Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga"

Transkript

1 Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

2

3 INNEHÅLL Handböcker för den här maskinen...3 Inledning...4 Friskrivningsklausul...4 Anmärkningar...4 Handbokens upplägg...5 Symboler...5 Modellspecifik information...6 Säkerhetsföreskrifter för användning...7 Hantering av maskinen...7 Rengöring...7 Trådlöst nätverk...8 Meddelande om upphovsrätt Förbereda användning av maskinen Förbereda för att börja använda tjänsterna...9 Kontrollera innehållet i förpackningen...10 Maskinens delar...12 Framsida och ovansida...12 Baksida och undersida...13 Kontrollpanel...14 Installationsplats...16 Installationskrav...16 Driftsmiljö för den här maskinen...20 Ansluta strömkablarna...23 Ansluta en enhet för videouppspelning...26 Ansluta en Ethernet-kabel...27 Ansluta en extern mikrofonhögtalare Att använda maskinen Fäll upp kameraenheten...29 Slå på strömmen...31 Slå på maskinen för första gången...32 Justera kameran...34 Använda kameran för att dela information...36 Justera volymen

4 Justera högtalarvolymen...37 Stänga av mikrofonen...37 Stänga av strömmen...39 Sätta tillbaka kameran i ursprungsläget Uppackning av maskinen Koppla från strömkablar och enheten för videouppspelning och packa ihop maskinen Felsökning När du har problem med att använda maskinen Bilaga Specifikationer...51 Användarföreskrifter...53 Varumärken...54 INDEX

5 Handböcker för den här maskinen Läs igenom den här handboken noggrant innan maskinen används. Läs de handböcker som gäller för de arbetsuppgifter du vill utföra med maskinen. Read This First Förklarar viktiga punkter att ta hänsyn till när du använder produkten. Den beskriver också hur du konfigurerar produkten när du använder den för första gången. Snabbguide Förklarar hur ett möte påbörjas. Handbok för enhet (denna manual) Förklarar hur maskinen förbereds och används. Denna manual förklarar även maskinens specifikationer och tillhandahåller information om hur felsökning går till för problem som uppstår. Handbok för funktioner Förklarar hur ett möte inleds och beskriver maskinens funktioner. Denna manual tillhandahåller även information om hur felsökning går till för problem som uppstår med funktioner och nätverk. 3

6 Inledning Friskrivningsklausul Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Anmärkningar Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. 4

7 Handbokens upplägg Symboler Den här handboken använder följande symboler: Visar sådant som är viktigt att tänka på när maskinen används och troliga orsaker till maskinskador eller dataförlust. Var noga med att läsa förklaringarna. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användarfel. [ ] Visar namn på knappar som finns på displayen eller kontrollpanelen. (främst Europa och Asien) (främst Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s.6 "Modellspecifik information". Beroende på var du bor kan några av knapparna som visas i instruktionerna på skärmen eller i meddelanden kan skilja sig från de knappar som finns på maskinen. Skärmen visar namnet på en knapp följt av motsvarande knapptecken. Om namnet på knappen är ett annat, använd motsvarande knapptecken för att identifiera knappen. 5

8 Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens undersida, placerad enligt bilden som visas nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CMJ001 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (främst Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: 220V-240V (främst Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: 110V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. 6

9 Säkerhetsföreskrifter för användning Hantering av maskinen Tänk på följande när du flyttar på maskinen: Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Ta bort alla anslutningskablar kopplade till maskinen. Återställ kameran i stängt läge. Försök inte lyfta eller flytta maskinen från kameraenheten. När du bär maskinen för hand: Använd väskan som kom med maskinen. Reser du med flyg tar du med maskinen som handbagage. Vid transport av maskinen Denna maskin innehåller ett stort antal glas- och precisionsdelar. Tänk på följande för att förhindra att maskinen skadas av kraftiga stötar: Packa in maskinen i skyddande material så att den inte utsätts för direkta stötar. Placera maskinen i den medföljande väskan och packa in den i originalkartongen eller annan stabil kartong. Informera transportören att maskinen är ett stycke precisionsutrustning. Mer information om transport av maskinen kan du få av transportföretaget. Maskinen bör inte komma i kontakt med gummi- eller plastmaterial någon längre tid. Det kan leda till missfärgning eller att den yttre beläggningen skavs av. Använd inte maskinen under en längre tidsperiod. Det kan leda till att den går sönder eller slits ut snabbare. Rengöring Använd aldrig bensen eller thinner när du gör rent maskinen. Det kan leda till deformering, missfärgning eller till att ytbeläggningen skavs av. Använd inte kemiskt behandlad trasa. Ta bort damm som med jämna mellanrum samlas i luftutsläpp och luftintag. Om luftutsläppet eller luftintaget täpps till blir luftgenomflödet i maskinen sämre. Dålig luftgenomströmning kan leda till att maskinen går sönder. 7

10 Trådlöst nätverk Den här maskinen har en certifierad konstruktion. Det kan vara straffbart att ta isär eller modifiera maskinen utan tillstånd. Meddelande om upphovsrätt Om du använder maskinen för att utföra någon av följande handlingar kan det bryta mot upphovsrätten och relaterade rättigheter för den kommersiella videoprogramvaran eller det kabeldistribuerade programmet, om du gör det utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för andra syften än personliga. Dessa handlingar inbegriper att distribuera eller sända videoprogramvara eller kabeldistribuerat program med videoklipp som modifierats genom till exempel frysning eller genom att storleken ändrats så att de visas med andra proportioner än i originalet. För att undvika intrång i upphovsrätten rekommenderar vi att du söker tillstånd från upphovsrättsinnehavaren och vidtar alla andra nödvändiga åtgärder innan du utför någon av ovan nämnda handlingar. 8

11 1. Förbereda användning av maskinen Förbereda för att börja använda tjänsterna För att börja använda Unified Communication System-tjänsterna med den här maskinen måste du först konfigurera maskinen till att använda tjänsterna enligt de förhållanden som maskinen köptes och den miljö där maskinen används. Detta omfattar att ange maskinens namn och ditt lösenord, att konfigurera nätverksinställningarna och att registrera kontakter. Förbereda maskinen Steg Referens 1 Kontrollera innehållet i förpackningen. s.10 "Kontrollera innehållet i förpackningen" 2 Installera maskinen. s.16 "Installationsplats" 3 Anslutning av kablar s.23 "Ansluta strömkablarna" 4 Anslutning av en videokabel. s.26 "Ansluta en enhet för videouppspelning" 5 Anslutning av en Ethernet-kabel. (Vid användning av kabelanslutet nätverk) s.27 "Ansluta en Ethernetkabel" 6 Slå på strömmen. s.31 "Slå på strömmen" 7 Val av språk och tidszon. s.32 "Slå på maskinen för första gången" 8 Ange Konfiguration för kabelanslutet nätverk/trådlös nätverkskonfiguration. Handbok för funktioner Handbok för funktioner 9 Kontrollera Kontakt-ID från skärmen Kontaktlista. Handbok för funktioner Förbereda Inställn. för Unified Communication System Steg Referens 1 Starta din webbläsare. Handbok för funktioner 2 Ändra det fabriksinställda lösenordet och maskinnamnet. Handbok för funktioner 3 Registrera kontakt i Adressbok. Handbok för funktioner. 9

12 1. Förbereda användning av maskinen Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande artiklar: Unified Communication System P3000 (den här maskinen) Förpackningens innehåll CMJ023 Nätadapter CJB037 Strömkabel CJB036 USB-kabel CJB035 10

13 Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningens innehåll Väska CJB034 Snabbguide Read This First Övriga dokument Använd USB-kabeln för att dela din datorskärm. För detaljer, se Handbok för funktioner. Var noga med att använda den strömkabel och den USB-kabel som medföljer maskinen. Maskinen levereras från fabriken med en skyddande film över kameralinsen. Ta bort skyddsfilmen från linsen innan du använder kameran. När maskinen inte används, förvara den tillsammans med andra tillbehör (inklusive strömkabel och USB-kabel) i den medföljande väskan. Förvara inte några andra objekt i den medföljande väskan. När du placerar maskinen i den medföljande väskan ska du se till att dra ur strömkabeln och övriga kablar. 11

14 1. Förbereda användning av maskinen Maskinens delar Framsida och ovansida CMJ Kameraenhet Spelar in video i realtid och överför till andra parter. Kameraenheten består av en kamera och en arm. 2. Kontrollpanel Har en knappsats som används för att manövrera maskinen. För mer information om kontrollpanelen, se s.14 "Kontrollpanel". 3. Högtalare Sänder ut ljud från andra parter. 4. Mikrofon Tar upp ljud från maskinen. 5. USB-port (typ B) Används för att ansluta maskinen till din dator och dela datorskärmen. 6. USB-portar (typ A) Används för att ansluta en extern mikrofonhögtalare till maskinen. 7. Luftutsläpp Släpper ut värme från insidan av maskinen. 12

15 Maskinens delar Baksida och undersida CMJ Ethernet-port Port för anslutning av 1000BASE-T-, 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kabel. Denna port används för att ansluta maskinen till ett fast nätverk. 2. DVI-D-kontakt Kontakten används för att ansluta maskinen till en enhet för videouppspelning, t.ex. en projektor eller bildskärm, via en DIV-I-kontakt. DVI-I-anslutning stöds inte. 3. Analog RGB-kontakt Kontakten används för att ansluta maskinen till en enhet för videouppspelning, t.ex. en projektor eller en bildskärm, via en RGB (VGA)-kontakt. 4. Stöldskyddsöppning Hål för fastsättning av stöldskyddskedjan. 5. Luftintag Drar in luft utifrån för att kyla ned maskinen och förhindra att den överhettas. 6. Strömkabel Kontakt för anslutning av strömkabeln. 13

16 1. Förbereda användning av maskinen Kontrollpanel CJB [Push]-tangent Används för att höja kameraenheten. 2. Strömindikator Tänds när maskinen slås på. Denna lampa blinkar medan maskinen startas eller stängs av. 3. [Strömbrytare] Används för att stänga av maskinen. 4. [Koppla ifrån] Används för att lämna en konferens. 5. [Enter] Används för att aktivera meny, inställning eller inställt värde som väljs med piltangenterna. Tangenten används också för att ansluta till eller lämna en konferens. 6. Högtalarvolymtangenter ([ ] [ ]) Används för att justera högtalarvolymen. 7. Piltangenter ([ ] [ ] [ ] [ ]) Används för att välja en meny, dialog eller inställning. Tangenterna används också för att växla mellan skärmlayouter under en konferens. 8. [Meny] (Menu) Tryck för att visa skärmen [Meny]. 9. [Mikronfon av] Används för att tillfälligt avaktivera ljudupptagningen på maskinen. 14

17 Maskinens delar 10. Lampa, mikronfon av Blinkar om tangenten [Mikrofon av] används för att avaktivera mikrofonen. 11. Varningslampa Tänds när ett fel uppstår på maskinen. Följ instruktionerna i meddelanden som visas på skärmen för att lösa fel. 15

18 1. Förbereda användning av maskinen Installationsplats Installationskrav Placera inte vaser, blomkrukor, koppar, toalettartiklar, mediciner, små metalföremål, eller behållare som innehåller vatten eller mågon annan vätska, på eller i närheten av den här maskinen. Brand eller elektriska stötar kan uppstå om sådana föremål eller ämnen hamnar i maskinen. Använd inte lättantändliga sprejer eller lösningsmedel i närheten av den här maskinen. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Förvara produkten och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Om produkten är placerad i närheten av barn, kan den tippa över och orsaka skada. Håll maskinen avskiljd från fukt och damm. Annars kan den orsaka brand eller elchock. Ställ inga tunga föremål på maskinen. Om du gör det kan maskinen välta och eventuellt orsaka skador. Placera inte maskinen på en osäker plats som på en instabil eller lutande yta. Om den välter kan det leda till skador. Placera eller använd inte maskinen på en plats där den kan bli blöt av till exempel regn eller snö, eller nära vatten. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Håll ansikte och händer borta från luftutsläppet. Om du håller ansikte eller händer för nära luftutsläppet kan du få brännskador av den varma luften som blåser ut. 16

19 Installationsplats Placera inte maskinen på mjukt material som papper eller tyg som kan sugas in i luftintaget. Det kan förorsaka att det blir för varmt inuti maskinen, vilket kan leda till att den går sönder, bränns eller att det börjar brinna. Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Produkten kan falla och orsaka skada. Placera inte maskinen på en plats med dåligt luftgenomflöde. Det kan orsaka brand eftersom komponenter inuti maskinen kan överhettas. Placera eller förvara inte maskinen på en plats där den utsätts för direkt solljus eller där det kan bli för varmt. Värmen kan göra att de yttre delarna deformeras eller slits eller att interna delar påverkas negativt. Det kan orsaka brand. Placera inte värmekänsliga objekt i närheten av luftutsläppen. Det kan komma varm luft från luftutsläppen som kan orsaka olyckor eller skador på maskinen. Utsätt inte maskinen för saltvattensluft eller frätande gas. Placera inte heller maskinen i ett laboratorium eller på annan plats där kemiska reaktioner kan uppstå eftersom det kan göra att maskinen går sönder. Placera ingenting framför luftutsläpp eller luftintag. Det kan orsaka brand till följd av överhettade interna komponenter. Använd eller förvara inte denna maskin på en plats som är utsatt för sot, cigarettrök eller någon annan typ av rök. Det kan leda till förorening av maskinen vilket i sin tur resulterar i kortare livslängd och lägre videokvalitet. Plötsliga temperaturförändringar kan leda till att vattendroppar bildas inuti maskinen vilket i sin tur resulterar i kondens. Om du fortsätter att använda maskinen i detta tillstånd kan det leda till produkt- och funktionsfel. Om kondens har bildats, vänta tills vattendropparna försvinner innan du använder maskinen. 17

20 1. Förbereda användning av maskinen Använd inte maskinen när den är placerad eller riktad på ett felaktigt sätt. Det kan leda till att den går sönder eller slits ut snabbare. Placera strömkabeln och övriga kablar så att andra användare inte snubblar över dem. Att snubbla över kablarna kan leda till att maskinen tippar över vilket i sin tur kan medföra personskador. Förebygga försämrad ljudkvalitet Håll föremål som kan medföra att ljudkvaliteten försämras borta från mikrofonen eller högtalaren. Att täcka över mikrofon och/eller högtalare kan leda till att ljudkvaliteten försämras. Placera inte apparater som genererar störningar, som t.ex. projektorer eller datorer, i närheten av maskinen. När du använder maskinen i ett rum där ljud lätt ekar, försök att tala så lågt som möjligt under konferenserna för att undvika störande ekon. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme mellan denna maskin och väggen. Se till att det är tillräckligt stort avstånd mellan denna maskin och den andra partens enhet, som t.ex. när den andra partens röst hörs direkt istället för genom en högtalare. Flytta inte maskinen under en pågående konferens. Om du planerar att använda en extern mikrofon och högtalare, se handboken för mer information om hur du använder enheten. När du använder en extern mikrofonhögtalare, håll den borta från maskinens luftutsläpp. Att placera en extern mikrofonhögtalare för nära luftutsläppet kan leda till att ljudkvaliteten försämras. Om nätverksmiljö En dålig nätverksmiljö kan orsaka eftersläpningar i videoströmmar under konferenser. När du använder ett trådlöst nätverk kan kommunikationenskvaliteten försämras eller kommunikationen försvinna, beroende på i vilken miljö maskinen används. Om dessa problem inträffar, använd ett kabelanslutet nätverk istället. För att växla till ett kabelanslutet nätverk måste du först stänga av maskinen och sedan slå på den igen. När du använder ett trådlöst nätverk kan radio, elektromagnetiska störningar eller svag mottagning orsaka följande problem under konferenser: Videoströmmar släpar efter. Video stoppas. Den andra parten hörs inte. Synkronisering mellan bild och ljud försvinner. Ljudkvaliteten försämras. Konferenser avslutas eller lämnas automatiskt. 18

21 Installationsplats Eftersläpningar i videoströmmar uppstår när datorskärm delas. Din och den andra partens videobild försvinner och bara ljudet hörs. Skärmbilden visas inte korrekt när skärmlayouten ändras. Kontaktlista eller kontaktstatus visas inte eller så tar det längre tid än förväntat för att de ska visas. Försök att uppdatera firmware misslyckas eller så tar det tar alltför lång tid för uppdateringen att slutföras. Maskinen startar inte. Du kan inte ansluta till den andra parten. Om du upplever något av problemen ovan, utför någon av följande åtgärder. Vilka åtgärder som skall vidtas beror på den trådlösa nätverksmiljö som du använder: Om IEEE802.11b och IEEE802.11g är i samma trådlösa nätverksmiljö kan IEEE802.11b-anslutningen användas först. Rekommenderad linjehastighet för maskinen är 1 Mbps. För en stabil linjehastighet rekommenderas du att använda maskinen i en trådlös nätverksmiljö i vilken endast IEEE802.11g är tillgänglig. Undvik miljöer som har flera trådlösa LAN-standarder. Stäng av alla trådlösa nätverk eller radioenheter som inte används. Om det finns flera enheter i den miljö som stöder IEEE802.11n ska du använda IEEE802.11n med en kanal. Använd maskinen i en miljö med stabil signalmottagning och se till att upprätthålla avståndet från åtkomstpunkten samt kontrollera att det inte finns några hinder. Om miljön har flera trådlösa LAN-standarder, byt kanal på åtkomstpunkten. Det bör finnas en skillnad på minst fem mellan kanalinställningar för varje LAN-standard. Ställ t.ex. en standard på kanal 1 och den andra på kanal 6. Håll maskinen så långt borta som möjligt från starkt ledande föremål som t.ex. metall. Denna trådlösa produkt använder frekvensbandet 2,4 GHz. Se till att ingen industriell, vetenskaplig eller medicinsk utrustning som använder samma frekvensband, t.ex. en mikrovågsugn, är i drift. Störningar kan leda till att kommunikationen blir instabil. Innan du använder maskinen ska du se till att den inte står i närheten av annan utrustning som kan orsaka störningar. Om du upplever radiostörningar eller andra problem med det trådlösa nätverkek ska du kontakta support. Använd maskinen i en miljö som uppfyller följande villkor: 19

22 1. Förbereda användning av maskinen Teknisk specifikation Temperatur Temperatur Maximal höjd Beskrivning I drift C (50-89,6 F) Ej i drift 0-43 C (50-109,4 F) I drift % (Ej kondenserande) Ej i drift % (Ej kondenserande) m ( fot) Driftsmiljö för den här maskinen För att använda denna maskin krävs följande driftsmiljöer: Strömförsörjning Teknisk specifikation Driftsmiljö Strömförsörjning (främst Europa och Asien) 220 V-240 V, 50/60 Hz (främst Nordamerika) 110 V, 50/60 Hz Nätverk Teknisk specifikation Gränssnitt Linjehastighet Driftsmiljö Nätverk med en av följande gränssnitt som kan ansluta till internet Trådbundet nätvärk 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Trådlöst nätverk IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n Minimum: 500 Kbps, Rekommenderas: 1 Mbps eller högre 20

23 Installationsplats Teknisk specifikation Driftsmiljö Port Frekvensintervall (trådlöst nätverk) Autentisering (trådlöst nätverk) Följande portnummer är tillgängliga för kommunikation: När ingen proxy används TCP: 443, 5222, 17990, UDP: *1 När en proxy används TCP: 443 (främst Europa och Asien) 2412 MHz-2472 MHz (kanal 1-13) (främst Nordamerika) 2412 MHz-2462 MHz (kanal 1-11) Autentiseringsmetod Öppen systemautentisering, delad nyckelautentisering WPA- PSK, WPA2-PSK Krypteringsmetod WEP (128bit/64bit), TKIP, AES *1 En port i intervallet till väljs som den port som ska användas för kommunikation, beroende på miljö och förhållanden. Den här maskinen stöder endast den grundläggande autentiseringsmetoden när en proxy används. När du använder en proxy för att ansluta till en konferens kan det ta längre tid. För detaljer om nätverksinställningar, se Handbok för funktioner. Enhet för videouppspelning Teknisk specifikation Driftsmiljö Enhet som stöds Upplösning Gränssnitt Bildskärm eller projektor pixlar (XGA), pixlar (WXGA) Analog RGB, DVI-D Om den enhet som används stöder upplösningar för både pixlar (XGA) och pixlar (WXGA), visas skärmen med en upplösning på pixlar (WXGA). 21

24 1. Förbereda användning av maskinen Vissa projektorer eller bildskärmar kanske inte kan visa bilder från den här maskinen korrekt. Enheter för videouppspelning som inte uppfyller dessa driftsmiljökrav kan eventuellt inte visa bilder från den här maskinen korrekt. 22

25 Ansluta strömkablarna Ansluta strömkablarna Använd inte andra strömkällor än de som stämmer överens med specifikationerna. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Strömkabeln och nätadaptern får inte skadas, brytas upp eller modifieras. Du bör inte heller placera tunga föremål på strömkabeln, dra i kabeln eller böja den för mycket. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Strömkabeln som leveras med maskinen är endast avsedd för denna maskin. Använd den inte med andra maskiner. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Det är farligt att röra elkabelns stickkontakt med blöta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Använd inte nätadaptern eller anslutningskabeln om den är deformerad, sprucken eller trasig. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Om nätadaptern eller anslutningskabeln är deformerade, spruckna eller trasiga kontaktar du din servicetekniker och ber att få en ny kabel. Om du använder förlängningssladd eller grenuttag får du inte ansluta utrustning som drar mer ström än vad förlängningssladden eller grenuttaget är anpassade för. Om maxkapaciteten överskrids kan det orsaka värmeutveckling som kan leda till att det börjar brinna. Tryck in stickkontakten hela vägen in i eluttaget. Använd inte ett eluttag med en lös anslutning. Det kan resultera i överhettning. Sätt i strömkabeln och nätadaptern åt rätt håll i sockeln. Om strömkabeln inte ansluts korrekt kan det leda till rökbildning, brand eller elektriska stötar. Om maskinen inte ska användas under flera dagar eller längre tid, ska stickkontakten dras ut ur vägguttaget. 23

26 1. Förbereda användning av maskinen Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och rengör kontaktstiften och området omkring dem minst en gång per år. Om damm samlas på kontakten kan det utgöra en brandrisk. Koppla alltid ur strömkabeln ur vägguttaget vid underhåll av maskinen. Det är inte tillåtet att ta isär eller modifiera nätadaptern. Om du gör det kan det leda till brännskador och elektriska stötar. Kontakta din servicetekniker om nätadaptern behöver repareras. Vira inte strömkabeln eller förlängningssladden runt nätadaptern. Om strömkabeln eller anslutningskabeln är trasig eller om den inre ledningstråden är synlig kan det orsaka brand, elektriska stötar och brännskador. Du bör inte röra vid nätadaptern när maskinen används. Värmeutveckling i nätadaptern kan orsaka brännskador. Använd endast den medföljande nätadaptern inomhus. Dra inte ur strömkabeln när strömindikatorn på denna maskin är tänd eller blinkar. 24

27 Ansluta strömkablarna 1. Anslut strömskabeln till nätadaptern. CJB Anslut strömkontakten till maskinens strömingång. 3. Sätt in stickkontakten i vägguttaget. CJB005 25

28 1. Förbereda användning av maskinen Ansluta en enhet för videouppspelning Använd lämpligt gränssnitt för att ansluta en enhet för videouppspelning. Mer information om krav för enheten för videouppspelning, se s.20 "Driftsmiljö för den här maskinen". Kontrollera att maskinen är avstängd innan du ansluter till en enhet för videouppspelning. Maskinen kan inte acceptera två enheter för videouppspelning som är anslutna samtidigt via de analoga RGB- och DVI-D-kontakterna. Du kan endast använda en kontakt åt gången. Välj lämplig kontakt för den enhet för videouppspelning som du vill använda. 1. Anslut den analoga RGB- eller DVI-D-kontakten till maskinen. Analog RGB-kontakt DVI-D-kontakt CJB Anslut den analoga RGB- eller DVI-D-kontakten till enheten för videouppspelning. CJB010 För mer information om hur du ansluter kabeln till en enhet för videouppspelning, se handböckerna som medföljer enheten för videouppspelning. 26

29 Ansluta en Ethernet-kabel Ansluta en Ethernet-kabel Att använda ett trådbundet nätverk, anslut maskinen till en nätverksanslutningsenhet som ett nav eller modem. Kontrollera att maskinen är avstängd innan du ansluter en Ethernet-kabel. Se till att Ethernet-kabeln är ansluten till ett nav. Anslut inte till en nätverksomkopplare. Använd följande Ethernetkablar. När man använder 100BASE-TX/10BASE-T: UTP-kabel (Unshielded Twisted Pair) eller STP-kabel (Shielded Twisted Pair) och kategori typ 5 eller mer När man använder 1000BASE-T: Unshielded Twisted Pair-kabel (UTP) eller Shielded Twisted Pair-kabel (STP) och Kategori typ 5e eller mer 1. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på den här maskinen. CJB Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till enheten för nätverksanslutning. För ett trådlöst nätverk krävs inte en Ethernet-kabelsanslutning. 27

30 1. Förbereda användning av maskinen Ansluta en extern mikrofonhögtalare Använd USB-gränssnittet för att ansluta den externa mikrofonhögtalaren. Du kan inte ansluta och använda två olika externa mikrofonhögtalare på samma gång. Försök inte ansluta eller koppla från den externa mikrofonenhögtalaren samtidigt som du ansluter till eller tar emot ett samtal eller när du är mitt i en konferens. Det kan medföra problem med ljudet. 1. Anslut USB-sladdens A-kontakt till maskinens USB-port (typ A). CJB040 Du kan använda vänster och höger USB-portar (A typ) på denna maskin. Du kan inte justera volymen eller stänga av en ansluten mikrofonhögtalare från maskinen. Du måste justera volyminställningarna från själva enheten. För mer information om hur du använder den externa mikrofonhögtalaren, se handböckerna som medföljer mikrofonhögtalaren. 28

31 2. Att använda maskinen Fäll upp kameraenheten Försök inte lyfta eller flytta maskinen från kameraenheten. Försök inte förflytta armen utanför dess rörelseområde. Rörelseområde Kamerarmen kan förflyttas inom följande rörelseområde: (när kameraenheten har fällts hela vägen ner.) CJB Tryck på [Push]. CMJ012 29

32 2. Att använda maskinen 2. Dra upp kamerans arm för att höja kameraenheten. CMJ006 Maskinen levereras från fabriken med en skyddande film över kameralinsen. Ta bort skyddsfilmen från linsen innan du använder kameran. 30

33 Slå på strömmen Slå på strömmen 1. Tryck på [Strömbrytare] /. CMJ011 Beroende på vilken nätverksmiljö du använder kan det ta maskinen en minut eller två att ansluta till nätverket. Om meddelandet "Ansluter till nätverket..." visas genom hela uppstartsprocessen finns det ett problem som hindrar maskinen att ansluta till nätverket. För information om hur du visar Konfigurationsmeny-skärmen i det läget, se Handbok för funktioner. För information om vad som behöver göras om maskinen inte kan ansluta till nätverket, se Handbok för funktioner. 31

34 2. Att använda maskinen Slå på maskinen för första gången När du slår på maskinen för första gången visas en skärm där du ska ange språk, datum och tid. Välj språk, datum och tid för den miljö där du avser använda maskinen. Du kan även ange språk, datum och tid från Konfigurationsmeny. För information om hur dessa saker anges i Konfigurationsmeny, se Handbok för funktioner. 1. Tryck på [Strömbrytare] /. CMJ011 När startskärmen visas, visas även dialogrutan för språkval. 2. Tryck på piltangenterna([ ] [ ] [ ] [ ]) för att välja språk och tryck sedan på [Enter]/. 3. Tryck på [Enter]/. 4. Tryck på [Enter]/ för att visa listan. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja språk och tryck sedan på [Enter]/. Välj språk för att bestämma datum- och tidformat. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja format och tryck sedan på [Enter]/. 7. Tryck på [ ] för att välja [Nästa] och tryck sedan på [Enter]/. 8. Tryck på [Enter]/ för att visa listan. 32

35 Slå på maskinen för första gången 9. Tryck på piltangenterna ([ ] [ ] [ ] [ ]) för att välja område och tryck sedan på [Enter]/. 10. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja tidszon och tryck sedan på [Enter]/. 11. Tryck på [Enter]/. 12. Kontrollera att inställningarna är korrekta och tryck sedan på [Enter]/. 33

Information till användaren

Information till användaren Information till användaren Handboken förklarar tillägg och ändringar av funktioner som är ett resultat av firmware-uppdateringen Läs den här handboken tillsammans med "Handbok för enhet" och "Handbok

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Guide för uppdatering av firmware

Guide för uppdatering av firmware Modellnr. Guide för uppdatering av firmware Denna bruksanvisning beskriver hur man uppdaterar maskinens controller-firmware och PDL-firmware. Du kan ladda ned dessa uppdateringar från vår webbplats. Om

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens.

Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Läs handboken noga innan du använder maskinen och förvara den nära till hands som framtida referens. Bruksanvisning HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING: LEVERANTÖREN ANSVARAR INTE

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version A SWE Wi-Fi Direct -guide Version A SWE Gällande modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Beskrivning av anmärkningar

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE

Wi-Fi Direct -guide. Version 0 SWE Wi-Fi Direct -guide Version 0 SWE Gällande modeller Denna bruksanvisning gäller följande modeller. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Beskrivning av anmärkningar Följande ikoner används

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem

Snabbstarts guide. ZTE MF831 4G modem Snabbstarts guide ZTE MF831 4G modem SE Kom igång med ditt 4G-modem Följ anvisningarna i handboken så är du snart igång med ditt mobila bredband snabbt och säkert via 4G. Här hittar du även en guide för

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5430 Framifrån och

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE

FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE FRESHMARX 9417 SNABBGUIDE För mer information, se Användarhandboken som är tillgänglig på vår webbplats (www.monarch.com). Läs noga igenom skrivarens säkerhetsinformation i Säkerhetsbladet som medföljer

Läs mer

Dell Latitude E5440/E5540

Dell Latitude E5440/E5540 Dell Latitude E5440/E5540 Information om installation och funktioner Om varningar VARNING: Detta meddelande indikerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara. Latitude E5440 Vy från fram-,

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Snabbguide Trådlöst modem

Snabbguide Trådlöst modem Snabbguide Trådlöst modem Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! HEM 2355-Wireless_TE067-1106.indd 1 2011-06-28 11.14 Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent

700-serien. nüvi. Snabbstartshandbok. personlig reseassistent nüvi Snabbstartshandbok 700-serien personlig reseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. Augusti 2007 190-00859-59 Rev. B Tryckt i Taiwan VARNING! Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router!

Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router! Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router! Grattis till ett bra val! Det här är en enkel steg-för-steg-beskrivning av hur du kommer igång och kan använda din nya trådlösa router. Utöver

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer