Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga"

Transkript

1 Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

2

3 INNEHÅLL Handböcker för den här maskinen...3 Inledning...4 Friskrivningsklausul...4 Anmärkningar...4 Handbokens upplägg...5 Symboler...5 Modellspecifik information...6 Säkerhetsföreskrifter för användning...7 Hantering av maskinen...7 Rengöring...7 Trådlöst nätverk...8 Meddelande om upphovsrätt Förbereda användning av maskinen Förbereda för att börja använda tjänsterna...9 Kontrollera innehållet i förpackningen...10 Maskinens delar...12 Framsida och ovansida...12 Baksida och undersida...13 Kontrollpanel...14 Installationsplats...16 Installationskrav...16 Driftsmiljö för den här maskinen...20 Ansluta strömkablarna...23 Ansluta en enhet för videouppspelning...26 Ansluta en Ethernet-kabel...27 Ansluta en extern mikrofonhögtalare Att använda maskinen Fäll upp kameraenheten...29 Slå på strömmen...31 Slå på maskinen för första gången...32 Justera kameran...34 Använda kameran för att dela information...36 Justera volymen

4 Justera högtalarvolymen...37 Stänga av mikrofonen...37 Stänga av strömmen...39 Sätta tillbaka kameran i ursprungsläget Uppackning av maskinen Koppla från strömkablar och enheten för videouppspelning och packa ihop maskinen Felsökning När du har problem med att använda maskinen Bilaga Specifikationer...51 Användarföreskrifter...53 Varumärken...54 INDEX

5 Handböcker för den här maskinen Läs igenom den här handboken noggrant innan maskinen används. Läs de handböcker som gäller för de arbetsuppgifter du vill utföra med maskinen. Read This First Förklarar viktiga punkter att ta hänsyn till när du använder produkten. Den beskriver också hur du konfigurerar produkten när du använder den för första gången. Snabbguide Förklarar hur ett möte påbörjas. Handbok för enhet (denna manual) Förklarar hur maskinen förbereds och används. Denna manual förklarar även maskinens specifikationer och tillhandahåller information om hur felsökning går till för problem som uppstår. Handbok för funktioner Förklarar hur ett möte inleds och beskriver maskinens funktioner. Denna manual tillhandahåller även information om hur felsökning går till för problem som uppstår med funktioner och nätverk. 3

6 Inledning Friskrivningsklausul Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Anmärkningar Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. 4

7 Handbokens upplägg Symboler Den här handboken använder följande symboler: Visar sådant som är viktigt att tänka på när maskinen används och troliga orsaker till maskinskador eller dataförlust. Var noga med att läsa förklaringarna. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användarfel. [ ] Visar namn på knappar som finns på displayen eller kontrollpanelen. (främst Europa och Asien) (främst Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s.6 "Modellspecifik information". Beroende på var du bor kan några av knapparna som visas i instruktionerna på skärmen eller i meddelanden kan skilja sig från de knappar som finns på maskinen. Skärmen visar namnet på en knapp följt av motsvarande knapptecken. Om namnet på knappen är ett annat, använd motsvarande knapptecken för att identifiera knappen. 5

8 Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens undersida, placerad enligt bilden som visas nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CMJ001 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (främst Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: 220V-240V (främst Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: 110V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. 6

9 Säkerhetsföreskrifter för användning Hantering av maskinen Tänk på följande när du flyttar på maskinen: Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Ta bort alla anslutningskablar kopplade till maskinen. Återställ kameran i stängt läge. Försök inte lyfta eller flytta maskinen från kameraenheten. När du bär maskinen för hand: Använd väskan som kom med maskinen. Reser du med flyg tar du med maskinen som handbagage. Vid transport av maskinen Denna maskin innehåller ett stort antal glas- och precisionsdelar. Tänk på följande för att förhindra att maskinen skadas av kraftiga stötar: Packa in maskinen i skyddande material så att den inte utsätts för direkta stötar. Placera maskinen i den medföljande väskan och packa in den i originalkartongen eller annan stabil kartong. Informera transportören att maskinen är ett stycke precisionsutrustning. Mer information om transport av maskinen kan du få av transportföretaget. Maskinen bör inte komma i kontakt med gummi- eller plastmaterial någon längre tid. Det kan leda till missfärgning eller att den yttre beläggningen skavs av. Använd inte maskinen under en längre tidsperiod. Det kan leda till att den går sönder eller slits ut snabbare. Rengöring Använd aldrig bensen eller thinner när du gör rent maskinen. Det kan leda till deformering, missfärgning eller till att ytbeläggningen skavs av. Använd inte kemiskt behandlad trasa. Ta bort damm som med jämna mellanrum samlas i luftutsläpp och luftintag. Om luftutsläppet eller luftintaget täpps till blir luftgenomflödet i maskinen sämre. Dålig luftgenomströmning kan leda till att maskinen går sönder. 7

10 Trådlöst nätverk Den här maskinen har en certifierad konstruktion. Det kan vara straffbart att ta isär eller modifiera maskinen utan tillstånd. Meddelande om upphovsrätt Om du använder maskinen för att utföra någon av följande handlingar kan det bryta mot upphovsrätten och relaterade rättigheter för den kommersiella videoprogramvaran eller det kabeldistribuerade programmet, om du gör det utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för andra syften än personliga. Dessa handlingar inbegriper att distribuera eller sända videoprogramvara eller kabeldistribuerat program med videoklipp som modifierats genom till exempel frysning eller genom att storleken ändrats så att de visas med andra proportioner än i originalet. För att undvika intrång i upphovsrätten rekommenderar vi att du söker tillstånd från upphovsrättsinnehavaren och vidtar alla andra nödvändiga åtgärder innan du utför någon av ovan nämnda handlingar. 8

11 1. Förbereda användning av maskinen Förbereda för att börja använda tjänsterna För att börja använda Unified Communication System-tjänsterna med den här maskinen måste du först konfigurera maskinen till att använda tjänsterna enligt de förhållanden som maskinen köptes och den miljö där maskinen används. Detta omfattar att ange maskinens namn och ditt lösenord, att konfigurera nätverksinställningarna och att registrera kontakter. Förbereda maskinen Steg Referens 1 Kontrollera innehållet i förpackningen. s.10 "Kontrollera innehållet i förpackningen" 2 Installera maskinen. s.16 "Installationsplats" 3 Anslutning av kablar s.23 "Ansluta strömkablarna" 4 Anslutning av en videokabel. s.26 "Ansluta en enhet för videouppspelning" 5 Anslutning av en Ethernet-kabel. (Vid användning av kabelanslutet nätverk) s.27 "Ansluta en Ethernetkabel" 6 Slå på strömmen. s.31 "Slå på strömmen" 7 Val av språk och tidszon. s.32 "Slå på maskinen för första gången" 8 Ange Konfiguration för kabelanslutet nätverk/trådlös nätverkskonfiguration. Handbok för funktioner Handbok för funktioner 9 Kontrollera Kontakt-ID från skärmen Kontaktlista. Handbok för funktioner Förbereda Inställn. för Unified Communication System Steg Referens 1 Starta din webbläsare. Handbok för funktioner 2 Ändra det fabriksinställda lösenordet och maskinnamnet. Handbok för funktioner 3 Registrera kontakt i Adressbok. Handbok för funktioner. 9

12 1. Förbereda användning av maskinen Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande artiklar: Unified Communication System P3000 (den här maskinen) Förpackningens innehåll CMJ023 Nätadapter CJB037 Strömkabel CJB036 USB-kabel CJB035 10

13 Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningens innehåll Väska CJB034 Snabbguide Read This First Övriga dokument Använd USB-kabeln för att dela din datorskärm. För detaljer, se Handbok för funktioner. Var noga med att använda den strömkabel och den USB-kabel som medföljer maskinen. Maskinen levereras från fabriken med en skyddande film över kameralinsen. Ta bort skyddsfilmen från linsen innan du använder kameran. När maskinen inte används, förvara den tillsammans med andra tillbehör (inklusive strömkabel och USB-kabel) i den medföljande väskan. Förvara inte några andra objekt i den medföljande väskan. När du placerar maskinen i den medföljande väskan ska du se till att dra ur strömkabeln och övriga kablar. 11

14 1. Förbereda användning av maskinen Maskinens delar Framsida och ovansida CMJ Kameraenhet Spelar in video i realtid och överför till andra parter. Kameraenheten består av en kamera och en arm. 2. Kontrollpanel Har en knappsats som används för att manövrera maskinen. För mer information om kontrollpanelen, se s.14 "Kontrollpanel". 3. Högtalare Sänder ut ljud från andra parter. 4. Mikrofon Tar upp ljud från maskinen. 5. USB-port (typ B) Används för att ansluta maskinen till din dator och dela datorskärmen. 6. USB-portar (typ A) Används för att ansluta en extern mikrofonhögtalare till maskinen. 7. Luftutsläpp Släpper ut värme från insidan av maskinen. 12

15 Maskinens delar Baksida och undersida CMJ Ethernet-port Port för anslutning av 1000BASE-T-, 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kabel. Denna port används för att ansluta maskinen till ett fast nätverk. 2. DVI-D-kontakt Kontakten används för att ansluta maskinen till en enhet för videouppspelning, t.ex. en projektor eller bildskärm, via en DIV-I-kontakt. DVI-I-anslutning stöds inte. 3. Analog RGB-kontakt Kontakten används för att ansluta maskinen till en enhet för videouppspelning, t.ex. en projektor eller en bildskärm, via en RGB (VGA)-kontakt. 4. Stöldskyddsöppning Hål för fastsättning av stöldskyddskedjan. 5. Luftintag Drar in luft utifrån för att kyla ned maskinen och förhindra att den överhettas. 6. Strömkabel Kontakt för anslutning av strömkabeln. 13

16 1. Förbereda användning av maskinen Kontrollpanel CJB [Push]-tangent Används för att höja kameraenheten. 2. Strömindikator Tänds när maskinen slås på. Denna lampa blinkar medan maskinen startas eller stängs av. 3. [Strömbrytare] Används för att stänga av maskinen. 4. [Koppla ifrån] Används för att lämna en konferens. 5. [Enter] Används för att aktivera meny, inställning eller inställt värde som väljs med piltangenterna. Tangenten används också för att ansluta till eller lämna en konferens. 6. Högtalarvolymtangenter ([ ] [ ]) Används för att justera högtalarvolymen. 7. Piltangenter ([ ] [ ] [ ] [ ]) Används för att välja en meny, dialog eller inställning. Tangenterna används också för att växla mellan skärmlayouter under en konferens. 8. [Meny] (Menu) Tryck för att visa skärmen [Meny]. 9. [Mikronfon av] Används för att tillfälligt avaktivera ljudupptagningen på maskinen. 14

17 Maskinens delar 10. Lampa, mikronfon av Blinkar om tangenten [Mikrofon av] används för att avaktivera mikrofonen. 11. Varningslampa Tänds när ett fel uppstår på maskinen. Följ instruktionerna i meddelanden som visas på skärmen för att lösa fel. 15

18 1. Förbereda användning av maskinen Installationsplats Installationskrav Placera inte vaser, blomkrukor, koppar, toalettartiklar, mediciner, små metalföremål, eller behållare som innehåller vatten eller mågon annan vätska, på eller i närheten av den här maskinen. Brand eller elektriska stötar kan uppstå om sådana föremål eller ämnen hamnar i maskinen. Använd inte lättantändliga sprejer eller lösningsmedel i närheten av den här maskinen. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Förvara produkten och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Om produkten är placerad i närheten av barn, kan den tippa över och orsaka skada. Håll maskinen avskiljd från fukt och damm. Annars kan den orsaka brand eller elchock. Ställ inga tunga föremål på maskinen. Om du gör det kan maskinen välta och eventuellt orsaka skador. Placera inte maskinen på en osäker plats som på en instabil eller lutande yta. Om den välter kan det leda till skador. Placera eller använd inte maskinen på en plats där den kan bli blöt av till exempel regn eller snö, eller nära vatten. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Håll ansikte och händer borta från luftutsläppet. Om du håller ansikte eller händer för nära luftutsläppet kan du få brännskador av den varma luften som blåser ut. 16

19 Installationsplats Placera inte maskinen på mjukt material som papper eller tyg som kan sugas in i luftintaget. Det kan förorsaka att det blir för varmt inuti maskinen, vilket kan leda till att den går sönder, bränns eller att det börjar brinna. Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Produkten kan falla och orsaka skada. Placera inte maskinen på en plats med dåligt luftgenomflöde. Det kan orsaka brand eftersom komponenter inuti maskinen kan överhettas. Placera eller förvara inte maskinen på en plats där den utsätts för direkt solljus eller där det kan bli för varmt. Värmen kan göra att de yttre delarna deformeras eller slits eller att interna delar påverkas negativt. Det kan orsaka brand. Placera inte värmekänsliga objekt i närheten av luftutsläppen. Det kan komma varm luft från luftutsläppen som kan orsaka olyckor eller skador på maskinen. Utsätt inte maskinen för saltvattensluft eller frätande gas. Placera inte heller maskinen i ett laboratorium eller på annan plats där kemiska reaktioner kan uppstå eftersom det kan göra att maskinen går sönder. Placera ingenting framför luftutsläpp eller luftintag. Det kan orsaka brand till följd av överhettade interna komponenter. Använd eller förvara inte denna maskin på en plats som är utsatt för sot, cigarettrök eller någon annan typ av rök. Det kan leda till förorening av maskinen vilket i sin tur resulterar i kortare livslängd och lägre videokvalitet. Plötsliga temperaturförändringar kan leda till att vattendroppar bildas inuti maskinen vilket i sin tur resulterar i kondens. Om du fortsätter att använda maskinen i detta tillstånd kan det leda till produkt- och funktionsfel. Om kondens har bildats, vänta tills vattendropparna försvinner innan du använder maskinen. 17

20 1. Förbereda användning av maskinen Använd inte maskinen när den är placerad eller riktad på ett felaktigt sätt. Det kan leda till att den går sönder eller slits ut snabbare. Placera strömkabeln och övriga kablar så att andra användare inte snubblar över dem. Att snubbla över kablarna kan leda till att maskinen tippar över vilket i sin tur kan medföra personskador. Förebygga försämrad ljudkvalitet Håll föremål som kan medföra att ljudkvaliteten försämras borta från mikrofonen eller högtalaren. Att täcka över mikrofon och/eller högtalare kan leda till att ljudkvaliteten försämras. Placera inte apparater som genererar störningar, som t.ex. projektorer eller datorer, i närheten av maskinen. När du använder maskinen i ett rum där ljud lätt ekar, försök att tala så lågt som möjligt under konferenserna för att undvika störande ekon. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme mellan denna maskin och väggen. Se till att det är tillräckligt stort avstånd mellan denna maskin och den andra partens enhet, som t.ex. när den andra partens röst hörs direkt istället för genom en högtalare. Flytta inte maskinen under en pågående konferens. Om du planerar att använda en extern mikrofon och högtalare, se handboken för mer information om hur du använder enheten. När du använder en extern mikrofonhögtalare, håll den borta från maskinens luftutsläpp. Att placera en extern mikrofonhögtalare för nära luftutsläppet kan leda till att ljudkvaliteten försämras. Om nätverksmiljö En dålig nätverksmiljö kan orsaka eftersläpningar i videoströmmar under konferenser. När du använder ett trådlöst nätverk kan kommunikationenskvaliteten försämras eller kommunikationen försvinna, beroende på i vilken miljö maskinen används. Om dessa problem inträffar, använd ett kabelanslutet nätverk istället. För att växla till ett kabelanslutet nätverk måste du först stänga av maskinen och sedan slå på den igen. När du använder ett trådlöst nätverk kan radio, elektromagnetiska störningar eller svag mottagning orsaka följande problem under konferenser: Videoströmmar släpar efter. Video stoppas. Den andra parten hörs inte. Synkronisering mellan bild och ljud försvinner. Ljudkvaliteten försämras. Konferenser avslutas eller lämnas automatiskt. 18

21 Installationsplats Eftersläpningar i videoströmmar uppstår när datorskärm delas. Din och den andra partens videobild försvinner och bara ljudet hörs. Skärmbilden visas inte korrekt när skärmlayouten ändras. Kontaktlista eller kontaktstatus visas inte eller så tar det längre tid än förväntat för att de ska visas. Försök att uppdatera firmware misslyckas eller så tar det tar alltför lång tid för uppdateringen att slutföras. Maskinen startar inte. Du kan inte ansluta till den andra parten. Om du upplever något av problemen ovan, utför någon av följande åtgärder. Vilka åtgärder som skall vidtas beror på den trådlösa nätverksmiljö som du använder: Om IEEE802.11b och IEEE802.11g är i samma trådlösa nätverksmiljö kan IEEE802.11b-anslutningen användas först. Rekommenderad linjehastighet för maskinen är 1 Mbps. För en stabil linjehastighet rekommenderas du att använda maskinen i en trådlös nätverksmiljö i vilken endast IEEE802.11g är tillgänglig. Undvik miljöer som har flera trådlösa LAN-standarder. Stäng av alla trådlösa nätverk eller radioenheter som inte används. Om det finns flera enheter i den miljö som stöder IEEE802.11n ska du använda IEEE802.11n med en kanal. Använd maskinen i en miljö med stabil signalmottagning och se till att upprätthålla avståndet från åtkomstpunkten samt kontrollera att det inte finns några hinder. Om miljön har flera trådlösa LAN-standarder, byt kanal på åtkomstpunkten. Det bör finnas en skillnad på minst fem mellan kanalinställningar för varje LAN-standard. Ställ t.ex. en standard på kanal 1 och den andra på kanal 6. Håll maskinen så långt borta som möjligt från starkt ledande föremål som t.ex. metall. Denna trådlösa produkt använder frekvensbandet 2,4 GHz. Se till att ingen industriell, vetenskaplig eller medicinsk utrustning som använder samma frekvensband, t.ex. en mikrovågsugn, är i drift. Störningar kan leda till att kommunikationen blir instabil. Innan du använder maskinen ska du se till att den inte står i närheten av annan utrustning som kan orsaka störningar. Om du upplever radiostörningar eller andra problem med det trådlösa nätverkek ska du kontakta support. Använd maskinen i en miljö som uppfyller följande villkor: 19

22 1. Förbereda användning av maskinen Teknisk specifikation Temperatur Temperatur Maximal höjd Beskrivning I drift C (50-89,6 F) Ej i drift 0-43 C (50-109,4 F) I drift % (Ej kondenserande) Ej i drift % (Ej kondenserande) m ( fot) Driftsmiljö för den här maskinen För att använda denna maskin krävs följande driftsmiljöer: Strömförsörjning Teknisk specifikation Driftsmiljö Strömförsörjning (främst Europa och Asien) 220 V-240 V, 50/60 Hz (främst Nordamerika) 110 V, 50/60 Hz Nätverk Teknisk specifikation Gränssnitt Linjehastighet Driftsmiljö Nätverk med en av följande gränssnitt som kan ansluta till internet Trådbundet nätvärk 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Trådlöst nätverk IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n Minimum: 500 Kbps, Rekommenderas: 1 Mbps eller högre 20

23 Installationsplats Teknisk specifikation Driftsmiljö Port Frekvensintervall (trådlöst nätverk) Autentisering (trådlöst nätverk) Följande portnummer är tillgängliga för kommunikation: När ingen proxy används TCP: 443, 5222, 17990, UDP: *1 När en proxy används TCP: 443 (främst Europa och Asien) 2412 MHz-2472 MHz (kanal 1-13) (främst Nordamerika) 2412 MHz-2462 MHz (kanal 1-11) Autentiseringsmetod Öppen systemautentisering, delad nyckelautentisering WPA- PSK, WPA2-PSK Krypteringsmetod WEP (128bit/64bit), TKIP, AES *1 En port i intervallet till väljs som den port som ska användas för kommunikation, beroende på miljö och förhållanden. Den här maskinen stöder endast den grundläggande autentiseringsmetoden när en proxy används. När du använder en proxy för att ansluta till en konferens kan det ta längre tid. För detaljer om nätverksinställningar, se Handbok för funktioner. Enhet för videouppspelning Teknisk specifikation Driftsmiljö Enhet som stöds Upplösning Gränssnitt Bildskärm eller projektor pixlar (XGA), pixlar (WXGA) Analog RGB, DVI-D Om den enhet som används stöder upplösningar för både pixlar (XGA) och pixlar (WXGA), visas skärmen med en upplösning på pixlar (WXGA). 21

24 1. Förbereda användning av maskinen Vissa projektorer eller bildskärmar kanske inte kan visa bilder från den här maskinen korrekt. Enheter för videouppspelning som inte uppfyller dessa driftsmiljökrav kan eventuellt inte visa bilder från den här maskinen korrekt. 22

25 Ansluta strömkablarna Ansluta strömkablarna Använd inte andra strömkällor än de som stämmer överens med specifikationerna. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Strömkabeln och nätadaptern får inte skadas, brytas upp eller modifieras. Du bör inte heller placera tunga föremål på strömkabeln, dra i kabeln eller böja den för mycket. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Strömkabeln som leveras med maskinen är endast avsedd för denna maskin. Använd den inte med andra maskiner. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Det är farligt att röra elkabelns stickkontakt med blöta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Använd inte nätadaptern eller anslutningskabeln om den är deformerad, sprucken eller trasig. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Om nätadaptern eller anslutningskabeln är deformerade, spruckna eller trasiga kontaktar du din servicetekniker och ber att få en ny kabel. Om du använder förlängningssladd eller grenuttag får du inte ansluta utrustning som drar mer ström än vad förlängningssladden eller grenuttaget är anpassade för. Om maxkapaciteten överskrids kan det orsaka värmeutveckling som kan leda till att det börjar brinna. Tryck in stickkontakten hela vägen in i eluttaget. Använd inte ett eluttag med en lös anslutning. Det kan resultera i överhettning. Sätt i strömkabeln och nätadaptern åt rätt håll i sockeln. Om strömkabeln inte ansluts korrekt kan det leda till rökbildning, brand eller elektriska stötar. Om maskinen inte ska användas under flera dagar eller längre tid, ska stickkontakten dras ut ur vägguttaget. 23

26 1. Förbereda användning av maskinen Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och rengör kontaktstiften och området omkring dem minst en gång per år. Om damm samlas på kontakten kan det utgöra en brandrisk. Koppla alltid ur strömkabeln ur vägguttaget vid underhåll av maskinen. Det är inte tillåtet att ta isär eller modifiera nätadaptern. Om du gör det kan det leda till brännskador och elektriska stötar. Kontakta din servicetekniker om nätadaptern behöver repareras. Vira inte strömkabeln eller förlängningssladden runt nätadaptern. Om strömkabeln eller anslutningskabeln är trasig eller om den inre ledningstråden är synlig kan det orsaka brand, elektriska stötar och brännskador. Du bör inte röra vid nätadaptern när maskinen används. Värmeutveckling i nätadaptern kan orsaka brännskador. Använd endast den medföljande nätadaptern inomhus. Dra inte ur strömkabeln när strömindikatorn på denna maskin är tänd eller blinkar. 24

27 Ansluta strömkablarna 1. Anslut strömskabeln till nätadaptern. CJB Anslut strömkontakten till maskinens strömingång. 3. Sätt in stickkontakten i vägguttaget. CJB005 25

28 1. Förbereda användning av maskinen Ansluta en enhet för videouppspelning Använd lämpligt gränssnitt för att ansluta en enhet för videouppspelning. Mer information om krav för enheten för videouppspelning, se s.20 "Driftsmiljö för den här maskinen". Kontrollera att maskinen är avstängd innan du ansluter till en enhet för videouppspelning. Maskinen kan inte acceptera två enheter för videouppspelning som är anslutna samtidigt via de analoga RGB- och DVI-D-kontakterna. Du kan endast använda en kontakt åt gången. Välj lämplig kontakt för den enhet för videouppspelning som du vill använda. 1. Anslut den analoga RGB- eller DVI-D-kontakten till maskinen. Analog RGB-kontakt DVI-D-kontakt CJB Anslut den analoga RGB- eller DVI-D-kontakten till enheten för videouppspelning. CJB010 För mer information om hur du ansluter kabeln till en enhet för videouppspelning, se handböckerna som medföljer enheten för videouppspelning. 26

29 Ansluta en Ethernet-kabel Ansluta en Ethernet-kabel Att använda ett trådbundet nätverk, anslut maskinen till en nätverksanslutningsenhet som ett nav eller modem. Kontrollera att maskinen är avstängd innan du ansluter en Ethernet-kabel. Se till att Ethernet-kabeln är ansluten till ett nav. Anslut inte till en nätverksomkopplare. Använd följande Ethernetkablar. När man använder 100BASE-TX/10BASE-T: UTP-kabel (Unshielded Twisted Pair) eller STP-kabel (Shielded Twisted Pair) och kategori typ 5 eller mer När man använder 1000BASE-T: Unshielded Twisted Pair-kabel (UTP) eller Shielded Twisted Pair-kabel (STP) och Kategori typ 5e eller mer 1. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på den här maskinen. CJB Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till enheten för nätverksanslutning. För ett trådlöst nätverk krävs inte en Ethernet-kabelsanslutning. 27

30 1. Förbereda användning av maskinen Ansluta en extern mikrofonhögtalare Använd USB-gränssnittet för att ansluta den externa mikrofonhögtalaren. Du kan inte ansluta och använda två olika externa mikrofonhögtalare på samma gång. Försök inte ansluta eller koppla från den externa mikrofonenhögtalaren samtidigt som du ansluter till eller tar emot ett samtal eller när du är mitt i en konferens. Det kan medföra problem med ljudet. 1. Anslut USB-sladdens A-kontakt till maskinens USB-port (typ A). CJB040 Du kan använda vänster och höger USB-portar (A typ) på denna maskin. Du kan inte justera volymen eller stänga av en ansluten mikrofonhögtalare från maskinen. Du måste justera volyminställningarna från själva enheten. För mer information om hur du använder den externa mikrofonhögtalaren, se handböckerna som medföljer mikrofonhögtalaren. 28

31 2. Att använda maskinen Fäll upp kameraenheten Försök inte lyfta eller flytta maskinen från kameraenheten. Försök inte förflytta armen utanför dess rörelseområde. Rörelseområde Kamerarmen kan förflyttas inom följande rörelseområde: (när kameraenheten har fällts hela vägen ner.) CJB Tryck på [Push]. CMJ012 29

32 2. Att använda maskinen 2. Dra upp kamerans arm för att höja kameraenheten. CMJ006 Maskinen levereras från fabriken med en skyddande film över kameralinsen. Ta bort skyddsfilmen från linsen innan du använder kameran. 30

33 Slå på strömmen Slå på strömmen 1. Tryck på [Strömbrytare] /. CMJ011 Beroende på vilken nätverksmiljö du använder kan det ta maskinen en minut eller två att ansluta till nätverket. Om meddelandet "Ansluter till nätverket..." visas genom hela uppstartsprocessen finns det ett problem som hindrar maskinen att ansluta till nätverket. För information om hur du visar Konfigurationsmeny-skärmen i det läget, se Handbok för funktioner. För information om vad som behöver göras om maskinen inte kan ansluta till nätverket, se Handbok för funktioner. 31

34 2. Att använda maskinen Slå på maskinen för första gången När du slår på maskinen för första gången visas en skärm där du ska ange språk, datum och tid. Välj språk, datum och tid för den miljö där du avser använda maskinen. Du kan även ange språk, datum och tid från Konfigurationsmeny. För information om hur dessa saker anges i Konfigurationsmeny, se Handbok för funktioner. 1. Tryck på [Strömbrytare] /. CMJ011 När startskärmen visas, visas även dialogrutan för språkval. 2. Tryck på piltangenterna([ ] [ ] [ ] [ ]) för att välja språk och tryck sedan på [Enter]/. 3. Tryck på [Enter]/. 4. Tryck på [Enter]/ för att visa listan. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja språk och tryck sedan på [Enter]/. Välj språk för att bestämma datum- och tidformat. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja format och tryck sedan på [Enter]/. 7. Tryck på [ ] för att välja [Nästa] och tryck sedan på [Enter]/. 8. Tryck på [Enter]/ för att visa listan. 32

35 Slå på maskinen för första gången 9. Tryck på piltangenterna ([ ] [ ] [ ] [ ]) för att välja område och tryck sedan på [Enter]/. 10. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja tidszon och tryck sedan på [Enter]/. 11. Tryck på [Enter]/. 12. Kontrollera att inställningarna är korrekta och tryck sedan på [Enter]/. 33

Bruksanvisning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Bruksanvisning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning 1 Förbereda användning av maskinen 2 Påbörja en konferens 3 Vad du kan göra under konferensen 4 Avsluta en konferens och packa ihop maskinen 5 Hantera adressbok 6 Konfigurera maskinens inställningar

Läs mer

Bruksanvisning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

Bruksanvisning. Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken Läs detta först innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning. INNEHÅLL 1. Läs detta först Hur handboken ska läsas...3 Symboler...3

Läs mer

Handbok för funktioner

Handbok för funktioner Handbok för funktioner 1 Om Unified Communication System 2 Innan du använder maskinen 3 P börja en konferens 4 Vad du kan göra under konferensen 5 Lämna en konferens 6 Hantera adressbok 7 Ändra nätverksinställning

Läs mer

Handbok för funktioner

Handbok för funktioner Handbok för funktioner Om Unified Communication System Innan du använder maskinen Påbörja en konferens Vad du kan göra under konferensen Lämna en konferens Hantera adressbok Ändra nätverksinställning Konfigurera

Läs mer

Information till användaren

Information till användaren Information till användaren Handboken förklarar tillägg och ändringar av funktioner som är ett resultat av firmware-uppdateringen Läs den här handboken tillsammans med "Handbok för enhet" och "Handbok

Läs mer

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs

Installationsguide. Viktigt meddelande. Om den här handboken. Om den här maskinen (About This Machine) Enheter som krävs Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. För säker och korrekt användning ska du läsa säkerhetsinformationen i "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Information till användaren

Information till användaren Information till användaren Handboken förklarar tillägg och ändringar av funktioner som är ett resultat av firmware-uppdateringen Läs den här handboken tillsammans med "Handbok för enhet" och "Handbok

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar.

1. Använd en webbläsare för att logga in på Unified Communication Systeminställningar. Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara boken i närheten av maskinen för att snabbt kunna komma åt den. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Komma igång Snabbguide

Komma igång Snabbguide Komma igång Snabbguide Förberedelser Starta maskinen. DEF005 DPW001 DPW002 DEF003 Starta en konferens Välj mottagare från mottagarlistan DEF010 DPW006 Sök mottagare i mottagarlistan DPW003 DPW006 DPW004

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok

HP UC-högtalartelefon. Användarhandbok HP UC-högtalartelefon Användarhandbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och används av Hewlett-Packard Company under licens. Windows

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen. Installera huvudenheten. Felsökning

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen. Installera huvudenheten. Felsökning Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Installera huvudenheten Felsökning Söker du information som inte finns i den tryckta handboken, se HTML-/PDF-filer på vår webbplats.

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12

Jonräknare - Användarmanual MOC 320 Okt. 12 MOC 320 är ett mätinstrument som räknar antalet joner i luften. MOC 320 är en bärbar jonräknare baserad på JIS som antog Gerdiens kondensatormetod. Den kan mäta storlekar från den minsta jon som existerar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Handbok för uppdatering av firmware

Handbok för uppdatering av firmware Modellnr. SP 220/221-serien Handbok för uppdatering av firmware Den här handboken förklarar hur man uppdaterar firmware till följande maskiner: MFP: SP 220SNw/220SFNw/221S/221SF/221SNw/221SFNw Skrivare:

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband!

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Netgear C7000B HEM 4162 Installationsguide NETGEAR BB174-1411.indd 1 2014-11-04 11:16 Tips! Spara och sätt upp

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer