Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga"

Transkript

1 Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder maskinen, för säker och korrekt användning.

2

3 INNEHÅLL Handböcker för den här maskinen...3 Inledning...4 Friskrivningsklausul...4 Anmärkningar...4 Handbokens upplägg...5 Symboler...5 Modellspecifik information...6 Säkerhetsföreskrifter för användning...7 Hantering av maskinen...7 Rengöring...7 Trådlöst nätverk...8 Meddelande om upphovsrätt Förbereda användning av maskinen Förbereda för att börja använda tjänsterna...9 Kontrollera innehållet i förpackningen...10 Maskinens delar...12 Framsida och ovansida...12 Baksida och undersida...13 Kontrollpanel...14 Installationsplats...16 Installationskrav...16 Driftsmiljö för den här maskinen...20 Ansluta strömkablarna...23 Ansluta en enhet för videouppspelning...26 Ansluta en Ethernet-kabel...27 Ansluta en extern mikrofonhögtalare Att använda maskinen Fäll upp kameraenheten...29 Slå på strömmen...31 Slå på maskinen för första gången...32 Justera kameran...34 Använda kameran för att dela information...36 Justera volymen

4 Justera högtalarvolymen...37 Stänga av mikrofonen...37 Stänga av strömmen...39 Sätta tillbaka kameran i ursprungsläget Uppackning av maskinen Koppla från strömkablar och enheten för videouppspelning och packa ihop maskinen Felsökning När du har problem med att använda maskinen Bilaga Specifikationer...51 Användarföreskrifter...53 Varumärken...54 INDEX

5 Handböcker för den här maskinen Läs igenom den här handboken noggrant innan maskinen används. Läs de handböcker som gäller för de arbetsuppgifter du vill utföra med maskinen. Read This First Förklarar viktiga punkter att ta hänsyn till när du använder produkten. Den beskriver också hur du konfigurerar produkten när du använder den för första gången. Snabbguide Förklarar hur ett möte påbörjas. Handbok för enhet (denna manual) Förklarar hur maskinen förbereds och används. Denna manual förklarar även maskinens specifikationer och tillhandahåller information om hur felsökning går till för problem som uppstår. Handbok för funktioner Förklarar hur ett möte inleds och beskriver maskinens funktioner. Denna manual tillhandahåller även information om hur felsökning går till för problem som uppstår med funktioner och nätverk. 3

6 Inledning Friskrivningsklausul Innehållet i denna handbok kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter kan företaget hållas ansvarigt för direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador som orsakats p.g.a. felaktigt handhavande av maskinen. Anmärkningar Tillverkaren är inte ansvarig för skador eller kostnader som uppstår till följd av användning av delar som inte är originaldelar tillsammans med era kontorsprodukter. Två olika måttenheter används i den här handboken. Vissa illustrationer i handboken kan avvika något från din maskin. 4

7 Handbokens upplägg Symboler Den här handboken använder följande symboler: Visar sådant som är viktigt att tänka på när maskinen används och troliga orsaker till maskinskador eller dataförlust. Var noga med att läsa förklaringarna. Visar ytterligare förklaringar till maskinens funktioner samt anvisningar om hur du löser användarfel. [ ] Visar namn på knappar som finns på displayen eller kontrollpanelen. (främst Europa och Asien) (främst Nordamerika) Skillnader i funktionerna mellan region A och B-modeller indikeras med två symboler. Läs informationen som anges av den symbol som motsvarar regionen för den modell som du använder. För information om vilken symbol som motsvarar den modell du använder, se s.6 "Modellspecifik information". Beroende på var du bor kan några av knapparna som visas i instruktionerna på skärmen eller i meddelanden kan skilja sig från de knappar som finns på maskinen. Skärmen visar namnet på en knapp följt av motsvarande knapptecken. Om namnet på knappen är ett annat, använd motsvarande knapptecken för att identifiera knappen. 5

8 Modellspecifik information Detta avsnitt beskriver hur du tar reda på vilken region din maskin tillhör. Det finns en etikett på maskinens undersida, placerad enligt bilden som visas nedan. På etiketten finns uppgifter om vilken region din maskin tillhör. Läs etiketten. CMJ001 Följande information är regionsspecifik. Läs informationen under regionssymbolen för din maskin. (främst Europa och Asien) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region A-modell: 220V-240V (främst Nordamerika) Om etiketten innehåller följande är din maskin en region B-modell: 110V Måtten i den här handboken anges i två enheter: meter och tum. Om din maskinmodell hör till region A används metersystemet som måttenhet. Om din maskinmodell hör till region B används tum som måttenhet. 6

9 Säkerhetsföreskrifter för användning Hantering av maskinen Tänk på följande när du flyttar på maskinen: Stäng av maskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. Ta bort alla anslutningskablar kopplade till maskinen. Återställ kameran i stängt läge. Försök inte lyfta eller flytta maskinen från kameraenheten. När du bär maskinen för hand: Använd väskan som kom med maskinen. Reser du med flyg tar du med maskinen som handbagage. Vid transport av maskinen Denna maskin innehåller ett stort antal glas- och precisionsdelar. Tänk på följande för att förhindra att maskinen skadas av kraftiga stötar: Packa in maskinen i skyddande material så att den inte utsätts för direkta stötar. Placera maskinen i den medföljande väskan och packa in den i originalkartongen eller annan stabil kartong. Informera transportören att maskinen är ett stycke precisionsutrustning. Mer information om transport av maskinen kan du få av transportföretaget. Maskinen bör inte komma i kontakt med gummi- eller plastmaterial någon längre tid. Det kan leda till missfärgning eller att den yttre beläggningen skavs av. Använd inte maskinen under en längre tidsperiod. Det kan leda till att den går sönder eller slits ut snabbare. Rengöring Använd aldrig bensen eller thinner när du gör rent maskinen. Det kan leda till deformering, missfärgning eller till att ytbeläggningen skavs av. Använd inte kemiskt behandlad trasa. Ta bort damm som med jämna mellanrum samlas i luftutsläpp och luftintag. Om luftutsläppet eller luftintaget täpps till blir luftgenomflödet i maskinen sämre. Dålig luftgenomströmning kan leda till att maskinen går sönder. 7

10 Trådlöst nätverk Den här maskinen har en certifierad konstruktion. Det kan vara straffbart att ta isär eller modifiera maskinen utan tillstånd. Meddelande om upphovsrätt Om du använder maskinen för att utföra någon av följande handlingar kan det bryta mot upphovsrätten och relaterade rättigheter för den kommersiella videoprogramvaran eller det kabeldistribuerade programmet, om du gör det utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för andra syften än personliga. Dessa handlingar inbegriper att distribuera eller sända videoprogramvara eller kabeldistribuerat program med videoklipp som modifierats genom till exempel frysning eller genom att storleken ändrats så att de visas med andra proportioner än i originalet. För att undvika intrång i upphovsrätten rekommenderar vi att du söker tillstånd från upphovsrättsinnehavaren och vidtar alla andra nödvändiga åtgärder innan du utför någon av ovan nämnda handlingar. 8

11 1. Förbereda användning av maskinen Förbereda för att börja använda tjänsterna För att börja använda Unified Communication System-tjänsterna med den här maskinen måste du först konfigurera maskinen till att använda tjänsterna enligt de förhållanden som maskinen köptes och den miljö där maskinen används. Detta omfattar att ange maskinens namn och ditt lösenord, att konfigurera nätverksinställningarna och att registrera kontakter. Förbereda maskinen Steg Referens 1 Kontrollera innehållet i förpackningen. s.10 "Kontrollera innehållet i förpackningen" 2 Installera maskinen. s.16 "Installationsplats" 3 Anslutning av kablar s.23 "Ansluta strömkablarna" 4 Anslutning av en videokabel. s.26 "Ansluta en enhet för videouppspelning" 5 Anslutning av en Ethernet-kabel. (Vid användning av kabelanslutet nätverk) s.27 "Ansluta en Ethernetkabel" 6 Slå på strömmen. s.31 "Slå på strömmen" 7 Val av språk och tidszon. s.32 "Slå på maskinen för första gången" 8 Ange Konfiguration för kabelanslutet nätverk/trådlös nätverkskonfiguration. Handbok för funktioner Handbok för funktioner 9 Kontrollera Kontakt-ID från skärmen Kontaktlista. Handbok för funktioner Förbereda Inställn. för Unified Communication System Steg Referens 1 Starta din webbläsare. Handbok för funktioner 2 Ändra det fabriksinställda lösenordet och maskinnamnet. Handbok för funktioner 3 Registrera kontakt i Adressbok. Handbok för funktioner. 9

12 1. Förbereda användning av maskinen Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande artiklar: Unified Communication System P3000 (den här maskinen) Förpackningens innehåll CMJ023 Nätadapter CJB037 Strömkabel CJB036 USB-kabel CJB035 10

13 Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningens innehåll Väska CJB034 Snabbguide Read This First Övriga dokument Använd USB-kabeln för att dela din datorskärm. För detaljer, se Handbok för funktioner. Var noga med att använda den strömkabel och den USB-kabel som medföljer maskinen. Maskinen levereras från fabriken med en skyddande film över kameralinsen. Ta bort skyddsfilmen från linsen innan du använder kameran. När maskinen inte används, förvara den tillsammans med andra tillbehör (inklusive strömkabel och USB-kabel) i den medföljande väskan. Förvara inte några andra objekt i den medföljande väskan. När du placerar maskinen i den medföljande väskan ska du se till att dra ur strömkabeln och övriga kablar. 11

14 1. Förbereda användning av maskinen Maskinens delar Framsida och ovansida CMJ Kameraenhet Spelar in video i realtid och överför till andra parter. Kameraenheten består av en kamera och en arm. 2. Kontrollpanel Har en knappsats som används för att manövrera maskinen. För mer information om kontrollpanelen, se s.14 "Kontrollpanel". 3. Högtalare Sänder ut ljud från andra parter. 4. Mikrofon Tar upp ljud från maskinen. 5. USB-port (typ B) Används för att ansluta maskinen till din dator och dela datorskärmen. 6. USB-portar (typ A) Används för att ansluta en extern mikrofonhögtalare till maskinen. 7. Luftutsläpp Släpper ut värme från insidan av maskinen. 12

15 Maskinens delar Baksida och undersida CMJ Ethernet-port Port för anslutning av 1000BASE-T-, 100BASE-TX- eller 10BASE-T-kabel. Denna port används för att ansluta maskinen till ett fast nätverk. 2. DVI-D-kontakt Kontakten används för att ansluta maskinen till en enhet för videouppspelning, t.ex. en projektor eller bildskärm, via en DIV-I-kontakt. DVI-I-anslutning stöds inte. 3. Analog RGB-kontakt Kontakten används för att ansluta maskinen till en enhet för videouppspelning, t.ex. en projektor eller en bildskärm, via en RGB (VGA)-kontakt. 4. Stöldskyddsöppning Hål för fastsättning av stöldskyddskedjan. 5. Luftintag Drar in luft utifrån för att kyla ned maskinen och förhindra att den överhettas. 6. Strömkabel Kontakt för anslutning av strömkabeln. 13

16 1. Förbereda användning av maskinen Kontrollpanel CJB [Push]-tangent Används för att höja kameraenheten. 2. Strömindikator Tänds när maskinen slås på. Denna lampa blinkar medan maskinen startas eller stängs av. 3. [Strömbrytare] Används för att stänga av maskinen. 4. [Koppla ifrån] Används för att lämna en konferens. 5. [Enter] Används för att aktivera meny, inställning eller inställt värde som väljs med piltangenterna. Tangenten används också för att ansluta till eller lämna en konferens. 6. Högtalarvolymtangenter ([ ] [ ]) Används för att justera högtalarvolymen. 7. Piltangenter ([ ] [ ] [ ] [ ]) Används för att välja en meny, dialog eller inställning. Tangenterna används också för att växla mellan skärmlayouter under en konferens. 8. [Meny] (Menu) Tryck för att visa skärmen [Meny]. 9. [Mikronfon av] Används för att tillfälligt avaktivera ljudupptagningen på maskinen. 14

17 Maskinens delar 10. Lampa, mikronfon av Blinkar om tangenten [Mikrofon av] används för att avaktivera mikrofonen. 11. Varningslampa Tänds när ett fel uppstår på maskinen. Följ instruktionerna i meddelanden som visas på skärmen för att lösa fel. 15

18 1. Förbereda användning av maskinen Installationsplats Installationskrav Placera inte vaser, blomkrukor, koppar, toalettartiklar, mediciner, små metalföremål, eller behållare som innehåller vatten eller mågon annan vätska, på eller i närheten av den här maskinen. Brand eller elektriska stötar kan uppstå om sådana föremål eller ämnen hamnar i maskinen. Använd inte lättantändliga sprejer eller lösningsmedel i närheten av den här maskinen. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Förvara produkten och dess tillbehör utom räckhåll för barn. Om produkten är placerad i närheten av barn, kan den tippa över och orsaka skada. Håll maskinen avskiljd från fukt och damm. Annars kan den orsaka brand eller elchock. Ställ inga tunga föremål på maskinen. Om du gör det kan maskinen välta och eventuellt orsaka skador. Placera inte maskinen på en osäker plats som på en instabil eller lutande yta. Om den välter kan det leda till skador. Placera eller använd inte maskinen på en plats där den kan bli blöt av till exempel regn eller snö, eller nära vatten. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Håll ansikte och händer borta från luftutsläppet. Om du håller ansikte eller händer för nära luftutsläppet kan du få brännskador av den varma luften som blåser ut. 16

19 Installationsplats Placera inte maskinen på mjukt material som papper eller tyg som kan sugas in i luftintaget. Det kan förorsaka att det blir för varmt inuti maskinen, vilket kan leda till att den går sönder, bränns eller att det börjar brinna. Placera inte strömkabeln och anslutningskabeln så att någon kan snubbla på dem. Produkten kan falla och orsaka skada. Placera inte maskinen på en plats med dåligt luftgenomflöde. Det kan orsaka brand eftersom komponenter inuti maskinen kan överhettas. Placera eller förvara inte maskinen på en plats där den utsätts för direkt solljus eller där det kan bli för varmt. Värmen kan göra att de yttre delarna deformeras eller slits eller att interna delar påverkas negativt. Det kan orsaka brand. Placera inte värmekänsliga objekt i närheten av luftutsläppen. Det kan komma varm luft från luftutsläppen som kan orsaka olyckor eller skador på maskinen. Utsätt inte maskinen för saltvattensluft eller frätande gas. Placera inte heller maskinen i ett laboratorium eller på annan plats där kemiska reaktioner kan uppstå eftersom det kan göra att maskinen går sönder. Placera ingenting framför luftutsläpp eller luftintag. Det kan orsaka brand till följd av överhettade interna komponenter. Använd eller förvara inte denna maskin på en plats som är utsatt för sot, cigarettrök eller någon annan typ av rök. Det kan leda till förorening av maskinen vilket i sin tur resulterar i kortare livslängd och lägre videokvalitet. Plötsliga temperaturförändringar kan leda till att vattendroppar bildas inuti maskinen vilket i sin tur resulterar i kondens. Om du fortsätter att använda maskinen i detta tillstånd kan det leda till produkt- och funktionsfel. Om kondens har bildats, vänta tills vattendropparna försvinner innan du använder maskinen. 17

20 1. Förbereda användning av maskinen Använd inte maskinen när den är placerad eller riktad på ett felaktigt sätt. Det kan leda till att den går sönder eller slits ut snabbare. Placera strömkabeln och övriga kablar så att andra användare inte snubblar över dem. Att snubbla över kablarna kan leda till att maskinen tippar över vilket i sin tur kan medföra personskador. Förebygga försämrad ljudkvalitet Håll föremål som kan medföra att ljudkvaliteten försämras borta från mikrofonen eller högtalaren. Att täcka över mikrofon och/eller högtalare kan leda till att ljudkvaliteten försämras. Placera inte apparater som genererar störningar, som t.ex. projektorer eller datorer, i närheten av maskinen. När du använder maskinen i ett rum där ljud lätt ekar, försök att tala så lågt som möjligt under konferenserna för att undvika störande ekon. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme mellan denna maskin och väggen. Se till att det är tillräckligt stort avstånd mellan denna maskin och den andra partens enhet, som t.ex. när den andra partens röst hörs direkt istället för genom en högtalare. Flytta inte maskinen under en pågående konferens. Om du planerar att använda en extern mikrofon och högtalare, se handboken för mer information om hur du använder enheten. När du använder en extern mikrofonhögtalare, håll den borta från maskinens luftutsläpp. Att placera en extern mikrofonhögtalare för nära luftutsläppet kan leda till att ljudkvaliteten försämras. Om nätverksmiljö En dålig nätverksmiljö kan orsaka eftersläpningar i videoströmmar under konferenser. När du använder ett trådlöst nätverk kan kommunikationenskvaliteten försämras eller kommunikationen försvinna, beroende på i vilken miljö maskinen används. Om dessa problem inträffar, använd ett kabelanslutet nätverk istället. För att växla till ett kabelanslutet nätverk måste du först stänga av maskinen och sedan slå på den igen. När du använder ett trådlöst nätverk kan radio, elektromagnetiska störningar eller svag mottagning orsaka följande problem under konferenser: Videoströmmar släpar efter. Video stoppas. Den andra parten hörs inte. Synkronisering mellan bild och ljud försvinner. Ljudkvaliteten försämras. Konferenser avslutas eller lämnas automatiskt. 18

21 Installationsplats Eftersläpningar i videoströmmar uppstår när datorskärm delas. Din och den andra partens videobild försvinner och bara ljudet hörs. Skärmbilden visas inte korrekt när skärmlayouten ändras. Kontaktlista eller kontaktstatus visas inte eller så tar det längre tid än förväntat för att de ska visas. Försök att uppdatera firmware misslyckas eller så tar det tar alltför lång tid för uppdateringen att slutföras. Maskinen startar inte. Du kan inte ansluta till den andra parten. Om du upplever något av problemen ovan, utför någon av följande åtgärder. Vilka åtgärder som skall vidtas beror på den trådlösa nätverksmiljö som du använder: Om IEEE802.11b och IEEE802.11g är i samma trådlösa nätverksmiljö kan IEEE802.11b-anslutningen användas först. Rekommenderad linjehastighet för maskinen är 1 Mbps. För en stabil linjehastighet rekommenderas du att använda maskinen i en trådlös nätverksmiljö i vilken endast IEEE802.11g är tillgänglig. Undvik miljöer som har flera trådlösa LAN-standarder. Stäng av alla trådlösa nätverk eller radioenheter som inte används. Om det finns flera enheter i den miljö som stöder IEEE802.11n ska du använda IEEE802.11n med en kanal. Använd maskinen i en miljö med stabil signalmottagning och se till att upprätthålla avståndet från åtkomstpunkten samt kontrollera att det inte finns några hinder. Om miljön har flera trådlösa LAN-standarder, byt kanal på åtkomstpunkten. Det bör finnas en skillnad på minst fem mellan kanalinställningar för varje LAN-standard. Ställ t.ex. en standard på kanal 1 och den andra på kanal 6. Håll maskinen så långt borta som möjligt från starkt ledande föremål som t.ex. metall. Denna trådlösa produkt använder frekvensbandet 2,4 GHz. Se till att ingen industriell, vetenskaplig eller medicinsk utrustning som använder samma frekvensband, t.ex. en mikrovågsugn, är i drift. Störningar kan leda till att kommunikationen blir instabil. Innan du använder maskinen ska du se till att den inte står i närheten av annan utrustning som kan orsaka störningar. Om du upplever radiostörningar eller andra problem med det trådlösa nätverkek ska du kontakta support. Använd maskinen i en miljö som uppfyller följande villkor: 19

22 1. Förbereda användning av maskinen Teknisk specifikation Temperatur Temperatur Maximal höjd Beskrivning I drift C (50-89,6 F) Ej i drift 0-43 C (50-109,4 F) I drift % (Ej kondenserande) Ej i drift % (Ej kondenserande) m ( fot) Driftsmiljö för den här maskinen För att använda denna maskin krävs följande driftsmiljöer: Strömförsörjning Teknisk specifikation Driftsmiljö Strömförsörjning (främst Europa och Asien) 220 V-240 V, 50/60 Hz (främst Nordamerika) 110 V, 50/60 Hz Nätverk Teknisk specifikation Gränssnitt Linjehastighet Driftsmiljö Nätverk med en av följande gränssnitt som kan ansluta till internet Trådbundet nätvärk 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T Trådlöst nätverk IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n Minimum: 500 Kbps, Rekommenderas: 1 Mbps eller högre 20

23 Installationsplats Teknisk specifikation Driftsmiljö Port Frekvensintervall (trådlöst nätverk) Autentisering (trådlöst nätverk) Följande portnummer är tillgängliga för kommunikation: När ingen proxy används TCP: 443, 5222, 17990, UDP: *1 När en proxy används TCP: 443 (främst Europa och Asien) 2412 MHz-2472 MHz (kanal 1-13) (främst Nordamerika) 2412 MHz-2462 MHz (kanal 1-11) Autentiseringsmetod Öppen systemautentisering, delad nyckelautentisering WPA- PSK, WPA2-PSK Krypteringsmetod WEP (128bit/64bit), TKIP, AES *1 En port i intervallet till väljs som den port som ska användas för kommunikation, beroende på miljö och förhållanden. Den här maskinen stöder endast den grundläggande autentiseringsmetoden när en proxy används. När du använder en proxy för att ansluta till en konferens kan det ta längre tid. För detaljer om nätverksinställningar, se Handbok för funktioner. Enhet för videouppspelning Teknisk specifikation Driftsmiljö Enhet som stöds Upplösning Gränssnitt Bildskärm eller projektor pixlar (XGA), pixlar (WXGA) Analog RGB, DVI-D Om den enhet som används stöder upplösningar för både pixlar (XGA) och pixlar (WXGA), visas skärmen med en upplösning på pixlar (WXGA). 21

24 1. Förbereda användning av maskinen Vissa projektorer eller bildskärmar kanske inte kan visa bilder från den här maskinen korrekt. Enheter för videouppspelning som inte uppfyller dessa driftsmiljökrav kan eventuellt inte visa bilder från den här maskinen korrekt. 22

25 Ansluta strömkablarna Ansluta strömkablarna Använd inte andra strömkällor än de som stämmer överens med specifikationerna. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Strömkabeln och nätadaptern får inte skadas, brytas upp eller modifieras. Du bör inte heller placera tunga föremål på strömkabeln, dra i kabeln eller böja den för mycket. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Strömkabeln som leveras med maskinen är endast avsedd för denna maskin. Använd den inte med andra maskiner. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Det är farligt att röra elkabelns stickkontakt med blöta händer. Det kan leda till elektriska stötar. Använd inte nätadaptern eller anslutningskabeln om den är deformerad, sprucken eller trasig. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Om nätadaptern eller anslutningskabeln är deformerade, spruckna eller trasiga kontaktar du din servicetekniker och ber att få en ny kabel. Om du använder förlängningssladd eller grenuttag får du inte ansluta utrustning som drar mer ström än vad förlängningssladden eller grenuttaget är anpassade för. Om maxkapaciteten överskrids kan det orsaka värmeutveckling som kan leda till att det börjar brinna. Tryck in stickkontakten hela vägen in i eluttaget. Använd inte ett eluttag med en lös anslutning. Det kan resultera i överhettning. Sätt i strömkabeln och nätadaptern åt rätt håll i sockeln. Om strömkabeln inte ansluts korrekt kan det leda till rökbildning, brand eller elektriska stötar. Om maskinen inte ska användas under flera dagar eller längre tid, ska stickkontakten dras ut ur vägguttaget. 23

26 1. Förbereda användning av maskinen Dra alltid i kontakten och inte i kabeln när du kopplar ur strömkabeln ur vägguttaget. Om du drar i sladden kan strömkabeln skadas. Att använda en skadad strömkabel utgör risk för brand eller elektriska stötar. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget och rengör kontaktstiften och området omkring dem minst en gång per år. Om damm samlas på kontakten kan det utgöra en brandrisk. Koppla alltid ur strömkabeln ur vägguttaget vid underhåll av maskinen. Det är inte tillåtet att ta isär eller modifiera nätadaptern. Om du gör det kan det leda till brännskador och elektriska stötar. Kontakta din servicetekniker om nätadaptern behöver repareras. Vira inte strömkabeln eller förlängningssladden runt nätadaptern. Om strömkabeln eller anslutningskabeln är trasig eller om den inre ledningstråden är synlig kan det orsaka brand, elektriska stötar och brännskador. Du bör inte röra vid nätadaptern när maskinen används. Värmeutveckling i nätadaptern kan orsaka brännskador. Använd endast den medföljande nätadaptern inomhus. Dra inte ur strömkabeln när strömindikatorn på denna maskin är tänd eller blinkar. 24

27 Ansluta strömkablarna 1. Anslut strömskabeln till nätadaptern. CJB Anslut strömkontakten till maskinens strömingång. 3. Sätt in stickkontakten i vägguttaget. CJB005 25

28 1. Förbereda användning av maskinen Ansluta en enhet för videouppspelning Använd lämpligt gränssnitt för att ansluta en enhet för videouppspelning. Mer information om krav för enheten för videouppspelning, se s.20 "Driftsmiljö för den här maskinen". Kontrollera att maskinen är avstängd innan du ansluter till en enhet för videouppspelning. Maskinen kan inte acceptera två enheter för videouppspelning som är anslutna samtidigt via de analoga RGB- och DVI-D-kontakterna. Du kan endast använda en kontakt åt gången. Välj lämplig kontakt för den enhet för videouppspelning som du vill använda. 1. Anslut den analoga RGB- eller DVI-D-kontakten till maskinen. Analog RGB-kontakt DVI-D-kontakt CJB Anslut den analoga RGB- eller DVI-D-kontakten till enheten för videouppspelning. CJB010 För mer information om hur du ansluter kabeln till en enhet för videouppspelning, se handböckerna som medföljer enheten för videouppspelning. 26

29 Ansluta en Ethernet-kabel Ansluta en Ethernet-kabel Att använda ett trådbundet nätverk, anslut maskinen till en nätverksanslutningsenhet som ett nav eller modem. Kontrollera att maskinen är avstängd innan du ansluter en Ethernet-kabel. Se till att Ethernet-kabeln är ansluten till ett nav. Anslut inte till en nätverksomkopplare. Använd följande Ethernetkablar. När man använder 100BASE-TX/10BASE-T: UTP-kabel (Unshielded Twisted Pair) eller STP-kabel (Shielded Twisted Pair) och kategori typ 5 eller mer När man använder 1000BASE-T: Unshielded Twisted Pair-kabel (UTP) eller Shielded Twisted Pair-kabel (STP) och Kategori typ 5e eller mer 1. Anslut Ethernet-kabeln till Ethernet-porten på den här maskinen. CJB Anslut den andra änden av Ethernet-kabeln till enheten för nätverksanslutning. För ett trådlöst nätverk krävs inte en Ethernet-kabelsanslutning. 27

30 1. Förbereda användning av maskinen Ansluta en extern mikrofonhögtalare Använd USB-gränssnittet för att ansluta den externa mikrofonhögtalaren. Du kan inte ansluta och använda två olika externa mikrofonhögtalare på samma gång. Försök inte ansluta eller koppla från den externa mikrofonenhögtalaren samtidigt som du ansluter till eller tar emot ett samtal eller när du är mitt i en konferens. Det kan medföra problem med ljudet. 1. Anslut USB-sladdens A-kontakt till maskinens USB-port (typ A). CJB040 Du kan använda vänster och höger USB-portar (A typ) på denna maskin. Du kan inte justera volymen eller stänga av en ansluten mikrofonhögtalare från maskinen. Du måste justera volyminställningarna från själva enheten. För mer information om hur du använder den externa mikrofonhögtalaren, se handböckerna som medföljer mikrofonhögtalaren. 28

31 2. Att använda maskinen Fäll upp kameraenheten Försök inte lyfta eller flytta maskinen från kameraenheten. Försök inte förflytta armen utanför dess rörelseområde. Rörelseområde Kamerarmen kan förflyttas inom följande rörelseområde: (när kameraenheten har fällts hela vägen ner.) CJB Tryck på [Push]. CMJ012 29

32 2. Att använda maskinen 2. Dra upp kamerans arm för att höja kameraenheten. CMJ006 Maskinen levereras från fabriken med en skyddande film över kameralinsen. Ta bort skyddsfilmen från linsen innan du använder kameran. 30

33 Slå på strömmen Slå på strömmen 1. Tryck på [Strömbrytare] /. CMJ011 Beroende på vilken nätverksmiljö du använder kan det ta maskinen en minut eller två att ansluta till nätverket. Om meddelandet "Ansluter till nätverket..." visas genom hela uppstartsprocessen finns det ett problem som hindrar maskinen att ansluta till nätverket. För information om hur du visar Konfigurationsmeny-skärmen i det läget, se Handbok för funktioner. För information om vad som behöver göras om maskinen inte kan ansluta till nätverket, se Handbok för funktioner. 31

34 2. Att använda maskinen Slå på maskinen för första gången När du slår på maskinen för första gången visas en skärm där du ska ange språk, datum och tid. Välj språk, datum och tid för den miljö där du avser använda maskinen. Du kan även ange språk, datum och tid från Konfigurationsmeny. För information om hur dessa saker anges i Konfigurationsmeny, se Handbok för funktioner. 1. Tryck på [Strömbrytare] /. CMJ011 När startskärmen visas, visas även dialogrutan för språkval. 2. Tryck på piltangenterna([ ] [ ] [ ] [ ]) för att välja språk och tryck sedan på [Enter]/. 3. Tryck på [Enter]/. 4. Tryck på [Enter]/ för att visa listan. 5. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja språk och tryck sedan på [Enter]/. Välj språk för att bestämma datum- och tidformat. 6. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja format och tryck sedan på [Enter]/. 7. Tryck på [ ] för att välja [Nästa] och tryck sedan på [Enter]/. 8. Tryck på [Enter]/ för att visa listan. 32

35 Slå på maskinen för första gången 9. Tryck på piltangenterna ([ ] [ ] [ ] [ ]) för att välja område och tryck sedan på [Enter]/. 10. Tryck på [ ] eller [ ] för att välja tidszon och tryck sedan på [Enter]/. 11. Tryck på [Enter]/. 12. Kontrollera att inställningarna är korrekta och tryck sedan på [Enter]/. 33

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie Bruksanvisning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alla rättigheter förbehålles. Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W-serie

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den.

För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. För säker och rätt användning av denna maskin, läs säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning innan du använder den. Om bruksanvisningen Denna bruksanvisning för Laser MFP innehåller information om

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer