. Om jag kör olagligt, kan då polisen få tillgång till mina kördata? Eftersom informationen i Grönt ljus databas inte kopplar ihop registreringsnummer till tid och plats går den inte att använda som bevis eller till retroaktiv bötesfällning. Dessutom är inte informationen kopplad till en förare, utan till bilen. Vid en eventuell brottsutredning, där fängelse ingår i straffskalan, har ingen rätt att neka polisen eller annan myndighet att få tillgång till informationen. Hur vet jag att informationen inte kan kopplas till mig? All informationsöverföring kommer att ske med hög säkerhet (annars skulle Grönt ljus inte ha klarat av den etiska prövningen i Etikprövningsnämnden i Stockholm). Kryptering, kodning och avidentifierad data är en självklarhet i forskningen. Av förklarliga skäl kan informationen till försäkringsbolaget inte vara avidentifierad då återbäringen styrs av den individuella körstilen. Den informationen kommer dock enbart att innehålla uppgifter om den procentuella fördelningen av grön, gul och röd körstil. Vad tjänar samhället på om modellen blir verklighet? Färre dödsfall och olyckor i trafiken. Och en bättre miljö det finns bara vinnare.

7 mhf.se salusansvar.se folksam.se trafikverket.se K : SA

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten

Johanna Rygaard och Nora Hjertén. Första flytten Johanna Rygaard och Nora Hjertén Första flytten FF Första Flytten är till för dig som är på väg eller funderar på att flytta hemifrån för första gången inom Linköping. Vi kommer att besvara viktiga frågor

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Den självklara försäkringen för dig som kör Saab.

Den självklara försäkringen för dig som kör Saab. Den självklara försäkringen för dig som kör Saab. Allt börjar i Trollhättan. Varje gång en ny Saab ligger på ritbordet i Trollhättan åker vi dit. Vi vet var lås ska placeras för att minska inbrottsrisken,

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt

Dina räddare. här får du gratis. Konsumenter i kläm kan få gratis rådgivning på allt Dina räddare här får du gratis Räddaren i nöden? Finansbranschen har faktiskt flera. Hit kan du vända dig om du känner dig lurad av din bank eller är missnöjd med din teleoperatör. AV KARIN ARNELL Konsumenter

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer