NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000"

Transkript

1 NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000 Outsourcing både fara och möjlighet Outsourcing-ivern drar fram i hela energibranschen när elpriserna pressas, men Krister Karlsson på Svensk Energi höjer ett varnande finger: Visst finns det pengar att tjäna, men det handlar inte om att byta overaller på gubbarna utan vad som finns bakom! SID 7 Nuclear Technology Ny ledning nästa år Förstärkningar på tekniksidan inom Studsvikkoncernen innebär att Leif Ericson, fn VD för Studsvik Nuclear AB, tillträder en ny tjänst som teknisk direktör. Till hans efterträdare utses Sten-Olof Andersson, fn VD på Studsvik RadWaste AB. SID 8 Kolfiltertesterna igång efter flyttning Studsvik Nuclear AB har nyligen återupptagit kvalitetskontrollverksamheten på kol och kolfilter. Beställare är främst filtertillverkare, filterleverantörer och kärnkraftverken. Verksamheten är begränsad, men mycket uppskattad hos en för koncernen betydande kundgrupp. En speciell filtertyp kan endast kontrolleras i testriggen i Studsvik. Studsvik Nuclear AB har ingått ett avtal med IDNAR AB som kontrollerat gruppen för Reaktordrifts återuppbyggnad av testriggen samt utarbetat säkerhets- och driftinstruktioner för testriggen samt testinstruktioner. Målsättningen är att Studsvik Nuclear AB på sikt ska kunna utföra testverksamheten helt i egen regi. Samarbetet med IDNAR AB har gått förträffligt, säger Lennart Gustafson, chef för gruppen Reaktordrift. Innovationer, helhetslösningar och funktionsansvar. Det är några av nyckelorden i verksamheterna inom affärsområdet Industrial Services. I Forsmarkprojektet stod Stensand för helhetslösningen som baserades på vattenblästring i reaktorsystem. Innovativa lösningar bakom stora projekt I det här numret presenterar vi affärsområdet Industrial Services inom Studsvikkoncernen med alla dess bolag och enheter. Exemplen med Forsmarkoch Kockumsuppdragen är bara några få av alla inom affärsområdet. De flesta har en tydlig nukleär inriktning mot strålskydd och dekontaminering inom och utanför landets gränser. Det är i innovativa lösningar som det presenterade Forsmarksprojektet framtiden ligger. SIDORNA 2-7 BILD: STUDSVIK Studsvik NEWS december 2000

2 Bråttom, bråttom, bråttom Den här tiden på året är i de flesta företag liksom i Studsvik en intensiv period. Budgetarbete, prognosarbete, förberedelse av årsbokslut och styrelsemöten är några vanliga ingredienser. Samtidigt spurtar organisationen med att slutföra utlovade projekt och att bygga nya plattformar inför kommande år. Allt detta under en gråmulen himmel som envisas med att släppa regnskur efter regnskur utan att nästan en enda solglimt tittar fram. Det är tur att vi har lucia och jul att se fram mot samtidigt som det alltid känns skönt att få lägga ett år bakom sig och ta tag i ett orört nytt spännande år. Året som gått har varit intensivt där ett par tre aktiviteter har varit speciellt uppmärksammade. Förberedelsen för börsintroduktionen och sedan vårt beslut att skjuta på den. Intrimningen av USA-anläggningen, som för närvarande är inne i ett intensivt skede och som är så utomordentligt viktig för vår kommande utveckling. Slutförandet och godkännandet av BNCT-anläggningen. Vi planerar nu för ett första patientintag vid årsskiftet. Det är spektakulära aktiviteter som uppmärksammats mycket i media och självklart präglat de flesta av oss som arbetar i Studsvikkoncernen. Men vi skall inte glömma det vardagliga finliret, som är väl så betydelsefullt i ett företags utveckling. Utan tillfredsställande ekonomisk rapportering, utan väl fungerande QA-system, utan aggressiva och hängivna marknadsförare och utan lojala och produktiva medarbetare i såväl produktion som administration skulle inte företaget kunna fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Finslipningen och hängivenheten att putsa på företagsbygget, är något av ett adelsmärke för ett framgångsrikt företag. Ett sådant område inom koncernen som vi nu satsar extra hårt på är Studsvik Nuclear där ett intensivt reengineeringsarbete för närvarande pågår. Inom Nuclear liksom inom många andra områden i Studsvikkoncernen, är målet att vi fortlöpande skall omdisponera, omallokera och resursoptimera. Allt efter marknadens krav. Som framgår av detta nummer av Studsvik News stärker vi oss ytterligare på tekniksidan för att kunna fokusera ännu mer på produktutveckling. Leif Ericson, som lett affärsområdet Nuclear Technology under tre år, blir från och med den 1 januari 2001 teknisk direktör för Studsvikkoncernen med ett speciellt fokus och inriktning på just produktutvecklingsfrågor och kompetensöverföring. Sten- Olof Andersson, som haft ansvaret för affärsområdet Waste & Decommissioning, tar över stafettpinnen från Leif Ericson som ansvarig för Nuclear Technology. Carsten Olsson TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Industrial Services växer m Affärsområdet Industrial Services står snart för hälften av Studsvikkoncernens totala verksamhet. Genom förvärv och organisk tillväxt har verksamheterna växt och genom interna fusioneringar har organisationen blivit effektivare. SINA Industrieservice GmbH Co KG Strålskydd, kärnkraftservice, industrioch processervice och mekanisk service är de fyra ben verksamheterna vilar på. Sammantaget sysselsätter de olika bolagen och enheterna inom affärsområdet i medeltal knappt 900 personer. Under året har särskilt Organisationen rymmer flera bolag och enheter, totalt knappt 900 personer. I omsättning räknat motsvarar det nästan hälften av Studsvikkoncernens. Strålskydd på export stort behov a Under året har Industrial Services fått ett genombrott på strålskyddssidan i Storbritannien. Behovet av kompetent strålskyddspersonal är stort i både England och Skottland vilket har gjort att bolaget SRNS, Studsvik Rosyth Nuclear Services, fått en ny inriktning främst mot strålskydd. SRNS har hittat en stor potential inom strålskydd i England och Skottland. För närvarande arbetar två personer på SRNS kontor och sex strålskyddare är uthyrda till andra bolag. Marknaden är expansiv och fler kan komma att anställas. Svensk kompetens attraktiv Det är inte strålskyddskompetensen som brister hos britterna. Tvärtom. Industrial Services Stensand Specialserviceföretaget AB Enhet GITAB Enhet KSAB Enhet BMS MSI 50% Studsvik Rosyth Nuclear Services Ltd Men eftersom en stor andel äldre medarbetare står inför snar pensionsavgång, finns ett uppdämt behov av kompetens. I Storbritannien finns 35 kärnkraftverk och många andra nukleära verksamheter. De flesta byggdes på 50- och 60-talen vilken resulterar i att svensk kompetens med erfarenhet av yngre kärnkraftverk från 70-talet blivit synnerligen attraktiv. Demontering och nedrustning av tidigare nukleära forskningsanläggningar, laboratorier och kärnkraftverk kräver en stor andel strålskyddare, vilket både SINA och Stensand har gott om. Våra strålskyddare från Stensand är efterfrågade, säger Jan Bjerler, strålskyddschef för Stensand och ansvarig för synergifrågor inom Industrial Services. Nu för vi många Studsvik NEWS december 2000 sid 2

3 ed uppdragen strålskyddssidan expanderat, inte minst utomlands vilket bland annat beror på ett ökande antal decomissioninguppdrag, det vill säga nedmontering av anläggningar i samband med avveckling av nukleära verksamheter. I Industrial Services finns bolagen SINA, SRNS och Stensand. Inom Stensand finns enheterna BMS, GITAB och KSAB. SINA erbjuder tjänster inom strålskydd, dekontaminering och avfallshantering på den tyska marknaden. Enheten BMS i Sverige arbetar med vattenblästring inom nukleär miljö och processindustri, enheten GITAB är specialiserad på industriprocessrengöring. Enheten KSAB ingår sedan april detta år i Stensand och är verksamt inom mekanisk industri. Med de senaste årens förvärv har Industrial Services breddat sig och samtidigt skapat en mer spetsinriktad v kompetens diskussioner med olika kunder och inser att inom några år kan det här vara en större verksamhet för oss. Strålskyddsuppdragen ger oss bättre möjligheter att använda vår personal eftersom många av dem enbart arbetat i samband med revisioner. Eftersom revisionerna i Storbritannien ofta äger rum under vinterhalvåret vore det ett bra komplement. Då kan vi ge personalen attraktiva jobb samtidigt som vi själva blir attraktivare som arbetgivare. SRNS kommer att inrikta sig på strålskydd, dekontaminering och avfallshantering. Verksamheten går nu över till Studsvik Industrial Services från det tidigare affärsområdet Waste & Decommissioning. MARIANNE RYNEFELD-SKOG kompetens i takt med att uppdragen blivit fler och tyngre. För bolaget SRNS i Rosyth, Storbritannien, väntar också en spännande tid. (se artikel nedan) Nytt tillskott MSI Det senaste tillskottet inom affärsområdet är bolaget MSI som ägs till 50 procent av Stensand och till 50 procent av MIAB. MSI är en gemensam satsning av de tidigare konkurrerande bolagen inom fordonsindustrin som gått samman i ett gemensamt bolag eftersom Volvo Car Corporation (VCC) valt MSI till partner i frågor inom processrengöring i bilindustrin. Uppdraget som sedan långt tidigare funnits inom en-heten GITAB är i bolaget MSI ännu i sin linda. Men bolaget bedöms ha potential att växa även utanför landets gränser. I framtiden måste vi bli mer effektiva, utveckla ytterligare spjutspetstekniker och komma längre fram i värdekedjan, säger Bertil Johansson, affärsområdeschef för Industrial Services. Vi tror starkt på en expansion mot kunder inom energi-, process- och tillverkningsindustri med höga kvalitets-, miljö- och säkerhetskrav, såväl nationellt som internationellt. Innovatörer på Stensand Traditionellt har Stensand sina största uppdrag på energimarknaden, speciellt den nukleära delen. De är under ständig förändring vilket ställer mycket stora krav på flexibilitet och innovation. De senaste förvärven inom mekanisk service och högtrycksteknik har inneburit att Stensand skapat nya möjligheter att leverera lösningar i form av kompletta servicepaket. Stensands servicepaket kommer att vara uppbyggda kring en komponent, tex en ventil, pump, värmeväxlare, där vi tar ett totalansvar, säger Torbjörn Hedberg, VD på Stensand. Vinsten för våra TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Stensandenheten BMS arbetar med högtrycksteknik och våtblästring, inom nukleära miljöer samt inom industri- och processmiljö. Uppdragen växer eftersom allt fler går över till den rena våtblästringstekniken. kunder blir en kostnadsbesparingar genom rationellare hantering och högre kvalitet. Jag är övertygad om att utvecklingen går mot en vidareutveckling av servicepaketen där leverantörer tar funktionsansvaret för en komponent eller ett system. Där ska Stensand vara en huvudleverantör. Inom fordonsindustrin är detta redan ett faktum. Via MSI och uppdraget åt VCC har vi funktionsansvaret för ren process inom lackering. Uppdraget innbär även att vi har ett ansvar att delta i vidareutvecklingen. Studsvik NEWS december 2000 sid 3

4 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Hjältar i vått och torrt Det är skitigt, mörkt och trångt. Men mest av allt är det blött. Ett enda misstag ombord på ubåten HMS Södermanland på Kockumsvarvet i Karlskrona kan kosta en förmögenhet. Killarna på Stensandenheten BMS som vattenblästrat tusen kvadratmeter på ubåten är varvets dolda hjältar. Inne i den enorma skrovhallen på Kockumsvarvet arbetas det intensivt. Inom kort ska ubåten Södermanland kapas för att förlängas med 12 meter. En avancerad operation som blir klar hösten Underleverantörerna på Kockumsvarvet är många och antalet anställda uppgår till nästan tusen personer. Många av dem har tuffa arbetsuppgifter, till dem hör våtblästrarna. Uppdraget är Stensandenheten BMS absolut största och ett av de mest avancerade. Slutbeställaren, Försvarets Materielverk, har höga kvalitets-, miljö- och säkerhetskrav. BMS mannar har tunga regnställ, specialstövlar, hjälm och visir. I detta kryper de in i trånga mörka utrymmen med en 24-voltslampa i ena näven och pistolen i den andra. De memorerar snabbt var elkablarna finns och drar sen igång pistolen med sin knivskarpa stråle. Från den stunden ser de absolut ingenting. Allt blir ett blött inferno. Slinter de med vattenblästringsaggregatet kan det kosta en fot eller reparation av elledningar med dyra notor och förseningar som följd. Inget för veklingar Det här är mycket avancerade projekt och det ställs tuffa krav på våra underleverantörer, intygar Ingvar Pettersson, produktionsledare inom avdelningen Utrustning på Kockumsvarvet i Karlskrona. Blöt blir man. Inpå bara skinnet trots att man är skyddad. Och trött eftersom rekylen är så hård. Det vet Michael Jähde, platschef på Stensandenheten BMS som själv vattenblästrat i många år. Alla måste vila regelbundet från blästringsaggregatet. Säkerhetsaspekten är viktig, men det räcker inte med det. Personalen behöver Studsvik NEWS december 2000 sid 4 Robert Ranebrink tillhör hjältarna på Kockums. även ha speciella egenskaper. De måste vara väldigt betänksamma över vad de gör och hur de gör det. Kort sagt; utrymmet för snubbelfötter är obefintligt. Den som tenderar att vara oförsiktig har gott om tillfällen att skada sig själv eller materialet. Förseningar otillåtna Ubåtsprojekten på Kockumsvarven har pågått flera år. Rikenprojektet omfattar fyra Sjöormenubåtar till Singapore. Parallellt pågår även Vgdprojektet där ubåtarna Västergötland, Hälsingland, Södermanland och Östergötland görs om och blir som nya. Med renoveringarna förlängs ubåtarnas livslängd med cirka tjugo år. Uppdragen åt Försvarets Materielverk är gigantiskt stora och Kockums orderbok är fylld nästan fem år framåt. Hela personalstyrkan på Stensandenheten BMS har varit inkopplad i projekten. Vår gemensamma beställare FMV är oerhört noggrann. Tidplanen är exakt och följs upp med Beställaren Ingvar det arbete som Ste utför, är tufft. dagliga inspektioner, säger Ingvar Pettersson. Så det ligger lika mycket i bådas vårt intresse att kunden blir nöjd. Om man sköter sig som underleverantör och har erfaren och engagerad personal, kan fatta snabba beslut, fungera med andra människor då får man nya uppdrag. För vår del känns det positivt att BMS nu tillhör Studsvik eftersom det innebär starkare resurser och mer kompetens, men generellt har vi gärna med små firmor att göra eftersom de ofta är mer på hugget och har kortare beslutsvägar än stora koncerner. Ersätter sandblästring För Kockums har bekantskapen med Stensand-

5 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Minfartyget HMS Carlskrona har fått sitt liv förlängt. För ytbehandling och ytborttagning svarar bland annat Stensandenheten BMS. Ubåten HMS Södermanland är en del av det gigantiska Vgd-projektet där fyra bättre begagnade ubåtar byggs om och blir som nya. Nyligen påbörjades en svår fas där ubåten delades mitt itu för att förlängas med 12 meter. BMS har haft mycket stora uppdrag i detta stora projekt. Pettersson tycker att nsandsenheten BMS enheten BMS även inneburit kontakt med en ny blästringsmetod. Från traditionell sandblästring till vattenblästring kan steget vara långt när det gäller inarbetade rutiner och attityder, men Kockums ställer allt oftare vattenblästringens fördelar mot nackdelar. Det handlar om ett renare och miljömässigare men dyrare alternativ samtidigt som det innebär att annat arbete kan pågå utan driftavbrott. Tid och miljö har blivit starkare ekonomiska argument. En sådan ingång på jobb som vi haft den senaste tiden har vi sällan upplevt tidigare, säger Michael Jähde. Det tyder på att vi arbetar med en metod som ligger i tiden. MARIANNE RYNEFELDT-SKOG Stensandenheten BMS arbetar uteslutande med högtrycksteknik inom våtblästring och rådgivning inom områden som rör kvalificerad ytborttagning och ny ytbehandling. Metoden anses ha många fördelar jämfört med sandblästring. Den är ren, dammar inte och innebär bland annat minimal miljöpåverkan. Stensandenheten BMS utvecklar även metoder för att ta tillvara färgrester från blästring. Vid traditionell sandblästring täcks normalt det utrymme som ska blästras vilket avbryter andra pågående arbeten eftersom arbetsmiljön med damm och stoft inte går att vistas i. Vid vattenblästring kan annat arbete pågå, vilket många industrier ser som en stor fördel. Enheten har även utvecklat egna innovativa lösningar som reducerat tidsåtgång och pris. Stensand BMS, (Barsebäcks Montage & Service) är ett ungt företag som bildades förvärvade Stensand företaget och det ingår sedan dess i affärsområdet Industrial Services. Avsikten var att stärka inriktningen mot den nukleära industrin liksom mot avancerade uppdrag inom processindustrin. Studsvik NEWS december 2000 sid 5

6 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Avancerad våtblästring i Forsmark För några månader sedan avslutades ett avancerat dekontamineringsprojekt på Forsmark ll. Flera system i reaktorhallen rengjordes med hjälp av vattenblästring innan rören kapades och ersattes med nya. Det är ett förebyggande arbete som kärnkraftverken beställer för att hålla alla system i gott skick. Vårt uppdrag var att få bort all lös aktivitet i form av damm och stoft från rören innan kapning. Det minskar dessutom strålningsrisken för dem som senare ska kapa rören, förklarar projektledare Gunnar Oberlies på Stensandenheten BMS som utförde uppdraget. Vattenblästring självklart val Vid systemdekontamineringar används normalt syra, men eftersom dessa system inte gick att cirkulera blev vattenblästring ett självklart val. Vissa delar som inte berördes av rörbyten pluggades helt enkelt igen. Högtryckstekniken är mycket lämpad för den nukleära industrin men kräver hög kompetens för att utföras på rätt sätt. Enbart specialister kan hantera utrustningen med den exakta precision som minimerar driftstopp. Uppdragen ställer ofta Projektledaren Gunnar Oberlies ledde projektet där leverantören även stod för helhetslösningar och innovativt tänkande. krav på egna tekniska lösningar vilket Stensandenheten BMS arbetat med i flera år. Kärnkraftmiljön liksom processindustrin ställer stora krav på säkerhet, miljötänkande, arbetsmiljö och kvalitet där våtblästring visat sig överlägsen traditionella metoder. Tidigare under sommaren utförde Stensandenheten BMS samma typ av uppdrag på Forsmark 1. Insatsmässigt var det ett stort projekt. Det krävde cirka fyra personer under 6-7 veckor eftersom arbetsgången ständigt måste anpassas till rådande förutsättningar. I uppdraget ingick att företaget levererade en helhetslösning; metoden, verktygen och utförandet. Gunnar Oberlies som ansvarade för de tekniska lösningarna, är mycket nöjd med att företaget fick åtnjuta förtroendet från Forsmark. Stensandenheten BMS har tidigare utfört liknande uppdrag i Barsebäck och Ringhalsverken, men aldrig tidigare i så nära kontakt med reaktordelen. MARIANNE RYNEFELDT-SKOG FOTO: ROLF BLOMBERG SINAs strålskyddsuppdrag växer inom Europa SINA i Tyskland växer av egen kraft och får allt fler internationella uppdrag. Även om Tyskland är en stark hemmamarknad får länder som Belgien, Holland, Slovenien och Schweiz allt större betydelse. Det har gått drygt två år sedan Studsvik förvärvade SINA för att stärka möjligheterna att expandera inom norra Europa. Det är framför allt på strålskyddssidan vi växer, säger Kjell Westerberg, VD på SINA i Pforzheim. Decommissioning är ett stort område för oss eftersom många anläggningar Studsvik NEWS december 2000 sid 6 behöver monteras ned. Dessutom innebär de pressade elpriserna i Tyskland som just slagit igenom, att våra kunder söker nya och innovativa lösningar för att pressa kostnaderna. Vår styrka är att vi har ett så brett tjänsteutbud, vilket innebär att våra paketlösningar kan reducera antalet leverantörer. Det kostar ju pengar att ha många leverantörer. Priskonkurrens leder till förändring Outsourcing har ännu inte slagit igenom på allvar i Tyskland på samma sätt som i Sverige, men det är en tidsfråga, tror Kjell Westerberg. Mycket av affärsverksamheterna styrs fortfarande av traditionellt tänkande, men när priskonkurrensen på el kommer igång på allvar leder det till förändringar. En situation som Kjell Westerberg ser positivt på eftersom SINA med bred kompetens inom flera segment står väl rustat för en sådan utveckling. Samarbete ger synnergi Företaget har cirka 470 anställda och är ett av de ledande företagen inom strålskydd, sanering, avfallshantering, dekontaminering och kemiservice i Tyskland. Ett nära samar-

7 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Ingen vanlig tvättstuga... Outsourcing inte en fråga om nya overaller expert på Svensk Energi varnar för fallgroparna Det tyska företaget ENS har inlett samarbetsavtal med SINA i Tyskland. ENS äger och driver ett stort tvätteri i Holland där de tvättar kontaminerade textiler som overaller och skyddskläder från olika nukleära anläggningar. För tvätteriet som tar emot material från hela Mellaneuropa, gäller mycket speciella bestämmelser eftersom det är helt inriktat på behandling av kontaminerade material. Utöver tvätt tillhandahåller de också olika typer av skyddsutrustning, heloveraller och liknande. Eftersom ENS inriktar sig på tvätt och distribution av dessa till och från tvätteriet, kompletterar SINA och ENS varandra mycket bra. Vi sköter själva hanteringen inne på anläggningarna eftersom de saknar den kompetensen, säger Kjell Westerberg, VD på SINA. Nästa steg blir att vi gemensamt kommer att erbjuda olika paketlösningar till kunderna. Nu ser vi den brittiska marknaden som nästa fas eftersom vi får allt fler strålskyddsuppdrag där. bete finns med Studsvik RadWaste som också har en person på plats. Studsvik RadWaste är ett starkt varumärke inom avfallshantering på den tyska marknaden och SINA marknadsför tjänsterna som agent. På samma sätt har SINA intima relationer med Stensand i Sverige som är SINA:s svenska motsvarighet. Utbyte av kompetens och personal leder till många synergieffekter i de internationella uppdragen. Det är en styrka för oss att samarbeta med Stensand och Studsvik RadWaste. Dessutom tror vi på det samarbete vi inlett med ENS, så framtidstron är det inget fel på. När konkurrensen ökar och elpriserna faller med nästan en tredjedel får det naturligtvis konsekvenser. Kraftproducenterna försöker pressa kostnaderna i samma utsträckning bland annat genom att använda outsourcing. En metod på både gott och ont enligt Krister Karlsson på branschorganisationen Svensk Energi. Att outsourca driftavdelningar exempelvis har blivit vanligt på många företag. Jakten på minskade kostnader ska förenas med hög kompetens, trimmad och flexibel organisation och ett servicetänkande som ofta är nytt för beställaren. Det är ingen tvekan om att outsourcing leder till kostnadseffektivitet, säger Krister Karlsson, ansvarig för långsiktig rekrytering inom elbranschen på Svensk Energi. Man tvingas se alla siffror, varenda gubbe granskas under lupp och det leder ofta till att eventuell överlast i organisationen reduceras. Arbetssätt, traditioner och kulturer luckras upp och man kan komma tillrätta med många inbyggda problem. Personal övergår ju ofta till det nya bolaget vilket kan vara smärtsamt för många, men på sikt kan det också innebära att statusen i deras arbete faktiskt höjs eftersom priset på deras arbete blir så tydligt för beställaren. Fokus på prislappen Fördelarna är alltså många, men Krister Karlsson varnar även för farorna som ofta glöms bort i kostnadsjakten. I jakten på kronorna tenderar outsourcing-ivern att leda till en fokusering på prislappen, och det är bland annat det Krister Karlsson vill varna för. Många andra värden måste räknas in i kalkylen, inte bara siffrorna på nedersta raden. Man kan slå sönder gamla band och lojaliteter mellan underleverantörer/beställare. Det finns också en risk att ingen riktigt tar ansvar för långsiktigheten och då kan helikop- Outsourcing av olika tjänster har blivit allt vanligare, inte minst inom kraftindustrin. Visst leder det till kostnadseffektivitet men priset bör inte få styra valen av leverantörer, varnar Svensk Energi. tersynen försvinna. Naturligtvis är det av största vikt att det företag som får uppdraget är så stabilt att det inte plötsligt försvinner. Företaget bör även ha en historik och besitta kompetens att hantera personal och regelverk. Däremot är det tveklöst så att outsourcing är här för att stanna, menar han. Men på samma sätt som det kan leda till en mängd fördelar för beställarna kommer det att leda till växande bekymmer. Rekrytering, kompetens och samarbetsförmåga är de avgörande faktorerna för hur utfallet blir. Det räcker inte med att byta overaller på gubbarna, det är vad som finns bakom som blir avgörande för resultatet. MARIANNE RYNEFELDT-SKOG Fotnot: Den 1 oktober i år slogs Kraftverksföreningen och Sveriges Elleverantörer samman till branschorganisationen Svensk Energi. Studsvik NEWS december 2000 sid 7

8 Leif Ericson, nuvarande chef för affärsområdet Nuclear Technology och VD för Studsvik Nuclear AB, tillträder den 1 januari 2001 tjänsten som teknisk direktör i Studsvik AB. Studsviks styrelse har under det senaste året tryckt på behovet av en teknisk direktör inom Studsvikkoncernen, säger Carsten Olsson. Leif Ericson passar perfekt för rollen med sin djupa kunskap inom det kärntekniska området och långa erfarenhet inom Studsvikkoncernen. Exempel på aktuella frågor som har koncernövergripande betydelse är förnyad koncession för R2 och R2-0 nytt bränsle för R2 och R2-0 överföring av kunskap från THORprocessen till övriga koncernen. Tillsättandet av en teknisk direktör markerar också att vi prioriterar en ökad satsning på FoU inom koncernen, d v s att vi måste satsa resurser på att nu ta fram morgondagens produkter", avslutar Carsten Olsson. Spanskt avfall nytt för Studsvik I oktober fick Studsvik RadWaste en första leverans av brännbart avfall från Spanien. Leveransen avser en testförbränning av material från en BWR- och en PWR-reaktor. Det är den spanska myndigheten ENRESA, som samordnar projektet för hantering av radioaktivt avfall. Förbränningen i Studsvik reducerar den brännbara avfallsvolymen till ungefär en femtiondel. Därmed kan det spanska slutlagret, El Cabril, rymma mer än vad som planerats. Testförbränningen kommer att övervakas av en spansk femmannadelegation. Om testförbränningen är framgångsrik ska Studsvik RadWaste bränna avfall även från de övriga spanska kärnkraftverken i framtiden. Förbränning av avfall sker för att reducera volymerna och för att skapa ett avfall som är lämpligt för slutförvaring. Den radioaktiva askan, filterstoft och material som inte uppfyller förbränningsspecifikationen, returneras till den spanska kunden. Revisionen fick godkänt Intégria har genomfört en certifieringsrevision hos moderbolaget Studsvik AB. Resultatet på kvalitetssidan var mycket bra. Endast en mindre avvikelse inom kvalitet noterades. Inom miljö fick bolaget två mindre avvikelser. Inom kort ska dessa åtgärdas så att Studsvik AB får certifikaten under innevarande år. Intégria gjorde även en förnyad certifieringsrevision på Studsvik RadWaste inga avvikelser eller mindre avvikelser noterades. RadWastes miljöcertifikat som går ut i december i år, kommer därför att förnyas. Kvalitetscertifikatet gäller t o m GOD JUL PÅ ER ALLA! Till ny affärsområdeschef för affärsområdet Nuclear Technology och VD för Studsvik Nuclear AB har Sten- Olof Andersson utsetts. Sten-Olof Andersson är f n chef för affärsområdet Waste & Decommissioning och VD för Studsvik RadWaste AB. NEWS Studsvik NEWS ges ut av Studsvik AB för fortlöpande information om koncernens verksamhet. Alla anställda inom Studsvikkoncernen vill med detta julkort illustrerat av Titti Gnosspelius önska alla läsare en riktigt skön julhelg. I koncernen ingår: Studsvik AB (publ) (moderbolag), Studsvik Nuclear AB, Studsvik Scandpowergruppen, Studsvik Eco & Safety AB, Studsvik RadWaste AB, Studsvik, Inc., WTI, Studsvik Rosyth Nuclear Services Ltd, Stensandgruppen, SINA Industrieservice GmbH, Studsvik Instrument AB, Studsvik Japan Ltd. Studsvikkoncernen ägs av Atle AB (publ). Minoritetsägare är Euroventures Nordica II BV och M N Developments Inc. Ansvarig utgivare: Carsten Olsson Redaktör: Inger Wahlström Text: Prima Vera Kommunikation & PR Layout: Alfabeta Text&Bild Tryckning: Österbergs & Sörmlandstryck AB Adress: Studsvik AB, Nyköping Telefon: vx Fax: Internet: e-post: Österbergs & Sörmlandstryck, Studsvik NEWS december 2000 sid 8

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring.

Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring. Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring. Som konsulter är vi perfektionister. Vi utvecklar teknik och arbetssätt och ger oss inte förrän kundens problem är löst. MARKO VIRTANEN,

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen Mars 2003

NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen Mars 2003 NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen Mars 2003 Tyskt förvärv av strategisk vikt SINA, Studsviks tyska dotterbolag, har nyligen förvärvat företagsgruppen IFM, Industrieanlagen Fritz & Marx.

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Stefan Hilmersson Betong reparation med vattenbilning inom kraftindustrin Historik, tillgänglighet och användningsområden VAD MER KAN MAN ANVÄNDA VATTEN

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V CONMORE KUNSKAP, TRYGGHET OCH TEAM SPIRIT CONMORE ÄR DEN TRYGGA INGENJÖRSBYRÅN INOM PRODUKT- UTVECKLING MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING, KONSTRUKTION, PROVNING OCH KVALITET. I SAMVERKAN

Läs mer

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title Vår vardag: Tunga lyft Trånga utrymmen Tidspressade aktiviter 1 27 March, 2014 Valmet Author / Title Huvudentreprenörens roll med underentreprenörer i flera led Johanna Lindén, Director Scandinavia, Valmet

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning

NOW! LED NOW! Belysning som betalar sig själv. Avbetalning NOW! Belysning som betalar sig själv. Vinst Konventionell NOW! Avbetalning LED Du behöver inte köpa armaturer längre! Med NOW! erbjuder vid dig belysning som en tjänst. Du får det bästa ljuset för dina

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Årsstämma Studsvik AB. 23 April, 2013

Årsstämma Studsvik AB. 23 April, 2013 Årsstämma Studsvik AB 23 April, 2013 Viktiga händelser 2013 Emittering av icke-säkerställd företagsobligation om 200 MSEK med en löptid om tre år. Notering på NASDAQ OMX Stockholm i slutet av mars 2013

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

NyhetsblAD nr. 2012:2

NyhetsblAD nr. 2012:2 NyhetsblAD nr. 2012:2 FRÅN KÄRNAVFALLSRÅDET Den 28 mars: Kärnavfallsrådet arrangerade ett seminarium om avveckling och rivning på Studsvik Nuclear AB Den 28 mars arrangerade Kärnavfallsrådet ett seminarium

Läs mer

Parker visar vägen mot en spännande framtid

Parker visar vägen mot en spännande framtid Parker visar vägen mot en spännande framtid Jobb, traineeprogram & examensarbeten inom Parker aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET

Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET V Ä L K O M M E N T I L L A X I P T O I N N O V A T I V F Ö R Ä D L I N G Både bredd och spets vem tror på det idag? VI GÖR DET Vi tar ett steg tillbaka och går framåt. Axipto AB är ett ungt och nytänkande

Läs mer

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118

Grupp 12 Andreas Antonsson andan850 Ellen Franzén ellfr008 Robin Blomberg robbl105 Lovisa Rönngren lovro519 Pontus Rudolfson ponru118 Grupp 12 Andreas Antonsson Ellen Franzén Robin Blomberg Lovisa Rönngren Pontus Rudolfson andan850 ellfr008 robbl105 lovro519 ponru118 (tidslinje) a. Tidslinje b. Utbredning c. Användare (utbredning) a.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com

VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING HUSMÅLNING STATIONSMÅLNING. www.alltiallt.com VARVSMÅLNING INDUSTRIMÅLNING STATIONSMÅLNING HUSMÅLNING www.alltiallt.com Innehåll Entreprenader...6 Stationsmålning...8 Metallisering... 10 Vattenblästring... 11 Tankmålning... 12 Vacuum-städ... 13 Halkbeläggningar...

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Framgångsrik företagsförsäljning

Framgångsrik företagsförsäljning Framgångsrik företagsförsäljning av Amanda Norre, Skarpa, amanda.norre@skarpa.se 1. Inledning Om du sitter i styrelsen för ett bolag gör du det av en anledning. Vad är syftet med din styrelseplats? Är

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % Torrt Dammfritt Snabbt STÅLBROAR Ekonomiskt & Miljövänligt Några Svenska företag är de första i Världen som lyckats sammanföra två unika och patenterade teknologier och arbetssätt

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

En professionell partner till industrin

En professionell partner till industrin En professionell partner till industrin Det handlar om att svara upp mot högt ställda krav LAGERKOMPONENTER I NORDEN AB erbjuder ett genomtänkt program av kvalitetskomponenter till industrin. Sortimentet

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna

Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Granskningsredogörelse Styrning och kontroll av SEKAB samt återrappor- tering till ägarna Norrlands Etanolkraft AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer