NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000"

Transkript

1 NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000 Outsourcing både fara och möjlighet Outsourcing-ivern drar fram i hela energibranschen när elpriserna pressas, men Krister Karlsson på Svensk Energi höjer ett varnande finger: Visst finns det pengar att tjäna, men det handlar inte om att byta overaller på gubbarna utan vad som finns bakom! SID 7 Nuclear Technology Ny ledning nästa år Förstärkningar på tekniksidan inom Studsvikkoncernen innebär att Leif Ericson, fn VD för Studsvik Nuclear AB, tillträder en ny tjänst som teknisk direktör. Till hans efterträdare utses Sten-Olof Andersson, fn VD på Studsvik RadWaste AB. SID 8 Kolfiltertesterna igång efter flyttning Studsvik Nuclear AB har nyligen återupptagit kvalitetskontrollverksamheten på kol och kolfilter. Beställare är främst filtertillverkare, filterleverantörer och kärnkraftverken. Verksamheten är begränsad, men mycket uppskattad hos en för koncernen betydande kundgrupp. En speciell filtertyp kan endast kontrolleras i testriggen i Studsvik. Studsvik Nuclear AB har ingått ett avtal med IDNAR AB som kontrollerat gruppen för Reaktordrifts återuppbyggnad av testriggen samt utarbetat säkerhets- och driftinstruktioner för testriggen samt testinstruktioner. Målsättningen är att Studsvik Nuclear AB på sikt ska kunna utföra testverksamheten helt i egen regi. Samarbetet med IDNAR AB har gått förträffligt, säger Lennart Gustafson, chef för gruppen Reaktordrift. Innovationer, helhetslösningar och funktionsansvar. Det är några av nyckelorden i verksamheterna inom affärsområdet Industrial Services. I Forsmarkprojektet stod Stensand för helhetslösningen som baserades på vattenblästring i reaktorsystem. Innovativa lösningar bakom stora projekt I det här numret presenterar vi affärsområdet Industrial Services inom Studsvikkoncernen med alla dess bolag och enheter. Exemplen med Forsmarkoch Kockumsuppdragen är bara några få av alla inom affärsområdet. De flesta har en tydlig nukleär inriktning mot strålskydd och dekontaminering inom och utanför landets gränser. Det är i innovativa lösningar som det presenterade Forsmarksprojektet framtiden ligger. SIDORNA 2-7 BILD: STUDSVIK Studsvik NEWS december 2000

2 Bråttom, bråttom, bråttom Den här tiden på året är i de flesta företag liksom i Studsvik en intensiv period. Budgetarbete, prognosarbete, förberedelse av årsbokslut och styrelsemöten är några vanliga ingredienser. Samtidigt spurtar organisationen med att slutföra utlovade projekt och att bygga nya plattformar inför kommande år. Allt detta under en gråmulen himmel som envisas med att släppa regnskur efter regnskur utan att nästan en enda solglimt tittar fram. Det är tur att vi har lucia och jul att se fram mot samtidigt som det alltid känns skönt att få lägga ett år bakom sig och ta tag i ett orört nytt spännande år. Året som gått har varit intensivt där ett par tre aktiviteter har varit speciellt uppmärksammade. Förberedelsen för börsintroduktionen och sedan vårt beslut att skjuta på den. Intrimningen av USA-anläggningen, som för närvarande är inne i ett intensivt skede och som är så utomordentligt viktig för vår kommande utveckling. Slutförandet och godkännandet av BNCT-anläggningen. Vi planerar nu för ett första patientintag vid årsskiftet. Det är spektakulära aktiviteter som uppmärksammats mycket i media och självklart präglat de flesta av oss som arbetar i Studsvikkoncernen. Men vi skall inte glömma det vardagliga finliret, som är väl så betydelsefullt i ett företags utveckling. Utan tillfredsställande ekonomisk rapportering, utan väl fungerande QA-system, utan aggressiva och hängivna marknadsförare och utan lojala och produktiva medarbetare i såväl produktion som administration skulle inte företaget kunna fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Finslipningen och hängivenheten att putsa på företagsbygget, är något av ett adelsmärke för ett framgångsrikt företag. Ett sådant område inom koncernen som vi nu satsar extra hårt på är Studsvik Nuclear där ett intensivt reengineeringsarbete för närvarande pågår. Inom Nuclear liksom inom många andra områden i Studsvikkoncernen, är målet att vi fortlöpande skall omdisponera, omallokera och resursoptimera. Allt efter marknadens krav. Som framgår av detta nummer av Studsvik News stärker vi oss ytterligare på tekniksidan för att kunna fokusera ännu mer på produktutveckling. Leif Ericson, som lett affärsområdet Nuclear Technology under tre år, blir från och med den 1 januari 2001 teknisk direktör för Studsvikkoncernen med ett speciellt fokus och inriktning på just produktutvecklingsfrågor och kompetensöverföring. Sten- Olof Andersson, som haft ansvaret för affärsområdet Waste & Decommissioning, tar över stafettpinnen från Leif Ericson som ansvarig för Nuclear Technology. Carsten Olsson TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Industrial Services växer m Affärsområdet Industrial Services står snart för hälften av Studsvikkoncernens totala verksamhet. Genom förvärv och organisk tillväxt har verksamheterna växt och genom interna fusioneringar har organisationen blivit effektivare. SINA Industrieservice GmbH Co KG Strålskydd, kärnkraftservice, industrioch processervice och mekanisk service är de fyra ben verksamheterna vilar på. Sammantaget sysselsätter de olika bolagen och enheterna inom affärsområdet i medeltal knappt 900 personer. Under året har särskilt Organisationen rymmer flera bolag och enheter, totalt knappt 900 personer. I omsättning räknat motsvarar det nästan hälften av Studsvikkoncernens. Strålskydd på export stort behov a Under året har Industrial Services fått ett genombrott på strålskyddssidan i Storbritannien. Behovet av kompetent strålskyddspersonal är stort i både England och Skottland vilket har gjort att bolaget SRNS, Studsvik Rosyth Nuclear Services, fått en ny inriktning främst mot strålskydd. SRNS har hittat en stor potential inom strålskydd i England och Skottland. För närvarande arbetar två personer på SRNS kontor och sex strålskyddare är uthyrda till andra bolag. Marknaden är expansiv och fler kan komma att anställas. Svensk kompetens attraktiv Det är inte strålskyddskompetensen som brister hos britterna. Tvärtom. Industrial Services Stensand Specialserviceföretaget AB Enhet GITAB Enhet KSAB Enhet BMS MSI 50% Studsvik Rosyth Nuclear Services Ltd Men eftersom en stor andel äldre medarbetare står inför snar pensionsavgång, finns ett uppdämt behov av kompetens. I Storbritannien finns 35 kärnkraftverk och många andra nukleära verksamheter. De flesta byggdes på 50- och 60-talen vilken resulterar i att svensk kompetens med erfarenhet av yngre kärnkraftverk från 70-talet blivit synnerligen attraktiv. Demontering och nedrustning av tidigare nukleära forskningsanläggningar, laboratorier och kärnkraftverk kräver en stor andel strålskyddare, vilket både SINA och Stensand har gott om. Våra strålskyddare från Stensand är efterfrågade, säger Jan Bjerler, strålskyddschef för Stensand och ansvarig för synergifrågor inom Industrial Services. Nu för vi många Studsvik NEWS december 2000 sid 2

3 ed uppdragen strålskyddssidan expanderat, inte minst utomlands vilket bland annat beror på ett ökande antal decomissioninguppdrag, det vill säga nedmontering av anläggningar i samband med avveckling av nukleära verksamheter. I Industrial Services finns bolagen SINA, SRNS och Stensand. Inom Stensand finns enheterna BMS, GITAB och KSAB. SINA erbjuder tjänster inom strålskydd, dekontaminering och avfallshantering på den tyska marknaden. Enheten BMS i Sverige arbetar med vattenblästring inom nukleär miljö och processindustri, enheten GITAB är specialiserad på industriprocessrengöring. Enheten KSAB ingår sedan april detta år i Stensand och är verksamt inom mekanisk industri. Med de senaste årens förvärv har Industrial Services breddat sig och samtidigt skapat en mer spetsinriktad v kompetens diskussioner med olika kunder och inser att inom några år kan det här vara en större verksamhet för oss. Strålskyddsuppdragen ger oss bättre möjligheter att använda vår personal eftersom många av dem enbart arbetat i samband med revisioner. Eftersom revisionerna i Storbritannien ofta äger rum under vinterhalvåret vore det ett bra komplement. Då kan vi ge personalen attraktiva jobb samtidigt som vi själva blir attraktivare som arbetgivare. SRNS kommer att inrikta sig på strålskydd, dekontaminering och avfallshantering. Verksamheten går nu över till Studsvik Industrial Services från det tidigare affärsområdet Waste & Decommissioning. MARIANNE RYNEFELD-SKOG kompetens i takt med att uppdragen blivit fler och tyngre. För bolaget SRNS i Rosyth, Storbritannien, väntar också en spännande tid. (se artikel nedan) Nytt tillskott MSI Det senaste tillskottet inom affärsområdet är bolaget MSI som ägs till 50 procent av Stensand och till 50 procent av MIAB. MSI är en gemensam satsning av de tidigare konkurrerande bolagen inom fordonsindustrin som gått samman i ett gemensamt bolag eftersom Volvo Car Corporation (VCC) valt MSI till partner i frågor inom processrengöring i bilindustrin. Uppdraget som sedan långt tidigare funnits inom en-heten GITAB är i bolaget MSI ännu i sin linda. Men bolaget bedöms ha potential att växa även utanför landets gränser. I framtiden måste vi bli mer effektiva, utveckla ytterligare spjutspetstekniker och komma längre fram i värdekedjan, säger Bertil Johansson, affärsområdeschef för Industrial Services. Vi tror starkt på en expansion mot kunder inom energi-, process- och tillverkningsindustri med höga kvalitets-, miljö- och säkerhetskrav, såväl nationellt som internationellt. Innovatörer på Stensand Traditionellt har Stensand sina största uppdrag på energimarknaden, speciellt den nukleära delen. De är under ständig förändring vilket ställer mycket stora krav på flexibilitet och innovation. De senaste förvärven inom mekanisk service och högtrycksteknik har inneburit att Stensand skapat nya möjligheter att leverera lösningar i form av kompletta servicepaket. Stensands servicepaket kommer att vara uppbyggda kring en komponent, tex en ventil, pump, värmeväxlare, där vi tar ett totalansvar, säger Torbjörn Hedberg, VD på Stensand. Vinsten för våra TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Stensandenheten BMS arbetar med högtrycksteknik och våtblästring, inom nukleära miljöer samt inom industri- och processmiljö. Uppdragen växer eftersom allt fler går över till den rena våtblästringstekniken. kunder blir en kostnadsbesparingar genom rationellare hantering och högre kvalitet. Jag är övertygad om att utvecklingen går mot en vidareutveckling av servicepaketen där leverantörer tar funktionsansvaret för en komponent eller ett system. Där ska Stensand vara en huvudleverantör. Inom fordonsindustrin är detta redan ett faktum. Via MSI och uppdraget åt VCC har vi funktionsansvaret för ren process inom lackering. Uppdraget innbär även att vi har ett ansvar att delta i vidareutvecklingen. Studsvik NEWS december 2000 sid 3

4 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Hjältar i vått och torrt Det är skitigt, mörkt och trångt. Men mest av allt är det blött. Ett enda misstag ombord på ubåten HMS Södermanland på Kockumsvarvet i Karlskrona kan kosta en förmögenhet. Killarna på Stensandenheten BMS som vattenblästrat tusen kvadratmeter på ubåten är varvets dolda hjältar. Inne i den enorma skrovhallen på Kockumsvarvet arbetas det intensivt. Inom kort ska ubåten Södermanland kapas för att förlängas med 12 meter. En avancerad operation som blir klar hösten Underleverantörerna på Kockumsvarvet är många och antalet anställda uppgår till nästan tusen personer. Många av dem har tuffa arbetsuppgifter, till dem hör våtblästrarna. Uppdraget är Stensandenheten BMS absolut största och ett av de mest avancerade. Slutbeställaren, Försvarets Materielverk, har höga kvalitets-, miljö- och säkerhetskrav. BMS mannar har tunga regnställ, specialstövlar, hjälm och visir. I detta kryper de in i trånga mörka utrymmen med en 24-voltslampa i ena näven och pistolen i den andra. De memorerar snabbt var elkablarna finns och drar sen igång pistolen med sin knivskarpa stråle. Från den stunden ser de absolut ingenting. Allt blir ett blött inferno. Slinter de med vattenblästringsaggregatet kan det kosta en fot eller reparation av elledningar med dyra notor och förseningar som följd. Inget för veklingar Det här är mycket avancerade projekt och det ställs tuffa krav på våra underleverantörer, intygar Ingvar Pettersson, produktionsledare inom avdelningen Utrustning på Kockumsvarvet i Karlskrona. Blöt blir man. Inpå bara skinnet trots att man är skyddad. Och trött eftersom rekylen är så hård. Det vet Michael Jähde, platschef på Stensandenheten BMS som själv vattenblästrat i många år. Alla måste vila regelbundet från blästringsaggregatet. Säkerhetsaspekten är viktig, men det räcker inte med det. Personalen behöver Studsvik NEWS december 2000 sid 4 Robert Ranebrink tillhör hjältarna på Kockums. även ha speciella egenskaper. De måste vara väldigt betänksamma över vad de gör och hur de gör det. Kort sagt; utrymmet för snubbelfötter är obefintligt. Den som tenderar att vara oförsiktig har gott om tillfällen att skada sig själv eller materialet. Förseningar otillåtna Ubåtsprojekten på Kockumsvarven har pågått flera år. Rikenprojektet omfattar fyra Sjöormenubåtar till Singapore. Parallellt pågår även Vgdprojektet där ubåtarna Västergötland, Hälsingland, Södermanland och Östergötland görs om och blir som nya. Med renoveringarna förlängs ubåtarnas livslängd med cirka tjugo år. Uppdragen åt Försvarets Materielverk är gigantiskt stora och Kockums orderbok är fylld nästan fem år framåt. Hela personalstyrkan på Stensandenheten BMS har varit inkopplad i projekten. Vår gemensamma beställare FMV är oerhört noggrann. Tidplanen är exakt och följs upp med Beställaren Ingvar det arbete som Ste utför, är tufft. dagliga inspektioner, säger Ingvar Pettersson. Så det ligger lika mycket i bådas vårt intresse att kunden blir nöjd. Om man sköter sig som underleverantör och har erfaren och engagerad personal, kan fatta snabba beslut, fungera med andra människor då får man nya uppdrag. För vår del känns det positivt att BMS nu tillhör Studsvik eftersom det innebär starkare resurser och mer kompetens, men generellt har vi gärna med små firmor att göra eftersom de ofta är mer på hugget och har kortare beslutsvägar än stora koncerner. Ersätter sandblästring För Kockums har bekantskapen med Stensand-

5 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Minfartyget HMS Carlskrona har fått sitt liv förlängt. För ytbehandling och ytborttagning svarar bland annat Stensandenheten BMS. Ubåten HMS Södermanland är en del av det gigantiska Vgd-projektet där fyra bättre begagnade ubåtar byggs om och blir som nya. Nyligen påbörjades en svår fas där ubåten delades mitt itu för att förlängas med 12 meter. BMS har haft mycket stora uppdrag i detta stora projekt. Pettersson tycker att nsandsenheten BMS enheten BMS även inneburit kontakt med en ny blästringsmetod. Från traditionell sandblästring till vattenblästring kan steget vara långt när det gäller inarbetade rutiner och attityder, men Kockums ställer allt oftare vattenblästringens fördelar mot nackdelar. Det handlar om ett renare och miljömässigare men dyrare alternativ samtidigt som det innebär att annat arbete kan pågå utan driftavbrott. Tid och miljö har blivit starkare ekonomiska argument. En sådan ingång på jobb som vi haft den senaste tiden har vi sällan upplevt tidigare, säger Michael Jähde. Det tyder på att vi arbetar med en metod som ligger i tiden. MARIANNE RYNEFELDT-SKOG Stensandenheten BMS arbetar uteslutande med högtrycksteknik inom våtblästring och rådgivning inom områden som rör kvalificerad ytborttagning och ny ytbehandling. Metoden anses ha många fördelar jämfört med sandblästring. Den är ren, dammar inte och innebär bland annat minimal miljöpåverkan. Stensandenheten BMS utvecklar även metoder för att ta tillvara färgrester från blästring. Vid traditionell sandblästring täcks normalt det utrymme som ska blästras vilket avbryter andra pågående arbeten eftersom arbetsmiljön med damm och stoft inte går att vistas i. Vid vattenblästring kan annat arbete pågå, vilket många industrier ser som en stor fördel. Enheten har även utvecklat egna innovativa lösningar som reducerat tidsåtgång och pris. Stensand BMS, (Barsebäcks Montage & Service) är ett ungt företag som bildades förvärvade Stensand företaget och det ingår sedan dess i affärsområdet Industrial Services. Avsikten var att stärka inriktningen mot den nukleära industrin liksom mot avancerade uppdrag inom processindustrin. Studsvik NEWS december 2000 sid 5

6 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Avancerad våtblästring i Forsmark För några månader sedan avslutades ett avancerat dekontamineringsprojekt på Forsmark ll. Flera system i reaktorhallen rengjordes med hjälp av vattenblästring innan rören kapades och ersattes med nya. Det är ett förebyggande arbete som kärnkraftverken beställer för att hålla alla system i gott skick. Vårt uppdrag var att få bort all lös aktivitet i form av damm och stoft från rören innan kapning. Det minskar dessutom strålningsrisken för dem som senare ska kapa rören, förklarar projektledare Gunnar Oberlies på Stensandenheten BMS som utförde uppdraget. Vattenblästring självklart val Vid systemdekontamineringar används normalt syra, men eftersom dessa system inte gick att cirkulera blev vattenblästring ett självklart val. Vissa delar som inte berördes av rörbyten pluggades helt enkelt igen. Högtryckstekniken är mycket lämpad för den nukleära industrin men kräver hög kompetens för att utföras på rätt sätt. Enbart specialister kan hantera utrustningen med den exakta precision som minimerar driftstopp. Uppdragen ställer ofta Projektledaren Gunnar Oberlies ledde projektet där leverantören även stod för helhetslösningar och innovativt tänkande. krav på egna tekniska lösningar vilket Stensandenheten BMS arbetat med i flera år. Kärnkraftmiljön liksom processindustrin ställer stora krav på säkerhet, miljötänkande, arbetsmiljö och kvalitet där våtblästring visat sig överlägsen traditionella metoder. Tidigare under sommaren utförde Stensandenheten BMS samma typ av uppdrag på Forsmark 1. Insatsmässigt var det ett stort projekt. Det krävde cirka fyra personer under 6-7 veckor eftersom arbetsgången ständigt måste anpassas till rådande förutsättningar. I uppdraget ingick att företaget levererade en helhetslösning; metoden, verktygen och utförandet. Gunnar Oberlies som ansvarade för de tekniska lösningarna, är mycket nöjd med att företaget fick åtnjuta förtroendet från Forsmark. Stensandenheten BMS har tidigare utfört liknande uppdrag i Barsebäck och Ringhalsverken, men aldrig tidigare i så nära kontakt med reaktordelen. MARIANNE RYNEFELDT-SKOG FOTO: ROLF BLOMBERG SINAs strålskyddsuppdrag växer inom Europa SINA i Tyskland växer av egen kraft och får allt fler internationella uppdrag. Även om Tyskland är en stark hemmamarknad får länder som Belgien, Holland, Slovenien och Schweiz allt större betydelse. Det har gått drygt två år sedan Studsvik förvärvade SINA för att stärka möjligheterna att expandera inom norra Europa. Det är framför allt på strålskyddssidan vi växer, säger Kjell Westerberg, VD på SINA i Pforzheim. Decommissioning är ett stort område för oss eftersom många anläggningar Studsvik NEWS december 2000 sid 6 behöver monteras ned. Dessutom innebär de pressade elpriserna i Tyskland som just slagit igenom, att våra kunder söker nya och innovativa lösningar för att pressa kostnaderna. Vår styrka är att vi har ett så brett tjänsteutbud, vilket innebär att våra paketlösningar kan reducera antalet leverantörer. Det kostar ju pengar att ha många leverantörer. Priskonkurrens leder till förändring Outsourcing har ännu inte slagit igenom på allvar i Tyskland på samma sätt som i Sverige, men det är en tidsfråga, tror Kjell Westerberg. Mycket av affärsverksamheterna styrs fortfarande av traditionellt tänkande, men när priskonkurrensen på el kommer igång på allvar leder det till förändringar. En situation som Kjell Westerberg ser positivt på eftersom SINA med bred kompetens inom flera segment står väl rustat för en sådan utveckling. Samarbete ger synnergi Företaget har cirka 470 anställda och är ett av de ledande företagen inom strålskydd, sanering, avfallshantering, dekontaminering och kemiservice i Tyskland. Ett nära samar-

7 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Ingen vanlig tvättstuga... Outsourcing inte en fråga om nya overaller expert på Svensk Energi varnar för fallgroparna Det tyska företaget ENS har inlett samarbetsavtal med SINA i Tyskland. ENS äger och driver ett stort tvätteri i Holland där de tvättar kontaminerade textiler som overaller och skyddskläder från olika nukleära anläggningar. För tvätteriet som tar emot material från hela Mellaneuropa, gäller mycket speciella bestämmelser eftersom det är helt inriktat på behandling av kontaminerade material. Utöver tvätt tillhandahåller de också olika typer av skyddsutrustning, heloveraller och liknande. Eftersom ENS inriktar sig på tvätt och distribution av dessa till och från tvätteriet, kompletterar SINA och ENS varandra mycket bra. Vi sköter själva hanteringen inne på anläggningarna eftersom de saknar den kompetensen, säger Kjell Westerberg, VD på SINA. Nästa steg blir att vi gemensamt kommer att erbjuda olika paketlösningar till kunderna. Nu ser vi den brittiska marknaden som nästa fas eftersom vi får allt fler strålskyddsuppdrag där. bete finns med Studsvik RadWaste som också har en person på plats. Studsvik RadWaste är ett starkt varumärke inom avfallshantering på den tyska marknaden och SINA marknadsför tjänsterna som agent. På samma sätt har SINA intima relationer med Stensand i Sverige som är SINA:s svenska motsvarighet. Utbyte av kompetens och personal leder till många synergieffekter i de internationella uppdragen. Det är en styrka för oss att samarbeta med Stensand och Studsvik RadWaste. Dessutom tror vi på det samarbete vi inlett med ENS, så framtidstron är det inget fel på. När konkurrensen ökar och elpriserna faller med nästan en tredjedel får det naturligtvis konsekvenser. Kraftproducenterna försöker pressa kostnaderna i samma utsträckning bland annat genom att använda outsourcing. En metod på både gott och ont enligt Krister Karlsson på branschorganisationen Svensk Energi. Att outsourca driftavdelningar exempelvis har blivit vanligt på många företag. Jakten på minskade kostnader ska förenas med hög kompetens, trimmad och flexibel organisation och ett servicetänkande som ofta är nytt för beställaren. Det är ingen tvekan om att outsourcing leder till kostnadseffektivitet, säger Krister Karlsson, ansvarig för långsiktig rekrytering inom elbranschen på Svensk Energi. Man tvingas se alla siffror, varenda gubbe granskas under lupp och det leder ofta till att eventuell överlast i organisationen reduceras. Arbetssätt, traditioner och kulturer luckras upp och man kan komma tillrätta med många inbyggda problem. Personal övergår ju ofta till det nya bolaget vilket kan vara smärtsamt för många, men på sikt kan det också innebära att statusen i deras arbete faktiskt höjs eftersom priset på deras arbete blir så tydligt för beställaren. Fokus på prislappen Fördelarna är alltså många, men Krister Karlsson varnar även för farorna som ofta glöms bort i kostnadsjakten. I jakten på kronorna tenderar outsourcing-ivern att leda till en fokusering på prislappen, och det är bland annat det Krister Karlsson vill varna för. Många andra värden måste räknas in i kalkylen, inte bara siffrorna på nedersta raden. Man kan slå sönder gamla band och lojaliteter mellan underleverantörer/beställare. Det finns också en risk att ingen riktigt tar ansvar för långsiktigheten och då kan helikop- Outsourcing av olika tjänster har blivit allt vanligare, inte minst inom kraftindustrin. Visst leder det till kostnadseffektivitet men priset bör inte få styra valen av leverantörer, varnar Svensk Energi. tersynen försvinna. Naturligtvis är det av största vikt att det företag som får uppdraget är så stabilt att det inte plötsligt försvinner. Företaget bör även ha en historik och besitta kompetens att hantera personal och regelverk. Däremot är det tveklöst så att outsourcing är här för att stanna, menar han. Men på samma sätt som det kan leda till en mängd fördelar för beställarna kommer det att leda till växande bekymmer. Rekrytering, kompetens och samarbetsförmåga är de avgörande faktorerna för hur utfallet blir. Det räcker inte med att byta overaller på gubbarna, det är vad som finns bakom som blir avgörande för resultatet. MARIANNE RYNEFELDT-SKOG Fotnot: Den 1 oktober i år slogs Kraftverksföreningen och Sveriges Elleverantörer samman till branschorganisationen Svensk Energi. Studsvik NEWS december 2000 sid 7

8 Leif Ericson, nuvarande chef för affärsområdet Nuclear Technology och VD för Studsvik Nuclear AB, tillträder den 1 januari 2001 tjänsten som teknisk direktör i Studsvik AB. Studsviks styrelse har under det senaste året tryckt på behovet av en teknisk direktör inom Studsvikkoncernen, säger Carsten Olsson. Leif Ericson passar perfekt för rollen med sin djupa kunskap inom det kärntekniska området och långa erfarenhet inom Studsvikkoncernen. Exempel på aktuella frågor som har koncernövergripande betydelse är förnyad koncession för R2 och R2-0 nytt bränsle för R2 och R2-0 överföring av kunskap från THORprocessen till övriga koncernen. Tillsättandet av en teknisk direktör markerar också att vi prioriterar en ökad satsning på FoU inom koncernen, d v s att vi måste satsa resurser på att nu ta fram morgondagens produkter", avslutar Carsten Olsson. Spanskt avfall nytt för Studsvik I oktober fick Studsvik RadWaste en första leverans av brännbart avfall från Spanien. Leveransen avser en testförbränning av material från en BWR- och en PWR-reaktor. Det är den spanska myndigheten ENRESA, som samordnar projektet för hantering av radioaktivt avfall. Förbränningen i Studsvik reducerar den brännbara avfallsvolymen till ungefär en femtiondel. Därmed kan det spanska slutlagret, El Cabril, rymma mer än vad som planerats. Testförbränningen kommer att övervakas av en spansk femmannadelegation. Om testförbränningen är framgångsrik ska Studsvik RadWaste bränna avfall även från de övriga spanska kärnkraftverken i framtiden. Förbränning av avfall sker för att reducera volymerna och för att skapa ett avfall som är lämpligt för slutförvaring. Den radioaktiva askan, filterstoft och material som inte uppfyller förbränningsspecifikationen, returneras till den spanska kunden. Revisionen fick godkänt Intégria har genomfört en certifieringsrevision hos moderbolaget Studsvik AB. Resultatet på kvalitetssidan var mycket bra. Endast en mindre avvikelse inom kvalitet noterades. Inom miljö fick bolaget två mindre avvikelser. Inom kort ska dessa åtgärdas så att Studsvik AB får certifikaten under innevarande år. Intégria gjorde även en förnyad certifieringsrevision på Studsvik RadWaste inga avvikelser eller mindre avvikelser noterades. RadWastes miljöcertifikat som går ut i december i år, kommer därför att förnyas. Kvalitetscertifikatet gäller t o m GOD JUL PÅ ER ALLA! Till ny affärsområdeschef för affärsområdet Nuclear Technology och VD för Studsvik Nuclear AB har Sten- Olof Andersson utsetts. Sten-Olof Andersson är f n chef för affärsområdet Waste & Decommissioning och VD för Studsvik RadWaste AB. NEWS Studsvik NEWS ges ut av Studsvik AB för fortlöpande information om koncernens verksamhet. Alla anställda inom Studsvikkoncernen vill med detta julkort illustrerat av Titti Gnosspelius önska alla läsare en riktigt skön julhelg. I koncernen ingår: Studsvik AB (publ) (moderbolag), Studsvik Nuclear AB, Studsvik Scandpowergruppen, Studsvik Eco & Safety AB, Studsvik RadWaste AB, Studsvik, Inc., WTI, Studsvik Rosyth Nuclear Services Ltd, Stensandgruppen, SINA Industrieservice GmbH, Studsvik Instrument AB, Studsvik Japan Ltd. Studsvikkoncernen ägs av Atle AB (publ). Minoritetsägare är Euroventures Nordica II BV och M N Developments Inc. Ansvarig utgivare: Carsten Olsson Redaktör: Inger Wahlström Text: Prima Vera Kommunikation & PR Layout: Alfabeta Text&Bild Tryckning: Österbergs & Sörmlandstryck AB Adress: Studsvik AB, Nyköping Telefon: vx Fax: Internet: e-post: Österbergs & Sörmlandstryck, Studsvik NEWS december 2000 sid 8

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen

SUPREME. förvärvet breddar vår verksamhet. AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt. Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen SUPREME UDDEHOLM SVERIGE Nr 1 2014 AP&T efterfrågan på presshärdning ökar kraftigt Superrena pulverstålen dubbel livslängd på verktygen A Teknik nu även verktygsmakare förvärvet breddar vår verksamhet

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 3 DECEMBER 2008 tid är här Världens mäktigaste politiker i G8-gruppen konstaterade i sitt slutdokument från mötet i somras att kärnkraften måste få en nyckelroll

Läs mer

EuroMaint förenar nytänkande med lång

EuroMaint förenar nytänkande med lång euromaint ÅRSREDOVISNING EuroMaint förenar nytänkande med lång e r f a r e n h e t. G e n o m i n n o vat i va t e k n i s k a systemtjänster, kundanpassade helhetslösningar och partnerskap medverkar vi

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia...

Innehåll. Kort om Poolia... 3. Affärsidé och vision... 5. Våra värderingar... 5. Viktiga händelser... 6. Koncernchefen har ordet... 8. Historia... 2004 Innehåll Kort om Poolia... 3 Affärsidé och vision... 5 Våra värderingar... 5 Viktiga händelser... 6 Koncernchefen har ordet... 8 Historia... 11 Medarbetare... 12 Att jobba som konsult... 14 Poolia

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1 Årsredovisning 2005 Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal poolia 2005 1 Katti Razavi, IT-support 5 år som Pooliakonsult Joe Foley, rekryterare Jobbat 1 år på Poolia Patricia Barrera, ekonomiassistent

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer