NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000"

Transkript

1 NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen December 2000 Outsourcing både fara och möjlighet Outsourcing-ivern drar fram i hela energibranschen när elpriserna pressas, men Krister Karlsson på Svensk Energi höjer ett varnande finger: Visst finns det pengar att tjäna, men det handlar inte om att byta overaller på gubbarna utan vad som finns bakom! SID 7 Nuclear Technology Ny ledning nästa år Förstärkningar på tekniksidan inom Studsvikkoncernen innebär att Leif Ericson, fn VD för Studsvik Nuclear AB, tillträder en ny tjänst som teknisk direktör. Till hans efterträdare utses Sten-Olof Andersson, fn VD på Studsvik RadWaste AB. SID 8 Kolfiltertesterna igång efter flyttning Studsvik Nuclear AB har nyligen återupptagit kvalitetskontrollverksamheten på kol och kolfilter. Beställare är främst filtertillverkare, filterleverantörer och kärnkraftverken. Verksamheten är begränsad, men mycket uppskattad hos en för koncernen betydande kundgrupp. En speciell filtertyp kan endast kontrolleras i testriggen i Studsvik. Studsvik Nuclear AB har ingått ett avtal med IDNAR AB som kontrollerat gruppen för Reaktordrifts återuppbyggnad av testriggen samt utarbetat säkerhets- och driftinstruktioner för testriggen samt testinstruktioner. Målsättningen är att Studsvik Nuclear AB på sikt ska kunna utföra testverksamheten helt i egen regi. Samarbetet med IDNAR AB har gått förträffligt, säger Lennart Gustafson, chef för gruppen Reaktordrift. Innovationer, helhetslösningar och funktionsansvar. Det är några av nyckelorden i verksamheterna inom affärsområdet Industrial Services. I Forsmarkprojektet stod Stensand för helhetslösningen som baserades på vattenblästring i reaktorsystem. Innovativa lösningar bakom stora projekt I det här numret presenterar vi affärsområdet Industrial Services inom Studsvikkoncernen med alla dess bolag och enheter. Exemplen med Forsmarkoch Kockumsuppdragen är bara några få av alla inom affärsområdet. De flesta har en tydlig nukleär inriktning mot strålskydd och dekontaminering inom och utanför landets gränser. Det är i innovativa lösningar som det presenterade Forsmarksprojektet framtiden ligger. SIDORNA 2-7 BILD: STUDSVIK Studsvik NEWS december 2000

2 Bråttom, bråttom, bråttom Den här tiden på året är i de flesta företag liksom i Studsvik en intensiv period. Budgetarbete, prognosarbete, förberedelse av årsbokslut och styrelsemöten är några vanliga ingredienser. Samtidigt spurtar organisationen med att slutföra utlovade projekt och att bygga nya plattformar inför kommande år. Allt detta under en gråmulen himmel som envisas med att släppa regnskur efter regnskur utan att nästan en enda solglimt tittar fram. Det är tur att vi har lucia och jul att se fram mot samtidigt som det alltid känns skönt att få lägga ett år bakom sig och ta tag i ett orört nytt spännande år. Året som gått har varit intensivt där ett par tre aktiviteter har varit speciellt uppmärksammade. Förberedelsen för börsintroduktionen och sedan vårt beslut att skjuta på den. Intrimningen av USA-anläggningen, som för närvarande är inne i ett intensivt skede och som är så utomordentligt viktig för vår kommande utveckling. Slutförandet och godkännandet av BNCT-anläggningen. Vi planerar nu för ett första patientintag vid årsskiftet. Det är spektakulära aktiviteter som uppmärksammats mycket i media och självklart präglat de flesta av oss som arbetar i Studsvikkoncernen. Men vi skall inte glömma det vardagliga finliret, som är väl så betydelsefullt i ett företags utveckling. Utan tillfredsställande ekonomisk rapportering, utan väl fungerande QA-system, utan aggressiva och hängivna marknadsförare och utan lojala och produktiva medarbetare i såväl produktion som administration skulle inte företaget kunna fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Finslipningen och hängivenheten att putsa på företagsbygget, är något av ett adelsmärke för ett framgångsrikt företag. Ett sådant område inom koncernen som vi nu satsar extra hårt på är Studsvik Nuclear där ett intensivt reengineeringsarbete för närvarande pågår. Inom Nuclear liksom inom många andra områden i Studsvikkoncernen, är målet att vi fortlöpande skall omdisponera, omallokera och resursoptimera. Allt efter marknadens krav. Som framgår av detta nummer av Studsvik News stärker vi oss ytterligare på tekniksidan för att kunna fokusera ännu mer på produktutveckling. Leif Ericson, som lett affärsområdet Nuclear Technology under tre år, blir från och med den 1 januari 2001 teknisk direktör för Studsvikkoncernen med ett speciellt fokus och inriktning på just produktutvecklingsfrågor och kompetensöverföring. Sten- Olof Andersson, som haft ansvaret för affärsområdet Waste & Decommissioning, tar över stafettpinnen från Leif Ericson som ansvarig för Nuclear Technology. Carsten Olsson TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Industrial Services växer m Affärsområdet Industrial Services står snart för hälften av Studsvikkoncernens totala verksamhet. Genom förvärv och organisk tillväxt har verksamheterna växt och genom interna fusioneringar har organisationen blivit effektivare. SINA Industrieservice GmbH Co KG Strålskydd, kärnkraftservice, industrioch processervice och mekanisk service är de fyra ben verksamheterna vilar på. Sammantaget sysselsätter de olika bolagen och enheterna inom affärsområdet i medeltal knappt 900 personer. Under året har särskilt Organisationen rymmer flera bolag och enheter, totalt knappt 900 personer. I omsättning räknat motsvarar det nästan hälften av Studsvikkoncernens. Strålskydd på export stort behov a Under året har Industrial Services fått ett genombrott på strålskyddssidan i Storbritannien. Behovet av kompetent strålskyddspersonal är stort i både England och Skottland vilket har gjort att bolaget SRNS, Studsvik Rosyth Nuclear Services, fått en ny inriktning främst mot strålskydd. SRNS har hittat en stor potential inom strålskydd i England och Skottland. För närvarande arbetar två personer på SRNS kontor och sex strålskyddare är uthyrda till andra bolag. Marknaden är expansiv och fler kan komma att anställas. Svensk kompetens attraktiv Det är inte strålskyddskompetensen som brister hos britterna. Tvärtom. Industrial Services Stensand Specialserviceföretaget AB Enhet GITAB Enhet KSAB Enhet BMS MSI 50% Studsvik Rosyth Nuclear Services Ltd Men eftersom en stor andel äldre medarbetare står inför snar pensionsavgång, finns ett uppdämt behov av kompetens. I Storbritannien finns 35 kärnkraftverk och många andra nukleära verksamheter. De flesta byggdes på 50- och 60-talen vilken resulterar i att svensk kompetens med erfarenhet av yngre kärnkraftverk från 70-talet blivit synnerligen attraktiv. Demontering och nedrustning av tidigare nukleära forskningsanläggningar, laboratorier och kärnkraftverk kräver en stor andel strålskyddare, vilket både SINA och Stensand har gott om. Våra strålskyddare från Stensand är efterfrågade, säger Jan Bjerler, strålskyddschef för Stensand och ansvarig för synergifrågor inom Industrial Services. Nu för vi många Studsvik NEWS december 2000 sid 2

3 ed uppdragen strålskyddssidan expanderat, inte minst utomlands vilket bland annat beror på ett ökande antal decomissioninguppdrag, det vill säga nedmontering av anläggningar i samband med avveckling av nukleära verksamheter. I Industrial Services finns bolagen SINA, SRNS och Stensand. Inom Stensand finns enheterna BMS, GITAB och KSAB. SINA erbjuder tjänster inom strålskydd, dekontaminering och avfallshantering på den tyska marknaden. Enheten BMS i Sverige arbetar med vattenblästring inom nukleär miljö och processindustri, enheten GITAB är specialiserad på industriprocessrengöring. Enheten KSAB ingår sedan april detta år i Stensand och är verksamt inom mekanisk industri. Med de senaste årens förvärv har Industrial Services breddat sig och samtidigt skapat en mer spetsinriktad v kompetens diskussioner med olika kunder och inser att inom några år kan det här vara en större verksamhet för oss. Strålskyddsuppdragen ger oss bättre möjligheter att använda vår personal eftersom många av dem enbart arbetat i samband med revisioner. Eftersom revisionerna i Storbritannien ofta äger rum under vinterhalvåret vore det ett bra komplement. Då kan vi ge personalen attraktiva jobb samtidigt som vi själva blir attraktivare som arbetgivare. SRNS kommer att inrikta sig på strålskydd, dekontaminering och avfallshantering. Verksamheten går nu över till Studsvik Industrial Services från det tidigare affärsområdet Waste & Decommissioning. MARIANNE RYNEFELD-SKOG kompetens i takt med att uppdragen blivit fler och tyngre. För bolaget SRNS i Rosyth, Storbritannien, väntar också en spännande tid. (se artikel nedan) Nytt tillskott MSI Det senaste tillskottet inom affärsområdet är bolaget MSI som ägs till 50 procent av Stensand och till 50 procent av MIAB. MSI är en gemensam satsning av de tidigare konkurrerande bolagen inom fordonsindustrin som gått samman i ett gemensamt bolag eftersom Volvo Car Corporation (VCC) valt MSI till partner i frågor inom processrengöring i bilindustrin. Uppdraget som sedan långt tidigare funnits inom en-heten GITAB är i bolaget MSI ännu i sin linda. Men bolaget bedöms ha potential att växa även utanför landets gränser. I framtiden måste vi bli mer effektiva, utveckla ytterligare spjutspetstekniker och komma längre fram i värdekedjan, säger Bertil Johansson, affärsområdeschef för Industrial Services. Vi tror starkt på en expansion mot kunder inom energi-, process- och tillverkningsindustri med höga kvalitets-, miljö- och säkerhetskrav, såväl nationellt som internationellt. Innovatörer på Stensand Traditionellt har Stensand sina största uppdrag på energimarknaden, speciellt den nukleära delen. De är under ständig förändring vilket ställer mycket stora krav på flexibilitet och innovation. De senaste förvärven inom mekanisk service och högtrycksteknik har inneburit att Stensand skapat nya möjligheter att leverera lösningar i form av kompletta servicepaket. Stensands servicepaket kommer att vara uppbyggda kring en komponent, tex en ventil, pump, värmeväxlare, där vi tar ett totalansvar, säger Torbjörn Hedberg, VD på Stensand. Vinsten för våra TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Stensandenheten BMS arbetar med högtrycksteknik och våtblästring, inom nukleära miljöer samt inom industri- och processmiljö. Uppdragen växer eftersom allt fler går över till den rena våtblästringstekniken. kunder blir en kostnadsbesparingar genom rationellare hantering och högre kvalitet. Jag är övertygad om att utvecklingen går mot en vidareutveckling av servicepaketen där leverantörer tar funktionsansvaret för en komponent eller ett system. Där ska Stensand vara en huvudleverantör. Inom fordonsindustrin är detta redan ett faktum. Via MSI och uppdraget åt VCC har vi funktionsansvaret för ren process inom lackering. Uppdraget innbär även att vi har ett ansvar att delta i vidareutvecklingen. Studsvik NEWS december 2000 sid 3

4 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Hjältar i vått och torrt Det är skitigt, mörkt och trångt. Men mest av allt är det blött. Ett enda misstag ombord på ubåten HMS Södermanland på Kockumsvarvet i Karlskrona kan kosta en förmögenhet. Killarna på Stensandenheten BMS som vattenblästrat tusen kvadratmeter på ubåten är varvets dolda hjältar. Inne i den enorma skrovhallen på Kockumsvarvet arbetas det intensivt. Inom kort ska ubåten Södermanland kapas för att förlängas med 12 meter. En avancerad operation som blir klar hösten Underleverantörerna på Kockumsvarvet är många och antalet anställda uppgår till nästan tusen personer. Många av dem har tuffa arbetsuppgifter, till dem hör våtblästrarna. Uppdraget är Stensandenheten BMS absolut största och ett av de mest avancerade. Slutbeställaren, Försvarets Materielverk, har höga kvalitets-, miljö- och säkerhetskrav. BMS mannar har tunga regnställ, specialstövlar, hjälm och visir. I detta kryper de in i trånga mörka utrymmen med en 24-voltslampa i ena näven och pistolen i den andra. De memorerar snabbt var elkablarna finns och drar sen igång pistolen med sin knivskarpa stråle. Från den stunden ser de absolut ingenting. Allt blir ett blött inferno. Slinter de med vattenblästringsaggregatet kan det kosta en fot eller reparation av elledningar med dyra notor och förseningar som följd. Inget för veklingar Det här är mycket avancerade projekt och det ställs tuffa krav på våra underleverantörer, intygar Ingvar Pettersson, produktionsledare inom avdelningen Utrustning på Kockumsvarvet i Karlskrona. Blöt blir man. Inpå bara skinnet trots att man är skyddad. Och trött eftersom rekylen är så hård. Det vet Michael Jähde, platschef på Stensandenheten BMS som själv vattenblästrat i många år. Alla måste vila regelbundet från blästringsaggregatet. Säkerhetsaspekten är viktig, men det räcker inte med det. Personalen behöver Studsvik NEWS december 2000 sid 4 Robert Ranebrink tillhör hjältarna på Kockums. även ha speciella egenskaper. De måste vara väldigt betänksamma över vad de gör och hur de gör det. Kort sagt; utrymmet för snubbelfötter är obefintligt. Den som tenderar att vara oförsiktig har gott om tillfällen att skada sig själv eller materialet. Förseningar otillåtna Ubåtsprojekten på Kockumsvarven har pågått flera år. Rikenprojektet omfattar fyra Sjöormenubåtar till Singapore. Parallellt pågår även Vgdprojektet där ubåtarna Västergötland, Hälsingland, Södermanland och Östergötland görs om och blir som nya. Med renoveringarna förlängs ubåtarnas livslängd med cirka tjugo år. Uppdragen åt Försvarets Materielverk är gigantiskt stora och Kockums orderbok är fylld nästan fem år framåt. Hela personalstyrkan på Stensandenheten BMS har varit inkopplad i projekten. Vår gemensamma beställare FMV är oerhört noggrann. Tidplanen är exakt och följs upp med Beställaren Ingvar det arbete som Ste utför, är tufft. dagliga inspektioner, säger Ingvar Pettersson. Så det ligger lika mycket i bådas vårt intresse att kunden blir nöjd. Om man sköter sig som underleverantör och har erfaren och engagerad personal, kan fatta snabba beslut, fungera med andra människor då får man nya uppdrag. För vår del känns det positivt att BMS nu tillhör Studsvik eftersom det innebär starkare resurser och mer kompetens, men generellt har vi gärna med små firmor att göra eftersom de ofta är mer på hugget och har kortare beslutsvägar än stora koncerner. Ersätter sandblästring För Kockums har bekantskapen med Stensand-

5 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Minfartyget HMS Carlskrona har fått sitt liv förlängt. För ytbehandling och ytborttagning svarar bland annat Stensandenheten BMS. Ubåten HMS Södermanland är en del av det gigantiska Vgd-projektet där fyra bättre begagnade ubåtar byggs om och blir som nya. Nyligen påbörjades en svår fas där ubåten delades mitt itu för att förlängas med 12 meter. BMS har haft mycket stora uppdrag i detta stora projekt. Pettersson tycker att nsandsenheten BMS enheten BMS även inneburit kontakt med en ny blästringsmetod. Från traditionell sandblästring till vattenblästring kan steget vara långt när det gäller inarbetade rutiner och attityder, men Kockums ställer allt oftare vattenblästringens fördelar mot nackdelar. Det handlar om ett renare och miljömässigare men dyrare alternativ samtidigt som det innebär att annat arbete kan pågå utan driftavbrott. Tid och miljö har blivit starkare ekonomiska argument. En sådan ingång på jobb som vi haft den senaste tiden har vi sällan upplevt tidigare, säger Michael Jähde. Det tyder på att vi arbetar med en metod som ligger i tiden. MARIANNE RYNEFELDT-SKOG Stensandenheten BMS arbetar uteslutande med högtrycksteknik inom våtblästring och rådgivning inom områden som rör kvalificerad ytborttagning och ny ytbehandling. Metoden anses ha många fördelar jämfört med sandblästring. Den är ren, dammar inte och innebär bland annat minimal miljöpåverkan. Stensandenheten BMS utvecklar även metoder för att ta tillvara färgrester från blästring. Vid traditionell sandblästring täcks normalt det utrymme som ska blästras vilket avbryter andra pågående arbeten eftersom arbetsmiljön med damm och stoft inte går att vistas i. Vid vattenblästring kan annat arbete pågå, vilket många industrier ser som en stor fördel. Enheten har även utvecklat egna innovativa lösningar som reducerat tidsåtgång och pris. Stensand BMS, (Barsebäcks Montage & Service) är ett ungt företag som bildades förvärvade Stensand företaget och det ingår sedan dess i affärsområdet Industrial Services. Avsikten var att stärka inriktningen mot den nukleära industrin liksom mot avancerade uppdrag inom processindustrin. Studsvik NEWS december 2000 sid 5

6 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Avancerad våtblästring i Forsmark För några månader sedan avslutades ett avancerat dekontamineringsprojekt på Forsmark ll. Flera system i reaktorhallen rengjordes med hjälp av vattenblästring innan rören kapades och ersattes med nya. Det är ett förebyggande arbete som kärnkraftverken beställer för att hålla alla system i gott skick. Vårt uppdrag var att få bort all lös aktivitet i form av damm och stoft från rören innan kapning. Det minskar dessutom strålningsrisken för dem som senare ska kapa rören, förklarar projektledare Gunnar Oberlies på Stensandenheten BMS som utförde uppdraget. Vattenblästring självklart val Vid systemdekontamineringar används normalt syra, men eftersom dessa system inte gick att cirkulera blev vattenblästring ett självklart val. Vissa delar som inte berördes av rörbyten pluggades helt enkelt igen. Högtryckstekniken är mycket lämpad för den nukleära industrin men kräver hög kompetens för att utföras på rätt sätt. Enbart specialister kan hantera utrustningen med den exakta precision som minimerar driftstopp. Uppdragen ställer ofta Projektledaren Gunnar Oberlies ledde projektet där leverantören även stod för helhetslösningar och innovativt tänkande. krav på egna tekniska lösningar vilket Stensandenheten BMS arbetat med i flera år. Kärnkraftmiljön liksom processindustrin ställer stora krav på säkerhet, miljötänkande, arbetsmiljö och kvalitet där våtblästring visat sig överlägsen traditionella metoder. Tidigare under sommaren utförde Stensandenheten BMS samma typ av uppdrag på Forsmark 1. Insatsmässigt var det ett stort projekt. Det krävde cirka fyra personer under 6-7 veckor eftersom arbetsgången ständigt måste anpassas till rådande förutsättningar. I uppdraget ingick att företaget levererade en helhetslösning; metoden, verktygen och utförandet. Gunnar Oberlies som ansvarade för de tekniska lösningarna, är mycket nöjd med att företaget fick åtnjuta förtroendet från Forsmark. Stensandenheten BMS har tidigare utfört liknande uppdrag i Barsebäck och Ringhalsverken, men aldrig tidigare i så nära kontakt med reaktordelen. MARIANNE RYNEFELDT-SKOG FOTO: ROLF BLOMBERG SINAs strålskyddsuppdrag växer inom Europa SINA i Tyskland växer av egen kraft och får allt fler internationella uppdrag. Även om Tyskland är en stark hemmamarknad får länder som Belgien, Holland, Slovenien och Schweiz allt större betydelse. Det har gått drygt två år sedan Studsvik förvärvade SINA för att stärka möjligheterna att expandera inom norra Europa. Det är framför allt på strålskyddssidan vi växer, säger Kjell Westerberg, VD på SINA i Pforzheim. Decommissioning är ett stort område för oss eftersom många anläggningar Studsvik NEWS december 2000 sid 6 behöver monteras ned. Dessutom innebär de pressade elpriserna i Tyskland som just slagit igenom, att våra kunder söker nya och innovativa lösningar för att pressa kostnaderna. Vår styrka är att vi har ett så brett tjänsteutbud, vilket innebär att våra paketlösningar kan reducera antalet leverantörer. Det kostar ju pengar att ha många leverantörer. Priskonkurrens leder till förändring Outsourcing har ännu inte slagit igenom på allvar i Tyskland på samma sätt som i Sverige, men det är en tidsfråga, tror Kjell Westerberg. Mycket av affärsverksamheterna styrs fortfarande av traditionellt tänkande, men när priskonkurrensen på el kommer igång på allvar leder det till förändringar. En situation som Kjell Westerberg ser positivt på eftersom SINA med bred kompetens inom flera segment står väl rustat för en sådan utveckling. Samarbete ger synnergi Företaget har cirka 470 anställda och är ett av de ledande företagen inom strålskydd, sanering, avfallshantering, dekontaminering och kemiservice i Tyskland. Ett nära samar-

7 TEMA: INDUSTRIAL SERVICES Ingen vanlig tvättstuga... Outsourcing inte en fråga om nya overaller expert på Svensk Energi varnar för fallgroparna Det tyska företaget ENS har inlett samarbetsavtal med SINA i Tyskland. ENS äger och driver ett stort tvätteri i Holland där de tvättar kontaminerade textiler som overaller och skyddskläder från olika nukleära anläggningar. För tvätteriet som tar emot material från hela Mellaneuropa, gäller mycket speciella bestämmelser eftersom det är helt inriktat på behandling av kontaminerade material. Utöver tvätt tillhandahåller de också olika typer av skyddsutrustning, heloveraller och liknande. Eftersom ENS inriktar sig på tvätt och distribution av dessa till och från tvätteriet, kompletterar SINA och ENS varandra mycket bra. Vi sköter själva hanteringen inne på anläggningarna eftersom de saknar den kompetensen, säger Kjell Westerberg, VD på SINA. Nästa steg blir att vi gemensamt kommer att erbjuda olika paketlösningar till kunderna. Nu ser vi den brittiska marknaden som nästa fas eftersom vi får allt fler strålskyddsuppdrag där. bete finns med Studsvik RadWaste som också har en person på plats. Studsvik RadWaste är ett starkt varumärke inom avfallshantering på den tyska marknaden och SINA marknadsför tjänsterna som agent. På samma sätt har SINA intima relationer med Stensand i Sverige som är SINA:s svenska motsvarighet. Utbyte av kompetens och personal leder till många synergieffekter i de internationella uppdragen. Det är en styrka för oss att samarbeta med Stensand och Studsvik RadWaste. Dessutom tror vi på det samarbete vi inlett med ENS, så framtidstron är det inget fel på. När konkurrensen ökar och elpriserna faller med nästan en tredjedel får det naturligtvis konsekvenser. Kraftproducenterna försöker pressa kostnaderna i samma utsträckning bland annat genom att använda outsourcing. En metod på både gott och ont enligt Krister Karlsson på branschorganisationen Svensk Energi. Att outsourca driftavdelningar exempelvis har blivit vanligt på många företag. Jakten på minskade kostnader ska förenas med hög kompetens, trimmad och flexibel organisation och ett servicetänkande som ofta är nytt för beställaren. Det är ingen tvekan om att outsourcing leder till kostnadseffektivitet, säger Krister Karlsson, ansvarig för långsiktig rekrytering inom elbranschen på Svensk Energi. Man tvingas se alla siffror, varenda gubbe granskas under lupp och det leder ofta till att eventuell överlast i organisationen reduceras. Arbetssätt, traditioner och kulturer luckras upp och man kan komma tillrätta med många inbyggda problem. Personal övergår ju ofta till det nya bolaget vilket kan vara smärtsamt för många, men på sikt kan det också innebära att statusen i deras arbete faktiskt höjs eftersom priset på deras arbete blir så tydligt för beställaren. Fokus på prislappen Fördelarna är alltså många, men Krister Karlsson varnar även för farorna som ofta glöms bort i kostnadsjakten. I jakten på kronorna tenderar outsourcing-ivern att leda till en fokusering på prislappen, och det är bland annat det Krister Karlsson vill varna för. Många andra värden måste räknas in i kalkylen, inte bara siffrorna på nedersta raden. Man kan slå sönder gamla band och lojaliteter mellan underleverantörer/beställare. Det finns också en risk att ingen riktigt tar ansvar för långsiktigheten och då kan helikop- Outsourcing av olika tjänster har blivit allt vanligare, inte minst inom kraftindustrin. Visst leder det till kostnadseffektivitet men priset bör inte få styra valen av leverantörer, varnar Svensk Energi. tersynen försvinna. Naturligtvis är det av största vikt att det företag som får uppdraget är så stabilt att det inte plötsligt försvinner. Företaget bör även ha en historik och besitta kompetens att hantera personal och regelverk. Däremot är det tveklöst så att outsourcing är här för att stanna, menar han. Men på samma sätt som det kan leda till en mängd fördelar för beställarna kommer det att leda till växande bekymmer. Rekrytering, kompetens och samarbetsförmåga är de avgörande faktorerna för hur utfallet blir. Det räcker inte med att byta overaller på gubbarna, det är vad som finns bakom som blir avgörande för resultatet. MARIANNE RYNEFELDT-SKOG Fotnot: Den 1 oktober i år slogs Kraftverksföreningen och Sveriges Elleverantörer samman till branschorganisationen Svensk Energi. Studsvik NEWS december 2000 sid 7

8 Leif Ericson, nuvarande chef för affärsområdet Nuclear Technology och VD för Studsvik Nuclear AB, tillträder den 1 januari 2001 tjänsten som teknisk direktör i Studsvik AB. Studsviks styrelse har under det senaste året tryckt på behovet av en teknisk direktör inom Studsvikkoncernen, säger Carsten Olsson. Leif Ericson passar perfekt för rollen med sin djupa kunskap inom det kärntekniska området och långa erfarenhet inom Studsvikkoncernen. Exempel på aktuella frågor som har koncernövergripande betydelse är förnyad koncession för R2 och R2-0 nytt bränsle för R2 och R2-0 överföring av kunskap från THORprocessen till övriga koncernen. Tillsättandet av en teknisk direktör markerar också att vi prioriterar en ökad satsning på FoU inom koncernen, d v s att vi måste satsa resurser på att nu ta fram morgondagens produkter", avslutar Carsten Olsson. Spanskt avfall nytt för Studsvik I oktober fick Studsvik RadWaste en första leverans av brännbart avfall från Spanien. Leveransen avser en testförbränning av material från en BWR- och en PWR-reaktor. Det är den spanska myndigheten ENRESA, som samordnar projektet för hantering av radioaktivt avfall. Förbränningen i Studsvik reducerar den brännbara avfallsvolymen till ungefär en femtiondel. Därmed kan det spanska slutlagret, El Cabril, rymma mer än vad som planerats. Testförbränningen kommer att övervakas av en spansk femmannadelegation. Om testförbränningen är framgångsrik ska Studsvik RadWaste bränna avfall även från de övriga spanska kärnkraftverken i framtiden. Förbränning av avfall sker för att reducera volymerna och för att skapa ett avfall som är lämpligt för slutförvaring. Den radioaktiva askan, filterstoft och material som inte uppfyller förbränningsspecifikationen, returneras till den spanska kunden. Revisionen fick godkänt Intégria har genomfört en certifieringsrevision hos moderbolaget Studsvik AB. Resultatet på kvalitetssidan var mycket bra. Endast en mindre avvikelse inom kvalitet noterades. Inom miljö fick bolaget två mindre avvikelser. Inom kort ska dessa åtgärdas så att Studsvik AB får certifikaten under innevarande år. Intégria gjorde även en förnyad certifieringsrevision på Studsvik RadWaste inga avvikelser eller mindre avvikelser noterades. RadWastes miljöcertifikat som går ut i december i år, kommer därför att förnyas. Kvalitetscertifikatet gäller t o m GOD JUL PÅ ER ALLA! Till ny affärsområdeschef för affärsområdet Nuclear Technology och VD för Studsvik Nuclear AB har Sten- Olof Andersson utsetts. Sten-Olof Andersson är f n chef för affärsområdet Waste & Decommissioning och VD för Studsvik RadWaste AB. NEWS Studsvik NEWS ges ut av Studsvik AB för fortlöpande information om koncernens verksamhet. Alla anställda inom Studsvikkoncernen vill med detta julkort illustrerat av Titti Gnosspelius önska alla läsare en riktigt skön julhelg. I koncernen ingår: Studsvik AB (publ) (moderbolag), Studsvik Nuclear AB, Studsvik Scandpowergruppen, Studsvik Eco & Safety AB, Studsvik RadWaste AB, Studsvik, Inc., WTI, Studsvik Rosyth Nuclear Services Ltd, Stensandgruppen, SINA Industrieservice GmbH, Studsvik Instrument AB, Studsvik Japan Ltd. Studsvikkoncernen ägs av Atle AB (publ). Minoritetsägare är Euroventures Nordica II BV och M N Developments Inc. Ansvarig utgivare: Carsten Olsson Redaktör: Inger Wahlström Text: Prima Vera Kommunikation & PR Layout: Alfabeta Text&Bild Tryckning: Österbergs & Sörmlandstryck AB Adress: Studsvik AB, Nyköping Telefon: vx Fax: Internet: e-post: Österbergs & Sörmlandstryck, Studsvik NEWS december 2000 sid 8

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22

Studsvik Nuclear AB:s anläggningar. Erik Slunga 2015-05-22 Studsvik Nuclear AB:s anläggningar Erik Slunga 2015-05-22 Studsvikkoncernen i korthet En ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

- Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin

- Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin - Kompetens inom kärnkraftteknik och nukleär medicin Det här är Studsvik Kärnkraftteknik och Nukleär medicin 1 100 anställda i 7 länder Omsättning drygt en miljard kronor Ägarstruktur Aktier och Antal

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Studsvik årsstämma 22 april 2008

Studsvik årsstämma 22 april 2008 Studsvik årsstämma 22 april 2008 Verksamheter Avfallshantering Avveckling Driftoptimering Driftoptimering Engineering & Services Nya segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen Mars 2003

NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen Mars 2003 NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen Mars 2003 Tyskt förvärv av strategisk vikt SINA, Studsviks tyska dotterbolag, har nyligen förvärvat företagsgruppen IFM, Industrieanlagen Fritz & Marx.

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015

Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 Anförande av styrelsens ordförande Marcus Wallenberg vid Saabs bolagsstämma 2015 DET TALADE ORDET GÄLLER! Kära aktieägare, I egenskap av ordförande i styrelsen för Saab AB hälsar jag er alla varmt välkomna

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring.

Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring. Vi gör rent hus i din industri. MMB:s totalkoncept för pannrengöring. Som konsulter är vi perfektionister. Vi utvecklar teknik och arbetssätt och ger oss inte förrän kundens problem är löst. MARKO VIRTANEN,

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Nämnden beslutade att till justerare av dagens protokoll utse Axel Wevel.

Nämnden beslutade att till justerare av dagens protokoll utse Axel Wevel. Sid 1/4 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 4 december 2009 kl. 10.00 12.00 Plats: Stadshuset, B-salen Närvarande ledamöter:

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Presentation för Aktiespararna April Sten-Olof Andersson

Presentation för Aktiespararna April Sten-Olof Andersson Presentation för Aktiespararna April 2009 Sten-Olof Andersson Det här är Studsvik vfallshantering Avveckling Driftoptimering Engineering & Services 2 Studsviks största marknader Försäljning 3 En stark

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Företagsspecifika fraser Namn Namnet XXY kunde kanske översättas med Namnet XXY kommer av Namnet har en lång historia. Det är företagets grundare som gett företaget dess

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson

ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson ATT VILJA MEN INTE KUNNA Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson Brukskultur Åtvidaberg 2004 Att vilja men inte kunna Perspektiv på Facitkrisen Tom Petersson De första dagarna i oktober 1971 publicerade

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB

Kvalitetsmanual. Baserat på System ISO 9001. Active Care Sverup AB Kvalitetsmanual Baserat på System ISO 9001 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel 031-91 75 25 Fax 031-91 75 05 Org. nr. SE556388-8766 www.activecare.se info@activecare.se Sammandrag

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

Tvättutrustning för. Professionell. Städ

Tvättutrustning för. Professionell. Städ Tvättutrustning för Professionell Städ Electrolux Professional Städ 2 Electrolux Professional Städ 3 Vi tänker på dig När vi säger att vi tänker på dig menar vi exakt vad vi säger. Vi gör allt vi kan för

Läs mer

Med rätt kunskap kommer man långt.

Med rätt kunskap kommer man långt. PRODUKTION Med rätt kunskap kommer man långt. Har du egna byggprodukter att utveckla eller legotillverka? Vänd dig med förtroende till Arqdesign Produktion! Vi vet hur viktigt det är att allt material

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

presenterar förvärv av RACE Stockholm den 18 april 2006

presenterar förvärv av RACE Stockholm den 18 april 2006 presenterar förvärv av RACE Stockholm den 18 april 2006 Studsvik förvärvar RACE Studsvik förvärvar amerikansk verksamhet inom hantering av radioaktivt avfall RACE omsatte 2005 MUSD 40,6 med en EBITDAmarginal

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Karlskoga kommuns yttrande

Karlskoga kommuns yttrande Bilaga 1 Karlskoga kommuns yttrande till Krigsmaterielexportöversynskommittén www.karlskoga.se Bakgrund Regeringen tillkallade förra året en parlamentarisk kommitté, Krigsmaterielexportöversynskommittén,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter

Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter Kartläggning av, med stöd från sysselsättningseffekter från vindkraft företagens syn på potential, hinder & möjligheter En rapport från nätverket Power Väst som drivs i samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

A Leading Global Nuclear Services Company. Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006

A Leading Global Nuclear Services Company. Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006 A Leading Global Nuclear Services Company Presentation av bokslutsrapport för 2005 den 24 februari 2006 Presentation Magnus Groth, VD och koncernchef Telefon: 0155 22 10 86 Mobil: 0709-67 70 86 e-mail:

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen

BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen BRIDGECARE Den nya industriella revolutionen I dagens industrisamhälle utgör det ständigt ökande antalet motorfordon en stor belastning på våra vägar och i synnerhet på våra broar. Enbart i Europa finns

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

MAXIMA. för de stora uppgifterna

MAXIMA. för de stora uppgifterna MAXIMA för de stora uppgifterna tel 011-36 87 00 www.hymo.se Hymo lyftbord i Maxima-serien är utvecklade och konstruerade för kvalificerade uppgifter där kapacitet och precision förenas. Lyftkraft upp

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Säkerhet på löpande band

Säkerhet på löpande band Säkerhet på löpande band Tekniska landvinningar och förändrade arbetssätt har sedan länge samverkat för att öka såväl effektivitet som säkerhet inom bergmaterialindustrin. Men där sådant som krossar och

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Enclosure solutions for you.

Enclosure solutions for you. Enclosure solutions for you. Översikt Fakta om Eldon Standardprodukter Anpassningsmöjligheter Marknadspositionering Eldons operativa system Fakta om Eldon Presentation av Eldons historia, nutid och framtid.

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V CONMORE KUNSKAP, TRYGGHET OCH TEAM SPIRIT CONMORE ÄR DEN TRYGGA INGENJÖRSBYRÅN INOM PRODUKT- UTVECKLING MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING, KONSTRUKTION, PROVNING OCH KVALITET. I SAMVERKAN

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

NEWS. Många heta projekt på väg ut FOTO: BO BJÖRKDAHL. Aktiva metaller smälts i ny anläggning. SVAFO-hus under rivningskulan

NEWS. Många heta projekt på väg ut FOTO: BO BJÖRKDAHL. Aktiva metaller smälts i ny anläggning. SVAFO-hus under rivningskulan NEWS En tidning från Studsvik AB om Studsvikkoncernen April 2000 Waste & Decommissioning Aktiva metaller smälts i ny anläggning Den nya smältanläggningen är redan i full drift. Den gamla anläggningen som

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Dina utmaningar. vår drivkraft

Dina utmaningar. vår drivkraft Dina utmaningar vår drivkraft Vi gillar utmaningar Eller som Svante * säger: "När kunden ber oss att reglera 200 bar till atmosfärstryck, då är det extra roligt att gå till jobbet. Vi gillar utmaningar.

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Intryck från företagsbesök i Kina

Intryck från företagsbesök i Kina Intryck från företagsbesök i Kina Under en intensiv vecka besökte jag svenska bolag i och runt Shanghai och träffade dessutom ett par rådgivare till nordiska bolag med intressen i Kina. Några generella

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title Vår vardag: Tunga lyft Trånga utrymmen Tidspressade aktiviter 1 27 March, 2014 Valmet Author / Title Huvudentreprenörens roll med underentreprenörer i flera led Johanna Lindén, Director Scandinavia, Valmet

Läs mer

30 år efter kärnkraftsomröstningen. Sten-Olof Andersson

30 år efter kärnkraftsomröstningen. Sten-Olof Andersson 30 år efter kärnkraftsomröstningen Sten-Olof Andersson Fem segment Sverige Storbritannien Tyskland USA Global Services Avfallshantering i anläggningar i Sverige Kunder i Europa; Sverige, Tyskland med grannländer,

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt

Hur har du lyckats skapa ett så framgångsrikt TEXT LINDA THOMSEN HÖGFELDT & JOHAN JARNEVING FOTO SEBASTIAN BERGER, NICKE JOHANSSON, AASHITH SHETTY & ANDERS DEROS Flygplansinteriördesignern Stefan Sommer, Semcon Tyskland DE SENASTE ÅREN har Stefan

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer